B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

6.4 Catechese / Geloofsopvoeding

Bonnefooi jaargang 18 nr. 3 2013 Zomer herfst 2013 (C-jaar): In de voetstappen van Jezus en de profeten
Zomer- en herfstnummer 2013 omvat de periode van 23 juni tot en met 24 november. Het bestrijkt de hele zomerperiode en de periode tot Advent. De verhalen volgen Jezus, zijn leerlingen en zijn volgelingen. Een nummer vol verhalen en suggesties, waarbij we het oecumenisch Leesrooster 'In Orde' van de Raad van Kerken volgen. Deze keer het Lucasevangelie en we vertellen veel verhalen van het alternatieve aanbod uit 1 en 2 koningen in de periode 22 september tot 24 november. Vaak loopt het evangelie parallel met het RK Lectionarium. Wanneer dit niet het geval is, maken we apart materiaal of we verwijzen naar een eerdere of latere zondag in het blad.

Sleutelverhalen sluiten aan bij het thema van zondag. Ze sleutelen de inhoud van het Bijbelgedeelte en kunnen gezien worden als 'toepassing' op de lezingen. De bijbel bestaat uit meer dan verhalen. Als er een brief of tekst centraal staat is er een sleutelverhaal waarin de betekenis zo dicht mogelijk benaderd wordt.

Narratio, 2013, pap, 224 pp, € 15.00, 9789052638010
winkelwagen
Geloven nu, deel 6 Peace
KBS, 2007, pap, 60 pp, € 12.50, 9789061739197
winkelwagen
Geloven nu, deel 7
KBS, 2009, pap, 60 pp, € 12.50, 9789061731290
winkelwagen
Geloven nu, start
KBS, 2007, pap, 24 pp, € 8.00, 9789061739173
winkelwagen
Geloven nu, voor tieners
KBS, 2009, pap, 39 pp, € 10.00, 9789061730194
winkelwagen
Wat dan wel 1. C-jaar. Suggesties voor vieringen met kinderen en jongeren
Dit is het eerste in een nieuwe serie boeken van de gezamenlijke redacties van Goed voor een jaar en Een jaar de tijd. In dit boek vindt u suggesties, tips en ideeen voor vieringen met kinderen en jongeren in het C-jaar, waarin het evangelie van Lucas centraal staat.

Met de jaarcirkel als uitgangspunt volgt het boek de zeven grote liturgische periodes van het jaar. Elke periode heeft een eigen thema dat gebaseerd is op de evangelielezingen van de betreffende periode. Dit thema wordt telkens uitgewerkt in verschillende onderdelen. In Deze tijd wordt de periode beschreven - wat zien we in de natuur en de wereld om ons heen, welke kleuren en symbolen gebruiken we in de liturgie? Concreet materiaal wordt gepresenteerd in de Grabbelton, een bonte verzameling gebeden, teksten, en andere elementen die in een viering gebruikt zouden kunnen worden. Iedere periode kent zijn eigen nieuw geschreven Periodelied, en voor elke periode wordt een uitgewerkte Periodeviering aangeboden. De rubriek Deze zondag biedt per zondag een korte exegese bij het leesrooster en tips en suggesties voor verdere verwerking. Zinvolle informatie van velerlei soort kunt u vinden in Ook dat nog. Wat dan wel - C jaar besluit met het muziektheater Simson Zonneman.

Gooi & Sticht, 2000, pap, 240 pp, € 34.50, 9789030410003
winkelwagen
Wat dan wel 2. A-jaar. Suggesties voor vieringen met kinderen en jongeren
WAT DAN WEL 2 - SUGGESTIES VOOR VIERINGEN MET KINDEREN EN JONGEREN is het tweede boek in een serie boeken van de gezamenlijke redacties die eerder verantwoordelijk waren voor de uitgaven 'Goed voor een jaar' en 'Een jaar de tijd'. In dit boek vindt u suggesties, tips en ideeen voor vieringen met kinderen en jongeren in het A-jaar, waarin het evangelie volgens Matteus centraal staat. Met de jaarcirkel als uitgangspunt volgt het boek het liturgisch jaar, onderverdeeld in zeven perioden. Elke periode heeft een eigen thema, dat gebaseerd is op de evangelielezingen van de desbetreffende periode. Dit thema wordt telkens uitgewerkt in verschillende onderdelen.
Gooi & Sticht, 2001, pap, 240 pp, € 34.50, 9789030410232
winkelwagen
Wat dan wel 3. B-jaar. Suggesties voor vieringen met kinderen en jongeren.
WAT DAN WEL 3 - SUGGESTIES VOOR VIERINGEN MET KINDEREN EN JONGEREN is het derde boek in een serie boeken van de gezamenlijke redacties die eerder verantwoordelijk waren voor de uitgaven 'Goed voor een jaar' en 'Een jaar de tijd'. In dit boek vindt u suggesties, tips en ideeen voor vieringen met kinderen en jongeren in het B-jaar, waarin het evangelie volgens Marcus centraal staat. Met de jaarcirkel als uitgangspunt volgt het boek het liturgisch jaar, onderverdeeld in zeven perioden. Elke periode heeft een eigen thema, dat gebaseerd is op de evangelielezingen van de desbetreffende periode. Dit thema wordt telkens uitgewerkt in verschillende onderdelen.
Gooi & Sticht, 2002, pap, 198 pp, € 32.50, 9789030410348
winkelwagen
Aangeenbrug, M. & P. Nusselder
Kies je kerk
Uitgeverij Filippus, 2006, pap, 69 pp, € 9.95, 9789076890135
winkelwagen
Achour, F.
Wij vertellen je het mooiste verhaal. Koranvertellingen
met illustraties van S. Alic, UITVERKOCHT
Bulaaq, 2004, geb, € 14.90, 9789054601135
winkelwagen
Berge, G. ten
Yes! Een Bijbels dagboek voor jou
Callenbach, 2012, pap, 376 pp, € 14.75, 9789026602115
winkelwagen
Bette-Fluit, Els, Daniel Gillesen, Helma van de Beek-van Wijk (red)
Handboek voor jonge christenen
Hoe blijf je wakker tijdens de preek? Hoe houd je de duivel op afstand? Hoe maak je tijd voor God? Wat kun je bidden? Hoe houd je het leuk thuis? Hoe maak je mensen blij?

Het Handboek voor jonge christenen gaat in op zo'n 75 Hoe-vragen die te maken hebben met geloven, de Bijbel, de kerk en het leven van elke dag. Een (geschenk)boek vol tips dat stimuleert een christelijke levensstijl te ontwikkelen: praktisch, to the point, serieus en met humor. Het boek laat zien dat het leven als christen zeker niet saai is!

Daniel Gillissen is journalist kerk en religie van het Nederlands Dagblad, Helma van de Beek is jeugdwerkadviseur bij het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ), Els Bette heeft een lange staat van dienst als tienerwerker bij de HGJB.

Jes, 2010, pap, 207 pp, € 14.99, 9789023925767
winkelwagen
Biesta, Gert J.J.
Het prachtige risico van onderwijs
In dit visionaire boek houdt onderwijspedagoog Gert Biesta een pleidooi voor wat het prachtige risico van onderwijs kan worden genoemd. Via de zeven thema's van scheppen, communicatie, lesgeven, leren, emancipatie, democratie en virtuositeit werkt Biesta zijn boodschap uitvoerig uit: we kunnen onderwijs niet begrijpen als een krachtig, productieachtig proces, maar enkel als een zwak, existentieel proces. Hij laat zien dat we in het onderwijs doelen breder moeten stellen dan alleen meetbare opbrengsten en resultaten, en betoogt op onovertroffen wijze dat als onderwijs wil slagen, dat door niemand kan worden afgedwongen.

