B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

9.0.1 (Godsdienst) Sociologie en Antropologie

   
De sociale staat van Nederland 2007
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2007, pap, 352 pp, € 24.50, 9789037703214
winkelwagen
   
Aldridge, A.
Religion in the contemporary World, second edition
BY ORDER
Blackwell, 2007, pap, 242 pp, € 28.00, 9780745634050
winkelwagen
   
Alexander,C. & P. Smith.(eds)
The Cambridge Companion to Durkheim
BY ORDER
Cambridge Companions Series, Cambridge, 2005, pap, 442 pp, € 31.00, 052100151x
winkelwagen
   
Alpion, G
Mother Teresa. Saint or Celebrity?
Routledge, 2006, pap, 284 pp, € 29.90, 9780415392471
winkelwagen
   
Al-Rasheed, M. & M. Shterin (eds)
Dying for Faith. Religiously Motivated Violence in the Contemporary World
I.B. Tauris, 2009, pap, 222 pp, € 22.50, 9781845116873
winkelwagen
   
Atran, S.
In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion
Evolution and Gognition, Oxford UP, 2002, pap, 348 pp, € 21.00, 0195178033
winkelwagen
Audi, R.
Democratic Authority and the Separation of Church and State
Democratic states must protect the liberty of citizens and must accommodate both religious liberty and cultural diversity. This democratic imperative is one reason for the increasing secularity of most modern democracies. Religious citizens, however, commonly see a secular state as unfriendly toward religion. This book articulates principles that enable secular governments to protect liberty in a way that judiciously separates church and state and fully respects religious citizens. After presenting a brief account of the relation between religion and ethics, the book shows how ethics can be independent of religion-evidentially autonomous in a way that makes moral knowledge possible for secular citizens-without denying religious sources a moral authority of their own. With this account in view, it portrays a church-state separation that requires governments not only to avoid religious establishment but also to maintain religious neutrality. The book shows how religious neutrality is related to such issues as teaching evolutionary biology in public schools, the legitimacy of vouchers to fund private schooling, and governmental support of <"faith-based initiatives.> " The final chapter shows how the proposed theory of religion and politics incorporates toleration and forgiveness as elements in flourishing democracies. Tolerance and forgiveness are described; their role in democratic citizenship is clarified; and in this light a conception of civic virtue is proposed.
Oxford UP, 2011, geb, 180 pp, € 37.00, 9780199796083
winkelwagen
   
Bailey, G. en Mabbet, I.
The Sociology of Early Buddhism
Cambridge UP, 2003, geb, 284pp, € 80.00, 0521831164
winkelwagen
Bastide, Roger
Social Origins of Religion
Foreword by J.L. Peacock
Minnesota UP, 2003, pap, 221pp, € 26.50, 9780816632497
winkelwagen
Bauman, Zygmunt
Culture in a liquid modern world
Polity Press, 2011, pap, 121 pp, € 19.95, 9780745653556
winkelwagen
Bauman, Zygmunt
Culture in a Liquid Modern World
Polity Press, 2011, geb, 121 pp, € 51.50, 9780745653549
winkelwagen
Bauman, Zygmunt
The Art of Life
BY ORDER
Polity, 2008, pap, 142 pp, € 22.50, 9780745643267
winkelwagen
Bauman, Zygmunt
Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheid
De overgang van 'vaste' naar 'vloeibare' moderniteit heeft in de westerse samenlevingen een geheel nieuwe situatie doen ontstaan en de mens geplaatst voor uitdagingen waarmee hij nog nooit eerder werd geconfronteerd. Sociale vormen en instituties krijgen thans onvoldoende tijd om zich te consolideren en kunnen niet langer dienen als referentiekader voor ons handelen en onze langetermijnorientaties. We zijn genoodzaakt andere manieren te vinden om ons leven in te richten. We moeten onderlinge verbindingen zien te leggen temidden van een lange reeks van kortetermijnprojecten en -gebeurtenissen die samen geen tijdsverloop beslaan waarop we termen als 'carriere' en 'vooruitgang' nog zinvol zouden kunnen toepassen. Zo'n gefragmenteerd leven vraagt van mensen dat ze uiterst flexibel zijn, zich telkens opnieuw aanpassen - dat ze bereid en in staat zijn om keer op keer van tactiek te veranderen, om verbintenissen en loyaliteiten onverbiddelijk vaarwel te zeggen en hun kansen te grijpen waar die zich ook maar aandienen. In vloeibare tijden heerst de tirannie van het 'nu meteen' en moet de mens handelen onder het teken van een soms bijna verlammende onzekerheid.

Baumans even briljante als verontrustende inzichten over de 'vloeibaarheid' van het moderne leven hebben ons denken over de hedendaagse wereld ingrijpend veranderd. In dit boek gaat hij op zoek naar de bronnen van de endemische onzekerheid die vandaag de dag ons leven bepaalt. Met deze beknopte uitgave biedt hij de lezer een zeer toegankelijke inleiding tot en samenvatting van zijn hoogst originele en visionaire concept van de 'vloeibare moderniteit', zoals hij dat reeds in eerdere boeken uitvoeriger heeft uiteengezet.

Zygmunt Bauman (1925), emeritus-hoogleraar in de sociologie aan de universiteiten van Leeds en Warschau, is een van de meest vooraanstaande en invloedrijkste sociale denkers ter wereld.

Klement / Pelckmans, 2011, pap, 150 pp, € 22.50, 9789086870653
winkelwagen
Bauman, Zygmunt & D. Lyon
Liquid Surveillance
Today the smallest details of our daily lives are tracked and traced more closely than ever before, and those who are monitored often cooperate willingly with the monitors. From London and New York to New Delhi, Shanghai and Rio de Janeiro, video cameras are a familiar and accepted sight in public places. Air travel now commonly involves devices such as body-scanners and biometric checks that have proliferated in the wake of 9/11. And every day Google and credit-card issuers note the details of our habits, concerns and preferences, quietly prompting customized marketing strategies with our active, all too often zealous cooperation.

In today's liquid modern world, the paths of daily life are mobile and flexible. Crossing national borders is a commonplace activity and immersion in social media increasingly ubiquitous. Today's citizens, workers, consumers and travellers are always on the move but often lacking certainty and lasting bonds. But in this world where spaces may not be fixed and time is boundless, our perpetual motion does not go unnoticed. Surveillance spreads in hitherto unimaginable ways, responding to and reproducing the slippery nature of modern life, seeping into areas where it once had only marginal sway.

Polity, 2012, pap, 182 pp, € 15.50, 9780745662831
winkelwagen
   
Bayor, R.H. (ed.)
Race and Ethnicity in America. A Concise History
by order
Columbia UP, 2003, pap, 276 pp, € 27.90, 0231129416
winkelwagen
   
Becker, M., K. Klop, B. van Stokkom & J.-P. Wils (red.)
Na het referendum van Europa. Een weg uit de impasse
op bestelling
Damon, 2006, pap, 237 pp, € 17.90, 9055737399 / 9789055737390
winkelwagen
Bellah, Robbert N., S.M. Tipton (eds)
The Robbert Bellah Reader
Perhaps best known for his co-authored bestselling books "Habits of the Heart" and "The Good Society", Robert N. Bellah is a truly visionary leader in the social study of religion. For more than four decades, he has examined the role of religion in modern and pre-modern societies, attempting to discern how religious meaning is formed and how it shapes ethical and political practices. "The Robert Bellah Reader" brings together twenty-eight of Bellah's seminal essays. While the essays span a period of more than forty years, nearly half of them were written in the past decade, many in the past few years. The Reader is organized around four central concerns. It seeks to place modernity in theoretical and historical perspective, drawing from major figures in social science, historical and contemporary, from Aristotle and Rousseau through Durkheim and Weber to Habermas and Mary Douglas. It takes the United States to be in some respects the type-case of modernity and in others the most atypical of modern societies, analyzing its common faith in individual freedom and democratic self-government, and its persistent paradoxes of inequality, exclusion, and empire. The Reader is also concerned to test the axiomatic modern assumption that rational cognition and moral evaluation, fact and value, are absolutely divided, arguing instead that they overlap and interact much more than conventional wisdom in the university today usually admits. Finally, it criticizes modernity's affirmation that faith and knowledge stand even more utterly at odds, arguing instead that their overlap and interaction, obvious in every pre-modern society, animate the modern world as well.
Duke UP, 2006, pap, 556 pp, € 29.50, 9780822338710
winkelwagen
   
Berk, Tjeu van den & Gerard van Tillo
Verankerd gelijk. Hedendaagse vormen van fundamentalisme
Verkenningen 5, Edmund Husserl-Stichting, 2005, pap, 52 pp, € 11.00, 9075701314
winkelwagen
Bernts, Ton, G. Dekker & J. de Hart
God in Nederland 1996-2006
In 2006 is in opdracht van RKK-televisieprogramma Kruispunt voor de vierde keer in veertig jaar onderzocht hoe de christelijke kerk en godsdienst ervoor staan in Nederland.

Waar geloven Nederlanders in? In hoeverre voelen ze zich nog gebonden aan de kerken? En als dat niet meer zo is, welke nieuwe vormen van spiritualiteit zijn daarvoor dan in de plaats gekomen? Waarom wordt het geloof steeds meer teruggedrongen in de persoonlijke levenssfeer en hoe moet het verder met de plaats van religie in het publieke domein?

Drie gerenommeerde wetenschappers coordineerden het onderzoek en zorgden voor de analyse van de gegevens die uit maar liefst 1132 interviews naar voren kwamen. Gerard Dekker en Joep de Hart (SCP) stonden ook aan de basis van het vorige onderzoek God in Nederland (1996); deze keer voegde Ton Bernts (KASKI) zich bij hen. Met een inleiding van Leo Fijen (Kruispunt, RKK).

Ten Have, 2007, geb, 226 pp, € 19.90, 9789025957407
winkelwagen
Bernts, Ton, Joantine Berghuijs
God in Nederland 1966-2015
Steeds minder mensen geloven in God. 25procent van de Nederlandse bevolking geeft aan atheist te zijn, terwijl 17 procent gelooft in het bestaan van God. Wat is de verklaring voor de afname van ons godsgeloof? Worden mensen spiritueler als ze minder naar de kerk gaan?

