B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.9.1 Hebreeuws / Aramees/ Semitisch Talen

   
Altpeter, G.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zum Deuteronomium
Oekumenischer Verlag, 1976, pap, 72 pp, € 8.70, 9783875984088
winkelwagen
Arnold, B.T. & J.H. Choi
A Guide to Biblical Hebrew Syntax
This introduces and abridges the syntactical features of the original language of the Hebrew Bible or Old Testament.

Scholars have made significant progress in recent decades in understanding Biblical Hebrew syntax. Yet intermediate readers seldom have access to this progress due to the technical jargon and sometimes-obscure locations of the scholarly publications. This Guide is an intermediate-level reference grammar for Biblical Hebrew. As such, it assumes an understanding of elementary phonology and morphology, and defines and illustrates the fundamental syntactical features of Biblical Hebrew that most intermediate-level readers struggle to master. The volume divides Biblical Hebrew syntax, and to a lesser extent morphology, into four parts. The first three cover the individual words (nouns, verbs, and particles) with the goal of helping the reader move from morphological and syntactical observations to meaning and significance. The fourth section moves beyond phase-level phenomena and considers the larger relationships of clauses and sentences.

Cambridge, 2003, pap, 228 pp, € 21.75, 9780521533485
winkelwagen
Bar-Asher, M
Le Hebreu Mishnique: Etudes Linguistiques
La recherche sur l'hebreu mishnique constitue l'un des principaux centres d'interet de la linguistique hebraique au XXe siecle, surtout dans ses dernieres decennies. branche des etudes juives est en hebreu. Ainsi un lecteur peu familiarise avec l'hebreu moderne se trouve-t-il dans l'impossibilite de savoir ou en est la recherche, alors qu'il s'agit d'un domaine fondamental aussi bien pour la linguistique hebraique que pour l'histoire de la litterature rabbinique (la Mishna, la Resefta, les midrashim et les deux Talmuds). Une partie des travaux publies dans ce volume sont les versions ecrites de conferences donnees dans differents cadres, notamment en France et en Italie. Plusieurs d'entre eux n'ont ete publies ni en anglais, ni en francais, mais uniquement en hebreu: c'est cette lacune que voudrait combler le present recueil.
Orbis Supplementa 11, Peeters, 1999, pap, 306 pp, € 62.00, 9789042907515
winkelwagen
Bogaard, L. (ed.)
Hebreeuws op Straat . Opschriften in het openbaar
Met dit bijzondere nummer van het tijdschrift Alef Beet viert de Ver.tot Bevordering van Kennis van Hebreeuws haar twintigjarig bestaan. Onder de titel 'Hebreeuws op straat' worden hier teksten gepresenteerd die door heel Nederland aan de openbare weg te vinden zijn, maar tot nu toe voor de meeste mensen onbegrepen bleven.
Alef Beet, Vereniging tot Bevordering van Kennis van Hebreeuws, 2010, pap, 144 pp, € 15.00, issn 1571-1358
winkelwagen
Bolle, Menachem, Yitschak Pimentel
Woordenboek Nederlands-Hebreeuws/Hebreeuws-Nederlands
Vervanging van de twee delen Pimentel: Hebreeuws-Nederland, Nederlands-Hebreeuws

Voor alle taalfasen met transcriptie en tabellen (vervoegingen naamwoorden en werkwoorden) en lijsten (bijbelboeken, persoons- en aardrijkskundige namen, medische termen). Ontsloten door adequate inhoudsopgave. Werkwoorden op binjan (stamformatie). Afkortingenlijsten en gebruiksaanwijzingen bij de tabellen.
Bedoeld voor beginners tot matig gevorderden; semi-wetenschappelijk. Geschikt voor snelle naslag (kranten, eenvoudige literatuur, bijbel- en talmoedstudie op beginnersniveau).

Stengholt, 2016, geb, 1472 pp, € 125.00, 9789049400910
winkelwagen
Bolle, M. & J. Pimentel
Woordenboek Nederlands - Hebreeuws
Deze editie is uitverkocht, maar klik hier voor de nieuwe uitgave, met de twee delen in een band, Nederlands-Hebreeuws/Hebreeuws-Nederlands

Voor alle taalfasen met transcriptie en tabellen (vervoegingen naamwoorden en werkwoorden) en lijsten (bijbelboeken, persoons- en aardrijkskundige namen, medische termen). Ontsloten door adequate inhoudsopgave. Werkwoorden op binjan (stamformatie). Afkortingenlijsten en gebruiksaanwijzingen bij de tabellen. Bedoeld voor beginners tot matig gevorderden; semi-wetenschappelijk.

Geschikt voor snelle naslag (kranten, eenvoudige literatuur, bijbel- en talmoedstudie op beginnersniveau).

Strengholt, 1984, geb, 974 pp, € 69.95, 9789060105788
winkelwagen
Brettler, M.Z.
Biblical Hebrew for Students of Modern Israeli Hebrew
This is the first textbook written for the purpose of teaching biblical Hebrew to college-level students who already know some modern, Israeli Hebrew. Marc Brettler provides a clear, comprehensive book with numerous well-constructed exercises to help students either make the transition from modern Israeli Hebrew to biblical Hebrew or deepen their understanding of biblical Hebrew. The book is also ideal for individuals who might like to study independently, and for serious Jewish adult-education programmes. Biblical Hebrew for Students of Modern Israeli Hebrew is unique in its emphasis on phonology, based on the conviction that a strong grounding in phonology makes it possible to learn biblical Hebrew grammar in a much more systematic fashion. This method also allows verbal conjugations to be taught much more quickly and systematically. Although the text is not inductive, it uses authentic biblical texts throughout to illustrate fundamental points, and it contains many biblical texts in the exercises. Students progressing through the book will quickly be encouraged by a sense of accomplishment as they encounter and understand well-known biblical passages.
Yale Language Series, Yale UP, 2002, geb, 352 pp, € 44.00, 9780300084405
winkelwagen
Broers, P.D.H.
Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws
Dit woordenboek is gebaseerd op het Hebraisches und Aramaisches Handworterbuch uber das Alte Testament van Wilhem Gesenius (bewerkt door F. Buhl) en op A Bilingual Dictionary of the Hebrew and Aramaic Old Testament van Ludwig Koehler en Walter Baumgartner. Het omvat de gehele woordenschat van het Bijbels Hebreeuws, met inbegrip van de eigennamen. Het wil een eigentijdse opvolger zijn van het Bijbels Hebreeuws Nederlands Woordenboek van E. Italie waarvan de eerste druk verscheen in 1907 en dat sinds 1994 een aantal malen is herdrukt.

Bij elk trefwoord worden naast de hoofdbetekenis ook afgeleide of bijzondere betekenissen gegeven en zeer veel verbogen vormen met verwijzing naar de vindplaats, waarbij de tekst van de Biblia Hebraica Stuttgartensia, de meest gezaghebbende uitgave van de Hebreeuwse Bijbel, als basis is gebruikt. Bij weinig frequente woorden worden alle vindplaatsen vermeld. Waar Nederlandse Bijbelvertalingen verschillen, wordt dit dikwijls toegelicht.

Door deze opzet is het zowel voor de beginner als voor de meer gevorderde student een goed hulpmiddel bij de studie van de Bijbel. In 2010 is een braille-versie ontwikkeld die geschikt is voor de digitale leesregel.

De auteur, Peter Broers, was 30 jaar werkzaam als docent en schoolleider in het voortgezet onderwijs en negen jaar secretaris van de Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws. Sinds 2000 verzorgt hij verschillende cursussen Bijbels Hebreeuws.

