B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.3.0.5 Wijsheid van Jezus Sirach

Beentjes, Panc
De wijsheid van Jesus Sirach. Een vergeten joods geschrift
Een van de opmerkelijkste wijsheidsboeken uit de periode tussen het Oude en Nieuwe Testament is De wijsheid van Jesus Sirach. Een geschrift dat door katholieken wel, maar door joden en protestanten niet tot de bijbel wordt gerekend. Geschreven omstreeks 180 voor Christus, heeft de tekst bijna uitsluitend in een Griekse vertaling gecirculeerd; de Hebreeuwse versie werd pas in 1896 bij toeval ontdekt in een afvalkamer van een synagoge in Cairo. De wijsheid van Jesus Sirach bevat, gerangschikt op onderwerp, praktische en morele regels en aansporingen voor een verantwoord leven, zoals eerbied voor ouders, een juiste levenshouding, de relatie tussen man en vrouw, schijnheiligheid en grootmoedigheid. Het behandelt thema's als de vrije wil en 'd rminisme' en laat de Wijsheid, in de gedaante van Sophia - 'Vrouwe Wijsheid' - in een hooglied vertellen over haar eeuwige relatie met God, en stelt haar gelijk aan de Wet van Mozes. Bovendien laat Jesus Sirach zien dat de aantrekkelijkheden van het hellenisme niet nieuw zijn, maar al in het Jodendom bestonden.
Damon, 2006, geb, 230 pp, € 17.90, 9789055737321
winkelwagen
Marbock, J.
Jesus Sirach 1-23
Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament, Herder Verlag, 2010, geb, 285p, € 65.50, 9783451268328
winkelwagen
   
Schreiner, Josef
Jesus Sirach 1-24

Sehe die ganze Reihe hier

Die Neue Echter Bibel. Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsuebersetzung, Bd 38, Echter Verlag, 2002, pap, 136 pp, € 21.00, 9783429023553
winkelwagen
Zapff, Burkard M.
Jesus Sirach 25-51

Sehe die ganze Reihe hier

Die Neue Echter Bibel. Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsuebersetzung, Bd 39, Echter Verlag, 2010, pap, 272 pp, € 28.00, 9783429023584
winkelwagen