B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.4.0.0 Liturgie/ Liturgiek Algemeen / Theorie/Geschiedenis

   
Bevestiging van ambtsdragers
Proeven voor de eredienst 2, ., 1989, pap, 104 pp, € 4.90, 9789023901921
winkelwagen
Arkel, Dick van
Voor ons de zondvloed. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in de doopliturgie aan de hand van het zondvloedgebed
Boekencentrum, 2001, pap, 388 pp, € 34.00, 9789023913108
winkelwagen
Baldovin, J.F.
Reforming the Liturgy. A Response to the Critics
Liturgical Press, 2009, pap, 188 pp, € 28.50, 9780814662199
winkelwagen
Barnard, M
Liturgie voorbij de liturgische beweging. Over 'Praise and Worship', Thomasvieringen, kerkdiensten in migrantenkerken en ritualiteit op het internet
Op veel plekken gaat de liturgie in het spoor van de Liturgische Beweging voort, dikwijls zonder dat men zich bewust is van fundamentele veranderingen die er in de loop der tijd worden ingebracht. Maar er zijn ook heel andere tendensen zichtbaar. Klassiek-gereformeerde liturgie lijkt een revival te beleven. De Opwekkingsbundel en Evangelische Liedbundel worden alom gebruikt. Thomasvieringen trekken een eigen spoor. Migrantenkerken hebben eigen vormen van eredienst. In verpleeg- en ziekenhuizen, justitie-inrichtingen en de krijgsmacht ontstaat liturgie in wisselwerking met de specifieke omgeving. Op internet ontwikkelen zich allerhande rituele en liturgische mogelijkheden. Kortom, het liturgische veld is complex, gelaagd en meerduidig. In dit boek verkent Barnard dat veld.
Meinema, 2006, pap, 154 pp, € 15.90, 9789021140933
winkelwagen
Barnard, Marcel
Tot Gods eer. Handreiking voor gesprekken over liturgie
Er verandert veel in de kerk: er wordt geexperimenteerd, gepionierd en veel gediscussieerd. Door dit alles is er voor veel gemeentes verwarring als het gaat om de liturgie. Dit was voor de Protestantse Kerk reden om liturgie op haar agenda te zetten. De liturgiewetenschapper Marcel Barnard schreef op verzoek van de kerkleiding een gespreksboek, voor predikanten, kerkenraden en gemeenteleden. In dit boek, beschrijft hij de protestantse liturgie, licht hij de achtergronden ervan toe, en geeft hij een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed.

Marcel Barnard is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika, en hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit.

Boekencentrum, 2018, pap, 48 pp, € 6.99, 9789023954606
winkelwagen
Barnard, Marcel , G. Heitink & H. Leene (red.)
Letter en Feest. In gesprek met Niek Schuman over Bijbel en liturgie
Meinema, 2004, pap, 237 pp, € 27.50, 9789021139920
winkelwagen
Barnard, Marcel, Niek Schuman (red.)
Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie - een vervolg
In vervolg op het handboek De weg van de liturgie biedt dit boek een aantal nieuwe bijdragen, die in twee categorieen zijn te verdelen. De eerste categorie is die van 'Liturgie, cultuur en ritueel'. Hier komen nieuwe ontwikkelingen ter sprake, zowel in Nederland als in Zuid-Afrika, op het gebied van liturgische rituelen, taal en muziek. De tweede categorie is die van 'Liturgie, spiritualiteit en gemeenschap'. Hier komen kwesties ter sprake als liturgie en catechese, intercommunie, liturgie en spiritualiteit, of het leven in een gebedsgemeenschap. Daarnaast zullen weer enkele rapportages worden opgenomen van al dan niet kerkelijk geijkte rituelen, 'op straat' en in allochtone gemeenschappen in Nederland. In het afsluitende informatieve deel vindt men onder meer een 'synopse' van het Dienstboek 1998 en De weg van de liturgie.
Meinema, 2002, pap, 196 pp, € 24.00, 9789021138565
winkelwagen
Bastiaense, A.A.R.
Ere wie ere toekomt. Over ontstaan en vroege ontwikkeling van de Latijnse liturgie
De Latijnse christelijke liturgie heeft haar oorsprong allereerst te danken aan de joodse gebedspraktijk. In de eerste joods-christelijke gemeenten ontstond een bepaalde wijze van gemeentegebed, die ook in de Grieks-sprekende joodse wereld en vandaar bij de van oorsprong heidense gemeenten ingang vond. De joodse oorsprong liet zich steeds geleden, ook bij de Latijn-sprekende nieuwe kerken, die zich in het Westen vanaf de derde eeuw steeds meer profileerden tegenover hun Grieks-sprekende voorgangers. De details van de overgang van Grieks naar Latijn ontgaan ons, maar we beschikken wel over enkele aanwijzingen, met name vanaf halverwege de derde eeuw. Bij Cyprianus van Carthago in Romeins Noord-Afrika tekent zich de overgang af, en vanaf ongeveer 300 is een eerste serie Latijnse gebedsteksten bewaard in de vorm van voorbeden voor de dienst van Goede Vrijdag in Rome.

In de vierde eeuw wordt het Latijn in het Westen steeds meer de taal van het openbare gebed. Er ontwikkelen zich verschillende liturgievormen. In Noord-Afrika, Rome, Milaan, het Iberisch schiereiland en Gallie. Maar tenslotte werd de vorm die in Rome gepraktiseerd werd de vorm van de hele westerse kerk, en deze heeft zich met aanpassingen tot op de dag van vandaag als officiele gebedsvorm gehandhaafd.

In Ere wie ere toekomt wordt deze ontwikkeling, voor de eerste keer in het Nederlands taalgebied, uitvoerig en inzichtelijk uiteengezet. Behalve voor historische en theologische aspecten heeft de auteur ook aandacht voor de structuur van de liturgie en voor de stilistische vorm van de gebeden.

Valkhof Pers, 2006, pap, 224 pp, € 7.50, 9789056252281
winkelwagen
Baumstark, A.
On the Historical Development of the Liturgy
Anton Baumstark’s On the Historical Development of the Liturgy (1923) complements his classic work, Comparative Liturgy. Together they lay out his liturgical methodology. Comparative Liturgy presents his method; On the Historical Development of the Liturgy offers his model.

This book was written for one audience and valued by another. Written to lead adherents of the nascent German liturgical movement to a deeper religious appreciation of Catholic worship, its methodology and scope have won the appreciation of liturgical specialists for nearly a century. In describing the organic growth of the liturgy, its shaping and distortion, Baumstark’s reach extends from India to Ireland, Moscow to Axum, Carthage to Xi’an. He discusses the influences of language, literature, doctrine, piety, politics, and culture. While his audacity can be breathtaking and his hypotheses grandiose, his approach is nevertheless stimulating. In this annotated edition, Fritz West provides the first English translation of this work by Anton Baumstark.

