B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.4.2 Handelingen

   
Alexander, L.
Acts and the Ancient Reader
Presbyterian Pub. Corp., 2009, pap, 224 pp, € 23.50, 9780664230777
winkelwagen
   
Alexander, L.
Acts in Its Ancient Literary Context
T&T Clark Biblical Studies Series, T&T Clark, 2007, pap, 290 pp, € 50.50, 9780567082190
winkelwagen
   
Barr, B. A., B. J. Leonard
The Acts of the Apostles: Four Centuries of Baptist Interpretation
B2144
Baylor UP, 2010, geb, 948 pp, € 87.00, 9781602581869
winkelwagen
Barrett, C.K.
Acts
An abbreviated edition, in paperback, of the two-volume commentary in the critically-acclaimed International Critical Commentary series.For those who lack the linguistic and historical grounding, or the time, to deal with the ICC volumes, this Shorter Commentary retains all the important elements of the introduction and commentary, but excludes foreign-language material, technical notes and excurses.
C.K. Barrett is Emeritus Professor of Divinity, University of Durham, Fellow of the British Academy, and Honorary Fellow of Pembroke College, Cambridge.
A Shorter Commentary, 2002, pap, 544pp, € 72.50, 9780567088178
winkelwagen
Bruce, F.F.
The Book of the Acts. 2nd Revised edition

For the complete list, by author, see this link.

New International Commentary on the New Testament (NICNT), Eerdmans Publishing, 1959/1988, geb, 564 pp, € 42.50, 9780802825056
winkelwagen
Conzelmann, Hans
Acts of the Apostles
Filled with compact, almost aphoristic observations about the text, its background, and its theology. Its insight should sustain its value for a full generation.

For the complete Hermeneia series see this link

Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, Augsburg Fortress, 1988, geb, 288 pp, € 47.50, 9780800660185
winkelwagen
   
Dibelius, M.
The Book of Acts. Form, Style, and Theology
Fortress Classics in Biblical Studies, Fortress, 2004, pap, 228 pp, € 21.50, 0800636449
winkelwagen
Eck, J. van
Handelingen. De wereld in het geding.
Het boek Handelingen der apostelen is het enige document over de wortels van het christendom dat geschreven is door een tijdgenoot. Lucas beschrijft daarin voor Teofilus de vroegste verbreining van het evangelie en de eerste stichting van nieuwe christelijke gemeenten.

Dr. Van Eck, classicus en theoloog, leest dit boek vanuit de tijd waarin het werd geschreven. Hij vraagt zich voortdurend af welk effect dit geschrift moet hebben gehad op de tijdgenoten in de eerste eeuw, voor wie het christendom een heel nieuw verschijnsel was. Daartoe biedt Van Eck een eigen vertaling en bij de uitleg vergelijk hij de tekst vaak met de geschriften uit de antieke letterkunde.

Een dergelijke vergelijking loont juist bij Handelingen de moeite. Het boek beschrijft immers de confrontatie van het evangelie met de joods-Grieks-Romeinse cultuur van het Romeinse keizerrijk. Bovendien laat vergelijking ook zien hoe de auteur van het boek de literaire middelen van zijn tijd gebruikte om over te brengen wat hij wilde zeggen.

Deze vergelijking met antieke parallellen brengt de actualiteit van het boek Handelingen aan het licht, niet alleen voor de tijd waarin het boek werd geschreven, maar ook voor het heden van de 21ste eeuw. Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2003, geb, 576 pp, € 39.99, 9789043506670
winkelwagen
   
Finger, R.H.
Of Widows and Meals. Communal Meals in the Book of Acts
BY ORDER
Eerdmans, 2007, pap, 326 pp, € 27.90, 9780802830531
winkelwagen
Heer, Jos de
Commentaar op Handelingen. Jezus' geestkracht wereldwijd.
Dit commentaar op Handelingen verschaft op inspirerende wijze toegang tot een van de belangrijkste historische bronteksten van het christelijke geloof. De essentie van dat wat later uitgegroeid is tot 'kerk' wordt hier in het prille begin van de 'Jezus-beweging' beschreven. Wie zoekt naar verfrissende vitaliteit voor het geliefde en verguisde instituut kan in dit back-to-basics-Bijbelboek zijn hart ophalen.