Uitgeverij de Haan, 2007, geb, 408 pp, € 39.95, 9789080232525
winkelwagen
Brown, Francis, S.R. Driver, Charles A. Briggs (eds)
The Brown-Driver-Briggs Hebrew and Englisch Lexicon. With an Appendix Containing the Biblical Aramaic : Coded With the Numbering System from Strong's Exhaustive Concordance of the Bible
A trio of eminent Old Testament scholars, Francis Brown, R. Driver, and Charles Briggs, spent over twenty years researching, writing, and preparing The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon. Since it first appeared in the early part of the twentieth century, BDB has been considered the finest and most comprehensive Hebrew lexicon available to the English-speaking student. Based upon the classic work of Wilhelm Gesenius, the "father of modern Hebrew lexicography," BDB gives not only dictionary definitions for each word, but relates each word to its Old Testament usage and categorizes its nuances of meaning. BDB's exhaustive coverage of Old Testament Hebrew words, as well as its unparalleled usage of cognate languages and the wealth of background sources consulted and quoted, render BDB and invaluable resource for all students of the Bible.
Reprinted from the 1906 edition, Boston.
Hendrickson, 2003 (7-th printing), geb, 1185 pp, € 36.95, 9781565632066
winkelwagen
Clines, D.J.A. (ed)
The Dictionary of Classical Hebrew, set vol 1-8, Aleph-Taw
Unlike previous dictionaries, which have been dictionaries of biblical Hebrew, this is the first dictionary of the classical Hebrew language to include the Bible, Ben SIra, the Dead Sea Scrolls, and all the other known Hebrew inscriptions and manuscripts.
This Dictionary covers the period from the earliest times to 200 CE. It lists and analyses every occurrences of each Hebrew word that occurs in texts of that period, with an English translation of every Hebrew word and phrase cited.
Among its special features are: a list of the non-biblical texts cited (especially the Dead Sea Scrolls), a word frequency index for each letter of the alphabet, a substantial bibliography (from Volume 2 onward) and an English-Hebrew index in each volume.
Series: The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield Phoenix Press, 2011, geb, 457, 660, 424, 642, 957, 999, 679, 817 pp, € 799.00, 9781906055165
winkelwagen
Clines, D.J.A. (ed)
The Dictionary of Classical Hebrew : V. 1. Aleph
Unlike previous dictionaries, which have been dictionaries of biblical Hebrew, it is the first dictionary of the classical Hebrew language to cover not only the biblical texts but also Ben Sira, the Dead Sea Scrolls and the Hebrew inscriptions.
This Dictionary covers the period from the earliest times to 200 CE. It lists and analyses every occurrence of each Hebrew word that occurs in texts of that period, with an English translation of every Hebrew word and phrase cited.
Among its special features are: a list of the non-biblical texts cited (especially the Dead Sea Scrolls), a word frequency index for each letter of the alphabet, a substantial bibliography (from Volume 2 onward) and an English - Hebrew index in each volume.
With the publication of vol 8 the dictionary is completed, but a revision of the first volume is planned and a supplementary volume 9 with Addenda, Corrigenda and Index.
Series: The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield Phoenix Press, 1993, geb, 450pp, € 202.50, 9781905048755
winkelwagen
Clines, D.J.A. (ed)
The Dictionary of Classical Hebrew : V. 2. Beth-Waw
Unlike previous dictionaries, which have been dictionaries of biblical Hebrew, it is the first dictionary of the classical Hebrew language to cover not only the biblical texts but also Ben Sira, the Dead Sea Scrolls and the Hebrew inscriptions.
This Dictionary covers the period from the earliest times to 200 CE. It lists and analyses every occurrence of each Hebrew word that occurs in texts of that period, with an English translation of every Hebrew word and phrase cited.
Among its special features are: a list of the non-biblical texts cited (especially the Dead Sea Scrolls), a word frequency index for each letter of the alphabet, a substantial bibliography (from Volume 2 onward) and an English - Hebrew index in each volume.
With the publication of vol 8 the dictionary is completed, but a revision of the first volume is planned and a supplementary volume 9 with Addenda, Corrigenda and Index.
Series: The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield Phoenix Press, 1995, geb, 660pp, € 202.50, 9781905048762
winkelwagen
Clines, D.J.A. (ed)
The Dictionary of Classical Hebrew : V. 3. Zayin-Tet
Unlike previous dictionaries, which have been dictionaries of biblical Hebrew, it is the first dictionary of the classical Hebrew language to cover not only the biblical texts but also Ben Sira, the Dead Sea Scrolls and the Hebrew inscriptions.
This Dictionary covers the period from the earliest times to 200 CE. It lists and analyses every occurrence of each Hebrew word that occurs in texts of that period, with an English translation of every Hebrew word and phrase cited.
Among its special features are: a list of the non-biblical texts cited (especially the Dead Sea Scrolls), a word frequency index for each letter of the alphabet, a substantial bibliography (from Volume 2 onward) and an English - Hebrew index in each volume.
With the publication of vol 8 the dictionary is completed, but a revision of the first volume is planned and a supplementary volume 9 with Addenda, Corrigenda and Index.
Series: The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield Phoenix Press, 1996, geb, 550pp, € 202.50, 9781905048779
winkelwagen
Clines, D.J.A. (ed)
The Dictionary of Classical Hebrew : V. 4. Yodh-Lamedh
Unlike previous dictionaries, which have been dictionaries of biblical Hebrew, it is the first dictionary of the classical Hebrew language to cover not only the biblical texts but also Ben Sira, the Dead Sea Scrolls and the Hebrew inscriptions.
This Dictionary covers the period from the earliest times to 200 CE. It lists and analyses every occurrence of each Hebrew word that occurs in texts of that period, with an English translation of every Hebrew word and phrase cited.
Among its special features are: a list of the non-biblical texts cited (especially the Dead Sea Scrolls), a word frequency index for each letter of the alphabet, a substantial bibliography (from Volume 2 onward) and an English - Hebrew index in each volume.
With the publication of vol 8 the dictionary is completed, but a revision of the first volume is planned and a supplementary volume 9 with Addenda, Corrigenda and Index.
Series: The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield Phoenix Press, 1998, geb, 500pp, € 202.50, 9781905048786
winkelwagen
Clines, D.J.A. (ed)
The Dictionary of Classical Hebrew : V. 5. Mem-Nun
Unlike previous dictionaries, which have been dictionaries of biblical Hebrew, it is the first dictionary of the classical Hebrew language to cover not only the biblical texts but also Ben Sira, the Dead Sea Scrolls and the Hebrew inscriptions.
This Dictionary covers the period from the earliest times to 200 CE. It lists and analyses every occurrence of each Hebrew word that occurs in texts of that period, with an English translation of every Hebrew word and phrase cited.
Among its special features are: a list of the non-biblical texts cited (especially the Dead Sea Scrolls), a word frequency index for each letter of the alphabet, a substantial bibliography (from Volume 2 onward) and an English - Hebrew index in each volume.
With the publication of vol 8 the dictionary is completed, but a revision of the first volume is planned and a supplementary volume 9 with Addenda, Corrigenda and Index.
Series: The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield Phoenix Press, 2001, geb, 960pp, € 202.50, 9781905048793
winkelwagen
Clines, D.J.A. (ed)
The Dictionary of Classical Hebrew : V. 6. Samekh, Ayin and Pe
Unlike previous dictionaries, which have been dictionaries of biblical Hebrew, it is the first dictionary of the classical Hebrew language to cover not only the biblical texts but also Ben Sira, the Dead Sea Scrolls and the Hebrew inscriptions.
This Dictionary covers the period from the earliest times to 200 CE. It lists and analyses every occurrence of each Hebrew word that occurs in texts of that period, with an English translation of every Hebrew word and phrase cited.
Among its special features are: a list of the non-biblical texts cited (especially the Dead Sea Scrolls), a word frequency index for each letter of the alphabet, a substantial bibliography (from Volume 2 onward) and an English - Hebrew index in each volume.
With the publication of vol 8 the dictionary is completed, but a revision of the first volume is planned and a supplementary volume 9 with Addenda, Corrigenda and Index.
Series: The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield Phoenix Press, 2007, geb, 999 pp, € 202.50, 9781905048809
winkelwagen
Clines, D.J.A. (ed)
The Dictionary of Classical Hebrew : V. 7. Sade, Qoph, Resh
Unlike previous dictionaries, which have been dictionaries of biblical Hebrew, it is the first dictionary of the classical Hebrew language to cover not only the biblical texts but also Ben Sira, the Dead Sea Scrolls and the Hebrew inscriptions.
This Dictionary covers the period from the earliest times to 200 CE. It lists and analyses every occurrence of each Hebrew word that occurs in texts of that period, with an English translation of every Hebrew word and phrase cited.
Among its special features are: a list of the non-biblical texts cited (especially the Dead Sea Scrolls), a word frequency index for each letter of the alphabet, a substantial bibliography (from Volume 2 onward) and an English - Hebrew index in each volume.
With the publication of vol 8 the dictionary is completed, but a revision of the first volume is planned and a supplementary volume 9 with Addenda, Corrigenda and Index.
Series: The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield Phoenix Press, 2010, geb, 679 pp, € 202.50, 9781906055523
winkelwagen
Clines, D.J.A. (ed)
The Dictionary of Classical Hebrew : V. 8. Sin - Taw
This is the first dictionary of the classical Hebrew language to cover not only the biblical texts but also Ben Sira, the Dead Sea Scrolls and the Hebrew inscriptions. It is the first dictionary to analyse the exact sense of every occurrence of every word, to follow every Hebrew word or phrase with an English equivalent, to print a frequency table of occurrences of each word, and to provide an English-Hebrew index.
Not least among its features is an extraordinarily rich bibliography surveying special lexicographical studies over the last century, and adding more than 50% attested and proposed words to the stock of the Hebrew lexicon.
This volume completes the 8-volume Dictionary, but two more volumes are planned: a revision of the first volume and a supplementary volume 9 with Addenda, Corrigenda and Index.
Sheffield Phoenix Press, 2012, geb, 817 pp, € 202.50, 9781906055530
winkelwagen
Coetzee, A.W.
Tiberian Hebrew Phonology: Focussing on Consonant Clusters
This work investigates the phonology of Tiberian Hebrew words ending on consonant clusters on the underlying level. This is achieved by first evaluating how these words were treated by traditional pre-generative grammars of Hebrew. This section of the study serves primarily to indicate the shortcomings in these explanations, and to indicate thereby the need for a generative study of these words. Thereafter the treatment of these words in terms of traditional generative phonology is discussed. In this section the explanations offered by two noted scholars in the field, Malone and Garr, are evaluated and compared. It is argued that these explanations are by far more adequate than the pre-generative explanations, but that they still miss some substantial linguistic generalisations. Finally, a proposal is offered for how these words can be treated in a non-linear approach to generative phonology. In this section the focus falls primarily on syllabification and how the site of vowel epenthesis is predicted by this process. The contribution of this study is twofold: On the one hand it offers the first detailed analysis of an aspect of the standard textbook Tiberian Hebrew Phonology of Malone (1993). On the other hand, it opens up the study of Tiberian Hebrew phonology to more recent developments in phonological theory.
Studia Semitica Neerlandica 38, Van Gorcum, 1999, geb, 215 pp, € 115.00, 9789023234319
winkelwagen
Davidson, Benjamin
The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon
This volume lists alphabetically every Hebrew word as it appears in the Old Testament. The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon offers grammatical analysis and a meaning according to a word's derivation. An analytical lexicon helps the beginning and intermediate student of Hebrew identify the root words of difficult Hebrew forms.
Hendrickson, 2002, geb, 784 pp, € 36.95, 9780913573037
winkelwagen
Davies, G.
Ancient Hebrew Inscriptions, Vol 2. Corpus and Concordance
This is the sequel to the first volume of Ancient Hebrew Inscriptions: Corpus and Concordance, published in 1991.