God in Nederland is het groot tienjaarlijks onderzoek naar gelovig en ongelovig Nederland. In deze vijfde editie van God in Nederland 2006 - 2015 presenteren Ton Bernts, Joantine Berghuijs en anderen, cijfers over het christendom en nieuwe spiritualiteit, traditionele en nieuwe gemeenschappen, oude en nieuwe rituelen.

Het eerste onderzoek naar God in Nederland werd gedaan door het tijdschrift Margriet in 1966, in 1979 door weekblad De Tijd en sindsdien door het RKK-tv-programma Kruispunt. God in Nederland 2006 - 2015 is een must-have voor iedereen die actief is op het gebied van zingeving.

Ten Have, 2016, pap, 222 pp, € 20.00, 9789025905248
winkelwagen
   
Bourdieu, Pierre
Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste
Routledge Classics Series, Routledge, 1984/2010, pap, 607p, € 22.50, 9780415567886
winkelwagen
   
Bourdieu, Pierre
Religion. Schriften zur Kultursoziologie 5
Suhrkamp, 2011, pap, 280 pp, € 15.00, 9783518295755
winkelwagen
Bourdieu, Pierre
Science of Science and Reflexivity
Chicago UP, 2004, pap, 129 pp, € 27.50, 9780226067384
winkelwagen
Bowie, Fiona
The Anthropology of Religion: An Introduction, second edition
Now available in a revised second edition, this book introduces readers to the central theoretical ideas in the anthropology of religion and illustrates them with specific case studies. It features self-contained chapters, each with its own comprehensive bibliography, so that they can be approached in any order. It contains an additional chapter on mythology and a number of new illustrations. It incorporates coverage of the following topics in the existing structure: pilgrimage, spirit possession and cargo cults. It includes a list of ethnographic films and videos that can be used to illustrate and extend discussion of particular issues
Blackwell, 2006, 2nd ed., pap, 332 pp, € 36.95, 9781405121057
winkelwagen
Brinkgreve, Christien
De ogen van de ander, de sociale bronnen van zelfkennis, druk 2
Augustus, 2009, pap, 142 pp, € 15.90, 9789045701639
winkelwagen
Brinkgreve, Christien
Het verlangen naar gezag, over vrijheid gelijkheid en verlies van houvast, druk 2
Gezag is nergens meer vanzelfsprekend, niet in het gezin, niet op school, niet op het werk, niet in de publieke ruimte. En dat is goed nieuws: het tekent de mondigheid van de nieuwe burger die de bevoogding heeft afgeschud. Maar de moderne mens heeft heimwee naar het gezag van de vader, de gebondenheid van de groep, en duidelijkheid van plaats en perspectief. In een tijd dat niemand gezag nog kritiekloos erkent, valt alle houvast en structuur weg. In Waarom grijpt niemand in? beschrijft Christien Brinkgreve deze ontwikkeling, en ze gaat op zoek naar vormen van gezag die voldoen aan een steeds breder gedeelde behoefte.
Atlas Contact, 2012, pap, 256 pp, € 21.95, 9789045022307
winkelwagen
Brinkgreve, Christien
Vertel! over de kracht van verhalen
Wat gebeurt mij nu? Wat is er aan de hand, en waarin bevind ik mij? Iedereen heeft zich zoiets wel eens afgevraagd, en vrijwel niemand verdraagt het om zonder antwoorden te leven. We willen betekenisgeving, en vertellen verhalen om greep te krijgen op het toeval, ons leven, de wereld.

In Vertel, haar persoonlijkste boek tot nu toe, neemt Christien Brinkgreve deze bron van inzicht in de ervaringswereld van mensen serieus. Ze luistert, en ze vertelt, ze laat zien hoe verhalen kunnen verbinden, uiteendrijven, en richting kunnen geven in een tijd waarin oude ideologieen niet meer werken en er grote behoefte bestaat aan visies waarin mensen kunnen geloven.

Christien Brinkgreve is hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht. Ze schrijft over de veranderende relaties tussen seksen en generaties, over leiderschap en organisaties, over gevoel, gedrag, moraal en betekenisgeving. Van haar verschenen o.a. Vroeg mondig, laat volwassen, De ogen van de ander en Het verlangen naar gezag.

Atlas Contact, 2014, pap, 191 pp, € 18.99, 9789045025995
winkelwagen
   
Browning, D.S. & D.A. Clairmont (eds)
American Religions and the Family. How Faith Traditions Cope with Modernization & Democracy
BY ORDER
Columbia UP, 2006, geb, 288 pp, € 33.90, 9780231138000
winkelwagen
   
Callahan, A
The Talking Book: African Americans and the Bible
BY ORDER
Yale U.P, 2006, geb, 352 pp, € 32.50, 0300109369 / 9780300209368
winkelwagen
Chesnut, R.A.
Devoted to Death. Santa Muerte, The Skeleton Saint
R. Andrew Chesnut offers a fascinating portrayal of Santa Muerte, a skeleton saint whose cult has attracted millions of devotees over the past decade. Although condemned by mainstream churches, this folk saint's supernatural powers appeal to millions of Latin Americans and immigrants in the U.S. Devotees believe the Bony Lady (as she is affectionately called) to be the fastest and most effective miracle worker, and as such, her statuettes and paraphernalia now outsell those of the Virgin of Guadalupe and Saint Jude, two other giants of Mexican religiosity. In particular, Chesnut shows Santa Muerte has become the patron saint of drug traffickers, playing an important role as protector of peddlers of crystal meth and marijuana; DEA agents and Mexican police often find her altars in the safe houses of drug smugglers. Yet Saint Death plays other important roles: she is a supernatural healer, love doctor, money-maker, lawyer, and angel of death. She has become without doubt one of the most popular and powerful saints on both the Mexican and American religious landscapes.
Oxford UP, 2012, pap, 221 pp, € 23.00, 9780199764655
winkelwagen
   
Chirot, D. & C. McCauley
Why Not Kill Them All? The Logic and Prevention of Mass Political Murder
BY ORDER
Princeton UP, 2006, geb, 268 pp, € 27.90, 0691092966 / 9780691092966
winkelwagen
Clarke, P.B. (ed)
The Oxford Handbook of the Sociology of Religion
The Oxford Handbook of the Sociology of Religion draws on the expertise of an international team of scholars providing both an entry point into the sociological study and understanding of religion and an in-depth survey into its changing forms and content in the contemporary world. The role and impact of religion and spirituality on the politics, culture, education and health in the modern world is rigorously discussed and debated. The study of the sociology of religion forges interdisciplinary links to explore aspects of continuity and change in the contemporary interface between society and religion. Using a combination of theoretical, methodological and content-led approaches, the fifty-seven contributors collectively emphasise the complex relationships between religion and aspects of life from scientific research to law, ecology to art, music to cognitive science, crime to institutional health care and more. The developing character of religion, irreligion and atheism and the impact of religious diversity on social cohesion are explored. An overview of current scholarship in the field is provided in each themed chapter with an emphasis on encouraging new thinking and reflection on familiar and emergent themes to stimulate further debate and scholarship. The resulting essay collection provides an invaluable resource for research and teaching in this diverse discipline.
Oxford Handbooks in Religion and Theology, Oxford UP, 2008 / 2011, pap, 1064 pp, € 37.95, 9780199588961
winkelwagen
   
Clastres, P.
Archeology of Violence
B2484
Semiotexte Foreign Agents Series, Semiotexte, 2010, pap, 335 pp, € 17.50, 9781584350934
winkelwagen
   
Coleman, S., J. Eade (eds)
Reframing Pilgrimage. Cultures in Motion
by order
European Association of Social Anthropologists, Routledge, 2004, pap, 197 pp, € 32.00, 0415303559
winkelwagen
   
Cooney, M.
Is Killing Wrong? A Study in Pure Sociology
Tb
University of Virginia Press, 2009, geb, 256 pp, € 43.90, 9780813928265
winkelwagen
   
Cormack, P.
Sociology and Mass Culture: Durkheim, Mills, and Baudrillard
University of Toronto Press, 2005, pap, 144 pp, € 26.00, 0802086861
winkelwagen
Crandall, B.
Gender and Religion. The Dark Side of Scripture. 2nd Edition
Impressive dossier on religion's impact on women's lives throughout history, this comprehensive new edition provides additional material on patriarchy and up-to-date figures on women's achievements. When did patriarchy start and why? What explanation did the major word religions offer for women's inferiority? How have their beliefs and scriptures influenced women's lives in different parts of the world where they are the dominant faith? "Gender and Religion, 2nd Edition" investigates the statement that the major world religions consider women to be inferior to men by reviewing the religious tracts and laws relating to women. Presenting the socio-political context in which these ideas developed, Barbara Crandall reveals that none of them invented the concept, but accepted it as the custom of human society where and when each began. With new material on the history of patriarchy and up-to-date discussions of women's achievements, the book explores the way gender issues are addressed in the various sacred texts impacting upon women's education, employment, property and inheritance rights, franchise and participation in government, marriages, rights to their children, practice of religion, and control of their own bodies.
Continuum, 2006/2012, pap, 216 pp, € 27.90, 9781441175373
winkelwagen
   
Davie, Grace
Religion in Modern Europe. A Memory Mutates
Religion in Modern Europe examines religion as a form of collective memory. This is a memory held in place by Europe's institutional churches, educational systems, and the mass media - all of which are themselves responding to rapid social and economic change. Europe's religious memory is approached in the following ways: as vicarious (a particularly European characteristic), as precarious (especially among young people), and as it is portrayed by the media. The memory may fragment, be disputed, and in extreme cases, disappear. Alternatives may emerge. The challenge for European societies is to affirm healthy mutations in religious memory and discourage others. The book also examines the increasing diversity of Europe's religious life.
European Societies Series, Oxford UP, 2000, pap, 218 pp, € 65.00, 9780199241248
winkelwagen
   
