B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

9.3 Psychologie

Bermudez, J.L.
Philosophy of Psychology: A Contemporary Introduction
Routledge Contemporary Introductions to Philosophy, Routledge, 2005, pap, 377 pp, € 29.00, 9780415275958
winkelwagen
   
Bingaman, Kirk
Freud and Faith Living in the Tension
Suny, 2001, pap, 167 p, € 17.50, 9780791456545
winkelwagen
Boer, J.A. den, G. Glas, A. Mooij (red)
Kernproblemen van de psychiatrie
In Kernproblemen van de psychiatrie komt in diverse bijdragen de state of the art aan de orde van de ontwikkelingen op het raakvlak van neurowetenschappen, psychiatrie en filosofie. Zeer recente experimentele bevindingen maken een herorientatie noodzakelijk op oude vragen, zoals neuroplasticiteit en subjectieve beleving, genetica versus persoonlijke identiteit en biologisch determinisme versus keuzevrijheid.

In drie delen beschrijven de auteurs respectievelijk filosofisch-conceptuele aspecten, kennistheoretische en methodologische problemen, en praktische en moraalfilosofische onderwerpen.

Psychiatrie en Filosofie, Boom, 2008, pap, 382 pp, € 36.50, 9789085065289
winkelwagen
Boevink, W. A. Plooy, S. van Rooijen (red)
Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische aandoeningen
Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid krijgen in dit cahier expliciet betekenis in verhalen die worden verteld door degenen die aan den lijve ondervinden wat deze begrippen betekenen. De bijdragen gaan over herstel, over herstelprojecten, over empowerment en over empowerende praktijken en over ervaringsdeskundigheid en het inzetten van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg.

Het boek bevat een groot aantal indrukwekkende ervaringsverhalen. Verhalen van mensen over hoe zij het vinden om te leven met een psychische handicap en om psychiatrisch patient te zijn. Herstelverhalen, want ze gaan alle (ook) over de betekenis die zij geven aan wat hen overkomt, over manieren om het overweldigende in hun leven het hoofd te bieden en de lessen die zij onderweg leerden en leerden toepassen. Het eigen ervaringsverhaal opschrijven en ook nog eens gepubliceerd zien is een pure vorm van empowerment. Het vlekje wordt de voorsprong. De bron van schaamte wordt een bron van kennis, een bron om trots op te zijn. Omgekeerd werkt het lezen van ervaringsverhalen ook bekrachtigend voor mensen die zelf kampen met een psychische aandoening en psychiatrisch patient zijn.

Daarnaast zijn er bijdragen over veelbelovende praktijken die gebaseerd zijn op ervaringsverhalen en kennis op grond daarvan. In deze bijdragen wordt duidelijk hoe ervaringsdeskundigen hun kennis toepassen en anderen daarmee van dienst kunnen zijn.

Passagecahier, SWP, 2006 / 2007, pap, 222 pp, € 27.50, 9789066657854
winkelwagen
Bond, H. (ed. Slavoj Zizek)
Lacan at the Scene
Short Circuit Series, The Mit Press, 2009, geb, 233 pp, € 26.50, 9780262013420
winkelwagen
Bos, Arie
Mijn brein denkt niet, ik wel
Uit de bespreking door Taede Smedes (zie de complete bespreking hier):
Het reductionisme, materialisme en neurodeterminisme van Swaab en Lamme deugt niet, zoveel is zo langzamerhand wel duidelijk. Maar toch is ook een Cartesiaans dualisme niet langer houdbaar. Wat is dan een alternatief? In dit boek worden de contouren geschetst van een alternatief, en ik merk dat ik dat langzamerhand zeer plausibel begin te vinden. Niet alleen is Bos' boek in lijn met recente ontwikkelingen in embodied cognition en de fenomenologische ideeen van Merleau-Ponty, maar bovendien schetst het boek de contouren van een positie die het dilemma van 'materialisme/monisme of dualisme' overstijgt.

Bos wordt in dit boek nergens echt polemisch of apologetisch. Hij blijft de vriendelijkheid zelf, beschrijft en geeft pakkende voorbeelden die zijn ideeen ondersteunen en laat zo zien dat de neurowetenschappen wat betreft de interactie van bewustzijn en hersenen echt nog in de kinderschoenen staan, ook al weten we al heel veel over de hersenen. Bovendien blijft Bos dicht bij de feiten en laat hij zich niet verleiden tot de metafysische valkuilen van ongefundeerde conclusies, waarin Swaab en Lamme wel zijn getrapt. Uiteindelijk blijft ook bij Arie Bos (de bron van) het bewustzijn een mysterie.

Christofoor, 2014, pap, 240 pp, € 24.90, 9789060387368
winkelwagen
Busfield, J.
Mental Illness
Mental illness is a highly controversial and contested field, informed by the ideas and research of academics and practitioners working in psychiatry, psychology, pharmacology, sociology, genetics and the neurosciences. This book brings clarity to a complex field, exploring core issues ranging from debates about the way the concept has been developed and expanded over time to controversies over the causes of mental illness. The author evaluates critiques of the concept of mental illness and of the way its expanding boundaries now define a far wider range of mental states, experiences and activities as pathological. Arguing that these boundaries need to be restricted, the author contends that many of the phenomena identified as mental illness are normal reactions to life's difficulties and that, while individuals may need support, it is not appropriate or helpful for such phenomena to be treated as indicative of mental disorder
Key Concepts, Polity Press, 2011, pap, 226 pp, € 22.50, 9780745649061
winkelwagen
Cambray, Joseph
Synchronicity. Nature and Psyche in an Interconnected Universe
Carolyn & Ernest Fay Series in Analytical Psychology, No. 15, Texas A&M UP, 2009/2012, pap, 160 pp, € 21.95, 9781603443005
winkelwagen
Carrette, J.
Religion and Critical Psychology. Religious Experience in the Knowledge Economy
Jeremy Carrette argues that the psychology of religion is no longer sustainable without a social critique, and that as William James predicted, the project of the modernist psychology of religion has failed. Controversially he champions greater social and philosophical analysis within the field to challenge the political naivety and disciplinary illusions of the traditional approaches to psychology of religion.

Carrette discusses the relevance of the social and economic factors surrounding the debates of psychology and religion, through three critical examples:
psychoanalysis
humanistic psychology
cognitive neuroscience.

A Critical Psychology of Religion provides a new dimension to the debates surrounding religious experience. It will be of interest to students and researchers in the fields of critical psychology, religious experience and the psychology of religion and extends an interdisciplinary challenge to the separation of psychology, sociology, politics, economics and religion.

Routledge, 2007, pap, 253 pp, € 27.50, 9780415423069
winkelwagen
Derksen, J.
Bevrijd de psychologie uit de greep van de hersenmythe
Psychologische thema's beheersen dagelijks het nieuws, waardoor het lijkt alsof psychologisch inzicht vandaag de dag hoog op de agenda staat. Schijn bedriegt, volgens Jan Derksen. In Bevrijd de psychologie zet hij uiteen hoe hersenwetenschappers het goud in de hersenen zoeken in plaats van zich te richten op menselijke motieven, emoties en verlangens. 'Amateurbiologen' noemt Derksen de neuropsychologen en experimenteel onderzoekers die de psychologie reduceren tot de studie van observeerbaar gedrag en de mens zien als een cognitieve machine, waarmee ze het werken met emoties en dieperliggende psychische thema's naar het alternatieve circuit laveren.

De praktijk van etikettenplakkerij, waarbij elk probleem een etiket krijgt dat op zichzelf betekenisloos is en tot een hersenstoornis wordt uitgeroepen, evenals het klakkeloos uitdelen van pillen, moet een halt worden toegeroepen. Derksen stelt dat er geen oog meer is voor de kwetsbare persoonlijkheid van iemand met ernstige klachten of ambivalente gevoelens. De psychologie moet worden gered van de ondergang.

Bevrijd de psychologie biedt een goed onderbouwd en vurig betoog om de psychologie te bevrijden van de pogingen er elk leven uit te blazen.

Bert Bakker, 2012, pap, 208 pp, € 17.95, 9789035137219
winkelwagen
Dirkx, Jos, Nelleke Nicolai (red)
Depressie en Psychodynamiek
Depressie neemt steeds meer toe, ondanks verschillende 'evidence-based' behandelmethoden. Er wordt zelfs van een epidemie gesproken. Toch zijn er veel controverses rond depressie. Komt depressie echt zoveel voor of is aan 'gewoon' verdriet een psychiatrisch etiket gegeven? Missen de huidige behandelingen iets essentieels?

In dit boek staat het psychodynamisch perspectief op depressie centraal, zowel in theoretische bespiegelingen als in praktische zin bij de beschrijving van psychodynamische behandelmethoden.

Sjibbolet, 2012, pap, 148 pp, € 18.95, 9789491110122
winkelwagen
Dirkx, Jos, Nelleke Nicolai (red)
Kind, gezin en identiteit
In dit boek staan het gezin en de invloed daarvan op de individuele ontwikkeling en identiteit van het kind centraal, bekeken vanuit psychodynamisch perspectief. Er wordt aandacht besteed aan gehechtheid en de omgeving: vooral ouders maar ook broers en zussen. Op bepaalde momenten worden grote stappen gezet in de ontwikkeling en de versteviging van de identiteit. Dit is ook gerelateerd aan veranderingen in het brein. Aan bod komt waar het mis kan gaan en hoe hier in therapie mee omgegaan kan worden, bijvoorbeeld bij een eetstoornis.

En hoe verloopt dit alles in bijzondere situaties zoals in een pleeggezin, ingeval van adoptie of in een andere cultuur? Neemt het gezin nog altijd een centrale plaats in of zijn vrienden en leeftijdsgenoten belangrijker geworden dan ouders, broers en zussen voor de ontwikkeling van de eigen identiteit?

Sjibbolet, 2014, pap, 144 pp, € 18.50, 9789491110191
winkelwagen
   
Doris, J. M.
The Moral Psychology Handbook
B2364. With the Moral Psychology Research Group
Oxford UP, 2010, geb, 493 pp, € 68.50, 9780199582143
winkelwagen
Draaisma, D.
Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen
Historische Uitgeverij, 2006, geb, 328 pp, € 27.50, 9789065544506
winkelwagen
Draaisma,D.
De dromenwever
Sommige delen van ons brein moeten waken terwijl we slapen. Ze beginnen vreemde verhalen te spinnen. Je moet een examen over doen waar je al lang geleden voor geslaagd bent. Je rent naar treinen die je niet haalt. Je ontmoet mensen die niet meer leven. Je staat opeens naakt tussen je collega's. De meeste verhalen vervliegen bij het wakker worden. Wat blijft zijn de vragen. Waarom accepteer je in je droom bizarre situaties als volkomen vanzelfsprekend? Hoe ontstaat de sensatie van vliegen in dromen? Bestaan voorspellende dromen? Hoe ontstaan erotische dromen? Of lucide dromen? Dromen we in zwart-wit of kleur? Hoe zien dromen van blinden eruit? En natuurlijk de moeilijkste vraag: betekenen dromen iets? Zeggen ze iets over de dromer? Wat hebben psychologie en neurologie de afgelopen halve eeuw opgehelderd over ons nachtleven?
Historische Uitgeverij, 2013, pap, 220 pp, € 25.00, 9789065540607
winkelwagen
Draaisma, Douwe
Vergeetboek
Waarom hebben we zo'n slecht geheugen voor dromen? Bestaat verdringen? Wat gebeurt er met gedeelde herinneringen als degene waar je die herinneringen mee deelde er niet meer is? Hoe kan het dat een collega wel uw idee heeft onthouden, maar vergeten is dat het uw idee was?

De lastigste vragen die je over het geheugen kunt stellen gaan niet over het herinneren maar over vergeten, schrijft Douwe Draaisma in Vergeetboek. Waarom bestaat er eigenlijk geen vergeettechniek? Waarom hebben portretten de neiging onze herinneringen aan gezichten te wissen? Wat gaat er mis in de hersenen van iemand die geen gezichten kan onthouden?

