B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

99.13 Letteren

Literatuur & cultuur
Driestar educatief, Groot Goudriaan, 2006, pap, 96 pp, € 9.90, 9789061409656
winkelwagen
9789460032387
Een zoekende ziel. Over Willem Elsschot
Nijgh & van Ditmar, 2011, pap, 112 pp, € 14.95, 9789038894195
winkelwagen
Alma, Hans, Johan Goud (red)
Maar zie, ik heb lief! Eros in kunst en religie
Eros is een vaag maar intrigerend begrip. Het bestaat in talloze gedaanten, verlangend, vervuld, lichamelijk, vergeestelijkt, van mogelijke en onmogelijke intenties voorzien.

Het is verbonden met zo uiteenlopende literaire typen als Don Juan, Emma Bovary en vorst Mysjkin. Maar hoe het ook nader bepaald en gerealiseerd wordt, het vormt een hoofdmotief in kunst en religie.
Eros, kunst en religie leven dikwijls in onmin met elkaar. De auteurs van dit boek zoeken naar mogelijkheden tot verbinding, in filosofische en religieuze benaderingen, en in concrete voorbeelden van visuele kunst, dans, muziek, toneel en literatuur.

Met bijdragen van Hans Alma, Dominic van den Boogerd, Sidi Larbi Cherkaoui, Johan Goud, Hans Jacobi, Laurens ten Kate, Ronald Klamer, Josjah Kunkeler, Paul Moyaert, Wouter Prins, Wessel Stoker en Arent Weevers.

Maar zie, ik heb lief! is het tweede deel in de reeks 'Figura divina' over kunst en religie.

Figura Divina, Meinema, 2016, pap, 120 pp, € 14.90, 9789021143903
winkelwagen
Auerbach, Erich
Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature (New Expanded Edition)
More than half a century after its translation into English, Erich Auerbach's Mimesis remains a masterpiece of literary criticism. A brilliant display of erudition, wit, and wisdom, his exploration of how great European writers from Homer to Virginia Woolf depicted reality has taught generations how to read Western literature. This new expanded edition includes a substantial essay in introduction by Edward Said as well as an essay, never before translated into English, in which Auerbach responds to his critics.

A German Jew, Auerbach was forced out of his professorship at the University of Marburg in 1935. He left for Turkey, where he taught at the state university in Istanbul. There he wrote Mimesis, publishing it in German after the end of the war. Displaced as he was, Auerbach produced a work of great erudition that contains no footnotes, basing his arguments instead on searching, illuminating readings of key passages from his primary texts. His aim was to show how from antiquity to the twentieth century literature progressed toward ever more naturalistic and democratic forms of representation. This essentially optimistic view of European history now appears as a defensive--and impassioned--response to the inhumanity he saw in the Third Reich. Ranging over works in Greek, Latin, Spanish, French, Italian, German, and English, Auerbach used his remarkable skills in philology and comparative literature to refute any narrow form of nationalism or chauvinism, in his own day and ours.

For many readers, both inside and outside the academy, Mimesis is among the finest works of literary criticism ever written. This Princeton Classics edition includes a substantial introduction by Edward Said as well as an essay in which Auerbach responds to his critics.

