B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.4.1.2 Marcus

Ahearne-Kroll, S.P.
The Psalms of Lament in Mark`s Passion. Jesus Davidic Suffering
By order
Society for New testament Studies Monograph Series 142,, Cambridge UP, 2007, geb, € 79.95, 9780521881913
winkelwagen
Black, C.C.
Mark
Abingdon New Testament Commentaries, Abingdon Press, 2011, pap, 406 pp, € 26.95, 9780687058419
winkelwagen
Bolt, P.G.
Jesus` Defeat of Death. Persuading Marks Early Readers
Society for New Testament Studies Monograph Series 125, Cambridge, 2003, geb, 360pp, € 92.50, 9780521830362
winkelwagen
Bruggen, J. van
Marcus. Het evangelie volgens Petrus
Het evangelie naar Marcus was lange tijd het stiefkind onder de evangelien. Klein in de schaduw van Matteus en Lucas. Tegenwoordig lijkt het juist helemaal centraal te staan. Door velen nu beschouwd als het oudste evangelie, bron voor de anderen. Maar is het soms ook zelf weer afhankelijk van oudere bronnen? In deze commentaar op Marcus staat het boek zelf centraal. Volgens oude traditie geschreven door Marcus. Als samenvatting van wat Petrus vertelde over Jezus. Eigenlijk dus het evangelie volgens Petrus.

Een evangelie uit de eerste hand en daarom boeiend! Deze vijfde, herziene druk betrekt ook meer recente Nederlandse bijbelvertalingen bij de bespreking van de tekst.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 1988, geb, 436 pp, € 49.99, 9789024207787
winkelwagen
Byrne, B.
A Costly Freedom. A Theological Reading of Marks Gospel
Liturgical Press, 2008, pap, 283 pp, € 24.25, 9780814618561
winkelwagen
   
Carey, H. J.
Jesus Cry From the Cross. Towards a First-Century Understanding of the Intertextual Relationship between Psalm 22 and the Narrative of Mark`s Gospel
Library of New Testament Studies, 398, Continuum, 2009, geb, 221 pp, € 85.90, 9780567018588
winkelwagen
Clifton Black, C.
The Discples According to Mark. Markan Redaction in Current Debate
Redaction criticism attempts to identify biblical authors' theological interests by examining their adaptation of sources. Focusing on representative studies of Jesus' disciples in the Gospel of Mark, this pioneering book by C. Clifton Black has become the standard evaluation of that method's exegetical reliability.Comprehensively reviewing recent scholarship, Black identifies three distinctive types of redaction criticism in Markan interpretation. He demonstrates that diverse redaction-critical interpretations of the disciples in Mark have bolstered rather than controlled scholarly presuppositions to a degree that impugns the method's reliability for interpreting Mark. The book concludes by assessing redaction criticism's usefulness and offering a more balanced approach to Mark's interpretation.This second edition includes a substantial, detailed afterword that revisits the book's primary issues, converses with its critics, and provides an update of Markan scholarship over the past twenty-five years.
Eerdmans, 2012, pap, 403 pp, € 39.50, 9780802827982
winkelwagen
Collins, Adela Yarbro
Mark
Professor Adela Yarbro Collins brings to bear on the text of the first Gospel the latest historical-critical perspectives, providing a full treatment of such controversial issues as the relationship of canonical Mark to the "Secret Gospel of Mark" and the text of the Gospel, including its longer endings. She situates the Gospel, with its enigmatic portrait of the misunderstood Messiah, in the context of Jewish and Greco-Roman literature of the first century. Her comments draw on her profound knowledge of apocalyptic literature as well as on the traditions of popular biography in the Greco-Roman world to illuminate the overall literary form of the Gospel. The commentary also introduces an impressive store of data on the language and style of Mark, illustrated from papyrological and epigraphical sources. Collins is in constructive dialogue with the wide range of scholarship on Mark that has been produced in the twentieth century. Her work will be foundational for Markan scholarship in the first half of the twenty-first century.

