B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

2.3 Geschiedenis Vroegmodern / Reformatie / Contrareformatie 16e eeuw

Arminius! Voorvechter van de vrije wil
Boekencentrum, 2010, pap, 84 pp, € 6.50, 9789023924364
winkelwagen
Akkerboom, D., Wim Balke e.a.
De ontdekking van het Evangelie. Twaalf mannen van de reformatie
Reformatoren, wie waren dat eigenlijk? De herdenking van de Reformatie roept dergelijke vragen op. Twaalf mannen die tijdens de reformatie een belangrijke rol hebben gespeeld, worden voor het voetlicht gebracht.In kort bestek worden hun leven en werk en hun belang van de reformatie gepresenteerd. Toegankelijk en geillustreerd. Heel geschikt als eerste kennismaking.
Kok, 2013, geb, 48 pp, € 12.50, 9789043519526
winkelwagen
   
Alfani, G.
Fathers and Godfathers. Spiritual Kinship in Early-Modern Italy
Tb
Catholic Christendom, 1300-1700, Ashgate, 2009, geb, 288 pp, € 69.90, 9780754667377
winkelwagen
Anderson, J. M.
Daily Life during the Reformation
The Greenwood Press Daily Life Through History Series, Greenwood, 2011, geb, 257 pp, € 47.95, 9780313363221
winkelwagen
   
Andreae, J. V.
The Chemical Wedding of Christian Rosenkreutz
Prijs onder voorbehoud. By order
Phanes Press, 1994, pap, 175 pp, € 23.50, 9780933999350
winkelwagen
   
Andreae, J.V.
Reis naar Christianopolis
De Woudezel, 2005, pap, 173 pp, € 40.00, 9080687537
winkelwagen
   
Andreae, J.V., W. Schmidt-Biggeman (Hg)
Gesammelte Schriften 1,1: Autobiographie Bucher 1 bis 5
Lateinisch-Deutsch, bearbeitet von Frank Boehling, ubersetzt von Beate Hintzen
Gesammelte Schriften 1,1, Frommann-Holzboog, 2011, geb, 451 pp, € 162.50, 9783772814273
winkelwagen
   
Andreae, J.V., W. Schmidt-Biggeman (Hg)
Gesammelte Schriften 1,2: Autobiographie, Bucher 6 bis 8, Kleine biographische Schriften
Lateinisch-Deutsch, bearbeitet von Frank Boehling, ubersetzt von Beate Hintzen
Gesammelte Schriften 1,2, Frommann-Holzboog, 2011, geb, 489 pp, € 162.50, 9783772814495
winkelwagen
   
Andreae, J.V., W. Schmidt-Biggeman (Hg)
Gesammelte Schriften 3: Rosenkreuzerschriften
Lateinisch-Deutsch, bearbeitet, ubersetzt und kommentiert von Roland Edighoffer
Gesammelte Schriften 3, Frommann-Holzboog, 2010, geb, 544 pp, € 222.50, 9783772814297
winkelwagen
   
Andreae, J.V., W. Schmidt-Biggeman (Hg)
Gesammelte Schriften 6: Schriften zur christlichen Reform
Lateinisch-Deutsch, bearbeitet, ubersetzt und kommentiert von Frank Bohling
Gesammelte Schriften 6, Frommann-Holzboog, 2010, geb, 404 pp, € 160.00, 9783772814327
winkelwagen
   
Andrew, E.G
Patrons of Enlightenment
BY ORDER
Toronto UP, 2006, geb, 284 pp, € 57.00, 0802090648 / 9780802090645
winkelwagen
   
Anjou, L.A.
The History of the Reformation in Sweden
Translated from the Swedish by H.M. Mason
Gorgias Theological Library 12, Gorgias Press, 2008, geb, 668 pp, € 134.90, 9781593334833
winkelwagen
Appold, K.G.
The Reformation. A Brief History
Wiley-Blackwell, 2011, geb, 203p, € 64.00, 9781405117494
winkelwagen
Appold, K.G.
The Reformation. A Brief History
Wiley-Blackwell, 2011, pap, 203p, € 24.50, 9781405117500
winkelwagen
   
Archer, I.W., S. Adams, G.W. Bernard, M. Greengrass, P.E.J. Hammer & F. Kisby (eds)
Religion, Politics, and Society in Sixteenth-Century England
by order
Camden Fifth Series vol 22, Cambridge, 2003, geb, 282 pp, € 77.50, 0521818672
winkelwagen
Arminius, Jacobus, Simon Episcopius
De Arminiaanse Vredeskerk. Redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episcopius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid der christenen
Aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw vlogen Nederlandse protestanten elkaar in de haren over de vraag in hoeverre God van tevoren het menselijk lot en de afloop van zijn bestaan in hemel of hel had bepaald. Was alles voorbeschikt of niet? En was het geoorloofd daar verschillend over te denken in de ene protestantse kerk die in de maak was? De Leidse theoloog Jacobus Arminius (1559-1609) pleitte voor ruimte bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Hij streefde naar een kerk van vrede en verzoening die dissidenten niet veroordeelde. Toen in 1619 zijn gezichtspunt op de Synode van Dordrecht werd veroordeeld, verdedigde zijn opvolger Simon Episcopius (1583-1643) de zaak der arminianen of remonstranten. De redes van deze mannen, hier gepresenteerd in modern Nederlands, hebben bijgedragen aan het pleidooi voor vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van godsdienst en geweten.
Verloren, 2015, pap, 144 pp, € 15.00, 9789087044657
winkelwagen
Arminius, James ( Jacobus)
Arminius Speaks. Essential writings on Predestination, Free Will, and the Nature of God
Wipf & Stock, 2010, pap, 394 pp, € 44.90, 9781610970303
winkelwagen
Arnade, P.
Beggars, Iconoclasts and Civic Patriots. The Political Culture of the Dutch Revolt
Cornell UP, 2008, pap, 352 pp, € 31.00, 9780801474965
winkelwagen
Arnold, J.
The Great Humanists, an introduction
Jonathan Arnold here explores the finest intellects of late-Renaissance Europe, providing an essential guide to the most important scholars, priests, theologians and philosophers of the period, now collectively known as the Christian Humanists. "The Great Humanists" provides an invaluable context to the philosophical, political and spiritual state of Europe on the eve of the Reformation through inter-related biographical sketches of Erasmus, Thomas More, Marsilio Ficino, Petrarch, Johann Reuchlin, Jacques Lefevre d'Etaples and many others
IB Tauris, 2011, pap, 327 pp, € 24.95, 9781848850828
winkelwagen
Asselt, W.J. van, M.D. Bell, G. van den Brink, R. Ferwerda
Scholastic Discourse. Johannes Maccovius (1588-1644) on Theological and Philosopohical Distinctions and Rules
Publicaties van het Instituut voor Reformatieonderzoek 4, PIRef 4, Instituut voor Reformatieonderzoek, 2009, pap, 378 pp, € 34.95, 9789079771059
winkelwagen
   
Atwood, C. D.
The Theology of the Czech Brethren from Hus to Comenius
Penn State UP, 2009, geb, € 89.50, 9780271035321
winkelwagen
   
Austin, K.
From Judaism to Calvinism. The Life and Writings of Immanuel Tremellius (c. 1510 - 1580)
BY ORDER
St Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2007, geb, 223 pp, € 84.50, 9780754652335
winkelwagen
   
Baars, A.
Om Gods verhevenheid en zijn nabijheid. De Drie-Eenheid bij Calvijn
Theologie en Geschiedenis, Kok, 2004, geb, 751 pp, € 39.90, 9043506591
winkelwagen
Backus, I. & P. Benedict.
Calvin and His Influence, 1509-2009
The year 2009 marked Calvin's 500th birthday. This volume collects papers initially written as the plenary addresses for the largest international scholarly conference held in connection with this anniversary, organized in Geneva by the Institute of Reformation History. The organizers chose as theme for the conference "Calvin and His Influence 1509-2009," hoping to stimulate reflection about what Calvin's ideas and example have meant across the five centuries since his lifetime, as well as about how much validity the classic interpretations that have linked his legacy to fundamental features of modernity such as democracy, capitalism, or science still retain. In brief, the story that emerges from the book is as follows: In the generations immediately after Calvin's death, he became an authority whose writings were widely cited by leading "Calvinist" theologians, but he was in fact just one of several Reformed theologians of his generation who were much appreciated by these theologians. In the eighteenth century, his writings began to be far less frequently cited. Even in Reformed circles what was now most frequently recalled was his action during the Servetus affair, so that he now started to be widely criticized in those quarters of the Reformed tradition that were now attached to the idea of toleration or the ideal of a free church. In the nineteenth century, his theology was recovered again in a variety of different contexts, while scholars established the monument to his life and work that was the Opera Calvini and undertook major studies of his life and times.
Oxford UP, 2011, pap, 336 pp, € 38.50, 9780199751853
winkelwagen
   
Baily, G.A.
Between Renaissance and Baroque. Jesuit Art in Rome 1565-1610
Toronto UP, 2003, geb, 406 pp, € 92.50, 0802037216
winkelwagen
   
Bainton, R.H.
Here I Stand. A Life of Martin Luther
Hendrickson Classic Biographies Series, Hendrickson, 2009, geb, 441 pp, € 18.50, 9781598563337
winkelwagen
   
Balke, W., J. Klok en W. van `t Spijker
Johannes Calvijn: zijn leven, zijn werk
Kok, 2008, geb, 415 pp, € 46.00, 9789043515757
winkelwagen
Balke, W. (red.)
Theodore de Beze. Zijn leven, zijn werk
Rijk geillustreerde en informatieve uitgave over een onbekende reformator. Theodoor Beza (1519-1605) is in 1564 de vanzelfsprekende opvolger van Calvijn in Geneve. De Reformatie die Calvijn krachtig vorm had gegeven, houdt niet op met zijn sterven. In zijn schaduw is het Beza die opstaat en het werk voortzet. Zo staat Beza bekend: de opvolger, de man in de schaduw. Een nadere kennismaking met Beza brengt echter verschillende verrassende aspecten van zijn leven en werk aan het licht. Hij was zoveel meer dan een opvolger.
Kok, 2012, geb, 480 pp, € 39.90, 9789043517928
winkelwagen
   
Bange, P.
Desiderius Erasmus, portret van een humanist
Miniaturen reeks 20, Bekking & Blitz, 2007, geb, 127 pp, € 9.90, 9789061096023
winkelwagen
   
Barker, S. K.
Protestantism, Poetry and Protest. The Vernacular Writings of Antoine de Chandieu (c. 1534-1591)
Tb
St. Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2009, geb, 358 pp, € 82.50, 9780754664918
winkelwagen
   
Barker, W. (ed.)
The Adages of Erasmus
BY ORDER
University of Toronto Press, 2001, pap, 405 pp, € 30.00, 0802077404
winkelwagen
Barth, Hans-Martin
The Theology of Martin Luther. A Critical Assessment
Does Martin Luther have anything to say to us today?

Nearly five-hundred years after the beginning of the Reformation, Hans-Martin Barth explores that question in this comprehensive and critical evaluation of Luthers theology. Rich in its extent and in its many facets, Barths didactically well-planned work begins with clarifications about obsolete and outdated images of Luther that could obstruct access to the Reformerfor example, the question of the Peasants' War and Luther's attitude toward other religions and superstition. The second part covers the whole of Martin Luther's theology. Having divided Luthers theology into twelve sub-sections, Barth ends each one of these with an honest and frank assessment of what today can be salvaged and whats got to go. In the final section he gives his summation: an honestly critical appropriation of Luthers theology can still be existentially inspiring and globally relevant for the twenty-first century.

Augsburg Fortress, 2012, geb, 547 pp, € 40.95, 9780800698751
winkelwagen
   
Bartolome, Ana de San
Autobiography and other writings
The other voice in early modern Europe, Chicago UP, 2008, pap, 167 pp, € 17.90, 9780226143729
winkelwagen
   
Bayer, O.
Martin Luthers Theology. A Contemporary Interpretation
Eerdmans Publishing, 2008, pap, 375 pp, € 23.90, 9780802827999
winkelwagen
Bayer, T.I.
Giambattista Vico. Keys to the "New Science". Translations, Commentaries, and Essays
Responses to the Enlightenment: An Exchange on Foundations, Faith, and Community is a dialogue between Hendrik Hart and William Sweet, two philosophers who identify themselves as Christians, and who seek to respond to the challenges of the Enlightenment and its legacy. The authors approach the relation of faith to reason, however, in very different ways: Hart from the perspective of the Calvinian tradition and postmodern philosophy, Sweet from the Catholic tradition and analytic philosophy. Among the topics discussed are the nature of religious faith and of reason, liberalism and orthodoxy in religion, the relation of religious experience and rationality, and building community in a religiously and culturally pluralistic world. This exchange presents two distinctive perspectives to some of the major challenges of the reason to religious belief, but seeks to find common ground between them.
Cornell UP, 2008, geb, 232 pp, € 62.50, 9780801447334
winkelwagen
   
Beasley, N.M.
Christian Ritual and the Creation of British Slave Trade
Prijs onder voorbehoud, print on demand
University of Georgia Press, 2009, geb, 248pp, € 58.00, 9780820333397
winkelwagen
   
Bergin, J.
Church, Society and Religious Change in France, 1580 - 1730
Yale UP, 2009, geb, 506 pp, € 46.00, 9780300150988
winkelwagen
Berman, Harold J.
Law and Revolution II. The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition
Harold Berman's masterwork narrates the interaction of evolution and revolution in the development of Western law. This new volume explores two successive transformations of the Western legal tradition under the impact of the sixteenth-century German Reformation and the seventeenth-century English Revolution, with particular emphasis on Lutheran and Calvinist influences. Berman examines the far-reaching consequences of these apocalyptic political and social upheavals on the systems of legal philosophy, legal science, criminal law, civil and economic law, and social law in Germany and England and throughout Europe as a whole.

Berman challenges both conventional approaches to legal history, which have neglected the religious foundations of Western legal systems, and standard social theory, which has paid insufficient attention to the communitarian dimensions of early modern economic law, including corporation law and social welfare.

Clearly written and cogently argued, this long-awaited, magisterial work is a major contribution to an understanding of the relationship of law to Western belief systems.

Belknap / Harvard, 2003, geb, 522 pp, € 45.00, 9780674011953
winkelwagen
   
Bernard, George W.
Anne Boleyn. Fatal Attractions
Yale UP, 2010, 256 pp, € 26.50, 9780300162455
winkelwagen
   
Bernard, G.W.
The King’s Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church
BY ORDER
Yale UP, 2005, geb, 736 pp, € 51.00, 0300109083
winkelwagen
   
Bethencourt, F.
The Inquisition. A Global History, 1478-1834
B2287
Past and Present Publications, Cambridge, 2010, pap, 491 pp, € 34.90, 9780521748230
winkelwagen
   
Bethencourt, F.
The Inquisition. A Global History, 1478-1834
B2287
Past and Present Publications, Cambridge, 2010, geb, 491 pp, € 83.50, 9780521847933
winkelwagen
   
Beutel, A.
Reflektierte Religion: Beitrage zur Geschichte des Protestantismus
op bestelling / by order
Mohr Siebeck, 2007, pap, 348 pp, € 36.50, 9783161492198
winkelwagen
   
Bilinkoff, J.
Related Lives: Confessors and Their Female Penitents, 1450 – 1750
Cornell UP, 2005, geb, 181 pp, € 43.00, 0801442516 / 9780801442513
winkelwagen
   
Billings, J.T.
Calvin, Participation, and the Gift. The Activity of Believers in Union with Christ
BY ORDER
Oxford UP, 2007, geb, 218 pp, € 79.00, 9780199211876
winkelwagen
   
Bireley, R.
The Jesuits and the Thirty Years War. Kings, Courts, and Confessors
Cambridge, 2003, geb, 300pp, € 78.50, 0521820170
winkelwagen
Black, C., P. Gravestock (eds)
Early Modern Confraternities in Europe and the Americas
Scholars have long recognized the significant role that confraternities, or lay brotherhoods, played in the religious life of medieval and early modern Catholicism. As well as helping shape the devotions of a large section of the laity, confraternities became a focus for charitable giving and social welfare, cultural life, and political-religious struggles. Taking a broad chronological and geographical approach, this collection of essays tackles these important issues, addressing the varied and fluid nature of confraternities and their relationship to wider society. The volume is organized so as to exemplify the diversity of confraternities across time and space, demonstrating their importance and interest to scholars from a range of disciplines. In doing so, it brings out how confraternal associations might adapt to changing conditions and needs, and play roles against a background of tension (whether between Catholics and Protestants, Gaels and English, or local social factions). Geographically examples are cited from well-studied areas like Italy, and lesser-known ones like Ireland, the Netherlands and South America. Contributors cover a whole variety of topics such as Marian devotions, treatment of the poor and condemned prisoners, religious painting, architecture, poetry and drama. By examining the broad range of confraternities, suggesting some comparisons with other types of fraternal organizations across time and space, this volume should encourage more interdisciplinary and international studies of these highly significant associations and institutions
International and Interdisciplinary Perspectives, Ashgate, 2006, geb, € 97.50, 9780754651741
winkelwagen
Blockmans, W.
Karel V. Keizer van een wereldrijk, 1500-1558
Karel V was de eerste keizer die regeerde over bijna de helft van Europa en in de Amerika's. Hij streefde onafgebroken naar vrede en christelijke en staatkundige eenheid, maar uiteindelijk bracht zijn politiek slechts talloze oorlogen en zaaide hij verdeeldheid. Karel V is toegankelijke geschiedschrijving over een man die door de speling van het lot buitensporig veel macht kreeg toebedeeld. Herziene uitgave van de in 2008 verschenen titel. tb, verschijnt februari 2012
Omniboek, 2012, pap, 288 pp, € 27.90, 9789059776913
winkelwagen
Boehme, Jacob
Aurora (Morgen Rote im auffgang, 1612) and Fundamental Report (Grundlicher Bericht, Mysterium Pansophicum, 1620), with Translation, Introduction, Commentary.
Jacob Boehme's Aurora (Morgen Rote im auffgang, 1612) exercised a vast open or underground influence on popular and mystical religion, poetry, and philosophy from Germany to England to Russia. This beautiful and highly original work containing elements of alchemical, esoteric, and anticlerical thought is a portal to the cultural, scientific, and theological currents on the eve of the Thirty Years' War. Its author heralded the new heliocentrism, opposed intolerance and religious conflict, and entertained an ecstatic vision of order reconciled with freedom. This first modern English translation places the translated text opposite an edition of the German manuscript from the author's own hand. Also included is the brief, influential Fundamental Report (Grundlicher Bericht, 1620) in a critical edition and translation. An extensive commentary that cites documents of the time offers access to the sources of Boehme's themes and concepts.

With a Translation, Introduction and Commentary by Andrew Weeks, and with Gunther Bonheim in collaboration with Michael Spang as editor of Grundlicher Bericht.

Andrew Weeks is Professor of German and Comparative Literature at Illinois State University. He has published intellectual biographies of Jacob Boehme, Paracelsus, Valentin Weigel, a history of German mysticism, and translations of the writings of Weigel and Paracelsus.

Gunther Bonheim has a doctorate in German from the University of Aachen. He has published widely, directed the Jacob Boehme Institute, and played a leading role in preparations for a complete critical edition.

Aries Book Series, vol 16, Brill, 2013, geb, 823 pp, € 240.00, 9789004224933
winkelwagen
   
Boer, W. den
Calvijn en het Nederlandse Calvinisme
Apeldoornse Studies, no. 53, Theologische Universiteit Apeldoorn, 2009, pap, 48 pp, € 7.50, 9789075847260
winkelwagen
Boer, W. den
Duplex Amor Dei. Contextuele karakteristiek van de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609)
De theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) is veel besproken maar weinig onderzocht. De studie van William den Boer biedt een geheel nieuwe bijdrage aan het verstaan van Arminius' theologie. Het eerste deel poneert dat het grondmotief van Arminius' theologie gelegen is in een zorgvuldig waarborgen van de rechtvaardigheid van God. Het tweede deel gaat eerst in op de receptie van Arminius' theologie in de discussie tussen remonstranten en contraremonstranten tijdens de Haagsche of Schriftelicke Conferentie (1611). Ten slotte wordt Arminius' theologie geplaatst in de context van het zestiende-eeuwse debat over de oorzaak van de zonde en Gods relatie tot het kwaad.
Publicaties van het Instituut voor Reformatieonderzoek 1, Instituut voor Reformatieonderzoek, 2008, geb, 342 pp, € 25.00, 9789075847215
winkelwagen
   
Boer, W. den & H. J. Selderhuis (red.)
Opnieuw Calvijn. Verzameling Nederlandse Calvijnstudies
Set van twee delen.
Instituut voor Reformatieonderzoek, 2009, geb, 1799 pp (set), € 158.00, 9789079771073
winkelwagen
Bom, Erik de
Een nieuwe wereld, Denkers uit de Nederlanden over politiek en maatschappij (1500-1700)
De manier waarop we over politiek denken is bepaald door zes cruciale denkers uit de Lage Landen: Desiderius Erasmus, Juan Luis Vives, Justus Lipsius, Leonardus Lessius, Hugo Grotius en Benedictus de Spinoza.

In Een nieuwe wereld worden ze uitgebreid geportretteerd. Elk van hen had een grote impact op het politieke leven van hun tijd, tot ver buiten de Nederlanden. Ze lieten zich inspireren door de geschriften van vroegere denkers, niet het minst uit de oudheid, en ze legden de fundamenten van een 'politieke wetenschap' die perfect was afgestemd op de noden van hun eigen tijd. Daarmee drukten ze ook een blijvende stempel op onze cultuur.

Met bijdragen van Hans W. Blom, Erik De Bom, Nicolette Mout, Jan Papy, Piet Steenbakkers en Toon Van Houdt.

Erik De Bom (1983) is werkzaam als intellectueel historicus en politiek theoreticus. Hij is verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven, waar hij zich in hoofdzaak toelegt op het politieke denken van de zestiende en zeventiende eeuw, en ook op de normatieve grondslagen van het hedendaagse Europese project.

Klement, 2015, pap, 334 pp, € 22.50, 9789086871612
winkelwagen
Boran, E., C. Gribben (eds)
Enforcing Reformation in Ireland and Scotland, 1550-1700
The last few years have witnessed a growing interest in the study of the Reformation period within the three kingdoms of Britain, revolutionizing the way in which scholars think about the relationships between England, Scotland and Ireland. Nevertheless, it is a fact that the story of the British Reformation is still dominated by studies of England, an imbalance that this book will help to right. By adopting an international perspective, the essays in this volume look at the motives, methods and impact of enforcing the Protestant Reformation in Ireland and Scotland. The juxtaposition of these two countries illuminates the similarities and differences of their social and political situations whiles qualifying many of the conclusions of recent historical work in each country. As well as investigating what 'reformation' meant in the early modern period, and examining its literal, rhetorical, doctrinal, moral and political implications, the volume also explores what enforcing these various reformations could involve. Taken as a whole, this volume offers a fascinating insight into how the political authorities in Scotland and Ireland attempted, with varying degrees of success, to impose Protestantism on their countries. By comparing the two situations, and placing them in the wider international picture, our understanding of European confessionalization is further enhanced
Ashgate, 2006, geb, € 91.00, 9780754655824
winkelwagen
Boulton, M.
Life in God. John Calvin, Practical Formation and the future of Protestant Theology
Contemplates Calvin's Institutes as practical spiritual theology
For many today, John Calvin is best known as an austere, strictly intellectual teacher of Protestant doctrine. But Matthew Myer Boulton reads him very differently, arguing that for Calvin, Christian theology is properly conceived and articulated primarily for the sake of everyday, practical formation through the church's treasury of spiritual disciplines.
Although Calvin famously opposed the cloister, Boulton shows that his purpose was not the eradication but rather the democratization of spiritual disciplines often associated with monasticism. Ordinary disciples, too, Calvin insisted, should embrace such formative practices as close scriptural study, daily prayer and worship, regular Psalm singing, and frequent celebration of the Lord's Supper. This deeply formational approach to Christian doctrine provides a fruitful template for Protestant theology today -- and tomorrow.
Eerdmans, 2011, pap, 242 pp, € 26.90, 9780802865649
winkelwagen
Boyarin, Jonathan
The Unconverted Self. Jews, Indians, and the Identity of Christian Europe
Chicago UP, 2009, geb, 192 pp, € 29.50, 9780226069197
winkelwagen
   
Braaten, C.E. & R.W. Jenson (eds)
Union with Christ. The New Finnish Interpretation of Luther
This book introduces the English-speaking world to the new Finnish interpretation of the theology of Martin Luther, initiated by the writings of Tuomo Mannermaa of Helsinki University. At the heart of the Finnish breakthrough in Luther research lies the theme of salvation. Luther found his answer to the mystery of salvation in the justifying work of Christ received through faith alone. But Protestant theology has never enjoyed a consensus on how to interpret the Reformation doctrine of justification by faith. In opposition to the traditional forensic understanding of justification, Mannermaa argues that for Luther Christ is really present in faith itself. Mannermaa's interpretation of Luther's view of justification is thus more ontological and mystical than ethical and juridical. As such, his work challenges a century of scholarly opinion concerning a foundational doctrine of Protestant theology.
Wm. B. Eerdmans, 1998, pap, 182 pp, € 17.50, 9780802844422
winkelwagen
   
Brady, T. A.
German Histories in the Age of Reformations, 1400-1650
Cambridge, 2009, geb, 477 pp, € 73.95, 9780521889094
winkelwagen
Brady, T. A.
German Histories in the Age of Reformations, 1400-1650
This book studies the connections between the political reform of the Holy Roman Empire and the German lands around 1500 and the sixteenth-century religious reformations, both Protestant and Catholic. It argues that the character of the political changes (dispersed sovereignty, local autonomy) prevented both a general reformation of the Church before 1520 and a national reformation thereafter. The resulting settlement maintained the public peace through politically structured religious communities (confessions), thereby avoiding further religious strife and fixing the confessions into the Empire's constitution. The Germans' emergence into the modern era as a people having two national religions was the reformation's principal legacy to modern Germany.
Cambridge, 2009, pap, 477 pp, € 29.00, 9780521717786
winkelwagen
Braekman, E. & E. de Boer
Guido de Bres. Zijn leven, zijn belijden
Een monument voor de opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis Guido de Bres (1522-1567) moest voor zijn werk als glasschilder de Bijbel lezen. Op grond daarvan ging hij over tot de reformatie. Hij werd rondtrekkend prediker in de zuidelijke Nederlanden en later predikant de Doornik. Daar stelde hij de Nederlandse Geloofsbelijdenis op, die hij over de muur van de citadel van Doornik wierp om duidelijk te maken dat gereformeerden geen radicale dopers waren. In 1565 werd hij opgepakt en uiteindelijk ter dood verdoordeeld. Dit boek richt een monument voor hem op. Het beschrijft zijn leven, zijn geschriften, zijn opvattingen en zijn invloed.
Kok, 2011, geb, 414p, € 39.90, 9789043517935
winkelwagen
Bres, Guido de
De Nederlandse geloofsbelijdenis. Met kanttekeningen en uitgeschreven bewijsteksten.
Ondanks de rijke inhoud van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is deze minder bekend dan de Heidelbergse Catechismus. Het doel van deze uitgave is dan ook om de Geloofsbelijdenis meer onder de aandacht te brengen. De inleiding van dit boek bestaat uit een beknopte beschrijving van: de kerkgeschiedenis voor en tijdens de reformatie, het leven en werk van Guido de Bres en de geschiedenis van de Geloofsbelijdenis. Het hoofddeel van deze uitgave bestaat uit de tekst van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, voorzien van kanttekeningen en uitgeschreven bewijsteksten. De kanttekeningen geven waar nodig een toelichting op de tekst. De uitgeschreven Bijbelteksten geven aan dat de Geloofsbelijdenis geheel op Gods Woord is gegrond.
Koster / Stichting heruitgave werken Guido de Bres, 2009, geb, 204 pp, € 15.90, 9789055515561
winkelwagen
Bres, Guido de
Gevangen om het Evangelie Het verblijf van Guido de Bres in de gevangenis en de gesprekken die hij daar voerde.
Een boek waarin we De Bres het meest persoonlijk leren kennen. Hij laat zich in dit werk in zijn hart kijken. Niet alleen de verhandelingen over het sacrament van het Heilig Avondmaal, maar ook de beroemd geworden brieven aan zijn gemeente te Valenciennes, en die aan zijn vrouw en moeder, geven getuigenis van zijn standvastigheid in het ware geloof.
Koster / Stichting heruitgave werken Guido de Bres, 2010, geb, 216 pp, € 15.90, 9789055515745
winkelwagen
Bres, Guido de
Het wapen van het christelijk geloof
Guido de Bres (1522-1567) is alom bekend als auteur van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het eerste boek dat hij schreef, was Le baston de la foy chrestienne, waarvan de eerste druk in 1555 verscheen. Het is geschreven om degene die de roomse kerk verlaten een wapen in handen te geven tegen de dwalingen van Rome. In de eerste hoofdstukken bewijst hij aan de hand van Bijbelcitaten de eigenschappen van de drie Goddelijke Personen. Vervolgens de thema's: de Kerk, de Doop Heilig Avondmaal enzovoort. Deze is nu voor het eerst verschenen in het Nederlands onder de titel: Het wapen van het christelijk geloof.
Koster / Stichting heruitgave werken Guido de Bres, 2009, geb, 346 pp, € 27.90, 9789055515578
winkelwagen
Bres, Guido de
Oorsprong en weerlegging van de wederdopers
Oorsprong en weerlegging van de wederdopers biedt een beschrijving van de geschiedenis van de wederdopers en een weerlegging van hun opvattingen. De verbreiding van het anabaptisme heeft Guido de Bres zeer verontrust. Zij waren in zijn ogen een gevaar voor de opkomende gereformeerde gemeenten vanwege hun radicale optreden, en niet minder vanwege hun on-Bijbelse opvattingen. Hij voelde zich daarom gedrongen om met alle kracht tegen de wederdopers te strijden. Dit uitvoerige werk verscheen in 1565 onder de titel: La racine, source et fondement des anabaptistes ou rebaptisez de nostre temps. Het is opnieuw uit het Frans vertaald, en bestaat uit drie boeken:
Boek I gaat over de oorsprong van de wederdopers.
Boek II gaat over de christologie. De leer van de twee naturen van Christus was een theologisch onderwerp waarop de wederdopers duidelijk een andere visie hadden dan de gereformeerden.
Boek III gaat vooral over de doop in het algemeen en over de kinderdoop in onderscheid met de volwassen doop.
Koster / Stichting heruitgave werken Guido de Bres, 2011, geb, 726 pp, € 47.90, 9789055516148
winkelwagen
   
Brockey, L.M.
Journey to the East. The Jesuit Mission to China, 1579-1724
BY ORDER
Harvard UP, 2007, geb, 497 pp, € 39.90, 9780674024489
winkelwagen
Broomhall, S. & J. Spinks
Early Modern Women in the Low Countries. Feminizing Sources and Interpretations of the Past
Combining historical, historiographical, museological, and touristic analysis, this study investigates how late medieval and early modern women of the Low Countries expressed themselves through texts, art, architecture and material objects, how they were represented by contemporaries, and how they have been interpreted in modern academic and popular contexts.

Broomhall and Spinks analyse late medieval and early modern women's opportunities to narrate their experiences and ideas, as well as the processes that have shaped their representation in the heritage and cultural tourism of the Netherlands and Belgium today. The authors study female-authored objects such as familial and political letters, dolls' houses, account books; visual sources, funeral monuments, and buildings commissioned by female patrons; and further artworks as well as heritage sites, streetscapes, souvenirs and clothing with gendered historical resonances.

Employing an innovative range of materials from written sources to artworks, material objects, heritage sites and urban precincts, the authors argue that interpretations of late medieval and early modern women's experiences by historians and art scholars interact with presentations by cultural and heritage tourism providers in significant ways that deserve closer interrogation by feminist researchers.
Women and Gender in the Early Modern World, Ashgate, 2011, geb, 262 pp, € 86.90, 9780754667421
winkelwagen
Brown, Christopher Boyd
Singing the Gospel. Lutheran Hymns and the Succes of the Reformation
Singing the Gospel offers a new appraisal of the Reformation and its popular appeal, based on the place of German hymns in the sixteenth-century press and in the lives of early Lutherans. The Bohemian mining town of Joachimsthal - where pastors, musicians, and laity forged an enduring and influential union of Lutheranism, music, and culture - is at the center of the story.

The Lutheran hymns, sung in the streets and homes as well as in the churches and schools of Joachimsthal, were central instruments of a Lutheran pedagogy that sought to convey the Gospel to lay men and women in a form that they could remember and apply for themselves. Townspeople and miners sang the hymns at home, as they taught their children, counseled one another, and consoled themselves when death came near.

Shaped and nourished by the theology of the hymns, the laity of Joachimsthal maintained this Lutheran piety in their homes for a generation after Evangelical pastors had been expelled, finally choosing emigration over submission to the Counter-Reformation. Singing the Gospel challenges the prevailing view that Lutheranism failed to transform the homes and hearts of sixteenth-century Germany.

