B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.4.3.00 Paulus algemeen

   
Aasgaard, R.
`My Beloved Brothers and Sisters!` Christian Siblingship in Paul
by order
Early Christianity in Context Series / Journal for the Study of the New Testament Series 265, T & T Clark, 2004, pap, 361 pp, € 57.50, 0567084817
winkelwagen
   
Aejmelaues, L. e.a.
The Nordic Paul, Finnish Approaches to Pauline Theology
T&T Clark, 2008, geb, 247 pp, € 98,50, € 98.50, 9780567033109
winkelwagen
Armstrong, Karen
Paulus, onze liefste vijand
In deze prachtige monografie wijdt Armstrong zich aan de apostel Paulus, die geldt als de eerste christelijke schrijver en auteur van veertien van de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament. Armstrong laat zien dat hij meer invloed op de verspreiding van het Christendom heeft gehad dan enige andere historische figuur. Het leven van Paulus is een van een meest krachtige verhalen uit de geschiedenis van het Christendom, en veranderde de loop van de geschiedenis voorgoed.
Hollands Diep, 2015, pap, 196 pp, € 19.99, 9789048825929
winkelwagen
   
Ascough, R.S.
Lydia. Paul`s Cosmopolitan Hostess
Paul`s Social network Series, Michael Glazier, 2009, pap, 127 pp, € 15.00, 9780814652695
winkelwagen
Bakoyannis, Vasilios
Paul: The Great Scandal
One of the most incredible events to take place in the Church was the conversion of the Apostle Paul, the former Christian persecutor who became Christs chief Apostle. In Paul: The Great Scandal orthodox theologian Vassilios Bakoyannis looks at the life and teachings of the holy Apostle, the lamb that tamed the lion, and presents colorful events and details about his life that captivate the reader into full admiration for his great power and tremendous victories, all in the name of Christ.
Sapientia Series, Convivium Press, 2012, pap, 149 pp, € 14.95, 9781934996348
winkelwagen
   
Barclay, J.M.G. & S.J. Gathercole (eds)
Divine and Human Agency in Paul and His Cultural Environment
Early Christianity in Context, Continuum, 2008, pap, 224 pp, € 37.00, 9780567084439
winkelwagen
   
Barrett, C.K.
On Paul Essays on His Life, Work, and Influence in the Early Church
a number of essays, some hitherto unpublished, on historical aspects of Paul’s work, by order
T&T Clark, 2003, geb, 208pp, € 42.75, 0567089029
winkelwagen
   
Bergmeier, R.
Gerechtigkeit, Gesetz und Glaube bei Paulus. Der judenchristliche Heidenapostel im Streit um das Gesetz und seine Werke
T.B.
Neukirchener, 2010, pap, 196 pp, € 31.50, 9783788724610
winkelwagen
   
Betz, H.D.
Paulinische Theologie und Religionsgeschichte. Gesammelte Aufsaetze V
zwolf Aufsatze 1995 - 2008, Deutsch und Englisch. Der erste Teil enthalt sieben Studien zur Theologie des Paulus. Der zweite Teil funf Untersuchungen zu den hellenistischen Philosophen Dio von Prusa und Plutarch von Chaironeia
WUNT, Mohr Siebeck, 2009, pap, ca 270 pp, € 95.00, 9783161494352
winkelwagen
Bird, M. F., Joseph R. Dodson
Paul and the Second Century
This is an examination of the apostle Paul within the Second Century, focused upon the writings of the Apostolic Fathers. This volume looks at the imprint and influence that the writings of the Apostle Paul had in the second century examining the Pauline corpus in conjunction with key second century figures and texts, such as "Ignatius", "Polycarp", and the "Epistle of Diognetus". As such this volume is an exercise in the Wirkungsgeschichte or 'effective-history' of Paul. It investigates the impact of Paul's legacy and examines how this legacy shaped the Christianity that emerged in the second century as represented by the Apostolic Fathers, the early Christian Apologists, and among Gnostic and Judeo Christian groups. The contributors are experts in their respective areas. Each contributor in turn examines how a given document or group reflects the influence of Paul's life, letters, and theology and the various and even competing ways in which Paul's legacy may be seen to have been appropriated. As such this is the first volume to present an extended juxtaposition of Paul's thought with such a wide selection of writings from the second century. Formerly the "Journal for the Study of the New Testament Supplement", a book series that explores the many aspects of New Testament study including historical perspectives, social-scientific and literary theory, and theological, cultural and contextual approaches, "The Early Christianity in Context" series, a part of "JSNTS", examines the birth and development of early Christianity up to the end of the third century CE. The series places Christianity in its social, cultural, political and economic context. "European Seminar on Christian Origins" and "Journal for the Study of the Historical Jesus Supplement" are also part of "JSNTS".
T&T Library of New Testament Studies, Continuum, 2011, geb, 270 pp, € 89.95, 9780567158277
winkelwagen
Blumenfeld, B.
The Political Paul. Justice, Democracy, and Kingship in a Hellinistic Framework
Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 210, T & T Clark, 2003, pap, 507pp, € 59.65, 9780567080813
winkelwagen
Boyarin, Daniel
A Radical Jew. Paul and the Politics of Identity
Contraversions Series, California UP, 1997, pap, 366 pp, € 40.95, 9780520212145
winkelwagen
Breukelen, Henk van
Paulus en zijn Korintiers: De zoektocht van een apostel buiten de muren van de kerk
Paulus en zijn Korintiers is een speurtocht naar het leven en werk van de joodse zendeling Paulus. Zijn brieven aan Jezusaanhangers die samenkomen in huiselijke kring en in synagogen zijn de oudste geschriften van het Nieuwe Testament.

Schrijvers van latere nieuwtestamentische boeken, zoals Handelingen en andere brieven die onder de naam van Paulus werden verspreid, wekken de indruk alsof Paulus de stichting van een kerk voor ogen stond en een breuk met het jodendom. Maar uit de zeven oudste en originele brieven van Paulus rijst een heel ander beeld op: dat van een geletterde joodse zendeling die midden in de Grieks-Romeinse wereld stond en mondiale ambities koesterde.

Paulus is gegrepen door wat hij gehoord heeft over Jezus, die hij zelf nooit heeft ontmoet. Vanuit leidende joodse kringen in Jerusalem legt hij contact met volksgenoten in de Griekse wereld die net als hij Jezusaanhangers zijn. Hij wil ze warm maken voor nieuwe verhoudingen tussen mensen en moet balanceren tussen uitersten, ook in zijn eigen leven.

Priester Henk van Breukelen (1930) was dertig jaar lang werkzaam als studentenpastor in Leiden en vervulde daarnaast verschillende onderwijs- en bestuursfuncties, voornamelijk in de gezondheidszorg. In zijn prikkelende en verhelderende studie over de figuur Paulus spiegelt zich zijn eigen zoektocht naar waarheid en verdichtsel over de oorsprong en de boodschap van het vroegste christendom; en over de katholieke kerk die enkele eeuwen daarna ontstaat en een geheel andere voorstelling van Paulus maakt.

Parthenon, 2008, pap, 123 pp, € 17.90, 9789079578047
winkelwagen
Bruggen, Jakob van
Paulus. Pionier voor de Messias van Israel
Wie was Paulus? Wat bewoog hem? We hebben fragmenten van een levensbeschrijving in het boek Handelingen. En we hebben nog enkele brieven van hem. Dit weinige heeft grote invloed gehad. Volgens sommigen was dat een negatieve invloed: de breuk tussen joden en christenen zou in sterke mate veroorzaakt zijn door Paulus' optreden. Anderen beschouwen hem juist als de belangijkste voorman van de kerk: de Luther onder de apostelen. Wie was hij werkelijk?

