B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

7.0 Islam

De Heilige Koran. Met nederlandse vertaling en commentaar
M. Muhammad Ali
R G Producties, 2005, geb, 1419 pp, € 19.95, 9789052680101
winkelwagen
Dynamism in Islamic Activism: Reference Point for Democratization and Human Rights
WRR, Amsterdam University Press, 2006, pap, 236 pp, € 39.95, 9789053569184
winkelwagen
Islamic movements: Impact on Political Stability in the Arab World
Islamic movements have maintained a strong presence in the political and social life of the Arab world since the last century, through the active pursuit of the Islamization of their particular state or society. The strength of the movements has led to clashes and prolonged confrontations with some Arab regimes, which have greatly affected political and social stability in these states. This book consists of important studies by several specialists on Islamic movements, such as Hasan Hanafi, Ahmad Moussalli and Radwan Al-Sayyid. The analyses focus on the conditions that led to the emergence of the various Islamic movements and the relationships between their thinking and praxis in particular political and social contexts. The contributors also discuss the radical and moderate orientations of these movements, highlighting the reasons behind such approaches and their impact on the current situation in the Arab world.
ECSSR, 2003, pap, 253 pp, € 19.95, 9789948005452
winkelwagen
Le Coran. L'Appel
Traduit et presente par Andre Chouraqui
Robert Laffont, 1990, pap, 1434 pp, € 51.00, 9782221069646
winkelwagen
   
Le Coran. Traduction et notes de Kazimirski
Classiques Garnier, 1999, pap, 646 pp, € 22.75, 2844310109
winkelwagen
   
The Qur`an
Khalidi, T. (translated)
Penguin Classics, 2008, geb, 530 pp, € 39.95, 9781846140211
winkelwagen
The Quran. English Translation and Parallel Arabic Text
English translation, introduction, and notes by M. A. S. Abdel Haleem.
Oxford UP, 2004/2010, geb, 624 pp, € 41.50, 9780199570713
winkelwagen
Abbas, T.
Islamic Radicalism and Multicultural Politics. The British experience
: The expression of an Islamic political radicalism in Britain has been one of the most dramatic developments in recent decades. Islamic Radicalism and Multicultural Politics explores the nature of this phenomenon by analysing the origins of Islam and its historical contact with Western Europe and Britain, and the emergence of Islamic political radicalism in the Muslim world and in the West. Tahir Abbas draws on historical analysis and contemporary case studies to explore the post-war immigration and integration of Muslim groups, the complex relations that exist between a secular liberal Britain and a diverse but multifaceted Islam, and the extent of social and economic inequalities that affect Muslims as individual citizens and in local area communities. He shows how violent extremism among British Muslims is in reality influenced by a range of issues, including the factors of globalisation and contemporary politics, media and culture. Analysing and dissecting public policy, Abbas offers suggestions for tackling the major social, political and economic questions facing British Muslims in the post-7/7 era.
Routledge, 2011, pap, 223 pp, € 36.95, 9780415572255
winkelwagen
   
Abbas, T. (ed.)
Muslim Britain. Communities under Pressure
Zed Books, 2005, pap, 270 pp, € 31.00, 1842774492
winkelwagen
   
Abd al-Jabbar
Critique of Christian Origins
Islamic Translation Series, Brigham Young UP, 2010, geb, 247p, € 34.50, 9780842527156
winkelwagen
Abdelraziq, A.
Islam and the Foundations of Political Power
The publication of this essay in Egypt in 1925 took the contemporaries of 'Ali 'Abd al-Raziq by storm. It was the focus of much attention and the seed of a heated debate. At a time when the Muslim world was in great turmoil over the question of the abolition of the caliphate by Mustapha Kamal Ataturk in Turkey, Abdelraziq, a religious cleric trained at Al-Azhar University, argued in favour of secularism. The abolition of the caliphate had reignited the issue of Islam and politics, as traditional political systems were dissolving under pressure from European powers while most Muslim countries had lost their sovereignty. This essay gave rise to a series of 'refutations' of which three were published the same year. It also unleashed the Arab world's first great public debate with polemics supporting or refuting Abdelraziq's ideas published all over the press. Eventually he was tried by the Al-Azhar court, denounced, stripped of his title of 'alim and barred from future employment in education and the judiciary.
In Translation: Modern Muslim Thinkers, Edinburgh UP, 2010, geb, 160 pp, € 69.00, 9780748639786
winkelwagen
   
Abdel-Samad, H.
Oorlog of vrede. De Arabische lente en de toekomst van het Westen
Toen begin 2011 in Egypte de bevrijdende demonstraties op het Tahrir-plein losbraken, was Hamed Abdel-Samad in Caïro. Het was het begin van een reeks opstanden die nu de Arabische lente is gedoopt. Maar wat betekent dat? Abdel-Samad geeft zijn pr...
Contact, 2011, pap, 320 pp, € 19.95, 9789025437725
winkelwagen
   
Abdel-Samad, Hamed
Der Untergang der islamischen Welt. Eine Prognose
Droemer/Knaur, 2010, pap, 240 pp, € 24.00, 9783426275443
winkelwagen
Abdolah, Kader
De Boodschapper. Een vertelling
Een vertelling over het leven van de profeet Mohammad. Na de dood van Mohammad vraagt de kroniekschrijver Zeeed zich af wie de profeet eigenlijk was. Via de getuigenissen van familie, vrienden, vijanden, volgelingen, wetenschappers, vrouwen en dichters reconstrueert hij het leven van Mohammad, de boodschapper, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood.
De Geus, 2010, geb, 266 pp, € 12.50, 9789044518719
winkelwagen
Abdolah, Kader
De Koran
Met deze vertaling van de Koran maakt Kader Abdolah het boek inzichtelijk voor de Nederlandse lezer. De Koran, die gebaseerd is op de Thora en de Bijbel, kent geen strikt logische opbouw. De 114 soera's vertakken zich zoals olijfbomen dat doen. Soms heeft Abdolah voorafgaand aan een soera een inleidende tekst toegevoegd.
De Geus, 2011, geb, 382 pp, € 12.50, 9789044518726
winkelwagen
Abdolah, Kader
De Koran: Een vertaling / De Boodschapper: Een vertelling
2 banden in cassette.

De Koran, die gebaseerd is op de Thora en de Bijbel, kent geen strikt logische opbouw. De 114 soera's vertakken zich zoals olijfbomen dat doen. Soms heeft Kader Abdolah voorafgaand aan een soera een inleidende tekst toegevoegd.

De Boodschapper is een vertelling over het leven van de profeet Mohammad. Na de dood van Mohammad vraagt de kroniekschrijver Zeeed zich af wie de profeet eigenlijk was. Via de getuigenissen van familie, vrienden, vijanden, volgelingen, wetenschappers, vrouwen en dichters reconstrueert hij het leven van Mohammad, de boodschapper, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood.

De Geus, 2008, geb, 238pp/268 pp, € 19.95, 9789044509137
winkelwagen
   
Abdullah, Z.
Black Mecca. The African Muslims of Harlem
B2605
Oxford UP, 2010, geb, 294 pp, € 32.50, 9780195314250
winkelwagen
   
Abi-Mershed, O. (ed.)
Trajectories of Education in the Arab World
Tb
Routledge Advances in Middle East and Islamic Studies, Routledge, 2009, geb, 288 pp, € 92.50, 9780415485128
winkelwagen
Abouleish, Ibrahim, Christine Gruwez, John van Schaik en Cilia ter Horst
De vrijheidsimpuls van de Islam
'Islam' betekent overgave aan God. Daar kunnen we ons in het geseculeerde Westen maar moeilijk iets bij voorstellen. Want het betekent onder meer afhankelijkheid en predestinatie. Maar is dat ook zo? Is dat niet een typische neocalvinistische invulling? Allah roept op om je in vrijheid over te geven aan jouw God (Soera 96). Allah is barmhartig en vergevingsgezind. Maar tegelijk is Allah de Alziende en de Vernederaar. In de islam staan de vrije wil en de predestinatie op gespannen voet met elkaar - maar geldt dat niet voor iedere religie? In deze bundel essays bespreken de auteurs verschillende aspecten van de spanning tussen vrijheid en predestinatie in de islam. De auteurs zijn geïnspireerd door de antroposofie. Vanuit deze achtergrond werpen zij soms een verrassend licht op de vrijheidsimpuls van de islam. De auteurs hopen met dit boek een bijdrage te leveren aan een nuancering van de huidige beeldvorming over de islam.
Christofoor, 2012, pap, 192 pp, € 24.50, 9789062388905
winkelwagen
   
Abu- Rabi, I.
The Blackwell Companion to Contempory Islamic Thought
By order
Blackwell Companion to Religion Series, Blackwell Publishing, 2006, geb, 680 pp, € 143.90, 1405121742 / 9781405121743
winkelwagen
   
Abu-Rabi, I.M.
Contemporary Arab Thought. Studies in Post-1967 Arab Intellectual History
Pluto Press, 2004, pap, 485 pp, € 41.75, 0745321690
winkelwagen
   
Abu-Rabi, I. M. (ed.)
Theodicy and Justice in Modern Islamic Thought. The Case of Said Nursi
Tb
Ashgate, 2010, pap, 282 pp, € 25.90, 9781409406174
winkelwagen
   
Abu Zaid, Nasr Hamid, Hilal Sezgin
Der Koran und die Zukunft des Islam. Die Basis einer Weltreligion
by order
Herder, 2011, pap, 224 pp, € 12.50, 9783451061455
winkelwagen
Abu Zayd, Nasr H.
Reformation of Islamic Thought. A Critial Historical Analysis
In Reformation of Islamic Thought onderzoekt de gerenommeerde Egyptische geleerde Nasr Abu Zayd de positieve, liberale en inclusieve bijdragen van moslimdenkers. Hij neemt de lezer mee op een kritische reis door de moslimwereld, waar moslimdenkers van Egypte en Iran tot Indonesie proberen de islam te ontdoen van traditionalistische en legalistische interpretaties. Daartegenover benadrukken ze de waarde van een culturele, verlichte Islam en een individualistisch geloof. Velen beschouwen de dogmatische islam van de conservatieven, die vaak wordt gesteund door totalitaire politieke regeringen, als volstrekt achterhaald; ze willen die interpretaties vervangen door een spirituele en ethische islam. In hoeverre zijn deze hervormingsgezinde denkers betrokken bij een daadwerkelijke vernieuwing van het islamitisch denken? Slagen ze erin te ontsnappen aan de traditionalistische valkuil van een uitsluitend negatief beeld van het Westen?
WRR Verkeningen 10, Amsterdam UP, 2006, pap, 112 pp, € 24.95, 9789053568286
winkelwagen
   
Adamec, L. W.
The A to Z of Islam
B2087
A to Z Guide, Scarecrow Press, 2009, pap, 459 pp, € 32.50, 9780810871601
winkelwagen
   
Adamson, P.
Al-Kindi
BY ORDER
Great Medieval Thinkers Series, Oxford UP, 2007, pap, 320 pp, € 31.90, 9780195181432
winkelwagen
Adib-Moghaddam, A.
A Metahistory of the Clash of Civilisations. Us and Them Beyond Orientalism
This book seeks to dispel the myth that we have ever been embroiled in some 'clash of civilisations'. Adib-Moghaddam traverses various intellectual disciplines in order to find a pathway through the conceptual maze that has habituated us to think in 'tribal' categories. Accompanying the reader on this journey from the wars between ancient Persia and Greece, the Crusades, Colonialism and the Enlightenment to the contemporary 'wars on terror' are thinkers from 'East' and 'West': Adorno, Derrida, Farabi, Foucault, Hegel, Khayyam, Marcuse, Marx, Said, Ibn Sina, Weber. In asking where ideas such as the 'clash of civilisations' come from, and by whom they are perpetuated, Adib-Moghaddam engages with both western and Islamic representations of the 'other'. He demonstrates a) the discontinuities between 'Islamism' and the canon of classical Islamic philosophy distinguishing between 'Avicennian' and 'Qutbian' discourses of Islam, and b) how the violence inscribed in the idea of the 'West', especially during the period of the Enlightenment, continues to cast a shadow on world politics today. Expanding the geography of critical theory to include the canons of Islamic philosophy and poetry, A Metahistory of the Cash of Civilisations refuses to divorce Muslims from Europeans, Americans from Arabs, the Orient from the Occident. As such, it presents a frontal attack on our current cultural reality and Islamist-Western agitation against each other.
C Hurst, 2011, geb, 288 pp, € 41.50, 9781849040976
winkelwagen
Agrama, Hussein Ali
Questioning Secularism: Islam, Sovereignty, and the Rule of Law in Modern Egypt
The central question of the Arab Spring - what democracies should look like in the deeply religious countries of the Middle East - has developed into a vigorous debate over these nations' secular identities. But what, exactly, is secularism? What has the West's long familiarity with it inevitably obscured? In "Questioning Secularism", Hussein Ali Agrama tackles these questions. Focusing on the fatwa councils and family law courts of Egypt just prior to the revolution, he delves deeply into the meaning of secularism itself and the ambiguities that lie at its heart. Drawing on a precedent-setting case arising from the family law courts - the last courts in Egypt to use Shari'a law - Agrama shows that secularism is a historical phenomenon that works through a series of paradoxes that it creates. Digging beneath the perceived differences between the West and Middle East, he highlights secularism's dependence on the law and the problems that arise from it: the necessary involvement of state sovereign power in managing the private spiritual lives of citizens and the irreducible set of legal ambiguities such a relationship creates. Navigating a complex landscape between private and public domains, "Questioning Secularism" lays important groundwork for understanding the real meaning of secularism as it affects the real freedoms of a citizenry, an understanding of the utmost importance for so many countries that are now urgently facing new political possibilities.
Chicago Studies in Practices of Meaning, Chicago UP, 2012, pap, 281 pp, € 26.00, 9780226010694
winkelwagen
   
Ahdar, R. , N. Aroney (eds)
Sharia in the west
B2258
Oxford UP, 2010, geb, 336 pp, € 34.90, 9780199582914
winkelwagen
Ahmed, A. Q.
Avicenna`s Deliverance: Logic
This book offers for the first time a complete scholarly translation, commentary, and glossary in a modern European language of the logic section of Ibn S=in=a's (d. 1037 CE) very important compendium Ial-Naj=at (The Deliverance). The original, written in Arabic, is the product of the middle period of the most renowned Muslim philosopher and physician, known in the Latin West as Avicenna. Avicenna's logic system took as its starting point the Aristotelian and the Peripatetic tradition, but diverged from these in fascinating and original ways. The system presented by him becaume the standard reference and focus of further elaboration, debate, and innovation in the Islamic scholarly tradition, deeply influencing both the 'traditional religious' sciences (such as theology and law) and the naturalized Greek system (such as metaphysics). Because the Naj=at is both comprehensive and relatively terse, this translation, which has been the diachronic subject of study in various mad=aris and has a number of attached commentaries and glosses, will be extremely useful to those who do not read Arabic, but who wish to gain an overview of Avicenna's logic.
Studies in Islamic Philosophy, Oxford UP, 2011, geb, 191 pp, € 16.50, 9780195479508
winkelwagen
   
Ahmed, A.S.
Islam Today. A Short Introduction to the Muslim World.
Tb
I.B.Tauris, 2001, pap, 253 pp, € 19.50, 9781860642579
winkelwagen
   
Ahmed, A.S.
Postmodernism and Islam. Predicament and Promise
Routledge, 2004, pap, 294 pp, € 36.95, 0415348560
winkelwagen
   
Ahsan, M.M.
Social Life Under the Abbasids
By Order
Arab and Islamic Studies, Stacey International, 2007, geb, 272 pp, € 32.50, 9781905299386
winkelwagen
Akhtar, S.
The Quran and the Secular Mind. A Philosophy of Islam
Routledge, 2007, pap, 400 pp, € 37.90, 9780415437837
winkelwagen
   
Akkach, S.
Abd al-Ghani al-Nabulusi
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2007, geb, 152 pp, € 37.90, 9781851685080
winkelwagen
   
Akkach, S.
Cosmology and Architecture in Premodern Islam
By Order
SUNY Series in Islam, SUNY Press, 2005, pap, 262 pp, € 27.00, 0791464121 / 9780791464120
winkelwagen
   
Alagha, J.
Hizbullah`s Identity Construction
Acb
EADI Series, Amsterdam UP, 2011, pap, 308 pp, € 24.95, 9789089642974
winkelwagen
   
Alagha, J.
The Shifts in Hizbullahs Ideology. Religious Ideology, Political Ideology, and Political Program
ISIM Dissertations, ISIM / Amsterdam UP, 2006, pap, 380 pp, € 49.50, 9053569103 / 9789053569108
winkelwagen
   
Alam, M.
The Languages of Political Islam in India 1200-1800
Hurst & Co,, 2004, geb, 244 pp, € 73.40, 1850657092
winkelwagen
   
Al-Attar, M.
Islamic Ethics. Divine Command Theory in Arabo-Islamic Thought
Tb
Culture and Civilization in the Middle East, Routledge, 2009, geb, 240 pp, € 87.90, 9780415555197
winkelwagen
Alawi, A.A.
Journey to the Holy Land. A Pilgrim`s Diary
by order
Oxford UP, 2009, geb, 271 pp, € 31.00, 9780198063469
winkelwagen
   
Al-Azmeh, A.
Islams and Modernities. Third Edition
Verso, 2009, pap, 234 pp, € 18.50, 9781844673858
winkelwagen
Al-Azmeh, Aziz, E. Fokas (eds)
Islam in Europe: Diversity, Identity and Influence
Events over recent years have increased the global interest in Islam. This 2007 volume seeks to combat generalisations about the Muslim presence in Europe by illuminating its diversity across Europe and offering a more realistic, highly differentiated picture. It contends with the monist concept of identity that suggests Islam is the shared and main definition of Muslims living in Europe. The contributors also explore the influence of the European Union on the Muslim communities within its borders, and examine how the EU is in turn affected by the Muslim presence in Europe.
Cambridge UP, 2007, pap, 236 pp, € 37.95, 9780521677516
winkelwagen
   
Alfarabi
The Political Writings. “Selected Aphorisms” and Other Texts
Translated and annotated by C.E. Butterworth
Agora Editions, Cornell UP, 2004, pap, 179 pp, € 22.75, 080148913x
winkelwagen
Al-Farabi
Ueber die Wissenschaften: Lateinisch-Deutsch
Herder, 2006, geb, 232 pp, € 29.75, 9783451286858
winkelwagen
Al-Ghazali, Aladdin M. Yaqub (transl.)
Al-Ghazali's 'Moderation in Belief'
Centuries after his death, al-Ghazali remains one of the most influential figures of the Islamic intellectual tradition. Although he is best known for his Incoherence of the Philosophers, Moderation in Belief is his most profound work of philosophical theology. In it, he offers what scholars consider to be the best defense of the Ash'arite school of Islamic theology that gained acceptance within orthodox Sunni theology in the twelfth century, though he also diverges from Ash'arism with his more rationalist approach to the Quran. Together with The Incoherence of the Philosophers, Moderation in Belief informs many subsequent theological debates, and its influence extends beyond the Islamic tradition, informing broader questions within Western philosophical and theological thought.

The first complete English-language edition of Moderation in Belief, this new annotated translation by Aladdin M. Yaqub draws on the most esteemed critical editions of the Arabic texts and offers detailed commentary that analyzes and reconstructs the arguments found in the work's four treatises. Explanations of the historical and intellectual background of the texts also enable readers with a limited knowledge of classical Arabic to fully explore al-Ghazali and this foundational text for the first time.

University of Chicago Press, 2013, geb, 311 pp, € 47.50, 9780226060873
winkelwagen
   
Ali, A. (transl.)
Koran / Al-Quran
Princeton UP, 1993, pap, 572 pp, € 22.90, 0691074992
winkelwagen
   
Ali, K.
Marriage and Slavery in Early Islam
Harvard UP, 2010, geb, 262 pp, € 39.95, 9780674050594
winkelwagen
Ali, K. & O. Leaman
Islam. The Key Concepts
"Islam: The Key Concepts" is a clear and concise guide to the religion and culture of Islam. Kecia Ali and Oliver Leaman explore this highly topical subject focusing on key issues including: the Qur'an, faith, theology, gender, fundamentalism, martyrdom, Jihad, Islam in America, Islam in Europe and Islamic Law. This is the ideal study resource and includes: a comprehensive introduction, an alphabetical list of relevant terms (fully cross-referenced), a short bibliographical guide, bibliography, and index. A glossary of all non-English terms is also provided.
Routledge Key Guides, Routledge, 2007, pap, 182 pp, € 24.95, 9780415396394
winkelwagen
Ali, M.
The Religion of Islam
Ahmadiyyah Anjuman Isha'at Islam, 1998, geb, 653 pp, € 14.90, 9780913321232
winkelwagen
   
Ali, T.
The Clash of Fundamentalisms. Crusades, Jihads and Modernity.
Verso, 2003, pap, 428 pg, € 17.50, 185984457x
winkelwagen
Ali, T. & D. Barsamian
Conversations with Tariq Ali: Speaking of Empire and Resistance
New Press, 2005, pap, 234 pp, € 16.50, 9781565849549
winkelwagen
   
al Kindi
Die Erste Philosophie. Arabisch - Deutsch
Herder, 2011, pap, 260 pp, € 41.50, 9783451340383
winkelwagen
   
Allawi, A.A.
The Crisis of Islamic Civilization
Yale UP, 2009, geb, € 26.00, 9780300139310
winkelwagen
   
Almond, I.
History of Islam in German Thought
Tb
Routledge Studies in Cultural History, Routledge, 2009, geb, 192 pp, € 86.50, 9780415995191
winkelwagen
   
Al-Musawi, M.J.
The Islamic Context of The Thousand and One Nights
Columbia UP, 2009, geb, 334 pp, € 35.50, 9780231146340
winkelwagen
   
Al-Sayyad, N. & Castells, M. (eds)
Muslim Europe or Euro-Islam. Politics, Culture, and Citizenship in the Age of Globalization.
Transnational Perspectives: The Middle East and Others, Lexington, 2002, pap, 204 pp, € 23.90, 9780739103395
winkelwagen
   
Amanat, A.
Apocalyptic Islam and Iranian Shiism
I.B. Tauris, 2009, pap, 286 pp, € 22.50, 9781845119812
winkelwagen
   
Amanat, A. & F. Griffel (eds.)
Shari`a. Islamic Law in the Contemporary Context
B2174
Stanford UP, 2007, pap, 249 pp, € 23.90, 9780804769303
winkelwagen
Amir-Moezzi, M.A.
The Spirituality of Shii Islam. Beliefs and Practices
The second largest branch of Islam, with between 130 and 190 million adherents across the globe, Shi'i Islam is becoming an increasingly significant force in contemporary politics, especially in the Middle East. This makes an informed understanding of its fundamental spiritual beliefs and practices both necessary and timely. Mohammad Ali Amir-Moezzi is one of the most distinguished scholars of Shi'i history and theology, and in this volume he offers a wide-ranging and engaging survey of the core texts of Shi'i Islam. Examining in turn the origins and later developments of Shi'i spirituality, the author reveals the profoundly esoteric nature of the beliefs which accrued to the figures of the early Imams, and which became associated with their interaction between the material and spiritual worlds. Many of these beliefs have remained much misunderstood even within the wider Muslim world. Furthermore, Western scholarship has tended to follow the lead of the earlier orientalists and critics, viewing Shi'i teachings as marginal. In this study the author shows, by contrast, how central and creative the very nature of spirituality was to the development of Shi'i Islam, as well as to classical Muslim civilisation as a whole. In this comprehensive treatment, the esoteric nature of Shi'i spirituality emerges as an essential phenomenon for understanding Shi'i Islam.
I.B.Tauris, 2011, geb, 585 pp, € 52.95, 9781845117382
winkelwagen
Amirpur, K., L. Ammann (Hg.)
Der Islam am Wendepunkt. Liberale und konservative Reformer einer Religion
Herder spektrum 5665, Herder, 2006, pap, 219 pp, € 11.50, 9783451056659
winkelwagen
An-Naim, A. (ed.)
Islamic Family Law in a Changing World. A Global Resource Book
by order/te bestellen
ZED Books, 2002, pap, 320 pp, € 26.50, 9781842770931
winkelwagen
   
An-Naim, A. & M. A. Baderin
Islam and Human Rights. Selected Essays of Abdullahi An-Naim
Tb
Collected Essays in Law, Ashgate, 2010, geb, 412 pp, € 100.00, 9780754628231
winkelwagen
Ansari, H.
The Infidel Within. Muslims in Britain since 1800
Hurst & Co, 2009, pap, 320 pp, € 19.90, 9781850656852
winkelwagen
Aquil, Raziuddin
Sufism: Culture and Politics. Afghans and Islam in Medieval North India
Strongly grounded in Persian manuscripts, many of them unpublished, this book makes an innovative and original intervention in the existing debates on the questions of medieval politics, patterns of governance as well as the relationship between politics, Islam and Muslim religious leaders. Exploding the myth that Sufis, especially Chishtis, kept aloof from politics, it shows how Sufis enjoyed royal patronage and helped legitimise Aghans' political cause. The author also explores the contributions of Sufis and Afghans to vernacular literature and devotional music. Contesting existing notions of the "tribal" character of Afghan political institutions, he argues that Surs and other Afghan dynasties drew upon Persian understandings of universal kingship to put in place a coherent monarchical system. The book also discusses how Rajputs and other non-Muslims collaborated with the Aghans to broaden the base of government apparatus.
Oxford UP, 2007, geb, 268 pp, € 32.50, 9780195685121
winkelwagen
Arberry, A.J. (ed. & transl.)
The Koran Interpreted: A Translation
No other book ever written, with the possible exception of the Bible, has so dramatically influenced the course of civilization as the Koran. Yet this important text remains little understood in the West. Since its first publication in 1955, Professor A.J. Arberry's translation has been the finest one available, its magnificently written verse making the Koran accessible to a Western audience. Professor Arberry has rendered the Koran into clear and lyrical English while carefully preserving the incomparable artistry of the Arabic original.
Simon & Schuster, 1996, pap, 358 pp, € 24.95, 9780684825076
winkelwagen
   
Arib, K.
Couscous op zondag. Een familiegeschiedenis
Balans, 2009, 248 pp, € 16.95, 9789050189514
winkelwagen
Arkoun, Mohammed
Islam: To Reform or to Subvert
Saqi Essentials Series, Saqi Books, 2006, pap, 416 pp, € 24.95, 9780863567650
winkelwagen
   
Armajani, J.
Dynamic Islam. Liberal Muslim Perspectives in a Transnational Age
University Press of America, 2004, pap, 237 pp, € 46.00, 0761829679
winkelwagen
Armstrong, Karen
De profeet. Over het leven van Mohammed
Mohammed werd geboren in 570 na Christus. Gedurende de zestig daarop volgende jaren bouwde hij een bloeiende geloofsgemeenschap, waarbij de basis werd gelegd voor een religie die de loop van de geschiedenis nog steeds op dramatische wijze beinvloedt. Over zijn leven is meer bekend dan over dat van de stichters van andere belangrijke wereldgodsdiensten, en toch is het onderwerp van veel onbegrip en vergissingen. Tegelijk is Mohammeds levensverhaal relevanter dan ooit, omdat het een cruciaal inzicht biedt in de werkelijke oorsprong en oorzaak van de radicaliserende islam.

Met alle helderheid, eruditie en inzicht die haar kenmerken schreef Karen Armstrong met De profeet een voorbeeldige nieuwe biografie, waarin na eeuwen van misvattingen korte metten wordt gemaakt met het vertekende beeld dat de westerse opinie over de islam en op de man in het hart ervan zo lang domineerde.

Bezige Bij, 2006/2011, pap, 228 pp, € 12.50, 9789023469568
winkelwagen
Armstrong, Karen
Islam, geschiedenis van een wereldgodsdienst
In Islam, Geschiedenis van een wereldgodsdienst geeft Karen Armstrong niet alleen een overzicht van 1500 jaar islamitische geschiedenis, maar verschaft zij de lezer ook tal van feiten en wetenswaardigheden over de hedendaagse islam. Islam verbreedt daarmee onze horizon, en geeft inzicht in tal van actuele kwesties: van de Taliban in Afghanistan tot anti-moslimgevoelens in de Verenigde Staten. In de voor haar zo karakteristiek elegante, weloverwogen en toegankelijke stijl voert Armstrong de lezer mee in haar verhaal, van de zesde-eeuwse profeet Mohammed tot het heden.
Bezige Bij, 2001 / 2009, pap, 319 pp, € 12.50, 9789023456506
winkelwagen
   
Arshed, A.K.
The Bounty of Allah. Daily Reflections from the Qur’an and Islamic Tradition
Crossroad Publishing, 2004, pap, 398 pp, € 23.25, 082452134x
winkelwagen
   
Aspinall, E.
Islam and Nation. Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia
Studies in Asian Security, Stanford UP, 2009, pap, 288 pp, € 26.50, 9780804760454
winkelwagen
   
Aswani, Alaa al
Over Egypte, prikkelende overwegingen van een romanschrijver
te bestellen
De Geus, 2011, pap, 287 pp, € 18.90, 9789044519860
winkelwagen
Averroes
Averroes on Plato's Republic
Translated, with an introduction and notes, by R. Lerner
Agora Paperback Series, Cornell UP, 2005, pap, 176 pp, € 19.95, 9780801489754
winkelwagen
   
Averroes
Middle Commentary on Aristotles De Anima
A Critical Edition of the Arabic Text with English Translation, Notes, and Introduction by A.L. Ivry. BY ORDER
Graeco-Arabic Sciences and Philosophy, Bringham Young UP, 2002, geb, 281 pg, € 32.90, 0842524738
winkelwagen
Averroes
Uber den Intellekt. Arabisch-Lateinisch-Deutsch
Herders Bibliothek Philosophie im Mittelalters, Herder Verlag, 2008, geb, 304 pp, € 56.90, 9783451286995
winkelwagen
   
Averroes (Ibn Rushd) of Cordoba
Long Commentary on the De Anima of Aristotle
B1575
Yale Library of Medieval Philosophy, Yale UP, 2009, geb, 498 pp, € 69.90, 9780300116687
winkelwagen
   
Averroes, vert. Bergh, S. van den
Averroes Tahafut Al-Tahafut (The Inchoherence of the Incoherence) Volumes I and II
GIBB, 2009, pap, 219pp, € 40.50, 9780906094563
winkelwagen
   
Avicenna
The Metaphysics of The Healing
Arabische tekst met Engelse vertaling
Brigham Young University Middle Eastern Texts Initiative, Brigham Young UP, 2005, geb, 441 pp, € 59.00, 9780934893770
winkelwagen
   
Avicenna
The Physics of The Healing, Books I & II
A Parallel English-Arabic Text
Islamic Translation Series, Brigham Young UP, 2010, 2 delen geb, 1168p, € 45.00, 9780842527477
winkelwagen
Avon, Dominique, Anais-Trissa Khatchadourian
Hezbollah: A History of the "Party of God"
For thirty years, Hezbollah has played a pivotal role in Lebanese and global politics. That visibility has invited Hezbollah's lionization and vilification by outside observers, and at the same time has prevented a clear-eyed view of Hezbollah's place in the history of the Middle East and its future course of action. Dominique Avon and Anais-Trissa Khatchadourian provide here a nonpartisan account which offers insights into Hezbollah that Western media have missed or misunderstood. Now part of the Lebanese government, Hezbollah nevertheless remains in tension with both the transnational Shiite community and a religiously diverse Lebanon. Calling for an Islamic regime would risk losing critical allies at home, but at the same time Hezbollah's leaders cannot say that a liberal regime is the solution for the future. Consequently, they use the ambiguous expression "civil but believer state." What happens when an organization founded as a voice of "revolution" and then "resistance" occupies a position of power, yet witnesses the collapse of its close ally, Syria? How will Hezbollah's voice evolve as the party struggles to reconcile its regional obligations with its religious beliefs? The authors' analyses of these key questions--buttressed by their clear English translations of foundational documents, including Hezbollah's open letter of 1985 and its 2009 charter, and an in-depth glossary of key theological and political terms used by the party's leaders--make Hezbollah an invaluable resource for all readers interested in the future of this volatile force.
Harvard UP, 2012, geb, 244 pp, € 27.50, 9780674066519
winkelwagen
   
Ayatullah Aqa Sheikh Muhammad Hussein Naini
Governance from the Perspective of Islam
Series Editor: Abdou Filali-Ansary. With a commentary from Ayatullah Sayyid Mohammed Nafissi Tb
In Translation: Modern Muslim Thinkers, Edinburgh UP, 2010, geb, 160 pp, € 66.90, 9780748639793
winkelwagen
Ayoob, M.
The Many Faces of Political Islam, Religion and Politics in the Muslim World
Michigan UP, 2008, pap, 213 pp, € 31.50, 9780472069712
winkelwagen
   
Ayoob, M. and Kosebalaban, H. (eds)
Religion and Politics in Saudi Arabia. Wahhabism and the State
Rienner, 2008, geb, 188 pp, € 54.50, 9781588266378
winkelwagen
Ayoub, M.M.
Islam. Faith and History
Oneworld, 2004, pap, 242 pp, € 22.95, 9781851683505
winkelwagen
   
Ayoub, M.M.
The Crisis of Muslim History: Religion and Politics in Early Islam
Oneworld, 2005, pap, 179 pp, € 29.25, 1851683968
winkelwagen
   
Baffioni, C. (ed.)
On Logic. An Arabic Critical Edition and English Translation of Epistels 10-14
b2364
Epistels of the Brethren of Purity Series, Oxford UP, 2010, geb, € 65.00, 9780199586523
winkelwagen
   
Bahners, P.
Die Panikmacher. Die deutsche Angst vor dem Islam. Eine Streitschrift
t.b.
C. H. Beck, 2011, geb, 192 pp, € 21.95, 9783406616457
winkelwagen
   
Bakalian, A. and Bozorgmehr, M.
Backlash 9/11: Middle Eastern and Muslim Americans Respond
California UP, 2009, pap, 360 pp, € 17.75, 9780520257351
winkelwagen
   
Banerjee, M. (ed.)
Muslim Portraits. Everyday Lives in India
Indiana University Press, 2009, pap, 192 pp, € 21.95, 9780253220981
winkelwagen
   
Baran, Z. (ed.)
The Other Muslims. Moderate and Secular
Tb
Palgrave Macmillan, 2010, pap, 224 pp, € 26.90, 9780230621886
winkelwagen
Bashar, B.
Djenghis, democratie en vrouwen, een Iraanse van Gent naar Cairo
Epo, 2011, pap, ca 280 pp, € 22.00, 9789491297106
winkelwagen
Bashir, S.
Fazlallah Astrabadi and the Hurufis
Fazlallah Astarabadi was a 14th-century Islamic religious leader who believed that the world was about to come to an end. This book is the first comprehensive study of Astarabadi's life and thought and also offer a history of his movement. It emphasizes the diversity of medieval Islam by describing an apocalyptic movement founded on the idea that the cosmos contains embedded secrets that become manifest through extraordinary human beings.
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2005, geb, 141 pp, € 32.50, 9781851683857
winkelwagen
Bauer, Karen (ed)
Aims, Methods and Contexts of Qur'anic Exegesis (2nd/8th-9th/15th Centuries)
Medieval interpretations of the Qur'an often serve as points of reference for Muslim thought; yet Qur'an commentaries were shaped not only by the Qur'an itself, but also by their authors' ideological viewpoints, their theories of interpretation, their methods, and the conventions of the genre. This volume is the first to focus solely on the complicated relationship between exegetes' theoretical aims, their practical methods of writing, and the historical and intellectual contexts of Qur'an commentaries (tafsir). Experts in various aspects of the Qur'an and its interpretation have contributed essays, spanning the 2nd/8th to the 9th/15th centuries, the period in which the commentarial tradition developed and flourished. They emphasise the ways in which geography, human networks, hermeneutical systems and genre boundaries affected the writing of these texts.

This volume offers fresh analytical perspectives and addresses new methods for the study of tafsir. It also provides resources for scholars, by including editions and translations of the introductions to al-Basit of Abu'l-Hasan 'Ali al-Wahidi (d. 486/1076) and the Tahdhib fi Tafsir al-Qur'an of al-Hakim al-Jishumi (d. 494/1101), as well as translated selections from the introduction to the tafsir of 'Abd al-Razzaq al-Kashani (d. 736/1336). The detailed studies in this volume will help scholars and students alike to comprehend accurately the purpose and content of Qur'an commentaries individually and as a genre.

Institute of Ismaili Studies Qur'anic Studies Series, v 9, Oxford UP, 2013, geb, 503 pp, € 67.50, 9780199670642
winkelwagen
   
Bauer, Th.
Die Kultur der Ambiguitaet. Ene andere Geschichte des Islams
Verlag der Weltreligionen, 2011, geb, 462 pp, € 38.00, 9783458710332
winkelwagen
   
Bawer, B
Terwijl Europa Sliep. De dreiging van de radicale Islam
Meulenhoff, 2006, pap, 319 pp, € 21.95, 9029077867 / 9789029077866
winkelwagen
   
Bayat, A.
Islam and Democracy. What is the real Question?
Isim Paper, Amsterdam U.P., 2007, pap, 21 pp, € 13.00, 9789053569832
winkelwagen
Bayat, Asef (ed)
Post-Islamism. The Changing Faces of Political Islam
At least since the Islamic revolution of 1979 in Iran, political Islam or Islamism has been the focus of attention among scholars, policymakers, and the general public. Much has been said about Islamism as a political and moral/ethical trend, but scant attention is paid to its ongoing development. There is now a growing acknowledgment within the scholarly and policy communities that Islamism is in the throes of transformation, but little is known about the nature and direction of these changes. The essays of Post-Islamism bring together young and established scholars and activists from different parts of the Muslim World and the West to discuss their research on the changing discourses and practices of Islamist movements and Islamic states largely in the Muslim majority countries. The changes in these movements can be termed 'post-Islamism,' defined both as a condition and a project characterized by the fusion of religiosity and rights, faith and freedom, Islam and liberty. Post-Islamism emphasizes rights rather than merely obligation, plurality instead of singular authoritative voice, historicity rather than fixed scriptures, and the future instead of the past.
Oxford University Press, 2013, pap, 351 pp, € 43.00, 9780199766079
winkelwagen
Bayhom-Daou, Tamima
Shaykh Mufid
This work is a highly readable introduction to Shaykh Mufid (949-1022), the leading Shi'i scholar of his time, and it examines his contributions in the fields of jurisprudence, theology, and sacred history in clear and straightforward language.
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2005, geb, 149 pp, € 32.50, 9781851683833
winkelwagen
   
Beck, C.H.
Vertellingen uit de Koran voor iedereen
Uitgeverij de Fontein, 2011, geb, 234pp, € 19.95, 9789026128486
winkelwagen
   
Beck, H.
Islam in hoofdlijnen
Meinema, 2002, pap, 115 pp, € 12.90, 9021139006
winkelwagen
   
Beekmans, K.
Tussen hoofddoek en string. Marokko, de snelle modernisering van een Arabisch land
Nieuw Amsterdam, 2011, pap, 240 pp, € 17.95, 9789046807798
winkelwagen
   
Behdad, S. & F. Nomani (eds)
Islam and the Everyday World: Public Policy Dilemmas
BY ORDER
Routledge, 2008, pap, 240 pp, € 36.50, 9780415453059
winkelwagen
   
Belkeziz, A.
The State in Contemporary Islamic Thought. A Historical Survey of the Major Muslim Political Thinkers of the Modern Era
B2092
Contemporary Arab Scholarship in the Social Sciences, I.B. Tauris, 2009, geb, 320 pp, € 51.50, 9781848850620
winkelwagen
Benali, Abdelkader
Oost = West. Reizen door de Arabische wereld en het Westen
Het broeit in de Arabische wereld en dit heeft gevolgen voor hoe wij naar deze regio kijken. De verwevenheid tussen Oost en West houdt Abdelkader Benali al bezig zolang hij schrijft. Misschien niet vreemd voor een schrijver van Marokkaanse komaf die opgroeide in Nederland. De afgelopen vijf jaar heeft Benali in de Arabische wereld een generatie ontmoet die met nieuw elan en kracht de eigen wereld wil veranderen. Dit boek is er een verslag van. Zijn berichtgeving is er een van binnenuit en handelt over uiteenlopende kwesties als Arabische poezie in Damascus, de botsing tussen Hamas en seculiere individuen in Gaza, hoe literatuur in Jeruzalem Joden en Arabieren bij elkaar moet brengen, wandelen in Orhan Pamuks Istanbul. Maar vooral is het een verslag van een Arabische generatie kunstenaars en cultuurmakers die de druk van dictatuur, fundamentalisme, censuur en oorlog weerstaan om hun stem te laten horen. De generatie die op dit moment het verschil maakt.

Tevens is de reportage Berichten uit een belegerde stad in dit boek opgenomen. Uit Oost=West blijkt een grote betrokkenheid met en bewondering voor allen die leven onder totalitaire regimes, in onveilige gebieden of oorlogssituaties, en die met al hun energie en creativiteit proberen de benauwende werkelijkheid te veranderen.

Arbeiderspers, 2011, pap, 272 pp, € 15.00, 9789029575010
winkelwagen
Ben Jelloun, Tahar
Islam Explained
The author of Racism Explained to My Daughter applies his method to the subject of Islam, attempting to synthesize this complicated religious subject for his daughter while discussing such topics as the meaning of jihad, fatwa, and terrorism.
New Press, 2002, geb, 120pp, € 19.50, 9781565847811
winkelwagen
Ben Jelloun, Tahar
Islam Explained
The author of Racism Explained to My Daughter applies his method to the subject of Islam, attempting to synthesize this complicated religious subject for his daughter while discussing such topics as the meaning of jihad, fatwa, and terrorism.
The New Press, 2002, pap, 120 pp, € 16.50, 9781565848979
winkelwagen
   
Bennett, C.
Interpreting the Quran. A Guide for the Uninitiated
Continuum, 2010, pap, 157 pp, € 20.90, 9780826499448
winkelwagen
   
Bennett, C.
Muslims and Modernity. An Introduction to the Issues and Debates
Continuum, 2005, pap, 286 pp, € 32.50, 0826454828 / 9780826454829
winkelwagen
   
Bennett, C.
Muslim Women of Power. Gender, Politics and Culture in Islam
b2569
Continuum, 2010, pap, 236p, € 31.00, 9780826400871
winkelwagen
   
Bennett, C.
Studying Islam. The Critical Issues
B2194
Studying World Religions, Continuum, 2009, pap, 190 pp, € 20.50, 9780826495501
winkelwagen
Ben-Zaken, A.
Reading Hayy Ibn-Yaqzan : A Cross-Cultural History of Autodidacticism
Commonly translated as "The Self-Taught Philosopher" or "The Improvement of Human Reason," Ibn-Tufayl's story ayy Ibn-Yaq an inspired debates about autodidacticism in a range of historical fields from classical Islamic philosophy through Renaissance humanism and the European Enlightenment. Avner Ben-Zaken's account of how the text traveled demonstrates the intricate ways in which autodidacticism was contested in and adapted to diverse cultural settings. In tracing the circulation of the ayy Ibn-Yaq an, Ben-Zaken highlights its key place in four far-removed historical moments. He explains how autodidacticism intertwined with struggles over mysticism in twelfth-century Marrakesh, controversies about pedagogy in fourteenth-century Barcelona, quarrels concerning astrology in Renaissance Florence, and debates pertaining to experimentalism in seventeenth-century Oxford. In each site and period, Ben-Zaken recaptures the cultural context that stirred scholars to relate to ayy Ibn-Yaq an and demonstrates how the text moved among cultures, leaving in its wake translations, interpretations, and controversies as various as the societies themselves. Pleas for autodidacticism, Ben-Zaken shows, not only echoed within close philosophical discussions; they surfaced in struggles for control between individuals and establishments. Presented as self-contained histories, these four moments together form a historical collage of autodidacticism across cultures from the late Medieval era to early modern times. The first book-length intellectual history of autodidacticism, this novel, thought-provoking work will interest a wide range of historians, including scholars of the history of science, philosophy, literature, Europe, and the Middle East.
Johns Hopkins UP, 2011, geb, 191 pp, € 46.00, 9780801897399
winkelwagen
Benzine, Rachid
De Koran uitgelegd
De Koran: velen spreken erover, maar wie kent dit islamitische heilige boek nu echt? De Franse islamoloog van Marokkaanse afkomst Rachid Benzine werpt een nieuw licht op de vaak onvoldoende begrepen Koran, zelfs door moslims zelf.

Hoe deed zich de openbaring van de Koran voor? In welke wereld is dit heilige boek verschenen? Tot wie richt zich de Koran? Wie was Mohammed? Hoe heeft de aanvankelijk mondelinge overlevering van het begin zich weten te ontwikkelen tot het heilige boek voor zovelen? Wat leert ons de Koran en wat zijn de overeenkomsten met de Bijbel?

Benzine laat ons op een andere manier naar de koranverzen kijken en toont dat de Koran veel meer te bieden heeft aan de lezer die de historische context ervan begrijpt.

Amsterdam University Press, 2017, pap, 176 pp, € 14.95, 9789089649898
winkelwagen
   
Berger, J.M.
Jihad Joe. Americans Who Go to War in the Name of Islam
Tb. Prijs onder voorbehoud
Potomac Books, 2011, geb, 224 pp, € 31.00, 9781597976930
winkelwagen
Berger, Mautits S.
Klassieke sharia en vernieuwing
Klassieke sharia en vernieuwing biedt een beknopte introductie op de 'sharia' of islamitische wetgeving. De twee belangrijkste delen van het boek behandelen de klassieke sharia en de vernieuwingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden. Na een inleiding op de aard van de sharia, de belangrijkste spelers en hun methodologie, gaat Berger in op de invloed van de sharia op de vier belangrijkste onderdelen, te weten het staatsrecht, het familierecht, het strafrecht en het economisch recht. De auteur laat zien hoe de sharia zich als gevolg van staatsvorming en modernisering heeft ontwikkeld van de algemene wet in landen in de moslimwereld tot een meer beperkte maar nog steeds belangrijke positie. Deze zeer informatieve studie besluit met enkele inzichten in de islamitische benadering van de mensenrechten.
Amsterdam University Press, 2006, pap, 101 pp, € 20.00, 9789053569047
winkelwagen
   
Berg, H.
Elijah Muhammad and Islam
By order.
NYU Press, 2009, geb, 208 pp, € 36.95, 9780814791134
winkelwagen
   
Berghahn, S. P. Rostock (Hg)
Der Stoff aus dem Konflikte sind. Debatte um das Kopftuch in Deutschland, Oesterreich and der Schweiz
Transcript, 2009, pap, 522 pp, € 34.90, 9783899429596
winkelwagen
   
Berkeljon, S. & H. Wansink
De orkaan Ayaan. Verslag van een politieke carriere
Augustus, 2006, pap, 174 pp, € 16.90, 9045700050 / 9789045700052
winkelwagen
   
Berkel, M van & R. Kunzel (red )
Ibn Khaldun en zijn wereld
Bulaaq, 2008, pap, 286 pp, € 24.50, 9789054601593
winkelwagen
   
Berlekamp, P.
Wonder, Image, and Cosmos in Medieval Islam
by order
Yale UP, 2011, geb, 224 pp, € 61.00, 9780300170603
winkelwagen
   
Berman, P.
Wie is er bang voor Tariq Ramadan?
Meulenhoff, 2007, pap, 111 pp, € 14.90, 9789029080637
winkelwagen
   
Bhabha, H. & W.J.T. Mitchell (eds)
Edward Said: Continuing the Conversation
by order / te bestellen
Chicago UP, 2005, pap, 171 pp, € 24.50, 0226532038 / 9780226532035
winkelwagen
Bianchi, Robert R.
Guests of God. Pilgrimage and Politics in the Islamic World
Each year, about two million pilgrims from over 100 countries converge on the Islamic holy city of Mecca for the hajj. While the hajj is first and foremost a religious festival, it is also very much a political event. No government can resist the temptation to manipulate the hajj for political and economic gain.

Every large Muslim state has developed a comprehensive hajj policy and a powerful bureaucracy to enforce it. The Muslim world's leading multinational organization, the Organization of the Islamic Conference, has established the first international regime explicitly devoted to pilgrimage. Yet, Robert Bianchi argues, no secular or religious authority - national or international - can really control the hajj. State-sponsored pilgrimage management consistently backfires, giving government opponents valuable ammunition and allowing them to manipulate the symbols and controversies of the hajj to their own ends.

Bianchi has been researching the hajj for over ten years and draws on interviews with and data from hajj directors in five Muslim countries (Pakistan, Malaysia, Turkey, Indonesia, and Nigeria), statistics from Saudi Arabian hajj authorities, as well as his personal experience as a pilgrim. The result is the most complete picture of the hajj available anywhere, and a wide-ranging work on Islam, politics, and power.