Princeton Classics, Princeton UP, 2013, pap, 579 pp, € 24.00, 9780691160221
winkelwagen
Beckett, Samuel
Disjecta. Beschouwelijk werk
De beschouwelijke en kritische werken van Samuel Beckett (1906-1989) lijken zich in de periferie van zijn oeuvre te bevinden, maar niets is minder waar. Feitelijk formuleren deze overwegend vroege teksten over grote, maar vaak ook onderbelichte figuren uit de literatuur en de schilderkunst (van Dante Alighieri tot Jack Yeats) een artistiek vertrekpunt dat nauwelijks aan actualiteit heeft ingeboet, en schetsen ze op zeer uiteenlopende -doch altijd trefzekere- wijze de contouren van de radicale esthetica die ten grondslag ligt aan zijn latere romans, verhalen en toneelstukken. De 'onwillekeurige herinnering' die hij in zijn fameuze essay 'Proust' (1931) benadrukt, of het in beginsel falende kunstenaarschap van de schilders Bram en Geer van Velde: het zijn noties die maatgevend zouden worden voor Becketts literaire werk - maar daarmee nog lang niet zijn uitgeput.
Historische Uitgeverij, 1999, pap, 180 pp, € 22.75, 9789065541710
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Bloeiend puin, essays & ander proza
Anneke Brassinga's vierde prozabundel, geschreven in de voor haar zo kenmerkende geconcentreerde stijl, bevat beschouwingen over door haar geliefde schrijvers als Leopold, Ouwens, Diderot, Proust en Casanova, overpeinzingen over liefde en de betekenis van kunst, over utopie, verlies, regen, wind, verdriet en kou en een vijftal essays over lezen en schrijven. Met haar in hoge mate geindividualiseerde stijl en haar enorme woordenschat weet Brassinga dingen zichtbaar te maken die in de diepte liggen van haarzelf, van anderen en van de wereld in het algemeen. De universele waarde van haar observaties is gelegen in haar volmaakt eigen en uiterst grondige manier van kijken, en haar vermogen de fundamentele raadselachtigheid van wat zij ziet, doorziet en beschrijft, intact te laten.
Bezige Bij, 2008, pap, 207 pp, € 18.90, 9789023428374
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Grondstoffen
Weinigen weten zo helder en prikkelend te schrijven over uiteenlopende literaire onderwerpen als Anneke Brassinga. Met haar intellect en haar relativerend vermogen brengt zij de grondstoffen van de literatuur - van het leven zelf - aan het licht en laat ze de mogelijkheid zien van taal en verbeelding. Het maakt niet uit of dingen concreet bestaan, het gaat erom dat ze te overwegen zijn. En er is veel te overwegen, aangaande poezie, vertalen, de vrouw in de letteren, over vergeten of klassieke dichters, schrijvers als Saint-Simon, Elisabeth Eybers, Multatuli, Jean Paul, Johann Peter Hebel en Walter Benjamin. Ze is niet zozeer op zoek naar antwoorden, maar stelt vanuit haar persoonlijke leeservaring de vragen steeds in een nieuw en niet altijd serieus op te vatten licht.
Bezige Bij, 2015, pap, 128 pp, € 17.50, 9789023492702
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Hartsvanger, zeer verspreide geschriften
Het lezen van Hartsvanger, het prozadebuut van Anneke Brassinga, is een onvergetelijke en fascinerende literaire ervaring. Een zorgvuldig gecomponeerde mengeling van dagboekfragmenten, reisverslagen, verhalen, beschouwingen en brieven - maar tegelijk een hechte eenheid door de verstrengeling van onderwerpen: de liefde, waarneming en verbeelding, taal en denken, vertalen en dichten.

Persoonlijk en bewogen, humoristisch en op stilistisch vlak adembenemend, schrijft ze over een tocht door India in de voetsporen van E.M. Forster en over schrijvers als Broch, Proust, Joyce, Diderot, Nabokov en Keats. Maar met dezelfde erudiete beweeglijkheid schrijft ze in haar dagboek over het verblijf in een huisje op het platteland, of brieven aan haar geliefde vanuit een Schots kasteel. Alles vindt een plek in Brassinga's virtuoze en intieme Hartsvanger.

Bezige Bij, 2001, pap, 253 pp, € 18.90, 9789023470472
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Het zere been, essays & diversen
In Het zere been scherpt Anneke Brassinga haar beeldende en taalgevoelige pen aan tal van grote en kleine onderwerpen: de wuivende bomen voor haar raam, staatsloten en letters eten, maar ook het werk van auteurs van de achttiende eeuw tot heden.

Anneke Brassinga houdt deze en andere thema's onder het brandglas van haar heldere en eigenzinnige blik. Dat levert prachtig proza op, afwisselend serieus en lichtvoetig, luchtig en ingetogen. De rode draad wordt gevormd door het lot, de vrijheden en benardheden van het leven en van de literatuur.