For the complete Hermeneia series see this link

Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, Fortress, 2007, geb, 894 pp, € 82.50, 9780800660789
winkelwagen
Courtz, H. & R. Eikeboom
Marcus, de evangelist
Met hoorcollege op CD
Damon, 2006, geb, 231 pp, € 29.90, 9789055736652
winkelwagen
Dart, John
Decoding Mark
Continuum, 2003, pap, 213 pp, € 29.95, 9780826418531
winkelwagen
Dart, John
Decoding Mark
Trinity Press, 2003, geb, 213 pp, € 33.95, 9781563383748
winkelwagen
Donahue, J.R. (S.J.)
The Gospel of Mark
See the complete list (by author) by clicking on this link
Sacra Pagina Series 2, Liturgical Press, 2002, pap, 491 pp, € 29.95, 9780814659656
winkelwagen
Donahue, J.R. (S.J.)
The Gospel of Mark
See the complete list (by author) by clicking on this link
Sacra Pagina Series 2, Michael Glazier Liturgical Press, 2002, geb, 491 pp, € 47.95, 9780814658048
winkelwagen
   
Driggers, I.B.
Following God Through Mark. Theological Tensions in the Second Gospel
By Order
WJK, 2007, pap, 142 pp, € 24.00, 9780664230951
winkelwagen
Dschulnigg, Peter
Das Markusevangelium
Neben den Schwerpunkten der Reihe insgesamt (judisch-christlicher Dialog, feministische Exegese, neutestamentliche Sozialgeschichte) setzt der Kommentar eigene Akzente durch die eingehende Behandlung der Form-, Gattungs- und Redaktionskritik aller Perikopen. Vor der Einzelkommentierung wird ein Uberblick uber die Entstehungsverhaltnisse des Markusevangeliums geboten, wobei Einleitungs- und theologische Fragen zur ganzen Schrift erortert werden. Die Schonheit der Gestalt der Einzeltexte wird ebenso sichtbar wie die Geschlossenheit des gesamten kanonischen Werkes, das Vorbild der anderen Evangelien mit je eigenem Profil und Ausrichtung wurde.
Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Kohlhammer, 2007, geb, 430 pp, € 41.00, 9783170197701
winkelwagen
Duran, N. W., T. Okure & D. M. Patte (eds.)
Mark
Van 41.95 voor 32.50

Like Genesis, the new volume in the Texts @ Contexts series presents cutting-edge scholarship on select books of the Bible from authors from a rich array of social, cultural, and ethnic locations, all participants in the Society of Biblical Literatures Contextual Biblical Interpretation Section. Mark foregrounds cross-cultural readings of family and class, the sacred and demonic realms, boundaries and ethnicity, and the nature of divine power, offering stimulating insights for students and scholars of the New Testament and of biblical interpretation.

Texts and Contexts, Augsburg Fortress, 2010, geb, 236 pp, € 32.50, 9780800659981
winkelwagen
Gnilka, J.
Das Evangelium nach Markus EKK 2/1 Mk 1,1-8,26
UITVERKOCHT, herdruk onbekend, maar vervangen door deze Studienausgabe.

Voor de complete EKK lijst ( 33 dln, alfabetisch gerangschikt op auteur) klik hier

Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 2/1, Neukirchener, 1998, 316 pp., pap, € 49.90, 9783788705763
winkelwagen
Gnilka, J.
Das Evangelium nach Markus EKK 2/2 Mk 8,27-16,20
UITVERKOCHT, herdruk onbekend, maar vervangen door deze Studienausgabe.

Voor de complete EKK lijst ( 33 dln, alfabetisch gerangschikt op auteur) klik hier

Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 2/2, Neukirchener, 1999, 364 pp., pap, € 53.00, 9783788705916
winkelwagen
Gnilka, Joachim
Das Evangelium nach Markus. EKK 2 Studienausgabe
Nicht Lieferbar - Termin unbestimmt

Joachim Gnilka setzt drei Schwerpunkte: Er informiert grundlich uber den heutigen Stand der Forschung, er erschliesst den Text im Hinblick auf seine Entstehung und legt seine Aussageabsicht verstandlich dar und zeigt die Wirkungsgeschichte des Evangeliums und einzelner Stellen in den wichtigsten Etappen auf.

In funfzehn Exkursen behandelt Gnilka Einzelthemen, die im Hinblick auf die gesamte neutestamentliche Theologie von Interesse sind.

Voor de complete EKK lijst ( 33 dln, alfabetisch gerangschikt op auteur) klik hier

Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament Studienausgabe EKK 2, Patmos, 2008, pap, 680 pp, € 42.50, 9783491520080
winkelwagen
Groeneveld, Alida, Rene van der Rijst, Stephan de Jong (red)
Doorns Evangelie, Marcus opnieuw
Heeft het goede nieuws van gisteren vandaag nog iets te zeggen? In Doorns evangelie onder redactie van Alida Groeneveld, Stephan de Jong en Rene van de Rijst staat het evangelie van Marcus centraal. Moderne theologen schrijven over het oudste evangelie.