Davies, D.
Anthropology and Theology.
Berg, 2002, pap, 236 pp, € 28.25, 1859735371
winkelwagen
Dawson, L.L.
Comprehending Cults: The Sociology of New Religious Movements
Oxford UP, 2006, pap, 266 pp, € 22.50, 9780195420098
winkelwagen
Day, A.
Believing in Belonging: Belief and Social Identity in the Modern World
Believing in Belonging draws on empirical research exploring mainstream religious belief and identity in Euro-American countries. Starting from a qualitative study based in northern England, and then broadening the data to include other parts of Europe and North America, Abby Day explores how people 'believe in belonging', choosing religious identifications to complement other social and emotional experiences of 'belongings'. This study provides a unique analysis and synthesis of anthropological and sociological understandings of belief and proposes a holistic, organic, multidimensional analytical framework to allow rich cross cultural comparisons. Chapters focus in particular on: the genealogies of 'belief' in anthropology and sociology, methods for researching belief without asking religious questions, the acts of claiming cultural identity, youth, gender, the 'social' supernatural, fate and agency, morality and a development of anthropocentric and theocentric orientations that provides a richer understanding of belief than conventional religious/secular distinctions.
Oxford UP, 2011, pap, 230 pp, € 75.50, 9780199577873
winkelwagen
   
Dekker, G.
Een moeizaam gevecht: mijn geschiedenis met de kerk
Passage reeks, Verloren, 2005, pap, 160 pp, € 15.00, 9065508953
winkelwagen
Dekker, G., en Stoffels, H. C.
Godsdienst en Samenleving. Een introductie in de godsdienstsociologie
Deze achtste druk van dit boek is een ingrijpend herziene uitgave: de bruikbaarheid voor het onderwijs is vergroot en aan de nieuwere ontwikkelingen in het godsdienstig leven is aandacht geschonken.
Na een verhandeling over de wijze waarop de sociologie godsdienst benadert, volgt een analyse van godsdienst, zowel op het individuele niveau als het groepsniveau en het niveau van de samenleving. Vervolgens wordt de ontwikkeling van het godsdienstig leven binnen de zich moderniserende samenleving beschreven, waarbij expliciet aandacht aan het secularisatieproces wordt geschonken. Na een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen van kerk en christendom in Nederland komen de niet-christelijke godsdienstigheid en de nieuwe religieuze uitingen ter sprake. Het geheel wordt afgesloten met een blik op de te verwachten religieuze situatie.
Ten Have, 2009, pap, 256 pp, € 28.50, 9789043516099
winkelwagen
Dekker, Gerard
Van het centrum naar de marge. De ontwikkeling van de christelijke godsdienst in Nederland
In de 20e eeuw is niet alleen de Nederlandse samenleving maar ook de christelijke godsdienst in die samenleving grondig veranderd. Gerard Dekker beschrijft die veranderingen aan de hand van de inhoud van de drie edities die van de Christelijke Encyclopedie verschenen zijn: de eerste in de jaren twintig van de vorige eeuw, de tweede in de jaren vijftig en de derde in het jaar 2005. De veranderingen betreffen het hele scala van het christelijk-gods-dienstig en kerkelijk leven, zowel de wijze waarop dit zich in de samenleving presenteert en de positie die het in de samenleving inneemt, als de waarden en opvattingen die door het Christendom worden voorgestaan.

De veranderingen in het godsdienstig leven blijken een nauwe samenhang te vertonen met de veranderingen in de samenleving in het algemeen, waardoor van een bepaald ontwikkelingspatroon gesproken kan worden. Het resultaat van die ontwikkeling is dat het christendom in de loop van de vorige eeuw zijn centrale plaats in de Nederlandse samenleving heeft moeten opgeven en dat het in die samenleving een marginaal verschijnsel is geworden. De betekenis van de christelijke godsdienst voor het samenleven van de mensen en voor de inrichting van de samenleving is daarmee ook sterk afgenomen.

Deze in dit boek uitvoerig gedocumenteerde ontwikkeling roept de vraag op naar de toekomst van de christelijke godsdienst in Nederland, een vraag die de auteur in het laatste deel van deze studie uitgebreid aan de orde stelt. Dr. G. Dekker is emeritus-hoogleraar godsdienstsociologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Kok, 2006, pap, 253 pp, € 20.30, 9789043513326
winkelwagen
   
Dillon, M.(ed)
Handbook of the Sociology of Religion
Cambridge UP, 2003, pap, 481 pp, € 39.50, 0521000785 / 9780521000789
winkelwagen
   
Donk, W.B.H.J. van (red)
Identificatie met Nederland
WRR rapport, Amsterdam UP, 2007, pap, 243 pp, € 39.95, 9789053564288
winkelwagen
   
Dube, M.
Other ways of Reading: African Women and the Bible
BY ORDER
WCC publ, 2001, pap, 251 pp, € 15.65, 2825413402 / 9782825413401
winkelwagen
   
Duyvendak, J.W. e.a.
Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt.
Amsterdam University Press, 2007, geb, € 45.85, 9789053569825
winkelwagen
   
Dworkin, R
Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate
BY ORDER
Princeton UP, 2006, geb, 177 pp, € 22.90, 0691126534 / 9780691126531
winkelwagen
   
Eliade, M.
The Myth of the Eternal Return
Bollingen Series XLVI, Princeton UP, 2005, pap, 195 pp, € 19.90, 0691123500
winkelwagen
Elias, N.
Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen
In deze nog altijd actuele studie over de sociale herkomst van vormen en gedrag laat Elias zien hoe de regels voor aanvaardbaar gedrag in de maatschappelijke bovenlagen zijn ontwikkeld. Vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw vinden ingrijpende veranderingen plaats, die onze normen en waarden tot op de dag van vandaag bepalen. Op grond van historisch materiaal laat Elias zien hoe onze gedragsvormen, en de daarmee corresponderende manieren van denken en voelen, zijn beïnvloed door de ontwikkeling van de maatschappelijke verhoudingen. Verschuivende machtsverhoudingen spelen daarbij een doorslaggevende rol. Dit boek, dat in 1939 verscheen en dat Uitgeverij Boom in 2001 voor het eerst in Nederlandse vertaling heeft uitgebracht, heeft inmiddels de status van een klassiek werk
Grote Klassieken, Boom, 2011, geb, 780 pp, € 49.90, 9789461055446
winkelwagen
Elisha, O.
Moral Ambition. Mobilization and Social Outreach in Evangelical Megachurches
In this evocative ethnography, Omri Elisha examines the hopes, frustrations, and activist strategies of American evangelical Christians as they engage socially with local communities. Focusing on two Tennessee megachurches, "Moral Ambition" reaches beyond political controversies over issues such as abortion, same-sex marriage, and public prayer to highlight the ways that evangelicals at the grassroots of the Christian Right promote faith-based causes intended to improve the state of social welfare. This book shows how these ministries both help churchgoers embody religious virtues and create provocative new opportunities for evangelism on a public scale.

Elisha challenges conventional views of U.S. evangelicalism as narrowly individualistic, elucidating instead the inherent contradictions that activists face in their efforts to reconcile religious conservatism with a renewed interest in compassion, poverty, racial justice, and urban revivalism.

California UP, 2011, pap, 263 pp, € 27.00, 9780520267510
winkelwagen
   
Eller, J.
Introducing Anthropology of Religion :Culture to the Ultimate
Routledge, 2007, pap, 368pp, € 33.50, 9780415408967
winkelwagen
   
Eller, J. D.
Cultural Anthropology, Global Forces, Local Lives
Routledge, 2009, pap, 348 pp, € 44.50, 9780415485395
winkelwagen
Ellul, Jacques
The Empire of Non-Sense. Art in the Technological Society
PAPADAKIS, 2014, geb, 168 pp, € 46.95, 9781906506407
winkelwagen
   
Farrington,K
Atlas van de wereldreligies
aanbieding Icob
Atrium, 2003, geb, 185 pp, € 19.95, 9059470222
winkelwagen
   
Fenn, R.K.
Key Thinkers in the Sociology of Religion
Continuum, 2009, pap, 250 pp, € 26.50, 9780826499424
winkelwagen
   
Fenn, R.K.
Key Thinkers in the Sociology of Religion
Continuum, 2009, geb, 250 pp, € 81.00, 9780826499417
winkelwagen
   
Fowler, C.
The Archaeology of Personhood. An Anthropological Approach
Themes in Archaeology Series, Routledge, 2004, pap, 184 pp, € 22.40, 0415317886
winkelwagen
Furseth, Inger, Pal Repstad
An introduction to the sociology of religion. Classical and contemporary perspectives
An Introduction to the Sociology of Religion provides an overview of sociological theories of contemporary religious life. Some chapters are organized according to topic. Other chapters offer brief presentations of classical and contemporary sociologists from Karl Marx to Zygmunt Bauman and their perspectives on social life, including religion. Throughout the book, illustrations and examples are taken from several religious traditions.
Ashgate, 2007, pap, 241 pp, € 23.95, 9780754656586
winkelwagen
Gane, M.
Auguste Comte
Auguste Comte is widely acknowledged as the founder of the science of sociology and the 'Religion of Humanity'. In this fascinating study, the first major reassessment of Comte's sociology for many years, Mike Gane draws on recent scholarship and presents a new reading of this remarkable figure. Comte's contributions to the history and philosophy of science have decisively influenced positive methodologies. He coined the term 'sociology' and gave it its first content, and he is renowned for having introduced the sociology of gender and emotion into sociology. What is less well known however, is that Comte contributed to ethics, and indeed coined the word 'altruism'.

In this important work, Gane examines Comte's sociological vision and shows that because he thought sociology could and should be reflexive, encyclopaedic and utopian, he considered topics such as fetishism, polytheism, fate, love, and the relations between sociology, science, theology and culture. This fascinating account of the birth of sociology fills what till now has been a considerable gap in the market for an introductory text on Comte. Gane's work is an essential read for all sociologists and students of the discipline.

