B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.8 Bijbelvertalen

Kijken in een wazige spiegel. Werkboek bij de Nieuwe Bijbelvertaling
van 19.95 voor 12.50

Dit boek wil docenten en catecheten helpen in het voorbereiden van een groepsgesprek over De Nieuwe Bijbelvertaling (2004). De uitgave is ook geschikt als nadere kennismaking met De Nieuwe Bijbelvertaling en met de achtergronden en werkwijze van dit grote vertaalproject.

NBG, 2005, pap, 88 pp, € 12.50, 9789061268666
winkelwagen
Buitenwerf, R.
Klare taal. Een eigentijdse inleiding op het lezen van de Bijbel
Simon heeft pech in de liefde. Hij valt op verkeerde vrouwen. Voor een Israeliet was een Filistijnse vrouw een foute vrouw. Simson trouwt zo'n Filistijnse vrouw, en jawel, zij bedriegt hem. Ze gaat niet vreemd, maar ze verraadt de geheimen die ze samen delen.

Reizen, zwangerschap en de liefde - je kunt erover lezen in glossy tijdschriften, maar ook in een eeuwenoud boek: de Bijbel. Wat horen we in de Bijbel over de mensen van toen? Hoe leefden ze?

In bijna elk bijbelboek speelt God een hoofdrol, maar niet steeds op dezelfde manier. Hoe zit dat precies? Aan de hand van dit soort vragen wordt de lezer van Klare taal door de Bijbel heengeleid.

Rieuwerd Buitenwerf heeft zestig verhalen en gedichten in heldere taal toegelicht. Hij bespreekt niet alleen mooie en bekende teksten , maar ook vreemde verhalen over geweld, vrouwen en seksualiteit.

Klare taal sluit af met een hoofdstuk over boeken die niet in de Bijbel terechtgekomen zijn, zoals het Judasevangelie en de Zoon van God-tekst uit Qumran. Rieuwerd Buitenwerf is bijbelwetenschapper en hoofd van de afdeling Vertalen en Uitgeven van het Nederlands Bijbelgenootschap.

NBG, 2007, pap, 128 pp, € 14.95, 9789061269915
winkelwagen
   
Buitenwerf, R., J. van Dorp & C. Cerheul
Lucht en Leegte. Columns over de Nieuwe Bijbelvertaling
NBG, 2004, pap, 142p, € 12.95, 9789061268994
winkelwagen
Buitenwerf, R. J.W. Henten & N.de Jong-van den Berg
Ambacht en Wetenschap. Elf wetenschappers over de nieuwe Bijbelvertaling
Jongbloed, 2006, pap, 186 pp, € 14.95, 9789061268864
winkelwagen
Deurloo, Karel & Nico ter Linden
Het luistert nauw: De Nieuwe Bijbelvertaling nader bekeken
Zul je altijd zien, verschijnt er na jaren toegewijde arbeid van zeer deskundige vertalers, bijgestaan door neerlandici en literatoren, een Nieuwe Bijbelvertaling die dat aloude document toegankelijk maakt voor mensen van nu, en er staan weer zure lieden langs de kant te roepen dat die vertaling niet deugt. Het spijt de auteurs van dit boekje oprecht, maar zij vinden inderdaad dat die vertaling niet betrouwbaar is en zij hopen in dit boekje te laten zien waarom. Een goede bijbelvertaling laat in zo eenvoudig en helder mogelijk Nederlands zien wat er in het Hebreeuwse en Griekse origineel staat. Wie die twee talen niet kent moet er op kunnen vertrouwen dat aan de schrijvers van weleer recht wordt gedaan. Aan de hand van vele voorbeelden wil dit boekje laten zien dat de NBV de lezers en hoorders van nu de toegang tot de oude teksten helaas in veel gevallen eerder belemmert dan ontsluit. Over enige tijd moeten de kerken besluiten of zij deze NBV officieel als bijbel voor op de kansel en in het leerhuis willen invoeren. Dit boekje wil hen helpen zich daartoe een oordeel te vormen.
Van Gennep, 2008, pap, 282 pp, € 17.90, 9789055159086
winkelwagen
Dorp, Jaap van, Tineke Drieenhuizen (red)
Heilige tekst in onze taal. Bijbelvertalen voor gereformeerd Nederland
Welke eisen stelt de gereformeerde traditie aan bijbelvertalingen? En zijn die eisen te realiseren binnen een interconfessionele bijbelvertaling? Diverse auteurs gaan in op deze vragen, naar aanleiding van het verschijnen van nieuwe bijbeluitgaven als De Nieuwe Bijbelvertaling, de Herziene Statenvertaling en de Naardense Bijbel. Aan elk van deze vertalingen liggen vertaalbeslissingen ten grondslag. In dit boek worden niet alleen de verschillende vertaalprincipes besproken, maar ook de overtuigingen die schuil gaan achter de vertalingen. Heilige tekst in onze taal bevat voordrachten die gehouden zijn tijdens het symposium 'Bijbelvertalen voor gereformeerd Nederland' aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, aangevuld met een viertal artikelen als bijdrage aan de vertaaldiscussie.