In het denken over vergeten wordt zichtbaar wat we van onze herinneringen hopen of vrezen. De 'eerste herinnering' markeert niet alleen het begin van ons geheugen, maar onderstreept tegelijk de vergeten jaren die daaraan vooraf zijn gegaan. Ons goede geheugen voor 'eerste keren' herinnert ons ook aan al die keren die er op volgden en die we zijn vergeten. En zelfs mensen met een goed geheugen voor gezichten hebben een pover geheugen voor de geschiedenis van gezichten. Wie kan met de hand op zijn hart verklaren zich - los van foto's - te herinneren hoe zijn dierbaren er tien jaar geleden uitzagen?

In Vergeetboek voert Draaisma de lezer langs de theorieen over waarom het geheugen pas zo laat op gang komt, de oorzaken voor het vergeten van dromen en de verklaring voor 'onbewust plagiaat'. Hij stelt ons voor aan Henry M., die door een geheugendefect leefde in een 'nu' ter breedte van een halve minuut en aan soldaat S. die zelfs zijn eigen gezicht niet kon onthouden. Draaisma schrijft over trauma en verdringing, over het vergeten dat zichzelf onzichtbaar maakt, over het herschrijven van je herinneringen bij het ouder worden.

Historische UItgeverij, 2010, pap, 276 pp, € 19.95, 9789065540553
winkelwagen
Farah, M. J.
Neuroethics. An Introduction with Readings
MIT press, 2010, geb, 400 pp, € 69.50, 9780262062695
winkelwagen
Fink, Bruce
The Lacanian Subject. Between Language and Jouissance
Princeton UP, 1995, pap, 219 pp, € 51.95, 9780691015897
winkelwagen
Flieger, J.A.
Is Oedipus Online? Siting Freud after Freud
Short Circuit Series, MIT Press, 2005, pap, 332 pp, € 19.00, 9780262562072
winkelwagen
Freeland, Charles
Antigone, in Her Unbearable Splendor. New Essays on Jacques Lacan's The Ethics of Psychoanalysis
A study of Lacan's engagement with the Western philosophical traditions of ethical and political thought in his seventh seminar and later work.

With its privileging of the unconscious, Jacques Lacan's psychoanalytic thought would seem to be at odds with the goals and methods of philosophy. Lacan himself embraced the term 'anti-philosophy' in characterizing his work, and yet his seminars undeniably evince rich engagement with the Western philosophical tradition. These essays explore how Lacan's work challenges and builds on this tradition of ethical and political thought, connecting his 'ethics of psychoanalysis' to both the classical Greek tradition of Socrates, Plato, and Aristotle, and to the Enlightenment tradition of Kant, Hegel, and de Sade. Charles Freeland shows how Lacan critically addressed some of the key ethical concerns of those traditions: the pursuit of truth and the ethical good, the ideals of self-knowledge and the care of the soul, and the relation of moral law to the tragic dimensions of death and desire. Rather than sustaining the characterization of Lacan's work as 'anti-philosophical', these essays identify a resonance capable of enriching philosophy by opening it to wider and evermore challenging perspectives.

'Freeland's reading of Lacan is distinctly philosophical not only because he examines the psychoanalyst's debts to philosophical discourse, but, more forcefully, because his own approach is not indebted to any of the currently dominant trends in psychoanalytic theory. This book is as singular as it is insightful.' - Steven Miller, University at Buffalo, State University of New York

Charles Freeland is Lecturer and Course Coordinator, teaching philosophy and architecture at the International Program of Design and Architecture at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand.

SUNY, 2014, pap, 315 pp, € 27.75, 9781438446486
winkelwagen
Freud, S.
De droomduiding
Boom, 1999, pap, 738 pp, € 20.00, 9789053524107
winkelwagen
Freud, S.
De toekomst van een illusie
Richten we ons op de religieuze leringen, dan kunnen we herhalen: het zijn stuk voor stuk illusies, niemand mag gedwongen worden om ze voor waar aan te nemen.

Godsdienst is volgens Sigmund Freud (1856-1939) een fantasie waarmee de mens zijn eigen hulpeloosheid aan het zicht probeert te onttrekken. Met De toekomst van een illusie verwoordde hij een diep cultuurfilosofisch inzicht, dat nog weinig aan actualiteit heeft ingeboet. Dit deel in de reeks Kleine klassieken verzamelt naast dit invloedrijke essay nog enkele andere boeiende beschouwingen van de grondlegger van de psychologie.

Kleine Klassieken, Boom, 2012, pap, 92 pp, € 9.90, 9789461059505
winkelwagen
Freud, S.
Het onbewuste. Ontwerp van een psychologie, Aan gene zijde van het lustprincipe, Het Ik en het Es, en andere teksten
In 1915 schreef Sigmund Freud in minder dan drie weken een verhandeling die als een hoogtepunt van zijn psychoanalytische geschriften wordt beschouwd: ‘Het onbewuste’. Het onbewuste wordt van fundamenteel belang geacht voor de psychoanalytische theorie. Inmiddels is het ook uit het dagelijks taalgebruik niet meer weg te denken: ‘"Dat heb je dan zeker verdrongen",’ of: "‘Onbewust heb ik het altijd geweten".’
Boom, 2009, pap, 544pp, € 20.00, 9789085066132
winkelwagen
Freud, S.
Inleiding tot de psychoanalyse, druk 22
Met dit klassieke werk heeft Sigmund Freud een onuitwisbaar stempel gedrukt op de twintigste-eeuwse psychiatrie, op ons taalgebruik, ons denken over onszelf en onze medemens. Inleiding tot de psycho- analyse werd door uitgeverij Wereldbiblio- theek voor het eerst gepubliceerd in 1918. In de reeks Wereldboeken beleeft het zijn 22ste druk.
Wereldboeken 4, Wereldbibliotheek, 2005, pap, 455 pp, € 22.50, 9789028421264
winkelwagen
Freud, S.
Moses and Monotheism
Vintage Books, 1967, pap, 176 pp, € 9.90, 9780394700144
winkelwagen
Freud, S.
Psychopathologie van het dagelijks leven: over vergeten, versprekingen, misgrepen, bijgeloof en vergissingen
Boom, 2001, pap, 342 pp, € 15.50, 9789053524886
winkelwagen
Freud, S.
Ziektegeschiedenissen: Dora, Kleine Hans, De Rattenman, Het geval Schreber, De Wolvenman
te bestellen
Boom, 2003, pap, 563 pp, € 20.00, 9789053524114
winkelwagen
Freud, S. , C.G. Jung
Brieven
Lemniscaat - Boom, 2000, pap, 374 pp, € 25.95, 9789056372576
winkelwagen
   
Freud, Sigmund
Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit
De 'Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit' verschenen voor het eerst in 1905. Ze bevatten verbazend actuele inzichten over de betekenis van de menselijke seksualiteit, die aansluiten bij hedendaagse auteurs als Foucault en bij de queer-theorie. Ze ontsnappen dan ook aan de heteronormativiteit die het werk van Freud en veel psychoanalytische auteurs kenmerkt. Deze eerste editie raakte evenwel bedolven onder diverse toevoegingen en werd veronachtzaamd door de interpretatoren, die steevast latere edities als uitgangspunt namen. De 'Drie verhandelingen' worden nu in eerste editie in het Nederlands gepubliceerd, vergezeld van een grondige historische inleiding en een nawoord over de status van de perversies, die het belang van deze tekst overtuigend aantonen.
Vantilt, 2017, pap, 167 pp, € 19.95, 9789460043024
winkelwagen
Freud, Sigmund ( red., vert. en inleiding G. Bogels)
Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot
Meine liebe Jeanne. Zo begint de laatste brief van de jarenlange correspondentie tussen Sigmund Freud en de latere vrouwelijke nestor van de Nederlandse psychoanalyse, de psychiater Jeanne Lampl-de Groot.

Ruim zeventig brieven van Freud, nu voor het eerst gepubliceerd, bieden een zeldzame gelegenheid om Freud als persoon, als arts en als middelpunt van de groeiende internationale psychoanalytische beweging van nabij te leren kennen. In deze periode groeit de betekenis van de psychoanalyse als wetenschap, als cultuurfilosofie en als behandeling voor psychische aandoeningen. De hartelijke en vertrouwelijke toon over alledaagse zorgen, over hun gezinsleden, de zorgen over Freuds chronische kaakaandoening, maar ook over hun wetenschappelijke publicaties, Freuds visie op hun beider collega's en hun krachtig teweerstellen tegen het naderend onheil van Hitlers 'Derde Rijk' maken dit boek tot een bijzondere, gevarieerde en soms onthullende leeservaring.

Sjibbolet, 2012, pap, 228 pp, € 24.95, 9789491110078
winkelwagen
Fromm, Erich
Anatomie van de menselijke destructiviteit, achtergronden en verschijningsvormen van agressie, sadisme, geweld
Bijleveld, 1987, pap, € 29.50, 9789061315667
winkelwagen
Fromm, Erich
Beyond the Chains of Illusion My Encounter with Marx and Freud
Continuum Impacts S., Continuum, 2006, pap, 192 pp, € 14.25, 9780826418975
winkelwagen
Fromm, Erich
De angst voor vrijheid, de vlucht in autoritarisme, destructivisme, conformisme, druk 15
Bijleveld, 2007, pap, 272 pp, € 19.50, 9789061315827
winkelwagen
Fromm, Erich
De revolutie van de hoop, naar een humanisering van de technologische samenleving
Bijleveld, 1995, pap, € 17.50, 9789061315605
winkelwagen
Fromm, Erich
De zelfstandige mens: Bijdrage tot een humanistische ethiek
Bijleveld, 2008, pap, 238 pp, € 19.50, 9789061315780
winkelwagen
Fromm, Erich
Dromen, sprookjes, mythen. Inleiding tot het verstaan van een vergeten taal
Bijleveld, 2008, pap, 192 pp, € 19.50, 9789061315797
winkelwagen
Fromm, Erich
Gij zult zijn als de goden. Een humanistische interpretatie van het Oude Testament
Erich Fromm (1900-1980) geldt als een der belangrijkste denkers over mens en maatschappij van onze tijd. Met boeken zoals De angst voor vrijheid en Liefhebben; een kunst, een kunde had hij grote invloed op het moderne wereldbeeld. Een van de beduidendste werken van zijn hand is Gij zult zijn als goden, een even inspirerende als diepgaande lezing en interpretatie van het Oude Testament. In dit boek biedt Fromm een meeslepend beeld van de oudste bronnen van de joods-christelijke beschaving, ontdaan van de kerkelijke dogma's en religieuze taboes.

Steekhoudend brengt Fromm in kaart hoe het Oude Testament het verhaal vertelt van een bevrijding. Niet alleen de bevrijding van het joodse volk uit slavernij en ballingschap, maar vooral de bevrijding van de mens uit de kluisters van bijgeloof en afgoderij. Het concept van naamloze God, dat de kern is van de eerste bijbelboeken, impliceert in zijn visie evenzeer het concept van de mens als Gods gelijke, van de mens die de weg naar vrijheid en zelfontplooiing kiest. Aldus wordt tevens de messiaanse idee begrijpelijk als een radicale keuze voor het goede, voor de vrede en voor een humanistisch wereldbeeld. Gij zult zijn als goden maakt duidelijk dat het Oude Testament geen dor geschrift is voor theologische scherpslijpers of zedeprekers, maar een levende tekst die ons altijd aanspoort tot naastenliefde en tot waarachtig mens-zijn.

Uitgeverij J. Bijleveld, 2006, pap, 236 pp, € 19.50, 9789061315742
winkelwagen
Fromm, Erich
Het hart van de mens, onze geneigdheid tot goed en kwaad
Bijleveld, 1992, pap, € 17.50, 9789061315636
winkelwagen
Fromm, Erich
Liefhebben - een kunst, een kunde
Erich Fromm[1900-1980] geldt als een der belangrijkste denkers over mens en maatschappij van onze tijd. Met werken zoals De angst voor vrijheid, De zelfstandige mens en Een kwestie van hebben of zijn had hij een grote invloed op het wereldbeeld en de geesteshouding van onze generatie. Tot zijn hoofdwerken behoort ook Liefhebben, een kunst, een kunde. Dit boek is geen simpele handleiding voor de liefdeskunst, maar een diepgaande visie op liefde als integrerend deel van de persoonlijkheid. Daarmee is het tegelijk een pleidooi voor en een aansporing tot toewijding, ootmoed, durf en zelfontplooiing als basisvoorwaarden voor de groei van echte liefde.

