B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.0.1.5 Bijbel overige nederlandse vertalingen

Bibel, Friese school- en handbijbel
NBG, 2002, geb, 1760 pp, € 25.00, 9789061265993
winkelwagen
Biebel in de Twentse sproake
NBG Jongbloed, 2009, geb, 374 pp, € 49.50, 9789089120106
winkelwagen
De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk
2 delen in cassette
Buijten & Schipperheijn / Repro-Holland, 1977, geb, € 94.50, DelftseBijbel
winkelwagen
Het Boek
Het Boek, een verantwoorde en begrijpelijke parafrase van de oorspronkelijke bijbeltekst, is gereviseerd. Op basis van binnengekomen suggesties, ervaringen in het buitenland bij revisies en opmerkingen van een meeleesgroep, heeft dr. Lieuwe van Kampen de Nederlandse parafrase van de bijbeltekst op vele plaatsen verbeterd en nog leesbaarder gemaakt. Daarmee bevestigt Het Boek zijn exclusieve positie in bijbelland: het is een laagdrempelige Bijbel, geschreven om begrepen te worden. Ieder bijbelboek wordt ingeleid met een korte samenvatting van de inhoud en een bespreking van het thema in het betreffende bijbelboek.
Jongbloed, 2011, geb, 1576 pp, € 27.50, 9789065393685
winkelwagen
Het Boek
Het Boek, een verantwoorde en begrijpelijke parafrase van de oorspronkelijke bijbeltekst, is gereviseerd. Op basis van binnengekomen suggesties, ervaringen in het buitenland bij revisies en opmerkingen van een meeleesgroep, heeft dr. Lieuwe van Kampen de Nederlandse parafrase van de bijbeltekst op vele plaatsen verbeterd en nog leesbaarder gemaakt. Daarmee bevestigt Het Boek zijn exclusieve positie in bijbelland: het is een laagdrempelige Bijbel, geschreven om begrepen te worden. Ieder bijbelboek wordt ingeleid met een korte samenvatting van de inhoud en een bespreking van het thema in het betreffende bijbelboek.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vertaling van Het Boek is er een extra uitvoering van de standaardeditie met een fraai vivella-omslag, ontworpen door Margreet van de Burgt.

Jongbloed, 2013, geb, 1584 pp, € 35.00, 9789065393388
winkelwagen
Het Boek quote-editie
Het Boek, een verantwoorde en begrijpelijke parafrase van de oorspronkelijke bijbeltekst, is gereviseerd. Op basis van binnengekomen suggesties, ervaringen in het buitenland bij revisies en opmerkingen van een meeleesgroep, heeft dr. Lieuwe van Kampen de Nederlandse parafrase van de bijbeltekst op vele plaatsen verbeterd en nog leesbaarder gemaakt. Daarmee bevestigt Het Boek zijn exclusieve positie in bijbelland: het is een laagdrempelige Bijbel, geschreven om begrepen te worden. Ieder bijbelboek wordt ingeleid met een korte samenvatting van de inhoud en een bespreking van het thema in het betreffende bijbelboek.

In de quote-editie van Het Boek zijn alle uitspraken van God en Jezus in een blauwe kleur weergegeven. De gebruiker kan hierdoor verrassende ontdekkingen doen. Deze Bijbel heeft een fraaie luxe vivella band en bevat inleidingen op ieder bijbelboek.

Jongbloed, 2012, geb, 1600 pp, € 49.00, 9789065393784
winkelwagen
Het Evangelie noar Lucas. Het lucasevangelie in het Achterhoeks
UITVERKOCHT
De Bijbel in streektalen, NBG, 2002, pap, 108 pp, € 8.95, 9789061269175
winkelwagen
Jozua, een vertaling om voor te lezen Hebreeuws/Nederlands
Parallel aan de Hebreeuwse tekst op de linkerpagina staat de Nederlandse vertaling van de Societas Hebraica Amselodamensis (SHA) op de rechterpagina afgedrukt. Aan de tekst van de vertaling zijn aantekeningen toegevoegd.

Het karakter van de vertaling is idiolect; dat wil zeggen dat getracht is het eigene van de Hebreeuwse tekst in de vertaling weer te geven. Verbanden en onderlinge verwijzingen in de grondtekst klinken zoveel mogelijk in de vertaling door. Deze benadering maakt de vertaling niet alleen geschikt voor gebruik in liturgie en leerhuis, maar ook voor studie: zij is om 'voor te lezen' en om in 'door te lezen'.

Een vertaling om voor te lezen, NBG / Jongbloed/ SHA, 2013, pap, 71 pp, € 14.95, 9789089120663
winkelwagen
Prediker: Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling
Parallel aan de Hebreeuwse tekst op de linkerpagina staat de Nederlandse vertaling van de Societas Hebraica Amstelodamensis (SHA) op de rechterpagina afgedrukt. Aan de tekst van de vertaling zijn aantekeningen toegevoegd.