Het boek is opgedragen aan drs. R.A. Scholma, project-manager van De Nieuwe Bijbelvertaling, ter gelegenheid van zijn afscheid van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Deze uitgave bevat bijdragen van dr. A.J. van den Berg, dr. G. van den Brink, dr. J. van Dorp, drs. A.M. Drieeuizen, ds. J. Groenleer, prof.dr. P.H.R. van Houwelingen, dr. M.H. de Lang, dr. Th.A.W. van der Louw, prof.dr. M.J. Paul en prof. dr. E. Talstra.

NBG, 2006, pap, 175 pp, € 9.95, 9789061269687
winkelwagen
Gillaerts, Paul (red.)
Boanerges. Beschouwingen over Bijbel(vertaling) en retorica
In Marcus 3:17 krijgen de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, van Jezus de bijnaam Boanerges. Het woord zou teruggaan op het Aramese 'bene rigza', met de betekenis 'zonen van opwinding'. Ze zouden die bijnaam om hun onstuimig karakter hebben gekregen.

'Donderzonen' zoals de Willibrord vertaalt, staat niet in Van Dale, 'donderpreken' wel. Dergelijke donderpreken zijn immers een bekend, maar nu vrijwel verlaten genre uit de homiletische traditie van de kerk. Die gewijde welsprekendheid ('eloquentia sacra') heeft niet alleen de klassieke retorica bewaard, maar beschouwde de bijbel zelf als een retorisch boek.

Zowel aan de preek als aan de welsprekendheid van de bijbel zelf, al of niet in vertaling, wordt in dit boek aandacht besteed. Het boek vormt het laatste deel van een trilogie over het vertalen van de bijbel. In Effata (2000) ging het over de relatie tussen bijbel, vertaling en stijl; in Talita koem (2002) stond het genrebegrip centraal. Met Boanerges komt de retoriek aan bod. Zoals in de vorige delen zijn de meeste medewerkers op een of andere manier betrokken bij de Nieuwe Bijbelvertaling die in 2004 het licht ziet. Sommige bijdragen zijn dan ook te lezen als een eerste commentaar op die nieuwe vertaling.

Het boek is zoals de vorige bedoeld voor aankomende vertalers en voor al wie, theologisch of vertaalwetenschappelijk, geinteresseerd is in de bijbel.

Acco, 2004, pap, 175 pp, € 21.00, 9789033456312
winkelwagen
Gillaerts, Paul (red)
De Bijbel in de Lage Landen, 11 eeuwen van vertalen
Deze uitgave bevat een nagenoeg volledige beschrijving van het vertalen van de Bijbel in de Lage Landen (Nederland en Vlaanderen) van de Middeleeuwen tot op heden en de invloed daarvan op ontwikkeling van de Nederlandse Taal.
Jongbloed, 2015, geb, 800 pp, € 49.95, 9789085250395
winkelwagen
   
