B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.2.3.2 Psalmen

Tehiliem.Twintig psalmen uit de Nieuwe Bijbelvertaling met illustraties van Lika Tov
Van 29,50 voor 19,95

Tehiliem is een unieke uitgave met een selectie van twintig psalmen die de rijkdom en de schoonheid van de Hebreeuwse poezie weerspiegelen. Ze zijn opnieuw uit het Hebreeuws vertaald voor de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze nieuwe vertaling is een gezamenlijk project van de Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap. De sfeervolle ilustraties bij de vertaling zijn gemaakt door de joodse kunstenares Lika Tov.

NBG/Jongbloed, 2002, geb, 64 pp, € 19.95, 9789061268505
winkelwagen
Alter, Robert
The Book of Psalms: A Translation with Commentary
Norton & Co., 2007, geb, 518 pp, € 32.95, 9780393062267
winkelwagen
Barnard, Willem
Gepeins bij psalmen dl 1. Tegen David aan praten. Psalm 1-41
UITVERKOCHT

'Menige dichter heeft de psalmen willen herdichten. Ze werden dan geactualiseerd, eigentijds onder woorden gebracht, ontdaan van hun archaische inkleding. Het resultaat was wisselend, maar altijd minder dan het origineel dat sinds een paar millennia in de bijbel staat. Hertalen wordt al gauw herhalen op een lager niveau. Ik voel geen neiging daartoe. Wat er nog het dichtste bij kwam, was mijn aandeel in de berijming van die oude semietische gedichten, een hachelijke onderneming met soms goed zingbaar gevolg. Wat mij de laatste tijd bezighield was de vraag: hoe lees ik het werk van die prominente collega's van toen. Daarbij ging het niet om een bloemlezing van geliefde en bekende psalmen, maar om een reeks, bekend of minder bekend c.q. bemind. De langste aaneengesloten reeks op naam van David is te vinden in het eerste boek van de vijf waarin het psalter is verdeeld. Dat eerste boek ben ik gaan lezen, zo onbevangen mogelijk. Ik heb er verslag van gedaan in een dagboekachtige stapel aantekeningen' - Willem Barnard

Gepeins bij psalmen, Meinema, 2003, pap, 173pp, € 17.50, 9789021139456
winkelwagen
Barnard, Willem
Gepeins bij psalmen dl 3. Psalmgetier. Psalm 73 - 106
UITVERKOCHT, herdruk onbekend
Gepeins bij psalmen, Boekencentrum, 2004, pap, 133 pp, € 16.50, 9789021139890
winkelwagen
Barnard, Willem
Gepeins bij psalmen dl 4. Lofzang is geen luxe. Psalm 107-150
'Het psalter van 150 psalmen is onderverdeeld in vijf boeken. Over het eerste daarvan (psalm 1-41) ging Tegen David aan praten, een stapel dagboekachtige aantekeningen. In dezelfde trant schreef ik Een stille duif in de verte (over psalm 42-72) en Psalmgetier (over psalm 73-89 en 90-106). Dit laatste deel van mijn viertal bevat notities over het vijfde psalterboek (psalm 107-150). De titel Lofzang is geen luxe verwijst naar de vele pelgrimsliederen en lofgezangen die daarin voorkomen, vanaf die lange lofzang op de Tora, psalm 119'- Willem Barnard
Gepeins bij psalmen, Meinema, 2005, pap, 163 pp, € 19.99, 9789021140384
winkelwagen
Barthelemy, Dominique, Stephen Desmond Ryan, Adrian Schenker (eds)
Critique Textuelle de l'Ancien Testament, Tome 4: Psaumes
Cet ouvrage traitera des difficultes principales que le texte hebreu traditionnel des Psaumes a posees aux traductions de la Bible qui ont eu le plus d'influence, au cours de ce dernier demi-siecle, dans les cultures anglaise, francaise et allemande. Il presente et developpe le resultat d'un travail de dix ans (1970-1979) effectue par un comite international et interconfessionnel de specialistes de la critique textuelle de l'A.T. Ce quatrieme volume fut precede par trois autres, consacres aux livres historiques et prophetiques. Il sera suivi d'un cinquieme tome traitant les livres sapientiaux.

Edite a partir du manuscrit inacheve de Dominique Barthelemy par Stephen Desmond Ryan et Adrian Schenker

Orbis Biblicus et Orientalis, 50/4, Academic Press Fribourg/ Vandenhoeck & Ruprecht, 2005, geb, 931 pp, € 207.50, 9782827109913
winkelwagen
   
Becking, B.
Psalms and Prayers
BY ORDER
Oudtestamentische Studien 55, OTS 55, Brill, 2007, geb, 306 pp, € 111.00, 9789004160323
winkelwagen
   
Beek, F. van de
Ik groet het licht: De psalmen uit hun schaduw
psalmenbewerkingen
Narratio, 2010, pap, 160 pp, € 17.50, 9789052634883
winkelwagen
Booij, Thijs
Psalmen, deel 3, 81-110
NIET MEER IN VOORRAAD , maar we kunnen naar een tweedehands exemplaar op zoek - prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud

Voor de complete reeks klik: reeks POT

De Prediking van het Oude Testament (POT), Callenbach, 1994, geb, 328 pp, € 20.00, 9789026607349
winkelwagen
Booij, Thijs
Psalmen deel 4, 111-150
Print-on-demand, nb: paperback!

De psalmen moeten worden begrepen in het kader van de oud-Israelitische vroomheid. Als composities in taal vragen ze allereerst om aandacht voor de grammaticale structuur, het woordgebruik en de literaire opbouw; vervolgens om een onderzoek naar de culturele en godsdienstige situatie waarbinnen de tekst zijn betekenis heeft. Specifieke interpretatiemethoden kunnen helpen om de opbouw en de zin van de psalmtekst te ontdekken. Zij hebben echter hun grenzen en zijn niet feilloos. Hun bijdrage vermindert niet de noodzaak van het zoeken, de kans op het onverwachte.