Wereldwijde geestkracht! Jezus' werk gaat door! Na zijn wrede executie door de Romeinen blijkt Jezus wereldwijd inspirerend aanwezig. Dat vertelt de evangelist Lucas in zijn nieuwe tekst 'Handelingen'. Een levendig en opwindend geschiedverhaal vol ontroering, spanning en conflicten. Over mensen die geinspireerd door Jezus alles met elkaar gaan delen, over wonderen van Petrus, de beroemde reizen van Paulus, rechtszaken en indrukwekkende toespraken. Lucas spreekt over de kracht van een nieuw leven die mensen overrompelt en die zich over de hele wereld aan het verspreiden is.

Klik hier voor de complete reeks

Commentaar op Lucas-Handelingen, Skandalon, 2013, pap, 816 pp, € 54.50, 9789490708641
winkelwagen
Johnson, L.T.
The Acts of the Apostles
See the complete list (by author) by clicking on this link
Sacra Pagina Series, 5, Liturgical Press, 2006, pap, 570 pp, € 34.50, 9780814659687
winkelwagen
Kavin Rowe, C.
Worlds Upside Down. Reading Acts in the Graeco-Roman Age
For almost 300 years, the dominant trend in New Testament interpretation has been to read the Acts of the Apostles as a document that argues for the political possibility of harmonious co-existence between 'Rome' and the early Christian movement. Kavin Rowe argues that the time is long overdue for a sophisticated, critically constructive reappraisal. For Luke (the author of Acts), he says, politics is the embodied and concrete shape of God's apocalypse, or revelation, to the world. To understand Luke's political vision, therefore, we must examine how the narration of God's identity shapes ecclesiology: theological truth claims and the core practices of Christian communities are bound together in the very nature of things. Recognizing this interconnection requires a radical reassessment and rereading of Acts. No longer can Acts be seen as a simple apologia that articulates Christianity's harmlessness vis-a-vis Rome. Rather, in its attempt to form communities that witness to God's apocalypse, Luke's second volume is a highly charged and theologically sophisticated political document. Indeed, argues Rowe, Luke aims at nothing less than the construction of a new culture - a total pattern of life - that inherently runs counter to the constitutive aspects of Graeco-Roman society.
Oxford UP, 2011, geb, 312 pp, € 56.50, 9780195377873
winkelwagen
   
Levine, A.-J. (ed.)
A Feminist Companion to the Acts of the Apostles
Feminist Companions to the New Testament and Early Christian Writings, T&T Clark, 2004, pap, 242 pp, € 46.50, 0826462529 / 9780826462527
winkelwagen
Malina, Bruce J., John J. Pilch
Social-Science Commentary on the Book of Acts
Like earlier volumes in the Social Science Commentary series, this volume situates Acts squarely in the cultural matrix of the first century Mediterranean world, elaborating its codes of patron and client, mediatorship, honor and shame, healing and sickening, wizardry and witchcraft accusations, and the understanding of the Spirit of God as well as deities and demons as personal causes of significant events.

Part 1: Jesus First Command to the Twelve - Their Activities Among Israelite Majority Populations (Acts 1:4-12:25)

Part 2: Jesus Second Command to Saul/Paul - His Activities Among Israelite Minority Populations (Acts 12:25-25:31)

