B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.0.2 Bewerkingen en selecties bijbelverhalen

Eykman, Karel
Was ik een schaap dan wist ik het wel. De bijbel in verhalen en gedichten
De mooiste bijbelse teksten van Karel Eykman van de afgelopen 40 jaar.

Noach na de tsunami, Abraham ontvlucht de kantoortoren van Babel, Jakobs droomladdergospel, blues uit Jona's walvis, Jesaja zwerft door de puinhopen van Rotterdam, de tongzoen uit Hooglied: het is zomaar een greep uit de hoofdstukken van dit boek, waarin Karel Eykman de verhalen van de belangrijkste figuren uit de bijbel hervertelt.

Eykman brengt in zijn gedichten en verhalen de personages uit het verre verleden naar deze tijd in een vaak geestige, alledaagse spreekstijl. Het 'juichen voor de Heer' wordt een applaus voor God en 'De Heer is mijn herder' wordt 'was ik een schaap, dan wist ik het wel'. Eykman is een speelse en lichtvoetige, maar ook kritische dichter en verhalenverteller, voor wie de bijbel niet zonder meer het woord van God is. Deze bundel bevat de mooiste bijbelse teksten die Karel Eykman in de afgelopen veertig jaar schreef.

Van Gennep, 2011, pap, 314 pp, € 24.90, 9789461640208
winkelwagen
Kuijer, Guus
De Bijbel voor ongelovigen deel 1: het begin. Genesis
Goedkopere paperbackeditie

De Bijbel is een fascinerend boek. Onze westerse cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de christenen. Maar: wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na, voor ongelovigen. Te beginnen met het eerste boek, Genesis.

Genesis is een familieroman over een groep koppige mensen, met als leider Abraham, die vanuit Irak in Egypte terechtkomt. Het boek bevat ook de verhalen over Adam, Eva en de slang, over de zondvloed en de toren van Babel. Al die verhalen vertelt Kuijer opnieuw, vanuit het perspectief van de underdog. Vaak is dat een zoon of een vrouw, een verschoppeling of een bastaard, en daardoor worden de bekende verhalen nieuw en verrassend. Zowel voor wie de Bijbel kent als voor wie er nooit in las is De Bijbel voor ongelovigen een reis door een bekende wereld die ons toch zo vreemd is.

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2014, pap, 286 pp, € 12.50, 9789025301231
winkelwagen
Kuijer, Guus
De Bijbel voor ongelovigen deel 1: het begin. Genesis, Dwarsligger
Dwarsligger

De Bijbel is een fascinerend boek. Onze westerse cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de christenen. Maar: wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na, voor ongelovigen. Te beginnen met het eerste boek, Genesis.

Genesis is een familieroman over een groep koppige mensen, met als leider Abraham, die vanuit Irak in Egypte terechtkomt. Het boek bevat ook de verhalen over Adam, Eva en de slang, over de zondvloed en de toren van Babel. Al die verhalen vertelt Kuijer opnieuw, vanuit het perspectief van de underdog. Vaak is dat een zoon of een vrouw, een verschoppeling of een bastaard, en daardoor worden de bekende verhalen nieuw en verrassend. Zowel voor wie de Bijbel kent als voor wie er nooit in las is De Bijbel voor ongelovigen een reis door een bekende wereld die ons toch zo vreemd is.

Dwarsligger, 2013, pap, € 12.99, 9789049803100
winkelwagen
Kuijer, Guus
De Bijbel voor ongelovigen deel 2: de uittocht en de intocht. Exodus, Jozua, Rechters
Goedkopere paperbackeditie

In dit deel Exodus tot en met Rechters. Dit zijn de Bijbelboeken waarin wordt verteld hoe het volk van Israel uit Egypte wegvlucht en in Kanaan terechtkomt, en dat land koloniseert. Mozes is de eerste leider. Met hem zwerft het joodse volk veertig jaar door de woestijn. Hij brengt het tot aan de grens van het Beloofde Land, het land van melk en honing. Daar neemt Jozua het over, die de veroveringsstrijd gaat leiden, met als bekendste wapenfeit de val van Jericho. Na Jozua komen de rechters, waarvan Simson misschien wel de beroemdste is. Een thema is steeds aanwezig: de Israelieten worden telkens opnieuw verleid door vreemde volken en hun goden, terwijl ze toch vooral recht in de leer moeten blijven.