In 2014 werd dit boek bekroond met de Outstanding Book Award in division B 'Curriculum Studies' door de American Educational Research Association.

Uitgeverij Phronese, 2015, geb, € 29.99, 9789490120108
winkelwagen
Boer, E. de
Je bent jong en je wilt anders. 245 Jongeren over wat hen bezighoudt en inspireert
Met een handreiking voor gemeente en parochie door Hannie van der Boog-Piels
Kok, 2006, pap, 252 pp, € 14.00, 9789043512602
winkelwagen
Boomsma, A. & P. Boomsma
De Bijbel? Wat vind jij?
NBG, NBG, 2005, pap, 79 p, € 9.95, 9789061265443
winkelwagen
Bosch, J. & I. Boter
Wat gebeurt er in de kerk?
Wie woont er in de kerk? Waarom vertelt de dominee elke zondag een verhaal? Voor wie is het geld dat mensen in een zakje doen? Waarom krijgen baby's soms water op hun hoofd?

De kerk zit vol gebruiken en rituelen die wij meestal heel gewoon vinden, maar waarvan de betekenis voor kinderen volstrekt onduidelijk is. In dit informatieve prentenboek kunnen ouders en kinderen samen de antwoorden vinden op een heleboel vragen over wat er in de kerk gebeurt.

De illustraties van Iris Boter vertellen daarbij hun eigen verhaal.
Boekencentrum, 2012, geb, 28 pp, € 13.90, 9789023926306
winkelwagen
Bouwman, Catharina Helena Maria (Kitty)
De spiritualiteit van je kind
Sommige kinderen zijn heel gevoelig voor het spirituele, het wonder dat het leven overstijgt. Zij stellen diepzinnige vragen, ze scheppen beelden, kleuren, vormen. Ze brengen God ter sprake.

In dit boek verbindt Kitty Bouwman inzichten uit de traditie van de christelijke spiritualiteit met ervaringen van ouders en kinderen vandaag. Ontroerende uitspraken illustreren haar verhaal: "Mam, God kan zich wel in duizend stukjes verdelen!" Hoe kunnen volwassen hier zo op reageren dat het kind zich verstaan voelt?

Dit boek geeft leerkrachten, catecheten en vooral ouders inzicht in de vele verschijningsvormen van spiritualiteit bij kinderen. Praktische tips helpen om thuis, op school of in de kerkelijke omgeving speels met kind en geloof om te gaan en de gevoeligheid voor spiritualiteit te verfijnen.

KBS/VBS, 2007, pap, 208 pp, € 15.90, 9789061730187
winkelwagen
Briemen, A. van
Dubbelzout. Handboek voor jongeren met een missie
Een praktisch doe- en denkboek dat je helpt om getuige van Jezus te zijn, op een ontspannen manier.

Je wilt eerlijk christen zijn. Als het even kan, moeten je leeftijdgenoten aan je merken dat je Jezus volgt. En liefst zou je er ook wat over willen zeggen. Maar ondertussen blijft het een zoektocht. Wat betekent getuigen van je geloof in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat 'de boodschap' overkomt?

Lastige vragen zijn dat. Hoe kun je daarmee omgaan zonder dat er kortsluiting ontstaat, bij jezelf of bij de ander?

Dit Handboek voor jongeren met een missie wil je uitdagen om naar jezelf te kijken als het 'zout van de aarde'. Aan de hand van denk- en doe-opdrachten, tips, korte bijbelstudies en voorbeelden krijg je inspiratie voor een missionaire levensstijl die 'dubbelzout' is. Een boek om met elkaar te lezen en te bespreken, maar ook om alleen door te werken.

Jes!, 2012, pap, 193 pp, € 15.90, 9789023920373
winkelwagen
Brug, W. van de, G. Ham-Willemsen
Omgaan met jongeren. Een handreiking voor mensen die met jongeren in contact willen treden
Kok, 2006, pap, 96 pp, € 12.50, 9789043513173
winkelwagen
Bulckens, Jef, Bert Roebben (red)
Zin in leven. Deel 2 Godsdienstdidactiek voor het lager onderwijs.
Acco, 2002, pap, 310 pp, € 27.50, 9789033450532
winkelwagen
Burger, J., R. Sanders & N. van Eijk
Handboek voor kinderwerkers
Kinderen hebben een belangrijke plaats in de kerk. Om wie ze zijn. Maar ook om wie ze mogen worden. Dit boek helpt de lezer een eigen visie te ontwikkelen op kinderwerk en geeft een wereld aan praktische tips om het werk vorm te geven. Een paar onderwerpen: welke visie heb je, hoe betrek je kinderen in de kerkdienst, hoe ga je om met ouders, hoe bouw je aan relaties, hoe houd je op een leuke manier orde, hoe zorg je voor een veilige leeromgeving, wat doe je in een jaar, hoe vertel je een bijbelverhaal, bidden met kinderen, bijbellezen met kinderen, gesprekjes voeren, wat als een kind het niet makkelijk heeft, niet-kerkelijke kinderen op je club.
Buijten & Schipperheijn, 2011, pap, 176 pp, € 16.90, 9789058815705
winkelwagen
Campen, M. van
Het geloof belijden, voor wie zich voorbereiden op de belijdenis van het geloof
Boekencentrum, 2001, pap, 111 pp, € 12.90, 9789023930099
winkelwagen
Damstra, Astrid, Friso Mout
Geloven met plezier, meer dan 100 leuke ideeen voor jou en je kind
Geloven Thuis is ontwikkeld door JOP. Het bevat praktische handreikingen voor ouders om met hun kind aan de slag te gaan met de Bijbel, God en geloof. Het boek geeft handige achtergrondinformatie over geloofsopvoeding en de ontwikkeling van je kind. Binnen 8 inspirerende thema's, waaronder Rituelen thuis, Muziek, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, kan er gekozen worden uit 15 verschillende ideeen die gerangschikt zijn naar leeftijd: 0-4, 5-8, 9-12 jaar.
Sestra, 2015, geb, 112 pp, € 12.95, 9789491844294
winkelwagen
Danneels, Kardinaal Godfried
Ken je ze alle zeven? Een geloofsboek voor kinderen
Lannoo, 2003, pap, 120 pp, € 16.95, 9789020952889
winkelwagen
   
Dereymaeker, R. & L. Devisscher (red.)
Parabels ? Parabels !
Luister-, lees- en werkboek met gratis CD. Bij een vertelprogramma van F. Verdoodt en M. Sterckx
VBS/KBS, 2003, pap, 62 pp, € 15.00, 9789061737278
winkelwagen
Dijkstra-Algra, N.
Je bent begaafd. Gaven van de Geest, je identiteit, je roeping en bestemming. Met gaventest.
Boekencentrum, 2003, pap, 70 pg, € 11.00, 9789023913481
winkelwagen
Dijk, S. van
Alles = Anders 8 gelijkenissen
In Alles = Anders, een werkboek en een dvd met korte filmpjes, staan acht gelijkenissen van Jezus centraal. Elk filmpje wil op eigentijdse wijze een gelijkenis uit de Bijbel vertellen. De meest verkochte bijbel onder jongeren, de Jongerenbijbel, komt tot leven door ze filmpjes die kunnen dienen als basis voor een gesprek over thema's en verhalen uit de Bijbel. Naast de filmpjes vind je in dit boek ook bijbelstudievragen, gespreksthema's en creatieve werkvormen om een avond rond een gelijkenis te organiseren. Ook bevat elk hoofdstuk suggesties voor een (jongeren)-kerkdienst.
NBG, 2011, pap, 175 pp, € 14.95, 9789089120458
winkelwagen
Donkersteeg. J. & N.W. Carlstrom
Toen jij nog niet geboren was
Toen jij nog niet geboren was, had God jouw naam al in Zijn boek geschreven. En toen je eindelijk bij ons kwam, liet de gouden maan zacht schijnsel over de heuvels gaan. Wij trokken je witte kleertjes aan en lieten je zien aan de morgenzon.