Oxford UP, 2009, pap, 358 pp, € 42.95, 9780195342116
winkelwagen
   
Biran, M.
Chinggis Khan
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2007, geb, 182 pp, € 37.90, 9781851685028
winkelwagen
   
Bleich, E. (ed.)
Muslims and the State in the Post-9/11 West
Routledge, 2009, geb, 192 pp, € 92.50, 9780415488952
winkelwagen
   
Blom, A., L. Bucaille & L. Martinez (eds)
The Enigma of Islamist Violence
Hurst, 2007, geb, 201 pp, € 24.50, 9781850658368
winkelwagen
   
Boase, R. (ed.)
Islam and Global Dialogue. Religious Pluralism and the Pursuit of Peace
By order
Ashgate, 2010, pap, 336 pp, € 25.90, 9781409403449
winkelwagen
   
Bodman, W.S.
The Poetics of Iblis. Narrative Theology in the Qur'an
Iblis, the character in the Qur'an who refuses God's command to bow to Adam and is punished by eviction from heaven, is commonly depicted as a fiendish character no different from Satan. However, some Sufi stories describe Iblis as the ultimate monotheist, a lover of God, but tragically rejected. This volume seeks the origins of this alternative Iblis within the Qur'an itself, by looking at each of the seven Qur'anic versions of the Iblis story as a unique rendering of the basic narrative. Whitney Bodman finds that the likely earliest version of the Iblis story presents him as a tragic figure, an elder sibling of Adam unjustly displaced from God's favor. Subsequent renderings present an Iblis more hostile to humanity, and in the last two abbreviated versions Iblis becomes an incidental figure in the extended story of Adam. In modern Arab literature the character of Iblis is deployed to reveal tragic dimensions of modern life. Alhough it is often said that there is no place for tragedy in Islam, Bodman's careful examination of the Iblis story shows that the tragic exists even in the Qur'an and forms part of the vision of medieval Sufi mystics and modern social critics alike.
Harvard Theological Studies Series, 62, Harvard UP, 2011, pap, 311 pp, € 26.00, 9780674062412
winkelwagen
Bommel, A. van, A. Houtepen, G.G. de Kruijf, Anton Wessels
De Islam en het westen. Botsende religies - Theologische visies op macht in Islam en Christendom
Reeks Leidse Lezingen, Kok, 2002, pap, 191 pp, € 20.90, 9789043505901
winkelwagen
   
Bonner, M.
Jihad in Islamic History. Doctrines and Practice
Princeton UP, 2008, pap, 197 pp, € 17.90, 9780691138381
winkelwagen
Boon, E. van
Vertrouw op Allah, maar bind wel je kameel vast. Belevenissen van een journaliste in het Midden-Oosten
Het is augustus 2001 als Esmeralda als jonge studente Arabisch voor het eerst aankomt in Egypte, waar ze kennismaakt met een voor haar totaal nieuwe cultuur. Tien jaar later loopt ze met cameraploegen door de rokende puinhopen van Bagdad om verslag te doen van de aanslagen in Irak en verslaat ze het nieuws over de Egyptische revolutie vanaf het roerige Tahrirplein in Cairo.

In Vertrouw op Allah, maar bind wel je kameel vast laat Van Boon zien hoe ze zich in de jaren daartussen staande heeft leren houden in deze wereld van nieuwsgierige mannen, dubbele standaarden en bureaucratische doolhoven.

Vanaf dag een noteerde ze haar belevenissen en ontmoetingen in notitieblokken en dagboeken. De bizarre, ontroerende en grappige gebeurtenissen die ze tijdens haar jarenlange verblijf in het Midden-Oosten meemaakte, heeft ze nu eindelijk verwerkt tot een reeks schitterende verhalen. Vertrouw op Allah, maar bind wel je kameel vast is een persoonlijk verhaal van een jonge westerse vrouw in de soms mysterieuze en vooral fascinerende Arabische wereld.

Bert Bakker, 2012, pap, 196 pp, € 17.95, 9789035137622
winkelwagen
   
Bouazza, Hafid
Beelden tot leven wekken. Islam zonder kunst
verschijnt juni 2014 ( hoewel al vele malen uitgesteld)
Querido, 2013, pap, 64p, € 8.95, 9789021438771
winkelwagen
Bouazza, Hassnae
Arabieren kijken
De Arabische wereld wordt vaak beschreven vanuit een historisch en politiek perspectief. Onderdrukking, religieus extremisme en rechteloosheid zijn enkele van de kwalificaties die vaak vallen. Voeg daar een flinke scheut vrouwenonderdrukking aan toe en we hebben de kern van het gemiddelde boek over de Arabische wereld te pakken.

Voor het gemak wordt vergeten dat er vooral gewone mensen in de Arabische landen leven. Mensen die niet, zoals de beelden in de media ons willen laten geloven, dagelijks vlaggen verbanden en de westerse wereld haten, maar mensen met universele verlangens en gevoelens. Mensen van vlees en bloed.

Ambo, 2013, pap, € 18.95, 9789026326172
winkelwagen
   
Bowen, J. (ed.)
Law in Muslim Contexts
Tb
Exploring Muslim Contexts, Edinburgh UP, 2010, geb, 224 pp, € 79.00, 9780748639779
winkelwagen
Bowen, John R.
A New Anthropology of Islam
In this powerful but accessible new study John Bowen draws on a full range of work in social anthropology to present Islam in ways that emphasise its constitutive practices, from praying and learning to judging and political organising. Starting at the heart of Islam - revelation and learning in Arabic lands - Bowen shows how Muslims have adapted Islamic texts and traditions to ideas and conditions in the societies in which they live. Returning to key case studies in Indonesia, Africa, Pakistan and Western Europe to explore each major domain of Islamic religious and social life, Bowen also considers the theoretical advances in social anthropology that have come out of the study of Islam. A New Anthropology of Islam is essential reading for all those interested in the study of Islam and for those following new developments in the discipline of anthropology.
New Departures in Anthropology, Cambridge UP, 2012, pap, 219 pp, € 27.95, 9780521529785
winkelwagen
   
Bowen J.R
Why the French dont like Headscarves: Islam, the State, and Public Space
BY ORDER
Princeton UP, 2006, geb, 290 pp, € 34.00, 0691125066 / 9780691125060
winkelwagen
Bowen, J. R.
Blaming Islam
In the United States and in Europe, politicians, activists, and even some scholars argue that Islam is incompatible with Western values and that we put ourselves at risk if we believe that Muslim immigrants can integrate into our society. Norway's Anders Behring Breivik took this argument to its extreme and murderous conclusion in July 2011. Meanwhile in the United States, state legislatures' efforts to ban the practice of Islamic law, or sharia, are gathering steam--despite a notable lack of evidence that sharia poses any real threat.

In Blaming Islam, John Bowen uncovers the myths about Islam and Muslim integration into Western society, with a focus on the histories, policy, and rhetoric associated with Muslim immigration in Europe, the British experiment with sharia law for Muslim domestic disputes, and the claims of European and American writers that Islam threatens the West. Most important, he shows how exaggerated fears about Muslims misread history, misunderstand multiculturalism's aims, and reveal the opportunism of right wing parties who draw populist support by blaming Islam.

MIT Press, 2012, geb, 121 pp, € 16.90, 9780262017589
winkelwagen
   
Bowen, J. R.
Can Islam be French? Pluralism and Pragmatism in a Secularist State
B1964
Princeton Studies in Muslim Politics, Princeton UP, 2009, geb, 242 pp, € 32.50, 9780691132839
winkelwagen
Bowering, G., ed.
The Princeton Encyclopedia of Islamic Thought
The first encyclopedia of Islamic political thought from the birth of Islam to today, this comprehensive, authoritative, and accessible reference provides the context needed for understanding contemporary politics in the Islamic world and beyond. With more than 400 alphabetically arranged entries written by an international team of specialists, the volume focuses on the origins and evolution of Islamic political ideas and related subjects, covering central terms, concepts, personalities, movements, places, and schools of thought across Islamic history. Fifteen major entries provide a synthetic treatment of key topics, such as Muhammad, jihad, authority, gender, culture, minorities, fundamentalism, and pluralism. Incorporating the latest scholarship, this is an indispensable resource for students, researchers, journalists, and anyone else seeking an informed perspective on the complex intersection of Islam and politics. It includes more than 400 concise, alphabetically arranged entries. It features 15 in-depth entries on key topics. It covers topics such as: Central themes and sources of Islamic political thought: caliph, modernity, knowledge, shari'a, government, revival and reform Modern concepts, institutions, movements, and parties: civil society, Islamization, secularism, veil, Muslim Brotherhood Islamic law and traditional Islamic societies: justice, taxation, fatwa, dissent, governance, piety and asceticism, trade and commerce Sects, schools, regions, and dynasties: Mu'tazilis, Shi'ism, Quraysh, Mecca and Medina, Baghdad, Indonesia, Nigeria, Central Asia, Ottomans Thinkers, personalities, and statesmen: Mawardi, Shafi'I, Saladin, Tamerlane, Akbar, Ataturk, Nasser, Khomeini. It contains seven historical and contemporary maps of Muslim empires, postcolonial nation-states, populations, and settlements. It guides readers to further research through bibliographies, cross-references, and an index.
Princeton UP, 2012, geb, 712 pp, € 91.50, 9780691134840
winkelwagen
   
Bowker, J.
Wat moslims geloven.
Elmar, 2002, pap, 174 pp, € 14.95, 9038912471
winkelwagen
   
Bray, S.
Writing and Representation in Medieval Islam. Muslim horizons
by order - manufactured on demand.
Routledge Studies in Middle Eastern Literatures 11, Routledge, 2006, geb, 288 pp, € 110.00, 0415385687 / 9780415385688
winkelwagen
   
Brown, D.W.
A New Introduction to Islam, second edition
Wiley-Blackwell, 2009, pap, 341 pp, € 27.00, 9781405158077
winkelwagen
   
Buitelaar, M. (red.)
Uit en thuis in Marokko. Antropologische teksten
Tb
Bulaaq, 2007, pap, 176 pp, € 17.50, 9789054601326
winkelwagen
   
Buliet, R.W.
The Case for Islamo-Christian Civilization
Columbia UP, 2006, pap, 187 pp, € 21.00, 0231127979 / 9780231127974
winkelwagen
   
Bunt, G.
iMuslims. Rewiring the House of Islam
Hurst & Company, 2009, pap, € 22.50, 9781850659501
winkelwagen
Burgmer C. (Hg)
Streit um den Koran. Die Luxenberg-Debatte: Standpunkte und Hintergrunde
Die Autoren dieses Buches bieten dem am Islam interessierten Leser einen leicht nachvollziehbaren Uberblick uber die Grundlagen des Koran, seine Entstehungsgeschichte und uber die besonderen Schwierigkeiten, die mit seiner Lesung verbunden sind.

Interviews, Beitrage und Erlauterungen verschiedener Autoren rund um Die Syro-Aramaische Lesarte des Koran.

Verlag Hans Schiler, 2004, pap, 213 pp, € 23.00, 9783899301458
winkelwagen
Burhanudin, Jajat, Kees van Dijk
Islam in Indonesia, contrasting images and interpretations
De islam in Indonesie wordt vaak afgeschilderd als gematigd en tolerant en ten voorbeeld gesteld aan andere islamitische landen. Maar is dit beeld juist? Ook in Indonesie doen fundamentalistische groepen van zich spreken.

'Islam in Indonesia' gaat in op de specifieke manifestaties van de islam in Indonesie en de gevolgen daarvan voor de maatschappij en de politiek. Aan de orde komen onder andere salafistische organisaties, de voortrekkersrol van islamitische feministen en de discussies over erfrecht en echtscheiding.

- Jajat Burhanudin is directeur van het Center for Islamic and Social Studies van de Syarif Hidayatullah Islamitische Staatsuniversiteit in Jakarta.
- Kees van Dijk is emeritus hoogleraar in de Geschiedenis van de Moderne Islam in Indonesie aan de Universiteit Leiden.

ICAS Publications series, Amsterdam University Press, 2012, pap, ca 350 pp, € 49.50, 9789089644237
winkelwagen
Butler, Daniel Allen
Shadow of the Sultan's Realm. The Destruction of the Ottoman Empire and the Creation of the Middle East
Potomac Books, 2011, geb, 252 pp, € 32.90, 9781597974967
winkelwagen
Calder, N., J. Mojaddedi & A.Rippin (eds.& transl.)
Classical Islam. A sourcebook of religious literature, second edition
This definitive sourcebook presents more than sixty authoritative new translations of key Islamic texts. Edited and translated by three leading specialists, Classical Islam features eight thematically-linked sections covering the Qur'an and its interpretation, the life of Muhammad, hadith, law, theology, mysticism and Islamic history. The new edition has been expanded to cover a fuller range of material illustrating the growth of Islamic thought from its seventh-century origins through to the end of the medieval period. It includes illustrations, a glossary, extensive bibliography and explanatory prefaces for each text. Classical Islam is an essential resource for the study of early and medieval Islam and its legacy.
Routledge, 2012, pap, 384 pp, € 54.95, 9780415505086
winkelwagen
   
Caldwell, C.
De Europese revolutie, hoe de islam ons voorgoed veranderde
Ambo, 2009, pap, 391 pp, € 29.95, 9789026321054
winkelwagen
   
Caldwell, C.
Reflections on the Revolution in Europe. Can Europe Be the Same With Different People In It?
Penguin Books, 2009, pap, 364 pp, € 20.95, 9780713999365
winkelwagen
   
Callatay, G. de
Ikhwan al-Safa. A Brotherhood of Idealists on the Fringe of Orthodox Islam
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2005, geb, 122 pp, € 37.90, 9781851684045
winkelwagen
   
Calvert, J.
Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism
Hurst & Co, 2010, geb, 288 pp, € 34.50, 9781849040068
winkelwagen
   
Campanini, M.
An Introduction to Islamic Philosophy
Edinburgh UP, 2008, pap, 186 pp, € 28.50, 9780748626083
winkelwagen
   
Campanini, M.
The Qur` an. Modern Muslim Interpretations
Routledge, 2011, pap, 149 pp, € 26.50, 9780415558303
winkelwagen
   
Campanini, M.
The Quran: the Basics
BY ORDER
Routledge, 2007, pap, 157 pp, € 17.50, 9780415411639
winkelwagen
   
Campo, J. E.
Encyclopedia of Islam
Encyclopedia of World Religions / Facts on File Library of Religion and Mythology, Facts on File, 2009, geb, 750 pp, € 97.50, 9780816054541
winkelwagen
   
Carter, M.G.
Sibawayhi
Makers of Islamic Civilization Series, I B Tauris, 2004, pap, 159 pp, € 18.00, 1850436711
winkelwagen
   
Catherine, L.
Van Morendoders tot botsende beschaving: de duizendjarige oorlog tegen de Islam
Epo, 2007, pap, 207 pp, € 16.50, 9789064454653
winkelwagen
Catherine, Lucas
Klein Arabisch Prentenboek
Als de Arabieren al niet gewoon worden doodgezwegen in onze cultuur en in ons geschiedenisonderwijs, dan is de beeldvorming over hen vaak negatief. Lucas Catherine nam de proef op de som. Hoe keken Suske en Wiske naar de Arabieren? En hoe deden de Chinezen dat? Over de Arabische origine van gazpacho, de maffia, Saint-Tropez en Jan Van Eyck - ja die van het Lam Gods, die in 1429 op vakantie ging in het Arabische Granada. En over de pogingen van Leopold II om Marokko te koloniseren.

'Veel van wat ik vertel zal u vreemd in de oren klinken. Daarom probeer ik mijn verhaal ook visueel duidelijk te maken met prentjes', legt Lucas Catherine uit in de inleiding. 'U kent de uitdrukking: je moet het gezien hebben om het te geloven.'

Epo, 2010, pap, 184 pp, € 20.00, 9789064457111
winkelwagen
   
Cavaliero, R.
Ottomania. The Romantics and the Myth of the Islamic Orient
I. B. Tauris, 2010, geb, 252 pp, € 66.50, 9781848851061
winkelwagen
   
Charfi, A.
Islam. Between Message and History
Series Editor: Abdou Filali-Ansary. Tb
In Translation: Modern Muslim Thinkers, Edinburgh UP, 2009, geb, 160 pp, € 66.90, 9780748639670
winkelwagen
   
Charfi, M.
Islam and Liberty: The Historical Misunderstanding
Zed Books, 2005, pap, 186 pp, € 29.50, 1842775111
winkelwagen
   
Cherribi, S.
In the House of War. Dutch Islam Observed
B2452
Religion and Global Politics Series, Oxford University Press, 2010, geb, 278 pp, € 68.50, 9780199734115
winkelwagen
   
Choho, E.
Moslim Unlimited. Persoonlijke groei in de westerse wereld
te bestellen, herziene editie
Artemis & co, 2008, pap, 240 pp, € 18.95, 9789047200659
winkelwagen
   
Chopra, Deepak
Muhammad
Harper Collins, 2010, geb, € 22.95, 9780061782428
winkelwagen
   
Choueiri, Y.M.
Islamic Fundamentalism. The Story of Islamist Movements, 3rd Edition
Continuum, 2010, pap, 258 pp, € 27.50, 9780826498014
winkelwagen
   
Cinar, A.
Modernity, Islam, and Secularism in Turkey. Bodies, Places, and Time
Public Worlds Series, Minnesota UP, 2005, pap, 199 pp, € 19.90, 081664411x / 9780816644117
winkelwagen
   
Cobb, P. M.
Usama ibn Munqidh. Warrior Poet of the Age of Crusades
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2005, geb, 136 pp, € 37.90, 9781851684038
winkelwagen
   
Cock, J. de
Arabische lente. Een reis tussen revolutie en fatwa
Bezige Bij, 2011, pap, ca 336 pp, € 19.95, 9789085423300
winkelwagen
   
Colby, F. S.
Narrating Muhammads Night Journey. Tracing the Development of the Ibn Abbas Ascension Discourse
SUNY, 2009, pap, 314 pp, € 27.50, 9780791475188
winkelwagen
Cole, Juan
Sacred Space and Holy War. The Politics, Culture and History of Shi`ite Islam.
This volume sets out to answer the following questions: how is it that Shi'i Muslims have set the agenda of political discourse in the Islamic world in recent years? Why have Shi'is been at the forefront of Islam's reassessment of the West? In the past 300 years, Shi'i Islam, already the state religion in Iran since the 16th century, has grown in Iraq, northern India and what is now Pakistan. Juan Cole examines Shi'i Islam as a world religion that has faced modernity on its own terms. He explores the little-known history of Shi'i communities as far afield as the Persian Gulf and India, also giving attention to important centres such as Lebanon, Iraq and, of course, Iran. He demonstrates the way in which Shi'is have sought to define space and time as sacred, and to defend those spaces from encroachments by the Other , whether that be Sunni Arab, Hindu or European Christian.
I.B.Tauris, 2002, pap, 254 pp, € 22.50, 9781860647369
winkelwagen
Colmo, C.A.
Breaking with Athens: Alfarabi as Founder
Applications of Political Theory, Lexington, 2005, pap, 189 pp, € 29.00, 9780739110164
winkelwagen
Cook, B.J., F.H. Malkawi (eds)
Classical Foundations of Islamic Education Thought : A Compendium of Parallel English - Arabic Texts
Brigham Young UP, 2011, geb, 545 pp, € 32.90, 9780842527637
winkelwagen
Cook, D.
Contemporary Muslim Apocalyptic Literature
Syracuse UP, 2008, pap, 272 pp, € 21.95, 9780815631958
winkelwagen
Cook, D.
Jihad and Martyrdom
Critical Concepts in Islamic Studies, Routledge, 2009, geb, 1600 pp, € 799.50, 9780415476232
winkelwagen
   
Cook, D.
Understanding Jihad
Calfornia UP, 2005, pap, 288 pp, € 23.00, 0520244486
winkelwagen
Cook, Michael
Ancient Religions, Modern Politics. The Islamic Case in Comparative Perspective
Why does Islam play a larger role in contemporary politics than other religions? Is there something about the Islamic heritage that makes Muslims more likely than adherents of other faiths to invoke it in their political life? If so, what is it? Ancient Religions, Modern Politics seeks to answer these questions by examining the roles of Islam, Hinduism, and Christianity in modern political life, placing special emphasis on the relevance - or irrelevance - of their heritages to today's social and political concerns.

Michael Cook takes an in-depth, comparative look at political identity, social values, attitudes to warfare, views about the role of religion in various cultural domains, and conceptions of the polity. In all these fields he finds that the Islamic heritage offers richer resources for those engaged in current politics than either the Hindu or the Christian heritages. He uses this finding to explain the fact that, despite the existence of Hindu and Christian counterparts to some aspects of Islamism, the phenomenon as a whole is unique in the world today. The book also shows that fundamentalism - in the sense of a determination to return to the original sources of the religion - is politically more adaptive for Muslims than it is for Hindus or Christians.

A sweeping comparative analysis by one of the world's leading scholars of premodern Islam, Ancient Religions, Modern Politics sheds important light on the relationship between the foundational texts of these three great religious traditions and the politics of their followers today.

Michael Cook is the Class of 1943 University Professor of Near Eastern Studies at Princeton University. He is the author of Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought and A Brief History of the Human Race, among other books, and he is also the general editor of The New Cambridge History of Islam

Princeton UP, 2014, geb, 541 pp, € 39.95, 9780691144900
winkelwagen
Cook, Michael
Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought
What kind of duty do we have to try to stop other people doing wrong? The question is intelligible in just about any culture, but few of them seek to answer it in a rigourous fashion. The most striking exception is found in the Islamic tradition, where 'commanding right' and 'forbidding wrong' is a central moral tenet already mentioned in the Koran. As an historian of Islam whose research has ranged widely over space and time, Michael Cook is well placed to interpret this complex subject. His book represents the first sustained attempt to map the history of Islamic reflection on this obligation. It covers the origins of Muslim thinking about 'forbidding wrong', the relevant doctrinal developments over the centuries, and its significance in Sunni and Shi'ite thought today. In this way the book contributes to the understanding of Islamic thought, its relevance to contemporary Islamic politics and ideology, and raises fundamental questions for the comparative study of ethics
Cambridge UP, 2010, pap, 724 pp, € 61.00, 9780521130936
winkelwagen
Cook, Michael
Forbidding Wrong in Islam
Michael Cook's magisterial study in Islamic ethics, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, was published to much acclaim in 2001. It was described by one reviewer as a masterpiece. In that book, the author reflected on the Islamic injunction, incumbent on every Muslim, to forbid wrongdoing. The present book is a short, accessible survey of the same material. Using anecdotes and stories from Islamic sources to illustrate the argument, Cook unravels the complexities of the subject. Moving backwards and forwards through time, he demonstrates how the past informs the present. By the end, the reader will be familiar with a colourful array of characters from Islamic history ranging from the celebrated thinker Ghazzali, to the caliph Harun al-Rashid, to the Ayatollah Khumayni. The book educates and entertains - at its heart, however, is an important message about the Islamic tradition, its values, and the relevance of those values today.
Themes in Islamic History, Cambridge, 2003, pap, 185pp, € 29.00, 9780521536028
winkelwagen
Cook, Michael
Muhammad
Just over a sixth of the world's population subscribes to the Muslim belief that 'there is no god but God, and Muhammad is his Messenger'. Michael Cook gives an incisive account of the man who inspired this faith, drawing on the traditional Muslim sources to describe Muhammad's life and teaching. He also attempts to stand back from this traditional picture to question how far it is historically justified.
Oxford UP, 1983, pap, 112 pp, € 14.00, 9780192876058
winkelwagen
Cook, Michael
The Koran. A Very Short Introduction
The Koran has constituted a remarkably strong core of identity and continuity for a religious tradition that is now in its fifteenth century. This Very Short Introduction explores the significance of the Koran both in the modern world and in traditional Muslim culture. Michael Cook provides a lucid and direct account of the Koran as codex, as scripture, as liturgy, and as the embodiment of truth, and examines its means of formation and dissemination. He also discusses issues of interpretation for certain key verses, demonstrating that fecundity of the text for readers throughout the world.
Very Short Introductions Series 13, Oxford UP, 2006, pap, 162 pp, € 12.95, 9780192853448
winkelwagen
Cook, Michael (ed)
The New Cambridge History of Islam. 6 Volume Set
The New Cambridge History of Islam is a comprehensive history of Islamic civilization, tracing its development from its beginnings in seventh-century Arabia to its wide and varied presence in the globalised world of today. The six volumes reflect the geographical distribution and the cultural, social and religious diversity of the peoples of the Muslim world. Four volumes cover historical developments and two are devoted to themes that cut across geographical and chronological divisions, ranging from social, political and economic relations to the arts, literature and learning. Each volume's introduction sets the scene for the ensuing chapters and examines relationships with adjacent civilizations. Written by a team combining established authorities and rising scholars in the field, this will be the standard reference for students, scholars and all those with enquiring minds for years to come.
Cambridge UP, 2010, geb, 4328 pp, € 907.50, 9780521515368
winkelwagen
   
Cooper, J., R. Nettler & M. Mahmoud (eds)
Islam and Modernity. Muslim Intellectuals Respond
I.B.Tauris, 2000, pap, 228 pp, € 23.50, 1860645313 / 9781860645310
winkelwagen
   
Coulson, N.J.
History of Islamic Law
Islamic Surveys Vol 2, Edinburgh UP, 1964 / 2005, pap, 272 pp, € 33.95, 0748605142 ./ 9780748605149
winkelwagen
   
Crews, R.D.
For Prophet and Tsar. Islam and Empire in Russia and Central Asia
BY ORDER
Harvard UP, 2006, pap, 463 pp, € 19.90, 9780674032231
winkelwagen
   
Crooke, A.
Resistance. The Essence of the Islamist Revolution
Pluto Press, 2009, pap, 302 pp, € 25.00, 9780745328850
winkelwagen
Curtis, E.E.
Muslims in America: A Short History
by order
Oxford UP, 2009, pap, 164 pp, € 13.50, 9780195367560
winkelwagen
   
Curtis, M.
Orientalism and Islam. European Thinkers on Oriental Despotism in the Middle East and India
B1972
Cambridge, 2009, pap, 382 pp, € 21.00, 9780521749619
winkelwagen
   
Dabashi, H.
Islamic Liberation Theology: Resisting the Empire
By Order
Routledge, 2008, pap, 303 pp, € 29.50, 9780415771559
winkelwagen
   
Dabashi, H.
Shiism : A Religion of Protest
B2484
Harvard UP, 2011, geb, 413 pp, € 32.50, 9780674049451
winkelwagen
   
Daftary, F., E. Fernea, A. Nanji (eds)
Living in Historic Cairo. Past and present in an islamic city
Azimuth Editions in association with The institute of Ismaili Studies and University of Washington Press, 2010, geb, 300 pp, € 60.00, 9781898592280
winkelwagen
Daftary, F. en Meri, J.W. (eds.)
Culture and Memory in Medieval Islam: Essays in Honour of Wilferd Madelung
The relationship between the workings of memory and the formation of culture is intriguingly close in the world of medieval Islam. In this book, distinguished contributors explore broad-ranging themes relating to memory, memorisation, memorialising or commemorating in a variety of historical, legal, literary and architectural contexts. Abbas Amanat, Irene Bierman, Elton Daniel, George Makdisi, Andrew Newman, Roy Mottahedeh, Ismail K. Poonawala and Paul E. Walker examine lists and maps as memory aids, the transmission of knowledge and traditions from medieval to early-modern times, the application of medieval notions of law and statecraft and the commemoration of individuals, civilisations and dynasties in historical and literary works, on coinage and in monumental forms. This is a fascinatingly original perspective on a topic which will engage scholars of Islamic history and sociology, as well as cultural history and the history of ideas.
I.B.Tauris, 2003, geb, 464pp, € 27.50, 9781860648595
winkelwagen
Dakake, M.M.
The Charismatic Community. Shiite Identity in Early Islam
SUNY, 2007, geb, 323 pp, € 77.50, 9780791470336
winkelwagen
Dalacoura, K.
Islam, Liberalism & Human Rights. Implications for International Relations
Are human rights a universal norm, or a western value and therefore inappropriate and irrelevant for other cultures? How does Islam influence the understanding of human rights in Muslim societies? Is there an inherent antithesis between Islam as a religion and the value of human rights? How do we evaluate proposals for a particularly Islamic conceptualization of human rights? These questions are addressed in an international context in this book, which focuses especially on the interaction between human rights as a value and norm in international relations, and Islam as a constituent of political culture in particular societies
I.B. Tauris, 2003, pap, 238pp, € 25.50, 9781860648663
winkelwagen
   
Dallal, A.
Islam, Science, and the Challenge of History
B2296
Yale UP, 2010, geb, 239 pp, € 27.50, 9780300159110
winkelwagen
   
Davaran, F.
Continuity in Iranian Identity
Tb
Iranian Studies, Routledge, 2009, geb, 224 pp, € 87.90, 9780415481045
winkelwagen
Dawood, N. J. (red)
The Koran, with a Parallel Arabic Text
Translated and notes by N.J. Dawood.

The Koran is universally accepted by Muslims to be the infallible Word of God as first revealed to the Prophet Muhammad by the Angel Gabriel nearly fourteen hundred years ago. Its 114 chapters, or surahs, recount the narratives central to Muslim belief, and together they form one of the world's most influential prophetic works and a literary masterpiece in its own right. But, above all, the Koran provides the rules of conduct that remain fundamental to the Muslim faith today: prayer, fasting, almsgiving, pilgrimage to Mecca and absolute faith in God and His apostle.

Penguin, 1991, pap, 613 pp, € 26.95, 9780140445428
winkelwagen
   
Delong-Bas, N.J.
Wahhabi Islam. From Revival and Reform to Glabal Jihad
I B Tauris, 2004, geb, 370 pp, € 34.25, 1850436797
winkelwagen
Deol, J. and Kazmi, Z. (Ed.)
Contextualising Jihadi Thought
Global jihadism has been on policy agendas for more than two decades. Since the 9/11 attacks, both transnational jihadi entities such as Al-Qaeda and national or regional militant groups have attracted a great deal of media and scholarly attention. In recent years, policy agendas have increasingly come to include a focus on countering militant jihadi ideologies. Despite this, studies of global jihadism that take the impact of ideas seriously are at a relatively early stage and have yet to fully capture the richness of their social contexts and intellectual universes.

Departing from the security studies approaches that have characterised much writing about jihadi groups, this volume aims to engage policy-makers and specialists alike by bridging existing disciplines and areas of study to create a framework for beginning to understand jihadi movements through the study of their ideologies, intellectual histories, political engagements and geographies.

The contributors to the volume come from a range of academic disciplines (including history, anthropology, political science, religious studies and area studies), as well as from the worlds of diplomacy and policy research. In addition to studies of globalised contexts and ideologies, the volume also includes detailed studies of jihadi currents of thought and responses to them in Afghanistan, Yemen, Somalia, India, Pakistan, Egypt, South-East Asia and Europe.
C Hurst & Co Publishers Ltd, 2012, pap, 413 pp, € 31.50, 9781849041300
winkelwagen
Devji, F.
Landscapes of the Jihad. Militancy, Morality, Modernity
Hurst & Company, 2005, geb, 184 pp, € 26.75, 9781850657750
winkelwagen
   
De zuivere broeders van Basra
De zaak van de dieren tegen de mensen
Bulaaq, 2010, geb, 320 pp, € 24.50, 9789054601722
winkelwagen
Diagne, Souleymane Bachir
Filosoferen in de Islam?
Filosofie ontwikkelt zich waar vrije geesten naar waarheid zoeken, los van enig vooroordeel. De islam is daarop geen uitzondering. Denkers als Avicenna, Averroes en Ghazali namen diverse filosofische kwesties onder handen. De islam wordt op hoog niveau gekenmerkt door die openheid, en toont die telkens opnieuw - dat is de kern van het betoog van Souleymane Bachir Diagne.

In Filosoferen in de islam? reflecteert de auteur ook op de openheid van de islam voor de actuele en toekomstige politieke uitdagingen in de wereld. Terwijl de conflicten tussen de islam en de rest van de wereld toenemen, en steeds grotere groepen zich beroepen op eigen waarden en eigen cultuur, doet dit boek juist een krachtige oproep tot dialoog en schetst de auteur een verhaal van hoop en rede.

Filosoferen in de islam? verscheen oorspronkelijk in het Frans. Speciaal voor deze Nederlandstalige uitgave paste de auteur het voorwoord aan.

Vantilt, 2016, pap, 160 pp, € 17.50, 9789460042898
winkelwagen
   
Diamond, L., M.F. Plattner & D. Brumberg (eds)
Islam and Democracy in the Middle East
By order
A Journal of Democracy Series, John Hopkins UP, 2003, pap, 322 pp, € 25.90, 0801878489 / 9780801878480
winkelwagen
   
Dimmock, M.
New Turkes. Dramatizing Islam and the Ottomans in Early Modern England
Tb
Ashgate, 2005, geb, 254 pp, € 75.95, 9780754650225
winkelwagen
Dimmock, Matthew
Mythologies of the Prophet Muhammad in Early Modern English Culture
The figure of 'Mahomet' was widely known in early modern England. A grotesque version of the Prophet Muhammad, Mahomet was a product of vilification, caricature and misinformation placed at the centre of Christian conceptions of Islam. In Mythologies of the Prophet Muhammad in Early Modern English Culture Matthew Dimmock draws on an eclectic range of sources from the fifteenth to eighteenth centuries - literary, historical, visual - to explore the nature and use of Mahomet in a period bounded by the beginnings of print and the early Enlightenment. This fabricated figure and his spurious biography were endlessly recycled, but also challenged and vindicated, and the tales the English told about him offer new perspectives on their sense of the world - its geographies and religions, near and far - and their place within it. This book explores the role played by Mahomet in the making of Englishness, and reflects on what this might reveal about England's present circumstances.
Cambridge University Press, 2013, geb, 291 pp, € 77.00, 9781107032910
winkelwagen
   
Dimmock, M. (ed.)
William Percys Mahomet and His Heaven. A Critical Edition
Tb
Ashgate, 2006, geb, 262 pp, € 75.95, 9780754654063
winkelwagen
   
Diner, D.
Lost in the Sacred. Why the Muslim World Stood Still
Princeton UP, 2009, geb, 213 pp, € 28.50, 9780691129112
winkelwagen
Donner, F. M.
Muhammad and the Believers. At the Origins of Islam
The origins of Islam have been the subject of increasing controversy in recent years. The traditional view, which presents Islam as a self-consciously distinct religion tied to the life and revelations of the prophet Muhammad in western Arabia, has since the 1970s been challenged by historians engaged in critical study of the Muslim sources.

In Muhammad and the Believers, the eminent historian Fred Donner offers a lucid and original vision of how Islam first evolved. He argues that the origins of Islam lie in what we may call the "Believers' movement" begun by the prophet Muhammad - a movement of religious reform emphasizing strict monotheism and righteous behavior in conformity with God's revealed law. The Believers' movement thus included righteous Christians and Jews in its early years, because like the Qur'anic Believers, Christians and Jews were monotheists and agreed to live righteously in obedience to their revealed law.

The conviction that Muslims constituted a separate religious community, utterly distinct from Christians and Jews, emerged a century later, when the leaders of the Believers' movement decided that only those who saw the Qur'an as the final revelation of the One God and Muhammad as the final prophet, qualified as Believers. This separated them decisively from monotheists who adhered to the Gospels or Torah.

Harvard UP, 2010, geb, 280 pp, € 26.50, 9780674050976
winkelwagen
Donner, F. M.
Muhammad and the Believers. At the Origins of Islam
The origins of Islam have been the subject of increasing controversy in recent years. The traditional view, which presents Islam as a self-consciously distinct religion tied to the life and revelations of the prophet Muhammad in western Arabia, has since the 1970s been challenged by historians engaged in critical study of the Muslim sources.

In Muhammad and the Believers, the eminent historian Fred Donner offers a lucid and original vision of how Islam first evolved. He argues that the origins of Islam lie in what we may call the "Believers' movement" begun by the prophet Muhammad - a movement of religious reform emphasizing strict monotheism and righteous behavior in conformity with God's revealed law. The Believers' movement thus included righteous Christians and Jews in its early years, because like the Qur'anic Believers, Christians and Jews were monotheists and agreed to live righteously in obedience to their revealed law.

The conviction that Muslims constituted a separate religious community, utterly distinct from Christians and Jews, emerged a century later, when the leaders of the Believers' movement decided that only those who saw the Qur'an as the final revelation of the One God and Muhammad as the final prophet, qualified as Believers. This separated them decisively from monotheists who adhered to the Gospels or Torah.

Harvard UP, 2010/2012, pap, 280 pp, € 19.95, 9780674064140
winkelwagen
Donohue, J.J & J.L.Esposito
Islam in transition, Muslim Perspectives, second edition
9/11 and continued acts of global terrorism from Madrid to Bali have challenged the understanding of academic experts, students, and policymakers, Muslims and non-Muslims alike. Critical questions have been raised about Islam and Muslim politics in the modern world: Are Islam and modernity compatible?; Is Islam compatible with modernization: with nationalism, secularism, economic development and democracy?; Is Islam in need of and capable of reform?; what does Islam and what do Muslims have to say about globalization, democracy, human rights, women, jihad, violence, terrorism, and suicide bombing. This updated and expanded second edition of Islam in Transition: Muslim Perspectives includes more than 50% new materials with representative selections from diverse Muslim voices, moderates and extremists, traditionalists and reformers, from the Middle East to Southeast Asia, Europe to America.
Oxford UP, 2007, pap, 512 pp, € 51.95, 9780195174311
winkelwagen
   
Drees,W. & P. van Koningsveld (red)
The Study of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe, academic and religious freedom in the 21st century
te bestellen
Leiden UP, 2008, pap, 504 pp, € 47.50, 9789087280253
winkelwagen
Driessen, Henk (red)
In het huis van de islam. Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek
De publieke en wetenschappelijke belangstelling voor de islam is de laatste jaren stormachtig toegenomen. Verwonderlijk is dat niet. Het gaat om een zesde van de wereldbevolking, en om een godsdienst en cultuur met een steeds groter politiek gewicht. De islam is niet meer ver van ons bed: via de media en migranten krijgt men er in het Westen elke dag mee te maken.

De islam is dus dichtbij maar is ons ook vreemd. De godsdienst en beschaving van de islam kent een andere verhouding tussen mannen en vrouwen, tussen staat, wetgeving en religie, tussen moderniteit en traditie. De islam heeft een andere kunst, een andere houding tegenover leven en dood, andere rituelen, een ander heilsbegrip.

Redacteur Henk Driessen en 24 andere Nederlandse wetenschappers presenteren vanuit een veelheid van disciplines een nieuw overzicht van de islam in verleden en heden.
SUN, 1997, pap, 446 pp, € 36.00, 9789061686064
winkelwagen
Droge, A.J.
The Qur'an. A New Annotated Translation
Equinox, 2013, pap, 488 pp, € 37.50, 9781845539450
winkelwagen
   
Dronkers, P.
Tamar: Een reisverhaal over Turkse en Franse hoofddoeken
Ten Have, 2008, pap, 159pp, € 16.90, 9789025958633
winkelwagen
   
Dunlop, D.M.
Arab Civilization to AD 1500
By Order
Arab Islamic Studies, Stacey International, 2002, geb, 336 pp, € 32.50, 9781900988667
winkelwagen
   
Dunn, R.E.
The Adventures of Ibn Battuta. A Muslim Traveler of the 14th Century
by order
California UP, 2004, pap, 359 pp, € 21.90, 0520243854 / 9780520243859
winkelwagen
Eaton, Richard Maxwell
India's Islamic Traditions, 711-1750
This volume, part of the 'Themes in Indian History' series, contains 17 essays on various aspects of Islamic traditions in South Asia, spanning the course of 800 years, plus an Introduction by the editor, a well-known expert in this field. The essays cover a wide range of topics and provides a comprehensive summary of the rich diversity and cultural syncretism which are the hallmarks of the Islamic traditions in India. It will become a standard text on the subject of Indian Islam.
Oxford in India Readings: Themes in Indian History, Oxford UP, 2006, pap, 445 pp, € 18.00, 9780195683349
winkelwagen
   
Edde, A.-M.
Saladin
Working simultaneously on two levels, "Saladin" represents the best kind of biography - a portrait of a man who is said to have made an age, and the most complete account we have to date of an age that made the man. Unlike biographies that focus on Saladin's military exploits, especially the recapturing of Jerusalem from European Crusaders in 1187, Edde's narrative draws on an incredible array of contemporary sources to develop the fullest picture possible of a ruler shaped profoundly by the complex Arabian political environment in which he rose to prominence. The result is a unique view of the Crusades from an Arab perspective. Saladin became a legend in his own time, venerated by friend and foe alike as a paragon of justice, chivalry, and generosity. Arab politicians ever since have sought to claim his mantle as a justification for their own exercise of power. But Saladin's world-historical status as the ideal Muslim ruler owes its longevity to a tacit agreement among contemporaries and later chroniclers about the set of virtues Saladin possessed - virtues that can now be tested against a rich tapestry of historical research. This tension between the mythical image of Saladin, layered over centuries and deployed in service of specific moral and political objectives, and the verifiable facts of his life available to a judicious modern historian is what sustains Anne-Marie Edde's erudite biography, published to acclaim in France in 2008 and offered here in smooth, readable English translation.
Belknap Harvard, 2011, geb, 660 pp, € 27.50, 9780674055599
winkelwagen
Egerton, F.
Jihad in the West. The Rise of Militant Salafism
Militant Salafism is one of the most significant movements in politics today. Unfortunately its significance has not been matched by understanding. To begin to address this knowledge deficit this book argues that, rather than the largely unhelpful pursuit of individual 'root causes' offered in much of the literature, we would be better served by looking at the factors that have enabled and facilitated a particular political imaginary. That political imaginary is one that allows individuals to conceive of themselves as integral members of a global battle waged between the forces of Islam and the West, something that lies at the heart of militant Salafism. Frazer Egerton shows how the ubiquity of modern media and the prevalence of movement have allowed for a transformation of existing beliefs into an ideology supportive of militant Salafism against the West amongst Western Muslims.
Cambridge UP, 2011, pap, 228 pp, € 27.95, 9780521175814
winkelwagen
Eickelman, D.F. & J.W. Anderson
New Media in the Muslim World
This second edition of a widely acclaimed collection of essays reports on how new media - fax machines, satellite television, and the Internet - and the new uses of older media - cassettes, pulp fiction, the cinema, the telephone, and the press - shape belief, authority, and community in the Muslim world. The chapters in this work, including new chapters dealing specifically with events after September 11, 2001, concern Indonesia, Bangladesh, Turkey, Iran, Lebanon, the Arabian Peninsula, and Muslim communities in the United States and elsewhere. The extent to which today's new media have transcended local and state frontiers and have reshaped understandings of gender, authority, social justice, identities, and politics in Muslim societies emerges from this timely and provocative book.
Indiana UP, 2003, pap, 213, € 26.95, 9780253216052
winkelwagen
   
El-Enany, F.
Arab Representations of the Occident. East-West Encounters in Arabic Fiction
By order, manufactured on demand
Culture and Civilization in the Middle East Series, Routledge, 2006, geb, 255 pp, € 120.00, 0415332176 / 9780415332170
winkelwagen
El Haji, Said
Sta op en leef, vader
Sta op en leef, vader is een ontroerende en openhartige essaybundel over een gesloten cultuur. Said El Haji verkent hoe hij en zijn familieleden zijn gevormd door een patriarchale traditie van eer, plicht en mannelijke dominantie. Het levert een indringend en fascinerend portret op van een eigenzinnige familie. Tegelijkertijd probeert hij zijn overleden vader tot leven te wekken, met wie hij in zijn in 2000 lovend ontvangen debuut, De dagen van Sjaitan, literair afrekende.
Uitgeverij Jurgen Maas, 2013, pap, 156 pp, € 14.95, 9789491921001
winkelwagen
Elias, J.J.
Islam
Religions of the World, Routledge, 1999, pap, 128 pp, € 12.00, 9780415211659
winkelwagen
   
Elias, J. J. (ed.)
Key Themes for the Study of Islam
B2091
Oneworld, 2010, pap, 445 pp, € 26.50, 9781851687107
winkelwagen
   
Elkaisy-Friemuth, M
God and Humans in Islamic Thought
BY ORDER
Culture & Civilization in the Middle East, Routledge, 2006, geb, 240 pp, € 114.50, 0415400287 / 9780415400282
winkelwagen
   
Elmarsafy, Z.
The Enlightenment Quran. The Politics of Translation and the Construction of Islam
Oneworld, 2009, pap, 269, € 27.50, 9781851686520
winkelwagen
El-Rouayheb, Khaled
Before Homosexuality in the Arab-islamic World, 1500-1800
Chicago UP, 2009, pap, 208 pp, € 22.95, 9780226729893
winkelwagen
Elver, H.
The Headscarf Controversy. Secularism and Freedom of Religion
Hilal Elver offers an in-depth study of the escalating controversy over the right of Muslim women to wear headscarves. Examining legal and political debates in Turkey, several European countries including France and Germany, and the United States, Elver shows the troubling exclusion of pious Muslim women from the public sphere in the name of secularism, democracy, liberalism, and women's rights. After evaluating political actions and court decisions from the national level of individual governments to the international sphere of the European Court of Human Rights, Elver concludes that judges and legislators are increasingly influenced by social pressures concerning immigration and multiculturalism, and by issues such as Islamophobia, the "war on terror," and security concerns. She shows how these influences have resulted in a failure on the part of many Western governments to recognize and protect essential individual freedoms. Employing a critical legal theory perspective to the headscarf controversy, Elver argues that law can be used to change underlying social conditions shaping the role of religion, and also the position of women in modern society. The Headscarf Controversy demonstrates how changes in law across nations can be used to restore state commitments to human rights.
Religion & Global Politics, Oxford UP, 2012, geb, 265 pp, € 49.95, 9780199769292
winkelwagen
   
El-Zein, A.
Islam, Arabs, and the Intelligent World of the Jinn
Tb
Contemporary Issues in the Middle East, Syracuse UP, 2009, geb, 264 pp, € 43.90, 9780815632009
winkelwagen
   
Emerson, M. & Boubekeur, A. (Eds.),
Ethno - Religious Conflict in Europe : Typologies of Radicalisation among Europes Muslim Communities
Centre for European Policy Studies, 2009, pap, 160 pp, € 23.50, 9789290798224
winkelwagen
   
Enayat, H.
Modern Islamic Political Thought: The Response of Shi i and Sunni Muslims to the Twentieth Century
I.B.Tauris, 2005, pap, 225 pp, € 26.00, 1850434662
winkelwagen
   
Ende, W., U. Steinbach (eds.)
Islam in the World Today. A Handbook of Politics, Religion, Culture, and Society
B2337
Cornell UP, 2010, geb, 1114 pp, € 71.00, 9780801445712
winkelwagen
Esack, Farid
On Being a Muslim. Finding a Religious Path in the World Today
Funny, challenging, controversial, passionate and unforgiving, this is an unprecedented personal account of a Muslim's life in the modern world. As an Islamic scholar, outspoken social activist and well-known commentator, Farid Esack is in a unique position to tackle the quandaries and challenges facing Muslims today. Whether it be cultivating a meaningful relationship with Allah or striving for gender equality and religious freedom, Esack combines personal insight with incisive analysis. Providing a devout yet practical guide for those seeking to re-engage with their faith in the modern world, this groundbreaking work will help believers and non-believers alike to appreciate the eternal relevance of the Qur'an and its teachings. Dr Faird Esack has an international reputation as a Muslim scholar, speaker and human rights activist. He has lectured widely on religion and Islamic studies and also served as a Commissioner for Gender Equality with Nelson Mandela's government. He has authored numerous Islamic books and is currently the Visiting Professor of Islamic Studies at Harvard Divinity School.
Oneworld, 2009, pap, 212 pp, € 15.90, 9781851686919
winkelwagen
Esposito, J. L.
The Future of Islam
John L. Esposito is one of the world's leading authorities on Islam. Now, in this brilliant portrait of Islam today-and tomorrow-he draws on a lifetime of thought and research to sweep away the negative stereotypes and provide an accurate, richly nuanced, and revelatory account of the fastest growing religion in the world. Here Esposito explores the major questions and issues that face Islam in the 21st century and that will deeply affect global politics. Are Islam and the West locked in a deadly clash of civilizations? Is Islam compatible with democracy and human rights? Will religious fundamentalism block the development of modern societies in the Islamic world? Will Islam overwhelm the Western societies in which so many Muslim immigrants now reside? Will Europe become Eurabia or will the Muslims assimilate? Which Muslim thinkers will be most influential in the years to come? To answer this last question he introduces the reader to a new generation of Muslim thinkers-Tariq Ramadan, Timothy Winter, Mustafa Ceric, Amina Wadud, and others-a diverse collection of Muslim men and women, both the Martin Luthers and the Billy Grahams of Islam. We meet religious leaders who condemn suicide bombing and who see the killing of unarmed men, women, and children as worse than murder, who preach toleration and pluralism, who advocate for women's rights. The book often underscores the unexpected similarities between the Islamic world and the West and at times turns the mirror on the US, revealing how we appear to Muslims, all to highlight the crucial point that there is nothing exceptional about the Muslim faith. Recent decades have brought extraordinary changes in the Muslim world, and in addressing all of these issues, Esposito paints a complex picture of Islam in all its diversity-a picture of urgent importance as we face the challenges of the twenty-first century.
Oxford, 2010, geb, 234pp, € 24.50, 9780195165210
winkelwagen
   
Esposito, J.L.
The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World
BY ORDER
Oxford UP, 2001, pap, 1904 pp in 4 volumes, € 215.00, 9780195148039
winkelwagen
Esposito, J.L.
What everyone needs to know about Islam, 2nd Revised edition
Since the terrorist attacks of September 11th, there has been an overwhelming demand for information about Islam, and recent events - the war in Iraq, terrorist attacks both failed and successful, debates throughout Europe over Islamic dress, and many others - have raised new questions in the minds of policymakers and the general public. This newly updated edition of What Everyone Needs to Know about Islam is the best single source for clearly presented, objective information about these new developments, and for answers to questions about the origin and traditions of Islam. Editor of The Oxford Encyclopedia of Modern Islam and The Oxford History of Islam, and author of The Future of Islam and many other acclaimed works, John L. Esposito is one of America's leading authorities on Islam. This brief and readable book remains the first place to look for up-to-date information on the faith, customs, and political beliefs of the more than one billion people who call themselves Muslims.
Oxford UP, 2011, geb, 288 pp, € 21.50, 9780199794133
winkelwagen
   
Esposito, J. L. & D. Mogahed
Who speaks for Islam?
Gallup Press, 2008, pap, 230 pp, € 18.90, 9781595620170
winkelwagen
Esposito, J. L. & I Kalin
Islamophobia. The Challenge of Pluralism in the 21st Century
Islamophobia has been on the rise since September 11, as seen in countless cases of discrimination, racism, hate speeches, physical attacks, and anti-Muslim campaigns. The 2006 Danish cartoon crisis and the controversy surrounding Pope Benedict XVI's Regensburg speech have underscored the urgency of such issues as image-making, multiculturalism, freedom of expression, respect for religious symbols, and interfaith relations. The 1997 Runnymede Report defines Islamophobia as "dread, hatred, and hostility towards Islam and Muslims perpetuated by a series of closed views that imply and attribute negative and derogatory stereotypes and beliefs to Muslims." Violating the basic principles of human rights civil liberties, and religious freedom, Islamophobic acts take many different forms. In some cases, mosques, Islamic centers, and Muslim properties are attacked and desecrated. In the workplace, schools, and housing, it takes the form of suspicion, staring, hazing, mockery, rejection, stigmatizing and outright discrimination. In public places, it occurs as indirect discrimination, hate speech, and denial of access to goods and services. This collection of essays takes a multidisciplinary approach to Islamophobia, bringing together the expertise and experience of Muslim, American, and European scholars. Analysis is combined with policy recommendations. Contributors discuss and evaluate good practices already in place and offer new methods for dealing with discrimination, hatred, and racism.
Oxford UP, 2011, pap, 236 pp, € 22.50, 9780199753659
winkelwagen
Esposito, J.L & J.O.Voll
Makers of Contemporary Islam.
This book examines the development of contemporary Islamic movements and thought through the biographies of nine major activist intellectuals whose work povides the core of what the Islamic resurgence became in the 1990s, and is an important foundation for what it can become in the 21st century. By profiling nine such internationally recognised figures this volume provides a new understanding of the intellectual foundations of contemporary Islamic awareness and politics. The nine figures covered are: Ismail al-Faruqi, Khurshid Ahmad, Maryam Jameelah, Hasan Hanafi, Rashid Ghannoushi, Hasan al-Turabi, Abdol Karim Soroush, Anwar Ibrahim, and Abdurrahman Wahid. These nine have contributed to some of the most significant intellectual and activist developments in the Muslim world during the 1980s and 1990s - the period during which Islamic movements became a major force in Muslim societies and international affairs. They represent a distinctive phase in the evolution of Islamic thinking: the ongoing effort to create an effective synthesis of modernity and Islamic tradition.
Oxford UP, 2001, pap, 257 pp, € 29.95, 9780195141283
winkelwagen
   
Esposito, J.L., J.O. Voll & O. Bakar (eds)
Asian Islam in the 21st Century
Oxford UP, 2008, pap, 306 pp, € 22.50, 9780195333039
winkelwagen
   
Ess, J. van
The Flowering of Muslim Theology
BY ORDER
Harvard UP, 2006, geb, 220 pp, € 26.95, 0674022084 / 9780674022089
winkelwagen
Euben, R. L. & M. Q. Zaman (eds.)
Princeton Readings in Islamist Thought. Texts and Contexts from al-Banna to Bin Laden
This anthology of key primary texts provides an unmatched introduction to Islamist political thought from the early twentieth century to the present, and serves as an invaluable guide through the storm of polemic, fear, and confusion that swirls around Islamism today. Roxanne Euben and Muhammad Qasim Zaman gather a broad selection of texts from influential Islamist thinkers and place these figures and their writings in their multifaceted political and historical contexts. The selections presented here in English translation include writings of Ayatollah Khomeini, Usama bin Laden, Muslim Brotherhood founder Hasan al-Banna, and Moroccan Islamist leader Nadia Yassine, as well as the Hamas charter, an interview with a Taliban commander, and the final testament of 9/11 hijacker Muhammad Ata. Illuminating the content and political appeal of Islamist thought, this anthology brings into sharp relief the commonalities in Islamist arguments about gender, democracy, and violence, but it also reveals significant political and theological disagreements among thinkers too often grouped together and dismissed as extremists or terrorists. No other anthology better illustrates the diversity of Islamist thought, the complexity of its intellectual and political contexts, or the variety of ways in which it relates to other intellectual and religious trends in the contemporary Muslim world.
Princeton Studies in Muslim Politics, Princeton UP, 2009, pap, 516 pp, € 29.00, 9780691135885
winkelwagen
   
Ewijk, T.
Maatschappij of haatschappij
Aspekt, 2009, pap, 282 pp, € 18.95, 9789059117907
winkelwagen
   
Fadelle, J.
Duur betaald. De strijd van een moslim die christen werd
Lannoo, 2011, pap, 260 pp, € 19.99, 9789020999860
winkelwagen
   
Fahmy, K.
Mehmed Ali. From Ottoman Governor to Ruler of Egypt
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2009, geb, 135 pp, € 37.90, 9781851685707
winkelwagen
   
Faizer, R. (ed.)
The Life of Muhammad. Al-Waqidis Kitab al-Maghazi
B2384
Routledge Studies in Classical Islam, Routledge, 2011, geb, 581 pp, € 145.00, 9780415574341
winkelwagen
   
Fakhry, M.
A History of Islamic Philosophy
third edition
Columbia UP, 2004, pap, 430 pp, € 32.70, 0231132212
winkelwagen
   
Fakhry, M.
Al-Farabi. Founder of Islamic Neoplatonism. His Life ,Works and Influence
by order
Great Islamic Thinkers, Oneworld, 2002, pap, 165 pp, € 21.00, 185168302x / 9781851683024
winkelwagen
   
Fakhry, M.
Islamic Philosophy
Beginners Guides, Oneworld, 2009, pap, 201 pp, € 13.95, 9781851686254
winkelwagen
   
Fakhry, M.(transl.)
An Interpretation of the Quran: English Translation of the Meanings
arabic - english
Garnet, 2008, pap, 642 pp, € 30.50, 9781859641613
winkelwagen
   
Farouqui, A.
Muslims and Media Images. News versus Views
Oxford UP, 2011, geb, 368 pp, € 32.50, 9780195694956
winkelwagen
   
Fayza, D.
Ik heb de hel gezien. Mijn leven in Syrie
verschijnt april 2014

Van Gennep, 2014, pap, ca 176 pp, € 14.95, 9789461642936
winkelwagen
Fealy, G. & S. White (eds.)
Expressing Islam. Religious Life and Politics in Indonesia
Indonesia Update Series, ISEAS, 2008, pap, 296 pp, € 35.50, 9789812308504
winkelwagen
Feldman, Noah
The Fall and Rise of the Islamic State
Perhaps no other Western writer has more deeply probed the bitter struggle in the Muslim world between the forces of religion and law and those of violence and lawlessness as Noah Feldman. His scholarship has defined the stakes in the Middle East today. Now, in this incisive book, Feldman tells the story behind the increasingly popular call for the establishment of the shari'a--the law of the traditional Islamic state--in the modern Muslim world.