It contains some 750 inscriptions from the Old Testament period which were mainly published for the first time between 1990 and 2000. Some were discovered in regular archaeological excavations, others come from private collections. The new material includes ostraca from different sites, which are of religious, literary and historical importance, and extensive information about the personal names which were in use in the biblical period. The number of coin-legends and other texts from the Persian and early Hellenistic periods has also been enlarged. Each text is supplied with a brief description, an approximate date and publication information. The concordance provides an easy way to discover which Hebrew words and proper names occur in non-biblical sources and helps greatly to widen the basis for Hebrew language study.

Cambridge UP, 2003, geb, 263 pp, € 138.00, 9780521829991
winkelwagen
Depuydt, L.
Catalogue of Coordinates and Satellites of the Middle Egyptian Verb
Peeters, 1996, pap, 244 pp, € 37.00, 9789068317909
winkelwagen
Doukhan, J.B.
Hebrew for Theologians. A Textbook for the Study of Biblical Hebrew in Relation to Hebrew Thinking
It has been said that the teaching of biblical Hebrew as a "dead language" has killed it a second time. Shaking traditional views, this book sets the "sacred language"within the life and dynamics of Hebrew thinkingoa method that makes learning Hebrew easy, exciting, and theologically relevant. Doukhan uses both deductive and inductive methods in order to make his case. The book contains original mnemonic devices and tables, and a brief summary of Hebrew grammar and vocabulary at the end of the book.
University Press of America, 1994, pap, 243 pp, € 52.50, 9780819192691
winkelwagen
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu den Kleinen Propheten I (Hosea bis Jona)
Oekumenischer Verlag, 1981, pap, 72 pp, € 8.70, 9783875984248
winkelwagen
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu den Kleinen Propheten II (Micha bis Maleachi)
Oekumenischer Verlag, 1991, pap, 112 pp, € 9.70, 9783875984255
winkelwagen
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu den Psalmen
Oekumenischer Verlag, 1976, pap, 184 pp, € 11.25, 9783875984170
winkelwagen
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu Exodus 1-12
Oekumenischer Verlag, 1975, pap, 154 pp, € 19.90, 9783875984033
winkelwagen
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu Exodus 13-40
Oekumenischer Verlag, 1994, pap, 31 pp, € 6.90, 9783875984040
winkelwagen
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu Ezechiel 1-27
Oekumenischer Verlag, 1992, pap, 128 pp, € 10.70, 9783875984224
winkelwagen
   
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu Genesis 1-25
Oekumenischer Verlag, 1989, pap, 72 pp, € 11.00, 9783875984019
winkelwagen
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu Genesis 26-50
Oekumenischer Verlag, 1987, pap, 72 pp, € 9.50, 9783875984026
winkelwagen
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu Jeremia
Oekumenischer Verlag, 1975, pap, 265 pp, € 13.00, 9783875984217
winkelwagen
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu Jesaja
Oekumenischer Verlag, 1986, pap, 160 pp, € 10.70, 9783875984200
winkelwagen
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu Josua
Oekumenischer Verlag, 1975, pap, 96 pp, € 9.00, 9783875984095
winkelwagen
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu Leviticus und Numeri
Oekumenischer Verlag, 1991, pap, 88 pp, € 9.00, 9783875984071
winkelwagen
Edel, R.-F.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zum Buch Hiob
Oekumenischer Verlag, 1991, pap, 168 pp, € 10.70, 9783875984163
winkelwagen
Ellis, Robert Ray
Learning to read Biblical Hebrew. An introductory Grammar
This volume can guide anyone to read the Old Testament in its original language by teaching the basics of Hebrew grammar, vocabulary, and syntax. The step-by-step approach offers thorough illustrations by means of biblical examples, and all the basic elements of the Hebrew grammar are logically presented. This study communicates in a clear language and moves at a reasonable pace for students to learn through a deductive approach.
Baylor UP, 2006, geb, 387 pp, € 34.50, 9781932792560
winkelwagen
Ernst, A.B.
Kurze Grammatik des Biblischen Hebraisch
Diese Kurze Grammatik führt systematisch in die Schrift- und Lautlehre sowie die Formen- und Satzlehre des Biblischen Hebräisch ein. Zahlreiche Schautafeln und Paradigmen erschließen die hebräische Sprache des Alten Testaments übersichtlich. Merksätze helfen, auch das scheinbar Komplizierte zu verstehen und zu behalten. Die Grammatik will als Referenzgrammatik und Nachschlagewerk beim Hebräischstudium an Schule oder Hochschule dienen, ebenso bei der Repetition und Erarbeitung hebräischer Texte.
Neukirchener, 2008, geb, 184 pp, € 28.50, 9783788723217
winkelwagen
Fitzmyer, J.A. & D. J. Harrington
A Manual of Palestinian Aramaic Texts
Bilica et Orientalia 34, Editrice Pontifico Istituto Biblico, 2002 (3-d reprint), pap, 373 pp, € 38.50, 9788876533341
winkelwagen
Fohrer, G. (Hg.)
Hebraisches und aramaisches Worterbuch zum Alten Testament, 3. durchges. Aufl.
W.de Gruyter, 1997, pap, 331 pp, € 33.50, 9783110161076
winkelwagen
Gesenius, W.
Hebraisches und Aramaisches Handworterbuch uber das Alte Testament, 17. Auflage
Springer, 1962, geb, 1013 pp, € 78.00, 9783540028239
winkelwagen
Gesenius, W. / Kautzsch, E. (ed. & enlarged)
Gesenius Hebrew Grammar
One of the most comprehensive books on the Hebrew language, it covers all aspects, including word roots and derivatives, prefixes and suffixes, syntax and pronunciation. Filled with features, like historical background on the Hebrew language and grammar, this is an indispensable resource for the study of ancient languages and Biblical texts.
Dover Books on Language, Dover, 2006, pap, 598 pp, € 23.95, 9780486443447
winkelwagen
Glinert, L.
Modern Hebrew. An Essential Grammar
This third edition of Modern Hebrew: An Essential Grammar is an up-to-date and practical reference guide to the most important aspects of modern Hebrew, as used by contemporary native speakers of the language. Presenting an accessible description of the language, this user-friendly text focuses on the real patterns of use today. A reference source for the learner and user of Hebrew irrespective of level, it sets out the complexities of the language in short, readable sections that are clear and free from jargon.

