B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.4.1.0 NT Evangelien Algemeen

Aichele, G. & R. Walsh (eds)
Those Outside. Noncanonical Readings of the Canonical Gospels
T&T Clark, 2005, pap, 215 pp, € 52.50, 9780567026507
winkelwagen
   
Aus, R. D.
Feeding the Five Thousand. Studies in the Judaic Background of Mark 6:30-44 par. and John 6:1-15
B2581
Studies in Judaism, University Press of America, 2010, pap, 187 pp, € 28.50, 9780761851523
winkelwagen
Barton, S.C. (ed.)
The Cambridge companion to the Gospels
Cambridge companions to Religion, Cambridge UP, 2006, pap, 300 pp, € 36.95, 9780521002615
winkelwagen
Betz, Hans Dieter
The Sermon on the Mount: A Commentary on the Sermon on the Mount
To study these sermons with Betz is to be vastly informed about all forms of gospel criticism, and ultimately, about Jesus himself.

For the complete Hermeneia series see this link

Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, Augsburg Fortress, 1995, geb, 736 pp, € 72.50, 9780800660314
winkelwagen
Bockmuehl, M. & D.A. Hagner (eds)
The Written Gospel
This book comprehensively surveys the origin, production and reception of the canonical gospels in the early church. The discussion unfolds in three steps. Part One traces the origin of the 'gospel' of Jesus, its significance in Jewish and Hellenistic contexts of the first century, and its development from eyewitness memory to oral tradition and written text. Part Two then more specifically examines the composition, design and intentions of each of the four canonical gospels. Widening the focus, Part Three first asks about gospel-writing as viewed from the perspective of ancient Jews and pagans before turning to the question of reception history in the proliferation of 'apocryphal' gospels, in the formation of the canon, and in the beginnings of a gospel commentary tradition.
Cambridge UP, 2005, pap, 360 pp, € 41.95, 9780521540407
winkelwagen
   
Brown, R.E.
The Death of the Messiah, From Gethsemane to the Grave: A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels, Vol 1
Anchor Yale Bible Reference Library, Yale UP, 1994/2008, pap, 877 pp, € 27.00, 9780300140095
winkelwagen
   
Brown, R.E.
The Death of the Messiah, From Gethsemane to the Grave: A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels, Vol 2
Anchor Yale Bible Reference Library, Yale UP, 1994/2008, pap, 728 pp, € 27.00, 9780300140101
winkelwagen
Bruggen, Jakob van
Kroongetuigen van het evangelie
Dr. Jakob van Bruggen brengt in dit full colour boek de kroongetuigen van het evangelie tot leven. Twaalf mannen en vrouwen komen in dit boeken naar voren. Zij hebben het begin van het evangelie zelf meegemaakt. Maria en Johannes, Dionysus en Barnabas. Ieder met zijn of haar eigen verhaal. Zij zijn de kroongetuigen. De kroongetuigen laten de flonkerende veelzijdigheid zien van het goede nieuws over het hemelrijk. samen markeren ze ongemerkt ook het pad van het evangelie. Hoe het kwam, hoe het verraste en hoe het Israel en de volken bereikte. Tot aan de toekomstvisioenen van Johannes op Patmos. Kroongetuigen van het evangelie van Jakob van Bruggen is toegankelijk geschreven en geschikt voor bijbelstudiegroepen. Per hoofdstuk vind je bijpassend studiemateriaal op de website.
Kok, 2014, geb, ca 112 pp, € 12.90, 9789043522793
winkelwagen
Bruggen, J. van
Christus op aarde. Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten
Dit boek is gewijd aan het leven van Jezus Christus op aarde. Het houdt zich bezig met de vier hoofdbronnen voor onze kennis van Jezus' levensgeschiedenis. Dat zijn de evangelien op naam van Matteus, Marcus, Lucas en Johannes. Hoe verhouden deze beschrijvingen zich tot elkaar? Is hun viertal soms teveel om helder zicht te krijgen op de levensgang van Jezus in Palestina? Of vullen zij elkaar juist aan zodat ons inzicht wordt verdiept?