De Bijbel is een fascinerend boek. Onze cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2014, pap, 271 pp, € 12.50, 9789025303822
winkelwagen
Kuijer, Guus
De Bijbel voor ongelovigen deel 4: Koning David en de splitsing van het rijk
De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen). In dit deel: 2 Samuel en een deel van Koningen. Het bevat het koningschap van David en diens dood, en de regering van Davids zoon Salomo en zijn duizend vrouwen. Die maken dat Salomo ontrouw wordt aan de God van Israel. Het rijk scheurt, en Israel en Juda krijgen concurrerende koningen. Een bloedige geschiedenis volgt. Het verhaal van David die Batseba in bad bespiedt, haar begeert en daarom haar man Uria de dood injaagt, en dat van Absalom die de verkrachting van zijn dochter Tamar wreekt zijn literaire hoogtepunten. Passie en hartstocht, ontrouw en wraak, liefde en trouw - de verhaalkunst bereikte nooit grotere hoogten.

Guus Kuijer heeft veel succes met De Bijbel voor ongelovigen: er zijn van de eerste drie delen al meer dan 45 000 exemplaren verkocht.

Athenaeum, 2015, pap, 280 pp, € 19.99, 9789025307288
winkelwagen
   
Kuijer, Guus
De Bijbel voor ongelovigen deel 4: Koning David en de splitsing van het rijk
De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen). In dit deel: 2 Samuel en een deel van Koningen. Het bevat het koningschap van David en diens dood, en de regering van Davids zoon Salomo en zijn duizend vrouwen. Die maken dat Salomo ontrouw wordt aan de God van Israel. Het rijk scheurt, en Israel en Juda krijgen concurrerende koningen. Een bloedige geschiedenis volgt. Het verhaal van David die Batseba in bad bespiedt, haar begeert en daarom haar man Uria de dood injaagt, en dat van Absalom die de verkrachting van zijn dochter Tamar wreekt zijn literaire hoogtepunten. Passie en hartstocht, ontrouw en wraak, liefde en trouw - de verhaalkunst bereikte nooit grotere hoogten.
Athenaeum, 2015, pap, 280 pp, € 12.50, 9789025302375
winkelwagen
Kuijer, Guus
De bijbel voor ongelovigen deel 5: De twee koninkrijken, Job en de profeten
Een veelomvattend deel: het Noordrijk wordt onder de voet gelopen, Jeruzalem verwoest, de hooggeplaatsten in de Babylonische ballingschap gevoerd. Met Job betreden we filosofisch terrein: wat als het kwaad goede mensen straft? Speelt God een rol in het lijden? Bestaat toeval? En we lezen over de profeten, Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Amos en de sociale rechtvaardigheid, en Jona en zijn grote vis.
Athenaeum, 2017, pap, 304 pp, € 12.50, 9789025307523
winkelwagen
   
Kuijer, Guus
De Bijbel voor ongelovigen deel 6: Judit, Daniel, Susanna en Ester
In dit laatste deel gaat het over Judit, Daniel, Susanna en Ester. De meeste van deze verhalen gaan over het ontstaan van het antisemitisme en de reactie van de Joden daarop. Het meest aangrijpende voorbeeld daarvan is het verhaal over de Joodse Ester die door koning Ahasveros van Perzie, door middel van een schoonheidswedstrijd, tot zijn vrouw wordt gemaakt. Met behulp van haar pleegvader Mordechai voorkomt zij, met gevaar voor eigen leven, dat de hoveling Haman door de uitvaardiging van een nieuwe wet het Joodse volk uitroeit.
Athenaeum, 2017, pap, 256 pp, € 19.99, 9789025304287
winkelwagen
Matsier, Nicolaas
De bijbel volgens Nicolaas Matsier
-Jij vandaag gedaan?
-Boek Ruth gelezen.
-En?
-Hartstikke mooi.