Features of this updated edition include:
* expanded coverage of nouns, verbs and adjectives
* more examples throughout
* a full exercise key
* a glossary of grammatical terms.
Well presented and easy to use, Modern Hebrew: An Essential Grammar is ideal either for independent study or for students in schools, colleges, universities and adult education.

Essential Grammars Series, Routledge, 2005, pap, 300 pp, € 40.50, 9780415700825
winkelwagen
Gossmann, H.-C.
Hebraeisch-Deutsche Praeparation zu Qohaelaet
Oekumenischer Verlag, 1989, pap, 36 pp, € 6.90, 9783875984194
winkelwagen
Green, J.S., G.B. Lester & J.F. Scrivner
Handbook to a Grammar for Biblical Hebrew
This Handbook is a companion to the widely used and standard text, A Grammar for Biblical Hebrew (revised edition), by C. L. Seow. It has been thoroughly and successfully field-tested in various settings for studying biblical Hebrew.

For each exercise in the Grammar, this volume refreshes the student on lessons already learned, reinforces explanations and terms used in the lesson, explains concepts not yet covered, provides an annotated answer key, offers practical helps and tips, and cites relevant information in the standard dictionaries and reference grammars. The Handbook helps students make the most of the introductory grammar, in the classroom or for self-guided study. The reference to the major research grammars and lexicons will enable the student and instructor to take learning and teaching to a more advanced level in studying and translating biblical Hebrew.

Abingdon Press, 2005, pap, 134 pp, € 16.95, 9780687008346
winkelwagen
Griess, Dr. I. J.
Syntactical Comparisons Between Classical Hebrew and Classical Arabic. A Study Based on the Translation of Mohammad Ids Arabic Grammar
This title introduces the reader to the different grammatical schools of Arabic, including the resurgence of 'Judaeo-Arabic' - traditional Hebrew grammar based on Arabic paradigms. This work includes a translation of Mohammad cId's standard Arabic Grammar which introduces the reader to the main divisions of Arabic grammar as taught by Semitic scholars and native experts. Hebrew parallels and explanatory comments have been aligned wherever applicable. Also included in this title is a section focusing on topics directly related to Hebrew syntax; significantly helpful in better understanding the ornamentation of Biblical Hebrew.
Edwin Melllen Press, 2008, geb, 330 pp, € 130.00, 9780773450134
winkelwagen
Groom, S.
Linguistic Analysis of Biblical Hebrew
Many linguistic tools and methods are applied to biblical texts in order to gain meaning from them. Such applications do not always take into account the perspective of the investigators, the presuppositions of the method used and the nature of the material to which it is applied. These are all factors that influence the meaning obtained from the text. Sue Groom takes us through the pitfalls and limitations of the various methods available and considers textual transmission, diachronic and dialectical variation and the impact these have on the relationship between reader, author and text.Combining a critical account of long establishedapproaches to Hebrew meanings with a lucid introduction to newer and more recent methodssuch as lexical semantics and text linguistics, this illuminating read will be of interest to those who have previously studied Hebrew as well asthose who know no Hebrew or would like to start somewhere.
Paternoster Press, 2003, pap, 207 pp, € 37.00, 9781842271643
winkelwagen
Gzella, Holger
De eerste wereldtaal. De geschiedenis van het Aramees
Het Aramees is een exotische taal, maar duikt toch overal op. In de wereldrijken van het oude Nabije Oosten was het Aramees de ambtelijke taal: delen van de Bijbel, de Dode-Zeerollen en de joodse traditieliteratuur zijn in het Aramees geschreven, en Jezus en zijn tijdgenoten in het Romeinse Syrie-Palestina spraken een Aramees dialect. Het ligt ten grondslag aan de oosters-christelijke traditie, wordt sinds de vroegmoderne tijd op westerse universiteiten onderwezen, inspireert de populaire cultuur en wordt nog steeds gesproken, onder meer door minderheden in Nederland.

De rijke geschiedenis van het Aramees verbindt het oude met het moderne Nabije Oosten. De taal wordt hier voor het eerst op een levendige en wetenschappelijk gefundeerde manier beschreven, vanaf zijn vroegste verschijning, via allerlei opeenvolgende politieke en sociale contexten, tot nu toe. Het gaat daarbij niet alleen om de taal, maar ook om de Aramese cultuur. Duidelijk wordt dat deze wereldtaal van grote invloed is geweest op de wereld zoals we die nu kennen.

Athenaeum, 2017, geb, ca 400 pp, € 35.00, 9789025307011
winkelwagen
Hackett, J. A.
A Basic Introduction to Biblical Hebrew. with CD
Linguistics expert and long-time educator Hackett offers a robust introduction to biblical Hebrew grammar and the Masoretic text. All exercises from Hebrew to English are taken from the Old Testament: those in earlier lessons with slight modification suitable to the experience of the student; those exercises found in the later lessons are taken from the Masoretic test of the Old Testament without modification, but with footnotes to explain unusual or advanced formations. Classroom tested and suitable for self-study as well, this quick-moving one-semester course (30 lessons) features clear, readable explanations, exercises, and examples that provide students with an effective foundation in original language usage. This text-book is also suitable for an entire first-year's study of Biblical Hebrew conducted at a slower place. Course work includes an overview of the history of the Hebrew Bible; deductive lessons on recognition, drawing, and pronunciation of consonants and vowels; memorization and recitation of the alphabet; and proper spelling of words; as well inductive experience in translating biblical passages. Excellent textbook for students who wish to progress beyond using simple reference works and ideal for those who wish to read the Hebrew Bible deeply, widely, and accurately, as well as for any who wish to pursue advanced studies in the Hebrew Scriptures.
Hendrickson Publishers, 2010, geb, 302 pp, € 37.90, 9781598560282
winkelwagen
Hoffman, J.M.
In the Beginning. A Short History of the Hebrew Language
Hebrew as a language is just over 3,000 years old, and the story of its alphabet is unique among the languages of the world. Hebrew set the stage for almost every modern alphabet, and was arguably the first written language simple enough for everyone, not just scribes, to learn, making it possible to make a written record available to the masses for the first time. Written language has existed for so many years - since around 3500 BCE - that most of us take it for granted. But as Hoffman reveals in this entertaining and informative work, even the idea that speech can be divided into units called "words" and that these words can be represented with marks on a page, had to be discovered. As Hoffman points out, almost every modern system of writing descends from Hebrew; by studying the history of this language, we can learn a good deal about how we express ourselves today. Hoffman follows and decodes the adventure that is the history of Hebrew, illuminating how the written record has survived, the significance of the Dead Sea Scrolls and ancient translations, and attempts to determine how the language actually sounded. He places these developments into a historical context, and shows their continuing impact on the modern world. This sweeping history traces Hebrew's development as one of the first languages to make use of vowels. Hoffman also covers the dramatic story of the rebirth of Hebrew as a modern, spoken language. Packed with lively information about language and linguistics and history, In the Beginning is essential reading for both newcomers and scholars interested in learning more about Hebrew and languages in general.
New York UP, 2004, geb, 263 pp, € 47.00, 9780814736548
winkelwagen
Jagersma, H.
Bijbels Hebreeuws / basiscursus
Wie thuis wil raken in het Bijbels Hebreeuws heeft in deze methode een uitstekende leerschool gevonden. Gekoppeld aan acht verhalende hoofdstukken uit het boek Genesis verwerft de gebruiker zich een basiskennis van Hebreeuwse grammatica en syntaxis. Bovendien beheerst de student na bestudering een woordenschat van circa 600 woorden. De hoofdstukken hebben steeds dezelfde opbouw. Het uitgangspunt ligt in de bijbeltekst, dan volgen de onderdelen "Schrift en klankleer", "Vertaling en grammatica", "Opdracht" en "Herhaling". Aan het einde van het boek zijn een woordenlijst en index opgenomen. Deze cursus is ontstaan vanuit ruim 15 jaar onderwijs. Zo is er een overzichtelijk, in de praktijk geijkt leerboek ontstaan, zeer bruikbaar in het onderwijs en geschikt voor zelfstudie.