De verhalen over Jezus zijn soms ontroerend mooi, vaak vreemd en niet zelden onbegrijpelijk. In 52 korte hoofdstukken lezen 21 predikanten van Op Goed Gerucht (PKN) het oudste evangelie, dat van Marcus, opnieuw. Elk hoofdstuk in Doorns evangelie bevat twee commentaren: een bondige uitleg en een levenskunstige interpretatie met af en toe een knipoog. Eerder verschenen Doornse Catechismus en Doornse Levenskunst.

Kok, 2014, pap, 175 pp, € 14.99, 9789043522779
winkelwagen
Hanhart, Karel
De tragedie voorbij, het subversieve evangelie van Marcus na de verwoesting van Jeruzalem
Het evangelie van Marcus is een reflectie op de desolate omstandigheden waarin het volk van Juda verkeert na de catastrofe van het jaar 70: het geliefde Jeruzalem is door de Romeinen verwoest, haar tempel is met de grond gelijk gemaakt. De Messias is niet gekomen, integendeel. Geen sprankje hoop meer. Dit is het einde. Wat nu?

Op die vraag probeert Johannes Marcus een antwoord te geven: wat nu? Deels in geheimtaal componeert hij een verhaal over Jezus' woorden en werken, en giet dat in de bijpassende vorm van een Griekse tragedie, zoals die toentertijd in theaters overal in het imperium werden opgevoerd. Dat verhaal noemt hij evangelie, 'goed nieuws', een term uit Jesaja en geliefd bij Paulus. Uitdagend en niet zonder ironie kiest Marcus dit woord, dat ook gebruikt wordt in de keizercultus. Maar nu eens geen 'goed nieuws' over de veldslag van de keizer, die geldt als Gods zoon, maar...'evangelie van Jezus Christus'.

In De tragedie voorbij laat Karel Hanhart de ware aard van dit Marcusevangelie zien en ontcijfert hij de geheimtaal van deze joodse vertellingen, midrasjim.

Skandalon, 2013, pap, 656 pp, € 39.95, 9789490708580
winkelwagen
   
Hatina, T.R. (ed.)
Biblical Interpretation in Early Christian Gospels, Volume 1, the Gospel of Mark
BY ORDER
Library of Biblical Studies 304, T&T Clark, 2006, geb, 204 pp, € 97.50, 0567080676 / 9780567080677
winkelwagen
Horsley, Richard A., Jonathan A. Draper, John Miles Foley (eds.)
Performing the Gospel. Orality, Memory, and Mark
Fortress Press, 2008/2011, pap, 239 pp, € 23.50, 9780800698317
winkelwagen
Joy, C.I.David
Mark and Its Subalterns: A Hermeneutical Paradigm for a Postcolonial Context
This book offers a fresh appraisal of the identity and involvement of the subalterns in Mark, arguing that the presence of the subalterns in Mark is a possible hermeneutical tool for re-reading the Bible in a postcolonial context like India. Part I - Hermeneutics: General Methodological Considerations paves the way for a creative discussion on Mark and its interpreters in the rest of the study by looking at the issue of the spread of Christianity and missionary attempts at biblical interpretations that did not take the life of the natives into account. Many insights from the postcolonial situation can be found in the contextual interpretations such as liberation, feminist, postcolonial feminist and subaltern. Part II - Mark: Context and Interpretation considers colonial rule in Palestine and examines some Markan texts showing the potential role of the subalterns. It is argued that due to colonial rule, the native people suffered in terms of their identity, religion and culture. There was conflict between Galilee and Jerusalem mainly on religious issues. The victims of domination were the poor peasants and the artisans in Galilee. A dialogue and interaction with the Markan milieu was possible in the research and so the marginal and subaltern groups were effectively understood by exegeting Mark 10:17-31, 7:24-30 and 5:1-20 and showing the postcolonial issues such as the poor and their representation, gender, race, hybridity, class, nationalism, and purity respectively. The subalterns were mainly associated with movements of resistance in Palestine. The Markan proclamation of solidarity with those subalterns is significant. The general conclusion presents the implications of this interpretation for a hermeneutical paradigm for a postcolonial context.
Equinox, 2008, pap, 222 pp, € 36.00, 9781845533281
winkelwagen
   