Harvard UP, 2005, geb, 298 pp, € 54.50, 9780674017054
winkelwagen
Bruijn, E. de
Eerst de Waarheid, dan de Vrede. Jacub Revius (1586-1658)
Enny de Bruijn combineert in deze biografie voor het eerst Revius als dichter, theoloog en geschiedschrijver en komt zo tot verrassende inzichten over de leef- en denkwereld van een van de belangrijkste gereformeerde opinieleiders in de Gouden Eeuw. In deze toegankelijk geschreven studie vertelt ze onder meer het spannende verhaal van Revius' gevecht met de filosoof Rene Descartes. Ze laat zien hoe gepassioneerd Revius zich mengde in discussies over de regentenpolitiek, de omgang met rooms-katholieken, joden en moslims, de predestinatieleer, literatuur en astronomie. Dankzij de combinatie van theologische en literaire bronnen komt de figuur van Revius in een nieuw licht te staan.
Boekencentrum, 2012, pap, 660 pp, € 34.90, 9789023926207
winkelwagen
   
Brydon, M.
The Evolving Reputation of Richard Hooker. An Examination of Responses, 1600-1714
Oxford UP, 2006, geb, 240 pp, € 73.95, 9780199204816
winkelwagen
   
Bullinger, H.
Openbaring, dl 2
Uitgeverij de Groot Goudriaan, 2006, geb, 416 pp, € 49.20, 9789061409755
winkelwagen
Burke, K.F. & E. Burke-Sullivan (eds)
The Ignatian Tradition
Spirituality in History Series, Liturgical Press, 2009, pap, 161 pp, € 16.00, 9780814619131
winkelwagen
   
Burke, P.
Popular Culture in Early Modern Europe. Third Edition
Tb
Ashgate, 2009, pap, 472 pp, € 32.90, 9780754665076
winkelwagen
Burnett, Amy Nelson
Karlstadt and the Origins of the Eucharistic Controversy. A Study of the Circulation of Ideas
The debate over the Lord's Supper had momentous consequences for the Reformation, causing the division of the evangelical movement, influencing the formation of political alliances, and contributing to cultural differences among the Protestant territories of Germany and Switzerland.
Karlstadt and the Origins of the Eucharistic Controversy is the first full-length study of the beginning of that debate. Going beyond the traditional focus on Martin Luther and Ulrich Zwingli, it emphasizes the diversity of the "sacramentarian" challenge to traditional belief in Christ's corporeal presence and re-evaluates the significance of Luther's colleague, Andreas Bodenstein von Karlstadt, to the debate.
The book describes Luther's earliest criticisms of the mass and the efforts in Wittenberg to reform liturgical praxis to correspond with his ideas. It then looks at pamphlets written by other reformers to show how Luther's understanding of the sacrament was adapted and modified outside of Wittenberg. It shows how Karlstadt's eucharistic pamphlets introduced into the public debate several arguments that would become standard Reformed criticisms of the Lutheran position.
The book also demonstrates the influence not only of Erasmus but also of John Wyclif and the Hussites for discussions of the sacrament, highlights the role of the reformers of Basel and Strasbourg for developing the "Zwinglian" understanding of the Lord's Supper, and draws attention to the early eucharistic theology of the Silesians Kaspar Schwenckfeld and Valentin Krautwald.
The book will become an indispensable guide for readers seeking to understand the issues surrounding the outbreak of the eucharistic controversy in the sixteenth century.
Oxford Studies in Historical Theology, Oxford UP, 2011, geb, 234 pp, € 63.90, 9780199753994
winkelwagen
Burnett, A.N.
Teaching the Reformation. Ministers and Their Message in Basel, 1529-1629
Oxford UP, 2006, geb, 460 pp, € 88.50, 9780195305760
winkelwagen
   
Burrows, R.
Interior Castle Explored: St. Teresa of Avila`s Teaching on the Life of Deep Union with God
Burns & Oates, 2007, pap, 122 pp, € 16.50, 9780860124528
winkelwagen
Busi, G. (ed)
The Great Parchment. Flavius Mithridates’ Latin Translation, The Hebrew Text, and an English Version
A joint project of the Institut fur Judaistik of the Freie Universitat Berlin and the Istituto Nazional di Studi sul Rinascimento to publish (in critical editions) the kabbalistic anthology prepared by F. Mithridates for Pico della Mirandola

This is a text of a few extremely dense and symbolic pages. Some marginal annotations prove that Pico read it, perhaps with the assistance of Mithridates. The work was probably written at the beginning of the 14th century by an author whose name remains unknown to us. Most likely, he was an Italian kabbalist. The title Great Parchment refers to the physical appearance of the text. In fact, it was originally written on a large parchment scroll, together with drawings depicting the various stages of the emanation. In other words the written text was conceived as a commentary on the graphic representation of the sefirot, in a structure where theoretical analysis and visual depiction were intended as a unit. Notwithstanding the hermetic style, the Great Parchment is a forgotten masterpiece of kabbalistic literature. All together the work contains seventeen short tales, which offer a gallery of biblical characters conceived as actors in a sefirotic theater, like a scene where the sefirot wear the clothes and share the feelings of the protagonists of the Scriptures.

The Kabbalistic Library of Giovanni Pico della Mirandola, vol 1, N. Aragno Editore, 2004, geb, 272 pp, € 65.00, 9788884191892
winkelwagen
   
Buttigieg, E.
Nobility, Faith and Masculanity. THe Hospitaller Knights of Malta, c. 1580 - c. 1700
Continuum, 2011, geb, 256 pp, € 84.95, 9781441103437
winkelwagen
   
Calvijn
Verklaring van de Psalmen
van 82.30 voor 34.50
Kok Ten Have, 2008, geb, 1848 pp, € 34.50, 9789088650581
winkelwagen
Calvijn, Johannes
De eeuwige voorbeschikking Gods
Voor Calvijn was uitverkiezing een Bijbels gegeven en ervaringsfeit tegelijk. Te midden van de verschrikkelijke vervolgingen die de gereformeerden moesten verduren, waarbij duizenden onschuldigen op de brandstapel terechtkwamen, is er voor Calvijn geen grotere troost dan die van God, die mensen vasthoudt en verkiest. Deze verkiezingsleer stamt uit de Heilige Schrift en is steeds overgeleverd.

Calvijn is de eerste die Christus in het midden stelt van deze leer, als de spiegel van de verkiezing. Daarin is Karl Barth hem in de twintigste eeuw gevolgd. Deze pastorale spits vinden we terug in de twee andere teksten die in deze bundel zijn opgenomen: de tekst van een Bijbelkring door Calvijn over de verkiezingsleer en een preek van Calvijn.

Boom Religie, Boom, 2009, geb, 222 pp, € 38.00, 9789085067993
winkelwagen
Calvijn, Johannes
Institutie - 2 dln
De grote theoloog van de Reformatie, Johannes Calvijn, is het meest bekend geworden door zijn Institutie - een theologische inleiding op de Bijbel en een rechtvaardiging van de principes van de Reformatie. Nog altijd wordt de Institutie beschouwd als het standaardwerk van de gereformeerde theologie. Van de Institutie verschenen vanaf 1536 verschillende edities, totdat uiteindelijk in 1559 de meest complete versie gepubliceerd werd. Van deze complete editie van 1559 verscheen in oktober 2009 een volledig nieuwe vertaling.

De vertaler, dr. C.A. de Niet, is classicus en neerlandicus. Zijn vertaling wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid en leesbaarheid. Bij zijn vertaalwerk werd hij terzijde gestaan door een redactie, bestaande uit dr. W. van 't Spijker, dr. W. de Greef, dr. W.H.Th. Moehn en dr. A. de Reuver.

De laatste Nederlandse vertaling van de Institutie, die van dr. A. Sizoo, dateert van 1931. De nieuwe vertaling van De Niet is de vijfde complete Nederlandse vertaling sinds 1559.

Den Hertog, 2009, geb, 1500 pp, € 159.50, 9789033122002
winkelwagen
Calvijn, Johannes
Institutie, set 3 dln
De Institutie van Johannes Calvijn werd in zijn uiteindelijke vorm gepubliceerd in 1559. Vele jaren van bijschaven aan eerdere edities waren daar aan voorafgegaan. In zijn definitieve gedaante is de Institutie of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst een toonbeeld van theologisch meesterschap. Calvijn wilde de jonge reformatorische gemeenschap van toen een boek in handen geven, dat richting gaf in het denken over God, mens en wereld. Het doel en het belang van de Institutie zijn in eerste aanleg catechetisch van aard. De invloed van dit grootse en monumentale werk was diepgaand en bleef niet beperkt tot de ontstaansperiode. Door de eeuwen heen bleef de Institutie gelden als een richtinggevende en gezaghebbende samenvatting van fundamentele reformatorische inzichten. Vele generaties van gelovigen hebben de Institutie gebruikt om hun inzicht in het christelijk geloof te verbreden en te verdiepen. Deze functie heeft de Institutie behouden tot heden.

Vertaling A. Sizoo, 1931

Meinema, 1931 / 2004 (14-e druk), geb in cassette, 588+571+640 pp, € 77.25, 9789021130354
winkelwagen
Calvin, Johannes
Reformatorische Anfange (1533 - 1541), Bnd 1.1
Calvin Studienausgabe 1.1, Neukirchener, 1994, pap, 261 pp, € 21.50, 9783788714833
winkelwagen
Calvin, Johannes
Reformatorische Anfange (1533 - 1541), Bnd 1.2
Calvin Studienausgabe 1.2, Neukirchener, 1994, pap, 261 pp, € 21.50, 9783788714840
winkelwagen
   
Cambers, A.
Godly Reading. Print, Manuscript and Puritanism in England, 1580-1720
tb
Cambridge UP, 2011, geb, 320 pp, € 79.95, 9780521764896
winkelwagen
   
Cambers, A.
The Life of John Rastrick, 1650-1727
Cambridge UP, 2011, geb, 228 pp, € 61.00, 9781107007703
winkelwagen
Cameron, E.
The European Reformation, 2nd Edition
Since its first appearance in 1991, The European Reformation has offered a clear, integrated, and coherent analysis and explanation of how Christianity in Western and Central Europe from Iceland to Hungary, from the Baltic to the Pyrenees splintered into separate Protestant and Catholic identities and movements. Catholic Christianity at the end of the Middle Ages was not at all a uniformly 'decadent' or corrupt institution: it showed clear signs of cultural vigour and inventiveness. However, it was vulnerable to a particular kind of criticism, if ever its claims to mediate the grace of God to believers were challenged.
Martin Luther proposed a radically new insight into how God forgives human sin. In this new theological vision, rituals did not 'purify' people; priests did not need to be set apart from the ordinary community; the church needed no longer to be an international body. For a critical 'Reformation moment', this idea caught fire in the spiritual, political, and community life of much of Europe. Lay people seized hold of the instruments of spiritual authority, and transformed religion into something simpler, more local, more rooted in their own community. So were born the many cultures, liturgies, musical traditions and prayer lives of the countries of Protestant Europe.

This new edition embraces and responds to developments in scholarship over the past twenty years. Substantially re-written and updated, with both a thorough revision of the text and fully updated references and bibliography, it nevertheless preserves the distinctive features of the original, including its clearly thought-out integration of theological ideas and political cultures, helping to bridge the gap between theological and social history, and the use of helpful charts and tables that made the original so easy to use.
Oxford UP, 2012, pap, 616 pp, € 36.00, 9780199547852
winkelwagen
   
Cameron, E.
The Sixteenth Century
BY ORDER
Short Oxford History of Europe Series, Oxford UP, 2006, pap, 276 pp, € 27.90, 9780198731894
winkelwagen
   
Campen, M. van
Gans Israel. Voetiaanse en coccejaanse visies op de joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw II
OP BESTELLING
Boekencentrum, 2006, geb, 659 pp, € 47.50, 9023919262 / 9789023919261
winkelwagen
   
Canny, N. & P. Morgan
The Oxford Handbook of the Atlantic World 1450-1850
Oxford UP, 2011, geb, 752 pp, € 114.50, 9780199210879
winkelwagen
   
Capito, Wolfgang
The Correspondence of Wolfgang Capito. Volume 1. 1507-1523
Edited and translated by Erika Rummel with the assistance of Milton Kooistra.
Toronto UP, 2005, 285 pp, 285 pp, € 98.25, 0802090176 / 9780802090171
winkelwagen
   
Carroll, S.
Blood and Violence in Early Modern France
Oxford UP, 2006, geb, 369 pp, € 97.50, 0199290458 / 9780199290451
winkelwagen
   
Chadwick, O.
The Early Reformation on the Continent
Oxford History of the Christian Church, Oxford UP, 2003, pap, 446 pp, € 41.35, 019926578x
winkelwagen
Coleman, David
Creating Christian Granada. Society and Religious Culture in an Old-World Frontier City, 1492-1600
Creating Christian Granada provides a richly detailed examination of a critical and transitional episode in Spain's march to global empire. The city of Granada - Islam's final bastion on the Iberian peninsula - surrendered to the control of Spain's 'Catholic Monarchs' Isabella and Ferdinand on January 2, 1492. Over the following century, Spanish state and Church officials, along with tens of thousands of Christian immigrant settlers, transformed the formerly Muslim city into a Christian one.

With constant attention to situating the Granada case in the broader comparative contexts of the medieval reconquista tradition on the one hand and sixteenth-century Spanish imperialism in the Americas on the other, Coleman carefully charts the changes in the conquered city's social, political, religious, and physical landscapes. In the process, he sheds light on the local factors contributing to the emergence of tensions between the conquerors and Granada's formerly Muslim, 'native' morisco community in the decades leading up to the crown-mandated expulsion of most of the city's moriscos in 1569-1570.

Despite the failure to assimilate the moriscos, Granada's status as a frontier Christian community under construction fostered among much of the immigrant community innovative religious reform ideas and programs that shaped in direct ways a variety of church-wide reform movements in the era of the ecumenical Council of Trent (1545-1563). Coleman concludes that the process by which reforms of largely Granadan origin contributed significantly to transformations in the Church as a whole forces a reconsideration of traditional 'top-down' conceptions of sixteenth-century Catholic reform.

Cornell University Press, 2013, pap, 252 pp, € 24.75, 9780801478833
winkelwagen
Collins, D J
Reforming Saints. Saints` Lives and Their Authors in Germany 1470-1530
By Order
Oxford Studies in Historical Theology Series, Oxford UP, 2008, geb, 227 pp, € 55.90, 9780195329537
winkelwagen
Collinson, Patrick
The Reformation
Universal History, Weidenfeld & Nicholson, 2003, geb, 210pp, € 25.90, 9781842126813
winkelwagen
Colonna, Vittoria, Chiara Matraini & Lucrezia Narinella, edited by Susan Haskins
Who is Mary? Three Early Modern Women on the Idea of the Virgin Mary
For women of the Italian Renaissance, the Virgin Mary was one of the most important role models. Who Is Mary? presents devotional works written by three women better known for their secular writings: Vittoria Colonna, famed for her Petrarchan lyric verse; Chiara Matraini, one of the most original poets of her generation; and the wide-ranging, intellectually ambitious polemicist Lucrezia Marinella. At a time when the cult of the Virgin was undergoing a substantial process of redefinition, these texts cast fascinating light on the beliefs of Catholic women in the Renaissance, and also, in the cases of Matraini and Marinella, on contemporaneous women's social behavior, prescribed for them by male writers in books on female decorum.

Who Is Mary? testifies to the emotional and spiritual relationships that women had with the figure of Mary, whom they were required to emulate as the epitome of femininity. Now available for the first time in English-language translation, these writings suggest new possibilities for women in both religious and civil culture and provide a window to women's spirituality, concerning the most important icon set before them, as wives, mothers, and Christians.

The Other Voice in Early Modern Europe, Chicago UP, 2009, pap, 280 pp, € 29.50, 9780226114002
winkelwagen
Comenius, Jan Amos
Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart
In Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart, zijn enige literaire werk, stelt de Tsjechische pedagoog en filosoof Jan Amos Comenius de wereld voor als een stad waarvan de straten de verschillende standen en beroepen in de maatschappij vertegenwoordigen. Pelgrim is op zoek naar het beroep dat het best bij hem past, maar in de stad heersen misbruik, wanorde en vervreemding. Over deze stadwereld heerst koningin Wijsheid alias Zinloosheid.

Het satirische eerste deel bekritiseert de wereld, de slechte gewoontes van mensen en hun karakters. Met scherpe pen en vol humor tekent Comenius een wereld die nog altijd actueel is. Wanneer Pelgrim uiteindelijk diep teleurgesteld de wereld wil verlaten, wordt hij door God geroepen. Hij sluit hem in zijn hart. In het daaropvolgende utopische deel wordt Pelgrim klaargestoomd om met nieuwe energie en nieuwe inzichten weer deel uit te maken van de wereld.

Comenius plaatst Pelgrim dus niet in een saaie, ideale en utopische wereld, maar laat hem terugkeren naar de zo bekritiseerde omgeving waarin hij na zijn mentaliteitsverandering een goed voorbeeld voor de mensen hoopt te zijn.

Het labyrint van de wereld is de meest gelezen en meest vertaalde tekst uit de klassieke Tsjechische literatuur. Deze nieuwe vertaling van Kees Mercks doet voor het eerst recht aan de oorspronkelijke literaire en stilistische kwaliteiten.

Vantilt, 2016, pap, 244 pp, € 19.95, 9789460042621
winkelwagen
Comenius, Johannes Amos
Via Lucis - De weg van het licht
Vertaling van Via lucis, door Comenius in het Latijn geschreven in de jaren 1641-1642 tijdens een verblijf in England. Het werk werd pas gedrukt in 1668. Comenius droeg het werk op aan de nog jonge Royal Society in Londen. Hij hield dit genootschap respectvol voor dat al hun wetenschappelijke resultaten samen nog maar het allereerste begin vormden, nog maar leidden tot op de drempel van de tempel van de Alwijsheid. Via lucis is het enige volledige uitgewerkte pansofische werk van Comenius dat een programma bevat voor de hervorming van de maatschappij, religie, kunsten en wetenschappen.
Pimander 3, In de Pelikaan, 1992, geb, 183 pp, € 15.00, 9789026311963
winkelwagen
Comenius, John
The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart
The Classics of Western Spirituality Series, Paulist Press, 1998, geb, 250 pp, € 26.95, 9780809104895
winkelwagen
   
Cook, C. & Ph. Broadhead
The Routledge Companion to Early Modern Europe, 1453-1763
Routledge Companions to History, Routledge, 2006, pap, 369 pp, € 30.90, 0415409586 / 97890415409582
winkelwagen
Coornhert, Dirck Volkertszoon
Synod on the freedom of conscience, a thorough examination during the gathering Held in the year 1582 in the City of Freetowm
In deze Engelse vertaling van Synode over de gewetensvrijheid (9789089640147) voert Coornhert een fictief debat met vertegenwoordigers uit de verschillende religieuze kampen die hij soms letterlijk citeert (o.a. Beza, Calvijn, Du Plessis-Mornay en Bullinger). Synod on the Freedom of Conscience is niet alleen een belangrijk tijdsdocument; door Coornherts doelstelling, bevordering van de religievrede, en zijn rijkdom aan argumenten kunnen we in het huidige tolerantiedebat zeker ons voordeel doen met de lessen van deze Hollandse meester.

Gerrit Voogt is hoofddocent Geschiedenis aan de Kennesaw State University, Verenigde Staten.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks | Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2009, pap, 240 pp, € 35.00, 9789089640826
winkelwagen
Coornhert, Dirck Volkertszoon, (Jaap Gruppelaar-red.)
Politieke geschriften. Opstand en Religievrede
In 'Politieke geschriften' geeft publicist Dirck Volckertzoon Coornhert (1522-1590) op indringende wijze zijn visie op de politieke situatie in zijn tijd. De Opstand verkeert in een diepe crisis, de tegenstander is overmachtig en de opstandelingen zijn onderling verdeeld. Met pragmatische en politiek-principiele argumenten verdedigt Coornhert in zijn brieven en traktaten de vrijheid van religie. En altijd klinkt daarin zijn diepste overtuiging door: geloof en dwang gaan niet samen. Dit is Coornhert op zijn scherpst: ontgoocheling en fel verzet.

Dirk Volkertzoon Coornhert (1522-1590) was een vooraanstaand medestander van Willem van Oranje. Gedreven en veelzijdig publicist als hij was, heeft hij zich ingezet voor een zeer ruim opgevatte vrijheid van godsdienst. Zijn werk is een pleidooi voor verdraagzaamheid, geschreven met veel gevoel voor urgentie op een cruciaal moment van onze vaderlandse geschiedenis.

In de 'Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum' verschijnen publicaties op het gebied van de geschiedenis van het Nederlandse (religieuze, filosofische en artistieke) non-conformisme van circa 1350 tot onze tijd. De DBN omvat een reeks tekstedities en een reeks studies over belangrijke non-conformistische auteurs.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2009, pap, 206 pp, € 27.50, 9789089640154
winkelwagen
Coornhert, Dirck Volkertszoon, Ruben Buys ( red, vert.)
Coornhert in het klein, korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid
Veertien van Coornherts korte teksten in modern Nederlands

Een belangrijk deel van het oeuvre van de Nederlandse voorvechter van tolerantie Dirck Volkertszoon Coornhert (1522-1590) handelt over ethiek. Als overkoepelende gedachte daarbij geldt dat wij via inzicht, rede en oefening kunnen komen tot een deugdzaam leven, gemoedsrust en eenwording met God. Deze moraalleer is vooral bekend uit omvangrijke werken als de 'Zedekunst' (1586). Maar Coornhert schreef ook vele kortere teksten over thema's die hij van belang achtte voor de deugd, zoals volmaakbaarheid, rede en kennis, onwetendheid en het kwaad.

Voor deze bloemlezing zijn veertien van Coornherts korte teksten in modern Nederlands omgezet. Samen geven zij een gevarieerd beeld van de morele denkbeelden van een van de meest invloedrijke Nederlandse auteurs uit de zestiende eeuw.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2011, pap, 205 pp, € 27.50, 9789089642073
winkelwagen
Corteguera, Luis R.
Death by Effigy: A Case from the Mexican Inquisition
On July 21, 1578, the Mexican town of Tecamachalco awoke to news of a scandal. A doll-like effigy hung from the door of the town's church. Its two-faced head had black chicken feathers instead of hair. Each mouth had a tongue sewn onto it, one with a forked end, the other with a gag tied around it. Signs and symbols adorned the effigy, including a sambenito, the garment that the Inquisition imposed on heretics. Below the effigy lay a pile of firewood. Taken together, the effigy, signs, and symbols conveyed a deadly message: the victim of the scandal was a Jew who should burn at the stake. Over the course of four years, inquisitors conducted nine trials and interrogated dozens of witnesses, whose testimonials revealed a vivid portrait of friendship, love, hatred, and the power of rumor in a Mexican colonial town. A story of dishonor and revenge, Death by Effigy also reveals the power of the Inquisition's symbols, their susceptibility to theft and misuse, and the terrible consequences of doing so in the New World. Recently established and anxious to assert its authority, the Mexican Inquisition relentlessly pursued the perpetrators. Lying, forgery, defamation, rape, theft, and physical aggression did not concern the Inquisition as much as the misuse of the Holy Office's name, whose political mission required defending its symbols. Drawing on inquisitorial papers from the Mexican Inquisition's archive, Luis R. Corteguera weaves a rich narrative that leads readers into a world vastly different from our own, one in which symbols were as powerful as the sword.
Pennsylvania UP, 2012, geb, 222 pp, € 36.50, 9780812244397
winkelwagen
   
Coster, W. & A. Spicer (eds)
Sacred Space in Early Modern Europe
by order / te bestellen
Cambridge UP, 2005, geb, 350 pp, € 82.25, 0521824877
winkelwagen
   
Cottret, B.
Calvijn. Biografie
Kok, 2005, geb, 425 pp, € 39.90, 9043507377 / 9789043507370
winkelwagen
   
Cottret, B.
Calvin. A Biography
by order
T & T Clark, 2003, pap, 392 pp, € 29.50, 0567089614
winkelwagen
Coudert, A.P.
The Impact of the Kabbalah in the Seventeenth Century. The Life and Thought of Francis Mercury van Helmont (1614-1698)
The progressive nature of Francis Mercury van Helmont's thought was based on his deep commitment to the esoteric doctrines of the Lurianic Kabbalah. With his friend Christian Knorr van Rosenroth, van Helmont edited the "Kabbalah Denudata" (1677-1684), the largest collection of Lurianic Kabbalistic texts available to Christians up to that time. Because the subject matter of this work appears so difficult and arcane, it has never been appreciated as a significant text for understanding the emergence of modern thought. However one can find in it the basis for the faith in science, the belief in progress and the pluralism characteristic of later western thought. The Lurianic Kabbalah thus deserves a place it has never received in histories of western scientific and cultural developments.
Brills Series in Jewish Studies, 9, Brill, 1998, geb, 418 pp, € 239.50, 9789004098442
winkelwagen
Coward, B., J. Swann (eds)
Conspiracies and Conspiracy Theory in Early Modern Europe. From the Waldensians to the French Revolution
For many generations, Guy Fawkes and his gunpowder plot, the 'Man in the Iron Mask' and the 'Devils of Loudun' have offered some of the most compelling images of the early modern period. Conspiracles, real or imagined, were an essential feature of early modern life, offering a seemingly rational and convincing explanation for patterns of political and social behaviour. This volume examines conspiracies and conspiracy theory from a broad historical and interdisciplinary perspective, by combining the theoretical approach of the history of ideas with specific examples from the period. Each contribution addresses a number of common themes, such as the popularity of conspiracy theory as a mode of explanation through a series of original case studies. Individual chapters examine, for example, why witches, religious minorities and other groups were perceived in conspiratorial terms, and how far, if at all, these attitudes were challenged or redefined by the Enlightenment. Cultural influences on conspiracy theory are also discussed, particularly in those chapters dealing with the relationship between literature and politics. As prevailing notions of royal sovereignty equated open opposition with treason, almost any political activity had to be clandestine in nature, and conspiracy theory was central to interpretations of early modern politics. Factions and cabals abounded in European courts as a result, and their actions were frequently interpreted in conspiratorial terms. By the late eighteenth century it seemed as if this had begun to change, and in Britain in particular the notion of a 'loyal opposition' had begun to take shape. Yet the outbreak of the French Revolution was frequently explained in conspiratorial terms, and subsequently European rulers and their subjects remained obsessed with conspiracies both real and imagined. This volume helps us to understand why
Ashgate, 2004, geb, € 91.00, 9780754635642
winkelwagen
   
Creemers, I., L. Molenaar & G. Celik (red.)
Erasmus en Gulen. Inspiratoren voor vrede en dialoog
Damon, 2009, pap, 96 pp, € 15.90, 978055739691
winkelwagen
   
Cressy, D. & L.A. Ferrell
Religion and Society in Early Modern England: A Sourcebook (second ed)
Routledge, 2005, pap, 254 pp, € 34.50, 9780415344449
winkelwagen
   
Crowther, K.M.
Adam and Eve in the Protestant Reformation
by order
Cambridge UP, 2010, geb, 293 pp, € 67.50, 9780521192361
winkelwagen
   
Cruz, A. J. & M. Suzuki
The Rule of Women in Early Modern Europe
tb
University of Illinois Press, 2009, pap, 240 pp, € 24.50, 9780252076169
winkelwagen
   
Curry, L. G.
Catholicism and the Clan Macdonell of Glengarry, Religion and Politics in the Highlands of Scotland, 1650-1750
Prijs onder voorbehoud: By Order
Edwin Melllen Press, 2007, geb, 280 pp, € 95.00, 9780773452336
winkelwagen
   
Cushner, N.P.
Why Have We Come Here? The Jesuits and the First Evangelization of Native America
BY ORDER
Oxford UP, 2006, pap, 255 pp, € 31.90, 0195308018 / 9780195308013
winkelwagen
   
Darr, O. A.
Marks of an Absolute Witch. Evidentiary Dilemmas in Early Modern England
This work explores the social foundation of evidence law in a specific historical social and cultural context - the debate concerning the proof of the crime of witchcraft in early modern England. In this period the question of how to prove the crime of witchcraft was the centre of a public debate and even those who strongly believed in the reality of witchcraft had considerable concerns regarding its proof. In a typical witchcraft crime there were no eyewitnesses, and since torture was not a standard measure in English criminal trials, confessions could not be easily obtained. The scarcity of evidence left the fact-finders with a pressing dilemma. On the one hand, using the standard evidentiary methods might have jeopardized any chance of prosecuting and convicting extremely dangerous criminals. On the other hand, lowering the evidentiary standards might have led to the conviction of innocent people.

Based on the analysis of 157 primary sources, the book presents a picture of a diverse society whose members tried to influence evidentiary techniques to achieve their distinct goals and to bolster their social standing. In so doing this book further uncovers the interplay between the struggle with the evidentiary dilemma and social characteristics (such as class, position along the centre/periphery axis and the professional affiliation) of the participants in the debate. In particular, attention is focused on the professions of law, clergy and medicine. This book finds clear affinity between the professional affiliation and the evidentiary positions of the participants in the debate, demonstrating how the diverse social players and groups employed evidentiary strategies as a resource, to mobilize their interests. The witchcraft debate took place within the formative era of modern evidence law, and the book highlights the mutual influences between the witch trials and major legal developments.
Ashgate, 2011, geb, 334 pp, € 86.90, 9780754669876
winkelwagen
   
Derkse, W.
Thomas More groet zijn hele school. Een schets van een veelzijdig man
A2337
Stichting Thomas More / Damon, 2010, pap, 70 pp, € 14.90, 9789055739875
winkelwagen
   
DeTourville, Abbe
Streams of Grace. A Selection of the Letters of the Abbe De Tourville
BY ORDER
Continuum Icons, Continuum, 2006, pap, 224 pp, € 11.75, 9780826493583
winkelwagen
Deutsch, Y.
Judaism in Christian Eyes. Early Modern Description of Jews and Judaism
This book examines Christian ethnographic writing about the Jews in early modern Europe, offering a systematic historical analysis of this literary genre and arguing its importance for better understanding both the period in general and Jewish-Christian relations in particular. The book focuses on nearly 80 texts from Western Europe (mostly Germany) that describe the customs and ceremonies of the contemporary Jews, containing both descriptions and illustrations of their subjects.

Deutsch is one of the first scholars to study these unique writings in extensive detail. He examines books in which Christian authors describe Jewish life and provides new interpretations of Christian perceptions of Jews, Christian Hebraism, and the attention paid by the Hebraist to contemporary Jews and Judaism. Since many of the authors were converts, studying their books offers new insights into conversion during the period. Their work presents new perspectives the study of religion, developments in the field of anthropology and ethnography, and internal Christian debates that arose from the portrayal of Jewish life. Despite the lack of attention by modern scholars, some of these books were extremely popular in their time and represent one of the important ways by which Jews were perceived during the period.

The key claim of the study is that, although almost all of the descriptions of Jewish customs are accurate, the authors chose to concentrate mainly on details that show the Jewish ceremonies as anti-Christian, superstitious, and ridiculous; these details also reveal the deviation of Judaism from the Biblical law. Deutsch suggests that these ethnographic descriptions are better defined as polemical ethnographies and argues that the texts, despite their polemical tendency, represent a shift from writing about Judaism as a religion to writing about Jews, and from a mode of writing based on stereotypes to one based on direct contact and observation.

Oxford UP, 2012, geb, 304 pp, € 65.00, 9780199756537
winkelwagen
   
Diefendorf, B.B.
From Penitence to Charity
BY ORDER
Oxford, 2004, pap, 340 pp, € 24.90, 9780195095838
winkelwagen
   
Dimmock, M. & A. Hadfield (eds.)
Literature and Popular Culture in Early Modern England
Tb
Ashgate, 2009, geb, 234 pp, € 69.90, 9780754665809
winkelwagen
   
Dixon, C.S.
The Reformation in Germany
Historical Association Studies, Blackwell, 2002, pap, 212 pp, € 26.50, 0631202536
winkelwagen
   
Dixon, C. S., D. Freost & M. Greengrass (eds.)
Living with Religious Diversity in Early-Modern Europe
Tb
St. Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2009, geb, 324 pp, € 75.95, 9780754666684
winkelwagen
   
Dommen, E. & J.D. Bratt (eds)
John Calvin Rediscovered: The Impact of His Social and Economic Thought
Princeton Theological Seminary Studies in Reformed Theology & History, WJK, 2007, pap, 161 pp, € 26.00, 9780664232276
winkelwagen
   
Domrose, S.
Frauen der Reformationszeit
Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, pap, 158 pp, € 19.95, 9783525550120
winkelwagen
Donga, Harry / Berg, Carel van den
Geslagen verbeelding. Lutherse penningen in Nederland
Uitgeverij Verloren, 2010, pap, 288 pp, € 25.00, 9789087041755
winkelwagen
   
Dooley, B. (ed.)
The Dissemination of News and the Emergence of Contemporaneity in Early Modern Europe
Ashgate, 2010, geb, 320 pp, € 79.50, 9780754664666
winkelwagen
   
Doran, S.& Durston, C.
Princes, Pastors and People. The Church and Religion in England, 1500-1700. Sec. Ed.
by order
Routledge, 2002, pap, 221 pg, € 29.90
winkelwagen
   
Dorner, G.
Reuchlin und Italien
Pforzheimer Reuchlinschriften 7, Thorbecke Verlag, 1999, geb, 205 pp, € 32.50, 3799559779 / 9783799559775
winkelwagen
Duffy, Eamon
Fires of Faith: Catholic England under Mary Tudor
The reign of Mary Tudor has been remembered as an era of sterile repression, when a reactionary monarch launched a doomed attempt to reimpose Catholicism on an unwilling nation. Above all, the burning alive of more than 280 men and women for their religious beliefs seared the rule of 'Bloody Mary' into the protestant imagination, as an alien aberration in the onward and upward march of the English-speaking peoples.In this controversial reassessment, a leading reformation historian argues that Mary's regime was neither inept nor backward-looking. Led by the Queen's cousin, Cardinal Reginald Pole, Mary's church dramatically reversed the religious revolution imposed under the child king Edward VI. Inspired by the values of the European Counter-Reformation, the cardinal and the queen reinstated the papacy and launched an effective propaganda campaign through pulpit and press.Even the most notorious aspect of the regime, the burnings, proved devastatingly effective. Only the death of the childless queen and her cardinal on the same day in November 1558 brought the protestant Elizabeth to the throne, and thereby changed the course of English history.
Yale UP, 2009, geb, € 29.90, 9780300152166
winkelwagen
Duffy, Eamon
Saints, Sacrilege and Sedition. Religion and Conflict in the Tudor Reformations
Eamon Duffy publishes a book on the broad sweep of English Reformation history, including a study of Late Medieval religion and society. Professor Eamon Duffy explores the broad sweep of the English Reformation, and the ways in which that Reformation has been written about. Tracing the fraught history of religious change in Tudor England, and the retellings of that history to shape a protestant national identity, he emphasizes the importance of the study of late medieval religion and material culture for our understanding of this most formative and fascinating of eras. Getting to grips with the misconceptions, discontinuities and dilemmas which have dogged the history of Tudor religion, he traces the lived experience of Catholicism in an age of upheaval: from what it meant to be a Catholic in early Tudor England; through the nature of militant Catholicism at the height of the conflict; to the after-life of Tudor Catholicism and the ways in which the 'old religion' was remembered and spoken about in the England of Shakespeare.
Bloomsbury, 2012, geb, 311 pp, € 29.50, 9781441181176
winkelwagen
   
Duke, A.
Dissident Identitues in the Early Modern Low Countries.
Pollmann, J. & A. Spicer (eds.). Tb
Ashgate, 2009, geb, 334 pp, € 82.50, 9780754656791
winkelwagen
Duke, Alastair
Reformation and Revolt in the Low Countries
by order

The Revolt of the Netherlands has long been familiar to English-speaking readers, but the Reformation there has remained largely a closed book. The Reformation in the Low Countries developed along very different lines from German Lutheranism. While the decentralised character of political authority ensured the survival of religious dissent, a prolonged persecution of heresy postponed the formation of public Protestant churches until after 1572. Conflicting interests and beliefs, as well as the war and political struggle, shaped the final religious outcome. Local considerations and individual responses played their part alongside the decisions of rulers, whether Philip II and his lieutenant, the duke of Alva, or William the Silent. Alastair Duke's work is of central importance to a proper understanding of both Reformation and Revolt.