Bezige Bij, 2002, pap, 248 pp, € 19.50, 9789023402121
winkelwagen
Brown, D & D Fuller
Signs of Grace. Sacraments in Poetry and Prose
This anthology brings together the symbolism of both religion and the arts. Each extract is given a short introduction which sets it in context and relates it to a developing account of the sacrements. Extracts include works from Shakespeare, Graham Green, George Herbert and Emily Dickenson.
Cambridge UP, 2000, pap, 178 pp, € 26.50, 9780826451033
winkelwagen
Debeerst, Philippe (foto's), Christophe Vekeman, Dirk van Weelden, Peter Terrin (tekst)
Nooit meer typen, de schrijfmachinecollectie van W.F. Hermans
Willem Frederik Hermans (1921-1995) was een verwoed verzamelaar van typemachines: op het einde van zijn leven telde zijn collectie 161 exemplaren. Zijn collectie was niet alleen omvangrijk, maar ook uiteenlopend: van een Mignon uit 1877, via de iconische rode ibm tot een kleine, zwarte Underwood portable uit de jaren dertig. Een selectie uit deze rijke verzameling is voor Nooit meer typen magistraal in beeld gebracht door kunstfotograaf Philippe Debeerst. Peter Terrin, Christophe Vekeman en Dirk van Weelden schreven ieder een persoonlijke bijdrage. Vekeman is een groot bewonderaar van Willem Frederik Hermans, Terrin een trouw gebruiker en bijna geobsedeerd verzamelaar van schrijfmachines, en Dirk van Weelden schrijft al sinds zijn debuut in 1987 op mechanische schrijfmachines. Dit schitterend vormgegeven boek is een eerbetoon aan een groot schrijver, maar bovenal aan de verzamelaar en zijn oog- en oorstrelende collectie typemachines.
Podium, 2015, geb, 160 pp, € 29.95, 9789082293302
winkelwagen
Eco, Umberto
De geschiedenis van imaginaire landen en plaatsen
De Griekse mythen, de Bijbel, Alice in Wonderland, De reizen van Marco Polo, Gulliver's Travels. Wat hebben deze literaire werken gemeen? Er worden uitvoerig imaginaire landen en plekken in beschreven. Deze plekken staan symbool voor wensen, nachtmerries, dromen en utopieen die niet tastbaar aanwezig zijn in de reele wereld, maar wel een belangrijke rol spelen in ons alledaagse bestaan. Umberto Eco neemt ons mee op reis naar deze verre, onbekende landen. Aan de hand van afbeeldingen en citaten uit de literatuurgeschiedenis laat hij ons kennismaken met de bewoners en hun passies. Een meeslepend, rijk geillustreerd boek voor iedereen die geinteresseerd is in kunst, geschiedenis en literatuur.

Umberto Eco (1932) geldt als een van de grootste Italiaanse schrijvers. Naast zijn literaire oeuvre schreef hij essays en verschillende boeken over kunst.

Prometheus Bert Bakker, geb, 2013, € 39.90, 9789035140141
winkelwagen
Fischer, Norbert (Hg.)
'Gott' in der Dichtung Rainer Maria Rilkes
Blaue Reihe, Meiner, 2014, pap, 531 pp, € 52.50, 9783787327010
winkelwagen
Goedegebuure, Jaap
Nederlandse schrijvers en religie, 1960-2010
Ondanks berichten dat de kerken leeglopen en kloosters moeten sluiten, is de hang naar religie nog altijd sterk geworteld in onze samenleving. Traditionele geloofsgemeenschappen hebben het moeilijk, terwijl alternatieve vormen van religie en spiritualiteit juist floreren. Meer dan de helft van de Nederlanders verklaart desgevraagd 'iets' te geloven, maar men beleeft dat 'iets' meestal strikt individueel.

De afgelopen halve eeuw hebben opvallend veel Nederlandse schrijvers zich uitgesproken over God en het goddelijke, als tegenstander, afvallige, agnost of twijfelaar, maar ook als bekeerling of nog altijd praktiserend kerkganger. Onder hen bevinden zich oude en nieuwe christenen, atheisten, tegendraadse mystici, joden die op zoek zijn naar hun wortels en zelfs een enkele voodoopriesteres.