Key Sociologists Series, Routledge, 2006, pap, 158 pp, € 31.00, 9780415385428
winkelwagen
   
Gane, N. (ed.)
The Future of Social Theory
by order/te bestellen
Continuum, 2004, pap, 210 pp, € 33.50, 0826470661
winkelwagen
   
Garelli, F.
Catholicism in Italy in the Age of Pluralism
B2581
Lexinton Books, 2010, geb, 121 pp, € 46.50, 9780739141113
winkelwagen
   
Geertz, C.
Life Among Anthros and other essays
B2457
Princeton UP, 2010, geb, 272 pp, € 29.95, 9780691143583
winkelwagen
   
Giddens, A.
Sociology, 5 th edition, rev. & updated
5th Edition, fully revised and updated
Polity Press, 2006, pap, 1094 pp, € 39.00, 074563379x / 9780745633794
winkelwagen
   
Giddens, A.
Sociology, 6-th edition. Revised and updated with Phillip W. Sutton
Polity Press, 2009, pap, 1194 pp, € 37.90, 9780745643588
winkelwagen
   
Giddens, A. & P. W. Sutton (eds.)
Sociology: Introductory Readings. Third Edition
B2093
Polity, 2010, pap, 347 pp, € 25.90, 9780745648842
winkelwagen
   
Gioia, T.
Healing Songs
BY ORDER
Duke UP, 2006, geb, 244 pp, € 27.50, 0822337029 / 9780822337027
winkelwagen
   
Hamilton, M.
The Sociology of Religion. Theoretical and Comparitive Perspectives
BY ORDER
Routledge, 2001, pap, 308 pp, € 31.72, 0415226678
winkelwagen
   
Handel, M.J.
The Sociology of Organizations.
Sage, 2003, pap, 552 pp, € 120.95, 9780761987666
winkelwagen
   
Hanks, W. F.
Converting Words. Maya in the Age of the Cross
tb
The Anthropology of Christianity, 6, University of California Press, 2010, pap, € 31.50, 9780520257719
winkelwagen
   
Hann, C., H. Goltz (eds)
Eastern Christians in Anthropological Perspective
B2195
University of California Press, 2010, pap, 375 pp, € 24.00, 9780520260566
winkelwagen
   
Hann, C., H. Goltz (eds)
Eastern Christians in Anthropological Perspective
B2195
University of California Press, 2010, geb, 375 pp, € 56.50, 9780520260559
winkelwagen
   
Harvey, D.
Limits to Capital
BY ORDER
Verso Books, 2006, pap, 478 pp, € 32.00, 9781844670956
winkelwagen
   
Hayden, B.
Shamans, Sorcerers, and Saints. A Prehistory of Religion
Smithsonian Ins., 2004, geb, 468 pp, € 69.50, 9781588341686
winkelwagen
   
Heelas, P. & L. Woodhead
The Spiritual Revolution. Why Religion is giving way to Sritituality
Religion and Spirituality in the Modern World, Blackwell, 2005, pap, 204 pp, € 31.00, 1405119594 / 9781405119597
winkelwagen
   
Herriot, P.
Religious Fundamentalism and Social Identity
Routledge, 2008, pap, 144 pp, € 33.50, 9780415422093
winkelwagen
   
Hirst, P. Q.
Durkheim, Bernard and Epistemology
Tb
Routledge Revivals, Routledge, 2009, geb, 222 pp, € 81.90, 9780415563499
winkelwagen
   
Hoelzl, M. & G. Ward (eds)
Religion and Political Thought
BY ORDER
Continuum, 2006, pap, 292 pp, € 34.90, 0826480063 / 9780826480064
winkelwagen
Hoof, J. van & J. van Ruysseveldt (red)
Sociologie en de moderne samenleving. Maatschappelijke verandering van de industrele revolutie tot in de 21e eeuw
zevende oplage
Boom / Open Universiteit, 1996 / 2008, pap, 575 pp, € 72.50, 9789053522899
winkelwagen
   
Hopflinger, A.-C., A. Jeffers & D. Pezzoli-Olgiati (Hg.)
Handbuch Gender und Religion
Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, pap, 342 pp, € 35.90, 9783825230623
winkelwagen
   
Hulsether, M.
Religion, Culture and Politics in the Twentieth-Century United States
BY ORDER
British Association for American Studies, Tennesee UP, 2007, pap, 192 pp, € 26.25, 9780748613021
winkelwagen
   
Hunt, S.
Religion and Everyday Life
The New Sociology Series, Routledge UP, 2005, pap, 200 pp, € 27.00, 0415351545
winkelwagen
   
Insoll, T.
Archaeology, Ritual, Religion
Themes in Archaeology Series, Routledge, 2004, pap, 184 pp, € 22.40, 0415253136
winkelwagen
   
Johnson, P.C.
Diaspora Conversions: Black Carib Religion and the Recovery of Africa
BY ORDER
Columbia UP, 2007, pap, 328 pp, € 26.90, 9780520249707
winkelwagen
   
Jones, R.A.
The Secret of the Totem. Religion and Society from McLennan to Freud
by order
Columbia UP, 2005, geb, 347 pp, € 53.90, 023113438x
winkelwagen
   
Kastfelt, N. (ed.)
Scriptural Politics. The Bible and the Koran as Political Models in the Middle East and Africa
Hurst, 2003, pap, 226 pp, € 28.25, 1850654441
winkelwagen
   
Kastfelt, N.(ed)
Religion and African Civil Wars
Hurst, 2005, pap, 203 pp, € 29.50, 9781850654551
winkelwagen
Knippenberg, Hans (ed)
The changing religious landscape of Europe
This book focuses on religious development in the different countries of Europe and includes case studies from ten countries. These case studies look on three topics: the changing religious composition of the population; the geographical distribution of the religious communities involved; and the changing state-church or state-religion relationships.
Het Spinhuis, 2005, geb, 218 pp, € 49.95, 9789055892488
winkelwagen
Kooijman, J.
Fabricating the Absolute Fake. America in Contemporary Pop Culture
Hoe Amerikaans zijn wij geworden? Een onderzoek naar de dynamiek van de Amerikanisering van onze samenleving.

Onze wereld wordt gedomineerd door de Amerikaanse popcultuur. 'Fabricating the Absolute Fake' onderzoekt de dynamiek van Amerikanisering aan de hand van hedendaagse films, televisieprogramma's en popsterren die reflecteren op de vraag wat het betekent om Amerikaan in een mondiale popcultuur te zijn. Jaap Kooijman analyseert zowel Amerikaanse popcultuur (Oprah Winfrey, Ally McBeal, Michael Jackson) als Nederlandse populaire cultuur (Ali B., Linda de Mol, 'Shouf Shouf Habibi!'. Dit om te laten zien hoe wij een eigen Amerika vormen binnen een post-9/11 mondiale mediacultuur die wordt gedomineerd door de Verenigde Staten van Amerika. In plaats dat wij steeds Amerikaanser worden, hebben wij de Amerikaanse cultuur geintegreerd in die van ons. Bovendien kan de Amerikaanse popcultuur een bindende factor zijn tussen verschillende culturele groepen binnen een vernieuwde Nederlandse identiteit.

AUP, 2008, pap, 179 pp, € 30.00, 9789053564929
winkelwagen
   
Lalich, J.
Bounded Choice. True Believers and Charismatic Cults
California UP, 2004, pap, 329 pp, € 24.50, 0520240189
winkelwagen
Latour, Bruno
An Inquiry into Modes of Existence, An Athropolgy of the Moderns
Harvard UP, 2013, geb, 486 pp, € 41.00, 9780674724990
winkelwagen
   
Lee, S. & P. L. Sinitiere
Holy Mavericks. Evangelical Innovators and the Spiritual Marketplace
NYU Press, 2009, pap, 199 pp, € 20.50, 9780814752357
winkelwagen
Levi-Strauss, C.
Het wilde denken
Het wilde denken geldt als het meest universele werk van Claude Levi-Strauss, de schepper van de structurele antropologie. In dit boek zet Levi-Strauss het 'getemde' denken van de geciviliseerde mens tegenover het wilde denken, waartoe hij het totemisme en het mythische denken rekent. Door middel van de studie van primitieve samenlevingen gaat Levi-Strauss op zoek naar de essentiele kenmerken van de mens. Hij uit zijn bedenkingen tegen het moderne vooruitgangsdenken en tegen de westerse allesverslindende cultuur. Met recht kan hij een voorloper worden genoemd in de strijd voor het milieu. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat het wilde denken niet lijnrecht tegenover het rationele denken staat: beide geven betekenis aan een zintuiglijke wereld. En inderdaad, uit de belangstelling in onze samenleving voor zogenaamde irrationele fenomenen blijkt dat het wilde denken ons niet vreemd is. Het wilde denken is een fabuleuze studie die een nieuwe denkrichting in de filosofie inluidde.
Meulenhoff, 2009, pap, 344 pp, € 22.95, 9789029084963
winkelwagen
Levy, A. and A. Weingrod (eds.)
Homelands and Diasporas: Holy Lands and Other Places
This collection focuses fresh attention on the relationships between "homeland" and "diaspora" communities in today's world. Based on in-depth anthropological studies by leading scholars in the field, the book highlights the changing character of homeland-diaspora ties. Homelands and Diasporas offers new understandings of the issues that these communities face and explores the roots of their fascinating, yet sometimes paradoxical, interactions. The book provides a keen look at how "homeland" and "diaspora" appear in the lives of both Israeli Jews and Israeli Palestinians and also explores how these issues influence Pakistanis who make their home in England, Armenians in Cyprus and England, Cambodians in France, and African-Americans in Israel. The critical views advanced in this collection should lead to a reorientation in diaspora studies and to a better understanding of the often contradictory changes in the relationships between people whose lives are led both "at home and away."
Stanford UP, 2005, pap, 362 pp, € 39.00, 9780804750790
winkelwagen
Lynch, G.
The Sacred in the Modern World. A Cultural Sociological Approach
It is often claimed that we live in a secular age. But we do not live in a desacralized one. Sacred forms - whether in 'religious' or 'secular' guise - continue to shape social life in the modern world, giving rise to powerful emotions, polarized group identities, and even the very concept of moral society. Analyzing contemporary sacred forms is essential if we are to be able to make sense of the societies we live in and think critically about the effects of the sacred on our lives for good or ill. The Sacred in the Modern World is a major contribution to this task. Re-interpreting Durkheim's theory of the sacred, and drawing on the 'strong program' in cultural sociology, Gordon Lynch sets out a theory of the sacred that can be used by researchers across a range of humanities and social science disciplines. Using vividly drawn contemporary case material - including the abuse and neglect of children in Irish residential schools and the controversy over the BBC's decision not to air an appeal for aid for Gaza - the book demonstrates the value of this theoretical approach for social and cultural analysis. The key role of public media for the circulation and contestation of the sacred comes under close scrutiny. Adopting a critical stance towards sacred forms, Lynch reflects upon the ways in which sacred commitments can both serve as a moral resource for social life and legitimate horrifying acts of collective evil. He concludes by reflecting on how we might live thoughtfully and responsibility under the light and shadow that the sacred casts, asking whether society without the sacred is possible or desirable.
Oxford UP, 2012, geb, 177 pp, € 41.50, 9780199557011
winkelwagen
Mack, Burton L.
Myth and the Christian Nation, a Social Theory of Religion
Religion in Culture: Studies in Social Contest and Construction, Equinox, 2009, pap, 292 pp, € 26.50, 9781845533731
winkelwagen
   