Fromm schrijft hier: 'Is liefhebben een kunst? Zo ja, dan zijn kundigheid en inspanning vereist om deze kunst te leren beheersen. Of is liefde slechts een prettige sensatie, een ervaring die ons alleen maar toevallig ten deel valt als we geluk hebben? In dit boek gaan wij uit van het eerste standpunt, hoewel de meeste mensen ongetwijfeld die tweede opvatting zijn toegedaan. Dit betekent niet dat zij liefde onbelangrijk vinden. Zij hongeren naar liefde, zij kijken naar ontelbare films over gelukkige en ongelukkige liefdes, zij luisteren naar talloze sentimentele liedjes over liefde - en toch wil vrijwel niemand aannemen dat je echt iets moet doen om te leren liefhebben. De meeste mensen stellen zich voor alles de vraag hoe zij erin kunnen slagen door anderen bemind te worden, in plaats van zich af te vragen hoe zij zelf hun eigen vermogen tot liefhebben kunnen ontwikkelen'.

Dit boek daagt uit tot waarlijk mens-zijn.

Bijleveld, 2014, pap, 159 pp, € 18.50, 9789061315841
winkelwagen
Fromm, Erich
Marx, Freud en de vrijheid, de bevrijding van de mens uit de ketenen der illusies
Bijleveld, 1987, pap, € 17.50, 9789061315582
winkelwagen
Fromm, Erich
The Dogma of Christ
When he was 26, the great psychoanalyst and philosopher Erich Fromm abandoned Judaism, though he himself was descended from a long line of rabbis and the product of a devout Jewish upbringing. The title essay of this collection was first published in 1930, just four years after he made that first, decisive split. It was to point towards the future Fromm's work, presenting the view that an understanding of basic human needs is essential to the understanding of society and mankind itself. The following essays too, show a man who would eventually establish himself as a major thinker, producing some of that era's most influential and astute political works.
Routledge Classics, Routledge, 2005, pap, 181 pp, € 17.50, 9780415289993
winkelwagen
Fromm, Erich
To Have or To Be?
Continuum Impacts S., Continuum, 2005, pap, 224 pp, € 21.95, 9780826417381
winkelwagen
Fuller, R.C.
Spirituality of the Flesh. Bodily Sources of Religious Experience
Oxford UP, 2008, geb, 199 pp, € 26.50, 9780195369175
winkelwagen
Galanter, M.
Spirituality and the Healthy Mind: Science, Therapy, and the Need for Personal Meaning
Oxford UP, 2005, geb, 288 pp, € 34.00, 9780195176698
winkelwagen
Gale, R. M.
The Philosophy of William James: An Introduction
Cambridge UP, 2004, pap, 246 pp, € 26.90, 9780521549554
winkelwagen
Gazzaniga, M. S. (ed.)
The Cognitive Neurosciences
Tb.
MIT, 2009, 1376 pp, € 159.00, 9780262013413
winkelwagen
Gomperts, W.J. / Veen, G.I.E. (red)
Migratie en psychoanalyse, over psychoanalytische behandeling van migranten en vluchtelingen
De uitgave Migratie in psychoanalyse - de weerslag van de studiedag van 2005 van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut - gaat in op dan relevante vragen als: Hoe vormt de patient zijn of haar innerlijke wereld in samenhang met migratie en vlucht? Hoe doen het verre land en het verleden zich voor in het hier en nu van klachten, problemen en de therapie? Hoe komen in de relatie tussen patient en therapeut de angst, agressie en fascinatie naar voren ten aanzien van het vreemde in elkaar? Hoe komt in de therapie een nieuwe verbinding tot stand tussen herkomst en toekomst?
NPI-reeks, Van Gorkum, 2006, pap, 101 pp, € 16.50, 9789023241584
winkelwagen
Haute, Ph. van
Psychoanalyse en Filosofie, Het Imaginaire en het Symbolische in het werk van Jacques Lacan
TE BESTELLEN
Uitgeverij Peeters, 1989, pap, 182 pp, € 16.00, 9789068312201
winkelwagen
Hawley, K.
Trust. A Very Short Introduction
Trust is indispensable, yet it can be dangerous. Without trusting others, we cannot function in society, or even stay alive for very long, but being overly-trustful can be a bad strategy too. Trust is pragmatic, but it also has a moral dimension: trustworthiness is a virtue, and well-placed trust benefits us all. In this Very Short Introduction, Katherine Hawley explores the key ideas about trust and distrust. Considerings questions such as 'Why do we value trust?' and Why do we want to be trusted rather than distrusted?', Hawley raises issues about the importance of trust in both the personal and public spheres, including family and relationships as well as politics and society.
Very Short Introductions, Oxford UP, 2012, pap, 121 pp, € 12.95, 9780199697342
winkelwagen
Held, B. S.
Psychology's Interpretive Turn. The Search for Truth and Agency in Theoretical and Philosophical Psychology
American Psychological Association, 2007, geb, 415 pp, € 44.50, 9781591479253
winkelwagen
   
Homer, S.
Jacques Lacan
BY ORDER
Routledge Critical Thinkers, Routledge, 2005, pap, 155 pp, € 19.30, 0415256178
winkelwagen
Hood, Ralph W., Jr., Peter C. Hill, Bernard Spilke
The Psychology of Religion, An Empirical Approach, fourth ed.
Guilford Pub., 2009, geb, 636 pp, € 87.95, 9781606233030
winkelwagen
James, W.
De onsterfelijkheid van de mens. Twee mogelijke bezwaren tegen dit beginsel
Volgens William James heeft onze hedendaagse cultuur een probleem met denken over leven na de dood. Allerlei populair-wetenschappelijke werkjes beweren keer op keer dat ons spirituele leven volstrekt afhankelijk is van de werking van de hersenen. Hoe is het dan mogelijk dat die functie blijft bestaan, nadat dit orgaan niet meer bestaat? Hij poneert dan de volgende stelling: Het denken is een functie van de hersenen. De vraag is dan, dwingt deze theorie ons werkelijk het geloof in onsterfelijkheid op te geven? Moet ze echt het logische denken volgen en de hoop op een hiernamaals opgeven voor de plicht om alle consequenties van een wetenschappelijke waarheid te aanvaarden? 'Ja', zullen de meeste mensen zeggen. 'Nee', zegt William James, 'stoom is toch ook niet het ultieme doel van de fluitketel?'

Met grandeur, humor en milde ironie presenteert de filosoof William James twee bezwaren tegen de stelling dat 'hersenen slechts een productieve functie hebben'. Het is fascinerend hoe James' ideeen aansluiten bij een aantal hedendaagse gedachten over het 'hiernamaals'. Het is deze actualiteit die dit scherpzinnige betoog de lof toekent van een kleine klassieker.

Fenomenologische Klassieken 10, Abraxas, 2013, pap, 88 pp, € 16.90, 9789079133017
winkelwagen
James, W.
De wil om te geloven en andere populair-filosofische essays & Vertrouwen en het recht om te geloven
Met een nawoord van Peter Sloterdijk
Serie Fenomenologische Bibliotheek, Abraxas, 2007, pap, 220 pp, € 22.50, 9789080730083
winkelwagen
   
James, W.
Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking
Dover Publications, 1995, pap, 126 pp, € 7.50, 9780486282701
winkelwagen
James, W.
The Varieties of Religious Experience
Routledge Classics Series, Routledge, 2008, pap, 376 pp, € 19.99, 9780415773829
winkelwagen
James, W.
The Varieties of Religious Experience
Penguin Classics, Penguin, 1985, pap, 534 pp, € 15.95, 9780140390346
winkelwagen
James, W.
The Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature. Centenary Edition
In this classic work William James explores the psychology of religion, applying scientific method to a field that had previously been treated as theoretical, abstract philosophy. This 2002 centenary edition celebrates the 100th anniversary of this landmark text. It includes new introductions by Jeremy Carrette and Eugene Taylor, as well as a fully revised index. James believed that individual religious experiences, rather than the precepts of organized religions, were the backbone of the world's religious life. His discussions of conversion, repentance, mysticism and saintliness and personal religious observations and experiences all support his thesis. James' pluralistic view of religion led to his remarkable tolerance for extreme forms of religious behaviour, a willingness to take risks in formulating his own theories, and a welcome lack of pretentiousness in his observations on how an individual stands in relation to the divine.
Routledge, 2002, geb, 415 pp, € 38.75, 9780415278096
winkelwagen
James, William
De wil om te geloven en andere populair-filosofische essays & Het vertrouwen en het recht om te geloven, 2-e druk
Hoe moet je leven? Voor de meeste mensen is dat een vraag waarvan de volle reikwijdte langzaam maar zeker tot hen doordringt. Voor William James (1842-1910) was het een opdracht waarmee hij de wereld ingestuurd werd. In De wil om te geloven eist William James een geestelijk terrein op voor de menselijke geloofservaring dat zich onttrekt aan iedere rationele bewijsvoering. Iemands geloof wordt eenvoudig gerechtvaardigd door zijn behoefte aan een geloof.

James radicale solidariteitsbetuigingen aan de menselijke ervaring maakten van hem tijdens de jaren dat hij aan Harvard doceerde tot een populaire figuur, een filosoof voor gewone mensen. Wat William James ook tegenwoordig nog, of misschien juist tegenwoordig, nog tot zo'n aansprekende figuur maakt, iemand die we niet los kunnen laten, is zijn aanhoudende pleidooi voor de kracht van de verbeelding in het leven zelf. Wil het leven leefbaar zijn, dan moet de menselijke geest de vrijheid hebben het van binnen uit te vormen alsof het een eigen kunstwerk is, met alle irrationele tegenstrijdigheden van dien. Geloof en bijgeloof, rede en illusie, idealisme en ironie kunnen in zo'n leven naast elkaar bestaan zonder dat het op een mentale burgeroorlog uitdraait. Kaleidoscopisch als zo'n leven is, vormt het het beste weermiddel tegen fundamentalisme, of dat nu religious, politiek of wetenschappelijk is-Bas Heijne in NRC

Fenomenologische bibliotheek 8, Abraxas, 2014, pap, 233 pp, € 22.50, 9789080730083
winkelwagen
James, William
The Varieties of Religious Experience
The Varieties of Religious Experience (1902) is William James's classic survey of religious belief in its most personal, and often its most heterodox, aspects. Asking questions such as how we define evil to ourselves, the difference between a healthy and a divided mind, the value of saintly behaviour, and what animates and characterizes the mental landscape of sudden conversion, James's masterpiece stands at a unique moment in the relationship between belief and culture. Faith in institutional religion and dogmatic theology was fading away, and the search for an authentic religion rooted in personality and subjectivity was a project conducted as an urgent necessity. With psychological insight, philosophical rigour, and a determination not to jump to the conclusion that in tracing religion's mental causes we necessarily diminish its truth or value, in the Varieties James wrote a truly foundational text for modern belief.
Oxford World's Classics, Oxford UP, 2012, pap, 441 pp, € 16.95, 9780199691647
winkelwagen
James, William
Vormen van religieuze ervaring. Een onderzoek naar het wezen van de mens.
The Varieties of religious experience van William James behoort tot de belangrijkste publicaties van de godsdienstpsychologie. Het is een briljant geschreven werk dat onmiddellijk na het verschijnen in 1902 zeer sterk de aandacht trok van een uitgebreide lezerskring. De wetenschappelijke discussie om dit boek laaide hoog op en bracht het denken van James nog meer dan toen reeds het geval was in het centrum van velerlei beschouwingen. De oorzaak daarvan ligt zowel in de indringende wijze waarop James het wezen van de religieuze verschijnselen trachtte doorlichten als ook in de literaire vormgeving.

