B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Tweedehands/Antiquarisch Judaica

Encyclopaedia Judaica, Volume I-XVI
Complete set of 16 volumes, plus Yearbook 1973, Yearbook 1974 and Yearbook 1975/76
Encyclopaedia Judaica Jerusalem, The MacMillan Company, 1971-1972, geb, € 350.00, EncJud
winkelwagen
Buber, Martin
De legende van de Baalsjem
Tweedehands, zeer net

Martin Buber (1878-1965) geldt als een der belangrijkste denkers en godsdienstfilosofen van de moderne tijd. Zijn 'Ik en Jij', een intense verkenning van de verhouding tussen mens en wereld, en tussen mens en God, wordt gerekend tot de mijlpalen van de intellectuele geschiedenis van de twintigste eeuw. Grote faam verkreeg Buber ook door zijn studies van het chassidisme, de mystieke stroming van het Oost-Europese Jodendom. Zijn publicatie van 'De legende van de Baalsjem' bood met de navertellingen van de in het Jiddisch overgeleverde verhalen over de legendarische rabbi Israel Ben Eliezer, genaamd 'Ba'al Sjem Tov' ('Meester van de wonderbaarlijke Godsnaam'), kortweg 'de Baalsjem', de westerse wereld voor het eerst toegang tot deze traditie van joodse spiritualiteit. Voor Buber was deze bijna verloren gegane wereld geen statisch monument van het verleden, maar een levende traditie van wijsheid die open stond voor een ieder die zocht naar een zinvolle relatie van de mens met het Al en de plaats van geloof in de moderne cultuur. Het boek maakte diepe indruk, en is nog steeds geliefd als kennismaking met een beeldenrijke volkscultuur vol authentiek gevoel voor de 'oer-eenheid' van de wereld.

Deze vijfde druk, verschenen bij Ankh-Hermes in 1982, is een ongewijzigde herdruk van de tweede druk uit 1950, uitgegeven bij Kluwer. NB: in deze herdruk zijn de prenten van Werkman niet opgenomen.

Amkh Hermes, 1982, geb, 206 pp, € 15.00, 9789020247534
winkelwagen
Goldschmidt, Lazarus (Ubertragung)
Der Babylonische Talmud, Band 1-12
Der Babylonische Talmud, neu Ubertragen durch Lazarus Goldscmidt

Uit de bibliotheek van het Seminarie van Warmond, en aangekocht bij Boekhandel Hemerijck/Kleerekoper te Amsterdam ( voor die boekhandel, klik hier: Joods Monument).

Berlin Verlag Biblion/Berlin Judischer Verlag, 1929-1936, geb, 9470 pp, € 395.00, BabTal1
winkelwagen
Mulder, M.J. (ed)
Mikra. Text, Translation, Reading and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity
Second-hand, unblemished copy

For other volumes see Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum / CRINT

CRINT II-1 / Compendia Rerum Iudaicarum Ad Novum Testamentum, Section II, The Literature of the Jewish People in the Period of the Second Temple and the Talmud, Vol. 1, Van Gorcum, 1988, geb, 929 pp, € 40.00, 9789023223627
winkelwagen
Safrai, Shmuel (ed)
The Literature of the Sages, Part 1. Oral Tora, Halakha, Mishna, Tosefta, Talmud, External Tractates.
Second-hand, nice, clean copy

The literary creation of the ancient Jewish teachers or Sages--also called rabbinic literature--consists of the teachings of thousands of Sages, many of them anonymous. For a long period, their teachings existed orally, which implied a great deal of flexibility in arrangement and form. Only gradually, as parts of the amorphous oral tradition became fixed, was the literature written down, a process that began in the third century CE and continued into the Middle Ages. Thus the documents of the rabbinic literature are the result of a remarkably long and complex process of creation and editing. This volume gives a careful and succinct analysis both of the content and specific nature of the various documents, and of their textual and literary forms, paying special attention to the continuing discovery and publication of new textual material. The contributors are all engaged in academic teaching and research in Israel. Incorporating ground-breaking developments in research, their essays give a comprehensive presentation published here for the first time.

For other volumes see Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum / CRINT

CRINT II-3/1 / Compendia Rerum Iudaicarum Ad Novum Testamentum, Section II, The Literature of the Jewish People in the Period of the Second Temple and the Talmud, Vol 3-1, Van Gorcum, 1987, geb, 464 pp, € 40.00, 9789023222828
winkelwagen
Safrai, Shmuel, M. Stern (eds), in co-operation with D. Flusser and W.C. van Unnik
The Jewish People in the First Century, Volume 1: Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions.
Second-hand, good clean copy

For other volumes see Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum / CRINT

CRINT I-1 / Compendia Rerum Iudaicarum Ad Novum Testamentum, Section I, The Jewish People in the First Century, Vol. 1, Van Gorcum, 1974, geb, 560 pp, € 35.00, 9789023210702
winkelwagen
Safrai, Shmuel, M. Stern (eds), in co-operation with D. Flusser and W.C. van Unnik
The Jewish People in the First Century, Volume 2: Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions.
Second-hand, good clean copy

For other volumes see Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum / CRINT

CRINT I-2 / Compendia Rerum Iudaicarum Ad Novum Testamentum, Section I, The Jewish People in the First Century, Vol. 2, Van Gorcum, 1976, geb, 722 pp, € 40.00, 9789023214366
winkelwagen
Schreckenberg, Heinz, Kurt Schubert
Jewish Historiography and Iconography in Early and Medieval Christianity
Second-hand, nice, clean copy

I. Josephus in Early Christian Literature and Medieval Christian Art

II. Jewish Pictorial Traditions in Early Christian Art

For other volumes see Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum / CRINT

CRINT III-2 / Compendia Rerum Iudaicarum Ad Novum Testamentum, Section III, Jewish Tradition in Early Christian Literature, Vol 2, Van Gorcum, 1992, geb, 307 pp, € 35.00, 9789023226536
winkelwagen
Stone, Michael (ed)
Jewish Writings of the Second Temple Period: Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran Sectarian Writings, Philo, Josephus
Second-hand, good & clean copy.

This section describes that part of the rich literary production of ancient Judaism which is not contained in the Hebrew Bible nor in rabbinic literature. These writings originated in the Second Temple pariod, a period which proved highly creative in the midst of strong external influences and internal movements.

For other volumes see Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum / CRINT

CRINT II-2 / Compendia Rerum Iudaicarum Ad Novum Testamentum, Section II, The Literature of the Jewish People in the Period of the Second Temple and the Talmud, Vol 2, Van Gorkum / Brill, 1984, geb, 679 pp, € 35.00, 9789023220367
winkelwagen