B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.4.1.1 Serie Werkboekjes voor de eredienst

02 - Kalis, F.
Er zij licht. Over het gebruik van kaarsen in de eredienst
Deze brochure handelt over het gebruik van kaarsen in de eredienst, in de kerk, maar ook thuis. Zijn er dan geen belangrijker liturgische onderwerpen te bespreken dan dit? Jazeker, die zijn er, en in vele boeken en artikelen wordt er uitvoerig over geschreven. Maar het zijn juist vaak de details van de liturgische vormgeving - die trouwens bij tijd en wijle meer dan details blijken te zijn - die aan onze aandacht ontsnappen. Tot die details horen kaarsen. Waar nu alle kennis van zaken daaromtrent ontbreekt, kan dat bij de een leiden tot onverschilligheid, bij de ander tot angstvalligheid in het gebruik, terwijl het bij een derde juist wildgroei in de hand kan werken. Wel, om aan alle drie het hoofd te bieden is deze brochure geschreven.
Werkboekjes voor de eredienst 2, Boekencentrum, 1988, pap, 32 pp, € 7.00, 9789023903321
winkelwagen
05 - Mulder, A., B. Robbers, A. Zegwaard, S. Zwaan
Leren vieren, vierend leren. Kinderen in de dienst van Schrift en Tafel
Op het eerste gehoor zit daar iets tegenstrijdigs in. Voor ons gevoel passen leren en vieren niet zo goed bij elkaar. Je doet het een of het ander. Elke op zijn tijd. Leren als het tijd is om serieus te zijn. Vieren als je toe bent aan ontspanning en vrolijkheid. Soms gebruik je vooral je verstand en ga je leren. Van tijd tot tijd heeft je gevoel de overhand en kom je tot vieren. Als we het zo bekijken, is het geen wonder dat ons leren nogal eens saai is en ons vieren oppervlakkig. Want leren en vieren hebben meer te maken met dan wel eens wordt gesuggereerd. Vieren moet je leren. En leren kun je al vierend doen. Dat geldt zeker voor het vieren in de kerk. In dit boekje gaat het daarover.
Werkboekjes voor de eredienst 5, Boekencentrum, 1992, pap, 34 pp, € 7.00, 9789064952319
winkelwagen
07 - Doelman, J.
De voorbereiding. Een manier om samen de kerkdienst te beginnen
Twee uitgangspunten die aan alles wat in dit Werkboekje staat ten grondslag liggen, moeten hier om te beginnen voor de duidelijkheid worden geformuleerd. Het eerste is dat de zondagse kerkdienst een viering van de hele gemeente is. Dat geld zowel passief als actief. Iedereen moet het kunnen 'meemaken'. En zoveel mogelijk gemeenteleden moeten 'aan het Woord' komen: het voorgangerschap is niet behouden aan de predikant. Het tweede uitgangspunt is dat van de orde van de dienst waarvoor gekozen is.
Werkboekjes voor de eredienst 7, Boekencentrum, 1993, pap, 32 pp, € 7.00, 9789023902157
winkelwagen
30 - Kooi, C. van der, M.A.Th. van der Kooi-Dijkstra
Ziekenzalving
Ziekenzalving is geen onbekend verschijnsel meer in de protestantse kerken. Meer en meer zien we dat dit ritueel een plaats krijgt binnen het leven van de gemeente. Mensen zoeken naar heelheid en verbinding met God, juist wanneer broosheid en beperking zich voordoen. Ze ontdekken dat Gods heil de hele mens omvat, naar lichaam en ziel. In dat kader staat dit boekje over ziekenzalving en komen vragen aan de orde als: wat doen we eigenlijk, als we zieken zalven? Hoe sluit ziekenzalving aan bij een geloofstraditie waarin het Woord centraal staat?
Werkboekjes voor de eredienst 30, Boekencentrum, 2006, pap, 36 pp, € 7.00, 9789023919964
winkelwagen
35 - Dijkerman, E. & P. Ouwerkerk
Dit huis zingt! Op zoek naar kerkmuzikale bloeiplaatsen
Dit Werkboekje voor de Eredienst beschrijft verschillende muzikale 'groei- en bloei'-praktijken in de kerk. Er komen kerkmusici, organisatoren en pioniers aan het woord, hun reacties geven inzicht in de vraag wat er muzikaal mogelijk is in de dienst en wat daarbij komt kijken.
Werkboekjes voor de Eredienst 35, Boekencentrum, 2009, pap, 32 pp, € 7.00, 9789023923046
winkelwagen
37 - Beek, Wim van
Met alle heiligen - vieren in verbondenheid met allen die ons voorgingen
In dit 37e Werkboekje voor de Eredienst worden vormen gezocht om onze verbondenheid met hen die ons zijn voorgegaan gestalte te geven. Liturgie, gebedsteksten en liederen blijken veel bruikbare aanzetten te geven. Dit boekje stimuleert en helpt mensen bij de zoektocht naar vormen voor deze gedachtenis die bij de eigen gemeente passen.

Wim van Beek (1948) is predikant van de lutherse gemeente van Woerden. Hij publiceerde diverse boeken over de doop. Hij is lid van de redactie van de Werkboekjes voor de Eredienst.

Werkboekjes voor de Eredienst 37, Boekencentrum, 2013, pap, 48 pp, € 8.00, 9789023926870
winkelwagen
38 - Holwerda, Klaas
Werkboekjes voor de Eredienst: Een nieuw lied. Handreiking bij Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk
Klaas Holwerda (1960) is predikant van de Nassaukerk (PKN) te Amsterdam. Als secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en als redactielid was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe liedboek.
Werkboekjes voor de Eredienst 38, Boekencentrum, 2014, pap, 48 pp, € 7.50, 9789023926887
winkelwagen