In dit boek laat Jaap Goedegebuure zien hoe hun overwegingen en bekommernissen literair vorm krijgen in romans en in poezie, maar ook in een stijl die van auteur tot auteur is toegesneden op een hoogstpersoonlijke variant van de religieuze ervaring. Er is ruime aandacht voor de confronterende visies van Gerard Reve en Frans Kellendonk, maar ook voor de onthechtingsoefeningen van dichters als C.O. Jellema en Hans Faverey.
Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010 biedt een spectrum dat reikt van Gerard Reve tot Desanne van Brederode en van Andreas Burnier tot Willem Jan Otten.
Vantilt, 2010, pap, 207 pp, € 18.95, 9789460040542
winkelwagen
Goud, Johan (red)
Door woorden gekust, talen van de liefde
Over talen van de liefde gaat het in dit boek. Hoe terecht het meervoud 'talen' is, blijkt zonneklaar uit de veelkleurige bijdragen die erin opgenomen zijn. In de geschiedenis van het westerse denken en dichten zijn vele en diverse talen van de liefde voorgesteld. We vinden die voorstellen bij filosofen, theologen en schrijvers, van Plato tot Hannah Arendt, van Paulus tot Karl Barth, van Sappho tot James Joyce. In dit boek treffen ze elkaar: filosofen die de relatie tussen liefde en kennis onderzoeken, theologen die de betekenis van de bijbelse uitspraak 'God is liefde' analyseren, literatoren die verkenners van het intieme zijn en nieuwe talen van de liefde ontwikkelen.

De veertien bijdragen in dit boek zijn ondergebracht in twee rubrieken van ieder zeven hoofdstukken: Literair en Theologisch & Filosofisch. Ze zijn geschreven door de filosofen Hans Achterhuis, Marc De Kesel en Christoph Baumgartner; de theologen / religiewetenschappers Bob Becking, Martien E. Brinkman, Johan Goud en Matthea Westerduin; de neerlandici Elsbeth Etty en Jaap Goedegebuure; de literatoren Maarten van der Graaff, Arnon Grunberg, Oek de Jong, Willem Jan Otten en Marjoleine de Vos.

Johan Goud was van 1999 tot 2015 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, vanaf 2009 met de leeropdracht 'Religie en zingeving in literatuur en kust'. Hij publiceerde en redigeerde vele boeken en artikelen op het terrein van (godsdienst)filosofie en theologie. Dit boek is het zesde en laatste van een in 2010 gestarte reeks over literatuur en levensbeschouwing; het bevat zijn afscheidscollege 'Door woorden gekust. Over lezen als liefhebben'.

Klement, 2016, pap, 176 pp, € 19.95, 9789086871667
winkelwagen
Goud, Johan (red)
Het leven volgens Rutger Kopland. Onze vluchtige plek van de waarheid
Het werk van Rutger Kopland wordt door een opvallend breed publiek gelezen en is met tal van literaire prijzen en eredoctoraten bekroond. Koplands poezie vertolkt een aardse spiritualiteit, die de lof van de oppervlakkigheid zingt maar de echo van wat verdwenen is blijft opvangen. Dit boek is gewijd aan een levensbeschouwelijke lectuur van het werk van Rutger Kopland. Daarbij komen literaire, filosofische en religieuze aspecten aan de orde. Het is geschreven door een aantal prominente neerlandici, theologen, filosofen en literaire auteurs onder wie Erik Borgman, Arnon Grunberg, Ben Peperkamp en Marjoleine de Vos. Het boek bevat tevens de tekst van een publiek gesprek tussen Johan Goud en Rutger Kopland.

De overige delen in deze reeks vindt u via deze link

Reeks Het leven volgens, Klement, 2012, pap, 192 pp, € 19.95, 9789086870875
winkelwagen
Goud, Johan (red)
Het leven volgens Willem Jan Otten. Redenen van het hart
De schrijver Willem Jan Otten (1951) wordt in brede kring gewaardeerd en is veelvuldig bekroond, onder andere met de Constantijn Huygensprijs 1999, de Libris Literatuurprijs 2005 en een eredoctotaat van de Universiteit Utrecht in 2007. Zijn opvallend veelzijdige werk wordt in dit boek gelezen als een onderzoek naar wat de filosoof en wiskundige Pascal de 'redenen van het hart' noemde.