Hambledon & London/Bloomsbury, 2003, pap, 308 pp, € 59.95, 9781852853983
winkelwagen
Durer, Albrecht
Reis door de Nederlanden
Hoogland & Van Klaveren, 2014, geb, 144 pp, € 12.75, 9789089671592
winkelwagen
Dyrness, William A.
Reformed Theology and Visual Culture. The Protestant Imagination from Calvin to Edwards
With the walls of their churches bereft of imagery and colour and their worship centered around sermons with carefully constructed outlines (as opposed to movement and drama), Reformed Protestants have often been accused of being dour and unimaginative. Here, William Dyrness explores the roots of Reformed theology in an attempt to counteract these prevailing notions. Studying sixteenth-century Geneva and England, seventeenth-century England and Holland and seventeenth and eighteenth-century Puritan New England, Dyrness argues that, though this tradition impeded development of particular visual forms, it encouraged others, especially in areas of popular culture and the ordering of family and community. Exploring the theology of John Calvin, William Ames, John Cotton and Jonathan Edwards, Dyrness shows how this tradition created a new aesthetic of simplicity, inwardness and order to express underlying theological commitments. With over forty illustrations, this book will prove invaluable to those interested in the Reformed tradition.
Cambridge UP, 2004, pap, 339 pp, € 34.00, 9780521540735
winkelwagen
   
Ebner, M. R.
Ordinary Violence in Mussolini`s Italy
Cambridge UP, 2011, geb, 304 pp, € 73.50, 9780521762137
winkelwagen
   
Edmondson, S.
Calvins Christology
Cambridge UP, 2004, pap, 248 pp, € 34.75, 0521541549 / 9780521541541
winkelwagen
   
Ehlers, B.
Between Christians and Moriscos. Juan De Ribera and Religious Reform in Valencia, 1568 – 1614
BY ORDER
Johns Hopkins UniversityUP Studies in Historical and Political Science, Johns Hopkins UP, 2006, geb, 241 pp, € 50.00, 0801883229 / 9780801883224
winkelwagen
   
Engammare, M.
On Time, Punctuality, and Discipline in Early Modern Calvinism
B2522
Cambridge UP, 2010, geb, 270 pp, € 75.00, 9780521769976
winkelwagen
   
Erasmus, Desiderius
Controversies: Apologia ad Fabrum, Appendix de Scriptis Clithovei, Dilutio, Responsio ad Disputationem de Divortio
Collected Works of Erasmus, Vol 83, Toronto UP, 1998, geb, 198 pp, € 94.50, 9780802043108
winkelwagen
   
Erasmus, Desiderius
Controversies: Spongia, Detectio Praestigiarum, Epistola contra Pseudevangelikos, Epistola ad Fratres Inferioris Germaniae, Admonitio Adversus Mendacium, Purgatio Adversus Epistolam Lutheri
Collected Works of Erasmus, Vol 78, Toronto UP, 2011, geb, 498 pp, € 137.50, 9780802098665
winkelwagen
Erasmus, Desiderius
De correspondentie van Desiderius Erasmus deel 02. Brieven 142-297
Ad Donker, 2005, geb, 288 pp, € 39.50, 9789061005667
winkelwagen
Erasmus, Desiderius
De correspondentie van Desiderius Erasmus, deel 05. Brieven 594-841
Ad Donker, 2008, geb, 350 pp, € 39.50, 9789061005919
winkelwagen
Erasmus, Desiderius
De klacht van de vrede die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt
Ad Donker, 2002, pap, 95 pp, € 13.50, 9789061002598
winkelwagen
Erasmus, Desiderius
De Turkenkrijg
in een vertaling van J. Piolon
Ad Donker, 2005, pap, 95 pp, € 13.50, 9789061005803
winkelwagen
Erasmus, Desiderius
Het leven van Hieronymus
Ad. Donker, 2007, pap, 112 pp, € 13.50, 9789061006053
winkelwagen
Erasmus, Desiderius
Lof der Zotheid
Grote Klassieken, Boom, 2005, geb, 166 pp, € 27.50, 9789085061564
winkelwagen
   
Erasmus, Desiderius
The Correspondence of Erasmus, Letters 1802 to 1925, March-December 1527
Collected Works of Erasmus, Vol 13, Toronto UP, 2010, geb, 574 pp, € 144.50, 9780802090591
winkelwagen
   
Erasmus, Desiderius
The Correspondence of Erasmus, Letters 1926 to 2081, 1528
Collected Works of Erasmus, Vol 14, Toronto UP, 2011, geb, 503 pp, € 144.95, 9781442640443
winkelwagen
Erasmus, Desiderius
Verzameld Werk 6: Theologie: Handboek van de christensoldaat; Oproep; Gods onmetelijke barmhartigheid; uit de parafrase van Lucas
Waarom vocht Erasmus, die streefde naar eenheid binnen de Kerk, zoveel theologische geschillen uit? Hij was een modern theoloog, die wilde afrekenen met de middeleeuwse manier van theologie bedrijven, iets wat hij ook in de Lof der Zotheid deed. Dat leverde hem vijanden op, die bijvoorbeeld zijn werken rond het Nieuwe Testament bekritiseerden. De reformator Luther vond hij maar een heethoofd, die de eenheid in gevaar bracht.

In dit deel van Verzamelde werken worden enkele van Erasmus' theologische werken bij elkaar gebracht, waaronder zijn Handboek, zijn theologisch manifest, gebaseerd op een allegorische bijbeluitleg, een Oproep om de Bijbel te lezen (ook voor de gewone man en vrouw), een preek, Gods onmetelijke barmhartigheid, een strijdschrift tegen Luther, enkele Over de vrije wilskeuze, en een paar passages uit de Parafrasen, Erasmus' hervertelling van het Nieuwe Testament, en tenslotte een psalmcommentaar met als thema Het herstel van de eenheid in de Kerk

Verzameld Werk van Desiderius Erasmus 6, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2015, geb, 630 pp, € 34.95, 9789025306076
winkelwagen
   
Erasmus, Desiderius, D. Baker-Smith (ed)
Expositions of the Psalms
Collected Works of Erasmus, Vol 65, Toronto UP, 2010, geb, 299 pp, € 92.50, 9780802099792
winkelwagen
   
Erasmus, Desiderius, Martin Luther
Discourse on Free Will
Continuum Impacts - Changing Minds, Continuum, 2005, pap, 120 pp, € 14.90, 9780826477941
winkelwagen
   
Erasmus, Desiderius, P.F. Hovingh (ed.)
Annotationes in Novum Testamentum Pars Tertia
Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, VI-7, Ordinis Sextus Tomus Septimus, Brill, 2012, geb, 420 pp, € 107.50, 9789004203389
winkelwagen
   
Erasmus, Desiderius, T.L. ter Meer (ed.)
Apophthegmatum Libri I-IV
Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, IV - 4, Ordinis Quarti, Tomus Quartus, Brill, 2010, geb, 399 pp, € 107.50, 9789004181731
winkelwagen
Erikson, Erik H.
Young Man Luther. A Study in Psychoanalysis and History
Norton, 1993, pap, 288 pp, € 17.50, 9780393310368
winkelwagen
Ettenhuber, K.
Donnes Augustine: Renaissance Cultures of Interpretation
The poet and preacher John Donne (1572-1631) was one of the most influential authors of early modern England. Donne's Augustine examines his response to an iconic figure in the history of Western religious thought: Saint Augustine of Hippo (354-430). Katrin Ettenhuber argues that Renaissance culture saw not only a revival of the classics, but was equally indebted to the intellectual and literary legacy of the Church Fathers. The study recovers an Augustinian tradition of interpretation which permeated the religious world of the period, but which has until now been largely overlooked. She presents a comprehensive re-evaluation of Donne's writings, ranging from the poems to less familiar prose works, situates him carefully in the poetic, intellectual, and political contexts which frame his works, and engages with recent developments in both literary and historical studies. Donne's Augustine is the first sustained study of Donne's reading practices, and of the theological sources which shaped his thought. It discovers a range of medieval and early modern texts which transformed the imagination of literary writers in the period but which have been neglected so far: devotional manuals, Scripture commentaries, and religious commonplace books (often in Latin). The study pays close attention to the intellectual and political conditions which informed the reception of Augustine's works, and offers detailed readings of Donne's texts which illuminate the literary aspects of his patristic heritage. Donne's Augustine makes a significant contribution to our understanding of the larger reading and writing culture of Renaissance England, and of the religious debates and controversies in the decades leading up to the Civil War.
Oxford UP, 2011, geb, 267 pp, € 79.50, 9780199609109
winkelwagen
   
Fletcher, J.E.
A Study of the Life and Works of Athanasius Kircher, Germanus Incredibilis. With a selection of his Unpublished Correspondence and an Annotated Translation of his Autobiography
by order
Aries Book Series Texts and Studies in Western Esotericism 12, Brill, 2011, geb, 607 pp, € 197.50, 9789004207127
winkelwagen
   
Forde, G.O
The Captivation of the Will: Luther vs. Erasmus on Freedom and Bondage
Lutheran Quarterly Books, Eerdmans, 2005, pap, 118 pp, € 21.50, 9780802829066
winkelwagen
Forster, M. R., B. J. Kaplan (eds)
Piety and Family in Early Modern Europe. Essays in Honor of Steven Ozment
The essays in this festschrift volume have been arranged under two main thematic headings: Reformation theology and the medieval heritage, and the spiritual life of families
Ashgate, 2005, geb, € 91.00, 9780754652489
winkelwagen
   
Frampton, T.L.
Spinoza and the Rise of Historical Criticism of the Bible
Continuum, 2006, geb, 272 pp, € 107.50, 9780567025937
winkelwagen
Francisco, Adam S.
Martin Luther and Islam. A Study in Sixteenth-Century Polemics and Apologetics
Martin Luther (1483-1546) lived at an important juncture during the long and tortuous history of the conflict between Islam and Europe. Scholars have long focused on his apocalyptic interpretation of the rise of the Muslim Ottoman Empire, but only a few have probed deeper into his thought on Islam. As a result, one of the most influential thinkers in the western intellectual tradition has received very little attention in the history of Christian perceptions of and responses to Islam. Drawing upon a vast array of the Reformer's writings while also examining several key texts, this book reveals an often-overlooked aspect of Luther's thought, and thereby provides fresh insight into his place in the history of Christian-Muslim relations.
The History of Christian-Muslim Relations, vol 8, Brill, 2007, geb, 262 pp, € 147.00, 9789004160439
winkelwagen
   
Friedlander, A
The Hammer of the Inquisitors. Brother Bernard Délicieux and the Struggle Against the Inquisition in Fourteenth-Century France
By order
Cultures, Beliefs and Traditions. Medieval and Early Modern Peoples, 9, Brill, 2000, geb, 330 pp, € 129.50, 9004115196
winkelwagen
Fulton, E.
Catholic Belief and Survival in Late Sixteenth Century Vienna. The Case of Georg Eder (1523-87)
Dr Georg Eder was an extraordinary figure who rose from humble origins to hold a number of high positions at Vienna University and the city's Habsburg court between 1552 and 1584. His increasingly uncompromising Catholicism eventually placed him at odds, however, with many influential figures around him, not least the confessionally moderate Habsburg Emperor, Maximillian II. Pivoting around a dramatic incident in 1573, when Eder's ferocious anti-Lutheran polemic, the Evangelical Inquisition, fell under sharp Imperial condemnation, this book investigates three key aspects of his career. It examines Eder's position as a Catholic in the predominantly Protestant Vienna of his day; the public expression of Eder's Catholicism and the strong Jesuit influence on the same; and Eder's rescue and subsequent survival as a lay advocate of Catholic reform, largely through the alternative protection of the Habsburgs' rivals, the Wittelsbach Dukes of Bavaria. Based on a wide variety of printed and manuscript material, this study contributes to existing historiography by reconstructing the career of one of late sixteenth-century Vienna's most prominent figures. In a broader sense, it also adds significantly to the wider canon of Reformation history by re-examining the nature and extent of Catholicism at the Viennese court in the latter half of the sixteenth century. It concludes by emphasising the importance of influential laity, such as Eder in advancing the cause of Catholic reform, and challenges the prevalent portrayal of the sixteenth-century Catholic laity as an anonymous and largely passive group who merely responded to the ministries of others
Ashgate, 2007, geb, € 84.50, 9780754656524
winkelwagen
Galilei, G.
Om de waarheid en de wetenschap. Brieven en beschouwingen
De aarde beweegt om de zon. Rond deze stelling ontspint zich in Europa in de zestiende en aan het begin van de zeventiende eeuw niet alleen een wetenschappelijk maar vooral een gedenkwaardig publiek debat, waarbij tekstgeleerden het opnemen tegen astronomen. In deze botsing van wereldbeelden speelt de al in zijn tijd wereldvermaarde Galileo Galilei (1564-1642) een centrale rol. In brieven, pamfletten en beschouwingen verdedigt hij de waarheden van de persoonlijke waarneming en het eigen inzicht tegenover de waarheden van de bijbel en de geloofsovertuiging. Om de waarheid en de wetenschap bevat brieven en beschouwingen, die Galilei als pleidooi voor Copernicus publiceerde, ter verdediging van zijn eigen wetenschappelijke denkbeelden, en om zijn tegenstanders van repliek te dienen. Galilei is een intellectuele gigant. Hij hanteert als een geboren retoricus ingenieuze en listige redeneringen om de argumenten van zijn theologische tegenstrevers te ontkrachten. Op virtuoze wijze probeert hij zijn publiek nu eens met zijn elegante logica dan weer met zijn bijtende spot of geraffineerde opbouw te overtuigen. John North beschrijft in een indrukwekkend nawoord niet alleen de natuurwetenschappelijke voorgeschiedenis van Copernicus tot Galilei, maar ook het intrigerende intellectueel-politieke klimaat in Europa aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw. Dit is het achttiende deel in de serie Filosofie & Retorica onder redactie van Keimpe Algra, Jeroen Bons, Wessel Krul, Marc van der Poel en Theo Verbe
Historische Uitgeverij, 2013, geb, 160 pp, € 27.50, 9789065542038
winkelwagen
Galilei, Galileo
Bericht van de sterren - Sidereus Nuncius
Verwacht sept 2014

'Het is zeer mooi, een plezier voor het oog, de maan, die bijna zestig maal de straal van de aarde van ons verwijderd is van zo nabij te zien', schrijft Galileo Galilei opgewonden in zijn beroemd en berucht geworden Bericht van de sterren (Sidereus Nuncius, Venetie 1610). 'Ik vind het ook niet weinig belangrijk dat de discussies over het melkwegstelsel, of de melkweg, kunnen worden beeindigd nu ik haar ware aard heb ontdekt'. Het is natuurlijk indrukwekkend om voor het eerst met de zelf ontworpen en historisch nieuwe vinding van de kijkbuis kraters op de maan te ontwaren, de melkweg, de sterrenwolken en de vier planeten die rond de ster Jupiter draaien te zien, maar zijn geestdrift kan nauwelijks overdreven zijn geweest: vierhonderd jaar na dato hebben zijn ontdekkingen nog niets aan belang ingeboet. Door zijn spectaculaire uiteenzettingen, met een uitzonderlijk gevoel voor een groot publiek, bombardeerde Galilei zichzelf tot boegbeeld van de barokke wetenschap.

Het lyrische verslag van zijn waarnemingen, die voor het eerst empirische bewijzen leverden voor Copernicus overtuigingen, droeg hij op aan zijn beschermheer Cosimo II de Medici, groothertog van Toscane, naar wie hij zijn vier ontdekte Medische sterren vernoemt. De revolutionaire waarde van het verslag werd meteen bij verschijning opgemerkt door de belangrijkste wetenschappers en theologen. Pas enkele jaren later, na een redelijk onschuldig traktaat over de status van de wetenschappen, verslikken sommige theologen zich in Galilei's verregaande aanspraken op kennis over de schepping.

Bericht van de sterren is uit het Latijn vertaald door Steven Van Impe en ingeleid door Vincent Icke.

Historische Uitgeverij, 2013, pap, 80 pp, € 20.00, 9789065540294
winkelwagen
Galileo (transl. by W.R. Shea and M. Davie)
Selected Writings
'Philosophy is written in this great book which is continually open before our eyes - I mean the universe...' Galileo's astronomical discoveries changed the way we look at the world, and our place in the universe. Threatened by the Inquisition for daring to contradict the literal truth of the Bible, Galileo ignited a scientific revolution when he asserted that the Earth moves. This generous selection from his writings contains all the essential texts for a reader to appreciate his lasting significance. Mark Davie's new translation renders Galileo's vigorous Italian prose into clear modern English, while William R. Shea's version of the Latin Sidereal Message makes accessible the book that created a sensation in 1610 with its account of Galileo's observations using the newly invented telescope. All Galileo's contributions to the debate on science and religion are included, as well as key documents from his trial before the Inquisition in 1633. A lively introduction and clear notes give an overview of Galileo's career and explain the scientific and philosophical background to the texts.
Oxford World's Classics, Oxford UP, 2012, pap, 431 pp, € 16.50, 9780199583690
winkelwagen
Garcia, H.
Islam and the English Enlightenment (1670-1840)
A corrective addendum to Edward Said's Orientalism, this book examines how sympathetic representations of Islam contributed significantly to Protestant Britain's national and imperial identity in the eighteenth century. Taking a historical view, Humberto Garcia combines a rereading of eighteenth-century and Romantic-era British literature with original research on Anglo-Islamic relations. He finds that far from being considered foreign by the era's thinkers, Islamic republicanism played a defining role in Radical Enlightenment debates, most significantly during the Glorious Revolution, French Revolution, and other moments of acute constitutional crisis, as well as in national and political debates about England and its overseas empire. Garcia shows that writers such as Edmund Burke, Lady Mary Wortley Montagu, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey, and Percy and Mary Shelley not only were influenced by international events in the Muslim world but also saw in that world and its history a viable path to interrogate, contest, and redefine British concepts of liberty.

This deft exploration of the forgotten moment in early modern history when intercultural exchange between the Muslim world and Christian West was common resituates English literary and intellectual history in the wider context of the global eighteenth century. The direct challenge it poses to the idea of an exclusionary Judeo-Christian Enlightenment serves as an important revision to post-9/11 narratives about a historical clash between Western democratic values and Islam.
John Hopkins UP, 2012, geb, 346 pp, € 49.95, 9781421403533
winkelwagen
   
Gatti, H.
Giordano Bruno and Renaissance Science.
by order
Cornell UP, 2002, pap, 257 pp, € 25.60, 0801487854
winkelwagen
   
Gelderblom, O.
The Political Economy of the Dutch Republic
Tb
Ashgate, 2009, geb, 346 pp, € 82.50, 9780754661597
winkelwagen
Gibson, W., R. G. Ingram (eds)
Religious Identities in Britain, 1660-1832
Through a series of studies focusing on individuals, this volume highlights the continued importance of religion and religious identity on British life throughout the long eighteenth century. From the puritan divine and scholar Roger Morrice, active at the beginning of the period, to Dean Shipley who died in the reign of George IV, the individuals chosen chart a shifting world of enlightenment and revolution whilst simultaneously reaffirming the tremendous influence that religion continued to bring to bear. For, whilst religion has long enjoyed a central role in the study of sixteenth- and seventeenth-century British history, scholars of religion in the eighteenth century have often felt compelled to prove their subject's worth. Sitting uneasily at the juncture between the early modern and modern worlds, the eighteenth century has perhaps provided historians with an all too convenient peg on which to hang the origins of a secular society, in which religion takes a back-seat to politics, science and economics. Yet, as this study makes clear, in spite of the undoubted innovations and developments of this period, religion continued to be a prime factor in shaping society and culture. By exploring important connections between religion, politics and identity, and asking broad questions about the character of religion in Britain, the contributions put into context many of the big issues of the day. From the beliefs of the Jacobite rebels, to the notions of liberty and toleration, to the attitudes to the French Wars, the book makes an unambiguous and forceful statement about the centrality of religion to any proper understanding of British public life between the Restoration and the Reform Bill
Ashgate, 2005, geb, € 97.50, 9780754632092
winkelwagen
Gietman, Conrad
Republiek van adel, eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702)
Republiek van adel gaat over adellijke mythes, obsessies met afkomst, hoofse liefde, vrouwelijke lijdzaamheid en rebellie, schakingen, jachtruzies, gekwetste eer, wraak en de dood. Het is een studie over normen, waarden en ambities van Oost-Nederlandse edelen in de tweede helft van de zestiende en de zeventiende eeuw.

De Republiek der Verenigde Nederlanden is in ons nationaal bewustzijn verankerd als een samenleving van kooplieden en regenten. Deze voorstelling berust op het Hollandse wonder van de Gouden Eeuw. Maar waar Holland zich in de zeventiende eeuw kenmerkte door de macht van burgerlijke regenten en een bloeiende stedelijke cultuur, was in de oostelijke gewesten sprake van een traditionele standensamenleving waarin de adel onmiskenbaar de toon aangaf. Macht en aanzien lagen hier in handen van families als Bentinck, Van der Capellen, Van Haersolte en Ripperda. Zij leefden in de overtuiging dat zij op grond van hun adellijke afkomst waren geroepen om te heersen over land en mensen.

Eer vormde het belangrijkste ordeningsprincipe in het bestaan van Oost-Nederlandse edelen. Door dit eerbegrip te ontrafelen en als sleutel te hanteren tot hun leef- en gedachtewereld ontstaat een nieuw, verrassend beeld van een merkwaardige, fascinerende beschaving in het oosten van de Republiek.

Conrad Gietman (1966) promoveerde op deze cultuurhistorische studie aan de Universiteit Utrecht. Hij is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Hoge Raad van Adel in Den Haag en werkt daarnaast als redacteur bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

Reeks adelsgeschiedenis 7, Gruting, Van, 2011, pap, 336 pp, € 25.00, 9789075879599
winkelwagen
   
Goldgar, A.
Tulipmania. Money, Honor and Knowledge in the Dutch Golden Age
by order, expected publication may 2007
Chicago UP, 2007, geb, 400 pp, € 30.50, 9780226301259
winkelwagen
   
Gommers, W. , L. Jongen & A. van Nostrum (red)
Bij afwezigheid van de schout. Het persoonlijke ambtsdagboek van Cornelis Volckenszoon, burgermeesrter van Amersfoort (1555-1556)
Uitgeverij Verloren, 2009, pap, 222 pp, € 24.00, 9789065509796
winkelwagen
Gordon, Bruce
Calvin
Yale UP, 2009 / 2011, pap, 398 pp, € 24.95, 9780300170849
winkelwagen
   
Greef, W. de
The Writings of John Calvin. An Introductory Guide
Westminster John Knox Press, 2008, geb, 253 pp, € 34.90, 9780664232306
winkelwagen
   
Greef, W. De
Calvijn en zijn uitleg van de psalmen. Een onderzoek naar zijn exegetische methode
Kok, 2006, geb, 352 pp, € 49.50, 9789043511353
winkelwagen
Greef, Wulfert de
Van een stam. Calvijn over Joden en christenen in de context van de late Middeleeuwen
Johannes Calvijn (1509-1564) heeft nauwelijks Joden ontmoet. Aan het begin van de zestiende eeuw waren de Joden uit de meeste West-Europese landen verbannen. Duitsland was een uitzondering, maar de Joden mochten niet wonen en werken waar ze wilden. De dominicanen trachtten gedaan te krijgen dat alle Joodse literatuur met uitzondering van de Tenach verboden zou worden. Luther schreef in 1543 enkele felle geschriften tegen de Joden. Hoe zag Calvijn de relatie van Joden en christenen? Hebben christenen de plaats van de Joden ingenomen of horen ze bij de Joden omdat ze betrokken worden in de relatie van God en Israel? Wat zegt Calvijn over de toekomst van de Joden?

In de Institutie stelt Calvijn de relatie van Joden en christenen niet als een apart onderwerp aan de orde. In zijn preken, colleges en commentaren worden de Joden vaak genoemd. Het gaat in de Bijbel immers over de God van Israel die ook de God van de volken zijn wil. Calvijn legt elke bijbeltekst uit in het kader van de context. Wie weten wil hoe hij over de relatie van Joden en christenen gedacht heeft, moet goed luisteren naar alles wat hij in zijn exegese over Joden en christenen gezegd heeft. In zijn bijbeluitleg heeft Calvijn zijn kennis van Joodse en christelijke exegeten verwerkt. Natuurlijk heeft hij niet het laatste woord gesproken. Maar hij heeft wel duidelijk laten zien hoe belangrijk de betekenis is van de eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament. De relatie van Joden en christenen is daar nauw mee verbonden.

Wulfert de Greef is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. In 1984 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit in Utrecht op Calvijn en het Oude Testament. Zijn publicaties gaan vooral over de Reformatie en de uitleg van de Bijbel.

Eburon, 2012, pap, 208 pp, € 26.00, 9789059726345
winkelwagen
   
Green, I.
Humanism and Protestantism in Early Modern English Education
Tb
St. Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2009, geb, 400 pp, € 82.50, 9780754663683
winkelwagen
Gregerson, Linda, Susan Juster (eds)
Empires of God: Religious Encounters in the Early Modern Atlantic
Religion and empire were inseparable forces in the early modern Atlantic world. Religious passions and conflicts drove much of the expansionist energy of post-Reformation Europe, providing both a rationale and a practical mode of organizing the dispersal and resettlement of hundreds of thousands of people from the Old World to the New World. Exhortations to conquer new peoples were the lingua franca of Western imperialism, and men like the mystically inclined Christopher Columbus were genuinely inspired to risk their lives and their fortunes to bring the gospel to the Americas. And in the thousands of religious refugees seeking asylum from the vicious wars of religion that tore the continent apart in the sixteenth and seventeenth centuries, these visionary explorers found a ready pool of migrants-English Puritans and Quakers, French Huguenots, German Moravians, Scots-Irish Presbyterians-equally willing to risk life and limb for a chance to worship God in their own way. Focusing on the formative period of European exploration, settlement, and conquest in the Americas, from roughly 1500 to 1760, Empires of God brings together historians and literary scholars of the English, French, and Spanish Americas around a common set of questions: How did religious communities and beliefs create empires, and how did imperial structures transform New World religions? How did Europeans and Native Americans make sense of each other's spiritual systems, and what acts of linguistic and cultural transition did this entail? What was the role of violence in New World religious encounters? Together, the essays collected here demonstrate the power of religious ideas and narratives to create kingdoms both imagined and real.
University of Pennsylvania Press, 2013, pap, 334 pp, € 24.50, 9780812222609
winkelwagen
Gregory, Brad S.
The Unintended Reformation. How a Religious Revolution Secularized Society
In a work that is as much about the present as the past, Brad Gregory identifies the unintended consequences of the Protestant Reformation and traces the way it shaped the modern condition over the course of the following five centuries. A hyperpluralism of religious and secular beliefs, an absence of any substantive common good, the triumph of capitalism and its driver, consumerism--all these, Gregory argues, were long-term effects of a movement that marked the end of more than a millennium during which Christianity provided a framework for shared intellectual, social, and moral life in the West. Before the Protestant Reformation, Western Christianity was an institutionalized worldview laden with expectations of security for earthly societies and hopes of eternal salvation for individuals. The Reformation's protagonists sought to advance the realization of this vision, not disrupt it. But a complex web of rejections, retentions, and transformations of medieval Christianity gradually replaced the religious fabric that bound societies together in the West. Today, what we are left with are fragments: intellectual disagreements that splinter into ever finer fractals of specialized discourse; a notion that modern science--as the source of all truth--necessarily undermines religious belief; a pervasive resort to a therapeutic vision of religion; a set of smuggled moral values with which we try to fertilize a sterile liberalism; and the institutionalized assumption that only secular universities can pursue knowledge. The Unintended Reformation asks what propelled the West into this trajectory of pluralism and polarization, and finds answers deep in our medieval Christian past.
The Belknap Press of Harvard UP, 2012, geb, 574 pp, € 37.95, 9780674045637
winkelwagen
Grell, O. P.
Brethren in Christ. A Calvinist Network in Reformation Europe
This groundbreaking book explores the migration of Calvinist refugees in Europe during the Reformation, across a century of persecution, exile and minority existence. Ole Peter Grell follows the fortunes of some of the earliest Reformed merchant families, forced to flee from the Tuscan city of Lucca during the 1560s, through their journey to France during the Wars of Religion to the St Bartholomew Day Massacre and their search for refuge in Sedan. He traces the lives of these interconnected families over three generations as they settled in European cities from Geneva to London, marrying into the diaspora of Reformed merchants. Based on a potent combination of religion, commerce and family networks, these often wealthy merchants and highly skilled craftsmen were amongst the most successful of early modern capitalists. Brethren in Christ shows how this interconnected network, reinforced through marriage and enterprise, forged the backbone of international Calvinism in Reformation Europe.
Cambridge UP, 2011, geb, 318 pp, € 79.95, 9781107008816
winkelwagen
   
Grell, O.P. & Scribner, B. (eds)
Tolerance and Intolerance in the European Reformation
Cambrigde UP, 2002, pap, 294 pp, € 36.50, 9780521894128
winkelwagen
   
Greschat, M.
Protestantismus in Europa: Geschichte, Gegenwart, Zukunft
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006, geb, 175 pp, € 33.95, 9783534184293
winkelwagen
Greyerz, K. von
Religion and Culture in Early Modern Europe, 1500-1800
by order
Oxford UP, 2008, geb, 320 pp, € 83.50, 9780195327656
winkelwagen
   
Greyerz, K. von, T. Kaufmann, K. Siebenhunner, R. Zaugg (Hgb)
Religion und Naturwissenschaften im 16. und 17. Jahrhundert
Schriften des Vereins fur Reformationsgeschichte, 210, Guterloher Verlaghaus, 2010, pap, 342 pp, € 52.50, 9783579057668
winkelwagen
   
Gribben, C., D. G. Mullan (eds.)
Literature and the Scottish Reformation
St Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2009, geb, 278 pp, € 74.50, 9780754667155
winkelwagen
Gritsch, E.W.
Martin Luther`s Anti-Semitism Against His Better Judgment
In this book Eric W. Gritsch, a Lutheran and a distinguished Luther scholar, faces the glaring ugliness of Martin Luther's anti- Semitism head-on, describing Luther's journey from initial attempts to proselytize Jews to an appallingly racist position, which he apparently held until his death.

Comprehensively laying out the textual evidence for Luther's virulent anti-Semitism, Gritsch traces the development of Luther's thinking in relation to his experiences, external influences, and theological convictions. Revealing greater impending danger with each step, Martin Luther's Anti-Semitism marches steadily onward until the full extent of Luther's racism becomes apparent. Gritsch's unflinching analysis also describes the impact of Luther's egregious words on subsequent generations and places Luther within Europe's long history of anti-Semitism.

Throughout, however, Gritsch resists the temptation either to demonize or to exonerate Luther. Rather, readers will recognize Luther's mistakes as links in a chain that pulled him further and further away from an attitude of respect for Jews as the biblical people of God. Gritsch depicts Luther as a famous example of the intensive struggle with the enduring question of Christian-Jewish relations. It is a great historical tragedy that Luther, of all people, fell victim to anti-Semitism -- albeit against his better judgment.

Eerdmans, 2012, pap, 158 pp, € 24.50, 9780802866769
winkelwagen
Gritsch, E.W.
The Wit of Martin Luther
Facets Series, Fortress, 2006, pap, 128 pp, € 11.50, 9780800638030
winkelwagen
Groebner, Valentin
Who are you? Identification, Deception, and Surveillance in Early Modern Europe
Who are you? And how can you prove it? How were individuals described and identified in the centuries before photography and fingerprinting, in a world without centralized administrations, where names and addresses were constantly changing? In Who are You?, Valentin Groebner traces the early modern European history of identification practices and identity papers. The documents, seals, stamps, and signatures were - and are - powerful tools that created the double of a person in writ and bore the indelible signs of bureaucratic authenticity. Ultimately, as Groebner lucidly explains, they revealed as much about their makers' illusory fantasies as they did about their bearers' actual identity. The bureaucratic desire to register and control the population created, from the sixteenth century onward, an intricate administrative system for tracking individual identities. Most important, the proof of one's identity was intimately linked and determined by the identification papers the authorities demanded and endlessly supplied.

Ironically, these papers and practices gave birth to two uncanny doppelgangers of administrative identity procedures: the spy who craftily forged official documents and passports, and the impostor who dissimulated and mimed any individual he so desired.

Through careful research and powerful narrative, Groebner recounts the complicated and bizarre stories of the many ways in which identities were stolen, created, and doubled. Groebner argues that identity papers cannot be interpreted literally as pure and simple documents. They are themselves pieces of history, histories of individuals and individuality, papers that both document and transform their owner's identity - whether carried by Renaissance vagrants and gypsies or the illegal immigrants of today who remain 'sans papier' - without papers.

Zone Books, 2007, geb, 349 pp, € 36.95, 9781890951726
winkelwagen
   
Groenveld, S.
Het Twaalfjarig Bestand, 1609-1621. De jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde Nederlanden
Uitgeverij Verloren, 2010, geb, 160p, € 19.00, 9789072550057
winkelwagen
Gruppelaar, Jaap, Jurgen Pieters (red)
Un certain Holandois. Coornhert en de vragen van zijn tijd
Dirck Volkertszoon Coornhert (1522-1590) was een strijdbare auteur met een breed werkterrein: letterkunde, theologie, filosofie. Ook de politieke en maatschappelijke actualiteit had zijn volle aandacht. Zijn opvattingen waren controversieel en soms klonk ook vanuit het buitenland kritiek. De titel van deze bundel verwijst naar een pamflet waarin Calvijn zich tegen Coornhert richt en hem aanduidt als 'un certain holandois'.