Elk kind is nieuwsgierig naar het begin van zijn leven. In Toen jij nog niet geboren was zoeken Jeannette Donkersteeg en Nancy White Carlstrom naar woorden voor het mysterie dat elk mensenkind deel uitmaakt van Gods plan. Ze vertellen hoe de komst van een kind een gezin verandert en van de vreugde die er is om dit wonder.

Illustrator Linda Saport gebruikt heldere kleuren voor haar vrolijke, kunstzinnige tekeningen. Ze verbeelden de verwachtingsvolle liefde waarmee ouders hun kinderen in het leven verwelkomen.

Mozaiek, 2006, geb, 30 pp, € 12.95, 9789023991977
winkelwagen
Dusseldorp, Kees van
Ja, ik geloof, cursus voor belijdeniscatechese
Wil je Jezus volgen? En daar in het openbaar belijdenis van doen? Deze cursus helpt bij een goede voorbereiding. Persoonlijke en inhoudelijke thema's komen aan de orde. Daarbij krijgen jouw vragen alle voorrang!

Ja, ik geloof is een beknopte cursus voor een jaar belijdeniscatechisatie. Deze cursus stimuleert de groei van persoonlijk geloof, biedt bijbels inzicht in de geloofsleer en geeft een beeld van wat het betekent belijdend lid te zijn van de kerk.

Voor deze cursus is een doordachte opzet gekozen: Jezus Christus volgen, God de Vader kennen en door de Geest leven. De stof wordt overzichtelijk aangeboden. De vragen van belijdeniscatechisanten hebben voorrang. En als ze geen vragen meer hebben, brengen boeiende opdrachten ze met elkaar in gesprek. Ja, ik geloof stimuleert de groei tot bewuste leerlingen van Christus, die met gezond Godsbesef zich laten leiden door de Heilige Geest.

Dr. Kees van Dusseldorp is predikant bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Schildwolde. Daarnaast is hij docent homiletiek (preekkunde) aan de Theologische Universiteit te Kampen.

Boekencentrum, 2015, pap, 96 pp, € 11.50, 9789023970170
winkelwagen
Giessen-van Velzen, M. van der
Dag na dag. Kinderdagboek voor 8+
Boekencentrum, 2005, pap, 218 pp, € 14.90, 9789023919087
winkelwagen
Gugten, Site van, Tineke Lous, Annette Noordhof
Van feest naar feest. Vieren in het gezin
Feestvieren is voor kinderen het mooiste wat er is. Welk kind streept niet de dagen af naar zijn verjaardag of naar Sinterklaas? Maar ook andere feesten beleven kinderen zeer intens, zeker als ze de mogelijkheid hebben er naartoe te leven en ze er met hart en ziel en alle zintuigen bij betrokken worden.

Feesten zijn dan ook de momenten om iets over te brengen op kinderen, met name wanneer het gaat om geloofsopvoeding.

Het is echter nog niet eenvoudig om het verhaal achter de christelijke feesten op kinderen over te brengen. Hoe vertel je wat Pinksteren betekent, waarom we biddag houden en dat het bij een verjaardag niet alleen gaat om de cadeaus? Bovendien zitten kinderen meestal niet op verhalen te wachten maar willen ze iets doen of iets beleven.

Om opvoeders te helpen bij het toeleven naar en vieren van de christelijke feesten met kinderen is in Van feest naar feest een schat aan ideeen bij elkaar gebracht. Al deze ideeen gaan over de verwerking van de boodschap van het betreffende feest op een manier die voor kinderen aantrekkelijk is en die gelegenheid biedt samen dingen te ontdekken. De ideeen varieren van het maken van een Adventskalender tot het aanleggen van een paastuintje, van het samen vasten tot het organiseren van een verjaardagsfeestje. Ook bevat het boek verhalen om voor te lezen en liedjes om te zingen en wordt per feest achtergrondinformatie gegeven. Daarbij beperken de auteurs zich niet tot de grote christelijke feesten. Aan de orde komen ook verjaardagen, herdenking van overledenen, trouwdagen en doopdagen.

Boekencentrum, 2003, geb, 96 pp, € 22.50, 9789023915232
winkelwagen
Heijn, H.
Dansen met de gouden kikker; Global warming & het Onze Vader
Skandalon, 2010, pap, 136 pp, € 17.50, 9789076564951
winkelwagen
Hendriks, Peter
Basiscursus Geloven voor jongeren. Handleiding met CD-ROM
Boekencentrum, 2007, pap, 89 pp, € 19.90, 9789023918141
winkelwagen
Hendriks, Peter
Toppers van geloven: Een basiscursus geloven voor jongeren
Boekencentrum, 2007, pap, 109 pp, € 10.50, 9789023922032
winkelwagen
Hermans, Ch.A.M. (red.)
God op de basisschool: Tussen niet kunnen spreken en niet kunnen zwijgen
te bestellen
Iko reeks, Damon, 2005, pap, 160 pp, € 16.00, 9789055735846
winkelwagen
Hoffenkamp, M.
Mijn school is katholiek. Inleiding in het katholicisme
Voor iedereen die betrokken is bij het RK onderwijs
Adveniat, 2011, pap, 131 pp, € 24.50, 9789491042034
winkelwagen
Horst, Wim ter
Wijs me de weg! Mogelijkheden voor een christelijke opvoeding in een post-christelijke samenleving een boek voor opv
Kok, 1995, pap, € 18.99, 9789024222872
winkelwagen
Houtman, C.
Kinderkerk en kinderpreek. Geloofsopvoeding in het 19e eeuwse protestantse NL
In het protestantse Nederland van de negentiende eeuw werden in diverse steden en dorpen regelmatig of incidenteel aparte kerkdiensten voor kinderen belegd. Een deel van de in 'de kinderkerk' gehouden preken is in druk verschenen.

In dit boek worden zij en de kinderkerk van toen aan de vergetelheid ontrukt. De voor de kinderen bestemde preken worden opnieuw 'beluisterd' en van commentaar voorzien. Hun auteurs, de predikant-schrijvers, worden voorgesteld. Bovendien wordt met de toenmalige lezers van de aan de drukpers toevertrouwde preken kennisgemaakt.

Mede dankzij de vele illustraties is een aanschouwelijk beeld ontstaan van enkele opmerkelijke kanten van het kerkelijk leven en de geloofsopvoeding van een voorbije tijd.

Groen, 2013, geb, 288 pp, € 24.95, 9789088970771
winkelwagen
Huiberts, G. e.a.
Beginnen maar ! Geloven thuis, 1 - 5 jr
Je wilt je kind iets meegeven: een verhaal, een ideaal, het geloof in een een liefdevolle God. Dan is deze materialenkoffer Beginnen maar! een fijn hulpmiddel. Bagage die je van pas kan komen op de weg die je met je kind gaat. Beginnen maar! zit boordevol teksten, liedjes, spelletjes en decoraties en is bestemd voor ouders met kinderen van ongeveer 1-5 jaar. Een speelse manier om met geloven om te gaan.
Geloven thuis 1, KBS, 2005, materialenkoffer, € 25.00, 9789061739203
winkelwagen
Huiberts, G. e.a.
Het geheim van het vuur. Geloven thuis 10-14 jaar: een koffer vol materialen om bezig te blijven met God in jouw leven
Als je tien jaar oud bent, is er veel om je heen dat om aandacht schreeuwt. Wat vind je boeiend? Wat wil je kiezen? Waarvan gaat je hart kloppen? Deze derde materialenkoffer in de succesvolle reeks Geloven Thuis richt zich rechtstreeks tot de tiener: eigentijds en innovatief, mystiek en metallic voor jongens en meisjes.