Juel, D.H.
The Gospel of Mark
By Order
Interpreting Biblical Texts Series, Abingdon Press, 1999, pap, 200 pp, € 23.50, 0687008492
winkelwagen
Klaiber, Walter
Das Markusevangelium. Die Botschaft des Neuen Testaments
Wer war Jesus von Nazareth? Und wer ist Jesus Christus? Der Evangelist Markus war der erste, der diese Fragen mit einer Erzahlung vom Wirken und Sterben Jesu beantwortet hat. Er sammelte einzelne Geschichten, Worte und Gleichnisse Jesu und stellte sie in den Rahmen des Wirkens Jesu in Galilaa und seines Weges von dort nach Jerusalem bis zum Tod am Kreuz und dem leeren Grab Jesu. Der Kommentar zeigt, wie Markus die einzelnen Geschichten und das Ganze des Weges Jesu zu einem Gesamtbild von Gottes Handeln in Jesus zusammenfugt, das von bleibender Bedeutung ist.
Neukirchener, 2010, pap, 352 pp, € 24.50, 9783788724542
winkelwagen
Lane, W.L.
The Gospel of Mark

For the complete list, by author, see this link.

New International Commentary on the New Testament (NICNT), Eerdmans Publishing, 1995, geb, 652 pp, € 46.50, 9780802825025
winkelwagen
   
Levine, A.-J. (ed.)
A Feminist Companion to Mark
Feminist Companion to the NT and Early Christian Writings Series 2, Sheffield AP, 2001, pap, 261 pp, € 33.50, 1841271942
winkelwagen
   
Malbon, E. Struthers
Marks Jesus: Characterization as Narrative Christology
B2144
Balyor UP, 2009, geb, 286 pp, € 36.00, 9781602582477
winkelwagen
   
Maloney, E.C.
Jesus` Urgent Message for Today : The Kingdom of God in Mark’s Gospel
Continuum, 2004, pap, 150 pp, € 22.00, 0826416047
winkelwagen
Marcus, J.
Mark 1-8
Anchor Yale Bible Library 27, Yale UP, 2005, pap, 569pp, € 59.95, 9780300139792
winkelwagen
Marcus, J.,
Mark 8 - 16
In the final nine chapters of the "Gospel of Mark", Jesus increasingly struggles with his disciples' incomprehension of his unique concept of suffering messiahship and with the opposition of the religious leaders of his day. "The Gospel" recounts the events that led to Jesus' arrest, trial, and crucifixion by the Roman authorities, concluding with an enigmatic ending in which Jesus' resurrection is announced but not displayed.In this volume, New Testament scholar Joel Marcus offers a new translation of "Mark 8-16" as well as extensive commentary and notes. He situates the narrative within the context of first-century Palestine and the larger Graeco-Roman world; within the political context of the Jewish revolt against the Romans (66-73 C.E.); and, within the religious context of the early church's sometimes rancorous engagement with Judaism, pagan religion, and its own internal problems. For religious scholars, pastors, and interested lay people alike, the book provides an accessible and enlightening window on the second of the canonical Gospels.
Anchor Yale Bible Library 27A, Yale UP, 2009, geb, 1182, € 102.95, 9780300141160
winkelwagen
   
Miller, S.
Woman in Marks Gospel
by order
Journal for the Studies of The New Testament Series 259, T & T Clark, 2004, pap, 228 pp, € 41.30, 0567080633
winkelwagen
Mitchell, J.L.
Beyond Fear and Silence. A Feminist-Literary Reading of Mark.
Continuum, 2001, pap, 152 pp, € 24.60, 9780826413543
winkelwagen
   
Moeser, M.C.
The Anecdote in Mark, The Classical World and the Rabbis
JSNTS 227, Sheffield AP, 2002, geb, 288 pp, € 95.35
winkelwagen
   