Coornhert raakte aan de vele 'tere plekken' van zijn tijd. Hij stond echter niet alleen in zijn strijd voor verdraagzaamheid. In deze bundel wordt duidelijk dat Coornhert deel uitmaakte van tradities met soms diepe wortels in de Nederlanden en in andere landen van Europa (het stoicisme, de paideia Christi-gedachte van de Griekse kerkvaders, middeleeuwse mystiek en spiritualisme). Ook latere auteurs (Spinoza, Foucault) blijken als zoeklicht te kunnen dienen voor een beter begrip van Coornhert en de vragen van zijn tijd.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2014, pap, 172 pp, € 20.00, 9789087044510
winkelwagen
Gurp, Gerard van
Reformatie in Brabant, protestanten en katholieken in de Meierij van s-Hertogenbosch, 1523-1634
In de Meierij van 's-Hertogenbosch begon de vervolging van de aanhangers van de Reformatie rond 1526. Het aantal mensen dat het nieuwe geloof openlijk aanhing, bleef hierdoor aanvankelijk gering. Rond 1564 veranderde dit: er werden hagenpreken gehouden en steeds meer stedelingen keerden zich af van de katholieke kerk. Na de Beeldenstorm in 1566 werden in 's-Hertogenbosch en Eindhoven gereformeerde gemeenten gevormd. De leden vormden een doorsnee van de bevolking. In de decennia daarna waren er afwisselend perioden van vervolging, waarin de protestanten vluchtten naar veiliger oorden, en (betrekkelijke) rust, waarin zij terugkeerden. Gedetailleerd beschrijft Gerard van Gurp hoe de Reformatie zich in de Meijerij ontwikkelde en welke gevolgen dit had voor de stedelijke samenleving. Zijn verhaal laat zien, dat sociale en economische factoren van grote invloed waren op de keuze van de vestigingsplaats bij gedwongen verhuizing en op de vorming van gemeenten.
Verloren, 2013, pap, 288 pp, € 26.00, 9789087043568
winkelwagen
   
Haigh, C.
The Plain Mans Pathways to Heaven: Kinds of Christianity in Post-Reformation England, 1570-1640
Oxford UP, 2007, geb, 296 pp, € 37.50, 9780199216505
winkelwagen
   
Hall, D.D.
The Faithful Shepherd. A History of the New England Ministry in the Seventeenth Century
BY ORDER
Harvard Theological Studies, no. 54, Harvard UP, 2006, pap, 301 pp, € 31.00, 0674019598 / 9780674019591
winkelwagen
Hall, Marcia B, Tracy E. Cooper(eds)
The Sensuous in the Counter-Reformation Church
This book examines the promotion of the sensuous as part of religious experience in the Roman Catholic Church of the early modern period. During the Counter-Reformation, every aspect of religious and devotional practice was reviewed, including the role of art and architecture, while the invocation of the five senses to incite devotion became a hotly contested topic. The Protestants had condemned the material cult of veneration of relics and images, rejecting the importance of emotion and the senses and instead promoting the power of reason in receiving the Word of God. After much debate, the Church concluded that the senses are necessary to appreciate the sublime, and that they derive from the Holy Spirit. As part of its attempt to win back the faithful, the Church embraced the sensuous and promoted the use of images, relics, liturgy, processions, music and theatre as important parts of religious experience.
Cambridge University Press, 2013, geb, 339 pp, € 87.00, 9781107013230
winkelwagen
   
Halvorson, M. J. (ed.)
Defining Community in Early Modern Europe
Tb
St Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2008, geb, 372 pp, € 85.90, 9780754661535
winkelwagen
Ha, Polly and Patrick Collinson
The Reception of Continental Reformation in Britain
British Academy, 2010, geb, 250 pp, € 72.50, 9780197264683
winkelwagen
   
Harris, A.K.
From Muslim to Christian Granada. Inventing a City’s Past in Early Modern Spain
John Hopkins UP, 2007, geb, 255 pp, € 55.95, 9780801885235
winkelwagen
Harrison, P.
The Bible, Protestantism and the Rise of Natural Science
Peter Harrison examines the role played by the Bible in the emergence of natural science. He shows how both the contents of the Bible, and more particularly the way it was interpreted, had a profound influence on conceptions of nature from the third century to the seventeenth. The rise of modern science is linked to the Protestant approach to texts, an approach which spelt an end to the symbolic world of the Middle Ages and established the conditions for the scientific investigation and technological exploitation of nature.
Cambridge UP, 2001, pap, 313 pp, € 33.50, 9780521000963
winkelwagen
Hart, D. G.
Calvinism: A History
This briskly told history of Reformed Protestantism takes these churches through their entire 500-year history - from sixteenth-century Zurich and Geneva to modern locations as far flung as Seoul and Sao Paulo. D. G. Hart explores specifically the social and political developments that enabled Calvinism to establish a global presence. Hart's approach features significant episodes in the institutional history of Calvinism that are responsible for its contemporary profile. He traces the political and religious circumstances that first created space for Reformed churches in Europe and later contributed to Calvinism's expansion around the world. He discusses the effects of the American and French Revolutions on ecclesiastical establishments as well as nineteenth- and twentieth-century communions, particularly in Scotland, the Netherlands, the United States, and Germany, that directly challenged church dependence on the state. Raising important questions about secularization, religious freedom, privatization of faith, and the place of religion in public life, this book will appeal not only to readers with interests in the history of religion but also in the role of religion in political and social life today.
Yale University Press, 2013, geb, 339 pp, € 33.50, 9780300148794
winkelwagen
   
Harten, P.H. van
De Erskines
Inleidingen met kernteksten, De Groot Goudriaan, 2009, pap, 175 pp, € 15.90, 9789088651076
winkelwagen
   
Harvey, L.P
Muslims in Spain, 1500 to 1614
Chicago UP, 2006, pap, 448 pp, € 27.90, 9780226319643
winkelwagen
   
Hazlett, W.I.P.
The Reformation in Britain and Ireland: an Introduction
T&T Clark International, 2003, pap, 264 pp, € 34.90, 9780567082800
winkelwagen
Heal, B.
The Cult of the Virgin Mary in Early Modern Germany. Protestant and Catholic Piety, 1500-1648
Past and Present Publications Series, Cambridge UP, 2007, geb, 338 pp, € 89.90, 9780521871037
winkelwagen
Heal, F.
Reformation in Britain and Ireland
This is an innovative volume which studies the coming of reform in the sixteenth century more broadly than do traditional national narratives of religious change. It argues for an interactive and comparative understanding of this crucial dimension of British and Irish history. Through the examination of political choices, of ecclesiastical structures, and of individual religious attitudes, it seeks to explain the success or failure of Protestantism in these islands.
Oxford History of the Christian Church, Oxford UP, 2005, pap, 568 pp, € 49.95, 9780199280155
winkelwagen
   
Hellinga, G.G.
Karel V. Bondgenoten en rivalen van een opmerkelijk heerser
A2285
Walburg Pers, 2010, geb, 176p, € 29.95, 9789057306709
winkelwagen
   
Helmer, C. (ed.)
The Global Luther. A Theologian for Modern Times
Fortress Press, 2009, geb, 326 pp, € 33.90, 9780800662394
winkelwagen
   
Helm, P.
Calvin at the Centre
B2031
Oxford UP, 2009, geb, 355 pp, € 90.00, 9780199532186
winkelwagen
   
Helm, P.
John Calvins Ideas
Oxford UP, 2006, pap, 438 pp, € 42.50, 019920599x / 9780199205998
winkelwagen
   
Hendrix, S. H.
Luther
Abingdon Pillars of Theology, Abingdon, 2009, pap, 90 pp, € 11.50, 9780687656417
winkelwagen
Hendrix, S. H.
Martin Luther. A very short introduction
This introduction presents Martin Luther as historians now see him. Instead of singling him out as a modern hero, the book emphasizes the context in which Luther worked, the colleagues who supported him, and the opponents who adamantly opposed his agenda for change.

Scott H. Hendrix explains the religious reformation and Luther's importance, without ignoring the political and cultural forces that led the reformation down paths Luther could neither foresee nor influence. This Very Short Introduction pays tribute to Luther's genius, but also recognizes the self-righteous attitude that alienated contemporaries, offering a unique explanation for that behaviour.

Very Short Introductions Series, Oxford UP, 2010, pap, 126 pp, € 13.50, 9780199574339
winkelwagen
   
Hendrix, S. H. (ed.)
Early Protestant Spirituality
B2370
The Classics of Western Spirituality, Paulist Press, 2009, pap, 338 pp, € 28.50, 9780809142118
winkelwagen
   
Henry, M.
Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament
8e herziene druk - nu met CD-Rom - op bestelling
De Banier, 2007, geb, ca. 2300 pp., € 225.00, 9789033607370
winkelwagen
   
Herrera, R.A.
Silent Music. The Life, Work, and Thought of St. John of the Cross (Johannes van het Kruis)
BY ORDER
Eerdmans, 2004, pap, 166 pp, € 21.50, 0802824951
winkelwagen
   
Herzig, A. & J.H.Schoeps (Hg)
Reuchlin und die Juden
Pforzheimer Reuchlinschriften 3, Thorbecke Verlag, 1993, geb, 252 pp, € 34.90, 3799560297 / 9783799560290
winkelwagen
Hessayon, A.
Gold Tried in the Fire. The Prophet Theaurau John Tany and the English Revolution
Ashgate, 2007, geb, € 97.50, 9780754655978
winkelwagen
Hiebsch, Sabine, M.L. van Wijngaarden (red)
Martin Luther. Zijn leven, zijn werk
De bijdragen in dit boek zijn van de hand van lutherse, hervormde, gereformeerde en katholieke Lutheronderzoekers en weerspiegelen het oecumenische karakter van het Lutheronderzoek in Nederland. Biografie en theologie van Martin Luther worden in een chronologische lijn geschetst, waarbij Luther niet als de eerste moderne mens wordt gezien, maar als iemand die ten diepste geworteld was in de late middeleeuwen en van daaruit zijn eigen theologie ontwikkelde. Kernthema's en hoofdproblemen van deze theologie, die in het klooster begon en tot een eigen traditie uitgroeide, staan hierbij centraal.

De illustraties hebben een belangrijke plaats in dit boek. Een breed spectrum van afbeeldingen, afkomstig uit verschillende archieven, musea en evangelisch-lutherse gemeenten geeft een indruk van het Nederlandse erfgoed op het gebied van de Lutherana.

Met deze opzet hopen de auteurs een bundel ter beschikking te stellen voor een breed publiek van niet alleen theologen en zo opnieuw nieuwsgierig te maken naar de mens en de theoloog Martin Luther.

Kok, 2007, geb, 288 pp, € 33.99, 9789043514156
winkelwagen
   
Hillebrand, H.J.
The Division of Chirstendom. Christianity in the Sixteenth Century
WJK Books, 2007, pap, 504 pp, € 46.00, 9780664224028
winkelwagen
Hinlicky, P. R.
Luther and the Beloved Community. A Path for Christian Theology after Christendom
Eerdmans, 2010, pap, 405 pp, € 39.90, 9780802864925
winkelwagen
   
Hirzel, M. E., & M. Sallman (eds.)
John Calvins Impact on Church and Society, 1509-2009
Eerdmans, 2009, pap, 241 pp, € 27.00, 9780802864741
winkelwagen
Hoffer, P.C.
When Benjamin Franklin met the Reverend Whitefield. Enlightenment, Revival, and the Power of the Printed Word
In the 1740s, two quite different developments revolutionized Anglo-American life and thought-the Enlightenment and the Great Awakening. This book takes an encounter between the paragons of each movement-the printer and entrepreneur Benjamin Franklin and the British-born revivalist George Whitefield-as an opportunity to explore the meaning of the beginnings of modern science and rationality on one hand and evangelical religious enthusiasm on the other. There are people who both represent the times in which they live and change them for the better. Franklin and Whitefield were two such men. The morning that they met, they formed a long and lucrative partnership: Whitefield provided copies of his journals and sermons, Franklin published them. So began one of the most unique, mutually profitable, and influential friendships in early American history. By focusing this study on Franklin and Whitefield, Peter Charles Hoffer defines with great precision the importance of the Anglo-American Atlantic World of the eighteenth century in American history. With a swift and persuasive narrative, Hoffer introduces readers to the respective life story of each man, examines in engaging detail the central themes of their early writings, and concludes with a description of the last years of their collaboration. Franklin's and Whitefield's intellectual contributions reach into our own time, making Hoffer's readable and enjoyable account of these extraordinary men and their extraordinary friendship relevant today.
Witness to History, The Johns Hopkins University Press, 2011, pap, 156 pp, € 15.50, 9781421403120
winkelwagen
   
Hofman, B.
Crisis in de kerk: De Nederlandse Reformatie in de spiegel van de tachtig schriftuurlijke liederen
Jongbloed, 2006, geb, 420 pp, € 29.95, 9789058297167
winkelwagen
   
Holder, R. Ward
Crisis and Renewal. The Era of the Reformations
The Westminster History of Christian Thought, Westminster John Knox Press, 2009, pap, 272 pp, € 27.00, 9780664229900
winkelwagen
   
Holmes, D.L.
The Faiths of the Founding Fathers
BY ORDER
Oxford UP, 2006, geb, 225 pp, € 21.00, 0195300920 / 9780195300925
winkelwagen
   
Holten, F. van
Langs het levenspad van John Bunyan
De Groot Goudriaan, 2002, geb, 100pp, € 13.30, 906148156
winkelwagen
   
Holt, M.P.
The French Wars of Religion, 1562-1629
New Approaches to European History, Cambridge UP, 2005, new edition, pap, 243 pp, € 26.50, 0521547504
winkelwagen
Hoorens, Vera
Een ketterse arts voor de heksen, Jan Wier (1515-1588)
De Nederlandse arts Jan Wier is een van de meest uitzonderlijke figuren van de zestiende eeuw. Als tegenstander van de heksenvervolging en pleitbezorger van de rechten van gevangenen geldt hij als voorloper van de psychiatrie en als verdediger avant la lettre van de mensenrechten. Daarnaast publiceerde hij op grond van zijn ervaring in de hoogste kringen over zeldzame ziektes, bezeten vrouwenkloosters, seksueel misbruik, Faust en de rattenvanger van Hamelen. Over zijn persoonlijke leven was tot nu toe echter weinig bekend. In Een ketterse arts voor de heksen schetst Vera Hoorens het kleurrijke leven van deze zestiende-eeuwse geleerde tegen de achtergrond van godsdiensttwisten, oorlogen, nieuwe ziektes, wetenschappelijke conflicten en heksenprocessen.
Bert Bakker, 2011, pap, 633 pp, € 49.95, 9789035137547
winkelwagen
Hopfl, H.
Jesuit Politcal Thought. The Society of Jesus and the State, c. 1540-1630
Harro Hopfl presents here a full-length study of the single most influential organized group of scholars and pamphleteers in early modern Europe (1540-1630), namely the Jesuits. He explores the academic and political controversies in which they were engaged in and their contribution to academic discourse around ideas of 'the state' and 'politics'. He pays particular attention to their actual teaching concerning doctrines for whose menacing practical implications Jesuits generally were vilified: notably tyrannicide, the papal power to depose rulers, the legitimacy of 'Machiavellian' policies in dealing with heretics and the justifiability of breaking faith with heretics. Hopfl further explores the paradox of the Jesuits' political activities being at once the subject of conspiratorial fantasies but at the same time being widely acknowledged as among the foremost intellects of their time, with their thought freely cited and appropriated. This is an important work of scholarship.
Ideas in Context Series, Cambridge UP, 2004, geb, 428 pp, € 97.00, 9780521837798
winkelwagen
   
Hoyle, R.W.
The Pilgrimage of Grace and the Politics of the 1530s
by order
Oxford, 2003, pap, 487pp, € 29.50, 0199259062
winkelwagen
   
Hsia, R. po-Chia
The World of Catholic Renewal 1540-1770
New Approaches to European History, Cambridge UP, 2005, pap, 268 pp, € 27.90, 9780521602419
winkelwagen
   
Hsia, R. po-Chia (ed.)
A Companion to the Reformation World
By order.
Blackwell Companions to European History, Blackwell, 2006, pap, 592 pp, € 44.25, 9781405149624
winkelwagen
   
Hsia, R. po-Chia, & F.F.K. van Nierop (eds)
Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age.
by order
Cambridge UP, 2002, geb, 187 pp, € 54.00, 0521806828
winkelwagen
   
Hults, L.C.
The Witch as Muse: Art, Gender, and Power in Early Modern Europe
Pennsylvania UP, 2005, geb, 345 pp, € 53.90, 9780812238693
winkelwagen
   
Hyland, Sabine
The Jesuit and the Incas. The Extraordinary Life of Padre Blas Valera, S.J.
In the spirit of justice Blas Valera broke all the rules-and paid with his life. Hundreds of years later, his ghost has returned to haunt the official story. But is it the truth, and will it set the record straight?

This is the tale of Father Blas Valera, the child of a native Incan woman and Spanish father, caught between the ancient world of the Incas and the conquistadors of Spain. Valera, a Jesuit in sixteenth-century Peru, believed in what to his superiors was pure heresy: that the Incan culture, religion, and language were equal to their Christian counterparts. As punishment for his beliefs he was imprisoned, beaten, and, finally, exiled to Spain, where he died at the hands of English pirates in 1597.

Four centuries later, this Incan chronicler had been all but forgotten, until an Italian anthropologist discovered some startling documents in a private Neapolitan collection. The documents claimed, among other things, that Valera's death had been faked by the Jesuits; that he had returned to Peru; and, intriguingly, while there had taught his followers that the Incas used a secret phonetic quipu-a record-keeping device of the Inca empire-to record history.

Far from settling anything, the documents created an international sensation among scholars and led to bitter disputes over how they should be assessed. Are they forgeries, authentic documents, or something in between? If genuine, they will radically reform our view of Inca culture and Valera. The author insightfully examines the evidence, showing how fact and fiction intertwine, and brings the dimly understood history of this author-priest to light.
Sabine Hyland is Co-director of a multidisciplinary project studying the Chanka people of Peru. She holds a doctoral degree in anthropology from Yale, and is Assistant Professor of Anthropology at St. Norbert College.

Michigan UP, 2005, pap, 269 pp, € 27.50, 9780472030415
winkelwagen
Israel, Jonathan I.
De Republiek, 1477-1806
De Republiek 1477-1806 geeft een onvoorstelbaar compleet en levendig beeld van de geschiedenis van de Nederlandse Republiek. De Bourgondiers, de Habsburgers, het begin van de Reformatie en Renaissance, Alva, De Opstand, de Republiek als wereldmacht, tachtig jaar oorlog, de VOC, regenten en armenzorg, tolerantie en onderdrukking, het Twaalfjarig Bestand, Oldenbarnevelt en Maurits, de universiteiten, de kunst van de Gouden Eeuw, de stadhouderloze tijdperken, de Engelse Oorlogen, het Rampjaar, de gebroeders De Witt, de Glorieuze Revolutie, de patriotten - alles krijgt zijn plaats in dit weidse panorama.
Wijnen, 2008, geb, 1368 pp, € 69.50, 9789051943375
winkelwagen
   
Jan (Johannes) van het Kruis
Een keuze uit zijn geschriften. Ingeleid en samengesteld door G. Stinissen
Carmelitana, 1994, pap, 128 pp, € 8.25, 9070092530
winkelwagen
   
Janz, D.R.
The Westminster Handbook to Martin Luther
The Westminster Handbook to Christian Theology, WJK Press, 2010, pap, 147 pp, € 28.50, 9780664224707
winkelwagen
   
Janz, D.R. (ed.)
A Reformation Reader: Primary Texts with Introductions and cd-rom
Fortress Press, 2002, pap, 386pp + cd-rom, € 39.90, 9780800634733
winkelwagen
Jeanes, G.P.
Signs of God's Promise: Thomas Cranmer's Sacramental Theology and the Book of Common Prayer
T&T Clark, 2008, pap, 299 pp, € 36.75, 9780567031891
winkelwagen
Joannes (Jan / Johannes) van het Kruis
Mystieke werken
Deze uitgave biedt in hedendaags Nederlands de volledige tekst van alle werken van de Spaanse mysticus Sint-Jan van het Kruis (1542-1591): Brieven, Gedichten, Geestelijk Hooglied, Bestijging van de Berg Karmel, Donkere Nacht, Levende Vlam van Liefde en Kleinere geschriften.

Bovendien heeft Jan Peters o.c.d. alle werken voorzien van een heldere inleiding, een leidraad voor de lezing en een orientatie in de hedendaagse literatuur over deze actuele auteur. Een uitvoerig analytisch register met alle trefwoorden uit de mystiek en een lijst van alle schriftplaatsen verhogen de bruikbaarheid van deze uitgave.

Carmelitana, 1992, geb, 1325 pp, € 42.50, 9789070092061
winkelwagen
   
Joby, Dr. Chr.
Poems on the Lords Supper by the Dutch Calvinist Constantijn Huygens (1596-1687)
Prijs onder voorbehoud.
Edwin Mellen Press, 2008, geb, 140 pp, € 80.00, 9780773449251
winkelwagen
   
Jodocus van Lodenstein
Wandelen voor zijn aangezicht. Een mysticus uit de Reformatie
Mystieke teksten & thema s 15, Kok / Pelckmans, 2000, pap, 163 pp, € 15.90, 9043500615
winkelwagen
John of Avila
Audi, filia (Listen, O Daughter)
The Classics of Western Spirituality Series, Paulist Press, 2006, pap, 329 pp, € 31.50, 9780809142002
winkelwagen
   
Johnson, W.S.
John Calvin; Reformer for the 21st Century
WJK, 2009, pap, 142, € 22.95, 9780664234089
winkelwagen
   
Johnstone, N.
The Devil and Demonism in Early Modern England
BY ORDER
Cambridge Studies in Early Modern British History, Cambridge UP, 2006, geb, 333 pp, € 83.00, 0521802369 / 9780521802369
winkelwagen
   
Jorink, E.
Het boeck der Natuere. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods Schepping 1575-1715
Primavera Pers, 2006, pap, 510 pp, € 34.50, 9059970276 / 9789059970274
winkelwagen
   
Junius, Hadrianus, N. de Glas (inleiding, vertaling, annotatie)
Holland is een Eiland. De Batavia van Hadrianus Junius ( 1511-1575)
Uitgeverij Verloren, 2011, geb, 512 pp, € 45.00, 9789087042141
winkelwagen
   
Jussie, J.
The Short Chronicle. A Poor Clares Account of the Reformation of Geneva
BY ORDER
Other Voices in Early Modern Europe Series, Chicago UP, 2006, pap, 208 pp, € 23.50, 0226417069 /9780226417066
winkelwagen
Kagan, R.L. & A. Dyer (eds & transl.)
Inquisitorial Inquiries. Brief Lives of Secret Jews & other Heretics
On the first day of Francisco de San Antonio's trial before the Spanish Inquisition in Toledo in 1625, his interrogators asked him about his parentage. His real name, he stated, was Abram Ruben, and he had been born in Fez of Jewish parents. How then, Inquisitors wanted to know, had he become a Christian convert? Why had a Hebrew alphabet been found in his possession? And what was his business at the Court in Madrid? "He was asked," according to his dossier, "for the story of his life." His response, more than ten folios long, is one of the many involuntary autobiographies created by the logic of the Inquisition that today provide rich insights into both the personal lives of the persecuted and the social, cultural, and political realities of the age. In the first edition of Inquisitorial Inquiries, Richard L. Kagan and Abigail Dyer collected, translated, and annotated six of these autobiographies from a diverse group of prisoners. Now they add the fascinating life story of another victim of the Inquisition: Esteban Jamete, a French sculptor accused of being a Protestant. Each of the autobiographies has been selected to represent a particular political or social issue, while at the same time raising more intimate questions about the religious, sexual, political, or national identities of the prisoners. Among them are a politically incendiary prophet, a self-proclaimed hermaphrodite, and a morisco, an Islamic convert to Catholicism.
John Hopkins UP, 2004/2011 2nd edition, pap, 228 pp, € 19.90, 9781421401966
winkelwagen
Kamp, Jan van de
Op verzoek van vromen vertaald, duitse vertalingen van gereformeerde stichtelijke lectuur
Eind zestiende eeuw verschoof de aandacht van veel Europese christelijke predikanten en christenen van de leer naar het leven. De nieuwe vroomheidsbewegingen die ontstonden, onderhielden intensieve contacten. Vertalingen speelden een belangrijke rol als intermediair.

Onderzoek hiernaar werpt meer licht op de wisselwerking tussen vroomheidsbewegingen als het Engelse puritanisme, de Nederlandse Nadere Reformatie en het Duitse pietisme. Vooral Engelse puriteinse geschriften werden veelvuldig vertaald, onder andere in het Duits. Jan van de Kamp bestudeerde deze vertalingen zorgvuldig. In deze populair-wetenschappelijke uitgave van zijn proefschrift behandelt hij het leven en de vertaalactiviteiten van een groep vertalers, evenals de verspreiding en de ontvangst van hun werk. Hierbij blijkt de rol van netwerken zeer groot te zijn. Ook onderzoekt hij de invloed van de Engelse en Nederlandse gereformeerde vroomheidsbewegingen op het Duitse lutherse pietisme en in hoeverre deze bewegingen een eenheid vormden.

Boekencentrum, 2012, pap, ca 144 pp, € 17.50, 9789023921103
winkelwagen
Kaptein, H.
De Beeldenstorm
Verloren Verleden, gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis, 18, Verloren, 2002, pap, 96 pp, € 10.00, 9789065504593
winkelwagen
   
Karant-Nunn, S.C.
The Reformation of Feeling. Shaping the Religious Emotions in Early Modern Germany
Oxford UP, 2010, geb, 342 pp, € 63.50, 9780195399738
winkelwagen
   
Katz, D.S.
God`s Last Words. Reading the English Bible from Reformation to Fundamentalism
Yale UP, 2004, geb, 397pp, € 33.00, 9780300101157
winkelwagen
   
Kaufmann, T.
Geschichte der Reformation
Verlag der Weltreligionen, 2010, geb, 954 pp, € 54.00, 9783458710240
winkelwagen
   
Kavanaugh, K.
John of the Cross (Johannes van het Kruis). Doctor of Light and Love
A Spiritual Legacy Book, Crossroad, 1999, pap, 216 pp, € 23.95, 0824525159
winkelwagen
   
Kavey, A.
Books of Secrets. Natural Philosophy in England,1550-1600
BY ORDER
Illnois UP, 2007, geb, 197 pp, € 35.25, 9780252032097
winkelwagen
   
Kearney, J.
The Incarnate Text. Imagining the Book in Reformation England
Penn, 2009, geb, 312 pp, € 55.50, 9780812241587
winkelwagen
   
King, M.L. & A. Rabil
Teaching Other Voices. Women and Religion in Early Modern Europe
Chicago UP, 2007, pap, 245 pp, € 23.75, 9780226436326
winkelwagen
   
Kittelson, J.M.
Luther the Reformer. The Story of the Man and his Career.
Augsburg, 2003, pap, 333 pp, € 24.50
winkelwagen
   
Klinck, D. R.
Conscience, Equity and the Court of Chancery in Early Modern England
Tb
Ashgate, 2010, geb, 328 pp, € 75.90, 9780754667742
winkelwagen
Knauer, P.
Hinfuehrung zu Ignatius von Loyola
Herder Verlag, 2006, pap, 192 pp, € 14.90, 9783451290558
winkelwagen
Koerbagh, Adriaan
Een licht dat schijnt in duistere plaatsen
Adriaan Koerbagh ontleedt in Een licht dat schijnt in duistere plaatsen met 'het licht van de rede' fundamentele christelijke noties als de Schepper, de Drie-eenheid, hemel en hel, engelen en duivels, geloof in wonderen. Volgens hem vallen God en Natuur samen en is theologie een natuurwetenschap. Koerbaghs doel was een vrije en vrijzinnige samenleving; hij had zich tot taak gesteld met scherpe pen commentaar te leveren op wat hij als misstanden ervoer. Zonder twijfel zou Een licht dat schijnt in duistere plaatsen een grote inspiratiebron zijn geweest voor de radicale Verlichtingsdenkers als het in 1668 ongehinderd had kunnen verschijnen. Nu werd echter vrijwel de hele oplage vernietigd en wachtte Koerbagh een ander lot: om zijn antichristelijke boek werd hij bestraft met een ketterproces in het 'vrijzinnige' Amsterdam en in 1669 overleed hij in het Rasphuis. Een licht verzonk ten onrechte in de vergetelheid.

Michiel Wielema is filosoof en vertaler. Hij was onder meer onderzoeker aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wielema is een van de samenstellers van de Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers en verzorgde eerder een vertaling van Een licht in het Engels.

Vantilt, 2014, pap, 262 pp, € 19.95, 9789460041709
winkelwagen
   
Koerner, J.L.
The Reformation of the Image
by order / te bestellen
Chicago UP, 2005, geb, 494 pp, € 56.00, 0226450066
winkelwagen
Kolb, R.
Bound Choice , Election and Wittenberg Theological Method:From Maarten Luther to the Formula of Concord
Lutheran Quarterly Books, Eerdmans, 2005, pap, 382 pp, € 24.50, 9780802829221
winkelwagen
   
Kolb, R.
Martin Luther, Confesser of the Faith
Christian Theology in Context, Oxford UP, 2009, geb, 215 pp, € 67.90, 9780199208944
winkelwagen
   
Kolb, R.
Martin Luther, Confesser of the Faith
Christian Theology in Context, Oxford UP, 2009, pap, 215 pp, € 23.00, 9780199208944
winkelwagen
Kooi , Christine
Calvinists and Catholics During Holland's Golden Age: Heretics and Idolaters
This book examines the social, political and religious relationships between Calvinists and Catholics during Holland's Golden Age. Although Holland, the largest province of the Dutch Republic, was officially Calvinist, its population was one of the most religiously heterogeneous in early modern Europe. The Catholic Church was officially disestablished in the 1570s, yet by the 1620s Catholicism underwent a revival, flourishing in a semi-clandestine private sphere. The book focuses on how Reformed Protestants dealt with this revived Catholicism, arguing that confessional coexistence between Calvinists and Catholics operated within a number of contiguous and overlapping social, political and cultural spaces. The result was a paradox: a society that was at once Calvinist and pluralist. Christine Kooi maps the daily interactions between people of different faiths and examines how religious boundaries were negotiated during an era of tumultuous religious change.
Cambridge UP, 2012, geb, 246 pp, € 82.95, 9781107023246
winkelwagen
   
Kooi, G. van der
De Wynbergh des Heren. Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572
tb
Verloren, 2005, pap, 415 pp, € 35.00, 9065508848 / 9789065508843
winkelwagen
Kootte, Tanja (red)
De kracht van Luther
31 oktober 1517: Luther publiceert de 95 stellingen. Die datum wordt al eeuwen beschouwd als een symbolisch moment voor het begin van de Reformatie. Luther was een uitstekende mediaman die de kansen van de pas ontdekte boekdrukkunst heel goed wist te benutten. Zijn geschriften kwamen in de Nederlanden terecht, werden vertaald en hadden ook daar grote invloed. In De kracht van Luther, geschreven door gerenommeerde auteurs, wordt ingegaan op het leven van Luther en diens 95 stellingen. De invloed van Luther in de Nederlanden via pamfletten en Bijbelvertalingen wordt belicht. Maar ook de kracht van het beeld komt in diverse bijdragen aan bod. En wat zou de Reformatie zijn geweest zonder de muziek? Ook aan de relevantie van Luther en van de Reformatie voor de huidige tijd wordt aandacht gegeven. Het boek is ruim geillustreerd.
WBooks, 2017, geb, 191 pp, € 24.95, 9789462582255
winkelwagen
   
Kostroun, D.
Feminism, Absolutism, and Jansenism. Louis XIV and the Port Royal Nuns
Cambridge UP, 2011, geb, 280 pp, € 73.50, 9781107000452
winkelwagen
   
Kreitzer, B.
Reforming Mary. Changing Images of the Virgin Mary in Lutheran Sermons of the Sixteenth Century
BY ORDER
Oxford Studies in Historical Theology, Oxford, 2004, geb, 239 pp, € 62.00, 019516654x
winkelwagen
Krey, P.D.W. & D.S. Krey (eds)
Luther's Spirituality
Classics of Western Spirituality, Paulist Press, 2007, pap, 336 pp, € 29.95, 9780809139491
winkelwagen
Krodel, G.G.
Durers Luther-Bucher. Ein Beitrag zur Luther-Biographie
Das vorliegende Werk von Gottfried G. Krodel verrat seine Vertrautheit mit Luthers Werk sowie mit der Durerforschung gleichermassen. Aus der reichen Hinterlassenschaft des Malers wird seine Liste von Schriften Luthers aus der Fruhzeit der Reformation ausgewertet. Daruber hinaus existieren einige weitere Ausserungen Durers uber Publikationen Luthers. Diese werden vom Verfasser identifiziert und eingeordnet. Ein grosser Exkurs zu Durers Klage uber Luthers Verschwinden nach dem Reichstag von Worms ist der Kenntnis von Wyclif und Hus sowie der Vorstellung vom Antichrist in Nurnberg gewidmet. Dabei wird auch auf Durers eigene fruhere Anschauungen sowie auf die Nurnberger Chronistik eingegangen. Es ergeben sich neue Einblicke in die religiose Gedankenwelt in Nurnberg vor der Reformation.
Schriften des Vereins fur Reformationsgeschichte 213, Guterloher, 2012, pap, 166 pp, € 27.50, 9783579057699
winkelwagen
   
Kuehlman, W.
Reuchlins Freunde und Gegner. Kommunikative Konstellationen eines fruehneuzeitlichen Medienereignisses
Pforzheimer Reuchlinschriften 12, Thorbecke Verlag, 2010, geb, 283 pp, € 34.50, 9783799559829
winkelwagen
Kuijer, Guus
Draaikonten en haatblaffers. Over de moeizame geboorte van de tolerantiegedachte
De tolerante samenleving is ontstaan tijdens onze nationale afhankelijkheidsstrijd. Mannen als Benito Arias Montano, begonnen als partijganger van de hertog van Alva, kregen vanaf de jaren zestig van de zestiende eeuw een open oor voor andersdenkenden. Zij zochten niet de confrontatie met intolerante calvinisten of katholieken, maar kozen als hun wapen de schijnbare meegaandheid, het plooien en gladstrijken. Dat was hun bijdrage aan de verdraagzame samenleving. Zij werden niet zo beroemd als Filips II of Calvijn, maar drukten wel een blijvend stempel op de Lage Landen.