De auteur, prof. dr. H. Jagersma, doceerde ruim vijftien jaar Hebreeuws en Oude Testament aan de Universitaire Faculteit voor Protenstantse Godgeleerdheid in Brussel. Op zijn naam staan veel publicaties, o.a. ook De bijbel lezen hoe kun je dat?. Voor het Bijbels Hebreeuws schreef hij een basiscursus en een vervolgcursus.

Importantia, 2009, geb, € 27.95, 9789057190858
winkelwagen
Jagersma, H.
Bijbels Hebreeuws / vervolgcursus
Wie thuis wil raken in het Bijbels Hebreeuws heeft in de tweedelige methode Bijbels Hebreeuws een uitstekende leerschool gevonden. Na bestudering van het eerder verschenen deel "Basiscursus" beschikt de gebruiker over een basale kennis van de Hebreeuwse grammatica en bestaat zijn woordenschat uit circa 600 woorden. Bestudering van de vervolgcursus brengt de kennis van het Hebreeuws bij de student op het peil dat in het algemeen aan de theologische faculteiten gevraagd wordt.

De auteur, prof. dr. H. Jagersma, doceerde ruim vijftien jaar Hebreeuws en Oude Testament aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. Op zijn naam staan veel publicaties, o.a. ook De bijbel lezen hoe kun je dat?

Importantia, 2009, geb, € 24.95, 9789057190865
winkelwagen
   
Jouon, P.P.
Grammaire de l'Hebreu Biblique (Reimpression photomechanique 1987)
van 37.50 voor 22.50
Institut Biblique Pontifical, 1923/ 1987, pap, 542 + 150 pp, € 22.50
winkelwagen
Jouon, P. , T. Muraoka
A Grammar of Biblical Hebrew, Third Reprint of the Second Edition, with Corrections
Part One: Orthography and Phonetics, Part Two: Morphology, Part Three: Syntax. Paradigms, Indices and Bibliography

This Grammar of the Hebrew language is one of the most complete such grammars in the English language. Already well known in its two-volume first edition [Subsidia Biblica n. 14], this is the most extensive revision yet of one of the most complete Hebrew Grammars available in English. That first edition of 1991 was, in its turn, based on the original work in French by Paul Jouon published for the first time in 1923. This edition brings the work up to the present by taking account of developments in our understanding of the Hebrew language during the intervening years. For the first time the work is presented in a single volume. Professor Muraoka hopes that this helps to make the book more attractive and the content easier to use. As with the earlier edition students of the Old Testament, Hebrew and Semitics who have a basic knowledge of Biblical Hebrew will find much useful insight and information here.

Subsidia Biblica 27, Gregorian & Biblical Press / Editrice Pontifico Istituto Biblico, 2006 / 2011, geb, 772 pp, € 75.00, 9788876536298
winkelwagen
Keulen, P.S.F. van & W.Th.Peursen (eds)
Corpus Linguistics and Textual History. A Computer-Assisted Interdisciplinary Approach to the Peshitta
Over the years the use of computers for research has become increasingly important in Biblical Studies. However, a combination of computational linguistics with diachronic text-critical and text-historical approaches has hardly ever taken place. Quite often, there is mutual misunderstanding between computational linguistics and more traditional approaches in the field of linguistics and textual analysis. For example, in computer-assisted research of modern text corpora it is common to treat the text as an unequivocal and unidimensional sequence of characters. In Biblical Studies, however, either text is considered an abstraction, the result of a scholarly reconstruction based on the extant textual witnesses. Here a fundamental difference in approach reveals itself. The present volume tries to overcome the misunderstanding between the various disciplines and to establish how a fruitful interaction of information technology, linguistics and textual criticism, can contribute to the analysis of ancient texts. It addresses questions concerning the confrontation between synchronic and diachronic approaches, the role of linguistic analysis in the interpretation of texts, and the interaction of linguistic theory and the analysis of linguistic data. The first section of this volume contains the papers presented at the CALAP seminar 2003. In the second section different aspects of the interdisciplinary analysis are applied to a selected passage from the Peshitta of Kings.
Studia Semitica Neerlandica 48, Van Gorcum, 2006, geb, 370 pp, € 109.00, 9789023241942
winkelwagen
Khan, G.
A Grammar of Neo-Aramaic. The Dialect of the Jews of Arbel
Being direct descendants of the Aramaic spoken by the Jews in antiquity, the still spoken Jewish Neo-Aramaic dialects of Kurdistan deserve special and vivid interest. Geoffrey Khan's "A Grammar of Neo-Aramaic" is a unique record of one of these dialects, now on the verge of extinction. This volume, the result of extensive fieldwork, contains a description of the dialect spoken by the Jews from the region of Arbel (Iraqi Kurdistan), together with a transcription of recorded texts and a glossary. The "grammar" consists of sections on phonology, morphology and syntax, preceded by an introductory chapter examining the position of this dialect in relation to the other known Neo-Aramaic dialects. The transcribed "texts" record folktales and accounts of customs, traditions and experiences of the Jews of Kurdistan.
Handbook of Oriental Studies. Section 1 Ancient Near East, 47, Brill, 1999, geb, xxii, 586 pp, € 233.00, 9789004115101
winkelwagen
   
