B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.4.1.1 Matteus

Bruggen, J. van
Matteus. Het evangelie voor Israel
Het evangelie van Jezus bracht het volk Israel op een tweesprong. Sommigen wezen Hem af, anderen aanvaardden Hem als de Messias. Matteus beschrijft in die situatie de levensgeschiedenis van Jezus. Zijn boek krijgt daardoor een bijzondere diepgang. Het is het evangelie voor Israel!

Dit commentaar op het evangelie volgens Matteus is gericht op zijn boek als geheel. Veel moderne commentaren lezen het boek door de bril van Marcus. Matteus zou Marcus bewerkt hebben voor latere lezers. Het blijkt dat dit uitgangspunt niet juist is en ook overbodig. Het boek van Matteus staat op een heel zelfstandige manier in de overleveringsgeschiedenis van het evangelie. Juist als zelfstandig document blijkt het diepzinnig.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2004, geb, 510 pp, € 49.99, 9789024208159
winkelwagen
Bruner, F.D.
Matthew. A Commentary 1: The Christbook, Matthew 1-12
Revised and expanded edition
Eerdmans, 2004, geb, 604 pp, € 51.50, 9780802811189
winkelwagen
Bruner, F.D.
Matthew. A Commentary 2: The Churchbook, Matthew 13-28
Revised and expanded edition
Eerdmans, 2004, geb, 854 pp, € 51.50, 9780802826701
winkelwagen
   
Carter, W.
Matthew and the Margins. A Socio-Political and Religious Reading
by order
Academic Paperbacks, T&T Clark, 2004, pap, 636 pp, € 49.90, 0567040615 / 9780567040619
winkelwagen
   
Carter, W.
Matthew. Storyteller, Interpreter, Evangelist
revised edition By Order
Hendrickson Publishers, 2004, pap, 287 pp, € 19.75, 1565639855 / 9781565639850
winkelwagen
Davies, W.D. & D.C Allison
Matthew. A Shorter Commentary
This work is an abbreviated version of the monumental, three-volume 'Matthew, A Critical and Exegetical Commentary' in the International Critical Commentary series (ICC). Davies and Allison's magisterial work is considered to be the standard work on Matthew and is still a best-selling title. Retaining all the important features of the ICC volumes, this Shorter Commentary includes the new translation of the Gospel as well as a condensed introduction and a summary of the main exegetical points in a non-technical verse-by-verse commentary. For those who lack the linguistic and historical grounding, or the time, to deal with the ICC volume, this shorter volume is an accessible, affordable and practical alternative.
T & T Clark, 2004, pap, 549 pp, € 51.00, 9780567082497
winkelwagen
   
Davies, W.D., D. C. Allison
Matthew vol 1, 1-7: A Commentary
International Critical Commentary, T &T Clark, 1988, geb, 778 pp, € 106.00, 9780567094810
winkelwagen
Duran, Nicole Wilkinson, James P. Grimshaw (eds)
Matthew
Matthew sheds new light from new perspectives on themes in the Gospel including community; land, labor, and Empire; children, parents, and families; health and disabilities; and border-crossings. The authors challenge us to consider how we deal with cultural distances between ourselves and these ancient writings - and between one another in the contemporary world. Like other volumes in the Texts @ Contexts series, these essays de-center the often homogeneous first-world orientation of much biblical scholarship and open up new possibilities for discovery.
Texts@Contexts, Fortress Press, 2013, geb, 350 pp, € 50.95, 9780800699345
winkelwagen
Evans, C.A.
Matthew
This book is a verse-by-verse analysis of the New Testament Gospel of Matthew. It provides a comprehensive introduction to the Gospel, which describes the world of Jesus and his first followers. This commentary explores the historical, social and religious contexts of Matthew and examines the customs, beliefs and ideas that inform the text.

Unfamiliar to many readers of the New Testament, this background will help readers fully understand the text of Matthew, which focuses on what Jesus taught and why the religious authorities in Jerusalem rejected his message and gave him up to the Roman governor for execution. This book will be an important tool for the clergy, scholars and other interested readers of Matthew.