Deze vragen zijn van grote betekenis. Het christelijk geloof kan wel bestaan zonder een volledige biografie van Christus. Het zal echter alle grond onder de voeten verliezen wanneer er voortdurende onzekerheid zou moeten heersen over de ons overgeleverde geschiedenis van Jezus op aarde.

Dit boek kan dienen als inleiding tot de evangelien. Anderzijds biedt het een samenvattend overzicht van Jezus' levensgeschiedenis in Palestina. In een tweede themadeel (Het evangelie van Gods zoon) komen de titels en zelfbenamingen van Jezus Christus ter sprake samen met de voornaamste thema's van zijn prediking en de historische context daarvan.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 1987, geb, 287 pp, € 29.95, 9789024209194
winkelwagen
Bruggen, J. van
Het evangelie van Gods zoon. Persoon en leer van Jezus volgens de vier evangelien
Dit deel vormt de voortzetting van Christus op aarde dat als het eerste deel van deze serie is verschenen en dat voornamelijk een chronologische beschrijving van Christus' aardse geschiedenis bevat. In Het evangelie van Gods zoon wordt nu een meer thematische en synthetische beschrijving gegeven van het goede nieuwe dat Jezus predikte en tegelijk zelf in eigen persoon was.

Aandacht wordt besteed aan algemene exegetische onderwerpen zoals de namen die in de vier evangelien voor Jezus worden gebruikt, de prediking over het koninkrijk der hemelen, het optreden van Johannes de Doper en de breuk met de Joodse leiders. Verder bevat het boek een gedifferentieerd beeld van de Joodse samenleving waarbinnen Jezus' prediking gestalte kreeg en een uitgebreide bijlage over de rol van de Farizeeen als religieuze en politieke partij.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2005, 2-e druk, geb, 280 pp, € 29.99, 9789024261352
winkelwagen
Busse, U.
Jesus im Gespraech Zur Bildrede in den Evangelien und der Apostelgeschichte
Stuttgarter Biblische Aufsatzbaende 43. Neues Testament, Katholisches Bibelwerk GmbH, 2009, pap, 317pp, € 54.50, 9783460064317
winkelwagen
   
Eckey, W.
Die Apostlegeschichte der Weg des Evangeliums von Jerusalem nach Rom. Teilband I, 1,1 - 15,35
by order
Neukirchener, 2000, pap, 340 pp, € 29.00, 3788717807
winkelwagen
   
Eckey, W.
Die Apostlegeschichte der Weg des Evangeliums von Jerusalem nach Rom. Teilband II, 15,36 - 28,31
by order
Neukirchener, 2000, pap, 338 pp, € 29.00, 3778717963
winkelwagen
   
Gathercole, S.J.
The Preexistent Son. Recovering the Christologies of Matthew, Mark, and Luke
Eerdmans Publishing, 2006, pap, 344 pp, € 37.95, 9780802829016
winkelwagen
   
Gerhardsson, B.
The Reliability of the Gospel Tradition.
Hendrickson, 2002, pap, 144 pp, € 21.20, 1565636678
winkelwagen
Grindheim, S.
Christology in the Synoptic Gospels. God or God's Servant?
When Mark, Matthew, and Luke decided to give a written account of Jesus Christ, they were faced with a formidable challenge. How could they tell the story of the man who spoke and acted like God? They used several titles, such as 'prophet', 'Messiah', 'Son of God', 'Son of Man', 'Servant of the Lord', and even 'Lord' itself. But none of these really did justice to the person of Jesus. Through a carefully crafted narrative, the synoptic evangelists painted pictures of Jesus that went beyond all of Israel's expectations and showed a man who was God's humble, suffering servant and at the same time God's equal.

Sigurd Grindheim shows how the Synoptic Evangelists reinterpreted Israel's hopes in light of the Jesus story. He shows how they went beyond Old Testament and Jewish material regarding the messiah, drawing heavily upon the expectations of God's own intervention in history. The result is a picture of Jesus who fulfills all of Israel's hopes, not only those relating to God's eschatological agent, but also those pertaining to God himself.