Het karakter van de vertaling is idiolect; dat wil zeggen dat getracht is het eigene van de Hebreeuwse tekst in de vertaling weer te geven. Verbanden en onderlinge verwijzingen in de grondtekst klinken zoveel mogelijk in de vertaling door. Deze benadering maakt de vertaling niet alleen geschikt voor gebruik in liturgie en leerhuis, maar ook voor studie: zij is om 'voor te lezen' en om in 'door te lezen'

Een vertaling om voor te lezen, NBG/KBS/SHA, 2008, pap, 65 pp, € 11.50, 9789061269311
winkelwagen
Prediker & Het mooiste leed. Prediker en Hooglied in het achterhoeks
Vertaald door de werkgroep Dialect en religie

UITVERKOCHT

De Bijbel in streektalen, NBG, 2004, pap, 64 pp, € 8.95, 9789061269274
winkelwagen
Psalmen in de Urreker taol
Het boek Psalmen vertaald door Gerrit Pasterkamp
De Bijbel in streektalen, NBG, 2005, pap, 234 pp, € 13.50, 9789061269281
winkelwagen
`t Gooje Niets van Marcus. Het Marcusevangelie in het Venloos
De Bijbel in Streektalen, NBG Jongbloed, 2001, pap, 67 pp, € 8.95, 9789061262459
winkelwagen
Koster, Albert
Daniel, Ezra, Nechemja
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Apogres, 1996, pap, 120 pp, € 14.30, 9789080096196
winkelwagen
Koster, Albert
Jechezkel
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Apogres, 1999, pap, 157 pp, € 14.70, 9789057330063
winkelwagen
Koster, Albert
Toen riep hij - In de steppe - De woorden. Leviticus, Numeri, Deuteronomium
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Apogres, 2002, pap, 302 pp, € 22.00, 9789057330131
winkelwagen
Linden, Nico ter
Het verhaal gaat... 2 Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheus
Balans, 1998, pap, 309 pp, € 18.50, 9789050184922
winkelwagen
Linden, Nico ter
Het verhaal gaat... 3 De verhalen van richters en koningen
Balans, 1999, pap, 288 pp, € 18.50, 9789050184939
winkelwagen
Linden, Nico ter
Het verhaal gaat... 4 Het getuigenis van Israels profeten
Balans, 2000, pap, 277 pp, € 21.99, 9789050184946
winkelwagen
Linden, Nico ter
Het verhaal gaat... 5 De geschriften
UITVERKOCHT
Balans, 2002, pap, 314 pg, € 22.50, 9789050184953
winkelwagen
Linden, Nico ter
Het verhaal gaat...Wie wat waar. Register op alle delen
Personen, dieren, typografische namen, en begrippen die Ter Linden op een bijzondere manier hanteert, worden bijeengebracht in een handzaam 'vademecum': waar vind ik Babylon, waar schrijft de auteur over Mozes, waar staat iets over Barnabas of Ezechiel of Pilatus, wat zegt hij over de tempel?
Balans, 2003, pap, 63 pp, € 7.50, 9789050186209
winkelwagen
Oosterhuis, Huub, Alex van Heusden
Het evangelie van Lukas
Het evangelie van Lukas is een verhaal over Jezus van Nazaret en over de messiaanse beweging die hij begonnen is. Het speelt zich af in het joodse land onder Romeinse bezetting, in de eerste dertig jaar van de gangbare jaartelling. Het is vermoedelijk geschreven omstreeks het jaar 80 of later door een schrijver die geen tijdgenoot was van Jezus en dus ook geen ooggetuige. Toen hij zijn relaas schreef, zo'n vijftig jaar na de dood van Jezus, had een grote catastrofe het joodse volk getroffen. In het jaar 70, na vier jaar opstand, werd Jeruzalem, stad en heiligdom, door Romeinse legioenen verwoest. Rondom dat Jeruzalem, stad en heiligdom, is het evangelie van Lukas opgebouwd in een indrukwekkend scenario, waarin het Heilige op een nieuwe wijze wordt gevonden.

Voor deze uitgave is de Griekse grondtekst met zijn eigen idioom en kenmerkende stijlfiguren zo adequaat mogelijk in het Nederlands vertaald. De insteek daarbij was om het eigene van de grondtekst, zoals literaire verbanden en elementen van herhaling, zoveel mogelijk te behouden en zichtbaar te maken.