Maddy-Weitzman, B.
The Berber Identity Movement and the Challenge to North African States
by order
Texas UP, 2011, geb, 282 pp, € 48.50, 9780292725874
winkelwagen
   
Magida, A
Opening the Doors of Wonder: Reflections on Religious Rites of Passage
BY ORDER
California UP, 2006, geb, 288 pp, € 27.90, 0520245458 / 9780520245457
winkelwagen
   
Marshall, P.
Mystical Encounters with the Natural World. Experiences & Explanations
by order / te bestellen
Oxford UP, 2005, geb, 324 pp, € 91.00, 0199279438
winkelwagen
McGuire, Meredith B.
Religion, the social context , 5th ed
Waveland Press, 2002, pap, 413 pp, € 44.95, 9781577665779
winkelwagen
McLeod, Hugh
The Religious Crisis of the 1960s
The 1960s were a time of explosive religious change. In the Christian churches it was a time of innovation, from the 'new theology' and 'new morality' of Bishop Robinson to the evangelicalism of the Charismatic Movement, and of charismatic leaders, such as Pope John XXIII and Martin Luther King. But it was also a time of rapid social and cultural change when Christianity faced challenges from Eastern religions, from Marxism and feminism, and above all from new 'affluent' lifestyles. Hugh McLeod tells in detail, using oral history, how these movements and conflicts were experienced in England, but because the Sixties were an international phenomenon he also looks at other countries, especially the USA and France. McLeod explains what happened to religion in the 1960s, why it happened, and how the events of that decade shaped the rest of the 20th century.
Oxford UP, 2007 / 2010, pap, 290 pp, € 28.95, 9780199582020
winkelwagen
   
Miller, V.J.
Consuming Religion. Christian Faith and Practice in a Consumer Culture
BY ORDER
Continuum, 2006, pap, 256 pp, € 22.90, 0826417493 / 9780826417497
winkelwagen
   
Momen, M.
Understanding Religion. A Thematic Approach.
Oneworld, 2008, pap, 626 pp, € 27.50, 9781851685998
winkelwagen
   
Morris, B.
Religion and Anthropology. A Critical Introduction
BY ORDER
Cambridge UP, 2006, pap, 350 pp, € 29.50, 0521617790 / 9780521617796
winkelwagen
   
Morris, R.C. (red.)
Can the Subaltern Speak? Reflections on the History of an Idea
B1964
Columbia UP, 2010, pap, 318 pp, € 23.50, 9780231143851
winkelwagen
   
Neckebrouck, V
Antropologie van de godsdienst, de andere zijde
Studia Anthropologica, UP Leuven, 2008, pap, 502 pp, € 49.50, 9789058676887
winkelwagen
Neckebrouck, Valeer
Denken over religie. Antropologische theorie en godsdienst, 2 dln
Van alle onderwerpen die in de antropologie worden bestudeerd is er geen enkel dat aanleiding heeft gegeven tot zoveel tegenstrijdige verklaringen en conflicterende interpretaties als het fenomeen 'religie'. In dit chronologisch opgevatte overzicht Denken over religie behandelt Valeer Neckebrouck, die een jarenlange ervaring als antropologisch veldwerker combineert met een grondige kennis van de geschiedenis van de discipline, de belangrijkste denkers die een bijdrage hebben geleverd aan het begrijpen van religie als menselijk fenomeen.

In Deel 1 Van Xenophanes tot Robertson Smith presenteert de auteur op een heldere en toegankelijke manier de belangrijkste denkers van de klassieke Oudheid tot ruwweg 1860.

Deel 2 Van Hugo Winckler tot Clifford Geertz behandelt de voornaamste stromingen sinds het midden van de 19e eeuw, waaronder het evolutionisme, het intellectualisme, het diffusionisme, het Franse en het Britse functionalisme, de psychoanalytische school, het religionisme en het symbolisme of 'interpretatieve' antropologie. Iedere theorie die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de godsdienstantropologie onderwerpt Neckebrouck daarbij aan een uitvoerige en diepgravende analyse en een vaak originele kritische evaluatie.

Voor eenieder die geinteresseerd is in het fenomeen religie en wil weten hoe antropologen doorheen de geschiedenis over godsdienst hebben gedacht, is dit boek een onmisbaar en bijzonder rijk gestoffeerd naslagwerk. Een zo gedetailleerde beschrijving en kritische evaluatie van de behandelde materie was tot nog toe in geen enkel taalgebied voorhanden.

Universitaire Pers Leuven, 2011, pap, 449 + 695 pp, € 94.50, 9789058678973
winkelwagen
Neckebrouck, Valeer
Denken over religie deel 1 Van Xenophanes tot Robertson Smith, antropologische theorie en godsdienst
Van alle onderwerpen die in de antropologie worden bestudeerd is er geen enkel dat aanleiding heeft gegeven tot zoveel tegenstrijdige verklaringen en conflicterende interpretaties als het fenomeen 'religie'. In dit chronologisch opgevatte overzicht Denken over religie behandelt Valeer Neckebrouck, die een jarenlange ervaring als antropologisch veldwerker combineert met een grondige kennis van de geschiedenis van de discipline, de belangrijkste denkers die een bijdrage hebben geleverd aan het begrijpen van religie als menselijk fenomeen.

In Deel 1 Van Xenophanes tot Robertson Smith presenteert de auteur op een heldere en toegankelijke manier de belangrijkste denkers van de klassieke Oudheid tot ruwweg 1860.

Deel 2 Van Hugo Winckler tot Clifford Geertz behandelt de voornaamste stromingen sinds het midden van de 19e eeuw, waaronder het evolutionisme, het intellectualisme, het diffusionisme, het Franse en het Britse functionalisme, de psychoanalytische school, het religionisme en het symbolisme of 'interpretatieve' antropologie. Iedere theorie die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de godsdienstantropologie onderwerpt Neckebrouck daarbij aan een uitvoerige en diepgravende analyse en een vaak originele kritische evaluatie.

Voor eenieder die geinteresseerd is in het fenomeen religie en wil weten hoe antropologen doorheen de geschiedenis over godsdienst hebben gedacht, is dit boek een onmisbaar en bijzonder rijk gestoffeerd naslagwerk. Een zo gedetailleerde beschrijving en kritische evaluatie van de behandelde materie was tot nog toe in geen enkel taalgebied voorhanden.

Universitaire Pers Leuven, 2011, pap, 449 pp, € 45.00, 9789058678904
winkelwagen
Neckebrouck, Valeer
Denken over religie deel 2 Van Hugo Winckler tot Clifford Geertz, antropologische theorie en godsdienst
Van alle onderwerpen die in de antropologie worden bestudeerd is er geen enkel dat aanleiding heeft gegeven tot zoveel tegenstrijdige verklaringen en conflicterende interpretaties als het fenomeen 'religie'. In dit chronologisch opgevatte overzicht Denken over religie behandelt Valeer Neckebrouck, die een jarenlange ervaring als antropologisch veldwerker combineert met een grondige kennis van de geschiedenis van de discipline, de belangrijkste denkers die een bijdrage hebben geleverd aan het begrijpen van religie als menselijk fenomeen.

In Deel 1 Van Xenophanes tot Robertson Smith presenteert de auteur op een heldere en toegankelijke manier de belangrijkste denkers van de klassieke Oudheid tot ruwweg 1860.

Deel 2 Van Hugo Winckler tot Clifford Geertz behandelt de voornaamste stromingen sinds het midden van de 19e eeuw, waaronder het evolutionisme, het intellectualisme, het diffusionisme, het Franse en het Britse functionalisme, de psychoanalytische school, het religionisme en het symbolisme of 'interpretatieve' antropologie. Iedere theorie die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de godsdienstantropologie onderwerpt Neckebrouck daarbij aan een uitvoerige en diepgravende analyse en een vaak originele kritische evaluatie.

Voor eenieder die geinteresseerd is in het fenomeen religie en wil weten hoe antropologen doorheen de geschiedenis over godsdienst hebben gedacht, is dit boek een onmisbaar en bijzonder rijk gestoffeerd naslagwerk. Een zo gedetailleerde beschrijving en kritische evaluatie van de behandelde materie was tot nog toe in geen enkel taalgebied voorhanden.