T&T Clark International, 2012, pap, 232 pp, € 26.90, 9780567246578
winkelwagen
Halik, T.
Patience With God : The Story of Zacchaeus Continuing in Us
Transl. by G. Turner,BY ORDER. In a lively discussion of faith, the author uses the Gospel story of Jesus encounter with Zacchaeus to address the pervasive doubts about faith in today`s world
Doubleday/ Random House, 2009, geb, 219 pp, € 24.50, 9780385524490
winkelwagen
   
Harding, M. and Alanna Nobbs (ed.)
The Continent and Setting of the Gospel Tradition
B2626
Eerdmans, 2010, pap, 460 pp, € 49.50, 9780802833181
winkelwagen
Hengel, Martin
Die vier Evangelien und das eine Evangelium von Jesus Christus
Warum besitzt die Kirche vier verschiedene schriftliche Evangelien, obwohl es nach Paulus von Anfang an nur ein mundlich verkundigtes Evangelium gab? Martin Hengel versucht diese Frage zu beantworten, indem er von der Herausbildung der Vierevangeliensammlung im 2. Jh. ausgeht und nach deren Entstehung zuruckfragt. Die entscheidende Rolle spielt dabei die Lesung im Gottesdienst neben alttestamentlichen Texten. Weiter fragt er nach den Autoren der Evangelien und ihrer Abfassungszeit. Der Ausgangpunkt ist Markus als der Urevangelist. Die Berufung auf die eine Q-Quelle erweist sich als fraglich, man sollte eher von einer vielfaltigen Logientradition sprechen. Sehr wahrscheinlich hat der spatere Matthaus das fruhere Lukasevangelium gekannt und verwendet. Die zahlreichen 'minor agreements' zwischen Lukas und Matthaus gegen Markus legen diese Hypothese nahe.
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 2. Reihe. Bd.224, Mohr Siebeck, 2011, pap, 420 pp, € 57.00, 9783161510328
winkelwagen
   
Hill, C. E.
Who Chose the Gospels? Probing the Great Gospel Conspiracy
Oxford UP, 2010, geb, 295 pp, € 27.50, 9780199551231
winkelwagen
Hoffmann, Paul, John S. Kloppenborg, James M. Robinson (eds)
The Critical Edition of Q
The existence of Q (simply defined as the non-Markan material common to Matthew and Luke) as a document in the earliest churches was first hypothesized by C. H. Weisse in 1838. The existence, character, and significance of Q as a document from primitive Christianity has further been developed since then by numerous scholars, including the two groundbreaking Fortress Press books by John S. Kloppenborg: The Formation of Q (1987) and Excavating Q (2000).

Q remains a subject of heated debate. The Q material consists mainly of sayings of Jesus, but begins with some sayings of John the Baptist. For the most part narratives are missing; most conspicuously of all is the Passion Narrative.

The critical text edition will include an introduction; the running text of Q; new translations of Q in English, German, and French; the fully formatted Greek text of Q with parallels in Matthew, Luke, Mark, Gospel of Thomas, and other gospels wherever relevant; a concordance; and a bibliography.

For the complete Hermeneia series see this link

Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, Fortress Press, 2000, geb, 690 pp, € 76.00, 9780800631499
winkelwagen
Houwelingen, P.H.R. (red)
Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie
Naast het themadeel over Paulus past een themadeel over de andere apostelen, waarin de gemeente van Jeruzalem functioneert als het centrum van hun activiteiten. Beide boeken samen bieden een venster op het vroege christendom, met een verrassend uitzicht voor de apostolische kerk die van alle tijden is.

Dit boek bestaat uit drie delen:
Deel 1 (Het apostolische evangelie vanuit Jeruzalem) biedt een historische beschrijving van de joods-christelijke gemeente tijdens de apostolische periode, vanaf de Pinksterdag via de val van Jeruzalem tot de Bar Kochba opstand. Daarin worden ook de Katholieke Brieven, Hebreeen en Openbaring gepositioneerd.

Deel 2 (Het apostolische evangelie als geloofsbelijdenis) is thematisch opgezet rond de vraag: wat waren de kernpunten van het geloof, zoals die kunnen worden opgediept uit de niet-paulinische brieven en andere documenten van het Nieuwe Testament? Zo valt te ontdekken hoe er vanaf het eerste begin een apostolische geloofsbelijdenis kon groeien.