De jeugdbijbel, opnieuw door Gerrie Huiberts geschreven, vertelt verhalen over het vuur in mensen: van de ambitieuze bouwers in Babel tot en met de leerlingen die het Pinkstervuur voelen. In het spannende bordspel Karakter! ga je door het labyrint van het leven. Met het verrassende kaartspel Kweetet! raak je thuis in het verhaal van Jezus. Er hoort een sleutelboekje bij: een compleet evangeliarium in een hip jasje. Ook zijn er voorwerpen om creatief mee aan de slag te gaan of een meditatiehoek te maken. De Credowaaier laat je meer snappen van het geloof. Een verborgen inlogcode biedt toegang tot een persoonlijk scrapbook op de website www.geheimvanhetvuur.nl.

Het leukste vormselcadeau om te krijgen of geven!

Geloven thuis 3, KBS, 2008, € 25.00, 9789061730200
winkelwagen
Janssen, K. & S. Claes
De zevensprong. De zeven sacramenten
Christenen vieren al eeuwenlang zeven sacramenten. Met hun eigen tekens en woorden. In dit boekje worden kinderen en jongeren geholpen om te zien waar het allemaal om te doen is. Hoe de zeven sacramenten allemaal op heel bijzondere momenten van het leven worden gevierd. Hoe ze ons dichter bij God kunnen brengen en dichter bij elkaar. Hoe je de geheimtaal van de symbolen leert ontcijferen. Hoe deze sacramenten voor gelovigen onmisbaar zijn.
Averbode, 2000, geb, 61 pp, € 9.95, 9789031715558
winkelwagen
Kessler, Eva
Liefdevol opvoeden, een kunst. Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren
Contact is voor kinderen net zo belangrijk als ademen, eten en slapen. Zonder aandacht voelen kinderen zich verloren en worden bang. Vooral bij kleine kinderen kan deze gemoedstoestand extreem bedreigende vormen aannemen. Veel jongeren en pubers die te weinig lichamelijk, verbaal of visueel contact hebben gaan de aandacht trekken door grenzen te overschrijden.

Wie deze samenhang onderkent en herkent kan ook de onbewuste gedragsstrategieen van kinderen begrijpen. Allerlei provocerende, storende, opvallende gedragingen komen dan in een ander licht te staan. Het wordt dan mogelijk het gedrag niet alleen te begrijpen maar ook om het positief te beinvloeden door een liefdevolle opvoedingsstijl, die de kinderen veel speelruimte biedt om de wereld te ervaren, te combineren met steun en een gevoel van veiligheid. Het is een benadering waarbij niet mag worden geaarzeld om tegelijkertijd gefundeerde en zinnige grenzen te trekken die de kinderen helpen zich veilig te orienteren in de wereld.

Het boek wil opvoedkundige moed stimuleren zodat je een vrolijke en positieve grondhouding tegenover de kinderen kunt bewaren, ook wanneer er grenzen gesteld moeten worden. Kinderen houden zich niet altijd aan de regels van volwassenen. De onderliggende bedoeling van grensoverschrijdend gedrag bij kinderen brengt ons dichterbij een nieuw begrip van conflictsituaties met kinderen. Als we bijvoorbeeld begrijpen dat uitdagend gedrag niet tot doel heeft om ons volwassenen te ergeren dan kunnen we vanuit dat begrip veel beheerster reageren.

In dit boek kunnen ouders leren hoe zij een gezonde ontwikkeling van hun kinderen kunnen bevorderen. Het geeft vele concrete voorbeelden die de oorzaken van conflictsituaties zichtbaar maken en helpen om tot een oplossing te komen. Het behandelt allerlei mogelijke problemen die ouders bij de opvoeding van hun kinderen in iedere levensfase kunnen tegenkomen. Bijvoorbeeld liegen en stelen, troep maken en provoceren, drift en terugkerende problemen, maar ook over inslapen en zindelijk worden. De tekst geeft volwassenen suggesties hoe zij kinderen in zulke situaties liefdevol kunnen begeleiden.

Tijdens het lezen van het boek wordt duidelijk welke opvoedingsmethodes de toets des tijds niet overleefd hebben omdat zij kinderen schade berokkenen en ouders met een schuldgevoel opzadelen. In plaats daarvan voegt de schrijfster vele nieuwe effectieve methodes toe die het makkelijker maken om verstandig en eerlijk met kinderen om te gaan.

Abraxas, 2008, pap, 221 pp, € 16.90, 9789080730090
winkelwagen
Knijf, E. & Meer, T. v.d.
De vaas met de twee gezichten.
Narratio, 2003, pap, 64 pp, € 7.50, 9789052633732
winkelwagen
Kooi, K.v.d., K.K.vd Kooi & Woudenberg, R.
Brieven over God, geloof en zeker weten.
Kok, 2002, pap, 148 pp, € 13.90, 9789043505536
winkelwagen
Koot-Dees, Danielle van de
Prille geloofsopvoeding, een kwalitatief onderzoek naar de rol van geloven in jonge protestants-christeljke gezinnen in Amsterdam
Hoe geven ouders in het gezin gestalte aan hun geloof, in een omgeving waar dat allesbehalve vanzelfsprekend is? Danielle van de Koot deed onderzoek naar de religieuze opvoeding in jonge Amsterdamse gezinnen.

Onderzoekers zijn het erover eens dat de opvoeding in het gezin de meeste invloed heeft op de religieuze identiteit van kinderen. Toch weten we weinig over hoe ouders het geloof introduceren in de jonge levens van hun kinderen. Hoe speelt het geloof van de ouders daarin mee en waar liggen hun aarzelingen? Dit onderzoek laat zien hoe protestants-christelijke ouders, die zich ervan bewust zijn dat ze in Amsterdam tot een minderheid behoren, zich inspannen om geloven een plaats te geven in hun drukke gezinslevens.

Boekencentrum, 2013, pap, 280 pp, € 29.90, 9789023927099
winkelwagen
   
Kraa, G.
Patat met, en andere verhalen voor jongeren
Boekencentrum / HGJB, 1997, pap, 70 pp, € 8.95, 9789023908395
winkelwagen
Markus, Ds. W.
Watermerk. Jij en je doop.
Wordt geleverd met gratis polsbandje
Hot items, Jes!, 2009, pap, 48 pp, € 7.00, 9789023923572
winkelwagen
Marx, J.
Het Licht op ons pad. Begeleidersboek 13-15 jaar
Doorlopende catechese i.s.m. Bisdom Roermond.

Tieners willen serieus genomen worden in hun visie op het leven en in hun geloofservaring. In dit werkboek is er aandacht voor de spanning tussen vrijheid, roeping en het maken van keuzes. Alle aanwijzingen voor een geslaagde bijeenkomst staan overzichtelijk bij elkaar in dit begeleidersboek. Per bijeenkomst wordt een overzicht gegeven van de doelstelling, het tijdpad, en de benodigdheden. Ook vindt u er achtergrondinformatie voor uzelf en teksten om te gebruiken in de bijeenkomst.

Adveniat Geloofseducatie B.V., 2012, pap, 112 pp, € 20.00, 9789491042256
winkelwagen
Marx, J.
Het Licht op ons pad. Begeleidersboek 4 - 6 jaar
Doorlopende catechese i.s.m. Bisdom Roermond.