In dit themadeel bij de serie Commentaar op het Nieuwe Testament gaat prof. dr. Jakob van Bruggen in op deze vragen. In zijn boek komt Paulus ter sprake als pionier voor de messias.
Het eerste deel biedt een beschrijving van zijn levensgang. Op verschillende manieren laten alle bronnen ons een pioniersleven zien: avontuurlijk, onvoorspelbaar, grillig en riskant.
Het tweede deel beschrijft de plaats die Paulus inneemt binnen de ontstaansgeschiedenis van de christelijke kerk. Daarbij zal blijken dat Paulus een voorvechter was voor een christendom dat zich de realiteit van Christus' koningschap bewust is en dat zich gelijktijdig realiseert geen nieuwe religie te zijn, maar de vervulling van de beloften aan Abraham.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2003, 2-e druk, geb, 364 pp, € 29.99, 9789043503303
winkelwagen
   
Byron, J.
Recent Research on Paul and Slavery
By Order
Sheffield Academic Press, 2008, geb, 162 pp, € 57.90, 9781906055448
winkelwagen
Campbell, D. A.
The Quest for Paul`s Gospel: A Suggested Strategy
T&T Clark, 2005, pap, 290 pp, € 55.00, 9780567082923
winkelwagen
   
Campbell, D.A.
The Deliverance of God. An Apocalyptic Rereading of Justification in Paul
Eerdmans Publishing, 2009, geb, 1218 pp, € 50.90, 9780802831262
winkelwagen
Campbell, J. C.
Phoebe. Patron and Emissary
Pauls Social Network: Brothers & Sisters in Faith, Liturgical Press, 2009, pap, 122 pp, € 12.50, 9780814652817
winkelwagen
   
Campbell, W.
Paul and the Creation of Christian Identity
BY ORDER
Library of New Testament Studies Series, vol. 322, Continuum, 2006, geb, 224 pp, € 107.50, 9780567044341
winkelwagen
   
Campbell, W.S.
Paul and the Creation of Christian Identity
Library of New Testament Studies Series, vol. 322, T&T Clark, 2008, pap, 203 pp, € 36.50, 9780567033673
winkelwagen
   
Campbell, W.S., P.S. Hawkins & B.D. Schildgen
Medieval Readings of Romans
By order
Romans Through History and Culture, Continuum, 2008, pap, 272 pp, € 36.50, 9780567027061
winkelwagen
   
Caputo, J. D. & L. M. Alcoff (eds.)
St. Paul Among the Philosophers
Indiana Series in the Philosophy of Religion, Indiana University Press, 2009, pap, € 22.50, 9780253220837
winkelwagen
Carter, T.L.
Paul and the Power of Sin. Redefining `Beyond the Pale`.
Society for New Testament Studies. Monograph Series 115, Cambridge UP, 2002, geb, 241 pp, € 71.85, 9780521810418
winkelwagen
   
Casey, T. G. and Justin Taylor (eds.)
Paul`s Jewish Matrix
Bible in Dialogue 2, Gregorian & Biblical Press, 2011, pap, 386 pp, € 32.50, 9788876536540
winkelwagen
Chatelion Counet, Patrick
Genie of misgeboorte, zeven vooroordelen over de apostel Paulus
Seksist, antisemiet, fanaticus...tweeduizend jaar gebruik en misbruik van uitspraken van Paulus hebben ons perspectief op zijn denken over God en mens vertroebeld. Dit heeft enkele hardnekkige vooroordelen opgeleverd. Een aantal daarvan wordt door Patrick Chatelion Counet onder de loep genomen en ontzenuwd.
KBS, 2009/2010, pap, 247 pp, € 19.50, 9789061731382
winkelwagen
   
Childs, B.S.
The Churchs Guide for Reading Paul. The Canonical Shaping
Eerdmans Publishing, 2008, pap, 276 pp, € 22.50, 9780802862785
winkelwagen
   
Chilton, B.
Rabbi Paul. An Intellectual Biography
BY ORDER
Doubleday, 2004, geb, 335 pp, € 22.95, 038550862x
winkelwagen
Collins, R.F.
The Power of Images in Paul
Michael Glazier, 2008, pap, 307 pp, € 42.50, 9780814659632
winkelwagen
   
Cosby, M. R.
Apostle on the Edge. An Inductive Approach to Paul
B2144
Westminster John Knox Press, 2009, pap, 322 pp, € 31.50, 9780664233082
winkelwagen
   
Cummins, S.A.
Paul and the Crucified Christ in Antioch. Maccabean Martyrdom and Galatians 1 and 2.
Society for New Testament Studies. Monograph Series 114, Cambridge UP, 2002, geb, 287 pp, € 80.60, 9780521662017
winkelwagen
   
Dewey, A. J.
The Authentic Letters of Paul. A New Reading of Paul`s Rhetoric and Meaning
Polebrdige Press, 2011, pap, 240 pp, € 31.50, 9781598150193
winkelwagen
Dunning, Benjamin H.
Christ Without Adam: Subjectivity and Sexual Difference in the Philosophers' Paul
The apostle Paul deals extensively with gender, embodiment, and desire in his authentic letters, yet many of the contemporary philosophers interested in his work downplay these aspects of his thought. Christ Without Adam is the first book to examine the role of gender and sexuality in the turn to the apostle Paul in recent Continental philosophy. It builds a constructive proposal for embodied Christian theological anthropology in conversation with - and in contrast to - the 'Paulinisms' of Stanislas Breton, Alain Badiou, and Slavoj Zizek.

Paul's letters bequeathed a crucial anthropological aporia to the history of Christian thought, insofar as the apostle sought to situate embodied human beings typologically with reference to Adam and Christ, but failed to work out the place of sexual difference within this classification. As a result, the space between Adam and Christ has functioned historically as a conceptual and temporal interval in which Christian anthropology poses and re-poses theological dilemmas of embodied difference. This study follows the ways in which the appropriations of Paul by Breton, Badiou, and Zizek have either sidestepped or collapsed this interval, a crucial component in their articulations of a universal Pauline subject. As a result, sexual difference fails to materialize in their readings as a problem with any explicit force. Against these readings, Dunning asserts the importance of the Pauline Adam-Christ typology, not as a straightforward resource but as a witness to a certain necessary failure - the failure of the Christian tradition to resolve embodied difference without remainder. This failure, he argues, is constructive in that it reveals the instability of sexual difference, both masculine and feminine, within an anthropological paradigm that claims to be universal yet is still predicated on male bodies.

Columbia UP, 2014, pap, 176 pp, € 25.50, 9780231167659
winkelwagen
Dunn, James D.G.
The Theology of Paul the Apostle
In this major work, James D. G. Dunn brings together more than two decades of vigorous and creative work on interpreting the letters of Paul into an integrated, full-scale study of Paul's thought.

Using Paul's letter to the Romans as the foundation for constructing a fuller exposition of Paul's whole theology, Dunn's thematic treatment clearly describes Paul's teaching on such topics as God, humankind, sin, christology, salvation, the church, and the Christian life. In the process Dunn engages in a concise way what other important scholars have said regarding each area of inquiry.

The Theology of Paul the Apostle represents a major contribution to the ongoing discussion regarding what Paul's theology is and what its continuing relevance is to the study and practice of religion and theology.

Eerdmans, 2006, pap, 848pp, € 49.95, 9780802844231
winkelwagen
Dunn, James D.G. (ed.)
The Cambridge Companion to St Paul
The apostle Paul has been justifiably described as the first and greatest Christian theologian. His letters were among the earliest documents to be included in the New Testament and, as such, they shaped Christian thinking from the beginning. As a missionary, theologian and pastor Paul's own wrestling with theological and ethical questions of his day is paradigmatic for Christian theology, not least for Christianity's own identity and continuing relationship with Judaism. The Cambridge Companion to St Paul provides an important assessment of this apostle and a fresh appreciation of his continuing significance today. With eighteen chapters written by a team of leading international specialists on Paul, the Companion provides a sympathetic and critical overview of the apostle, covering his life and work, his letters and his theology. The volume will provide an invaluable starting point and helpful cross check for subsequent studies.
Cambridge Companions to Religion, Cambridge, 2003, pap, 301pp, € 36.95, 9780521786942
winkelwagen
Dunn, James D.G. (ed)
Paul and the Mosaic Law
The Third Durham-Tubingen Research Symposium on Earliest Christianity and Judaism (Durham, September, 1994). This volume explores the perennial debate over Paul's understanding of and attitude toward the Mosaic Law. Sixteen outstanding international scholars examine the key passages in the letters of Paul that deal with the Jewish law. Their work not only provides a clearer view of the issues involved but also shows the range of interpretive approaches now being used in this important area of study.
WUNT I 89, Eerdmans, 1996, pap, 363 pp, € 82.50, 9783161465734
winkelwagen
   