Literaire filosofische en religieuze aspecten komen daarbij aan de orde. Willen Jan Otten komt zelf aan het woord, in een gesprek met Marjoleine de Vos. Verder werkten aan dit boe mee: de theatermaker Ronald Klamer, de neerlandici Jaap Goedegebuure, Hans Vandevoorde, Johan Sonnenschein, Dick van Halsema, de filosofen Theo de Boer, Ger Groot, Renee van Riessen, de theologen/religiewetenschappers Johan Goud, Martien Brinkman, Peter Nissen, Sigrid Coenradie en Wim Weren.

De overige delen in deze reeks vindt u via deze link

Reeks Het leven volgens, Klement, 2013, pap, 192 pp, € 19.95, 9789086871049
winkelwagen
Goud, Johan (red)
Ontworteld, de schrijver als nomade
Dit boek analyseert een verschijnsel dat het bestaan van steeds meer mensen beheerst: de ontworteling, die in onze veelkleurige en in zekere zin onbepaald geworden cultuur niet meer alleen migranten en vluchtelingen kenmerkt.

Veel schrijvers en kunstenaars voelen zich thuis in de thuisloosheid. Zij tonen de mogelijkheid van een geest die nomadisch wordt en zich op een vrijere wijze hervindt of beter: uitvindt. 'Leve de ontworteling! Leve de thuisloosheid! Leve de ongebondenheid! Leve de verbeelding!' schreef Hafid Bouazza eens. Ontworteling veronderstelt een moederbodem en een moedertaal die verlaten worden, maar kan ook verwijzen naar het nulpunt dat een nieuw begin mogelijk maakt of de leegte die nieuwe vormen voortbrengt. Voor schrijvers als Bouazza is het ontworteld zijn een hard feit. Maar de ervaring als zodanig wordt door zeer veel anderen gedeeld.

Met bijdragen van Abdelkader Benali, Yra van Dijk, Elsbeth Etty, Jaap Goedegebuure, Johan Goud, Ernst van den Hemel, Jos Joosten, Birgit Kaiser, Henriette Louwerse, Sjoerd-Jeroen Moenander, Ton Naaijkens, Ieme van der Poel en Dirk van Weelden.

Klement, 2015, pap, 192 pp, € 19.95, 9789086871575
winkelwagen
Groenewegen, H.
Het handschrift van Lucebert
In HET HANDSCHRIFT VAN LUCEBERT schetst Groenewegen een nieuw en overtuigend beeld van de dubbelkunstenaar Lucebert. Niet eerder kon iemand zo zorgvuldig en verhelderend de poezie bespreken die ontstond na het dichterlijk zwijgen dat meer dan twintig jaar duurde. Onvoorzien blijkt de sleutel tot dit zwijgen in de tekeningen van Lucebert verborgen te liggen. Wanneer het schrijven van de dichter tot stilstand komt, schrijft de tekenaar verder in een intrigerend handschrift.

Uit duizenden goeddeels onbekende tekeningen, die hij in het atelier van de dichter-schilder aantrof, presenteert Hans Groenewegen in HET HANDSCHRIFT VAN LUCEBERT een ruime, niet eerder geziene of gepubliceerde selectie, die licht werpt op Luceberts schrijfkunst. Hij ontrafelt de verbindingen tussen schrijven en tekenen, en toont hun wederzijdse invloed. Groenewegen wisselt besprekingen van belangrijke gedichten af met precieze beschrijvingen van een aantal van de tekeningen. Dit stelt hem in staat de verwantschap tussen poezie en tekeningen bloot te leggen, en een nieuwe visie te ontwerpen op de lichamelijke taal van Lucebert.

Tussen de tekeningen ontdekte Groenewegen tenslotte het scenario van een film. Lucebert schreef dit scenario in 1988. Het biedt de opzet voor een film waarin hij de kern en de drijfveren van zijn kunstenaarschap zelf zou verbeelden. In Het handschrift van Lucebert onthult Groenewegen dit scenario, waarin Lucebert zich vrij en ondubbelzinnig uitspreekt over de samenhangen in zijn dubbelkunstenaarschap.