Aan deze vertaling zijn verklarende aantekeningen toegevoegd. Niet alleen inzichten van de moderne bijbelwetenschap zijn in de aantekeningen verwerkt, ook oude rabbijnse en andere joodse bronnen komen aan het woord. De vertaling is bedoeld om voor te lezen. Vertaling en aantekeningen samen zijn uitermate geschikt voor studie, zowel individueel als in groepen.
Skandalon, 2007, pap, 243 pp, € 22.50, 9789076564463
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert), Theo van Willigenburg (red)
Naardense Bijbel 2014 - zakformaat -harde linnen band -blauw
Een nieuwe editie op groot zakformaat: 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik, herziene vertaling.

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november bestaat die tien jaar. Dat wordt gevierd met een herziene uitgave, in 6 verschillende edities. Deze krijgt een ruim zakformaat: 13 x 18 cm. zodat de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar zijn. Klik hier voor een pdf op ware grootte. Als u de pdf print of bekijkt op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

De afgelopen jaren heeft Pieter Oussoren niet stilgestaan. Aangemoedigd door opmerkingen van vele lezers en enkele wetenschappers heeft hij, in teamverband, de vertaling aangepast. De Naardense Bijbel wordt geprezen vanwege de combinatie van letterlijkheid en poetische kracht. De Naardense Bijbel 2014 is nog letterlijker en preciezer dan zijn voorganger. Benieuwd naar de keuzes van de vertaler? Lees hier de uitgebreide toelichting van de vertaler en hoofdredacteur.

Skandalon, 2014, geb, € 59.95, 9789490708955
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert), Theo van Willigenburg (red)
Naardense Bijbel 2014 - zakformaat - rood
Een nieuwe editie op groot zakformaat: 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik, herziene vertaling.

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november bestaat die tien jaar. Dat wordt gevierd met een herziene uitgave, in 6 verschillende edities. Deze krijgt een ruim zakformaat: 13 x 18 cm. zodat de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar zijn. Klik hier voor een pdf op ware grootte. Als u de pdf print of bekijkt op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

De afgelopen jaren heeft Pieter Oussoren niet stilgestaan. Aangemoedigd door opmerkingen van vele lezers en enkele wetenschappers heeft hij, in teamverband, de vertaling aangepast. De Naardense Bijbel wordt geprezen vanwege de combinatie van letterlijkheid en poetische kracht. De Naardense Bijbel 2014 is nog letterlijker en preciezer dan zijn voorganger. Benieuwd naar de keuzes van de vertaler? Lees hier de uitgebreide toelichting van de vertaler en hoofdredacteur.

Skandalon, 2014, geb, € 54.95, 9789490708917
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert), Theo van Willigenburg (red)
Naardense Bijbel 2014 - zakformaat - rood met foedraal
Een nieuwe editie op groot zakformaat: 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik, herziene vertaling.

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november bestaat die tien jaar. Dat wordt gevierd met een herziene uitgave, in 6 verschillende edities. Deze krijgt een ruim zakformaat: 13 x 18 cm. zodat de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar zijn. Klik hier voor een pdf op ware grootte. Als u de pdf print of bekijkt op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

De afgelopen jaren heeft Pieter Oussoren niet stilgestaan. Aangemoedigd door opmerkingen van vele lezers en enkele wetenschappers heeft hij, in teamverband, de vertaling aangepast. De Naardense Bijbel wordt geprezen vanwege de combinatie van letterlijkheid en poetische kracht. De Naardense Bijbel 2014 is nog letterlijker en preciezer dan zijn voorganger. Benieuwd naar de keuzes van de vertaler? Lees hier de uitgebreide toelichting van de vertaler en hoofdredacteur.

Skandalon, 2014, geb, € 62.95, 9789490708924
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert), Theo van Willigenburg (red)
Naardense Bijbel 2014 - zakformaat -zandkleurig
Een nieuwe editie op groot zakformaat: 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik, herziene vertaling.

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november bestaat die tien jaar. Dat wordt gevierd met een herziene uitgave, in 6 verschillende edities. Deze krijgt een ruim zakformaat: 13 x 18 cm. zodat de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar zijn. Klik hier voor een pdf op ware grootte. Als u de pdf print of bekijkt op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

De afgelopen jaren heeft Pieter Oussoren niet stilgestaan. Aangemoedigd door opmerkingen van vele lezers en enkele wetenschappers heeft hij, in teamverband, de vertaling aangepast. De Naardense Bijbel wordt geprezen vanwege de combinatie van letterlijkheid en poetische kracht. De Naardense Bijbel 2014 is nog letterlijker en preciezer dan zijn voorganger. Benieuwd naar de keuzes van de vertaler? Lees hier de uitgebreide toelichting van de vertaler en hoofdredacteur.

Skandalon, 2014, geb, € 54.95, 9789490708931
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert), Theo van Willigenburg (red)
Naardense Bijbel 2014 - zakformaat -zandkleurig met foedraal en goudsnede
Een nieuwe editie op groot zakformaat: 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik, herziene vertaling.