Voor de complete reeks klik: reeks POT

De Prediking van het Oude Testament (POT), Kok, 2009, pap, 408 pp, € 39.99, 9789043514439
winkelwagen
Bouma, H.
In de schaduw van de Psalmen
De psalmen persoonlijk verwoord. Theoloog en dichter Hans Bouma spreekt de oude liederen in zijn eigen woorden en met zijn eigen accenten opnieuw uit. De psalmen vormen voor de auteur een bos. 'De bomen van liederen geven stem aan alles wat ik geloof, hoop en liefheb.' Over zijn eigen teksten schrijft hij verder: "Ondertussen staan voor mij de oorspronkelijke psalmen vorstelijker dan ooit overeind. Ik schreef mijn teksten in hun schaduw."
Kok, 1990/2010, pap, 156 pp, € 15.50, 9789043505987
winkelwagen
Bremer, Gert
Laat mij maar zingen. Psalmen na geschreven
Deze nieuwe omtaling van 150 Psalmen is ontstaan in de intimiteit van een kloostercel in Maria Toevlucht in Zundert, waar broeder Gert Bremer 11 jaar monnik was. Daardoor komen deze oude teksten in nieuwe vorm heel dicht bij de oorspronkelijke diepte van de psalmen.

In de stilte en eenzaamheid van de cel vormden de psalmen een antwoord, soms als een luide schreeuw maar gelukkig ook als berusting in een weg die nu eenmaal zo moest lopen en dat het wel goed zal komen allemaal. De psalmen staan er vol mee: dat tasten naar een uitweg uit de kelders van het bestaan en hopen op de toppen ervan te mogen blijven.

Kenmerkend aan deze omtaling is de zoektocht van een spiritueel mens naar degene die de vertaler omschrijft met 'de Ene'. Daarmee aangevend dat het tasten blijft naar een antwoord zonder pretenties precies te kunnen vastpakken wie of wat die 'Ene' is. Het is ook een gender-neutrale vertaling geworden, want woorden als Heer en Hij zijn vermeden.

Gert Bremer (Epe, 1951) studeerde muziek in Utrecht en was jarenlang als redacteur godsdienstige programma's verbonden aan de KRO/RKK. Van 2006 tot 2017 woonde hij als monnik van de Cistercienser Abdij Maria Toevlucht in Zundert. Momenteel volgt hij een opleiding tot Zen-leraar.

Berne, 2018, geb, 288 pp, € 24.90, 9789089722362
winkelwagen
Broyles, C.C.
Psalms
Understanding the Bible, Commentary Series, Baker, 1995, pap, 539pp, € 24.95, 9780801045752
winkelwagen
Buber, Martin
Das Buch der Preisungen, verdeutscht von Martin Buber. Mit: Zur Verdeutschung der Preisungen
Die Verdeutschung der Schrift durch Martin Buber und Franz Rosenzweig zeichnet sich zum einen durch eine grosse Nahe zu den hebraischen Originaltexten aus und zum anderen durch ihre wortgewaltige, poetische Sprache. Wie keine andere Psalmenubersetzung holt Bubers Ubertragung die ursprungliche Kraft der hebraischen Ursprache in die Gegenwart.
Guterloher, 1998 / 2008, geb, 209 + 11 pp, € 34.50, 9783795309527
winkelwagen
   
Clifford, R.J.
Psalms 1-72
Abingdon Old Testament Commentaries, Abingdon Press, 2002, pap, 338 pp, € 32.50, 9780687027118
winkelwagen
   
Clifford, R.J.
Psalms 73-150
Abingdon Old Testament Commentaries, Abingdon Press, 2003, pap, 334 pp, € 28.90, 0687064686
winkelwagen
   
Cottrill, A.C.
Language, Power, and Identity in the Lament Psalms of the Individual
Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies, 493, Continuum, 2008, geb, 160 pp, € 84.95, 9780567027283
winkelwagen
Croese, Frans
Tot lof van God, het Boek der Psalmen
In 2010 is bij Uitgeverij Ipenburg in Elburg een nieuwe vertaling van de Psalmen verschenen door Frans Croese. Tot Lof van God, het Boek der Psalmen is het eindproduct van bijna veertig jaar studie en arbeid. Volgens de uitgever komt het niet vaak voor dat er een nieuwe Psalmvertaling uitkomt. Deze nieuwe vertaling is een zelfstandige, onafhankelijke vertaling, direct uit het oorspronkelijke Hebreeuws.

Het boek Psalmen uit de Bijbel is niet alleen een monument in de wereldliteratuur, het is vooral een heilig boek in de Joodse en christelijke godsdienst. De van oorsprong religieuze gedichten leiden de lezer naar velerlei menselijke emoties, van het diepste verdriet tot de grootste uitbundigheid. Men treft er alles wat er maar kan spelen in de verhouding tussen de gelovige mens en God.

Uitgeverij Ipenburg, 2010, geb, 285 pp, € 29.50, 9789070105105
winkelwagen
   
Curtis, A.
Psalms
Epworth Commentaries, Epworth Press, 2004, pap, 266 pp, € 26.00, 0716205858
winkelwagen
   
Dawes, S.
The Psalms
B2369
SCM Studyguide, SCM Press, 2010, pap, 245pp, € 24.50, 9780334043423
winkelwagen
Day, John
Psalms
Originally published as part of the acclaimed Sheffield Guides series, this helpful study-guide is designed to meet the needs of students and general readers in a concise, accessible and affordable format.