Anno 2011 staat de verdraagzaamheid opnieuw zwaar onder druk. Guus Kuijer schrijft Montanos levensverhaal tijdens diens verblijf in de kring van de Antwerpse drukker Christoffel Plantijn. Hij waarschuwt met een groot gevoel van urgentie voor het verloren gaan van de destijds ontstane normen en waarden, en zegt daarover: 'U begrijpt natuurlijk waarom ik dit boek schrijf. Ik maak me zorgen over de tolerante samenleving die in dit schitterende land ten koste van zo veel bloed en tranen is ontwikkeld'.

Athenaeum - Polak, 2011, pap, 221 pp, € 17.50, 9789025368463
winkelwagen
Kuipers, Jan J.B.
De Beeldenstorm, van oproer tot opstand in de Nederlanden, 1566
Steenvoorde, 10 augustus 1566. Banneling Sebastiaan Matte is terug in de Vlaamse Westhoek, broeinest van maatschappelijke onrust en het jonge calvinisme. Matte preekt fel tegen de rooms-katholieke kerk en overheden. Na afloop dringen toehoorders het plaatselijke Sint-Laurentiusklooster binnen en slaan alle religieuze beelden kapot. De vlam slaat in de pan: de Beeldenstorm raast door de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden.

De Beeldenstorm - een van de vensters in de historische canon van Nederland - markeert het begin van de Opstand tegen Spanje, uitgevochten in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Aanleiding en kader waren religieus, reactie op de meedogenloze kettervervolgingen. Er speelden ook andere motieven: economische nood en politieke frustratie. Op enkele maanden Beeldenstorm volgden zes jaar schrikbewind onder de hertog van Alva (1567-1573).

Maar '1566' kwam niet uit de lucht vallen. In de Nederlanden waren al eerder vernielingen aangericht. Het door Nederlanders gedomineerde, doperse Munster nam in 1534/35 kerken, kloosters en andere gebouwen grondig onder handen. Al in 1522 vond een eerste beeldenstorm plaats in 'Lutherstad' Wittenberg.

De Beeldenstorm presenteert het verhaal van 1566 in de veelkleurige context van de Reformatiegeschiedenis. De 'eigenlijke' Beeldenstorm wordt gevolgd door alle gewesten. Met aandacht voor achtergronden en grote lijn, plaatselijke gebeurtenissen en een stoet bekende en onbekende actoren.

Walburg Pers, 2015, geb, 176 pp, € 29.95, 9789462490307
winkelwagen
   
Kumin, B. & B. A. Tlusty (eds.)
The World of the Tavern. Public Houses in Early Modern Europe
Tb
Ashgate, 2002, geb, 264 pp, € 75.95, 9780754603412
winkelwagen
   
Kumin, B. (ed.)
Political Space in Pre-industrial Europe
Tb
Ashgate, 2009, geb, 296 pp, € 69.90, 9780754660729
winkelwagen
Langereis, Sandra
De woordenaar. Christoffel Plantijn, 's werelds grootste drukker en uitgever 1520-1589
Halverwege de zestiende eeuw was Christoffel Plantijn al een beroemdheid; zelfs koning Filips II was onder de indruk van zijn drukkerij. Terwijl andere drukkers met een of hooguit enkele persen werkten, beschikte Plantijn over maar liefst 22 drukpersen. Hij publiceerde alle belangrijke auteurs op het gebied van literatuur en wetenschap, en werkte in opdracht van de stad Antwerpen, de Staten-Generaal, de koning en de Leidse universiteit.

Vanuit Antwerpen probeerde Plantijn de samenleving, die was verdeeld door godsdiensttwisten, oorlog en opstand, te binden met boeken. Hij geloofde dat vrede en voorspoed binnen handbereik zouden komen als men elkaar zou vinden in een gemeenschappelijke taal. Daarom gaf hij het allereerste Nederlandse woordenboek uit en begon hij een onmenselijk groot project: een vijftalige studiebijbel die beroemd is geworden als Plantijns Polyglot. Hoewel dit project zijn drukkerij aan de rand van de afgrond bracht en zijn relatie met mecenas Filips II op scherp zette, vestigde Plantijn met de prestigieuze uitgave zijn naam als grootste uitgever ter wereld.

Op indringende wijze vestigt Sandra Langereis met De woordenaar de aandacht op een opmerkelijk leven in de zestiende eeuw, en op de geschiedenis van de Nederlanden in Antwerpen.

Balans, 2014, geb, 352 pp, € 29.95, 9789460033452
winkelwagen
   
Larson, J.L.
Reforming the North. The Kingdoms and churches of Scandinavia, 1520-1545
Cambridge UP, 2010, geb, 534 pp, € 84.90, 9780521765145
winkelwagen
   
Laubach, E.
Der Reichsvizekanzler Georg Sigmund Seld im Dienst der Kaiser Karl V. und Ferdinand I.
Schriften des Vereins fur Reformationsgeschichte 212, Guterloher Verlag, 2010, pap, 144 pp, € 24.50, 9783579057682
winkelwagen
   
Lawson, S.
Calvijn als prediker
De Groot Goudriaan, 2008, pap, 156 pp, € 17.50, 9789088650093
winkelwagen
   
Lazareth, W.H.
Christians in Society. Luther, the Bible, and Social Ethics
Fortress Press, 2001, pap, 274 pp, € 28.13, 0800632923
winkelwagen
   
Lazar, L.G.
Working in the Vineyard of the Lord. Jesuit Confrarities in Early Modern Italy
Toronto UP, 2005, geb, 377 pp, € 66.00, 9780802088543
winkelwagen
   
Leonard, A.
Nails in the Wall. Catholic Nuns in Reformation Germany
BY ORDER
Women in Culture and Society, Chicago UP, 2005, geb, 218 pp, € 48.50, 0226472574 / 9780226472577
winkelwagen
   
Lepenies, W.
The Seduction of Culture in German History
BY ORDER
Princeton UP, 2006, geb, 248 pp, € 27.50, 0691 121311 / 9780691121314
winkelwagen
   
Leppin, Volker
Maarten Luther. Biografie van een hervormer: denker, monnik, rebel
2017 is het grote Lutherjaar. Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de Slotkerk in Wittenberg: dat markeerde 500 jaar geleden het begin van de reformatie. Zijn daad had wereldwijde gevolgen, die niet alleen de geschiedenis van de kerk veranderde maar ook grote consequenties had voor het hele culturele landschap. Maar wie was de man die voor deze revolutie zorgde?

Maarten Luther wordt in deze biografie vooral opgevoerd als mens, ontdaan van alle mythes en legendes. Briljant schildert Volker Leppin hoe Luther zich al twijfelend losmaakte van het middeleeuwse denken en zijn eigen religieuze overtuiging vormgaf. In heldere taal vertelt hij niet alleen over het leven van Luther, maar hij volgt hem ook op de eenzame weg die hij aflegde naar een oprechte religie vol overgave en eenvoud.

Meulenhoff, 2017, geb, 192 pp, € 17.99, 9789029091909
winkelwagen
Levack , Brian
The Devil within: Possession and Exorcism in the Christian West
In the sixteenth and seventeenth centuries, the era of the Reformation, thousands of Europeans were thought to be possessed by demons. In response to their horrifying symptoms - violent convulsions, displays of preternatural strength, vomiting of foreign objects, displaying contempt for sacred objects, and others - exorcists were summoned to expel the evil spirits from victims' bodies. This compelling book focuses on possession and exorcism in the Reformation period, but also reaches back to the fifteenth century and forward to our own times. Entire convents of nuns in French and Spanish towns, 30 boys in an Amsterdam orphange, a small group of young girls in Salem, Massachusetts - these are among the instances of demon possession in the United States and throughout Europe that Brian Lavack closely examines, taking into account the diverse interpretations of generations of theologians, biblical scholars, pastors, physicians, anthropologists, psychiatrists, and historians. Challenging the commonly held belief that possession signals physical or mental illness, the author argues that demoniacs and exorcists - consciously or not - are following scripts encoded in their various religious cultures, and their performances can only be understood in those contexts.
Yale UP, 2013, pap, 346 pp, € 34.00, 9780300114720
winkelwagen
Levi, Anthony
Renaissance and Reformation. The Intellectual Genesis
This book presents a revisionist examination of the development of European intellectual culture between the high middle ages and 1550. It draws particular attention to the roles of Marsilio Ficino and Erasmus and analyzes major aspects of the work of Aquinas, Scotus, and Ockham, before moving on to Petrarch, Valla, Pico della Mirandola, the 'devotio moderna', More, Luther, Calvin and their contemporaries. It establishes radically new perspectives on the Renaissance and the Reformation, and on the continuity between them. 'A refreshingly broad vision of the period.' Times Literary Supplement 'Massive and learned work ... great wealth of learning.' History 'one of the rare historical masterpieces in which intellectual clarity is combined with a fullness of nuance.' 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' 'It is an important work and sets forth new constructs about Renaissance and Reformation that must be considered.' Marion Leathers Kuntz, 'American Historical Review' 'Levi's skilfully navigated intellectual journey is a tour de force.' Choice Anthony Levi was emeritus professor of the University of Saint Andrews, Scotland, editor of translations of Erasmus and Pascal, and author of biographies of Cardinal Richelieu and Louis XIV.
Yale UP, 2002, geb, 483 pp, € 45.00, 9780300093339
winkelwagen
   
Levy, E.
Propaganda and the Jesuit Baroque
BY ORDER
Univerisity of California Press, 2004, geb, 353 pp, € 61.00, 0520233573 / 9780520233577
winkelwagen
   
Lieburg, dr. F.A.
De reformatorische profetie in de Nederlandse traditie
Reformatorische stemmen 01/1, Buijten & Schipperheijn, 2002, pap, 64 pp, € 4.90, 9789072462299
winkelwagen
   
Lieburg, F. van
Een eiland na de Reformatie. Schouwen-Duiveland 1572-1700
Cultuurgeschiedenis van de Republiek in de 17-e eeuw, Bert Bakker, 2010, pap, 366 pp, € 29.95, 9789035133440
winkelwagen
   
Lillback, P.A.
The Binding of God. Calvin s Role in the Development of Covenant Theology
Texts & Studies in Reformation and Post-Reformation Thought Series, Paternoster Press, 2001, pap, 331 pp, € 32.70, 1842271091
winkelwagen
   
Lindberg, C.
The European Reformations. Second Edition
Wiley-Blackwell Publishing, 2009, pap, 454 pp, € 33.90, 9781405180672
winkelwagen
   
Lindberg, C (ed.)
The Reformation Theologians. An Introduction to Theology in the Early Modern Period
BY ORDER
The Great Theologians Series, Blackwell Publishers, 2002, pap, 396 pp, € 39.00, 0631218394
winkelwagen
   
Lloyd, G.
Charles Wesley and the Struggle for Methodist Identity
BY ORDER
Oxford UP, 2007, geb, 272 pp, € 75.00, 9780199295746
winkelwagen
   
Logan, G. M. (ed.)
The Cambrige Companion to Thomas More
Cambridge UP, 2011, pap, 330 pp, € 26.95, 9780521716871
winkelwagen
   
Logan, G. M. (ed.)
The Cambrige Companion to Thomas More
Cambridge UP, 2011, geb, 330 pp, € 73.50, 9780521888622
winkelwagen
Lorenz, E.
Weg in die Weite. Die drei Leben der Teresa von Avila.
Herder, 2003, geb, 159 pp, € 17.75, 9783451280214
winkelwagen
   
Lowe, B.
Commonwealth and the English Reformation. Protestantism and the Politics of Religious Change in the Gloucester Vale, 1483-1560
Tb
St Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2010, geb, 332 pp, € 85.90, 9781409400455
winkelwagen
Loyola, Ignatius of ( J.A. Tetlow transl.)
Spiritual Exercises
A Spiritual Legacy Book, Crossroad, 1999, pap, 176 pp, € 19.90, 9780824525002
winkelwagen
Loyola, Ignatius of ( Thomas Corbishley, SJ, transl.)
The Spiritual Exercises of Saint Ignatius of Loyola
Dover, 2011, pap, 124 pp, € 7.95, 9780486486048
winkelwagen
Loyola, Ignatius van
Geestelijke oefeningen
De Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola behoren tot de wereldliteratuur. Zij zijn gericht op het nemen van een goede beslissing en op het maken van een keuze waarbij het evangelie een beslissende rol speelt. Onderkennen wat je diepste roeping is en kiezen wat God met je voorheeft: dat is het doel van de Geestelijke Oefeningen.
Altiora Averbode, 2011, geb, 239 pp, € 17.50, 9789031730728
winkelwagen
Loyola, Ignatius van
Het verhaal van de pelgrim
Pelgrimsverhalen spreken mensen aan. In dit boek ontmoet de lezer de pelgrimstocht van niemand minder dan Ignatius van Loyola (1491-1556), grondlegger van het later als jezuietenorde bekend geworden 'Gezelschap van Jezus'. Ignatius is zo'n zeventien jaar 'onderweg' geweest: al die tijd op zoek naar Gods wil met hem in dienst van de mensen
Averbode, 2011, geb, 172 pp, € 16.50, 9789031729760
winkelwagen
   
Luft, S.R.
Vico`s Uncanny Humanism: Reading the `New Science` between Modern and Postmodern
by order
Cornell UP, 2003, geb, 213 pp, € 49.90, 0801441080
winkelwagen
   
Lugioyo, B.
Martin Bucer`s Doctrine of Justification. Reformation Theology and Early Modern Irenicism
Oxford Studies in Historical Theology, Oxford UP, 2010, geb, 256 pp, € 62.50, 9780195387360
winkelwagen
Lull, T.F. (ed.)
Martin Luther' s Basic Theological Writings,second edition + CD Rom
Fortress Press, 2005, pap, 491 pp, € 42.00, 9780800636807
winkelwagen
   
Lund, E. (ed.)
Documents from the History of Lutheranism 1517-1750
Fortress Press, 2002, pap, 330 pp, € 40.55, 0800634403
winkelwagen
   
Luther, D. Martin
The Freedom of a Christian
Luther Study Edition
Fortress Press, 2008, pap, 102 pp, € 15.75, 9780800663117
winkelwagen
   
Luther, M.
The Bondage of the Will
Hendrickson, 2008, pap, 297 pp, € 14.50, 9781598562804
winkelwagen
Luther, M.
Treatise on Good Works. Luther Study Edition
Luther's transformational idea of justification by faith alone was often misunderstood and misrepresented in the early years of the Reformation. In 1520, with his Wittenberg congregation in mind, Luther set out to clarify the biblical foundation of good works. In doing so he recast the very definitions of "sacred" and "secular" both for his own generation and ours.

Treatise on Good Works is the second of an occasional series of guides to key Reformation treatises by Martin Luther. Aimed at increasing understanding and interest among contemporary readers, these slim, affordable volumes feature new translations and a range of helpful features.

Augsburg Fortress, 2012, pap, 136 pp, € 16.95, 9780800698935
winkelwagen
Luther, Maarten, Herman Westerink (samenstelling en redactie), Mirjam Nieboer (vertaling)
Gesprekken aan tafel
Gesprekken aan tafel is een bonte verzameling ernstige beschouwingen, persoonlijke ontboezemingen, pittige aforismen, maatschappijkritische en soms ook uitgesproken grappige uitspraken van Maarten Luther (1483-1546). Ze zijn genoteerd door de vele tijdelijke inwonende kostgangers die allemaal aan de eettafel van de gastvrije familie Luther meeaten (vlees, brood) en meedronken (bier). Het lezen van Luther is een uitdaging. Zijn ideeen maken op het eerste gezicht een dogmatische, strenge en soms ook ongenuanceerde indruk. Wie verder leest zal snel merken dat het Luther in zijn theologie altijd te doen is om het subtiele en onzekere samenspel tussen God en mens dat wordt uitgedrukt in het woord 'geloof'.

De centrale thema's in deze selectie van tafelgesprekken zijn de aanvechting, de verborgenheid van God en de relatie tussen kerk en staat. Ook zijn er teksten over de persoon en het leven van Luther opgenomen, naast diens theologische compacte en doorwrochte betogen en spontane, vaak hoekige en barse uitspraken.

Luthers denken, dat handelt om de problematiek van de relatie van het subject tot zichzelf, de wereld en God, blijkt verrassend modern.

Op 19 augustus is dit boek bij ons gepresenteerd. Wilt u de inleiding van Herman Westerink nog nalezen dan vindt u die hier

Reeks Origine, Uitgeverij Sjibbolet, 2014, pap, 204 pp, € 22.95, 9789491110177
winkelwagen
   
Luther, Martin
Gesammelte Werke
Digitale Bibliothek, Vandenhoeck & Ruprecht, 2002, cd-rom, ;, € 53.50, 3898531635
winkelwagen
   
Luther, Martin
Luther Deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl fur die Gegenwart, 10 Die Briefe
Vandenhoeck & Ruprecht, 1986, geb, 440 pp, € 37.00, 3525553128
winkelwagen
   
Luther, Martin
Luther s Ninety-Five Theses (stellingen)
Fortress Press, 1959, pap, 18 pp, € 7.50, 0800612655
winkelwagen
   
Luther, Martin
On Christian Liberty
by order/op bestelling
Facets Series, Fortress Press, 2003, pap, 96pp, € 8.50, 0800636074
winkelwagen
Luther, Martin
Predigten
Herausgegeben von K. Aland
Vandenhoeck & Ruprecht, 2002, pap, 476 pg, € 29.50, 9783525556085
winkelwagen
Luthy, Christoph
David Gorlaeus (1591-1612) an enigmatic figure in the history of philosophy and science
Toen David Gorlaeus (1591-1612) op 21 jarige leeftijd overleed, liet hij twee baanbrekende manuscripten achter, die zich op het kruispunt van de filosofie, de ontluikende natuurwetenschappen en theologie begaven. Nadat ze eenmaal werden gepubliceerd had zijn werk een opmerkelijke invloed op de evolutie van het zeventiende-eeuwse denken.

Doordat Gorlaeus' identiteit onbekend was, ontstonden al snel zeer uiteenlopende interpretaties van de publicaties. Ondanks dat Gorlaeus 'slechts' een beginnend theologiestudent was, dachten lezers uit de zeventiende eeuw het met een anti-aristotelische denker en een voorloper van Descartes van doen te hebben. Twintigste-eeuwse historici schilderden hem af als een atomist, natuurwetenschapper en zelfs als chemicus.

Dit boek beoogt inzicht te geven in de familieomstandigheden van Gorlaeus, zijn opleiding aan de universiteit van Franeker en Leiden. Ook wordt ingegaan op de opkomst van het protestantisme, wat context vormde voor de tijd waarin hij zijn werk schreef. Ten slotte probeert de auteur te bepalen welke plaats de werken innemen in de geschiedenis van de Nederlandse filosofie en te bepalen wat de invloed was op de ontwikkelingen in de filosofie en wetenschap.

History of Science and Scholarship in the Netherlands (HSSN), AUP, 2012, geb, 226 pp, € 34.50, 9789089644381
winkelwagen
Lutton, R., E. Salter (eds)
Pieties in Transition. Religious Practices and Experiences, c. 1400-1640
This significant and innovative collection explores the changing piety of townspeople and villagers before, during, and after the Reformation. It brings together leading and new scholars from England and the Netherlands to present new research on a subject of importance to historians of society and religion in late medieval and early modern Europe. Contributors examine the diverse evidence for transitions in piety and the processes of these changes. The volume incorporates a range of approaches including social, cultural and religious history, literary and manuscript studies, social anthropology and archaeology. This is, therefore, an interdisciplinary volume that constitutes a cultural history of changing pieties in the period c. 1400-1640. Contributors focus on a number of specific themes using a range of types of evidence and theoretical approach. Some chapters make detailed reconstructions of specific communities, groups and individuals; some offer perceptive and useful analyses of theoretical and comparative approaches to transition and to piety; and others closely examine cultural practices, ideas and tastes. Through this range of detailed work, which brings to light previously unknown sources as well as new approaches to more familiar sources, contributors address a number of questions arising from recent published work on late medieval and early modern piety and reformation. Individually and collectively, the chapters in this volume offer an important contribution to the field of late medieval and early modern piety. They highlight, for the first time, the centrality of processes of transition in the experience and practice of religion. Offering a refreshingly new approach to the subject, this volume raises timely theoretical and methodological questions that will be of interest to a broad audience
Ashgate, 2007, geb, € 84.50, 9780754656166
winkelwagen
MacCulloch, D.
The Reformation: A History
Penguin, 2003, pap, 832 pp, € 22.95, 9780143035381
winkelwagen
   
Machiavelli, N.
The Art of War. Translated, edited and with a commentary by Christopher Lynch.
Chicago UP, 2003, geb, 262 pg, € 30.00
winkelwagen
Machiavelli, N. & J.F. Otten (vert.)
De Vorst. Machiavelli, sleutel van onze tijd
'Macht is de spil waar alles om draait. Hij die macht heeft, heeft gelijk; de zwakkere heeft altijd ongelijk.'

Deze zevende druk van dr. J.F. Ottens postuum verschenen Machiavelli, sleutel van onze tijd (1940), gevolgd door diens Nederlandse vertaling van Machiavelli's wereldberoemde en niet onomstreden politieke geschrift Il Principe, is voor het eerst conform wat dr. J.F. Otten (1901-1940) ooit voor ogen stond.

Als gevolg van de oorlogsomstandigheden destijds werd namelijk het inleidende hoofdstuk van Machiavelli, sleutel van onze tijd uit de eerste druk geschrapt. Ook in latere drukken, tot en met 1983, keerde het niet meer terug. In de naoorlogse edities van dit succesvolle boek werden er opnieuw coupures in de tekst aangebracht. Deze weglatingen zijn nu, samen met het nimmer eerder gepubliceerde inleidende hoofdstuk, in deze nieuwste uitgave alsnog opgenomen. Spelling, taalgebruik en interpunctie zijn niettemin geactualiseerd. In het nagelaten werk van J.F. Otten bevinden zich enkele hoofdstukken die moesten leiden tot een nieuw boek over Machiavelli. Ze zijn aan deze heruitgave toegevoegd, samen met zijn artikel Machiavelli en Multatuli (1939). 'Een woord van herdenking' door Constant van Wessem (1891-1954), dat uit de naoorlogse edities werd weggelaten, is weer in ere hersteld. Ook alle bijlagen zijn wat betreft spelling, taalgebruik en interpunctie aan de eisen van nu aangepast.

De Knipscheer, 2012, pap, 280 pp, € 19.50, 9789062658046
winkelwagen
Mandeville, Bernard
Mensen spreken niet om begrepen te worden.
Verzameld werk II, Lemniscaat, 2007, geb, 466 pp, € 39.95, 9789056379087
winkelwagen
Manetsch , Scott M.
Calvins Company of Pastors: Pastoral Care and the Emerging Reformed Church, 1536-1609
In Calvin's Company of Pastors, Scott Manetsch examines the pastoral theology and practical ministry activities of Geneva's reformed ministers from the time of Calvin's arrival in Geneva until the beginning of the seventeenth century. During these seven decades, more than 130 men were enrolled in Geneva's Venerable Company of Pastors, including notable reformed leaders such as Pierre Viret, Theodore Beza, Simon Goulart, Lambert Daneau, and Jean Diodati. Aside from these better-known epigones, Geneva's pastors from this period remain hidden from view, cloaked in Calvin's long shadow, even though they played a strategic role in preserving and reshaping Calvin's pastoral legacy. These "forgotten" reformed pastors, together with Calvin himself, are the central characters of this book. Making extensive use of archival materials, published sermons, catechisms, prayer books, personal correspondence, and theological writings, Manetsch offers an engaging and vivid portrait of pastoral life in sixteenth- and early seventeenth-century Geneva, exploring the manner in which Geneva's ministers conceived of their pastoral office and performed their daily responsibilities of preaching, public worship, moral discipline, catechesis, administering the sacraments, and pastoral care.
Oxford Studies in Historical Theology, Oxford UP, 2013, geb, 428 pp, € 59.00, 9780199938575
winkelwagen
   
Mannermaa, T.
Christ Present in Faith. Luther’s View of Justification
Fortress, 2005, pap, 136 pp, € 17.90, 0800637119
winkelwagen
Mannerma, T.
Two Kinds of Love. Martin Luther`s Religious World
Fortress Press, 2010, pap, 125 pp, € 18.95, 9780800697075
winkelwagen
   
Mannettti, G.
Biographical Writings. Ed and transl. by S.U. Baldassarri and R. Bagemihl Lat.-Engl.
I Tatti Renaissance Library 9, Harvard UP, 2003, geb, 330 pg, € 34.00, 0674011341
winkelwagen
Mannion, G. & E. van der Borght (eds)
John Calvin`s Ecclesiology. Ecumenical Perspectives
Many events were staged and a plethora of new books appeared to mark the quincentenary of the birth of John Calvin, in 2009. But one area received considerably less attention in that anniversary year - namely, Calvin's ecclesiology. This study explores the development and fundamental legacy of Calvin's perspectives on and relationship with the church. Contributions are included which explore the later development and denominational variations' of Calvin's ecclesiology, along with ecumenical discussions/responses to and implications of Calvin's understanding of the church. There are further chapters which focus on particular aspects such as Calvin's ecclesiological method, understanding of ministry, the sacramental' principle, the invisible church' etc. Contributions on the use of Calvin's ecclesiology by later and modern/contemporary ecclesiologists also feature. This is a volume that brings together leading and emerging theological voices from Europe, North America and Latino America and from across the different theological sub-disciplines. Significantly, it also a book from genuinely ecumenical perspectives, with writers from several different denominational traditions contributing.
T&T Clark, 2011, geb, 237 pp, € 84.00, 9780567081025
winkelwagen
   
Marshall, P.
The Reformation. A Very Short Introduction
B1918.
Very Short Introductions, Oxford UP, 2009, pap, 144 pp, € 11.95, 9780199231317
winkelwagen
   
Marshall, P, A. Walsham
Angels in the Early Modern World
Cambridge UP, 2006, geb, 326 pp, € 92.85, 0521843324 / 9780521843324
winkelwagen
   
Matheson, P. (ed.)
Reformation Christianity
A People’s History of Christianity Series, 5, Fortress Press, 2007, geb, 306 pp, € 34.50, 9780800634155
winkelwagen
Mayer, Thomas F.
The Roman Inquisition: A Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age of Galileo
While the Spanish Inquisition has laid the greatest claim to both scholarly attention and the popular imagination, the Roman Inquisition, established in 1542 and a key instrument of papal authority, was more powerful, important, and long-lived. Founded by Paul III and originally aimed to eradicate Protestant heresy, it followed medieval antecedents but went beyond them by becoming a highly articulated centralized organ directly dependent on the pope. By the late sixteenth century the Roman Inquisition had developed its own distinctive procedures, legal process, and personnel, the congregation of cardinals and a professional staff. Its legal process grew out of the technique of inquisitio formulated by Innocent III in the early thirteenth century, it became the most precocious papal bureaucracy on the road to the first "absolutist" state. As Thomas F. Mayer demonstrates, the Inquisition underwent constant modification as it expanded. The new institution modeled its case management and other procedures on those of another medieval ancestor, the Roman supreme court, the Rota. With unparalleled attention to archival sources and detail, Mayer portrays a highly articulated corporate bureaucracy with the pope at its head. He profiles the Cardinal Inquisitors, including those who would play a major role in Galileo's trials, and details their social and geographical origins, their education, economic status, earlier careers in the Church, and networks of patronage. At the point this study ends, circa 1640, Pope Urban VIII had made the Roman Inquisition his personal instrument and dominated it to a degree none of his predecessors had approached.
Haney Foundation Series, University of Pennsylvania Press, 2013, geb, 385 pp, € 67.50, 9780812244731
winkelwagen
   
McCallum, J.
Reforming the Scottish Parish. The Reformation in Fife, 1560-1640
By order
St Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2010, geb, 286 pp, € 81.00, 9780754669104
winkelwagen
McCullough, P., Hugh Adington and Emma Rhatigan
The Oxford Handbook of the Early Modern Sermon
Scholarly interest in the early modern sermon has flourished in recent years, driven by belated recognition of the crucial importance of preaching to religious, cultural, and political life in early modern Britain. The Oxford Handbook of the Early Modern Sermon is the first book to survey this rich new field for both students and specialists. It is divided into sections devoted to sermon composition, delivery, and reception; sermons in Scotland, Ireland, and Wales; English Sermons, 1500-1660; and English Sermons, 1660-1720. The twenty-five original essays it contains represent emerging areas of interest, including research on sermons in performance, pulpit censorship, preaching and ecclesiology, women and sermons, the social, economic, and literary history of sermons in manuscript and print, and non-elite preaching. The Handbook also responds to the recently recognised need to extend thinking about the 'early modern' across the watershed of the civil wars and interregnum, on both sides of which sermons and preaching remained a potent instrument of religious politics and a literary form of central importance to British culture. Complete with appendices of original documents of sermon theory, reception, and regulation, and generously illustrated, this is a comprehensive guide to the rhetorical, ecclesiastical, and historical precepts essential to the study of the early modern sermon in Britain.
Oxford UP, 2011, geb, 536 pp, € 119.95, 9780199237531
winkelwagen
McGrath, Alister E.
A Life of John Calvin. A Study in the Shaping of Western Culture
Blackwell Publishers, 2000, pap, 332 pp, € 64.95, 9780631189473
winkelwagen
McGrath, Alister E.
Reformation Thought, Fourth Edition
Blackwell Publishing, 2012, pap, 326 pp, € 34.95, 9780470672815
winkelwagen
McIntosh, C.
The Rose Cross and the Age of Reason. Eighteenth-Century Rosicrucianism in Central Europe and its Relationship to the Enlightenment
This new edition of Christopher McIntosh's classic book on the Golden and Rosy Cross order is eagerly awaited. The order stands out as one of the most fascinating and influential of the high-degree Masonic and Illuminist groups that mushroomed in Europe from the eighteenth century onward. Active mainly in the German-speaking lands, it recast the original Rosicrucian vision and gave it renewed vitality. At one point it became politically influential when the Prussian King, Frederick William II, was a member of the order. Historians have often perceived the Golden and Rosy Cross as having had a conservative, anti-Enlightenment agenda, but this study - drawing on rare German sources - shows that the matter was more complex. The members of the order practiced alchemy and operated a degree system that was imitated by later orders, such as the Golden Dawn. Like the latter, the Golden and Rosy Cross exerted a wide and enduring cultural influence. Both the alchemy of the order and its powerful ritual system are insightfully described in Christopher McIntosh's clear and compelling style.
SUNY, 2011/2012, pap, 210 pp, € 30.90, 9781438435602
winkelwagen
McKim, D.K. (ed.)
The Cambridge Companion to John Calvin
Cambridge Companions to Religion Series, Cambridge UP, 2004, pap, 352 pp, € 37.00, 9780521016728
winkelwagen
   
McKim, D.K. (ed.)
The Cambridge Companion to Martin Luther.
Cambridge Companions to Religion, Cambridge UP, 2003, pap, 320 pg, € 29.50, 9780521016735
winkelwagen
   
Meeuse, C.J.
Koelman
Kernteksten, De Groot Goudriaan, 2008, pap, 192 pp, € 14.90, 9789088650673
winkelwagen
   
Melanchton
Melanchtons Briefwechsel, Band T 11, Texte 2866-3126 (1542)
Melanchtons Briefwechsel Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, Frommann-Holzboog, 2010, geb, 414 pp, € 245.00, 9783772825347
winkelwagen
   
Melanchton
Melanchtons Briefwechsel, Band T 12, Texte 3127-3420a (1543)
Melanchtons Briefwechsel Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, Frommann-Holzboog, 2011, geb, 534 pp, € 295.00, 9783772825354
winkelwagen
   
Melanchton, Philip
Orations on Philosophy and Education
by order
Cambridge Texts in the History of Philosophy, Cambridge UP, 1999, pap, 271 pp, € 29.00, 0521586771
winkelwagen
   
Meli, D. B.
Mechanism, Experiment, Disease. Marcello Malpighi and Seventeenth-Century Anatomy
Johns Hopkins UP, 2011, pap, 416 pp, € 32.95, 9780801899041
winkelwagen
   
Menegon, E.
Ancestors, Virgins, and Friars : Christianity as a Local Religion in Late Imperial China
B2027
Harvard UP, 2010, geb, 450 pp, € 48.50, 9780674035966
winkelwagen
   
Merwick, D.
The Shame and the Sorrow. Dutch-Amerindian Encounters in New Netherland
Early Amarican Studies Series, Pennsylvania Press, 2006, geb, 332 pp, € 55.00, 0812239288 / 9780812239287
winkelwagen
   
Methuen, C.
Science and Theology in the Reformation: Studies in Interpretations of Astronomical Observation in Sixteenth Century Germany
T&T Clark, 2008, geb, 127 pp, € 78.50, 9780567032713
winkelwagen
Michelson, Emily
The Pulpit and the Press in Reformation Italy
Italian preachers during the Reformation era found themselves in the trenches of a more desperate war than anything they had ever imagined. This war--the splintering of western Christendom into conflicting sects--was physically but also spiritually violent. In an era of tremendous religious convolution, fluidity, and danger, preachers of all kinds spoke from the pulpit daily, weekly, or seasonally to confront the hottest controversies of their time. Preachers also turned to the printing press in unprecedented numbers to spread their messages. Emily Michelson challenges the stereotype that Protestants succeeded in converting Catholics through superior preaching and printing. Catholic preachers were not simply reactionary and uncreative mouthpieces of a monolithic church. Rather, they deftly and imaginatively grappled with the question of how to preserve the orthodoxy of their flock and maintain the authority of the Roman church while also confronting new, undeniable lay demands for inclusion and participation. These sermons--almost unknown in English until now--tell a new story of the Reformation that credits preachers with keeping Italy Catholic when the region's religious future seemed uncertain, and with fashioning the post-Reformation Catholicism that thrived into the modern era. By deploying the pulpit, pen, and printing press, preachers in Italy created a new religious culture that would survive in an unprecedented atmosphere of competition and religious choice.
I Tatti Studies in Italian Renaissance History, Harvard University Press, 2013, geb, 262 pp, € 39.95, 9780674072978
winkelwagen
Miles, M.R.
A Complex Delight: The Secularization of the Breast, 1350-1750
University of California Press, 2008, geb, 175 pp, € 43.10, 9780520253483
winkelwagen
   
Milner, M.
The Senses and the English Reformation
tb
St Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2011, geb, 352 pp, € 91.00, 9780754666424
winkelwagen
   
Miola, R.S. (ed.)
Early Modern Catholicicsm. An Anthology of Primary Sources
Oxford UP, 2007, pap, 522 pp, € 42.25, 9780199259861
winkelwagen
Mochizuki, M.M.
The Netherlandish Image after Iconoclasm 1566-1672. Material Religion in the Dutch Golden Age
Debunking the myth of the stark white Protestant church interior, this study explores the very objects and architectural additions that were in fact added to Netherlandish church interiors in the first century after iconoclasm. In charting these additions, Mia Mochizuki helps explain the impact of iconoclasm on the cultural topography of the Dutch Golden Age, and by extension, permits careful scrutiny of a decisive moment in the history of the image.Focusing on the Great or St. Bavo Church in Haarlem, this interdisciplinary book draws on art history, history and theology to look at the impact of iconoclasm and reformation on the process of image-making in the early modern Netherlands. The new objects that began to appear in the early Dutch Reformed Church signaled a dramatic change in the form, function and patronage of church art and testified to new roles for church, government, guild and resident.Each chapter in the book introduces a major theme of the nascent Protestant church interior-the Word made material, the Word made memorial and the Word made manifest-which is then explored through the painting, sculpture and architecture of the early Dutch Reformed Church. The text is heavily illustrated with images of the objects under discussion, many of them never before published. A large number of these images are from the camera of prize-winning photographer Tjeerd Frederikse, with additional photography courtesy of E. A. van Voorden.
Ashgate, 2009, geb, 399 pp, € 99.50, 9780754661047
winkelwagen
Mokry, Stephan
Luther voor katholieken, 95 vragen en antwoorden
Tussen alle boeken over Luther is dit boek de oplossing voor wie zich snel wil laten informeren over wie Luther was, wat zijn protest tegen de kerk van zijn tijd inhield en wat we vandaag nog van hem kunnen leren.