Ehrensperger, K.
Paul and the Dynamics of Power: Communication and Interaction in the Early Christ-Movement
BY ORDER
Library of New Testament Studies, 325, T&T Clark, 2007, geb, 235 pp, € 115.65, 9780567043740
winkelwagen
   
Ehrensperger, K.
That We May Be Mutually Encouraged. Feminism and the New Perspective in Pauline Studies
by order
T&T Clark, 2004, pap, 244 pp, € 42.95, 056702640x
winkelwagen
Ellis, J.E.
Paul and Ancient Views of Sexual Desire. Paul`s Sexual Ethics in 1 Thessalonians 4, 1 Corinthians 7 and Romans 1
BY ORDER
Library of New Testament Studies Series, 354, T & T Clark, 2007, geb, 191 pp, € 107.50, 9780567045386
winkelwagen
Engberg-Pedersen, T.
Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit
Cosmology and Self in the Apostle Paul challenges the traditional reading of Paul. Troels Engberg-Pedersen argues that the usual, mainly cognitive and metaphorical, ways of understanding central Pauline concepts, such as 'being in Christ', 'having God's pneuma (spirit), Christ's pneuma, and Christ himself in one', must be supplemented by a literal understanding that directly reflects Paul's cosmology. Engberg-Pedersen shows that Paul's cosmology, not least his understanding of the pneuma, was a materialist, bodily one: the pneuma was a physical element that would at the resurrection act directly on the ordinary human bodies of believers and transform them into 'pneumatic bodies'. This literal understanding of the future events is then traced back to the Pauline present as Engberg-Pedersen considers how Paul conceived in bodily terms of a range of central themes like his own conversion, his mission, the believers' reception of the pneuma in baptism, and the way the apostle took the pneuma to inform his own and their ways of life from the beginning to the projected end. In developing this picture of Paul's world view, an explicitly philosophically oriented form of interpretation ('philosophical exegesis') is employed, in which the interpreter applies categories of interpretation that make sense philosophically, whether in an ancient or a modern context. For this enterprise Engberg-Pedersen draws in particular on ancient Stoic materialist and monistic physics and cosmology - as opposed to the Platonic, immaterialist and dualistic categories that underlie traditional readings of Paul - and on modern ideas on 'religious experience', 'self', 'body' and 'practice' derived from Foucault and Bourdieu. In this way Paul is shown to have spelled out philosophically his Jewish, 'apocalyptic' world view, which remains a central feature of his thought.
Oxford UP, 2010, geb, 287 pp, € 94.50, 9780199558568
winkelwagen
Engberg-Pedersen, T.
Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit
Cosmology and Self in the Apostle Paul challenges the traditional reading of Paul. Troels Engberg-Pedersen argues that the usual, mainly cognitive and metaphorical, ways of understanding central Pauline concepts, such as 'being in Christ', 'having God's pneuma (spirit), Christ's pneuma, and Christ himself in one', must be supplemented by a literal understanding that directly reflects Paul's cosmology. Engberg-Pedersen shows that Paul's cosmology, not least his understanding of the pneuma, was a materialist, bodily one: the pneuma was a physical element that would at the resurrection act directly on the ordinary human bodies of believers and transform them into 'pneumatic bodies'. This literal understanding of the future events is then traced back to the Pauline present as Engberg-Pedersen considers how Paul conceived in bodily terms of a range of central themes like his own conversion, his mission, the believers' reception of the pneuma in baptism, and the way the apostle took the pneuma to inform his own and their ways of life from the beginning to the projected end. In developing this picture of Paul's world view, an explicitly philosophically oriented form of interpretation ('philosophical exegesis') is employed, in which the interpreter applies categories of interpretation that make sense philosophically, whether in an ancient or a modern context. For this enterprise Engberg-Pedersen draws in particular on ancient Stoic materialist and monistic physics and cosmology - as opposed to the Platonic, immaterialist and dualistic categories that underlie traditional readings of Paul - and on modern ideas on 'religious experience', 'self', 'body' and 'practice' derived from Foucault and Bourdieu. In this way Paul is shown to have spelled out philosophically his Jewish, 'apocalyptic' world view, which remains a central feature of his thought.
Oxford UP, 2010, pap, 287 pp, € 34.95, 9780199596744
winkelwagen
Engberg-Pedersen, T. (ed.)
Paul in his Hellenistic Context
T&T Clark Academic Paperbacks, T&T Clark, 2004 (second edition), pap, 341 pp, € 55.00, 9780567084262
winkelwagen
   
Engberg-Pedersen, T. (ed)
Paul beyond the Judaism / Hellenism Divide
by order
Westminster John Knox Press, 2001, pap, 355 pp, € 37.50, 0664224067
winkelwagen
   
Fee, G.
Pauline Christology. An Exegetical-Theological Study
Hendrickson, 2007, geb, 707 pp, € 39.00, 9781598560350
winkelwagen
Finlan, S.
The Apostle Paul and the Pauline Tradition
Liturgical Press, 2008, pap, 229 pp, € 26.50, 9780814652718
winkelwagen
Freed, Edwin D.
The Morality of Paul's Converts
A careful analysis of the texts of Paul's letters shows that in every church there were two main groups of converts: those who were baptized and those being instructed for baptism. Such analysis also makes it possible to determine which parts of each letter were directed toward converts being prepared for baptism and those already baptized. Baptism was the rite by which converts were forgiven of their past sins whereby they were made righteous, with the obligation to remain sinless for the day of Christ's return. Baptized converts became members of a renewed covenant community of God from which persons who continued to sin were expelled. Paul was always more concerned with how converts behaved than with what they believed about Christ. Paul remained a Jew even after he became a member of the group of Jews who accepted Jesus as the Messiah. Consequently, his primary message for Gentiles was faithfulness toward God, along with the moral probity of those who believe. Paul eventually developed beliefs about Jesus the Messiah as the Son of God and Lord, in order to win Gentile converts to faithfulness toward God. Being made righteous, the original meaning of Paul's word usually translated as "justified," brings out the depth of Paul's emphasis on the morality of converts. Faithfulness toward God and moral probity are the primary messages in the letters of Paul; therefore, there emerges from this study a concern on the part of Paul for the moral life of believers not heretofore recognized. In turn, the vague doctrine of justification by faith in Christ, is no longer cogent for the twenty-first century.
Bible World, Equinox, 2005, pap, 335 pp, € 39.95, 9781845530235
winkelwagen
Frick, Peter (ed)
Paul in the Grip of the Philosophers: The Apostle and Contemporary Continental Philosophy
One of the remarkable developments in the contemporary study of Paul is the dramatic interest in his thought amongst European philosophers. This collection of insights from leading scholars makes accessible a discussion often elusive to those not already conversant in the categories of European philosophy.
Augsburg Fortress Press, 2014, geb, 266 pp, € 49.95, 9780800699123
winkelwagen
   
Furnish, V.P.
Theology and Ethics in Paul
The New Testament Library, WJK, 2009, pap, 300 pp, € 34.95, 9780664233365
winkelwagen
   
Gaventa, B.R.
Our Mother Saint Paul
WJK, 2007, pap, 218 pp, € 23.75, 9780664231491
winkelwagen
   
Gombis, T. G.
Paul: A Guide for the Perplexed
B2569
T&T Clark, 2010, pap, 156 pp, € 20.90, 9780567033949
winkelwagen
   
Gorman, M. J.
Inhabiting the Cruciform God. Kenosis, Justification, and Theosis in Pauls Narrative Soteriology
Eerdmans Publishing, 2009, pap, 194 pp, € 19.00, 9780802862655
winkelwagen
Gorman, M.J.
Apostle of the Crucified Lord. A Theological Introduction to Paul & his Letters
Eerdmans, 2004, pap, 610 pp, € 41.50, 9780802839343
winkelwagen
Harrill, J. Albert
Paul the Apostle: His Life and Legacy in Their Roman Context
This book is a controversial new biography of the apostle Paul that argues for his inclusion in the pantheon of key figures of classical antiquity, along with the likes of Socrates, Alexander the Great, Cleopatra and Augustus. It first provides a critical reassessment of the apostle's life in its historical context that focuses on Paul's discourse of authority, which was both representative of its Roman context and provocative to his rivals within Roman society. It then considers the legend that developed around Paul as the history of his life was elaborated and embellished by later interpreters, creating legends that characterized the apostle variously as a model citizen, an imperial hero, a sexual role model, an object of derision and someone to quote from. It is precisely this rewriting of Paul's history into legend that makes the apostle a key transformative figure of classical antiquity.
Cambridge UP, 2012, pap, 275 pp, € 24.50, 9780521757805
winkelwagen
   