New Cambridge Bible Commentary, Cambridge UP, 2012, pap, 543 pp, € 34.50, 9780521011068
winkelwagen
Fiedler, Peter
Das Matthausevangelium
Das Matthausevangelium spiegelt die schwierige politische, gesellschaftliche und religiose Situation im Judentum nach der Zerstorung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70. An der Restitution des Judentums sind auch judische Christus-Glaubige beteiligt, darunter die Gemeinschaft, fur die dieses Evangelium verfasst ist. Sie gehort zu einer Synagoge, in der pharisaische Schriftgelehrte den Ton angeben. Der Autor des Matthausevangeliums stimmt mit ihnen in der Tora-Auslegung uberein, setzt sich mit ihnen aber wegen ihrer Ablehnung der Christus-Botschaft polemisch auseinander.

Der Kommentar arbeitet die judische Pragung des Evangeliums heraus, die losgelost von dieser Polemik der Erneuerung des christlichen Verhaltnisses zum Judentum starke Impulse geben kann.

Prof. Dr. Peter Fiedler lehrt Katholische Theologie/Schwerpunkt Neues Testament an der Padagogischen Hochschule Freiburg

Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Kohlhammer, 2006, pap, 439 pp, € 39.50, 9783170187924
winkelwagen
France, R.T.
The Gospel of Matthew
Rather than being a "commentary on commentaries," The Gospel of Matthew is concerned throughout with what Matthew himself meant to convey about Jesus and how he set about doing so within the cultural and historical context of first-century Palestine. France frequently draws attention to the distinctive nature of the province of Galilee and the social dynamics involved when a Galilean prophet presents himself in Jerusalem as the Messiah.

The English translation at the beginning of each section is France's own, designed to provide the basis for the commentary. This adept translation uses contemporary idioms and, where necessary, gives priority to clarity over literary elegance.

Amid the wide array of Matthew commentaries available today, France's world-class stature, his clear focus on Matthew and Jesus, his careful methodology, and his user-friendly style promise to make this volume an enduring standard for years to come.

For the complete list, by author, see this link.

New International Commentary on the New Testament (NICNT), Eerdmans, 2007, geb, 1167 pp, € 60.00, 9780802825018
winkelwagen
   
Gale, A.M.
Redefining Ancient Borders. The Jewish Scribal Framework of Matthews Gospel
BY ORDER
T&T Clark International, 2005, pap, 197 pp, € 49.95, 0567025217 / 9780567025210
winkelwagen
   
Gurtner, D.M.
The Torn Veil. Matthews Exposition of the Death of Jesus
Society for New Testament Studies Monographs Series 139, Cambridge UP, 2007, geb, 297 pp, € 82.90, 9780521870641
winkelwagen
Harrington, D.J.
The Gospel of Matthew
See the complete list (by author) by clicking on this link
Sacra Pagina Series 1, Michael Glazier Liturgical Press, 2002, geb, 433 pp, € 47.95, 9780814658031
winkelwagen
Harrington, D.J.
The Gospel of Matthew
See the complete list (by author) by clicking on this link
Sacra Pagina Series 1, Michael Glazier, 2007, pap, 433 pp, € 29.95, 9780814659649
winkelwagen
   
Hatina, T.R. (ed.)
Biblical Interpretation in Early Christian Gospels, Volume 2: the Gospel of Matthew
Library of New Testament Studies, T&T Clark, 2008, geb, 225 pp, € 92.00, 9780567041944
winkelwagen
   
Hauerwas, S.
Matthew
BY ORDER
SCM Theological Commentary on the Bible, SCM Press, 2006, geb, 304 pp, € 24.90, 9780334041115
winkelwagen
   
Jackson, G.
`Have Mercy On Me`. The Story of the Canaanite Woman in Matthew 15:21-28
Journal for the Study of the New Testament Supplement Series, 228, Copenhagen International Seminar 10, Sheffield AP, 2002, geb, 197 pp, € 103.85, 9780826461483
winkelwagen
Keener, Craig S.
The Gospel of Matthew. A Socio-Rhetorical Commentary
Socio-Rhetorical Commentary Series, Eerdmans, 2009, pap, 1040 pp, € 51.00, 9780802864987
winkelwagen
LaGrand, J.
The Earliest Christian Mission to All Nations in the Light of Matthew s Gospel
Eerdmans, 1999, pap, 290 pp, € 34.25, 9780802846532
winkelwagen
   
