B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.4.2.2 Veertig-dagen tijd en Pasen

Bodar, A., A. Durer
Passie van Jesus Christus. Lijden van de Zoon Gods
Rond het jaar 1510 schiep Noord-Europa's grote renaissancekunstenaar Albrecht Durer de 'Kupferstichpassion': een reeks van 15 kopergravures gebaseerd op scenes uit de lijdensgeschiedenis (Passie) van Jezus van Nazareth. Op een formaat van minder dan een vierkante decimeter wist Durer een groots meesterwerk te creeren, vol details en met veel overtuigingskracht.
Naar aanleiding van deze gravures beschrijft Antoine Bodar zijn gedachten bij het lijden van Christus: hoe dit lijden te verinnerlijken, wat betekent het voor ons mensen, en wat betekent deze Passie anno 2010? Wat moet een modern mens met deze heftige geschiedenis?
Meinema, 2010, geb, 47 pp, € 16.90, 9789021142395
winkelwagen
Boer, C. den
Pasen: feest van bevrijding
Boekencentrum, 2005, pap, 114 pp, € 10.50, 9789023919209
winkelwagen
Borgman, Erik
Door het lijden, meditaties bij de kruisweg
Als iemand de kunst verstaat om de weg van Christus naar de dood betekenis te geven met woorden van deze tijd, dan is het wel Erik Borgman.
Geboren verteller, gedreven theoloog, inspirerende gelovige, dwarse katholiek, eigenzinnige onruststoker, hij is het allemaal. Erik Borgman zoekt Christus op de meest moeilijke momenten en legt zo de verbanden naar onze tijd. Dat doet hij in dit boekje langs de staties van de kruisweg. Hij maakt voelbaar hoe de kruisweg van Christus betekenis heeft voor de kruisweg van veel mensen in deze tijd. Erik Borgman inspireert en confronteert, in al zijn werk, maar zeker in dit intense boekje.

Erik Borgman is een Nederlandse lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie aan de Universiteit van Tilburg. In zijn denken is hij sterk beinvloed door de katholieke bevrijdingstheologie.

Adveniat, 2018, pap, 60 pp, € 12.95, 9789492093615
winkelwagen
Burger, Hans (red)
Cruciaal, de verrassende betekenis van Jezus' kruisiging
De kruisiging van Jezus is voor christenen cruciaal: het draaipunt van de geschiedenis. Ze ervaren dat toen de wereld werd gered. Maar hoe werkt dat? Hoe kan zoiets gruwelijks zo'n mooie betekenis hebben? En wat is precies de verandering die heeft plaatsgevonden? Is daarvan iets merkbaar en hoe dan? In Cruciaal proberen enkele belangrijke christelijke denkers van diverse achtergronden (Hans Burger, Henk Bakker, Erik Borgman, Kees van der Kooi, Maarten Wisse, Willem Ouweneel) deze rijkdom weer helder te krijgen. Elk behandelen ze een beeld dat de Bijbel gebruikt om de kruisiging te begrijpen. Ze duiken diep in de theologie en de Bijbel, maar brengen hun ontdekkingen ook terug naar onze tijd. Het resultaat is een diepzinnig en tegelijk vlot leesbaar boek, dat de lezer onder de indruk brengt van de rijkdom van de kruisiging van Christus.
Buijten en Schipperheijn B.V., 2014, pap, 180 pp, € 13.90, 9789058818102
winkelwagen
Gool, Liesbeth van
Vasten, 40 dagen inspiratie. Interviews, Bijbelmeditatie, Voorbeelden
De veertigdagentijd voor Pasen is een tijd van vasten. Vasten als oefening komt voor in alle grote godsdiensten. Katholieken (en zij niet alleen)lijken het vasten te herontdekken. Waarom? Hoe gaat dit tegenwoordig? Wat beleef je eraan? Hoe vasten bekende katholieken? Dit boekje wil inspireren en wel zo dat je dit jaar ook wilt vasten om je leven anders in te richten en je relatie tot God te openen. Liesbeth van Gool interviewde o.a. Monic Slingerland (chef opinie bij Trouw), Marc Loriaux (monnik), Christine de Vries (schrijfcoach) en Mariska Litjes (voedingsdeskundige). Met oefeningen, bijbelteksten en meditatie door Anselm Grun.
Adveniat, 2017, pap, 39 pp, € 5.95, 9789492093349
winkelwagen
Guetens, I.
Een lijden, een weg, brochure & CD
poetische bezinningen bij de staties van de kruisweg, ingesproken op CD, met begeleidende muziek
Halewijn, 2004, pap, 37 pp, € 14.95, 9789077802038
winkelwagen
Haas, Marga
God en ik, wij zijn een. Veertig dagen met Meester Eckhart
De woorden van de middeleeuwse mysticus Meester Eckhart zijn niet eenvoudig te doorgronden. Marga Haas ging haar eigen weg met zijn werk en geeft zijn teksten betekenis voor mensen van deze tijd.