Historische Uitgeverij, 2009, geb, 115 pp, € 35.00, 9789065544964
winkelwagen
Groenewegen, Hans
De lezer van poezie en mystiek.
Lezer van poezie, lezer van mystiek: Hans Groenewegen was beide, geestdriftig en bedachtzaam. Lezen op het snijpunt van poezie en mystiek was zijn hartstocht, verwantschappen traceren in woorden en intenties bijna een existentiele drijfveer. En dan: tegen de keer denken, door te botsen nieuwe woorden, nieuwe betekenissen vrij te leggen.

In De lezer brengt Hans Groenewegen de woorden en de werkelijkheid bijeen van mystici als Hadewijch, Margarete van Porete, Jan van Ruusbroec, Meister Eckhart en dichters als Lucebert, H.H. ter Balkt, Nachoem Wijnberg, Kees Ouwens. In zijn beschouwingen zoekt en proeft Groenewegen de woorden in de mystieke poezie en de dichterlijke mystiek, die de hoogste en diepste punten van de ervaring weergeven. In het essay reikt de schrijver bij voortduring en herhaaldelijk naar het onmogelijke, de woorden van de dichter, de mysticus opnieuw te ervaren, opnieuw tot leven te brengen in de lezer die hij ook is. In de lezer voor wie hij schrijft.

In 2013 is Hans Groenewegen overleden. Voor zijn bestendig, kritisch en toegewijd beschouwelijk werk is hij in 2012 geeerd met de Pierre Bayle prijs voor poeziekritiek.

Historische Uitgeverij, 2015, pap, 317 pp, € 24.50, 9789065545022
winkelwagen
Gross, Kenneth
Shylock is Shakespeare
Shylock, the Jewish moneylender in The Merchant of Venice who famously demands a pound of flesh as security for a loan to his antisemitic tormentors, is one of Shakespeare's most complex and idiosyncratic characters. With his unsettling eloquence and his varying voices of protest, play, rage, and refusal, Shylock remains a source of perennial fascination. What explains the strange and enduring force of this character, so unlike that of any other in Shakespeare's plays? Kenneth Gross posits that the figure of Shylock is so powerful because he is the voice of Shakespeare himself.

Marvelously speculative and articulate, Gross's book argues that Shylock is a breakthrough for Shakespeare the playwright, an early realization of the Bard's power to create dramatic voices that speak for hidden, unconscious, even inhuman impulses - characters larger than the plays that contain them and ready to escape the author's control. Shylock is also a mask for Shakespeare's own need, rage, vulnerability, and generosity, giving form to Shakespeare's ambition as an author and his uncertain bond with the audience. Gross's vision of Shylock as Shakespeare's covert double leads to a probing analysis of the character's peculiar isolation, ambivalence, opacity, and dark humor. Addressing the broader resonance of Shylock, both historical and artistic, Gross examines the character's hold on later readers and writers, including Heinrich Heine and Philip Roth, suggesting that Shylock mirrors the ambiguous states of Jewishness in modernity.

A bravura critical performance, Shylock Is Shakespeare will fascinate readers with its range of reference, its union of rigor and play, and its conjectural - even fictive - means of coming to terms with the question of Shylock, ultimately taking readers to the very heart of Shakespeare's humanizing genius.

Chicago UP, 2006, geb, 202 pp, € 25.75, 9780226309774
winkelwagen
Grossman, David
De ander van binnenuit kennen: Over de ziel van het schrijven
Iemand van binnenuit begrijpen is hem of haar worden. Zoals bijvoorbeeld de romanfiguren Tamar of Momik, of je beste vriend of je meest gehate vijand. De schrijver David Grossman bezit als geen ander de vaardigheid zich geheel in zijn personages in te leven en de wereld met hun ogen te zien. 'Of ik wil of niet, ik moet bij het schrijven eerst Tamar of Momik worden, pas dan heb ik het gevoel dat ze leven en dat ze de lezer tegemoet kunnen treden'. In zijn essay De ander van binnenuit kennen beschrijft Grossman dat identificatieproces als iets wat in de realiteit meestal niet mogelijk is en waarvoor de meeste mensen ook terugschrikken. Juist daardoor is literatuur zo uniek. In een boek kan je het leven van anderen leiden.