Each study-guide comprises
-An Introduction to the content and message of the particular book
-A survey of the significant critical issues
-An assesment of recent scholarship
-Signposts towards major critical works in the area
-Annotated bibliographies
T & T Clark Study Guides are written by some of the world's greatest biblical scholars, each of whom draws on their extensive teaching experience to make their subject come alive for all who are approaching biblical studies for the first time.

John Day is Reader in Biblical Studies at the University of Oxford, and Fellow and Tutor of Lady Margaret Hall, Oxford.

T & T Clark Study Guides, T & T Clark, 2003, pap, 159pp, € 19.50, 9780567084545
winkelwagen
Declaisse-walford, Nancy, Rolf A. Jacobson, Beth LaNeel Tanner
The Book of Psalms
his work by Nancy L. deClaisse-Walford, Rolf Jacobson, and Beth Tanner is the most complete and detailed one-volume commentary available on the Psalms. Significantly, the volume reflects the combined insights of three superior (younger) biblical scholars.

DeClaisse-Walford, Jacobson, and Tanner offer a succinct introduction to the Psalter, a new translation of all the psalms that takes special account of the Dead Sea Scrolls, and individual entries on each psalm unit. Throughout the book they draw on state-of-the-art research on the canonical shape and shaping of the Psalter and evidence a nuanced attention to the poetic nature of the psalms.

For the list of all available volumes, by author, see this link.

The New International Commentary on the Old Testament NICOT, Eerdmans, 2014, geb, 1073 pp, € 61.95, 9780802824936
winkelwagen
Deel, Ton
De Psalmen als Poezie, Zesde J. H. van Oostbreelezing
Eburon, 2006, pap, 28 pp, € 10.00, 9789059720947
winkelwagen
Dijk, Janet W., Piet J. van Midden, Klaas Spronk, G.J. Venema (red)
Psalmen
Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities / ACEBT 18, Shaker Publishing, 2000, pap, 168 pp, € 19.50, 9789042301108
winkelwagen
Eaton, J.
Meditating on the Psalms. A Selection with New Translation and Inspirational Commentary
Continuum, 2004, pap, 191 pp, € 19.95, 9780826477330
winkelwagen
   
Eaton, J.
The Psalms. A Historical and Spiritual Commentary with an Introduction and New Translation
BY ORDER
Continuum, 2005, pap, 536 pp, € 24.50, 0823488951 / 9780826488954
winkelwagen
Edel, Reiner-Friedemann
Psalmen. Grosse Auswahl einschliesslich der Wochenpsalmen
Zum Beten und Vorlesen fuer Psalmenbetrachtung und Wechselgebet unter Einbeziehung anderer deutschen Uebersetzumgen aus dem hebraeischen Urtext ins Deutsche uebertragen und in Versmass gebracht von Reiner-Friedemann Edel
Edel Verlag, 1996, geb, ;, € 17.95, 9783875986600
winkelwagen
Ent, Anton
Tot water mij noemt
Een cento is een literaire tekst, geheel opgebouwd uit citaten. De citaten in de cento's van deze bundel zijn ontleend aan een vertaling of bewerking van het boek der Psalmen. Om precies te zijn: ze zijn geent op de Statenvertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling, de vertalingen van Ida Gerhardt, Pieter Oussoren, Kees Waaijman en de reflecties van Hans Bouma, Anton Ent, Lloyd Haft en Huub Oosterhuis.

Deze bundel bevat dus negen cento's. Verrassend is dat iedere cento uit 150 regels bestaat - evenveel als het aantal liederen in het Joodse liedboek. De verrassing wordt groter, zodra zichtbaar wordt dat de eerste regel ontleend is aan psalm 1, het tweede aan psalm 2, en zo verder, en dat het geheel een nieuw gedicht oplevert.

Volgens het Letterkundig Lexicon voor de Neerlandistiek is een cento een hommage aan de tekst waaraan ontleend wordt.

Anton Ent (1939) is dichter, romancier en essayist. In het cultureel supplement van NRC Handelsblad schreef dichter Lloyd Haft over Ent: Hij grijpt niet in, hij wordt gegrepen, ook door een madeliefje langs de weg. Hij racet niet door de dagen, hij wandelt, fietst desnoods, neemt zelfs 'de schaduw van de kiezelsteen' in zich op

Vesuvius, 2013, pap, € 19.95, 9789086596218
winkelwagen
Eykman, Karel
Een knipoog van u zou al helpen. Een gedicht bij iedere psalm
Karel Eykman gaat in gesprek met de psalmen.
Het resultaat: een boek vol vrije poezie, grappige cabaretliedjes, enthousiaste gospelsongs en droevige blues, onder het motto: geef me een psalm en ik maak er een gedicht bij.

"In elke psalm zit minstens 1 regel die bij me blijft haken en daarmee ga ik dan aan de haal. Ik maak geen moderne vertaling of bewerking, maar probeer met de psalmdichter in gesprek te gaan. Een enkele keer ga ik zelfs fel tegen hem in - dat mag volgens mij best; die psalmdichters vragen er zelf om dat je ze niet gedwee napraat. Een andere keer doe ik dan weer voluit met ze mee in hun loven en prijzen. En nu allemaal: Van je solideo in de gloria! Van je helaholahalleluja!" - Karel Eykman