Op deze leeftijd is het beleven belangrijk. De kinderen worden meegenomen in de verhalen van de het begin (o.a. de schepping, ark van Noach, Abraham) en Jezus (o.a. geboorte, doop, als kind in de tempel, bruiloft in Kana, lijden en verrijzenis). Ze leren de beginselen van het bidden voor zichzelf en voor anderen, de waarde van delen. Alle aanwijzingen voor een geslaagde bijeenkomst staan overzichtelijk bij elkaar in dit begeleidersboek. Per bijeenkomst wordt een overzicht gegeven van de doelstelling, het tijdpad, en de benodigdheden. Ook vindt u er achtergrondinformatie voor uzelf en teksten om te gebruiken in de bijeenkomst.

Adveniat Geloofseducatie B.V., 2012, pap, 136 pp, € 20.00, 9789491042201
winkelwagen
Marx, J.
Het Licht op ons pad. Begeleidersboek 7 - 9 jaar
Doorlopende catechese i.s.m. Bisdom Roermond.

Op deze leeftijd zijn kinderen geïnteresseerd in feiten en weetjes bij de verhalen. De verwerkingsvormen zijn speels en actief. Alle aanwijzingen voor een geslaagde bijeenkomst staan overzichtelijk bij elkaar in het begeleidersboek. Per bijeenkomst wordt een overzicht gegeven van de doelstelling, het tijdpad, en de benodigdheden. Ook vindt u er achtergrondinformatie voor uzelf en teksten om te gebruiken in de bijeenkomst.

Adveniat Geloofseducatie B.V., 2012, pap, 136 pp, € 20.00, 9789491042218
winkelwagen
   
Midden, Piet J. van, R. Smit
Met psalmen spelen (cd)
Over de psalmen 8, 37, 38, 51, 53, 55, 65, 139, 142 en 150. Extra: drie liedjes voor een mini-musical over koning David en de soundmix van alle liedjes.
SGO, 2008, cd, € 17.50
winkelwagen
Monson, Diana en Maren Briswalter
Lentefeest, verhalen, liedjes, knutsels en recepten
Dit familieboek staat vol verhalen, knutselideeen, liedjes en recepten. Het nodigt kinderen en ouders uit, het voorjaar en het paasfeest nu eens op een andere manier te vieren en daardoor opnieuw te beleven. Sinds oeroude tijden is de lente het jaargetijde dat ons nieuwe levenskracht en energie geeft. Het is alsof in ons, net als in de natuur, het leven weer ontwaakt - en vol vreugde kijken we ieder jaar weer naar de eerste bloemen, luisteren we naar het eerste vogelgekwetter en koesteren we ons aan de eerste warme zonnestralen. Hoe vroeger het voorjaar en het paasfeest gevierd werden, zijn we tegenwoordig helaas bijna vergeten. Dit boek herinnert aan de lentegodin Ostara en gaat in op traditionele gebruiken als het maken van palmpaastakken, paasnesten en speciale broden.
Christofoor, 1998, geb, 80, € 17.50, 9789062386369
winkelwagen
Monson, Diana en Maren Briswalter
Zomeroogst, verhalen liedjes, knutsels en recepten
Een familieboek voor jong en oud met allerlei ideeen om zomer en herfst met kinderen creatief vorm te geven: van de dans om de meiboom en het sint-jansvuur tot oude tradities, zoals het oogstfeest.

Eerder verschenen bij Christofoor Winterlicht en Lentefeest.

Christofoor, 1999, geb, 80 pp, € 17.50, 9789062386673
winkelwagen
Mrowiec, K
God, Adonai, Allah. Vragen over de drie grote religies
In je omgeving kom je allerlei godsdiensten tegen, ieder met hun eigen opvattingen, leefregels, gebeden en feesten. Er zijn drie grote godsdiensten die in een God geloven: het jodendom, het christendom en de islam. Ze zijn familie van elkaar met Abraham als stamvader. Ze groeien als takken aan dezelfde boom. Het zit dat precies? Wat weten wij van elkaar?

Dit boek probeert antwoord te geven op honderd nieuwsgierige vragen van kinderen. Het biedt een verhelderend inzicht in de eigen godsdienst en die van anderen. In het boek staan ook een verklarende woordenlijst, beschrijvingen van de grote feesten en een tijdlijn met de grote momenten uit de rijke historie van deze grote godsdiensten.

KBS, 2006, geb, 190 pp, € 22.50, 9789061738978
winkelwagen
Mrowjec,K.
Ik ga mee naar de kerk
Op weg met kleuters, KBS/CPS, 2008, geb, 10 pp, € 7.90, 9789061730408
winkelwagen
Ngoy-Verhage, M. (vert.)
Life Saver. Sterker worden en meer betekenen voor anderen
Veertig onderwerpen die tieners helpen om te groeien in geloof en om Gods liefde te delen met anderen, zoals aanvaarding, vriendschap, hoop, vergeving.

'Stel, een vriend van je valt in het water en dreigt te verdrinken. Probeer je hem dan te redden? Waarschijnlijk wel. Maar wat als je het helemaal niet kunt? Dan kun je zelf ook nog in gevaar komen.' Dat is de gedachte achter dit praktische boek dat tieners wil bemoedigen en uitdagen. Het laat zien hoe de jongeren het verschil kunnen maken in het leven van henzelf en dat van een ander dankzij een sterke basis: hun relatie met God. 'Hoe ga je om met stress, seks, teleurstelling en eerlijkheid?' 'Door wie laat je je beinvloeden?' De krachtige verhalen, korte bijbelstudies, inspirerende citaten en praktische tips maken Life Saver voor jonge mensen een uitdagende gids om het verschil te maken in hun eigen levens en in die van de mensen om hen heen.

Jes!, 2012, pap, 164 pp, € 14.90, 9789023920403
winkelwagen
Nijenhuis, Marita (red)
Grote vragen over de wereld, de mensen en jou! 120 antwoorden op vragen van kinderen
Waarom dromen we? Moet je altijd de waarheid spreken? Hoe moet je vrienden maken? Waarom zijn er oorlogen? Houdt de wereld ooit op? Grote vragen! Voor ieder kind dat zulke grote vragen stelt is er dit geweldige, nieuwe boek. Er staan honderdtwintig vragen in van en voor nieuwsgierige Aagjes van 8 jaar en ouder. De antwoorden zijn geschreven door volwassenen uit de wereld van onderwijs en journalistiek.

Elke pagina is fleurig geillustreerd. Soms is een antwoord helemaal raak. Een andere keer helpt het op weg om verder te zoeken. Want op veel vragen hebben ook grote mensen geen pasklaar antwoord.

Een coproductie met Kwintessens uitgevers. Dit uit het Frans vertaalde boek is het vierde in de serie waarin eerder verschenen Maar wie is God?, God Adonai Allah en Zon, maan en sterren. Het is een origineel cadeau voor eerste communicanten.