6e herziene en vermeerderde druk 2010

Abraxas, 2003, pap, 398 pg, € 29.50, 9789080730021
winkelwagen
James, William
The Varieties of Religious Experience
Introduction by Professor Jaroslav Pelikan
Library of America Paperback Classics, Library of America, 1987/2010, pap, 517 pp, € 14.95, 9781598530629
winkelwagen
   
Jarrett, C. & J. Ginsburg
This Book has Issues, Adventures in Popular Psychology
Continuum, 2008, geb, 160 pp, € 19.90, 9780826479785
winkelwagen
   
Joiner, T.
Myths About Suicide
Tb
Harvard UP, 2010, 280 pp, € 27.50, 9780674048225
winkelwagen
Jones, J.W.
Religie en het relationele zelf
Vertaald door Ad van Heeswijk, met medewerking van Lia Vergouwen en Hetty Zock
Geestelijke Volksgezondheid 2-76, KSGV, 2010, pap, 173 pp, € 22.50, 9789075886412
winkelwagen
Jung, Carl Gustaf, John Peck, Lorenz Jung, Maria Meyer-Grass (eds)
Dream Interpretation Ancient and Modern: Notes from the Seminar Given in 1936-1941
From 1936 to 1941, C. G. Jung gave a four-part seminar series in Zurich on children's dreams and the historical literature on dream interpretation. This book completes the two-part publication of this landmark seminar, presenting the sessions devoted to dream interpretation and its history. Here we witness Jung as both clinician and teacher: impatient and sometimes authoritarian but also witty, wise, and intellectually daring, a man who, though brilliant, could be vulnerable, uncertain, and humbled by life's mysteries. These sessions open a window on Jungian dream interpretation in practice, as Jung examines a long dream series from the Renaissance physician Girolamo Cardano. They also provide the best example of group supervision by Jung the educator. Presented here in an inspired English translation commissioned by the Philemon Foundation, these sessions reveal Jung as an impassioned teacher in dialogue with his students as he developed and refined the discipline of analytical psychology.

An invaluable document of perhaps the most important psychologist of the twentieth century at work, this splendid book is the fullest representation of Jung's interpretations of dream literatures, filling a critical gap in his collected works.

John Peck is a Jungian analyst in private practice. He is a cotranslator of Jung's Red Book and the author of ten books of poetry, including Contradance. Lorenz Jung, now deceased, was a grandson of C. G. Jung and a Jungian analyst in private practice. Maria Meyer-Grass is a Jungian analyst in private practice. Ernst Falzeder (translation) is lecturer at the University of Innsbruck and senior editor at the Philemon Foundation. He is the editor of The Complete Correspondence of Sigmund Freud and Karl Abraham, 1907-1925.

Princeton UP, 2014, geb, 320 pp, € 35.00, 9780691159454
winkelwagen
Jung, C. G.
Answer to Job
by order
Princeton UP, 1998/2011, pap, 121 pp, € 10.95, 9780691150475
winkelwagen
Jung, C.G.
Analytische psychologie: theorie en praktijk ( De Tavistock lectures)
Lemniscaat, 1978/1998, pap, 244 pp, € 18.95, 9789056370985
winkelwagen
Jung, C.G.
Antwoord op Job
Lemniscaat, 1998, pap, 180 pp, € 17.95, 9789056370992
winkelwagen
Jung, C.G.
Archetypen
Lemniscaat, 2003, pap, 333 pp, € 18.95, 9789056373542
winkelwagen
Jung, C.G.
Das Rote Buch
Liber Novus. Hrsg. u. eingel. v. Sonu Shamdasani.

Als geheimnisvolles Rotes Buch ging es in die Literatur uber C. G. Jung ein. Niemand bekam es zu Gesicht, da sein Urheber selbst verfugt hatte, es nicht zu veroffentlichen. Diesem Wunsch wurde entsprochen. Doch fast funfzig Jahre nach dem Tod Jungs ist die Zeit gekommen, um dieses eindrucksvolle Werk der Offentlichkeit zuganglich zu machen. Uber viele Jahre hielt der grosse Schweizer Tiefenpsychologe C. G. Jung (1875-1961) seine Traume, Visionen und Fantasien in einem Tagebuch fest: grossformatig, kunstvoll und farbenprachtig. C. G. Jungs handgeschriebenes und -gemaltes einzigartiges Vermachtnis.

Philemon Series, Patmos Verlag, 2010, geb, 372 pp, € 214.50, 9783491421325
winkelwagen
Jung, C.G.
Herinneringen, dromen, gedachten. Een autobiografie
Lemniscaat, 1999, pap, 398 pp, € 19.95, 9789060698068
winkelwagen
Jung, C.G.
Mens en cultuur
Werken van Jung, verzameld werk deel 9, Lemniscaat, 1995, pap, 308 pp, € 19.95, 9789060699799
winkelwagen
Jung, C.G., M.-L. von Franz, J.L.Henderson, J. Jacobi, A. Jaffe
De mens en zijn symbolen, tweede druk
met 500 ill.
Lemniscaat, 2000, geb, 320 pp, € 34.95, 9789060698549
winkelwagen
   
Kakar, S.
Mad and Divine: Spirit and Psyche in the Modern World
Chicago UP, 2009, geb, 178 pp, € 21.90, 9780226422879
winkelwagen
Kamphuis, Marinka
Te vroeg volwassen - over parentificatie
Doorgeschoten loyaliteit en grensvervaging tussen de rollen van kinderen en hun ouders komen vaker voor dan we denken. Maar is het per definitie slecht als zoiets gebeurt? Te vroeg volwassen gaat over kinderen die voor hun ouders zorgen, een verschijnsel dat we 'parentificatie' noemen, en over de verwachtingen die ouders van hun kinderen hebben. Het gaat hierbij zowel om praktische handreikingen als om emotionele ondersteuning. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt beschreven wat parentificatie is en hoe ze zich manifesteert. Verschillende risicogroepen, zoals kinderen van gescheiden ouders en kinderen van ouders met een psychische aandoening, worden uitgebreid behandeld, zodat duidelijk wordt hoe de gezinsproblematiek kan uitmonden in parentificatie.

Marinka Kamphuis bespreekt de schade die kinderen kunnen oplopen, welke problemen zich nu, maar ook in hun verdere leven kunnen voordoen, en wat eraan te doen is. Ook komen verschillende theorieen aan bod en wordt onderzocht waarom sommige mensen de parentificatie uit hun jeugd beter te boven zijn gekomen dan anderen.

Het boek is bedoeld voor mensen die zich in de problematiek herkennen, maar daarnaast is het ook relevant voor psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen en andere hulpverleners.

Boom, 2015, pap, 272 pp, € 24.95, 9789089532459
winkelwagen
Kesel, Marc De (S. Jottkandt vert.)
Eros and Ethics : Reading Jacques Lacans seminar VII
Vertaling van de eerste uitgave in het Nederlands in 2001
Suny, 2010, pap, 346pp, € 28.95, 9781438426105
winkelwagen
Koops, Willem, Bas Levering, Micha de Winter,
Lachen en Huilen in ontwikkeling
In de enorme varieteit aan menselijke gedragingen nemen lachen en huilen een bijzondere plaats in. Het is zelfs de vraag of ze niet beter als non-gedragingen kunnen worden gezien, omdat mensen juist lachen en huilen als ze het antwoord schuldig blijven. Bij lachen en huilen gaat het om een zich overgeven aan onbeheersbare lichamelijke processen. Dat was dan ook de kwalificatie die Helmuth Plessner er aan gaf in zijn beroemde boek uit 1941.

In dit boek gaat Willem Koops na wat er typisch menselijk is aan lachen en huilen. Anton van Hooff toont en betoogt dat apen (chimpansees) wel degelijk lachen. Marcel van Aken legt het verband tussen lachen en huilen en persoonlijkheid en temperament. Giselinde Kuipers laat in haar bijdrage over humor zien dat mensen in staat zijn om het lachen te manipuleren. Ad Vingerhoets loopt in zijn onderzoek naar de oorzaken van huilen aan tegen het evolutionaire raadsel van de menselijke traan. Mariken Spuij en Paul Boelen presenteren hun onderzoek naar en aanpak van pathologische rouw. Alle auteurs leggen de nadruk op de ontwikkelings- en opvoedingsprocessen die bij lachen en huilen een rol spelen.

Lachen en huilen is bedoeld voor een breed publiek dat zich interesseert voor de menselijke emoties, voor vreugde en verdriet. Voor een bespreking klik hier

SWP, 2013, pap, 96 pp, € 13.90, 9789088504761
winkelwagen
   
Lacan, J.
Ecrits 1. Texte integral
Editions du Seuil, 1999, pap, 569 pp, € 14.90, 9782020380522
winkelwagen
   
Lacan, J.
Ecrits 2. Texte integral
Editions du Seuil, 1999, pap, 399 pp, € 14.90, 9782020380539
winkelwagen
   
Lacan, J.
Ecrits. The First Complete Edition in English
Norton, 2006, geb, 878 pp, € 39.00, 9780393061154
winkelwagen
Lacan, Jacques
Autres Ecrits
PAS-A-LIRE.

Definition lacanienne de l'ecrit. Quelque chose comme 'Chien mechant', ou 'Defense d'entrer'. Voire : 'Lasciate ogni speranza'.

Disons que c'est un defi, fait pout tenter le desir.

Lacan resumait d'une phrase la lecon des Ecrits : 'l'inconscient releve du logique pur, autrement dit du signifiant'. Les Autres ecrits enseignent de la jouissance qu'elle aussi releve du signifiant, mais a son joint avec le vivant ; qu'elle se produit de 'manipulations' non pas genetiques mais langagieres, affectant le vivant qui parle, celui que la langue traumatise.

Il s'ensuit : que la jouissance, cynique comme telle, ne condescend au desir que par la voie de l'amour ; qu'elle fait obstacle a toute programmation du rapport sexuel ; que, feminine, elle repugne a l'universel et s'accorde a l'infini ; que, phallique, elle est 'hors-corps' ; et autres theoremes jusqu'alors inouis dans la psychanalyse.

On n'en trouvera pas le repondant dans le genome, dont le decryptage pourtant fait promesse, de noces nouvelles du signifiant et du vivant. On pressent l'avenement du self-made-man. Nous l'appellerons : LOM du XXIe siecle.

Ce recueil pourrait etre viatique.

A le dechiffrer, on saura mieux y faire avec les symptomes inconnus de demain.

Editions du Seuil, 2001, pap, 619 pp, € 40.00, 9782020486477
winkelwagen
Lacan, Jacques
Ecrits: A Selection
Routledge Classics, Routledge, 2003, pap, 376 pp, € 22.95, 9780415253925
winkelwagen
Lacan, Jacques
Le Seminaire Livre XVI. D'un Autre a l'autre
Seuil, 2006, pap, 430 pp, € 39.00, 9782020827058
winkelwagen
Lacan, Jacques
On the Names-Of-The-Father
Blackwell, 2015, pap, 96 pp, € 15.95, 9780745659923
winkelwagen
Ladan, A.
Het vanzelfzwijgende. Over psychoanalyse, desillusie en dood
Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van onze relaties zich afspeelt in vanzelfzwijgendheid, dat wil zeggen automatisch en buiten het bewustzijn om. Maar hoe sturen relatiepatronen ons impliciet aan? Aan de hand van voorbeelden uit de psychoanalytische praktijk wordt onder meer onderzocht wat de betekenis is van afscheid nemen, desillusies, sterven en de dood in relaties. Dit boek is niet alleen bedoeld voor hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar voor iedereen die wil weten hoe we ons in het leven staande proberen te houden.

Over de auteur(s): A. Ladan is psychiater en psychoanalyticus en werkzaam in eigen opleidingspraktijk. Hij publiceerde onder meer: Het wandelend hoofd - over de geheime fantasie een uitzondering te zijn (2000, 2003), dat ook in Duitsland en de Verenigde Staten verscheen.