Social-Science Commentary, Fortress, 2008, pap, 243 pp, € 27.50, 9780800638450
winkelwagen
Matthews, S.
Perfect Martyr. The Stoning of Stephen and the Construction of Christian Identity
A number of recent studies have examined martyrdom as a means of identity construction. Shelly Matthews argues that the story of St. Stephen, the first Christian martyr, should be brought into this scholarly conversation. Stephen's story is told in the biblical book of Acts. He has, with near unanimity, been classified as unquestionably a real historical figure, probably because of the narrative coherence and canonical status of the book in which he appears. Matthews points to multiple signals that Stephen functions for Luke (the author of Acts) as a symbolic character. She suggests reframing the Stephen story not in terms of the impossible task of ascertaining "what really happened," but in terms of rhetoric and ethics. All aspects of the Stephen story, she argues, from his name to the manner in which he is killed, are perfectly suited to the rhetorical aims of Luke-Acts. The story undergirds Acts' hostile depiction of the Jews; conforms largely to Roman imperial aims; and introduces radical identity claims of a "marcionite" character. Stephen's role as a typological martyr also explains this 2nd-century text's otherwise eccentric treatment of Christian martyrdom. Matthews juxtaposes the Stephen story with related extra-canonical narratives of the martyrdom of James, thus undercutting the perfect coherence and singularity of the canonical narrative and evoking a more complex historical narrative of violence, solidarity, and resistance among Jews and Christians under empire. Finally, she looks at the traditional reason Stephen is considered the perfect martyr: his dying prayer for the forgiveness of his persecutors. Noting that this prayer was frequently read as idealizing Stephen, while having no effect on those for whom he prayed, she discovers a parallel the Roman discourse of clemency. Any other reading, she says, poses a potentially radical challenge to the cosmic framework of talionic justice, which explains the prayer's complicated reception history.
Oxford UP, 2010/2012, pap, 226 pp, € 24.50, 9780199924653
winkelwagen
Matthews, S.
Perfect Martyr. The Stoning of Stephen and the Construction of Christian Identity
A number of recent studies have examined martyrdom as a means of identity construction. Shelly Matthews argues that the story of St. Stephen, the first Christian martyr, should be brought into this scholarly conversation. Stephen's story is told in the biblical book of Acts. He has, with near unanimity, been classified as unquestionably a real historical figure, probably because of the narrative coherence and canonical status of the book in which he appears. Matthews points to multiple signals that Stephen functions for Luke (the author of Acts) as a symbolic character. She suggests reframing the Stephen story not in terms of the impossible task of ascertaining "what really happened," but in terms of rhetoric and ethics. All aspects of the Stephen story, she argues, from his name to the manner in which he is killed, are perfectly suited to the rhetorical aims of Luke-Acts. The story undergirds Acts' hostile depiction of the Jews; conforms largely to Roman imperial aims; and introduces radical identity claims of a "marcionite" character. Stephen's role as a typological martyr also explains this 2nd-century text's otherwise eccentric treatment of Christian martyrdom. Matthews juxtaposes the Stephen story with related extra-canonical narratives of the martyrdom of James, thus undercutting the perfect coherence and singularity of the canonical narrative and evoking a more complex historical narrative of violence, solidarity, and resistance among Jews and Christians under empire. Finally, she looks at the traditional reason Stephen is considered the perfect martyr: his dying prayer for the forgiveness of his persecutors. Noting that this prayer was frequently read as idealizing Stephen, while having no effect on those for whom he prayed, she discovers a parallel the Roman discourse of clemency. Any other reading, she says, poses a potentially radical challenge to the cosmic framework of talionic justice, which explains the prayer's complicated reception history.
Oxford UP, 2010, geb, 226 pp, € 57.50, 9780195393323
winkelwagen
Mulder, M. & A. Noordergraaf (red.)
Hoop voor Israel: Perspectieven uit Handelingen
Boekencentrum, 2007, pap, 222 pp, € 16.90, 9789023921875
winkelwagen
Noel, F. (red.)
De weg van het Woord. De handelingen van de Apostelen
Acco, 2009, pap, 172 pp, € 22.50, 9789033475733
winkelwagen
   
Padilla, O.
The Speeches of Outsiders in Acts. Poetics, Theology and Historiography
By order.
Society for New Testament Studies Monograph Series, 144, Cambridge UP, 2008, geb, 266 pp, € 73.90, 9780521899819
winkelwagen
   
Park, H.D.
Finding Herem? A Study of Luke-Acts in the Light of Herem
BY ORDER
Library of New Testament Studies, T & T Clark, 2007, geb, 222 pp, € 107.50, 9780567045508
winkelwagen
Pervo, R. I.
Acts
The Acts of the Apostles joins the Gospel of Luke with the ministry of Paul. Renowned New Testament scholar Richard I. Pervo shows how this masterful storyteller worked his magic, drawing on first-century literary techniques of narration and characterization. Luke's literary skills did not prevent scribes from re-writing his masterwork, however, the textual tradition of Acts is among the most intriguing of the documents of the New Testament, and is a focus here.