Trained in classical and oriental philology, Anton Baumstark (1872–1948) was prodigious as a scholar studying the literature, art, and liturgy of the whole church—Oriental, Eastern, and Western. Comparative liturgy, his method for studying the historical development of the liturgy as an organism, has had a lasting influence, notably on the liturgical study of the Christian East. Fritz West, a liturgical scholar ordained in the United Church of Christ, has written numerous articles on liturgical methodology, the three-year lectionary, and worship in his Reformed tradition. He has published two books, The Comparative Liturgy of Anton Baumstark and Scripture and Memory: The Ecumenical Hermeneutic of the Three-Year Lectionaries.
Liturgical Press, 2011, pap, 312 pp, € 39.95, 9780814660966
winkelwagen
Bechtel, C.M. (ed.)
Touching the Altar. The Old Testament for Christian Worship
by order
Calvin Institute of Christian Worship Liturgical Studies Series, Eerdmans Publishing, 2008, pap, 211 pp, € 17.50, 9780802828484
winkelwagen
Belcher, K.H.
Efficacious Engagement. Sacramental Participation in the Trinitarian Mysterie
Liturgical Press, 2011, pap, 199 pp, € 32.00, 9780814657638
winkelwagen
Berger, T.
Gender Differences and the Making of Liturgical History. Lifting a Veil on Liturgy's Past
Mapping uncharted territory in the study of liturgy's past, this book offers a history to contemporary questions around gender and liturgical life. Teresa Berger looks at liturgy's past through the lens of gender history, understood as attending not only to the historically prominent binary of "men" and "women" but to all gender identities, including inter-sexed persons, ascetic virgins, eunuchs, and priestly men.

Demonstrating what a gender-attentive inquiry is able to achieve, Berger explores both traditional fundamentals such as liturgical space and eucharistic practice and also new ways of studying the past, for example by asking about the developing link between liturgical presiding and priestly masculinity. Drawing on historical case studies and focusing particularly on the early centuries of Christian worship, this book ultimately aims at the present by lifting a veil on liturgy's past to allow for a richly diverse notion of gender differences as these continue to shape liturgical life.
Liturgy, Worship and Society Series, Ashgate, 2011, geb, 240 pp, € 73.90, 9781409426998
winkelwagen
Berger, T.
Gender Differences and the Making of Liturgical History. Lifting a Veil on Liturgy's Past
Mapping uncharted territory in the study of liturgy's past, this book offers a history to contemporary questions around gender and liturgical life. Teresa Berger looks at liturgy's past through the lens of gender history, understood as attending not only to the historically prominent binary of "men" and "women" but to all gender identities, including inter-sexed persons, ascetic virgins, eunuchs, and priestly men.

Demonstrating what a gender-attentive inquiry is able to achieve, Berger explores both traditional fundamentals such as liturgical space and eucharistic practice and also new ways of studying the past, for example by asking about the developing link between liturgical presiding and priestly masculinity. Drawing on historical case studies and focusing particularly on the early centuries of Christian worship, this book ultimately aims at the present by lifting a veil on liturgy's past to allow for a richly diverse notion of gender differences as these continue to shape liturgical life.
Liturgy, Worship and Society Series, Ashgate, 2011, pap, 240 pp, € 27.95, 9781409426981
winkelwagen
Berger, Teresa
Fragments of Real Presence: Liturgical Traditions in the Hands of Women
Herder & Herder, 2004, pap, 264 pp, € 26.00, 9780824522957
winkelwagen
Bieritz, Karl-Heinrich
Liturgik
De Gruyter Studienbuch, Walter de Gruyter, 2004, pap, 770 pp, € 42.50, 9783110132366
winkelwagen
Burns, S.
Liturgy
SCM Studyguide, SCM Press, 2006, pap, 199 pp, € 26.00, 9780334040132
winkelwagen
Caldecott, S.
The Seven Sacraments. Entering the Mysteries of God
Crossroad Publishing, 2006, pap, 160 pp, € 17.90, 9780824523763
winkelwagen
Clerck, P. de
De liturgie begrijpen
De titel van dit boek, De liturgie begrijpen, roept bij sommigen wellicht vragen op. Wat valt er te begrijpen aan de liturgie? Heeft die onophoudelijk herhaalde opeenvolging van woorden en gebaren werkelijk een betekenis? Kan men bovendien beweren dat die 'inzichtelijk' is?

Paul De Clerck maakt in dit boek duidelijk dat de liturgie veel inzichtelijker is dan men gewoonlijk aanneemt. Ze bevat meer auditieve, visuele en ervaringsgerichte rijkdommen dan men haar doorgaans toedicht. De Clerck wil dan ook het begrip van de liturgie ontwikkelen, en dit in de dubbele betekenis van het woord. Hij wil de liturgie begrijpelijk maken voor wie erin geinteresseerd is, maar hij wil tevens aantonen dat de liturgie, eens men haar met sympathie beschouwt, inzichtelijk is.

De liturgie begrijpen is inleidend en reflexief. Het geeft kennis door en het zet aan tot nadenken. Het boek is in een zeer vlotte en persoonlijke stijl geschreven, met concrete praktijkvoorbeelden die de inhoud herkenbaar maken. Daarom zal dit boek graag gelezen worden door al wie aanspreekbaar is voor de schoonheid en het belang van de liturgie in het geloofswezen van de Kerk.

Acco, Uitgeverij, 2010, pap, 178 pp, € 28.95, 9789033478536
winkelwagen
Cook, C. (foreword by the Dean of Durham)
Finding God in a Holy Place
Mowbray, 2010, pap, 164pp, € 18.50, 9781906286200
winkelwagen
Cortois, P. En V. Neckebrouck (red.)
Maskers, Missen en Meesters. Rituelen in en uit de marge
Pelckmans, 2005, pap, 182 pp, € 18.50, 9789077070826
winkelwagen
Dijk, J. van (ed.)
Met hart en ziel en handen: rituelen om het geloof te voeden
Toer: impulsen voor inspirerend kerkzijn, Boekencentrum, 2007, pap, 56 pp, € 6.00, 9789023922841
winkelwagen
Dobszay, L.
The Restoration and Organic Development of the Roman Rite
T & T Clark Studies in Fundamental Liturgy, T & T Clark, 2010, pap, 277 pp, € 33.50, 9780567033864
winkelwagen
Donghi, A.
Words and Gestures in the Liturgy
Pueblo / Liturgical Press, 2009, pap, 106 pp, € 18.90, 9780814662229
winkelwagen
   