Harrington, D.J., sj
Meeting St. Paul today. Understanding the Man, His Mission, and His Message
By Order
Loyola Press, 2008, pap, 148 pp, € 12.50, 9780829427349
winkelwagen
   
Harris, G.
Paul
BY ORDER
SCM Core Text, SCM Press, 2009, pap, 267 pp, € 26.50, 9780334042068
winkelwagen
Hartin, P.J.
Apollos. Paul`s Partner or Rival?
Paul`s Social network Series, Michael Glazier, 2009, pap, 139 pp, € 12.50, 9780814652633
winkelwagen
   
Hays, R.B.
The Conversion of the Imagination. Paul as Interpreter of Israel`s Scripture
BY ORDER
Eerdmans, 2005, pap, 214 pp, € 21.50, 0802812627
winkelwagen
   
Hoet, H.
De weg van Paulus: Leven en brieven van de Apostel der volkeren
Lannoo, 2008, pap, 191 pp, € 14.95, 9789020978339
winkelwagen
   
Hooker, M.D.
Paul
Beginners Guides Series, Oneworld, 2008, pap, 213 pp, € 16.50, 9781851685646
winkelwagen
Hoorn, Willem van
God is op. Paulus, profeet van het wereldeinde , een agnotisch commentaar op zijn brieven
Paulus wordt traditioneel beschouwd als de grondlegger van het christendom omdat zijn brieven de oudste christelijke geschriften zouden zijn. Tegen dit versteende beeld van de reizende apostel neemt historisch-psycholoog Willem van Hoorn stelling door hem voluit te plaatsen in zijn eigen tijd. Een periode waarin het Jodendom zich in een ernstige crisis bevond.

Farizeeers, Sadduceeers, Essenen, Zeloten en Therapeuten bestreden elkaar heftig over de juiste betekenis van teksten uit het 'Oude Testament'. Ook de jood Paulus wierp zich enthousiast in deze strijd en zonderde een eigen kleine joodse beweging af: het Paulinisme. Bij elkaar niet meer dan enkele honderden leden van een nieuwe sekte die leefden in Palestina en verspreid in Griekenland en het huidige Turkije. Paulus zou zich rond het jaar 32 bekeerd hebben tot het christendom, maar dat is historisch onmogelijk omdat er zo vroeg nog geen christendom bestond. Paulus wilde geen moment een nieuwe religie stichten, laat staan een christelijke kerk. Al wat hij wilde was de god uit de hebreeuwse bijbel op een hoger niveau tillen in een grieksdenkende wereld. En wel voordat het einde der tijden zou aanbreken.

Als joodse profeet en half mysticus verwachtte hij dat tijdens zijn leven zijn idool, gezalfde heer Jezus, op een wolk zou afdalen uit de hemel om samen met god te oordelen over de levenden en de doden bij het grote gericht. De geredden zouden dan het koninkrijk van god binnen wandelen en de verdoemden voor eeuwig verloren zijn.

Dit eerste deel van een nauwgezet agnostisch commentaar op de brieven van Paulus in 2 delen behandelt de brieven aan de Thessalonicenzen en de Korintiers. Een autobiografische analyse van de persoon Paulus en een verhelderende inleiding over joodse apocalyptiek laten een Paulus tevoorschijn komen die niet al is vervormd vanuit een later ontstane christelijke en kerkelijke traditie.

Parthenon, 2016, pap, 590 pp, € 49.90, 9789079578542
winkelwagen
Hoppe, R.
Apostel - Gemeinde - Kirche. Beitrage zu Paulus und den Spuren seiner Verkundigung
Stuttgarter Biblische Aufsatzbande 47, Katholisches Bibelwerk, 2010, pap, 312 pp, € 57.50, 9783460064713
winkelwagen
   
Horrell, D.G.
An Introduction to the Study of Paul
BY ORDER
T&T Clark Approaches to Bliblical Studies Series, T&T Clark, 2006, pap, 164 pp, € 26.60, 0826449212
winkelwagen
   
Horrell, D.G.
Solidarity and Difference. A contemporary reading of Pauls Ethics
T&T Clark, 2005, pap, 356 pp, € 42.00, 0567043223
winkelwagen
   
Horsley, Richard A. (ed)
Paul and the Roman Imperial Order
Trinity Press, 2004, pap, 198 pp, € 31.95, 9781563384219
winkelwagen
   
Hubbard, M.V.
New Creation in Paul`s Letters and Thought
by order
Society for New Testament Studies Monograph Series no 119, Cambridge UP, 2002, geb., 293pp, € 76.00, 0521814855
winkelwagen
   
Huttunen, N.
Paul and the Epictetus on Law. A Comparison
B2194
Library of New Testament Studies 405, T & T Clark, 2009, geb, 187 pp, € 74.90, 9780567074393
winkelwagen
Janssen, Henk, Klaas Touwen
Paulus zelf, de zeven echte brieven; Exegese en preken
In dit boek worden de 'echte' brieven van Paulus behandeld: 1 Tessalonicenzen, Galaten, de beide Korintiersbrieven, Romeinen, Filippenzen en Filemon. Door exegeten en homileten van naam, katholiek en protestants, ondermeer: Adelbert Denaux Peter Tomson, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Maarten den Dulk, Rinse Reeling Brouwer, Victor Bulthuis.

Het zijn de brieven die Paulus zelf geschreven heeft, of waarschijnlijker: gedicteerd. 's Mans tragiek was dat hij zoveel gezag genoot dat velen zich in zijn naam sterk hebben gemaakt voor - of vooral tegen.

Nu mag hij in Paulus zelf ook eens voor zichzelf spreken. Dus los van wat hem is toegeschreven, aangerekend of toegedicht. Paulus zelf is een uitnodiging om fris en onbevooroordeeld te lezen.

Paulus-watchers hebben zijn comeback voorspeld en inmiddels is hij in filosofie en jodendom een factor van betekenis. Maar in de kerk komt Paulus vooralsnog slechts mondjesmaat ter sprake. Aan zijn naam kleeft een aantal hardnekkige vooroordelen: Paulus als de leerstellige dogmaticus; de apostel als zwartkijker en doemdenker; de tegenstander van alles wat in het leven, aardig, lief en leuk is; de vervormer van het evangelie.

Recent nieuwtestamentisch onderzoek heeft Paulus echter van deze aantijgingen gerehabiliteerd. De werkelijke Paulus was een hellenistische jood, een Romeins staatsburger, een 'christen' (een neologisme dat waarschijnlijk door hemzelf is gesmeed) en een universalistisch denker die de muren tussen joden en heidenen, mannen en vrouwen, slaven en vrijen heeft gesloopt.

Tijdschrift voor verkondiging, Skandalon, 2014, pap, 106 pp, € 14.50, 9789490708979
winkelwagen
Janssen, Henk, Klaas Touwen (red)
In naam van Paulus, handelingen en de aan Paulus toegeschreven brieven
In naam van Paulus behandelt de nieuwtestamentische brieven die zogenaamd van Paulus zijn, maar zeker niet door hem zijn geschreven: die aan de Kolossenzen, de Efeziers, de tweede brief aan de Tessalonicenzen, de brieven aan Timoteus en Titus, en brengt ze in verband met het beeld van Paulus zoals dat in de Handelingen van de Apostelen wordt geschetst.

Al in de eerste eeuw beriepen christenen zich op Paulus, maar met ingrijpende vertekeningen. Geschriften in zijn naam deden de ronde. Toegeschreven brieven, om zijn denken bij de tijd te brengen en zijn vermeende geestelijke nalatenschap vast te leggen. De bovengenoemde brieven zijn weliswaar in de Bijbel opgenomen en getuigen van grote denkkracht en creativiteit, maar halen het niet bij Paulus zelf. Hij werd geactualiseerd, dus aangepast. De tentenmaker, onruststoker, bajesklant, bereisde farizeeer en 'christen' van het eerste uur die Paulus was, werd een christelijke autoriteit, een patriarchale huisvader, een kerkleraar met midden-platoonse, dan weer stoicijnse gedachten.