Heusden, Ph.L. van, F.J. Hoogewoud, K. Verdegaal (red.)
Beter meer dan een... de bijbel in het Nederlands
KBS, 2009, pap, 192 pp, € 19.50, 9789061731528
winkelwagen
Jong, Matthijs de
Hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal? Uitgangspunten, keuzes en dilemma's
Aan de verschijning van de Bijbel in Gewone Taal gaan jaren van vertaalwerk vooraf. Deze uitgave verschaft een verantwoording van de methode die hierbij gehanteerd is, voor wie persoonlijk of beroepshalve geinteresseerd is in de achtergronden ervan.
Jongbloed, 2014, geb, 190 pp, € 14.95, 9789089120847
winkelwagen
Lambrecht, Jan, s.j.
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), brontekstgetrouw? 25 Steekproeven
Halewijn, 2005, pap, 183 pp, € 14.50, 9789061738091
winkelwagen
Noordegraaf, A., G. Kwakkel, S. Paas, H.G.L. Peels & A.W. Zwiep (red.)
Woordenboek voor bijbellezers
De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Toch valt het niet altijd mee om de betekenis van een bijbelgedeelte goed te verstaan: zowel de moderne seculiere cultuur als een ingesleten godsdienstige gewoonte kunnen je in de weg zitten om de betekenis van de bijbelse boodschap te begrijpen. Het Woordenboek voor bijbellezers wil daarom de betekenis van woorden en begrippen uit de christelijke geloofstaal in de het licht van Oude en Nieuwe Testament verhelderen. Zo krijgt de bijbellezer een hulpmiddel om de relevantie van deze woorden - bijvoorbeeld almacht, dood, kruis, gebed, engel, hel, openbaring - (opnieuw) te kunnen scherpstellen.

Per kernwoord wordt aangegeven welke plaats dit woord in onze cultuur- en geloofstaal heeft gekregen, wat de bijbelse grondwoorden zijn, en hoe dit woord in de bijbel bedoeld is. Het boek bevat tevens een handzaam register met verwijzingen naar verwante begrippen en een lijst met de woorden die in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV-2004) gebruikt worden. Deze uitgave is bedoeld voor bijbellezers - zowel theologen als niet-theologen - en geinteresseerden in de taal en cultuur van de Bijbel. Het is zowel een toegankelijke hulp bij het persoonlijk bijbellezen als een gedegen naslagwerk bij de voorbereiding van een bijbelstudie- of cursusavond, meditatie, preek, vergaderopening, catechese- of godsdienstles.

Boekencentrum, 2005, pap, 800 pp, € 47.50, 9789023920489
winkelwagen
   
Stine, P.C.
Let the Words be Written. The Lasting Influence of Eugene A. Nida
Pick up nearly any English Bible today, and you have already encountered Eugene A. Nida - his influence is that widespread. Nida's dynamic-equivalence approach to Bible translation helped to shape the Good News Bible, the Contemporary English Version, the New International Version, and the New Jerusalem Bible. In addition, Nida's longtime work with the American Bible Society and collaboration with the United Bible Societies spread his theories and methods around the world. Drawing on archival records and interviews with those who know Nida best, Let the Words Be Written examines and assesses the ongoing influence of this scholar of wide-ranging abilities and boundless energy. Bible translators, students and scholars of translation theory or cross-cultural studies, and general readers with an interest in the Bible will find this volume both accessible and enlightening.
Brill, 2005, geb, 212 pp, € 97.50, 9789004130937
winkelwagen
   
Tomson, P.J. (hoofdred)
Analecta Bruxellensia 10, dossier1: Bijbelvertalen voor de 21-e eeuw, dossier 2: The Graeco-Semitic Vocabulary of the New Testament
Analecta Bruxellensia 10, Jaarboek van de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel, De Jonge, 2005, pap, 116 pp, € 15.00
winkelwagen
Willigenburg, Theo van, Joep Dubbink
Van aanschijn tot zaaizaad. In gesprek met de vertaler van de Naardense Bijbel
De Naardense Bijbel is een bijzondere en veelgeprezen bijbelvertaling: nog dichter bij de grondtekst dan de Statenvertaling, met lijfelijk taalgebruik (rivieren hebben lippen, tempels hebben heupen), met Judeeers in plaats van joden en met een andere volgorde van bijbelboeken. Een vertaalrevolutie! In dit boek geeft de vertaler helder antwoord op vele vragen. Ook met een kritische beschouwing over de Naardense Bijbel door prof. Joep Dubbink.
Skandalon, 2007, pap, 95 pp, € 12.50, 9789076564449
winkelwagen