Larroque, L.
La parabole du serviteur impitoyable en son contexte
Gregorian & Biblical Press, 2010, geb, 424 pp, € 34.00, 9788876531873
winkelwagen
   
Levine, A.-J. (ed.)
A Feminist Companion to Matthew
Feminist Companion to the NT and Early Christian Writings Series 1, Sheffield Academic Press, 2001, pap, 247 pp, € 34.50, 1841272116
winkelwagen
Loopik, Marcus van
Balk en splinter, joodse achtergronden van de Bergrede
De universele ethische orientatie van de Bergrede is algemeen bekend, maar geldt dit ook voor de joodse achtergronden? Dat kon wel eens tegenvallen. Nogal wat studies willen juist aantonen dat de Bergrede het jodendom telkens weer overstijgt.

In deze studie maakt Marcus van Loopik korte metten met deze gedachte. Hij laat overtuigend zien hoe de Bergrede schatplichtig is aan leer en leven van joodse wijzen. Hij doet dat met een verbluffende kennis van allerhande joodse bronnen: de Rollen van de Dode Zee, apocriefe literatuur en natuurlijk de oceaan van de Talmoed en de Midrasj. De auteur schroomt kritiek niet. Wat is liefde voor de vijand? Kan dat eigenlijk wel, of leidt dit tot een capitulatie voor het kwaad? Marcus van Loopik wil de Bergrede niet van haar unieke karakter beroven, maar wel een negatieve vorm van theologie bestrijden, waarin men de ethische leer van de Bergrede als lichtend voorbeeld doet afsteken tegen de donkere achtergrond van het jodendom.

Dit boek laat aan de hand van een heldere detailstudie zien hoezeer de leer van Jezus geworteld is in de lessen van de bijbelse profeten en in de rabbijnse verhalende en normerende traditie.

Mastix, 2011, geb, 360 pp, € 25.00, 9789080960107
winkelwagen
Luz, Ulrich
Das Evangelium nach Matthaeus EKK 1/1 (Mt 1,1-7,29)
Ulrich Luz hat den 1985 erschienenen Matthauskommentar vollig uberarbeitet.

Voor de complete EKK lijst ( 33 dln, alfabetisch gerangschikt op auteur) klik hier

Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 1/1, Patmos, 1985/2002, pap, 553pp, € 89.00, 9783545231351
winkelwagen
Luz, Ulrich
Das Evangelium nach Matthaeus EKK 1/2 (Mt 8-17)
Der zweite Band des inzwischen international bekannten Kommentars zum Matthausevangelium fuhrt die Kommentierung bis zum Kapitel 17 weiter. Schwerpunkte sind die Wunder Jesu (Kap. 8-9), die Jungerrede (Kap. 10), der Heilandsruf (Kap. 11), die Gleichnisrede (Kap. 13), das Petrus-Felsenwort (Kap. 16) und die Verklarung (Kap. 17).

Neben der Analyse der Erzahlung bekommt wiederum die Wirkungsgeschichte besonderes Gewicht. Sie zeigt, was die verschiedenen Kirchen durch die Texte geworden sind. Manchmal fuhrt sie zu uberraschenden Einsichten: Sie zeigt etwa, wie nahe die altkirchliche allegorische Exegese den neutestamentlichen Gleichnissen, die Auslegungstraditionen des Monchtums der Jungerrede, die ostkirchliche Auslegung des Petrus-Felsenwortes dem Text von Mt 16, 17-19 oder die griechisch-orthodoxe Auslegungstradition der Verklarungsgeschichte ist. Sie hilft so, den eigenen Standort neu zu bestimmen und die Brucke vom vergangenen Text zur Gegenwart zu schlagen.

