B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.2 Ecclesiologie/ Gemeenteopbouw

Demonstrant, lobbyist of gesprekspartner? De presentie van de kerk in de samenleving
Leidse Lezingen, Kok, 2004, pap, 199 pp, € 24.90, 9789043510011
winkelwagen
Geloof onder woorden. Katholiek basisboek voor volwassenen.
Dit is een standaardwerk voor iedereen die zich als geloofsleerling orienteert op het katholieke geloof en zijn bijbelse wortels. Het catechumenale boek is oorspronkelijk uitgegeven onder de naam 'Dire la foi des chretiens' door de Franse uitgeverij Bayard in Parijs. Aanbevolen door het Officium Catecheticum van Nederland
Adveniat, 2009 / 2012, geb, 216 pp, € 24.50, 9789491042188
winkelwagen
Lexikon des Kirchenrechts
Lexikon fur Theologie und Kirche Kompakt, Herder Verlag, 2004, geb, 1229 pp, € 32.50, 9783451285226
winkelwagen
Onderstroom: Wij zijn de tijden
van 19.95 voor 10.-

Zeven jonge katholieken op zoek naar de betekenis van katholiek geloven, denken en handelen voor de moderne samenleving. Schrijvend in het volle besef dat de onderstroom die zij vormen ergens vandaan komt en ergens naartoe gaat. En dat zij onderdeel zijn van een lamge katholieke traditie en dat zij dus niet aan de bronnen voorbij kunnen gaan

Katholiek Netwerk/KRO, 2007, geb, 159 pp, € 10.00, 9789078762010
winkelwagen
   
Unser tagliches Brot - Kommunikation als Auftraf und Dienst der Kirche
Kreuz, 2011, pap, 160 pp, € 14.50, 9783451610196
winkelwagen
Alblas, Ad
Omdat er meer is...25 jaar kerkelijk leven in de Leidse binnenstad
De jubilerende binnenstadspredikant ds. Ad Alblas beschrijft in dit rijk geillustreerde boek de ontwikkeling van de Leidse Binnenstadsgemeente en het Bijzonder Kerkenwerk Leiden gedurende de afgelopen 25 jaar. Het beeldend verslag schildert de gemaakte keuzes rondom kerksluitingen en samenwerking van oude stadswijken, waaruit een vitale gemeente is ontstaan.
Narratio, 2012, pap, 208 pp, € 17.50, 9789052634616
winkelwagen
   
Amadi-Azuogu, A.-C.
Gender and Ministry in Early Christianity and the Church Today
University Press of America, 2007, pap, 241 pp, € 42.25, 9780761830160
winkelwagen
Ark, Jodien van, Henk de Roest (red.)
De weg van de groep. Leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie
In gemeente en parochie komen mensen in allerlei soorten bijeen. Er zijn gesprekskringen, groeigroepen, catechesegroepen, maaltijdgroepen, geloofscursussen, meditatiegroepen, pastorale groepen, etc. Daarnaast zijn er groepen die leiding geven aan het geheel van de gemeente of de parochie: de kerkenraad en de parochieraad. Elk van deze groepen heeft een eigen doel en functie, kent eigen manieren van werving en samenstelling en vraagt om een specifieke vorm van leidinggeven. Het maakt groot verschil of iemand leiding geeft aan een missionaire catechesegroep, een rouwgroep, een werkgroep of aan een toerustingsgroep van vrijwilligers.

Welke verschillende groepen zijn er in gemeente en parochie? Wat is leidinggeven? Hoe doe je dat in de kerk? Wat zijn de verschillende functies van leiderschap in de verschillende soorten kerkelijke groepen? Welke invloed heeft de persoonlijke biografie? Welke stijl van leiderschap is op welk moment nodig?

Op al deze en andere vragen geeft De weg van de groep een antwoord. Er wordt onderzocht hoe er bijbels-theologisch over leidinggeven wordt gesproken. Maar ook komt aan de orde wat leidinggeven aan een groep in gemeente of parochie vaak zo lastig maakt. Uitgebreid worden verschillende groepsfenomenen besproken: besluitvorming, emoties, conflicten, groepjes in de groep, zondebokken, weerstanden, verborgen agenda's, etc. Ook komen groepsrituelen bij het begin, bij overgangen en bij afscheid ter sprake.

Leidinggeven aan groepen is oog hebben voor spanningsvelden. Het boek biedt vele voorbeelden, mogelijkheden voor praktische toepassing en biedt instrumenten voor zelfonderzoek. Mede dankzij literatuurverwijzingen is het een echt handboek voor het werken in en met groepen. Aan De weg van de groep werken vijftien deskundigen mee uit de protestantse en rooms-katholieke wereld.

Meinema, 2004, pap, 370 pp, € 33.50, 9789021139623
winkelwagen
Atmadja, N., T. Eikelboom & H. Visser
Grensgangers. Portretten van migrantenvoorgangers
Medema, 2010, pap, 180 pp, € 9.95, 9789063536053
winkelwagen
   
Avis, P.
A Ministry Shaped by Mission
T & T Clark, 2005, pap, 152 pp, € 26.00, 0567083683
winkelwagen
   
Bakker, Bert
Samen op trektocht, over de rol die ambtsdragers spelen bij veranderingsprocessen in de gemeente
Ekklesia, 2000, pap, 64 pp, € 7.50, 9789075569193
winkelwagen
   
Barnett, J.M.
The Diaconate. A Full and Equal Order
Trinity Press International, 1995, pap, 253pp, € 34.50, 9781563380938
winkelwagen
Beek, A. van de
Gemeente van Christus, schetsen voor de praktijk
Hoe vind je als christen en als kerk de weg in de eenentwintigste eeuw? Dit boek biedt perspectieven aan de hand van de thema's leven als christen, de Bijbel, de doop, geloofscrisis, het avondmaal en het ambt.

Op veler verzoek reikt dr. A. van de Beek naar aanleiding van de reacties op zijn boek Lichaam en Geest stof ter orientatie aan, wijst hij een richting voor hen die willen nadenken over wat we in Christus ontvangen hebben. Sommige gedachten roepen wellicht een weerwoord op of vragen om nuancering. En dat is precies waarvoor dit boek geschreven is: om uit te nodigen tot nadenken en tot gesprek.

De schetsen en de bijbehorende vragen zijn niet alleen te gebruiken voor wie zich zelf wil bezinnen op christen-zijn in deze tijd, maar kunnen ook als een handreiking dienen voor gemeenschappelijke bezinning in gespreksgroepen of kerkenraden.it indringende egodocument.

Meinema, 2013, pap, 126 pp, € 12.50, 9789021143439
winkelwagen
Beeley, Christopher A.
Leading God's People. Wisdom from the Early Church for Today
Using the wisdom of the past to address the challenges of the present, Christopher Beeley's Leading God's People presents key principles of church leadership as they were taught by great pastor-theologians of the early church, including Gregory of Nazianzus, Ambrose, Augustine, Chrysostom, and Gregory the Great.
Eerdmans, 2012, pap, 160 pp, € 17.50, 9780802867001
winkelwagen
Belt, T. en E. v.d.
Gezag kan anders: Macht en gezag in kerk, werk en thuis
Kok, 2005, pap, 112 pp, € 11.90, 9789043510974
winkelwagen
Berensen, Arjan
Predikant in de praktijk, voorgangers over prediking, liturgie en kerkdienst
Elke week investeren predikanten veel tijd en energie in de voorbereiding van de preek. Gemeenteleden zien daar doorgaans weinig van, het is een eenzaam ambacht. In dat proces maakt een voorganger keuzes die samenhangen met de visie op ambt, liturgie en verkondiging. Dit boek wil voorgangers inspireren door uitwisseling van ervaringen en ideeen. Tegelijkertijd leren hoorders van preken meer over de spannende zoektocht die hun voorgangers wekelijks ondernemen.

In Predikant in de praktijk spreken negentien predikanten uit zes kerkgenootschappen eerlijk, praktisch en prikkelend over preken en preekvoorbereiding. Het boek sluit af met een inhoudelijke reflectie op de reactie van de predikanten door Henk van der Meulen, tot 2015 docent Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Aan dit boek werkten predikanten van verschillende achtergronden en leeftijden mee: Richtsje Abma, Bert Altena, Karin van den Broeke, Jos Douma, Kees van Dusseldorp, Hilbrand van Eeken, Bert Karel Foppen, Jantine van Iersel-Veenhof, Mirjam Kollenstaart-Muis, Reinier van Kooten, Rene van Loon, Henk van der Meulen, Hendrik Mosterd, Rene van der Rijst, Hester Smits, Willem Smouter, Ilonka Terlouw, Frans Willem Verbaas en Jan Wolsheimer.

Drs. Arjan Berensen (1982) is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Als theoloog heeft hij zich toegelegd op missionaire homiletiek in de context van een postchristelijke samenleving.

Boekencentrum, 2016, pap, 218 pp, € 17.90, 9789023970453
winkelwagen
Berg, E. van den
Handboek Kerk en internet. Introductie voor Nederlandse kerken die het internet willen gebruiken maar niet weten hoe
Abdij van Berne, 2011, geb, 174 pp, € 28.95, 9789089720306
winkelwagen
   
Beukema, Jaap
Een kerk bekent kleur. Gemeente-zijn te midden van minima, moslims en migrantenkerken.
Boekencentrum, 2002, pap, 94 pp, € 9.50, 9789023913245
winkelwagen
Bijleveld, Nikolaj
De protestantse pastorie in Noord-Nederland. Vijf eeuwen leven en werken
In veel Noord-Nederlandse dorpen is de ambtswoning van de dominee - de 'pastorie' - onmiddellijk herkenbaar als een statig historisch pand naast de kerk. Deze rijk geillustreerde bundel behandelt de pastorie niet alleen als gebouw, maar ook als werk- en leefruimte van haar bewoners: predikanten en hun gezinnen. Aan de hand van historische bijdragen en interviews met hedendaagse bewoners ontstaat een beeld van de rijke geschiedenis en de veranderende betekenis van de protestantse pastorie in het Noord-Nederlandse cultuurlandschap.