Boom, 2010, pap, 204 pp, € 27.30, 9789085069683
winkelwagen
Ladan, A.
Het wandelend hoofd, over de geheime fantasie een uitzondering te zijn
Boom, 2000, pap, 192 pp, € 29.00, 9789053525685
winkelwagen
Ladan, Antonie
Het verlangen naar oorlog en andere zaken, over psychoanalyse in deze tijd
Veel van ons geestelijk leven verloopt onbewust. Aan de hand van klinische vignetten en voorbeelden uit de romanliteratuur zet de auteur uiteen hoe vertrouwdheid met bewuste en de onbewuste aspecten van onze binnenwereld van betekenis kan zijn voor ons dagelijks functioneren. In dat kader komt aan bod dat wij niet alleen een afkeer hebben van oorlog, maar er ook naar verlangen. De auteur laat zien dat een toestand van vrede psychisch belastend is. Oorlog lijkt een aantrekkelijke mogelijkheid te bieden om het taboe op het erkennen van onze fundamentele machteloosheid in stand te houden. Kennis van onze innerlijke houding ten opzichte van oorlog is in deze tijd meer dan ooit van belang.

Antonie Ladan is psychiater-psychoanalyticus en heeft vele publicaties op zijn naam staan. Zijn succesvolle boeken Het wandelend hoofd. Over de geheime fantasie een uitzondering te zijn en Het vanzelfzwijgende. Over psychoanalyse, desillusie en dood verschenen ook in Engelse vertaling.

Sjibbolet, 2015, pap, 232 pp, € 22.50, 9789491110238
winkelwagen
Lamme, Victor
De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein
Wie zit er aan het stuur in onze hersenpan? Wat bepaalt dat we doen wat we doen? Welke stukken brein geven de doorslag als het gaat om de keuzes van alledag of om de grote beslissingen in ons leven? En welke rol spelen onze gedachten en ons bewustzijn bij dit alles?

De vrije wil bestaat niet voert u in een bizarre tocht langs slaapwandelende moordenaars, blinde zombies die toch zien, out of body-ervaringen, patienten die hun eigen handen niet meer vertrouwen en andere neurologische fenomenen, om erachter te komen wie toch dat mannetje in ons hoofd is dat de beslissingen voor ons neemt. Onderweg proberen we te begrijpen waarom Winston Churchill besloot de Franse vloot te laten zinken, Rosemary Kennedy een hersenoperatie onderging en Maurice Ravel de Bolero schreef. Uiteindelijk belanden we bij het 'ik', die constante maalstroom van gedachten die denkt de hersenen in ons hoofd onder controle te hebben. En bij de vrije wil, waarvan heel weinig, en toch ook weer heel veel, overblijft in het onthutsende beeld dat wordt geschetst van wie er echt de baas is in ons brein.

Bert Bakker, 2011, pap, 336 pp, € 12.50, 9789035137349
winkelwagen
   
Langman, P.
Waarom jongeren moorden. Wat bezielt mensen als Karst T. en Tristan van der V.?
Wat bezielt een jongere die op zijn school een bloedbad aanricht? Wat gaat er om in hoofden van mensen als Karst T. en Tristan van der V.? Een indringend portret en analyse van jongeren die opzettelijk veel dode slachtoffers maakten. Voor de Nederlandse editie schreef prof. dr. Corine de Ruiter een bijdrage over Europese en Nederlandse incidenten
Kok, 2011, pap, 336 pp, € 19.90, 9789043517164
winkelwagen
   
Lear, J.
Freud
by order / te bestellen
Routledge Philosophers, Routledge, 2005, pap, 278 pp, € 23.50, 0415314518
winkelwagen
   
Mellard, J.M.
Beyond Lacan
BY ORDER
SUNY Series in Psychoanalysis and Culture, SUNY Press, 2007, pap, 288 pp, € 25.90, 9780791469040
winkelwagen
Merkur, D.
Crucified with Christ. Meditation on the Passion, Mystical Death, and the Medieval Invention of Psychotherapy
SUNY, 2007, geb, 156 pp, € 54.50, 9780791471050
winkelwagen
Miller, Jacques Alain, Maire Jaanus (eds)
Culture/Clinic 1: Applied Lacanian Psychoanalysis
Culture/Clinic 1 is the first of a new annual series that will spotlight some of the most interesting contemporary applications of the work of the renowned psychoanalyst Jacques Lacan. Both international and interdisciplinary, these essays in this volume provide a unique space for global dialogue between the findings of cultural studies and clinical practice. This volume considers the difference and proximity between culture and clinic.

The first section delves into the main theme, 'We're All Mad Here,' with three interventions by Lacan, published for the first time in English. Jacques-Alain Miller elucidates Lacan's idea that 'everyone is mad', demonstrating that it is key to understanding the later Lacan and to clinical practice. Maire Jaanus explores the distinction between happiness and desire. Pierre-Gilles Gueguen brings the perspective of the clinical diagnosis to bear. Russell Grigg reassesses the Wolf Man, Sophie Marret-Maleval pays tribute to Lewis Carroll, and Jonathan D. Redmond constructs a psychoanalytic reading of the film Memento.

'The Analytic Experience' is the second section, in which three analysands reveal their own personal experiences with psychoanalysis.
Following this is 'Cultural Fictions', which engages with contemporary culture; included here are chapters on American television by Gerard Wajcman and Laurent Goumarre.
Last is 'Speaker's Corner', which highlights original Lacanian-oriented research in psychoanalysis.

University of Minnesota Press, 2013, pap, 189 pp, € 30.00, 9780816683192
winkelwagen
Mills, J. (ed)
Rereading Freud. Psychanalysis through Philosophy
Rereading Freud assembles eminent philosophical scholars and clinical practitioners from continental, pragmatic, feminist, and psychoanalytic paradigms to examine Freud's metapsychology. Fundamentally distorted and misinterpreted by generations of English speaking commentators, Freud's theories are frequently misunderstood within psychoanalysis today. This book celebrates and philosophically critiques Freud's most important contribution to understanding humanity: that psychic reality is governed by the unconscious mind. The contributors focus on several of Freud's most influential theories, including the nature and structure of dreams; infantile sexuality; drive and defense; ego development; symptom formation; feminine psychology; the therapeutic process; death; and the question of race. In so doing, they shed light on the ontological commitments Freud introduces in his metapsychology and the implications generated for engaging theoretical, clinical, and applied modes of philosophical inquiry.
SUNY, 2004, geb, 224 pp, € 52.50, 9780791460474
winkelwagen
Moyaert, Paul
Schizofrenie
Schizofrenie is de meest pregnante vorm van waanzin. Waanzin spreekt tot de verbeelding en schrikt af. Maar wat is waanzin? De handboeken psychiatrie vatten hem op als een defect, een tekort. Ook de psychoanalyse ontsnapt niet helemaal aan een negatieve bepaling van waanzin. Paul Moyaert gooit het in Schizofrenie over een andere boeg. In het spoor van de Franse filosoof Gilles Deleuze verkent hij de waanzin vanuit zijn eigen kracht, vanuit zijn vermogen zich te organiseren binnen het kader van de problematiek die hem bestookt. Hij zoekt dus niet naar de oorzaak van de waanzin, maar concentreert zich op de vraag: wat is waanzin?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, grijpt Moyaert terug op het begrip drift. Schizofrenie kun je het best begrijpen als een bijzondere driftproblematiek, waarin het niet zozeer gaat om de inhouden, maar om de intensiteit ervan. Driften bestoken immers lichaam en geest. Om deze driftproblematiek te verhelderen, knoopt Moyaert aan bij Freud, die zich vanaf 1920 toelegde op de vraag naar de aard van de drift.

Vantilt, 2017, pap, € 19.95, 9789460043154
winkelwagen
Mulder, Etty
De diepte van kunst, een beschouwing over de hermeneutiek van Anton Ehrenzweig
In 1967 verscheen van de freudiaanse psychoanalyticus en kunsthistoricus Anton Ehrenzweig The Hidden Order of Art, een hermeneutische leer over kunst. Kunst biedt volgens Ehrenzweig een uitweg uit de elementaire vormeloosheid van het bestaan. De diepte van kunst laat zich verklaren aan de hand van het 'primair en secundair proces': chaotische en ordenende impulsen die in het bewustzijn werkzaam zijn.

In Ehrenzweigs visie op de verborgen organismen van kunst staat de fragmentarische structuur van het werk als een open vorm op de voorgrond. Volgens deze dynamische opvatting verschuift de nadruk op het integrale, voltooide werk naar het ontstaan ervan het is nooit af. Het kunstwerk valt qua betekenis samen met de wording van het kunstwerk: van resultaat naar beleving, van gefixeerd eindproduct naar deelname.

Etty Mulder is musicologe en cultuurhistorica en was verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij schrijft over interdisciplinaire en kunsttheoretische onderwerpen.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 72 pp, € 11.50, 9789491110344
winkelwagen
Mulder, Etty
De Sirenen zwegen. Psychoanalyse, mythe & kunst
Freud treedt als eerste denker welbewust in de mythische conventie van de afdaling in de onderwereld. Zijn motto in De droomduiding luidt dat hij de onderwereld in beroering gaat brengen. De kunstzinnige concepten uit de westerse cultuurgeschiedenis zullen zonder psychoanalytische hermeneutiek na dit voornemen van Freud niet langer ontraadseld kunnen worden. Met het historische moment waarop Freud te Rome door Michelangelo's Mozes wordt overweldigd, begint het moderne denken over kunst.

Het mozaische beeldverbod beheerst niet slechts de religie maar ook de kunstgeschiedenis van het Westen tot en met het choreografische offer van Stravinsky en het filmische meesterwerk Het offer van Andrej Tarkovski.

Etty Mulder is musicologe en cultuurhistorica en was als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar specialisatiegebied ligt onder andere in de psychoanalytische benaderingen van kunst en cultuur. Zij ontving in 2011 de hoge Franse onderscheiding Chevalier dans L'Ordre des Arts et des Lettres.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2011, pap, 80 pp, € 15.50, 9789491110016
winkelwagen
Nauta, R.
Ik geloof het wel. Godsdienstpsychologische studies over mens en religie
Van Gorcum, 1995, pap, 221p, € 24.50, 9789023229254
winkelwagen
Nicolai, N. en Heuvel, W. (red)
Narcisme. Psychoanalytische bespiegelingen
Anders dan men vaak denkt, is narcisme een gewoon en zelfs wenselijk verschijnsel. Toch heeft het vaak een storende invloed op behandelingen en kan het een pathologisch beeld op zichzelf zijn. Dit boek beschrijft het narcisme in al zijn facetten. Volgens de moderne psychoanalytische stromingen worden de fundamenten voor een gezond narcisme al gelegd in de allervroegste levensfase. Ook de ouder wordende mens wordt geconfronteerd met narcisme en narcistische krenkingen, vooral op latere leeftijd, als verlies een belangrijke rol speelt. Wat vraagt de behandeling van zijn analyticus? Dit boek gaat ook in op de samenleving als constituerende factor van narcisme en als spiegel voor het narcisme van de moderne mens. Met bijdragen van Nelleke Nicolai, Frans Schalkwijk, Mieke van der Schoot, Willem Heuves, Ad Gerritsen, Jan van de Sande en Harry Kunneman.
Boom, 2009, pap, 128 pp, € 16.50, 9789085066903
winkelwagen
   
Nusselder, A.
Interface Fantasy. A Lacanian Cyborg Ontology
B2027
Short Circuit Series, MIT Press, 2009, pap, 170 pp, € 19.90, 9780262513005
winkelwagen
Ostow, Mortimer
Spirit, Mind and Brain. A Psychoanalytic Examination of Spirituality and Religion
Columbia Series in Science and Religion, Columbia UP, 2006, geb, 256 pp, € 34.60, 9780231139007
winkelwagen
Oudenhoven, Jan Pieter van
Crossculturele psychologie, de zoektocht naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen, derde druk
Door de groei van toerisme, televisie, internet en migratie beseffen mensen dat hun eigen cultuur slechts een van de vele is. Dat zie je terug in de psychologie. Psychologen merken steeds vaker dat het gedrag, de emoties en het denken van hun clienten per cultuur verschillen.