Dit boek geeft een katholiek perspectief in overzichtelijke vraag- en antwoord-vorm. Zo wordt duidelijk dat Luther een wezenlijk onderdeel is van de geschiedenis van de katholieke kerk. Voor zowel katholieken als protestanten worden hier de basisvragen beantwoord: Wat maakte Luther tot de persoon die hij was, waar werd hij door beinvloed en in hoeverre is hij katholiek? Hoe heeft zich het beeld van Luther in de katholieke kerk gevormd en hoe is het in de tijd steeds veranderd? Was Luthers reis naar Rome de 'oorzaak' van de Reformatie?

Stephan Mokry (1978) studeerde theologie en is wetenschappelijk medewerker kerkgeschiedenis aan de katholiek theologische faculteit van Munchen. Hij is leider van het project '2017 - Katholieke kijk op Luther'

Berne Media, 2017, pap, 126 pp, € 14.90, 9789089721570
winkelwagen
   
Mol, J.A., K.Militzer & H.J. Nicholson (eds)
The Military Orders and the Reformation. Choices, State Building, and the Weight of Tradition
Uitgeverij Verloren, 2006, pap, 319 pp, € 32.00, 9065509135 / 9789065509130
winkelwagen
Monson, C.A.
Divas in the Convent. Nuns, Music, and Defiance in Seventeenth-century Italy
When eight-year-old Lucrezia Orsina Vizzana (1590-1662) entered one of the preeminent convents in Bologna in 1598, she had no idea what cloistered life had in store for her. Thanks to clandestine instruction from a local maestro di cappella - and despite the church hierarchy's vehement opposition to all convent music - Vizzana became the star of the convent, composing works so thoroughly modern and expressive that a recent critic described them as "historical treasures." But at the very moment when Vizzana's works appeared in 1623 - she would be the only Bolognese nun ever to publish her music - extraordinary troubles beset her and her fellow nuns, as episcopal authorities arrived to investigate anonymous allegations of sisterly improprieties with male members of their order.

Craig A. Monson retells the story of Vizzana and the nuns of Santa Cristina to elucidate the role that music played in the lives of these cloistered women. Monson explains how the sisters - refusing to accept what the church hierarchy called God's will and what the nuns perceived as a besmirching of their honor - fought back with words and music, and when these proved futile, with bricks, roof tiles, and stones.

These women defied one Bolognese archbishop after another, cardinals in Rome, and even the pope himself, until threats of excommunication and abandonment by their families brought them to their knees twenty-five years later. By then, Santa Cristina's imaginative but frail composer literally had been driven mad by the conflict. Monson's fascinating narrative relies heavily on the words of its various protagonists, on both sides of the cloister wall, who emerge vividly as imaginative, independent-minded, and not always sympathetic figures. In restoring the musically gifted Lucrezia Orsina Vizzana to history, Monson introduces readers to the full range of captivating characters who played their parts in seventeenth-century convent life.

Chicago UP, 2012, pap, 272 pp, € 25.00, 9780226535197
winkelwagen
   
Monta, S.B.
Martyrdom and Literature in Early Modern England
Cambridge UP, 2005, geb, 245 pp, € 74.50, 9780521844987
winkelwagen
   
Morata, O.
The Complete Writings of an Italian Heretic
The Other Voice in Early Modern Europe, Chicago, 2003, pap, 275pp, € 28.50, 0226536696
winkelwagen
More, Thomas
Utopia
De humanistische heilstaat Utopia leek volgens Thomas More in het geheel niet op de toestand in het Westen zoals die was in 1516, toen dit beroemde boek verscheen. Armoede, sociale onrust, corrupte rechtspraak en falende politiek zijn op het eiland Utopia niet aan de orde. De kloof tussen arm en rijk bestaat niet, iedereen werkt en beschikt over alles wat hij nodig heeft. Geld speelt geen rol en evenmin is er sprake van de eeuwige misdragingen die met geld gepaard gaan. Desalniettemin is het boek Utopia een product van zijn tijd: nieuwe ontdekkingen en inzichten en met name het ontluikende humanisme maakten dat de hoop groeide op een betere, geordende samenleving. Thomas More had als jurist en staatsman de positie om hier een bijdrage aan te leveren, ware het niet dat hij in een conflict kwam met koning Hendrik VIII en werd geexecuteerd in 1535. Vierhonderd jaar later werd hij heilig verklaard.
Salamander klassiek, Athenaeum- Polak & Van Gennep, 2007, geb, 262 pp, € 10.95, 9789025363178
winkelwagen
More, Thomas
Utopia, druk 8
Verschijnt 12 aug 2014

Een gemeenschap van werkenden waarin de kloof tussen arm en rijk niet bestaat, waar iedereen beschikt over wat hij nodig heeft, waar geld geen rol speelt en economische misdrijven niet voorkomen: ziedaar Utopia volgens Thomas More. Het lijkt in niets op de toestand in het Westen van het begin van de zestiende eeuw, waar armoede heerste, de rechtspleging corrupt was, het grootgrondbezit tot schrijnende onrechtvaardigheden leidde en de politiek aan alle kanten faalde.

Vertaald door Paul Silverentand

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2014, pap, 264 pp, € 12.50, 9789025304133
winkelwagen
   
Muir, E.
Ritual in Early Modern Europe, second edition
New Approaches to European History, 33, Cambridge, 2005, pap, 322 pp, € 24.00, 0521602408 / 9780521602402
winkelwagen
   
Mullan, D. G.
Narratives of the Religious Self in Early-Modern Scotland
By order
St Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2010, geb, 464 pp, € 87.90, 9780754668329
winkelwagen
   
Mullett, M.
Historical Dictionary of the Reformation and Counter-Reformation
B2581
Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements, No. 100, Scarecrow Press, 2010, geb, 553 pp, € 105.00, 9780810858152
winkelwagen
Mullett, M.A.
John Calvin
John Calvin (1509-1564) is one of the most important figures in religious history. Sitting on the cusp of the medieval and early modern world, he was centre stage during the Reformation. In this new biography, Michael Mullett introduces us to this most important figure, tying his life together with that of Martin Luther, but also valuing his individual contribution and influence. From what Calvin himself described as 'humble beginnings', he became one of the most influential theologians of the Protestant Reformation. The influence of his teachings and the development of Christian theology into what was to become known as Calvinism, swept across Europe, reinforcing the Reformation's radical break from the Catholic Church. John Calvin was 'a mighty and formidable man, able to achieve the vast amount he did because of his unbending conviction of his rightness'. Michael Mullett explores the significant influences on Calvin and his work, and the relationships that he formed along his reforming path. Looking not only at the impact of Calvin throughout the early modern period and the importance of his work to contemporaries, Michael Mullett also assesses the impact that Calvin's works have had in shaping the modern world, and the relevance that they still have today.
Routledge Historical Biographies, Routledge, 2011, pap, 285 pp, € 24.50, 9780415476997
winkelwagen
   
Mullett, M.A.
Martin Luther
by order
Routledge Historical Biographies Series, Routledge, 2004, pap, 284 pp, € 19.90, 0415261686
winkelwagen
Nalle, Sara T.
God in La Mancha. Religious Reform and the People of Cuenca, 1500-1650
Even as the Protestant Reformation became a permanent feature of European culture, a Catholic reformation was under way in Spain. In this acclaimed social history of the Spanish Counter Reformation, Sara Nalle uses the records of local religious courts, parishes, and notarial archives to explore in striking detail how the people and clergy of Cuenca learned to conform to the new standards of modern Catholicism.
The John Hopkins University Studies in Historical and Political Science, 110th Series, John Hopkins UP, 2008, pap, 306 pp, € 29.50, 9780801888540
winkelwagen
   
Nexon, D. H.
The Struggle for Power in Early Modern Europe: Religious Conflict, Dynastic Empires, and International Change
Princeton UP, 2009, pap, 354pp, € 24.90, 9780691137933
winkelwagen
   
Nierop, H. van
Treason in the Northern Quarter. War, Terror, and the Rule of Law in the Dutch Revolt
tb
Princeton University Press, 2009, geb, 326 pp, € 41.00, 9780691135649
winkelwagen
   
Nogarola, I.
Complete Writings. Letterbook, Dialogue on Adam and Eve, Orations
Ed. & transl. by M.L. King & D. Robin
The Other Voice in Early Modern Europe, Chicago UP, 2004, pap, 226 pp, € 31.00, 0226590089
winkelwagen
Noordzij, H.
Handboek van de Reformatie. De Nederlanse kerkhervorming in de 16e en 17e eeuw
Tweede, uitgebreide editie. Met aanvullende teksten en veel illustraties. Over de Reformatie in de Noordelijke Nederlanden tijdens de zestiende en zeventiende eeuw bestaat een woud aan boeken en deelstudies. Het Handboek van de Reformatie geeft van dit keerpunt in de geschiedenis van ons land en zijn kerken een overzichtelijke presentatie. Allerlei aspecten van de kerkhervorming worden zorgvuldig beschreven. Nieuw in deze editie is de beschrijving van katholieken, doopsgezinden, lutheranen en remonstranten tijdens deze periode.
Kok, 2012, geb, 656 pp, € 25.00, 9789043515375
winkelwagen
   
North, M. (ed.)
Artistic and Cultural Exchanges between Europe and Asia, 1400 - 1900. Rethinking Markets, Workshops and Collections
Tb
Ashgate, 2010, geb, 216 pp, € 79.50, 9780754669371
winkelwagen
   
Null, A.
Thomas Cranmer’s Doctrine of Repentance. Renewing the Power to Love
Oxford UP, 2006, pap, 308 pp, € 34.00, 9780199210008
winkelwagen
   
Oberman, H. A.
The Two Reformations: The Journey from the Last Days to the New World
Yale University Press, 2003, geb, 235pp, € 42.50, 0300098685
winkelwagen
Oberman, H.A.
Luther. Man Between God and the Devil
Yale UP, 2006, pap, 380 pp, € 25.95, 9780300103137
winkelwagen
O'Malley, John W. (ed.)
The Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773
University of Toronto Press, geb, 772 pp, € 90.00, 9780802042873
winkelwagen
O'Malley, John W. (ed.)
The Jesuits II. Cultures, sciences, and the arts, 1540-1773.
Toronto UP, 2006, geb, 905 pp, € 99.50, 9780802038616
winkelwagen
   
Onnekink, D. (ed.)
War and Religion after Westphalia, 1648-1713
Tb
Politics and Culture in North-Western Europe 1650-1720, Ashgate, 2009, geb, 290 pp, € 82.50, 9780754661290
winkelwagen
   
Osler, M.J.
Reconfiguring the World. Nature, God, and Human Understanding from the Middle Ages to Early Modern Europe
B2484
John Hopkins Introductions in the History of Science, Johns Hopkins UP, 2010, pap, 184p, € 18.90, 9780801896569
winkelwagen
Ozment, Steven E.
The Serpent and the Lamb: Cranach, Luther, and the Making of the Reformation
This compelling book retells and revises the story of the German Renaissance and Reformation through the lives of two controversial men of the sixteenth century: the Saxon court painter Lucas Cranach (the Serpent) and the Wittenberg monk-turned-reformer Martin Luther (the Lamb). Contemporaries and friends (each was godfather to the other's children), Cranach and Luther were very different Germans, yet their collaborative successes merged art and religion into a revolutionary force that became the Protestant Reformation. Steven Ozment, an internationally recognized historian of the Reformation era, reprises the lives and works of Cranach (1472 - 1553) and Luther (1483 - 1546) in this generously illustrated book. He contends that Cranach's new art and Luther's oratory released a barrage of criticism upon the Vatican, the force of which secured a new freedom of faith and pluralism of religion in the Western world. Between Luther's pulpit praise of the sex drive within the divine estate of marriage and Cranach's parade of strong, lithe women, a new romantic, familial consciousness was born. The "Cranach woman" and the "Lutheran household" - both products of the merged Renaissance and Reformation worlds - evoked a new organization of society and foretold a new direction for Germany.
Yale University Press, 2013, pap, 325 pp, € 18.50, 9780300192537
winkelwagen
Ozment, Steven E.
The Serpent and the Lamb. Cranach, Luther, and the Making of the Reformation
This compelling book retells and revises the story of the German Renaissance and Reformation through the lives of two controversial men of the sixteenth century: the Saxon court painter Lucas Cranach (the Serpent) and the Wittenberg monk-turned-reformer Martin Luther (the Lamb). Contemporaries and friends (each was godfather to the other's children), Cranach and Luther were very different Germans, yet their collaborative successes merged art and religion into a revolutionary force that became the Protestant Reformation.

Steven Ozment, an internationally recognized historian of the Reformation era, reprises the lives and works of Cranach (1472-1553) and Luther (1483-1546) in this generously illustrated book. He contends that Cranach's new art and Luther's oratory released a barrage of criticism upon the Vatican, the force of which secured a new freedom of faith and pluralism of religion in the Western world.

Between Luther's pulpit praise of the sex drive within the divine estate of marriage and Cranach's parade of strong, lithe women, a new romantic, familial consciousness was born. The "Cranach woman" and the "Lutheran household" - both products of the merged Renaissance and Reformation worlds - evoked a new organization of society and foretold a new direction for Germany.

Yale UP, 2011, geb, 325 pp, € 34.95, 9780300169850
winkelwagen
   
Pak, G.S.
The Judaizing Calvin. Sixteenth-Century Debates over Messianic Psalms
Oxford Studies in Historical Theology, Oxford UP, 2010, geb, 216 pp, € 52.50, 9780195371925
winkelwagen
Panhuysen, L.
Jantje van Leiden
Verloren Verleden, gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis, Verloren, 2003, pap, 87 pp, € 10.00, 9789065504616
winkelwagen
   
Paracelsus
Laat iedereen zijn eigen koning zijn. Essays uit het theologisch-ethische werk, tweetalig (duits-nederlands)
De Woudezel, 2010, pap, 403 pp, € 46.00, 9789080687578
winkelwagen
Parigi , Paolo
The Rationalization of Miracles: A New Institutional Environment
During the Counter-Reformation in southern Europe, Catholic Church officials developed rules to legitimize miracles performed by candidates to sainthood. The Rationalization of Miracles uncovers a tacit understanding between central religious officials and local religious activists. Each group had a vested interest in declaring miracles: Catholic Church leaders sought legitimacy in the wake of the crisis of faith created by the Protestant Schism and religious acolytes needed Church approval to secure a flow of resources to their movements. The Church's new procedure of deeming miracles 'true' when there were witnesses of different statuses and the acts occurred in the presence of a candidate's acolyte served the needs of both parties. And by developing rules and procedures for evaluating miracles, the Church rationalized the magic at the root of the miracles, thereby propelling the institution out of a period of institutional, political and social uncertainty and forming the basis of modern sainthood.
Cambridge UP, 2012, geb, 193 pp, € 77.50, 9781107013681
winkelwagen
   
Parish, H.
Clerical Marriage and the English Reformation. Precedent Policy and Practice
Tb
St Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2000, geb, 288 pp, € 85.90, 9780754600381
winkelwagen
   
Parish, H.L.
Monks, Miracles and Magic. Reformation Representations of the Medieval Church
Routledge, 2005, pap, 224 pp, € 32.50, 0415316898
winkelwagen
Parish, H. & Naphy, W.G. (eds)
Religion and Superstition in Reformation Europe.
Studies in Early Modern European History, Manchester UP, 2002, pap, 240 pg, € 25.00, 9780719061585
winkelwagen
   
Park, K., L. J. Daston, D. C. Lindberg & R. L. Numbers (eds.)
Cambridge History of Science, Volume 3: Early Modern Science
By order.
Cambridge History of Science, Cambridge UP, 2006, geb, 894 pp, € 131.50, 9780521572446
winkelwagen
Parry, G.
The Arch-Conjuror of England. John Dee
Outlandish alchemist and magician, political intelligencer, apocalyptic prophet, and converser with angels, John Dee (1527-1609) was one of the most colourful and controversial figures of the Tudor world. In this fascinating book - the first full-length biography of Dee based on primary historical sources - Glyn Parry explores Dee's vast array of political, magical, and scientific writings and finds that they cast significant new light on policy struggles in the Elizabethan court, conservative attacks on magic, and Europe's religious wars. John Dee was more than just a fringe magus, Parry shows: he was a major figure of the Reformation and Renaissance.
Yale UP, 2011, geb, 335 pp, € 35.00, 9780300117196
winkelwagen
Parry , Glyn
The Arch Conjuror of England: John Dee
Outlandish alchemist and magician, political intelligencer, apocalyptic prophet, and converser with angels, John Dee (1527 - 1609) was one of the most colourful and controversial figures of the Tudor world. In this fascinating book - the first full-length biography of Dee based on primary historical sources - Glyn Parry explores Dee's vast array of political, magical, and scientific writings and finds that they cast significant new light on policy struggles in the Elizabethan court, conservative attacks on magic, and Europe's religious wars. John Dee was more than just a fringe magus, Parry shows: he was a major figure of the Reformation and Renaissance.
Yale University Press, 2013, pap, 335 pp, € 19.00, 9780300194098
winkelwagen
Partee, C.
The Theology of John Calvin
WJK Press, 2008, geb, 345 pp, € 36.95, 9780664231194
winkelwagen
   
Pastoor, C. & G.K. Johnson
Historical Dictionary of the Puritans
BY ORDER
The Scarecrow Press, 2007, geb, 403 pp, € 90.00, 9780810850859
winkelwagen
   
Perez, J.
The Spanish Inquisition. A History
Profile Books, 2004, geb, 248 pp, € 29.50, 9781861976871
winkelwagen
Perry, M.E.
The Handless Maiden. Moriscos and the Politics of Religion in Early Modern Spain
In 1502, a decade of increasing tension between Muslims and Christians in Spain culminated in a royal decree that Muslims in Castile wanting to remain had to convert to Christianity. Mary Elizabeth Perry uses this event as the starting point for a remarkable exploration of how Moriscos, converted Muslims and their descendants, responded to their increasing disempowerment in sixteenth- and early-seventeenth-century Spain.

Stepping beyond traditional histories that have emphasized armed conflict from the view of victors, The Handless Maiden focuses on Morisco women. Perry argues that these women's lives offer vital new insights on the experiences of Moriscos in general, and on how the politics of religion both empowers and oppresses. Drawing on archival documents, legends, and literature, Perry shows that the Moriscas carried out active resistance to cultural oppression through everyday rituals and acts. For example, they taught their children Arabic language and Islamic prayers, dietary practices, and the observation of Islamic holy days. Thus the home, not the battlefield, became the major forum for Morisco-Christian interaction.

Moriscas' experiences further reveal how the Morisco presence provided a vital counter-identity for a centralizing state in early modern Spain. For readers of the twenty-first century, The Handless Maiden raises urgent questions of how we choose to use difference and historical memory.

Click here for the complete series.

Jews, Christians and Muslims from the Ancient to the Modern World Series, Princeton UP, 2005, pap, 202 pp, € 26.00, 9780691130545
winkelwagen
   
Petrarca, F.
Invectives
'…against scholastic philosophy and medicine and the dominance of French culture in general' Edited and translated by D. Marsh, Latin-English
The I Tatti Renaissance Library 11, Harvard, 2003, geb, 539pp, € 34.00, 0674011546
winkelwagen
Petry, Y.
Gender, Kabbalah, and the Reformation. The Mystical Theology of Guillaume Postel (1510-1581)
This study examines one of the most unusual figures of the sixteenth century, Guillaume Postel, who believed that a female messiah had arrived on earth who would usher in a new age of political and religious harmony. He grounded this prophecy in the Kabbalah, the Jewish mystical tradition, and relied extensively on its use of gender symbolism. Postel has often been viewed as a marginal figure, whose unconventional views preclude comparison with his contemporaries. However, this study suggests that Postel used his prophecy to participate in two arenas: Reformation controversy and the "querelle des femmes" or debate about women. His thought has relevance not only for an understanding of Renaissance Kabbalah, but for Reformation history and for early modern gender studies.
Studies in Medieval and Reformation Thought, Brill, 2004, geb, 191 pp, € 111.50, 9789004138018
winkelwagen
Pitkin, Barbara
What Pure Eyes Could See. Calvins Doctrine of Faith in Its Exegetical Context
Van 115,- voor 62,50

Barbara Pitkin traces the way in which Calvin's exegetical labours contributed to his understanding of faith. Through detailed analysis of Calvin's interpretation of selected biblical passages, this study shows how his views evolved. Pitkin describes the gradual development of the mature Calvin's view that faith exhibits a twofold character - saving faith and providential faith - that corresponds to the twofold aspect its object - Christ as both the incarnate and eternal Son of God.

Oxford Studies in Historucal Theology, Oxford UP, 1999, geb, 260 pp, € 62.50, 9780195128284
winkelwagen
   
Pol, F. van der
Mosterdzaad in ballingschap. Over christelijke identiteit en geloofsrepressie in de Nederlanden
Theologie en geschiedenis, Kok, 2007, geb, 263 pp, € 34.90, 9789043514682
winkelwagen
   
Pol, F. van der (red)
Philippus Melanchthon. Bruggenbouwer
A2875, te bestellen
Kok, 2011, geb, 400 pp, € 39.90, 9789043518529
winkelwagen
   
Potjewijd, K.
Zo ontstond de Lof der Zotheid van Erasmus van Rotterdam. Een wordingsgeschiedenis
Parthenon, 2009, pap, 128 pp, € 17.50, 9789079578078
winkelwagen
   
Prak, M., C. Lis, J. Lucassen & H. Soly (eds.)
Craft Guilds in the Early Modern Low Countries. Work, Power, and Representation
Tb
Ashgate, 2006, geb, 282 pp, € 75.95, 9780754653394
winkelwagen
Price, D.
Johannes Reuchlin and the Campaign to Destroy Jewish Books
This study reconstructs the history of a significant crisis in Christian-Jewish relations: the attempt to confiscate and destroy all Jewish books in Renaissance Germany. This unprecedented effort to end the practice of Judaism throughout the empire was challenged by Jewish communities and also, in an unexpected move, by Johannes Reuchlin (1455-1522), the founder of Christian Hebrew studies. Reuchlin had revolutionized the Christian study of the Bible with his Hebrew grammar. In 1510 he published an extensive, impassioned, and successful defense of Jewish writings and Jewish legal rights against the book pogrom, later acknowledged by Josel of Rosheim, the leader of German Jewry, as a "miracle within a miracle." The fury that greeted Reuchlin's defense of Judaism resulted in a protracted heresy trial that polarized Europe, ultimately fostering a receptive environment for the nascent Reformation movement. The legal and theological battle over charges that Reuchlin's opinions were "impermissibly favorable to Jews," a conflict that elicited intervention on both sides from the most powerful political and intellectual leaders throughout Renaissance Europe, formed a new context for Christian reflection on the status of Judaism. David Price offers insight into important new Christian discourses on Judaism and anti-Semitism that emerged from the clash of Renaissance humanism with this potent anti-Jewish campaign, as well as an innovative analysis of Luther's virulent anti-Semitism in the context and aftermath of the Reuchlin Affair
Oxford UP, 2011, geb, 355 pp, € 54.95, 9780195394214
winkelwagen
   
Price, J. L.
Dutch Culture in the Golden Age
Reaktion Books, 2011, geb, 224 pp, € 29.95, 9781861898005
winkelwagen
   
Rawlings, H.
The Spanish Inquisition
Historical Association Studies Series, Blackwell Publishing, 2005, pap, 174 pp, € 26.50, 0631206000
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse H. (red.)
Het calvinistisch ongemak
Het Nederlandse protestantisme heeft al vroeg in Johannes Calvijn een van haar belangrijkste inspiratoren gevonden. Toch was zijn inbreng nooit onomstreden, en ook nu roept de naam van deze erflater bij veel protestanten naast waardering ook ongemak op.

In deze bundel raakt een twintigtal medewerkers van binnen en buiten de Protestantse Theologische Universiteit aan een reeks van wrijfpunten. Deze betreffen de aard van het geloof- ervaart het (post)moderne zelf het niet als veel te agressief om te stellen "dat wij niet van onszelf zijn"?, de geschiedenis van de interpretatie - wie mocht zich ten tijde van het Verzet of de Apartheid met recht op Calvijn beroepen?, en allerlei actuele kwesties in kerk (wekelijkse avondmaalsviering?) en maatschappij ("economie van het genoeg"?).

Ten Have, 2009, pap, € 25.90, 9789043516129
winkelwagen
   
Reid, S. J. & E. A. Wilson (eds.)
Ramus, Pedagogy and the Liberal Arts. Ramism in Britain and the Wider World
Most early modern scholars know that Petrus Ramus (1515-1572) is important, but may be rather vague as to where his importance lies. This new collection of essays analyses the impact of the logician, rhetorician and pedagogical innovator across a variety of countries and intellectual disciplines, reappraising Ramus in the light of scholarly developments in the fifty years since the publication of Walter Ong's seminal work Ramus, Method, and the Decay of Dialogue. Chapters reflect the broad impact of Ramus and the Ramist 'method' of teaching across many subjects, including logic and rhetoric, pedagogy, mathematics, philosophy, and new scientific and taxonomic developments in the sixteenth and seventeenth centuries.

There is no current work that offers such a broad survey of Ramus and Ramism, or that looks at him in such an interdisciplinary fashion. Ramus' influence extended across many disciplines and this book skillfully weaves together studies in intellectual history, pedagogy, literature, philosophy and the history of science. It will prove a useful starting point for those interested in Ramus and his impact, as well as serving to redefine the field of Ramist studies for future scholars.
Ashgate, 2011, geb, 272 pp, € 112.90, 97881409403708
winkelwagen
Rein, N.
The Chancery of God. Protestant Print, Polemic and Propaganda against the Empire, Magdeburg 1546-1551
The disastrous protestant defeat in the Schmalkaldic War (1546-47) and the promulgation of the Ausburg Interim (1548) left the fate of German Protestantism in doubt. In the wake of these events, a single protestant town, Magdeburg, offered organized, sustained resistance to Emperor Charles V's drive to consolidate Habsburg hegemony and reinstitute uniform Roman Catholic worship throughout Germany. In a flood of printed pamphlets, Magdeburg's leaders justified their refusal to surrender with forceful appeals to religious belief and German tradition. Magdeburg's resistance, interdiction and eventual siege attracted admiring attention from across Europe. The teachings developed and disseminated by Protestant thinkers in defence of the city's stance would ultimately influence political theorists in Switzerland, France, Scotland and even North America. Magdeburg's ordeal formed a signal crisis in the emergence of German Lutheran confessional identity."The Chancery of God" is the first English language monograph on Magdeburg's anti-Imperial resistance and pamphlet campaign. The book offers an analysis of Magdeburg's printed output (over 200 publications) during the crucial years of 1546-1551, texts which present a broad spectrum of arguments for resistance and suggest a coherent identity and worldview that is characteristically and self-consciously Protestant
Ashgate, 2008, geb, € 84.50, 9780754656869
winkelwagen
Reiß, A., S. Witt (Hgs)
Calvinismus: Die Reformierten in Deutschland und Europa
Catalogus bij de tentoonstelling met dezelfde titel in Berlijn tgv het Calvijnjaar
Sandstein, 2009, geb, 464 pp, € 51.00, 9783940319654
winkelwagen
Reuchlin, J.
De Arte Cabalistica: On the Art of the Kabbalah
The German humanist Johann Reuchlin (1455-1522) defended the value of Jewish scholarship and literature when it was unwise and unpopular to do so. As G. Lloyd Jones points out, "A marked mistrust of the Jews had developed among Christian scholars during the later Middle Ages. It was claimed that the rabbis had purposely falsified the text of the Old Testament and given erroneous explanations of passages which were capable of a christological interpretation." Christian scholars most certainly did not advocate learning the Hebrew language. Reuchlin was exceptional in pursuing and promoting Hebrew studies, believing that a working knowledge of that language was essential for a true appreciation of the Bible and rabbinic literature. Refusing to join Christian contemporaries who wished to destroy the Kabbalah and the Talmud, he spoke out against ignorance. Christians could have a useful dialogue with Jews if they gained a thorough knowledge of the writings of Jewish exegetes and philosophers. Toward that end he proposed university endowments that aroused the fury of opponents and led to the famous "battle of the books." Reuchlin's keen interest in Jewish mysticism resulted in the publication of De arte cabalistica in 1517. The first part of this dialogue reflects on messianism, the second part on the relation of the Pythagorean system to the Kabbalah, and tdhe third on the "practical Kabbalah." According to Jones, "Reuchlin demonstrates how Christians can make profitable use of Jewish mystical writings, and therefore shares with the reader his understanding of the art of the Kabbalah." That art will reach more readers in this modern English-language translation by Martin and Sarah Goodman. In addition to an introduction by G. Lloyd Jones, this edition of On the Art of the Kabbalah features a new introduction by Moshe Idel, a professor at the Hebrew University in Jerusalem and the author of many books, including Kabbalah: New Perspectives.
SUNY, 1993, pap, 376 pp, € 28.50, 9780803289468
winkelwagen
   
Reymond, R.
Calvijn. Zijn leven en invloed
te bestellen
De Groot Goudriaan, 2005, pap, 142 pp, € 14.90, 9061409179
winkelwagen
Richardson, G. (ed)
The Contending Kingdoms. France and England 1420-1700
The kingdoms of France and England were for many centuries military, economic, cultural and colonial rivals. This is particularly true of the early modern period which witnessed the rise of French military hegemony and the expansion of English commerce. Dealing with the period 1450-1700, this collection offers a snapshot of Anglo-French relations across the three centuries from established historians and younger scholars from France, Britain and Luxembourg.Based broadly on 'diplomatic' history, but incorporating wider perspectives from cultural and social or gender history; each essay uncovers the fascinating and complex arrangements that characterize Anglo-French relations in this period. Competition and hostility between the two kingdoms there certainly was, but it took a surprising variety of forms and often proved intellectually productive for one side or the other and sometimes for both. The chapters mix treatments of broad themes and particular circumstances or individuals and each makes specific comparisons with French and English experience across the early-modern period. In so doing they elaborate and go beyond the evidence of Anglo-French hostility to explore evidence of political co-operation and cultural influences, highlighting just how close early modern England's connections with France were, even at times of crisis, van euro 84.50
Ashgate, 2008, geb, € 84.50, 9780754657897
winkelwagen
   
Rietbergen, P.J.
Bij de paus aan tafel. Culinaire cultuur in de renaissance en barok
Miniaturenreeks 40, Bekking en Blitz, 2011, geb, 128 pp, € 9.90, 9789061091622
winkelwagen
   
Riisoy, A. I.
Sexuality, Law and Legal Practice and the Reformation in Norway
By Order
Brill, 2009, geb, € 94.50, 978 90 04 17364
winkelwagen
   
Rittgers, R.K.
The Reformation of the Keys. Confession, Conscience, and Authority in Sixteenth-Century Germany
The Catholic Church's claims to spiritual and temporal authority rest on Jesus' promise in the gospels to give Peter the keys to the kingdom of heaven. In the sixteenth century, leaders of the German Reformation sought a fundamental transformation of this "power of the keys" as part of their efforts to rid Church and society of alleged clerical abuses. Central to this transformation was a thoroughgoing reform of private confession.

Unlike other Protestants, Lutherans chose not to abolish private confession but to change it to suit their theological convictions and social needs. In a fascinating examination of this new religious practice, Ronald Rittgers traces the development of Lutheran private confession, demonstrating how it consistently balanced competing concerns for spiritual freedom and moral discipline. The reformation of private confession was part of a much larger reformation of the power of the keys that had profound implications for the use of religious authority in sixteenth-century Germany.

As the first full-length study of the role of Lutheran private confession in the German Reformation, this book is a welcome contribution to early modern European and religious history.