Meester Eckhart leefde zeven eeuwen geleden, maar zijn woorden zijn onverminderd actueel. Deze mysticus combineert een grote liefde voor God met een scherp inzicht in de menselijke ziel. Voor wie verdieping zoekt, is Eckhart een onmisbare wegwijzer. Deze bundel bevat een veertigdaagse kennismaking met zijn werk. Elke dag begint met een citaat van Meester Eckhart en eindigt met een korte meditatie hierover van Marga Haas. Samen brengen zij de lezer telkens een stap verder op de weg naar binnen.

Marga Haas (Middelburg) studeerde theologie en is geestelijk verzorger in een hospice. Ze geeft bezinningscursussen over o.a. Meester Eckhart en publiceert elke twee weken een korte overweging waarin bijbelteksten en mystiek samenkomen. Zie www.margahaas.nl.

Meinema, 2015, pap, 96 pp, € 12.50, 9789021143828
winkelwagen
Hengelaar-Rookmaaker, Marleen (red)
Jezus voor ogen, beelden en woorden voor de veertigdagentijd
Op zoek naar handvatten om de veertigdagentijd te vieren? Probeer het dan eens niet alleen met woorden, maar ook met beelden. In dit boek vind je voor elke dag een prachtig kunstwerk en een tekst die het beschrijft en zoekt naar de betekenis. Verder vind je wekelijks een handleiding voor een groepsgesprek over een kunstwerk.

Jezus voor ogen brengt vooral hedendaagse kunstwerken uit binnen- en buitenland voor het voetlicht, naast ook oudere werken. Zo kun je tientallen christelijke kunstenaars beter leren kennen. De beeldmeditaties en beeldbijbelstudies werden ontwikkeld door kunstkenner Marleen Hengelaar-Rookmaaker. Ze richtte Artway op (www.artway.eu) dat geloof, kunst en kerk verbindt.

Buijten en Schipperheijn, 2012, pap, 174 pp, € 16.90, 9789058816917
winkelwagen
Jongh, Jan de
De goede week vieren: Pelgrimage naar het land van verlangen. Liturgie voor vier dagen
Een pelgrimage naar Pasen; liturgie voor vier dagen

De Goede Week vieren is een volledig uitgewerkte opzet voor de Goede Week in de vorm van een spirituele pelgrimage. Deze begint op woensdagavond (afscheid) en loopt door via een wake in de Paasnacht tot Paasmorgen (aankomst). Die liturgie voor de woensdag van het vertrek kan ook heel goed aan het begin van de Veertigdagen (Aswoensdag of op de zondag daarna) geplaatst worden.

Het boekje is vooral gedacht voor liturgiecommissies en pastores, die in de Goede Week naast de gewone vieringen bijvoorbeeld vespers organiseren. Geinspireerd door De honderd dagen rond Pasen van dezelfde schrijver worden in het land her en der waken gedurende de hele Paasnacht gehouden. Ook daarvoor biedt deze uitgave materiaal. De eigentijdse teksten en gebeden zijn ook voor persoonlijke meditatie geschikt.