Deel 3 (Het apostolische evangelie in weerklank) kijkt als het ware vanuit de periode van de apostelen naar de volgende generaties: Apostolische Vaders, vroegchristelijke apologeten en auteurs van nieuwtestamentische apocriefen.
Een schets van de canonvorming van het Nieuwe Testament in de eerste eeuwen sluit het geheel af. Dit is het laatste deel van de CNT serie.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2010, geb, 436 pp, € 42.50, 9789043518338
winkelwagen
   
Johnson, L.T.
The Living Gospel
Continuum, 2004, pap, 208 pp, € 19.25, 0826474802
winkelwagen
   
Johnson, L.T.
The Living Gospel
By order
Continuum, 2004, pap, 199 pp, € 18.50, 0826476864
winkelwagen
Jong, Pieter L. de
Jezus en de mensen met geld, bijbelstudies over bezit en rijkdom
De heftige wereldwijde bankencrisis en de commotierond de Nederlandse banken, zoals ABN AMRO en DSB, inspireerden dominee Piet de Jong tot een aantal preken en bijbelstudies over hoe Jezus tegen geld en bezit aankijkt. In het evangelie zijn er een aantal momenten dat Jezus het hebben van geld en het najagen ervan thematiseert. Geld mag, zo is wel duidelijk bij Jezus. Ook veel geld. Maar Hij noemt geld een paar keer nadrukkelijkde Mammon en vraagt steeds wat mensen ermee doen. Wat heeft je hart? Ook de wereld van banken en snel geld verdienen is aan Jezus' blik niet ontgaan. Zijn opmerkingen raken steeds de kern van het gebod van God: 'Heb je naaste lief als je zelf!' In deze uitgave belicht de auteur een aantal van deze bijbelgedeelten uit de evangelien in de vorm van een bijbelstudie.
Boekencentrum, 2014, pap, 85 pp, € 9.90, 9789023927938
winkelwagen
Kevers, Paul (red)
Ongemakkelijke woorden van Jezus
Tal van Jezus' woorden laten bij de lezer of hoorder een ongemakkelijk gevoel na. Je vijand liefhebben, als men je op de ene wang slaat ook de andere aanbieden, alles verkopen wat je bezit en het aan de armen geven...Is dat wel doenbaar?

Andere woorden van Jezus klinken pretentieus, hard of gewelddadig. Heeft Jezus die woorden werkelijk gesproken? Hoe moeten wij die woorden begrijpen? De teksten van de negen lezingen die tijdens de Didache-studiedagen Bijbel te Leuven op 20 en 21 augustus 2013 werden gehouden, zijn in dit boek gebundeld.

De bijdragen werden geschreven door Jean Bastiaens, Jes Bouwen, Carine Devogelaere, Erik Herrenbosch, Paul Kevers, Filip Noel, Peter Schmidt, Martijn Steegen, Laura Tack, Gilbert van Belle en Katelijne Verduyn.

Acco, 2014, pap, 223 pp, € 22.50, 9789033495557
winkelwagen
   
Klumbies, P-G.
Von der Hinrichtung zur Himmelfahrt. Der Schluss der Jesuserzahlung nach Markus und Lukas
T.B.
Neukirchener, 2010, pap, 224 pp, € 34.50, 9783788724603
winkelwagen
   
Kraus, T J, M J Kruger & T Nicklas (eds)
Gospel Fragments
By order.
Oxford Early Christian Gospel-Texts Series, Oxford UP, 2008, geb, 304 pp, € 99.50, 9780199208159
winkelwagen
Lawrence, Louise J.
Sense and Stigma in the Gospels Depictions of Sensory-Disabled Characters
The senses are used within New Testament texts as instruments of knowledge and power and thus constitute important mediators of cultural knowledge and experience. Likewise, those instances where sensory faculty is perceived to be 'disabled' in some way also become key sites for ideological commentary and critique. However, often biblical scholarship, itself 'disabled' by eye-centric and textocentric 'norms', has read sensory-disabled characters as nothing more than inert sites of healing; their agency, including their alternative sensory modes of communication and resistance to oppression, remain largely unaddressed.

