B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.2.2.5 Koningen

   
Bechmann, U.
Die Witwe von Sarepta. Gottes Botin fur Elia
"Wieviele Brote habt ihr?" Diese Frage hat die Frauen in Chile inspiriert für den Weltgebetstag 2011 den Bibeltext aus 1 Kön 17 auszuwählen. Die Grazer Alttestamentlerin Prof. Ulrike Bechmann schrieb hierzu eine spannende Einführung, angereichert mit praktischen Bibelarbeiten. Gott beruft eine arme Frau vom Rand der Gesellschaft und trifft ins Zentrum der Macht.
Katholisches Bibelwerk Verlag, 2010, pap, 77 pp, € 10.25, 9783940743664
winkelwagen
Bodner, K.
Jeroboam`s Royal Drama
Among the most challenging biblical figures to understand is Jeroboam son of Nebat, the first monarch of northern Israel whose story is told in 1 Kings 11-14. This book explores the characterization of Jeroboam in the Hebrew text, and traces his rags to riches career trajectory. What are the circumstances whereby this widow's son is elevated to the position of king, with a conditional promise for a lasting dynasty? A close reading of the narrative reveals a literary achievement of great subtlety and complexity. Even though he becomes the negative standard for the rest of Israel's royal history, Jeroboam's portrait is far more nuanced than is often realized and yields a host of surprises for the engaged reader. Numerous issues are raised in the 1 Kings 11-14 material, including questions of power, leadership, and the role of the prophetic office in national affairs. Against the grain of conventional interpretation that tends to idealize or vilify biblical characters, Keith Bodner's study locates the arrival of Jeroboam's kingship as a direct response to scandalous activity within the Solomonic empire.
Biblical Refigurations, Oxford UP, 2012, pap, 167 pp, € 21.90, 9780199601882
winkelwagen
   
Branch, R.G.
Jeroboams Wife. The Enduring Contributions of the Old Testaments's Least-Known Women
Hendrickson, 2009, pap, 270 pp, € 17.95, 9781565637450
winkelwagen
Brongers, H.A.
1 Koningen
NIET MEER IN VOORRAAD , maar we kunnen naar een tweedehands exemplaar op zoek - prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud

Voor de complete reeks klik: reeks POT

De Prediking van het Oude Testament (POT), Callenbach, 1967, geb, 231 pp, € 20.00, 9789026607035
winkelwagen
Deijl, Aarnoud van der
Protest or Propaganda, War in the Old Testament Books of Kings and in Contemporaneous Ancient Near Eastern Texts
In this study, the war stories from the Old Testament book of "Kings" are compared to ten extrabiblical texts. Narratological analysis is applied to deconstruct the ideology of the respective literary compositions. The Old Testament ideology of war seems to be neither typically Israelite, as Gerhardt von Rad put it, nor commonly Ancient Near Eastern, as Manfred Weippert thought it to be. This poses the question whether the reading experience of biblical war stories is so very different from, for instance, Assyrian royal inscriptions, both in terms of its literary value and its ideological bias. Narratological analysis turns out to be a strong tool for explaining the similarities and distinctive features of the respective texts.
Studia Semitica Neerlandica 51, Brill, 2008, geb, 706 pp, € 167.50, 9789004168558
winkelwagen
Dekker, W.J. de
Elisa. Dichter bij God
Dit boekje met bijbelstudies verschijnt in de nieuwe reeks 'Luisteroefeningen'. De serie opent met een boekje over de profeet Elisa. De naam 'Elisa' betekent: mijn God is redder. Het is een naam die klinkt als een belofte; in de geschiedenissen van Elisa gaat het om de openbaring van de levende God. Hij maakt die naam steeds opnieuw waar. De bijbelstudies over Elisa zijn geschreven met het oog op de praktijk van het christelijke leven. Door uitleg, vragen en gesprekspunten wordt geprobeerd om de betekenis van de woorden van de Schrift op het spoor te komen en te ontdekken wat God ons in deze tijd te zeggen heeft. Vandaar ook de ondertitel Dichter bij God.

Ds. W.J. Dekker is protestants predikant te Delft (hervormde wijkgemeente Mattheus).

Serie Luisteroefeningen, Boekencentrum, 2007, pap, 88 pp, € 9.90, 9789023921196
winkelwagen
Fritz, V.
1 & 2 Kings
translation of the Zurcher Bibelkommentar 10, TVZ 1996, 1998
A Continental Commentary, Fortress Press, 2003, geb, 448 pp, € 56.00, 9780800695309
winkelwagen
   
Hens-Piazza, G.
1-2 Kings
Abingdon Old Testament Commentaries, Abingdon, 2006, pap, 430 pp, € 34.60, 9780687490219
winkelwagen
   
Hentschel, Georg
1 Konige

Sehe die ganze Reihe hier

Die Neue Echter Bibel. Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsuebersetzung, Bd 10, Echter Verlag, 1984, pap, 144 pp, € 21.00, 9783429009045
winkelwagen
Hentschel, Georg
2 Konige

Sehe die ganze Reihe hier

Die Neue Echter Bibel. Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsuebersetzung, Bd 11, Echter Verlag, 1996, pap, 128 pp, € 21.00, 9783429009489
winkelwagen
Laffey, A.
First and Second Kings
The books of Kings view Israel’s history through the theological lens of “action.” Actions have consequences that are determined by the people’s faithfulness or unfaithfulness to their God and the covenant, and the editors' purpose is to demonstrate that the monarchy stands or falls on its faithfulness to its God.