Western powers call it a threat to democracy. Islamist movements are winning elections on it. Terrorists use it to justify their crimes. What, then, is the shari'a? Given the severity of some of its provisions, why is it popular among Muslims? Can the Islamic state succeed--should it? Feldman reveals how the classical Islamic constitution governed through and was legitimated by law. He shows how executive power was balanced by the scholars who interpreted and administered the shari'a, and how this balance of power was finally destroyed by the tragically incomplete reforms of the modern era. The result has been the unchecked executive dominance that now distorts politics in so many Muslim states. Feldman argues that a modern Islamic state could provide political and legal justice to today's Muslims, but only if new institutions emerge that restore this constitutional balance of power.

The Fall and Rise of the Islamic State gives us the sweeping history of the traditional Islamic constitution--its noble beginnings, its downfall, and the renewed promise it could hold for Muslims and Westerners alike. In a new introduction, Feldman discusses developments in Egypt, Tunisia, Libya, and other Muslim-majority countries since the Arab Spring and describes how Islamists must meet the challenge of balance if the new Islamic states are to succeed.

Princeton UP, 2008, geb, 189 pp, € 20.90, 9780691120454
winkelwagen
Felek, O. A. D. Knysh (ed. by)
Dreams and Visions in Islamic Societies
Dreams and visions have always been important in Islamic societies. Yet, their pervasive impact on Muslim communities and on the lives of individual Muslims remains largely unknown and rather surprising to Westerners. This book addresses this gap in understanding with a fascinating and diverse account, taking readers from premodern Islam to the present day. Dreams and visions are shown to have been, and to be, significant in a range of social, educational, and cultural roles. The book includes a wealth of examples detailing the Sufi experience.

Contributors use Arabic, Persian, Indian, Central Asian, and Ottoman sources and employ approaches grounded in history, sociology, psychology, anthropology, religious studies, and literary analysis. This is an illuminating work, showing how ordinary Muslims, Muslim notables, Sufis, legal scholars, and rulers have perceived both themselves and the world around them through the prism of dreams and visions.

State University of New York Press, 2012, geb, 318 pp, € 77.00, 9781438439938
winkelwagen
   
Fierro, M.
Abd al-Rahman III: The First Cordoban Caliph
Makers of the Muslim World Series, Oneworld, 2005, geb, 150 pp, € 49.00, 1851683844
winkelwagen
Filiu, J-P.
The Arab Revolution. Ten Lessons from the Democratic Uprising
Hurst, 2011, pap, 160 pp, € 18.95, 9781849041591
winkelwagen
Filiu, J. P.
Apocalypse in Islam
This is an eye-opening exploration of a troubling phenomenon: the fast-growing belief in Muslim countries that the end of the world is at hand - and with it the "Great Battle," prophesied by both Sunni and Shi'i tradition, which many believers expect will begin in the Afghan-Pakistani borderlands. Jean-Pierre Filiu uncovers the role of apocalypse in Islam over the centuries, and highlights its extraordinary resurgence in recent decades. Identifying 1979 as a decisive year in the rise of contemporary millenarian speculation, he stresses the ease with which subsequent events in the Middle East have been incorporated into the intellectual universe of apocalyptic propagandists. Filiu also shows how Christian and Jewish visions of the Final Judgment have stimulated alarmist reaction in Islamic lands, both in the past and today, and examines the widespread fear of Christian Zionist domination as an impetus to jihad. Though the overwhelming majority of Muslims remains unpersuaded, the mounting conviction in the imminence of apocalypse is a serious matter, especially for those who are preparing for it.
California UP, 2012, pap, 260 pp, € 23.50, 9780520272644
winkelwagen
Fish, M. S.
Are Muslims Distinctive? A look at the Evidence
How, if at all, do Muslims and non-Muslims differ? The question spurs spirited discussion among people the world over, in Muslim and non-Muslim lands alike, but we still lack answers based on sound empirical evidence. This book engages a set of the biggest issues using rigorous methods and data drawn from around the globe. It reveals that in some areas Muslims and non-Muslims differ less than is commonly imagined, and shows that Muslims are not unusually religious or inclined to favor the fusion of religious and political authority. Nor are Muslims especially prone to mass political violence. Yet in some areas Muslims and non-Muslims diverge: Gender inequality is more severe among Muslims, Muslims are unusually intolerant of homosexuality and other controversial behaviors, and democracy is rare in the Muslim world. Other areas of divergence bear the marks of a Muslim advantage: Violent crime and class-based inequities are less severe among Muslims than non-Muslims. Committed to discovering social facts rather than either stoking prejudices or stroking political sensibilities, Are Muslims Distinctive? represents the first major scientific effort to assess how Muslims and non-Muslims differ--and do not differ--in the contemporary world. Its findings have vital implications for human welfare, interfaith understanding, and the foreign policies of the United States and other Western countries.
Oxford UP, 2011, pap, 385 pp, € 24.95, 9780199769216
winkelwagen
Flores, A.
Zivilisation oder Barbarei? Der Islam im historischen Kontext
In der laufenden Debatte uber den Islam arbeiten sich Kritiker wie Apologeten an der jeweils anderen Position ab und drohen dabei die Sache selbst aus dem Blick zu verlieren. Demgegenuber pladiert Alexander Flores fur eine Ausweitung des Horizonts uber den aktuellen Tellerrand hinaus. Er kann zeigen, dass uber weite Strecken der islamischen Geschichte die Hegemonie der Religion uber das Leben menschliche Freiheit, Kreativitat und Produktivitat kaum eingeengt hat. Erst bestimmte neuzeitliche Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass sich das bis zu einem gewissen Grad geandert hat. Die Grunde dafur liegen aber nicht zwingend in der Logik islamischen Denkens und Handelns, so dass heutige Muslime die Moglichkeit haben, ihre Religion menschenfreundlich zu verstehen, wenn sie das wollen und wenn man ihnen die Gelegenheit dazu einraumt.
Verlag der Weltreligionen, 2011, pap, 260 pp, € 22.50, 9783458720195
winkelwagen
Foblets, M.-C., J.-Y. Carlier (eds)
Islam and Europe. Crises are Challenges
Within the framework of the Forum A. & A Leysen, several experts from in and outside the Muslim world contributed to this book. In Islam and Europe: Crises Are Challenges they discuss how dialogues between Islam and the West, with a focus on Europe, can be achieved.

The various authors (legal scholars, political theorists, social scientists, and psychologists) explore in these collected essays such interrelated questions as: How much diversity is permissible within a liberal pluralistic democratic society? How strong are the implications of citizenship? What are equitable accommodations of contested practices? They argue for an adequate understanding of how Western Muslim communities in Europe experience their minority position and what needs to be done to improve their participation in European society.

The second part of this volume is a collection of papers written around the work of Abdullahi Ahmed An-Na'im, who also makes his own contribution to the book. The Catholic University of Leuven awarded An-Na'im an honorary doctorate in 2009 on the theme of multiculturalism, intercultural relations and diversity. An-Na'im is recognized the world over as a leading expert in the area of religion and law, and as a human rights activist.

Islam and Europe: Crises Are Challenges reinforces our sense that a better knowledge and awareness of the growing diversity of our society, and striving for harmonious relations between Islam and the West, are among the most important challenges of our time.

With contributions by: Ahmed Aboutaleb, Durre S. Ahmed, Abdullahi Ahmed An-Na'im, Shaheen Sardar Ali, Mohamed Benzakour, Jean-Yves Carlier, Marie-Claire Foblets, Ziba Mir-Hosseini, Fouad Laroui, Bettina Leysen, Rashida Manjoo, Bhikhu Parekh, Mathias Rohe, Cedric Ryngaert, Prakash Shah.

UPL in Context, Leuven UP, 2010, pap, 248 pp, € 29.50, 9789058677396
winkelwagen
   
Foltz, R.C., F.M. Denny & A. Baharuddin (eds)
Islam and Ecology. A Bestowed Trust
BY ORDER
serie Harvard Centre for the Study of World Religions / Religions of the World and Ecology 9, Harvard, 2003, pap, 584 pp, € 34.95, 9780945454403
winkelwagen
Fowden, Garth
Before and After Muhammad: The First Millennium Refocused
Islam emerged amid flourishing Christian and Jewish cultures, yet students of Antiquity and the Middle Ages mostly ignore it. Despite intensive study of late Antiquity over the last fifty years, even generous definitions of this period have reached only the eighth century, whereas Islam did not mature sufficiently to compare with Christianity or rabbinic Judaism until the tenth century. Before and After Muhammad suggests a new way of thinking about the historical relationship between the scriptural monotheisms, integrating Islam into European and West Asian history.

Garth Fowden identifies the whole of the First Millennium--from Augustus and Christ to the formation of a recognizably Islamic worldview by the time of the philosopher Avicenna--as the proper chronological unit of analysis for understanding the emergence and maturation of the three monotheistic faiths across Eurasia. Fowden proposes not just a chronological expansion of late Antiquity but also an eastward shift in the geographical frame to embrace Iran.

In Before and After Muhammad, Fowden looks at Judaism, Christianity, and Islam alongside other important developments in Greek philosophy and Roman law, to reveal how the First Millennium was bound together by diverse exegetical traditions that nurtured communities and often stimulated each other.

Garth Fowden is Research Director at the Institute of Historical Research, National Research Foundation, Athens, and Sultan Qaboos Professor of Abrahamic Faiths at the University of Cambridge. His books include The Egyptian Hermes: A Historical Approach to the Late Pagan Mind and Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late Antiquity (both Princeton).

Princeton UP, 2014, geb, 230 pp, € 35.95, 9780691158532
winkelwagen
   
Frangieh, B.K.
Anthology of Arabic Literature, Culture, and Thought from Pre-Islamic Times to the Present. Incl. audio CD
By Order
Yale UP, 2004, geb, 566 pp, € 48.50, 0300104936 / 9780300104936
winkelwagen
   
Frederiks, M.
Bijbelse figuren in de islamitische traditie
Meinema, 2007, pap, 138 pp, € 15.60, 9789021141534
winkelwagen
Friend, T.
Women, Man and God in Modern Islam
Award-winning historian Theodore Friend recently set out alone across Asia and the Middle East on a quest to understand firsthand the life situations of women in Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, Iran, and Turkey. Woman, Man, and God in Modern Islam recounts Friend's remarkable journey and relates hundreds of encounters and conversations with people he met along the way. Commingling a deep respect for Islam and his faith in the potential of women to change their worlds, Friend presents an open, exploratory outsider's perspective on women in five very different Islamic cultures -- timely fare for all who wish to broaden their world horizons.
Eerdmans, 2012, pap, 416 pp, € 36.00, 9780802866738
winkelwagen
   
Fromherz, A.
Ibn Khaldun. Life and Times
Tb
Edinburgh UP, 2010, geb, 192 pp, € 66.90, 9780748639342
winkelwagen
Fromherz, Allen James
The Almohads: The Rise of an Islamic Empire
How did an obscure Islamic visionary found an empire? The Almohad Empire at its zenith in the 12th century was the major power in the Mediterranean and North Africa, ruling a huge region from the Atlas Mountains to Andalusia. Effective administration was backed by military force, and the empire was the seat of a 12th-century renaissance in the fortunes of Islamic power in North Africa and the western Muslim world. The effect on the culture of both the Middle East and Europe was to prove lasting. Allen Fromherz, drawing on medieval Arabic and Berber sources, analyses the myth and history surrounding the rise of the Almohad Empire. He shows how Muhammad Ibn Tumart, the son of a minor Berber tribal chief, set off on his mission to reform Islam, then at a low point in its history, battered by the crusades, having lost Jerusalem and been undermined by weak spiritual and political leadership. Muhammad Ibn Tumart was proclaimed Mahdi - one who would herald the golden age of Islam - provided charismatic leadership, unwavering adherence to a fundamentalist monotheistic Islam enforced by holy war, established tribal unity, effective administration and a formidable military force. Here were the sinews of the empire's power and the base for lasting political and cultural influence in the Middle East and Europe.
I.B.Tauris, 2012, pap, 288 pp, € 46.95, 9781780764054
winkelwagen
   
Gabbay, A.
Islamic Tolerance. Amir Khusraw and Pluralism
Tb
Iranian Studies, Routledge, 2009, geb, 240 pp, € 87.90, 9780415779135
winkelwagen
   
Gabrieli, F.
Arab Historians of the Crusades
Tb
Routledge Revivals, Routledge, 2009, geb, 402 pp, € 100.00, 9780415563321
winkelwagen
   
Gade, A. M.
The Quran: An Introduction
B2091
Foundations of Islam, Oneworld, 2010, pap, 304 pp, € 26.50, 9781851686940
winkelwagen
   
Gaiser, A. R.
Muslims, Scholars, Soldiers. The Origin and Elaboration of the Ibadi Imamate Traditions
American Academy of Religion Series, Oxford UP, 2010, geb, 203 pp, € 61.00, 9780199738939
winkelwagen
   
Garcia-Arenal, M.
Ahmad al-Mansur. The Beginnings of Modern Morocco
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2009, geb, 151 pp, € 37.90, 9781851686100
winkelwagen
   
Gardner, D.
Last Chance. The Middle East in the Balance
I. B. Tauris, 2009, geb, € 29.90, 9781848850415
winkelwagen
Geaves, R.
Islam
Wereldgodsdiensten van A tot Z, Boom, 2009, pap, 110 pp, € 13.50, 9789085067726
winkelwagen
Geertz, C.
Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia
"In four brief chapters," writes Clifford Geertz in his preface, "I have attempted both to lay out a general framework for the comparative analysis of religion and to apply it to a study of the development of a supposedly single creed, Islam, in two quite contrasting civilizations, the Indonesian and the Moroccan." Mr. Geertz begins his argument by outlining the problem conceptually and providing an overview of the two countries. He then traces the evolution of their classical religious styles which, with disparate settings and unique histories, produced strikingly different spiritual climates. So in Morocco, the Islamic conception of life came to mean activism, moralism, and intense individuality, while in Indonesia the same concept emphasized aestheticism, inwardness, and the radical dissolution of personality. In order to assess the significance of these interesting developments, Mr. Geertz sets forth a series of theoretical observations concerning the social role of religion
Chicago UP, 1971, pap, 136 pp, € 18.00, 9780226285115
winkelwagen
   
George,K.M.
Picturing Islam; Art and Ethics in a Muslim Lifeworld
Wiley-Blackwell, 2009, pap, 164 pp, € 27.50, 9781405129572
winkelwagen
   
Gerber, H.
State and Society in the Ottoman Empire
By order
Variorum Collected Studies Series: CS944, Ashgate, 2010, geb, 314 pp, € 94.50, 9780754669852
winkelwagen
   
Gerber, H.
State and Society in the Ottoman Empire
Tb
Variorum Collected Studies Series: CS944, Ashgate, 2010, geb, 314 pp, € 88.50, 9780754669852
winkelwagen
Gerges, F. A.
The Rise and Fall of Al-Qaeda
In this concise and fascinating book, Fawaz A. Gerges argues that Al-Qaeda has degenerated into a fractured, marginal body kept alive largely by the self-serving anti-terrorist bureaucracy it helped to spawn. In The Rise and Fall of Al-Qaeda, Gerges, a leading authority on Islamic extremism, argues that the West has become mired in a "terrorism narrative," stemming from the mistaken belief that it is in danger of a devastating attack by a crippled Al-Qaeda. To explain why Al-Qaeda is no longer a threat, he provides a briskly written history of the organization, showing its emergence from the disintegrating local jihadist movements of the mid-1990s--not the Afghan resistance of the 1980s, as many believe--in "a desperate effort to rescue a sinking ship by altering its course". During this period, Gerges interviewed many jihadis, gaining a first-hand view of the movement that Bin Laden tried to reshape by internationalizing it. He reveals that global jihad has attracted but a small minority within the Arab world and possesses no viable social and popular base. Furthermore, he shows that the attacks of September 11, 2001, were a major miscalculation--no "river" of fighters flooded from Arab countries to defend Al-Qaeda in Afghanistan, as Bin Laden expected. Gerges concludes that the movement has splintered into feuding factions, neutralizing itself more effectively than a Predator drone. Forceful, incisive, and written with extensive inside knowledge, this book will alter the debate on global terrorism.
Oxford UP, 2011, geb, 259 pp, € 22.50, 9780199790654
winkelwagen
Gerigk, Eva-Maria
Apokalyptisches Wissen im Koran? Eine Untersuchung zum Fortwirken weisheitlichen Denkens in fruhislamischer Zeit.
Der vorliegenden Abhandlung geht es in religionsgeschichtlicher Perspektive darum, auf gemeinsame Wurzeln von Christentum, Judentum und Islam zu verweisen, die bis heute sowohl judisches als auch christliches als auch islamisches Denken entscheidend pragen. Sie versucht dabei sowohl methodisch als auch inhaltlich neue Wege zu beschreiten. Da im Bereich christlicher Exegese mittlerweile zahlreiche Veroffentlichungen existieren, die sich mit der Relation biblischen Denkens zur fruhjudischen Apokalyptik befassen, behandelt die vorliegende Untersuchung diese Frage aus der Sicht des Korans.
Religionswissenschaft Bd. 21, LIT, 2012, pap, 236 pp, € 29.50, 9783643116727
winkelwagen
   
Ghaly, M.
Islam and Disability. Perspectives in Theology and Jurisprudence
Tb
Islamic Studies Series, Routledge, 2010, geb, 272 pp, € 86.50, 9780415547574
winkelwagen
   
GhaneaBassiri, K.
A History of Islam in America. From the New World to the New World Order
B2522
Cambridge UP, 2010, pap, 446 pp, € 26.90, 9780521614870
winkelwagen
   
Ghodsee, K.
Muslim Lives in Eastern Europe. Gender, Ethnicity, and the Transformation of Islam in Postcolonialist Bulgaria
tb
Princeton Studies in Muslim Politics, Princeton University Press, 2009, pap, € 22.90, 9780691139555
winkelwagen
Gibb, H.A.R & J.H. Kramers
Concise Encyclopedia of Islam
This title is a reference tool that should prove useful for students of all subjects which concern, or touch on, the religion and law of Islam. It includes all the articles contained in the first edition and supplement of the "Encyclopedia of Islam" which are particularly related to the religion and law of Islam. This volume has a large geographical and historical scope which includes the old Arabo-Islamic Empire, the Islamic states of Iran, Central Asia, the Indian sub-continent and Indonesia, the Ottoman Empire and the various Muslim states and communities in Africa, Europe, and the former USSR.
Brill, 2001, pap, 671 pp, € 83.50, 9780391041165
winkelwagen
   
Gielen, A.
Radicalisering en identiteit, radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken
Aksant, 2008, pap, 140 pp, € 19.90, 9789052603018
winkelwagen
   
Gilliat-Ray, S.
Muslims in Britain. An Introduction.
B2522
Cambridge UP, 2010, pap, 316 pp, € 28.50, 9780521536882
winkelwagen
   
Glasner, R.
Averroes Physics A Turning Point in Medieval Natural Philosophy
Oxford UP, 2009, geb, 229 pp, € 55.00, 9780199567737
winkelwagen
   
Glasse, C.
The Concise Encyclopedia of Islam, third edition
Stacey International, 2008, geb, 718 pp, € 54.00, 9781905299683
winkelwagen
   
Gole, N.
Islam in Europe. The Lure of Fundamentalism and the Allure of Cosmopolitanism
Markus Wiener Publishers, 2011, pap, 320 pp, € 32.50, 9781558765269
winkelwagen
   
Goodman, L.E.
Avicenna
Cornell UP, 2006, updated ed., pap, 261 pp, € 27.90, 0801472547
winkelwagen
   
Goodman, L.E.
Islamic Humanism
By order, manufactured on demand
Oxford, 2003, geb, 273pp, € 53.90, 0195135806 / 9780195135800
winkelwagen
Goodman, L.E. (Ed.)
Ibn Tufayl s Hayy Ibn Yaqzan : A Philosophical Tale
The Arabic philosophical fable "Hayy Ibn Yaqzan" is a classic of medieval Islamic philosophy. Ibn Tufayl (d. 1185), an Andalusian philosopher, tells of a happy child raised by a doe on an equatorial island who grows up to discover the truth about the world and his own place in it, unaided - but also unimpeded - by society, language, or tradition. Hayy's discoveries about God, nature, and man challenge the values of the culture in which the tale was written as well as those of every contemporary society. Translator Lenn E. Goodman's commentary places "Hayy Ibn Yaqzan" in its historical and philosophical context. The volume features a new preface and index, as well as an updated bibliography.
Chicago UP, 2009, pap, 260 pp, € 17.75, 9780226303109
winkelwagen
Goossen, Johan, Hans de Vos (vert.)
Zeeuwse Knoppe, Arabiese blomme, een Zeeuwse bloemlezing uit de Koran
Geinspireerd door het succes van enkele in het Zeeuws vertaalde Bijbelboeken (Psalmen, Aol voe niks, Erme Job) hebben godsdienstwetenschapper Johan Goossen en dialectvertaler Hans de Vos (Quidam) nu ook enkele teksten uit de Koran in het Zeeuws weergegeven. Met hulp van hafiz Farid Rafatian is een bloemlezing van een aantal mooie, en min of meer bekende Koranteksten ontstaan. Bij enkele van deze teksten maakte de Zeeuwse kunstenaar Harold Sarneel sfeervolle pentekeningen.
de Drvkkery Schrijverspodium, 2014, pap, 92 pp, € 12.50, 9789070174989
winkelwagen
   
Gordon, J.
Nasser. Hero of the Arab Nation
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2006, geb, 146 pp, € 37.90, 9781851684113
winkelwagen
   
Gordon, M.S.
Islam
BY ORDER
World Religions Series, Facts on File, 2006, geb, 128 pp, € 45.00, 0816066124 / 9780816066124
winkelwagen
   
Graham, W. A.
Islamic and Comparative Religious Studies. Selected Writings
Tb
Ashgate Contemporary Thinkers on Religion: Collected Works, Ashgate, 2010, geb, 336 pp, € 79.50, 9781409400257
winkelwagen
   
Green, N.
Bombay Islam. The Religious Economy of the West Indian Ocean, 1840-1915
by order
Cambridge UP, 2011, geb, 344 pp, € 73.50, 9780521769242
winkelwagen
Green, N.
Sufism. A Global History
Since their beginnings in the ninth century, the shrines, brotherhoods and doctrines of the Sufis held vast influence in almost every corner of the Muslim world. Offering the first truly global account of the history of Sufism, this illuminating book traces the gradual spread and influence of Sufi Islam through the Middle East, Asia, Africa, and ultimately into Europe and the United States.

* An ideal introduction to Sufism, requiring no background knowledge of Islamic history or thought
* Offers the first history of Sufism as a global phenomenon, exploring its movement and adaptation from the Middle East, through Asia and Africa, to Europe and the United States of America
* Covers the entire historical period of Sufism, from its ninth century origins to the end of the twentieth century
* Devotes equal coverage to the political, cultural, and social dimensions of Sufism as it does to its theology and ritual
* Dismantles the stereotypes of Sufis as otherworldly 'mystics', by anchoring Sufi Muslims in the real lives of their communities
* Features the most up-to-date research on Sufism available

Wiley-Blackwell, 2012, pap, 263 pp, € 28.50, 9781405157650
winkelwagen
   
Griffel, F.
Al- Ghazalis Philosophical Theology
Oxford UP, 2009, geb, 408 pp, € 61.90, 9780195331622
winkelwagen
Griffith, Sidney H.
The Bible in Arabic: The Scriptures of the 'People of the Book' in the Language of Islam
From the first centuries of Islam to well into the Middle Ages, Jews and Christians produced hundreds of manuscripts containing portions of the Bible in Arabic. Until recently, however, these translations remained largely neglected by Biblical scholars and historians. In telling the story of the Bible in Arabic, this book casts light on a crucial transition in the cultural and religious life of Jews and Christians in Arabic-speaking lands. In pre-Islamic times, Jewish and Christian scriptures circulated orally in the Arabic-speaking milieu. After the rise of Islam--and the Qur'an's appearance as a scripture in its own right--Jews and Christians translated the Hebrew Bible and the Greek New Testament into Arabic for their own use and as a response to the Qur'an's retelling of Biblical narratives. From the ninth century onward, a steady stream of Jewish and Christian translations of the Hebrew Bible and New Testament crossed communal borders to influence the Islamic world. The Bible in Arabic offers a new frame of reference for the pivotal place of Arabic Bible translations in the religious and cultural interactions between Jews, Christians, and Muslims.

Click here for the complete series.

Jews, Christians and Muslims from the Ancient to the Modern World, Princeton University Press, 2013, geb, 255 pp, € 27.00, 9780691150826
winkelwagen
   
Groom, N.
Frankincense and Myrrh
By Order
Arab and Islamic Studies, Stacey International, 2002, geb, 302 pp, € 32.50, 9781900988643
winkelwagen
Gross, Markus, Karl-Heinz Ohlig (Hg.)
Die Entsthehung einer Weltreligion, Tl. 1
Die westliche Islamforschung ist zur Zeit ausschliesslich arabisch-philologisch orientiert. Sie verzichtet auf die Anwendung von Methoden, die in den Historischen Wissenschaften zum Standard gehoren, und berucksichtigt nicht die orientalischen Sprachen, die im Koran ihre Spuren hinterlassen haben, ebenso wenig die zahlreichen religionsgeschichtlichen Bezuge. Offensichtlich aber spricht der Koran Horer an, die in diesen lebendigen Traditionen standen. und reagiert auf aktiv vertretene Positionen. Ihn ohne Rekurs auf diese Vorgaben auslegen und verstehen zu konnen, ist unmoglich. Wenn diese Muhsal des Nachforschens nicht geleistet wird, wird der Koran zur blossen Projektionsflache eigener Vorstellungen seien sie muslimischer oder westlich- wissenschaftlicher Art. Er selbst versinkt dann im Dunkel das Gegenteil seiner postulierten kanonischen Geltung. Der vorliegende Band bietet eine Reihe von historischen und philologischen Untersuchungen an, die eine neue Sicht auf die fruhe Islamgeschichte und die Theologie der koranischen Bewegung moglich machen

Sehe hier die ganze Reihe Inarah

Inarah, Schriften zur fruhen Islamgeschichte und zum Koran, 5, Verlag Hans Schiler, 2010, geb, 472, € 63.00, 9783899303186
winkelwagen
Gross, Markus, Karl-Heinz Ohlig (Hg.)
Die Entsthehung einer Weltreligion, Tl. 2
INHALT:
MARKUS GROSS, KARL-HEINZ OHLIG: Einfuhrung
KARL-HEINZ OHLIG: Geschichte und Geschichten
VOLKER POPP: Epigraphische Spuren fruhislamischer Gemeindebildung
CLAUDE GILLIOT: Nochmals: Hiess der Prophet Mu ammad?
JOHANNES THOMAS: Hellenistische Traditionen im fruhen Islam, Kunst, Architektur und literarische Libertinage
RAYMOND DEQUIN: Fruhe Al -Verehrung und die Schopfung des abbasidischen Weltbilds
ELISABETH PUIN: Ein fruher Koranpalimpsest aus Sanaa II (DAM 01-27.1) - Teil IV: Die scriptio inferior auf den Blattern 17, 18 und 19
ALBA FEDELI: Variants and Substantiated Qir t: A few Notes Exploring their Fluidity in the Oldest Qur nic Manuscripts
MARKUS GROSS: Die erfundenen arabischen Relativpronomen Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Klassisch-Arabischen
ROBERT KERR: Von der aramaischen Lesekultur zur arabischen Schreibkultur II Der aramaische Wortschatz des Koran
CHRISTOPH LUXENBERG: Keine Polygamie und kein Konkubinat im Koran (Sure 4:3) Teil 1
FRANK VAN DER VELDEN: TEXTUM CORRUPTUM: Gibt es eine syro-aramaische Lesart der verderbten Stellen des hebraischen Psalters?
GENEVIeVE GOBILLOT: Die Legenden der Alten im Koran Die Erzahlung von den Schlafern in der Hohle und der Alexander-Roman anhand von Sure 18
MARCIN GRODZKI: Von Luling zu Inarah ein Blick auf die Fortentwicklung einiger Forschungsaspekte in den letzten Jahrzehnten
GERD-R. PUIN: Der Koran nach der Lesart von Angelika Neuwirth
PIOTR O. SCHOLZ: Einige Bemerkungen aus der Sicht der Kunde vom Christlichen Orient

Sehe hier die ganze Reihe Inarah

Inarah, Schriften zur fruhen Islamgeschichte und zum Koran, 6, Verlag Hans Schiler, 2012, geb, 814 pp, € 75.50, 9783899303452
winkelwagen
Gross, Markus, Karl-Heinz Ohlig (Hg.)
Schlaglichter. Die beiden ersten islamischen Jahrhunderte
Ziel der Publikationen aus der Forschergruppe Inarah ist es, die Forschung innerhalb der Islamwissenschaften gewissermassen vom Kopf auf die Fusse zu stellen. Die Fruhgeschichte, besser: die Vorgeschichte, des Islam kann nur anhand von zeitgenossischen Quellen ohne sie von vornherein von Jahrhunderte jungeren Aussagen her ruckzuinterpretieren verstanden werden, der Koran erschliesst sich nur, wenn er, wie er selbst von sich sagt, als Bekraftigung von Tora und Evangelium, als richtiger Kommentar zur hl. Schrift wahrgenommen und ausgelegt wird. Auch die islamische Traditionsliteratur, vor allem die Sira und die Annalen des at-Tabari eine kritische Bearbeitung der Sunna steht noch aus , sind ganzlich von biblischen Bezugen und Allegorien bestimmt, die Grundlage einer (scheinbaren) Geschichtsdarstellung wurden. Die nachstehend gedruckten Schlaglichter sollen Impulse fur weitergehende Forschungsarbeiten geben. Vom 13. bis zum 16. Marz 2008 veranstaltete Inarah. Institut zur Erforschung der fruhen Islamgeschichte und des Koran , zusammen mit der Arbeitsstelle fur Religionswissenschaft der Universitat des Saarlandes und der Europaischen Akademie Otzenhausen ein internationales und interdisziplinares Symposion Fruhe Islamgeschichte und der Koran . Wahrend der Tagung sollten unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen mit einander ins Gesprach kommen und ihre Methoden und Forschungen berucksichtigt werden: Islamwissenschaft, Semitistik, Indogermanistik, Romanistik (Hispanistik), Religionswissenschaft, christliche Theologiegeschichte, Rechtsgeschichte. Obwohl die Beitrage, wie Schlaglichter , immer nur partielle Fragestellungen mit spezifischen Methoden durchleuchten, haben sie Tiefendimensionen und Eigenarten der koranischen Tradition und der fruhen Islamgeschichte aufgezeigt, die bisher weitgehend ubersehen wurden.

Sehe hier die ganze Reihe Inarah

Inarah, Schriften zur fruhen Islamgeschichte und zum Koran, 3, Verlag Hans Schiler, 2008, geb, 617p, € 68.50, 9783899302240
winkelwagen
Gross, Markus, Karl-Heinz Ohlig (Hg.)
Vom Koran zum Islam
"Die Methoden der historischen Vernunft sind universell gultig und konnen nicht auf Dauer Exklaven bestehen lassen, die sie von ihren Untersuchungen ausklammern. Ihre Anwendung auch auf die Geschichte der Weltreligion Islam muss sich nicht rechtfertigen, sie ist wissenschaftlich gefordert und mittlerweile auch uberfallig" (Karl Heinz Ohlig)

Sehe hier die ganze Reihe Inarah

Inarah, Schriften zur fruhen Islamgeschichte und zum Koran, 4, Verlag Hans Schiler, 2009, geb, 721pp, € 75.50, 9783899302691
winkelwagen
Gruber, C., F. Colby (eds.)
The Prophets Ascension. Cross-Cultural Encounters with the Islamic Miraj Tales
Indiana UP, 2010, geb, 389 pp, € 52.90, 9780253353610
winkelwagen
Haddad, Y.Y. & B.F. Stowasser (eds)
Islamic Law and the Challenges of Modernity
Since Europeans first colonized Arab lands in the 19th century, they have been pressing to have the area's indigenous laws and legal systems accord with Western models. Although most Arab states now have national codes of law that reflect Western influence, fierce internal struggles continue over how to interpret Islamic law, particularly in the areas of gender and family. From different geographical and ideological points across the contemporary Arab world, Haddad and Stowasser demonstrate the range of views on just what Islam's legal heritage in the region should be. For either law or religion classes, Islamic Law and the Challenges of Modernity provides the broad historical overview and particular cases needed to understand this contentious issue.
Altamira Press, 2004, pap, 264 pp, € 28.50, 9780759106710
winkelwagen
Haddad, Y.Y. , F. Senzai, J.I. Smith (eds.)
Educating the Muslims of America
As the U.S. Muslim population continues to grow, Islamic schools are springing up across the American landscape. Especially since the events of 9/11, many have become concerned about what kind of teaching is going on behind the walls of these schools, and whether it might serve to foster the seditious purposes of Islamist extremism. The essays collected in this volume look behind those walls and discover both efforts to provide excellent instruction following national educational standards and attempts to inculcate Islamic values and protect students from what are seen as the dangers of secularism and the compromising values of American culture. Also considered here are other dimensions of American Islamic education, including: new forms of institutions for youth and college-age Muslims; home-schooling; the impact of educational media on young children; and the kind of training being offered by Muslim chaplains in universities, hospitals, prisons, and other such settings. Finally the authors look at the ways in which Muslims are rising to the task of educating the American public about Islam in the face of increasing hostility and prejudice. This timely volume is the first dedicated entirely to the neglected topic of Islamic education.
Oxford UP, 2009, geb, 304 pp, € 28.50, 9780195375206
winkelwagen
   
Hafez, K.
Heiliger Krieg und Demokratie. Radikalitaet und politischer Wandel im islamisch-westlichen Vergleich
X-Texte zu Kultur und Gesellschaft, Transkript, 2009, pap, 279 pp, € 29.95, 9783837612561
winkelwagen
Hafez, S.
An Islam of Her Own. Reconsidering Religion and Secularism in Womens Islamic Movements
New York UP, 2011, pap, 240 pp, € 19.50, 9780814773048
winkelwagen
   
Hafiz
Verzen uit de Schrift van het Hart
geselecteerd en vertaald door Wim van der Zwan
Orient Serie, Ankh-Hermes, 2000, geb, 110 pp, € 12.00, 9020219685 / 9789020219685
winkelwagen
   
Haldon, J. (ed.)
Money, Power and Politics in Early Islamic Syria. A Review of Current Debates
Tb
Ashgate, 2010, geb, 226 pp, € 72.90, 9780754668497
winkelwagen
Haleem, M.A., A.O. Sherif
Criminal Justice in Islam. Judicial Procedure in the Sharia
An array of judicial talent considers all aspects of Islamic criminal procedure with the firm emphasis on its practical application today in modern states. Where do Islamic courts operate in the modern world? What training does an Islamic judge receive? How does an Islamic court deal with a criminal case? What proof and evidence does it accept? What law and practice do the Islamic judges apply to transgressions by Westerners in Saudi Arabia, whether they be accused of murder, adultery or drinking alcohol? This text attempts to answer these and many more crucial questions of Islamic law as they affect the different nations of the Islamic world.
I B Tauris, 2003, geb, 197 pp, € 77.00, 9781860645259
winkelwagen
Haleem, M.A.S. Abdel ( transl)
The Quran
A New Translation by M.A.S Abdel Haleem
Oxford, 2004, geb, 464 pp, € 23.00, 9780192805485
winkelwagen
Haleem, M.A.S.A. (transl)
The Quran
Oxford Worlds Classics, Oxford UP, 2004, pap, 464 pp, € 14.95, 9780192831934
winkelwagen
   
Halevi, L.
Muhammads Grave. Death Rites and the Making of Islamic Society
Columbia UP, 2011, pap, 416 pp, € 26.00, 9780231137430
winkelwagen
Halevi, Leor
Muhammad's Grave. Death Rites and the Making of Islamic Society
In his probing study of the role of death rites in the making of Islamic society, Leor Halevi imaginatively plays prescriptive texts against material culture and advances new ways of interpreting highly contested sources. His original research reveals that religious scholars of the early Islamic period produced codes of funerary law not only to define the handling of a Muslim corpse but also to transform everyday urban practices. Relying on oral traditions, these scholars established new social patterns in the cities of Arabia, Mesopotamia, and the eastern Mediterranean. They distinguished Islamic rites from Christian, Jewish, and Zoroastrian rites and changed the way men and women interacted publicly and privately.

In each chapter Halevi explores a different layer of human interaction, following the movement of the corpse from the deathbed to the grave. In the process he analyzes the real and imaginary relationships between husbands and wives, prayer leaders and mourners, and even dreamers and the dead. He describes how Muslims wailed for the deceased, prepared corpses for burial, marched in funerary processions, and prayed for the dead, highlighting the specific economic and political factors involved in these rituals as well as key religious and sexual divisions.

Offering a unique perspective on the making of Islamic social and religious ideals during this early period, Halevi forges a fascinating link between the development of funerary rites and the efforts of an emerging religion to carve out its own, distinct identity. Muhammad's Grave is a groundbreaking history of the rise of Islam and the roots of contemporary Muslim attitudes toward the body and society.

Columbia UP, 2007, geb, 400 pp, € 38.50, 9780231137423
winkelwagen
   
Hallaq, W.B.
An Introduction to Islamic Law
Cambridge UP, 2009, pap, 200 pp, € 25.95, 9780521678735
winkelwagen
   
Hallaq, W.B.
Sharia. Theory, Practice Transformations
Cambridge UP, 2009, pap, 614 pp, € 43.90, 9780521678742
winkelwagen
   
Halliday, F.
Islam and the Myth of Confrontation. Religion and Politics in the Middle East
BY ORDER
I.B. Tauris, 2003, pap, 255 pp, € 21.90, 1860648681 / 9781860648687
winkelwagen
   
Halm, H.
Shiism
A new edition of Heinz Halm's comprehensive survey of all the Shi'ite groups. It traces the development of all the individual branches from their common origins to their current status in the modern world. The dogmatic and organisational development of each of the various branches of Shi'ism is discussed and is placed in the context of their particular history. Special attention is given to the emergence of the Imamite 'clergy' and the social and political role which has enabled them to establish a revolutionary regime in Iran, and each chapter contains an invaluable bibliography giving easy access to other books and original sources in translation. Key Features: * each branch of Shi'ism placed in its own historical context * bibliographies at the end of each chapter divided into primary and secondary sources * includes chapters on all varieties of Shi'ism * New edition contains new material on the Shi'a in Iraq and on the Iranian Revolution, and up-dated bibliographies. Print-on-Demand
The New Edinburgh Islamic Surveys, Edinburgh UP, 2004, second edition, pap, 215 pp, € 40.00, 9780748618880
winkelwagen
   
Hamilton, A.
The Arcadian Library. Western Appreciation of Arab and Islamic Civilization
Oxford UP, 2011, geb, 408 pp, € 149.95, 9780199609635
winkelwagen
   
Hamze. F. , S. Rizvi, F. Mayer (eds)
An Anthology of Quranic Commentaries, vol 1: On the Nature of the Divine
Oxford, 2008, geb, 670 pp, € 85.00, 9780197200001
winkelwagen
   
Hardy, R.
The Muslim Revolt. A Journey Through Political Islam
B2260
Hurst & Company, 2010, pap, 239 pp, € 17.90, 9781849040327
winkelwagen
Harmsen, Egbert
Islam, Civil Society and Social Work: Muslim Voluntary Welfare Associations in Jordan Between Patronage and Empowement
Egbert Harmsen doet verslag van zijn onderzoek naar vrijwillige islamitische welzijnsorganisaties in Jordanie. Deze organisaties zijn het initiatief van burgers en een uitdrukking van hun waarden en overtuigingen. Hun activiteiten en discoursen stemmen in belangrijke mate overeen met overheidsdoeleinden zoals het waarborgen van de maatschappelijke
LSIM Dissertations, Amsterdam UP, 2008, pap, 500 pp, € 54.50, 9789053569955
winkelwagen
Hashemi, Nader
Islam, Secularism, and Liberal Democracy
Islam's relationship to liberal-democratic politics has emerged as one of the most pressing and contentious issues in international affairs. This book analyzes the relationship between religion, secularism, and liberal democracy, both theoretically and in the context of the contemporary Muslim world. This book challenges a widely held belief among social scientists that religious politics and liberal-democratic development are structurally incompatible. While there are certainly tensions between Islam and democracy - Hashemi draws on Iran as an example - the two are not irreconcilable. He affirms the need for political secularism in order for liberal democracy to flourish, and examines how Muslim societies can develop the political secularism required for liberal democracy when the main political, cultural and intellectual resources that are available are religious. Hashemi argues that democratization and liberalization do not necessarily require a rejection or privatization of religion but do require a reinterpretation of religious ideas about the moral basis of legitimate political authority and individual rights. In fact, he shows, liberal democracy in the West often developed not in strict opposition to religious politics but in concert with it. Hashemi argues that an indigenous theory of Muslim secularism - similar to what developed in the Christian West - is possible and a necessary requirement for the advancement of liberal democracy in Muslim societies.
Oxford UP, 2009, geb, 280 pp, € 54.50, 9780195321241
winkelwagen
Hashmi, S.(ed)
Islamic Politcal Ethics. Civil Society, Pluralism , and Conflict.
One of the most dynamic aspects of the Islamic revival during the past two centuries has been the rethinking of Islamic political thought. A broad range of actors, ideas, and ideologies characterize the debate on how Islamic ethics and law should be manifested in modern institutions. Yet this aspect of the ''return to Islam'' has been neglected by policymakers, the media, and even many scholars, who equate ''political Islam'' with merely one strand, labeled ''Islamic fundamentalism.'' Bringing together ten essays from six volumes of the Ethikon Series in Comparative Ethics, this book gives a rounded treatment to the subject of Islamic political ethics.

The authors explore the Islamic ethics of civil society, boundaries, pluralism, and war and peace. They consider questions of diversity, discussing, among other subjects, Islamic regimes' policies regarding women and religious minorities. The chapters on war and peace take up such crucial and timely issues as the Islamic ethics of jihad, examining both the legitimate conditions for the declaration of war and the proper conduct of war.

In their discussions, the contributors analyze the works of classical writers as well as the full range of modern reinterpretations. But beyond these analyses of previous and contemporary thinkers, the essays also reach back to the two fundamental sources of Islamic ethics--the Qur'an and traditions of the Prophet--to develop fresh insights into how Islam and Muslims can contribute to human society in the twenty-first century.

The authors are Dale F. Eickelman, Hasan Hanafi, Sohail H. Hashmi, Farhad Kazemi, John Kelsay, Muhammad Khalid Masud, Sulayman Nyang, Bassam Tibi, and M. Raquibuz Zaman.

Princeton, 2002, pap, 220 pp, € 28.95, 9780691113104
winkelwagen
Hassan bin Talal, El
To Be a Muslim. Islam, Peace, and Democracy
This book is an incisive, personal statement about the essence of Islam by one of the worlds leading advocates of inter-faith dialogue and understanding Prince El Hassan bin Talal of Jordan. There is much ignorance about Islam in the West, and negative opinions of Islam feed on that ignorance. The views and attitudes about Islam in public dialogue since the Osama bin Laden-inspired terrorist attack on September 11, 2001 require a response that sets Islam in a light that shows its fundamental belief structures and humanity. The core of the book is a statement of belief in a question and answer format that allows Islams basic tenets to be quickly grasped by a wide audience. In form and content To Be A Muslim reaches both a Western audience and also Muslims (who themselves can be Westerners) who are seeking to articulate their faith and to explain it to themselves and to others. The questions put by His Royal Highnesss collaborator, Alain Elkann, are those frequently posed by people not knowledgeable about Islam. Prince El Hassans answers are precise and informative. He presents a persuasive argument that the beliefs and culture of the majority of the Islamic world not only are compatible with but are contributive to a world at peace a world of diversity in which Muslim and non-Muslim nations can and should collaborate to create a more humane and just global society. He cites the Quran, the Hadith (sayings), and the Sunna (tradition) of the Prophet Muhammad, and describes how most of Islam during most of its history has applied the teachings of the Prophet so as to treat other ethnic groups, cultures and faiths especially the Jewish and Christian monotheists with respect, tolerance and fairness. This unique book is complemented by chapters from David L. Boren, President of the University of Oklahoma and Ambassador Edward J. Perkins, who set the exposition of the Prince (who was awarded a Doctorate of Humane Letters by the University of Oklahoma) in a wide historical and political context.
Sussex Academic Press, 2004, geb, 82 pp, € 34.25, 9781903900819
winkelwagen
   
Hathaway, J.
Beshir Agha. Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2005, geb, 131 pp, € 37.90, 9781851683901
winkelwagen
Hatim al-Razi, A. T. Khalidi (translation)
The Proof of Prophecy, a Parallel Arabic-English Text
This book is the record of a debate that took place in the early tenth century between the famous Ismaili missionary Abu Hatim al-Razi and the even more celebrated Abu Bakr al-Razi, a physician and philosopher who was known to medieval Europe as "Rhazes." These two were towering figures of premodern Islamic thought, and their debate over the dogmatic lines between Sunni and Shi'i theological positions serves to illuminate some of the most intellectually exciting topics of medieval Islamic culture. Abu Hatim, in particular, marshals evidence for his position from the Quran, the hadith, and pre-Islamic Arabic poetry as well as from the Jewish and Christian scriptures. This fresh, vivid debate still holds excitement for modern readers who are interested not merely in medieval Islam but in Christian thought as well.
Islamic Translation Series, Brigham Young UP, 2012, geb, 400 pp, € 37.50, 9780842527873
winkelwagen
Hauman, Remi, Peter Derie, Wim van Rooy (red)
Vademecum van de islam. De islam in 400 begrippen
Flaptekst:
Dit vademecum behandelt vierhonderd essentiele begrippen uit de islam, samengesteld door een team van islamologen uit Belgie en Nederland. Alle lemmata zijn inzichtelijk opgedeeld in zes relevante hoofdstukken: basisbegrippen, religieuze terminologie, recht, koran, sjiisme en fundamentalisme. Alle woorden worden in een dubbele transcriptie behandeld, die zowel de juiste uitspraak als de vertaling weergeeft.