Skandalon, 2006, pap, 67 pp, € 14.95, 9789076564203
winkelwagen
Jong, Pieter L. de
Door het geloof, veertig dagen onderweg met getuigen en pelgrims
In deze bundel staat de indrukwekkende rij geloofsgetuigen uit Hebreeen 11 centraal. Een ding hebben deze mannen en vrouwen, van Abel tot en met Rachab de hoer, gemeen: door het geloof hielden zij stand.

Veertig dagen lang volgt dit boek deze bekende en onbekende pelgrims en martelaren op hun weg. Wat kunnen wij van hun voorbeeld leren? Hoe kunnen ze ons inspireren voor ons leven nu? Het punt dat de auteur van de Hebreeenbrief maakt, is duidelijk: blijf altijd volhouden. Geloven is vooral hopen op Gods toekomst en de weg lopen richting Christus' koninkrijk. De grootste bemoediging is dat Jezus zelf voor ons uit loopt en ons niet loslaat voordat wij de finish hebben gehaald.

Deze pastorale en praktische overdenkingen zijn geschikt voor persoonlijk gebruik in de veertigdagentijd, maar ook voor andere momenten van het jaar.

Drs. Pieter L. de Jong (1947) is interim-predikant in Wijk bij Duurstede (PKN). Daarvoor was hij ruim twintig jaar predikant van de Oude of Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. Van zijn hand verschenen eerder onder meer de dagboeken 'Zijn roepstem horen', 'Doorgeven' en 'Door vreemd gebied'.

Boekencentrum, 2016, pap, 144 pp, € 12.90, 9789023970361
winkelwagen
Jong, Stephan de
U doet niets, want U bent God, veertig zeer korte overpeinzingen
In veertig zeer korte overpeinzingen, geschreven in een persoonlijke, betrokken stijl, biedt Stephan de Jong een nieuwe visie op Gods handelen in de wereld: God handelt door niets te doen.

Duizenden keren per dag lijkt het verstandig om afscheid van God te nemen. Maar ik kan dat niet. Omdat ik zijn aanwezigheid ervaar. Soms is die weldadig, soms weerbarstig. Maar ik kan niet om Hem heen. Hoe kan ik rampen en God rijmen met elkaar? Sinds mijn nichtje van negentien overleed aan leukemie, ruim veertig jaar geleden, peins ik over deze vraag. Ik heb me erbij leren neerleggen dat ik de theologische eindjes niet aan elkaar kan knopen. Maar soms helpen bepaalde inzichten. Bijvoorbeeld dat ik de gedachte moet loslaten dat God handelt in deze wereld. Maar wat doet God dan? Niets dus. Dat zou wel eens van het hoogste belang kunnen zijn.

Meinema, 2014, pap, 96 pp, € 12.50, 9789021143590
winkelwagen
Joose, J., Rouwhorst, G., Uytenbogaart J.H. & Velde, W.v.d. (samenstellers)
De viering van Pasen in oecumenisch verband.
Raad van Kerken in Nederland, sectie eredienst
Boekencentrum, 2002, pap, 72 pp, € 11.90, 9789023909996
winkelwagen
Kok, Kees, Huub Oosterhuis
Vasten en Opstaan
Dit is het eerste in een nieuwe serie werkboeken met materiaal voor liturgie en prediking, ontstaan in de Amsterdamse Studentenekklesia, verbreed en verbreid door Stichting Leerhuis en Liturgie (1980-2011) en thans beheerd door het Nieuwe Liefde Leerhuis.