Dieser Kommentar will nicht in der Vergangenheit stehenbleiben, sondern den Leser(innen) helfen, vom Richtungssinn der Texte her ihren heutigen Sinn zu formulieren. So stellt er wichtige Anfragen an heutige verweltlichte christliche Ethik, an das traditionelle evangelische und katholische Kirchenverstandnis und - gerade mit Hilfe der Geschichte - an hergebrachte historisch-kritische Exegese. Zugleich versucht er, sachkritische Fragen an die Texte zu stellen, vor allem dort, wo sie Kirchen zu Selbstverabsolutierung und Lieblosigkeit gefuhrt haben.

Voor de complete EKK lijst ( 33 dln, alfabetisch gerangschikt op auteur) klik hier

Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 1/2, Patmos, 1999/2013, 550 pp, pap, € 97.50, 9783545231375
winkelwagen
Luz, Ulrich
Das Evangelium nach Matthaeus EKK 1/3 (Mt 18,1-25,46)

Voor de complete EKK lijst ( 33 dln, alfabetisch gerangschikt op auteur) klik hier

Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 1/3, Patmos, 1997, 573 pp, pap, € 99.95, 9783545231290
winkelwagen
Luz, Ulrich
Das Evangelium nach Matthaeus EKK 1/4 (Mt 26-28)

Voor de complete EKK lijst ( 33 dln, alfabetisch gerangschikt op auteur) klik hier

Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 1/4, Patmos, 2002, pap, 496pp, € 82.50, 9783545231344
winkelwagen
Luz, Ulrich
Matthew 01-07
The birth narrative, the baptism and temptation of Jesus, the beginnings of his Galilean ministry, and the Sermon on the Mount are all brilliantly illumined by Ulrich Luz's expert textual and historical-critical analysis and theological commentary. Luz brings special attention to the subsequent history of Christian appropriation of Matthew in homiletical and artistic interpretation, and addresses the terrible legacy of Christian anti-Judaism. This volume completes Luz's three-volume commentary on the Gospel of Matthew in the Hermeneia series. A translation of the earlier German edition of Matthew 1-7 appeared in Fortress Press's Continental Commentary series. The text has been thoroughly revised and updated.

For the complete Hermeneia series see this link

Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, Fortress, 2007, geb, 431 pp, € 67.50, 9780800660994
winkelwagen
Luz, Ulrich
Matthew 08-20
Luz's commentary is especially noteworthy, not only for his incisive exegesis, but also his keen eye for the importance of the history of interpretation and his attention to the relevance of the New Testament for contemporary Christian ethics. This commentary includes excursuses on Son of David; Matthew's Interpretation of the Parables; Peter in the Gospel of Matthew; and Son of Man.

For the complete Hermeneia series see this link

Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, Fortress Press, 2001, geb, 492 pp, € 79.50, 9780800660345
winkelwagen
Luz, Ulrich
Matthew 21-28
In this third volume, Luz brings his superlative analysis of Matthew's Gospel to a close. He is renowned for both his discerning exegetical insights as well as his tracing of the effects the text has had throughout history - in theological argument, art, and literature. This final section provides in-depth treatment of Jesus' final days - his entry into Jerusalem, the Passion Narrative, and post-resurrection appearances.

For the complete Hermeneia series see this link

Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, Fortress, 2006, geb, 681 pp, € 84.50, 9780800637705
winkelwagen
Luz, Ulrich
Matthew in History: Interpretation, Influence and Effects
Fortress, 1959, pap, 96 pp, € 16.95, 9780800628338
winkelwagen
Luz, Ulrich
Studies in Matthew
Luz's groundbreaking work ranges widely over the critical issues of Matthean studies, including the narrative structure and sources of the Gospel and its presentation of such themes as Christology, discipleship, miracles, and Israel. Several chapters also outline and demonstrate the hermeneutical methods underlying Luz's acclaimed commentary on Matthew, for which this book can serve as a companion. Luz is particularly conscious of the Gospel's reception history, a history of interpretation connecting us with the past that determines so many of our questions, categories, and values. "Studies in Matthew" thus constitutes a noteworthy contribution to biblical hermeneutics as well as to exegesis.
Eerdmans, 2005, pap, 385 pp, € 29.90, 9780802839640
winkelwagen
   