Dit is een onmisbaar boek voor journalisten, studenten, beleidsmedewerkers en iedereen met een algemene interesse in een onderwerp dat steeds meer de actualiteit beheerst.

Ons commentaar:
Dit boek geeft wel een zeer eenzijdig beeld van de Islam. Als u steun zoekt voor het idee dat de Islam een problematische en inherent geweldadige religie zou zijn, vindt u dat hier. Een redelijk, genuanceerd en feitelijk beeld van de Islam kunnen wij dat niet noemen. Wij hebben het dan ook niet meer in voorraad en raden het u af - als u zich over de Islam wilt laten informeren. Voor beleidsmedewerkers en journalisten lijkt het ons bij uitstek ongeschikt.

Damon, 2016, geb, 189 pp, € 18.90, 9789460362200
winkelwagen
   
Haykel, B.
Revival and Reform in Islam. The Legacy of Muhammad al-Shawkani
by order
Cambridge Studies in Islamic Civilisation, Cambridge, 2003, pap, 265pp, € 29.90, 0521528909
winkelwagen
   
Hazleton, L.
De tweespalt na de profeet. Het intrigerende verhaal van de sjiitische en soennitische rivaliteit
te bestellen
Bulaaq, 2010, pap, 272 pp, € 22.50, 9789054601739
winkelwagen
Hefner, R.
Shari'a Politics
One of the most important developments in Muslim politics in recent years has been the spread of movements calling for the implementation of shari'a or Islamic law. Shari'a Politics maps the ideals and organization of these movements and examines their implications for the future of democracy, citizen rights, and gender relations in the Muslim world. These studies of eight Muslim-majority societies, and state-of-the-field reflections by leading experts, provide the first comparative investigation of movements for and against implementation of shari'a. These essays reveal that the Muslim public's interest in shari'a does not spring from an unchanging devotion to received religious tradition, but from an effort to respond to the central political and ethical questions of the day.
Indiana UP, 2011, pap, 329 pp, € 27.95, 9780253223104
winkelwagen
   
Hefner, R.W. & M.Q. Zaman
Schooling Islam
BY ORDER
Princeton Studies in Muslim Politics, Princeton UP, 2007, pap, 276 pp, € 24.50, 9780691129334
winkelwagen
   
Hellyer, H. A.
Muslims of Europe. The Other Europeans
Edinburgh University Press, 2009, pap, 246 pp, € 27.00, 9780748639489
winkelwagen
Herrera, L. and A. Bayat (eds.)
Being Young and Muslim. New Cultural Politics in the Global South and North
In recent years, there has been a proliferation of interest in youth issues and Muslim youth in particular. Young Muslims have been thrust into the global spotlight in relation to questions about security and extremism, work and migration, and rights and citizenship. This book interrogates the cultures and politics of Muslim youth in the global South and North to understand their trajectories, conditions, and choices. Drawing on wide-ranging research from Indonesia to Iran and Germany to the U.S., it shows that while the majority of young Muslims share many common social, political, and economic challenges, they exhibit remarkably diverse responses to them. Far from being "exceptional," young Muslims often have as much in common with their non-Muslim global generational counterparts as they share among themselves. As they migrate, forge networks, innovate in the arts, master the tools of new media, and assert themselves in the public sphere, Muslim youth have emerged as important cultural and political actors on a world stage.
Oxford UP, 2011, geb, 448 pp, € 92.50, 9780195369212
winkelwagen
Hirsi Ali, Ayaan
Heretic. Why Islam needs Reformation Now
In Heretic Ayaan Hirsi Ali makes a powerful case that a religious Reformation is the only way to end the terrorism, sectarian warfare, and repression of women and minorities that each year claim thousands of lives throughout the Muslim world. She argues that it is foolish to insist that the violent acts of Islamic extremists can be divorced from the religious doctrine that inspires them. Instead we must confront the fact that they are driven by a political ideology embedded in Islam itself.

Today, Hirsi Ali argues, the world's 1.6 billion Muslims can be divided into a minority of extremists, a majority of observant but peaceable Muslims, and a few dissidents who risk their lives by questioning their own religion. But there is only one Islam, and as Hirsi Ali shows, there is no denying that some of its key teachings inspire violence not just in the Muslim world but in the West as well.

Hirsi Ali has come to believe that a Muslim 'Reformation' - a revision of Islamic doctrine aimed at reconciling the religion with modernity - is at hand. Partly in response to the atrocities of Islamic State and Boko Haram, Muslims around the world have at last begun to speak out for religious reform. Meanwhile, events in the West, such as the shocking Charlie Hebdo massacre, have forced Western liberals to recognize that political Islam poses a mortal threat to free speech. Yet neither Muslim reformers nor Western liberals have so far been able to articulate a coherent program for a Muslim Reformation.

Ayaan Hirsi Ali proposes five key amendments to Islamic doctrine that Muslims must make if they are to bring their religion out of the seventh century and into the twenty-first. She also calls upon the Western world to end its appeasement of radical Islamists - and to drop the bogus argument that those who stand up to them are guilty of 'Islamophobia'. It is the Muslim reformers who need our backing, she argues, not the opponents of free speech.

Harpercollins, 2015, geb, 272 pp, € 25.95, 9780062333933
winkelwagen
Hirsi Ali, Ayaan
Ketters, pleidooi voor een hervorming van de Islam
Met de Arabische Lente leek de islamitische wereld aan een veelbelovende omslag bezig. Maar de recente aanslag op Charlie Hebdo, de opkomst van de barbaarse IS en de oorlogen in Syrie en Irak tonen aan dat de relatie tussen de islamitische samenlevingen en het Westen weinig is veranderd, en een gevaar vormt voor de wereldvrede. Ayaan Hirsi Ali pleit voor een reformatie van de islam - een gematigde islam met gelovigen die kunnen leven met twijfel over de Koran en kritiek op de Profeet verdragen.

Ayaan Hirsi Ali daagt de jihadisten onverschrokken uit en beschrijft wat islamieten moeten doen om hun religie van de 7e naar de 21ste eeuw te 'tillen'. Het Westen moet ophouden concessies te doen, want Islam is geen vredelievende religie, zegt ze. Niet degenen die tegen de vrijheid van meningsuiting zijn, maar hervormingsgezinde Moslims verdienen onze steun. Ketters is geen oproep tot strijd maar een pleidooi voor vreedzame verandering en mondiale tolerantie.

Atlas Contact, 2015, pap, 288 pp, € 19.99, 9789045029948
winkelwagen
   
Hodgson, M.G.S.
The Secret Order of Assassins: The Struggle of the Early Nizari Ismailis Against the Islamic World
Pennsylvania UP, 2005 (1955), pap, 352 pp, € 23.95, 9780812219166
winkelwagen
Holland, T.
Het vierde beest. God, de strijd om de wereldmacht en het einde van de oudheid
De stormachtige opkomst van het Arabische rijk is een van de grote verhalen uit de oude geschiedenis, net als het einde van de Romeinse republiek of de Perzische invasie van Griekenland. Het is een succesverhaal vol drama en ambitie. Zoals de Romeinen uit het niets leken op te doemen om een enorm imperium te stichten, zo deden de Arabieren dat ook - met dit verschil dat zij er geen eeuwen over deden maar slechts enkele tientallen jaren. Zoals de Grieken een heldenrol speelden tijdens de Perzische oorlogen, zo overwonnen de volgelingen van Mohammed haast onoverkomelijke tegenslagen om als de bovenliggende partij tevoorschijn te komen in de strijd tegen het grootste rijk van de oudheid. En dat deden ze niet om zich te verdedigen. Ze wierpen zich op iedereen die hun in de weg stond.
Het vierde beest is het derde deel in Tom Hollands' trilogie over de oudheid. Het is een intellectuele en artistieke krachttoer van de auteur van Rubicon en Perzisch vuur.
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012, geb, 507 pp, € 29.95, 9789025369088
winkelwagen
   
Hoogstraten, H.D. van
Versteende religie: Essay over enkele essentiële elementen in de islamdiscussie
tb
Skandalon, 2007, pap, 206 pp, € 19.50, 9789076564395
winkelwagen
   
Hopkins, P. & R. Gale (eds.)
Muslims in Britain. Race, Place and Identities
Prijs onder voorbehoud.
Edinburgh UP, 2009, pap, 256 pp, € 25.90, 9780748625888
winkelwagen
Hourani, Albert
A History of the Arab Peoples
This extensive book covers not only political history, but also culture, society, economy and thought, it is a work of profound and lasting importance
Faber and Faber, 1991, pap, 566, € 16.95, 9780571288014
winkelwagen
Howard-Johnston, J.
Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century
James Howard-Johnston provides a sweeping and highly readable account of probably the most dramatic single episode in world history - the emergence of a new religion (Islam), the destruction of two established great powers (Roman and Iranian), and the creation of a new world empire by the Arabs, all in the space of not much more than a generation (610-52 AD). Warfare looms large, especially where operations can be followed in some detail, as in Iraq 636-40, in Egypt 641-2 and in the long-drawn out battle for the Mediterranean (649-98). As the first history of the formative phase of Islam to be grounded in the important non-Islamic as well as Islamic sources Witnesses to a World Crisis is essential reading for anyone wanting to understand Islam as a religion and political force, the modern Middle East, and the jihadist impulse, which is as evident today as it was in the seventh century.
Oxford UP, 2010/2011, pap, 573 pp, € 49.95, 9780199694990
winkelwagen
   
Howe, M.
Al-Andalus Rediscoverd. Iberia`s New Muslims and Other Minorities
Hurst, 2011, pap, 240 pp, € 27.50, 978849041614
winkelwagen
Hughes, Aaron W.
Muslim Identities: An Introduction to Islam
Rather than focus solely on theological concerns, this well-rounded introduction takes an expansive view of Islamic ideology, culture, and tradition, sourcing a range of historical, sociological, and literary perspectives. Neither overly critical nor apologetic, this book reflects the rich diversity of Muslim identities across the centuries and counters the unflattering, superficial portrayals of Islam that are shaping public discourse today. Aaron W. Hughes uniquely traces the development of Islam in relation to historical, intellectual, and cultural influences, enriching his narrative with the findings, debates, and methodologies of related disciplines, such as archaeology, history, and Near Eastern studies. Hughes's work challenges the dominance of traditional terms and concepts in religious studies, recasting religion as a set of social and cultural facts imagined, manipulated, and contested by various actors and groups over time. Making extensive use of contemporary identity theory, Hughes rethinks the teaching of Islam and religions in general and helps facilitate a more critical approach to Muslim sources. For readers seeking a non-theological, unbiased, and richly human portrait of Islam, as well as a strong grasp of Islamic study's major issues and debates, this textbook is a productive, progressive alternative to more classic surveys.
Columbia University Press, 2013, pap, 310 pp, € 38.95, 9780231161473
winkelwagen
Hughes, A.W.
Situating Islam: The Past and Future of an Academic Discipline
Equinox, 2007, pap, 132 pp, € 20.95, 9781845532604
winkelwagen
   
Humphreys, R. S.
Muawiyya ibn Abi Sufyan. From Arabia to Empire
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2006, geb, 145 pp, € 37.90, 9781851684021
winkelwagen
   
Hussein, A.A
Edward Said. Criticism and Society
by order
Verso, 2004, geb, 339 pp, € 27.50, 9781859846704
winkelwagen
Ibn Ishaak
Het leven van Mohammed
Een eeuw na Mohammeds dood in 632 circuleerden er honderden verhalen over zijn leven: sommige stichtend, andere met een politieke pointe, weer andere alleen maar onderhoudend. Ibn Ishaak (gest. ca. 767) heeft er een aantal samengevoegd tot een biografie, waaruit hier een keuze is gemaakt. Er wordt in verhaald over Mohammeds jeugd in Mekka en de eerste tekenen van zijn profeetschap, van koranopenbaringen, de vervolging van vroege moslims door hun stam, zijn wanhoop en zijn emigratie naar Medina, waar hij een staat sticht; de veldslagen tegen Mekka, de afrekening met de joden, haremproblemen, de verbreiding van de islam in Arabië en ten slotte de dood van deze profeet-staatsman. De verhalen zijn uit het leven gegrepen: in glasheldere, soms gespierde taal, tonen zij ons de profeet, met grote aandacht voor het menselijke detail. Waar nodig vergemakkelijken korteinleidingen het lezen. Voor veel moslims is Ibn Ishaaks biografie de meest gezaghebbende.

Vertaald door Wim Raven.
Bulaaq, 2006, pap, 288 pp, € 18.50, 9789054600565
winkelwagen
Ibn Ishaq, A. Guillaume (transl.)
The Life of Muhammad. A Translation of Ibn Ishaqs Sirat Rasul Allah
Professor Guillaume's translation of the Sira of Ibn Ishaq was reissued in 2010. The translator used Ibn Hisham's abridgement and also included many additions and variants found in the writings of early authors. The book thus presents in English practically all that is known of the life of the Prophet.

In the introduction, the translator discusses the character of the Sira in the light of the opinion of early Arabian scholars, noting especially the difficulties of the poetry. As the earliest monument of Arabian prose literature, the Sira remains a work of the first importance.

Oxford UP, 1955/2010, geb, 813 pp, € 19.95, 9780196360331
winkelwagen
Ibn Khaldun
De Muqaddima
De Muqaddima of inleiding op Het boek de voorbeelden is in de tweede helft van de veertiende eeuw geschreven door de Noord-Afrikaanse historicus, geschiedfilosoof en hoge ambtenaar Ibn Khaldûn (1332 – 1406). Het bevat tal van beschrijvingen van de nomadische en stedelijke samenlevingen, met als doel algemene wetmatigheden te onderkennen in de geschiedenis. Dit werk heeft de auteur oorspronkelijk opgezet als een inleiding op de geschiedenis van Arabieren, Berbers en andere volken rond de Middellandse Zee, maar het is een eigen leven gaan leiden, als een afgeronde, kritische verhandeling over de sociale en historische processen die aan het menselijk bedrijf ten grondslag liggen. De analyse is zo helder en veelzijdig dat de auteur in de loop der tijd door uiteenlopende wetenschappers in het Westen is ingelijfd als filosoof, socioloog, econoom en demograaf, en bijna steeds met de toevoeging ‘vader van…’ of 'eerste...’. En het is misschien nog allemaal waar ook, want zijn analyse van de geschiedenis is heel veelomvattend en fascinerend. Ibn Khaldûn geeft blijk van helder inzicht, grote denkkracht en originaliteit.
Bulaaq, 2008, geb, 318 pp, € 24.50, 9789054601586
winkelwagen
   
Ibn Sabin
Die Sizilianischen Fragen. Arabisch-Deutsch
Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters, Herder Verlag, 2005, geb, 252 pp, € 37.90, 3451285053 / 9783451285059
winkelwagen
Iqtidar, H.
Secularizing Islamists ? Jamaat-e-Islami and Jamaat-ud-Dawa in Urban Pakistan
"Secularizing Islamists?" provides an in-depth analysis of two Islamist political parties in Pakistan, the highly influential Jama'at-e-Islami and the more militant Jama'at-ud-Da'wa, widely blamed for the November 2008 terrorist attack in Mumbai, India. Basing her findings on thirteen months of ethnographic work with the two parties in Lahore, Humeira Iqtidar proposes that these Islamists are facilitating secularization within Muslim societies, even as they vehemently oppose secularism. This book offers a fine-grained account of the workings of both parties that challenges received ideas about the relationship between the ideology of secularism and the processes of secularization. Iqtidar particularly illuminates the impact of women on Pakistani Islamism, while arguing that these Islamist groups are inadvertently aiding secularization by forcing a critical engagement with the place of religion in public and private life. She highlights the role that competition among Islamists and the focus on the state as the center of their activity plays in supporting secularization. The result is a significant contribution to our understanding of emerging trends in Muslim politics.
Chicago UP, 2011, geb, 216p, € 34.90, 9780226384689
winkelwagen
   
Iskandar, A. & H. Rustom (eds.)
Edward Said. Emancipation and Representation
By Order
California UP, 2010, pap, 566 pp, € 29.90, 9780520258907
winkelwagen
   
Ismael, T.Y., A. Rippin (eds)
Islam in the eyes of the west. Images and realities in an age of terror
Durham Modern Middle East and Islamic World Series no.16, Routledge, 2010, geb, 290 pp, € 119.95, 9780415564144
winkelwagen
   
Ismael, T. Y. & J. S. Ismael
Government and Politics of the Contemporary Middle East. Continuity and Change
Tb
Routledge, 2009, pap, 400 pp, € 27.90, 9780415491457
winkelwagen
Ismail, Aboe
De interpretatie van de betekenissen van de Koran
Islamdocent en imam Aboe Ismail heeft samen met een aantal van zijn studenten de betekenissen van de Koran vertaald naar het Nederlands. Vergeleken met andere vertalingen wordt de lezer door deze vertaling een betere mogelijkheid geboden om de Koran te begrijpen.
Stichting as-Soennah, 2015, pap, € 15.00, 9789492132031
winkelwagen
Ismail, Aboe
De interpretatie van de betekenissen van de Koran
Stichting as-Soennah, 2013, geb, € 25.00, 9789081939966
winkelwagen
   
Jackson, R.
Fifty Key Figures in Islam
by order
Routledge Key Guides, Routledge, 2006, pap, 261 pp, € 23.00, 0415354684 / 9780415354684
winkelwagen
   
Jackson, R.
Mawlana Mawdudi and Political Islam. Authority and the Islamic State
B2384
Routledge, 2011, pap, 202 pp, € 31.50, 9780415474122
winkelwagen
Jackson, S.A.
Islam and the Black American: Looking toward the Third Resurrection
Sherman Jackson offers a trenchant examination of the career of Islam among the blacks of America. Jackson notes that no one has offered a convincing explanation of why Islam spread among Blackamericans (a coinage he explains and defends) but not among white Americans or Hispanics. The assumption has been that there is an African connection. In fact, Jackson shows, none of the distinctive features of African Islam appear in the proto-Islamic, black nationalist movements of the early 20th century. Instead, he argues, Islam owes its momentum to the distinctively American phenomenon of Black Religion, a God-centered holy protest against anti-black racism. Islam in Black America begins as part of a communal search for tools with which to combat racism and redefine American blackness. The 1965 repeal of the National Origins Quota System led to a massive influx of foreign Muslims, who soon greatly outnumbered the blacks whom they found here practicing an indigenous form of Islam. Immigrant Muslims would come to exercise a virtual monopoly over the definition of a properly constituted Islamic life in America. For these Muslims, the nemesis was not white supremacy, but the West. In their eyes, the West was not a racial, but a religious and civilizational threat. American blacks soon learned that opposition to the West and opposition to white supremacy were not synonymous. Indeed, says Jackson, one cannot be anti-Western without also being on some level anti-Blackamerican. Like the Black Christians of an earlier era struggling to find their voice in the context of Western Christianity, Black Muslims now began to strive to find their black, American voice in the context of the super-tradition of historical Islam. Jackson argues that Muslim tradition itself contains the resources to reconcile blackness, American-ness, and adherence to Islam. It is essential, he contends, to preserve within Islam the legitimate aspects of Black Religion, in order to avoid what Stephen Carter calls the domestication of religion, whereby religion is rendered incapable of resisting the state and the dominant culture. At the same time, Jackson says, it is essential for Blackamerican Muslims to reject an exclusive focus on the public square and the secular goal of subverting white supremacy (and Arab/immigrant supremacy) and to develop a tradition of personal piety and spirituality attuned to distinctive Blackamerican needs and idiosyncrasies.
Oxford UP, 2005, geb, 235 pp, € 32.00, 9780195180817
winkelwagen
Jackson, S.A.
Islam & The Problem of Black Suffering
In his controversial 1973 book, Is God a White Racist?, William R. Jones sharply criticized black theologians for their agnostic approach to black suffering, noting that the doctrine of an ominibenevolent God poses very significant problems for a perennially oppressed community. He proposed a 'humanocentric theism' which denies God's sovereignty over human history and imputes autonomous agency to humans. By rendering humans alone responsible for moral evil, Jones's theology freed blacks to revolt against the evil of oppression without revolting against God. Sherman Jackson now places Jones's argument in conversation with the classical schools of Islamic theology. The problem confronting the black community is not simply proving that God exists, says Jackson. The problem, rather, is establishing that God cares. No religious expression that fails to tackle the problem of black suffering can hope to enjoy a durable tenure in the black community. For the Muslim, therefore, it is essential to find a Quranic/Islamic grounding for the protest-oriented agenda of black religion. That is the task Jackson undertakes in this pathbreaking work. Jackson's previous book, Islam and the Blackamerican (OUP 2006) laid the groundwork for this ambitious project. Its sequel, Islam and the Problem of Black Suffering, will solidify Jackson's reputation as the foremost theologian of the black American Islamic movement.
Oxford UP, 2009, geb, 222 pp, € 32.50, 9780195382068
winkelwagen
   
Jackson, S.A.
On the Boundaries of Theological Tolerance in Islam. Abu Hamid Al-Ghazali’s Bayna al-Islam wa al-Zandaqa.
BY ORDER
Studies in Islamic Philosophy, Oxford UP, 2002, geb, 156 pg, € 21.90, 0195797914
winkelwagen
   
Jafri, S.H.
The Origins and Early Development of Shi a Islam
By Order
Arab and Islamic Studies, Stacey International, 2007, pap, 192 pp, € 32.50, 9781905299362
winkelwagen
   
Jalal, A.
Partisans of Allah: Jihad in South Asia
Harvard UP, 2008, geb, 373 pp, € 29.75, 9780674028012
winkelwagen
   
Jalal, A.
Partisans of Allah: Jihad in South Asia
B2296
Harvard UP, 2008, pap, 373 pp, € 19.90, 9780674047365
winkelwagen
   
Jambet, C.
The Act of Being. The Philosophy of Revelation in Mulla Sadra
BY ORDER
Zone Books, 2007, geb, 424 pp, € 40.00, 9781890951696
winkelwagen
James, D.
Early Islamic Spain. The History of Ibn al-Qutiyah
This book is the first published English-language translation of the significant History of Islamic Spain by Ibn al-Qutiya (d. Cordova 367 / 977). Including extensive notes and comments, a genealogical table and relevant maps, the text is preceded by a study of the author and his work, and is the only serious examination of the unique manuscript since Pascual de Gayangos' edition in 1868.

Ibn al-Qutiya's work is one of the significant and earliest histories of Muslim Spain and an important source for scholars. Although like most Muslims of al-Andalus in this period, Ibn al-Qutiya was of European origin, he was a loyal servant of the Iberian Umayyads, and taught Arabic, traditions (hadith) and history in the Great Mosque of Cordova. Written at the height of the Umayyad Caliphate of Muslim Spain and Portugal (al-Andalus), the History describes the first 250 years of Muslim rule in the peninsula. The text, first fully translated into Spanish in 1926, deals with all aspects of life, and includes accounts of Christians, Jews and Muslim converts.

This book will be of great interest to scholars and students of the history of Spain and Portugal, Islamic history, and Mediaeval European history.

Culture and Civilization in the Middle East Series, Routledge, 2009, geb, 192 pp, € 95.00, 9780415475525
winkelwagen
Jamieson, A.G.
Faith and Sword. A Short History of Christian-Muslim Conflict
In today's tense geopolitical climate, terrorist groups avow their allegiance to the Islamic faith in their edicts, while the president of the United States undertakes controversial wars in Islamic nations and openly refers to his Christian faith as a key component of his decision-making. With the recent surge in terrorist acts and military confrontations, as well as ever-strengthening fundamentalist ideologies on both sides, the Christian-Muslim divide is perhaps more visible than ever, but it is not new. Alan G. Jamieson explores here the long and bloody history of the Christian-Muslim conflict, revealing in his concise yet comprehensive study how deeply this ancient divide is interwoven with crucial events in world history.

Faith and Sword opens with the tumultuous first centuries of the conflict, examining the religious precepts that framed clashes between Christians and Muslims and that ultimately fueled the legendary Crusades. Traversing the full breadth of the Arab lands and Christendom, Jamieson chronicles the turbulent saga from the Arab conquests of the seventh century to the rise of the powerful Ottoman Empire and its fall at the end of World War I. Faith and Sword then explores the complex dynamics that emerged later in the twentieth century, as Christendom was transformed into the secular West and Islamic nations overthrew European colonialism to establish governments straddling modernity and religiosity.

From the 1979 Iranian revolution to the Lebanon hostage crisis to the present-day war in Iraq, Faith and Sword reveals the essence of this enduring struggle and its consequences.

Globalities Series, Reaktion Books, 2006, geb, 224 pp, € 22.50, 9781861892720
winkelwagen
Jansen, Hans
De historische Mohammed: de Mekkaanse verhalen
Print-on-demand

De historische Mohammed: De Mekkaanse verhalen is de neerslag van een zoektocht naar de echte Mohammed. Wie was hij eigenlijk? Met deze vraag in het achterhoofd begon arabist Hans Jansen de islamitische bronnen over het leven van de profeet Mohammed te herlezen en de verschillende overleveringen met elkaar te vergelijken. Gewapend met een uitgebreide kennis van de Arabische wereld en een fikse dosis gezond verstand onderwerpt de auteur de moslimtraditie aan een kritisch onderzoek. Een beroep doen op de hand van God, die een en ander nu eenmaal zo geregeld heeft, is er voor historici immers niet bij. Maar valt de historische waarheid wel te achterhalen? Hoe betrouwbaar zijn de verhalen over de grondlegger van de islam? En hoeveel historische waarheid verdraagt een gelovige?

Dit boek is het eerste deel van een tweeluik. Deel twee handelt over Mohammeds tijd in Medina. Beide delen zijn afzonderlijk te lezen.

Uitgeverij van Praag, 2014, pap, 224 pp, € 17.50, 9789049024123
winkelwagen
Jansen, Hans , Bert Snel
Eindstrijd, de finale clash tussen het liberale Westen en een traditionele islam
Uitgeverij van Praag, 2009, pap, 380 pp, € 22.50, 9789049024048
winkelwagen
Jeffery-Street, I.
Ibn `Ara and the Contemporary West. Beshara and the Ibn `Arabi Society
The teachings of the 12th century Andalusian mystic philosopher, Muhyiddin Ibn 'Arabi, reached throughout the Muslim world from Spain through China and Indonesia, providing inspiration for a diverse range of intellectual, creative and artistic forms throughout these regions. His ideas are centred on a common spiritual Reality and metaphysical Unity underlying religious and cultural diversity, and they became widely influential following his death in 1240 CE. In the past century, these same universal spiritual aspects of his thought have increasingly inspired Western scholars, artists, creative thinkers and other interested parties from a range of religious and cultural standpoints. This work outlines one key aspect of his influence, through the study of a representative group of people who have been active in promoting his ideas in the English speaking world in the past thirty years by means of the educational activities of the Beshara Trust and the more academic Muhyiddin Ibn 'Arabi Society. Through interviews, discussions, participant observation and the study of published and unpublished documentation, the study investigates how the Beshara School has used Ibn 'Arabi's teachings in assisting a wide range of students from around the world towards personal, spiritual development. It also shows how the Muhyiddin Ibn 'Arabi Society has evolved into an international organisation with increasing influence not only in English speaking countries, but increasingly in the Muslim world from Bosnia to Indonesia. Closely paralleling their earlier historical influences, the works of Ibn 'Arabi are having a rapidly expanding global influence at the present time in many different domains. The powerful cross-cultural, inter-religious appeal of his teachings provides a crucial positive contribution to the growing dialogue between adherents of the world's diverse religious faiths.
Comparative Islamic Studies Series, Equinox, 2012, pap, 286 pp, € 28.50, 9781845536718
winkelwagen
   
Kaddor, L, R. Muller ( samenst.), S. van de Wetering (vert.)
Woorden uit de Koran, arabisch - nederlands
Kwintessens / De Fontein, 9789026128486, geb, 224 pp, € 19.95, 9789026128486
winkelwagen
   
Kalin, I.
Knowledge in Later Islamic Philosophy. Mulla Sadra on Existence, Intellect, and Intuition
B2452
Oxford UP, 2010, geb, 315 pp, € 65.90, 9780199735242
winkelwagen
Kamali, M.H.
Shariah Law. An Introduction
Providing a comprehensive and accessible examination of Shari'ah Law, this well considered introduction examines the sources, characteristic features and various schools of thought of a system often stereotyped for its severity in the West. In a progressive and graduated fashion, Mohammad Hashim Kamali discusses topics ranging from juristic disagreement to independent reasoning. Also broaching more advanced topics such as the principle of legality and the role and place of Shari'ah-oriented policy, Kamali controversially questions whether Islam is as much of a law-based religion as it has often been made out to be. Complete with a bibliography and glossary, and both a general index and an index of Arabic quotations, this wide-ranging exploration will prove an indispensable resource for Islamic students and scholars, and an informative guide to a complex topic for the general reader. Professor Dr Hashim Mohammad Kamali is the Dean of the International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC) at the International Islamic University, Malaysia.
Foundations of Islam, Oneworld, 2008, pap, 342 pp, € 24.50, 9781851685653
winkelwagen
Kamal, M.
Mulla Sadras Transcendent Philosophy
Sadradin Shirazi (1571 - 1640), known also as Mulla Sadra, spoke of the primacy of Being and promoted a new ontology, founding a new epistemology. Mulla Sadra's ontology is an important philosophical turn and contribution to the understanding of the development of Muslim philosophy and thought. This comprehensive study of Mulla Sadra's philosophical thought explores his departure from tradition; his turn to the doctrine of the primacy of Being; the dynamic characteristics of Being and the concept of substantial change; comparisons with Heidegger's fundamental ontology; and the influence of Mulla Sadra's ontology on subsequent Muslim philosophy. Of particular value to students of philosophy, Islamic and Middle Eastern studies, philosophy of religion, and general readers who seek to understand Muslim philosophy, this book explores the significance of the doctrine of Mulla Sadra and its impact on subsequent debates in the Muslim world.
Ashgate, 2006, geb, € 58.50, 9780754652717
winkelwagen
   
Kamrava, M (ed.)
The New Voices of Islam. Reforming Politics and Modernity – A Reader
BY ORDER
Library of Modern Middle East Studies S. v.63, I.B. Taurus, 2006, pap, 291 pp, € 23.00, 184511275x / 9781845112752
winkelwagen
   
Kandel, J.
Islamismus in Deutschland. Zwischen Panikmache und Naivitat
Herder, 2011, geb, 224 pp, € 15.95, 9783451303999
winkelwagen
   
Karsh, E.
Islamic Imperialism. A History
BY ORDER
Yale UP, 2006, geb, 276 pp, € 35.00, 0300106033 / 9780300106039
winkelwagen
   
Kassab, E. S.
Contemporary Arab Thought
B1964
Cultural Critique in Comparative Perspective, Columbia UP, 2009, pap, 496 pp, € 27.50, 9780231144896
winkelwagen
   
Kassis, S.
Being Arab
By order
Verso Books, 2006, geb, 96 pp, € 16.50, 1844670996 / 9781844670994
winkelwagen
   
Katouzian, H.
Sadi. The Poet of Life, Love and Compassion
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2006, geb, 158 pp, € 37.90, 9781851684731
winkelwagen
   
Katouzian, H.,
The Persians : Ancient, Mediaeval and Modern Iran
Yale UP, 2009, geb, 452 pp, € 38.50, 9780300121186
winkelwagen
Katz, M.H.
Body of Text. The Emergence of Sunni Law of Ritual Purity.
Ritual purity is one of the least understood aspects of Islamic law and practice, yet it enjoys a prominent place in traditional legal texts and permeates the daily life of ordinary believers. Body of Text examines the emergence and crystallization of the law of ritual purity, using early sources to reconstruct the formative debates among Muslim scholars. The lively interaction among legal theorizing, caliphal politics, and popular practice illustrates the formation of the law, because as scholars strove for synthesis, they advanced competing understandings of the underlying structure and meaning of ritual purity. Katz demonstrates that no single theory can adequately interpret the diversity of opinion within the tradition.
Medieval Middle East History, SUNY, 2002, pap, 275 pp, € 27.50, 9780791453827
winkelwagen
Kelsay, J.
Arguing the Just War in Islam
Harvard UP, 2009, pap, 263 pp, € 29.95, 9780674032347
winkelwagen
   
Kennedy, H.
De grote Arabische veroveringen: het ontstaan van het islamitische rijk, van Afghanistan tot Spanje
Bulaaq / Epo, 2008, pap, 488 pp, € 34.50, 9789054601616
winkelwagen
Kennedy, P.F.
Abu Nuwas. A Genius of Poetry
This is the first book to present the life, times and poetry of one of the greatest poets in the Arab tradition, Abu Nuwas. Author Philip Kennedy provides the narrative of Abu Nuwas's fascinating life, which was full of intrigue and debauched adventure, in parallel with the presentation of his greatest poems, across all genres, in easy and accessible translations, giving commentary where needed.
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2005, geb, 145 pp, € 35.00, 9781851683604
winkelwagen
   
Kepel, G.
Beyond Terror and Martyrdom. The Future of the Middle East
Harvard UP, 2008, geb, 328 pp, € 26.90, 9780674031388
winkelwagen
   
Kepel, G.
Fitna: Guerre au coeur de l Islam
Op bestelling
Gallimard, 2004, pap, 381 pp, € 32.50, 2070712974
winkelwagen
   
Kepel, G.
Oorlog in het hart van de islam
Contact, 2005, pap, 416 pp, € 39.90, 9025426832
winkelwagen
   
Kepel, G.
The War for Muslim Minds. Islam and the West
BY ORDER
Harvard UP, 2004, pap, 327 pp, € 24.50, 9780674019928
winkelwagen
Kepel, Gilles
Jihad. The Trail of Political Islam, 4-th ed.
In recent years, the world order has been rocked by an explosive, unexpected and extraordinary phenomenon: political Islam. Beginning in the early 1970s, militants revolted against the regimes in power across the Muslim world and exacerbated political conflicts internationally. Their jihad - or 'Holy Struggle' - aimed to establish a global Islamic state based solely on a strict interpretation of the Qur'an. "Jihad" is the first comprehensive attempt to follow the history and spread of this new political-religious phenomenon today, from the rise of Al Qaeda to the explosion of support for Hamas, Hezbollah and Islamic Jihad in the wake of the Second Palestinian Intifada. It is the definitive work on what the West has called 'Islamic Fundamentalism', and offers the boldest assessment of its past, its present, and where it might lead in the future. "Jihad" is vital reading for everyone concerned with the state of the world today.
I.B.Tauris, 2004, pap, 453 pp, € 30.95, 9781845112578
winkelwagen
Kepel, Gilles
The War for Muslim Minds. Islam and the West
Assesses the roots and impact of global terrorism, including the United States' ability to address the Middle East challenge and fault lines in terrorist ideology, outlining conditions for acceptance of Israel and democratization of Islamist and Arab societies.
Belknap Press, 2004, geb, 327 pp, € 27.60, 9780674015753
winkelwagen
   
Kepel, G. & J. P. Milelli (eds.)
Al Qaeda in Its Own Words
Tb.
Belknap Press, 2009, pap, 384 pp, € 23.90, 9780674034747
winkelwagen
Kermani, N.
Der Schrecken Gottes: Attar, Hiob und die metaphysische Revolte
C.H. Beck, 2005, geb, 335 pp, € 27.75, 9783406535246
winkelwagen
Kermani, N.
The Terror of God. Attar, Job and the Metaphysical Revolt
How can suffering and injustice be reconciled with the idea that God is good, that he loves humans and is merciful to them? Job's question runs through the history of the three monotheistic religions. Time and again, philosophers, theologians, poets, prophets and laypersons have questioned their image of God in the light of a reality full of hardship. Some see suffering as proof of God's existence, others as a demonstration that there can be no God, while others still respond by rebelling against Him. In this remarkable book Navid Kermani - a distinguished Islamic scholar of Iranian origin - sees this revolt against God as the central motif of one of the great but neglected works of literature: The Book of Suffering by the thirteenth-century Persian poet Faridoddin Attar. Through the prism of Attar's text Kermani tells the story of a religious faith that knows God but is angry with Him: a counter-theology that runs through many religions and connects Judaism, Islam and modernity. With astonishing range and stylistic brilliance Kermani brings Attar to life as one of us, enabling the great Persian poet to speak directly to us today despite the time that separates us.
Polity Press, 2011, pap, 266 pp, € 26.00, 9780745645278
winkelwagen
Kersten, C.
Cosmopolitans and Heretics. New Muslim Intellectuals and the Study of Islam
Dramatic political events involving Muslims across the world have put Islam under increased scrutiny. However, the focus of this attention is generally limited to the political realm and often even further confined by constrictive views of Islamism narrowed down to its most extremist exponents. Much less attention is paid to the parallel development of more liberal alternative Islamic discourses. The final decades of the twentieth-century has also seen the emergence of a Muslim intelligentsia exploring new and creative ways of engaging with the Islamic heritage. Drawing on advances made in the Western human sciences and understanding Islam in comprehensive terms as a civilisation rather than restricting it to religion in a conventional sense their ideas often cause controversy, even inviting accusations of heresy. Cosmopolitans and Heretics examines three of these new Muslim intellectuals who combine a solid grounding in the Islamic tradition with an equally intimate familiarity with the latest achievements of Western scholarship in religion. This cosmopolitan attitude challenges existing stereotypes and makes these thinkers difficult to categorise. Underscoring the global dimensions of new Muslim intellectualism, Kersten analyses contributions to contemporary Islamic thought of the late Nurcholish Madjid, Indonesia's most prominent public intellectual of recent decades, Hasan Hanafi, one of the leading philosophers in Egypt, and the influential French-Algerian historian of Islam Mohammed Arkoun. Emphasising their importance for the rethinking of the study of Islam as a field of academic inquiry, this is the first book of its kind and a welcome addition to the intellectual history of the modern Muslim world.
C Hurst & Co Publishers Ltd, 2011, pap, 324 pp, € 34.50, 9781849041294
winkelwagen
Khalek, N.
Damascus After the Muslim Conquest. Text and Image in Early Islam
Before it fell to Muslim armies in AD 635-6 Damascus had a long and prestigious history as a center of Christianity. How did the city, which became capital of the Islamic Empire, and its people, negotiate the transition from a late antique, or early Byzantine world to an Islamic culture? In this innovative study, Nancy Khalek demonstrates that the changes that took place in Syria during the formative period of Islamic life were not a matter of the replacement of one civilization by another as a result of military conquest, but rather of shifting relationships and practices in a multi-faceted social and cultural setting. Even as late antique forms of religion and culture persisted, the formation of Islamic identity was effected by the people who constructed, lived in, and narrated the history of their city. Khalek draws on the evidence of architecture, and the testimony of pilgrims, biographers, geographers, and historians to shed light on this process of identity formation. Offering a fresh approach to the early Islamic period, she moves the study of Islamic origins beyond a focus on issues of authenticity and textual criticism, and initiates an interdisciplinary discourse on narrative, story-telling, and the interpretations of material culture.
Oxford UP, 2011, geb, 204 pp, € 61.50, 9780199736515
winkelwagen
Khalid, A.
Islam After Communism. Religion and Politics in Central Asia
How do Muslims relate to Islam in societies that experienced seventy years of Soviet rule? How did the utopian Bolshevik project of remaking the world by extirpating religion from it affect Central Asia? Adeeb Khalid combines insights from the study of both Islam and Soviet history to answer these questions. Arguing that the sustained Soviet assault on Islam destroyed patterns of Islamic learning and thoroughly de-Islamized public life, Khalid demonstrates that Islam became synonymous with tradition and was subordinated to powerful ethnonational identities that crystallized during the Soviet period. He shows how this legacy endures today and how, for the vast majority of the population, a return to Islam means the recovery of traditions destroyed under Communism.

Islam after Communism reasons that the fear of a rampant radical Islam that dominates both Western thought and many of Central Asia's governments should be tempered with an understanding of the politics of antiterrorism, which allows governments to justify their own authoritarian policies by casting all opposition as extremist. Placing the Central Asian experience in the broad comparative perspective of the history of modern Islam, Khalid argues against essentialist views of Islam and Muslims and provides a nuanced and well-informed discussion of the forces at work in this crucial region.

Califronia UP, 2007, pap, 256 pp, € 27.50, 9780520249271
winkelwagen
Khalidi, T.
Woorden van Jezus in de Moslimtraditie
Ankh-Hermes, 2003, geb, 207 pp, € 22.50, 9789020282795
winkelwagen
   
Khalidi, T. (ed.)
The Muslim Jesus. Sayings and Stories in Islamic Literature
Convergences, Harvard University Press, 2003, pap, 245pp, € 19.90, 9780674011151
winkelwagen
   
Khalili, J. Al
De bibliotheek van Bagdad
Meulenhoff, 2012, pap, 320p, € 24.95, 9789029088787
winkelwagen
Khalil , Mohammad Hassan(ed)
Between Heaven and Hell: Islam, Salvation, and the Fate of Others
A recent Pew survey of American Muslims found that the 56 percent believed that "many religions" can lead to Paradise; only one-third held that Islam "is the one, true faith leading to eternal life." Ours is a world of ever-increasing interconnectedness. More and more Muslims today work with, befriend, and marry non-Muslims. It is perhaps not surprising, then, that a significant number of American Muslims would choose to believe that God will save their Christian parents, Jewish spouses, Buddhist neighbors, Hindu friends, or even atheist coworkers. The essays in this volume look at the views of Muslim theologians on this matter. Most maintain that while faith in the fundamental doctrines of Islam is theoretically required for salvation, God will excuse non-Muslims who never encountered the divine message conveyed by the Prophet Muhammad. Some go a step further, and hold that God may redeem non-Muslims who were never exposed to the message in a manner that could prompt contemplation and encourage conversion. A third group of theologians-not the kind typically found at major Islamic seminaries and universities-argues that God may even save and reward non-Muslims who had a "compelling" encounter with the Islamic message yet chose to remain outside the fold. The diverse advocates of this last approach face a daunting task: demonstrating that their seemingly modern doctrine is compatible with the Islamic ethos.

Between Heaven and Hell is intended to foster appreciation for the diverse and novel approaches taken by scholars of Islam when addressing the consequential topic of soteriology and the fate of Others.

Oxford UP, 2013, pap, 335 pp, € 31.00, 9780199945412
winkelwagen
Khorchide, Mouhanad
Islam ist Barmherzigkeit. Grundzuge einer modernen Religion
Mouhanad Khorchide begrundet in diesem Buch erstmals fur den deutschsprachigen Raum eine zeitgenossische islamische Theologie. Er zeigt, wie der Islam aus sich selbst heraus, nicht von aussen, zu einem Selbstverstandnis kommen kann, das eine fundamentale Wende hin zu einer Theologie eines barmherzigen Gottes vollzieht. Eine nicht nur wissenschaftliche Sensation.
Herder, 2012, geb, 220 pp, € 22.90, 9783451305726
winkelwagen
Khorchide, Mouhanad
Scharia - der missverstandene Gott. Der Weg zu einer modernen islamischen Ethik.
Kaum ein Begriff sorgt in Bezug auf den Islam fur so viel Unbehagen und Unruhe wie "Scharia". Mouhanad Khorchide legt in Weiterentwicklung seiner bahnbrechenden Grundlegung einer islamischen Theologie (Islam ist Barmherzigkeit) und in kritischer Auseinandersetzung mit dem Begriff, der Geschichte und den sehr unterschiedlichen Definitionen der Scharia die Basis fur eine moderne islamische Ethik.
Herder, 2013, geb, 232 pp, € 22.90, 9783451309113
winkelwagen
Khorchide, Mouhanad, Klaus von Stosch (Hgb)
Herausforderungen an die islamische Theologie in Europa. Challenges for Islamic Theology in Europe.
Herder, 2012, pap, 240 pp, € 22.90, 9783451307126
winkelwagen
Khuri, F.I.
Imams and Emirs. State, Religion and Sects in Islam
Fuad Khuri's comparative study of Islamic sects in the contemporary Arab world spotlights those that share distinguishing features like geographical isolation, intensity of rituals, and duality of religious organization. He examines not only dogma but also the variables that differentiate a religion from a sect and a sect from a religious community.
SAQI, 2006, pap, 270 pp, € 28.65, 9780863564260
winkelwagen
   
Khuri-Makdhisi, I.
The Eastern Mediterranean and the Making of Global Radicalism, 1860-1914
California UP, 2010, geb, 279 pp, € 42.75, 9780520262010
winkelwagen
   
Klar, M.O.
Interpreting al-Thalabis Tales of the Prophets. Temptations, responsibility and loss
Routledge Studies in the Quran, Routledge, 2009, geb, 249pp, € 104.50, 978041366632
winkelwagen
   
Klausen, J.
The Cartoons That Shook the World
B2027
Yale UP, 2009, geb, 230 pp, € 26.50, 9780300124729
winkelwagen
Klausen, Jytte
The Islamic Challenge. Politics and Religion in Western Europe
The voices in this book belong to parliamentarians, city councillors, doctors and engineers, a few professors, lawyers and social workers, owners of small businesses, translators, and community activists. They are also all Muslims, who have decided to become engaged in political and civic organizations. And for that reason, they constantly have to explain themselves, mostly in order to say who they are not. They are not fundamentalists, not terrorists, and most do not support the introduction of Islamic religious law in Europe - especially not its application to Christians. This book is about who these people are, and what they want. This book is based on three hundred interviews with European Muslim leaders from six European countries: Sweden, Denmark, the Netherlands, Great Britain, France, and Germany. The question of Islam in Europe is not a matter of global war and peace but raises difficult questions about the positions of Christianity and Islam in public life, and about European identities. Europe's Muslim political leaders are not aiming to overthrow liberal democracy and to replace secular law with Islamic religious law. Those are the positions of a minority. There is not one Muslim position on how Islam should develop in Europe but many views, and most Muslims are rather looking for ways to build institutions that will allow European Muslims to practice their religion in a way that is compatible with social integration.
Oxford UP, 2005, pap, 253 pp, € 39.50, 9780199231980
winkelwagen
Koning, Martijn de, Joas Wagemakers, Carmen Becker
Salafisme. Utopische idealen in een weerbarstige praktijk
Met de radicale islam wordt in de media meestal Salafisme bedoeld, een van de meest besproken trends binnen de islam. De bredere samenleving bekijkt deze islamitische stroming met argusogen, de grotere moslimgemeenschap ervaart het salafisme vaak als intolerant.

Salafisme is geregeld onderwerp van felle discussies. Dat begon in Nederland in 2002 met een debat over twee jongens uit Eindhoven die het leven lieten in Kashmir. Zij waren verwoedde deelnemers aan discussies over geloof en politiek op Marokko.nl en frequente bezoekers van de Al Fourqaan moskee in Eindhoven. In de tien jaar daarop bleven Salafisten in Nederland in het nieuws, met een tijdelijke piek in 2004 na de moord op Theo van Gogh. Die werd gepleegd door Mohammed Bouyeri, een Marokkaans-Nederlandse moslim uit het salafisme circuit. Ook de huidige trek van islamitische jongeren naar oorlogsgebied in Syrie en naar islamitische opleidingsinstituten in Jemen roept vragen op over hun godsdienstige motieven om tot actie over te gaan en Nederland te verlaten. Maar in de ogen van de aanhangers zelf is salafisme helemaal geen gevaar voor de samenleving. Het is een poging om te leven volgens de zuivere Islam, zoals deze bedoeld is door de Profeet.

Wat is salafisme eigenlijk? Waar komt het vandaan en hoe verspreide het zich naar Nederland? Hoe wordt de islam door salafistische moslims beleefd en gepraktiseerd op internet? Welke doctrines en praktijken zijn kenmerkend voor moslims die zich bekennen tot deze beweging? In dit boek brengen drie experts historische, islamologische en antropologische kennis bij elkaar over salafisme in het Midden-Oosten en Europa: van haar vroege ontstaansgeschiedenis tot aan de hedendaagse debatten en praktijken.

Met een uitgebreide beschrijving van de situatie in Nederland, en voorzien van een verhelderende woordenlijst, naam- en zaakregister.

Parthenon, 2014, pap, 280 pp, € 29.00, 9789079578504
winkelwagen
Koningsveld, P.S. van
De Islam. Een eerste kennismaking met geloofsleer, wet en geschiedenis
De Ploeg, 1996 (3e herziene druk), pap, 247 pp, € 17.60, 9789065840677
winkelwagen
Kortenoeven, Wim
Hamas. Portret en achtergronden
Op 25 januari 2006 verkreeg de Islamitische Verzetsbeweging Hamas een meerderheid in het Palestijnse parlement. De beweging pleegde tal van terreurdaden en verheerlijkt de jihad en de martelaarsdood. Hamas is een vertakking van de international opererende Moslim Broederschap. Deze streeft naar dominantie van de islam in de wereld.