Koehler, L. & W. Baumgartner
Hebraisches und Aramaisches Lexikon zum Alten Testament, Dritte Auflage, 5 Bnd.
Also in English (set, 5 vols) € 500,32 (prices aug 2003)
Brill, 1967-1995, geb, 1800 pp, € 550.00
winkelwagen
Koehler, L. & W. Baumgartner
The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old testament, CD-Rom edition
Koehler, Baumgartner and Stamm's The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (HAL), is widely recognized as being the standard modern dictionary for Biblical Hebrew. In combining scholarly thoroughness with easy accessibility, this dictionary meets the needs of a wide range of users. The CD-ROM edition of the dictionary not only contains all the information available in the print edition of HAL, but also provides additional features that enhance its usefulness considerably. This updated version includes the Aramaic Lexicon. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament on CD-ROM for Windows uses the Logos Library System Software. System requirements: Microsoft Windows version 3.1 or higher, 12Mb of RAM, 20Mb of free hard disk space, CD-ROM player. Functionality The functionality of the CD-ROM includes the exact reproduction of the character and paragraph formatting of the print edition. Additional functionality comes especially with the possibility of article-based navigation and extensive, language-aware, searching of Hebrew and related languages, e.g. full-text, Boolean, and proximity searches. Furthermore, every 'see also' cross-reference to other articles in the dictionary is be made into a hyperlink. Biblical references are also enabled to be hyperlinks to Biblical texts. As an aid to the reader, all abbreviations are turned into hotspots, activating window pop-ups with the full expansion of the abbreviation.
Brill, 2001, CD-Rom, € 190.75, 9789004123519
winkelwagen
Koehler, L. & W. Baumgartner
The Hebrew & Aramaic Lexicon of the Old Testament. Study Ed., 2 Vols
In this Study Edition the complete vocabulary of the Hebrew Bible, including those parts of books which are written in Aramaic, is available. The dictionary combines scholarly thoroughness with easy accessibility, and so meets the needs of a wide range of users. The enormous advances that have taken place in the field of Semitic linguistics since the days of the older dictionaries of Classical Hebrew are well documented and assessed, as well as the often detailed discussions in modern Bible commentaries of words where the meaning is particularly difficult. But the alphabetical ordering of entries rather than the traditional arrangement of words according to their roots is particularly helpful to the new student, and also saves the advanced user much time. This 2 volumes edition is an unabridged version of the five volume edition of The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament.
Brill, 2001, geb, 2094 pp, € 229.00, 9789004124455
winkelwagen
Koehler, L., W. Baumgartner
Hebraisches und aramaisches Lexikon zum Alten Testament, Studien Edition (2 vol. set)
Neu bearbeitet von Walter Baumgartner, Johann Jakob Stamm und Benedikt Hartmann. Unter Mitarbeit von Zeev Ben-ḥayyim, Eduard Yechezkel Kutscher und Philippe Reymond, BY ORDER
Brill, 2004, geb, dl. 1 cxviii, 858 pp. dl. 2 vii, 952 pp, € 225.00, 9789004140370
winkelwagen
Kouwenberg, N.J.C.
Gemination in the Akkadian Verb
Studia Semitica Neerlandica 32, Van Gorcum, 1997, pap, 493 pp, € 176.00, 9789023232551
winkelwagen
Lemans / Mulder
Hebreeuws-Nederlands Handwoordenboek op het Oude Testament
Uitgebreid woordenboek van het bijbels Hebreeuws.
Importantia, 2007/2010, geb, 706 pp, € 42.50, 9789057191183
winkelwagen
Lettinga, J. P. , Martin Baasten, W.Th. van Peursen
Grammatica van het Bijbels Hebreeuws en Leerboek van het Bijbels Hebreeuws
De twaalfde editie van de standaard Hebreeuwse Grammatica. Deze grammatica biedt een overzicht van de beginselen van het Bijbels Hebreeuws. Het werk is in eerste instantie geschreven voor de beginnende student, maar is eveneens nuttig voor gevorderden. Het boek heeft ruime aandacht voor de historische ontwikkeling van het Bijbels Hebreeuws en bevat een uitvoerige behandeling van de syntaxis. De Grammatica is ook bedoeld als naslagwerk naast het bijbehorende Leerboek van het Bijbels Hebreeuws, waarin de stof in zorgvuldig opgebouwde lessen didactisch verantwoord wordt aangeboden. Deze twaalfde editie is geheel herzien en in overeenstemming gebracht met recente inzichten in de hebraistiek en de taalkunde; zij bevat een aanzienlijk aantal aanvullingen en verbeteringen ten opzichte van de elfde editie ( isbn 9789004118096).
Brill, 2012, pap, 418 pp, € 74.20, 9789004214484
winkelwagen
Malessa, Michael
Untersuchungen zur verbalen Valenz im biblischen Hebraisch
Im biblischen Hebraisch bestimmt wie in anderen Sprachen die Valenz eines Verbs die Zahl und die Form der Erganzungen. Die Form verbaler Erganzungen kann jedoch variieren. Wichtige Aspekte dieser Variation werden im vorliegenden Band umfassend beschrieben und erklart, wobei syntaktische, semantische und sprachgeschichtliche Gesichtspunkte berucksichtigt werden. Im einzelnen werden die Markierung direkter Objekte und der Wechsel zwischen direkten Objekten und Prapositionalobjekten beziehungsweise zwischen verschiedenen Prapositionen bei Prapositionalobjekten untersucht. Der Gebrauch der Praposition Lamed bei Infinitiven und unterschiedliche Konstruktionen zum Ausdruck der Wahrnehmung von Sachverhalten werden ebenfalls behandelt. Das Buch liefert dadurch einen Beitrag zum Verstandnis der althebraischen Syntax, der Semantik bestimmter syntaktischer Konstruktionen und der geschichtlichen Entwicklung des biblischen Hebraisch. Es richtet sich an Alttestamentler, Hebraisten und andere sprachwissenschaftlich Interessierte.
Studia Semitica Neerlandica 49, Van Gorcum, 2006, geb, 248 pp, € 121.75, 9789023242406
winkelwagen
Mansoor, M.
Key to Biblical Hebrew Step by Step, vol 2: Readings from the book of Genesis
Baker Books, 1985, pap, 61 pp, € 15.50, 9780801061820
winkelwagen
Michel, D.
Grundlegung einer hebraeischen Syntax. Teil 1: Sprachwissenschaftliche Methodik Genus und Numerus des Nomens
Neukirchener, 1977, 2e oplage 2004, pap, 94 pp, € 22.95, 9783788704919
winkelwagen
Michel, D.
Grundlegung einer hebraeischen Syntax. Teil 2: Der hebraeische Nominalsatz
Die Grundlegung einer hebraischen Syntax Teil 2 von Diethelm Michel (Teil 1: Sprachwissenschaftliche Methodik. Genus und Numerus des Nomens) bietet einen lange erwarteten Entwurf zur Grammatik des hebraischen Nominalsatzes. Michel unterscheidet drei verschiedene Arten von Nominalsatzen und beschreibt die Regeln, nach denen sie gebildet werden. Er bietet damit eine wichtige Verstehens- und Interpretationsvoraussetzung hebraischer Nominalsatze.
Neukirchener, 2004, pap, 260 pp, € 37.10, 9783788718824
winkelwagen
Midden, Piet J. van
Dat is Hebreeuws voor mij. Een werkboek bij een online cursus Bijbels Hebreeuws
Verbeterde en aangevulde 6e druk

Een kind kan de was doen riep de auteur bij gelegenheid, als hij voor een schoolbord en met een heus krijtje in de hand, uitlegde hoe je de wortel van een Hebreeuwse werkwoordsvorm kon achterhalen.
Die opmerking werd niet altijd door iedereen gewaardeerd. Als men het toch niet helemaal begreep, vond men zichzelf al gauw te dom om Hebreeuws te leren. En haakte men soms zomaar af. Doodzonde, want Bijbels Hebreeuws heeft een lage drempel, ook voor 40-plussers. Zeker in een digitale leeromgeving zoals de Universiteit van Tilburg (TiU) die heeft ontwikkeld.

Dit boek is gemaakt vanuit die leeromgeving en is bestemd voor beginners. Allerlei videocolleges, hulpmiddelen en oefeningen voor deze cursus staan op de server van TiU en kunnen door studenten in huis gehaald worden, desgewenst op een slimme telefoon. Ook zonder die digitale ruggensteun is dit boek goed te gebruiken, omdat het helemaal is opgezet vanuit vragen die studenten op het college stelden.

Het werkboek hoort bij de vrij toegankelijke website https://webapp.fkt.uvt.nl/bho

2VM Uitgeverij, 2011/2015, pap, 180 pp, € 26.00, 9789490393090
winkelwagen
Orr-stav, J.
Learn to Write the Hebrew Script. Aleph through the Looking Glass
Learn to Write the Hebrew Script presents a new and innovative approach to learning the Hebrew script. Drawing on the common ancestry of European and Hebrew alphabets and the natural inclinations of the writing hand, Orr-Stav shows how the Hebrew script may be understood and acquired almost intuitively through a three-step transformation of ordinary Roman-script cursive.

Thoroughly researched but written with a light touch and the empathy of someone who’s been there, Learn to Write the Hebrew Script uncovers several surprises and dispels much of the mystique of what is often an intimidating subject, making the script of the Old Testament much more accessible to millions of non-Hebrew speakers worldwide.

Yale UP, 2005, pap, 158 pp, € 21.75, 9780300113341
winkelwagen
Perez Fernandez , M.
An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew
In Greek and Roman Palestine we find a Hebrew dialect that had existed alongside the literary language of Biblical Hebrew but had followed its own pattern of development. After the destruction of the Temple, the rabbis elevated this dialect to the status of a literary language, "Rabbinic Hebrew", and employed it in the composition of the Mishnah, Tosefta, and halakhic midrashim. This volume is a practical grammar of Rabbinic Hebrew which incorporates the results of recent investigations in this field. Starting from a pedagogic perspective it contains vocabulary and exercises in every unit, and introduces readers to thinking of the Sages of Israel.
Brill, 1999, pap, 349p, € 58.50, 9789004109049
winkelwagen
Pimentel, J.
Woordenboek Hebreeuws- Nederlands
Deze editie is uitverkocht, maar klik hier voor de nieuwe uitgave, met de twee delen in een band, Nederlands-Hebreeuws/Hebreeuws-Nederlands

Voor alle taalfasen met transcriptie en tabellen (vervoegingen naamwoorden en werkwoorden) en lijsten (bijbelboeken, persoons- en aardrijkskundige namen, medische termen). Ontsloten door adequate inhoudsopgave. Werkwoorden op binjan (stamformatie). Afkortingenlijsten en gebruiksaanwijzingen bij de tabellen.
Bedoeld voor beginners tot matig gevorderden; semi-wetenschappelijk. Geschikt voor snelle naslag (kranten, eenvoudige literatuur, bijbel- en talmoedstudie op beginnersniveau).