Adveniat / Kwintessens, 2010/2013, geb, 186 pp, € 22.50, 9789061731542
winkelwagen
Overbeeke-Rippen, F.van
Over en weer. 25 vragen van christenen en Moslims.
In het multicultureel onderwijs zijn christen- en moslimkinderen met elkaar in contact gekomen en aan elkaar gewend geraakt. Maar wat bij jonge kinderen haast spelenderwijs tot stand komt, is voor volwassenen lang niet zo vanzelfsprekend. Volwassenen hebben vele vragen en even zovele visies over hun geloof en dat van een ander. Om deze vragen en visies bij elkaar te brengen is met dit boek gestart. Het stelt die vragen aan de orde, die in de samenleving het meest gehoord worden. En, met verwijzing naar goddelijke boodschappen in tenach, bijbel en koran, geeft het op elke vraag ook een antwoord; als eerste aanzet, maar niet als laatst. Meer antwoorden zijn altijd welkom en kunnen bijdragen aan dialoog en 'trialoog' en daarmee aan een keur van informatie waarmee verder gewerkt kan worden. Uitgangspunt is daarbij de goddelijke boodschap in ieders heilige Boek. Kortom, dit is pas een begin ... met een open eind.
Meinema, 2002, pap, 80 pp, € 11.50, 9789021138916
winkelwagen
Pals, Anne
De tien geboden DVD. Multimediale werkvormen bij de catechesemethodes Reflector, Leren om te leven en Leer ons geloven
Deze dvd bevat multimediale werkvormen voor de behandeling van de Tien Geboden in catechetisch onderwijs. De opzet van de dvd sluit aan bij de drie meest gebruikte catechesemethoden binnen de reformatorische kerken: 'Reflector', 'Leren om te leven' en 'Leer ons geloven'. Daarnaast is deze dvd zeker bruikbaar naast andere methoden. De Tien Geboden bevat 11 lessen, een inleiding op de Tien Geboden en een les over elk gebod. Per les zijn er minimaal achttien werkvormen opgenomen:
-drie werkvormen die het thema van de les introduceren;
-zes werkvormen die gericht zijn op de overdracht van de leerstof;
-zes werkvormen waarin bijbelstudies centraal staan;
-drie werkvormen ter verwerking van de leerstof.
Naast beelden, videofragmenten en Powerpointpresentaties bevatten de aansprekende werk-vormen ook materiaal dat de catechisanten actief aan het werk zet met de leerstof.
Boekencentrum, 2007, € 49.50, 9789023921400
winkelwagen
   
Pars, J. & D. van Beek
Hoor eens…
prentenboek
NZV, 2000, geb, 16 pp, € 7.50, 9069862301
winkelwagen
Pronk, P.
Een rondje verhalen vertellen
Een bundeling van 15 verhalen voor jong en oud, voor iedere maand. Pete Pronk schreef en speelde ze voor kerken en televisie. Verhalen om te lezen, te vertellen of te spelen
Narratio, 1999, pap, 104 pp, € 7.00, 9789052630878
winkelwagen
Remery, Michel
Twitteren met God. Interactief: oerknal, bidden, Bijbel, seks, kruistochten, zonde, carriere
Op jouw vragen over God en geloof is een antwoord te vinden! Kan dit in een Tweet? Dat is precies wat de Nederlandse priester Michel Remery doet. Hij twittert antwoorden op tweehonderd brandende vragen van jongeren en geeft ook uitgebreide uitleg op basis van het geloof.

Download de gratis app, die met een innovatieve techniek de tekst in het boek direct linkt met extra info op de website! De vragen gaan over God, de Bijbel, Jezus, de Kerk, en ook over je geloofsleven, gebed, ethiek en lifestyle. Het boek is bestemd voor iedereen.

- voor mensen die benieuwd zijn naar wat de Kerk hun vandaag te zeggen heeft
- voor nieuwe katholieken en doopleerlingen
- voor ieder die zijn geloofskennis wil aanvullen of opfrissen
- voor wie met anderen over het geloof in gesprek wil gaan

Zie www.tweetingwithgod.com
Dr. ir. Michel Remery (Voorburg, 1973) is priester van het bisdom Rotterdam. Hij studeerde bouwkunde in Delft, werkte voor de Koninklijke Luchtmacht en als expat voor ingenieursbureau Tebodin in de Baltische Staten. Na zijn theologiestudie in Rome promoveerde hij aan de Pontificia Universita Gregoriana op een proefschrift over de relatie tussen liturgie en architectuur. Hij was jarenlang kapelaan in enkele parochies in Leiden, waar hij vooral met jongeren en studenten werkte. Met hen maakte hij pelgrimstochten naar Suriname, Rome, het Heilig Land, Polen, Turkije, en vele malen naar de Wereldjongerendag. Hij was enkele jaren lid van een adviescommissie voor nieuwe media en jongeren van het Vaticaanse bureau voor Internetzaken. Op dit moment is Michel Remery Vice-Secretaris Generaal van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). Hij is onder andere secretaris van de CCEE commissie voor sociale communicatie.

Adveniat, 2014, pap, 445 pp, € 19.50, 9789492093035
winkelwagen
   
Remundt, Jos van ( tekst) , Marieke van der Maeden (illustraties)
Beelden van verlangen naar een andere wereld: Iconen
Dit boek geeft inzicht in de manier waarop beelden functioneren en vormt een handreiking voor het zelf schilderen van traditionele of eigentijdse iconen. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar in het middelbaar onderwijs en vormingswerk. Het boek bevat 4 hoofdstukken:
1) 'Vele verlangens, vele beelden', waarin de functie van moderne beelden en die van iconen wordt besproken.
2) 'Geschiedenis van de icoon'. In dit hoofdstuk wordt o.a. uiteengezet wat get schilderen van iconen onderscheidt van het schilderen van een 'gewoon' schilderij.
3) 'Religieuze beelden', over de achtergrond en betekenis van de belangrijkste thema's die op iconen worden afgebeeld, zoals Christus, Maria, de heiligen en de engelen.
4) 'Maria of Madonna?'. Hierin wordt behandeld hoe de leerlingen zelf een icoon kunnen schilderen die de uitdrukking is van hun eigen verlangen naar een andere wereld.
Echelon, 1996, geb, 71 pp, € 12.50, 9789072998156
winkelwagen
Renkema, E.
Hoi, wat denk jij: Kleine en grote vragen van en voor tieners
Hoi, ik ben Anne en ik houd van veel vragen stellen. Kleine en grote vragen. Soms schrijf ik er een gedichtje over. In dit boekje wil ik een paar vragen aan jou laten lezen. Soms is het een gedachte, iets vreemds of iets grappigs. Van mijzelf of iets wat ik iemand hoor zeggen. Misschien lees jij iets van jezelf van terug.
Narratio, 2011, pap, 64 pp, € 7.50, 9789052638317
winkelwagen
Rijst, Rene van der
Over geloven gesproken, het geloofsgesprek tussen ouders en volwassen kinderen
Ouders en hun (volwassen) kinderen vinden het vaak moeilijk met elkaar over hun geloof - of het gebrek daaraan - te spreken. Dit nieuwe deel van de Toer Reeks is bedoeld om hen daarbij te helpen.

Wat geloof je eigenlijk? Hoe denk je over de kerk en over de Bijbel? Wat betekent bidden voor je? En hoe zal het hierna zijn: is er een hemel, is er een hel? Rene van der Rijst bespreekt ontwikkelingen en verschuivingen in de opvattingen over deze thema's. Daarnaast bevat elk hoofdstuk uitspraken van gelovige en ongelovige, kerkelijke en onkerkelijke ouders en kinderen hierover. Nu eens blijken zij het hartgrondig oneens met elkaar, dan weer zijn er verrassende overeenkomsten.

Dit boek is bedoeld voor gespreksgroepen en als handreiking voor ouders en kinderen om samen het gesprek aan te gaan.