Hamas is geen nationalistische organisatie die uit is op de vestiging van een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israel. Het Europese concept van staten is strijdig met de fundamentalistisch-islamitische opvattingen.
In de strijd tegen Israel bedient Hamas zich van theologische anti-Joodse argumenten die aan de Koran en de Hadith zijn ontleend en van Europese antisemitische denkbeelden. Zo werden samenzweringstheorien uit 'De Protocollen van de Wijzen van Zion' in het Hamas-handvest verwerkt.
Hamas-portret en achtergronden plaatst Hamas in een historische en regionale context. Het boek geeft een diepgaand inzicht in de ideologie van en de internationale reacties op een beweging die in hoge mate de toekomst van het Midden-Oosten zal bepalen.

Wim Kortenoeven specialiseerde zich in politieke vraagstukken over jodendom en het Midden-Oosten. Al meer dan vijftien jaar schrijft hij analyses over deze onderwerpen. Hij is als researcher en redacteur werkzaam voor het Centrum Informatie en Documentatie Israel. In 2005 verscheen van zijn hand bij Aspekt 'De Kern van de zaak-feiten en achtergronden van het Arabisch-Israelisch conflict'.

CIDI informatiereeks, Aspect, 2007, pap, 264 pp, € 17.95, 9789059112940
winkelwagen
Kramer, G.
Hasan al-Banna
Hasan al-Banna (1906-1949) was the founder and lifelong leader of the Muslim Brotherhood (al-Ikhwan al-Muslimun), one of the most influential political organisations in the contemporary Arab world. From the group's establishment in 1928 until his assassination two decades later, al-Banna resisted colonial domination and endeavoured to establish an Islamic moral order based on the Qur'an and the example of the Prophet Muhammad. The Brotherhood's rapid growth is testament to al-Banna's charismatic leadership; his legacy, however, remains hotly debated.

In this revealing biography, Gudrun Kramer skilfully profiles the famous reformer and the movement to which he devoted his life. Exploring al-Banna's thought and political projects, Kramer argues that his ideas cannot be removed from the context of his time. This balanced account will prove an essential resource for any reader interested in this important figure who was instrumental in shaping modern Islamic thought.

Makers of the Muslim World, Oneworld, 2009, geb, 144 pp, € 42.50, 9781851684304
winkelwagen
Kramer, J.H. (vertaling), Jaber, A. & J.J.G.Jansen (noten)
De Koran
UITVERKOCHT, maar vervangen door deze rainbow-pocket
Arbeiderspers, 2003, geb, 634 pp + cd rom, € 35.00, 9789029525503
winkelwagen
Kramer, J.H. (vert.), Jaber, A. & J.J.G.Jansen (noten)
De Koran
De Koran is het heilige boek van de islam. Het geldt als woord van God, zoals dat is doorgegeven door de engel Gabriel aan Mohammed, de profeet van de islam. Voor miljoenen mensen wereldwijd is dit boek een inspiratiebron, een baken, een verwoording van normen en waarden of een tekst om troost bij te vinden, maar bovenal de belangrijkste pijler van hun godsdienst.

Deze vertaling van prof.dr.J.H. Kramers maakt deze aloude Arabische tekst toegankelijk, zodat iedereen kennis kan nemen van het boek dat aan de basis ligt van de op een na grootste religieuze traditie ter wereld.

Rainbow Pocket, 2005, pap, 879 pp, € 12.50, 9789041705983
winkelwagen
Kreinath, J. (ed.)
The Anthropology of Islam Reader
The Anthropology of Islam Reader brings together a rich variety of ethnographic work, offering an insight into various forms of Islam as practiced in different geographic, social, and cultural contexts. Topics explored include Ramadan and the Hajj, the Feast of Sacrifice, and the representation of Islam. An extensive introduction and bibliography helps students develop their understanding of the variety of methodological and theoretical approaches involved in the anthropological study of Islam. In his selections, Jens Kreinath highlights the diversity of practices and themes that were formative for this field of study, making this essential reading for students of Islam at undergraduate and graduate level.
Routledge, 2011, pap, 420 pp, € 42.95, 9780415780254
winkelwagen
   
Kreiser, Klaus
Ataturk, een biografie
te bestellen
Atlas, 2011, pap, 366 pp, € 29.95, 9789045017525
winkelwagen
   
Kreslet, P., R. Skreslet
The literature of Islam. A guide to the primary sources in Englisch translation
Atla Publications S, Scarecrow Press, 2006, pap, 243 pp., € 50.50, 9780810854086
winkelwagen
Kung, Hans
Islam. Past, Present, and Future
By order
Oneworld, 2007, geb, 1024 pp, € 37.50, 9781851683772
winkelwagen
Kuran, T.
The Long Divergence. How Islamic Law Held Back the Middle East
In the year 1000, the economy of the Middle East was at least as advanced as that of Europe. But by 1800, the region had fallen dramatically behind - in living standards, technology, and economic institutions. In short, the Middle East had failed to modernize economically as the West surged ahead. What caused this long divergence? And why does the Middle East remain drastically underdeveloped compared to the West? In "The Long Divergence", one of the world's leading experts on Islamic economic institutions and the economy of the Middle East provides a new answer to these long-debated questions. Timur Kuran argues that what slowed the economic development of the Middle East was not colonialism or geography, still less Muslim attitudes or some incompatibility between Islam and capitalism. Rather, starting around the tenth century, Islamic legal institutions, which had benefited the Middle Eastern economy in the early centuries of Islam, began to act as a drag on development by slowing or blocking the emergence of central features of modern economic life - including private capital accumulation, corporations, large-scale production, and impersonal exchange. By the nineteenth century, modern economic institutions began to be transplanted to the Middle East, but its economy has not caught up. And there is no quick fix today. Low trust, rampant corruption, and weak civil societies - all characteristic of the region's economies today and all legacies of its economic history - will take generations to overcome. "The Long Divergence" opens up a frank and honest debate on a crucial issue that even some of the most ardent secularists in the Muslim world have hesitated to discuss.
Princeton UP, 2011, geb, 405 pp, € 29.00, 9780691147567
winkelwagen
Kuru, A. T., A. Stepan
Democracy, Islam, and Secularism in Turkey
While Turkey has grown as a world power, promoting the image of a progressive and stable nation, several choices in policy have strained its relationship with the East and the West. Providing historical, social, and religious context for this behavior, the essays in Democracy, Islam, and Secularism in Turkey examine issues relevant to Turkish debates and global concerns, from the state's position on religion to its involvement with the European Union. Written by experts in a range of disciplines, the chapters explore the toleration of diversity during the Ottoman Empire's classical period; the erosion of ethno-religious heterogeneity in modern, pre-democratic times; Kemalism and its role in modernization and nation building; the changing political strategies of the military; and the effect of possible EU membership on domestic reforms. The essays also offer a cross-Continental comparison of "multiple secularisms," as well as political parties, considering especially Turkey's Justice and Development Party in relation to Europe's Christian Democratic parties. Contributors tackle critical research questions, such as the legacy of the Ottoman Empire's ethno-religious plurality and the way in which Turkey's assertive secularism can be softened to allow greater space for religious actors. They address the military's "guardian" role in Turkey's secularism, the implications of recent constitutional amendments for democratization, and the consequences and benefits of Islamic activism's presence within a democratic system. No other collection confronts Turkey's contemporary evolution so vividly and thoroughly or offers such expert analysis of its crucial social and political systems.
Columbia UP, 2012, pap, 216 pp, € 27.50, 9780231159333
winkelwagen
Kurzman, C.
The Missing Martyrs. Why There Are So Few Muslim Terrorists
Why are there so few Muslim terrorists? With more than a billion Muslims in the world--many of whom supposedly hate the West and ardently desire martyrdom--why don't we see terrorist attacks every day? Where are the missing martyrs? In this startlingly counterintuitive book, a leading authority on Islamic movements demonstrates that terrorist groups are thoroughly marginal in the Muslim world. Charles Kurzman draws on government sources, public opinion surveys, election results, and in-depth interviews with Muslims in the Middle East and around the world. He finds that young Muslims are indeed angry with what they see as imperialism--and especially at Western support for local dictatorships. But revolutionary Islamists have failed to reach them, as can be seen from the terrorists' own websites and publications, which constantly bemoan the dearth of willing recruits. Kurzman notes that it takes only a small cadre of committed killers to wreak unspeakable havoc. But that very fact underscores his point. As easy as terrorism is to commit, few Muslims turn to violence. Out of 140,000 murders in the United States since 9/11, Islamist terrorists have killed at most three dozen people. Of the 150,000 people who die each day, worldwide, Islamist militants account for fewer than fifty fatalities--and only ten per day outside of the hotspots of Afghanistan, Iraq, and Pakistan. The real bulwark against Islamist violence, Kurzman finds, is Muslims themselves, who reject both the goals of the terrorists and their bloody means. With each bombing, the terrorists lose support among Muslims. Incisive and authoritative, The Missing Martyrs provides much-needed corrective to deep-seated and destructive misconceptions about Muslims and the Islamic world. The threat of Islamist terrorism is real, Kurzman shows, but its dimensions are, so far, tightly confined.
Oxford UP, 2011, geb, 248 pp, € 24.95, 9780199766871
winkelwagen
Kurzman, Charles (ed)
Modernist Islam. A Sourcebook
Modernist Islam was a major intellectual current in the Muslim world during the 19th and 20th centuries. Proponents of this movement typically believed that it was not only possible but imperative to show how "modern" values and institutions could be reconciled with authentically Islamic ideals. This sourcebook brings together a broad range of writings on modernist Islam from across the Muslim world. It makes available for the first time in English the writings of many of the activists and intellectuals who made up the early modernist Islamic movement. Charles Kurzman and a team of section editors, each specializing in a different region of the Islamic world, have assembled, translated, and annotated the work of the most important of these figures. With the publication of this volume, an English-speaking audience will have wider access to the literature of modernist Islam than did the makers of the movement themselves.
Oxford UP, 2002, pap, 404 pp, € 47.50, 9780195154689
winkelwagen
   
Kuster, V., G. Speelman (ed)
Islam in the Netherlands. between Religious Studies and Interreligious Dialogue
ContactZone, Explorations in Intercultural Theology, LIT-Verlag, 2010, pap, 236 pp, € 23.00, 9783825807078
winkelwagen
Lacroix, S.
Awakening Islam : Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia
Amidst the roil of war and instability across the Middle East, the West is still searching for ways to understand the Islamic world. Stephane Lacroix has now given us a penetrating look at the political dynamics of Saudi Arabia, one of the most opaque of Muslim countries and the place that gave birth to Osama bin Laden. The result is a history that has never been told before. Lacroix shows how thousands of Islamist militants from Egypt, Syria, and other Middle Eastern countries, starting in the 1950s, escaped persecution and found refuge in Saudi Arabia, where they were integrated into the core of key state institutions and society. The transformative result was the Sahwa, or "Islamic Awakening," an indigenous social movement that blended political activism with local religious ideas. Awakening Islam offers a pioneering analysis of how the movement became an essential element of Saudi society, and why, in the late 1980s, it turned against the very state that had nurtured it. Though the "Sahwa Insurrection" failed, it has bequeathed the world two very different, and very determined, heirs: the Islamo-liberals, who seek an Islamic constitutional monarchy through peaceful activism, and the neo-jihadis, supporters of bin Laden's violent campaign. Awakening Islam is built upon seldom-seen documents in Arabic, numerous travels through the country, and interviews with an unprecedented number of Saudi Islamists across the ranks of today's movement. The result affords unique insight into a closed culture and its potent brand of Islam, which has been exported across the world and which remains dangerously misunderstood.
Harvard UP, 2011, geb, 328 pp, € 30.95, 9780674049642
winkelwagen
   
Lagendijk, J., N. Sungur
De turken komen eraan. Over snelle oordelen en vastgeroeste opvattingen
verwacht jan. 2013
Bert Bakker, 2013, pap, ca 160 pp, € 16.95, 9789035133976
winkelwagen
Lange, C. & M. Fierro
Public Violence in Islamic Societies
This exploration of the role of violence in the history of Islamic societies considers the subject particularly in the context of its implementation as a political strategy to claim power over the public sphere. Violence, both among Muslims and between Muslims and non-Muslims, has been the object of research in the past, as in the case of jihad, martyrdom, rebellion or criminal law. This book goes beyond these concerns in addressing, in a comprehensive and cross-disciplinary fashion, how violence has functioned as a basic principle of Islamic social and political organization in a variety of historical and geographical contexts. Contributions trace the use of violence by governments in the history of Islam, shed light on legal views of violence, and discuss artistic and religious responses. Authors lay out a spectrum of attitudes rather than trying to define an Islamic doctrine of violence. Bringing together some of the most substantive and innovative scholarship on this important topic to date, this volume contributes to the growing interest, both scholarly and general, in the question of Muslim attitudes toward violence.
Edinburgh UP, 2009, geb, 256 pp, € 99.50, 9780748637317
winkelwagen
Lapidus, I.M.
Islamic Societies to the Nineteenth Century. A Global History
First published in 1988, Ira Lapidus' A History of Islamic Societies has become a classic in the field, enlightening students, scholars, and others with a thirst for knowledge about one of the world's great civilizations. This book, based on fully revised and updated parts one and two of this monumental work,describes the transformations of Islamic societies from their beginning in the seventh century, through their diffusion across the globe, into the challenges of the nineteenth century. The story focuses on the organization of families and tribes, religious groups and states, showing how they were transformed by their interactions with other religious and political communities. The book concludes with the European commercial and imperial interventions that initiated a new set of transformations in the Islamic world, and the onset of the modern era. Organized in narrative sections for the history of each major region, with innovative, analytic summary introductions and conclusions, this book is a unique endeavour.
Cambridge UP, 1998/2012, pap, 758 pp, € 33.50, 9780521732987
winkelwagen
   
Larkin, M.
Al-Mutanabbi. Voice of the Abbasid Poetic Ideal
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2008, geb, 140 pp, € 37.90, 9781851684069
winkelwagen
   
Laroui, Fouad
Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging
Fouad Laroui gidst de lezer door de wereld van de islam. Hij doet dat door een persoonlijke visie te combineren met de feiten. Zijn onderscheid tussen geloof (ik) en religie (wij) is uitgangspunt voor een reis langs diverse gezichtspunten, die hij smeuig maar ondubbelzinnig uit de doeken doet. Verhelderend, boeiend en vlijmscherp ontmaskert Laroui taboes en cliches en legt hij zin en onzin bloot. Zonder de confrontatie te schuwen.

Fouad Laroui (Marokko, 1960) vertrok in 1979 naar Parijs om een ingenieursstudie te volgen. Later specialiseerde hij zich in de econometrie. Na een periode van onderzoek aan de universiteiten van Amsterdam en York vestigde hij zich in Amsterdam. In 1996 verscheen bij Editions Julliard zijn debuutroman Les dents du topographe, die in Frankrijk werd bekroond met de Prix Albert Camus 1997. Zijn romans, verhalen en gedichten verschenen bij Van Oorschot. Voor zijn werk ontving Laroui de E. du Perronprijs 2002.

De Geus, 2006, geb, 189 pp, € 19.90, 9789044508529
winkelwagen
   
Larsson, G.
Muslims and the New Media. Historical and Contemporary Debates
Scholars from an extensive range of academic disciplines have focused on Islam in cyberspace and the media, but there are few historical studies that have outlined how Muslim 'ulama' have discussed and debated the introduction and impact of these new media.

Muslims and the New Media explores how the introduction of the latest information and communication technologies are mirroring changes and developments within society, as well as the Middle East's relationship to the West. Examining how reformist and conservative Muslim 'ulama' have discussed the printing press, photography, the broadcasting media (radio and television), the cinema, the telephone and the Internet, case studies provide a contextual background to the historical, social and cultural situations that have influenced theological discussions; focusing on how the 'ulama' have debated the 'usefulness' or 'dangers' of the information and communication media. By including both historical and contemporary examples, this book exposes historical trajectories as well as different (and often contested) positions in the Islamic debate about the new media.
Ashgate, 2011, geb, 234 pp, € 60.90, 9781409427506
winkelwagen
   
Lassner, J. & M. Bonner
Islam in the Middle Ages : The Origins and Shaping of Classical Islamic Civilization
tb
Praeger, 2010, geb, 343pp, € 51.00, 9780275985691
winkelwagen
   
Laude, P.
Pathways to an Inner Islam : Massignon, Corbin, Guenon, and Schuon
B2337
Suny, 2010, geb, 211pp, € 73.50, 9781438429557
winkelwagen
Laurence, J.
Emancipation of Europes Muslims. The State's Role in Minority Integration
`The Emancipation of Europe`s Muslims` traces how governments across Western Europe have responded to the growing presence of Muslim immigrants in their countries over the past fifty years. Drawing on hundreds of in-depth interviews with government officials and religious leaders in France, Germany, Italy, the Netherlands, the United Kingdom, Morocco, and Turkey, Jonathan Laurence challenges the widespread notion that Europe`s Muslim minorities represent a threat to liberal democracy. He documents how European governments in the 1970s and 1980s excluded Islam from domestic institutions, instead inviting foreign powers like Saudi Arabia, Algeria, and Turkey to oversee the practice of Islam among immigrants in European host societies. But since the 1990s, amid rising integration problems and fears about terrorism, governments have aggressively stepped up efforts to reach out to their Muslim communities and incorporate them into the institutional, political, and cultural fabrics of European democracy. This book places these efforts - particularly the government-led creation of Islamic councils - within a broader theoretical context and gleans insights from government interactions with groups such as trade unions and Jewish communities at previous critical junctures in European state-building. By examining how state-mosque relations in Europe are linked to the ongoing struggle for religious and political authority in the Muslim-majority world, Laurence sheds light on the geopolitical implications of a religious minority's transition from outsiders to citizens. This book offers a much-needed reassessment that foresees the continuing integration of Muslims into European civil society and politics in the coming decades.
Princeton Studies in Muslim Politics, Princeton UP, 2012, pap, 366 pp, € 29.50, 9780691144221
winkelwagen
   
Lawson, T.
Gnostic Apocalypse in Islam. The Literary Beginnings of the Babi Movement
Tb. sKB
Iranian Studies, Routledge, 2010, geb, 224 pp, € 86.50, 9780415495394
winkelwagen
   
Lawson, T. (ed.)
Reason and Inspiration in Islam: Theology, Philosophy and Mysticism in Muslim Thought: Essays in Honour of Hermann Landolt
I.B.Tauris, 2005, geb, 558 pp, € 71.00, 1850434700
winkelwagen
Leaman, O.
An Introduction to Classical Islamic Philosophy.
Islamic philosophy is a unique and fascinating form of thought, and particular interest lies in its classical (Greek-influenced) period, when many of the ideas of Greek philosophy were used to explore the issues and theoretical problems which arise in trying to understand the Qur'an and Islamic practice. In this revised and expanded 2001 edition of his classic introductory work, Oliver Leaman examines the distinctive features of Classical Islamic philosophy and offers detailed accounts of major individual thinkers. In contrast to many previous studies that have treated this subject as only of historical interest, he offers analysis of the key arguments within Islamic philosophy so that the reader can engage with them and assess their strengths and weaknesses. His book will interest a wide range of readers in philosophy, religious studies and Islamic studies.
Cambridge, 2002, pap, 253 pp, € 34.50, 9780521797573
winkelwagen
Leaman, O.
Islamic Aesthetics
Is there something unique about Islamic art? This book argues that there is not -- that Islam does not play an leading role in the aesthetic judgements that we should make about objects created in the Islamic world. It is often argued that a very special sort of consciousness went into creating Islamic art, that it is very different from other forms of art, that Muslims are not allowed to portray human beings in their art, and that calligraphy is the supreme Islamic art form. Oliver Leaman challenges all these ideas, showing them to be misguided. Instead he suggests that the sort of criteria we should apply to Islamic art are identical to the criteria applicable to art in general, and that the attempt to put Islamic art into a special category is a result of orientalism Key Features: *Criticises the influence of Sufism on Islamic aesthetics *Deals with issues arising in painting, calligraphy, architecture, gardens, literature, films, and music *Pays close attention to the Qur'an *Argument includes examples from history, art, philosophy, theology and the artefacts of the Islamic world The reader is invited to view Islamic art as no more and no less than ordinary art, neither better nor worse than anything else that counts as art. It follows that there are no special techniques required in Islamic aesthetics as compared with any other form of aesthetics.
The New Edinburgh Islamic Surveys, Edinburgh UP, 2004, pap, 211 pp, € 41.00, 9780748617357
winkelwagen
Leaman, O.
Islamic Philosophy. An Introduction
Although Islamic philosophy represents one of the leading philosophical traditions in the world, it has only recently begun to receive the attention it deserves in the non-Islamic world. This important text provides a concise and accessible introduction to the major movements, thinkers and concepts within that tradition, from the foundation of Islam to the present day. Ever since the growth of Islam as a religious and political movement, Muslim thinkers have sought to understand the theoretical aspects of their faith by using philosophical concepts. Leaman outlines this history and demonstrates that, although the development of Islamic philosophy is closely linked with Islam itself, its form is not essentially connected to any particular religion, and its leading ideas and arguments are of general philosophical significance. The author illustrates the importance of Islamic thought within philosophy through the use of many modern examples. He describes and contrasts the three main movements in Islamic philosophy Peripatetic, Sufi and Illuminationist and examines the Persian as well as the Arabic traditions. Wide coverage is given to key aspects of Islamic philosophy, including epistemology, ontology, politics, ethics and philosophy of language, providing readers with a balanced view of the discipline. The second edition has been thoroughly revised and updated throughout, including the addition of two new chapters on recent debates surrounding Islam's need for an enlightenment, and on the future of Islamic philosophy.
Polity Press, 2009, pap, 231 pp, € 26.50, 9780745645995
winkelwagen
Leaman, O. (ed.)
The Qur’an: An Encyclopedia
he Qur'an is the source of inspiration for one of the world's major religions, followed today by over a billion people. It plays a central role in Islam and ever since it appeared fourteen hundred years ago has been the subject of intense debate. Some of this has been carried out by Muslims and some by those hostile or indifferent to Islam, producing a very wide range of views. Authored by forty-three international experts, the objective of "The Qur'an: An Encyclopedia" is to present this diversity of thought, approach and school without priority, in order to give a strong appreciation of the range of response that the text has provoked throughout its history and providing students and researchers with a powerful one-volume resource covering all aspects of the text and its reception.
Routledge, 2007, pap, 771 pp, € 56.00, 9780415775298
winkelwagen
Lean, Nathan
The Islamophobia Industry: How the Right Manufactures Fear of Muslims
The Islamophobia Industry is a disturbing account of the rising tide of Islamophobia sweeping through the United States and Europe. Nathan Lean takes us through a world of conservative bloggers, right-wing talk show hosts, evangelical religious leaders and politicians, all united in their quest to exhume the ghosts of 9/11 and convince their compatriots that Islam is the enemy. Lean uncovers their scare tactics, reveals their motives and exposes the ideologies that drive their propaganda machine. Situating Islamophobia within a long history of national and international phobias, The Islamophobia Industry challenges the narrative of fear that has for too long dominated discussions about Muslims and Islam.
Pluto Press, 2012, pap, 222 pp, € 19.50, 9780745332536
winkelwagen
Lebling, R.
Legends of the Fire Spirits. Jinn and Genies from Arabia to Zanzibar
In the magical tale of Aladdin in "The Arabian Nights", the genie that suddenly appears out of the lamp is powerful, playful and utterly mysterious. Supernatural, shape-shifting figures have been given many names over the ages - genie, demon, spirit, ghoul, shaitan and jinn. Those who have seen them believe jinn shadow us in our daily lives, causing endless mischief, providing amazing services and sometimes inducing sheer terror. "Legends of the Fire Spirits" explores the enduring phenomenon of the jinn. From North Africa to Central Asia, from the Mediterranean to sub-Saharan Africa and beyond, this riveting book draws on long-forgotten ancient testimonies, medieval histories, colonial records, anthropologists' reports and travellers' tales to explore the different types of jinn, their behavior, society, culture and long history of contact with humankind. It documents their links with famous figures in history and illustrates the varied and vivid portrayals of jinn in world literature. In essence, "Legends of the Fire Spirits" is a magnificent and indispensable portrayal of the rich folklore of the Islamic world.
IB Tauris, 2011, geb, 299 pp, € 27.50, 9781845119935
winkelwagen
Leemhuis, Fred
De Koran
Naast de Arabische tekst van de Koran tref je de Nederlandse weergave van arabist dr. Fred Leemhuis. Leemhuis heeft bij het vertalen rekening gehouden met de voor moslims gezaghebbende uitleg van het boek. Het boek wordt besloten met een verantwoording en een register op namen en onderwerpen. 15-e herziene druk.

Unieboek | Het Spectrum, 1989 - 2013, pap, 439 pp, € 39.99, 9789000321285
winkelwagen
Leezenberg, Michiel
De minaret van Bagdad - seks en politiek in de Islam
Harems, sluiers, eerwraak, seksslavinnen, steniging van overspeligen, homo's die van torens worden gegooid... De islam heeft de reputatie repressief en gewelddadig te zijn op het gebied van seksualiteit. Maar dat is niet altijd zo geweest. Nog niet zo lang geleden zagen Europeanen de islam juist als een al te lakse religie die losbandigheid en partnerruil aanmoedigde, en moslimmannen verwijfd en fatalistisch maakte.

Maar men is niet alleen in de westerse wereld heel anders naar de islam gaan kijken; ook de seksuele normen en praktijken in de islamitische wereld zelf hebben diepgaande veranderingen ondergaan. Dit boek traceert die veranderingen, aan de hand van zowel klassieke religieuze teksten als middeleeuwse sekshandboeken en moderne romans, en aan de hand van zowel mystieke poezie als pornografische volksliteratuur.

Dat leidt tot menige verrassing. Zo blijken alle islamtalen een rijke traditie van homo-erotische poezie te kennen; lesbische geliefden werden aan heteroseksuele stelletjes ten voorbeeld gesteld; religieuze geleerden bespraken zonder schroom de voor- en nadelen van verschillende seksuele posities; en mystieke dichters heiligden de geslachtsdaad. Pas heel recent, en heel langzaam, ontwikkelde zich die een nieuwe, striktere seksuele moraal. Nog in 1963 werd Gerard Reve in Marokko bijna van het strand gejaagd door de zich openlijk prostituerende jongens.

Het boek onderzoekt ook wat de seksuele dimensies van het salafisme zijn en hoe de 'Islamitische Staat' (IS) seks als wapen in zijn oorlogen inzet. Zodoende biedt het een verrassende en verfrissende kijk op het hedendaagse islamdebat.

Michiel Leezenberg (1964) is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder publiceerde hij onder meer Islamitische filosofie. Een geschiedenis (bekroond met de Socrates-wisselbeker 2002) en, met Robbert Woltering, De Koran voor beginners.

Prometheus, 2017, pap, 210 pp, € 18.99, 9789035144187
winkelwagen
Leezenberg, Michiel
Islamitische filosofie: een geschiedenis
De islamitische wijsbegeerte heeft zijn wortels in het antiek-Griekse denken, maar zet deze traditie op een geheel eigen wijze voort. Daardoor behandelt ze een voor ons relatief vertrouwde thematiek, maar slaat ze daarbinnen verrassende nieuwe paden in.

Dit helder geschreven overzicht presenteert de uitgangspunten en doctrines van de grote moslimdenkers van het Midden-Oosten, Noord-Afrika, islamitisch Spanje en het Perzische cultuurgebied. Deze denkers, onder wie Avicenna, Averroes, Ibn Chaldoen en Ibn al-Arabi, hebben denkbeelden ontwikkeld die tot op de dag van vandaag hun invloed doen gelden. Islamitische filosofie. Een geschiedenis plaatst hun werk in een culturele en sociale context. Zodoende behandelt het ook de intellectuele achtergronden van allerlei hedendaagse religieuze en culturele stromingen in de islamitische wereld. Speciale aandacht wordt besteed aan poetica en muziektheorie, mystiek, logica en taalfilosofie, en politieke theorie.

Derde druk.

dr. Michiel Leezenberg (1964) studeerde Klassieke Talen, Algemene Taalwetenschap en Wijsbegeerte. Hij promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij werkt als wetenschapsfilosoof. Eerder was hij verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de vakgroep Oosterse Talen van de Universiteit van Utrecht.

Bulaaq, 2008, geb, 394 pp, € 24.95, 9789054601487
winkelwagen
   
Le Strange, G.
Palestine Under the Moslems. A Description of Syria and the Holy Land
BY ORDER.
Gorgias Press, 2009, geb, € 166.50, 9781593336066
winkelwagen
   
Lewis
The World of Islam. Faith, People, Culture
tb
Thames & Hudson, 1992, pap, € 28.00, 9780500276242
winkelwagen
   
Lewis, B.
Faith and Power. Religion and Politics in the Middle East
B2452
Oxford UP, 2010, geb, 208 pp, € 21.50, 9780195144215
winkelwagen
Lewis, B.
Music of a Distant Drum. Classical Arabic, Persian, Turkish, & Hebrew Poems
Music of a Distant Drum collects 129 poems from the four leading literary traditions of the Middle East, all masterfully translated into English by Bernard Lewis, many for the first time. These poems come from diverse languages and traditions - Arabic, Persian, Turkish, and Hebrew - and span more than a thousand years. Together they provide a fascinating and unusual window into Middle Eastern history. Lewis, one of the world's greatest authorities on the region's culture and history, reveals verses of startling beauty, ranging from panegyric and satire to religious poetry and lyrics about wine, women, and love.
Princeton UP, 2011, pap, 222p, € 17.50, 9780691150109
winkelwagen
   
Lewis, B.
The Jews of Islam
Routledge Library Editions: Islam, Routledge, 2007, geb, 245 pp, € 128.50, 9780415440929
winkelwagen
Lewis, Bernard
From Babel to Dragomans. Interpreting the Middle East
Bernard Lewis is recognized around the globe as one of the leading authorities on Islam. Hailed as ''the world's foremost Islamic scholar'' (Wall Street Journal), as ''a towering figure among experts on the culture and religion of the Muslim world'' (Baltimore Sun), and as ''the doyen of Middle Eastern studies'' (New York Times), Lewis is nothing less than a national treasure, a trusted voice that politicians, journalists, historians, and the general public have all turned to for insight into the Middle East. Now, this revered authority has brought together writings and lectures that he has written over four decades, featuring his reflections on Middle Eastern history and foreign affairs, the Iranian Revolution, the state of Israel, the writing of history, and much more. The essays cover such urgent and compelling topics as ''What Saddam Wrought,'' ''Deconstructing Osama and His Evil Appeal,'' ''The Middle East, Westernized Despite Itself,'' ''The Enemies of God,'' and ''Can Islam Be Secularized?'' The collection ranges from two English originals of articles published before only in foreign languages, to previously unpublished writings, to his highly regarded essays from publications such as Foreign Affairs and The New York Review of Books. With more than fifty pieces in all, plus a new introduction to the book by Lewis, this is a valuable collection for everyone interested in the Middle East. Here then is a rich repository of wisdom on one of the key areas of the modern world--a wealth of profound reflections on Middle Eastern history, culture, politics, and current events.
Weidenfeld & Nicholson, 2004, geb, 438 pp, € 31.50, 9780297848844
winkelwagen
Lewis, Bernard
What went wrong?. The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East
A leading authority on Near Eastern Studies explores the decline of Islamic power in the Middle East and traces the impact of these events on the modern era. Reprint.
Perennial, 2002, pap, 186 pp, € 14.50, 9780060516055
winkelwagen
   
Lia, B.
Architect of Global Jihad. The Life of Al-Qaida Strategist Abu Mus ab al-Suri
Hurst & Co, 2009, pap, 256 pp, € 21.50, 9781850659914
winkelwagen
   
Liow, J. & N. Hosen (eds.)
Islam in Southeast Asia
Tb. sKB, sUB
Critical Concepts in Islamic Studies, Routledge, 2009, geb, 1736 pp, € 707.90, 9780415476805
winkelwagen
   
Lockman, Z.
Contending Visions of the Middle East. The History and Politics of Orientalism
by order / te bestellen
The Contemporary Middle East, Cambridge UP, 2004, pap, 308 pp, € 27.00, 9780521133074
winkelwagen
Luxenberg, C.
Die Syro-Aramaeische Lesart des Koran
3. Auflage
Schiler Verlag, 2007, pap, 355 pp, € 36.90, 9783899300284
winkelwagen
Luyendijk, Joris
Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten
Vijf jaar lang, van 1998 tot 2003, werkte Joris Luyendijk als correspondent in de Arabische wereld. Hij liep vluchtelingenkampen af en sloppenwijken, Joodse nederzettingen en fundamentalistische bolwerken. Hij sprak met terroristen en bezetters, met slachtoffers, daders en hun familie. Hij doorstond beschietingen en bombardementen, doodsbedreigingen en zelfmoordaanslagen. Hoe meer hij zelf meemaakte, hoe meer het begon te knagen. Want wat gaapte er een kloof tussen wat hij als correspondent met eigen ogen zag, en wat hij daarvan kon laten zien op radio, tv en in de krant. In Het zijn net mensen probeert Luyendijk iets van die kloof te dichten. Met pakkende voorbeelden en vol humor legt hij uit waarom het zo moeilijk is om iets van het Midden-Oosten te begrijpen, en welke rol de media daarin spelen.
Podium, 2006 / 2011, pap, 223 pp, € 10.00, 9789057594489
winkelwagen
Lyons, J.
Islam Through Western Eyes. From the Crusades to the War on Terrorism
Despite the West's growing involvement in Muslim societies, conflicts, and cultures, its inability to understand or analyze the Islamic world threatens any prospect for East--West rapprochement. Impelled by one thousand years of anti-Muslim ideas and images, the West has failed to engage in any meaningful or productive way with the world of Islam. Formulated in the medieval halls of the Roman Curia and courts of the European Crusaders and perfected in the newsrooms of Fox News and CNN, this anti-Islamic discourse determines what can and cannot be said about Muslims and their religion, trapping the West in a dangerous, dead-end politics that it cannot afford. In Islam Through Western Eyes, Jonathan Lyons unpacks Western habits of thinking and writing about Islam, conducting a careful analysis of the West's grand totalizing narrative across one thousand years of history. He observes the discourse's corrosive effects on the social sciences, including sociology, politics, philosophy, theology, international relations, security studies, and human rights scholarship. He follows its influence on research, speeches, political strategy, and government policy, preventing the West from responding effectively to its most significant twenty-first-century challenges: the rise of Islamic power, the emergence of religious violence, and the growing tension between established social values and multicultural rights among Muslim immigrant populations. Through the intellectual "archaeology" of Michel Foucault, Lyons reveals the workings of this discourse and its underlying impact on our social, intellectual, and political lives. He then addresses issues of deep concern to Western readers -- Islam and modernity, Islam and violence, and Islam and women -- and proposes new ways of thinking about the Western relationship to the Islamic world.
Columbia UP, 2012, geb, 260 pp, € 31.50, 9780231158947
winkelwagen
   
Lyons, Jonathan
Het Huis der Wijsheid, hoe Arabieren de westerse beschaving hebben beinvloed
te bestellen
Bulaaq, 2010, pap, 335 pp, € 29.50, 9789054601692
winkelwagen
   
Mahdi, M.S.
Alfarabi and the Foundation of Islamic Philosophy
B2296, Voorwoord C.E. Butterworth
California UP, 2001//2010, pap, 264pp, € 26.90, 9780226501871
winkelwagen
Mahmoud, M.A.
Quest for Divinity. A Critical Examination of the Thought of Mahmud Muhammad Taha
A highly influential Sudanese reformist thinker, Mahmud Muhammad Taha is regarded as a product of a dual legacy rooted in mystical Islam on the one hand and in the tradition of modernity on the other. Publicly executed in 1985 following his conviction of apostasy, Taha offered distinctly original interpretations of the Qur'an and a radical theory of Islamic prayer. In Quest for Divinity , Mohamed Mahmoud presents an in-depth and balanced treatment of Taha's controversial yet significant thought. The author's ability to provide access to relevant literature in both Arabic and English offers readers a rare view of the considerable nuance Taha's thought. With rich detail Mahmoud explores Taha's theories of human freedom and his social message, referred to as the second message of Islam with its emphasis on political, economic, and social equality. Taha's embrace of modernity is further assessed relative to his position on science, law, and art - areas that have always attracted Muslim modernists. Quest for Divinity will attract attention to Taha's compelling but little-known intellectual contribution as a seminal modern reformer of Islam. Such recognition is long overdue and will enrich the current debates on Islam and modernity.
Syracuse UP, 2007, geb, 309 pp, € 33.95, 9780815631002
winkelwagen
Mahmutcehajic, R
The Mosque: The Heart of Submission
Foreword by William C. Chittick
Abrahamic Dialoogues S. No 3, Fordham U.P, 2006, geb, 128 pp, € 33.75, 9780823225842
winkelwagen
   
Makris, G.
Islam in the Middle East. A Living Tradition
BY ORDER
Blackwell Publishing, 2006, pap, 368 pp, € 29.90, 9781405116039
winkelwagen
   
Malik, K.
Van fatwa tot jihad. Botsing tussen oost en west
Contact, 2009, pap, 288 pp, € 22.95, 9789025429966
winkelwagen
   
Manji, I.
Allah, Liberty and Love. The Courage to Reconcile Faith and Freedom
The Free Press, 2011, geb, 288 pp, € 25.95, 9781451645200
winkelwagen
Manji, I.
The Trouble with Islam. A Muslims Call for Reform in het Faith
St.Martins Press, 2003, geb, 224 pp, € 24.95, 9780312326999
winkelwagen
   
March, A. F.
Islam and Liberal Citizenship. The Search for an Overlapping Consensus
Oxford UP, 2009, geb, 384 pp, € 45.90, 9780195330960
winkelwagen
   
Markham, I. (ed.)
Globalization, Ethics and Islam. The Case of Bediuzzaman Said Nursi
By order
Ashgate, 2005, geb, 238 pp, € 74.50, 9780754650157
winkelwagen
Markham, I. S.
Engaging with Bediuzzaman Said Nursi. A Model of Interfaith Dialogue
Tb
Ashgate, 2009, geb, 188 pp, € 66.50, 9780754669319
winkelwagen
   
Marks, L. A.
Enfoldment and Infinity. An Islamic Genealogy of New Media Art
MIT press, 2010, geb, 392 pp, € 39.95, 9780262014212
winkelwagen
   
Marlow, L. (ed.)
Dreaming Across Boundaries: The Interpretation of Dreams in Islamic Lands
Ilex Foundation, 2008, pap, 298 pp, € 16.95, 9780674021228
winkelwagen
   
Marranci, G.
Faith, Ideology and Fear. Muslim Identities Within and Beyond Prisons
B2194
Continuum Religious Studies, Continuum, 2009, geb, 181 pp, € 81.00, 9781847060334
winkelwagen
Marrouchi, M.
Edward Said at the Limits
SUNY, 2004, pap, 340 pp, € 31.50, 9780791459669
winkelwagen
   
Marsham, A.
Rituals of Islamic Monarchy: Accession and Succession in the First Muslim Empire
Edinburgh UP, 2009, geb, 360 pp, € 66.00, 9780748625123
winkelwagen
   
Martinez, L.
The Libyan Paradox
Hurst, 2007, geb, 182 pp, € 35.00, 9781850658351
winkelwagen
   
Martin, R. C. & A. Barzegar (eds.)
Islamism. Contested Perspectives on Political Islam
B2174
Rutgers UP, 2010, pap, 186 pp, € 22.50, 9780804768863
winkelwagen
   
Masood, E.
Wetenschap & Islam. Verslag van een vergeten bloeiperiode
Veen Magazines, 2009, pap, 228 pp, € 24.50, 9789085712855
winkelwagen
   
Masters, B.
Christians and Jews in the Ottoman Arab World
Cambridge Studies in Islamic Civilization Studies, Cambridge UP, 2001, geb, 222 pp, € 76.00, 9780521803335
winkelwagen
Masud, M.K., Salvatore, A., M., Bruinessen, M. van (eds.)
Islam and Modernity. Key Issues and Debates
Edinburgh UP, 2009, pap, 296pp, € 33.95, 9780748637935
winkelwagen
   
Mather, J.
Pashas. Traders and Travellers in the Islamic World
Tb
Yale UP, 2009, 320 pp, € 33.50, 9780300126396
winkelwagen
   
Mattson, I.
The Story of the Quran. Its History and Place in Muslim Life
BY ORDER
Blackwell, 2007, pap, 262 pp, € 25.90, 9781405122580
winkelwagen
   
Mayer, A.E.
Islam and Human Rights
BY ORDER. Print on demand
Westview Press, 2007, pap, 290 pp, € 29.90, 0813343356 / 9780813343358
winkelwagen
   
McAuliffe, J.D. (ed.)
The Cambridge Companion to the Quran (Koran)
Cambridge Companions Series, Cambridge UP, 2006, pap, 332 pp, € 31.00, 052153934x / 9780521539340
winkelwagen
McGinnis, J.
Avicenna
Great Medieval Thinkers, Oxford University Press, 2010, pap, 300 pp, € 33.95, 9780195331486
winkelwagen
Meddeb, Abdelwahab
De ziekte van de islam
Het fundamentalisme is de ziekte van de islam. Net als onverdraagzaamheid de ziekte van het katholicisme was en het nazisme die van Duitsland. Maar de islam valt niet seman met zijn ziekte. Er zijn ook islamitische 'vrijdenkers' - dichters, mystici, filosofen en wetenschappers - die in de loop van de geschiedenis het veld hebben moeten ruimen voor fanatici en dogmatische schriftgeleerden. Sinds de Europese Verlichting voelt 'de moslim' zich van zijn troon gestoten en is hij een wrokkig mens geworden. Daarvoor wijst Meddeb zowel interne als externe oorzaken aan. Bijvoorbeeld de opkomst van een grote klasse 'half-geletterden' in het Midden-Oosten, maar ook de Amerikanisering van de wereld. Hij roept moslims op tot zelfkritiek en een pluriforme interpretatie van de Koran.

Abdelwahab Meddeb (Tunis, 1946) is schrijver en dichter. Hij geeft het internationale literaire tijdschrift Dedale uit en doceert vergelijkende literatuur- wetenschap aan de universiteit van Paris X - Nanterre. De ziekte van de islam is in Frankrijk inmiddels een klassieker. Het boek is in twaalf talen vertaald. Voor de Nederlandstalige editie heeft Meddeb een aparte inleiding geschreven.

Ten Have / Pelckmans, 2007, pap, 238 pp, € 25.00, 9789079001033
winkelwagen
Meijer, R., E. Bakker (eds)
The Muslim Brotherhood in Europe
The Muslim Brotherhood in the Middle East has always attracted widely divergent attention. Scholars have regarded it both as the source of terrorism, and, more recently as the potential harbinger of democratization. The Muslim Brotherhood in Europe has attracted far less attention. But heavily influenced by its ambiguous reputation in the Middle East it has led to widespread speculation about its character.

Its critics regard the European organizations as part of a suspicious, secretive, centrally led world-wide organization that enhances the alienation of Muslims in Europe. Its sympathizers, on the other hand, regard the Brotherhood as a moderate movement that has been Europeanized and promotes integration. This volume brings together experts on the European Muslim Brotherhood who address some of the main issues on which the debate has concentrated.

After an introduction dealing with the European debate in the press, the first section shows that Brotherhood consists primarily of a network of informal ties, which have developed a host of localized practices and contradictory trends.

The second part deals with the Brotherhood organizations in different European countries and traces their highly specific trajectories and relations with the local non-Muslim press and authorities. The third section concentrates on the ideological developments of the movement in the Middle East and Europe.

Hurst, 2013, geb, 335 pp, € 40.95, 9781849042703
winkelwagen
   
Meijer, R. (ed.)
Global Salafism. Islam`s New Religious Movement
B2085
Hurst, 2009, pap, 463 pp, € 26.50, 9781850659808
winkelwagen
   
Melchert, C.
Ahmad ibn Hanbal
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2006, geb, 143 pp, € 37.90, 9781851684076
winkelwagen
   
Menoret, P.
The Saudi Enigma. A History
by order
Zed Books, 2005, pap, 257 pp, € 25.90, 1842776053
winkelwagen
Meriboute, Zidane
Islam`s Faithful Path. The Critical Choices Facing Modern Muslims
Increasingly Islam struggles against negative stereotypes as a religion of intolerance, extremism and fear, which has failed to meet the challenges of modernity. Zidane Meriboute here proposes a fresh perspective on the crisis facing Muslims today. His novel and original approach looks to the Islamic Sufi tradition and the progressive liberal thought of the 12th century philosophers Ibn Rushd (Averroes) and Ibn Sina (Avicenna) as holding the key to a successful transition towards modernity. The humanity and questioning which both Sufism and this progressive thought engender can produce - according to the author - the foundations of a new Muslim world view contrary to the current and dangerous fundamentalisms. Salafi thinkers and others who claim to be returning to an austere and ascetic interpretation of early Islam have, in Meriboute's view, hijacked their faith and produced two negative outcomes. Firstly, they have blocked the path towards the evolution of any kind of modernist thinking among Muslims. And secondly, they have created a rhetoric and encouraged events (most notoriously, 9/11) which have resulted in the demonization of their tradition. As the Muslim and non-Muslim worlds grapple to understand how Islam is likely to evolve in the 21st century, the appearance of this book, with its emphasis on the religion's progressive traditions, marks a vital contribution to a better understanding of one of today's most intractable problems.
I.B. Tauris, 2008, pap, 246 pp, € 21.00, 9781845117412
winkelwagen
   
Mernissi, F., S. Al-Azm en A. Soroush
Religie en Moderniteit
Het werk van Fatima Mernissi, Sadik Al-Azm en Abdulkarim Soroush biedt een breed scala aan visies op maatschappelijke vragen over de rol van godsdienst, identiteit en modernisering, vragen die wij ook in Nederland kennen, Hun opstelling is kritisch, onafhankelijk en moedig. Voor hun actieve bijdrage aan het mondiale debat over religie en moderniteit hebben ze gezamenlijk de Erasmusprijs 2004 gekregen.
De Geus, 2004, geb, 249 pp, € 18.90, 9789044505825
winkelwagen
   
Metcalf, B. D.
Husain Ahmad Madani. The Jihad for Islam and Indias Freedom
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2009, geb, 174 pp, € 37.90, 9781851685790
winkelwagen
   
Metcalf, D. (ed.)
Islam in South Asia in Practice
B1964
Princeton Readings in Religions, Princeton UP, 2009, pap, 504 pp, € 25.95, 9780691044200
winkelwagen
   
Metcalfe, A.
The Muslims of Medieval Italy
Tb
Edinburgh UP, 2009, pap, 352 pp, € 27.90, 9780748620081
winkelwagen
   
Milton-Edwards, B.
Islamic Fundamentalism Since 1945
Making of the Contemporary World, Routledge, 2005, pap, 158 pp, € 21.50, 0415301734
winkelwagen
   
Mir-Hosseini, Z. & R. Tapper
Islam and Democracy in Iran: Eshkevari and the Quest for Reform
Tb
Library of Modern Middle East Studies, I. B. Tauris, 2006, pap, 198 pp, € 23.50, 9781845111342
winkelwagen
Mirsepassi, A.
Political Islam, Iran, and the Enlightenment. Philosophies of Hope and Despair
Ali Mirsepassi's book presents a powerful challenge to the dominant media and scholarly construction of radical Islamist politics, and their anti-Western ideology, as a purely Islamic phenomenon derived from insular, traditional and monolithic religious 'foundations'. It argues that the discourse of political Islam has strong connections to important and disturbing currents in Western philosophy and modern Western intellectual trends. The work demonstrates this by establishing links between important contemporary Iranian intellectuals and the central influence of Martin Heidegger's philosophy. We are also introduced to new democratic narratives of modernity linked to diverse intellectual trends in the West and in non-Western societies, notably in India, where the ideas of John Dewey have influenced important democratic social movements. As the first book to make such connections, it promises to be an important contribution to the field and will do much to overturn some pervasive assumptions about the dichotomy between East and West.
Cambridge UP, 2011, pap, 230 pp, € 27.95, 9780521745901
winkelwagen
   
Mishal, S. & A. Sela
The Palestinian Hamas. Vision, Violence, and Coexistance
BY ORDER
Columbia UP, 2006, pap, 244 pp, € 27.90, 023114007x / 9780231140072
winkelwagen
Moallem, Minoo
Between Warrior Brother and Veiled Sister: Islamic Fundamentalism and the Politics of Patriarchy in Iran
Minoo Moallem challenges the mainstream stereotypical representation of Islam and Muslims as backward, fanatical, and premodern by showing how Islamic nationalism and fundamentalism are by-products of modernity. Writing with a deep personal and scholarly concern for recent Iranian history, Moallem refers to the gendered notions of brother and sister as keys to understanding the invention of the Islamicummat as a modern fraternal community. Using magazines, novels, and films, she offers a feminist transnational analysis of contemporary Iranian culture that questions dominant binaries of modern and traditional, West and East, secular and religious, and civilized and barbaric.

Between Warrior Brother and Veiled Sister responds to a number of important questions raised in connection with 9/11. The author considers how veiling intersects with other identity markers in nation-state building and modern formations of gendered citizenship. She shows how Islamic nationalism and fundamentalism are fed by a hybrid blend of images and myths of both pre-Islamic and Islamic Iran, as well as globally circulated patriarchal ideologies.