Meinema, 2013, geb, 176 pp, € 22.50, 9789021143446
winkelwagen
Fokkelman, J.P.
Major Poems of the Hebrew Bible Vol I, at the Interface of Hermeneutics and Structural Analysis
Studia Semitica Neerlandica, Van Gorcum, 1998, geb, 206 pp, € 95.00, 9789023233671
winkelwagen
Fokkelman, J.P.
Major Poems of the Hebrew Bible Vol II, 85 Psalms and Job 4-14
Studia Semitica Neerlandica, Van Gorcum, 2000, geb, 550 pp, € 169.00, 9789023233817
winkelwagen
Fokkelman, J.P.
Major Poems of the Hebrew Bible Vol III, at the Interface of Prosody and Structural Analysis: The Remaining 65 Psalms.
Studia Semitica Neerlandica, Van Gorcum, 2003, geb, 446p, € 145.00, 9789023239369
winkelwagen
Fokkelman, J.P.
Major Poems of the Hebrew Bible Vol IV, at the Interface of Prosody and Structural Analysis: Job 15-42
Studia Semitica Neerlandica 47, van Gorcum, 2004, geb, 466 pp, € 154.00, 9789023240723
winkelwagen
Fokkelman, J.P.
The Psalms in Form. The Hebrew Psalter in its Poetic Shape.
Tools for Biblical Studies, 4, DEO Publishing, 2002, geb, 172 pp, € 44.50, 9789058540171
winkelwagen
Gerhardt, I.G.M. en M. H. van der Zeyde (vert)
De Psalmen. Uit het Hebreeuws vertaald door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde
De Psalmen uit het Hebreeuws vertaald door Dr. Ida G.M. Gerhardt en Dr. Marie H. van der Zeyde is als eigenstandig boek voor het eerst in 1972 verschenen. De inmiddels klassieke, literaire vertaling werd opgenomen in de Willibrordvertaling die in 1975 in een totumeditie verscheen, en heeft hiervan deel uitgemaakt tot de herziene Willibrordvertaling in 1995 haar intrede deed. De poetische kracht van de psalmen komt volledig tot haar recht in een verstild maar tegelijkertijd ook flonkerend taalspel.

Voor de zesde druk maakte typograaf en vormgever Gerrit Noordzij een nieuw ontwerp. Daarmee slaagde hij erin het boek de stille schoonheid te geven die het lezen/bidden van de psalmen ondersteunt. Niet voor niets werd deze prachtige uitgave gekozen bij De Best Verzorgde Boeken 2005 in de categorie literatuur.

KBS/Jongbloed, 2005, geb, 346 pp, € 29.95, 9789061730996
winkelwagen
Gerstenbergen, E.S.
Psalms, Part 2, and Lamentations
Psalms, Part 2, and Lamentations is Volume XV of The Forms of the Old Testament Literature, a series that aims to present a form-critical analysis of every book and each unit in the Hebrew Bible. Fundamentally exegetical, the FOTL volumes examine the structure, genre, setting, and intention of the biblical literature in question. They also study the history behind the form-critical discussion of the material, attempt to bring consistency to the terminology for the genres and formulas of the biblical literature, and expose the exegetical procedures so as to enable students and pastors to engage in their own analysis and interpretation of the Old Testament texts.
The forms of the Old Testament Literature, Eerdmans, 2001, pap, 543 pp, € 54.00, 9780802804884
winkelwagen
Gillingham, Susan E.
A Journey of Two Psalms The Reception of Psalms 1 and 2 in Jewish and Christian Tradition
For two-and-a-half millennia these two psalms have been commented on, translated, painted, set to music, employed in worship, and adapted in literature, often being used disputatiously by Jews and Christians alike. Psalm 1 is about the Law; at the heart of Psalm 2 is the Anointed One ('Messiah'), and together they serve as a Prologue to the rest of the Psalter. They have frequently been read as one composite poem, with the Temple as one of the motifs uniting them. So three themes - Jewish and Christian disputes, the interrelationship of these psalms, and the Temple - are interwoven throughout this reception history analysis. The journey starts in ancient Judaism, moves on to early Christianity, then to rabbinic and medieval Judaism, and so to Christian commentators from the early Middle Ages to the Reformation. The journey pauses to look at four important modes of reception - liturgical use, visual exegesis, musical interpretation, and imitation in English literature. Thirty-eight colour plates and numerous musical and poetic examples bring the work to life. The journey continues by looking at the debates about these psalms which have occupied scholars since the Enlightenment, and ends with a chapter which surveys their reception history in the light of the three key themes.
Oxford UP, 2013, geb, 344 pp, € 48.50, 9780199652419
winkelwagen
Gillingham, Susan E.
Psalms Through the Centuries, Vol 1.
This is the first of a two-volume bible commentary covering the Psalms and examining the role of these biblical poems throughout Jewish and Christian history.

Gillingham provides a fascinating introduction to the literary, historical, and theological background of psalmody * Examines the psalms through liturgy and prayer, study and preaching, translation and imitation, and musical composition and artistic illustration. It includes illustrations of significant psalms, helpful maps, and an extensive bibliography. A forthcoming second volume is planned, which will take an alternative psalm-by-psalm approach.

Blackwell Bible Commentaries, Wiley-Blackwell, 2005/2012, pap, 382 pp, € 35.90, 9780470674901
winkelwagen
   
Gillingham, Susan E.
The Poems and Psalms of the Hebrew Bible
POD
Oxford UP, 1994, pap, 324 pp, € 64.50, 9780192132437
winkelwagen
Gillingham, Susan E.
The Psalms Through the Centuries, Vol. 1
This is the first of a two-volume bible commentary covering the Psalms and examining the role of these biblical poems throughout Jewish and Christian history.

Gillingham provides a fascinating introduction to the literary, historical, and theological background of psalmody * Examines the psalms through liturgy and prayer, study and preaching, translation and imitation, and musical composition and artistic illustration. It includes illustrations of significant psalms, helpful maps, and an extensive bibliography. A forthcoming second volume is planned, which will take an alternative psalm-by-psalm approach.

