B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.4.3.13 Petrus

Achtemeier, Paul J.
1 Peter: A Commentary on First Peter
This commentary, the fruit of years of research, is a gold-mine for clergy and an indispensable resource for students and scholars. Achtemeier brings to this text his characteristic mastery of scholarship, theological insight and balanced judgment.

For the complete Hermeneia series see this link

Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, Augsburg Fortress, 1996, geb, 464 pp, € 51.00, 9780800660307
winkelwagen
Brox, Norbert
Der erste Petrusbrief EKK 21
Der erste Petrusbrief will von Petrus geschrieben sein und zeigt gleichzeitig eine deutlich paulinische Theologie. Aus diesem Sachverhalt sind viele Ruckschlusse gezogen worden auf das historische Verhaltnis des Petrus zu Paulus, auf die angebliche Ablosung eines paulinischen Urchristentums durch ein petrinisches bzw. auf eine Harmonisierung beider und auf die Rolle des Petrus im Urchristentum generell.

Der vorliegende Kommentar differenziert: Die paulinische Uberlieferung in diesem pseudepigraphischen Brief ist nicht der einzige und exklusive Traditionsstrom, aus dem seine Theologie lebt. Der Brief ist reprasentativ fur die Reichhaltigkeit und Vielschichtigkeit der urchristlichen Predigt des ausgehenden 1. Jh.s. Und vor allem ist er vom Inhalt her ganz ungeeignet, solche weittragenden Informationen uber die Urchristentumsgeschichte zu liefern, denn er thematisiert keine paulinisch-petrinische Differenz oder Harmonie.

Der Kommentar konzentriert sich darum auf das tatsachliche (nicht hypothetische) Reservoir des Briefes an Aussagen, die in ihrem Thema sehr schlicht, in ihrer Ausfuhrung sehr vielfaltig und in ihrem Anspruch ungemein hoch sind.

Voor de complete EKK lijst ( 33 dln, alfabetisch gerangschikt op auteur) klik hier

Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 21, Patmos, 1994, VIII,280 pp, pap, € 51.00, 9783545231153
winkelwagen
Cassidy, R.J.
Four Times Peter. Portrayals of Peter in the Four Gospels and at Philippi
Interfaces, Glazier, 2007, pap, 159 pp, € 15.95, 9780814651780
winkelwagen
Chatelion Counet, Patrick
De brieven van Petrus (1 & 2 Petrus) en Judas
De brieven van Petrus en Judas behoren tot de meest raadselachtige geschriften van het Nieuwe Testament. Niemand weet wanneer of door wie ze geschreven zijn. De brieven lijken met elkaar in verband te staan: de tweede Petrusbrief noemt de eerste, en de brief van Judas lijkt er weer een samenvatting van, maar kan ook, omgekeerd, als bronnenmateriaal hebben gediend.

Het meest raadselachtig is hun inhoud. Ze staan alle drie in het teken van het einde der tijden.Elk op hun eigen wijze geven ze voorstellingen van 'de laatste dagen'en roepen zij mensen op hun leven naar die eindtijdverwachting in te richten. Hun eenheid is het sterkst in de wijze waarop zij de continuiteit van de traditie rond Jezus Christus waarborgen.

Patrick Chatelion Counet laat zien dat de brieven in een samenhang staan en heel goed binnen dezelfde kring of gemeenschap van schrijvers kunnen zijn ontstaan, namelijk de Petrinische school.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS/VBS, 2006, pap, 151 pp, € 15.00, 9789061738381
winkelwagen
Davids, P.H.
The First Epistle of Peter
Peter David's study on I Peter is part of The New International Commentary on the New Testament. Prepared by some of the world's leading scholars, the series provides an exposition of the New Testament books that is thorough and fully abreast of modern scholarship yet faithful to the Scriptures as the infallible Word of God.

For the complete list, by author, see this link.

New International Commentary on the New Testament (NICNT), Eerdmans Publishing, 1990, geb, 277 pp, € 37.95, 9780802825162
winkelwagen
Donelson, L. R.
I & II Peter and Jude. A Commentary
The New Testament Library, Westminster John Knox Press, 2010, pap, 301 pp, € 45.95, 9780664221386
winkelwagen
Gonzalez, C.
1 & 2 Peter and Jude
Belief. A Theological Commentary on the Bible, Westminster John Knox Press, 2011, geb, 242 pp, € 32.95, 9780664232023
winkelwagen
Green, J.B.
1 Peter
Even though the letter of 1 Peter has sometimes been overshadowed by Paul's many New Testament letters, it is nonetheless distinctive for the clarity with which it presents the Christian message. In this volume Joel Green offers a clear paragraph-by-paragraph analysis of 1 Peter and, even more, unpacks the letter's theology in ways that go beyond the typical modern commentary.

Following Green's paragraph-by-paragraph commentary is an extended discussion of the "theological horizons" of 1 Peter. Throughout his study Green brings the message of 1 Peter into conversation with Christian theologians -- ancient and contemporary -- so that the challenge of this letter for Christian faithfulness can be heard more clearly today.

The Two Horizons New Testament Commentary, Eerdmans, pap, 325 pp, € 22.95, 9780802825537
winkelwagen
   
Harink, D.
1 & 2 Peter
B2089
SCM Theological Commentary on the Bible, SCM Press, 2009, geb, 203 pp, € 27.50, 9780334043287
winkelwagen
Harrington, D.J., sj & Senior, D.P. cp
1 Peter and Jude and 2 Peter
See the complete list (by author) by clicking on this link
Sacra Pagina Series 15, Michael Glazier Liturgical Press, 2003, geb, 315 pp, € 38.95, 9780814658178
winkelwagen
Harrington, D.J., sj & Senior, D.P. cp
1 Peter and Jude and 2 Peter
See the complete list (by author) by clicking on this link
Sacra Pagina Series 15, Michael Glazier Liturgical Press, 2008, pap, 315 pp, € 29.95, 9780814659762
winkelwagen
Hengel, M.
Saint Peter. The Underestimated Apostle
Eerdmans, 2010, pap, 161 pp, € 17.95, 9780802827180
winkelwagen
   
Horrell, D.G.
1 Peter
New Testament Guides, Continuum, 2008, geb, 136 pp, € 64.25, 9780567031686
winkelwagen
   
Horrell, D.G.
1 Peter
New Testament Guides, Continuum, 2008, pap, 136 pp, € 22.75, 9780567031693
winkelwagen
Houwelingen, P.H.R.
1 Petrus. Rondzendbrief uit Babylon
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 1991, geb, 205 pp, € 29.95, 9789024260928
winkelwagen
Houwelingen, P.H.R.
2 Petrus en Judas. Testament in tweevoud
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 1993, geb, 176 pp, € 29.90, 9789024260041
winkelwagen
Kampen-Boot, N.
1 Petrus. Vreemdeling ver van huis
Serie Luisterend Leven, Boekencentrum, 2007, pap, 94 pp, € 10.00, 9789023921905
winkelwagen
Skaggs, R.
The Pentecostal Commentary on 1 Peter, 2 Peter, Jude
The Pentecostal Commentary New Testament, T&T Clark, 2004, pap, 176 pp, € 31.80, 9780826465702
winkelwagen