Crossculturele psychologie beschrijft de wisselwerking tussen het menselijk gedrag en de culturele omgeving. Hiermee biedt het een overzichtelijke introductie in deze tak van de psychologie. Het begrip cultuur wordt in relatie gebracht met taal, cognitie en intelligentie, persoonlijkheid, interpersoonlijke relaties en met psychische en fysieke gezondheid. Ook wordt aandacht besteed aan de culturele diversiteit in teams en organisaties, aan het trainen van interculturele effectiviteit en aan de adaptatieprocessen tussen immigranten en de Nederlandse samenleving.

De theorie wordt geillustreerd met casuistiek en (inter)nationale voorbeelden. Op de ondersteunende website staan oefententamens en casussen met opdrachten. Voor docenten is via de website de Interculturele Effectiviteits Training (IET) beschikbaar.

Dit boek is bedoeld voor studenten psychologie aan de universiteit en het hbo, maar het is ook interessant voor iedereen die meer wil weten over verschillen tussen culturen.

Coutinho, 2012, pap, € 29.50, 9789046903100
winkelwagen
Power, M.
Adieu to God: Why Psychology Leads to Atheism
Adieu to God examines atheism from a psychological perspective and reveals how religious phenomena and beliefs are psychological rather than supernatural in origin.
* Answers the psychological question of why, in the face of overwhelming scientific evidence to the contrary, do religions continue to prosper?
* Looks at atheism and religion using a fair and balanced approach based on the latest work in psychology, sociology, anthropology, psychiatry and medicine
* Acknowledges the many psychological benefits of religion while still questioning the validity of its supernatural belief systems and providing atheist alternatives to a fulfilling life
Wiley-Blackwell, 2012, pap, 201 pp, € 34.95, 9780470669945
winkelwagen
Praag, Herman M. van
Het verstand te boven, beproevingen van een verstandig mens
Wij zijn meer dan ons brein. Wij zijn ook 'geest', zo stelt psychiater Herman van Praag. Onze geest stelt ons in staat afstand te nemen van onszelf om bijvoorbeeld te geloven. Dit dilemma tussen ratio en hogere macht zien we al verwoord in het Oude Testament. Het verstand te boven openbaart nieuwe dwarsverbanden tussen psychiatrie en religie. Het levert een belangrijke bijdrage aan het debat over de neurowetenschappen.

Herman van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie. Bij Uitgeverij Boom/SUN publiceerde hij eerder God en psyche (2008).

Boom, 2013, pap, 200 pp, € 22.50, 9789461057129
winkelwagen
Praag, Herman van
Net voorbij de rede, verkenningen op het grensvlak van vernuft en verbeelding
Psychiater Herman van Praag onderzoekt in Net voorbij de rede de kernattitude van de Homo religiosus. De methodiek die hij hanteert houdt niet alleen een herlezing in van de Bijbel, maar ook een evocatie daarvan. Wij worden tijdgenoten in een oudtestamentische wereld. Net voorbij de rede is een vervolg op het veelbesproken Het verstand te boven, dat Herman van Praag in 2013 bij Uitgeverij Boom publiceerde. Een bijzonder boek met grote diepgang.

Herman van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie. Uitgeverij Boom publiceerde eerder zijn God en psyche (2008) en Het verstand te boven (2013).

Boom, 2014, pap, 332 pp, € 29.90, 9789089533104
winkelwagen
Proudfoot, Wayne (ed.)
William James and a Science of Religions. Reexperiencing The Varieties of Religious Experience
van 60.95 for 35,-

Contributors
Introduction
Chapter 1 "Damned for God's Glory": William James and the Scientific Vindication of Protestant Culture - DAVID A. HOLLINGER
Chapter 2 Pragmatism and "an Unseen Order" in Varieties-WAYNE PROUDFOOT
Chapter 3 The Fragmentation of Consciousness and The Varieties of Religious Experience: William James's Contribution to a Theory of Religion- ANN TAVES
Chapter 4 James's Varieties and the "New" Constructivism - JEROME BRUNER
Chapter 5 Some Inconsistencies in James's Varieties - RICHARD RORTY
Chapter 6 A Pragmatist's Progress: The Varieties of James's Strategies for Defending Religion - PHILIP KITCHER

Columbia Series in Science and Religion, Columbia UP, 2004, geb, 138 pp, € 35.00, 9780231132046
winkelwagen
   
Quinney, L.
William Blake on Self and Soul
B2027
Harvard UP, 2009, geb, 195 pp, € 38.50, 9780674035249
winkelwagen
   
Rabate, J.-M. (ed.)
Cambridge Companion to Lacan
By order.
Cambridge Companions Series, Cambridge, 2003, pap, 287pp, € 27.50, 9780521002035
winkelwagen
   
Rank, O.
The Myth of the Birth of the Hero. A Psychological Exploration of Myth
John Hopkins UP, 2004, geb, 149 pp, € 44.00, 9780801878831
winkelwagen
Reich, Wilhelm
Sex-Pol: Essays, 1929-1934
This volume contains the first complete translations of Wilhelm Reich's writings from his Marxist period. Reich, who died in 1957, had a career with a single goal: to find ways of relieving human suffering. And the same curiosity and courage that led him from medical school to join the early pioneers of Freudian psychoanalysis, and then to some of the most controversial work of this century--his development of the theory of the orgone--led him also, at one period of his life, to become a radical socialist.

The renewed interest in Reich's Marxist writings, and particularly in his notions about sexual and political liberation, follows the radical critiques of Herbert Marcuse, Frantz Fanon and Paul Goodman, the political protest movements toward personal liberation in the present decade.

Radical Thinkers, Verso Books, 2013, pap, 378 pp, € 13.95, 9781781680247
winkelwagen
Reus, T. de
God, religie en ons brein. In gesprek met psychiater Herman van Praag
Journalist Tjerk de Reus brengt in dit boek Van Praags denk-wereld in kaart. De stand van zaken in de psychiatrie komt aan bod, evenals de vraag of de mens samenvalt met zijn brein, zoals hersenwetenschapper Dick Swaab beweert. De gesprekken in dit boek verhalen ook van zijn levensloop en persoonlijke ontwikkeling.
Kok, 2011, geb, 192 pp, € 17.50, 9789043520331
winkelwagen
   
Revis, p.
De evolutie van brein en bewustzijn. Het pionierswerk van Jung en Teilhard de Chardin
Parthenon, 2009, pap, 136 pp, € 17.90, 9789079578092
winkelwagen
   
Richardson, R. (ed.)
The Heart of William James
On the one hundredth anniversary of the death of William James, Robert Richardson, author of the magisterial "William James: In the Maelstrom of American Modernism", assembles a wide-ranging selection of essays and writings that reveal the evolution of James' thought over time, especially as it was continually being shaped by the converging influences of psychology, philosophy, and religion throughout his life.
Harvard UP, 2010, geb, 342 pp, € 32.50, 9780674055612
winkelwagen
Richardson, R. (ed.)
The Heart of William James
On the one hundredth anniversary of the death of William James, Robert Richardson, author of the magisterial "William James: In the Maelstrom of American Modernism", assembles a wide-ranging selection of essays and writings that reveal the evolution of James' thought over time, especially as it was continually being shaped by the converging influences of psychology, philosophy, and religion throughout his life.
Harvard UP, 2010/2012, pap, 342 pp, € 22.50, 9780674065994
winkelwagen
Rogers, C.R.
Mens worden. Een visie op persoonlijke groei
Bijleveld, 2011, pap, 320 pp, € 27.50, 9789061312512
winkelwagen
Saane, Joke van
Geloofwaardig leiderschap
Leiderschap is een urgent thema in onze tijd, geloofwaardig leiderschap een uitdaging. Geloofwaardig leiderschap moet vorm krijgen in de praktijk. Welke leiderschapskwaliteiten heeft religie te bieden aan bedrijven? Met welke leiderschapsstijlen kunnen kerkenwerkers hun voordeel doen?

Het leiden en voorgaan van een geloofsgemeenschap is echt wat anders dan het leiden van een bedrijf. Toch kunnen leiders over en weer van elkaar leren. Leidt u een bedrijf? Dit boek maakt u duidelijk wat u kunt leren van geloof en spiritualiteit. Leidt u een religieuze groep? Dit boek leert u wat goed leiderschap is en waarom de religieuze omgeving een valkuil kan vormen.

Vijf persoonlijkheidskenmerken en zeven vaardigheden vergroten de kans op effectief en geloofwaardig leiderschap. Daarom zijn aan dit boek een testinstrument en een website verbonden. Elke leidinggevende kan daarmee zelf antwoord geven op de vraag: ben ik de juiste leider voor deze groep?

Meinema, 2012, pap, 168 pp, € 18.50, 9789021143309
winkelwagen
Saane, Joke van
Religie is zo gek nog niet, een introductie in de godsdientspsychologie
Ten Have, 2010, pap, 270pp, € 23.99, 9789025959487
winkelwagen
Sacks, Oliver
Onderweg. De autobiografie
Zijn tomeloze energie en ongeremde nieuwsgierigheid brachten de jonge Oliver Sacks regelmatig in netelige situaties, maar diezelfde gedrevenheid maakte dat hij jaren later zou uitgroeien tot de meest gelezen en geprezen neuroloog ter wereld. Hoewel de mens Sacks in zijn boeken nooit ver weg is, gaat hij in Onderweg dieper in op hoe hij zijn roeping als schrijver en arts vond.

Openhartig en met humor schrijft Sacks over de romantische en intellectuele liefdes in zijn leven, zijn worsteling met een drugsverslaving en zijn dodelijke verlegenheid, de band met zijn schizofrene broer en zijn literaire en wetenschappelijke voorbeelden. Ook haalt hij herinneringen op aan zijn bezoeken aan Amsterdam, waar hij werd ingewijd in de liefde.

Onderweg is het persoonlijke verhaal van een virtuoze, kleurrijke wetenschapper die ons met zijn indrukwekkende casestudy's diepgaande inzichten heeft geschonken in zowel de mens als de werking van het brein.

Bezige Bij, 2015/2016, pap, 432 pp, € 15.00, 9789023499480
winkelwagen
Said, Edward W.
Freud and the Non-European
Using an impressive array of material from literature, archaeology and social theory, Edward Said explores the profound implications of Freuds Moses and Monotheism for Middle-East politics today. The resulting book reveals Said's abiding interest in Freud's work and its important influence on his own. He proposes that Freud's assumption that Moses was an Egyptian undermines any simple ascription of a pure identity, and further that identity itself cannot be thought or worked through without the recognition of the limits inherent in it. Said suggests that such an unresolved, nuanced sense of identity might, if embodied in political reality, have formed, or might still form, the basis for a new understanding between Jews and Palestinians. Instead, Israel's relentless march towards an exclusively Jewish state denies any sense of a more complex, inclusive past.
Verso, 2004, pap, 84 pp, € 14.50, 9781844675111
winkelwagen
Samuels, A., B. Shorter, F. Plaut
Jung-Lexicon, een verklarend overzicht van termen uit de analytische psychologie
Lemniscaat, 2001, pap, 246 pp, € 24.95, 9789056370541
winkelwagen
Sanders, Cornelis
Reiken naar God. Over de mogelijkheid en onmogelijkheid van godskennis: een wijsgerig-psychologische verhandeling
Kok, 2004, pap, 122 pp, € 14.90, 9789043510325
winkelwagen
Schalkwijk, Frans
Dit is psychoanalyse. een inleiding tot de geschiedenis, theorie en praktijk van psychoanalyse
Boom, 2006, pap, 359 pp, € 37.50, 9789085062424
winkelwagen
Schreurs, A.
Psychotherapie en spiritualiteit. Integratie van de spirituele dimensie in de therapeutische praktijk
Psychotherapeuten, (klinisch) psychologen en psychiaters worden in toenemende mate geconfronteerd met patienten/clienten met psychische problemen die mede hun oorsprong vinden in het spirituele leven van deze personen. Met name het niet-religieuze deel van de beroepsgroep geeft aan niet te weten hoe deze mensen te behandelen. In de universitaire en beroepsopleidingen wordt aan dit aspect namelijk niet of nauwelijks aandacht besteed. Ten onrechte, zo blijkt uit het feit dat de religieuze en spirituele problematiek inmiddels is opgenomen in de DSM-IV.