Toer reeks, Boekencentrum, 2013, pap, 63 pp, € 8.90, 9789023926825
winkelwagen
Rock, Lois
Mijn eerste Jona en de grote vis stickerboek
De bekende bijbelverhalen van Jona worden op kleurrijke wijze tot leven gebracht door illustrator Alex Ayliffe. De bekende schrijfster Lois Rock verzorgde het Bijbelverhaal. Door het plakken van de stickers en een doe-vraag onderaan elke pagina kunnen kinderen zich het boek eigen maken.
Callenbach, 2010, pap, 16 pp, € 4.95, 9789026616532
winkelwagen
Samuel, M. & C. Rentier
Allah weet het beter. Wie ben je als je moslims ontmoet?
De islam en moslims zijn dagelijks in het nieuws. Vroeg of laat komen christenjongeren moslims tegen: op school, tijdens de studie of op hun werk. Hoe reageren ze dan? Moet je moslims negeren? Bestrijden? Of moet je juist vriendschap met hen sluiten? Dit boekje in de serie Hot Items helpt christenjongeren bij het vinden van een juiste houding. Centraal daarbij staat de over-tuiging dat Gods ontferming ook uitgaat naar moslims. Het boekje bestaat uit korte en vlotgeschreven teksten en aansprekende verhalen. Door de werkvormen en gespreksvragen is het boekje ook zeer geschikt voor bespreking in catechese en/of jeugdwerk.
Hot Items, Jes!, 2010, pap, 48 pp, € 7.50, 9789023924647
winkelwagen
Schaap-Jonker, H. (red.)
Zondagboek, meer beleven aan de kerkdienst
Dit dagboek voor de zondagmorgen, dat vrijwel geen extra tijd kost, zorgt ervoor dat je als gezin anders naar de kerk gaat: open voor God. Het geeft kinderen een 'luistervraag' mee die hen helpt om gericht naar de preek te luisteren. Met de 'praatvraag' kun je na afloop van de dienst nog even met elkaar doorpraten. Dit unieke Zondagboek biedt ouders een handreiking om beter een gesprek over de kerkdienst te voeren en helpt kinderen in de basisschoolleeftijd om iets mee te nemen uit de preek.
Boekencentrum, 2012, pap, 88 pp, € 12.50, 9789023920823
winkelwagen
   
Schouten, Edith
Opvoeden
Kok, 2003, pap, 80 pg, € 9.50, 9789043507400
winkelwagen
Smith, J.
Jij bent Gods oogappel. 101 dagstukjes voor jonge tieners
Boekencentrum, 2009, geb, 231 pp, € 14.90, 9789023923589
winkelwagen
Stalmeier, L.
In Vuur en Vlam Begeleidersboek, missionair vormselproject
'In Vuur en Vlam' is een gloednieuw vormselproject dat tieners voorbereidt op het sacrament van het vormsel. Een eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie.

In dit begeleidersboek staat alle benodigde informatie voor een goed verloop van de bijeenkomsten en voor het werken met het materiaal. Behalve achtergronden en suggesties voor de zes bijeenkomsten, bevat het boek ook twee uitgewerkte ouderavonden en twee na-vormsel-bijeenkomsten. Suggesties voor de vormselviering maken het project compleet.

Het project 'In Vuur en Vlam' werd ontwikkeld door het bisdom Rotterdam en uitgegeven met steun van het bisdom Roermond. Aanbevolen door het Officium Catecheticum van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland.

Adveniat, 2007, pap, 112 pp, € 20.00, 9789061731283
winkelwagen
   
Stalmeier, L.
In Vuur en Vlam, deelnemerspakket, missionair vormselproject
Een gloednieuw vormselproject met veel actie voor de jongeren en gebruiksgemak voor de begeleiders. De vormgeving is spetterend en het materiaal zit vol verrassingen. In zes bijeenkomsten wordt de vormeling voorbereid op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. De hoofdstukken hebben krachtige thema's: 'De Helper', 'Contact', 'Missie', 'Vuur', 'Ik geloof' en 'Uitdragen'.

Het project bestaat uit een fullcolour werkboek met invulkaarten, fotohoesjes en bewaartasjes. Daarnaast is er een aparte invulkalender en zijn er 6 bewaarkaarten: over de 7 sacramenten, het Onze Vader, de tien geboden, de heilige Geest, de Geloofsbelijdenis en de zeven werken van barmhartigheid.

Het project 'In Vuur en Vlam' werd ontwikkeld door het bisdom Rotterdam en uitgegeven met steun van het bisdom Roermond. Aanbevolen door het Officium Catecheticum van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland.

Adveniat, 2007, pap, 18, € 12.50, 9789061731276
winkelwagen
Stibbe, M.
De vader naar wie je verlangt
Een boek voor wie een goede vader wil zijn of wil hebben en voor wie uitziet naar de beste vader die je je kunt wensen. Verwijzend naar de gelijkenis van de Verloren Zoon bespreekt Mark Stibbe de kenmerken van ware vaderliefde en daarmee van Gods karaktereigenschappen. Vanuit diepe bewogenheid en persoonlijke ervaring schrijft hij voor de huidige generatie die wel de vaderloze generatie genoemd wordt.
Kok, 2011, pap, 160 pp, € 17.50, 9789029706575
winkelwagen
Stolwijk, Bert (red)
Kom en Zing! Geloofsliederen voor kinderen. Hardcover Muziekeditie
De leukste geloofsliederen voor kinderen! Complete bundel i.s.m. Kerkelijke Stichting St.-Gregorius van het Bisdom Haarlem. Een bundel die veel dirigenten, ouders en scholen blij zal maken. Nu heb je alles bij de hand: liederen voor ochtend en avond, geloofsthema's, bijbelverhalen en feestelijke tijden. Inclusief reeds goedgekeurde liturgische zangen.

+ Bekende, mindere bekende en nieuwe liederen
+ Ieder kind een boek
+ Moeiteloos liederen kiezen voor kinderkoor, klas of thuis
+ Uitkomst voor dirigenten, organisten, pastores en leerkrachten
+ Met leeslint
Tevens verkrijgbaar in een paperback tekst-editie

Adveniat, 2015, geb, 200 pp, € 19.50, 9789492093103
winkelwagen
   
Tou, A.
Ramadan Moebarak
Bulaaq, 2005, geb, 34 pp, € 14.90, 9789054601142
winkelwagen
Troost, Andre F.
Kind in het licht. Verhalen over opvoeding
Boekencentrum, 2007, geb, 58 pp, € 7.90, 9789023921998
winkelwagen
   
Vaartjes, A.
Wat je weg geeft, verlies je niet. Bezinningsboekje voor jongeren
Narratio, 2009, pap, 60 pp, € 7.50, 9789052638539
winkelwagen
Veen, H.J. van der
In gesprek. Bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus
Jezus heeft in Zijn leven op aarde veel mensen ontmoet. Hij voerde boeiende gesprekken die getuigden van grote wijsheid en bewogenheid. Niet zelden kwam het hele leven aan de orde. Deze ontmoetingen kunnen ons veel leren en leveren voldoende gespreksstof op.

In dit boek worden zeven ontmoetingen besproken. Ontmoetingen met een geleerde man, een dorstige vrouw, een wanhopige moeder, een op heterdaad betrapte zondares, een nieuwsgierige koning, een gelukkige misdadiger en een ongelovige gelovige. In gesprek wil ons laten ontdekken dat Jezus ook nu met ons in gesprek gaat. Hij spreekt ons immers aan, in Zijn Woord, door de prediking, in ontmoetingen met anderen. En terwijl Hij dat doet, probeert Hij ons hart te raken en ons leven te veranderen.

H.J. van der Veen is predikant in de Hervormde gemeente te Sliedrecht. Eerder schreef hij het boek 'In Zijn spoor. Bijbelstudies over discipelschap'.

Boekencentrum, 2015, pap, 96 pp, € 10.90, 9789023970422
winkelwagen
Verhage, M.
't Maakt echt verschil! Je bent jong en je gelooft
Je bent jong en je gelooft! Wat er in de Bijbel staat, zie je als waarheid! Diep in je hart weet je dat God bestaat en dat Jezus de weg tot God voor jou mogelijk heeft gemaakt. Maar, wat betekenen deze waarheden nu in je dagelijkse leven? In je gezin, je gemeente, op je school, studie of werk en in de wereld waarin je leeft Maakt geloven daar wel iets uit?