Ferrone, R.
Liturgy Sacrosanctum Concilium
Rediscovering Vatican II, Paulist Press, 2007, pap, 134 pp, € 15.00, 9780809144723
winkelwagen
   
Govaart, A.
Ons brood gedoopt in licht. Inleiding in geloof, kerk en liturgie
Berne, 2003/2008, pap, 80 pp, € 15.50, 9789089720023
winkelwagen
Graaf, J. van de
Ere wie ere toekomt - wanneer de gemeente samenkomt
In ERE WIE ERE TOEKOMT worden alle onderdelen van de eredienst, zoals die in hervormd-gereformeerde diensten aan de orde komen, toegelicht: votum en groet, de lezing van de wet of de geloofsbelijdenis, de gebeden, de prediking, de collecte, de zegen. Ook het consistoriegebed en het nagesprek worden niet vergeten. De auteurs vestigen ook de aandacht op de stijl in de eredienst, de gemeentezang en de begeleiding daarvan. Aan de verantwoordelijkheid die de kerkenraad als geheel draagt voor de eredienst gaan ze niet voorbij.
Groen, 2002, pap, 128p, € 11.50, 9789058293138
winkelwagen
   
Halst, I. van
Een hemelse keuken
tb
Halewijn, 2010, pap, 108p, € 20.00, 9789085281269
winkelwagen
   
Harper, J.
The Forms and Orders of Western Liturgy from the Tenth to the Eighteenth Century. A Historical Introduction and Guide for Students and Musicians
BY ORDER
Clarendon Paperbacks, 1991/2001, pap, 337 pp, € 39.00, 9780198162797
winkelwagen
   
Hemming, L.P.
Worship as a Revelation: The Past, Present and Future of Catholic Liturgy
Burns & Oates, 2008, pap, 192 pp, € 22.75, 9780860124603
winkelwagen
   
Hull, G.
The Banished Heart. Origins of Heteropraxis in the Catholic Church
by order
T&T Clark Studies in Fundamental Liturgy, T&T Clark, 2010, pap, 383 pp, € 34.90, 9780567442208
winkelwagen
Immink, F.G.
Het heilige gebeurt. Praktijk, theologie en traditie van de protestantse kerkdienst
Ik ga naar de kerk, neem plaats in de bank, bid, zing en luister. Wat gebeurt er dan in de ontmoeting met God? Het meest kenmerkende van de kerkdienst is dat het heilige gebeurt in de performance. Door deel te nemen aan de dienst raken kerkgangers existentieel betrokken en wordt God een levende werkelijkheid. Het geheim van de kerkdienst is dat de opgestane Christus Zelf werkzaam is door de kracht van zijn Geest.

In de protestantse liturgie komt dit tot uitdrukking in de bede om de heilige Geest. Het heilige gebeurt maakt duidelijk wat dat betekent voor de preek, de doop en de viering van het heilig avondmaal.

Vorm en inhoud van de kerkdienst vragen om blijvende bezinning. De auteur draagt daaraan bij door praktische vraagstukken in verband te brengen met bijbelse motieven en beproefde tradities. Dit boek is een aanwinst voor lezers die meer willen weten over de protestantse kerkdienst en die geinteresseerd zijn in theologische achtergronden en historische ontwikkelingen.

Boekencentrum, 2011, pap, 344 pp, € 29.90, 9789023926160
winkelwagen
Immink, F.G.
Het heilige gebeurt. Praktijk, theologie en traditie van de protestantse kerkdienst
Ik ga naar de kerk, neem plaats in de bank, bid, zing en luister. Wat gebeurt er dan in de ontmoeting met God? Het meest kenmerkende van de kerkdienst is dat het heilige gebeurt in de performance. Door deel te nemen aan de dienst raken kerkgangers existentieel betrokken en wordt God een levende werkelijkheid. Het geheim van de kerkdienst is dat de opgestane Christus Zelf werkzaam is door de kracht van zijn Geest. In de protestantse liturgie komt dit tot uitdrukking in de bede om de heilige Geest. Het heilige gebeurt maakt duidelijk wat dat betekent voor de preek, de doop en de viering van het heilig avondmaal. Vorm en inhoud van de kerkdienst vragen om blijvende bezinning. De auteur draagt daaraan bij door praktische vraagstukken in verband te brengen met bijbelse motieven en beproefde tradities. Dit boek is een aanwinst voor lezers die meer willen weten over de protestantse kerkdienst en die giïnteresseerd zijn in theologische achtergronden en historische ontwikkelingen.
Boekencentrum, 2011, pap, 344 pp, € 29.90, 9789023926160
winkelwagen
   
Irwin, K.W.
Models of the Eucharist
by order / te bestellen
Paulist Press, 2005, pap, 367 pp, € 24.25, 0809143321
winkelwagen
Jacobs, Alan
The Book of Common Prayer: A Biography
While many of us are familiar with such famous words as, Dearly beloved, we are gathered together here.. or Ashes to ashes, dust to dust, we may not know that they originated with The Book of Common Prayer, which first appeared in 1549. Like the words of the King James Bible and Shakespeare, the language of this prayer book has saturated English culture and letters. Here Alan Jacobs tells its story.

Jacobs shows how The Book of Common Prayer--from its beginnings as a means of social and political control in the England of Henry VIII to its worldwide presence today--became a venerable work whose cadences express the heart of religious life for many.

The book's chief maker, Thomas Cranmer, Archbishop of Canterbury, created it as the authoritative manual of Christian worship throughout England. But as Jacobs recounts, the book has had a variable and dramatic career in the complicated history of English church politics, and has been the focus of celebrations, protests, and even jail terms. As time passed, new forms of the book were made to suit the many English-speaking nations: first in Scotland, then in the new United States, and eventually wherever the British Empire extended its arm. Over time, Cranmer's book was adapted for different preferences and purposes. Jacobs vividly demonstrates how one book became many--and how it has shaped the devotional lives of men and women across the globe.

Alan Jacobs is Distinguished Professor of the Humanities in the Honors Program at Baylor University.

Lives of Great Religious Books, Princeton UP, 2013, geb, 236 pp, € 24.00, 9781400848027
winkelwagen
Jagessar, M.N. & S. Burns
Christian Worship. Postcolonial Perspectives
Cross Cultural Theologies Series, Equinox, 2011, pap, 167p, € 23.50, 9781845534080
winkelwagen
Janssen, Henk, Klaas Touwen (red.)
Een gezegend leven. Exegese en preken
Met ondermeer: de huiszegen bij het betrekken van een nieuwe woning; de zegening van een kruisbeeld, icoon of adventskrans; de zegen bij jubilea; de zegening van huisdieren; de ziekenzegen en ziekenzalving.