Psychotherapie en Spiritualiteit is geschreven met de bedoeling professioneel opgeleide psychotherapeuten en andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg op een dusdanige manier in te leiden in het onderwerp, dat zij inzicht krijgen in de positieve of negatieve invloed die spiritualiteit op het therapeutisch proces kan hebben. Het boek verkent de raakvlakken tussen psychotherapie en spiritualiteit. Het helpt de lezer met het vinden van de meest relevante aanknopingspunten tussen beide, en met het verwerven van inzicht in de onderliggende structuren en de daarmee verbonden inherente (zowel positieve als negatieve) therapeutische mogelijkheden. Gezien de omvang en diversiteit van het werkterrein en de daarmee samenhangende problematiek, is er bewust gekozen voor een algemeen kader dat de lezer zelf steeds gedetailleerder zal kunnen invullen naarmate zijn kennis en inzicht verder toenemen door literatuurstudie en ervaringen uit de praktijk.

Van Gorcum, 2001, pap, 306 pp, € 38.75, 9789023236474
winkelwagen
Schreurs, Agneta
Psychotherapie en spiritualiteit in de praktijk
Onderzoek en praktijkervaring wijzen uit dat in de therapeutische praktijk religie en spiritualiteit van clienten uiterst relevant kunnen zijn voor hun behandeling.

'Psychotherapie en Spiritualiteit in de praktijk' is het 'praktijkboek' bij de eveneens bij Koninklijke Van Gorcum verschenen uitgave 'Psychotherapie en Spiritualiteit'. Deze uitgave had en heeft tot doel professionele hulpverleners binnen de GGz inzicht te verschaffen in de (positieve of negatieve) invloeden van spiritualiteit op het therapeutisch proces. Naarmate deze uitgave meer ingang vond, kwam er vanuit het beroepsveld steeds vaker de roep om een boek dat ingaat op de toepassing van de hierin geboden theorie in de Nederlandse praktijk. Omdat bovendien het inzicht is gegroeid dat er ook in de Nederlandse opleidingen meer aandacht aan dit onderwerp moet worden besteed, groeide de behoefte aan een boek dat op een minder hoog abstractieniveau de benodigde vaardigheden aanleert.

Van Gorcum, 2012, pap, 224 pp, € 36.75, 9789023249276
winkelwagen
   
Shamdasani, S.
Jung and the Making of Modern Psychology: the Dream of a Science
by order
Cambridge UP, 2003, pap, 387pp, € 39.00, 9780521539098
winkelwagen
Shapiro, L.A.
The Mind Incarnate
How are the mind and body harnessed together? In The Mind Incarnate, Lawrence Shapiro addresses this question by testing two widely accepted hypotheses, the multiple realizability thesis and the separability thesis. He argues that there is signficicant-though far from decisive-evidence against them.

While contemporary philosophers no longer view the mind as a supernatural entity-the famous "Ghost in the Machine" dogma that Gilbert Ryle ridiculed over fifty years ago-Shapiro argues that naturalistic approaches to understanding the mind retain their own naturalized varieties of ghosts. In particular, the multiple realizability thesis holds that the connection between human minds and human brains is in some sense accidental: the tie between mental properties and neural properties is not physically necessary. According to the separability thesis, the mind is a largely autonomous component residing in the body that contributes little to its functioning. Shapiro tests these hypotheses against two rivals, the mental constraint thesis and the embodied mind thesis. Collecting evidence from a variety of sources (e.g., neuroscience, evolutionary theory, and embodied cognition) he concludes that the multiple realizability thesis, accepted by most philosophers as a virtual truism, is much less obvious than commonly assumed, and that there is even stronger reason to give up the separability thesis. In contrast to views of mind that tempt us to see the mind as simply being resident in a brain or body, Shapiro view is a far more encompassing integration of mind, brain, and body than philosophers have supposed.

Series Life and Mind, Philosophical Issues in Biology and Psychology, MIT Press, 2004, geb, 253 pp, € 25.00, 9780262194969
winkelwagen
   
Slavet, E.
Racial Fever. Freud and the Jewish Question
Fordham UP, 2009, pap, 300 pp, € 29.50, 9780823231423
winkelwagen
   
Smit, H.
Darwinisme, monisme en ziekte
Tb
Psychiatrie en Filosofie, Boom, 2010, pap, 346 pp, € 32.50, 9789085069652
winkelwagen
   
Stein, R.
For Love of the Father. A Psychoanalytic Study of Religious Terrorism
Meridian: Crossing Aesthetics, Stanford UP, 2009, pap, 220 pp, € 25.90, 9780804763059
winkelwagen
   
Stephenson, C.
Possession. Jungs Comparative Anatomy of the Psyche
Routledge, 2009, pap, 208 pp, € 31.00, 9780415446525
winkelwagen
Stroeken, Harry
Tussen weten en niet weten, ervaringen van een psychoanalyticus
Wat bereiken wij ermee als wij onszelf jonger schatten dan wij zijn? Waarom doen de roddelbladen het zo goed? Hoe komen wij meer over onszelf te weten?
Wij hebben maar weinig zelfkennis. De subjectiviteit, de bron waaruit alles voorkomt, blijft een raadsel, een te respecteren kern, onherleidbaar en kwetsbaar. Veel van de psychoanalyse lijkt achterhaald. Wat zal de tand des tijds ervan kunnen weerstaan?

De ervaren psychoanalyticus en filosoof Harry Stroeken schrijft op zeer toegankelijke toon over de essentialia van de psychoanalytische therapie. Het onbewuste, het zwijgen, het vrijuit spreken en de betekenis van dromen komen bijvoorbeeld aan de orde. Wij mensen zoeken geluk en vinden dat soms even. Het boek bevat zowel voorbeelden uit de psychoanalytische praktijk als de literatuur en is tevens met tekeningen verlucht.

Uitgeverij Sjibbolet, 2015, pap, 93 pp, € 15.00, 9789491110214
winkelwagen
   
Surprenant, C.
Freud: A Guide for the Perplexed
Guides for the Perplexed, Continuum, 2008, pap, 192 pp, € 19.95, 9780826492784
winkelwagen
Swaab, Dick
Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot Alzheimer
Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een manier die bepalend is voor de rest van je leven. Dick Swaab volgt in Wij zijn ons brein de mens vanaf de conceptie tot en met de dood. Wat zijn de bedreigingen voor het kind in de baarmoeder? Hoe zit het met de hersenen van pubers, wat gebeurt er als je verliefd bent, hoe zijn homo- en heteroseksualiteit te verklaren en wat gebeurt er wanneer alzheimer toeslaat? De zin en onzin van therapieen, antidepressiva en alternatieve geneeswijzen, agressie, moreel gedrag en geloof, meditatie, hersenbeschadiging, psychische problemen en bijna-dood-ervaringen: alles wordt beschreven in Wij zijn ons brein.
Contact, 2010, pap, 479p, € 15.00, 9789025439149
winkelwagen
   
Tauber, A. I.
Freud. The Reluctant Philosopher
B2448
Princeton UP, 2010, pap, 318 pp, € 24.50, 9780691145525
winkelwagen
Thurschwell, P.
Sigmund Freud
The work of Sigmund Freud has penetrated almost every area of literary theory and cultural studies, as well as contemporary culture. Pamela Thurschwell explains and contextualises psychoanalytic theory and its meaning for modern thinking. This updated second edition explores developments and responses to Freud's work, including: tracing contexts and developments of Freud's work over the course of his career exploring paradoxes and contradictions in his writing focusing on psychoanalysis as an interpretative strategy, paying special attention to its impact on literary and cultural theory examining the recent backlash against Freud and arguing for the continued relevance of psychoanalysis. Encouraging and preparing readers to approach Freud's original texts, this guide ensures that readers of all levels will find Freud accessible, challenging and of continued relevance.
Routledge Critical Thinkers, Routledge, 2009, pap, 192 pp, € 18.50, 9780415473699
winkelwagen
Thys, M
Fascinatie. Een fenomenologisch-psychoanalytische verkenning van het onmenselijk
Serie Vragen aan Freud, Boom, 2006, pap, 383 pp, € 30.00, 9789085063711
winkelwagen
Verbaak, M., S. Visser, P. Muris
Handboek voor gz-psychologen
Boom, 2011, geb, 640p, € 79.50, 9789085064466
winkelwagen
Verhaeghe, Paul
Autoriteit
Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd. Politiek en religie zijn hun geloofwaardigheid kwijt en ouders hebben geen controle over het gedrag van hun kinderen. In dit boek bevraagt Paul Verhaeghe de manier waarop autoriteit functioneert, waarom er tegenwoordig zo weinig waarde aan autoriteit wordt gehecht en wat daarvoor een alternatief kan zijn. Herstelpogingen van de vroegere autoriteit zijn tot mislukken gedoemd en verworden algauw tot vormen van pure machtsuitoefening. Als maatschappij staan we op een wissel: richting macht of richting nieuwe autoriteit.

Verhaeghe zoekt en vindt een nieuwe invulling van autoriteit: in de groep, die een individu of instelling autoriteit verleent - van ouderverenigingen, burgergroepen tot aandeelhoudersvergaderingen. Deze verschuiving is volop bezig in opvoeding en onderwijs, politiek en economie en leidt tot mooie resultaten.

Bezige Bij, 2015, pap, 272 pp, € 19.90, 9789023492818
winkelwagen
Verhaeghe, Paul
Het einde van de psychotherapie
Beleven we het einde van de psychotherapie? Heeft Freud afgedaan? Tegenwoordig wordt verondersteld dat alle psychische problemen adhd, depressie, burn-out, persoonlijkheidsstoornis ziektes zijn, of gevolgen van erfelijke afwijkingen die met medicijnen te bestrijden zijn. Pillen in plaats van praten.

Paul Verhaeghe neemt in dit boek krachtig stelling tegen deze ontwikkeling. De oorzaken van het groeiend aantal psychische problemen moeten niet gezocht worden in genen of neuronen, maar in de manier waarop onze maatschappij met psychische problemen omgaat. Mensen gaan met andere problemen naar de psychiater dan vroeger, zijn minder dan voorheen geneigd tot intro- spectie en reflectie en verwachten zonder enige persoonlijke inspanning direct van hun problemen verlost te kunnen worden. De bijna automatisch voorgestelde remedie pillen bevestigt deze situatie.

Het einde van de psychotherapie pleit voor een andere visie op de hedendaagse psychische problemen en een grondige herwaardering van de psychotherapie.

Bezige Bij, 2011, pap, 253 pp, € 12.50, 9789023458241
winkelwagen
Verhaeghe, Paul
Identiteit
Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit.

Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desorientatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit. De liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden.

Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen. Mensen komen met andere psychische klachten bij de psychiater dan voorheen.

Identiteit is een vervolg op Verhaeghes bestseller Liefde in tijden van eenzaamheid en zijn al even succesvolle Het einde van de psychotherapie.