Universitaire Pers Leuven, 2011, pap, 695 pp, € 60.00, 9789058678911
winkelwagen
   
Novak, M.
Ascent of the Mountain, Flight of the Dove
Third revised edition
Transaction Publishers, 2009, pap, 214pp, € 34.95, 9781412808842
winkelwagen
Oliver, P.
New Religious Movements: A Guide for the Perplexed
This is an exploration of 'new' religious movements which have originated since 1950, setting them within their social and cultural context. "New Religious Movements: A Guide for the Perplexed" examines the phenomenon of new faiths and alternative spiritualities which has become a feature of the contemporary world. Those interested in the spiritual dimension to life are no longer limited to the major world faiths, but can draw upon a rapidly-expanding range of new religions. Some of these are derived from the major religions, some are a reworking of ancient traditions, while others signify a completely new departure in spiritual experience. This book analyses the concepts we use to discuss new religions, and surveys a range of different movements which were established in the second half of the 20th century. Paul Oliver explores the organization of the movements, and the psychological aspects of life within them; the distribution of power and authority within movements; the position of women in relation to such organizations; and finally, the nature of the evolution and expansion of such movements in relation to post-modern society. This book is ideal for students wishing to understand the more perplexing elements of this contemporary phenomenon. "Continuum's Guides for the Perplexed" are clear, concise and accessible introductions to thinkers, writers and subjects that students and readers can find especially challenging - or indeed downright bewildering. Concentrating specifically on what it is that makes the subject difficult to grasp, these books explain and explore key themes and ideas, guiding the reader towards a thorough understanding of demanding material. B3141
Guides for the Perplexed Series, Continuum, 2011, pap, 183 pp, € 21.50, 9781441101976
winkelwagen
   
Pickel, G.
Religionssoziologie. Eine Einfuhrung in zentrale Themenbereiche
VS Verlag fur Sozialwissenschaften, 2011, pap, 478 pp, € 29.50, 9783531154565
winkelwagen
   
Plumer, E.
The Catholic Church and American Culture. Why the Claims of Dan Brown Strike a Chord
Scranton, 2009, pap, 340, € 24.50, 9781589661356
winkelwagen
   
Possamai, A.
Sociology of Religion for Generations X and Y
Equinox, 2009, pap, 256 pp, € 23.50, 9781845533045
winkelwagen
Radkau, Joachim
Max Weber. A Biography
Van 81,95 voor 62,50

Max Weber (1864-1920) is recognized throughout the world as the most important classic thinker in the social sciences - there is simply no one in the history of the social sciences who has been more influential. The affinity between capitalism and protestantism, the religious origins of the Western world, the force of charisma in religion as well as in politics, the all-embracing process of rationalization and the bureaucratic price of progress, the role of legitimacy and of violence as offsprings of leadership, the 'disenchantment' of the modern world together with the never-ending power of religion, the antagonistic relation between intellectualism and eroticism: all these are key concepts which attest to the enduring fascination of Weber's thinking.

The tremendous influence exerted by Max Weber was due not only to the power of his ideas but also to the fact that behind his theories one perceived a man with a marked character and a tragic destiny. However, for nearly 80 years, our understanding of the life of Max Weber was dominated by the biography published in 1926 by his widow, Marianne Weber. The lack of a great Weber biography was one of the strangest and most glaring gaps in the literature of the social sciences. For various reasons the task was difficult; time and again, attempts to write a new biography of Max Weber ended in failure.

When Joachim Radkau's biography appeared in Germany in 2005 it caused a sensation. Based on an abundance of previously unknown sources and richly embedded in the German history of the time, this is the first fully comprehensive biography of Max Weber ever to appear. Radkau brings out, in a way that no one has ever done before, the intimate interrelations between Weber's thought and his life experience. He presents detailed revelations about the great enigmas of Weber's life: his suffering and erotic experiences, his fears and his desires, his creative power and his methods of work as well as his religious experience and his relation to nature and to death. By understanding the great drama of his life, we discover a new Max Weber, until now unknown in many respects, and, at the same time, we gain a new appreciation of his work.

Joachim Radkau, born in 1943, is Professor of Modern History at the Bielefeld University, Germany. His interest in Max Weber dates back nearly forty years when he worked together with the German-American historian George W. F. Hallgarten (Washington), a refugee who left Germany in 1933 and who, as a student, listened to Weber's last lecture in summer 1920. Radkau's main works include Die deutsche Emigration in den USA (1971); Deutsche Industrie und Politik (together with G. W. F. Hallgarten, 1974), Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft (1983), Technik in Deutschland (1989), Das Zeitalter der Nervositat (1998), Natur und Macht: Eine Weltgeschichte der Umwelt (2000).

Polity Press, 2009, geb, 683 pp, € 62.50, 9780745641478
winkelwagen
Radkau, Joachim
Max Weber. A Biography
Max Weber (1864-1920) is recognized throughout the world as the most important classic thinker in the social sciences - there is simply no one in the history of the social sciences who has been more influential. The affinity between capitalism and protestantism, the religious origins of the Western world, the force of charisma in religion as well as in politics, the all-embracing process of rationalization and the bureaucratic price of progress, the role of legitimacy and of violence as offsprings of leadership, the 'disenchantment' of the modern world together with the never-ending power of religion, the antagonistic relation between intellectualism and eroticism: all these are key concepts which attest to the enduring fascination of Weber's thinking.

The tremendous influence exerted by Max Weber was due not only to the power of his ideas but also to the fact that behind his theories one perceived a man with a marked character and a tragic destiny. However, for nearly 80 years, our understanding of the life of Max Weber was dominated by the biography published in 1926 by his widow, Marianne Weber. The lack of a great Weber biography was one of the strangest and most glaring gaps in the literature of the social sciences. For various reasons the task was difficult; time and again, attempts to write a new biography of Max Weber ended in failure.

When Joachim Radkau's biography appeared in Germany in 2005 it caused a sensation. Based on an abundance of previously unknown sources and richly embedded in the German history of the time, this is the first fully comprehensive biography of Max Weber ever to appear. Radkau brings out, in a way that no one has ever done before, the intimate interrelations between Weber's thought and his life experience. He presents detailed revelations about the great enigmas of Weber's life: his suffering and erotic experiences, his fears and his desires, his creative power and his methods of work as well as his religious experience and his relation to nature and to death. By understanding the great drama of his life, we discover a new Max Weber, until now unknown in many respects, and, at the same time, we gain a new appreciation of his work.

Joachim Radkau, born in 1943, is Professor of Modern History at the Bielefeld University, Germany. His interest in Max Weber dates back nearly forty years when he worked together with the German-American historian George W. F. Hallgarten (Washington), a refugee who left Germany in 1933 and who, as a student, listened to Weber's last lecture in summer 1920. Radkau's main works include Die deutsche Emigration in den USA (1971); Deutsche Industrie und Politik (together with G. W. F. Hallgarten, 1974), Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft (1983), Technik in Deutschland (1989), Das Zeitalter der Nervositat (1998), Natur und Macht: Eine Weltgeschichte der Umwelt (2000).

Polity Press, 2011, pap, 683 pp, € 31.00, 9780745641485
winkelwagen
Rager, Gunter; Michael von Bruck
Grundzuge einer modernen Anthropologie.
Von Beginn menschlicher Reflexion war die Frage, was der Mensch seinem Wesen nach sei und welche Stellung er im Kosmos einnehme, von zentraler Bedeutung, denn schliesslich wird in ihr das Selbstverstandnis des Menschen thematisiert. Dabei wird die Komplexitat der Fragestellung deutlich, da auch nur der Versuch, diese zu beantworten, zahlreiche andere Erkenntnisse und Erfahrungsgebiete voraussetzt und somit auch immer von kulturellen Komponenten abhangt.Dabei spielen zwei Aspekte in der Deutung des Menschen eine wichtige Rolle: Zum einen erarbeiteten die modernen Naturwissenschaften zahlreiche Erkenntnisse, die fur das Selbstverstandnis des Menschen hochst relevant sind. Zum anderen bilden weiterfuhrende Sinndeutungen, wie sie in religiosen Systemen durchgefuhrt werden, eine anthropologische Grundoption.Im Ausgang an die radikalisierte Moderne wurde deutlich, dass sowohl die Interpretation naturwissenschaftlicher Erkenntnisse als auch die religiosen Deutungen an kontingente Voraussetzungen geknupft sind, die eine Pluralitat von anthropologischen Bestimmungen nach sich ziehen. Mochte man diese Vielfalt nicht unverbunden nebeneinander stehen lassen, konnen diese Bestimmungen im Licht der unumganglich von allen Menschen zu leistenden Welt- und Lebensorientierung nur in einer philosophischen Analyse vernunftig aufeinander bezogen werden, wodurch mogliche Horizonte und Grenzen des anthropologischen Unternehmens deutlich werden.
Religion, Theologie und Naturwissenschaft. Bd.27, Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, geb, 352 pp, € 45.00, 9783525570241
winkelwagen
Rapley, Tim, Uwe Flick
Doing Conversation, Discourse and Document Analysis
Introducing the theory and practice of conversation, discourse and document analysis, this text demonstrates the usefulness of these methods in addressing key questions in the social sciences. Tim Rapley also provides an overview of the particular challenges involved in collecting and analysing data from these sources.
Qualitative Research Kit, Sage, 2008, pap, 160 pp, € 33.50, 9780761949817
winkelwagen
   
Rappaport, R.A.
Ritual and Religion in the Making of Humanity
by order
Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropoly, Cambridge UP, 1999, pap, 535 pp, € 37.00, 0521296900 / 9780521296908
winkelwagen
   
Regnerus, M. & J Uecker
Premarital Sex in America. How Young Americans Meet, Mate, and Think about Marrying
Oxford UP, 2011, geb, 368 pp, € 22.95, 9780199743285
winkelwagen
Rey, T.
Bourdieu on Religion. Imposing Faith and Legitimacy
Equinox, 2007, pap, 181 pp, € 23.85, 9781845532864
winkelwagen
Riis, Ole & Linda Woodhead
A Sociology of Religious Emotion
This timely book aims to change the way we think about religion by putting emotion back onto the agenda. It challenges a tendency to over-emphasise rational aspects of religion, and rehabilitates its embodied, visceral and affective dimensions. Against the view that religious emotion is a purely private matter, it offers a new framework which shows how religious emotions arise in the varied interactions between human agents and religious communities, human agents and objects of devotion, and communities and sacred symbols.

It presents parallels and contrasts between religious emotions in European and American history, in other cultures, and in contemporary western societies. By taking emotions seriously, A Sociology of Religious Emotion sheds new light on the power of religion to shape fundamental human orientations and motivations: hopes and fears, joys and sorrows, loves and hatreds.

Oxford UP, 2010/2012, pap, 270 pp, € 28.95, 9780199655779
winkelwagen
Ringer, Fritz
Max Weber. An Intellectual Biography
Max Weber was one of the most influential and creative intellectual forces of the twentieth century. In his methodology of the social sciences, he both exposed the flaws and solidified the foundations of the German historical tradition. Throughout his life, he saw bureaucracy as a serious obstacle to cultural vitality but as an inescapable part of organizational rationality. And in his most famous essay, on the Protestant ethic, he uncovered the psychological underpinnings of capitalism and modern occupational life.