De bijpassende schriftlezingen worden grondig uitgelegd. Elke uitleg gaat vergezeld van een preekvoorbeeld. De auteurs zijn Vlaamse en Nederlandse pastoraal theologen en bijbelwetenschappers, katholiek en protestant.

Tijdschrift voor Verkondiging, Skandalon, 2013, pap, 96 pp, € 13.50, 9789490708818
winkelwagen
Janssen, H. en Klaas Touwen (red.)
Het doopsel
Deze doopspecial van Tijdschrift voor Verkondiging biedt ondermeer de exegese van tien doopperikopen met tien voorbeeldpreken van o.a. Rinske Nijendijk-Cnossen, Jaap de Lange, Jozef Wissink en Victor Bulthuis.
Themanummer Tijdschrift voor Verkondiging, Skandalon, 2009, pap, 80 pp, € 5.00, 9789076564883
winkelwagen
Janssen, H. en Klaas Touwen (red.)
Trouwvieringen. Exegese en preken
De belangrijkste trouwteksten uit de bijbel, met veel achtergrondinformatie, suggesties voor verkondiging en uitgewerkte preekvoorbeelden.
Themanummer Tijdschrift voor Verkondiging, Skandalon, 2010, pap, 79 pp, € 11.50, 9789490708146
winkelwagen
Johnson, M. E.
The Rites of Christian Initiation. Their Evolution and Interpretation. Revised and Expanded Edition
Pueblo / Liturgical Press, 1999 / 2007, pap, 487 pp, € 42.90, 9780814662151
winkelwagen
Jongh, Jan de
Het Geheim verbeelden. Spelen met liturgie en rituelen, inspiratie voor godzoekers
De meeste mensen ervaren in de werkelijkheid een onzegbaar Geheim. Het wordt benoemd van het vage 'iets' tot het schijnbaar persoonlijke 'God'. Maar we hebben voor die ervaring geen andere taal dan die van verbeelding en ritueel. Zingeving, en dus ook religie, is een spel van verbeelding. Die verbeelding schept werkelijkheid. Gelovigen en ongelovigen kunnen het 'bestaan' van het Geheim redelijk niet bewijzen. Dat heeft Jan de Jongh onderzocht in zijn Godspraak is beeldspraak.

Het Geheim verbeelden is daarvan de praktische uitwerking. Het is een duchtig bewerkte en naar thema gerangschikte bundeling van de meer dan 150 kolommen Liturgische kanttekeningen, die de auteur deels via Narratio voor kerk- en parochiebladen schreef. De rode draad is de religieuze verbeelding. Bij het schrijven dacht hij vooral aan gelovigen die vervreemd zijn van de kerkelijke taal en de traditionele geloofsvoorstellingen en toch de christelijke traditie niet los willen laten. Is er een manier om met de traditie van het christendom om te gaan, die ruimte biedt aan eigen ervaring zonder waarheidsclaim?

Narratio, 2011, pap, 350 pp, € 29.50, 9789052637990
winkelwagen
   
Jongh, J. de
Fragmenten en bouwstenen. Liturgie maken. Een tekst- en werkboek
Meinema, 2005, pap, 298 pp, € 25.00, 9021140616 / 9789021140612
winkelwagen
Joosse, K.
Liturgie met ouderen. Over de betekenis en de praktijk van liturgie vieren met oudere mensen
Liturgiekatechese, Gooi & Sticht, 1995, pap, 168 pp, € 0.50, 9789030408062
winkelwagen
   
Jordan, M.D. (ed.)
Authorizing Marriage? Canon, Tradition, and Critique in the Blessing of Same-Sex Unions
BY ORDER
Princeton UP, 2006, geb, 199 pp, € 38.00, 0691123462 / 9780691123462
winkelwagen
Jungmann, J.A.
The Mass of the Roman Rite. Its Origins and Development
One of the great achievements of twentieth-century theology, Joseph Jungmann's towering work is a comprehensive study of the origins, evolution, and theology of the Mass from its earliest forms to the dawn of Vatican II. With a revised chapter previously unavailable in the two-volume edition, Joseph Jungmann's The Mass of the Roman Rite is the definitive study of the Roman Catholic Mass.
Christian Classics inc., 2012, pap, 1056, € 44.95, 9780870612749
winkelwagen
Kabel, Thomas
Handbuch Liturgische Praesenz. Zur praktischen Inszenierung der Kasualien. Band 2
Met DVD
Guetersloher Verlagshaus, 2007, geb, 87 pp, € 54.25, 9783579032962
winkelwagen
Kevers, Paul
De bijbel lezen in woord en daad, A-jaar
Halewijn, 2010, pap, 176 pp, € 19.50, 9789085281627
winkelwagen
Knieps-Port le Roi, T. & L. Boeve (red)
Gods sacramentele aanwezigheid in de wereld van vandaag. Hulde aan professor dr. Lambert Leijssen bij zijn emeritaat
Gods aanwezigheid in de wereld is allesbehalve vanzelfsprekend. Vindplaatsen van God zijn schaars geworden. Ook voor wie gelooft dat God zich in de mens Jezus heeft meegedeeld, is het goddelijke niet zomaar te ontwaren in het menselijke zien en aanraken. Wie de Onzichtbare in het zichtbare wil ontdekken, dient zich hiertoe een bijzondere wijze van waarnemen en benaderen eigen te maken. Symbolen, sacramenten en rituele handelingen van de religieuze gemeenschap vormen plaatsen en momenten om de aandacht te scherpen en ontmoeting mogelijk te maken. Want, evenals in het alledaagse leven, komt God ons eerder in stille glans dan in verblindende helderheid nabij. De bijdragen in dit boek gaan op zoek naar sporen van het goddelijke licht in het menselijk bestaan en in de sacramentele praxis van de christelijke gemeenschap. Met deze feestbundel willen collega's en vrienden hulde betuigen aan Lambert Leijssen die gedurende vele jaren sacramentologie en liturgiewetenschappen aan de K.U.Leuven heeft gedoceerd, en in 2007 met emeritaat is gegaan. Doorheen zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten heeft hij ons op zijn eigen bescheiden wijze als geen ander op Gods 'stille glans' in de wereld attent gemaakt.
Acco, 2008, pap, 399 pp, € 40.00, 9789033468841
winkelwagen
Lamberts, J.
Liturgie in 1000 woorden
Abdij van Berne, 1999, pap, 110 pp, € 12.50, 9789076242163
winkelwagen
   
Lamberts, J. (red.)
De actieve deelname aan de liturgie herbekeken. Honderd jaar na Pius X en veertig jaar na het Concilie
op bestelling
Nike Reeks, Acco, 2004, pap, 162 pp, € 18.50, 9033455145 / 9789033455148
winkelwagen
   