In onze tijd dreigt het traditionele 'pastorieleven' als gevolg van de ontkerkelijking te verdwijnen. Een constante bij alle veranderingen is dat de pastorie door de eeuwen heen in een waas van geheimzinnigheid gehuld is geweest. Dit boek biedt een inkijk achter de voordeur van dit bijzondere huis - nu het nog kan.

Uitgeverij Noordboek, 2018, geb, 248 pp, € 27.50, 9789056154349
winkelwagen
Bisseling, H., Henk de Roest & P. Valstar
Meer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen
De verwachting is dat de komende jaren honderden gemeenschapshuizen moeten worden afgestoten. Dit boek is bedoeld voor iedereen die bij het sluiten en afstoten van een kerkgebouw betrokken is, zowel in protestantse gemeenten en als in katholieke parochies. Het biedt informatie en adviezen over alle aspecten die aan de orde zijn bij de sluiting van kerkgebouwen, of het nu gaat om verkoop, herbestemming of sloop. Tal van praktijkverhalen maken situaties heel herkenbaar. De auteurs zijn afkomstig uit zowel protestantse als rooms-katholieke kerken.
Boekencentrum, 2011, pap, 311 pp, € 24.50, 9789023926313
winkelwagen
Boersema, Pieter, Stefan Paas (red)
Onder spanning. Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving
Een aantal jonge theologen en sociale wetenschappers doet onderzoek naar wat zich momenteel afspeelt in de kerken en gemeenten van orthodoxe snit. De snelle veranderingen van deze tijd stellen hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van mensen en instituten, zoals kerken. Zal de christelijke traditie uit Nederland verdwijnen? Of zal zij zich aanpassen en overleven? Gebeurt dit dan in een herkenbare vorm? Uitdagende vragen!
Kok, 2011, pap, 373 pp, € 19.99, 9789043518949
winkelwagen
   
Boersema, P., J.Hoek e.a. (red)
Gezag in beweging: Kerkelijk leiderschap tussen tekst en context
Protestante Pers, 2008, pap, 350, € 19.95, 9789085250265
winkelwagen
   
Bohr, D.
The Diocesan Priest. Consecrated and Sent
Liturgical Press, 2009, geb, 168 pp, € 24.50, 9780814632789
winkelwagen
Bons-Storm, R.
Gezegend leven. Op weg naar een pastorale gemeente in een verbrokkelde wereld
Veel mensen voelen zich niet meer thuis bij de kerk en vallen in de praktijk dan ook buiten het bereik van het pastoraat dat bij de kerk hoort. Het blijkt ook zo te zijn dat mensen zichzelf niet meer openstellen voor pastorale contacten wantrouwig als zij zijn geworden ten opzichten van de boodschap van die kerken. Om het pastoraat weer te laten zijn wat het kan zijn : een mogelijkheid om medemenselijkheid vorm te geven in de praktijk van het alledaagse leven, een realisatie van de zegenende toewijding van het Aangezicht van de Eeuwige die dikwijls anoniem blijft, is het nodig om na te denken over de inhoud en de bedoeling van het pastoraat. En dat heeft alles te maken met de inhoud en de bedoeling van de boodschap van de kerken.
Narratio, 2007, pap, 172 pp, € 17.50, 9789052638065
winkelwagen
Bons-Storm,R.
Met een been in de kerk
Over kritische mensen die het in de kerk niet goed meer vinden, maar haar absoluut niet willen verlaten. Startboek met vervolg op website idee-en-kerk.nl
Narratio, 2004, pap, 176 pp, € 13.50, 9789052633282
winkelwagen
   
Borg, B.ter en B. ter Borg
Zingeving als machtsmiddel: Van zinverlangen tot charismatisch leiderschap
Meinema, 2009, pap, 255 pp, € 25.00, 9789021142302
winkelwagen
Bouwman, Annelies, Rene van Rijst (red)
Per missie, pionieren rond de kerk
Pionieren is een van de trends in kerkelijk Nederland. Maar wat is het en waarom is het belangrijk? Dit deel van de Toer Reeks wil helpen bij de noodzakelijke bezinning op dit kerkelijk pionieren. De auteurs reiken concrete voorbeelden aan en willen anderen stimuleren om ook te gaan experimenteren. Daarbij wijzen ze op de belangrijke vragen die om de hoek komen kijken wanneer een gemeente wil pionieren. De toegevoegde gespreksvragen achter ieder hoofdstuk maken dit boek bijzonder bruikbaar voor bespreking in kringen, commissies en kerkenraden.

Aan dit boek werkten mee: Nynke Dijkstra-Algra, Nadine van Hierden, Martijn van Laar, Arjan Markus, Rebecca Onderstal en Rob Visser. De redactie was in handen van Annelies Bouwman en Rene van der Rijst.

Toer Reeks, Boekencentrum, 2015, pap, 79 pp, € 8.90, 9789023970491
winkelwagen
Brienen, R.
Van ambt naar dienst: een Bijbelse visie op diensten en bedieningen
Kok, 2008, pap, 158 pp, € 16.50, 9789043515306
winkelwagen
   
Brink, G. van den
Jezus, Israel en de kerk. Over de messiaanse oorsprong van de kerk uit de volkeren
Centrum voor Bijbelonderzoek, 2010, pap, 150 pp, € 14.95, 9789077651995
winkelwagen
   
Broeke, L. van den
Classis in crisis. Om de classicale toekomst
A2028
Boekencentrum, 2009, pap, 186 pp, € 17.50, 9789023924210
winkelwagen
Broekman, Bart
Het kloppend hart van de gemeente: vriendschap en geestelijke groei in de huiskring
Met digitaal werkboek

Veel kerken en gemeenten kennen huiskringen. Vaak met succes en zegen. Soms met de nodige stroefheid. In dit zeer praktische handboek geeft Bart Broekman vanuit zijn jarenlange ervaring aan waar het bij huiskringen om draait. Bruikbare achtergrondinfo wordt gecombineerd met een schat aan praktische tips. Het gratis werkboek op cd-rom maakt Het kloppend hart van de gemeente tot een extra waardevol instrument voor iedereen die betrokken is bij een huiskring.

Kok/ Ten Have, 2009, pap, 192 pp, € 17.99, 9789029719179
winkelwagen
Brouwer, Rein
Geloven in gemeenschap
Kok, 2009, pap, 544 pp, € 37.50, 9789043516662
winkelwagen
Cameron, Helen
Studying Local Churches
SCM Press, 2005, pap, € 32.95, 9780334029601
winkelwagen
Castillo Guerra, J., F. Wijsen en M. Steggerda
Een gebedshuis voor alle volken. Kerkopbouw en kadervorming in rooms-katholieke allochtonengemeenschappen
Boekencentrum, 2006, pap, 211 pp, € 15.00, 9789023919933
winkelwagen
   
Confoy, M.
Religious Life and Priesthood. Perfectae Caritatis, Optatam Totius, Presbyterorum Ordinis
Rediscovering Vatican II, Paulist Press, 2008, pap, 348 pp, € 25.00, 9780809144549
winkelwagen
Crijns, H.
Diaconie in beweging. Handboek diaconiewetenschap
Dit nieuwe oecumenische handboek diaconiewetenschap bevat bijdragen van twintig deskundige auteurs uit het brede spectrum van de kerken. Dit handboek is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie studeren, voor hen die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geinteresseerden. Dit handboek biedt een actuele theoretische basis voor de werkers in het veld.
Kok, 2011, geb, 461 pp, € 34.90, 9789043504539
winkelwagen
Crijns, H. e.a. (red)
Barmhartigheid en Gerechtigheid. Handboek voor Diaconiewetenschap
Kok, 2004, geb, 444 pp, € 47.99, 9789043509275
winkelwagen
Dekker, L.P. , E.K.Foppen,T. Jacobs
Geloven met het hart 2, zeven kernpunten uit het christelijk geloof
Dit cursusboek is onderdeel van de 'Opfriscursus Geloven'. In heldere taal, met oog voor deze tijd, zetten de auteurs zeven belangrijke thema's uiteen: de Bijbel en bijbellezen, het gebed, de kerk, doop en avondmaal, Gods leiding in ons leven, christen-zijn in de eenentwintigste eeuw en toekomstverwachting. Ieder hoofdstuk bevat een bijbelstudie, verwerkingsvragen en -opdrachten en verdieping op enkele onderdelen. Ook is in ieder hoofdstuk een kort leesrooster opgenomen voor persoonlijke bijbellezing. De auteurs willen de lezer niet alleen informeren, maar ook aanzetten tot persoonlijke doordenking. Want alleen doorleefd geloof is relevant in deze tijd
Opfriscursus geloven, Boekencentrum, 2012, pap, 110 pp, € 11.90, 9789023923831
winkelwagen
Dekker, L.P., E.K. Foppen & T. Jacobs
Geloven met het hart 1. Zeven kernpunten uit het Christelijk geloof
Deze cursus biedt een instrument om de kennis van Bijbel en geloofsleer op te frissen en de beleving van het geloof te verdiepen. Dit cursusboek is onderdeel van de Opfriscursus Geloven. In heldere taal, met oog voor deze tijd zetten de auteurs zeven belangrijke thema's uiteen: geloven, God, de mens, Jezus, de heilige Geest, vergeving en verzoening, en heilig leven. Ieder hoofdstuk bevat een bijbelstudie, verwerkingsvragen en -opdrachten en verdieping op enkele onderdelen. Ook is in ieder hoofdstuk een kort leesrooster opgenomen voor persoonlijke bijbellezing. De auteurs willen de lezer niet alleen informeren, maar ook aanzetten tot persoonlijke doordenking.
Boekencentrum, 2011, pap, 96 pp, € 12.99, 9789023920991
winkelwagen
Dekker, W. B. de Leede en A.Markus
Tijd om mee te gaan. Over discipelschap vandaag
Boekencentrum, 2014, pap, 144 pp, € 14.90, 9789023928133
winkelwagen
Dingemanse, Simon J.
In beweging blijven. De gemeente op reis met de middengeneratie
Skandalon, 2010, pap, 197 pp, € 18.95, 9789490708030
winkelwagen
Doornenbal, Wil
Geloven zoals je bent. De invloed van je persoonlijke stijl op je verhouding tot God en anderen.
Boekencentrum, 2002, pap, 108 pp, € 12.00, 9789023909934
winkelwagen
Drimmelen, L.C. van & T.J. van der Ploeg
Kerk en recht
Overheid-particulier initiatief reeks, 4, Lemma, 2004, pap, 355 pp, € 57.00, 9789059312173
winkelwagen
   