Evenals het eerder verschenen boek Paulus zelf, over zijn echte brieven, is In naam van Paulus geschreven door bijbelwetenschappers uit Vlaanderen en Nederland, katholiek en protestant. Zij leggen de huidige stand van zaken van het Paulusonderzoek voor aan een breed publiek.

Skandalon, 2015, pap, 104 pp, € 15.95, 9789492183163
winkelwagen
   
Kim, S.
Paul and the New Perspective. Second Thoughts on the Origin of Paul`s Gospel
te bestellen
Eerdmans, 2002, pap, 336 pp, € 25.95, 9780802849748
winkelwagen
   
Kim, Y. S.
Christs Body in Corinth. The Politics of a Metaphor
Paul in Critical Contexts, Fortress, 2008, geb, 142 pp, € 24.90, 9780800662851
winkelwagen
Klaassens, H. & G. Warringa
Ontmoetingen met Paulus: deel 1 een Paulusjaar
Narratio, 2010, pap, 160pp, € 16.00, 9789052634869
winkelwagen
Klaassens, H. & G. Warringa
Ontmoetingen met Paulus: deel 2 een Paulusreis
Narratio, 2010, pap, 168pp, € 20.00, 9789052634876
winkelwagen
   
Langton, D.R.
The Apostle Paul in the Jewish Imagination. A Study in Modern Jewish-Christian Relations
B2522
Cambridge UP, 2010, geb, 311 pp, € 67.90, 9780521517409
winkelwagen
   
Lee, M.V.
Paul, the Stoics and the Body of Christ
by order
Society for New Testament Studies Monograph Series, No. 137, Cambridge University Press, 2006, geb, 224 pp, € 82.75, 0521864542 / 9780521864541
winkelwagen
Levine, A.-J. (ed.)
A Feminist Companion to the Deutero- Pauline Epistles
Feminist Companion to the NT and Early Christian Writings Series 7, Sheffield Academic Press, 2003, pap, 224pp, € 52.50, 9780826463364
winkelwagen
Lietaert Peerbolte, B. J.
Paulus en de rest. Van farizeeer tot profeet van Jezus
De apostel Paulus blijft in vele opzichten een raadsel. Bert Jan Lietaert Peerbolte presenteert hem als een hellenistische Jood die trouw bleef aan zijn joodse uitgangspunten, maar tegelijkertijd Jezus Christus verkondigde als centrum van Gods handelen met de mens.
Paulus zag de Christus-beweging als de trouwe rest van Israel, waar ook niet-Joden deel van konden uitmaken. Het bracht hem menigmaal in conflict met zijn omgeving. Toch verkondigde hij zijn droom: in Christus geen verschil meer tussen Jood en Griek, vrije en slaaf, man en vrouw! Paulus en de rest is niet alleen een historische studie, maar kijkt ook naar de rol die Paulus bij een aantal moderne wijsgeren speelt - o.a. Alain Badiou
Meinema, 2010, pap, 200 pp, € 24.90, 9789021142593
winkelwagen
Linden, Eeuwout van der (red)
Een Jood, geraakt door Jezus. Paulus radicaal opnieuw
Paulus staat al langere tijd in de belangstelling. Dit boek wil Paulus echter radicaal anders bekijken en legt grote nadruk op zijn Jood-zijn. Was Paulus wel de eerste christen of was hij voluit Joods? Schafte hij de wet af of ging het hem om een anders verstaand van de wet? Hoe keek Paulus naar Jezus? En wat betekenen voor hem 'verzoening' en 'verlossing'? Deze en nog andere vragen komen op een heldere manier aan de orde in dit beknopte boek, dat is geschreven om het gesprek in de gemeente te stimuleren.
Toerreeks, Boekencentrum, 2017, pap, 88 pp, € 8.99, 9789023950684
winkelwagen
   
Long, F.J.
Ancient Rhetoric and Pauls Apology. The Compositional Unity of 2 Corinthians
Society for New Testament Studies, Cambridge UP, geb, 291 pp, 291 pp, € 81.00, 0521842336
winkelwagen
   
Lopez, D.C.
Apostle to the Conquered: Reimagining Paul`s Mission
Fortres, 2008, geb, 248 pp, € 25.50, 9780800662813
winkelwagen
Maier, Harry O.
Picturing Paul in Empire: Imperial Image, Text and Persuasion in Colossians, Ephesians and the Pastoral Epistles
Pauline Christianity sprang to life in a world of imperial imagery. In the streets and at the thoroughfares, in the market places and on its public buildings and monuments, and especially on its coins the Roman Empire's imperial iconographers displayed imagery that aimed to persuade the Empire's diverse and mostly illiterate inhabitants that Rome had a divinely appointed right to rule the world and to be honoured and celebrated for its dominion.

Harry O. Maier places the later, often contested, letters and theology associated with Paul in the social and political context of the Roman Empire's visual culture of politics and persuasion to show how followers of the apostle visualized the reign of Christ in ways consistent with central themes of imperial iconography. They drew on the Empire's picture language to celebrate the dominion and victory of the divine Son, Jesus, to persuade their audiences to honour his dominion with praise and thanksgiving.

Key to this imperial embrace were Colossians, Ephesians, and the Pastoral Epistles. Yet these letters remain neglected territory in consideration of engagement with and reflection of imperial political ideals and goals amongst Paul and his followers. This book fills a gap in scholarly work on Paul and Empire by taking up each contested letter in turn to investigate how several of its main themes reflect motifs found in imperial images.

Bloomsbury - T&T Clark, 2013, pap, 257 pp, € 27.50, 9780567059956
winkelwagen
Malina, Bruce J., John J. Pilch
Social-Science Commentary on the Deutero-Pauline Letters
The Social-Science Commentary series pioneers an alternative commentary genre, providing in this volume the text of the deutero-Pauline letters and cultural notes on them. The Social-Science Commentary on the Deutero-Pauline Letters provides essential 'reading scenarios' on specific cultural phenomena in these letters, including forgery, normative conflict, paideia (training), and Household Codes. This volume highlights the transformation of the memory of Paul in early Christianity as reflecting the concerns and interest of communities after Paul's death.
Social-Science Commentary, Fortress Press, 2013, pap, 296 pp, € 36.00, 9780800699673
winkelwagen
Malina, Bruce J., John J. Pilch
Social-Science Commentary on the Letters of Paul
Social-Science Commentary, Fotress Press, 2006, pap, 417 pp, € 32.00, 9780800636401
winkelwagen
   
Marchal, J.A.
The Politics of Heaven. Women, Gender, and Empire in the Writings of Paul
By Order
Paul in Critical Contexts, Fortress, 2008, geb, 213 pp, € 23.50, 9780800663001
winkelwagen
Marchal, Joseph A. (ed.)
Studying Paul's Letters. Contemporary Perspectives and Methods
Van 32,50 voor 24,50

Studyi50ng Paul's Letters provides a survey of the most relevant current methods in Paul scholarship. Joseph A. Marchal leads a group of scholars who are also experienced teachers in courses on Paul. More than a series of "how-to" essays in interpretation, each chapter in this volume shows how differences in starting point and interpretive decisions shape different ways of understanding Paul. Each teacher-scholar focuses on what a particular method brings to interpretation and applies that method to a text in Paul's letters, aiming not just at the beginning student but at the "tough choices" every teacher must make in balancing information with critical reflection.

Studying Paul's Letters is organized for use in a single semester course on Paul and is perfect for graduate students, seminarians, and undergraduate students.