Leijssen, L.
Met de stille glans van Gods geest. Sacramenten en postmoderniteit
te bestellen
Averbode, 2003, pap, 171 pp, € 12.50, 9789031719518
winkelwagen
   
Long, K. B.
The Worshiping Body. The Art of Leading Worship
Westminster John Knox Press, 2009, pap, 130 pp, € 17.90, 9780664233112
winkelwagen
   
Lukken, G.
Liturgie en zintuiglijkheid. Over de betekenis van lichamelijkheid in de liturgie
Liturgiekatechese, Gooi en Sticht, 1990, pap, 52 pp, € 3.50, 9030407808
winkelwagen
Lukken, G.
Met de rug naar het volk. Liturgie in het spanningsveld van restauratie en vernieuwing
Met de rug naar het volk laat zien dat de recente ontwikkelingen in de liturgie bijzonder spannend zijn. Gerard Lukken schreef een boek waarin onder meer de rol van de huidige paus ten aanzien van de liturgiehervorming geschetst wordt. Een boek dat leest als een thriller.

Op 7 juli 2007 publiceerde paus Benedictus XVI het Motu Proprio Summorum pontificum waarin hij de oude, buiten werking gestelde Tridentijnse liturgie weer over de volle breedte toestaat. Dit roept de vraag op of deze ingrijpende beslissing niet afbreuk doet aan de liturgische vernieuwing in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Dit boek schetst de context van de genomen beslissing en beschrijft hoe gaandeweg na het Tweede Vaticaans Concilie een restauratieve beweging op gang kwam. Tegelijkertijd werd aan de basis van de kerk de nieuwe liturgie breed geaccepteerd en wordt nog steeds verder gezocht naar een geloofwaardige gestalte van de liturgie in onze cultuur.

Gerard Lukken houdt in dit boek een pleidooi onverkort vast te houden aan de grondbeginselen van de liturgische vernieuwingen van Vaticanum II. Hij pleit voor een open en kritische dialoog over de liturgie in het spanningsveld van restauratie en vernieuwing.

Berne Meander, Abdij van Berne, 2010, pap, 183 pp, € 19.50, 9789089720238
winkelwagen
   
Marini, Mgr. P.
Een uitdagende hervorming. De liturgische vernieuwing realiseren
vertaald door prof. J. Lamberts
Averbode / Abdij van Berne, 2010, pap, 268 pp, € 22.50, 9789089720184
winkelwagen
   
Martos, J.
The Sacraments. An Interdisciplinary and Interactive Study
B2088
Liturgical Press, 2009, pap, 274 pp, € 24.50, 9780814653692
winkelwagen
   
McCall, R.D.
Do This. Liturgy as Performance
BY ORDER
Notre Dame UP, 2007, pap, 208 pp, € 32.50, 9780268034993
winkelwagen
   
Michno, D.G.
A Priest’s Handbook. The Ceremonies of the Church, third revised edition
Morehouse, 1998, geb, 304 pp, € 27.00, 0819217689
winkelwagen
   
Mikloshazy, A.
The Origin and Development of the Christian Liturgy According to Cultural Epochs: Political, Cultural, and Ecclesial Backgrounds Vol. I
History of the Liturgy in Five Volumes
Mellen Press, 2006, geb, 320 pp, € 97.50, 0773457569 / 9780773457560
winkelwagen
   
Mikloshazy, A.
The Origin and Development of the Christian Liturgy According to Cultural Epochs: Political, Cultural, and Ecclesial Backgrounds Vol. II
History of the Liturgy in Five Volumes
Mellen Press, 2006, 320 pp, € 110.50, 0773457054 / 9780773457058
winkelwagen
   
Mikloshazy, A.
The Origin and Development of the Christian Liturgy According to Cultural Epochs: Political, Cultural, and Ecclesial Backgrounds Vol. III
History of the Liturgy in Five Volumes
Mellen Press, 2006, geb, 320 pp, € 97.50, 0773457070 / 9780773457072
winkelwagen
   
Mikloshazy, A.
The Origin and Development of the Christian Liturgy According to Cultural Epochs: Political, Cultural, and Ecclesial Backgrounds Vol. IV
History of the Liturgy in Five Volumes
Mellen Press, 2006, geb, 320 pp, € 103.90, 0773457097 / 9780773457096
winkelwagen
   
Mikloshazy, A.
The Origin and Development of the Christian Liturgy According to Cultural Epochs: Political, Cultural, and Ecclesial Backgrounds Vol. V
History of the Liturgy in Five Volumes
Mellen Press, 2006, geb, 320 pp, € 103.90, 0773457119 / 9780773457119
winkelwagen
   
Muth, E.
De rijkdom van het ritueel. Naar een levende liturgie
A2095
Kok, 2009, pap, 160 pp, € 16.95, 9789043517140
winkelwagen
   
Nichols, A.
Lost in Wonder. Essays on Liturgy and the Arts
This book explores the Liturgy as the manifestation by cultic signs of Christian revelation, the 'setting' of the Liturgy in terms of architectural space, iconography and music, and the poetic response which the revelation the Liturgy carries can produce. The conclusion offers a synthetic statement of the unity of religion, cosmology and art. Aidan Nichols makes the case for Christianity's capacity to inspire high culture - both in principle and through well-chosen historical examples which draw on the best in Catholicism, Eastern Orthodoxy and Anglicanism.
Ashgate, 2011, geb, 194 pp, € 60.90, 9781409431619
winkelwagen
Nitschke, Horst
Lexikon Liturgie. Gottesdienst, Christliche Kunst, Kirchenmusik
Luteherischen Verlaghaus, 2001, pap, 170 pp, € 17.90, 9783785908303
winkelwagen
Oosterhuis, Huub
De dag die komt. Zeven vieringen voor Advent en Kersttijd
Complete woord- en gebedsvieringen voor de periode van Advent tot Driekoningen. Met elementen als koorgezangen, stilte-gebeden, de leefregel en zegenspreuken. Uiteraard kunnen de meeste teksten ook in andere liturgische verbanden gebruikt worden.

Met uitvoerige aantekeningen door Kees Kok.