Ende, T. van den (red.)
Zeven werken van barmhartigheid. Diaconaal werkboek
Diocesaan Pastoraal Centrum, pap, 40 pp, € 11.00, 9080296546
winkelwagen
Erwich, R.
Veelkleurig verlangen, wegen van missionair gemeente-zijn
CHE reeks, Boekencentrum, 2008, pap, 130 pp, € 12.90, 9789023922889
winkelwagen
Erwich, Rene, Jan Hoek, Jan Marten Praamsma
Theologie als beroep, verhalen van hoop
Eerder aangeboden onder de titel Handboek geestelijk leiderschap

In Theologie als beroep vind je ondersteuning voor christelijke leiders. Samen met co-auteurs Jan Hoek en Jan Marten Praamsma richt Rene Erwich zich vooral op leiding geven aan zoekende christenen in deze post-christelijke samenleving.

Dit boek geeft christelijke leiders de benodigde ondersteuning bij het uitoefenen van hun beroep. Als pastor vorm je de schakel tussen de christelijke traditie en de randkerkelijken. Hoe kun je christen kunt zijn in deze complexe, snel veranderende tijd? Hoe verhoudt jouw spiritualiteit zich tot de praktijk? Theologie als beroep verbindt zo de levens- en beroepspraktijk van de docent, student en alumnus.

Kok, 2014, pap, 256 pp, € 24.99, 9789043523035
winkelwagen
Eschbach, H. (red )
Voortdurend verlangen: Geestelijke vernieuwing in de protestante kerk
Vijftien jaar geleden werd het Evangelisch Werkverband geboren als vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse Kerk. De betrokkenen verwoordden hun visie destijds in het boek Vurig Verlangen.Hoe ziet dat verlangen er vandaag uit? Welke kansen en uitdagingen zijn er voor de kerk van morgen? Na vijftien jaar brengt het Evangelisch Werkverband dat voor leidinggevenden in de kerk en geinteresseerde gemeenteleden opnieuw onder woorden. In dit inspirerende bezinnings- en gespreksboek komen achttien aspecten van gemeente-zijn aan de orde, zoals kerkmuziek, gemeenteopbouw, de dienst der genezing, verootmoediging en gebed en de lerende gemeente. Ook zijn het Evangelisch Manifest van 1995 en van 2010 opgenomen.
Boekencentrum, 2011, pap, 278 pp, € 19.95, 9789023925958
winkelwagen
Eschbach, H., R. van Putten (red)
Als God de hemel opent, uitzien naar meer werk van de Geest
Een spannend boek over een moeilijke vraag: waarom is er in het Westen, en in Nederland in het bijzonder, zo weinig van de Geest te bespeuren? Onze God is een God van relatie. Maar waarom ervaren wij in Nederland dan zo weinig van het bestaan van die God? Dat is de centrale vraag in dit boek. Waarom geloven velen, ook theologen, niet meer in de mogelijkheid van wonderen? Ook het volk Israel heeft perioden gekend waarin het was verbannen en verstoken van God. Hoe kon het zover komen? En hoe werd dat doorbroken? In dit boek willen de auteurs ons bewust maken van de cultuur waarin wij leven en de manier waarop wij denken. Is er een weg terug? Kan God de hemel nog openen?
Boekencentrum / Evangelisch Werkverband, 2012, pap, 220 pp, € 17.50, 9789023920700
winkelwagen
Fijen, L.
Het wonder van Maartensdijk leeft verder. 80 verhalen van mensen die geloven in een vitale dorpskerk
Dit nieuwe boek van tvpresentator Leo Fijen is een vervolg op de bestseller Het wonder van Maartensdijk over het succes van zijn eigen geloofsgemeenschap in Maartensdijk.

Bijna tien jaar later is de dorpskerk in het groene hart van Nederland nog steeds een succesverhaal. Het kerkbezoek ligt ver boven het gemiddelde in Nederland. Wat is het geheim van deze vitaliteit? Waarom duurt het succes van deze Sint Maartenskerk nu al zoveel jaar en dat in een tijd van fusies, kerksluitingen en grootschalige parochieverbanden?

Leo Fijen kerkt zelf in deze stal van Sint Maarten. Mensen blijven komen naar deze parochiekerk. Hij ziet dus van nabij dat kerken succes kunnen hebben en dat ook kunnen vasthouden. Hij spreekt daarover met bezoekers, buren, dorpsgenoten en vaste kerkgangers. De interviews zijn gebundeld in dit boek. Stuk voor stuk verhalen over een wonder.

Ten Have, 2008, pap, 502 pp, € 29.90, 9789025959265
winkelwagen
Fokker, A. D.
Gespreksstof, middel tot zinvolle ontmoeting
damon, 2001, pap, 71 pp, € 8.95, 9789055732142
winkelwagen
Geluk, Matthijs, Aart Peters (red)
Diaconaat, hoe doe je dat? handvatten voor startende diakenen
Als je voor het eerst diaken wordt, kom je tot de ontdekking dat diaconaat veel meer inhoudt dan je van tevoren had gedacht. Dit boek is geschreven om jou als startende of gevorderde diaken handvatten te bieden. Er wordt o.a. ingegaan op je rol als diaken in de diaconie en in de gemmeente, diaconale hulpverlening binnen en buiten de gemeente, het werelddiaconaat en het maken van financieel beleid.

Je vindt in dit boek ruim voldoende materiaal voor bezinning en onderling gesprek in de diaconie. De vele mooie en praktische voorbeelden die de auteurs aandragen zullen je inspiratie geven voor het diaconale werk in je eigen gemeente. Om dicht bij de Bron van het diaconaat te blijven worden bij ieder hoofdstuk ook een lees- en liedsuggestie gegeven, met een aantal vragen om over door te praten.

Matthijs Geluk is gemeenteadviseur van Kerk in Actie en was tot 2014 programmacoordinator van het diaconale programma Luisterend Dienen. Aart Peters is gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk in Nederland en voorheen diaconaal consulent. Verder werkten mee: Dick Klein, Jan de Kluijver, Alie Leeflang, Steven van Loo, Gijs van Norden, Wim van Ree, Anco de Rooij, Piet Vergunst en Meo Wolswinkel.

Boekencentrum, 2015, pap, 96 pp, € 13.50, 9789023970156
winkelwagen
Genderen, P. van, Th. Meedendorp, H Wijma
Handboek voor kringleiders
Steeds meer kerken werken met kleine groepen. In dit boek wordt verteld hoe het werken met kringen het beste kan worden aangepakt. De kringleider vindt helder, beknopt en praktisch antwoord op al zijn/haar vragen.
Werken in de kerk, Buijten & Schipperheijn, 2011, pap, 152 pp, € 16.90, 9789058815712
winkelwagen
Geus, M. de
Ruim leven, gastvrij geloven
Geloven is iets anders dan alleen een leer aanhangen. Geloven is een veelzijdige praktijk van voelen, kijken, luisteren, dromen, hopen, spreken, handelen; kortom een eigen manier van leven. Kenmerkend is volgens de schrijver de ruimte die wij als mens zowel krijgen als dienen te maken en geven. Dit ruime leven krijg je voor ogen door de eigen wereld van geloven te benaderen vanuit het perspectief van Gods gastvrijheid. God biedt ons op de reis naar onze bestemming zijn schepping aan als woonplaats, zijn kerk als leerhuis en zijn rijk van liefde, vrede en gerechtigheid als einddoel.
Kok, 2005, pap, 206 pp, € 10.00, 9789043511568
winkelwagen
Giessen, Jaap van der, Samuel Visser (red)
Ouderling in de praktijk, inspirerende ervaringen van (andere) ambtsdragers
Ouderling zijn is vaak een eenzaam werk. Je gaat alleen op pad en mag achteraf niet veel vertellen over je bezoeken wegens ambtsgeheim. Dit boek wil ouderlingen inspireren door collega-ouderlingen aan het woord te laten. In Ouderling in de praktijk vertellen 28 ambtsdragers over hun ervaringen in het kerkenwerk.

Aan de hand van tien thema's delen ze hun verhalen. Het gaat bijvoorbeeld over huisbezoek, vergaderwerk en de samenwerking met andere pastoraal werkers in de kerk. Aan bod komt ook wat energie vraagt of juist geeft en hoe je zelf gevoed wordt. Het boek bevat eerlijke verhalen van meer en minder ervaren ouderlingen. Ervaringen waar je je eigen bevindingen aan kunt spiegelen. De ouderlingen komen uit diverse kerkverbanden, het gaat om mannen en vrouwen afkomstig uit het hele land en met een verschillende staat van dienst.

Kortom: verschillende mensen met heel verschillende achtergronden en heel verschillende inzichten. Dat maakt het extra leuk en leerzaam om te lezen.
Jaap van der Giessen werkt als gemeenteadviseur in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland; toerusting van ouderlingen is een van zijn taken. Hij is ambtsdrager geweest in Amersfoort en Zoetermeer. Samuel Visser is zelfstandig communicatie-adviseur. Hij was ambtsdrager in Veenendaal (CGK) en Woerden (samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt).