Dit boekje vertelt dat geloven echt verschil maakt! Juist in jouw allerdaagse leven. Mirjam Verhage, zelf een jongere, beschrijft hoe geloven in allerlei situaties een rol kan spelen. Zij wil laten zien dat geloven in God, door worstelingen en mooie momenten heen, er werkelijk toe doet, elke dag van het leven. Daarbij gebruikt zij persoonlijke voorbeelden. Vijf oudere schrijvers reageren hierop en geven een meer theoretische kijk op de verschillende onderwerpen.

Het is niet zo dat jij als jongere helemaal zelf moet ontdekken hoe God in jouw leven aanwezig wil zijn. Je hebt voorbeelden nodig. Mensen die laten zien hoe het geloof in God hun leven een positieve wending heeft gegeven. Zij worden identificatiefiguren genoemd. Dit boekje is ook een oproep aan deze mensen, om er voor jou als jongere te zijn. Zo krijgen ook predikanten, ambtsdragers, leidinggeveden, gemeenteleden en ouders een plek. De gespreksvragen zijn bedoeld om het gesprek met elkaar op gang te brengen.

Aan deze uitgave werkten ook mee: Wil Hartog-Bogaard, Elma Nobel-buijs, Wout Schonewille, Adri Terlouw en Harmen van Wijnen.

Boekencentrum / HGJB, 2007, pap, 115 pp, € 12.90, 9789023922124
winkelwagen
Vliek, R.
Duidelijk God. Dagboek voor tieners
Tijdelijk van 19,90 voor 14,90
Jes!, 2009, pap, 372 pp, € 14.90, 9789023924296
winkelwagen
Vlugt, Marcel van der
Laat ze maar praten, gespreksstof voor praatgroepjes met 12 tot 15 jarigen
Berne Heeswijk, 1997, pap, 67 pp, € 8.00, 9789070395872
winkelwagen
Vreeswijk, B. van, H. van Wijngaarden
Schuurpapier. Om te ontdekken waar je staat in het geloof
Waar sta je in het geloof? Om dat te ontdekken, is het goed om in gesprek te zijn met andere christenen. Hoe denken mijn vrienden over God? Maar ook: wat hebben mensen in het verleden over Hem ontdekt? Dan kan het schuren, want misschien dwingt het je om je eigen beeld bij te stellen. In dit boek gaan we met elkaar in gesprek over de Nederlandse Geloofsbelijdenis, een belangrijk document uit de gereformeerde traditie. We gebruiken het als schuurpapier voor ons eigen geloof. Juist ook als dat vragen oproept, zal blijken hoe leerzaam dit belijdenisgeschrift is. Want het heeft veel ervaring met kritische vragen...

Schrijvers zijn: prof. dr. H. van den Belt, ds. T.L.J. Bos, ds. E.K. Foppen, prof. dr. J. Hoek, ds. H.C. Marchand, ds. W. Markus, dr. W.H.Th. Moehn, ds. A.D.L. Terlouw, ds. L.J. Vogelaar, ds. B.E. Weerd en ds. R.F. de Wit.

Jes!, 2012, pap, 172 pp, € 14.90, 9789023920359
winkelwagen
   
Vreeswijk, E. van (red.)
Heldere hoofden, warme harten. De eerste brief van Johannes
Praten met de Bijbel, Jes!, 2010, geb, 93 pp, € 9.50, 9789023924319
winkelwagen
   
Wijngaarden, H. van
Stop! Contact. 30 dagen over het onze vader
Boekencentrum, 2005, pap, 32 pp, € 6.90, 9023918797
winkelwagen
   
Wijngaarden, H. van
Thats it! Geloven voor tieners
Tb.
Jes!, 2009, pap, 144 pp, € 9.50, 9789023924302
winkelwagen
Wijngaarden, H. van
Zo is dat! Dertig dagen over de christelijke belijdenis
Als tiener kun je opeens een moment krijgen dat je denkt: hoe zit het nou precies? Ik begrijp zoveel dingen van het geloof niet! En: waarom zou ik eigenlijk geloven? Maakt het wel uit wat je gelooft? Daarom is dit boekje geschreven. met om te laten zien hoe begrijpelijk geloven is. Want als het erop aankomt, is het niet te begrijpen. Het is onbegrijpelijk mooi. Maar ook onbegrijpelijk waar. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis laat dit boekie zien wat het betekent om te geloven in God de Vader, in jezus en in de Heilige Geest. En dat je daar niet aan hoeft te twijfelen.
Boekencentrum, 2006, pap, 60 pp, € 6.90, 9789023921240
winkelwagen
   
Wijngaarden, H. van (red.)
Als je verder kijkt. Tienerdagboek met visie (deel 2)
Jes!, 2010, pap, 218 pp, € 13.90, 9789023924654
winkelwagen
   
Wijngaarden, H. van (red.)
Leer me lezen. Hoe de Bijbel opengaat
tb
Hot items, Jes!, 2009, pap, 64 pp, € 6.50, 9789023924333
winkelwagen
Wijngaarden, H. van (red)
Daar vraag je wat! Dagboek voor tieners
'Kun je echt contact met God hebben?'
'Hebben wij, christenen, alleen gelijk?'
'Is seks nou goed of niet?'
'Hoe ziet de hemel eruit?'
'Hoe ga ik met m'n ouders om?'

Als tiener heb je zo je vragen. Je gaat nu immers meer over de dingen nadenken. En dan loop je wel eens tegen lastige kwesties aan, waarvan bijvoorbeeld je ouders zeggen: 'Daar vraag je wat!' Of misschien zijn het zelfs vragen die je aan niemand durft te stellen!

Toch zijn vragen er om gesteld te worden. Daar gaan we in dit dagboek vanuit. Daarom hebben de auteurs heel wat vragen van tieners verzameld, om er vervolgens eerlijke antwoorden op te zoeken in de Bijbel. Want we geloven dat God daarin op al onze belangrijke vragen ingaat. Ook op die van jou! Probeer maar uit!

Aan dit dagboek werkten mee: Els Bette-Fluit, Gertjan Glismeijer, ds. Gerrit van Goch, Pim Kalkman, Jan de Kluijver, Diane Palm, Willemieke Rodenhuis-Aalberts, ds. Leo Smelt, ds. Ron van der Spoel, Albert Strijker, Nico van der Voet en Herman van Wijngaarden.
Boekencentrum, 2003, pap, 150 pp, € 15.99, 9789023907053
winkelwagen
Wikkers, W. & A. Mesch
Het Verhaal, het kind en de verbeelding. Handboek kind & liturgie
Handboek voor kinder(neven)dienst en liturgie met basisinformatie en veel werkbladen, opdrachten, voorbeelden om de leiding van de kinder(neven)dienst met en van elkaar te laten leren.
Narratio, 1994, pap, 192 pp, € 11.50, 9789052631301
winkelwagen
Wikkers, Willemien
Het verhaal... en daarna? Werkvormen bij kinderbijbelverhalen 4-12jr
Werkboek met werkvormen voor jongere en oudere kinderen. Verschillende creatieve suggesties voor als het verhaal is verteld.
Narratio, pap, 95 pp, € 9.00, 9789052632773
winkelwagen
Zwaan, S.
De Doop. Handleiding
Kinderen kleuren de kerk, materiaal voor kindercatechese, Narratio, 2001, pap, 48 pp, illustraties, € 7.50, 9789052632322
winkelwagen
   
Zwaan, S.
Doop. Werkboek
Kinderen kleuren de kerk, materiaal voor kindercatechese, Narratio, 2001, pap, 32 pp, € 4.00, 9789052633329
winkelwagen