California UP, 2005, pap, 269 pp, € 27.90, 9780520243453
winkelwagen
Modarressi, Hossein
Tradition and Survival. A Bibliographical Survey of Early Shi'ite Literature, vol 1
This comprehensive survey is the only text available to give short and accessible summaries of the life and achievements of over 200 hundred philosophers and theologians from the strict Shi'i school of Islam.
Oneworld, 2003, geb, 446 pp, € 62.50, 9781851683314
winkelwagen
Moghadam, A.
The Globalization of Martyrdom : Al Qaeda, Salafi Jihad, and the Diffusion of Suicide Attacks
This groundbreaking volume examines the rise and spread of suicide attacks over the past decade. Sorting through 1,270 terror strikes between 1981 and 2007, Assaf Moghadam attributes their recent proliferation to the mutually related ascendance of al Qaeda and its guiding ideology, Salafi Jihad, an extreme interpretation of Islam that rejects national boundaries and seeks to create a global Muslim community. In exploring the roots of the extreme radicalization represented by Salafism, Moghadam finds many causes, including Western dominance in the Arab world, the physical diffusion of Salafi institutions and actors, and the element of opportunity created by the Soviet invasion of Afghanistan. He uses individual examples from the Middle East, Southwest Asia, and Europe to show how the elite leaders of al Qaeda and affiliated groups and their foot soldiers interact with one another and how they garner support-and a growing number of converts and attackers-from the Muslim community. Based on over a decade of empirical research and a critical examination of existing thought on suicide attacks, Moghadam distinguishes the key characteristics separating globalized suicide strikes from the traditional, localized pattern that previously prevailed. This unflinching analysis provides new information about the relationship between ideology and suicide attacks and recommends policies focused on containing Salafi Jihadism.
Johns Hopkins UP, 2009 / 2011, pap, 343pp, € 21.50, 9781421400587
winkelwagen
Moghadam, Assaf
The Globalization of Martyrdom. Al Qaeda, Salafi JIhad, and the Diffusion of Suicide Attacks
This groundbreaking volume examines the rise and spread of suicide attacks over the past decade. Sorting through 1,270 terror strikes between 1981 and 2007, Assaf Moghadam attributes their recent proliferation to the mutually related ascendance of al Qaeda and its guiding ideology, Salafi Jihad, an extreme interpretation of Islam that rejects national boundaries and seeks to create a global Muslim community. In exploring the roots of the extreme radicalization represented by Salafism, Moghadam finds many causes, including Western dominance in the Arab world, the physical diffusion of Salafi institutions and actors, and the element of opportunity created by the Soviet invasion of Afghanistan. He uses individual examples from the Middle East, Southwest Asia, and Europe to show how the elite leaders of al Qaeda and affiliated groups and their foot soldiers interact with one another and how they garner support-and a growing number of converts and attackers-from the Muslim community. Based on over a decade of empirical research and a critical examination of existing thought on suicide attacks, Moghadam distinguishes the key characteristics separating globalized suicide strikes from the traditional, localized pattern that previously prevailed. This unflinching analysis provides new information about the relationship between ideology and suicide attacks and recommends policies focused on containing Salafi Jihadism.
Johns Hopkins UP, 2009, geb, 343 pp, € 32.50, 9780801890550
winkelwagen
   
Moghissi, H.
Muslim Diaspora. Gender, Culture and Identity
BY ORDER
Routledge Islamic Studies Series, Routledge, 2006, geb, 238 pp, € 112.90, 0415770815 / 9780415770811
winkelwagen
   
Mohagheghi, H. K. von Stosch
Moderne Zugange zum Islam. Pladoyer fur eine dialogische Theologie
Schoningh, 2010, geb, 240 pp, € 29.90, 9783506769664
winkelwagen
Molla, C.F.
De Islam. 150 vragen en antwoorden
Tussen moslims en christenen bestaat veel wederzijdse onwetendheid. Ds. Claude Molla heeft een boek geschreven om deze te bestrijden. 130 vragen over de islam worden erin beantwoord, bijvoorbeeld: Is de islam overal gelijk? Wat is de inhoud van het islamitische geloof? Hoe beleeft de moslim zijn geloof? Wat zijn de belangrijkste godsdienstige plichten in de islam? Wat is de maand van de Ramadan? Wat is de plaats van de vrouw in de islam? De laatste twintig vragen en antwoorden tekende de auteur op uit de mond van moslims die problemen hadden met het christelijk geloof.

Van dit boek verschenen al versies in het Frans, Engels en in Afrikaanse talen. De inhoud is ook voor Nederland van belang.

Kok, 2001, pap, 104 pp, € 11.90, 9789043504324
winkelwagen
   
Moore, K. M.
The Unfamiliar Abode. Islamic Law in the United States and Britain
B2364
Oxford UP, 2010, geb, 197 pp, € 42.00, 9780195387810
winkelwagen
Morey, P., A. Yagin
Framing Muslims. Stereotyping and Representation after 9/11
Can Muslims ever fully be citizens of the West? Can the values of Islam ever be brought into accord with the individual freedoms central to the civic identity of Western nations? Not if you believe what you see on TV. Whether the bearded fanatic, the veiled, oppressed female, or the shadowy terrorist plotting our destruction, crude stereotypes permeate public representations of Muslims in the United States and western Europe. But these "Muslims" are caricatures--distorted abstractions, wrought in the most garish colors, that serve to reduce the diversity and complexity of the Muslim world to a set of fixed objects suitable for sound bites and not much else. In Framing Muslims: Stereotyping and Representation after 9/11, Peter Morey and Amina Yaqin dissect the ways in which stereotypes depicting Muslims as an inherently problematic presence in the West are constructed, deployed, and circulated in the public imagination, producing an immense gulf between representation and a considerably more complex reality. Crucially, they show that these stereotypes are not solely the province of crude-minded demagogues and their tabloid megaphones, but multiply as well from the lips of supposedly progressive elites, even those who presume to speak "from within," on Muslims' behalf. Based on nuanced analyses of cultural representations in both the United States and the UK, the authors draw our attention to a circulation of stereotypes about Muslims that sometimes globalizes local biases and, at other times, brings national differences into sharper relief.
Harvard UP, 2011, geb, 246 pp, € 28.25, 9780674048522
winkelwagen
Mulder, Eildert, Thomas Milo
De omstreden bronnen van de Islam
Het klassieke, orthodoxe verhaal over het ontstaan van de Koran en de islam ondervindt tegenwerpingen vanuit verschillende invalshoeken. Wat houden deze tegenwerpingen in en hoe kunnen ze en bijdrage leveren aan het debat over de islam?

In het jaar 600 was er nog geen islam en twee eeuwen later wel. Dat staat vast. Maar wat gebeurde er tussentijds? Het orthodox islamitische verhaal oogt glashelder: de Koran zou in 23 jaar zijn geopenbaard aan een profeet, Mohammed. Na diens dood stichtten zijn aanhangers een wereldrijk. Veel westerse islamologen volgen die visie eerbiedig. Maar vakgenoten betwijfelen dit scenario. Ze baseren zich op oude koranhandschriften, berichten van tijdgenoten en archeologisch materiaal, zoals inscripties en munten. Hun conclusie: het orthodoxe verhaal klopt niet. Zo zit volgens Christoph Luxenberg de Arabische tekst van de Koran vol met invloeden uit het nauw verwante Aramees. De maagden van het paradijs, stelt hij, zijn druiven. Ook de historiciteit van Mohammed komt in dit boek aan de orde. De eerste kaliefen op de oude munten blijken getooid met christelijke symbolen en de Koran vertoont sporen van meerdere auteurs.

Belangrijker dan de conclusies zijn de vragen die in De omstreden bronnen van de islam aan de orde komen. Zij bieden een verrassend perspectief voor het onderzoek naar het ontstaan van de islam. De auteurs willen de discussie daarover op een integere manier voeren. De omstreden bronnen van de islam is daarmee een onmisbaar boek voor iedereen die is geinteresseerd in de geschiedenis van de islam.

Meinema, 2009, pap, 438 pp, € 25.75, 9789021142104
winkelwagen
   
Mulla Sadra
The Elixir of the Gnostics. A parallel English-Arabic text translated, introduced and annotated by W.C.Chittick.
by order/te bestellen
Islamic Translation Series, Brigham Young UP, 2003, geb, xxxvii +145 pg, € 33.50, 9780934893701
winkelwagen
   
Murata, S., W.C.Chittick & T. Weiming
The Sage Learning of Liu Zhi. Islamic Thought in Confucian Terms
BY ORDER
Harvard UP, 2009, geb, 650 pp, € 44.90, 9780674033252
winkelwagen
   
Murinson, A.
Turkeys Entente with Israel and Azerbaijan. State Identity and Security in the Middle East and Caucasus
Tb
Routledge Studies in Middle Eastern Politics, Routledge, 2009, geb, 240 pp, € 92.50, 9780415778923
winkelwagen
   
Nagel, T.
The History of Islamic Theology. From Muhammed to the Present
BY ORDER
Wiener (Markus) Publishing, 2006, pap, 420 pp, € 46.90, 9781558762039
winkelwagen
Nahas, Omar
De andere Jihad
Als er een begrip uit de islam is ingeburgerd in Europa, dan is het wel het woord jihad. Jihad is synoniem geworden voor: de gewapende strijd, de Heilige Oorlog, aanslagen en terreur. Maar wie weet nog wat jihad letterlijk betekent? Dat is: inspanning, ergens helemaal voor gaan. Dat kun je met woorden doen. Door oplaaiende conflicten proberen om te zetten in vrede. Door bij te dragen aan een positiever beeldvorming omtrent de islam.

Over die andere jihad gaat dit boek. Een boek voor jong en oud, moslims en niet-moslims. In een ABC geeft Omar Nahas een toegankelijke, moderne interpretatie van de belangrijkste begrippen uit de islam. Daarbij schuwt hij de dilemma's niet waar met name jonge moslims in Nederland en Vlaanderen voor staan. Waarin volgen ze de geloofsopvattingen van hun ouders en waarin niet? En hoe beantwoorden ze lastige vragen van niet-moslim-vrienden over hun geloof en leefstijl?

Omar Nahas (Damascus, 1964) studeerde Talen en Culturen van het Midden-Oosten, en sociologie aan diverse Nederlandse universiteiten. Hij is academisch directeur van het Amerikaans-Europees uitwisselings-programma Islam, Diaspora Communities and the EU. Tevens is hij verbonden aan het Centrum voor de Islam in Europa te Gent. Nahas woont in Antwerpen

Ten Have, 2007, pap, 119 pp, € 12.50, 9789079001101
winkelwagen
   
Nakash, Y.
Reaching for Power. The Shi’a in the Modern Arab World
BY ORDER
Princeton UP, 2007, pap, € 18.95, 9780691134789
winkelwagen
Nanji, A.
Dictionary of Islam
Penguin, 2008, pap, 303 pp, € 15.90, 9780141013992
winkelwagen
   
Nasir al-Din Tsusi
Paradise of Submission: A Medieval Treatise on Ismaili Thought
A New Persian Edition and English Translation by S.J. Badakhchani. By order
Ismaili Texts and Translations Series, I.B. Tauris, 2005, geb, 287 pp + Perzische tekst, € 48.00, 1860644368
winkelwagen
   
Nasr, S.
Islamic Philosphy from its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy
BY ORDER
SUNY, 2006, pap, 380 pp, € 29.00, 0791468003 / 9780791468005
winkelwagen
Nasr, S.H. & O. Leaman (eds)
History of Islamic Philosophy
Islamic philosophy has often been treated as being largely of historical interest, belonging to the history of ideas rather than to philosophical study. This volume successfully overturns such a view. Emphasising the living nature and rich diversity of the subject, it examines the main thinkers and schools of thought, from the earliest period to the present day. discusses the key concepts of Islamic philosophy, and in related traditions in Greek and Western philosophy. covers a vast geographical area, analysing Islamic philosophy in the Arabic, Persian, Indian, Turkish and South East Asian worlds as well as in the Jewish tradition. This indispensable reference tool includes a comprehensive bibliography and an extensive index.
Routledge History of World Philosophies vol 1, Routledge, 2001, pap, 1211 pp, € 120.00, 9780415259347
winkelwagen
   
Netton, I.R.(ed)
The Encyclopedia of Islamic Civilisation and Religion
BY ORDER prijs onder voorbehoud
Routledge, 2007, geb, 846 pp, € 210.00, 9780700715886
winkelwagen
   
Netton. I.R. (ed.)
The Encyclopedia of Islamic Civilisation and Religion
Routledge, 2009, pap, 846 pp, € 39.50, 9780415560252
winkelwagen
Neuwirth, A.
Der Koran als Text der Spatantike. Ein europaischer Zugang
Ist der Koran eine Botschaft an die Heiden der arabischen Halbinsel, die innerhalb von nur 22 Jahren zur Grundung einer neuen Religion gefuhrt hat? Ist er die schon kurz nach dem Tod ihres Verkunders kanonisierte heilige Schrift, die uns dennoch authentisch erhalten ist? Angesichts des beispiellosen Erfolgs des Koran ist es kein Wunder, dass diese Darstellung immer wieder in Frage gestellt und Hypothesen formuliert werden, die die fruhislamische Geschichte umschreiben und den Koran in einer anderen Region, zu einer anderen Zeit und sogar ohne die Mitwirkung Muhammads entstehen lassen. Alle bisherigen Rekonstruktionen sind aber miteinander unvereinbar und ergeben kein plausibles Bild der Ereignisse, sondern werfen nur zahllose neue Probleme auf.

Die Frage muss anders lauten: Ist der Koran wirklich ein rein islamischer und damit dem westlichen Leser fremder Text? Oder ist er nicht eher eine neue und eigenwillige Stimme in jenem Konzert spatantiker Debatten, mit denen auch die theologischen Grundlagen der judischen und christlichen Religion gelegt worden sind? Nicht den Koran mussen wir aufgrund neuer Handschriftenfunde oder mit Hilfe linguistischer Experimente ummodellieren - unsere Perspektive auf den Koran mussen wir entscheidend andern, wenn wir seine revolutionare Neuheit in den Blick bekommen wollen.

Verlag der Weltreligionen, 2010, geb, 859 pp, € 44.50, 9783458710264
winkelwagen
Neuwirth, Angelika
Koranforschung - eine politische Philologie? Bibel, Koran und Islamentstehung im Spiegel spatantiker Textpolitik und moderner Philologie.
Der Koran ist noch immer nicht Teil des europaischen Wissenskanons, obwohl er in biblischer Tradition steht. Seine kritische Lekture setzt seine Einbettung in die spatantike Kultur voraus, in die er sich theologisch innovativ einbrachte. Sie erfordert gleichzeitig eine Neureflektion unserer modernen Philologien. Der Blick muss frei werden fur die Textpolitik des Koran, die den Prozess der Islamentstehung am ehesten erkennbar macht.
Litterae et Theologia, De Gruyter, 2014, pap, 117 pp, € 23.50, 9783110334913
winkelwagen
Neuwirth, Angelika
Scripture, Poetry, and the Making of a Community. Reading the Qur'an as a Literary Text
We are used to understanding the Qur'an as the 'Islamic text' par excellence, an assumption which, when viewed historically, is not evident at all. More than twenty years before it rose to the rank of Islamic Scripture, the Qur'an was an oral proclamation addressed by the Prophet Muhammad to pre-Islamic listeners, for the Muslim community had not yet been formed. We might best describe these listeners as individuals educated in late antique culture, be they Arab pagans familiar with the monotheistic religions of Judaism and Christianity or syncretists of these religions, or learned Jews and Christians whose presence is reflected in the Medinan suras. The interactive communication process between Muhammad and these groups brought about an epistemic turn in Arab Late Antiquity: with the Qur'anic discovery of writing as the ultimate authority, the nascent community attained a new 'textual coherence' where Scripture, with its valorisation of history and memory, was recognised as a guiding concept. It is within this new biblically imprinted world view that central principles and values of the pagan Arab milieu were debated. This process resulted in a twin achievement: the genesis of a new scripture and the emergence of a community.

Two great traditions, then, the Biblical, transmitted by both Jews and Christians, and the local Arabic, represented in Ancient Arabic poetry, appear to have established the field of tension from which the Qur'an evolved; it is both Scripture and Poetry which have produced and shaped the new Muslim community.

Institute of Ismaili Studies, Qur'anic Studies Series 10, Oxford UP, 2014, geb, 470 pp, € 120.00, 9780198701644
winkelwagen
Neuwirth, Angelika (Hg)
Der Koran. Band I: Fruhmekkanische Suren. Poetische Prophetie. Handkommentar
Handkommentar mit Ubersetzung von Angelika Neuwirth: In chronologischer Ordnung, beginnend mit der vermutlich altesten Sure 93, analysiert und deutet Neuwirth die Entwicklung Mohammeds prophetischen Botschaft. Jede Surewird in Umschrift und neuer Ubersetzung vorgestellt und dann eingehend kommentiert. Herzstuck eines jeden Surenkommentars ist eine Vers-fur-Vers-Auslegung, in der neben sprachlichen und inhaltlichen Erlauterungen die denkerische Auseinandersetzung mit der religiosen Umwelt sowie die innerkoranische Weiterentwicklung zentraler Themen nachgezeichnet werden.
Verlag der Weltreligionen, 2011, geb, 751 pp, € 58.50, 9783458700340
winkelwagen
Neuwirth, Angelikan (Hg)
Der Koran Band 2/1: Fruhmittelmekkanische Suren. Das neue Gottesvolk: 'Biblisierung' des altarabischen Weltbildes
Handkommentar mit Ubersetzung von Angelika Neuwirth

Die Suren der mittelmekkanischen Zeit setzen neue Schwerpunkte. Aus dem intimen Gesprach zwischen dem gottlichen Sprecher und dem mit 'du' angesprochenen Verkunder entwickelt sich nun eine koranische Theologie. Sie basiert auf der Vorstellung immer wiederholten gottlichen Sprechens durch Propheten. In ihrem Bestreben, sich an diese biblische Prophetengeschichte und damit das Gottesvolk der Israeliten anzubinden, entwickelt die Horergemeinde zunehmend das Bewusstsein, selbst zu den Erwahlten zu gehoren. Sie deutet biblische Geschichte, vor allem das Buch Exodus, typologisch und versteht daher ihre eigene Gegenwart nicht nur als Fortsetzung der Geschichte der von Mose gefuhrten Israeliten, sondern als deren Neuinszenierung. Mose tritt als Vorbild fur den Verkunder hervor: Nicht nur erfolgt seine Berufung unter ahnlichen Bedingungen wie die des Verkunders, auch Moses Exodus wird in einer wichtigen Transzendenzerfahrung des Verkunders neu inszeniert.

Suren der mittelmekkanischen Zeit kreisen um Erzahlungen, die den Mittelteil einnehmen. Mit dieser Struktur greift die Gemeinde auf die Praxis der alteren Religionen zuruck: Die Suren reflektieren nicht mehr nur liturgische Vortrage, sondern bilden vollstandige monotheistische Gottesdienste ab, bei denen - vom judischen und christlichen Modell vorgegeben - Lesungen biblischer Texte in der Mitte zu stehen haben. Das neue Gottesvolk folgt dem alteren auch liturgisch nach.

Verlag der Weltreliogionen, 2017, geb, 708 pp, € 49.95, 9783458700395
winkelwagen
   
Newby, G.D.
A Concise Encyclopedia of Islam.
by order
A Concise Encyclopedia, Oneworld, 2002, pap, 244 pp, € 19.00, 1851682953
winkelwagen
   
Nielsen, J.
Muslims in Western Europe
BY ORDER
The New Edinburgh Islamic Surveys, Edinburgh UP, 2004, pap, 195 pp, € 32.50, 0748618449 / 9780748618446
winkelwagen
   
Nielsen, J. S., L. Christoffersen (eds.)
Sharia as Discourse. Legal Traditions and the Encounter with Europe
By order
Cultural Diversity and Law, Ashgate, 2010, geb, 284 pp, € 81.00, 9780754679554
winkelwagen
Nigosian, S.A.
Islam. Its History, Teaching, and Practices
This compact introduction to Islam describes the essential aspects of Islam as a living religion and social force. The book is organized around seven topics: the life of Muhammad; Islamic political development and territorial expansion; the important groupings of Islamic believers (Sunni, Shiite, and Sufi); the Qur'an (the Holy Book of Islam); Sunnah, Hadith (the record of the Prophet's actions and sayings), and Shariah (the compilation of Islamic law); the five Articles of Faith and the so-called Five Pillars of Islam that govern faith and action; and other binding religious observances and festivals. The presentation of these seven aspects of Islam strikes a balance between fact, tradition, current interpretation, and commentary. S. A. Nigosian underscores two fundamental points: that to understand Islam properly, it is necessary to see it as a major faith tradition, with Muhammad as the last of a series of messengers sent by God; and that to grasp the spirit of Islam, one must recognize its emphasis on an uncompromising monotheism, with strict adherence to certain social, political, and religious practices, as taught by the Prophet and elaborated by tradition.
Indiana UP, 2004, pap, 178 pp, € 28.50, 9780253216274
winkelwagen
Nissen, H. J. & P. Heine
From Mesopotamia to Iraq. A Concise History
The recent reopening of Iraq's National Museum attracted worldwide attention, underscoring the country's dual image as both the cradle of civilization and a contemporary geopolitical battleground. A sweeping account of the rich history that has played out between these chronological poles, "From Mesopotamia to Iraq" looks back through ten thousand years of the region's deeply significant yet increasingly overshadowed past. Hans J. Nissen and Peter Heine begin by explaining how ancient Mesopotamian inventions - including urban society, a system of writing, and mathematical texts that anticipated Pythagoras - profoundly influenced the course of human history. These towering innovations, they go on to reveal, have sometimes obscured the major role Mesopotamia continued to play on the world stage. Alexander the Great, for example, was fascinated by Babylon and eventually died there. Seventh-century Muslim armies made the region one of their first conquests outside the Arabian peninsula. And the Arab caliphs who ruled for centuries after the invasion built the magnificent city of Baghdad, attracting legions of artists and scientists. Tracing the evolution of this vibrant country into a contested part of the Ottoman Empire, a twentieth-century British colony, a republic ruled by Saddam Hussein, and the democracy it has become, Nissen and Heine repair the fragmented image of Iraq that has come to dominate our collective imagination. In hardly any other continuously inhabited part of the globe can we chart such developments in politics, economy, and culture across so extended a period of time. By doing just that, the authors illuminate nothing less than the forces that have made the world what it is today.
Chicago UP, 2009, pap, 180 pp, € 17.50, 9780226586649
winkelwagen
Noor, Farish A.
Islam on the move, the Tablighi Jama'at in Southeast Asia
Dit uitgebreide onderzoek naar de opkomst van de Tablighi Jama'at plaatst deze massale islamitische missiebeweging in het grotere perspectief van de wereldwijde ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschap. Noor vergelijkt het spirituele kader van de beweging met de opvattingen van de politieke en religieuze autoriteiten in de landen van herkomst van de aanhangers, en met de westerse 'securocratische' benadering. Deze titel is onderdeel van de OAPEN Library - http://www.oapen.org. Farish A. Noor is hoofdonderzoeker van de S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) aan de Nanyang Technological University in Singapore en lid van de Alliance of Civilizations Panel of Global Experts on Religion and Politics van de Verenigde Naties.
Amsterdam University Press, 2012, pap, 255 pp, € 39.95, 9789089644398
winkelwagen
   
O’Fahey, R.S.
Enigmatic Saint. Ahmad Ibn Idris and the Idrisi Tradition
BY ORDER
Northwestern UP, 2006, geb, 261 pp, € 92.00, 9780810109100
winkelwagen
Oh, Irene
The Rights of God. Islam, Human Rights, and Comparative Ethics
Promoting Islam as a defender of human rights is laden with difficulties. Advocates of human rights will readily point out numerous humanitarian failures carried out in the name of Islam. In The Rights of God , Irene Oh looks at human rights and Islam as a religious issue rather than a political or legal one and draws on three revered Islamic scholars to offer a broad range of perspectives that challenge our assumptions about the role of religion in human rights. The theoretical shift from the conception of morality based in natural duty and law to one of rights has created tensions that hinder a fruitful exchange between human rights theorists and religious thinkers. Does the static identification of human rights with lists of specific rights, such as those found in the Universal Declaration of Human Rights, make sense given the cultural, historical, and religious diversity of the societies in which these rights are to be respected and implemented? In examining human rights issues of the contemporary Islamic world, Oh illustrates how the value of religious scholarship cannot be overestimated. Oh analyzes the commentaries of Abul A'la Maududi, Sayyid Qutb, and Abdolkarim Soroush - all prominent and often controversial Islamic thinkers - on the topics of political participation, religious toleration, and freedom of conscience. While Maududi and Qutb represent traditional Islam, and Soroush a more reform and Western-friendly approach, all three contend that Islam is indeed capable of accommodating and advocating human rights. Whereas disentangling politics and culture from religion is never easy, Oh shows that the attempt must be made in order to understand and overcome the historical obstacles that prevent genuine dialogue from taking place across religious and cultural boundaries.
Georgetown UP, 2007, pap, 158 pp, € 24.50, 9781589011847
winkelwagen
Ohlig, Karl-Heinz, Gerd R. Puin (Hg.)
Die dunklen Anfange. Neue Forschungen zur Entstehung und fruehen Geschichte des Islam
Anhand der wenigen datierbaren und lokalisierbaren Zeugnisse aus dem 7. und 8. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung werden in diesem Band Konturen der Entwicklung des fruhen Islam aufgezeigt: Bei den Munzfunden aus dieser Zeit und auch bei der Inschrift im Felsendom zu Jerusalem handelt es sich in Wirklichkeit um christliche Texte und Symbole, in denen eine syrisch-arabische Theologie dokumentiert ist. Der Versuch, die uberkommenen Zeugen dieser Epoche in ihren ursprunglichen Bedeutungszusammenhang zu stellen, ergibt eine vollig neue Sicht auf die fruhe Entwicklungsgeschichte der islamischen Religion.

INHALT:
Volker Popp: Die fruhe Islamgeschichte nach inschriftlichen und numismatischen Zeugnissen
Christoph Luxenberg: Neudeutung der arabischen Inschrift im Felsendom zu Jerusalem
Claude Gilliot: Zur Herkunft der Gewahrsmanner des Propheten
Alfred-Louis de Premare : Abd al-Malik b. Marwan et le Processus de Constitution du Coran
Ibn Warraq: A Personal Look at Some Aspects of the History of Koranic Criticism in 19th and 20th Centuries
Pierre Larcher : Arabe Preislamique - Arabe Coranique - Arabe Classique: Un Continuum?
Sergio Noja Noseda: From Syriac to Pahlavi: The Contribution of the Sassanian Iraq to the Beginning of the Arabic Writing
Alba Fedeli: Early Evidences of Variant Readings in Quranic Manuscripts
Gerd-R. Puin: Leuke Kome / Layka, die Arser / Ashab al-Rass und andere vorislamische Namen im Koran: Ein Weg aus dem 'Dickicht'?
Mondher Sfar: Raisons d esperer
Karl-Heinz Ohlig: Das syrische und arabische Christentum und der Koran

Sehe hier die ganze Reihe Inarah

Inarah, Schriften zur fruhen Islamgeschichte und zum Koran, 1, Schiler, 2005/2007, geb, 406 pp, € 62.95, 9783899301281
winkelwagen
Ohlig, Karl-Heinz (Hg)
Der fruhe Islam. Eine historisch-kritische Rekonstruktion anhand zeitgenossischer Quellen
Aus dem Inhalt:
Karl-Heinz Ohlig: Licht in das Dunkel der Anfange des Islam
Volker Popp: Von Ugarit nach Samarra. Eine archaologische Reise auf den Spuren Ernst Herzfelds
Karl-Heinz Ohlig: Hinweise auf eine neue Religion in der christlichen Literatur unter islamischer Herrschaft ?
Karl-Heinz Ohlig: Vom muhammad Jesus zum Propheten der Araber. Die Historisierung eines christologischen Pradikats
Christoph Luxenberg: Relikte syrischer Buchstaben in fruhen Higasi- und Kufi-Koranhandschriften
Ignaz Goldziher: Neu gelesen: Ignaz Goldziher, Islam und Parsismus (Vortrag aus dem Jahr 1900 Islamisme et Parsisme , ubertragen von Werner Muller)
Volker Popp: Der Einfluss persischer religioser Raster auf Vorstellungen im Koran
Markus Gross: Neue Wege der Koranforschung aus vergleichender sprach- und kulturwissenschaftlicher Sicht

Sehe hier die ganze Reihe Inarah

Inarah, Schriften zur fruhen Islamgeschichte und zum Koran, 2, Schiler Verlag, 2010, geb, 666 pp, € 75.50, 9783899300901
winkelwagen
Ohlig, Karl-Heinz (Hg)
Die Entsthehung einer Weltreligion, Tl. 3
Die bei Inarah mitarbeitenden Forscher versuchen, die Zeit der Gahiliya, soweit sie als Vorgeschichte der koranischen Bewegung relevant ist, zu erarbeiten. Hierbei stehen die damals wichtigen Religionen, religiosen Bewegungen und ihre Motive und Literatur im Vordergrund, ebenso die spatantike Literatur, soweit sie im Koran eine Rolle spielt. Untersucht werden die damaligen Sprachen vor allem, aber nicht ausschliesslich: das Syro-"Aramaische", ohne die zahlreiche Aussagen, Begriffe und Motive des Koran nicht verstanden werden konnen. Die damaligen Kulturen und politisch-sozialen Pragungen werden analysiert usf. Erst durch die Kenntnis dieses Hintergrundes ist die dann aufkommende koranische Bewegung zu begreifen, die zur Bildung des Islam fuhrte. Auf dieser Basis schliesslich erfolgen die weiteren Untersuchungen zur Geschichte des Islam. Die schon fruher aufgehobene Beschrankung auf die ersten drei Jahrhunderte haben wir in diesem Band erweitert bis zum Beginn der Neuzeit. Die Erforschung der Ursprunge, der weiteren Geschichte und der Motivationen stehen noch in den Anfangen. Es wird noch viele Forschungsanstrengungen erfordern, bis ein einigermassen gesichertes Gesamtbild zu erstellen ist. Aber eine Menge an Fakten, Konturen und Motiven sind schon jetzt erkennbar und zeigen das Werden einer Weltreligion, das ganz anderer Art ist, als es die traditionellen Narrative nahe legen wollen

Sehe hier die ganze Reihe Inarah

Inarah, Schriften zur fruhen Islamgeschichte und zum Koran, 7, Verlag Hans Schiler, 2014, geb, 931 pp, € 75.50, 9783899304183
winkelwagen
Ohlig, Karl-Heinz (Hg)
Die Entsthehung einer Weltreligion, Tl. 4. Mohammed - Geschichte oder Mythos?
Erst wenn akzeptiert wurde, dass auch der Koran seine spezifische, sehr menschliche Entstehungsgeschichte und nicht wenige Autoren hat - und religionsgeschichtlich sowie kulturell bedingt ist, so dass nicht jede Passage gottliche Autoritat beanspruchen kann - wird ein Dialog moglich sein; damit musste nicht, ebenso wie auch nicht bei der Bibel, sein normativer Anspruch fur glaubige Muslime gegenstandslos werden.

Sehe hier die ganze Reihe Inarah

Inarah, Schriften zur fruhen Islamgeschichte und zum Koran, 8, Verlag Hans Schiler, 2017, geb, 850 pp, € 75.50, 9783899301007
winkelwagen
   
Okkenhaug, I.M. and I. Flaskerud (eds.)
Gender, Religion and Change in the Middle East, Two Hunderd Years of History
Cross-Cultural Perspectives on Women, Berg, 2005, pap, 230 pp, € 29.90, 184520199x
winkelwagen
   
Ormsby, E.
Ghazali. The Revival of Islam
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2008, geb, 158 pp, € 37.90, 9781851684144
winkelwagen
   
Osella, F., B. Soares(eds)
Islam, Politics, Anthropology
Wiley-Blackwell, 2010, pap, 243 pp, € 29.50, 9781444332957
winkelwagen
   
Osman, Tarek
Egypte,een geschiedenis van Nasser tot na Mubarak
te bestellen
Bulaaq, 2011, pap, ca 320 pp, € 24.50, 9789054601753
winkelwagen
   
Otto, J.M., A.J. Dekker, L.J. van Soest-Zuurdeeg (red.)
Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden
De bundel Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden geeft een zeer uitgebreid overzicht van, en biedt opmerkelijke inzichten in een essentieel onderdeel van de islam, namelijk het recht en de politiek, en de relatie tussen de sharia (islamitische wetgeving) en de nationale rechtssystemen in de moslimwereld. De ontwikkeling van de sharia en de juridische situatie ter plaatse wordt steeds geplaatst in de politieke en sociale context.

De landen die besproken worden in het Midden- Oosten en Noord-Afrika zijn Egypte, Turkije, Saoedie-Arabie, Sudan en Marokko. In Centraal en Zuid-Azie komen Iran, Pakistan en Afghanistan aan bod. In Zuidoost-Azie worden Indonesie en Maleisie bestudeerd en in West-Afrika Nigeria en Mali. Hoewel deze landen onderling sterk verschillen in politieke ideologie, socio-economisch niveau, geografische locatie en rechtssysteem, laat deze bundel verrassende overeenkomsten zien in de positie en de rol van de sharia, die in de meeste moslimlanden redelijk gematigd is.

Tezamen ondermijnen deze landenstudies op overtuigende wijze de voorspellingen van Huntington en Lewis, die menen dat de islamitische wet zich steeds verder uitbreidt ten koste van het moderne westerse recht. Dit boek geeft een meer realistisch en genuanceerd beeld.

Amsterdam UP/ Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2006, pap, 390 pp, € 57.50, 9789053569054
winkelwagen
   
Otto, J.M. (ed.)
Sharia Incorporated. A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present
by order
Law, Governance, and Development Research Series, Leiden UP, 2010, pap, 676p, € 49.90, 9789087280574
winkelwagen
Otto, J.M., H. Mason (eds)
Delicate Debates on Islam. Policymakers and Academics Speaking with Each Other
Beleidsmakers krijgen veel lastige vragen rond de Islam en moslims. Ze moeten vaak het antwoord daarop schuldig blijven omdat ze niet weten welke beelden over islam en moslims juist zijn en welke niet. Veel Westerse landen, inclusief Nederland zijn het laatste decennium sterk gepolariseerd. Onze vroegere reputatie van tolerantie en kosmopolitisme gaat langzaam in rook op. In 'Delicate Debates on Islam' proberen wetenschappers antwoorden te vinden op een aantal van de vragen. Zij zijn bijeengebracht door het Centrum voor de studie van Islam en Samenleving van de Leidse Universiteit (LUCIS).
Het boek gaat over binnenlands en buitenlands beleid. Het laat Nederlanders en Amerikanen uit de werelden van beleid en wetenschap aan het woord, onder meer over problemen van vrede en conflict, democratie, de positie van de vrouw en mensenrechten. Dit boek leert ons ook meer over de relatie tussen wetenschappers en beleidsmakers in een debat dat wordt gedomineerd door de media en politiek.
De onderzoekers van het jonge LUCIS en de befaamde Amerikanen als John Esposito en Dalia Mogahed proberen antwoorden te vinden op de lastige kwesties die oud-bestuurders als Job Cohen en Jaap de Hoop Scheffer, oud-diplomaat Van Dam en WRR-directeur Asbeek Brusse aan de orde stellen.
LUCIS Debates on Islam and Society Series, Leiden UP, 2012, pap, 100 pp, € 24.95, 9789087281175
winkelwagen
Pall, Zoltan
Lebanese Salafis between the Gulf and Europe
Het is onmogelijk om de hedendaagse islam te begrijpen zonder rekening te houden met het salafisme, een van de meest dynamische en snelst groeiende bewegingen binnen de islam. Serieuze wetenschappelijke publicaties over dit fenomeen, en met name over Libanese salafisten, bestaan nauwelijks. Onderzoek van de Libanese tak biedt een uitgelezen kans om wereldwijd een beter inzicht in de dynamiek van de salafistische beweging te krijgen. Pall heeft etnografische veldwerkonderzoek gedaan in zowel Beirut als het noorden van Libanon. Hij brengt transnationale netwerken in beeld en laat zien hoe informanten nauwe banden onderhouden met o.a. Kuwait en Qatar, de thuisbases van grote salafistische goededoelenorganisaties. Zoltan Pall is als onderzoeker verbonden aan het department Religiewetenschap en Theologie van de Universiteit Utrecht.
Forum Publication Series, Amsterdam University Press, 2013, pap, ca 120 pp, € 19.95, 9789089644510
winkelwagen
Pantucci, R.
We Love Death as You Love Life. Britain`s Suburban Mujahedeen
As Mohammed Siddique Khan led his group of fellow-believers into London on the morning of July 7, 2005 it is unlikely that they were thinking much beyond the immediate impact of their actions. Driven by anger at the West's treatment of Muslims worldwide, ideas fed to them by foreign extremists, and a sense of extreme rejection of the society in which they were born, they sought to reshape the world in an image they thought would be pleasing to God. But while they felt they were on a holy mission -- as enunciated in Khan's chilling video message, 'We Love Death As You Love Life' -- a far more earthly arc of history underlay their actions. This book offers an insight into the motivations behind Khan and his group, as well as the hundreds of young British Muslims who have been drawn by jihadist ideas to fight on battlefields at home and abroad. Starting with the arrival of immigrant communities to the UK and the establishment of diaspora communities with strong ethnic connections to the Middle East and South Asia, to the arrival of jihadist warriors fresh from the anti-Soviet war Afghanistan, this book looks at the history that came before Mohammed Siddique Khan and places his action within its larger context. Based on research conducted while the author was working as an academic in London, this book offers the first comprehensive history of jihadist ideas and violence in the United Kingdom.
Hurst, 2013, pap, 224 pp, € 23.50, 9781849041652
winkelwagen
   
Papaconstantinou, A. (ed.)
The Multilingual Experience in Egypt, from the Ptolemies to the Abbasids
Tb
Ashgate, 2010, geb, 250 pp, € 79.50, 9780754665366
winkelwagen
Paret, Rudi
Mohammed und der Koran, Geschichte und Verkundigung des arabischen Propheten
10. Auflage

Der hiermit in 10. Auflage vorliegende Band orientiert kurz, ubersichtlich und gemeinverstandlich uber die Geschichte, das Zeugnis und die Wirkungen des 'arabischen Propheten'. Der wissenschaftliche Rang und die informative Klarheit der Darstellung zeichnen das Werk in gleicher Weise aus.

Kohlhammer, 2008, pap, 181 pp, € 24.00, 9783170198746
winkelwagen
Paret, Rudi (Ubers.)
Der Koran
12. uberarbeitete Auflage

Die vorliegende Taschenbuchausgabe Der Koran - Ubersetzung gibt den von Rudi Paret bereits vorgelegten Text seiner international anerkannten grossen Koran-Ubersetzung in uberarbeiteter Fassung wieder. So sind jetzt alle wichtigen Anmerkungen in den Ubersetzungstext einbezogen und die zahlreichen nachtraglichen Verbesserungen an entsprechender Stelle vorgenommen. Der Text dieser Ausgabe ist gleicherweise wissenschaftlich zuverlassig wie auf gute Lesbarkeit ausgerichtet.

Kohlhammer, 2014, pap, 440 pp, € 27.50, 9783170269781
winkelwagen
Paret, Rudi (Ubers.)
Der Koran, Kommentar und Konkordanz
8. Auflage

Das vorliegende Taschenbuch Der Koran. Kommentar und Konkordanz ist der unveranderte Nachdruck der unter gleichem Titel erschienenen grossen Werkausgabe, erganzt durch Nachtrage und Berichtigungen. Als unentbehrliches Hilfsmittel fur ein vertieftes Verstandnis des Korans komplettiert es die von Rudi Paret als Taschenbuch vorgelegte Koran-Ubersetzung.

Der Kommentar ist nach Suren und Versen angeordnet; hier wird versucht, den Wortlaut des Korans in seinem ursprunglichen Sinngehalt wiederzugeben und zu erklaren. Hinzu kommen Definitionen und Interpretationen einzelner koranischer Termini, Erlauterungen zu sprachlichen Besonderheiten sowie Hinweise auf einschlagige Literatur. Die Konkordanz ist in den Kommentar eingearbeitet und weist die Stellen nach, in denen ein Sinnzusammenhang im Koran in gleicher oder ahnlicher Weise vorkommt.

Kohlhammer, 2012, pap, 556 pp, € 33.50, 9783170226708
winkelwagen
   
Penrice, J.
Dictionary and Glossary of the Quran, with Copious Grammatical References and Explanations of the Text. New Revised Edition.
Islamic Book Trust, 2009, pap, 255 pp, € 15.90, 9789839541465
winkelwagen
   
Perry, J. R.
Karim Khan Zand
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2006, geb, 148 pp, € 37.90, 9781851684359
winkelwagen
   
Peterson, B. J.
Islamization from Below. The Making of Muslim Communities in Rural French Sudan, 1880-1960
T.B.
Yale UP, 2011, geb, 336 pp, € 41.95, 9780300152708
winkelwagen
Peters, Rudolph
Crime and Punishment in Islamic Law. Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century
Rudolph Peters' book is about crimes and their punishments as laid down in Islamic law. In recent years some of the more fundamentalist regimes, such as those of Iran, Pakistan, Sudan and the northern states of Nigeria have reintroduced Islamic law in place of western criminal codes. Peters gives a detailed account of the classical doctrine and traces the enforcement of criminal law from the Ottoman period to the present day. The accounts of actual cases which range from theft, banditry, murder, fornication and apostasy shed light on the complexities of the law, and the sensitivity and perspicacity of the qadis who implemented it. This is the first single-authored account of both the theory and practice of Islamic criminal law. It will be invaluable for students, and scholars in the field, as well as for professionals looking for comprehensive coverage of the topic.
Themes in Islamic Law Series 2, Cambridge UP, 2005, pap, 219 pp, € 34.95, 9780521796705
winkelwagen
Poorthuis, M., T. Salemink
Van harem tot fitna, beeldvorming van de islam in Nederland 1848-2010
Dit boek is een diepgravend onderzoek naar de Nederlandse beeldvorming over de islam, moslims en Arabieren in de afgelopen anderhalve eeuw.
In de loop van de eeuwen heeft de islam in de Nederlandse beeldvorming allerlei gedaanten aangenomen; er is sprake geweest van duivels heidendom, ketterse religie, achterlijke moslims, een zinnelijke profeet, maar ook van 'sporen van goddelijk licht' en 'kinderen van Abraham', met wie een dialoog tot stand moet komen of die zich zelfs via een eigen zuil moeten emanciperen. Zo is er ook een traditie van een exotische en erotische verbeelding van de islam geweest, geinspireerd door Duizend-en-een-nacht: viriele Arabieren, romantische soeks en verleidelijke haremvrouwen. Vanaf de jaren '90 zien we een nieuw, angstaanjagend beeld van de islam opdoemen. Een politiek anti-islamisme ontvouwt zich, dat waarschuwt voor een islamisering van Nederland en de islam aanduidt als fascisme. Een nieuwe nationale 'identiteit' wordt geconstrueerd. Islamitische Nederlanders vallen buiten deze nieuwe nationale identiteit. Zij worden tot 'vreemden' gestileerd.

In 'Van harem tot fitna', dat de periode van 1848 tot 2010 beslaat, wordt deze hele complexe geschiedenis in kaart gebracht. Nauwgezet en gedetailleerd analyseren de auteurs de beeldvorming over de islam zoals die zich in anderhalve eeuw in diverse kringen (katholieken, protestanten, humanisten, liberalen) heeft ontwikkeld. Welke beelden bestaan er in Nederland over de islam? Wanneer zijn ze ontstaan; welke beelden zijn juist verdwenen? En welke beelden worden gerecycled? En wat zeggen de beelden over de strijd van oude en nieuwe Nederlanders om te komen tot een nieuwe identiteit in een snel veranderende samenleving?
Valkhof Pers, 2011, pap, 736 pp, € 42.50, 9789056253561
winkelwagen
Potts, D. T.
Mesopotamia, Iran and Arabia from the Seleucids to the Sasanians
This volume focuses on the period between the conquest of the Achaemenid empire by Alexander the Great and the advent of Islam, dominated in the central regions of the Near East by the Seleucid, the Parthian and the finally the Sasanian dynasties. Historiographically speaking, these periods have traditionally been dealt with by specialists in Classical archaeology, ancient history and late Antiquity. Much of the sense in which these periods represented a continuation of ancient Near Eastern traditions has thereby been lost. Many specialists in the 'late' periods have little awareness of scholarship on the very same regions and issues as dealt with by generations of scholars for the pre-Hellenistic Near East, while many students of the earlier periods fail to see that the processes and problems specific to the post-Hellenistic, pre-Islamic period in the region form part and parcel of the greater story of the ancient Near East through time. Brought together here are studies on the historical geography of Kerman and Khuzestan in the Seleucid period; the Greek and Parthian presence in Babylonia; popular religion and burial practice in Iran, Mesopotamia, and Arabia and the extent to which these do or do not reflect Zoroastrian orthodoxy; Roman, Parthian, Characene and Sasanian political influence, and its archaeological and iconographic manifestation, in the Arabian peninsula; and, Nestorian Christianity in eastern Arabia. These studies demonstrate how extraordinarily rich a field exists for the further investigation of Mesopotamia, Iran and Arabia in the later pre-Islamic era.
Variorum Collected Studies Series: CS962, Ashgate, 2010, geb, 372 pp, € 96.00, 9781409405351
winkelwagen
   
Powers, D. S.
Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men. The Making of the Last Prophet
Pennsylvania UP, 2009, geb, 357 pp, € 46.50, 9780812241785
winkelwagen
Powers, D. S.
The Development of Islamic Law and Society in the Maghrib. Qadis, Muftis and Family Law
The first eleven essays in this collection treat the application of Islamic law in qadi courts in the Maghrib in the period between 1100 and 1500 CE. Based on preserved legal documents and the expert opinions of Muslim jurists (Muftis), the essays examine family law cases involving legal minority, guardianship, divorce, inheritance, bequests, and endowments. Cumulatively, the cases bear witness to the effectiveness and efficiency of the Islamic judicial system in this period. Contrary to popular perceptions, the cases demonstrate that Muslim jurists placed a high value on reasoned thought and were sensitive to the manner in which law, society, and culture interacted with, and shaped, each other. The final essay shows how the treatment of family endowments by colonial regimes in Algeria and India at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries shaped, or misshaped the modern western scholarly understanding of Islamic law.
Variorum Collected Studies Series: CS982, Ashgate, 2011, geb, 356 pp, € 132.90, 9781409403708
winkelwagen
   
Pratt, D.
The Challenge of Islam. Encounters in Interfaith Dialogue
By order
Ashgate, 2005, pap, 270 pp, € 24.50, 9780754651239
winkelwagen
Quinn, F.
The Sum of All Heresies. The Image of Islam in Western Thought
Current global tensions and the spread of terrorism have resurrected in the West a largely negative perception of Islamic society, an ill will fueled by centuries of conflict and prejudice. Shedding light on the history behind these hostile feelings, Frederick Quinn's timely volume traces the Western image of Islam from its earliest days to recent times. Quinn establishes four basic themes around which the image of Islam gravitates throughout history: the Prophet as Antichrist, heretic, and Satan; the Prophet as Fallen Christian, corrupted monk, or Arab Lucifer; the prophet as sexual deviant, polygamist, and charlatan, and the Prophet as Wise Easterner, Holy Person, and dispenser of wisdom. A feature of the book is a strong portrayal of Islam in literature, art, music, and popular culture, drawing on such sources as Cervantes'sDon Quixote; the Orientalism of numerous visual artists; the classical music of Monteverdi and Mozart; and more recent cultural manifestations, such as music hall artists like Peter Dawson and Edith Piaf; and stage or silver screen representations like The Garden of Allah, The Sheik, Aladdin, and The Battle of Algiers. Quinn argues that an outpouring of positive information on basically every aspect of Islamic life has yet to vanquish the hostile and malformed ideas from the past. Conflict, mistrust, and misunderstanding characterize the Muslim-Christian encounter, and growing examples of cooperation are often overshadowed by anger and suspicion. In this important book, Quinn highlights long-standing historical prejudices but also introduces the reader to some of the landmark voices in history that have worked toward a greater understanding of Islam.
Oxford UP, 2007, geb, 221 pp, € 32.50, 9780195325638
winkelwagen
Quraishi, A. and Vogel, F.E. (eds)
The Islamic Marriage Contract, Case Studies in Islamic Family Law
Harvard UP, 2009, geb, 375 pp, € 31.00, 9780674028210
winkelwagen
Qureshi, E. & M A Sells (eds)
The New Crusades. Constructing the Muslim Enemy
Not since the Crusades of the Middle Ages has Islam evoked the degree of fear, hostility, and ethnic and religious stereotyping that is evident throughout Western culture today. As conflicts continue to proliferate around the globe, the perception of a colossal, unyielding, and unavoidable struggle between Islam and the West has intensified. These numerous conflicts, both actual and ideological, have revived fears of an ongoing "clash of civilizations"--an intractable and irreconcilable conflict of values between Western cultures and an Islam that is portrayed as hostile and alien.

The New Crusades takes head-on the idea of an emergent "Cold War" between Islam and the West. It explores the historical, political, and institutional forces that have raised the specter of a threatening and monolithic Muslim enemy and provides a nuanced critique of much received wisdom on the topic, particularly the "clash of civilizations" theory. Bringing together twelve of the most influential thinkers in Middle Eastern and religious studies--including Edward Said, Roy Mottahedeh, and Fatema Mernissi--this timely collection confronts such depictions of the Arab-Islamic world, showing their inner workings and how they both empower and shield from scrutiny Islamic radicals who operate from similar paradigms of inevitable and absolute conflict.