Boekencentrum, 2016, pap, 255 pp, € 17.90, 9789023970460
winkelwagen
   
Graf, F. W.
Kirchen Dammerung. Wie die Kirchen unser Vertrauen verspielen
t.b.
C. H. Beck, 2011, geb, 176 pp, € 13.50, 9783406613791
winkelwagen
Hauschildt, Eberhard, Uta Pohl-Patalong
Lehrbuch Praktische Theologie, Bd.4, Kirche
Was ist Kirche? Welche Gestalt kann Kirche zukunftig gewinnen und auf welche Aufgaben sollte sie sich dabei konzentrieren? - Auf dem Hintergrund aktueller Reformdebatten erschliesst dieses Lehrbuch die Geschichte des Kirchenbegriffs und der sich wandelnden Kirchenbilder, analysiert die Wahrnehmungen von Kirche in der Gegenwart, fragt nach den realen kirchlichen Organisationsformen und entwickelt einen erweiterten Blick auf das Verstandnis von Kirchenmitgliedschaft.

Die Autoren spuren der Verflochtenheit von Partizipation und Leitung in der Kirche nach und identifizieren schliesslich sechs Grundaufgaben, die sich in den unterschiedlichen Handlungsfeldern der Kirche verwirklichen.

Umfassende Einsichten fur Studierende und fur alle, die in der Praxis an der Kirche mitgestalten.

Eine Einfuhrung in die Hauptfelder der Praktischen Theologie: kompakt, ubersichtlich, kompetent Das neue Lehrbuch Praktische Theologie wendet sich an Studierende der Theologie im Rahmen eines Voll-, Lehramts- oder Nebenfachstudiums. Es vermittelt im Uberblick und in internationaler Kontextualisierung examensrelevantes Wissen und kann daruber hinaus als Fortbildungsliteratur in der ersten Berufsphase (Vikariat/Refendariat, Prediger- und Studienseminare) gewinnbringend benutzt werden. Thematisch decken die Bande die Kernbereiche der Praktischen Theologie ab, denen Studierende notwendig begegnen: Religionspadagogik (Friedrich Schweitzer), Homiletik (Albrecht Grozinger), Seelsorge (Christoph Morgenthaler) und Kirche (Hauschildt, Eberhard, Uta Pohl-Patalong).

Sehe die ganze Reihe hier

Lehrbuch Praktische Theologie, Guterloher Verlag, 2013, pap, 477 pp, € 34.50, 9783579059907
winkelwagen
Hazel, Doreen
Kettingdragers
Narratio, 2013, pap, 86 pp, € 10.00, 9789052638584
winkelwagen
Heitink, G.
Een kerk met karakter. Tijd voor herorientatie
Kok, 2007, pap, 419 pp, € 25.95, 9789043514064
winkelwagen
Heitink, G. & G. Kramer-Hasselaar
Bezoekwerk namens de kerk
Kok, 2009, pap, 96 pp, € 8.95, 9789059773936
winkelwagen
Hemels, Joan
Geloven in communicatie. Religie in de media
Kok / Agora, 2009, pap, 350 pp, € 29.90, 9789043516709
winkelwagen
Hendriks, J.
Kerkvernieuwing...een uitdaging!
In parochies en gemeenten leeft een sterk verlangen naar vernieuwing en vitalisering. Maar hoe pakken we dat in de praktijk concreet aan? Drie zaken zijn daarvoor nodig: een weg, een visie en vertrouwen. Dit boek daagt uit een weg te banen op grond van een visie waarin het verlangen naar vernieuwing concreet vorm krijgt. De auteur wil het vertrouwen versterken dat die weg te vinden is en die visie gerealiseerd kan worden.
Abdij van Berne, 2010, pap, 57 pp, € 13.50, 9789089720207
winkelwagen
Hendriks, Peter
7+1, Basiscursus geloven, handleiding met CD-Rom
voor volwassenen
Boekencentrum, 2006, pap, 83 pp, € 15.50, 9789023921615
winkelwagen
Hendriks, Peter
Ontmoetingen met God. Een basiscursus geloven met bijbelse verhalen
Boekencentrum, 2006, pap, 181 pp, € 15.49, 9789023921189
winkelwagen
Henn, W.
Church. The People of God
Henn believes that the Church is a uniquely distinctive grouping of people because its origins and aims fundamentally concern the relationship of human beings with God, now made possible through Jesus Christ and in the Holy Spirit. Because this relationship is initiated by God, the Church is rightly understood as the result of his redeeming activity. It is best described by the essential activities which qualify this relationship: believing, celebrating and serving.

Henn argues that the encounter with Christ which gave birth to the Church in the first place is as necessary as ever today, two thousand years later. Today the Church needs to be a community in which people once again can meet the living, risen Jesus. All those who know Christ should be brothers and sisters to one another and are meant to share the eucharist, which Jesus gave the Church the evening before his death. The ecumenical movement during the past century is serving as a basis for realistic steps towards greater communion, which hopefully will one day make such eucharistic sharing more possible.

Burns & Oats, 2004, pap, 167 pp, € 24.50, 9780860123682
winkelwagen
Heuvel, P. van den , H.C. Marchand, W. Verboom
Een voortreffelijk werk, handreiking voor ambtsdragers, derde druk
Een compacte en gedegen handleiding voor de ambtsdrager van vandaag, die snel een goed inzicht geeft in alle aspecten van het gemeente-zijn. Wie verlangt naar het ambt, begeert een voortreffelijk werk, zegt Paulus. Maar iedere ambtsdrager weet dat dit werk niet zo eenvoudig is. Daarom is deze handreiking voor ambtsdragers samengesteld waarin allerlei facetten van het gemeenteleven aan bod komen: beleid, pastoraat, catechese, jeugdwerk, diaconaat en evangelisatie. De hoofdstukken zijn geschreven door mensen met veel kennis en ervaring op deze terreinen en zijn gericht op de praktijk van het ambtelijke werk. Aan elk hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. Zo is het niet alleen een boek voor persoonlijke toerusting, maar ook geschikt voor bezinnende momenten tijdens de kerkenraadsvergadering.
Boekencentrum, 2012, pap, 125 pp, € 12.99, 9789023921332
winkelwagen
Hoek, J.
Geroepen in een nieuwe eeuw: Geheim en missie van de gemeente
Boekencentrum, 2008, pap, 158 pp, € 13.50, 9789023922865
winkelwagen
Hoek, J. en S. Paas (red)
Praktijkgericht: Handboek voor de HBO-theoloog
De hbo-theoloog is niet meer weg te denken uit de samenleving. Er is de laatste tijd dan ook veel onderzoek verricht naar de positie en het profiel van de hbo-theoloog.

Dit handboek bevat de resultaten van dit onderzoek, plus een schat aan onmisbare informatie voor elke hbo-theoloog in opleiding of aan het werk. In vier delen wordt achtereenvolgens ingegaan op de persoon en de vaardigheden van de hbo-theoloog, het beroepenveld waarvoor de hbo-studie mensen opleidt, de werkomstandigheden en -eigenheden van de hbo-er in de kerk, en belangrijke adressen en websites. In praktische bewoordingen worden allerlei kansen en uitdagingen beschreven, knelpunten benoemd en adviezen gegeven.

Het handboek staat onder redactie van N. Belo; dr. R. Erwich; dr. J. Hoek; K. de Jonge; dr. S. Paas; dr. J.M. Praamsma. Zij zijn allen verbonden aan het lectoraat gemeenteopbouw van de Christelijke Hogeschool Ede. Tot de medewerkers behoren ook docenten van andere hogescholen.

Boekencentrum, 2010, pap, 176 pp, € 16.50, 9789023925507
winkelwagen
Hornikx, Rene
Kleine encyclopedie van gemeenteopbouw
Kok, 2006, geb, 271 pp, € 24.90, 9789043512251
winkelwagen
Jansen, Wim
Dominee zoekt God, dagboek van een laatste zondagmorgen
Ook een dominee is geen vinder, maar een zoeker. Jansen neemt de lezer mee in deze zoektocht, in zijn jaren van voorgaan en in zijn pastorale gesprekken.

Op een (fictieve) zondagmorgen, de ochtend van de laatste viering voor zijn emeritaat, blikt hij terug. Een heel leven van dominee-zijn balt hij samen in een aanstekelijk verslag van die ene zondagmorgen. Veel komt aan bod: natuurbeleving, erotiek, eenzaamheid, meditatie, de filosoof Schopenhauer, de dood. De liefde speelt op allerlei manieren de hoofdrol: voor het pastoraat, de vieringen, zijn gemeenteleden, maar ook voor zijn muze, zijn vrouw.

Predikant Wim Jansen laat zien met hoeveel plezier je dominee en pastor kunt zijn - en bezig kunt zijn en blijven met de vraag: hoe vind ik God?

Wim Jansen (1950) was tot zijn emeritaat predikant van de Vrijzinnig Hervormden in Delft en van de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg. Van zijn hand verscheen Popmuziek en geloof (1995), Voorbij de leegte (2008), Waar ben je nu? - over de dood van onze dierbaren (2012) en Vlammend Paradijs (2013).