Het 'eigen geluid' - de taal en theologie - van dit materiaal is gevonden en hervonden in een grondige omgang met de bijbel als oerboek van alle liturgie, vooral de omgang met de Joodse Schrift. Bij dat eigen geluid hoort bovendien een wijze van Schriftuitleg die uitdrukkelijk rekening houdt met de sociaal-politieke context waarin heel de bijbel is ontstaan, en met de implicaties daarvan voor de wereldbeschouwing van de hedendaagse ekklesia.
-Liturgie-historische inleidingen
-Schriftuitleg
-Psalmteksten
-Liedsuggesties
-Lieduitleg

De verschillende onderdelen zijn, zonder poging tot volledigheid, losjes geplaatst in het kader van de actuele rooms-katholieke liturgische werkelijkheid van Aswoensdag tot Paasmorgen, waar ook veel protestante gemeenten zich voor hun eredienst op orienteren. Wij hopen dat dit werkboek professionele en lekenvoorgangers in liturgie en eredienst zal helpen bij het zoeken naar inspirerende vormen van liturgie en Schriftuitleg.

Werkboek voor liturgie 1, Nieuwe Liefde, 2014, pap, 126 pp, € 15.00, 9789082175905
winkelwagen
Kort, Kees de
Jezus is opgestaan
Wat de Bijbel ons vertelt..mini, NBG, 1968/2004, pap, € 2.25, 9789061263708
winkelwagen
Kronenberg, Jan
40x Lucas, dagboekje voor de lijdenstijd
Boekencentrum, 2009, pap, 54 pp, € 8.50, 9789023923411
winkelwagen
Lange, K. de (red.)
Ted Felen's Kruisweg
In Ted Felen's Kruisweg zijn de inspirerende gedachten van Schillebeeckx en Van Iersel op een bijzondere manier samengebracht. Hun beschouwingen omsluiten letterlijk en figuurlijk de staties van Ted Felen. Er zijn in dit boek ook twee nieuwe teksten van Edward Schillebeeckx opgenomen waaronder een zeer recent geschreven bijdrage over de kritiek op de vermeende verheerlijking binnen het christendom van het kruis als symbool van lijden.
Kemper Conseil, 2007, geb, 112 pp, € 21.90, 9789076542348
winkelwagen
Leever, Olga, Idelette Otten
Vasten, de kunst van geven en loslaten
Veertig dagen geen wijn drinken of tv kijken, niet op Facebook, tijd inruimen voor bezinning en overdenking: tijdens het vasten kiezen mensen ervoor een tijdje af te zien van dingen die het leven aangenaam kunnen maken. Dat klinkt als een straf. Maar blijkbaar levert het ook iets op. Want vasten is aan een revival bezig.

Het boek Vasten geeft praktische tips en handreikingen aan mensen die willen vasten. Religieus of seculier. In Nederland kwam het vasten vooral door moslims weer in beeld. Hun vastenmaand, de ramadan, is een bekend begrip geworden. Veel christenen pakken de draad van het vasten ook weer op. Daarnaast kiezen steeds meer niet-gelovigen voor een periode van minderen. Wordt een oude traditie weer levend?

Dit boek is ook een ontmoeting met mensen. Zij vertellen over hun motivatie om te vasten vanuit diverse achtergronden.

Idelette Otten is predikant (PKN). Olga Leever is tekstschrijver. Allebei vasten zij al jaren in de veertigdagentijd voor Pasen.

Spirito, 2015, pap, 144 pp, € 18.95, 9789462500051
winkelwagen
Moes, R. de
Het grote wonder van pasen
Ark boeken, 2007, geb, 40 pp, € 3.00, 9789033892165
winkelwagen
Nobel, L.
En die dag huilde ik.
persoonlijke beleving, in 33 gedichten, van het lijdensverhaal
Narratio, 2011, pap, 37 pp, € 7.50, 9789053020241
winkelwagen
Nobel, Loes
Met de weg van het kruis mee.
Zangteksten van de Mattheuspassion vertaald naar verhalende teksten. Loes Nobel heeft de vrijheid genomen om daarbij een ik-figuur uit de twintigste eeuw in te voeren die het lijdensverhaal meebeleeft en er met persoonlijke gevoelens op reageert. Dit als symbool dat het lijdensverhaal door de eeuwen heen levend is gebleven.
Narratio, 2014, pap, 94 pp, € 10.00, 9789052634913
winkelwagen
Polhuis, At
Gebeden: Gebeden voor elke dag rond de paaskring
"Als beginnend predikant kreeg ik het advies om ook de gebeden uit te schrijven. Bidden diende zorgvuldig te gebeuren. Dat advies heb ik opgevolgd. Zo ontstonden er honderden gebeden. In deze bundel treft u daarvan een tamelijk willekeurige keuze. Het zijn gebeden die uitgesproken zijn in kerkdiensten, in de gemeenten waar ik gewerkt heb, met name in de veertigdagentijd en Pasen. Van harte hoop ik dat deze teksten anderen zullen inspireren steeds opnieuw woorden te vinden om onze verbazing en verwondering onder woorden te brengen over de God die mens werd omwille van ons.