Fortress Press, 2012, pap, 233 pp, € 24.50, 9780800698188
winkelwagen
Marquis, Timothy Luckritz
Transient Apostle: Paul, Travel, and the Rhetoric of Empire
In a significant reevaluation of Paul's place in the early Christian story, Timothy Luckritz Marquis explores the theme of travel in the apostle's correspondence. He casts Paul's rhetorical strategies against the background of Augustus' age, when Rome's wealth depended on conquests abroad, the international commerce they facilitated, and the incursion of foreign customs and people they brought about. In so doing, Luckritz Marquis provides an explanation for how Paul created, maintained, and expanded his local communities in the larger, international Jesus movement and shows how Paul was a product of the material forces of his day.
Synkrisis, Yale UP, 2013, geb, 196 pp, € 44.95, 9780300187144
winkelwagen
Martyn, J.L.
Theological Issues in the Letters of Paul
T&T Clark, 2005, pap, 334 pp, € 44.50, 9780567030313
winkelwagen
Matera, F.J.
God's Saving Grace. A Pauline Theology
Distinguished biblical scholar Frank Matera here views the theology of the Pauline letters through the lens of the saving grace that Paul experienced at his call and conversion. Focusing on Christology, soteriology, theology, anthropology, ecclesiology, ethics, and eschatology, Matera explores both the unity and the diversity of the thirteen Pauline letters.Written in a clear and coherent style, God's Saving Grace presents students, professors, and pastors with a comprehensive yet concise and accessible overview of the theology found in the entire corpus of Paul's letters.
Eerdmans, 2012, pap, 267 pp, € 26.75, 9780802867476
winkelwagen
Meech, J.L.
Paul in Israels Story. Self and Community at the Cross
AAR Academy Series, Oxford UP, 2006, geb, 192 pp, € 44.00, 9780195306941
winkelwagen
Meech, J.L.
Paul in Israels Story. Self and Community at the Cross
AAR Academy Series, Oxford UP, 2006, geb, 192 pp, € 43.75, 9780195306941
winkelwagen
Meijer, Fik
Paulus, een leven tussen Jeruzalem en Rome
UITVERKOCHT

Paulus wordt beschouwd als de grondlegger van het christendom. Hij heeft de boodschap van Jezus omgevormd tot een nieuwe godsdienst. Heilig overtuigd van zijn gelijk en met gevaar voor eigen leven predikte hij het geloof. Zonder hem zou de westerse wereld er anders hebben uitgezien.

Wie was deze controversiele man, die meer dan vijfentwintig jaar door de mediterrane wereld reisde? Wie was deze man, die wist dat zijn boodschap op verzet zou stuiten, maar dat juist als een stimulans beschouwde om zijn geloof, dat in Israel was ontstaan, te verkondigen tot in het hart van het Romeinse rijk?

Fik Meijer volgt Paulus op zijn reizen van Jeruzalem tot in Rome, waar het Nieuwe Testament abrupt over zijn lot zwijgt. Door de informatie uit Paulus' brieven en de Handelingen van de apostelen te combineren met zijn kennis van de oudheid is Meijer in staat leven en werk van Paulus in de context van de Grieks-Romeinse wereld te presenteren.

Fik Meijer (1942) is de veelgelezen en veelgeprezen auteur van talloze boeken en artikelen over de oudheid. Hij was van 1992 tot 2007 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012, pap, 359 pp, € 19.95, 9789025370091
winkelwagen
   
Menken, M. (red.)
Paulus tussen sjoel en kerk
UITVERKOCHT
Theologische perspectieven, 3, 2VM Uitgeverij, 2010, pap, 135p, € 17.50, 9789490393045
winkelwagen
Muddiman, J. & J. Barton (eds)
The Pauline Epistles
The Oxford Bible Commentary is a Bible study and reference work for 21st century students and readers that can be read with any modern translation of the Bible. It offers verse-by-verse explanation of every book of the Bible by the world's leading biblical scholars. From its inception, OBC has been designed as a completely non-denominational commentary, carefully written and edited to provide the best scholarship in a readable style for readers from all different faith backgrounds. It uses the traditional historical-critical method to search for the original meaning of the texts, but also brings in new perspectives and insights - literary, sociological, and cultural - to bring out the expanding meanings of these ancient writings and stimulate new discussion and further enquiry. Newly issued in a series of part volumes, the OBC is now available in an affordable and portable format for the commentaries to the Pauline Epistles. Includes a general introduction to using the Commentary, in addition to an introduction to study of the New Testament, and to the Pauline Corpus in particular.
The Oxford Bible Commentary Series, Oxford UP, 2001/2010, pap, 281p, € 18.95, 9780199580262
winkelwagen
Munzinger, A.
Discerning the Spirits: Theological and Ethical Hermeneutics in Paul
Society for New Testament Studies Monograph Series 140, Cambridge UP, 2007, geb, 238 pp, € 83.50, 9780521875943
winkelwagen
Murphy-OConnor, J.
St. Pauls Ephesus. Text and Archeology
Michael Glazier, 2008, pap, 289 pp, € 27.95, 9780814652596
winkelwagen
   
Nauta, J.
Paulus Mysticus
Serie Mystiek, Boekencentrum, 2005, pap, 62 pp, € 5.50, 9023996259 / 9789023996255
winkelwagen
Norton, J. D.
Contours in the Text. Textual Variation in the Writings of Paul, Josephus and the Yahad
This is an examination of Paul's possible awareness of the plurality of Ancient Jewish Scripture. Norton-Piliavsky places Paul's work within the context of ancient Jewish literary practice, bridging the gap between textual criticism and social history in contemporary discussions. The author argues that studies of ancient Jewish exegesis draw on two distinct analytical modes: the text-critical and the socio-historical. He then shows that the two are usually joined together in discussions of ancient Jewish literature arguing that as a result of this commentators often allow the text-critical approach to guide their efforts to understand historical questions. Norton argues that text-critical and historical data must be combined, but not conflated and in this volume sets out a new approach, showing that exegesis was part of an ongoing discussion, which included mutually supporting written and oral practices. Norton shows that Josephus' and Dead Sea sectarians' use of textual variation, like Paul's, belongs to this discussion demonstrating that neither Paul nor his contemporaries viewed Jewish scripture as a fixed literary monolith. Rather, they took part in a dynamic exegetical dialogue, constituted by oral as much as textual modes. Formerly the Journal for the Study of the New Testament Supplement, a book series that explores the many aspects of New Testament study including historical perspectives, social-scientific and literary theory, and theological, cultural and contextual approaches. The Early Christianity in Context series, a part of JSNTS, examines the birth and development of early Christianity up to the end of the third century CE. The series places Christianity in its social, cultural, political and economic context. "European Seminar on Christian Origins" and "Journal for the Study of the Historical Jesus Supplement" are also part of JSNTS.
T&T Library of New Testament Studies, T&T Clark, 2011, geb, 210 pp, € 83.75, 9780567229397
winkelwagen
Ouweneel, W.
Apostel in griekenland. Bijbelstudies over Paulus tweede zendingsreis
Willem Ouweneel trekt langs een aantal plaatsen in Griekenland waar Paulus is geweest. Dat levert boeiende en geloofsverdiepende studies op. Evangelieverkondiging, geloofsopbouw, tegenstand en verdediging. Paulus maakte het allemaal mee in Griekenland tijdens zijn tweede zendingsreis. Op de filmpjes laat Ouweneel zien wat er gebeurde, en wat wij kunnen leren van Paulus en de mensen die hij ontmoette.
Bijbelstudieserie Horen zien geloven, Kok, 2011, pap, 64 pp, € 9.90, 9789043519380
winkelwagen
   
Phillips, Th. E.
Paul, His Letters, and Acts
Library of Pauline Studies, Hendrickson Publishers, 2009, pap, 243 pp, € 24.00, 9781598560015
winkelwagen
   
Roetzel, C. J.
The Letters of Paul. Conversations in Context. Fifth Edition
Westminster John Knox Press, 2009, pap, 240 pp, € 26.50, 9780664233921
winkelwagen
   
Sampley, J.P. (ed.)
Paul in the Greco-Roman World: A Handbook
BY ORDER
Trinity Press International, 2004, geb, 704 pp, € 65.90, 1563382660
winkelwagen
Sanders, E. P.
Paul. The Apostle's Life, Letters, and Thought
Decades after setting the study of Paul on a profoundly new footing with Paul and Palestinian Judaism (Fortress Press, 1977), E. P. Sanders now offers an expansive introduction to the apostle, navigating some of the thorniest issues in scholarship in language accessible to the novice and seasoned scholar alike. Always careful to distinguish what we can know historically from what we may only conjecture, and these from dogmatically driven misrepresentations, Sanders sketches a fresh picture of the apostle as an ardent defender of his own convictions, ever ready to craft the sorts of arguments that now fill his letters but - as Sanders carefully argues - were not the basis for his own beliefs and attitudes. He also gives sustained attention to a historical sketch of Paul's context, particularly Second Temple Judaism, in order to set comparisons of Paul and that context on solid ground. Here are familiar themes from Sanders's earlier work - the importance of works in Paul's thought, the relationship of "plight" and "solution" - in a presentation that reveals a career's reflection, along with new thinking regarding development in Paul's thought. All of the letters are carefully introduced in a text that will prove a worthy guide to the student and interested reader.
Fortress Press, 2015, pap, 862 pp, € 40.95, 9780800629564
winkelwagen
   