Skandalon, 2015, pap, 200 pp, € 17.95, 9789492183118
winkelwagen
Jeroense, Jeroen
De Kerk als klooster
Heeft het parochiale gemeente model afgedaan, dan biedt dit pamflet het kloostermodel als alternatief. Leidraad voor doordebking, inspiratie, bespreking en uitvoering.
Narratio, 2009, € 6.95, 9789052639789
winkelwagen
   
Jonkers, dr. J. (red)
Theologie achteraf. Theologisch commentaar op het onderzoek 'de gelovige gemeente'
Kok, 2000, pap, 103 pp, € 14.00, 9789043501088
winkelwagen
Keller, Tim
De vrijgevige God
Wijnen, Uitgeverij Van, 2010, DVD, € 9.95, 9789051943764
winkelwagen
Keller, Tim
De vrijgevige God, gespreksgids
Wijnen, Uitgeverij Van, 2010, pap, 79 pp, € 7.50, 9789051943757
winkelwagen
Keller, Tim
Kruistocht, het leven van koning Jezus
Tim Keller behandelt in dit nieuwe boek het verhaal van het leven van Jezus Christus. Hij laat daarbij niet alleen de weg naar eeuwig leven zien, maar ook de geschiedenis en het doel van onze wereld. Het verhaal van Jezus is in de loop van de geschiedenis al op honderden verschillende manieren verteld. Moet daar nog wel iets aan toegevoegd worden? Keller schrijft in zijn inleiding hierover: In deze schijnbaar eindeloze stroom van woorden en ideeen over Jezus leg ik nu voorzichtig ook dit boek. Het is een uitvoerige overdenking van het historische christelijke uitgangspunt dat het leven, de dood en de opstanding van Jezus het centrale gebeuren in de geschiedenis van mens en kosmos vormen en tegelijk het voornaamste ordeningsprincipe van ons eigen leven.
Wijnen, Uitgeverij Van, 2011, pap, 256 pp, € 19.95, 9789051944242
winkelwagen
Keller, Tim
Namaakgoden, de lege beloften van geld, sex en macht, en de enige werkelijke hoop
Succes, ware liefde en het leven dat je altijd gewild hebt. Velen van ons hebben al hun vertrouwen erop gezet, met het idee dat ze de sleutel tot geluk te pakken hadden.

De recente economische crisis heeft een wrang nieuw licht op dit streven geworpen. In een paar maanden zijn voor miljoenen mensen rijkdom, huwelijk, carriere en een zeker pensioen verdwenen. Geen wonder dat velen zich verloren voelen, alleen, ontgoocheld en boos. Maar de waarheid is dat we van deze goede dingen namaakgoden gemaakt hebben - goden die ons niet kunnen geven wat we echt nodig hebben. Er is maar een God die onze verlangens volledig kan bevredigen - en het is nu het goede moment om Hem opnieuw te ontmoeten, of voor het eerst.

In Namaakgoden bevestigt Tim Keller met een krachtige boodschap zijn reputatie als kritisch denker en pastor. Het boek komt op een cruciaal moment - voor zowel gelovigen als sceptici.

Wijnen, Uitgeverij Van, 2010, pap, 184 pp, € 16.95, 9789051943832
winkelwagen
Keller, Tim
Ruim baan voor gerechtigheid. Rechtvaardig worden door Gods genade
Moeten christenen die de oude, orthodoxe leer van kruis en verzoening en rechtvaardiging uit het geloof hooghouden zich druk maken over gerechtigheid? Nou en of; en juist zij, betoogt Tim Keller in dit boek.

Tim Keller is stichter en predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Eerder verscheen van hem In alle redelijkheid (2008, 8e druk 2010), De vrijgevige God (2009, 4e druk 2010) en Namaakgoden (1e en 2e druk 2010)

Van Wijnen, 2011, pap, 256 pp, € 19.95, 9789051944112
winkelwagen
Kennedy, James, Pieter Vos (red)
Oefenen in discipelschap, de gemeente als groeiplaats van het goede leven
Discipelschap is niet iets om alleen over te (s)preken. Je moet het ook doen. Daarbij wil dit boek helpen, vooral bij de vraag hoe je als gehele gemeente kunt oefenen in het volgen van Jezus. Hoe kun je samen discipelschap leren?

In vijf verdiepende hoofdstukken bespreken de auteurs vijf thema's rond discipelschap en gemeentezijn. De thema's draaien om de vraag: hoe helpen we elkaar als geloofsgemeenschap om te leven als christen in deze tijd? De auteurs gaan in op wat leven als christen is en hoe je dat samen als gemeente doet, hoe je kunt oefenen in christelijke deugden en hoe je als gemeente missionair naar buiten treedt. Het boek sluit af met een praktische handreiking om als gemeente met dit thema aan de slag te gaan.

Boekencentrum, 2015, pap, 119 pp, € 12.90, 9789023970163
winkelwagen
Langford, A.
Transitions in Worship. Moving from the Traditional to the Contemporary
''What are we doing in our worship? Has loyalty to one pattern or style of worship blinded the church to the missional task of worship to share the good news?'' asks the author in the Introduction to this book.

In Transitions in Worship, Andy Langford surveys where worship has been, where it is now, and where it might be going, while also providing meaningful advice and help for moving worship from predictable and rote to enriching and engaging. Congregations across North America face a profoundly unchristian culture. Yet, this culture still seeks a foundation that the church alone can provide. Written for pastors, musicians, and other worship leaders, Transitions in Worship provides a clear blueprint for laying a worship base that is relevant and responsive to the people of today.

Abingdon, 1999, pap, 144 pp, € 17.50, 9780687081738
winkelwagen
Leede, Bert de, Herman Paul (red)
Discipelschap, een theologische peiling
Discipelschap hangt in de lucht. Overal ter wereld bieden kerken discipelschapstrainingen aan. Dit verschijnsel vraagt om theologische doordenking: laat discipelschap zich trainen? Wat heeft de kerk daarvoor nodig? Tegelijk stelt discipelschap vragen aan de theologie: waarom is er nog nauwelijks een 'theologie van discipelschap'? Wat zouden kernelementen van zo'n theologie kunnen zijn?

Deze bundel gaat in op deze vragen. Daarbij komen twee spraakmakende Britse theologen aan het woord: Brian Brock en Stephen Cherry. Als Nederlandse auteurs werkten mee Sjaak van den Berg, directeur van de IZB, en Edward van 't Slot, bijzonder hoogleraar Systematische theologie en 21e-eeuwse ecclesiologie, Bert de Leede en Herman Paul. De laatste twee vormden tevens de eindredactie.

Bert de Leede is oud-docent Praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.
Herman Paul is bijzonder hoogleraar Secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Boekencentrum, 2016, pap, 139 pp, € 14.90, 9789023970712
winkelwagen
Lems, H. (red.)
Investeren in je/de missie! Duurzaam beleggen door kerken
Kerken en kerkelijke instellingen beheren vaak aanzienlijke vermogens. Hoe kunnen zij hier verantwoord mee omgaan? Alles wat de lezer wil weten over duurzaam en verantwoord beleggen door kerkelijke instellingen komt aan bod. Van de positie van kerken en christelijke organisaties tot goede adviezen voor een verantwoord predikantenpensioen en duurzaam beheer van kerkelijk grondbezit. Van duurzaam bankieren bij de kerkelijke bank tot beheer bij de twee duurzame commerciele banken die Nederland rijk is. Het boek besluit met een aantal aandachtspunten om de discussie over duurzaam beleggen te voeren in kerkenraden,colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen.
Boekencentrum, 2012, pap, 192 pp, € 14.90, 9789023920687
winkelwagen
Leonard, Mgr. Andre Jozef
Priester zijn en heilig. Een hernieuwde kennismaking met het decreet van Vaticanum II over het ambt en het leven van de priesters
Mgr. Leonard onderricht in dit boek over de spiritualiteit van de diocesane priester. Daarbij laat hij zich letterlijk inspireren door het derde hoofdstuk van het conciliedecreet Presbyterorum Ordinis over het ambt en het leven van de priesters. Dat hoofdstuk is getiteld: het leven van de priesters. Hij streeft daarbij geenszins volledigheid na maar wil aandacht vragen - soms heel praktisch - voor een aantal aspecten waarvan hij uit ervaring weet hoe belangrijk ze zijn voor seminaristen, maar evenzeer voor priesters na hun wijding.

Hoewel dit werk zich allereerst tot priesters en toekomstige priesters richt, kan het ongetwijfeld ook leken en religieuzen inspireren.

Halewijn, 2014, pap, 108 pp, € 18.50, 9789085283041
winkelwagen
   
Lindyer,C.
Gids voor reisgenoten
boekencentrum, 2003, pap, 163, € 16.50
winkelwagen
Loon, Rene van
Kerk voor de buurt. Zo kun je als kerkelijke gemeente iets betekenen voor je dorp of wijk
Veel kerkelijke gemeenten willen meer voor hun directe omgeving betekenen en Gods liefde aanwezig laten zijn in het dorp of de stadswijk. In dit boek laat Rene van Loon zien dat het mogelijk is kerk te zijn voor de buurt. Stap voor stap neemt hij zijn lezers mee in het denkproces dat een plaatselijke gemeente door kan maken. Heel concreet laat hij zien welke keuzes gemaakt moeten worden en waar kansen liggen.

Hij onderscheidt daarbij twee sporen: enerzijds algemene dienstbaarheid aan iedereen, los van geloof of achtergrond, en anderzijds hulp bij geloofsvragen voor iedereen die meer over het christelijk geloof wil weten. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden die het gemeenten mogelijk maken meteen aan de slag te gaan.

Boekencentrum, 2010, pap, 96 pp, € 13.90, 9789023924494
winkelwagen
Loon, Rene van
Orientatie, cursus christelijk geloof
Lange tijd heeft het christelijk geloof in de Europese cultuur een grote rol gespeeld. In de 20e eeuw veranderde dit. De invloed van de kerken nam af en het aantal mensen zonder christelijke identiteit steeg. Nu, in de 21e eeuw, zien we langzamerhand weer een groeiende belangstelling voor geloof en godsdienst. Rene van Loon geeft in dit boek een overzicht van de belangrijkste thema's van het christendom. Wat geloven christenen met betrekking tot God? Wat is de Bijbel voor een boek? Wie was Jezus Christus en wat was zijn boodschap? Wat betekent het in de praktijk van alledag om christen te zijn?