Nee, zon gesprek zul je niet gauw horen! Wie gaat er nou voor zijn plezier de bijbel lezen?
Nicolaas Matsier dus. Met De bijbel volgens levert hij niet alleen het bewijs dat het mogelijk is om de bijbel met groot plezier te lezen - hij draagt dat plezier ook rechtstreeks en met verve over op de lezer. De bijbel volgens is een enthousiasmerende introductie tot de boeken van het Oude Testament.,P. 5-e druk

Bezige Bij, 2003 / 2011, pap, 238 pp, € 12.50, 9789023462699
winkelwagen
Matsier, Nicolaas
Het evangelie volgens Nicolaas Matsier
Nicolaas Matsier werd opgevoed volgens het gereformeerde model met alles erop en eraan. Nadat hij van zijn geloof was gevallen, liet hij het allesbepalende boek van zijn jeugd jarenlang in de kast staan. In 2003 herlas hij de bijbel. Dat resulteerde in de bundel 'De bijbel volgens Matsier' met enthousiasmerende stukken over het Oude Testament.
Nu heeft Matsier zich aan het Nieuwe Testament gewijd. Hij doorspit de vier evangelien, de Handelingen der apostelen, de brieven van Paulus en de Openbaring van Johannes. In zijn nauwgezette, lichtironiserende stijl levert Nicolaas Matsier opnieuw een verrassend commentaar op het meestgelezen boek ter wereld.
De Bezige Bij, 2011, pap, 180 pp, € 19.90, 9789023455349
winkelwagen
Meiden, Anne van der
Verkoopverhalen in de Bijbel
NBG, 2005, pap, 104 pp, € 8.95, 9789061267966
winkelwagen
Shalev, Meir
In den beginne. Eerste keren in de Bijbel
De eerste kus in de Bijbel is geen liefdeskus. De eerste liefde in de Bijbel is niet die tussen man en vrouw. De eerste haat in de Bijbel is die van een man jegens zijn vrouw. De eerste lach in de Bijbel is tevens de laatste. In In den beginne beschrijft Meir Shalev een aantal eerste keren in de Bijbel. Wie was de eerste droom beschoren en wie vergoot de eerste tranen? Wie waren de eerste koning, de eerste profeet en de eerste spion? Dit is Shalevs tweede werk over de Hebreeuwse Bijbel en zijn personages. Eraan vooraf ging 'De bijbel nu'. Naast verhelderend en inspirerend was dit boek ook een liefdevolle en vooral zeer humorvolle introductie tot de bijbelverhalen. Dit boek is minstens zo inspirerend.
Ambo, 2011, geb, 303 pp, € 19.95, 9789026323669
winkelwagen
Smalhout, B.
Bijbelse Tijdgenoten: 11 geschiedenissen uit het oude en nieuwe testament verteld en verklaard
Aula Pocket, 1998, pap, 285 pp, € 8.00, 9789046150191
winkelwagen
Veldhuis, Remco
Lang verhaal kort, de Bijbel door de ogen van een leek
De ongeautoriseerde samenvatting van de Bijbel in 120 pagina's! Lang verhaal kort is voor iedereen die de Bijbel ooit een keertje wilde lezen maar geen zin of tijd had. En voor iedereen die hem wel gelezen heeft en die gewoon wil kijken of Remco Veldhuis het allemaal een beetje begrepen heeft... Maar let op: Remco is geen expert. Zie hem maar een beetje als die jongen in havo 3 die Kruistocht in spijkerbroek wel gelezen heeft en iedereen mag het verslag overschrijven. Hij heeft zichzelf opgeofferd! Voor zijn generatie!

Lang verhaal kort is een bewerking van de gelijknamige theatervoorstelling die Remco Veldhuis speelde in het seizoen 2016-2017. Veldhuis nam voor dit project Emmy-winnaar en bijbelkenner Maarten van Voornveld in de arm.

Vuurbaak, 2017, pap, 120 pp, € 12.50, 9789492688002
winkelwagen