Elegantly written, Pervo's commentary provides a compelling interpretation of Acts in the context of Hellenistic literature and the emerging Christian movement, Readers will rediscover the "profit with delight" that was the ideal of ancient story-tellers.

For the complete Hermeneia series see this link

Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, Fortress, 2009, geb, 812 pp, € 75.95, 9780800660451
winkelwagen
Pesch, Rudolf
Die Apostelgeschichte EKK 5/1 Apg 1-12
Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 5/1, Neukirchener, 1995, 371 pp, pap, € 65.00, 9783788707743
winkelwagen
Pesch, Rudolf
Die Apostelgeschichte EKK 5/2 Apg 13-28
Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 5/2, Neukirchener, 1986, 327 pp, pap, € 49.00, 9783788707750
winkelwagen
Pesch, Rudolf
Die Apostelgeschichte EKK 5 Studienausgabe
Die Apostelgeschichte (Apg) gilt als das wichtigste geschichtstheologische Dokument des Neuen Testaments. Der Kommentar von Rudolf Pesch zeichnet sich durch eine uberlieferungskritische Sichtung der vom Acta-Verfasser gesammelten und bearbeiteten Tradition ebenso aus wie durch eine redaktionskritische Erfassung der Theologie der Apostelgeschichte. Die Auslegung der Texte wird bis zur Frage nach der Gegenwartsbedeutung des kanonischen Zeugnisses vorangetrieben; zentrale Texte werden durch ihre Wirkungsgeschichte in den folgenden Jahrhunderten zusatzlich erhellt.

Die Studienausgabe enthalt den vollstandigen Kommentar zu den Kapiteln 1-28, Einleitung und Schlussbemerkung, samtliche Exkurse sowie die Orts-, Namen- und Sachregister.

Voor de complete EKK lijst ( 33 dln, alfabetisch gerangschikt op auteur) klik hier

Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 5 Studienausgabe, Patmos, 2012, pap, 704 pp, € 41.00, 9783843602426
winkelwagen
   
Phillips, P.M.
The Prologue of the Fourth Gospel. A Sequential Reader
Library of New Testament Studies 294 (JSNTS), T&T Clark, 2006, geb, 258 pp, € 104.50, 0567030652
winkelwagen
   
Phillips, T.E.
Acts in Diverse Frames of Reference
B2174
Mercer UP, 2009, pap, 208 pp, € 33.50, 9780881461657
winkelwagen
   
Phillips, T.E.
Contemporary Studies in Acts
Mercer, 2009, pap, 280 pp, € 39.95, 978088146459
winkelwagen
Rius-Camps, J. & J. Read-Heimerdinger
The Message of Acts in Codex Bezae: A Comparison with the Alexandrian Tradition: Acts 13.1-18.23, Volume III
Library of New Testament Studies, 365, T&T Clark, 2007, geb, 401 pp, € 104.95, 9780567032485
winkelwagen
Rius-Camps, J. & J. Read-Heimerdinger
The Message of Acts in Codex Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition. Vol 1 Acts 1.1-5.42 Jerusalem
Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 257, T & T Clark, 2004, geb, 377 pp, € 126.00, 9780826470003
winkelwagen
Scott Spencer, F.
Journeying through Acts. A literary-Cultural Reading
Hendrickson, 2004, pap, 278 pp, € 22.95, 9781565639904
winkelwagen
   
Sleeman, M.
Geography and the Ascension Narrative in Acts
Society for New Testament Studies Monograph Series, 146, Cambridge, 2009, geb, 300 pp, € 68.50, 9780521509626
winkelwagen
   
Strelan, R.
Strange Acts. Studies in the Cultural World of the Acts of the Apostles
Beihefte zur Zeitschrift fuer die alttestamentische Wissenschaft, Walter de Gruyter, 2004, geb, 339 pp, € 89.00, 3110182009
winkelwagen
   
Thompson, R.P.
Keeping the Church in Its Place. The Church as Narrative Character in the Book of Acts
BY ORDER
Continuum, 2006, pap, 320 pp, € 26.90, 9780567026453
winkelwagen
   
Walters, P.
The Assumed Authorial Unity of Luke and Acts
Cambridge UP, 2008, geb, 240 pp, € 84.50, 9780521509749
winkelwagen