Harvard UP, 2004, geb, 318 pp, € 57.50, 9780674011762
winkelwagen
   
Robin, D.
Publishing Women. Salons, The Presses, and the Counter-Reformation in Sixteenth-Century Italy
Women in Culture and Society Series, Chicago UP, 2007, geb, 416 pp, € 47.50, 9780226721569
winkelwagen
Rooze-Stouthamer, C.
De opmaat tot de Opstand. Zeeland en het centraal gezag (1566-1572)
Na het mislukken van de geuzenaanval, uitgevoerd met medewerking van de Zeeuwse kerkenraden, op Walcheren in maart 1567, volgde harde repressie en troepenlegering in de steden. De weerstand die dit bij de bevolking opriep, werd nog vergroot door verdere (belasting)maatregelen van Alva. Vlissingen kwam in opstand en weigerde op Pasen 1572 Spaans garnizoen. Met hulp van de Watergeuzen en van Engelse en Franse troepen werd weldra een groot deel van Walcheren onder het gezag van Oranje gebracht. Daarna barstte ook de strijd om de overige eilanden los. In dit boeiende verhaal gaat de aandacht vooral uit naar de steden, die een keuze moesten maken tussen trouw aan het centraal gezag en aansluiting bij de opstandelingen. Clasien Rooze beschrijft welke factoren doorslaggevend waren en wat dit voor de binnenstedelijke verhoudingen betekende. Ook onderzoekt zij het belang van Zeeland voor Oranje en voor de West-Europese zeemogendheden.
Verloren, 2009, geb, 266 pp, € 25.00, 9789087040918
winkelwagen
Roper, Lyndal
Luther, een biografie
In Luther vertelt hoogleraar geschiedenis Lyndal Roper het levensverhaal van de Duitse Maarten Luther. Als de dan nog onbekende Maarten Luther op 31 oktober 1517 in een Duits stadje een theologisch pamflet op de deuren van de kerk spijkert, kan hij niet voorzien dat die daad het begin zal vormen van de moderne tijd. Zijn poging om het christendom te hervormen verdeelt de westerse kerk tot op het bot en brengt het geloof van de mensen in heel Europa aan het wankelen. De Reformatie is een feit.

Maarten Luther (1483-1546) verenigde vele kanten in zich. Hij was een zeer gelovig mens maar werd tegelijk verscheurd door spirituele twijfel. Luther was een fantastisch schrijver wiens vertaling van de Bijbel de Duitse taal definitief zou vormen. Hij was een getrouwde ex-monnik die de menselijke seksualiteit bevrijdde van het stigma van de zonde. Een religieuze fundamentalist, een jodenhater en een politiek reactionair.

In deze nieuwe, gezaghebbende biografie laat Lyndal Roper zien hoe een ogenschijnlijk kleine daad van verzet leidde tot een strijd tegen de overheersende macht van de kerk. Roper beschrijft de tegenstrijdige psychologische krachten waardoor Luther werd gedreven en de enorme invloed die hij heeft gehad op het verloop van de Europese geschiedenis. Nieuwe, gezaghebbende biografie over de man die de Reformatie ontketende.

Ambo/Anthos, 2016, pap, 512 pp, € 39.99, 9789026321313
winkelwagen
   
Rubies, J-P.
Travellers and Cosmographers. Studies in the History of Early Modern Travel and Ethnology
Tb
Variorum Collected Studies Series: CS888, Ashgate, 2007, geb, 444 pp, € 94.50, 9780754659365
winkelwagen
Rublack, Ulinka
Reformation Europe
New Approaches to European History Series, Cambridge UP, 2006, pap, 208 pp, € 33.95, 9780521003698
winkelwagen
   
Rummel, E.
Erasmus
by order/te bestellen
Outstanding Christian Thinkers, Continuum, 2004, pap, 145 pp, € 27.00, 0826468144
winkelwagen
Saarinen, R.
Weakness of Will in Renaissance and Reformation Thought
Weakness of will, the phenomenon of acting contrary to one's own better judgment, has remained a prominent discussion topic of philosophy. The history of this discussion in ancient, medieval, and modern times has been outlined in many studies. Weakness of Will in Renaissance and Reformation Thought is, however, the first book to cover the fascinating source materials on weakness of will between 1350 and 1650. In addition to considering the work of a broad range of Renaissance authors (including Petrarch, Donato Acciaiuoli, John Mair, and Francesco Piccolomini), Risto Saarinen explores the theologically coloured debates of the Reformation period, such as those provided by Martin Luther, Philip Melanchthon, John Calvin, and Lambert Daneau. He goes on to discuss the impact of these authors on prominent figures of early modernity, including Shakespeare, Descartes, Spinoza, and Leibniz. While most of the historical research on weakness of will has focused on the reception history of Aristotle's Nicomachean Ethics, Saarinen pays attention to the Platonic and Stoic discussions and their revival during the Renaissance and the Reformation. He also shows the ways in which Augustine's discussion of the divided will is intertwined with the Christian reception of ancient Greek ethics, and argues that the theological underpinnings of early modern authors do not rule out weakness of will, but transform the philosophical discussion and lead it towards new solutions.
Oxford UP, 2011, geb, 248 pp, € 58.50, 9780199606818
winkelwagen
   
Schlachta, A. von
Gefahr oder Segen? Die Taufer in der politischen Kommunikation.
tb
Schriften zur politische Kommunikation, Band 5, Vandenhoeck & Ruprecht unipress, 2010, geb, 484 pp, € 72.50, 9783899717587
winkelwagen
Schontube, U.
Emporenbilderzyklen in der Mark Brandenburg. Ein Beitrag zum lutherischen Bildprogramm des 16.-18. Jahrhunderts
mit CD-Rom
Peter Lang, 2008, pap, 608 pp, € 92.50, 9783631568613
winkelwagen
   
Schorn-Schutte, L.
Geschichte Europas. Konfessionskriege und europaische Expansion
Beck`sche Reihe, C.H. Beck, 2010, pap, 276 pp, € 18.50, 9783406606373
winkelwagen
Schramm, B. & K.I. Stjerna (ed.)
Martin Luther, the Bible, and the Jewish People. A Reader
The place and significance of Martin Luther in the long history of Christian anti-Jewish polemic has been and continues to be a contested issue. It is true that Luther's anti-Jewish rhetoric intensified toward the end of his life, but reading Luther with a careful eye toward "the Jewish question," it becomes clear that Luther's theological presuppositions toward Judaism and the Jewish people are a central, core component of his thought throughout his career, not just at the end. It follows then that it is impossible to understand the heart and building blocks of Luther's theology without acknowledging the crucial role of "the Jews" in his fundamental thinking.

Luther was constrained by ideas, images, and superstitions regarding the Jews and Judaism that he inherited from medieval Christian tradition. But the engine in the development of Luther's theological thought as it relates to the Jews is his biblical hermeneutics. Just as "the Jewish question" is a central, core component of his thought, so biblical interpretation (and especially Old Testament interpretation) is the primary arena in which fundamental claims about the Jews and Judaism are formulated and developed.

Fortress Press, 2012, pap, 247 pp, € 26.00, 9780800698041
winkelwagen
   
Schwartz, S.B.
All Can Be Saved : Religious Tolerance and Salvation in the Iberian Atlantic World
Yale UP, 2008 / 2010, pap, 336 pp, € 26.00, 9780300158540
winkelwagen
Schweitzer, F. S. Lorenz, E. Seidl (Hg.)
Philipp Melanchthon. Seine Bedeutung fur Kirche und Theologie, Bildung und Wissenschaft
Neukirchener Verlag, 2010, pap, 141 pp, € 28.50, 9783788724641
winkelwagen
Scott Dixon, C.
Contesting the Reformation
Contesting the Reformation provides a comprehensive survey of the most influential works in the field of Reformation studies from a comparative, cross-national, interdisciplinary perspective. This title represents the only English-language single-authored synthetic study of Reformation historiography. It addresses both the English and the Continental debates on Reformation history and provides a thematic approach which takes in the main trends in modern Reformation history. The author considers the social, political, cultural, and intellectual implications of the Reformation and the associated literature.
Contesting the Past, Wiley-Blackwell, 2012, pap, 229 pp, € 29.50, 9781405113267
winkelwagen
Seitz, J.
Witchcraft and Inquisition in Early Modern Venice
In early modern Europe, ideas about nature, God, demons and occult forces were inextricably connected and much ink and blood was spilled in arguments over the characteristics and boundaries of nature and the supernatural. Seitz uses records of Inquisition witchcraft trials in Venice to uncover how individuals across society, from servants to aristocrats, understood these two fundamental categories. Others have examined this issue from the points of view of religious history, the history of science and medicine, or the history of witchcraft alone, but this work brings these sub-fields together to illuminate comprehensively the complex forces shaping early modern beliefs.
Cambridge UP, 2011, geb, 286 pp, € 78.95, 9781107011298
winkelwagen
Selderhuis, H.
Van Calvijn tot Calvinisme. Een kennismaking met Calvijn en zijn invloed op ons Nederlanders
Kerkhistoricus en Calvijnkenner Herman Selderhuis laat op deze twee cd's de luisteraar kennismaken met de mens Calvijn en het calvinisme zoals dat in Nederland vorm kreeg.

ca. 120 minuten luisterplezier, afgewisseld met prachtige achtergrondmuziek.

Wie was Calvijn nu eigenlijk en wat waren zijn opvattingen? Wat is zijn invloed geweest en hebben zijn gedachten vandaag nog waarde? Wat wordt bedoeld als het over 'calvinistisch' gaat? En zijn Nederlanders echte calvinisten? Deze en andere thema's worden op toegankelijke wijze behandeld door Herman Selderhuis, onder het genot van muziek van toen en nu.

Kok, 2009, € 15.90, 9789043516990
winkelwagen
Selderhuis, Herman J.
Luther, een mens zoekt God
Van kinds af aan raakte ik eraan gewend te verbleken en te schrikken als ik de naam van Christus ook maar hoorde noemen - dit zijn de woorden van de man die heel Europa in beweging bracht, keizer en paus tot wanhoop wist te brengen en meestal voorgesteld wordt als de stoere monnik die met groot geweld zijn stellingen aansloeg. Wie Luther op zijn weg volgt vanuit zijn eigen woorden, ontmoet echter een kwetsbaar mens, een mens die worstelt met wie God is. Herman Selderhuis tekent deze mens vanuit zijn brieven, zijn tafelgesprekken en zijn preken. Met veel foto's.
De Banier, 2016, geb, € 24.95, 9789462786424
winkelwagen
Selderhuis, Herman J. (red.)
Calvijn handboek
Van alle theologen die uit de reformatie zijn voortgekomen, is Calvijn een van de belangrijkste. Hij heeft een ongekend groot aantal geschriften nagelaten en zijn commentaren op de Bijbel, zijn brieven en zijn preken hebben wereldwijd hun uitwerking gehad.

In deze prestigieuze bundel, verschenen in de aanloop naar de herdenking van zijn vijfhonderdste geboortejaar in 2009, is door Herman Selderhuis de meest actuele kennis over Calvijn bijeengebracht: over leven, werk en geschriften, receptie en reacties. In ruim zestig bijdragen van 52 Calvijnkenners uit de hele wereld worden de beelden en studies over de kerkhervormer tegen het licht gehouden. De bundel is thematisch van opzet.

Met bibliografie, uitgebreid bronnen en literatuur overzicht, persoon- en zaakregisters.

Kok, 2008, geb, 649 pp, € 95.00, 9789043514361
winkelwagen
Selderhuis, Herman, Sabine Hiebsch, Bert Reinds, George Harinck (red)
Glossy Luther, rebel, hervormer, mediaman
Vuurbaak, 2017, pap, € 8.95, 9789055605309
winkelwagen
   
Sella, D.
Trade and Industry in Early Modern Italy
Tb
Variorum Collected Studies Series: CS932, Ashgate, 2009, geb, 316 pp, € 88.50, 9780754659938
winkelwagen
   
Servetus, M.
The Restoration of Christianity. An English Translation of Christianismi restitutio, 1553
Prijs onder voorbehoud.
Edwin Melllen Press, 2007, 440 pp, € 96.50, 9780773455207
winkelwagen
   
Servetus, M.
Treatise on Faith and Justice of Christs Kingdom
Prijs onder voorbehoud.
Edwin Mellen Press, 2008, 124 pp, € 91.00, 9780773450677
winkelwagen
Shoulson, Jeffrey S.
Fictions of Conversion: Jews, Christians, and Cultures of Change in Early Modern England
The fraught history of England's Long Reformation is a convoluted if familiar story: in the space of twenty-five years, England changed religious identity three times. In 1534 England broke from the papacy with the Act of Supremacy that made Henry VIII head of the church; nineteen years later the act was overturned by his daughter Mary, only to be reinstated at the ascension of her half-sister Elizabeth. Buffeted by political and confessional cross-currents, the English discovered that conversion was by no means a finite, discrete process. In Fictions of Conversion, Jeffrey S. Shoulson argues that the vagaries of religious conversion were more readily negotiated when they were projected onto an alien identity-one of which the potential for transformation offered both promise and peril but which could be kept distinct from the emerging identity of Englishness: the Jew. Early modern Englishmen and -women would have recognized an uncannily familiar religious chameleon in the figure of the Jewish converso, whose economic, social, and political circumstances required religious conversion, conformity, or counterfeiting. Shoulson explores this distinctly English interest in the Jews who had been exiled from their midst nearly three hundred years earlier, contending that while Jews held out the tantalizing possibility of redemption through conversion, the trajectory of falling in and out of divine favor could be seen to anticipate the more recent trajectory of England's uncertain path of reformation. In translations such as the King James Bible and Chapman's Homer, dramas by Marlowe, Shakespeare, and Jonson, and poetry by Donne, Vaughan, and Milton, conversion appears as a cypher for and catalyst of other transformations-translation, alchemy, and the suspect religious enthusiasm of the convert-that preoccupy early modern English cultures of change.
University of Pennsylvania Press, 2013, geb, 263 pp, € 56.00, 9780812244823
winkelwagen
   
Sicherl, M.
Die handschriftliche Uberlieferung der Gedichte Gregors von Nazianz. 3. Die epischen und elegischen Gruppen
Schoningh, 2010, geb, 280 pp, € 44.00, 9783506717559
winkelwagen
   
Silva, C. R. de (ed.)
Portuguese Encounters with Sri Lanka and the Maldives. Translated Texts from the Age of the Discoveries
Tb
Ashgate, 2009, geb, 282 pp, € 69.90, 9780754601869
winkelwagen
Simpson, James
Burning to Read. English Fundamentalism and Its Reformation Opponents
The evidence is everywhere: fundamentalist reading can stir passions and provoke violence that changes the world. Amid such present-day conflagrations, this illuminating book reminds us of the sources, and profound consequences, of Christian fundamentalism in the sixteenth century. James Simpson focuses on a critical moment in early modern England, specifically the cultural transformation that allowed common folk to read the Bible for the first time. Widely understood and accepted as the grounding moment of liberalism, this was actually, Simpson tells us, the source of fundamentalism, and of different kinds of persecutory violence. His argument overturns a widely held interpretation of sixteenth-century Protestant reading - and a crucial tenet of the liberal tradition. After exploring the heroism and achievements of sixteenth-century English Lutherans, particularly William Tyndale, "Burning to Read" turns to the bad news of the Lutheran Bible. Simpson outlines the dark, dynamic, yet demeaning paradoxes of Lutheran reading: its demands that readers hate the biblical text before they can love it; that they be constantly on the lookout for unreadable signs of their own salvation; that evangelical readers be prepared to repudiate friends and all tradition on the basis of their personal reading of Scripture. Such reading practice provoked violence not only against Lutheranism's stated enemies, as Simpson demonstrates; it also prompted psychological violence and permanent schism within its own adherents. The last wave of fundamentalist reading in the West provoked 150 years of violent upheaval; as we approach a second wave, this powerful book alerts us to our peril.
Harvard UP, 2007 / 2010, pap, 346 pp, € 22.95, 9780674046122
winkelwagen
Soergel, P. M.
Miracles and the Protestant Imagination: The Evangelical Wonder Book in Reformation Germany
The wonder book was a new genre that appeared in the troubled years following Luther's death in 1546 and the outbreak of religious wars at mid century. Originally conceived as a kind of apocalyptic text intended to interpret the "signs of the times" during this uncertain period, these books were filled with accounts of celestial visions, comets, natural disasters, monstrous births, and other seeming signs and portents, events in which the hand of God was revealed.
As the genre developed, Philip Soergel shows, its authors, mostly Lutheran divines, came increasingly to delve into the theology of miracles and the supernatural. Writing for a mostly clerical audience, they hoped to encourage the broad revival of a sense of divine presence in everyday life. Thus, in contrast to generations of scholars who have assumed that the Reformation represented a vital step on the way to the "disenchantment of the world", Soergel's groundbreaking study reveals that German evangelicals were themselves active enchanters.
Oxford Studies in Historical Theology, Oxford UP, 2012, geb, 234 pp, € 54.50, 9780199844661
winkelwagen
   
Sowerby, T.A.
Renaissance and Reform in Tudor England : The Careers of Sir Richard Morison c. 1513-1556
B2364
Oxford Historical Monographs, Oxford UP, 2010, geb, 299pp, € 84.90, 9780199584635
winkelwagen
Speelman, dr. H.A.
Biechten bij Calvijn. Over het geheim van heilig communiceren
Calvijn was typisch een mens uit de late middeleeuwen, komend uit een wereld van orde en eenheid. Tegelijk leefde hij volop in de vroegmoderne wereld waarin van alles in beweging was. In die nieuwe wereld trachtte hij bewogen, gedreven en onrustig enige orde aan te brengen, zowel in de theorie als in praktijk. De zestiende-eeuwse kerk werd beheerst door meerdere dwingende constructies en systemen, waarvan het biecht- en boetesysteem het klassieke voorbeeld is. In hoeverre Calvijn zich daadwerkelijk daarvan heeft willen losmaken, is een thema dat in dit boek zichtbaar wordt gemaakt.

De centrale vraag van Biechten bij Calvijn is in welke mate Calvijn aansluiting zocht bij de middeleeuwse biecht. Vanuit een nieuwe kijk op bestaande bronnen en vanuit nieuwe bronnen wordt onder andere uitgebreid aandacht gegeven aan de middeleeuwse boete- en biechtpraktijk en aan de vijf etappes waarin Calvijn in vierentwintig jaar zijn boete- en biechtsysteem in Geneve en Straatsburg ontwikkelde.

Groen, 2010, geb, 599 pp, € 29.95, 9789058299727
winkelwagen
   
Spener, Ph. J.
Der Evangelische Glaubens-Trost 1695, 1 A, Predigten uber die Evangelien 1688/89, 1. Advent 1688 bis Estomihi 1689
Philip Jakob Spener Schriften III.3.1A, Olms, 2010, geb, 558 pp, € 116.50, 9783487136493
winkelwagen
   
Spener, Ph. J.
Der Evangelische Glaubens-Trost 1695, 1 B, Predigten uber die Evangelien 1688/89, Invocavit bis St. Marci 1689
Philip Jakob Spener Schriften III.3.1B, Olms, 2010, geb, 501 pp, € 116.50, 9783487136509
winkelwagen
   
Spener, Ph. J.
Der Evangelische Glaubens-Trost 1695, 2 A, Predigten uber die Evangelien 1688/89, Pfingsten bis 16. post Trinitatis
Philip Jakob Spener Schriften III.3. 2A, Olms, 2010, geb, 654 pp, € 116.50, 9783487136516
winkelwagen
   
Spener, Ph. J.
Der Evangelische Glaubens-Trost 1695, 2 B, Predigten uber die Evangelien 1688/89, Michaelis-Fest bis 26. post Trinitatis, Pfinsten III 1693, 1694, Anhang - Register I. bis III.
Philip Jakob Spener Schriften III.3. 2B, Olms, 2010, geb, 401 pp, € 116.50, 9783487136523
winkelwagen
   
Spinks, B. D.
Liturgy in the Age of Reason. Worship and Sacraments in England and Scotland 1662-1800
Tb
Ashgate, 2008, geb, 294 pp, € 69.90, 9780754660897
winkelwagen
   
Spinks, J.
Monstrous Births and Visual Culture in Sixteenth-Century Germany
Religious Cultures in the Early Modern World, 5, Pickering & Chatto, 2009, geb, 207 pp, € 77.00, 9781851966301
winkelwagen
Stanglin, Keith D., Thomas McCall
Jacob Arminius: Theologian of Grace
Jacob Arminius (1559-1609) is one of the few theologians in the history of Christianity who has lent his name to a significant theological movement. The dissemination of his thought throughout Europe, Great Britain, and North America, along with the appeal of his ideas in current Protestant evangelical spheres (whether rightly understood or misunderstood), continue to attract both scholarly and popular attention. Keith Stanglin and Thomas McCall's Jacob Arminius offers a constructive synthesis of the current state of Arminius studies. There is a chasm separating technical, scholarly discussions of Arminius and popular-level appeals to his thought. The authors seek to bridge the scholarly and general discussions, providing an account based on interaction with all the primary sources and latest secondary research that will be helpful to the scholar as well as comprehensible and relevant to the undergraduate student. The authors describe key elements of Arminius' theology with careful attention to its proper context; they also explore the broader theological implications of his views.
Oxford UP, 2012, pap, 240 pp, € 26.00, 9780199755677
winkelwagen
Starr-LeBeau, Gretchen D.
In the Shadow of the Virgin: Inquisitors, Friars, and "Conversos" in Guadalupe, Spain
On June 11, 1485, in the pilgrimage town of Guadalupe, the Holy Office of the Inquisition executed Alonso de Paredes - a converted Jew who posed an economic and political threat to the town's powerful friars - as a heretic. Wedding engrossing narratives of Paredes and other figures with astute historical analysis, this finely wrought study reconsiders the relationship between religious identity and political authority in late-Medieval and early-modern Spain.

Gretchen Starr-LeBeau concentrates on the Inquisition's handling of conversos (converted Jews and their descendants) in Guadalupe, taking religious identity to be a complex phenomenon that was constantly re-imagined and reconstructed in light of changing personal circumstances and larger events.She demonstrates that the Inquisition reified the ambiguous religious identities of conversos by defining them as devout or (more often) heretical. And she argues that political figures used this definitional power of the Inquisition to control local populations and to increase their own authority.

In the Shadow of the Virgin is unique in pointing out that the power of the Inquisition came from the collective participation of witnesses, accusers, and even sometimes its victims. For the first time, it draws the connection between the malleability of religious identity and the increase in early modern political authority. It shows that, from the earliest days of the modern Spanish Inquisition, the Inquisition reflected the political struggles and collective religious and cultural anxieties of those who were drawn into participating in it.

Click here for the complete series.

Jews, Christians and Muslims from the Ancient to the Modern World Series, Princeton UP, 2008, pap, 296 pp, € 26.00, 9780691139388
winkelwagen
   
Stearns, J. K.
Infectious Ideas. Contagion in Premodern Islamic and Christian Thought in the Western Mediterranean
T.B.
Johns Hopkins UP, 2011, geb, 304 pp, € 42.95, 9780801898730
winkelwagen
   
Stein, C.
Negotiating the French Pox in Early Modern Germany
Tb
The History of Medicine in Context, Ashgate, 2009, geb, 254 pp, € 75.95, 9780754660088
winkelwagen
   
Steinmetz. D. C.
Calvin in Context - second edition
B2364
Oxford UP, 2010, pap, 307 pp, € 25.00, 9780199736386
winkelwagen
   
Stephenson, B
Performing the Reformation : Public Ritual in the City of Luther
B2364; Incl. DvD
ORS: Oxford Ritual Studies, Oxford UP, 2010, geb, 232pp, € 95.00, 9780199732753
winkelwagen
   
Stinissen, W.
Sint-Jan van het Kruis aan het woord. Een keuze uit zijn geschriften
Carmelitana, 1994, pap, 128 pp, € 7.90, 9789070092535
winkelwagen
Stjerna, K.
Women and the Reformation
Blackwell, 2008, pap, 269 pp, € 32.90, 9781405114233
winkelwagen
   
Stolk, J.M.
Johannes Calvijn en de godsdienstgesprekken tussen rooms-katholieken en protestanten in Hagenau, Worms en Regensburg (1540-1541)
Serie Theologie en Geschiedenis, Kok, 2004, geb, 415 pp, € 37.50, 9043510475
winkelwagen
Stolt, Birgit
Martin Luthers Rhetorik des Herzens
UTB 2141, Mohr Siebeck, 2000, pap, 200 pp, € 8.00, 9783825221416
winkelwagen
Stopp, E.
Adrien Gambarts Emblem Book. The Life of St. Francis de Sales in Symbols
Saint Josephs, 2008, geb, 362 pp, € 51.50, 9780916101497
winkelwagen
   
Streete, A.
Protestantism and Drama in Early Modern England
Cambridge, 2009, geb, 298 pp, € 67.95, 9780521760171
winkelwagen
   
Strom, J., H. Lehmann & J. Van Horn Melton (eds.)
Pietism in Germany and North America 1680-1820
Tb
Ashgate, 2009, geb, 300 pp, € 75.95, 9780754664017
winkelwagen
   
Stroup, G. W.
Calvin
Abingdon Pillars of Theology, Abingdon Press, 2009, pap, 85 pp, € 12.95, 9780687659135
winkelwagen
Subrahmanyam, S.
From Tagus to the Ganges.
Like its companion volume Mughals and Franks, this book deploys the concept of 'connected histories' to shed important light on aspects of the history of early modern Eurasia. While the main focus is on relations between Europeans and South Asia, other parts of the world have also been discussed in detail. In this volume Sanjay Subrahmanyam critically analyses the archival data to challenge certain enduring beliefs regarding temporal and geographical frontiers in the task of history writing. He questions old debates and examines hitherto neglected aspects of South and Southeast Asian history. This will interest students and scholars of Indian and South Asian history, medieval history, early modern India, as well as politics.
Explorations in Connected History, OUP India, 2011, pap, 276 pp, € 20.90, 9780198077169
winkelwagen
Subrahmanyam, S.
Mughals and Ranks
Like its companion From Tagus to the Ganges, this book deploys the concept of 'connected histories' to shed important light on aspects of the history of early modern Eurasia. It reflects on two and a half centuries of Mughal-European relations, beginning with the early years of the Mughals in India, and ending with the eighteenth century. The volume demonstrates that the interface and balance of power between the Mughals and the Europeans are an integral part of a wider system of international political alliances. Sanjay Subrahmanyam introduces the idea of 'contained conflict', which is used as a paradigm to study political and commercial relations in the period. He also questions the lines of political and cultural division that traditional history writing has accepted. This will interest students and scholars of Indian and South Asian history, medieval history, early modern India, as well as politics.
Explorations in Connected History, OUP India, 2011, pap, 248 pp, € 20.90, 9780198077176
winkelwagen
Suss, Rene
Luther. Een sympathieke potentaat
In Luther, een sympathieke potentaat schetst de Amsterdamse theoloog dr. Rene Suss (1939) kerkhervormer Luther (1483) zoals hij zelden eerder werd beschreven, met al zijn zwakheden en sterke eigenschappen. Luther geportretteerd als 'a Mentsch'. In veel opzichten is dit boek een vervolg op de studie die Suss in 2006 publiceerde, Luthers theologisch testament. Hierin analyseert hij Luthers antisemitisme, onder andere manifest in diens schotschrift Von den Juden und ihren Lugen.

Alle ethiek, alle moraliteit was voor Luther gebaseerd op de rechtvaardiging door het geloof alleen, op de solidariteit die besloten ligt in vaardiging door het geloof alleen, op de solidariteit die besloten ligt in het simul iustus et peccator. Met lege handen staan voor God. Dit uitgangspunt verschafte Luther een ruimte van denken en handelen die hij tevoren nimmer had ervaren.

Bibliotheca Theologica Formicae, 2012, pap, 392 pp, € 22.95, 9789085912019
winkelwagen
   
Swan, C.
Art, Science, and Witchcraft in Early Modern Holland. Jacques de Gheyn II (1565-1629)
Cambridge Studies in Nederlandish Visual Culture, Cambridge UP, 2005, geb, 254 pp, € 81.00, 0521826748
winkelwagen
Swart, K. W.
William of Orange and the Revolt of the Netherlands, 1572-84
The figure of Prince William of Orange (1572-84) dominates the political landscape of the 16th century Netherlands, and in many ways personifies the Dutch revolt against Spanish hegemony. Yet despite the European significance of his struggle, there has not been a major English-language study of William since C.V. Wedgwood's biography published in 1944. As such, scholars should welcome this publication of K.W. Swart's biography of the first of the hereditary stadholders of the United Provinces. Originally available only in Dutch, this edition provides an English speaking audience with a detailed account of William's role in the Dutch Revolt that reflects the vast amount of scholarship undertaken in the field of European political and religious history. In the book, Swart explores the means by which William established his rule in Holland and Zeeland in the 1570s, and provides an analysis of William's relations with the provincial states, the States-General and the towns, and the creation of a new system of government and finance. Within this framework of national history, he is always careful to locate the subject in its broad international context, thus adding to our wider understanding of this turbulent period. Moreover, Swart avoids the uncritical glorification of William evident in some previous works, and asks searching questions concerning the wisdom of William's decisions, such as that to break up the pre-1572 unity of the Habsburg Netherlands. In so doing, Swart provides a balanced view that not only takes Protestant views into account, but also contemplates the Revolt form the perspective of the Catholic population and shows sympathy for Charles V's and Philip II's predicament
Ashgate, 2003, geb, € 97.50, 9780754632245
winkelwagen
Sweet, W. & Hart, H.
Responses to the Enlightenment. An Exchange on Foundations, Faith, and Community
Since the time of the Enlightenment in Western Europe, discussions of faith and reason have often pitted the believer against the skeptic, the theist against the atheist, and the person of one faith against the person of no professed faith. But the relation of reason to faith has been a matter of debate among believers as well. There are those who hold that religious faith can be proven or supported by rational argument. Others say that to try to give reasons and arguments does violence to religious faith, or opens it to misunderstanding and doubt, or trivializes it. Responses to the Enlightenment: An Exchange on Foundations, Faith, and Community is a dialogue between Hendrik Hart and William Sweet, two philosophers who identify themselves as Christians, and who seek to respond to the challenges of the Enlightenment and its legacy. The authors approach the relation of faith to reason, however, in very different ways: Hart from the perspective of the Calvinian tradition and postmodern philosophy, Sweet from the Catholic tradition and analytic philosophy. Among the topics discussed are the nature of religious faith and of reason, liberalism and orthodoxy in religion, the relation of religious experience and rationality, and building community in a religiously and culturally pluralistic world. This exchange presents two distinctive perspectives to some of the major challenges of the reason to religious belief, but seeks to find common ground between them.
Value Inquiry Book Series, Rodopi, 2012, pap, 314 pp, € 60.00, 9789042034471
winkelwagen
   
Tanner, N. en McSheffrey, S. (eds.)
Lollards of Coventry, 1486-1522
Camden Fifth Series, Cambridge UP, 2003, geb, 352pp, € 75.50, 0521830834
winkelwagen
   
Tappert, T.G. (ed.)
Selected Writings of Martin Luther
Fortress, 2007, pap in cassette, ca. 2000 pp, € 53.75, 9780800662264
winkelwagen
   
Targoff, R.
Common Prayer. The Language of Public Devotion in Early Modern England
"Common Prayer" explores the relationship between prayer and poetry in the century following the Protestant Reformation. Ramie Targoff challenges the conventional and largely misleading distinctions between the ritualized world of Catholicism and the more individualistic focus of Protestantism. Early modern England, she demonstrates, was characterized less by the triumph of religious interiority than by efforts to shape public forms of devotion. This provocatively revisionist argument will have major implications for early modern studies.
Through readings of William Shakespeare's "Hamlet, " Richard Hooker's "Lawes of Ecclesiastical Politie," Philip Sidney's "Apology for Poetry" and his translations of the Psalms, John Donne's sermons and poems, and George Herbert's "The Temple, " Targoff uncovers the period's pervasive and often surprising interest in cultivating public and formalized models of worship. At the heart of this study lies an original and daring approach to understanding the origins of devotional poetry; Targoff shows how the projects of composing eloquent verse and improving liturgical worship come to be deeply intertwined. New literary practices, then, became a powerful means of forging common prayer, or controlling private and otherwise unmanageable expressions of faith.
Chicago UP, 2001, pap, 162 pp, € 22.50, 9780226789699
winkelwagen
   
Taylor, L.J.
Soldiers of Christ: Preaching in Late Medieval and Reformation France.
Renaissance Society of America Reprint Texts 14, Toronto UP, 2003, pap, 352 pg, € 25.50, 0802085571
winkelwagen
Teresa (Teresia / Theresia) of Avila
Interior Castle
Classics with Commentary Series, Ave Maria Press, 2007, pap, 315 pp, € 19.95, 9780870612411
winkelwagen
Teresa (Teresia / Theresia) of Avila
Let Nothing Disturb You
Ed. John Kirvan
Ave Maria Press, 2008, pap, 105 pp, € 11.95, 9781594711527
winkelwagen
Teresa (Teresia / Theresia) van Avila
Het boek van mijn leven
Er zijn niet zoveel mensen die na enkele eeuwen nog aandacht krijgen omwille van hun geschriften. Een van hen is zeker Teresa van Avila (1515-1582). Ze is een buitengewone persoonlijkheid en daarom weinig begrepen door haar omgeving. Op aanvraag van haar begeleider schrijft ze haar levensverhaal en getuigt ze eerlijk van haar geestelijke ervaringen. Nooit heeft ze de bedoeling te schrijven voor een groot publiek. Toch uit ze de wens dat ook andere menen voordeel hebben bij het lezen van haar autobiografie.

Zo gebeurt het ook tijdens haar leven: de tekst circuleert al bij enkele mensen; een aantal jaren na haar door wordt hij gedrukt. Tot op vandaag wordt haar verhaal steeds opnieuw uitgegeven en in alle mogelijke talen vertaald. Door haar authenticiteit overstijgt Teresa alle tijden en culturen: zij heeft het in haar verhaal over het diepste dat de mens beroert, namelijk het zoeken naar de waarheid, de ontmoeting met het mysterie van God. De charme van Teresa bestaat o.a. in de eenvoud van haar stijl, de originaliteit van de beeldspraak, het vermogen tot introspectie en analyse, de nuchtere benadering van situaties, de menselijke wijsheid.

We mogen gerust stellen dat haar verhaal tot de klassiekers van de wereldliteratuur behoort. Geen enkele studie over mystiek kan de geschriften van Teresa nog links laten liggen. Zij schrijft niet over onverstaanbare dogmas, maar wel over het boeiende avontuur van het leven dat zijn oorsprong en doel vindt in God. Tezelfdertijd ontplooit ze zich en laat ze zich kennen als een welbewuste vrouw in een door mannen beheerste maatschappij en kerk.