Saunders, E.P.
Paul: A Very Short Introduction
by order
Very Short Introductions, Oxford UP, 2001, pap, 174 pp, € 13.00, 0192854518
winkelwagen
Scherbenske, Eric W.
Canonizing Paul: Ancient Editorial Practice and the Corpus Paulinum
Canonizing Paul explores how ancient editorial practices utilized in the publication of corpora (e.g. preparation of texts, selection and arrangement of tracts, and composition and deployment of paratexts) were not only employed to shape editions of Paul's letters (i.e. the Marcionite, Euthalian, and Vulgate), but also their interpretation. By considering the deployment of ancillary materials alongside other editorial practices and exploring the interpretive interplay (and sometimes uneasy negotiation) of text and paratexts, this study fills an often overlooked gap in the field of New Testament textual criticism. Investigation into the Marcionite edition shows how its paratexts introduced Marcion's hermeneutic and, in some measure, justified his editorial principles. The Euthalian edition preferred instead a catechetical and pedagogical goal extending from the deployment of paratexts to the organization of the tracts and a textual arrangement for ease of comprehension. The exploration of text and sometimes disparate paratexts culminates in an investigation of Codex Fuldensis, which transmits the Vulgate textual revision of Paul's letters and its Primum Quaeritur prologue alongside numerous other paratexts such as the Marcionite prologues, Old Latin capitula, capitula drawn from the Euthalian edition, and sundry other paratexts. The incorporation of such diverse paratexts, loosed from their original editions and juxtaposed with later editorial products founded on alternative hermeneutical presuppositions, resulted in interpretive tensions that testify to the physical manuscript as a locus of authority, over which many early Christians were trying to gain interpretive control, if not by altering the text, then by furnishing paratexts. By demonstrating how these practices and interpretive concerns left their mark on these editions of the Corpus Paulinum, this study reveals that editorial practices and hermeneutics were deeply, sometimes inextricably, intertwined.
Oxford UP, 2013, geb, 383 pp, € 82.95, 9780199917341
winkelwagen
   
Sechrest, L.L.
A Former Jew. Paul and the Dialectics of Race
Library of New Testament Studies 410, T & T Clark, 2009, geb, 262 pp, € 81.00, 9780567462749
winkelwagen
   
Seesengood, R. P.
Paul, A Brief History
Blackwell Brief Histories of Religion Series, Wiley-Blackwell, 2010, pap, 254 pp, € 24.00, 9780405178907
winkelwagen
   
Seesengood, R. P.
Paul, A Brief History
Blackwell Brief Histories of Religion Series, Wiley-Blackwell, 2010, geb, 254 pp, € 66.00, 9780405178914
winkelwagen
   
Shantz, C.
Paul in Ecstasy. The Neurobiology of the Apostle`s Life and Thought
Cambridge UP, 2009, geb, 267 pp, € 59.90, 9780521866101
winkelwagen
Smit, Joop
Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven
Dit boek neemt de lezers mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. De hoop is dat zij gaandeweg steeds meer geboeid raken door diens uitdagende persoonlijkheid. Trouw aan zijn eigen volk, de Joden, en trouw aan de heidenen heeft hij er alles aan gedaan om deze twee met elkaar te verbinden. Het najagen van zijn droom om Joden en heidenen in Christus met elkaar te verenigen heeft zijn leven en denken beheerst en getekend. Met meer vijanden dan vrienden was hij een omstreden figuur en is dat tot op vandaag gebleven. De christelijke kerken worstelen nog altijd met zijn heilige overtuiging dat zij blijvend in het Jodendom geworteld zijn. Paulus' dubbele loyaliteit aan Joden en aan heidenen vormt voor christenen tot op de dag van vandaag een spannende erfenis en een uitdagende opgave.

Dr. Joop Smit osa doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Na zijn pensionering schreef hij over de vier evangelien: Het verhaal van Matteus (Meinema 2007), Het verhaal van Lucas (Meinema 2009), Het verhaal van Marcus (KBS 2011) en Het verhaal van Johannes (Berne 2015).

Berne Media, 2017, pap, 160 pp, € 16.90, 9789089722126
winkelwagen
Stanley, C.D.
Arguing with Scripture. The Rhetoric of Quotations in the Letters of Paul
T&T Clark, 2004, pap, 196 pp, € 42.50, 9780567026309
winkelwagen
Stegemann, Ekkehard W., Wolfgang Stegemann
Paulus und seine Zeit
expected 2018

After 30 years a new intensive study on the life, work and theology of the apostle Paul. International research on Paul has led to significant changes in the view on Paul. This includes his theological profile (especially the New Perspective on Paul) but also the social und cultural context in which Paul worked as a missionary and founded communities. Of central importance for all aspects of the new idea of Paul is the comprehension, that traditional anti-Jewish interpretations are not plausible any more.
They are replaced by Paul, as a missionary of peoples on the basis of his Jewish identity and within a Jewish environment of his time. This book provides a synopsis of the new international perspective on Paul, scrutinizing the new findings as well as the traditional interpretations.

See the other volumes of this series via this link

Biblische Enzyklopadie Bd. 11, Kohlhammer, 2018, geb, ca 450 pp, € 42.00, 9783170123403
winkelwagen
Stenstrup, K.
Titus. Honoring the Gospel of God
Pauls Social Network: Brothers and Sisters in Faith, Liturgical Press, 2010, pap, 112 pp, € 16.00, 9780814652879
winkelwagen
Stirewalt, M.L.
Paul, the Letterwriter.
This engaging study shows how Paul's stylized use of the official Roman letter - a form of communication of great social import in his day - played a crucial role in his apostolic ministry, conveying both his self-identity and sense of authority. M. Luther Stirewalt describes the logistics of letter writing in the first-century Mediterranean world and shows how official letters served to substitute for speeches to an audience, to convey executive, official, or bureaucratic matters, or to bring complaints or petitions from citizens to officials. He then shows how Paul structured his apostolic correspondence after these models of writing, drawing evidence directly from seven Pauline epistles: 1 Thessalonians, 1 and 2 Corinthians, Philippians, Philemon, Galatians, and Romans. Cutting a new angle on Paul's purposes, his ministry, and his pastoral concerns, Stirewalt's "Paul, the Letter Writer" will appeal to readers of the Bible and ancient history.
Eerdmans, 2003, pap, 159 pp, € 21.00, 9780802860880
winkelwagen
   
Tigcheler, J.
Paulus Mysticus
te bestellen
Kok, 2009, pap, 112 pp, € 14.25, 9789043517133
winkelwagen
Trainor, M.
Epaphras. Pauls Educator at Colossae
Pauls Social Network: Brothers and Sisters in Faith, Michael Glazier, 2008, pap, 123 pp, € 12.55, 9780879073206
winkelwagen
   
Vahrenhorst, M.
Kultische Sprache in den Paulusbriefen
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 230, Mohr Siebeck, 2008, geb, 420 pp, € 109.90, 9783161497148
winkelwagen
   
Vanlandingham, C.
Judgment & Justification in Early Judaism and the Apostle Paul
BY ORDER
Hendrickson, 2006, geb, 384 pp, € 29.65, 9781565633988
winkelwagen
Vergeer, Charles
Geschreven en toegeschreven. De teksten van Paulus
Door aandachtig en achterdochtig de teksten te lezen en er enige afstand van te nemen, wordt in dit boek getracht waarheid en werkelijkheid van Paulus beter nabij te komen. De schrijver geeft niet zijn mening over Paulus maar poogde argumenten in de teksten zelf te vinden.