Neville, D.
Marks Gospel. Prior or Posterior? A Reappraisal of the Phenomenon of Order
by order
Series: Journal for the Study of the New Testament, 222, Sheffield Academic, 2002, geb, 388 pp, € 112.35, 1841272655
winkelwagen
Patella, M.
Lord of the Cosmos. Mithras, Paul, and the Gospel of Mark
In Lord of the Cosmos, Patella demonstrates the ways in which the Roman Imperial religion imbues Paul's letter and subsequently Mark's Gospel. Mark resonated in the imperial capital and beyond because of its inherent participationist theology, a theology probably augmented by Paul and possibly introduced by him. In his own writings, Paul draws from Mithraic vocabulary and symbolism. Mithraism itself functions within the cosmic framework outlined in Plato's Timaeus. Pauline theology, with its Mithraic overtones, coheres with the Markan theme of Christ's cosmic victory over Satan; Paul and Mark share a similar view of Christ's salvific act. With the Bartimaeus pericope (10:46-52), the Markan Gospel demonstrates that believers, by their call to discipleship, participate in that victory. This whole process is signaled by the baptism with its divine communication and actions of descent and ascent, a strong Pauline concept. Patella shows that the Markan presentation of Jesus' death, the climax of the narrative, brings the act of divine communication full circle. At the baptism, God communicates to creation, and with Jesus' cry from the cross, creation replies in despair. Jesus' death is not the end of the story, however. The women at the tomb realize this fact and are awestruck at its significance, which is the reason that they do not tell anyone what they have witnessed. The notice to meet Jesus in Galilee is an affirmation of the resurrection. By moving from the area of the dead, that is the tomb, to the land of the living, Galilee, Mark echoes the cosmic theology in Paul, which moves from life to death, and back to eternal life.
T & T Clark, 2006, pap, 134 pp, € 31.50, 9780567025326
winkelwagen
Placher, W.C.
Mark
Belief. A Theological Commentary on the Bible Series, WJK Press, 2010, geb, 272p, € 29.95, 9780664232092
winkelwagen
   
Rhoads, D.
Reading Mark, Engaging the Gospel
P.O.D.
Eerdmans, 2004, pap, 270 pp, € 31.50, 080063649x /9780800636494
winkelwagen
Ringleben, Joachim
Jesus, Ein Versuch zu begreifen
In engem exegetischen Anschluss an das Markusevangelium erarbeitet Joachim Ringleben ein systematisch-theologisches Verstandnis von Jesu Weg von der Taufe bis zur Passion. Dabei finden Jesu Sohnesbewusstsein, seine Reich-Gottes-Verkundigung, sein Verhaltnis zum Alten Testament, die Heilungen, sein Gebet und seine Gleichnisse sowie seine Selbstverortung zwischen Schopfung und Eschatologie besondere Berucksichtigung.

Joachim Ringleben stellt drei systematische Hauptthesen auf und stellt deren Ergebnisse dar: Jesu sprachlich vermitteltes Selbstverstandnis dient der Erschliessung seines Gottesbewusstseins und fuhrt zu einer radikalen Neufassung des uberlieferten Gottesgedankens. In der Perspektive von Gott als dem 'Gott des Sohnes' wird Gottes Verhaltnis zu diesem Menschen systematisch nachvollziehbar. Und schliesslich lasst sich Jesu Gottesverhaltnis theologisch als der Ort begreifen, an dem Gott sich selber hervorbringt und zu sich kommt.

Mohr Siebeck, 2008, pap, 680 pp, € 54.00, 9783161498329
winkelwagen
Rooze, Egbert
Marcus als tegenevangelie
Het woord evangelie is in oorsprong geen christelijk woord, maar stamt uit de kringen rondom de oppermachtige keizer van Rome: toen 100.000 mensen werden vermoord in de Joodse Oorlog, heette dat bij hen goed nieuws, dus 'evangelie'. Daarom schreef Marcus een tegenEvangelie, om die triomf van de sterkste aan te klagen, voor eeuwig ingebeiteld in de triomfboog van Titus (zie kaft boek). Marcus' boodschap staat heel bewust in de tegenbeweging. Zo is van in het begin de messiaanse beweging beschouwd: als een gevaarlijke, ondermijnende macht van al diegenen die het recht van de sterkste huldigen.

Dit 'evangelie' biedt ons een nieuw genre van literatuur: de context van de schrijver en het leven van Jezus werden met elkaar verweven en als actuele boodschap aan de toenmalige lezers aangeboden. We denken dat dit tegenEvangelie ook nu nog actueel is: het legt een verbinding tussen de messiaanse beweging toen en de tegenbeweging tegen de grootmacht

Halewijn / Skandalon, 2012/2015, pap, 180 pp, € 21.95, 9789085282389
winkelwagen
Schenke, Ludger
Das Markus-evangelium. Literarische Eigenart - Text und Kommentierung
Gut vierzig Jahre nach dem irdischen Wirken des Jesus von Nazaret erzahlt der Autor Markus die Ereignisse um Jesus nicht, um im "objektiven" Sinn Historie zu erzahlen, sondern als "fundierende Geschichte" (Jan Assmann). Als solche gibt sie Antwort auf die Frage, welche Bedeutung das einmalige Leben und Wirken des Menschen Jesus fur die Leser hat. Das was in Galilaa einstmals wie erzahlt geschehen ist, soll auch den Lesern widerfahren. Erst wenn es dazu kommt, ist das erzahlte Geschehen an sein Ziel gekommen und erneut Wirklichkeit geworden, was sich damals ereignet hat. Es geht im Markusevangelium also um Erinnerung als Vergegenwartigung. Durch die Erzahlung entsteht Jesu "Welt" neu, in die der Leser eintreten kann.