Opvallend bij deze nieuwe uitgave zijn: de uitgebreide inleiding die een goed inzicht geeft in de betekenis van dit boek, en de talrijke voetnoten die de context of de achtergrond verhelderen. Ingeleid door Elisabeth Peeters en Ulrich Dobhan, vertaald door Carlos Noyen.

Carmelitana, 2009, geb, 457 pp pp, € 34.00, 9789076671703
winkelwagen
Teresa (Teresia / Theresia) van Avila
Uw brieven beuren mij op. Een keuze uit haar briefwisseling
Teresa schreef wellicht tienduizend brieven. Daarvan zijn er een 480 bewaard gebleven, goed voor 1230 bladzijden tekst in de laatste Nederlandse vertaling ( van 1949, dus nog in de oude spelling).Deze nieuwe uitgave is een bloemlezing: de meest boeiende fragmenten die ons vandaag nog aanspreken werden gebundeld, dikwijls met een korte commentaar voorzien om de tekst nog beter te situeren. Soms gaat het ook om bijna de volledige tekst van een brief.

Deze bladzijden moet je proeven als Spaanse wijn, met kleine teugen die het hart verwarmen. Deze teksten belichten verrassend de rijke en veelzijdige persoonlijkheid van Teresa. Ze zijn een onmisbare aanvulling op haar autobiografie. Ze bieden een levendig portret van een grote heilige en mystica die zichzelf 'een echte zakenvrouw' noemt en zo dikwijls haar affectie en liefde moet uiten voor haar vrienden en zusters.

De keuze van de teksten en de inleiding werd verzorgd door Carlos Noyen, die ook de mystieke werken van Teresa vertaalde.

Carmelitana, 2015, pap, 252 pp, € 28.50, 9789076671970
winkelwagen
Teresa (Teresia / Theresia) van Avila
Weg van volmaaktheid en kleinere werken
De ontstaansgeschiedenis van Weg van volmaaktheid is wel heel bewogen en bijzonder: in 1559 verbiedt de Inquisitie praktisch alle religieuze boeken in het Spaans geschreven. Voor Teresa van Avila (1515-1582) en haar medezusters is dit een zware klap. Op aanvraag van haar zusters gaf Teresa dan maar zelf onderricht. De bedoeling is eenvoudig: concrete raad geven voor het contemplatieve leven dat zij leiden. Het inwendig gebed wordt daarbij het centrale thema dat in al zijn veelzijdigheid benaderd wordt. De censuur ontdekt in de teksten van Teresa een latente polemiek met de theologen van haar tijd, vrijmoedige reacties tegen de gezagdragers, duidelijke en ironische allusies aan het adres van de Inquisitie. Een veroordeling bleef dan ook niet uit. Teresa wordt gedwongen haar teksten te herschrijven vooraleer ze te publiceren.

Tot op vandaag wordt dit boek in alle mogelijke talen uitgegeven. Al richt Teresa zich tot een beperkte groep, haar inzichten en opmerkingen zijn ook nu nog, in totaal verschillende historische en culturele omstandigheden, nuttig en verhelderend, omdat zij telkens naar de kern gaat. In deze nieuwe vertaling werden heel wat 'veroordeelde' teksten in voetnoot opgenomen. Een uitgebreide inleiding en veel historische kanttekeningen helpen om alles beter in zijn context te plaatsen en Teresa's genie beter te begrijpen.

Kleinere werken: In dit volume zijn ook kleinere geschriften van Teresa gebundeld: vooreerst een commentaar op het bijbelse Hooglied, vanuit het gezichtspunt van gebed en mystieke ervaring; verder al haar Gedichten (Spaanse tekst en vertaling), alsook een aantal gebeden (Verzuchtingen van de ziel tot God); tenslotte ook het humoristische Antwoord op een uitdaging, het niet minder pittige Zoek je in Mij, en een verzameling van Raadgevingen.

Carmelitana, 1994/2014, geb, 480 pp, € 32.50, 9789076671918
winkelwagen
Teter, M.
Sinners on Trial. Jews and Sacrilege after the Reformation
In post-Reformation Poland--the largest state in Europe and home to the largest Jewish population in the world--the Catholic Church suffered profound anxiety about its power after the Protestant threat. Magda Teter reveals how criminal law became a key tool in the manipulation of the meaning of the sacred and in the effort to legitimize Church authority. The mishandling of sacred symbols was transformed from a sin that could be absolved into a crime that resulted in harsh sentences of mutilation, hanging, decapitation, and, principally, burning at the stake. Teter casts new light on the most infamous type of sacrilege, the accusation against Jews for desecrating the eucharistic wafer. These sacrilege trials were part of a broader struggle over the meaning of the sacred and of sacred space at a time of religious and political uncertainty, with the eucharist at its center. But host desecration--defined in the law as sacrilege--went beyond anti-Jewish hatred to reflect Catholic-Protestant conflict, changing conditions of ecclesiastic authority and jurisdiction, and competition in the economic marketplace. Recounting dramatic stories of torture, trial, and punishment, this is the first book to consider the sacrilege accusations of the early modern period within the broader context of politics and common crime. Teter draws on previously unexamined trial records to bring out the real-life relationships among Catholics, Jews, and Protestants and challenges the commonly held view that following the Reformation, Poland was a "state without stakes"--uniquely a country without religious persecution.
Harvard UP, 2011, geb, 331p, € 41.25, 9780674052970
winkelwagen
   
Thompson, D.A.
Crossing the Divide. Luther, Feminism, and the Cross
Fortress Press, 2004, pap, 184 pp, € 23.50, 9780800636384
winkelwagen
   
Tracy, J.D.
Europes Reformations, 1450- 1650. Doctrines, Politics, and Community
BY ORDER
Critical Issues in History, Rowman & Littlefield, 2006, 2ndnd ed., pap, 369 pp, € 31.00, 0742537897 / 9780742537897
winkelwagen
   
Tracy, J.D.
The Founding of the Dutch Republic. War, Finance, and Politics in Holland, 1572-1588
By Order
Oxford UP, 2008, geb, 343, € 89.90, 9780199209118
winkelwagen
   
Tracy, J.D.
The Low Countries in the Sixteenth Century: Erasmus, Religion and Politics, Trade and Finance
by order / te bestellen
Variorum Collected Studies, Ashgate, 2005, geb, € 97.90, 0860789551
winkelwagen
Trapman, H.
Wijze dwaasheid. Vijfhonderd jaar Lof der Zotheid in Nederland
Uitgeverij Balans, 2011, geb, 160 pp, € 19.95, 9789460033728
winkelwagen
   
Tyler, P.
St John of the Cross
Continuum, 2010, pap, 174 pp, € 21.00, 9780826475619
winkelwagen
Veen, Mirjam G.K. van
Calvijn
UITVERKOCHT, we kunnen naar een tweedehands exemplaar op zoek - prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud

Calvijns humanistische vorming, uitgebreide netwerk en grote denkkracht stelden hem in staat om een leidinggevende rol te spelen in een religieuze beweging die tot op de dag van vandaag wereldwijd zijn sporen nalaat. Zijn spiritualiteit heeft generaties gelovigen be loed. Dit boek beschrijft Calvijns leven en gedachtegoed en plaatst hem in de context van zijn tijd. De opgenomen tekstfragmenten stellen de lezer in staat om rechtstreeks kennis te maken met deze gedreven reformator.

Dr. M.G.K. van Veen promoveerde op een proefschrift over Calvijn en Coornhert. Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam doceert zij Algemene Kerkgeschiedenis en Nederlandse Kerkgeschiedenis.

Kok, 2006, pap, 187 pp, € 14.00, 9789043512589
winkelwagen
Veen, Mirjam G.K. van
De kunst van het twijfelen. Sebastian Castellio (1515-1563): humanist, calvinist, vrijdenker
Dit boek vertelt het verhaal van een man die de katholieke kerk vaarwel zei, koos voor de reformatie van Johannes Calvijn en uiteindelijk een geheel eigen weg insloeg.

1533: Europa wordt door godsdienstoorlogen geteisterd. Terwijl katholieken en protestanten hun waarheden in gewapend beton goten, durfde Sebastian Castellio te pleiten voor de twijfel en voor tolerantie. Castellio's optimistische mensbeeld, zijn opvatting dat de bijbel fouten en feilen bevatte, en zijn pleidooi voor religieuze tolerantie, maken hem tot een voorloper van de Verlichting. En brachten hem in conflict met Johannes Calvijn. Maar hij was ook een aanhanger van de extatische profeet David Joris. Castellio was zijn tijd zo ver vooruit dat zijn geluid verstomde. In de twintigste eeuw werd hij herontdekt. Nu debatten over godsdienstvrijheid en tolerantie steeds weer oplaaien, is de kunst van het twijfelen actueler dan ooit.
Boekencentrum, 2012, pap, 190 pp, € 21.50, 9789021143163
winkelwagen
Veen, Mirjam van
Luther en calvinistisch Nederland
Het begin van Martin Luther was ook in de Lage Landen veelbelovend. Korte tijd nadat hij in Duitsland zijn stellingen tegen de aflaat publiek had gemaakt, werden zijn opvattingen ook in de Lage Landen bekend. Toch kregen de lutheranen in Nederland nooit vaste grond onder de voeten. In de tweede helft van de 16e eeuw grepen gereformeerden het initiatief: deze Zwitserse tak van de reformatie zou voortaan de eerste viool spelen. Evenals de lutheranen zagen de gereformeerden Luther als de aartsvader van de reformatie. Toch was de verhouding tussen gereformeerden en lutheranen bij tijd en wijle uiterst gespannen: lutheranen zagen de gereformeerden als ketters; gereformeerden beschouwden de lutheranen als verraders. Dit boek beschrijft hoe gereformeerden Luther waardeerden en zijn volgelingen kritiseerden. Hoe is het mogelijk dat Luther in calvinistisch Nederland een heldenstatus kreeg, terwijl zijn volgelingen een bestaan in de marge leidden?
Boekencentrum, 2017, pap, 160 pp, € 15.99, 9789023971498
winkelwagen
Viroli, Maurizio
Redeeming The Prince: The Meaning of Machiavelli's Masterpiece
In Redeeming The Prince, one of the world's leading Machiavelli scholars puts forth a startling new interpretation of arguably the most influential but widely misunderstood book in the Western political tradition. Overturning popular misconceptions and challenging scholarly consensus, Maurizio Viroli also provides a fresh introduction to the work. Seen from this original perspective, five centuries after its composition, The Prince offers new insights into the nature and possibilities of political liberation.

Rather than a bible of unscrupulous politics, The Prince, Viroli argues, is actually about political redemption--a book motivated by Machiavelli's patriotic desire to see a new founding for Italy. Written in the form of an oration, following the rules of classical rhetoric, the book condenses its main message in the final section, "Exhortation to liberate Italy from the Barbarians." There Machiavelli creates the myth of a redeemer, an ideal ruler who ushers in an era of peace, freedom, and unity. Contrary to scholars who maintain that the exhortation was added later, Viroli proves that Machiavelli composed it along with the rest of the text, completing the whole by December 1513 or early 1514.

Only if we read The Prince as a theory of political redemption, Viroli contends, can we at last understand, and properly evaluate, the book's most controversial pages on political morality, as well as put to rest the cliche of Machiavelli as a "Machiavellian".

Maurizio Viroli is professor emeritus of politics at Princeton University and professor of political communication at the University of Italian Switzerland in Lugano.

Princeton University Press, 2013, geb, 189 pp, € 27.00, 9780691160016
winkelwagen
Visser, A. S. Q.
Reading Augustine in the Reformation. The Flexibility of Intellectual Authority in Europe, 1500-1620
Augustine of Hippo (354-430 AD) was regarded by sixteenth century Europe as one of the most contested religious and philosophical authorities. He was cast as a characteristically Lutheran, Catholic, or Calvinist thinker, and even as the ideal Erasmian pastor. These wildly contrasting receptions raise crucial questions about the significance of Augustine's thought in the Reformation period. They also show the complex relationship between religious change and the new intellectual culture of Renaissance humanism. Drawing on a variety of printed and manuscript sources, Arnoud Visser breaks new ground in three ways. He systematically grounds Augustine's theological reception in the history of reading and the material culture of books and manuscripts. He does not confine his examination to particular confessional parties or specific geographic boundaries, but offers a cross-confessional account of Augustine's appropriation in early modern Europe. Finally, he provides crucial insight into the nature of intellectual authority in the early modern period. Central in this study are the production, circulation and consumption of Augustine's works. Visser examines the impact of the new art of print, the rise of humanist scholarship, and the emerging confessional divisions on Augustine's reception. He shows how editors navigated a wealth of patristic information by using search tools and anthologies. He also explains how individual readers used their copies and how they applied their knowledge in public debates alongside other media of communication. Reading Augustine in the Reformation argues that the emerging confessional pressures did not restrict intellectual life, as has often been claimed, but promoted new scholarship.
Oxford UP, 2011, geb, 240 pp, € 64.50, 9780199765935
winkelwagen
Visser, S. J.
Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679). Twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid
In deze intellectuele dubbelbiografie van Samuel en Johannes Naeranus staat de strijd voor religieuze verdraagzaamheid centraal. Visser laat zien hoe vader en zoon, leden van een bekend zeventiende-eeuws remonstrants predikantengeslacht, handen en voeten gaven aan hun streven naar tolerantie, vooral ten behoeve van de socinianen, unitariers uit Polen. In intellectueel opzicht stond Johannes Naeranus in de schaduw stond van zijn vader, maar als netwerker en fondsenwerver voor de socinianen is hij van uitzonderlijke betekenis geweest. De activiteiten van vader en zoon Naeranus laten zien, dat het streven naar religieuze tolerantie in de zeventiende eeuw grensoverschrijdend kon zijn, zowel in geografische als in confessionele zin.

Doordat gebruik is gemaakt van vele, nooit eerder bestudeerde brieven en ook Poolse bronnen in het onderzoek zijn betrokken, biedt dit boek een belangrijke aanvulling op de bestaande literatuur over de betrekkingen tussen socinianen en hun Nederlandse geestverwanten

Uitgeverij Verloren, 2011, geb, 580 pp, € 55.00, 9789087042165
winkelwagen
Vives, Juan Luis
Over de hulp aan de armen
In 1526 verscheen in Brugge 'De subventione pauperum' (Over de hulp aan de armen) van de Spaanse humanist Juan Luis Vives. Deze tekst beschrijft het hoe, wat en waarom van de individuele liefdadigheid en de openbare armenzorg. Het is een basistekst die is opgenomen in de Nederlandse canon van het sociaal werk. Het beeld van de gevaarlijke arme klassen, de roep om repressie tegenover de vraag om zorg, de nadruk op eigen verantwoordelijkheid, de vraag om inburgering tegenover de vraag om respect voor verschil en diversiteit: die hele problematiek is in de tekst van Vives aanwezig. Over de hulp aan de armen overbrugt de eeuwen en biedt ons en onze politici stof tot nadenken.

Uit het Latijn vertaald door Raf Debaene.

Klement, 2015, pap, 116 pp, € 18.95, 9789086871711
winkelwagen
   
Vogler, G.
Thomas Munzer in einer Bildergeschichte. Eine kulturhistorische Dokumentation
Schriften des Vereins fur Reformationsgeschichte, 211, Guterloher Verlaghaus, 2010, pap, 135 pp, € 24.50, 9783579057675
winkelwagen
Waite, G.K.
Eradicating the Devil's Minions: Anabaptists and Witches in Reformation Europe
As a religious sect, the Anabaptists were seen to practice unusual rituals and follow an eccentric set of beliefs. One story, for instance, purports that an Anabaptist prophet, claiming to have visited heaven, persuaded his followers to run naked through the streets of Amsterdam. Eradicating the Devil's Minions investigates these beliefs in the context of Reformation Europe, a time in which persecution, religious intolerance, and witch-hunting were rampant.
Focusing primarily on the Habsburg-controlled regions of Europe, Gary K. Waite argues that the persecution of Anabaptists did not go hand in hand with the outbreak of witch-hunts in the mid-sixteenth century. Rather, distrust of Anabaptists predated the first major witch panic of 1562-3, and Waite suggests that the virulent propaganda against Anabaptist heretics helped convince governments of the existence of a diabolical threat. Although Anabaptists rejected religious magic, they were consistently demonized by Catholic and Lutheran polemicists.
Eradicating the Devil's Minions is an investigation into the roots of religious intolerance in Reformation Europe, and a unique examination of mass hysteria and social extremism.
University of Toronto Press, 2008, geb, 319 pp, € 67.50, 9780802091550
winkelwagen
   
Walker, G.
Writing under Tyranny. English Literature and the Henrician Reformation
Oxford UP, 2005, geb, 556 pp, € 112.00, 9780199283330
winkelwagen
Wandel, L.P.
The Reformation. Towards a New History
This book recasts the story of the Reformation by bringing together two histories: the Encounter between Europe and the western hemisphere beginning in 1492; and the fragmentation of European Christendom in the sixteenth century. In so doing, it restores resonance to 'idolatry', 'cannibal', 'barbarian', even as it moves past such polemics to trace multiple understandings of divinity, matter and human nature. So many aspects of human life, from marriage and family through politics to ways of thinking about space and time, were called into question. Debates on human nature and conversion forged new understandings of religious identity. Debates on the relationship of humanity to the material world forged new understandings of image and ritual, new understandings of physics. By the end of the century, there was not one 'Christian religion', but many, and many understandings of the Christian in the world.
Cambridge UP, 2011, geb, 281 pp, € 89.00, 9780521889490
winkelwagen
Wandel, L.P.
The Reformation. Towards a New History
This book recasts the story of the Reformation by bringing together two histories: the Encounter between Europe and the western hemisphere beginning in 1492; and the fragmentation of European Christendom in the sixteenth century. In so doing, it restores resonance to 'idolatry', 'cannibal', 'barbarian', even as it moves past such polemics to trace multiple understandings of divinity, matter and human nature. So many aspects of human life, from marriage and family through politics to ways of thinking about space and time, were called into question. Debates on human nature and conversion forged new understandings of religious identity. Debates on the relationship of humanity to the material world forged new understandings of image and ritual, new understandings of physics. By the end of the century, there was not one 'Christian religion', but many, and many understandings of the Christian in the world.
Cambridge UP, 2011, pap, 281 pp, € 26.00, 9780521717977
winkelwagen
   
Warner, L.
The Ideas of Man and Woman in Renaissance France. Print, Rhetoric, and Law
The Ideas of Man and Woman in Renaissance France provides the first comprehensive comparison of the printed debates in the 1500s over the superiority or inferiority of woman - the Querelle des femmes - and the dignity and misery of man. Analysing these writings side by side, Lyndan Warner reveals the extent to which Renaissance authors borrowed commonplaces from both traditions as they praised or blamed man or woman and habitually considered opposite and contrary points of view. In the law courts reflections on the virtues and vices of man and woman had a practical application-to win cases-and as Warner demonstrates, Parisian lawyers employed this developing rhetoric in family disputes over inheritance and marriage, and amplified it in the published versions of their pleadings. Tracing these ideas and modes of thinking from the writer's quill to the workshops and boutiques of printers and booksellers, Warner uses probate inventories to follow the books to the households of their potential male and female readers. Warner reveals the shifts in printed discussions of human nature from the 1500s to the early 1600s and shows how booksellers adapted the ways they marketed and sold new genres such as essays and lawyers' pleadings.
Women and Gender in the Early Modern World, Ashgate, 2011, geb, 278 pp, € 86.90, 9781409412465
winkelwagen
Warren, N.B.
The Embodied Word. Female Spiritualities, Contested Orthodoxies, and English Religious Cultures, 1350-1700
Reformations Medieval and Early Modern, Notre Dame UP, 2010, pap, 339 pp, € 42.50, 9780268044206
winkelwagen
Welker, Michael, Ulrich Moller, Michael Weinrich(eds)
Calvin Today: Reformed Theology and the Future of the Church
This inspiring collection of essays spells out the relevance of John Calvin's theology for today in three areas:
Faith: Calvin's theology asks how God deals with the persistent presence of human sin. For Calvin, the chief end of life is to know God and devote our life to his glory. The still topical point is that we are freed from our fixation with ourselves, thereby recognising and living out our true reality in relation to God.
Ecumenism: The unity of the Church in Christ is of central importance to Calvin. We must do our utmost to make it visible. In Calvin's view, if there is agreement in the understanding of God and grace, all other differences have no divisive importance. This still characterises Reformed understanding today.
Public responsibility: Calvin posed the question about the church's public responsibility as no other Reformer did. Part 3 reveals the sources of the worldwide impact of Calvin's and Reformed theology on politics, the law, scholarship and the organising of life in society, including civil society.
Bloomsbury - T&T Clark, 2013, pap, 223 pp, € 27.50, 9780567521606
winkelwagen
Welker, M., M. Weinrich & U. Moeller
Calvin Today. Reformed Theology and the Future of the Church
This title presents distinguished scholars on Calvin and his surprising up to date relevance addressing three central current issues: faith - ecumenism - public responsibility. This inspiring collection of essays spells out the relevance of John Calvin's theology for today in three areas: Faith? Calvin's theology asks how God deals with the persistent presence of human sin. For Calvin, the chief end of life is to know God and devote our life to his glory. The still topical point is that we are freed from our fixation with ourselves, thereby recognising and living out our true reality in relation to God. Ecumenism? The unity of the Church in Christ is of central importance to Calvin. We must do our utmost to make it visible. In Calvin's view, if there is agreement in the understanding of God and grace, all other differences have no divisive importance. This still characterises Reformed understanding today. Public responsibility? Calvin posed the question about the church's public responsibility as no other Reformer did. Part 3 reveals the sources of the worldwide impact of Calvin's and Reformed theology on politics, the law, scholarship and the organising of life in society, including civil society. B3141
T&T Clark International, 2011, geb, 223 pp, € 86.50, 9780567136930
winkelwagen
   
Wengert, T. J.
Martin Luthers Cathechisms. Forming the Faith
Augsburg Fortress, 2009, pap, 196 pp, € 16.90, 9780800621315
winkelwagen
   
Wengert, T. J.
Philip Melanchton, Speaker of the Reformation. Wittenbergs Other Reformer
Tb
Variorum Collected Studies Series: CS963, Ashgate, 2010, geb, 322 pp, € 95.00, 9781409406624
winkelwagen
   
Wengert, T.J. (ed.)
Harvesting Martin Luther`s Reflections on Theology, Ethics, and the Church
Eerdmans, 2004, pap, 260 pp, € 26.00, 9780802824868
winkelwagen
Westerink, Herman
Met het oog van de ziel. Een godsdienstpsychologische en mentaliteitshistorische studie naar mensvisie en geloofsbeleving in het werk van Willem Teellinck (1579 - 1629).
Boekencentrum, 2002, pap, 335 pp, € 19.50, 9789023911807
winkelwagen
Westerink, Herman
Verlangen en vertwijfeling, melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit
De vroege moderniteit wordt gekenmerkt door een sterk geintensifieerd religieus leven. De ervaring van de afwezigheid van God neemt in het geloofsleven een bijzondere plaats in. In protestantse theologische literatuur en in biografieen van enkelingen ontstaat veel aandacht voor de thematiek van verlies, verwerping en verlatenheid. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de wanhoop van Franciscus Spira, een Italiaanse protestant die ervan overtuigd raakt door God verlaten en verworpen te zijn.

Wat is de relatie tussen geloof, wanhoop en melancholie? Welke rol speelt de predestinatieleer in de herijking van een geloofsleven waar vertwijfeling en verlangen de kernaspecten zijn? De auteur behandelt deze vragen aan de hand van Luther, Calvijn, Franciscus Spira, Willem Teellinck, Gisbertus Voetius en Jean de Labadie. Ook het denken van Sigmund Freud en Jacques Lacan over melancholie, liefde en verlangen levert een belangrijke bijdrage aan de interpretatie van vroegmoderne protestantse vroomheid.

Dr. Herman Westerink is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut en het Center for Contemporary European Philososophy van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Sjibbolet, 2014, pap, 219 pp, € 22.50, 9789491110184
winkelwagen
Westman, R.S.
The Copernican Question. Prognostication, Skepticism, and Celestial Order
In 1543, Nicolaus Copernicus publicly defended his hypothesis that the earth is a planet and the sun a body resting near the center of a finite universe. But why did Copernicus make this bold proposal? And why did it matter?

The Copernican Question reframes this pivotal moment in the history of science, centering the story on a conflict over the credibility of astrology that erupted in Italy just as Copernicus arrived in 1496. Copernicus engendered enormous resistance when he sought to protect astrology by reconstituting its astronomical foundations. Robert S. Westman shows that efforts to answer the astrological skeptics became a crucial unifying theme of the early modern scientific movement. His interpretation of this 'long sixteenth century', from the 1490s to the 1610s, offers a new framework for understanding the great transformations in natural philosophy in the century that followed.

California UP, 2011, geb, 681 pp, € 87.50, 9780520254817
winkelwagen
Whitford, D. M.
Luther. A Guide for the Perplexed
Continuum Guides for the Perplexed, Continuum, 2010, pap, 177 pp, € 21.50, 9780567032799
winkelwagen
Wickersham, Jane K.
Rituals of Prosecution: The Roman Inquisition and the Prosecution of Philo-protestants in Sixteenth-century Italy
During the Counter-Reformation, inquisition manual authors working in Italian lands adapted the Catholic Church's traditional tactics of inquisitorial procedure, which had been formulated in the medieval period, to the prosecution of philo-Protestants. Through a comparison of the texts of four such authors to contemporary inquisition processes, Jane K. Wickersham situates the Roman inquisition's prosecution of philo-Protestants within the larger framework of the complex religious upheavals of the sixteenth century.Identifying the critical role played by ritual practice in discovering and prosecuting heretical subjects, Wickersham uncovers two core reasons for its use: first, as a practical means of prosecuting a variety of philo-Protestant beliefs, and second, as an approach firmly grounded within the Catholic Church's history of prosecuting heresy. Finally, Rituals of Prosecution provides an in-depth examination of the inquisitorial processes of urban residents from humble socio-economic backgrounds, providing new insight into how the prosecution of ordinary people was conducted in the early modern era.
Toronto Italian Studies, University of Toronto Press, 2012, geb, 430 pp, € 76.00, 9781442645004
winkelwagen
   
Wiesner-Hanks, M.
Christianity and Sexuality in the Early Modern World. Regulating Desire, Reforming Practice
Routledge, 2000/10, pap, 352p, € 29.90, 9780415491891
winkelwagen
   
Wiesner-Hanks, M.
The Marvellous Hairy Girls. The Gonzales Sisters and their Worlds
Yale UP, 2009, pap, 256 pp, € 27.90, 9780300127331
winkelwagen
   
Wiesner- Hanks, M.E.
Women and Gender in Early Modern Europe
New Approaches to European History, Cambridge UP, 2008, pap, 340 pp, € 22.90, 9780521695442
winkelwagen
   
Wilhelmus a Brakel
De Redelijke Godsdienst
op bestelling
De Banier, 2007, geb, 2400 pp, € 124.50, 9783033607202
winkelwagen
   
Williams, C. A. (ed.)
Bridging the Early Modern Atlantic World. People, Products, and Practices on the Move
Tb
Ashgate, 2009, geb, 276 pp, € 69.90, 9780754666813
winkelwagen
   
Williams, R
Teresa of Avila
TB
Continuum, 1991/2000, pap, 225 pp, € 16.50, 0826473415
winkelwagen
   
Willis, J.
Church Music and Protestantism in Post-Reformation England. Discourses, Sites and Identities
By order
St Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2010, geb, 314 pp, € 74.50, 9781409400714
winkelwagen
Witte, J. jr.
The Reformation of Rights. Law, Religion and Human Rights in Early Modern Calvinism
Cambridge UP, 2007, pap, 388 pp, € 27.50, 9780521521611
winkelwagen
Woldring, H.E.S.
Jan Amos Comenius
Jan Amos Comenius, grondlegger van de pedagogiek, heeft ook naam gemaakt als theoloog, filosoof en diplomaat. In alles wat hij deed, streefde hij onvermoeibaar naar het verbeteren van de menselijkheid van de mensheid. Comenius, in 1592 in Tsjechie geboren, leefde ten gevolge van onderdrukking en oorlogsgeweld als een opgejaagde vluchteling in verschillende landen in Europa. In de laatste veertien jaar van zijn leven, tot zijn dood in 1670, woonde hij in Amsterdam. Hij schreef er boeken en maakte deze stad tot een ontmoetingsplaats voor Tsjechische vluchtelingen in Europa. Hij werd begraven in de Waalse kerk in Naarden-Vesting, waar deze kerk - naast het Comeniusmuseum - tegenwoordig is ingericht als mausoleum. Comenius is niet alleen een belangrijke erflater van de Tsjechische cultuur, maar ook in de Nederlandse geschiedenis heeft hij een onuitwisbare plaats.

Prof. dr. H.E.S. Woldring is emertius hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en vicevoorzitter van het bestuur van de Stichting Comenius Museum in Naarden.

Damon, 2014, geb, 192 pp, € 24.90, 9789460361999
winkelwagen
Worden, B.
God's Instruments. Political Conduct in the England of Oliver Cromwell
The Puritan Revolution escaped the control of its creators. The parliamentarians who went to war with Charles I in 1642 did not want or expect the fundamental changes that would follow seven years later: the trial and execution of the king, the abolition of the House of Lords, and the creation of the only republic in English history. There were startling and unexpected developments, too, in religion and ideas: the spread of unorthodox doctrines; the attainment of a wide measure of liberty of conscience; new thinking about the moral and intellectual bases of politics and society. God's Instruments centres on the principal instrument of radical change, Oliver Cromwell, and on the unfamiliar landscape of the decade he dominated, from the abolition of the monarchy in 1649 to the return of the Stuart dynasty in 1660. Its theme is the relationship between the beliefs or convictions of politicians and their decisions and actions. Blair Worden explores the biblical dimension of Puritan politics; the ways that a belief in the workings of divine providence affected political conduct; Cromwell's commitment to liberty of conscience and his search for godly reformation through educational reform; the constitutional premises of his rule and those of his opponents in the struggle for supremacy between parliamentary and military rule; the relationship between conceptions of civil and religious liberty. The conflicts Worden reconstructs are placed in the perspective of long-term developments, of which historians have lost sight, in ideas about parliament and about freedom. The final chapters turn to the guiding convictions of two writers at the heart of politics, John Milton and the royalist Edward Hyde, the future Earl of Clarendon. Material from previously published essays, much of it expanded and extensively revised, comes together with freshly written chapters.
Oxford UP, 2012, geb, 496 pp, € 47.90, 9780199570492
winkelwagen
   
Wright, J.
The Jesuits: Missions, Myths and Histories
BY ORDER
Harper Perennial, 2005, pap, 334 pp, € 17.75, 0006532128
winkelwagen
   
Yoran, H.
Between utopia and dystopia: Erasmus, Thomas More, and the Humanist Republic of Letters
B2365
Lexington Books, 2010, geb, 251 pp, € 54.95, 9780739136478
winkelwagen
   
Zachman, R. C.
Image and Word in the Theology of John Calvin
Notre Dame UP, 2009, pap, 548 pp, € 44.95, 9780268045012
winkelwagen
Zachman, R.C.
Reconsidering John Calvin
Randall C. Zachman places Calvin in conversation with theologians such as Pascal, Kierkegaard, Ezra the Scribe, Julian of Norwich and Karl Barth, and attends to themes in Calvin's theology which are often overlooked. Zachman draws out Calvin's use of astronomy and great concern to see ourselves in comparison to the immensity of the universe, acknowledging in wonder and awe our nothingness before God. Throughout, Zachman presents a Calvin who seeks a route out of self-deception to self-knowledge, though Kierkegaard shows that it is love, and not judgment, that most deeply reveals us to ourselves. The book discusses Calvin's understanding of the election of the Jews and their relationship to God, and further reconsiders Calvin's understanding of judgment and how the call to love our neighbour is undermined by the formation of alliances.
Current Issues in Theology, Cambridge UP, 2012, pap, 212 pp, € 26.50, 9781107601772
winkelwagen
   
Zapanov, I.G.
Missionary Tropics. The Catholic Frontier in India ( 16th-17th Centuries)
Michigan UP, 2005, geb, 374 pp, € 86.00, 0472114905
winkelwagen
   
Zell, K.S.
Church Mother. The Writings of a Protestant Reformer in Sixteenth-Century Germany
BY ORDER
The Other Voice in Early Modern Europe Series, Chicago UP, 2006, pap, 267 pp, € 24.00, 0226979679 / 9780226979670
winkelwagen
   
Zuidema, J. & T. Van Raalte
Early French Reform. The Theology and Spirituality of Guillaume Farel
Reminding us that the Genevan Reformation does not begin and end with John Calvin, this book provides an introduction to Guillaume Farel (1489-1565), one of several important yet often overlooked French-speaking reformers. Born in 1489 near Gap, France, Farel was an important first-generation French-speaking Reformer and one of the most influential early leaders of the Reform movement in what is now French-speaking Switzerland. Educated in Paris, he slowly began to question Catholic orthodoxy, and by the 1520s was an active protestant preacher, resulting in his exile to Switzerland. Part of Farel's aggressive work in this area brought him to Geneva several times, where in 1535 and 1536 he secured votes in favour of the Reform, and later in 1536 persuaded the young theologian John Calvin to stay. Farel also penned Geneva's confession of faith of that year and their ecclesiastical articles of the next.

As such, this volume underlines the fact that Calvin entered the reform movement in Geneva in a situation in which Farel had been already deeply involved. To better understand that situation, the book is divided into two parts. The first provides a rich and nuanced portrait of Farel's early thought by way of interpretive essays; the second section offers translations of a number of Farel's key texts. These translations include some of the first widely-accessible full-length translations of Farel's work into English.

Offering both a scholarly overview of Farel and his life, and access to his own words, this book demonstrates the importance of Farel to the Reformation. It will be welcomed not only by scholars engaged in research on French reform movements, but also by students of history, theology, or literature wishing to read some of the earliest theological texts originally written in French.
St Andrews Studies in Reformation History, Ashgate, 2011, geb, 262 pp, € 115.00, 9781409418849
winkelwagen