Kok, 2011, pap, 128 pp, € 17.50, 9789030400172
winkelwagen
Oosterhuis, Huub, Gerard Rouwhorst e.a.
Liturgie ter plaatse. Vieren in plaatselijke geloofsgemeenschappen
De lezingen (en het resultaat van de workshops) van de inspiratie-, leer- en werkdag over het vieren van liturgie in plaatselijke geloofsgemeenschappen van 17 april 2010 in Den Bosch
Liturchiecatechese 6, Abdij van Berne, 2010, pap, 71 pp, € 14.00, 9789089720276
winkelwagen
Oppewal-Korbijn, A.
Liturgische bouwstenen. Iona Community Wild Goose Resource Group.
een selectie van teksten en gebeden uit Iona voor ieder die diensten en liturgische vieringen voorbereidt
Narratio, 2003, pap, 890 pp, € 8.00, 9789052633046
winkelwagen
Oskamp, P., N. Schuurman & M. Barnard (red.)
De weg van de liturgie, tradities, achtergronden, praktijk
De weg van de liturgie kent vele zijsporen en kruispunten. In steeds meer kerken en geloofsgemeenschappen groeit de belangstelling voor de veelkleurige geschiedenis en praktijk van de liturgie. In Nederland nodigen de oecumenische ontwikkelingen uit om kennis te nemen van de uiteenlopende tradities, achtergronden en praktijk van de liturgie. Dit naslagwerk voorziet in deze behoefte. De weg van de liturgie schetst de veelsoortigheid van liturgische praktijken en mogelijkheden.

De Weg van de liturgie is mede bedoeld als leerboek voor studenten theologie. Tevens is het een rijk en handzaam naslagwerk voor voorgangers, liturgiegroepen, kerkmusici en andere geinteresseerden in de geschiedenis en praktijk van de liturgie.

Meinema, 2001, geb, 501 pp, € 39.50, 9789021136790
winkelwagen
   
Pecklers, K.
The Genius of the Roman Rite. The Reception and Implementation of the New Missal
B2194
Burns & Oates, 2009, pap, 117 pp, € 15.90, 9781441104038
winkelwagen
   
Pollefeyt, D. en Ellen de Boeck
Daad-werkelijk. Rituelen en zegeningen vandaag
te bestellen
Halewijn, 2011, pap, 192 pp, € 17.00, 9789085280774
winkelwagen
Poll, E. W. van de
Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek
Boekencentrum, 2009, pap, 246 pp, € 21.50, 9789023923497
winkelwagen
Post, P.
Voorbij het kerkgebouw. De speelruimte van een ander sacraal domein
Dit boek verkent de actuele positie van de rituele ruimte. Startpunt is het thans gevoerde gesprek over de positie van kerkgebouwen in de West-Europese cultuur. Inzet is dat dat gesprek en de feitelijke omgang met kerkgebouwen in de praktijk een beperkte visie op rituele en sacrale ruimte kent; een visie die voorbijgaat aan de actuele plaats van ritualiteit en religie, religiositeit en sacraliteit in onze samenleving en cultuur. Het is tijd voor een ander perspectief dat recht doet aan een ander sacraal domein. Deze studie ‘gaat voorbij’ aan het kerkgebouw. Ze beziet het bredere culturele milieu, en dat alles omwille van een nieuwe situering van het kerkgebouw.

In het boek wordt een omtrekkende beweging gemaakt. Eerst komen in de context van een panorama van actuele rituele en religieuze dynamiek de positie van het kerkgebouw en de discussies rond herbestemming en sluiting aan de orde. Vervolgens wordt het kerkgebouw gesitueerd in een brede context van ‘andere plekken’. In beeld komen verrassende domeinen van ‘sacraal-religieuze’ presentie: plekken waar doden worden herdacht, theater, museum, de wereld van het erfgoed, toeristische attracties, natuur, bedevaart, sport. In die verkenningen ontdekken we de contouren van een ander sacraal domein als ruimte voor het spel van ritueel en religie.

Abdij van Berne, 2010, pap, 256 pp, € 29.95, 9789089720160
winkelwagen
Quartier, Thomas
Liturgische spiritualiteit, benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld
Dit boek verkent de mogelijkheden van een liturgisch leven vandaag vanuit de benedictijnse traditie. De auteur verbindt de velden van liturgie en spiritualiteit met concrete leefsituaties, en brengt hedendaagse ervaringen in gesprek met de Regel van Benedictus en andere bronnen. Centraal in het eerste deel staat de vraag wat liturgische spiritualiteit met het leven te maken heeft - hoe zij het persoonlijk leven en de liturgie kan verrijken. Het tweede deel bestudeert expressievormen - beeld, gezang en symboliek - uit kunst en cultuur, die uitdrukking geven aan liturgische spiritualiteit. In het derde deel komt de betekenis van liturgische spiritualiteit voor de omgang met sterfelijkheid, stervenden en doden aan de orde. De auteur deelt met ons een belangrijk deel van zijn eigen weg naar het benedictijnse leven.

Heruitgave met nieuw voor- en nawoord door abt Henry Vesseur OSB (Sint Willibrordsabdij). Thomas Quartier osb (1972) doceert rituele en liturgische studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en liturgische en monastieke spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en gasthoogleraar aan de Benedictijnse Hogeschool Sant Anselmo in Rome. Hij scheef ook Anders Leven (2015) en Kiemcellen. Van klooster naar wereld(2016)

Berne Media, 2017, pap, 223 pp, € 17.95, 9789089721648
winkelwagen
   
Rashkover, R. & C.C. Pecknold
Liturgy, Time, and the Politics of Redemption
Radical Traditions Series, SCM Press, 2006, pap, 254 pp, € 59.90, 9780334040330
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse H., W. Kloppenburg, e.a. (red.)
Om te gedenken. Over de noodzaak van liturgie
Het woord 'liturgie' roept bij mensen heel verschillende associaties op. De een denkt direct aan een 'hoog-kerkelijke', gestileerde orde van dienst, voor de ander is het een containerbegrip voor alle mogelijke vormen van ritualiteit, inclusief het oplaten van ballonnen bij een uitvaart of het bidden met een flash op het internet. Maar zelfs als we het woord liturgie alleen willen betrekken op de samenkomst van de christelijke gemeente, dan nog bestaat er een verwarrende veelheid van vormen en opvattingen.

Aan de orde komen actuele zaken als inhoud en stijl van het kerklied (het nieuwe liedboek-2013!), de bijbelvertaling, de betekenis van het kerkgebouw, het ritueel en de rolverdeling in het 'heilige spel' van de liturgie.

Een vijftiental auteurs werkte mee aan dit boek, dat een belangrijke bijdrage vormt aan de discussies over de liturgie. Dat ze het niet tot in alle details met elkaar eens zijn, maakt deze uitgave des te kleurrijker en waardevoller. Hun gemeenschappelijke uitgangspunt blijkt uit de titel: liturgie is onmisbaar en het kernwoord is 'gedenken'.