Blackwell Bible Commentaries, Blackwell, 2007, geb, 382 pp, € 95.00, 9780631218555
winkelwagen
Gillingham, Susan E. (ed)
Jewish and Christian Approaches to the Psalms: Conflict and Convergence
The Psalms have resulted in controversies between Jews and Christians over the centuries and it is only from the mid twentieth century onwards that the two traditions have worked side by side in the academy at least. This is one of the very few volumes on the psalms to incorporate scholarship from both these traditions for nearly a century, and the result is a rich celebration of these extraordinary ancient songs. This innovative essay collection draws together internationally renowned Jewish and Christian scholars of the Psalms, with one tradition responding to the other, in areas as diverse as Qumran studies, Medieval Jewish interpretation, Reception History, Liturgical Psalters and Chagall's Church Windows and more recent Literary Studies of the Psalter as a Book. The range of topics chosen will be of interest not only to those specializing in the Psalms but also to others interested more generally in biblical studies. Several musical and artistic representations of selected psalms are also included and the book includes a colour plate section which illustrates several of the chapters.
Oxford UP, 2013, geb, 271 pp, € 96.90, 9780199699544
winkelwagen
   
Grogan, G.W.
Psalms
The Two Horizons Old Testament Commentary, Eerdmans, 2008, pap, 487 pp, € 22.50, 9780802827067
winkelwagen
Gruber, Mayer .I.
Rashis Commentary on Psalms
This new volume in the Reference Library of Judaism faithfully presents the complete Hebrew text of Rashi's (1040-1105) psalter commentary according to Vienna Heb. ms. 220 together with a fully annotated scientific translation into contemporary idiomatic English.

The supercommentary places one of the finest commentaries by the single most influential Hebrew biblical exegete in dialogue with the full gamut of ancient, medieval and modern exegesis. The supercommentary identifies Rashi's sources and pinpoints the exegetical cruces to which Rashi responds, defines the nuances of Rashi's exegetical, linguistic and theological terminolgy, and guides readers to use the translation to gain access to the Hebrew. The introductory chapters constitute the most up-to-date discussion of the scope of Rashi's literary legacy and of the history of research. They include highly original discussions of the Chronicles and Ezra-Nehemiah commentaries commonly attributed to Rashi and fully annotated English translations of 1) Rashi's programmatic essay on the problem of homonymity in biblical exegesis; 2) Rashi's commentaries on liturgical poetry; 3) one of Rashi's liturgical poems, and 4) the famous medieval poem, which declares Rashi to be the Torah Commentator par excellence.

The Brill Reference Library of Judaism, Brill, 2005, geb, 914 pp, € 220.00, 9789004132518
winkelwagen
Haft, Lloyd
De psalmen in de bewerking van Lloyd Haft
In 1995 publiceerde Lloyd Haft zijn eerste dichterlijke bewerking van een Psalm. Hij koos daarvoor Psalm 23, een van de meer bekende. Vanaf de eerste regels: Mij weet de ziende, kent mijn gebreken was het duidelijk dat Hafts versie geen vertaling in strikte zin was, maar eerder wat hij een 'beluistering' noemt: een herdichting waarin naast beelden en woorden uit het origineel, ook een eigentijdse beleving recht van spreken heeft.

Haft ging door met zijn bewerkingen en in 1998 verscheen een dertigtal teksten met als titel Ken u in mijn klacht. De bundel was snel uitverkocht. Vijf jaar later volgde zijn versie van het hele Psalter. Het boek werd enthousiast in de media besproken, beleefde twee herdrukken en werd in 2004 bekroond met de Ida Gerhardt Poezieprijs. Sindsdien hebben deze gedichten zich een plaats verworven in bloemlezingen en in de harten van vele lezers. Niet verwonderlijk, want in de lange traditie van psalmbewerkingen laten ze een zeer eigen geluid horen. Alsof deze teksten pas gisteren werden geschreven, in plaats van tweeeneenhalf millennium terug.

Vesuvius, 2011, pap, 174 pp, € 21.95, 9789086595648
winkelwagen
Hossfeld, F. L., E. Zenger
Psalms 2: A Commentary on Psalms 51-100
This contribution to the acclaimed Hermeneia series provides in-depth analysis of Psalms 51-100. It is volume 2 of a three-volume work; volume 3 (Psalms 101-150) will come next, followed by volume 1 (Psalms 1-50), which will include the comprehensive introduction.

For the complete Hermeneia series see this link

Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, Fortress Press, 2005, geb, 554 pp, € 67.50, 9780800660611
winkelwagen
Hossfeld, F. L., E. Zenger
Psalms 3: A Commentary on Psalms 101-150
In this meticulous commentary, brilliantly translated by Linda M. Maloney (Review of Biblical Literature), Hossfeld and Zenger provide for each psalm a relevant bibliography of scholarship, a fresh translation, text-critical and philological details, and commentary on historical context, theological significance, literary structure, and reception (in Septuagint, Targums, and New Testament), engaging a wide range of scholarship as they proceed. Line drawings help to illustrate the Ancient Near Eastern context.