This searching work offers the first comprehensive introduction to Weber's thought for students and newcomers. Fritz Ringer locates Weber in his historical context, relating his ideas to the controversies and politics of his day. Ringer also considers the importance of Weber to contemporary life, discussing his insights into the limits of scholarly research and the future of Western capitalist societies. Weber, Ringer reminds us, believed in democracy, liberalism, and fundamental human rights; his ethic of responsibility remains as vital to our historical moment as it was to his own.

A concise and incisive look at the man and personality behind the thought, Max Weber is a masterful outing in intellectual biography and social theory.

Chicago UP, 2004, pap, 307 pp, € 30.95, 9780226720050
winkelwagen
   
Rodriguez, J. & T. Fortier (eds)
Cultural Memory: Resistance, Faith, and Identity
BY ORDER
Texas UP, 2007, pap, 154 pp, € 18.18, 9780292716643
winkelwagen
Rosati, M.
Ritual and the Sacred. A Neo-Durkheimian Analysis of Politics, Religion and the Self
Rethinking Classical Sociology Series, Ashgate, 2009, geb, 163 pp, € 69.90, 9780754676409
winkelwagen
   
Scheitle, C. P.
Beyond the Congregation. The World of Christian Nonprofits
T.B.
Oxford UP, 2011, geb, 592 pp, € 81.50, 9780199733521
winkelwagen
Schinkel, Willem
Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven
In de sociologie is de samenleving als God. Zij is overal, maar niemand heeft haar ooit gezien. Tegen dit 'sociologische geloof' in pleit Schinkel voor een speculatieve verbeelding die het sociologische denken weer publiek relevant maakt. Het sociale leven is niet opgesloten in de gefixeerde container van de samenleving: het is een connectief leven dat zichzelf via creatieve verbeelding transformeert. De sociologie moet zich opnieuw uitvinden, en Schinkel wijst daartoe de weg.

Willem Schinkel (1976) is hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerdere boeken van zijn hand zijn Denken in een tijd van sociale hypochondrie, De gedroomde sameleving, en De nieuwe democratie.

Boom, 2014, pap, 128 pp, € 14.90, 9789089534149
winkelwagen
   
Schwab, G.
Haunting Legacies. Violent Histories and Transgenerational Trauma
Columbia UP, 2010, pap, 227 pp, € 26.50, 9780231152570
winkelwagen
   
Schweder, R. & B. Good (eds)
Clifford Geertz by his colleagues
Chicago UP, 2005, pap, 145 pp, € 18.90, 0226756106
winkelwagen
   
Scott,J.( Ed. )
fifty Key Sociolgists: The Contemporary Theorists
BY ORDER
Rroutledge Key Guides, Routledge, 2006, pap, 248 pp, € 26.90, 0415352592 / 9780415352598
winkelwagen
   
Scott, J. (Ed.0
Fifty Key Sociologists: the Formative Theorists
BY ORDER
Routledge Key Guides, Routledge, 2006, pap, 240 pp, € 26.90, 0415352606 / 9780415352604
winkelwagen
Sennett, R.
De ambachtsman , de mens als maker
Volgens arbeidssocioloog Richard Sennett is ambachtelijkheid meer dan louter vakmanschap. Ambachtelijkheid staat voor een blijvende, basale menselijke neiging: het verlangen om werk goed te doen omwille van het werk zelf, waardoor we vaardigheden ontwikkelen en gericht zijn op het werk in plaats van op onszelf. In dit tot nadenken stemmende boek onderzoekt een van de grootste sociologen van deze tijd het werk van de ambachtsman in heden en verleden, vergelijkt hij de diepe verbanden tussen materieel bewustzijn en ethische waarden, en ondergraaft hij algemeen aanvaarde ideeën over wat bijdraagt aan goede arbeid.
Meulenhoff, 2008, pap, 366 pp, € 24.90, 9789029082679
winkelwagen
   
Stalnaker, A
Overcoming our Evil: Human Nature and Spiritual Exercises in Xunzi and Augustine
BY ORDER
Moral Traditions Series, Georgetown UP, 2006, geb, 330 pp, € 53.00, 1589010949 / 9781589010949
winkelwagen
   
Stark, R.
Exploring Religious Life
Johns Hopkins UP, 2004, geb, 220 pp, € 51.50, 0801878446
winkelwagen
Steadman, S.T.
Archeology of Religion. Cultures and Their Beliefs in Worldwide Context
Left Coast Press, 2009, pap, 348 pp, € 34.50, 9781598741544
winkelwagen
Strenski, I.
The New Durkheim
Rutgers UP, 2006, pap, 376 pp, € 37.50, 9780813538945
winkelwagen
   
Strenski, I. (ed.)
Emile Durkheim
Tb
The International Library of Essays in Classical Sociology, Ashgate, 2010, geb, 578 pp, € 199.00, 9780754675631
winkelwagen
   
Sullivan,R.
Visual Habits: Nuns, Feminism,and American Postwar Popular Culture
BY ORDER
Toronto UP, 2005, pap, 340 pp, € 34.00, 0802037763 / 9780802037763
winkelwagen
Swaan, Abram de
Compartimenten van vernietiging, over genocidale regimes en hun daders
In de afgelopen eeuw zijn keer op keer miljoenen mensen vermoord in campagnes van grootscheepse vernietiging, met de Holocaust als het absolute dieptepunt. Hoe zijn deze verschrikkingen te begrijpen?

Al ruim een halve eeuw is een verklaring pasmunt: de massamoordenaars zijn 'gewone mensen'. Dus: 'U en ik zouden onder dezelfde omstandigheden hetzelfde gedaan hebben.' Abram de Swaan bestrijdt deze 'banalisering van het kwaad' en geeft een nieuwe interpretatie van het beroemde Milgram-experiment.

Compartimenten van vernietiging bevat een uitvoerig overzicht van de grootste massamoorden in de twintigste eeuw. Voor een beter inzicht in deze massale uitroeiing is het niet genoeg om alleen de directe genocidale situatie in aanmerking te nemen. Ook de voorafgaande maatschappelijke ontwikkelingen moeten erbij betrokken worden, evenals de rol van het genocidale regime, en: de persoonlijke eigenschappen van de daders.

De Swaan, opgeleid als politicoloog, gevormd als psychoanalyticus en van beroep socioloog en essayist, probeert vanuit deze brede achtergrond tot een beter begrip te komen van het moderne kwaad: massamoord.

Abram de Swaan (1942) was van 1973 tot zijn emeritaat in 2007 hoogleraar sociologie en sinds 2001 universiteitshoogleraar sociale wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Tot zijn succesvolste boeken behoren De mens is de mens een zorg, Zorg en de staat, De mensenmaatschappij en Woorden van de wereld, die in vele talen verschenen. Hij was jarenlang columnist voor nrc Handelsblad en ontving in 2008 de P.C. Hooft-prijs voor zijn volledige oeuvre.

Prometheus Bert Bakker, 2014, geb, 320 pp, € 24.95, 9789035140813
winkelwagen
Swaan, Abram de
Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd
De verzorgingsstaat is het resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling die zich in vele westerse landen op overeenkomstige wijze heeft voltrokken. Het verzorgingsstelsel wordt niet zo gauw afgebroken, maar inmiddels stuit het binnenlands op de grenzen van staatsreglementering en in mondiaal verband op de beperkingen van de internationale economie.
Abram de Swaans Zorg en de staat is een boek van uitzonderlijke reikwijdte: een studie van vijf landen - Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten - over een periode van vier eeuwen en op terreinen die meestal gescheiden worden behandeld: onderwijs, gezondheidszorg, armenzorg en sociale zekerheid.
Pantheon, Bert Bakker, 2004, pap, 342 pp, € 24.95, 9789035126350
winkelwagen
   
Swaan, A. de
De mensenmaatschappij. Een inleiding
te bestellen
Bert Bakker, 2008, pap, 162 pp, € 23.95, 9789035130715
winkelwagen
   
Swaan, A. de
De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971 - 1981
Athenaeum Boekhandel Canon, AUP, 2009, pap, 252 pp, € 25.00, 9789089641496
winkelwagen
   
Swaan, A. de (samengesteld door J. Heilbron en G. de Vries)
De draagbare De Swaan
Bert Bakker, 2008, pap, 336 pp, € 26.50, 9789035133327
winkelwagen
Taussig, M.
What Color Is the Sacred?
Following his interest in magic and surrealism, his earlier work on mimesis, and his discussion of heat, gold, and cocaine in "My Cocaine Museum", this book uses color to explore further dimensions of what Taussig calls 'the bodily unconscious' in an age of global warming. Drawing on classic ethnography as well as the work of Benjamin, Burroughs, and Proust, he takes up the notion that color invites the viewer into images and into the world. Yet, as Taussig makes clear, color has a history - a manifestly colonial history rooted in the West's discomfort with color, especially bright color, and its associations with the so-called primitive. He begins by noting Goethe's belief that Europeans are physically averse to vivid color while the uncivilized revel in it, which prompts Taussig to reconsider colonialism as a tension between chromophobes and chromophiliacs. And he ends with the strange story of coal, which, he argues, displaced colonial color by giving birth to synthetic colors, organic chemistry, and IG Farben, the giant chemical corporation behind the Third Reich. Nietzsche once wrote, 'So far, all that has given colour to existence still lacks a history'. With "What Color Is the Sacred?", Taussig has taken up that challenge.
Chicago UP, 2009, pap, 304 pp, € 22.90, 9780226790060
winkelwagen
   
Thompson, K.
Readings from Durkheim
Key Text Series, Routledge, 2005, pap, 172 pp, € 26.50, 0415349133
winkelwagen
   
Thompson, Ken
Emile Durkheim
This book examines Durkheim's considerable achievements and situates them in their social and intellectual contexts, with a concise account of the major elements of Durkheim's sociology. The book includes a critical commentary on the four main studies which exemplify Durkheim's contribution to sociology: The Division of Labour in Society; Suicide; The Rules of Sociological Method and The Elementary Forms of Religious Life.
Key Sociologists, Routledge, 2002, pap, 179 pp, € 27.50, 9780415285315
winkelwagen
   