Columbia UP, 2003, pap, 416 pp, € 29.00, 9780231126670
winkelwagen
   
Rahman, F.
Major Themes of the Quran.
Chicago UP, 2009, pap, 180pp, € 17.95, 9780226702865
winkelwagen
Rahman, F.
Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy
This highly regarded volume was the first to explore the doctrine of prophetic revelation, a critical and definitive area of Islamic religious and political thought. In it, the esteemed Islamic scholar Fazlur Rahman traces the inception of this doctrine from ancient Greek texts, its interpretation and elaboration by Muslim philosophers in order to suit their vision of the Prophet, and finally, the varying degrees of acceptance of these convergent ideas by the Muslim orthodoxy. The latest edition of this classic text includes a new foreword by Islamic studies expert Michael Sells, confirming "Prophecy in Islam" as the best source on its subject after more than half a century.
Chicago U.P., 2011, pap, 118 pp, € 16.00, 9780226702858
winkelwagen
Rahnema, A.(ed)
Pioneers of Islamic Revival
This book examines diverse 19th and 20th century Muslim thinkers who believed that Islam could provide practical solutions to the problems of the modern world. It gives a balanced account of their contribution to revolutionary Islam and to political developments. Their writings and political activity are considered, explaining the roots of movements as diverse as the Muslim Brotherhood, the radical Iranian clergy and the militant Shi'i of Lebanon. The major new introductory chapter puts these still hugely influential thinkers and movements in the context of radically changed circumstances of Islamic countries internally and internationally since 9.11. Exploring the dangers of any Western-Islamic standoff where both Muslim and Christian elements are misusing the religions they ostensibly espouse.
Zed Book, 2005, pap, 279 pp, € 46.95, 9781842776155
winkelwagen
Ramadan, Tariq
In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad
In the Footsteps of the Prophet is a fresh and perceptive look at Muhammad, capturing a life that was often eventful, gripping, and highly charged. Ramadan provides both an intimate portrait of a man who was shy, kind, but determined, as well as a dramatic chronicle of a leader who launched a great religion and inspired a vast empire. More important, Ramadan presents the main events of the Prophet's life in a way that highlights his spiritual and ethical teachings. The book underscores the significance of the Prophet's example for some of today's most controversial issues, such as the treatment of the poor, the role of women, Islamic criminal punishments, war, racism, and relations with other religions. Selecting those facts and stories from which we can draw a profound and vivid spiritual picture, the author asks how can the Prophet's life remain -- or become again -- an example, a model, and an inspiration? And how can Muslims move from formalism -- a fixation on ritual -- toward a committed spiritual and social presence?
In this thoughtful and engaging biography, Ramadan offers Muslims a new understanding of Muhammad's life and he introduces non-Muslims not just to the story of the Prophet, but to the spiritual and ethical riches of Islam.
Oxford UP, 2009, geb, 256 pp, € 13.95, 9780195374766
winkelwagen
Ramadan, Tariq
Islam and the Arab Awakening
One of the most important developments in the modern history of the Middle East, the so-called Arab Spring began in Tunisia in December 2010, bringing down dictators, sparking a civil war in Libya, and igniting a bloody uprising in Syria. Its long-term repercussions in Egypt and elsewhere remain unclear. Now one of the world's leading Islamic thinkers examines and explains it, in this searching, provocative, and necessary book.

In Islam and the Arab Awakening, Tariq Ramadan explores the uprisings, offering rare insight into their origin, significance, and possible futures. As early as 2003, he writes, there had been talk of democratization in the Middle East and North Africa. The U.S. government and private organizations set up networks and provided training for young leaders, especially in the use of the Internet and social media, and the West abandoned its unconditional support of authoritarian governments. But the West did not create the uprisings. Indeed, one lesson Ramadan presents is that these mass movements and their consequences cannot be totally controlled. Something irreversible has taken place: dictators have been overthrown without weapons. But, he writes, democratic processes are only beginning to emerge, and unanswered questions remain. What role will religion play? How should Islamic principles and goals be rethought? Can a sterile, polarizing debate between Islamism and secularism be avoided?

Oxford UP, 2012, geb, 245 pp, € 27.95, 9780199933730
winkelwagen
Ramadan, Tariq
Islam, the West, and Challenges of Modernity
Tariq Ramadan attempts to demonstrate, using sources which draw upon Islamic thought and civilization, that Muslims can respond to contemporary challenges of modernity without betraying their identity. The book argues that Muslims, nurished by their own points of reference, can approach the modern epoch by adopting a specific social, political, and economic model that is linked to ethical values, a sense of finalities and spirituality. Rather than a modernism that tends to impose Westernization, it is a modernity that admits to the pluralism of civilizations, religions, and cultures.

Table of Contents:
Foreword
Introduction
History of a Concept
The Lessons of History
Part 1: At the shores of Transcendence: between God and Man
Part 2: The Horizons of Islam: Between Man and the Community
Part 3: Values and Finalities: The Cultural Dimension of the Civilizational Face to Face
Conclusion
Appendix
Index

Tariq Ramadan is a professor of Islamic Studies at the University of Oxford and a visiting professor in Identity and Citizenship at Erasmus University. He was named by "TIME" Magazine as one of the one hundred innovators of the twenty-first century.

Islamic Foundation, 2003, pap, 352 pp, € 21.00, 9780860373117
winkelwagen
Ramadan, Tariq
Muhammad. Auf den Spuren des Propheten
Tariq Ramadan, Europas fuhrender Islamwissenschaftler mit einer breiten Anhangerschaft, wirft einen Blick auf Muhammad. Er zeichnet das Lebensbild eines schuchternen, gutigen und doch bestimmenden Menschen, der eine Weltreligion und ein gewaltiges Imperium begrundet hat. Ramadan erzahlt die Schlusselereignisse im Leben des Propheten so, dass dessen geistige und moralischen Lehren verstandlich werden.
Diederichs, 2009, geb, 283 pp, € 24.50, 9783424350203
winkelwagen
Ramadan, Tariq
Radicale hervorming, islamitische ethiek en bevrijding
Tariq Ramadan is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de hervormingsgezinde islam in het Westen. Vernieuwend aan zijn opvattingen is vooral hoe hij andere moslims aanspoort actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven van de westerse landen waarin ze wonen. De regels die islamitische rechtsgeleerden uitvaardigen staan deze participatie echter vaak in de weg. Hierdoor lijkt de islam onverenigbaar met democratische, wetenschappelijk en technologisch ontwikkelde samenlevingen. Ramadan pleit voor een radicaal nieuwe manier om islamitische leefregels vast te stellen. Kennis van de context, (natuur)wetenschappelijke, historische en culturele kennis, zou hierbij even belangrijk moeten zijn als 'ijtihad', het kritisch herlezen van religieuze teksten. In dit prikkelende en controversiele boek legt Ramadan zijn antwoord op de huidige crisis in de islam helder uit.

Tariq Ramadan (1962) is filosoof. Hij is als hoogleraar Contemporary Islamic Studies verbonden aan de universiteit van Oxford. Bij Uitgeverij Van Gennep verschenen eerder van zijn hand Een jihad van vertrouwen en In de voetstappen van de profeet.

Van Gennep, 2010, pap, 445 pp, € 29.90, 9789055159772
winkelwagen
Ramadan, Tariq
Radical Reform, Islamic Ethics and Liberation
Tariq Ramadan has emerged as one of the foremost voices of reformist Islam in the West. In one of his previous books, 'Western Muslims and the Future of Islam'he urged his fellow Muslims to participate fully in the civil life of the Western societies in which they live, and addressed many of the issues that stand in the way of such participation. In this new book he tackles head-on the thorniest of these issues -- namely, the rulings of Islamic jurists that make Islam seem incompatible with modern, scientifically and technologically advanced, democratic societies. He argues that it is crucial to find theoretical and practical solutions that will enable Western Muslims to remain faithful to Islamic ethics while fully living within their societies and their time. He notes that Muslim scholars often refer to the notion of ijtihad (critical and renewed reading of the foundational texts) as the only way for Muslims to take up these modern challenges. But, Ramadan argues, in practice such readings have effectively reached the limits of their ability to serve the faithful in the West as well as the East. In this book he sets forward a radical new concept of ijtihad, which puts context -- including the knowledge derived from the hard and human sciences, cultures and their geographic and historical contingencies -- on an equal footing with the scriptures as a source of Islamic law. This global and comprehensive approach, he says, seems to be the only way to go beyond the current limits and face up to the crisis in contemporary Islamic thought: Muslims need a contemporary global and applied ethics.
Oxford UP, 2009, geb, 372 pp, € 23.50, 9780195331714
winkelwagen
Ramadan, Tariq
Radikale Reform. Die Botschaft des Islam fur die moderne Gesellschaft
Rettet der Islam den Westen?

Der Islam ist eine religiose Weltmacht. Aber bedeutet er auch eine Bedrohung fur die westlichen Demokratien und ihre Werte? Tariq Ramadan, der wichtigste Vertreter des Euro-Islam, pladiert fur eine radikale Reform: Er bekennt sich zur Scharia als Grundlage aller Gesetze und gleichzeitig zu den Prinzipien von Rechtsstaat, Menschenrechten und Gewaltenteilung. Allen Hasspredigern und Reaktionaren zum Trotz entwickelt Ramadan eine Lesart des Koran, die nicht nur Freiheit und Wurde des Einzelnen betont, sondern auch Glaube und Vernunft versohnt. An zahlreichen Beispielen demonstriert er die Grundsatze einer modernen islamischen Ethik, die den Menschen aus den Fangen eines gewissenlosen Fortschritts befreit.

Diederichs, 2009, geb, 426 pp, € 27.50, 9783424350005
winkelwagen
Ramadan, Tariq
The Arab Awakening: Islam and the New Middle East
Tariq Ramadan is one of the most acclaimed figures in the analysis of Islam and its political dimensions today. In "The Arab Awakening" he explores the opportunities and challenges across North Africa and the Middle East, as they look to create new, more open societies. He asks: Can Muslim countries bring together Islam, pluralism and democracy without betraying their identity? Will the Arab world be able to reclaim its memory to reinvent education, women's rights, social justice, economic growth and the fight against corruption? Can this emancipation be envisioned with Islam, experienced not as a straitjacket, but as an ethical and cultural wealth? Arguing that the debate cannot be reduced to a confrontation between two approaches - the modern and secular versus the traditional and Islamic - Ramadan demonstrates that not only are both of these routes in crisis, but that the Arab world has an historic opportunity: to stop blaming the West, to jettison its victim status and to create a truly new dynamic. Tariq Ramadan offers up a challenge to the Middle East: What enduring legacy will you produce, from the historic moment of the Arab Spring?
Allen Lane / Penguin, 2012, geb, 288 pp, € 27.00, 9781846146503
winkelwagen
Ramadan, Tariq
The Messenger: The Meanings of the Life of Muhammad
In "The Messenger: The Meanings of the Life of Muhammad", leading Muslim scholar Tariq Ramadan considers the ways in which the Prophet's actions, words and teachings can guide us in the modern world. The life of the Prophet Muhammad, to whom the Angel Gabriel revealed the verses of the Quran, has provided inspiration to Muslims for hundreds of years. Interspersed with spiritual and philosophical meditations, this profound and stimulating biography shows how Muhammad's message can be used to address some of today's most controversial issues - from the treatment of the poor and the role of women to the interpretation of jihad and relations with other religions. It offers Muslims a new understanding of Muhammad's life and introduces non-Muslims to the story of the Prophet and to the riches of Islam.

Tariq Ramadan is Professor of Contemporary Islamic Studies at the Faculty of Oriental Studies and St Antony's College (University of Oxford). He is the Director of the Centre for Islamic Legislation and Ethics (Doha)

Penguin, 2008, pap, 256 pp, € 13.95, 9780141028552
winkelwagen
Ramadan, Tariq
The Quest for Meaning: Developing a Philosophy of Pluralism
In "The Quest for Meaning: Developing a Philosophy of Pluralism", Tariq Ramadan embarks on a journey to uncover the profound truths that bind us together. In a world so full of different beliefs and viewpoints, how can we find peace in our shared humanity? Acclaimed thinker and philosopher Tariq Ramadan explores universal ideas such as love, respect, truth and tolerance, and examines questions such as how can men and women relate to each other? What is the true nature of equality? What does 'civilization' really mean? In doing so, he opens our minds to a new view of humanity. Whether we are Christian or Buddhist, Jewish or Muslim, secularist or believer, he reveals that all traditions of thought spring from the same place, and guides us to see past what divides us and discover the beauty of what we have in common.

Tariq Ramadan is Professor of Contemporary Islamic Studies at the Faculty of Oriental Studies and St Antony's College (University of Oxford). He is the Director of the Centre for Islamic Legislation and Ethics (Doha).

Penguin, 2012, pap, 224 pp, € 14.50, 9780141038025
winkelwagen
Ramadan, Tariq
To be a European Muslim
The Islamic Foundation, 1999/2005, pap, 273 pp, € 19.00, 9780860373001
winkelwagen
Ramadan, Tariq
Western Muslims and the Future of Islam
In a Western world suddenly acutely interested in Islam, one question has been repeatedly heard above the din: where are the Muslim reformers? With this ambitious volume, Tariq Ramadan firmly establishes himself as one of Europe's leading thinkers and one of Islam's most innovative and important voices. As the number of Muslims living in the West grows, the question of what it means to be a Western Muslim becomes increasingly important to the futures of both Islam and the West. While the media are focused on radical Islam, Ramadan claims, a silent revolution is sweeping Islamic communities in the West, as Muslims actively seek ways to live in harmony with their faith within a Western context. French, English, German, and American Muslims--women as well as men--are reshaping their religion into one that is faithful to the principles of Islam, dressed in European and American cultures, and definitively rooted in Western societies. Ramadan's goal is to create an independent Western Islam, anchored not in the traditions of Islamic countries but in the cultural reality of the West. He begins by offering a fresh reading of Islamic sources, interpreting them for a Western context and demonstrating how a new understanding of universal Islamic principles can open the door to integration into Western societies. He then shows how these principles can be put to practical use. Ramadan contends that Muslims can-indeed must-be faithful to their principles while participating fully in the civic life of Western secular societies. Grounded in scholarship and bold in its aims, Western Muslims and the Future of Islam offers a striking vision of a new Muslim Identity, one which rejects once and for all the idea that Islam must be defined in opposition to the West.
Oxford UP, 2005, pap, 272 pp, € 14.50, 9780195183566
winkelwagen
Ramadan, Tariq
What I Believe
Tariq Ramadan is very much a public figure, named one of Time magazine's most important innovators of the twenty-first century. He is among the leading Islamic thinkers in the West, with a large following around the world. But he has also been a lightning rod for controversy. Indeed, in 2004, Ramadan was prevented from entering the U.S. by the Bush administration and despite two appeals, supported by organizations like the American Academy of Religion and the ACLU, he is still barred from the country at this time. In What I Believe, Ramadan attempts to set the record straight, laying out the basic ideas he stands for in clear and accessible prose. He describes the book as a work of clarification, directed at ordinary citizens, politicians, journalist and others who are curious (or skeptical) about his positions. Aware that that he is dealing with emotional issues, Ramadan tries to get past the barriers of prejudice and misunderstanding to speak directly, from the heart, to his Muslim and non-Muslim readers alike. In particular, he calls on Western Muslims to escape the mental, social, cultural, and religious ghettos they have created for themselves and become full partners in the democratic societies in which they live. At the same time, he calls for the rest of us to recognize our Muslim neighbors as citizens with rights and responsibilities the same as ours. His vision is of a future in which a shared and confident pluralism becomes a reality at last.
Oxford UP, 2009, geb, 160 pp, € 14.50, 9780195387858
winkelwagen
Rapoport, Yossef
Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society
High rates of divorce, often taken to be a modern and western phenomenon, were also typical of medieval Islamic societies. By pitting these high rates of divorce against the Islamic ideal of marriage, Yossef Rapoport radically challenges usual assumptions about the legal inferiority of Muslim women and their economic dependence on men. He argues that marriages in late medieval Cairo, Damascus and Jerusalem had little in common with the patriarchal models advocated by jurists and moralists. The transmission of dowries, women's access to waged labour, and the strict separation of property between spouses made divorce easy and normative, initiated by wives as often as by their husbands. This carefully researched work of social history is interwoven with intimate accounts of individual medieval lives, making for a truly compelling read. It will be of interest to scholars of all disciplines concerned with the history of women and gender in Islam.
Cambridge Studies in Islamic Civilization, Cambridge UP, 2005, geb, 137 pp, € 64.50, 9780521847155
winkelwagen
   
Rapoport, Y. & S. Ahmd
Ibn Taymiyya and his Times
B2258
Oxford UP, 2010, geb, 400 pp, € 19.50, 9780195478341
winkelwagen
Rashid, S.
Iqbals Concept of God
This book is based upon a detailed and critical examination of Iqbal's concept of God as expounded in Chapter II of The Reconstruction of Religious Thought in Islam. His concept of God is a finite (panentheistic) one and is based largely upon Iqbal's reading of Western philosophy (Hegel, Whitehead and Bergson). Iqbal draws extravagant metaphysical conclusions from his reading of these Western thinkers; he then relates these philosophical theses to the Quran and the tradition of Muslim thought. Iqbal's finite (panentheistic) deity is very close to the (pantheistic) Sufi concept of God. However, Iqbal manages to ignore the whole tradition of tafsir (exegesis) and kalam (theology). Additionally, his finite deity cannot be reconciled with the Quranic doctrine of God. A similar conclusion is reached following an examination of the Sufi teaching as expounded by Isa Nuruddin (Fritjhof Schuon) and Abubakr Sirajuddin (Martin Lings).This conclusion leads to contemporary discussions of mysticism. Finally, an attempt is made to go beyond Iqbal and to specify the precise logical peculiarity of 'the problem of God'.
Oxford UP, 2010, geb, 122 pp, € 18.50, 9780195476941
winkelwagen
   
Razack, S.H.
Casting Out. The Eviction of Muslims from Western Law & Politics
University of Toronto Press, 2008, pap, 250 pp, € 22.95, 9780802094971
winkelwagen
Reeth, J.M.F. van
Kalam. Arabisch denken over God en de wereld
Reeds vroeg begonnen moslims zich vragen te stellen over wezenlijke bouwstenen van hun godsdienst. Wie is God en hoe verhoudt Hij zich tot de wereld waarin wij leven? Is er in de islam plaats voor menselijke vrijheid? Of is alles in de natuur voorbeschikt? Is de mens verantwoordelijk voor zijn daden? Hoe moeten we de Koran plaatsen: is het een goddelijk boek of menselijk maakwerk?

Op al deze vragen trachtten theologen te antwoorden. Zij hebben dat gedaan met argumenten die zij deels ontleenden aan Griekse filosofen en aan Joodse en christelijke theologen. Zo ontstond er spoedig een boeiend intellectueel debat. Meer dan eens werd ook een onverwacht kritisch, soms zelfs ongelovig standpunt ingenomen. Op al deze aspecten gaat dit boek in, telkens verwijzend naar filosofische bronnen en godsdienstige achtergronden.

Garant, 2011, pap, 215 pp, € 23.00, 9789044127454
winkelwagen
   
Reynolds, G. S.
The Quran and Its Biblical Subtext
B2064
Routledge Studies in the Quran, Routledge, 2010, geb, 304 pp, € 92.50, 9780415778930
winkelwagen
   
Reynolds, G.S. (ed.)
The Quran in Its Historical Context
BY ORDER, manufactured on demand.
Routledge, 2007, geb, 294 pp, € 113.95, 9780415428996
winkelwagen
   
Ricci, R.
Islam Translated. Literature, Conversion, and the Arabic Cosmopolis of South and Southeast Asia
T.B.
Chicago UP, 2011, geb, 312 pp, € 39.95, 9780226710884
winkelwagen
Riemersma, G.
Het land van zijn vader, een Marokkaanse familiegeschiedenis
Podium, 2011, pap, 334 pp, € 19.50, 9789057594380
winkelwagen
   
Rippin, A.
Muslims: Their Religious Beliefs and Practices
4-th revised edition (replaces isbn 9780415348881). This new edition has been comprehensively updated and for the first time features a companion website with extensive links to additional reading and resources to help deepen students' understanding of the subject. 'Muslims' offers a survey of Islamic history and thought from the formative period of the religion to modern times. It examines the unique elements which have combined to form Islam, in particular the Qur'an and the influence of Muhammad, and traces the ways in which these sources have interacted historically to create Muslim theology and law as well as the alternative visions of Islam found in Shi'ism and Sufi sm. Combining core source materials with coverage of current scholarship and of recent events in the Islamic world, Andrew Rippin introduces this hugely significant religion in a succinct, challenging and refreshing way. The improved and expanded fourth edition contains a new chapter on perceptions of Muslims today as well as a new series of text boxes to stimulate students' thinking about essay topics and research projects.
Library of Religious Beliefs and Practices, Routledge, 2011 (1990), pap, 371 pp, € 32.50, 9780415489409
winkelwagen
   
Rippin, A. (ed)
Defining Islam. A Reader
Critical Categories in the Study of Religion, Equinox, 2007, pap, 387 pp, € 24.50, 9781845530600
winkelwagen
   
Rippin, A. (ed)
The Blackwell Companion to the Quran
Blackwell Companions to Religion, Wiley-Blackwell, 2006 / 2008, pap, 560 pp, € 36.50, 9781405188203
winkelwagen
Rippin, Andrew (ed)
The Islamic World
"The Islamic World" is an outstanding guide to Islamic faith and culture in all its geographical and historical diversity. Written by a distinguished international team of scholars, it elucidates the history, philosophy and practice of one of the world's great religious traditions. Its grounding in contemporary scholarship makes it an ideal reference source for students and scholars alike. Edited by Andrew Rippin, a leading scholar of Islam, the volume covers the political, geographical, religious, intellectual, cultural and social worlds of Islam, and offers insight into all aspects of Muslim life including the Qur'an and law, philosophy, science and technology, art, literature, and film and much else. It explores the concept of an 'Islamic' world: what makes it distinctive and how uniform is that distinctiveness across Muslim geographical regions and through history?
Routledge Worlds, Routledge, 2010, pap, 704 pp, € 57.95, 9780415601917
winkelwagen
   
Rizvi, S. H.
Mulla Sadra and Metaphysics. Modulation of Being
Culture and Civilization in the Middle East, Routledge, 2009, geb, 240 pp, € 97.50, 9780415490733
winkelwagen
Robinson, C.F.
Abd al-Malik
'Abd al-Malik, who came to promience during the second civil war of early Islam, ruled the Islamic empire from 692 until 705. Not only did he successfully suppress rebellion within the Muslim world and expand its frontiers, but in many respects he founded the empire itself. By about 700, the forms of a new realm which stretched from North Africa in the west to Iran in the east had taken clear shape with 'Abd al-Malik at its head. This book covers the beginnings and rise to power of this immensely influential caliph, as well as his religious policies and innovations, (including the Dome of the Rock, the oldest surviving monumental building erected by the Muslims), his fiscal, administrative and military reforms, and finally, his legacy for later Muslims.
Makers of the Muslim World Series, Oneworld, 2005, geb, 139 pp, € 35.00, 9781851683611
winkelwagen
Robinson Waldman, M.
Prophecy and Power. Muhammad and the Qur'an in the Light of Comparison
By the end of the ninth century the Prophet Muhammad had emerged as an incomparable exemplar shared by all Muslim communities. Prophecy and Power offers a rigorous comparative study of both the Prophet Muhammad and the Qur'an. The book ranges across various issues: the comparative study of prophecy; Qur'anic comparison as a modality of change; the Prophet as exemplar and foil; and an experiment in comparison between Muhammad and Alinesitouie.
Comparative Islamic Studies, Equinox, 2012, geb, 195 pp, € 78.00, 9781845539870
winkelwagen
   
Rodinson, M.
Europe and the Mystique of Islam.
I.B.Tauris, 1988/ 2002, pap, 163 pp, € 21.90, 9781850431060
winkelwagen
   
Rodinson, M.
Islam and Capitalism
BY ORDER
Saqi Books, 2007, pap, 309 pp, € 21.90, 9780863564710
winkelwagen
   
Rodinson, M.
Muhammad. Prophet of Islam.
Eerste uitgave rond 1960, in het Frans. Sindsdien herzien (’68) en meerdere malen herdrukt. By Order
IB Tauris, 2002, pap, 367 pp, € 24.00
winkelwagen
   
Rogan, E.
De Arabieren. Een geschiedenis
De Bezige Bij, 2011, pap, 544 pp, € 19.90, 9789023465829
winkelwagen
   
Rogan, E.
The Arabs. A History
Perseus Books Group, 2009, geb, 553 pp, € 33.50, 9780465071005
winkelwagen
Rosen, L.
Varieties of Muslim Experience. Encounters with Arab Political and Cultural Life
In "Varieties of Muslim Experience", anthropologist Lawrence Rosen explores aspects of Arab Muslim life that are, at first glance, perplexing to Westerners. He ranges over such diverse topics as why Arabs eschew portraiture, why a Muslim scientist might be attracted to fundamentalism, and why the Prophet must be protected from blasphemous cartoons. What connects these seemingly disparate features of Arab social, political, and cultural life? Rosen argues that the common thread is the importance Arabs place on the negotiation of interpersonal relationships - a link that helps to explain actions as seemingly unfathomable as suicide bombing and as elusive as Quranic interpretation. Written with eloquence and a deep knowledge of the entire spectrum of Muslim experience, Rosen's book will interest not only anthropologists and Islamicists but anyone invested in better understanding the Arab world.
Chicago UP, 2011, pap, 268 pp, € 23.25, 9780226726175
winkelwagen
Rosen, Lawrence
The Culture of Islam. Changing Aspects of Contemporary Muslim Life
Having worked for several decades in North Africa, anthropologist Lawrence Rosen is uniquely placed to ask what factors contribute to the continuity and changes characterizing the present-day Muslim world. In The Culture of Islam, he brings his erudition and his experiences to illuminating key aspects of Muslim life and how central tenets of that life are being challenged and culturally refashioned.

Through a series of poignant tales--from the struggle by a group of friends against daily corruption to the contest over a saint's identity, from nostalgia for the departed Jews to Salman Rushdie's vision of doubt in a world of religious certainty--Rosen shows how a dazzling array of potential changes are occurring alongside deeply embedded continuity, a process he compares to a game of chess in which infinite variations of moves can be achieved while fundamental aspects of "the game" have had a remarkably enduring quality. Whether it is the potential fabrication of new forms of Islam by migrants to Europe (creating a new "Euro-Islam," as Rosen calls it), the emphasis put on individuals rather than institutions, or the heartrending problems Muslims may face when their marriages cross national boundaries, each story and each interpretation offers a window into a world of contending concepts and challenged coherence.

Chicago UP, 2004, 230 pp, 230 pp, € 26.50, 9780226726151
winkelwagen
Rothfield, L.
The Rape of Mesopotamia. Behind the Looting of the Iraq Musuem
On April 10, 2003, as the world watched a statue of Saddam Hussein come crashing down in the heart of Baghdad, a mob of looters attacked the Iraq National Museum. Despite the presence of an American tank unit, the pillaging went unchecked, and more than 15,000 artifacts - some of the oldest evidence of human culture - disappeared into the shadowy worldwide market in illicit antiquities. In the five years since that day, the losses have only mounted, with gangs digging up roughly half a million artifacts that had previously been unexcavated; the loss to our shared human heritage is incalculable. With "The Rape of Mesopotamia", Lawrence Rothfield answers the complicated question of how this wholesale thievery was allowed to occur. Drawing on extensive interviews with soldiers, bureaucrats, war planners, archaeologists, and collectors, Rothfield reconstructs the planning failures - originating at the highest levels of the U.S. government - that led to the invading forces' utter indifference to the protection of Iraq's cultural heritage from looters. Widespread incompetence and miscommunication on the part of the Pentagon, unchecked by the disappointingly weak efforts of worldwide preservation advocates, enabled a tragedy that continues even today, despite widespread public outrage. Bringing his story up to the present, Rothfield argues forcefully that the international community has yet to learn the lessons of Iraq - and that what happened there is liable to be repeated in future conflicts. A powerful, infuriating chronicle of the disastrous conjunction of military adventure and cultural destruction, "The Rape of Mesopotamia" is essential reading for all concerned with the future of our past.
Chicago UP, 2009, geb, 216 pp, € 23.90, 9780226729459
winkelwagen
   
Rotthier, Rudi
De lont aan de wereld, een reis door Pakistan
te bestellen
Atlas, 2011, pap, 206 pp, € 19.95, 9789045018935
winkelwagen
   
Roy, A.
Islam in History and Politics: Perspectives from South Asia
Oxford UP, 2006, geb, 237 pp, € 27.00, 9780195680164
winkelwagen
   
Roy, O.
De globalisering van de islam , druk 2
Van Gennep, 2005, pap, 215 pp, € 16.90, 9789055155910
winkelwagen
   
Roy, O.
Globalised Islam: The Search for a New Ummah
Columbia UP, 2006, pap, 368 pp, € 27.50, 9781850655985
winkelwagen
Roy, Olivier
De halve maan en de chaos, de wereldwijde gevolgen van de war on terror
De halve maan en de chaos gaat verder waar De globalisering van de islam ophoudt. Sinds 2002, het jaar waarin dat boek uitkwam, is er tenslotte het nodige gebeurd. De oorlog tegen het terrorisme is de laatste vijf jaar pas echt losgebarsten. Wat de verstrekkende gevolgen zijn van het onvoorstelbare geblunder in Irak; hoe penibel de situatie in Afghanistan nog steeds is: veel wordt nu pas echt duidelijk.

Islamkenner Olivier Roy analyseert in De halve maan en de chaos het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten in de Arabische wereld en de huidige politieke situatie in de betreffende landen, van Marokko tot Pakistan en van Irak tot Somalie. Hij onderzoekt de effecten van Bush' neoconservatieve bewind en de sterke weerstand die het oproept bij sjiieten en soennieten, bij Hezbollah en Hamas. De oorlog tegen het terrorisme: volgens Roy houdt hij het midden tussen een vierde wereldoorlog en een optische illusie.

Kennis/ openbare mening/ politiek, Van Gennep, 2008, pap, 125 pp, € 17.50, 9789055158768
winkelwagen
Roy, Olivier
De islam en de scheiding van kerk en staat
Nergens in Europa bestaat zo'n strikte scheiding van kerk en staat als in Frankrijk, en nergens liep het hoofddoekjesdebat zo hoog op. In 2004 werd het dragen van hoofddoekjes op openbare scholen en elders in de publieke ruimte uitdrukkelijk verboden.

Maar gaat het hier om de bescherming van de scheiding van kerk en staat in het algemeen of zijn de maatregelen specifiek gericht tegen de islam of tegen moslims? Ook joodse keppeltjes en sikhtulbanden werden door het verbod getroffen, en daarover beklaagde zich geen mens.

Blijkbaar wordt de islam met andere maatstaven gemeten dan andere religies. Maar waarom? Hebben moslims de rol overgenomen die eerder aan de katholieken werd toegekend: die van een religieuze minderheid waarvan de loyaliteit aan de staat permanent in twijfel wordt getrokken? Is de religieuze dogmatiek van de islam berhaupt de kern van het probleem?

Olivier Roy geeft in dit boek een scherpzinnige analyse van de verschillende dimensies en historische achtergronden van dit debat. Door zijn verfrissende inzichten in zowel de hedendaagse islam als in de algemenere thematiek van de scheiding van kerk en staat, is zijn boek ook van grote waarde voor de discussie in Nederland.

Van Gennep, 2006, pap, 128 pp, € 16.00, 9789055156474
winkelwagen
Roy, Olivier
Secularism Confronts Islam
The denunciation of fundamentalism in France, embodied in the law against the veil and the deportation of imams, has shifted into a systematic attack on all Muslims and Islam. This hostility is rooted in the belief that Islam cannot be integrated into French - and, consequently, secular and liberal-society. However, as Olivier Roy makes clear in this book, Muslim intellectuals have made it possible for Muslims to live concretely in a secularized world while maintaining the identity of a "true believer." They have formulated a language that recognizes two spaces: that of religion and that of secular society. Western society is unable to recognize this process, Roy argues, because of a cultural bias that assumes religious practice is embedded within a specific, traditional culture that must be either erased entirely or forced to coexist in a neutral, multicultural space. Instead, Roy shows that new forms of religiosity, such as Islamic fundamentalism and Christian evangelicalism, have come to thrive in post-traditional, secular contexts precisely because they remain detached from any cultural background. In recognizing this, Roy recasts the debate concerning Islam and democracy. Analyzing the French case in particular, in which the tension between Islam and the conception of Western secularism is exacerbated, Roy makes important distinctions between Arab and non-Arab Muslims, hegemony and tolerance, and the role of the umma and the sharia in Muslim religious life. He pits Muslim religious revivalism against similar movements in the West, such as evangelical Protestantism and Jehovah's Witnesses, and refutes the myth of a single "Muslim community" by detailing different groups and their inability to overcome their differences.
Columbia UP, 2009, pap, 128 pp, € 21.00, 9780231141031
winkelwagen
Rramadan, Tarik
In de voetstappen van de Profeet. Lessen uit het leven van Mohammed
Over de Profeet Mohammed zijn al talloze biografieen geschreven. Maar nog niet door Tariq Ramadan, een van de honderd meest vernieuwende denkers van de 21ste eeuw volgens TIME Magazine. Ramadan besteedt vooral aandacht aan de menselijke kanten en de voorbeeldfunctie van de Profeet als Gezant van God. In de voetstappen van de Profeet is een prachtig en toegankelijk geschreven boek, waarin aan de levensloop van Mohammed inzichten worden ontleend die voor onze tijd van grote waarde zijn, zowel voor moslims als niet-moslims. Het gaat daarbij zowel om spirituele als politiek-juridische en culturele lessen. Zo laat Ramadan zien dat de islam geen gesloten systeem van regeltjes is, maar openstaat naar de wereld. Daarnaast heeft Ramadan veel aandacht voor actuele thema's als de positie van de vrouw, de verhouding van de islam tot de westerse democratie en de manier waarop de Koran gelezen moet worden. Het resultaat is een fascinerend boek waarin voor het eerst duidelijk wordt welke plaats de islam in het Westen kan innemen.
Van Gennep, 2007/2016, pap, 408 pp, € 29.90, 9789461644169
winkelwagen
   
Rubin, B. (ed.)
Guide to Islamist Movements
Tb
M.E. Sharpe, 2010, geb, 800 pp, € 192.50, 9780765617477
winkelwagen
   
Rushd, I. (F. Griffel, red.)
Massgebliche Abhandlung. Fasl al-maqal
Verlag der Weltreligionen, 2010, geb, 250 pp, € 31.50, 9783458700265
winkelwagen
Rustomji, Nerina
The Garden and the Fire: Heaven and Hell in Islamic Culture
Islamic conceptions of heaven and hell began in the seventh century as an early doctrinal innovation, but by the twelfth century, these notions had evolved into a highly formalized ideal of perfection. In tracking this transformation, Nerina Rustomji reveals the distinct material culture and aesthetic vocabulary Muslims developed to understand heaven and hell and identifies the communities and strategies of defense that took shape around the promise of a future world.

Ideas of the afterworld profoundly influenced daily behaviors in Islamic society and gave rise to a code of ethics that encouraged abstinence from sumptuous objects, such as silver vessels and silk, so they could be appreciated later in heaven. Rustomji conducts a meticulous study of texts and images and carefully connects the landscape and social dynamics of the afterworld with earthly models and expectations. Male servants and female companions become otherworldly objects in the afterlife, and stories of rewards and punishment helped preachers promote religious reform. By employing material culture as a method of historical inquiry, Rustomji points to the reflections, discussions, and constructions that actively influenced Muslims' picture of the afterworld, culminating in a distinct religious aesthetic.

Columbia University Press, 2013, pap, 201 pp, € 27.50, 9780231140850
winkelwagen
Rustomji, Nerina
The Garden and the Fire. Heaven and Hell in Islamic Culture
Islamic conceptions of heaven and hell began in the seventh century as an early doctrinal innovation, but by the twelfth century, these notions had evolved into a highly formalized ideal of perfection. In tracking this transformation, Nerina Rustomji reveals the distinct material culture and aesthetic vocabulary Muslims developed to understand heaven and hell and identifies the communities and strategies of defense that took shape around the promise of a future world.

Ideas of the afterworld profoundly influenced daily behaviors in Islamic society and gave rise to a code of ethics that encouraged abstinence from sumptuous objects, such as silver vessels and silk, so they could be appreciated later in heaven. Rustomji conducts a meticulous study of texts and images and carefully connects the landscape and social dynamics of the afterworld with earthly models and expectations. Male servants and female companions become otherworldly objects in the afterlife, and stories of rewards and punishment helped preachers promote religious reform. By employing material culture as a method of historical inquiry, Rustomji points to the reflections, discussions, and constructions that actively influenced Muslims' picture of the afterworld, culminating in a distinct religious aesthetic.

Columbia UP, 2008, geb, 201 pp, € 42.50, 9780231140843
winkelwagen
Ruthven, M.
Children of Time, The Aga Khan
IB Tauris, 2010, geb, € 34.95, 9789043516112
winkelwagen
Ruthven, M.
Islam. A Very Short Introduction
Islam features widely in the news, often in its most militant versions, but few people in the non-Muslim world really understand the nature of Islam. Malise Ruthven's Very Short Introduction contains essential insights into issues such as why Islam has such major divisions between movements such as the Shi'ites, the Sunnis, and the Wahhabis, and the central importance of the Shar'ia (Islamic law) in Islamic life. It also offers fresh perspectives on contemporary questions: Why is the greatest 'Jihad' (holy war) now against the enemies of Islam, rather than the struggle against evil? Can women find fulfilment in Islamic societies? How must Islam adapt as it confronts the modern world? In this new edition, Ruthven brings the text up-to-date by reflecting upon some of the most significant changes in the Muslim world in recent years; from the emergence of al-Qaeda and the attacks on New York and Washington on 9/11 and the ensuing wars in Afghanistan and Iraq, to the uprisings in the Middle East and North Africa. Ruthven includes new material surrounding the concept of a globalized Islam, bringing into question the effects of economic globalization, the effect of international events in Middle Eastern countries, the issues surrounding Islam and democracy, and the reception and perception of Islam in the West.
A Very Short Introduction, Oxford UP, 2012/1997, pap, 177 pp, € 12.50, 9780199642878
winkelwagen
Ruthven, M.
Islam. Een kort overzicht
De islam staat in het centrum van de belangstelling, maar niet altijd even positief. Toch zijn maar heel weinig mensen buiten de moslim-wereld inhoudelijk op de hoogte van de islam als ideologie en religie.

In dit boek komen belangrijke vragen aan de orde: waarom richt de jihad (heilige oorlog) zich heden ten dag tegen de vijanden van de islam en niet tegen het kwaad; waarom kent de islam zo' n grote verscheidenheid (shiiten, soennieten, wahabbisten), waarom is de sharia zo 'n belangrijk aspect van het islamitische leven geworden, wat is de positie van de vrouw en op welke problemen stuit de islam in confrontatie met de westerse moderniteit?

Ruthven biedt de nodige informatie om je te kunnen orienteren in het actuele debat over het verleden, het heden en de toekomst van de islam als moderne wereldreligie.

Synthese, 2012, pap, 160p, € 14.90, 9789062710874
winkelwagen
Ruthven, Malise
Encounters with Islam: On Religion, Politics and Modernity
For many years Malise Ruthven has been at the forefront of discerning commentary on the Islamic world and its relations with the predominantly secularised and Christian societies of the West. Well known for his bold interventions on such issues as the Rushdie affair and publication of "The Satanic Verses"; the many unresolved questions relating to the Lockerbie bombing; and the globe-changing terrorist attack of 9/11, Ruthven's perceptive writings, particularly those that have appeared in the "New York Review of Books", reliably re-frame difficult issues and problems so that his readers are prompted to look at the challenges afresh. Ruthven is here at his most compelling: he offers astute and topical insights across the whole spectrum of Middle East and Islamic studies. Whether questioning the involvement of Libyan agents in the downing of Pan Am Flight 103; exploring the contested place of women in Islam; or discussing the disputed term 'Islamofascism' (his own), the author's probing, searchlight intelligence aims always to get at the truth of things, regardless of attendant controversy. Representing the 'best of Ruthven', these lucid essays will be widely appreciated by students, specialists and general readers. They transform our understandings of contemporary society.
Library of Modern Religion, I.B.Tauris, 2012, pap, 267 pp, € 21.95, 9781780760247
winkelwagen
   
Sachedina, A.
Islamic Biomedical Ethics Principles and Application
Oxford UP, 2009, geb, 304 pp, € 39.50, 9780195378504
winkelwagen
   
Sachedina, A.
Islam & the Challenge of Human Rights
Oxford UP, 2009, geb, 248 pp, € 29.90, 9780195388428
winkelwagen
Sachedina, A.
The Islamic Roots of Democratic Pluralism
Oxford UP, 2008, pap, 175 pp, € 22.50, 9780195326017
winkelwagen
Sachedina, A.A.
Islamic Messianism: The Idea of Mahdi in Twelver Shi ism
The first comprehensive study of the idea of the Mahdi, or divinely guided messianic leader.

The topic of this book is vital to the understanding of contemporary developments in Iran and other areas of the Islamic world in which Shi‘ism is a significant social and religious force. Islamic tradition in general speaks about the appearance of the Mahdi, or divinely guided messianic leader, from among the descendants of the prophet. In Shi‘ism, belief in the Mahdi is the foundation on which the entire spiritual and temporal edifice rests.

Sachedina’s purpose is to examine this key belief in the Mahdi and the doctrinal evolution of the idea of the Mahdi in early Imamite sources. Sachedina compares the Judeo-Christian conception of Messiah and the Shi‘ite conception of Mahdi and discusses the developing relationship between the Shi‘ite Muslims and political regimes. His primary sources on the development of doctrinal ideas about the Mahdi are the works of early Imamite scholars who developed their ideas when they were in a minority position in the Islamic world.

As the first comprehensive study of the idea of the Mahdi, Islamic Messianism provides a valuable guide to students in religious studies and Islamics as well as to students of Iranian history and politics.

State University of New York Press, 2012, pap, 230 pp, € 30.00, 9780873954587
winkelwagen
Sachedina, Abdulaziz
The Role of Islam in the Public Square. Guidance or Governance?
Deze lezing gaat over de rol van religie in de ontwikkeling van een democratisch systeem na de Amerikaanse interventies in Afghanistan en Irak. Daarbij komt vooral de vraag naar voren welke rol religieuze opvattingen spelen in de opbouw van een democratie zodat basisvrijheden en mensenrechten worden gewaarborgd.
ISIM Papers 5, AUP, 2006, pap, 24 pp, € 13.50, 9789053568255
winkelwagen
Saeed, Abdullah
Islamic Thought. An Introduction
Islamic Thought is a fresh and contemporary introduction to the philosophies and doctrines of Islam. Abdullah Saeed, a distinguished Muslim scholar, traces the development of religious knowledge in Islam, from the pre-modern to the modern period. The book focuses on Muslim thought, as well as the development, production and transmission of religious knowledge, and the trends, schools and movements that have contributed to the production of this knowledge. Key topics in Islamic culture are explored, including the development of the Islamic intellectual tradition, the two foundation texts, the Qur'an and Hadith, legal thought, theological thought, mystical thought, Islamic Art, philosophical thought, political thought, and renewal, reform and rethinking today. Through this rich and varied discussion, Saeed presents a fascinating depiction of how Islam was lived in the past and how its adherents practise it in the present. Islamic Thought is essential reading for students beginning the study of Islam but will also interest anyone seeking to learn more about one of the world's great religions.
Routledge, 2006, pap, 204 pp, € 28.00, 9780415364096
winkelwagen
Saeed, Abdullah
The Qur'an: An Introduction
There is much more to the Qur'an than the selective quotations favoured by Islamic fundamentalists. This book provides a student-friendly guide to the many ways in which the Qur'an can be read.

Designed for both Muslims and Western non-Muslim students, it examines the Qur'an in Western scholarship as well as giving an overview of the rich interpretive traditions from the time of the Prophet Muhammad to the present day.

This guide is a concise introduction to all aspects of the Qur'an: history, understanding and interpretation, providing:
-coverage of both pre-modern and modern periods
-plenty of examples to illustrate key points and aid student understanding
-summaries, timelines and a glossary.

Routledge, 2008, pap, 268 pp, € 40.95, 9780415421256
winkelwagen
   
Sajoo, A.B.
Muslim Ethics. Emerging Vistas
I.B. Tauris, 2004/2009, pap, 164 pp, € 19.95, 9781845117160
winkelwagen
   
Salhani, C.
Islam Without a Veil. Kazakhstans Path of Moderation
Potomac Books, 2011, geb, 256 pp, € 25.50, 9781597977319
winkelwagen
   
Sanyal, U.
Ahmad Riza Khan Barelwi: In the Path of the Prophet
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2005, geb, 146 pp, € 37.90, 9781851683598
winkelwagen
Sardar, Z.
Reading the Qu`ran. The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam
C Hurst & Co Publishers Ltd, 2011, geb, 405 pp, € 27.95, 9781849041072
winkelwagen
Sardar, Z.
Wat geloven moslims?
De islam is een van de grote monotheistische wereldgodsdiensten. In de islamitische leer ligt de nadruk op saamhorigheid, nederigheid, vergevingsgezindheid en liefde voor god. De Koran bejubelt de deugden kennis en rationaliteit, en het leven van Mohammed laat zien hoe belangrijk tolerantie, sociale rechtvaardigheid en solidariteit zijn in de islam. Waarom wordt de islam dan zo vaak geassocieerd met haat, geweld, koppigheid en fanatisme?

De auteur licht de idealen van de islam toe en probeert de rol ervan in het leven van de gewone moslim op waarde te schatten. Zo laat hij zien hoe geloof en rituelen moslims helpen om de moderne wereld te begrijpen.

ZIAUDDIN SARDAR is auteur en werkt als cultuurcriticus en islamdeskundige bij radio- en televisieprogramma's. Hij heeft meer dan veertig boeken op zijn naam staan, over islam, wetenschap en politiek.

Serie Wat geloven wij?, Ad. Donker, 2007, pap, 190 pp, € 14.50, 9789061006121
winkelwagen
   
Sater, J. N.
Morocco. Challenges to Tradition and Modernity
Tb
The Contemporary Middle East, Routledge, 2009, pap, 208 pp, € 28.90, 9780415457095
winkelwagen
Sayyid, S.
Recalling the Caliphate. Decolonisation and World Order
As late as the last quarter of the twentieth century, there were expectations that Islam's political and cultural influence would dissipate as the advance of westernization brought modernization and secularization in its wake. Not only has Islam failed to follow the trajectory pursued by variants of Christianity, namely confinement to the private sphere and depoliticisation, but it has also forcefully re-asserted itself as mobilizations in its name challenge the global order in a series of geopolitical, cultural and philosophical struggles.

The continuing (if not growing) relevance of Islam suggests that global history cannot simply be presented as a scaled up version of that of the West. Quests for Muslim autonomy present themselves in several forms - local and global, extremist and moderate, conservative and revisionist - in the light of which the recycling of conventional narratives about Islam becomes increasingly problematic. Not only are these accounts inadequate for understanding Muslim experiences, but by relying on them many Western governments pursue policies that are counter-productive and ultimately hazardous for Muslims and non-Muslims alike. "Recalling the Caliphate" engages critically with the interaction between Islam and the political in context of a post colonial world that continues to resist profound decolonization. In the first part of this book, Sayyid focuses on how demands for Muslim autonomy are debated in terms such as democracy, cultural relativism, secularism, and liberalism. Each chapter analyzes the displacements and evasions by which the decolonization of the Muslim world continues to be deflected and deferred, while the latter part of the book builds on this critique, exploring, and attempts to accelerate the decolonization of the Muslim Ummah.

Hurst & Co, 2009, pap, 288 pp, € 24.90, 9781849040037
winkelwagen
Sayyid, S. & A. Vakil (eds.)
Thinking Through Islamophobia
Since September 11 the term Islamophobia has entered common parlance across the globe. Widely used but diversely and inconsistently defined and deployed, Islamophobia remains hotly disputed and frequently disavowed both as word and concept. To its supporters it names a defining feature of our times and is an important tool to highlight injustices faced by and specific to Muslims, but its effectiveness is weakened by lack of agreed meaning and of clarity in relation to such terms as racism and orientalism. To its detractors Islamophobia is either a fundamentally flawed category or, worse, a communitarian fig leaf behind which 'backward' social practices and totalitarian political ambitions are covered up. The backdrop to these debates and more generally to the mobilizations and contestations, to which they give expression, is a succession of 'moral panics' centred on the figure of the Muslim. Adopting a global perspective this collection is conceptually framed in terms of four arenas which provide the four distinct contexts for the problematization of Muslim identity, and the ways in which Islamophobia may be deployed. Drawing on diverse fields of disciplinary and geographical expertise twenty six contributors address the question of Islamophobia in a series of interventions which range from large and sustained arguments to illustrations of particular themes across these contexts: 'Muslimistan' (broadly the OIC member countries); states in which Muslims either form a minority or hold a socio-economically subaltern position but in which the Muslim minority cannot be easily dismissed as recent arrivals (such as India, Russia and China as well as Thailand); lands in which Muslims are represented as newly arrived immigrants (Western plutocracies), and the regions in which the Muslim presence is minimal or virtual and the problematization of Muslim identity is vicarious. Rejecting both uncritical transhistorical uses of the term Islamophobia and no less uncritical dismissals of the term the collection navigates a course in betwixt and between these two extremes pioneering a path to a series of investigations of Islamophobia that are predicated in the articulation of Muslim agency as its necessary ground.
Hurst & Co, 2010, pap, 319 pp, € 22.95, 9781850659907
winkelwagen
Scharbrodt, Oliver
Islam and the Bahai Faith. A Comparative Study of Muhammad Abduh and Abdul-Baha Abbas
Muhammad 'Abduh (1849-1905) was one of the key thinkers and reformers of modern Islam who has influenced both liberal and fundamentalist Muslims today. 'Abdul-Baha (1844-1921) was the son of Baha'ullah (1817-1892), the founder of the Baha'i Faith; a new religion which began as a messianic movement in Shii Islam, before it departed from Islam.

Oliver Scharbrodt offers an innovative and radically new perspective on the lives of these two major religious reformers in 19th century Middle East by placing both figures into unfamiliar terrain. While one would classify 'Abdul-Baha, leader of a messianic movement which claims to depart from Islam, as an exponent of heresy in Islam, 'Abduh is perceived as an orthodox Sunni reformer. This book, however, argues against the assumption that both represent two extremely opposite expressions of Islamic religiosity. It shows that both were influenced by similar intellectual and religious traditions of Islam and that both participated in the same discussions on the reform of Islam in the 19th century.

Islam and the Baha'i Faith provides new insights into the Islamic background of the Baha'i Faith and into 'Abduh's own association with so-called heretical movements in Islam.