For the complete Hermeneia series see this link

Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, Fortress Press, 2011, geb, 600 pp, € 70.95, 9780800607623
winkelwagen
   
Human, D.J (ed.)
Psalms and Mythology
BY ORDER
Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies Series, 462, T & T Clark, 2007, geb, 262 pp, € 94.50, 9780567029829
winkelwagen
Hunter, A.G.
An Introduction to the Psalms
Approaches to Biblical Studies, Continuum, 2008, pap, 160 pp, € 22.75, 9780567030283
winkelwagen
   
Jacobson, R. A. (ed.)
Soundings in the Theology of Psalms. Perspectives and Methods in Contemporary Scholarship
B2626
Fortress, 2011, pap, 197 pp, € 30.95, 9780800697396
winkelwagen
   
Johnson, V. L.
David in Distress. His Portrait Through the Historical Psalms
Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies, 505, Continuum, 2009, geb, 160 pp, € 72.90, 9780567027344
winkelwagen
Jong, N. de
Psalmen beter begrijpen en groeien in gebed
In dit boekje geeft missionair predikant Niels de Jong zicht op de Psalmen misschien wel het meest gelezen boek van het Oude Testament. Deze eerlijke en echte gebeden bieden herkenning in alle mogelijke situaties en leren ook om te groeien in gebed. Maar niet elke psalm is altijd even makkelijk mee te maken. Psalmen beter begrijpen geeft beginnende bijbellezers meer inzicht in de diversiteit en diepgang van het bijbelboek. Samen met de website www.bijbelbeterbegrijpen.nl vormt het een heldere handleiding bij de Psalmen, die door de vele gespreksvragen, verwerkingsopdrachten en links uitstekend te gebruiken is in groepsverband.
Serie Bijbel beter begrijpen, Boekencentrum, 2011, pap, 96 pp, € 9.90, 9789023925835
winkelwagen
   
Kriegshauser, L.
Praying the Psalms in Christ
University of Notre Dame Press, 2009, pap, 356pp, € 41.00, 9780268033200
winkelwagen
   
Kwakkel, G.
According to My Righteousness. Upright Behaviour as Grounds for Deliverance in Psalms 7, 17, 18, 26, and 44.
by order
Oudtestamentische Studien, no 46, Brill, 2002, geb, 342 pp, € 158.90, 9789004125070
winkelwagen
   
Liefde, L. de
Een nest tussen de brokstukken. Mediteren met Psalm 84
Boekencentrum, 1997, pap, 96 pp, € 7.00, 9789023905844
winkelwagen
   
Limburg, J.
Psalms for Sojourners
Fortress Press, 2002, pap, 128 pp, € 15.75, 9780800634667
winkelwagen
Loopik, Marcus van
Bitter en zoet: Zestien psalmen verbeeld vertaald belicht door Marcus van Loopik
In dit boek maakt de lezer opnieuw kennis met zestien psalmen. Marcus van Loopik belicht ze vanuit de rijke Joodse traditie. Op innemende en persoonlijke manier voert hij de lezer mee in de zeggingkracht van de psalm, die diepe gevoelslagen raakt. Het is een leerhuis in boekvorm.

Marcus van Loopik (1950) is theoloog en kunstenaar. Hij illustreerde de Lezenaareditie (1998) van de Willibrordvertaling. Van Loopik geeft lezingen over zijn werk en over de Joodse schrifttraditie.
KBS/VBS, 2006, pap, 160 pp, € 22.50, 9789061738992
winkelwagen
Lugt, P. van der
Psalm en getal. God woont in de witregels
2VM Uitgeverij, 2011, pap, 145pp, € 17.90, 9789490393106
winkelwagen
Oosterhuis, Huub
150 psalmen vrij
In 1962 begon priester-dichter Huub Oosterhuis aan de vertaling van de psalmen, eerst samen met de schrijver en dichter Michel van der Plas en de exegeet Pius Drijvers. Bijna vijftig jaar na dato is het zover: alle 150 psalmen zijn door Oosterhuis vertaald. Een selectie van 75 psalmen werd eerder uitgegeven in Halverwege (2008).
De bedoeling is dat ook in het Nederlands de psalmen poetisch en zingbaar zijn. De God van de psalmen is in deze vertaling 'vriend voor het leven'. Deze bewerkingen komen heel dichtbij in eigentijdse taal en beelden.
Ten Have, 2014, pap, 279 pp, € 19.99, 9789025904043
winkelwagen
   
Saur, M.
Die Konigspsalmen. Studien zur Entstehung und Theologie
by order
Beihefte zur Zeitschrift fur die alttestamentische Wissenschaft, Walter de Gruyter, 2004, geb, 367 pp, € 131.00, 3110180154 / 9783110180152
winkelwagen
   
Schaper, J.
'Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser' Studien zu Ps 42/43 in Religiongeschichte, Theologie und kirchlicher Praxis
Biblisch-Theologische Studien 63, Neukirchener, 2004, pap, 127 pp, € 20.00, 3788720328
winkelwagen
Schuman, Niek
Drama van crisis en hoop: De psalmen: gedicht, gebundeld en gebeden
UITVERKOCHT, we kunnen naar een tweedehands exemplaar op zoek - prijs onder voorbehoud

Wie de ruimte van de psalmen binnengaat, betreedt een wonderlijke wereld: vol vrolijke muziek, maar soms ook gevuld met dodelijke stiltes. Intieme woorden van vertrouwen kunnen overgaan in heftige protesten en een scherpe schreeuw om recht. Er wordt gejubeld bij het leven met klaterende lofzangen, er wordt gejammerd in het stof met ongegeneerde klaagzangen. Zo veelstemmig, veelkleurig en veelvormig is de wereld van de psalmen.

Juist hierdoor blijven zij velen intrigeren. Het is boeiend om te zien hoe de psalmen zelf in staat zijn zeer uiteenlopende culturen, leefwerelden en geloofstradities te overspannen. Dit boek beschrijft de karakteristieken van deze oud-Israelitische liederen, hun poetische spiritualiteit, hun uitstraling in de joodse en christelijke liturgie en hun invloed op eigentijdse dichters.

Twee thema's krijgen extra aandacht: het psalmboek als dramatisch opgebouwde compositie en het ene Ik van de psalmen als lyrisch subject van allen die zich deze geloofsgedichten willen toeeigenen.