The books of Kings, though in real ways foreign to the twenty-first century, contain content that resonates with our contemporary experience. They raise an array of questions: In the relationships between and among individuals and between and among nations, what constitutes loyalty? What behaviors exact justice? What are the demands of being in a covenant relationship with God? What does it mean to be faithful to that relationship? What risks are we willing to take? How do we pray? Where do we look for the power of God? The insights gleaned from engaging these questions can shed a unique light on our contemporary lives.

New Collegeville Bible Commentary. Old Testament, Liturgical Press, 2012, pap, 176 pp, € 8.95, 9780814628430
winkelwagen
   
Leithart, P.
1 & 2 Kings
BY ORDER
SCM Theological Commentaries on the Bible Series, SCM Press, 2006, geb, 304 pp, € 28.50, 0334040981 / 9780334040989
winkelwagen
Monroe, L.A.S.
Josiah's Reform and the Dynamics of Defilement. Israelite Rites of Violence and the Making of a Biblical Text
Chapters 22 and 23 of 2 Kings tell the story of the religious reforms of the Judean King Josiah, who systematically destroyed the cult places and installations where his own people worshipped in order to purify Israelite religion and consolidate religious authority in the hands of the Jerusalem temple priests. This violent assertion of Israelite identity is portrayed as a pivotal moment in the development of monotheistic Judaism. Monroe argues that the use of cultic and ritual language in the account of the reform is key to understanding the history of the text's composition, and illuminates the essential, interrelated processes of textual growth and identity construction in ancient Israel. Until now, however, none of the scholarship on 2 Kings 22-23 has explicitly addressed the ritual dimensions of the text. By attending to the specific acts of defilement attributed to Josiah as they resonate within the larger framework of Israelite ritual, Monroe's work illuminates aspects of the text's language and fundamental interests that have their closest parallels in the priestly legal corpus known as the Holiness Code (Leviticus 17-26), as well as in other priestly texts that describe methods of eliminating contamination. She argues that these priestly-holiness elements reflect an early literary substratum that was generated close in time to the reign of Josiah, from within the same priestly circles that produced the Holiness Code. The priestly composition was reshaped in the hands of a post-Josianic, exilic or post-exilic Deuteronomistic historian who transformed his source material to suit his own ideological interests. The account of Josiah's reform is thus imprinted with the cultural and religious attitudes of two different sets of authors. Teasing these apart reveals a dialogue on sacred space, sanctified violence and the nature of Israelite religion that was formative in the development not only of 2 Kings 23, but of the historical books of the Bible more broadly.
Oxford UP, 2011, geb, 203 pp, € 61.50, 9780199774166
winkelwagen
Nieuwpoort, Ad van, Marco Visser
Tegengif: Profetische berichten uit 1 en 2 Koningen
'We zijn in ons land de weg kwijt.' Het is een veel gehoorde opmerking en, wie eerlijk kijkt, ziet inderdaad dat op allerlei terreinen in ons land een duidelijk richting ontbreekt. In de politiek, het onderwijs, de gezondheidzorg, het bedrijfsleven, de banken, maar ook in de kerk. Steeds prangender dringt de vraag zich op: 'waar staan we voor, en waar is het ons uiteindelijk om begonnen?' Het wordt tijd dat we terug gaan naar de tekentafel. Maar hoe?

Een uitweg uit de impasse is het vertellen van goede verhalen. De berichten uit de aloude boeken 1 en 2 Koningen uit de Hebreeuwse Bijbel houden ons een kritische spiegel voor en vertellen van een ongehoord alternatief. De profeten Elia en Elisa bieden tegengif tegen de heersende mening dat wij maar genoegen moeten nemen met de werkelijkheid zoals die is.

Aan de hand van nieuwe vertalingen van het Amstelpreekteam lichten Ad van Nieuwpoort en Marco Visser representatieve gedeelten uit 1 en 2 Koningen toe en wijzen ze op de actuele zeggingskracht van deze teksten.

Passend bij Oecumensich Leesrooster dat in de herfsttijd (sept. t/m nov. 2013) 1 en 2 Koningen behandelt.

Skandalon, 2013, pap, 96 pp, € 14.50, 9789490708757
winkelwagen
Schmidt, Uta
Zentrale Randfiguren. Strukturen der Darstellung von Frauen in der Erzahlungen der Konigebucher
Guterloher, 2003, pap, 268 pp, € 38.50, 9783579054094
winkelwagen
Smelik, Klaas A.D.
1 Koningen
Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1993, pap, 159 pp, € 20.00, 9789061734796
winkelwagen
Smelik, Klaas A.D.
2 Koningen
Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1994, pap, 160 pp, € 20.00, 9789061739210
winkelwagen
Thiel, W.
Koninge (1 Kon 19,1-20,40)
Biblischer Kommentar Altes Testament IX/2, 4-lieferung, Neukirchener Verlag, 2009, pap, 320 pp, € 18.95, 9783788723170
winkelwagen
   
Weitzman, S.
Solomon : The Lure of Wisdom
B2785
Yale UP, 2011, geb, 224 pp, € 26.25, 9780300137187
winkelwagen