Om het levende woord 18, Kok, 2009, pap, 144 pp, € 18.50, 9789043516082
winkelwagen
   
Reid, A.
T&T Clark Companion to Liturgy
Continuum Companions, Continuum, 2012, geb, € 128.50, 9780567034427
winkelwagen
Rouwhorst, Gerard, Petra Versnel-Mergaerts
Taal waarin wij God verstaan, over taal en vertaling van schrift en traditie in de liturgie
Het gebruik van taal, zowel verbaal als non-verbaal, speelt een belangrijke rol in rituelen en liturgie. Taal geeft duiding aan het liturgische handelen. Het gebruik ervan luistert daarom nauw. Dat geldt op een heel bijzondere manier voor Jodendom, christendom en islam, geloofstradities waarin gezaghebbende, 'heilige' boeken (Tora, Oude en Nieuwe Testament, Koran) een centrale rol spelen. Hoe kunnen oude woorden tot klinken worden gebracht en worden geduid in een andere tijd en cultuur?

In dit boek verkennen verschillende wetenschappers elk vanuit hun eigen vakgebied de relatie tussen taal en liturgie. Zij denken na over het eigen karakter van rituele en liturgische taal en stellen zich daarbij vragen als: Wat zijn de kenmerken van Bijbelse taal? Welke rol moet, mag deze Bijbelse taal spelen in liederen en gebeden? Hoe vertaal je de Bijbel? Welke Bijbelvertaling is het meest geschikt voor de liturgie? Hoe vertaal je Latijnse teksten? Welke vertaalprincipes hanteer je daarbij? Hoe ga je in de liturgie om met de Nederlandse taal? En hoe beinvloeden taal en melodie elkaar in liturgische gezangen? Wat gebeurt er met een tekst wanneer deze wordt gezongen of gereciteerd?

Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Gerard Rouwhorst (liturgiewetenschapper), Archibald van Wieringen en Jaap van Dorp (Bijbelexegeten), Jan Renkema (taalwetenschapper), Els Rose (medieviste), Bettine Siertsema (neerlandica), Martin Hoondert en Ignace Thevelein (muziekwetenschappers).

Berne, 2015, pap, 160 pp, € 17.95, 9789089720696
winkelwagen
   
Rouwhorst, G. G. Broekhuijsen
Samenkomen om te luisteren en te bidden. Liturgische handreikingen 23
Abdij Berne / Commissie voor Liturgie Bisdom Breda, 1999, pap, 36 pp, € 4.25, -
winkelwagen
   
Schnusenberg, C.C.
The Mythological Traditions of Liturgical Drama: The Eucharist as Theater
Foreword by Lawrence E. Sullivan
Paulist Press, 2010, geb, 359 pp, € 41.90, 9780809105441
winkelwagen
Senn, F. C.
The Peoples Work. A Social History of Liturgy
Fortress Press, 2006/2010, pap, 375 pp, € 23.95, 9780800697679
winkelwagen
   
Spierenburg-van Wijngaarden, A.
In Gods hand. Wat de doop wil zeggen, voor nu en straks
A2028.
Boekencentrum, 2010, pap, 32 pp, € 5.00, 9789023923947
winkelwagen
   
Thatcher, A.
The Guide to Christian Marriage and to Getting Married in the Church
Continuum, 2006, pap, 160 pp, € 14.75, 0826481086 / 9780826481085
winkelwagen
   
Thompson, R.
The Sacraments
SCM Studyguide, SCM Press, 2006, pap, 241 pp, € 26.00, 0334040205 / 9780334040200
winkelwagen
   
Tongeren, Louis van
In het ritme van de tijd. Over de samenhang tussen tijd en liturgie
Liturgiekatechese, Gooi & Sticht, 1999, pap, 77 pp, € 4.50, 9789030409755
winkelwagen
Velde, Johan te
Bidden naar het oosten. Gebedsrichting in spiritualiteit en liturgie
Valkhof Pers, 2010, pap, 128 pp, € 12.95, 9789056253233
winkelwagen
   
Vernooij, A.
De muzikale vormgeving van de eucharistieviering. Achtegronden en nieuwe ontwikkelingen van soorten en vormen in muziek ten dienste van de gemeenschapsliturgie
Liturgiekatechese, Gooi & Sticht, 1986, pap, 62 pp, € 2.50
winkelwagen
Versnel-Mergaerts, P., Louis van Tongeren (red)
Heilig, heilig, heilig. Over sacraliteit in kerk en cultuur
Sinds enige jaren is er een hernieuwde aandacht waarneembaar voor het heilige en voor sacraliteit. Sommigen gewagen zelfs van een 'sacraal reveil'. We zien deze aandacht in de kerken, maar ook daarbuiten: in de maatschappelijke, culturele context kan een groeiende waardering voor en beleving van het heilige worden waargenomen.

Het lijkt erop dat sacraliteit zich van de afgebakende ruimte(kerk), de vastgelegde handelingen(sacramenten), de ontzag oproepende objecten(bijbel, water, brood/ wijn, relieken, madonna, heiligen) en de met gezag en met een opdracht functionerende personen(ambt), heeft verplaatst naar het nabije, gewone, herkenbare en alledaagse, naar plekken, gebeurtenissen en momenten die door velen in eerste instantie niet direct als religeus worden geduid. Wat betekenen in deze context de hedendaagse begrippen 'sacraliteit', 'het sacrale' en 'het heilige'?

Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe we precies het heilige en sacraliteit dienen te interpreteren. Er is voor gekozen om de breedte en verscheidenheid in beeld te brengen waarin het heilige en sacraliteit zich in onze huidige cultuur aandienen, zowel binnen als buiten de traditionele religieuze kaders. Onderzoekers uit verrschillende vakgebieden namen de uitdaging aan om vanuit hun eigen, specifieke vakkennis over deze weerbarstige maar boeiende thematiek te reflecteren.