D. Choekat & Zn / Sterngholt, 1997, pap, 494 pp, € 42.50, 9789060108864
winkelwagen
Price, James D.
A Theory for Biblical Translation. An Optimal Equivalence Model
This study provides a theory of Bible translation known as Optimal Equivalence. The author provides a general description of the theory as well as a formal description of Biblical Hebrew grammar and syntax based on a text-linguistic model of the language employing transformations at the phrase, clause, and text levels.
James D. Price was Professor of Hebrew and Old Testament at Temple Baptist Seminary in Chattanooga, Tennessee, from 1972-2005, and Academic Dean from 2000 to 2005.
Edwin Melllen Press, 2007, geb, 382 pp, € 131.00, 9780773452053
winkelwagen
Rabin, Ch.
The Development of the Syntax of Post-Biblical Hebrew
This volume is concerned with a historical development of the syntax of Hebrew in the post-Biblical periods, more specifically from the 12th to the 15th centuries as used in non-artistic prose in Southern France and Spain, a period in which the language underwent some changes. The author portrays and analyses these developments in relation to Biblical and Mishnaic Hebrew.
Studies in Semitic Languages and Linguistics, 29, Brill, 2000, geb, 208 pp, € 147.50, 9789004114333
winkelwagen
Rogland, M.
Alleged Non-Past Uses of Qatal in Classical Hebrew
This new monograph on the Hebrew verb examines those instances in which the qatal form (the so-called "perfect" or suffix conjugation) appears to refer to present or future events. The "gnomic," "prophetic," and "performative" perfects are each treated in turn. This study is especially intended for Hebrew linguists and scholars of the Old Testament, but its results will be of interest to scholars of other Semitic languages as well.
Studia Semitica Neerlandica 44, Van Gorcum, 2003, geb, 164pp, € 101.00, 9789023239734
winkelwagen
Rosenthal, Franz
A Grammar of Biblical Aramaic
7th expanded edition
Porta Linguarum Orientalium 5, Harrasowitz Verlag, 2006, pap, 107 pp, € 26.90, 9783447052511
winkelwagen
Saenz-Badillos, A.
A History of the Hebrew Language
A History of the Hebrew language is a comprehensive description of Hebrew from its Semitic origins and the earliest settlement of the Israelite tribes in Canaan to the present day. Although Hebrew is an 'oriental' language, it is nonetheless closely associated with Western culture as the language of the Bible and was used in writing by the Jews of Europe throughout the Middle Ages. It has also been newly revived in modern times as the language of the State of Israel. Professor Angel Saenz-Badillos sets Hebrew in the context of the Northwest Semitic languages and examines the origins of Hebrew and its earliest manifestations in ancient biblical poetry, inscriptions, and prose written before the Babylonian exile. He looks at the different mediaeval traditions of printing classical biblical Hebrew texts and the characteristic features of the post-exilic language, including the Hebrew of the Dead Sea Scrolls. He gives particular attention to Rabbinic and mediaeval Hebrew, especially as evidenced in writings from Spain. His survey concludes with the revival of the language this century in the form of Israeli Hebrew.
Cambridge UP, 1993 / 2000, pap, 371 pp, € 41.00, 9780521556347
winkelwagen
Sander, R. , K. Mayerhofer
Retrograde Hebrew and Aramaic Dictionary
This volume provides scholars with a singular device for the reconstruction and decipherment of Jewish ancient and rabbinic manuscripts, as well as inscriptions. How to reconstruct what broke away? Which word was once attested where only few characters are left? Questions like these emerge from working on ancient texts, for example the scrolls of Qumran, and can be solved with the dictionary presented. All the words of the retrograde dictionary are arranged alphabetically, beginning with the last letter up to the first. The dictionary does not add translations or meanings of words in any language. This retrograde dictionary takes into account all the ancient Hebrew and Aramaic texts in form of scriptures, scrolls, seals, ossuaries and documents reported in Palestine and dating up to 135 A.D, as well as the Words of Ahikar and other texts from the island of Elephantine.
Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, geb, 258 pp, € 91.95, 9783525550076
winkelwagen
Schneider, Wolfgang
Debarim. Ein Ubungsbuch fur den Hebraisch-unterricht
3. Aufl.
Wolfgang Schneider hat seine weltweit erfolgreiche Hebraische Grammatik fur die 9. Auflage neu bearbeitet: Die aussere Erscheinung ist erheblich moderner, ubersichtlicher und leserfreundlicher geworden. Aufbau und Paragraphenzahlung sind im Grossen und Ganzen gleich geblieben, damit man auch die neue Ausgabe zusammen mit dem Ubungsbuch benutzen kann. Beibehalten ist auch das didaktische Prinzip, nicht zur aktiven Beherrschung der Sprache zu fuhren, sondern zum Verstandnis biblischer Texte. Besonders die Formenlehre ist daraufhin durchgesehen und konsequenter auf dieses Ziel ausgerichtet worden. Neu sind viele vollstandige Ubersichtstabellen. In der Syntax ist der originelle textgrammatische Ansatz beibehalten, teilweise verdeutlicht und weiter ausgebildet.
Claudius Verlag, 2006, pap, 200 pp, € 22.95, 9783532711507
winkelwagen
Schneider, Wolfgang
Grammatik des biblischen Hebraisch. Ein Lehrbuch
Wolfgang Schneider hat seine weltweit erfolgreiche Hebraische Grammatik fur die 9. Auflage neu bearbeitet: Die aussere Erscheinung ist erheblich moderner, ubersichtlicher und leserfreundlicher geworden. Aufbau und Paragraphenzahlung sind im Grossen und Ganzen gleich geblieben, damit man auch die neue Ausgabe zusammen mit dem Ubungsbuch benutzen kann. Beibehalten ist auch das didaktische Prinzip, nicht zur aktiven Beherrschung der Sprache zu fuhren, sondern zum Verstandnis biblischer Texte. Besonders die Formenlehre ist daraufhin durchgesehen und konsequenter auf dieses Ziel ausgerichtet worden. Neu sind viele vollstandige Ubersichtstabellen. In der Syntax ist der originelle textgrammatische Ansatz beibehalten, teilweise verdeutlicht und weiter ausgebildet.
Claudius Verlag, 2004, pap, 281 pp, € 24.00, 9783532711514
winkelwagen
Schniedewind, W.M. & J. Hunt
A Primer on Ugaritic: Language, Culture, and Literature
A Primer on Ugaritic is a 2007 introduction to the language of the ancient city of Ugarit, a city that flourished in the second millennium BCE on the Lebanese coast, placed in the context of the culture, literature, and religion of this ancient Semitic culture. The Ugaritic language and literature was a precursor to Canaanite and serves as one of our most important resources for understanding the Old Testament and the Hebrew language. Special emphasis is placed on contextualization of the Ugaritic language and comparison to ancient Hebrew as well as Akkadian. The book begins with a general introduction to ancient Ugarit, and the introduction to the various genres of Ugaritic literature is placed in the context of this introduction. The language is introduced by genre, beginning with prose and letters, proceeding to administrative, and finally introducing the classic examples of Ugaritic epic. A summary of the grammar, a glossary, and a bibliography round out the volume.
Cambridge UP, 2007, pap, 226 pp, € 44.50, 9780521704939
winkelwagen
Schuele, Andreas
Biblical Aramaic
Westminster John Knox Press, 2012, pap, 145 pp, € 29.50, 9780664234249
winkelwagen
Shumsky, A. & A.
Alef-Bet A hebrew Primer
A phonetic approach, Alef-Bet systematically introduces the letters and vowels of the Hebrew alphabet, then adds words used in blessings, prayers, and discussions of Jewish symbols, customs, and holidays. Includes photographs of three-dimensional cutouts in full color.
Union of American Hebrew Congregation, 1979, pap, 153 pp, € 18.70, 9780807400265
winkelwagen
Smelik, Klaas A.D., K. Vermeulen
Leergrammatica Bijbels-Hebreeuws
Wie geinteresseerd is in de Bijbel of het jodendom, zal op zekere dag tot de conclusie komen: ik zou eigenlijk Bijbels-Hebreeuws moeten kennen. Het is onmogelijk om werkelijk te verstaan wat de Bijbel wil zeggen, wanneer je de taal van de Hebreeuwse Bijbel niet kunt lezen. Geen vertaling kan dit ondervangen. Daarvoor is het Hebreeuwse taaleigen te verschillend van het Nederlandse.

Het aanleren van een taal die zo afwijkend is, kan een uitdaging zijn, maar ook een struikelblok. Daarom is deze leergrammatica op een speciale manier ontworpen. De tekst is zo geschreven en vorm gegeven dat de student de kans krijgt zich zo efficient mogelijk de stof eigen te maken. Geen overbodige details, maar precies wat je moet weten om zelf met de Hebreeuwse Bijbel aan de slag te kunnen gaan. In een wereld waarin het beeld steeds belangrijker is geworden, is de visuele presentatie van de stof een essentieel onderdeel van het geheel. Een blik op een bladzijde moet al duidelijkheid verschaffen over de inhoud en de wijze van bestudering. Vormen of begrippen die moeten worden geleerd, springen er meteen uit, zodra je de tekst ziet.