Bezige Bij, 2012, pap, 256 pp, € 19.90, 9789023473039
winkelwagen
Verhaeghe, Paul
Liefde in tijden van eenzaamheid, over drift en verlangen
Liefde, erotiek en seksualiteit; onderwerpen die nooit aan belangstelling zullen inboeten. Samen met Erwin Mortier reviseerde en actualiseerde Paul Verhaeghe zijn spraakmakende bestseller Liefde in tijden van eenzaamheid, drie kritische verhandelingen over de hedendaagse seksuele verhoudingen tussen mannen en vrouwen. In een verhelderende en scherpe analyse gaat Verhaeghe in op de tijdloze en de tijdgebonden achtergronden van wat mensen zowel beweegt als verlamt op het terrein van de erotiek, en op de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke seksuele fantasieen. Ook beschrijft hij Freuds tegenstelling tussen Eros en Thanatos en wat het oedipuscomplex en macht daarmee te maken hebben. Tot slot gaat hij na waarom culturele veranderingen zoals de seksuele revolutie de man-vrouwverhouding niet alleen bevrijd maar ook problematischer gemaakt hebben.
Bezige Bij, 2011, pap, 253 pp, € 18.50, 9789023459712
winkelwagen
Verhaeghe, Paul
Tussen hysterie en vrouw, van Freud tot Lacan: een weg door honderd jaar psychoanalyse
"Does the woman exist? (Engelse titel van het boek) - Het beknopte antwoord is 'neen', De Vrouw bestaat niet. Het uitvoerige antwoord kan men in dit belangrijk boek lezen. Via een gedetailleerde studie toont Verhaeghe overtuigend aan hoe deze vraag doorheen het psychoanalytisch denkkader loopt en hoe moeilijk het was voor Freud en Lacan om er de nodige gevolgtrekkingen aan te verbinden. Met de suggestie dat deze gevolgtrekkingen tot hiertoe nog niet volledig geformuleerd zijn, opent Verhaeghe een heel nieuw gebied op het vlak van vrouwenstudies. Dit boek is een exciterende inspiratiebron voor iedereen die vandaag geinteresseerd is in de vraag van seksuele identiteit en verschil."- JOAN COPJEC

"Het lijkt er wel op alsof we allemaal zaten te wachten op Verhaeghe's boek, want het komt als een miraculeus antwoord op de hedendaagse verwarring rond Freuds en Lacans theorie over vrouwelijke seksualiteit. Verhaeghe toont overtuigend aan hoe Lacan zowel de Scylla van de patriarchale logica als de Charybdis van de trendy feministische verwerping vermijdt. Na de lectuur van dit boek wordt het duidelijk dat de psychoanalytische benadering van de vrouwelijke seksualiteit helemaal niet verouderd is, maar integendeel ons precies toelaat een weg te vinden in de verwarringen en impasses van onze postmoderne, verondersteld 'permissieve' maatschappij. Daar bovenop komt nog dat Verhaeghe een conceptuele benadering weet te combineren met een klinische kijk, waardoor hij de gebruikelijke culturalistische valkuil vermijdt. Dit boek is een must voor iedereen die de hedendaagse psychoanalyse wil begrijpen!" - SLAVOJ ZIZEK

Acco, 1996, pap, 251 pp, € 25.45, 9789033433931
winkelwagen
Vijselaar, J.
Het gesticht. Enkele reis of retour
Tb
Boom, 2010, pap, 342 pp, € 39.50, 9789085069669
winkelwagen
Voloshinov, V. N.
Freudianism: A Marxist Critique
Freudianism is a major icon in the history of ideas, independently rich and suggestive today both for psychoanalysis and for theories of language. It offers critical insights whose recognition demands a change in the manner in which the fundamental principles of both psychoanalysis and linguistic theory are understood. Volosinov went to the root of Freud's theory adn method, arguing that what is for him the central concept of psychoanalysis, "the unconscious," was a fiction. He argued that the phenomena that were taken by Freud as evidence for "the unconscious" constituted instead an aspect of "the conscious," albeit one with a person's "official conscious."

For Volosinov, "the conscious" was a monologue, a use of language, "inner speech" as he called it. As such, the conscious participated in all of the properties of language, particularly, for Volosinov, its social essence. This type of argumentation stood behind Volosinov's charge that Freudianism presented humans in an inherently false, individualistic, asocial, and ahistorical setting.

Radical Thinkers, Verso Books, 2013, pap, 326 pp, € 13.95, 9781781680285
winkelwagen
Vreeswijk, M. van, J. Broersen, G. Schurink
Mindulness en schematherapie. Praktische training bij persoonlijkheidsproblematiek
inclusief dubbel-CD met aandachtgerichte oefeningen

Mindfulness en schematherapie helpt patienten niet alleen bij bewustwording en werking van de eigen schema's en modi, maar maakt ook duidelijk hoe zij geneigd zijn van hieruit automatisch te handelen.

Steeds vaker worden mindfulness-technieken met succes toegepast in de schematherapie voor mensen met forse persoonlijkheidsproblematiek. Dit succes vormde de aanleiding tot het schrijven van deze praktische handleiding. Het geeft duidelijke richtlijnen hoe een mindfulness-training toegepast kan worden bij patienten die worstelen met schema's en modi. Het leren van aandacht-gerichte technieken staat hierbij centraal.

Bohn Stafleu van Loghum, 2009, pap, 162 pp, € 36.99, 9789031362745
winkelwagen
   
Webb, E.
Worldview and Mind. Religious Thought and Psychological Development
University of Missouri Press, 2009, geb, 306pp, € 57.00, 97808026218339
winkelwagen
Westerhof, G. & E. Bohlmeijer
Psychologie van de levenskunst
Het is een kunst om het leed van het leven te accepteren en daarbij aandacht te hebben voor het positieve. Spijt, mislukking en verlies hoeven niet te betekenen dat de kwaliteit van leven achteruitgaat. Dit boek is een tegengeluid op twee gangbare stromingen binnen de psychologie, waarbinnen het negatieve nadrukkelijk wordt vermeden. Psychologen hebben zich lange tijd vooral beziggehouden met het oplossen van negatieve aspecten van het menselijk functioneren, zoals depressie en angst. Daarop volgde de positieve psychologie, waarbij het gaat om het bevorderen van welzijn en geluk. In dit boek wordt de derde weg verkend, de weg van de levenskunst.

Gerben Westerhof is universitair hoofddocent psychologie aan de Universiteit Twente. Over levensloop, bevordering van geestelijke gezondheid en welbevinden, en de rol van levensverhalen schreef hij meer dan honderd wetenschappelijke en populaire publicaties, waaronder het handboek Ageing in Society: European Perspectives on Gerontology.

Ernst Bohlmeijer is universitair hoofddocent psychologie aan dezelfde universiteit. Hij schreef onder andere De verhalen die we leven (2007) en samen met Monique Hulsbergen het Boom Hulpboek Voluit leven (2009). Eerder verscheen van deze auteurs het Boom Hulpboek Op verhaal komen (voorjaar 2010).

Boom, 2010, pap, 240p, € 39.00, 9789461050823
winkelwagen
Westerink, H.
Het schuldgevoel bij Freud: een duister spoor
Vragen aan Freud, Boom, 2005, pap, 430 pp, € 34.15, 9789085061243
winkelwagen
   
White, C.
Unsettled minds. Psychology and the search for spiritual assurance, 1830-1940
By Order
Calfornia UP, 2009, geb, 266 pp, € 34.00, 9780520256798
winkelwagen
Wijsman, Ella
Psychologie en sociologie, vijfde druk
Noordhoff Uitgevers B.V., 2009, pap, 344 pp, € 39.95, 9789001763756
winkelwagen
Wit, H.F. de
De verborgen bloei. Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit
13-e druk
Kok Agora, 1999, pap, 204 pp, € 24.50, 9789025957223
winkelwagen
Wolf, de Arjan en Bertjan Doosje
Aanpak van radicalisme. Een psychologische analyse
Waarom vertrekken mensen uit Nederland naar Syrie om daar te strijden? Waarom plegen sommige extreem-rechtse groepen geweld tegen "buitenlanders"? Vaak gaat daar een stapsgewijs proces van radicalisering aan vooraf.

Zowel burgers als professionals (bestuurders, docenten, politieagenten, jeugdwerkers) krijgen steeds vaker te maken met jongeren die dit proces van radicalisering doormaken. Hun reactie op deze jongeren kan deze radicalisering verzwakken of versterken. Om radicalisering goed aan te pakken is meer duidelijkheid nodig over het proces.

Dit boek beschrijft stapsgewijs hoe het proces van radicalisering zich voltrekt. Dit proces is tevens het uitgangspunt voor de beschreven manieren van aanpak. Op deze wijze wordt het duidelijk op welk moment welke interventies gehanteerd kunnen worden om radicalisering aan te pakken.

Wat het boek bijzonder maakt is de toetsing van de gedragswetenschappelijke inzichten aan de Nederlandse situatie. Tevens worden in dit boek handvatten en adviezen voor deradicalisering gegeven. Deze adviezen zijn gebaseerd op een sociaal-wetenschappelijke analyse van het radicaliseringsproces.

Dit boek leert een ieder om radicalisering te herkennen, leert bestuurders om hun beleid met betrekking tot dit thema te optimaliseren en leert docenten, politieambtenaren, sociaal pedagogen en jeugdwerkers hoe om te gaan met deze problematiek.

Drs. Arjan de Wolf is sociaal psycholoog en directeur van De Wolf Training & Advies. Hij adviseert gemeenten, veiligheidshuizen en andere organisaties die bezig zijn met deradicalisering en/of disengagement in een planmatige aanpak van radicalisme. Daarnaast ontwikkelt hij deradicaliseringstools en verzorgt hij trainingen op het gebied van het herkennen van en omgaan met radicalisering. Prof. Dr. Bertjan Doosje is psycholoog en politicoloog en als Hoogleraar Radicaliseringstudies werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam.

SWP, 2010, pap, 215 pp, € 24.90, 9789066659926
winkelwagen
Wulff, D.M.
Psychology of Religion. Classic and Contemporary, second edition
An unbiased, comprehensive introduction to the psychology of religion. This book integrates clinical, theoretical, and empirical literature, as well as biographical information of the lives of significant psychologists and their works. It contains new research on meditation, the correlational study of religion, religion and mental health, object relations theory, pluralism and social constructionism.
Wiley, 1997, geb, 784 pp, € 69.50, 9780471037064
winkelwagen
   
Young-Eisendrath, P & T Dawson (eds)
The Cambridge Companion to Jung
The Cambridge Companions to Series, Cambridge UP, 2008, pap, 340 pp, € 25.50, 9780521685009
winkelwagen
Zimbardo, P.
Het lucifer effect. Hoe gewone mensen zich laten verleiden tot het kwaad
Het Lucifer Effect gaat over het beruchte gevangenisexperiment van Philip Zimbardo, waaruit blijkt dat mensen als u en ik onder bepaalde omstandigheden tot gruwelijke dingen in staat zijn. Het Lucifer Effect biedt een huiveringwekkend ooggetuigenverslag van de manier waarop mensen slecht gedrag kunnen rechtvaardigen en doorzetten, terwijl ze weten dat ze daarmee anderen leed berokkenen.

In dit boek doet Zimbardo van dag tot dag verslag van de gebeurtenissen, waarbij hij de analogie met de gebeurtenissen in Abu Garib laat zien. Ook haalt hij andere wetenschappelijke experimenten aan, waaronder het onderzoek naar de gehoorzaamheid om iemand te elektrocuteren van zijn voormalige klasgenoot Stanley Milgram. Dit boek laat zien wat macht met gewone mensen zoals leraren, artsen of managers doet.

Lemniscaat, 2010, pap, 684 pp, € 19.50, 9789047702559
winkelwagen
Zizek, Slavoj (ed.)
Lacan. The Silent Partners
Verso, 2006, pap, 406 pp, € 36.90, 9781844675494
winkelwagen
Zwart, H.
De waarheid op de wand. Psychoanalyse van het weten
In literaire genres krijgt de verbeelding alle ruimte, maar in wetenschappelijke teksten wordt het beeld met achterdocht benaderd. Van de drie talen die de mens beheerst - die van het beeld, het woord en het getal - gebruikt de wetenschapper doorgaans de laatste twee. En bij voorkeur wordt bestaande beeldvorming in onderzoek door cijfers, geijkte termen en symbolen verdrongen.

Nadere beschouwing leert echter dat ook in het wetenschappelijke denken de verbeelding een structurerende rol speelt, bewust of onbewust. In De waarheid op de wand hanteert Hub Zwart een psychoanalytisch perspectief om de fundamentele beelden - archetypen - aan het licht te brengen die aan de basis liggen van de wetenschappelijke wil tot weten.

Elk wetenschapsgebied blijkt eigen archetypen te kennen, die vooral opdoemen in tijden van crisis. Voor de geneeskunde is dat bijvoorbeeld de gedachte van een nieuwe, onbekende, besmettelijke ziekte, voor de milieuwetenschap het idee van een mondiale klimaatverandering resulterend in massasterfte en voor de economie een catastrofale beurskrach. Dergelijke beelden kunnen de waarheid vertekenen en vragen om een kritische benadering, wat niet wegneemt dat doemscenario's zo nu en dan harde werkelijkheid worden.

Kristalpaleis, Vantilt, 2010, pap, 373 pp, € 24.95, 9789460040481
winkelwagen