Das Markusevangelium ist als bewusst gestaltete Erzahlung voll ratselhafter Zuge aufzufassen. Den vom Erzahler vermittelten Kommunikationsvorgangen im Text ist nachzugehen und die Aufmerksamkeit auf die Kommunikation zwischen dem Text (Autor) und den Lesern zu lenken.

Kohlhammer, 2005, pap, 357 pp, € 36.50, 9783170189386
winkelwagen
   
Schreurs, Mgr. P.
Marcus aan het woord.
het evangelie als inspiratiebron voor meditatie en persoonlijk gebed
Aan het woord, deel 1, Halewijn, 1999, geb, 252 pp, € 23.50, 9073503191
winkelwagen
   
Shiner, Whitney
Proclaiming the Gospel: First-Century Performance of Mark
Trinity Press International, 2004, pap, 214 pp, € 34.50, 1563383969
winkelwagen
   
Smith, Stephen H.
A Lion with Wings. A Narrative-Critical Approach to Mark's Gospel
The Biblical Seminar 38, Sheffield Academic Press, 1996, pap, 258 pp, € 31.50, 9781850757849
winkelwagen
   
Tait, M.
Jesus, The Divine Bridegroom in Mark 2:18-22
Gregorian & Biblical Press, 2010, geb, 400 pp, € 30.00, 9788876531859
winkelwagen
Vergeer, Charles
Marcus. De man met de verminkte vingers
Wellicht het invloedrijkste Griekse geschrift ooit, dat korte verhaal over het leven en lijden van een Joodse man die zich had laten zalven tot koning. Enkele uren later al werd hij aan het kruis gehangen. Een misdadiger in Romeinse ogen, mislukt in de ogen van de meeste anderen. Maar in het voorjaar van het jaar 72 schreef een onbekende man, Marcus, in Rome over hem het verhaal dat het mogelijk maakte dat het geloof in hem zou uitgroeien tot een wereldgodsdienst. Wie was die man, waarvan we zelfs de naam niet kennen en een aantekening slechts vermeldt dat hij 'verminkte vingers' had?

In een fascinerend onderzoek legt Vergeer bloot hoe een Romeinse Jood schreef over een Jood die in opstand was gekomen tegen Rome. Wie Marcus was en in welke relatie hij stond tot Paulus. Welke geluiden en sporen van de actualiteit doordrongen in de tekst van het evangelie. Wat onder de pleister die Marcus plakt op de open wonde van het verlies van tempel en stad, nog te vinden is van het verslag over de gruwelijke en gewelddadige werkelijkheid. Het is verbazingwekkend hoeveel deze oude tekst, als hij zonder vooringenomenheid wordt geanalyseerd, prijsgeeft over de werkelijkheid.

Damon, 2010, pap, 192 pp, € 18.90, 9789055739967
winkelwagen
Wright, Tom
Marcus voor iedereen
In Engeland verschijnt al een aantal jaren een zeer toegankelijke uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de bekende nieuw-testamenticus N.T. Wright. In deze bijbeluitleg, die in Engeland veel geroemd wordt en enorm populair is, is de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling opgenomen.

De bijbelverklaring van Wright onderscheidt zich van andere uitgaven met Bijbeluitleg door gebruik van eigentijdse voorbeelden, vlot taalgebruik en een zeer aantrekkelijke prijsstelling.

De evangelist Marcus beschrijft het leven van Jezus met grote vaart. Die vaart weet Tom Wright in zijn commentaar er volledig in te houden.

N.T. (Tom) Wright (1948) is hoogleraar aan de Universiteit van St. Andrews en een van 's werelds meest vooraanstaande Nieuwtestamenticus. Eerder verschenen van hem onder meer Eenvoudig christelijk, Verrast door hoop, en Goed leven. Verder verschijnt bij Uitgeverij van Wijnen zijn serie Bijbel voor iedereen (klik hier voor de lijst), waarin inmiddels tien delen zijn uitgekomen.

Bijbel voor iedereen, Uitgeverij van Wijnen, 2011, pap, 240 pp, € 17.50, 9789051943092
winkelwagen