Tomlinson, M.
In God`s Image: The Metaculture of Fijian Christianity
Anthropology of Christianity, California UP, 2009, pap, 264 pp, € 17.50, 9780520257788
winkelwagen
Turner, Bryan S.
The Religious and the Political: A Comparative Sociology of Religion
While the relationships between ethics and religion, and violence and politics, are of enduring interest, the interface between religion and violence is one of the most problematic features of the contemporary world. Following in the tradition of Max Weber's historical and comparative study of religions, this book explores the many ways in which religion and politics are both combined and separated across different world religions and societies. Through a variety of case studies including the monarchy, marriage, law and conversion, Bryan S. Turner explores different manifestations of secularization, and how the separation of church and state is either compromised or abandoned. He considers how different states manage religion in culturally and religiously diverse societies and concludes with a discussion of the contemporary problems facing the liberal theory of freedom of religion. The underlying theoretical issue is the conditions for legitimacy of rule in modern societies experiencing global changes.
Cambridge University Press, 2013, pap, 284 pp, € 27.95, 9780521675314
winkelwagen
Wal, K. van der & B. Goudzwaard (red.)
Van grenzen weten. Aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid
Damon, 2006, pap, 231 pp, € 17.90, 9789055737154
winkelwagen
   
Wallace, R.A. & A. Wolf
Contemporary Sociological Theory. Expanding the Classical Tradition, sixth edition
Prentice Hall, 2006, pap, 466 pp, € 79.50, 9780131850514
winkelwagen
Weber, M
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
Max Weber's best-known and most controversial work, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, first published in 1904, remains to this day a powerful and fascinating read. Weber's highly accessible style is just one of many reasons for his continuing popularity. The book contends that the Protestant ethic made possible and encouraged the development of capitalism in the West. Widely considered as the most informed work ever written on the social effects of advanced capitalism, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism holds its own as one of the most significant books of the twentieth century. The book is one of those rare works of scholarship which no informed citizen can afford to ignore.
Routledge, 2001, pap, 320 pp, € 21.50, 9780415254069
winkelwagen
Weber, M.
De protestantse ethiek en de geest van het kapitalism
De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme is een klassieker met een grote actuele betekenis, juist in onze tijd, waarin de religie terugkeert op de publieke agenda en de vanzelfsprekendheden van het kapitalisme steeds meer ter discussie staan.

In De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme (1920) nuanceert Weber zijn befaamde these van de 'onttovering van de wereld', daarmee doelend op het onstuitbare proces van secularisering, waarin de godsdienst langzamerhand minder centraal komt te staan in de maatschappij. Hij laat zien hoe vooral het protestantisme met zijn ethiek van hard en succesvol werken de ontwikkeling van de vrije markt heeft begeleid. In naam van God geld verdienen, winst maken en woekeren met materiele goederen: zo is de ethiek van de protestant de geest van de kapitalist, de bourgeois, de ondernemer. Een schokkende en fascinerende stelling, die economen, sociologen, historici en filosofen steeds opnieuw is blijven uitdagen.

Max Weber (1864-1920) wordt met Durkheim en Simmel gezien als de grondlegger van de moderne sociologie en sociale filosofie. Eerder verscheen van hem in het Nederlands Politiek als beroep.

Boom, 2012, pap, 255 pp, € 29.50, 9789461055804
winkelwagen
Weber, M.
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism with Other Writings on the Rise of the West
Now, for the first time in one volume, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism with Other Writings on the Rise of the West integrates Weber's exploration of the spirit of capitalism's origins with his larger project: a multi-causal analysis of the West's distinctiveness and its sources. Weber's texts present wide-ranging discussions on the Western city, state, forms of rulership and law, and modes of economic innovation. Moreover, in many selections Weber offers in-depth and insightful comparisons to China and India. Readings on the "economic ethics" of Confucianism, Buddhism, Hinduism, Islam, Judaism, and Catholicism further illuminate the distinct qualities of the West's trajectory and its diverse causes. A separate section examines the long-range influence of the ascetic Protestant sects and churches on American society. To draw readers into the material, this engaging volume includes extended introductions by the editor, many new translations, a chronology of Weber's life, an expanded glossary and bibliography, and numerous clarifying endnotes.
Oxford UP, 2009, pap, 582 pp, € 31.00, 9780195332537
winkelwagen
Weber, Max
From Max Weber, Essays in Sociology
Max Weber (1864-1920) was one of the most prolific and influential sociologists of the twentieth century. This classic collection draws together his key papers. This edition contains a new preface by Professor Bryan S. Turner. Translated by H.H. Gerth, Wright Mills
Routledge Classics in Sociology, Routledge, 2009, pap, 490 pp, € 39.50, 9780415482691
winkelwagen
Weber, Max
Politiek als beroep. Wetenschap als beroep
In herdruk, verwacht jan 2018

Max Weber (1864-1920) is een van de grondleggers van de sociologie. Zijn klassieke essays Politiek als beroep en Wetenschap als beroep bieden een beknopte en elegante kennismaking met de centrale thema's van zijn werk. Volgens Weber verschaft de wetenschap ons helderheid over wat ons echt ter harte gaat en geeft de politiek ons de moed om daarvoor op te komen.
In Politiek als beroep maakt hij het beroemde onderscheid tussen Gesinnungsethik (waarin ethische principes leidend zijn) en Verantwortungsethik (waarbij het gaat om de verantwoording van uitkomsten van politiek handelen). Dit dilemma is nog steeds uiterst actueel en wordt nergens zo scherp uiteengezet als hier. Deze teksten, die nu in een nieuwe Nederlandse vertaling verschijnen, nemen in Webers oeuvre een bijzondere plaats in, omdat hij schrijft vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid en in een directe en toegankelijke stijl. Verplichte kost voor wetenschappers en politici van nu.

Vantilt, 2012, pap, 160 pp, € 15.00, 9789460040955
winkelwagen
   
Whimster, S.
Understanding Weber
BY ORDER
Routledge, 2006, pap, 312 pp, € 38.90, 9780415370769
winkelwagen
   
Whitehouse, H. & J. Laidlaw (eds)
Ritual and Memory. Toward a Comparative Anthropology of Religion
Cognitive Science and Religion Series, Altamira Press, 2004, pap, 219 pp, € 33.90, 0759106177
winkelwagen
   
Wilterdink, N. & B. van Heerikhuizen (red.)
Samenlevingen. Inleiding in de sociologie.
Met toegang tot de website.
Wolters Noordhoff, 2007, geb, 428 pp, € 56.95, 9789001606831
winkelwagen
Wood, M.
Possession, Power and the New Age. Ambiguities of Authority in Neoliberal Societies
This book provides a new sociological account of contemporary religious phenomena such as channelling, holistic healing, meditation and divination, which are usually classed as part of a New Age Movement. Drawing on his extensive ethnography carried out in the UK, alongside comparative studies in America and Europe, Matthew Wood criticises the view that such phenomena represent spirituality in which self-authority is paramount. Instead, he emphasises the role of social authority and the centrality of spirit possession and links these to participants' class positions and experiences of secularisation. Informed by sociological and anthropological approaches to social power and practice, especially the work of Pierre Bourdieu and Michel Foucault, Wood explores what he calls 'nonformative religion' and charts similarities and differences with pagan, spiritualist and Theosophical religious traditions.
Ashgate, 2007, geb, € 65.00, 9780754633396
winkelwagen
   
Wuthnow, R.
Be Very Afraid. The Cultural Response to Terror, Pandemics, Environmental Devastation, Nuclear Annihilation, and Other Threats
Oxford UP, 2010, geb, 294 pp, € 26.50, 9780199730872
winkelwagen
   
Young, J. & J.E. Braziel (eds)
Race and the Foundations of Knowledge
by order/op bestelling
Illinois UP, 2006, pap, 266 pp, € 22.90, 0252072561 / 9780252072567
winkelwagen
   
Zeedijk, J. & P. van Bortel (red.)
Bedrogen door de elite? Kritische beschouwingen bij Theodore Dalrymples cultuuranalyse
Pelckmans Klement, 2008, pap, 211 pp, € 19.95, 9789086870370
winkelwagen
   
Zelizer, V.A.
The Purchase of Intimacy
Princeton UP, 2007, pap, 356 pp, € 22.60, 9780691130637
winkelwagen
Zillinger, Martin
Die Trance, das Blut, die Kamera. Trance-Medien und Neue Medien im marokkanischen Sufismus
Im 21. Jahrhundert haben Migration, der Einsatz Neuer Medien und eine zunehmende Kommerzialisierung marokkanische Sufi-Gruppen und ihre Trance-Rituale verandert. Angesichts islamistischer Reformbewegungen, nationalpolitischer Anspruche und transnationaler Verflechtungen werden Konflikte um religiose Lebensfuhrung an den Orten dieser Bruderschaften, ihrer Heiligen und Damonen, neu verortet. Dieses Buch untersucht im Anschluss an die Studien von Vincent Crapanzano, wie mit der Nutzung Neuer Medien bisherige Praktiken der Isawa und Hamadsa regeneriert und ihre Besessenheitsrituale und offentlichen Zeremonien in neue Zusammenhange und Lebenswelten ubersetzt werden. Ausgezeichnet mit dem Forschungsforderungspreis der Frobenius-Gesellschaft.
Locating Media | Situierte Medien, Transcript, 2013, pap, 342 pp, € 44.50, 9783837611700
winkelwagen
Zondervan, A.
Sociology and the Sacred:an Introduction to Philip Rieffs Theory of Culture
Toronto UP, 2005, geb, 240 pp, € 52.90, 9780802080189
winkelwagen
Zuckerman, P.
Invitation to the Sociology of Religion.
Routledge, 2003, pap, 156 pg, € 27.90, 9780415941266
winkelwagen
   
Zuckerman, P.
Society without God. What the Least Religious Nations Can Tell Us about Contentment.
B2433
New York UP, 2008/2010, pap, 226 pp, € 22.50, 9780814797235
winkelwagen
   
Zylinska, J.
The Ethics of Cultural Studies
Continuum, 2005, pap, 176 pp, € 29.00, 0826475248
winkelwagen