Culture and Civilization in the Middle East, Routledge, 2008/2011, pap, 232 pp, € 47.00, 9780415664035
winkelwagen
   
Schiffauer, W.
Nach dem Islamismus. Eine Ethnografie der Islamischen Gemeinschaft Milli Goros
te bestellen
Suhrkamp, 2009, pap, ca 200 pp, € 12.90, 9783518125700
winkelwagen
Schimmel, Annemarie
Islam. An Introduction
SUNY, 1992, pap, 166 pp, € 22.50, 9780791413289
winkelwagen
   
Schouten, J.
Hollandse Moslimas
CD met werkboek met artikelen van V. Vroon-Najem en A. Wessels
IKON, 2010, € 12.50
winkelwagen
Sedgwick, M.
Muhammad Abduh
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2009, geb, 152 pp, € 36.95, 9781851684328
winkelwagen
Seesemann, R.
The Divine Flood. Ibrahim Niasse and the Roots of a Twentieth-Century Sufi Revival
Until recently, academic studies of Sufism have largely ignored the multiple ways in which Islamic mystical ideas and practices have developed in the modern period. For many specialists, Sufism was "on the way out" and not compatible with modernity. The present study of a twentieth-century Sufi revival in West Africa offers overdue corrections of this misconception. Seesemann's work evolves around the emergence and spread of the "Community of the Divine Flood," established in 1929 by Ibrahim Niasse, a leader of the Tijaniyya Sufi order from Senegal. Based on a wide variety of written sources and encounters with leaders and ordinary members of the movement, the book analyzes the teachings and practices of this community, most notably those concerned with mystical knowledge of God. It presents a vivid and intimate portrait of the community's formation in Senegal and its subsequent transformation into a flourishing transnational movement in West Africa and beyond. Drawing on letters, poetry, hagiography, and testimonies of opponents of the movement, the book traces Niasse's spectacular ascension as the widely acclaimed "Supreme Saint of His Era" and shows how the various stages of his career intersect with the development of his mystical teachings. Seesemann makes a compelling case for studying Sufis and their literary production in their social and historical contexts, throwing light on a little-known chapter of the intellectual and social history of Islam.
Oxford UP, 2011, geb, 331 pp, € 58.50, 9780195384321
winkelwagen
Sevindi, Nevval
Contemporary Islamic Conversations: M. Fethullah Gulen on Turkey, Islam, and the West
Discusses the ideas of the most important living Muslim thinker and leader in contemporary Turkey.
SUNY, 2008, pap, 160 pp, € 22.50, 9780791473542
winkelwagen
Sfeir, A. (ed.)
The Columbia World Dictionary of Islamism
Translated & edited by J. King

Antoine Sfeir's Columbia World Dictionary of Islamism is a major resource. Translated for the first time from the original French, this volume features more than two thousand entries on the history of Islamism and Islamic countries. It provides a balanced account of events and organizations, as well as philosophers, activists, militants, and other prominent figures, and offers a window into a movement that has irrevocably changed both Muslim and Western societies.The dictionary includes entries on the roots of Islamism and jihad in Africa, Afghanistan, Chechnya, Egypt, India, Iran, Iraq, Morocco, the Balkans, and the United States, among many other countries and locations. It profiles such key individuals as Louis Farrakhan; Tariq Ramadan; Abu Hamza Al-Masri; Algeria's Hassan Hattab, the founder of the Muslim Brotherhood; Egypt's Hassan Al-Banna; and the leader of the Afghan Jombesh-i Melli Islami movement, Abdul Rashid Dostum; historical events such as the bombing of the U.S.S. Cole and Syria's Hama massacre; organizations and religious movements such as the Taliban, Hezbollah, Hamas, Morocco's Justice and Development Party, and Iran's Association for the Defense of the Values of the Islamic Revolution; and groups including Tablighi Jamaat (the Society of the Message), the World Association for Muslim Youth, and Lebanon's Al-Ahbash.A unique aspect of this dictionary is its examination of this antimodern incarnation of Islam and its efforts to claim (or reclaim) Muslim society, families, and professional environments. The volume considers such questions as whether activist Islam is terrorist and if it can coexist with Western societies; whether terrorism can be justified by the Quran; and what are the components of an international Islam. Antoine Sfeir, internationally renowned for his scholarship and expertise on this subject, remains sensitive to the differences between Islam and Islamism and approaches the ideology from geopolitical, sociological, and historical standpoints.

Columbia UP, 2007, geb, 429 pp, € 67.00, 9780231146401
winkelwagen
   
Shah, M. (ed.)
The Hadith
sKB, sUB
Critical Concepts in Islamic Studies, Routledge, 2009, geb, 1600 pp, € 800.00, 9780415473989
winkelwagen
   
Shahrastani
Keys to the Arcana. Shahrastani`s Esoteric Commentary on the Qur`an
Qur`anic Studies Series, 6, Oxford UP, 2009, geb, 267 pp, € 66.00, 9780199533657
winkelwagen
   
Shamsie, K.
Offence. The Muslim case
Manifestos for the 21st Century, Seagull Books, 2009, geb, 82 pp, € 18.50, 9781906497033
winkelwagen
   
Shatanawi, M.
Islam in beeld; Kunst en cultuur van moslims wereldwijd
SUN, 2009, geb, 292pp, € 29.50, 9789085066279
winkelwagen
   
Shepard, W.
Introducing Islam
World religions Series, Routledge, 2009, pap, 304 pp, € 31.50, 9780415455183
winkelwagen
Shoemaker, S.J.
The Death of a Prophet. The End of Muhammad's Life and the Beginning of Islam
The oldest Islamic biography of Muhammad, written in the mid-eighth century, relates that the prophet died at Medina in 632, while earlier and more numerous Jewish, Christian, Samaritan, and even Islamic sources indicate that Muhammad survived to lead the conquest of Palestine, beginning in 634-35. Although this discrepancy has been known for several decades, Stephen J. Shoemaker here writes the first systematic study of the various traditions. Using methods and perspectives borrowed from biblical studies, Shoemaker concludes that these reports of Muhammad's leadership during the Palestinian invasion likely preserve an early Islamic tradition that was later revised to meet the needs of a changing Islamic self-identity. Muhammad and his followers appear to have expected the world to end in the immediate future, perhaps even in their own lifetimes, Shoemaker contends. When the eschatological Hour failed to arrive on schedule and continued to be deferred to an ever more distant point, the meaning of Muhammad's message and the faith that he established needed to be fundamentally rethought by his early followers. The larger purpose of The Death of a Prophet exceeds the mere possibility of adjusting the date of Muhammad's death by a few years; far more important to Shoemaker are questions about the manner in which Islamic origins should be studied. The difference in the early sources affords an important opening through which to explore the nature of primitive Islam more broadly. Arguing for greater methodological unity between the study of Christian and Islamic origins, Shoemaker emphasizes the potential value of non-Islamic sources for reconstructing the history of formative Islam.
Divinations: Rereading Late Ancient Religion, Pennsylvania UP, 2012, geb, 408 pp, € 67.50, 9780812243567
winkelwagen
   
Shryock, A. (ed)
Islamophobia, Islamophilia. Beyond the Politics of Enemy and Friend
B2433
Indiana UP, 2010, pap, 250 pp, € 24.90, 9780253221995
winkelwagen
Siddiqui, Mona
The Good Muslim: Reflections on Classical Islamic Law and Theology
In this thought-provoking book, Mona Siddiqui reflects upon key themes in Islamic law and theology. These themes, which range through discussions about friendship, divorce, drunkenness, love, slavery and ritual slaughter, offer fascinating insights into Islamic ethics and the way in which arguments developed in medieval juristic discourse. Pre-modern religious works contained a richness of thought, hesitation and speculation on a wide range of topics, which were socially relevant but also presented intellectual challenges to the scholars for whom God's revelation could be understood in diverse ways. These subjects remain relevant today, for practising Muslims and scholars of Islamic law and religious studies. Mona Siddiqui is an astute and articulate interpreter who relays complex ideas about the Islamic tradition with great clarity. Her book charts her own journey through the classical texts and reflects upon how the principles expounded there have guided her own thinking, teaching and research.
Cambridge UP, 2012, pap, 231 pp, € 28.00, 9780521740128
winkelwagen
   
Singer, A.
Charity in Islamic Societies
Cambridge UP, 2008, pap, 246 pp, € 22.50, 9780521529129
winkelwagen
   
Siraj al-Haqq Kugle, S.
Homosexuality in Islam. Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims
Oneworld, 2010, pap, 335 pp, € 27.50, 9781851687015
winkelwagen
   
Skelly, J.M. (red.)
Political Islam from Muhammad to Ahmadinejad: Defenders, Detractors, and Definitions
B2090
Praeger Security International, 2010, geb, 281 pp, € 46.25, 9780313372230
winkelwagen
Slaats, Jonas
Soefi's, punkers en poeten. Een Christen op reis door de Islam
Drie jaar lang voerde de christelijke theoloog Jonas Slaats openhartige gesprekken met invloedrijke spirituele figuren en belangrijke artiesten uit de islamitische wereld. Hij combineerde zijn academische achtergrond in filosofie, antropologie en theologie met zijn ervaring in activisme, bloggen en schrijven, en verzamelde zo een reeks boeiende dialogen over allerhande onderwerpen op het snijvlak van cultuur, maatschappij en religie.
Averbode, 2015, geb, € 20.00, 9789031739554
winkelwagen
Small, K.E.
Textual Criticism and Qur'an Manuscripts
This unique work takes a method of textual analysis commonly used in studies of ancient Western and Eastern manuscripts and applies it to twenty-one early Qur'an manuscripts. Keith Small analyzes a defined portion of text from the Qur'an with two aims in view: to recover the earliest form of text for this portion, and to trace the historical development of this portion to the current form of the text of the Qur'an. Small concludes that though a significantly early edited form of the consonantal text of the Qur'an can be recovered, its original forms of text cannot be obtained. He also documents the further editing that was required to record the Arabic text of the Qur'an in a complete phonetic script, as well as providing an explanation for much of the development of various recitation systems of the Qur'an. This controversial, thought-provoking book provides a rigorous examination into the history of the Qur'an and will be of great interest to Quranic Studies scholars.
Lexington Books, 2012, pap, 208 pp, € 31.00, 9780739177532
winkelwagen
   
Smith, J. I.
Islam in America. Second Edition
tb
Columbia Contemporary American Religion Series, Columbia University Press, 2009, pap, € 24.95, 9780231147118
winkelwagen
Smith, J.I. & Y.Y. Haddad
The Islamic Understanding of Death and Resurrection
Print-On-Demand

This book provides a thorough and accessible guide to belief about the afterlife in the Sunni Muslim tradition. Drawing on the Qur'an, traditions, creeds, and theological commentaries, as well as interviews with Muslim clerics, the authors offer an overview of the Islamic eschatological narrative, describing the understanding of events beginning with the death of the individual and ending with habitation in the final abodes of recompense.

Oxford UP, 2003, pap, 262 pg, € 21.00, 9780195156492
winkelwagen
   
Sonn, T.
Islam, A Brief History. Second edition
Blackwell Brief Histories of Religion Series, Wiley-Blackwell, 2010, pap, 226 pp, € 27.50, 9781405180931
winkelwagen
   
Soroush, A. (edited by M. Sadri & A. Sadri)
Reason, Freedom, and Democracy in Islam
op bestelling / by order, POD
Oxford, 2002, pap, 236pp, € 36.00, 0195158202 / 9780195158205
winkelwagen
Speelman, G., K. Steenbrink
Een kleine Koran. Praktische hulp bij het lezen van de Koran aan de hand van de tweede soera
In dit boek is, na een korte inleiding op de koran gekozen voor het doorlezen van het langste van de 114 hoofdstukken of soera' s van de Koran. In dit ene hoofdstuk (7% van de gehele Korantekst) vindt de lezer alle registers van de Koran: verhalen over de vroegere profeten: Adam, Abraham, Mozes, David, Jezus maar ook gebeden, polemiek met joden, christenen en aanhangers van de oude Arabische religie, voorschriften voor het verrichten van het gebed, ethische aansporingen en gebeden. Deze tekst wordt hier van een commentaar voorzien zoals ook een Bijbelcommentaar geschreven wordt: met historische en taalkundige toelichting en een overzicht van verschillende interpretaties en tevens bescheiden toepassingen. Immers, deze oude tekst blijft in de moderne tijd ook de aandacht vragen.
Narratio, 2011, pap, 156 pp, € 17.50, 9789052638171
winkelwagen
   
Steenbrink, K.
De Jezusverzen in de Koran
Meinema, 2006, pap, 190 pp, € 17.50, 9021141027 / 9789021141022
winkelwagen
   
Steinberg, J.
Isma`ili Modern. Globalization and Identity in a Muslim Community
North Carolina UP, 2011, pap, € 64.95, 9780807834077
winkelwagen
   
Stephanous, A. Z.
Political Islam, Citizenship, and Minorities. The Future of Arab Christians in the Islamic Middle East
B2581
University Press of America, 2010, pap, 242 pp, € 31.00, 9780761850434
winkelwagen
   
Stetkevych, S. P.
The Mantle Odes. Arabic Praise Poems to the Prophet Muhammad
B2433
Indiana UP, 2010, pap, 306 pp, € 29.95, 9780253222060
winkelwagen
   
Strengholt, Jos
Egypte mijn volk, ooggetuige van een omwenteling
te bestellen
Medema, 2011, pap, 238 pp, € 12.95, 9789063536343
winkelwagen
   
Strick van Linschoten, A. & F. Kuehn
An Enemy We Created. The Myth of the Taliban, Al Qaeda Merger in Afghanistan, 1970-2010
Hurst, 2011, geb, 320 pp, € 34.50, 9781849041546
winkelwagen
Strindberg, A.,M. Warn
Islamism
This book offers a rigorous and balanced analysis of how and why Islamism has risen to the fore as the dominant voice of Islamic discourse and what accounts for the often vastly different political agendas, tactical choices and strategic objectives of individual Islamist groups. It shows how a common Islamist language of resistance and defiance acquires distinctive meanings and implications in different local contexts, as well as how these local struggles connect to each other. Drawing on important insights from social psychology, critical studies, and post-colonial studies, the book pinpoints the underlying dynamic that drives Islamist struggles in the world today, and shows how diverse experiences of repression and humiliation - real or perceived - are translated into an equally diverse collection of struggles aimed at promoting an alternative social order of independence and dignity framed by Islam
Polity Press, 2011, pap, 238 pp, € 22.50, 9780745640624
winkelwagen
   
Suleiman, Y.
Living Islamic History. Studies in Honour of Professor Carole Hillenbrand
Tb
Edinburgh UP, 2009, geb, 272 pp, € 92.50, 9780748637386
winkelwagen
   
Suleman, F. (ed.)
Word of God, Art of Man. The Qur’an and its Creative Expressions
By Order
Qur’anic Studies Series, Oxford UP, 2007, geb, 330 pp, € 82.90, 97890199238354
winkelwagen
Taji-Farouki, S. (ed.)
Modern Muslim Intellectuals and the Qur`an
This volume examines Muslim intellectuals from the Arab world, Iran, Turkey, Indonesia, Pakistan, the USA, and Europe who employ contemporary critical methods to interpret the Qur'an, arriving at conclusions that challenge those of the past. It offers a framework for understanding their work and responses to this among Muslim and Non-Muslim audiences, and illustrates the diverse struggles in which they recruit the Qur'an, read through the lens of their modernist or post-modernist positions. Pointing to the emergence of a new trend in Muslim interpretation characterised by direct engagement with the word of God and the embrace of intellectual modernity in the context of an increasingly globalized world, it presents and analyses for the first time a representative selection of its voices, methods, and conclusions.
Qur`anic Studies Series, Oxford, 2004, geb, 342 pp, € 74.00, 9780197200025
winkelwagen
Taji-Farouki, S. (ed.)
Modern Muslim Intellectuals and the Qur`an
This volume examines Muslim intellectuals from the Arab world, Iran, Turkey, Indonesia, Pakistan, the USA, and Europe who employ contemporary critical methods to interpret the Qur'an, arriving at conclusions that challenge those of the past. It offers a framework for understanding their work and responses to this among Muslim and Non-Muslim audiences, and illustrates the diverse struggles in which they recruit the Qur'an, read through the lens of their modernist or post-modernist positions. Pointing to the emergence of a new trend in Muslim interpretation characterised by direct engagement with the word of God and the embrace of intellectual modernity in the context of an increasingly globalized world, it presents and analyses for the first time a representative selection of its voices, methods, and conclusions.
Qur`anic Studies Series, Oxford, pap, 342 pp, € 34.50, 9780197200032
winkelwagen
Taji-Farouki, S. & Nafi, B. M. (eds)
Islamic Thought in the Twentieth Century
This book provides in-depth discussions of Islamic thought across the twentieth century, encompassing the breadth of self-expression in Muslim communities world-wide. It explores key themes in modern Islamic thinking, including the social origins and ideological underpinnings of the late 19th- early 20th-century Islamic reformist project, nationalism in the Muslim world, Islamist attitudes towards democracy, Muslim perceptions and constructions of the West, and aspects of Muslim thinking on Christians and Jews. It examines these themes in terms of the historical, political and social conditions of the Muslim world, and its ongoing interactions with the West.
I.B. Tauris, 2004, pap, 387 pp, € 29.95, 9781850437512
winkelwagen
   
Tamimi, A.
Hamas. Unwritten Chapters
Hurst, 2009, pap, 376 pp, € 19.95, 9781849040013
winkelwagen
   
Tayob, A., I. Niehaus, W. Weisse (ed.)
Muslim Schools and Education in Europe and South Africa
by order
Religionen im Dialog, Band 5, Waxmann Verlag, 2011, pap, 198 pp, € 29.95, 9783830925545
winkelwagen
Tibi
Islam in Global Politics. Conflict and Cross-Civilizational Bridging
Reaching beyond traditionally politicised scholarship to provide a unique perspective on the place of religion and culture in global and local politics, this book examines the impact of Islam on 'civilizational' relations between different groups and polities. Bassam Tibi takes a highly original approach to the topic of religion in world politics, exploring the place of Islam in society and its frequent distortion in world politics to the more radical Islamism. Looking at how this becomes an immediate source of tension and conflict between the secular and the religious, Tibi rejects the 'clash of civilizations' theory and argues for the revival of Islamic humanism to help bridge the gap. Chapters expand on: inter-civilizational conflict in global politics dialogue between religious and secular, East and West western concepts of Islamism euro-Islam and the Islamic diaspora in Europe Islamic humanism as a tool for bridging civilizations. Shedding new light on the highly topical subject of Islam in politics and society, this book is an essential read for scholars and students of international politics, Islamic studies and conflict resolution.
Routledge, 2012, pap, 228 pp, € 41.00, 9780415686259
winkelwagen
Tibi, B.
Political Islam, World Politics and Europe. Democratic Peace and Euro-Islam versus Global Jihad
Routledge, 2007, pap, 311 pp, € 37.50, 9780415437813
winkelwagen
   
Tibi, B.
The Challenge of Fundamentalism. Political Islam and the New World Disorder, Updated Edition.
by order
Comparative Studies in Religion and Society 9, California UP, 2002, pap, 262 pp, € 22.90, 0520236904 / 9780520236905
winkelwagen
Tibi, Bassam
Islamische Zuwanderung. Die gescheiterte Integration.
DVA, 2002, geb, 380 pp, € 27.75, 9783421056337
winkelwagen
   
Trimingham, S.
Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times
By Order
Arab and Islamic Studies, Stacey International, 2002, geb, 366 pp, € 32.50, 9781900988681
winkelwagen
Turam, B.
Between Islam and the State: The Politics of Engagement
Throughout the Middle East, the clash between Islamic forces and authoritarian states has undermined many democratization efforts. But in Turkey, Islamic actors-from the Gulen movement to the pro-Islamist Justice and Development Party-have been able to negotiate the terms of secular liberal democracy. This book explores the socio-political conditions and cultural venues in which Islamic movements cease to confront and start to cooperate with secular states. Though both the Gulen and JP have ambivalent attitudes toward individual freedoms and various aspects of civil society, their continuing engagements with the state have encouraged democracy in Turkey. As they contest issues of education and morality but cooperate in ethnic and gender politics, they redraw the boundaries between public sites and private lives. Showing opportunities for engagement between Islam and the state, from Turkey to Kazakhstan to the United States, Between Islam and the State illustrates a successful means of negotiating between religion and politics.
Stanford UP, 2007, pap, 223 pp, € 21.60, 9780804755016
winkelwagen
Turner, C.
Islam: The Basics. Second Edition
Now in its second edition, Islam: The Basics provides an introduction to the Islamic faith, examining the doctrines of the religion, the practises of Muslims and the history and significance of Islam in modern contexts. Key topics covered include: the Qur'an and its teachings the life of the Prophet Muhammad gender, women and Islam Sufism and Shi'ism Islam and the western world non-Muslim approaches to Islam. With updated further reading, illustrative maps and an expanded chronology of turning points in the Islamic world, this book is essential reading for students of religious studies and all those new to the subject of Islam.
Routledge, 2006/2011, pap, 262 pp, € 18.95, 9780415584920
winkelwagen
   
Turner, C. and Horkuc, H.
Said Nursi
Makers of Islamic Civilization, I.B. Tauris, 2009, pap, 140 pp, € 16.50, 9781845117740
winkelwagen
Turner, R.B.
Islam in the African-American Exerience, 2-nd ed.
The involvement of black Americans with Islam reaches back to the earliest days of the African presence in North America. Part I of the book explores these roots in the Middle East, West Africa, and antebellum America. Part II tells the story of the Prophets of the City -the leaders of the new urban-based African American Muslim movements in the 20th century. Turner places the study of Islam in the context of the racial, ethical, and political relations that influenced the reception of successive presentations of Islam, including the West African Islam of slaves, the Ahmadiyya Movement from India, the orthodox Sunni practice of later immigrants, and the Nation of Islam. This second edition features a new introduction, which discusses developments since the earlier edition, including Islam in a post-9/11 America.
Indiana UP, 2003, pap, 312 pp, € 26.50, 9780253216304
winkelwagen
   
Valentine, S. R.
Islam and the Ahmadiyya Jama at. History, Belief, Practice
Hurst & Co, 2008, geb, 284 pp, € 38.50, 9781850659167
winkelwagen
van Bommel, Abdulwahid
De Koran, uitleg voor kinderen
Als kind vragen stellen aan de Koran is spannend en leerzaam. Voor ouders schept het een band met het kind om samen de Koran te ontdekken. In deze prachtig geillustreerde koranuitleg maken kinderen speels en creatief kennis met de verhalen over de grote profeten en de betekenis van korte soera's. Het kind kan zelf vragen stellen en krijgt ook vragen terug:
- Wie of wat is Allah? Waarom hebben we een Koran gekregen?
- Wat heb jij over jezelf ontdekt?
- Wat is een goed mens? Zo iemand als jij?

Net als alle andere kinderen, lijken moslimkinderen vaak op mini-volwassenen met een volle agenda om maar niets te missen en goed te presteren. Moslimouders verwachten vaak dat vanuit de Koran een zekerheidsgeloof wordt aangeboden aan het kind, vol duidelijke regels en pasklare antwoorden.
Toch blijkt het waardevoller voor een kind om zelf te ontdekken waar het naar zoekt. Een zelf ontdekt antwoord blijft nu eenmaal beter hangen dan iets wat van buiten af wordt opgelegd. In de Nederlandse cultuur zien leerkrachten daarom een vrij gesprek met het kind als een betere voorbereiding op de veelkleurige samenleving.
De Koran, uitleg voor kinderen is bedoeld voor thuis, de moskee en de bovenbouw van islamitische basisscholen. Het verschijnt als eerste deel in een serie van vier delen.
Ook voor kinderen in het niet-islamitisch onderwijs en hun ouders is deze kennismaking met de Koran een uniek en verrassend leesavontuur.

Parthenon, 2017, geb, 408 pp, € 29.90, 9789079578825
winkelwagen
Vasalou, Sophia
Moral Agents and Their Deserts: The Character of Mutazilite Ethics
Must good deeds be rewarded and wrongdoers punished? Would God be unjust if He failed to punish and reward? And what is it about good or evil actions and moral identity that might generate such necessities? These were some of the vital religious and philosophical questions that eighth- and ninth-century Mu'tazilite theologians and their sophisticated successors attempted to answer, giving rise to a distinctive ethical position and one of the most prominent and controversial intellectual trends in medieval Islam. The Mu'tazilites developed a view of ethics whose distinguishing features were its austere moral objectivism and the crucial role it assigned to reason in the knowledge of moral truths. Central to this ethical vision was the notion of moral desert, and of the good and evil consequences--reward or punishment--deserved through a person's acts. Moral Agents and Their Deserts is the first book-length study of this central theme in Mu'tazilite ethics, and an attempt to grapple with the philosophical questions it raises. At the same time, it is a bid to question the ways in which modern readers, coming to medieval Islamic thought with a philosophical interest, seek to read and converse with Mu'tazilite theology. Moral Agents and Their Deserts tracks the challenges and rewards involved in the pursuit of the right conversation at the seams between modern and medieval concerns.
Princeton UP, 2008, geb, 252 pp, € 41.50, 9780691131450
winkelwagen
Verhoef, Eduard (vert)
De Koran
Eduard Verhoef heeft de Koran zo begrijpelijk mogelijk vertaald en is dicht bij de grondtekst gebleven. Deze twee doelstellingen (begrijpelijk Nederlands en brontekstgetrouw) vereisen compromissen. Soms is 'hij' vervangen door 'God' om duidelijk te maken wie bedoeld wordt. Eendere woorden in het Arabisch zijn soms met uiteenlopende Nederlandse woorden vertaald omwille van begrijpelijk Nederlands.

De stijl van de Koran is hier en daar zo compact dat het verleidelijk is om in het Nederlands een zinsnede toe te voegen; daar is echter van afgezien. Sommige verzen van de Koran zijn moeilijk te begrijpen. Dat geldt op die plaatsen ook voor de Nederlandse vertaling. In een later in 2016 te verschijnen 'toelichting op de Koran' wordt op die lastige teksten ingegaan.

De naam 'Allah' is met God vertaald, net zoals we dat met het Franse 'Dieu' zouden doen. (Omgekeerd gebruiken christenen in Arabische landen zonder enige aarzeling 'Allah' voor God, en wordt 'Allah' ook gebruikt in Arabische edities van de Bijbel.)

Met een inleiding door arabist dr. Jan Jaap de Ruiter.

Dr. Eduard Verhoef is theoloog en studeerde Semitische talen. Hij is kenner van de Koran en de ontstaansgeschiedenis van de islam. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en publiceert in internationale tijdschriften. Jarenlang begeleidde hij Koranleesgroepen.

Skandalon, 2016, geb, 383 pp, € 29.95, 9789492183224
winkelwagen
   
Verstraete, Pieter / Goethem, Peter van
Iran: de kunst van het ontwijken, censuur en verzet in de islamitische republiek Iran
te bestellen
Acco, 2011, pap, 99 pp, € 18.50, 9789033484001
winkelwagen
   
Vertigans, S.
Militant Islam. A Sociology of Characteristics, Causes and Consequences
Routledge, 2008, pap, 211 pp, € 29.00, 9780415412469
winkelwagen
Vervaeke, L.
De Jasmijnrevolutie. Startschot van de Arabische Lente
tb. Op 17 december 2010 stak een Tunesische jongeman zichzelf uit protest tegen het regime in brand. Die daad had grote gevolgen. Hij groeide uit tot een nationale held en het Tunesische volk vond de moed in opstand te komen. President Ben Ali weigerde af te treden, waardoor het protest alleen maar groeide. De sociale media en de slechte economische omstandigheden wakkerden het vuur aan. De vlam sloeg over naar andere Arabische landen en de rest is geschiedenis. Leen Vervaeke is tijdens het begin van de Arabische revolutie in Tunesië en gaat de straat op. Ze staat tussen de rebellen en spreekt met de inwoners die het regime omverwerpen. Daarna reist Vervaeke nog enkele malen naar Tunesië om ook het verdere verloop van dichtbij mee te maken, o.a. om de verkiezingen mee te maken in oktober 2011. Op intelligente, meeslepende en persoonlijke wijze doet deze talentvolle journaliste verslag van een belangrijke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis, waarvan nog niemand de afloop kent. Leen Vervaeke schreef in de Volkskrant meerdere artikelen over de opstand in Tunesië. Dit vormde de basis van De Jasmijnrevolutie.jnt februari 2012
Meulenhoff, 2012, pap, 256 pp, € 19.95, 9789029088480
winkelwagen
   
Vikor, K.S.
Zwischen Gott und Sultan Zur Geschichte des islamischen Rechts
Verlag der Weltreligionen, 2010, geb, 550 pp, € 36.90, 9783458710301
winkelwagen
   
Virani, S.N.
The Ismailis in the Middle Ages. A History of Survival, a Search for Salvation
BY ORDER
Oxford UP, 2007, geb, 301 pp, € 64.50, 9780195311730
winkelwagen
   
Volpi, F. (ed.)
Political Islam. A Critical Reader
B2064
Routledge, 2010, pap, 471 pp, € 37.50, 9780415560283
winkelwagen
Volpi, Frederic
Political Islam Observed
This book offers a framework for understanding the interaction between the academic disciplines 'observing' contemporary political Islam and the individuals and communities being 'observed' practising it. Volpi investigates how different disciplinary approaches in the social sciences explain and understand their 'Islamic' subject matter, revealing how political Islam is a phenomenon that each academic discipline analyses using its own dominant paradigms. He offers a multidisciplinary account of political Islam based on the insights provided by postorientalism, international studies, sociology of religion, democratisation studies, multiculturalism studies, security studies, and globalisation studies. His book outlines the areas of convergence and the synergies between these approaches and highlights the gaps and misunderstanding that still exist between parallel narratives on Islamism.
Hurst, 2010, pap, 226 pp, € 31.50, 9781849040617
winkelwagen
Voorhoeve, M. (Ed)
Family Law in Islam. Divorce, Marriage and Women in the Muslim World
In both the West and throughout the Muslim world, Islamic family law is a highly - and hotly - debated topic. In the Muslim World, the discussions at the heart of these debates are often primarily concerned with the extent to which classical Islamic family law should be implemented in the national legal system, and the impact this has on society.

Family Law in Islam highlights these discussions by looking at public debates and legal practice. Using a range of contemporary examples, from polygamy to informal marriage (zawaj 'urfi), and from divorce with mutual agreement (khul') to judicial divorce (tatliq), this wide-ranging and penetrating volume explores the impact of Islamic law on individuals, families and society alike from Morocco to Egypt and from Syria to Iran. It thus contains material of vital importance for researchers of Islamic Law, Politics and Society in the Middle East and North Africa.

Library of Islamic Law, Tauris Academic Studies, 2012, geb, 240 pp, € 85.00, 9781848857421
winkelwagen
   
Vries, N. de
Van Esfahan tot Efeze. Langs Perzische Koningswegen
Hollandia Dominicus Reisverhalen, Hollandia, 2009, pap, 380 pp, € 18.90, 9789064104787
winkelwagen
   
Vuckovic, B.O.
Heavenly Journeys, Earthly Concerns. The Legacy of the Mi’raj in the Formation of Islam
by order, POD
Religion in History, Society, and Culture Series, Routledge, 2005, geb, 178 pp, € 92.50, 0415967856 / 9780415967853
winkelwagen
Waardenburg, J. (red)
Islam, norm ideaal en werkelijkheid
UITVERKOCHT
Van Holkema & Warendorf, 2008, pap, 540 pp, € 36.99, 9789047507833
winkelwagen
Wagemakers, J.
A Quietists Jihadi. The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi
Since 9/11, the Jordanian Abu Muhammad al-Maqdisi (b. West Bank, 1959) has emerged as one of the most important radical Muslim thinkers alive today. While al-Maqdisi may not be a household name in the West, his influence amongst like-minded Muslims stretches across the world from Jordan - where he lives today - to Southeast Asia. His writings and teachings on Salafi Islam have inspired terrorists from Europe to the Middle East, including Abu Mus'ab al-Zarqawi, the former leader of al-Qa'ida in Iraq, and Ayman al-Zawahiri, Osama Bin Laden's successor as the head of al-Qa'ida Central. This groundbreaking book, which is the first comprehensive assessment of al-Maqdisi, his life, ideology, and influence, is based on his extensive writings and those of other jihadis, as well as on interviews that the author conducted with (former) jihadis, including al-Maqdisi himself. It is a serious and intense work of scholarship that uses this considerable archive to explain and interpret al-Maqdisi's particular brand of Salafism. More broadly, the book offers an alternative, insider perspective on the rise of radical Islam, with a particular focus on Salafi opposition movements in Saudi Arabia and Jordan.
Cambridge UP, 2012, pap, 290 pp, € 26.50, 9781107606562
winkelwagen
   
Wagner, W.H.
Opening the Quran. Introducing Islams Holy Book
Notre Dame UP, 2008, geb, 547 pp, € 49.50, 9780268044152
winkelwagen
   
Waines, D.
The Odyssey of Ibn Battuta. Uncommon Tales of a Medieval Adventurer
B2092
I. B. Tauris, 2010, geb, 226 pp, € 32.50, 9781845118051
winkelwagen
Waines, David
An Introduction to Islam, second edition
This revised and updated second edition features a new section tackling the issues arising from Islam's changing role in the volatile world order of the new millennium. Appearing at the end of a book which explores the ideas and traditions of Islam in depth, this new section offers thought-provoking reflections on the role of religion in the current conflicts.
Cambridge, 2003, pap, 367pp, € 29.50, 9780521539067
winkelwagen
   
Walbridge, J.
God and Logic in Islam. The Caliphate of Reason
B2830
Cambridge UP, 2011, geb, 211 pp, € 75.00, 9780521195348
winkelwagen
   
Warde, I.
Islamic Finance in the Global Economy - Second Edition
Edinburgh UP, 2009, pap, 272 pp, € 32.90, 9780748627776
winkelwagen
Warraq, Ibn
Weg uit de Islam: Getuigenissen van afvalligen
Met een inleiding van Afshin Ellian

In het Westen is de beslissing je geloof de rug toe te keren een persoonlijke keuze en het recht van elk individu. In een deel van de islamitische wereld daarentegen beschouwt men afvalligheid als een ontoelaatbare daad; orthodoxe moslims zien het zelfs als een misdaad die met de doodstraf bekocht moet worden. Bovendien zal de afvallige moslim niet alleen in deze, maar ook in de volgende wereld voor zijn trouweloze daad - desertie en verraad van de gemeenschap - moeten boeten. Ibn Warraq geeft een glashelder overzicht van wat er in de koran en hadiths over afvalligheid staat geschreven en verzamelde aangrijpende getuigenissen. De ex-moslims die aan het woord komen, voelen het als hun plicht zich uit te spreken. Ze gaan de confrontatie aan en geven hun visie op het geloof waar ze eens toe behoorden. Deze moedige afvalligen, afkomstig uit alle delen van de islamitische en de westerse wereld, vertellen hoe zij langzaam tot het besef kwamen dat hun geloof in veel opzichten bedrieglijk en soms zelfs gevaarlijk was. Hun persoonlijke aantekeningen en dagboekfragmenten laten de persoonlijke weg zien die zij aflegden op zoek naar inzicht en intellectuele vrijheid. Ze zijn een aanmoediging voor andere ex-moslims om hun denkbeelden openlijk te uiten en ze geven een overweldigend beeld van de weg naar geloofsvrijheid.

Meulenhoff, 2008, pap, 557 pp, € 39.90, 9789029081535
winkelwagen
   
Watt, W.M.
Islamic Philosophy and Theology
Transaction Publishers, 2008, pap, 196 pp, € 29.95, 9780202362724
winkelwagen
Watt, W.M.
Islamic Political Thought
Examining the close relationship between religious beliefs and political doctrine in Islamic countries, this introductory book offers a clear account of how Islamic political thought has developed from the politico-religious structure established by Mohammed and his immediate successors.
Islamic Surveys Vol 6, Edinburgh UP, 1968 / 2003, pap, 186 pp, € 26.90, 9780748610983
winkelwagen
   
Watt, W.M.
The Formative Period of Islamic Thought.
Oneworld, 1998/2002 (herdruk), pap, 424 pp, € 32.00, 9781851681525
winkelwagen
   
Watt, W.M.
What is Islam?
By Order
Arab and Islamic Studies, Longman, 1979, geb, 272 pp, € 32.50, 9780582783027
winkelwagen
Watt, W. Montgomery
Bell's inleiding tot de Koran
de Ploeg, pap, 233 pp, € 21.90, 9789065840295
winkelwagen
Watt, W. Montgomery
Muhammad. Prophet and Statesman
Oxford UP, 1974, pap, 250 pp, € 21.95, 9780198810780
winkelwagen
Watt, W.Montgomery, Richard Bell
Introduction to the Qur'an
Surveying the life, aims, character and inspiration of Muhammad, this classic introduction explains the history, form and chronology of the Qur'an, and gives the views of Muslim and Occidental scholars.
Islamic Surveys Vol 8, Edinburgh University Press, 1995/2011, pap, 258 pp, € 32.50, 9780748605972
winkelwagen
   
Weinberger, E
Muhammad
BY ORDER
Verso, 2006, geb, 56 pp, € 12.50, 1844671186 / 9781844671182
winkelwagen
   
Weller, P.
A Mirror for Our Times, The Rushdie Affair and the Future of Multiculturalism
Continuum, 2009, pap, 274 pp, € 26.90, 9780826451200
winkelwagen
Weller, P.
European Muslims, Civility and Public Life: Perspectives on and from the Gulen Movement
This is an assessment of the influence and impact of the Islamic scholar and activist Fethullah Gulen, and those who are inspired by him, on contemporary Islam. This edited collection deals with the challenges and opportunities faced by Muslims and the wider society in Europe following the Madrid train bombings of 2003 and the London Transport attacks of 2007. The contributors explore the challenges to the concept and practice of civility in public life within a European context, and demonstrates the contributions that can be made in this regard by the thought and practice of the global movement associated with the Turkish Muslim scholar Fethullah Gulen. The importance and distinctiveness of teaching of Gulen and the practice of the movement is that it is rooted in a confident Turkish Islamic heritage while being fully engaged with modernity. It offers the possibility of a contextualised renewal of Islam for Muslims in Europe while being fully rooted in the teachings of the Qu'ran and the Sunnah of the Prophet. This volume is an important contribution to the study of the movement, which advocates the freedom of religion while making an Islamic contribution to the wider society based on a commitment to service of others.
Continuum, 2012, pap, 255 pp, € 27.50, 9781441102072
winkelwagen
   
Wheeler, B.
Mecca and Eden. Rituals, Relics, and Territory in Islam
BY ORDER
Chicago UP, 2006, pap, 333 pp, € 27.50, 0226888045 / 9780226888040
winkelwagen
Wheeler, B.M.
Introduction to the Quran: Stories of the Prophets
Designed as an introduction to the Quran with particular emphasis on parallels with Biblical tradition, this work provides a concise but detailed overview of Muslim prophets from Adam to Muhammad. Each of the chapters is organized around a particular prophet, including an English translation of the relevant verses of the Quran and a wide selection of classical, medieval and modern Muslim commentaries on those verses. Quran commentaries include references to Sunni and Shi'i sources from Spain, Central Asia, the Middle East, Africa and South East Asia. Annotated edition.

Contents: Adam and Eve; Cain and Abel; Seth; Idris; Noah; Hud; Salih; Abraham; Isaac and Ishmael; Lot; Shuayab; Job; Dhu al-Kifl; People of the Well; People of Ya-Sin; Jonah; Moses and the Israelites; Moses, Khidr and Dhu al-Qarnayn; Joshua and Aaron; Elijah; Elisha; Ezekiel; Samuel and Saul; David; Solomon; Jeremiah; Daniel; Ezra; Zachariah and John the Baptist; Jesus; Disciples of Jesus; People of the Cave; Muhammad.
Comparative Islamic Studies, Continuum, 2002, pap, 397 pp, € 54.50, 9780826449573
winkelwagen
   
Wheeler, B.M. (ed.)
Teaching Islam
BY ORDER, POD
Teaching Religious Studies Series, Oxford, 2004, pap, 226 pp, € 21.00, 0195152255 / 9780195152258
winkelwagen
   
Whittingham, M.
Al-Ghazali and the Quran: One book, many meanings
BY ORDER
Culture and Civilization in the Middle East, Routledge, 2007, geb, 147 pp, € 115.00, 9780415375436
winkelwagen
   
Wiktorowicz, Q. (ed.)
Islamic Activism. A Social Movement Theory Approach
Indiana UP, 2004, geb, 316 pp, € 35.00, 9780253342812
winkelwagen
Wiktorowicz, Q. (ed)
Islamic Activism. A Social Movement Theory Approach
This volume represents the first comprehensive attempt to incorporate the study of Islamic activism into social movement theory. It argues that the dynamics, processes, and organization of Islamic activism can be understood as important elements of contention that transcend the specificity of Islam as a system of meaning and identity and a basis for collective action. Drawing on extensive fieldwork, the contributors show how social movement theory can be utilized to address a wide range of questions about the mobilization of contention in support of Muslim causes. The book covers myriad examples of Islamic activism (Sunni and Shi'a) in eight countries (Arab and non-Arab), including case studies of violence and contention, networks and alliances, and culture and framing. Quintan Wiktorowicz is Assistant Professor of International Studies at Rhodes College and author of Global Jihad: Understanding September 11 .
Indiana UP, 2004, pap, 316 pp, € 27.00, 9780253216212
winkelwagen
Wild, Stefan (ed)
The Qur'an as Text
This book contains the updated papers of an international symposium 'The Qur'an as Text' which was held at the University of Bonn in November 1993. This collection intends to break away from the 19th-century paradigm of 'influences', which seems largely exhausted but still dominates Qur'anic studies. Instead, this collection focuses on the literary, the intertextual and the receptional aspects of the Qur'anic text. A new approach to the holy book of Islam in the light of modern hermeneutics which is based on modern methods of literary history, text-linguistics, and aesthetics can open the door for a new and more adequate understanding of the Qur'an, its role for Islamic religion, and its unique place in the history of world religions today.
Islamic Philosophy, Theology and Science (IPTS), vol 27 / Studies on the Children of Abraham, Brill, 1996, geb, 298 pp, € 152.50, 9789004103443
winkelwagen
   
Wink, A.
Akbar
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2009, geb, 124 pp, € 37.90, 9781851686056
winkelwagen
Winter, T. (ed.)
The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology
The Cambridge Companions to Series, Cambridge UP, 2008, pap, 337 pp, € 36.95, 9780521785495
winkelwagen
   
Wohlman, A.
Al-Ghazali, Averroes and the Interpretation of the Quran. Common sense and philosophy in Islam
B2064
Culture and Civilization in the Middle East, Routledge, 2009, geb, 130 pp, € 81.90, 9780415557207
winkelwagen
   
Woltering, R.
Occidentalisms in the Arab World: Ideology and Images of the West in the Egyptian Media
tb
Library of Modern Middle East Studies, I.B.Tauris, 2011, geb, 224 pp, € 69.00, 9781848854765
winkelwagen
Yamani, Mai
Cradle of Islam. The Hijaz and the Quest for an Arabian Identity
In 1932, the Al Saud family officially incorporated the Kingdom of the Hijaz into the new Kingdom of Saudi Arabia. The Hijazis became a people without a country of their own. Cradle of Islam focuses on contemporary Hijazi life and culture made subservient to the dominant national rules of Saudi Arabia, as dictated by a political and religious elite rooted in the central Najd region of the country. But centralisation was not enough to assimilate or tame Saudi Arabia's distinct regional cultures. The Al Saud family could rule but not fully integrate. This book is an insider's account of the hidden world of the Hijazis including their rituals which have helped to preserve Hijazi identity until now.
I. B. Tauris, 2009, pap, 226 pp, € 21.50, 9781845118242
winkelwagen
Yamani, Mai
Cradle of Islam. The Hijaz and the Quest for an Arabian Identity
In 1932, the Al Saud family officially incorporated the Kingdom of the Hijaz into the new Kingdom of Saudi Arabia. The Hijazis became a people without a country of their own. Cradle of Islam focuses on contemporary Hijazi life and culture made subservient to the dominant national rules of Saudi Arabia, as dictated by a political and religious elite rooted in the central Najd region of the country. But centralisation was not enough to assimilate or tame Saudi Arabia's distinct regional cultures. The Al Saud family could rule but not fully integrate. This book is an insider's account of the hidden world of the Hijazis including their rituals which have helped to preserve Hijazi identity until now.
I.B.Tauris, 2004, geb, 224 pp, € 39.95, 9781850437109
winkelwagen
   
Yemelianova, G. (ed.)
Radical Islam in the Former Soviet Union
Tb
Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series, Routledge, 2009, geb, 256 pp, € 106.50, 9780415421744
winkelwagen
   
Yeor, B.
Islam and Dhimmitude. Where Civilizations Collide
by order
Fairleigh Dickinson UP, 2003, pap, 528 pp, € 28.00, 0838639437
winkelwagen
   
Zaeef, A.S.
My Life with the Taliban
Hurst, 2011, pap, 360 pp, € 17.95, 9781849041539
winkelwagen
Zakaria, Fouad
Myth and Reality in the Contemporary Islamist Movement
This classic book explores the intellectual, political and social foundations of Islamism, and current Islamist groups across the Arab and Muslim worlds. Written by Egyptian philosopher and leading Arab intellectual, Fouad Zakariyya, and now available for the first time in English, this thoughtful book has no rival as a critical introduction to the nature of contemporary Islamism.The book was written in the aftermath of the assassination of Egyptian president Anwar Sadat, and at the height of global debates about the relevance of Islamism in contemporary Muslim societies - especially in the light of Iran's Islamic revolution in 1979. Zakariyya offers an important analysis of the multiple voices of current Islamism. He explores various recent attempts to construct an Islamic social and political order, presenting a sustained critique of modern ideological currents and theological worldviews. He delves into the sensitive question of Shari'ah, civil society and democracy in the Arab world. Ultimately, Zakariyya argues for a secular and democratic civil society that is unconstrained by past interpretations of the Shari'ah.
Pluto Press, 2005, pap, 170 pp, € 27.50, 9780745322469
winkelwagen
   
Zaman, M. Q.
Ashraf Ali Thanawi. Islam in Modern South Asia
Makers of the Muslim World, Oneworld, 2008, geb, 139 pp, € 37.90, 9781851684151
winkelwagen
   
Zaman, M.Q.
The Ulama in Contemporary Islam. Custodians of Change
Princeton Studies in Muslim Politics Series, Princeton UP, 2002, pap, 293 pp, € 22.90, 9780691130705
winkelwagen
Zeegers, M.
Wij zijn Arabieren. Portret van ondoordringbaar Syrie
Toen Maarten Zeegers aan zijn studie islamitisch recht in Damascus begon, kon hij niet vermoeden dat hij meer dan een jaar later het land zou worden uitgezet. In Wij zijn Arabieren verhaalt hij over zijn leven in Syrie. Scherpzinnig en geestig beschrijft hij de omgang met medestudenten, radicale geestelijken en tegenstanders van het regime. Contact met de andere sexe is ingewikkeld: zijn ervaringen met vrouwen lopen stuk op culturele verschillen of worden verstoord door de geheime dienst. Wanneer de opstand uitbreekt, bevindt Zeegers zich midden tussen de demonstranten. Het toeval wil dat hij juist op die dag Sarah, zijn grote liefde, ontmoet.

Maarten Zeegers (1982) studeerde aan de universiteit van Damascus toen de opstand in Syrie uitbrak. Hij vertelde er regelmatig over in het Radio 1 Journaal en hij publiceerde anoniem in NRC Handelsblad, nrc.next en De Standaard. Als een van de weinigen kon hij van binnenuit verslag doen tot hij werd uitgezet wegens 'illegale journalistieke praktijken'. In maart 2012 trad hij in het huwelijk met zijn Syrische verloofde.

'Maarten Zeegers is the real deal. Hij spreekt Arabisch en woonde jaren in Damascus. Dit wil je lezen'- Joris Luyendijk

Podium, 2012, pap, 240 pp, € 18.50, 9789057595219
winkelwagen
Zeitlin, I.M.
The Historical Muhammad
Polity Press, 2007, pap, 200 pp, € 25.50, 9780745639994
winkelwagen
Zemni, Sami
Het islam debat
De opgeklopte hype rond Geert Wilders film Fitna liep af met een sisser. Een dag nadat de film uitkwam, draaide de wereld gewoon verder. Nochtans lijkt de islam niet meer weg te denken uit het publieke debat. Of het nu is als verklaring voor sociale problemen en dramas dicht bij huis, of voor conflicten aan de andere kant van de Middellandse Zee. We lijken wel bezeten van het idee dat de islam het grootste probleem vormt voor onze contreien. En steeds opnieuw wordt islamologen, arabisten en andere kenners gevraagd: wat zegt de islam over dit of dat onderwerp? De islam zegt, helaas, niks. En dus begint de kakofonie.

Dit boek wil het zogenaamde islamdebat verduidelijken en nuanceren. Want onze obsessie voor de islam weerspiegelt onze groeiende onkunde om het samenleven in een globaliserende wereld op een ordentelijke manier te organiseren. Het islamdebat analyseert de relatie tussen islam en Verlichting en het gevaar van de islamofobie. Het biedt een solide basis om na te denken over een vernieuwde politieke gemeenschap die insluit in plaats van uitsluit. Anders gezegd: dit is een oproep om via dialoog een plaats te vinden voor de islam in onze democratische maatschappij.

Epo, 2009, pap, 234 pp, € 20.00, 9789064455483
winkelwagen
Zemni, Sami
Het Midden-Oosten. The times they are a-changin'
'Egyptische vrouwen op straat tegen Morsi', 'Avondklok na onrust in Tunesie', 'Demonstranten gedood bij Amerikaanse ambassade Jemen'. Soms, als wij 's ochtends door de krant bladeren, vragen wij ons af: hoe zou het nog met de Arabische Lente zijn? Twee jaar na de revoltes in het Midden-Oosten en Noord-Afrika maken Sami Zemni en zijn team van specialisten een balans op. Wat waren de oorzaken en de oorsprong van die opstanden? Welke rol speelden zittende aristocraten, islamisten en westerlingen? Waren de nieuwe sociale media werkelijk de blaasbalg die de vonk van de verontwaardiging aanwakkerden? En heeft dat protest eigenlijk iets structureels veranderd?

Het Midden-Oosten. The times they are a-changin' is het eerste grondige Nederlandstalig overzicht dat voorbij oppervlakkigheden en algemeenheden wandelt, en ook nog eens de hele regio bestrijkt, van Egypte en Tunesie tot Marokko, Libie, Syrie, Libanon, Palestina, Jemen, Jordanie, Irak, Bahrein en Israel. Daar bestaat een woord voor: een standaardwerk.

Uitgeverij Epo, 2013, pap, ca 280 pp, € 29.50, 9789491297410
winkelwagen
   
Zubaida, S.
Beyond Islam. A New Understanding of the Middle East
I. B. Tauris, 2009, pap, 240 pp, € 27.50, 9781848850705
winkelwagen