In een aanvullend essay Boeken die mij gelezen hebben beschrijft Grossman hoe het geluk een eigen wereld te scheppen in boeken van schrijvers als Scholem Alechem en Bruno Schulz voor hem als lezer zo voelbaar was, dat hij niet anders kon dan erop antwoorden met een wereld die hijzelf maakte. Vanuit die noodzaak is bijvoorbeeld de roman Zie: liefde ontstaan.

Tot slot gaat hij in Schrijven in een rampgebied in op de vraag of het uberhaupt mogelijk is om te schrijven in de situatie waarin Grossman zelf terechtkwam op het moment dat iedere gedachte aan een toekomst zinloos lijkt.

Cossee Essay, 2009, pap, 78 pp, € 9.99, 9789059361829
winkelwagen
   
Hartman, G.H.
The Fateful Question of Culture
One of our most incisive critics asks where the assault against the canons of Western culture has led us. Engaging a wide range of literature and criticism, Hartman considers the term culture and its many uses, and calls for the restoration of literature to its place as the focus of thinking about culture and for the renewal of aesthetic education to help ensure the balance between art, culture, and politics.Lost among the shouts and skirmishes of the culture wars is the very idea of culture itself.In this illuminating book, one of our most distinguished critics and scholars asks what the assault against the canons of Western culture has left in its place. If art and literature are largely the products of ideology and interest, how do they matter? And what does the idea of culture mean in today's sprawling, fragmented, critical world where everything -poetry or pornography- gets read in the same way?Engaging an extraordinary range of literature, philosophy, social criticism, and popular culture, Geoffrey Hartman probes the meanings and uses of culture in contemporary society. The triumph of cultural studies -and its critiques of bourgeois Eurocentric tradition- is largely complete, Hartman writes. Against the political appropriation of culture, he posits, instead, a definition of culture as public conversation, intellectual and social debate among diverse communities. And against reactionary pressures to impose -or reinstate- a singular culture, or to seek in art or literature an affirmation of group identity, Hartman sketches new roles for human imagination in a postmodern world.For Hartman, the fusion of culture and politics, of whatever ideology, is disastrous. At a time of abstraction, fragmentation, and alienation, art and literature offer wholeness and meaning. But the promise is frought with danger, Hartman argues, in a provocative discussion of the uses of culture as exemplified in the Romantic legacy. He pays special attention to literature's role in reconnecting us to the world. The choice is ours: Wordsworth or Heidegger, literature as shared experience or as reactionary ideology.Hartman ranges widely in these elegant pages. He confronts the shock to the universalistic sense of culture from the Holocaust, as well as the problematic responses of such critic as Adorno and Derrida; explores the poetry of Wordsworth both as a diagnostic and a counter-model to the desensitization of modern life; and addresses the impact of politics of inclusion and diversity on the claims of high culture. Perhaps Hartman's most publicly engaged book, The Fateful Question of Culture embraces both the masterworks of European literature and art and the signs and symbols of popular media and daily life. It is a powerful reaffirmation of the liberating discourses that have always been at the very center of the Western tradition.
Wellek Library Lectures Series, Columbia UP, 1997, geb, 250 pp, € 35.00, 9780231084901
winkelwagen
Kellendonk, Frans
De veren van de zwaan. Essays
In De veren van de zwaan bracht Frans Kellendonk zijn verspreid verschenen artikelen en voordrachten bijeen, alsmede enkele nawoorden bij door hemzelf of anderen vervaardigde literaire vertalingen. De auteurs tot wie Kellendonk zich als essayist wenste te verhouden (zoals Shakespeare, Pound en Bordewijk) selecteerde hij niet uit literair-historisch.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Amsterdam University Press, 2008, pap, 175 pp, € 29.95, 9789089640017
winkelwagen
Koster, E. & W. Stoker (red.)
Roman & Religie. Bespiegelingen over godsdienst in Knielen op een bed violen
Meinema, 2009, pap, 231 pp, € 21.50, 9789021142456
winkelwagen
Meltzer, F.
Seeing Double. Baudelaires Modernity
Chicago UP, 2011, geb, 264 pp, € 39.95, 9780226519883
winkelwagen
Wright, M.J
Religion and Film. An Introduction
IB Tauris, 2007, pap, 224 pp, € 27.50, 9781850438861
winkelwagen