Munch, C.
Die Gleichnisse Jesu im Matthaeusevangelium. Eine Studie zu ihrer Form und Funktion
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 104, Neukirchener Verlag, 2004, geb, 331 pp, € 51.00, 3788720352
winkelwagen
   
O’Leary, A.M.
Matthews Judaization of Mark. Examined in the Context of the Use of Sources in Graeco-Roman Antiquity
Library of New Testament Studies, v. 323, Continuum, 2006, geb, 224 pp, € 110.30, 9780567031044
winkelwagen
Pagola, Jose A.
The Way Opened Up by Jesus: A Commentary on the Gospel of Matthew
Jesus never intended to found a Church made up of adherents to a religion, but to call together followers of the Way that he was opening up. Christian communities can only live up to that vision by keeping the real life person of Jesus and his message, the reign of God, at the center of their life. The four gospels, written in different historical and cultural contexts, give us different perspectives on that person and that message. This Biblical commentary explores Matthews perspective, using the Matthean passages. Each passage is examined, both in the context that shaped Matthews telling of the story, and in the context of todays Christian communities. Matthews perspective shows Jesus transforming the expectations of the People of Israel. He is the fulfillment of God's ancient promises to them; he is God's new presence with them after the destruction of the Temple; he is the Prophet of a new Law, proclaimed from a new Mount Sinai; and he is the Messiah who calls together the new Israel, which Matthew calls the Church. He is also the Teacher of Life, whose surprising, and disconcerting, sermons and parables offer the new spiritual energy that todays churches need in order to be transformed from adherents into followers.
Convivium Press, 2012, pap, 257 pp, € 38.95, 9781934996287
winkelwagen
Poorthuis, Marcel, Theo de Kruijf
Avinoe, Onze Vader. De joodse achtergronden van het Onze Vader
Marcel Poorthuis biedt verrassende informatie over de rijke inhoud van het gebed van Jezus. Wie gewend is het Onze Vader - soms gedachteloos - te bidden, zal door dit boekje verrast worden. Het Onze Vader was geen totaal nieuwe creatie in zijn tijd; het ontstond in de joodse gebedstraditie en draagt een joods mensbeeld en Godsbeeld. Deze boeiende geschiedenis wordt uiteengezet in het boekje 'Avinoe', over de joodse achtergronden van het Onze Vader.

Marcel Poorthuis, theoloog en kenner van het jodendom, begint bij het belang van stilte als basis voor het gebed. Hij geeft inzicht in de joodse omgang met God in het gebed. Ook bespreekt hij functie van discipline en spontaniteit in het gebed. Aan de hand van rabbijnse verhalen en bijbelcitaten behandelt Poorthuis alle beden van het Onze Vader. In een slothoofdstuk geeft hij zijn visie op de nieuwe tekst die eind 2016 wordt ingevoerd: een verbetering volgens Poorthuis, die ons dichter bij het gebed van Jezus brengt zoals het oorspronkelijk is bedoeld.
* Uitnodigende tekst, doorweven met rabbijnse verhalen.
* Geheel herwerkte vernieuwde versie van het populaire boekje uit de jaren negentig.
* Belangrijke bron voor wie - ook met een groep - dieper op het Onze Vader in wil gaan.
In samenwerking met Pardes/Folkertsmastichting

Adveniat, 2016, pap, 153 pp, € 14.90, 9789492093325
winkelwagen
Przybylski, B.
Righteousness in Matthew and his World of Thought
Society for New Testament Studies Monograph Series, Cambridge UP, 2005 (1980), pap, 184 pp, € 31.95, 9780521616935
winkelwagen
   
Riches, J. and D.C. Smith (eds.)
The Gospel of Matthew in its Roman Imperial Context
Early Christianity in Context Series, T&T Clark, 2005, pap, 202 pp, € 42.50, 0567084582
winkelwagen
   
Romkes, A.
Matteus. Thuiskomen in het Rijk van God
Luisterend leven series, Boekencentrum, 2001, pap, 141 pp, € 11.50, 9023907221 / 9789023907220
winkelwagen
   