Het boek is bevrijdend. In de eerste plaats wordt Paulus uit het partijdige en eenzijdige verhaal van Handelingen: gehaald. Maar ook zijn brieven blijken een keurslijf. Ze zijn maar zeer ten dele van hemzelf en ook de authentieke brieven, zoals aan de geloofsgemeenschap van Corinthe, zijn deerlijk verminkt tot ons gekomen. Er is geen sprake van een editie van zijn brieven maar van een redactie. Deze redactie nam een halve eeuw na de dood van Paulus delen van diens brieven op in een bundel die aan de noden van kerk en tijd tegemoet moest komen. Een kerk die Paulus nog niet kende en tijden die dramatisch anders waren. De redactie trad bruusk op, sneed weg en vulde aan, liet de apostel aan het woord komen en wierp hem weer andere opvattingen tegen: over de rol van de vrouw, de liefde, de joden, de heersers van deze wereld.

Het gezag van de apostel werd gebruikt en misbruikt, en de door hem geschreven teksten bezweken onder de aan hem toegeschreven teksten.

Damon, 2013, pap, 160 pp, € 18.90, 9789460361647
winkelwagen
Vergeer, Charles
Paulus, kijken in uw lezend gezicht
Wie is die man die aan de oorsprong stond van het christendom? Eerst worden de brieven van Paulus gelezen met een zorgvuldigheid die tal van redactionele ingrepen en bewerkingen bloot legt. Teksten als de flarden van afgescheurd behang, waarmee we zicht krijgen op de verschillende lagen en flarden. Wat Vergeer meesterlijk doet is weken en tasten, kijken achter de kieren en scheuren van de teksten.

Daarna worden de standpunten van Paulus aangaande de opstanding uit de dood, de Zoon van God en zijn rede te Athene zorgvuldig gelezen. In een derde deel wordt de discussie aangegaan met enkele grote kenners van de leer van Paulus.

Tenslotte wordt de vermeende brief aan de Romeinen besproken en ingegaan op het proces tegen Paulus en diens graf te Rome. Een fascinerende studie die breekt met tal van traditionele opvattingen en ruimte schept voor radicaal nieuwe inzichten.

Damon, 2012, pap, 360 pp, € 27.90, 9789460360527
winkelwagen
Vergeer, Charles
Wie was Paulus wel?! Op zoek naar zijn teksten
verschijnt 29-4-2016

Dat Paulus van fundamenteel belang is voor het christendom, staat buiten kijf. Maar wie was Paulus eigenlijk? We kennen aangaande leven en leer van Paulus maar twee bronnen: Handelingen van Lucas en de brieven van Paulus.

In Wie was Paulus wel?!Op zoek naar zijn teksten wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de antieke brieven geschreven en gelezen werden. Niet de theologische antwoorden, maar filologische vragen zijn daarbij richtinggevend. De aandacht gaat vooral uit naar de teksten in de brieven waarin, naar werd aangenomen, Paulus over zijn eigen leven spreekt. Die worden zorgvuldig gelezen en geinterpreteerd in het licht van de tijd waarin de teksten, zoals we die nu kennen, tot stand kwamen. Het is nog maar de vraag wat er overblijft van het beeld dat tegenwoordig over hem bestaat. Kortom: wat schreef Paulus 'zelf' en wie was de historische Paulus echt?

Damon, 2016, pap, 144 pp, € 17.90, 9789460362286
winkelwagen
Vergeer, Charles
Wie was Paulus wel?! Op zoek naar zijn teksten
Dat Paulus van fundamenteel belang is voor het christendom, staat buiten kijf. Maar wie was Paulus eigenlijk? We kennen aangaande leven en leer van Paulus maar twee bronnen: Handelingen van Lucas en de brieven van Paulus.

In Wie was Paulus wel?!Op zoek naar zijn teksten wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de antieke brieven geschreven en gelezen werden. Niet de theologische antwoorden, maar filologische vragen zijn daarbij richtinggevend. De aandacht gaat vooral uit naar de teksten in de brieven waarin, naar werd aangenomen, Paulus over zijn eigen leven spreekt. Die worden zorgvuldig gelezen en geinterpreteerd in het licht van de tijd waarin de teksten, zoals we die nu kennen, tot stand kwamen. Het is nog maar de vraag wat er overblijft van het beeld dat tegenwoordig over hem bestaat. Kortom: wat schreef Paulus 'zelf' en wie was de historische Paulus echt?

Damon, 2016, pap, 144 pp, € 17.90, 9789460362286
winkelwagen
   
Vos, J.S.
Die Kunst der Argumentation bei Paulus.
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament.149, Mohr Siebeck, 2002, geb, 220 pp, € 67.00
winkelwagen
Waddell, James A.
The Messiah: A Comparative Study of the Enochic Son of Man and the Pauline Kyrios
This volume discusses conceptual elements of messianic traditions that are identified in the Parables of Enoch and the Letters of Paul by examining the nature and functions of the divine figure and of the messiah figure. Comparative analysis presented here demonstrates that the Parables of Enoch and the Letters of Paul share specific conceptual elements of messianic traditions. The combination of shared elements is so striking as to preclude the possibility that the Parables of Enoch and the Letters of Paul constituted independent, parallel developments. It cannot be claimed, however, that Paul was familiar with the text of the Parables of Enoch; there are no direct quotes of the Parables anywhere in Paul's Letters. Waddell does however show that Paul was familiar with the conceptual elements of the Enochic messiah, and that Paul developed his concept of the Kyrios out of the Son of Man traditions in the Book of the Parables of Enoch. Waddell specifically argues Pauline christology was at the very least heavily influenced by Enochic Son of Man traditions.
Jewish and Christian Text Series, T.& T.Clark Ltd, 2013, pap, 240 pp, € 34.95, 9780567561152
winkelwagen
   
Watson, F.
Paul and the Hermeneutics of Faith
T & T Clark, 2004, pap, 584 pp, € 41.50, 0567082326
winkelwagen
   
Watson, F.
Paul, Judaism and the Gentiles: Beyond the New Perspective
Revised and expanded edition
Eerdmans, 2007, pap, 400 pp, € 28.50, 9780802840202
winkelwagen
   
Westerholm, S.
Perspectives Old and New on Paul. The 'Lutheran' Paul and His Critics
Eerdmans, 2004, pap, 488 pp, € 34.00, 9780802848093
winkelwagen
Westerholm, S (ed.)
The Blackwell Companion to Paul
Blackwell Companions to Religion, Wiley-Blackwell, 2011, geb, 615 pp, € 156.00, 9781405188449
winkelwagen
   
Wiley, T.
Encountering Paul. Understanding the Man and His Message
B2365
Come & See Series, Rowman & Littlefield, 2010, pap, 193 pp, € 17.50, 9780742558090
winkelwagen
   
Wiley, T.
Encountering Paul. Understanding the Man and His Message
B2087
Come & See Series, Rowman & Littlefield, 2010, geb, 193 pp, € 55.50, 9780742558083
winkelwagen
   
Wiley, T.
Paul and the Gentile Women: Reframing Galatians
Continuum, 2005, pap, 168 pp, € 28.95, 0826417078
winkelwagen
Wilson, T.
De apostel Paulus. Zijn leven en zijn brieven. Met verwijzingen naar bijbelteksten
Reeks atlasjes, Groen - Jongbloed, 2009, pap, 32 pp, € 7.95, 9789058299468
winkelwagen
Wilson, W.T.
Pauline Parallels. A Comprehensive Guide
WJK, 2009, pap, 469 pp, € 36.00, 9780664231200
winkelwagen
Wischmeyer, O.
Paul. Life, Setting, Work, Letters
This new work aimed at upper level undergraduates provides an invaluable handbook for students seriously engaging with Paul's life, letters and context. This new coursebook assesses Paul from four key areas. This book is written by several co-authors, all experts in their given fields, to give the most up-to-date and accurate information to readers - but also to present a sense of authorial continuity throughout the book. This book is divided into three main parts; the environment, life, work and person of Paul; Paul's letters and theological themes; and, the reception of Paul and his letters. As such it provides a comprehensive overview of scholarship on Paul and is the perfect handbook for the serious student wishing to engage with some of the most important writings in the New Testament. This book features maps, tables, text-boxes, up-to-date bibliographies and key points are identified throughout.
T&T Clark International, 2012, pap, 372 pp, € 33.00, 9780567630919
winkelwagen
   
Zetterholm, M.
Approaches to Paul A Students Guide to Recent Scholarship
BY ORDER
Augsburg Fortress, 2009, pap, 270 pp, € 15.90, 9780800663377
winkelwagen