Meinema, 2008, pap, 329 pp, € 25.75, 9789021141695
winkelwagen
Standaert, Benoit
Leven met de psalmen deel I
Leven met de psalmen - deel I bevat een eerste reeks van 50 psalmcommentaren. De Psalmen staan in het centrum van onze Bijbel. Sinds de vierde eeuw vormen ze ook het hart van het dagelijkse gebed van de Kerk. Ze voeden het denken en bidden van de enkeling en van hele gemeenschappen. Vroomheid, theologie, psychologie of geestelijk leven: alle facetten van het bestaan zijn door de woordenvloed van de psalmen bevrucht geweest, eeuwenlang.

Ook voor onze generatie ligt het boek van de 150 Psalmen open, als een uitdaging, een hoge opdracht, een telkens nieuwe toe-eigening. In zijn psalmencommentaren slaagt Benoit Standaert erin om zelfs de moeilijkste passages in de psalmen 'leesbaar' te maken en gaat hij na wat de psalmen voor mensen van vandaag kunnen betekenen. Moderne exegese, commentaren van kerkvaders en rabbijnse herlezingen openen die oude gedichten en verruimen het hart.

Zegt een van de psalmisten niet: 'De weg van uw geboden wil ik lopen, want U verruimt mij het hart?' (Psalm 119,32). Het verruimde hart is het resultaat en de voorwaarde om de psalmodie te voltrekken. Wie in de buurt blijft van deze gids, merkt hoe telkens weer andere deuren opengaan, in een gebedscultuur die tegelijk de oudste wortels eert en de hardste actualiteit van oorlog, doodsangst of depressie in welke vorm dan ook niet schuwt maar weet te integreren.

Lannoo, 2006 / 2014, pap, 376 pp, € 24.95, 9789401417860
winkelwagen
Standaert, Benoit
Leven met de psalmen deel II
UITVERKOCHT

Leven met de psalmen - deel II bevat een nieuwe reeks van 50 psalmcommentaren en ook een commentaar op het Magnificat van Maria, op de Lofzang van Zacharias en van Simeon.

De Psalmen staan in het centrum van onze Bijbel. Sinds de vierde eeuw vormen ze ook het hart van het dagelijkse gebed van de Kerk. Ze voeden het denken en bidden van de enkeling en van hele gemeenschappen. Vroomheid, theologie, psychologie of geestelijk leven: alle facetten van het bestaan zijn door de woordenvloed van de psalmen bevrucht geweest, eeuwenlang. Ook voor onze generatie ligt het boek van de 150 Psalmen open, als een uitdaging, een hoge opdracht, een telkens nieuwe toe-eigening.

In zijn psalmencommentaren slaagt Benoit Standaert erin om zelfs de moeilijkste passages in de psalmen leesbaar te maken en gaat hij na wat de psalmen voor mensen van vandaag kunnen betekenen. Moderne exegese, commentaren van kerkvaders en rabbijnse herlezingen openen die oude gedichten. Zo leren we de Psalmen in reeksen bidden en bogen te voltrekken die het hart messiaans stemmen.

De lijn die de gedichten onderling verbindt, is een hoopvolle: we klimmen op naar een volheid die feestelijk is, lovend, terwijl hemel en aarde, in een enkel koor opgenomen, met alle bestaande instrumenten een eeuwig Alleluia zingen tot God. Voorbij de woorden zingt het pure zijn zich uit in dank en lof, zonder einde. Al lezend dringt de vraag zich op: wie zou niet jubelen? De adem verstilt in: 'Amen. Alleluia!'(Psalm 106,48). Wie in de buurt blijft van deze gids, merkt hoe telkens weer andere deuren opengaan, in een gebedscultuur die tegelijk de oudste wortels eert en de hardste actualiteit van oorlog, doodsangst of depressie in welke vorm dan ook niet schuwt maar weet te integreren.

Lannoo, 2014, pap, 376 pp, € 24.99, 9789401417877
winkelwagen
Swuste, Gerard
Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt en toegelicht
In hedendaags taalgebruik, met verrassende eigentijdse formuleringen en dicht bij de grondtekst, laat Gerard Swuste de psalmen klinken als de liederen van de mens van altijd, met zijn eeuwige thema's. De meeste psalmen mogen dan meer dan 2500 jaar oud zijn, de mens blijkt sindsdien in wezen niet veel veranderd en de psalmen zijn daarmee nog steeds actueel. Het is altijd hetzelfde lied. In de toelichtingen bij elke psalm worden de diepte en de reikwijdte van deze 'levensliederen' geaccentueerd.

Psalmen komen recht uit het hart. Het hele scala aan gevoelens, van blijdschap, verdriet, hoop en wanhoop, is in deze oeroude liederen terug te vinden. Psalmen zijn daarom 'vroom' te noemen in de Oudnederlandse betekenis van 'moedig'. Ze zijn opstandig, doen openhartig hun beklag bij God, uiten in felle bewoordingen hun mening over een medemens. Ze verwoorden wat een mens in zijn binnenste kan beleven tijdens zijn zoektocht naar gerechtigheid, vrede en geluk.

Gerard Swuste (1945) studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Hij werkte voor de KRO/RKK, onder andere voor radioprogramma's als Kruispunt Radio, Het Klooster, Echo en het Theater van het Sentiment. Sinds 1976 preekt hij regelmatig in de Amsterdamse Dominicus.