In response, Louise J. Lawrence seeks to initiate a variety of interdisciplinary dialogues with disability studies and sensory anthropology in a quest to refigure characters with sensory disabilities featured in the gospels and provide alternative interpretations of their conditions and social interactions. In each instance the identity of those stigmatised as 'other' (according to particular physiological, social and cultural 'norms') are recovered by exploring ethnographic accounts which document the stories of those experiencing similar rejection on account of perceived sensory 'difference' in diverse cross-cultural settings. Through this process these 'disabled' characters are recast as individuals capable of employing certain strategies which destabilize the stigma imposed upon them and tactical performers who can subversively achieve their social goals.

Biblical Refigurations, Oxford UP, 2013, pap, 195 pp, € 29.95, 9780199590094
winkelwagen
   
Marsh, C.
Jesus and the Gospels
T&T Clark Approaches to Biblical Studies, T&T Clark, 2005 (reissue), pap, 128 pp, € 26.00, 056704372x
winkelwagen
Marsh, C. & Steve Moyise
Jesus and the Gospels: T&T Clark Approaches to Bliblical Studies Series
T&T Clark, 2006, pap, 157 pp, € 26.00, 9780567040732
winkelwagen
Meynet, Roland
A New Introduction to the Synoptic Gospels
Van 45.95 voor 17.50.

In this book Meynet offers an entirely new perspective on the study of the Synoptic Gospels, adding further insights within the growing body of modern research into the meanings of the Gospels of Matthew, Mark and Luke. Utilizing the rhetorical method of analysis, of which he is a leading proponent, Meynet studies the composition of the Gospels as they were written and makes it possible to understand them in systematic and until now unexpected ways. The author does not approach these Gospels on the basis of introductory questions, but instead combines critical analysis with the evangelists' own persuasive intentions.

Convivium Press, 2010, pap, 435 pp, € 17.50, 9781934996119
winkelwagen
   
Muddiman, J. & J. Barton (eds)
The Gospels
The Oxford Bible Commentary Series, Oxford UP, 2001/2010, pap, 288p, € 18.90, 9780199580255
winkelwagen
   
Murphy, F.J.
An Introduction to Jesus and the Gospels
BY ORDER
Abingdon Press, 2005, geb, 394 pp, € 29.50, 0687496926
winkelwagen
   
Owens, W. R.
The Gospels. Authorized King James Version
T.B.
Oxford UP, 2011, pap, 352 pp, € 13.95, 9780199541171
winkelwagen
Reitsma, Bernhard
Adembenemend, nieuwe bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus
De liefde van God is adembenemend. Daarover valt eigenlijk alleen in beelden te spreken. Dat doet Jezus dan ook in de zogenoemde gelijkenissen, die beelden zijn van het leven van toen. In deze gelijkenissen verrast Hij ons steeds opnieuw met vreemde wendingen. Daarmee wil Hij laten zien hoe goed God is en hoe ongewoon zijn liefde - een liefde die nooit vanzelfsprekend wordt. Bernhard Reitsma bespreekt er in dit boek acht en betrekt daarbij de context van Jezus' tijd en van het Midden-Oosten. Dat werpt een heel nieuw licht op de gelijkenissen. Het lezen en overdenken ervan verandert je leven.
Boekencentrum, 2013, pap, 92 pp, € 9.90, 9789023926979
winkelwagen
   
Schottroff, L.
Die Gleichnisse Jesu
Guetersloher Verlagshaus, 2005, geb, 318 pp, € 23.75, 9783579052007
winkelwagen
Schottroff, Luise
The Parables of Jesus
In this startling work, Luise Schottroff proposes an alternative reading of Jesus' parables. Her work decries the traditional allegorizing of Jesus' stories, with their easy identification of God as one of the characters in the stories. This work argues that the parables are fictional stories that describe the social realities and structures of an oppressive situation. It describes how they present an alternative to the social structures of the Roman Empire. It provides a critique of the traditional readings of the parables, written by a leading New Testament scholar.
Fortress Press, 2006, pap, 288 pp, € 25.95, 9780800636999
winkelwagen
Sloyan, G.S.
Jesus on Trial. A Study of the Gospels
Fortress Press, 2006, pap, 159 pp, € 17.50, 9780800638290
winkelwagen
Strutwolf, Holger, Klaus Wachtel (eds)
Novum Testamentum Graecum, Editio Critica Maior, Parallelperikopen | Parallel Pericopes
van 99,- voor 54.50

This is a special edition of the Greek text and critical apparatus for 38 parallel periscopes from the Synoptic Gospels. The apparatus comprises all the variants of 154 manuscripts that preserve text from at least two Gospels.