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november bestaat die tien jaar. Dat wordt gevierd met een herziene uitgave, in 6 verschillende edities. Deze krijgt een ruim zakformaat: 13 x 18 cm. zodat de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar zijn. Klik hier voor een pdf op ware grootte. Als u de pdf print of bekijkt op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

De afgelopen jaren heeft Pieter Oussoren niet stilgestaan. Aangemoedigd door opmerkingen van vele lezers en enkele wetenschappers heeft hij, in teamverband, de vertaling aangepast. De Naardense Bijbel wordt geprezen vanwege de combinatie van letterlijkheid en poetische kracht. De Naardense Bijbel 2014 is nog letterlijker en preciezer dan zijn voorganger. Benieuwd naar de keuzes van de vertaler? Lees hier de uitgebreide toelichting van de vertaler en hoofdredacteur.

Skandalon, 2014, geb, € 79.50, 9789490708948
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert), Theo van Willigenburg (red)
Naardense Bijbel 2014 - zakformaat -zwart kalfsleer met foedraal - goudsnede
Een nieuwe editie op groot zakformaat: 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik, herziene vertaling.

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november bestaat die tien jaar. Dat wordt gevierd met een herziene uitgave, in 6 verschillende edities. Deze krijgt een ruim zakformaat: 13 x 18 cm. zodat de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar zijn. Klik hier voor een pdf op ware grootte. Als u de pdf print of bekijkt op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

De afgelopen jaren heeft Pieter Oussoren niet stilgestaan. Aangemoedigd door opmerkingen van vele lezers en enkele wetenschappers heeft hij, in teamverband, de vertaling aangepast. De Naardense Bijbel wordt geprezen vanwege de combinatie van letterlijkheid en poetische kracht. De Naardense Bijbel 2014 is nog letterlijker en preciezer dan zijn voorganger. Benieuwd naar de keuzes van de vertaler? Lees hier de uitgebreide toelichting van de vertaler en hoofdredacteur.

Skandalon, 2014, geb, € 119.50, 9789490708962
winkelwagen
Wetberg, M.J. OSG (vert. & bewerking)
Sefer HaBeriet Het Verbondsboek
Uitgave van het Sjilo-genootschap met gerestaureerde hebreeuwse tekst, nederlandse weergave, verduidelijkende voetnoten, compendium met religieuze dwalingen
Sjilo-genootschap, 2004, geb, 693 pp, € 57.50, SeferHaBeriet
winkelwagen
Wolf, Daniel de
De torrie van Mattie, het evangelie van Matteus in straattaal
Maria is pregno. De streetname van Johnnyboy is De Doper. Jezus heeft twaalf homeboyz en Mattie werkt bij het incassobureau. Daniel de Wolf maakt in deze hervertelling het evangelie van Matteus beschikbaar in straattaal. Voor volwassenen soms onnavolgbaar, voor jongeren helemaal hip. Deze uitgave van de Straatbijbel bevat de meest relevante verhalen voor jongeren uit het Evangelie van Matteus.

Daniel de Wolf is voorganger van Thugz Church, een vrij nieuwe kerk in een achterstandswijk in Rotterdam. Eerder schreef hij de bestseller 'Jezus in de Millinx'.
Ark Media, 2011, pap, 96 pp, € 9.95, 9789033819674
winkelwagen
Wolf, Daniel de
Straatbijbel Genesis, hoe die torrie begon
De verhalen uit het bijbelboek Genesis in straattaal. Daarin worden de bijbelse geschiedenissen recht gedaan (theologen hebben meegelezen), terwijl de doelgroep erop heeft gelet dat er geen 'christelijke geheimtaal' wordt gesproken. De oorsprongsverhalen en bijbelgeschiedenissen zijn nog steeds relevant voor (straat)jongeren. De meelezende jongeren waren verrast, geboeid en soms zelfs licht verbijsterd over de dingen die zij lazen. 'Staat dat echt allemaal in de Bijbel?' - wilden ze weten. 'Ja', antwoordt auteur Daniel de Wolf. 'Niet in deze woorden, maar wat ik beschrijf komt echt uit de Bijbel.' De aanvullende uitleg bij de verhalen maakt het geheel nog duidelijker.

Genesis is geschreven voor jongeren uit de straatcultuur en ook jongeren die 'beschaafd Nederlands' spreken blijken gepakt te worden door de directe zeggingskracht. Leraren, jongerenwerkers, voorgangers en ouders laten weten dat jongeren smullen van de 'Straatbijbel' en met elkaar in gesprek gaan over de verhalen en gebeurtenissen.

Ark media, 2012, pap, 128 pp, € 11.95, 9789033800085
winkelwagen