Naast informatieve tekst bevat Orientatie landkaartjes, een tijdbalk en vragen die kunnen worden gebruikt door lezers die niet alleen geinformeerd willen worden, maar zich ook een mening willen vormen. Dit boek kan als cursusboek voor de Orientatiecursus christelijk geloof worden gebruikt, maar is ook zeer geschikt voor zelfstudie.

Ark Media, 2012, pap, 160 pp, € 14.95, 9789033819902
winkelwagen
Loon, R. van
Gaan voor God. De uitdaging van radicaal christen-zijn
Rene van Loon spoort de lezer aan tot een radicaal volgen van Jezus. Ook laat hij zien welke stappen je kunt zetten om dat te doen. Hij wijst de grote lijnen in de Bijbel aan die Gods bedoelingen in kaart brengen. Verder laat hij zien hoe afzonderlijke bijbelteksten nog scherper inzoomen op de wil van God. Daarnaast wijst hij op de omstandigheden in ons eigen leven, die ook invloed hebben op de weg die wij gaan. Vervolgens behandelt de auteur vijf levensterreinen: geld, tijd, seksualiteit, milieu en het einde van je leven. Met gespreksvragen.
Boekencentrum, 2010, pap, 141 pp, € 12.90, 9789023924890
winkelwagen
Luyn, A.H .van
Politiek en metapolitiek: Gewetensvol in de randstad
Kok, 2008, pap, 157 pp, € 15.25, 9789043515092
winkelwagen
Luyn, A.H. van
Autonoom en heteronoom. Evenwichtig in de randstad
Kok, 2011, pap, 177 pp, € 14.90, 9789043500524
winkelwagen
Luyn, A.H. van
Waarden en deugden: Zorgvuldig in de randstad
Kok, 2006, pap, 159 pp, € 14.50, 9789043512336
winkelwagen
   
Mains, Karen
Open hart, open huis. Gastvrijheid is een christelijke deugd die de wereld kan veranderen
Kan een simpel etentje voor je buren de wereld veranderen? 'Ja,'zegt Karen Mains. En in Open hart, open huis laat zij zien hoe. Dit boek gaat verder dan eenvoudige tips om mensen gastvrij te onthalen. Mains wijst een bijbelse, spirituele weg om het eigen huis te gebruiken om zorgzaam te zijn voor anderen. En deze benadering van gastvrijheid kan de aard van een gemeenschap letterlijk veranderen.
Kok, 2004, pap, 204 pp, € 12.50, 9789043510097
winkelwagen
Meiden, Willem van der, Derk Stegeman
Voor stad en kerk, een inspiratiegids
Dit boek laat zien hoe een kerk er voor anderen kan zijn. Vier thema's: verbinden, beschermen, versterken, bezielen. Een mooie full colour uitgave vol inspiratie.

Uit het boek: "Dietrich Bonhoeffer pleitte voor een kerk die voor zichzelf geen ruimte vraagt, maar ruimte weet te maken voor anderen. De kerk kan alleen werkelijk kerk zijn als ze zich binnenstebuiten keert en daadwerkelijk 'kerk-voor-anderen' is. Tegelijkertijd heeft de kerk een geheim dat zij zorgvuldig dient te bewaren. Zonder dat geheim zou de kerk het niet volhouden en oplossen in de wereld. Het gebed maakt van dat geheim de kern uit. Dit gebed kan echter niet alleen gesproken, gezongen of gevierd worden. De kerk kan haar geheim alleen bewaren door het ook te doen."

"Het is van belang dat deze mensen op eigen benen kunnen staan. Als je in kwetsbare omstandigheden leeft, vergeet je wat je kunt. Mensen versterken - dat doen we in dit project. Maar dat doen wij niet, het is geen eenrichtingsverkeer. We brengen bij deze mensen in herinnering wat ze kunnen, welke talenten en kracht ze hebben. Je wilt hun hun gevoel van eigenwaarde teruggeven."

Skandalon, 2015, pap, 100 pp, € 14.50, 9789492183033
winkelwagen
Meininger, H.P. (red.)
Van en voor allen. Wegwijzers naar een inclusieve geloofsgemeenschap met mensen die een verstandelijke gehandicap hebben
Meinema, 2004, pap, 307 pp, € 19.95, 9789021139814
winkelwagen
   
Mettepeningen, J.
De kerk bloost. Pleidooi voor een gedurfder beleid
Davidsfonds/Leuven, 2008, pap, 188 pp, € 19.95, 9789058265241
winkelwagen
Mey, P. de
De K van Kerk. De pluriformiteit van katholiciteit
LOGOS IV, Halewijn, 2009, pap, 200p, € 21.00, 9789085281023
winkelwagen
   
Noorloos, M.
Groeien bij de Bron: kansen voor het christelijk en kerkelijk leven
Kok, 2005, pap, 239 pp, € 17.50, 9043510890 / 9789043510899
winkelwagen
Noort, Gerrit, Stefan Paas, Henk de Roest, Sake Stoppels
Als een kerk opnieuw begint. Handboek voor missionaire gemeenschapsvorming
Overal in Nederland ontstaan nieuwe missionaire gemeenschappen. Deze 'kerkplanting' of 'gemeentestichting' is voor de initiatiefnemers altijd een zeer spannend gebeuren. Dit boek wil deze initiatiefnemers verder helpen. Wat kan gemeentestichting ons leren over de missionaire kerk van de toekomst? Wie zijn vooral actief in kerkplanting? Waar lopen actieve kerkplanters tegenaan? De auteurs komen uit verschillende hoeken van de kerk en zijn allen deskundig op het gebied van missionaire gemeentevorming. Zij staan garant voor een veelzijdige en diepgravende analyse en tegelijk voor een praktische toespitsing.
Boekencentrum, 2008, pap, 392 pp, € 31.99, 9789023922919
winkelwagen
Oelrich, Anthony
A Church Fully Engaged
Liturgical Press, 2011, pap, 163 pp, € 32.00, 9780814657973
winkelwagen
Offringa, Jan, Evert van Baren (red)
God is niet te vangen, onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof
Veertien kerkgangers uit Kesteren en omgeving bespreken in dit boek hun geloof met hun voorganger. Zij raakten hun band met het christendom niet kwijt, maar bleven evenmin stilstaan, want de vragen van de moderne tijd zijn ook die van hen. In God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof laten zij zien wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor terugkwam. Predikant Jan Offringa (van 2005-2010 voorzitter van Op Goed Gerucht) was hun welwillende en kritische gesprekspartner.

Dit boek is een uniek in zijn soort. Nog niet eerder is een gemeente zo openhartig en diepgravend in gesprek gegaan met haar predikant. Het resultaat is een reeks verhalen die een goed beeld geeft van wat er leeft aan geloof en ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap. Telkens gaat een gemeentelid met predikant Jan Offringa in gesprek over een onderwerp. Zo groeide een reeks unieke verhalen waarin veranderend geloof en theologische reflectie hand in hand gaan. De hoofdstukken gaan over God, Jezus, Geest, Bijbel, kerk, levenskunst, verstand, vrije wil, kruis, toekomst, wonderen, jeugd, islam en verandering.

Zowel naar vorm als naar inhoud lenen de gesprekken zich uitstekend voor persoonlijke verdieping en gezamenlijke bezinning. Per hoofdstuk zijn hiervoor een literatuurlijst en (achter in het boek) meerdere gespreksvragen opgesteld. Ook wordt in een bijlage beschreven hoe het project is opgezet en in andere kerkelijke gemeenten herhaald kan worden.

Skandalon, 2014, pap, 224 pp, € 18.95, 9789490708856
winkelwagen
Oldenhuis, F.T.
Predikant tussen baan en ambt
Jongbloed, 2007, pap, 117 pp, € 12.00, 9789085250135
winkelwagen
Paas, Stefan
Jezus als Heer in een plat land. Op zoek naar een Nederlands evangelie
POD
Boekencentrum, 2001 / 2004, pap, 209 pp, € 17.50, 9789023908784
winkelwagen
Paas, Stefan
Vreemdelingen en Priesters, christelijke missie in een postchristelijke omgeving
Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geinteresseerd lijkt te zijn? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beinvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken? Dit unieke boek biedt een diepgravende, toegankelijke en inspirerende visie voor christenen in een postchristelijke cultuur.

Er waait een missionaire wind door Nederland. Maar de secularisatie gaat door en veel kerken ervaren al het gepraat over 'zending', 'opwekking', 'groei' en 'verandering' als weinig realistisch. Is het mogelijk om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden? Dit boek legt uit hoe dat kan. Het is gebaseerd op de ervaringen die de auteur heeft opgedaan in verschillende contexten, waaronder Amsterdam. Het geeft inzicht in recente ontwikkelingen in de zendingstheologie en houdt steeds oog voor de praktijk. Vreemdelingen en priesters is een inspirerend boek voor een hoopvolle minderheid.

Stefan Paas (1969) is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is hij ouderling in de christelijke gemeente Via Nova in Amsterdam.

Boekencentrum, 2015, pap, 244 pp, € 19.90, 9789023970446
winkelwagen
Paas, Stefan , Gert-Jan Roest, Siebrand Wierda
Geloven in de marge, de eerste brief aan Korinthe
Boekencentrum, 2008, pap, 120 pp, € 11.90, 9789023922902
winkelwagen
Perk, Nico van der
Creatief diaconaat, voorbeelden uit de praktijk
Nederland telt veel jonge mensen in creatieve beroepen: kunstenaars in de brede zin van het woord. Ook al hebben ze vaak geen enkel contact met de kerk, toch blijken zij in de praktijk graag bereid zich in te zetten voor diaconale projecten. Hun inspiratie en inzet werken stimulerend, want creativiteit en diaconaat hebben dezelfde spirituele kracht. Dit boek geeft praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen diaconaat en jonge creatieve mensen. Uit enkele interviews wordt duidelijk wat we van hen kunnen leren. Daarnaast is er een verhelderend verslag van drie voorbeeldprojecten die Nico van der Perk uitvoerde in opdracht van de Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk van Nederland. Het boek besluit met voorwaarden voor het slagen van een diaconaal project.