Skandalon, 2015, geb, 448 pp, € 39.50, 9789492183101
winkelwagen
Thomas, P. (vertaling & bewerking)
De Psalmen, met CD
voorgelezen door S. Milbou, met muziek van Ph. De Chaffoy
Lannoo/Ten Have, 2004, geb, 227 pp, € 23.20, 9789059950054
winkelwagen
   
Tramper, N.
Psalmen. Dicht bij God wonen
Luisterend Leven serie, Boekencentrum, 2001, pap, 128 pp, € 9.90, 9789023905653
winkelwagen
Tromp, N.
Psalmen 01-50
Belichting van het Bijbelboek, KBS, 2001, pap, 266 pp, € 20.00, 9789061738848
winkelwagen
Tromp, N.
Psalmen 101-150
Belichting van het Bijbelboek, KBS, 2002, pap, 320 pp, € 20.00, 9789061738947
winkelwagen
Tromp, Nico
Psalmen 51-100
Belichting van het Bijbelboek, KBS, 2001, pap, 269 pp, € 20.00, 9789061738930
winkelwagen
Uchelen, N.A. van
Psalmen, deel 1, 1-40
UITVERKOCHT, wellicht kunnen we een tweedehands exemplaar vinden, staat, prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud

Voor de complete reeks klik: reeks POT

De Prediking van het Oude Testament (POT), Callenbach, 1971, geb, 285 pp, € 20.00, 9789026607080
winkelwagen
Uchelen, N.A. van
Psalmen, deel 2, 41-80
UITVERKOCHT, wellicht kunnen we een tweedehands exemplaar vinden, staat, prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud

Voor de complete reeks klik: reeks POT

De Prediking van het Oude Testament (POT), Callenbach, 1986 (tweede, aangevulde druk), geb, 318 pp, € 20.00, 9789026607165
winkelwagen
Waaijman, Kees
Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte, de spiritualiteit van psalm 119
Kees Waaijman wijdt een studie aan psalm 119, het langste lied uit het oudtestamentische psalmboek. Hij vat het op als een gesprek. De mens luistert naar God en reageert blij: 'Jij wijst mij. Jij spreekt mij. Jij biedt mij de kans er te wezen.' Het is een lied van liefde en vertrouwen, juist in de moeilijkste omstandigheden. Waaijman kan de mystiek van dit lied peilen omdat hij zijn leven lang dagelijks omgaat met de psalmen, in zijn kloostergemeenschap.
Ten Have, 2012, pap, 320 pp, € 22.99, 9789025901776
winkelwagen
   
Walker-Jones, A.
Green Psalter. Resources for an Ecological Spirituality
Augsburg Fortress, 2009, pap, 201 pp, € 18.50, 9780800663025
winkelwagen
   
Wieder, L.
Words to Gods Music. A New Book of Psalms
Eerdmans, 2003, geb, 150pp, € 31.50, 0802860893
winkelwagen
   
Wieringen, Willien C.G. van (red)
Psalmen in hun Traditie
uitverkocht, nog onbekend of een herdruk volgt
Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities / ACEBT 25, Uitgeverij 2VM, 2010, pap, 157 pp, € 22.50, 9789490393038
winkelwagen
   
Wright, R.B.
The Psalms of Solomon. A Critical Edition of the Greek Text
BY ORDER
T & T Clark Jewish and Christian Texts Series, T & T Clark, 2007, geb, 223 pp, € 101.50, 0567026434 / 9780567026439
winkelwagen
Wright, Tom
Pleidooi voor de Psalmen. Waarom we ze niet kunnen missen
De Psalmen zijn de levensader van de christen. We kunnen er niet zonder, voor ons gebedsleven, onze lofprijzing, onze geestelijke gezondheid. Maar de Psalmen staan steeds meer onder druk, en lijken hun plaats in de kerkelijke praktijk steeds meer te verliezen.

N.T. Wright luidt de alarmbel - maar hij doet dat zo dat je er als lezer warm van wordt. Als je dit boek uit hebt lees of zing je de psalmen niet meer hetzelfde. Tom Wright neemt ons mee op een ontdekkingstocht door het Boek van de Psalmen die ons deze geestelijke schatten terug geeft. Daarbij put hij uit zijn grote geleerdheid en zijn persoonlijke geestelijke ervaring. In geen ander boek van Wright kijken we hem meer in het hart.

N.T. (Tom) Wright (1948) is hoogleraar aan de Universiteit van St. Andrews en een van 's werelds meest vooraanstaande Nieuwtestamenticus. Eerder verschenen van hem onder meer Eenvoudig christelijk, Verrast door hoop, en Goed leven. Verder verschijnt bij Uitgeverij van Wijnen zijn serie Bijbel voor iedereen (klik hier voor de lijst), waarin inmiddels tien delen zijn uitgekomen.

Uitgeverij van Wijnen, 2014, pap, 128 pp, € 12.95, 9789051944815
winkelwagen
Zenger, E.
Psalmen. Auslegungen in zwei Banden
Schwerpunkt der Forschung des 2010 verstorbenen Munsteraner Alttestamentlers Erich Zenger waren die biblischen Psalmen. Neben der Arbeit an seinem grossen wissenschaftlichen Psalmenkommentar hat Erich Zenger uber die Jahrzehnte hin die Psalmen fur die christliche Spiritualitat erschlossen. Seine meisterhaften Psalmenauslegungen erscheinen jetzt vollstandig in einer zweibandigen Neuausgabe im Schuber, neu layoutet und in neuer Rechtschreibung, mit Register und Literaturangaben. Herkunft und Entstehung der Psalmen werden ebenso erlautert wie die geistliche Tiefe dieses Gebetsschatzes, der Juden und Christen gemeinsam ist. Fur Meditation und Gebet ein Gewinn, fur Studium und Gottesdienstvorbereitung unentbehrlich.
Herder, 2011, geb in cassette, 900 pp, € 73.50, 9783451323805
winkelwagen