Hendrickson pub., 2012, geb, 160 pp, € 54.50, 9781598569407
winkelwagen
   
Subramanian, J.S.
The Synoptic Gospels and the Psalms as Prophecy
BY ORDER
Library of New Testament Studies, 351, T&T Clark, 2007, geb, 165 pp, € 89.00, 9780567045317
winkelwagen
Tongeren, Paul van, Rob van Woerkom (red)
Opnieuw gelezen, hedendaagse schrijvers over de parabels
Aan ruim 25 bekende filosofen, theologen en schrijvers vroegen Paul van Tongeren en Rob van Woerkom zich te verdiepen in parabels uit het Nieuwe Testament. In Opnieuw gelezen adopteert iedere auteur er een. Teksten als die van de barmhartige Samaritaan of de spelende kinderen worden soms meditatief, soms verzuchtend gelezen en van persoonlijk commentaar voorzien. Van Tongeren en Van Woerkom tonen in deze bundel de dwarse actualiteit van de nieuwtestamentische parabels en hun immer voortdurende invloed op onze cultuur.
Klement, 2017, pap, 186 pp, € 19.99, 9789086872039
winkelwagen
Voorwinde, S.
Jesus' Emotions in the Gospels
This title examines the emotions of Jesus presented by in the gospels, and shows how this may be applied in studying these texts. "Jesus' Emotions in the Gospels" investigates richness and variety of the emotional life of Jesus as depicted in the four gospels. Attention is often paid to the events of Jesus' life, his teaching, and his ministry - but rarely is Jesus' emotional life considered. Stephen Voorwinde presents all sixty references to the emotions of Jesus as they appear in the gospels, enabling readers to think deeply about how they can relate to the different aspect of Jesus which each evangelist presents. Readers are introduced to the 'compassionate king' of "Matthew's" gospel, and to the 'man of sorrows' in "Mark's" gospel. The Jesus of "Luke's" gospel is seen as a 'sympathetic son' and finally the Jesus presented by John as 'loving Lord'. Voorwinde builds a careful picture of Jesus within the theological framework of each evangelist, considering the Historical Jesus debate, the synoptic problem, and the individual literary characteristics of each evangelist. The emotional challenges posed throughout the New Testament gain new significance when considered side-by-side with the emotional character of Jesus.
T&T Clark, 2011, pap, 255 pp, € 27.50, 9780567430618
winkelwagen
Watson, Francis
Gospel Writing, a Canonical Perspective
That there are four canonical versions of the one gospel story is often seen as a problem for Christian faith: where gospels multiply, so to do apparent contradictions that may seem to undermine their truth claims. In "Gospel Writing" Francis Watson argues that differences and tensions between canonical gospels represent opportunities for theological reflection, not problems for apologetics.Watson presents the formation of the fourfold gospel as the defining moment in the reception of early gospel literature -- and also of Jesus himself as the subject matter of that literature. As the canonical division sets four gospel texts alongside one another, the canon also creates a new, complex, textual entity more than the sum of its parts. A canonical gospel can no longer be regarded as a definitive, self-sufficient account of its subject matter. It must play its part within an intricate fourfold polyphony, and its meaning and significance are thereby transformed.In elaborating these claims, Watson proposes nothing less than a new paradigm for gospel studies -- one that engages fully with the available noncanonical material so as to illuminate the historical and theological significance of the canonical.
Eerdmans, 2013, pap, 665 pp, € 42.00, 9780802840547
winkelwagen
Weren, Wim
Vensters op Jezus. Methoden in de uitleg van de Evangelien
Meinema, 1999, pap, 215 pp, € 22.50, 9789021137100
winkelwagen
Werkman, H. (red.)
Er gaat een man door Kanaan, negen keer nadenken over Jezus
Een twijfelaar, een man met huidvraat, een tollenaar, een jongste zoon, en meer: negen ontmoetingen met Jezus. Dit boekje zet de schijnwerper op momenten uit het leven van Jezus.
De medewerkers - Jos Douma, Henk de Jong, Erjan van der Linde, Jan Willem Roosenbrand, Wim van der Schee, Henno Smit, Rob Vreugdenhil en Tim Vreugdenhil - zijn gewend als predikant voor groepen mensen over de Bijbel te praten. Bij ieder hoofdstuk schreef Hans Werkman een nieuw lied en Peter Sneep maakte daarbij een melodie. Onder ieder hoofdstuk staan prikkelende discussievragen.
Boekencentrum, 2012, pap, 107 pp, € 11.90, 9789023920762
winkelwagen
   