Dit boek kan locale diaconieen enthousiast maken en tegelijk een nuchtere leidraad bieden om zelf projecten op te starten ten dienste van de samenleving.

Nico van der Perk studeerde wijsgerige biologie, ethiek en milieukunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij deed diaconaal werk in Amsterdam. Sinds 2008 had hij als projectmaker en fondsenwerver zijn eigen "Bureau Mooizo." Hij overleed in mei 2012, 51 jaar oud. Prof. dr. Herman Noordegraaf en drs. Dick van Kampen hebben het door hem nagelaten materiaal geredigeerd. De Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting maakte de publicatie mede mogelijk.

Skandalon, 2013, pap, 125 pp, € 14.00, 9789490708696
winkelwagen
   
Pham Y, P.
Towards an ecumenical paradigm for christian mission. David Bosch`s missionary vision
Gregorian & Biblical Press, 2010, geb, 488 pp, € 35.00, 9788878391581
winkelwagen
Post, H.
De kerkelijk werker en het ambt
Kok, 2006, pap, 302 pp, € 27.50, 9789043513241
winkelwagen
Reuver, R. de
Een kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit
Boekencentrum, 2004, pap, 359 pp, € 27.50, 9789023917977
winkelwagen
   
Rijken, T.
Predikant Mediator Coach - een veelkleurig palet
te bestellen
Uitgeverij Veneberg, 2008, geb, 156 pp, € 19.50, 9789079363018
winkelwagen
Roest, Henk de
Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en buiten
Steeds meer mensen buiten de kerken beseffen dat het nodig is zich te bezinnen op onze christelijke traditie als een kostbare bron van zorgzaam samenleven. De geloofsgemeenschap zelf dient steeds opnieuw de weg naar binnen te gaan om vanuit het geheim van het geloof te leven. Voor de toekomst van kerk en samenleving is het daarom nodig dat er ruimten zijn waar wordt bewaard, doorgelicht en toegeeigend wat in de Bijbel wordt verteld en geschilderd.

Tegelijkertijd ontdekken kerken hoe vernieuwing en nieuwe creativiteit alleen mogelijk zijn wanneer ze zich radicaal openen voor buitenstaanders. Een huis voor de ziel gaat daarom ook in op de betekenis van verbindingen van kerken met niet-kerkelijke instellingen, verenigingen, organisaties.

Henk de Roest is als hoogleraar praktische theologie verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Leiden. Hij is auteur van En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de hoop, waarvan in 2008 de derde druk verscheen.

Helaas zijn er in de eerste druk een paar verklarende noten weggevallen, u kunt ze via deze link downloaden

Meinema, 2010, pap, 349 pp, € 22.95, 9789021142128
winkelwagen
Roest, Henk de
En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de hoop
Meinema, 2005, pap, 246 pp, € 17.95, 9789021140803
winkelwagen
   
Roth, H.L.
Kerkrentmeesterlijk beheer. Gids voor de kerkrentmeester
Mini Bibliotheek voor de Protestantse Kerk, Boekencentrum, 2007, 80 pp, € 8,90, € 8.90, 9789023921417
winkelwagen
   
Sap, ds. J.
Het geloof dat baat. Een bundel artikelen
Kok, 1999, pap, 335pp, € 12.50, 9789043500012
winkelwagen
Schaap, Cor
Kerksluiting: einde of nieuw begin?
Het sluiten van kerkgebouwen is aan de orde van de dag. Is het een einde, of toch ook een nieuw begin? Zoveel vragen, zoveel meningen en vaak ook: zoveel ruzie en teleurstellingen. Deze bundel kiest daarom voor de drieslag van verhaal-levensbschouwingen-aandachtspunten. Voorop staat de praktijk van een verzonnen maar levensecht verhaal. Dan volgen in de beschouwingen een aantal theologische vragen en een aanzet tot antwoorden. Het derde deel - aandachtspunten - is vol praktische tips en verwijzingen.
Narratio, 2013, pap, 96 pp, € 11.00, 9789052639598
winkelwagen
Scharen, C.B. (ed.)
Explorations in Ecclesiology and Ethnography
In Explorations in Ecclesiology and Ethnography Christian Scharen and several other contributors explore empirical and theological understandings of the church. Like the first volume in the Studies in Ecclesiology and Ethnography series, this second volume seeks to bridge the great divide between theological research and ethnography (qualitative research).The book's wide-ranging chapters cover such fascinating topics as geographic habits of American evangelicals, debates over difficult issues like homosexuality, and responses to social problems like drug abuse and homelessness. The contributors together model a collaborative, cross-disciplinary approach, with fruitful results that will set a new standard for ecclesiological research.
Eerdmans, 2013, pap, 180 pp, € 36.95, 9780802868640
winkelwagen
Schelling, Piet
Mijn gelijk en ons geluk, omgaan met verscheidenheid in de gemeente
In vrijwel elke gemeente komen uiteenlopende geloofsbelevingen en meningen over de koers van de kerk voor. Hoe ga je daar als kerkenraad mee om? Zijn er grenzen aan wat mensen willen en zo ja, waar trek je die dan? En als er een conflict ontstaat, waar vind je een oplossing? Dit boek stimuleert het gesprek over verschillen, legt verbindingen tussen mensen en belevingen en biedt adviezen om conflicten te hanteren. De auteur laat zien dat verscheidenheid ook vruchtbaar kan zijn, maar dan dienen we wel bereid te zijn om in te leveren ter wille van de gemeente als geheel.
Boekencentrum, 2012, pap, 126 pp, € 13.90, 9789023921950
winkelwagen
   
Schoenherr, R.A.
Goodbye Father: The Celibate Male Priesthood and the Future of the Catholic Church
Oxford UP, 2002, pap, 275 pp, € 21.00, 9780195175752
winkelwagen
   
Schuilenga, M.
God in de marge. Over diaconie, spiritualiteit, armoede en gemeenschap.
Halewijn, 2004, pap, 143 pp, € 14.00, 9789073503786
winkelwagen
   
Seinen, S.J.
Mijn levensweg werd dorpsdominee ...
Met illustraties van H. Iedema
Belevenissen en anekdotes van een dorpsdominee, Profiel, 2007, geb, 199 pp, € 19.50, 9789052943930
winkelwagen
Sengers, E.
Aantrekkelijke Kerk. Nieuwe bewegingen in kerkelijk Nederland op de religieuze markt
Eburon, 2006, pap, 167 pp, € 20.00, 9789059721128
winkelwagen
Sengers, Erik
Caritas. Naastenliefde en liefdadigheid in de diaconia van de kerk
Zorg en aandacht voor kwetsbare mensen is een van de centrale opdrachten van de christelijke kerken. De laatste jaren zijn de kerken kleiner geworden, tegelijkertijd is de maatschappij verhard en wordt de verzorgingsstaat versoberd. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de inzet van de kerken op sociaal en maatschappelijk terrein. Hoe kunnen de kerken hun zorg voor de naaste vormgeven in deze nieuwe situatie? Met de veranderende vormen van de kerkelijke naastenliefde is ook de vraag verbonden welk woord voor deze zorg gebruikt moet worden. Het gebruikelijke begrip 'diaconie' is teveel verbonden met 'kerk', 'ambt', 'armen', 'maatschappelijke verandering', 'verzorgingsstaat' - allemaal woorden die aan betekenis hebben ingeboet. In dit boek wordt het begrip caritas nader onderzocht en uitgewerkt voor verschillende aspecten van de christelijke zorg voor de naaste. Caritas drukt veel beter uit waar het in die zorg om gaat en wat het belang ervan is voor gelovigen, geloofsgemeenschappen en de samenleving. Dr. Erik Sengers studeerde sociale wetenschappen en theologie. In 2003 promoveerde hij aan de Katholieke Theologische Universiteit op een sociologisch onderzoek naar de katholieke kerk in Nederland. Hij geeft onderwijs in de (godsdienst)sociologie aan verschillende instellingen en is werkzaam als stafmedewerker van de Dienst Diocesane Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam, waarvan hij diaken is. Vanuit zijn bureau Society & Spirit verzorgt hij onderwijs, lezingen, onderzoek en publicaties op het gebied van kerk en samenleving.
Eburon, 2012, pap, 172 pp, € 19.50, 9789059726819
winkelwagen
Spek, J. van der
De kramp voorbij. Theologische noties bij zending, presentie en kerk
In een aantal steden heeft de kerk werkers aangesteld om op grond van het evangelie aanwezig te zijn in achterstandsbuurten. Het zijn buurten waar de traditionele kerken vaak allang verdwenen waren. Van 2001 tot 2005 deed Jannet van der Spek in opdracht van de Theologische Universiteit Kampen en de Protestantse Kerk Nederland onderzoek naar de theologische en ecclesiologische dilemma's die uit dat werk voortkomen. Wat heb je die mensen te bieden? Hoe breng je werkelijk de ontmoeting met de ander tot stand? Wat is zending nu eigenlijk? Wat betekent het evangelie buiten de liturgie en de geloofsgemeenschap? Hoe koppel je terug naar de geloofsgemeenschap die jou gezonden heeft? Of gaat het eigenlijk om heel andere vragen? Jannet van der Spek onderzocht na-oorlogse auteurs die theologisch reflecteerden op hun werk en interviewde werkers in het heden.
Narratio, 2010, pap, 358 pp, € 27.50, 9789052639314
winkelwagen
Stassen, Petra
Levende stenen, een theologie van kerkelijk vastgoed
Kerkgebouwen staan volop in de aandacht. Geliefd om hun imposante cultuurhistorische waarde, verguisd om hun inflexibiliteit en gekoesterd door gelovigen. In Nederland staan uiteindelijk een paar kerkgebouwen exclusief bestemd voor de eredienst. Voor het merendeel van de kerkgebouwen is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar alternatieve bestemmingen, of naar nevenbestemming.