Meander 14, Abdij van Berne, 2011, pap, 216 pp, € 22.50, 9789089720436
winkelwagen
   
Vincie, C.
Celebrating Divine Mystery. A Primer in Liturgical Theology
Michael Glazier, 2009, pap, 206 pp, € 24.50, 9780814653753
winkelwagen
Vries, Sytze de
Bij gelegenheid 1: Gebedsteksten van week tot week, van feest tot feest
In het gebed richten wij ons op de Bron. In de kring van de gemeente en in de persoonlijke binnenkamer. Maar waar halen wij de woorden vandaan? In Bij gelegenheid deelt Sytze de Vries het resultaat van zijn bedachtzaam spoorzoeken met een bredere kring. Dit eerste deel is gevuld met een variatie aan gebedsvormen, zoals drempelgebeden, litaniegebeden, zondagsgebeden, voorbeden en tafelgebeden. Het biedt een volledige jaargang van zondag tot zondag, en van feest tot feest. Het laat zich allereerst hanteren als een werkboek bij het Dienstboek, maar deze teksten kunnen ook in heel andere situaties dan de eredienst klinken. In een tweede deel worden teksten gebundeld bedoeld voor de bijzondere gelegenheden als geboorte, doop, liefde, huwelijk, gedachtenis en sterven.
Meinema, 2005, geb, 396 pp, € 26.50, 9789021140537
winkelwagen
Vries, Sytze de
Bij gelegenheid 2: Woorden voor gedenkwaardige dagen
Ons leven kent tal van dagen, die met bijzondere woorden gemarkeerd worden. Dagen waarop de liefde bloeit, om bevestiging zoekt, om zegen vraagt. De dag, dat die liefde vrucht draagt. Maar ook de dag dat wij elkaar verliezen, aan de dood, of aan het leven. Ook zijn er speciale tijden, waarop wij nieuwe wegen gaan. Momenten waarop gemeenschap wordt gevormd, of wij daarin worden opgenomen. Die vragen om vertaling van wat ons bezielt. Om woorden met de smaak van de bijbelse bronnen. Dit boek biedt zulke woorden.

Waar Bij gelegenheid I met name voor de zondagen bedoeld was, richt dit tweede deel zich op al deze kernmomenten in ons leven. Met zorgvuldige woorden, geregen tot zinnen, tot gebeden, tot gedichten en liederen. Teksten om te gedenken, om te danken, te vieren en te zegenen. In de kring van de gemeente, in de groep van vrienden of familie, of thuis in de eigen binnenkamer. Vrijwel al deze teksten zijn ontstaan in de dagelijkse praktijk. Bij herhaling geven zij relief aan al onze dagen.

Meinema, 2005, geb, 392 pp, € 26.50, 9789021140834
winkelwagen
Vries, Sytze de
Bij gelegenheid 3. Omgang met de Psalmen
Terugkeren naar de bron: dat is het, wanneer het boek van de Psalmen voor ons opengaat. De bron van al ons zingen en zuchten. Dit boek ademt van die Psalmen. In alle toonaarden. Biddend, zingend, mediterend, reciterend of parafraserend. Dit nieuwe deel maakt de serie Bij gelegenheid tot een drieluik. De eerste beide delen bieden gebedsteksten, liederen en andere poezie voor de zondagse eredienst, de grote momenten in het mensenleven, maar ook voor de persoonlijke binnenkamer van alledag. Dit derde deel biedt Psalmen: in vertaling, in bewerking en teksten die door de Psalmen zijn geinspireerd. Opnieuw voor kerk en huis, voor gemeenschap en enkeling.
Meinema, 2007, geb, 368 pp, € 26.50, 9789021141619
winkelwagen
   
Vromen, Frans, o.s.b.
De Perkamentrol van Ravenna
Liturgie in perspectief 8, Gooi & Sticht, 1997, pap, 141 pp, € 17.50, 9789030408901
winkelwagen
   
Wainwright, G. & K.B. Westerfield Tucker (eds)
The Oxford History of Christian Worship
Oxford UP, 2006, geb, 916 pp, € 52.00, 0195138864 / 9780195138863
winkelwagen
   
Watson, J.R.
An Annotated Anthology of Hymns
by order
Oxford UP, 2003, pap, 470 pp, € 30.60, 0199265836
winkelwagen
Weg, H. van der
De Viertafel, vormen om geloven te verbeelden
Narratio, 2002, pap, 104 pp, € 9.00, 9789052632582
winkelwagen
Werkgroep voor Liturgie Heeswijk
Van Oud naar Nieuw. Vieringen op de avond van Oudjaar
materiaal voor zeven verschillende gebedsvieringen op de avond van Oudjaar
Abdij van Berne, 2011, pap, 120 pp, € 17.50, 9789089720399
winkelwagen
   
Westera,B.
Zinnen beelden vier momenten
Skandalon, 2009, pap, 240 pp, € 17.50, 9789076564852
winkelwagen
   
White, J.F.
Documents of Christian Worship. Descriptive and Interpretive Sources
by order
T&T Clark, 1993, pap, 373 pp, € 33.40, 0567292185
winkelwagen
Wieringen, Archibald van, Herwi W.M. Rikhof
De zeven sacramenten, een bijbeltheologische en systematisch-theologische studie
Deze monografie bevat een gecombineerde bestudering van de zeven sacramenten vanuit Bijbeltheologisch en systematisch-theologisch perspectief. Deze gecombineerde benadering beoogt uitdrukkelijk een receptie te zijn van het Tweede Vaticaans Concilie, waarvan in het huidige 'Jaar van het Geloof' de vijftigste verjaardag van de opening herdacht wordt. De hervormingen vanwege het Tweede Vaticaans Concilie in liturgie en theologie hebben de manier waarop de zeven sacramenten gevierd, beleefd en beschouwd worden in hoge mate beinvloed en bepaald. De wetenschappelijke bestudering van de zeven sacramenten door de Bijbelwetenschapper Archibald van Wieringen en systematisch-theoloog Herwi Rikhof, beiden priester, kan bovendien niet los gedacht worden van de theologische vragen vanuit de pastorale praktijk
Theologische Perspectieven Supplement Serie 6, 2VM, 2013, pap, 294 pp, € 30.75, 9789490393380
winkelwagen
   
Wit, J. de
Bidden door de eeuwen heen. Achtergronden en ontwikkelingen van gebedspraktijken in de loop der tijden
Liturgiekatechese, Gooi & Sticht, 1988, pap, 64 pp, € 5.85, 9789030407683
winkelwagen
Zuurmond, Rochus
In hemelsnaam, Over vertaling en betekenis van het Onze Vader
Het Onze Vader is de belangrijkste liturgische tekst van de kerk. Maar wat is een goede vertaling? Zuurmond vergelijkt vele oude en nieuwe vertalingen en legt achterliggende beweegredenen uit. Hij toont haarscherp de sterke en zwakke punten aan van onder meer de Nieuwe Bijbelvertaling, 'het oecumenisch Onze Vader', Engelse en Duitse vertalingen, maar ook van vertalingen uit de oudheid. Zuurmond dringt aan op vertaalprecisie en zorgvuldigheid. In hemelsnaam, want onvoldoende oog voor context en literaire vorm doet de brontekst geweld aan en zijn betekenis verbleken.

In hemelsnaam is een must voor ieder die meer wil weten over de betekenis van de oorspronkelijke tekst van het Onze Vader en zijn vertaalachtergronden. Dit boek is actueel vanwege de vraag welke versie de kerken zullen kiezen voor gebruik in de eredienst.

Skandalon, 2012, pap, 160 pp, € 17.95, 9789490708405
winkelwagen