Wierzbicka, A.
What Did Jesus Mean?: Explaining the Sermon on the Mount and the Parables in Simple and Universal Human Concepts
This interdisciplinary work aims to cast light on the words of Jesus by taking the author's semantic theory of "universal human concepts" - concepts which are intuitively understandable and self-explanatory across languages - and bringing it to bear on Jesus' parables and the Sermon on the Mount. Her approach results in novel interpretations of the Gospels. Print-on-demand.
Oxford UP, 2001, pap, 525 pp, € 31.00, 9780195137330
winkelwagen
   
Woods, F.H.
The Origin and Mutual Relation of the Synoptic Gospels
reprint, orig. publ. 1890/by order, op bestelling
Analecta Gorgiana 18, Gorgias Press, 2006, pap, 46 pp, € 34.25, 1593334966 / 9781593334963
winkelwagen
Wright, Tom
Goede Vrijdag. De dag dat de Revolutie begon
Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit nieuwe boek dat we met elkaar het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. Veel christenen denken dat het er bij de dood van Jezus om draait dat 'God mij redt van mijn zonden, zodat ik in de hemel kom'. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden het over iets veel groters, iets veel explosievers. Iets dat mensenlevens hier en nu verandert. Paulus en de andere apostelen nodigen ons uit deelnemer te worden in een revolutionaire beweging die begon op een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem.

N.T. (Tom) Wright (1948) is nieuwtestamenticus. Hij was van 2003-2010 bisschop van Durham in de Church of England. Momenteel is hij hoogleraar aan de Universiteit van St.Andrews (Schotland).

van Wijnen, 2018, pap, 414 pp, € 24.95, 9789051945478
winkelwagen
Wright, Tom
Hoe God Koning werd. De kern van het evangelie herontdekt
Uit het Woord vooraf: In de kern van het christelijk geloof en de geloofspraktijk schuilt een fundamenteel probleem: we zijn allemaal vergeten waar het in de vier evangelien om gaat. Ja, ze gaan over Jezus, maar wat staat er precies in over Jezus? Ja, ze gaan over het begin van het christendom, maar wat staat erin over die vreemde nieuwe beweging?

Tom Wright laat in dit nieuwe boek zien waarom het fundamenteel noodzakelijk is om de boodschap van de evangelien opnieuw te doordenken en wat ze ons werkelijk willen vertellen: dit is het verhaal van een nieuwe koning, een nieuw soort koning, een koning die alles heeft veranderd, en een koning die ons uitnodigt voor zijn nieuwe wereld.

N.T. (Tom) Wright (1948) is hoogleraar aan de Universiteit van St. Andrews en een van 's werelds meest vooraanstaande Nieuwtestamenticus. Eerder verschenen van hem onder meer Eenvoudig christelijk, Verrast door hoop, en Goed leven. Verder verschijnt bij Uitgeverij van Wijnen zijn serie Bijbel voor iedereen (klik hier voor de lijst), waarin inmiddels tien delen zijn uitgekomen.

Uitgeverij van Wijnen, 2014, pap, 288 pp, € 24.95, 9789051944709
winkelwagen
Wright, Tom
How God Became King. Getting to the heart of the Gospels
SPCK, 2012, pap, 282 pp, € 19.95, 9780281061464
winkelwagen
Young, Brad H.
The Parables. Jewish Tradition and Christian Interpretations
Hendrickson Publishing, 2000, geb, 332 pp, € 27.50, 9781565632448
winkelwagen