Academia Press, 2010, pap, 204 pp, € 24.00, 9789038216799
winkelwagen
Stevenson, W.B.
Grammar of Palestinian Jewish Aramaic, second ed. with appendix on the numerals
With an appendix on the numerals by: Emerton, J. A.
Oxford UP, 1962, geb, 107 pp, € 43.50, 9780198154198
winkelwagen
Vance, D.R.
An Introduction to classical Hebrew
This grammar introduces undergraduate and graduate students to the essentials of classical Hebrew. It begins with the simple and regular elements of the language and proceeds to the complex and irregular, frequently referencing the historical development of Hebrew. Extensive explanations of elements in English prepare students for the discussion of the corresponding Hebrew element. Through the course of the text, the reader will translate the book of Ruth as well as other biblical and nonbiblical texts, learning particular skills in reading both the entire Hebrew Bible and the later sixth-century Hebrew material, such as the Lachish Letter. Accomplished students of this text will be prepared to progress to advanced study of Hebrew grammar and exegesis of the Hebrew Bible.
Brill, 2004, pap, 426 pp, € 71.00, 9780391042414
winkelwagen
Verheij, A.J.C.
Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws - basisboek
Er is ook een set basisgrammatica + oefenboek, isbn 9789059720305, euro 39.50
Uitgeverij Eburon, 2002, geb, 175 pp, € 25.00, 9789059720626
winkelwagen
Verheij, A.J.C & M.L. Folmer
Basisgrammatica van het bijbels Hebreeuws. Basisboek + oefenboek, SET
Eburon, 2005, geb + pap, 176 + 73 pp, € 39.50, 9789059720305
winkelwagen
Verheij, A.J.C & M.L. Folmer
Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws. Oefenboek
Er is ook een setprijs basisgrammatica + oefenboek, isbn 9789059720305, euro 39.50
Uitgeverij Eburon, 2004, pap, 73 pp + tabellen, € 19.50, 9789059720299
winkelwagen
Vogt, E. s.j.
Lexicon Linguae Aramaicae Veteris Terstamenti. Documentis Antiquis Illustratum
Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1971/2008, pap, 192 pp, € 30.50, 9788876535482
winkelwagen
Webster, B. L.
Cambridge Introduction to Biblical Hebrew with CD-ROM
The Cambridge Introduction to Biblical Hebrew is designed for anyone studying biblical Hebrew for the first time. It is well suited for students enrolled in introductory-level courses as well as clergy and laity engaged in self-study. The accompanying CD (suitable for Mac and PC) includes the workbook, answers, paradigms, and the interactive program TekScroll. TekScroll greatly facilitates learning through grammar illustrations with moving graphics, interactive parsing programs, translation practice items, and a vocabulary program. The grammar illustrations demonstrate key grammatical points. The parsing programs provide feedback, hints, and corrections. Translation practice comes primarily from biblical verses. The vocabulary quizzing program includes audio of the vocabulary words. The textbook is designed for a two-semester course covering one chapter of grammar per week (22 chapters) and then turning to select syntactical items. Each chapter begins with a Focus section, identifying key elements, and is followed by a summary, vocabulary list, and description of the learning activities on the CD. The practice translation items and workbook exercises use only vocabulary from previous chapters (with few exceptions), so that they can be used immediately in classroom instruction.
Cambridge, 2009, geb, 349 pp, € 96.50, 9780521885423
winkelwagen
   
Weingreen, J.
A practical Grammar for Classical Hebrew, 2-nd ed.
Oxford UP, 1959, geb, 328 pp, € 61.75, 9780198154228
winkelwagen
   
Weingreen, J.
Hebreu Biblique, Methode Elementaire
Session de langues Bibliques, Beauchesne, 1984, pap, 307 pp, € 29.50, 2701010845
winkelwagen
Wesselius, J.W.
Korte grammatica van het Bijbels Hebreeuws, met CD (met uitspraak)
In dit boek staat precies zo veel als nodig is om eenvoudige verhalen teksten te leren lezen en het is bijzonder geschikt om in korte tijd een basiskennis te krijgen van Hebreeuws. Daarnaast is het boek ook goed te gebruiken als 'instapcursus' voor degenen die op den duur een veel diepgaandere kennis van het Hebreeuws willen verwerven. Vanaf het begin worden echte bijbelteksten gelezen en vertaald. Tijdens de lectuur van Genesis 12 verwerft men gaandeweg kennis van de taal. De uitspraak van de behandelde tekst en van een aantal extra hoofdstukken is te beluisteren op de bijgevoegde CD.
Coutinho, 1998, pap, 123 pp, € 20.00, 9789062830985
winkelwagen
Wessel, J.
De Hebreeuwse Grammatica
Dit naslagwerk geeft, voor zover dat mogelijk zou zijn voor een taal, een compleet overzicht van de Hebreeuwse grammatica. Het is zodanig samengesteld dat zowel vanuit het bijbels Hebreeuws als het modern Hebreeuws dieper ingegaan wordt op de verschillende aspecten van de Hebreeuwse grammatica. Buitengewoon veel aandacht is besteed aan de werkwoorden waarvan de in het Hebreeuws geïnteresseerde niet alleen een groot aantal volledig uitgewerkte vervoegingen zal aantreffen, maar ook tabellen met de kenmerken en vocalisatie van de verschillende klassen en groepen.

Tevens is verkrijgbaar een Hebreeuws Themaboek met een dertigtal lessen ter vertaling van en naar het Hebreeuws.

Importantia, 2009, geb, 82 pp, € 34.95, 9789057191053
winkelwagen
Wessel, J.
Hebreeuws Themaboek
Dit naslagwerk geeft, voor zover dat mogelijk zou zijn voor een taal, een compleet overzicht van de Hebreeuwse grammatica. Het is zodanig samengesteld dat zowel vanuit het bijbels Hebreeuws als het modern Hebreeuws dieper ingegaan wordt op de verschillende aspecten van de Hebreeuwse grammatica. Buitengewoon veel aandacht is besteed aan de werkwoorden waarvan de in het Hebreeuws geïnteresseerde niet alleen een groot aantal volledig uitgewerkte vervoegingen zal aantreffen, maar ook tabellen met de kenmerken en vocalisatie van de verschillende klassen en groepen.

Tevens is verkrijgbaar De Hebreeuwse Grammatica. Dit boek hoort bij Hebreeuws Themaboek.

Importantia, 2009, geb, 121 pp, € 12.95, 9789057191060
winkelwagen
Zanella, Francesco
The Lexical Field of the Substantives of Gift in Ancient Hebrew
This comprehensive English-Hebrew dictionary is designed for easy use, speed and accuracy. Its 30,000 entries include many contemporary technical terms, recently coined Hebrew words, and translations for common idioms. It aims to address the need of its users to match words that have multiple meanings with their exact Hebrew equivalents. By listing various meanings of each English word and providing the corresponding Hebrew for each, the dictionary should enable its readers to capture the appropriate meaning of the English word to be translated with accuracy. This dictionary features: 30,000 entries; user-friendly listings for accurately translating words with multiple meanings; many newly coined and slang words; common idioms; detailed preposition entries; an easy-to-read format; vocalization of Hebrew words; acronyms; and gender identification and plural forms of irregular nouns.
Studia Semitica Neerlandica, Brill, 2010, geb, 473 pp, € 161.90, 9789004178731
winkelwagen
Zilkha, A.
Modern English-Hebrew Dictionary
This comprehensive English-Hebrew dictionary is designed for easy use, speed and accuracy. Its 30,000 entries include many contemporary technical terms, recently coined Hebrew words, and translations for common idioms. It aims to address the need of its users to match words that have multiple meanings with their exact Hebrew equivalents. By listing various meanings of each English word and providing the corresponding Hebrew for each, the dictionary should enable its readers to capture the appropriate meaning of the English word to be translated with accuracy. This dictionary features: 30,000 entries; user-friendly listings for accurately translating words with multiple meanings; many newly coined and slang words; common idioms; detailed preposition entries; an easy-to-read format; vocalization of Hebrew words; acronyms; and gender identification and plural forms of irregular nouns.
Yale UP, 2002, pap, 457 pp, € 25.95, 9780300090055
winkelwagen