Maar, men erkent, een kerkgebouw is niet zo maar een stapel stenen. Wat maakt een kerkgebouw tot kerkgebouw en wat betekent dat voor herbestemming en herinrichting? Protestanten geven andere antwoorden op deze vragen dan katholieken. Of valt dat in de praktijk uiteindelijk wel mee? Dat zijn de vragen waar het in dit boek over gaat. Ter inspiratie voor iedereen die een weg zoekt in deze vragen.

Deze uitgave verschijnt in samenwerking met de Stichting Kerkelijk Waardebeheer. Petra Stassen (1959) is jurist en sinds 2010 gevestigd als zelfstandig adviseur. Momenteel is zij directeur van Kerkelijk Waardebeheer. Zij werkte 25 jaar als juridisch adviseur in de RK Kerk.

Berne Media, 2017, pap, 192 pp, € 17.90, 9789089721693
winkelwagen
Steggerda, M. & Zondag, H. (red)
Speuren naar authenticiteit. Individualisering en religieuze vorming van volwassenen.
UTP-katern 25, Kok, 2002, pap, 123 pp, € 15.00, 9789043505017
winkelwagen
Sterkens, Carl en Joska van der Meer (red.)
Kerk aan de stadsrand
Damon, 2004, pap, 272, € 19.90, 9789055735402
winkelwagen
Stoppels, Sake
Oefenruimte, gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen
'Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen.' Dat is de grondtoon van dit boek. Oefenruimte helpt leidinggevenden om met hun geloofsgemeenschap verder te komen in de navolging van Christus. Daarbij wordt afstand genomen van een vrijblijvende kerk. Waar niets hoeft, gebeurt meestal maar weinig. De auteur zoekt naar een manier om te bouwen aan een cultuur van discipelschap die ook open is voor de zinzoeker van deze tijd. Hij komt tot concrete en soms radicale voorstellen.

Oefenruimte geeft een gedegen aanzet voor het gesprek over discipelschap dat de komende tijd hoog op de kerkelijke agenda staat.

Boekencentrum, 2013, pap, 175 pp, € 17.99, 9789023927334
winkelwagen
Stoppels, Sake
Voor de Verandering. Werken aan vernieuwing in de gemeente en parochie
Een helder en praktisch boek over veranderingsprocessen in gemeenten en parochies. Dit boek wil leidinggevenden helpen in gemeenten en parochies spiritueel en zakelijk te werken aan vernieuwing.
Boekencentrum, 2009, pap, 243 pp, € 24.99, 9789023923954
winkelwagen
   
Torrance, T.F.
Royal Priesthood A Theology of Ordained Ministry Second Edition
a revised and up-to-date ecumenical understanding of the church and its ministry that cuts across divisions between Catholic, Evangelical, Anglican and Reformed, and includes ministry of both men and women. by order
T&T Clark, 1993, pap, 128pp, € 23.00, 0-5672-9222-3
winkelwagen
Tramper, Niek
Het woord in ons midden. Handreiking voor het luisterende woord
Boekencentrum, 2005, pap, 197 pp, € 14.90, 9789023916437
winkelwagen
Verboom, W. , H.Veldhuizen, E. van den Ham
Geloven met het hart 2, zeven kernpunten uit het christelijk geloof: Handleiding en CD-Rom
Dit cursusboek is onderdeel van de 'Opfriscursus Geloven'. In heldere taal, met oog voor deze tijd, zetten de auteurs zeven belangrijke thema's uiteen: de Bijbel en bijbellezen, het gebed, de kerk, doop en avondmaal, Gods leiding in ons leven, christen-zijn in de eenentwintigste eeuw en toekomstverwachting. Ieder hoofdstuk bevat een bijbelstudie, verwerkingsvragen en -opdrachten en verdieping op enkele onderdelen. Ook is in ieder hoofdstuk een kort leesrooster opgenomen voor persoonlijke bijbellezing. De auteurs willen de lezer niet alleen informeren, maar ook aanzetten tot persoonlijke doordenking. Want alleen doorleefd geloof is relevant in deze tijd
Opfriscursus geloven, Boekencentrum, 2012, pap, 104 pp, € 19.90, 9789023923657
winkelwagen
Verboom, W., H. Veldhuizen & E van den Ham
Geloven met het hart 1. Zeven kernpunten uit het Christelijk geloof. Handleiding + CD-rom
Deze handleiding is tegelijk een bronnenboek. Het geeft praktische adviezen voor het leiden van cursusavonden en waardevolle bronnen om de inleiding van de avond voor te bereiden. Deze handleiding is onderdeel van de Opfriscursus Geloven en bevat veel instructies en praktische adviezen om de zeven thema’s uit Geloven met het hart goed te behandelen. Naast een algemeen hoofdstuk over de cursus wordt per les veel bronnenmateriaal aangedragen. Daarnaast geven de auteurs praktische adviezen voor het gesprek binnen de groep.Deze handleiding is tegelijk een bronnenboek. Het geeft praktische adviezen voor het leiden van cursusavonden en waardevolle bronnen om de inleiding van de avond voor te bereiden. Deze handleiding is onderdeel van de Opfriscursus Geloven en bevat veel instructies en praktische adviezen om de zeven thema’s uit Geloven met het hart goed te behandelen. Naast een algemeen hoofdstuk over de cursus wordt per les veel bronnenmateriaal aangedragen. Daarnaast geven de auteurs praktische adviezen voor het gesprek binnen de groep.
Boekencentrum, 2011, pap, 96 pp, € 19.90, 9789023926320
winkelwagen
Vermaat, P.
101 dingen die je moet weten als je ambtdrager wordt
Gemeenteleden die net bevestigd zijn tot ouderling of diaken kunnen erg tegen hun taak als ambtsdrager opzien. Kan ik dit wel? Houd ik het vol naast mijn werk en gezin? Wie ben ik dat ik mensen de weg wijs? Hoe doe ik dat eigenlijk, zo'n ziekenbezoek? Enzovoort. Zij kunnen daarom wel een steun in de rug, een bemoediging en een beetje advies gebruiken.

Dat wil dit boek zijn. Op lichtvoetige wijze wordt in dit boek de lezer bemoedigd en geinformeerd. 101 kernachtige en mooie teksten inspireren en sterken de lezer en relativeren soms grote zorgen. Een geschenk dat de ontvanger veel plezier zal doen.

Boekencentrum, 2011, pap, 81 pp, € 10.00, 9789023925569
winkelwagen
   
Vlaardingerbroek, M.
Grensverleggend. Hoe een kerk opnieuw missionair kan zijn
Uitgeverij Medema, 2011, pap, 293 pp, € 16.95, 9789063536374
winkelwagen
   
Vloet, J. van der
Parochiecatechese opniew uitgevonden. Een denk en doe-boek voor de parochiecatechese
op bestelling
Halewijn, 2004, pap, 142 pp, € 15.85, 9085280214 /9789058280217
winkelwagen
Vloet, J. van der en Roger Vandebroek (red.)
Het permanent diaconaat op zoek naar zichzelf. 35 jaar diakens in Vlaanderen
te bestellen
Halewijn, 2011, pap, 160 pp, € 16.50, 9789085280767
winkelwagen
   
Vries, R.J.de
Gods woord verandert mensen: Een praktisch-theologisch onderzoek naar het veranderingsconcept in de pastorale theologie van Eduard Thurneysen
Narratio, 2008, pap, 357 pp, € 19.50, 9789052639260
winkelwagen
   
Ward, R.
On Christian Priesthood
B2569
Continuum, 2011, pap, 161 pp, € 23.95, 9780826499080
winkelwagen
Warren, R.
Handboek gezonde gemeente: Kerkvernieuwing in de praktijk
Paraklesis- Ekklesia, 2008, pap, 191 pp, € 14.90, 9789075569469
winkelwagen
Well, H. van
Diaken in de praktijk
Dit boek (een vijfde, herziene druk) is gebaseerd op de praktijk van diaconale cursussen. Het wil een bijdrage geven aan het verdiepen van de eigen visie. Dat betreft het diaconaat, de gemeente in de samenleving en de positie en taak van diakenen. Deze visie richt zich op de praktijk van het diaconale handelen, ook op de organisatie en het beleid. Vanuit deze doelstelling is het boek vooral gericht op mensen die zich de tijd en mogelijkheid gunnen voor deze verdieping. Het boek wil de eigen creativiteit stimuleren.
Kok, 2009, pap, 180 pp, € 17.99, 9789043516976
winkelwagen
Williams, R.H.
Stewards, Prophets, Keepers of the Word: Leadership in the Early Church
Ritva Williams carefully explores how early Christians struggled to find a balance between the sometimes conflicting roles of hierarchical social structures, religious experience, and faithfulness to the remembered word. Avoiding justifying any one particular type of church structure over another, she explores the ways in which social relationships and hierarchies. religious experience, and tradition shaped a variety of ministries within the early church. Contemporary church leaders who seek a similar balance will find this study an exceptional resource for applying the lessons of history to the swiftly-changing contexts of modern ministry.
Hendrickson, 2007, pap, 240 pp, € 24.75, 9781565639492
winkelwagen
   
Witham, L.A.
Who shall lead them? The future of Ministy in America
Oxford UP, 2007, pap, 246 pp, € 21.10, 9780195315936
winkelwagen
Zee, W.R. van der
Opnieuw geloven. Kanttekeningen bij een geloofsbelijdenis
Boekencentrum, 1984, pap, 96 pp, € 12.99, 9789023919384
winkelwagen