Sim, D.C. & B. Repschinski (eds)
Matthew and His Christian Contemporaries
Library of New Testament Studies, 333, T&T Clark, 2008, geb, 206 pp, € 91.95, 9780567044532
winkelwagen
   
Vangheluwe, Mgr. R.
Matteus aan het woord
Aan het woord serie deel 3, Halewijn, 2001, geb, 313 pp, € 23.50, 9073503477 / 9789073503472
winkelwagen
   
Walck, L. W.
The Son of Man in the Parables of Enoch and in Matthew
Jewish & Christian Texts in Contexts and Related Studies 9, T&T Clark, 2011, geb, 216 pp, € 82.95, 9780567027290
winkelwagen
Weren, Wim
Matteus
Veel bijbelcommentaren op evangelies verhelderen meestal de godsdienstigem historische en culturele achtergronden van afzonderlijke zinnen of ze plaatsen literaire kanttekeningen bij kleine stukjes tekst. Wim Weren wijkt af van andere boeken in zijn soort, omdat hij de gebruiker juist wil helpen om Matteus in zijn geheel te lezen. In zijn exegetische commentaar op Matteus benadert Weren dit evangelie als een coherent literair werk, dat zijn geheimen pas prijsgeeft als men let op de relaties tussen de tekstdelen en op hun plaats en functie in de totale compositie.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1994, pap, 255 pp, € 20.00, 9789061738411
winkelwagen
Wright, T.
Matteus voor iedereen. Deel 1, hoofdstuk 1-15
Van Wijnen, 2008, pap, 240 pp, € 14.95, 9789051943078
winkelwagen
Wright, T.
Matteus voor iedereen. Deel 2 hoofdtuk 16-28
Van Wijnen, 2008, pap, 255 pp, € 14.95, 9789051943085
winkelwagen
Wright, Tom
Matteus voor iedereen deel 1, Hfst 1-15
In Engeland verschijnt al een aantal jaren een zeer toegankelijke uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de bekende nieuw-testamenticus N.T. Wright. In deze bijbeluitleg, die in Engeland veel geroemd wordt en enorm populair is, is de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling opgenomen.

De bijbelverklaring van Wright onderscheidt zich van andere uitgaven met Bijbeluitleg door gebruik van eigentijdse voorbeelden, vlot taalgebruik en een zeer aantrekkelijke prijsstelling.

N.T. (Tom) Wright (1948) is hoogleraar aan de Universiteit van St. Andrews en een van 's werelds meest vooraanstaande Nieuwtestamenticus. Eerder verschenen van hem onder meer Eenvoudig christelijk, Verrast door hoop, en Goed leven. Verder verschijnt bij Uitgeverij van Wijnen zijn serie Bijbel voor iedereen (klik hier voor de lijst), waarin inmiddels tien delen zijn uitgekomen.

Bijbel voor iedereen, Uitgeverij van Wijnen, 2008, pap, 240 pp, € 17.50, 9789051943078
winkelwagen
Wright, Tom
Matteus voor iedereen deel 2, Hfst 16-28
In Engeland verschijnt al een aantal jaren een zeer toegankelijke uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de bekende nieuw-testamenticus N.T. Wright. In deze bijbeluitleg, die in Engeland veel geroemd wordt en enorm populair is, is de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling opgenomen.

De bijbelverklaring van Wright onderscheidt zich van andere uitgaven met Bijbeluitleg door gebruik van eigentijdse voorbeelden, vlot taalgebruik en een zeer aantrekkelijke prijsstelling.

N.T. (Tom) Wright (1948) is hoogleraar aan de Universiteit van St. Andrews en een van 's werelds meest vooraanstaande Nieuwtestamenticus. Eerder verschenen van hem onder meer Eenvoudig christelijk, Verrast door hoop, en Goed leven. Verder verschijnt bij Uitgeverij van Wijnen zijn serie Bijbel voor iedereen (klik hier voor de lijst), waarin inmiddels tien delen zijn uitgekomen.

Bijbel voor iedereen, Uitgeverij van Wijnen, 2008, pap, 240 pp, € 17.50, 9789051943085
winkelwagen