Het advies werd indertijd gegeven door Prof. dr. Joop Boendermaker. Ik ben hem er dankbaar voor. Dat juist hij bij deze bundel een woord ter inleiding wilde schrijven, vind ik een grote eer. De passende omslagillustratie is van Gerard Ursem. Het is mij vele malen overkomen dat gemeenteleden reageerden op de uitgesproken gebeden. Dat is een voorname reden geweest om de gebeden nu ook op papier aan anderen aan te bieden."

Narratio, 2009, pap, 100 pp, € 15.00, 9789052636511
winkelwagen
Posthumus, Kees
Vrolijk vroom. Inspiratie voor de Veertigdagentijd
Veertig dagen aftellen naar Pasen, de tijd nemen om tot bezinning te komen. Elke dag staat een aspect centraal van ons dagelijks leven en de wereld om ons heen. Maandag is de dag van de wereld, dinsdag die van de woestijn, woensdag gaat het over de mensen om ons heen, donderdag gedenken wij de helden, vrijdag is de dag van zijn leven en op zaterdag vieren we de ontmoeting. Dan is het zondag, waarop niet wordt gevast, om je al etende te ontspannen.
Narratio, ringband, € 2.50, 9789052632346
winkelwagen
Sintobin, Nikolaas, Dries van den Akker e.a.
Eindeloos geduldige liefde, 40 dagen dichter bij God, Ignatiaans bidden met de Bijbel
Dit 40-dagenboekje is ontstaan uit de website ignatiaansbidden.org. Met speciaal voor beginners een eenvoudige handreiking van de bekende priester Nikolaas Sintobin. Hij vertelt in dit boekje hoe je je dagelijks retraitemoment kunt invullen. Ook voor drukke mensen!.
Meinema, 2017, pap, 93 pp, € 12.50, 9789021170367
winkelwagen
Troost, A.F.
Morgen zal het Pasen zijn - een rondgang om het waarom van het lijden
Dit boek is het verslag van een reis, een rondweg, een ommegang rond de vraag naar het waarom van lijden en pijn, ziekte en zonde, nood en dood. Geschreven in de originele en aansprekende stijl die de auteur eigen is. Het gaat omeen zoektocht naar antwoorden. Een antwoord blijkt er niet te zijn, maar wel een 'hand-woord'. En ook een 'anti-woord'.

Samen met de aartslijder Job zoekt de auteur naar een woord waarmee mensen verder kunnen in dagen van verdriet.

Dr. A.F. Troost (1948) werkte o.a. in jeugdwerk en pastoraat en diende als hervormd predikant de gemeenten van Doeveren, Asperen, Ermelo en Zunderdorp. Na zeven jaar gewerkt te hebben in het hartje van Amsterdam woont hij thans in de vestingstad Heusden aan de Maas. Dr. Troost publiceerde tal van liedteksten en enkele dagboeken.

Boekencentrum, 2009, pap, 199, € 16.99, 9789023915676
winkelwagen
Vegt, Mirjam van der
Herademen met de Psalmen. 40 stiltemeditaties
Dit boek neemt de lezer mee op een verstillende tocht langs de Psalmen. Laat je inspireren en troosten door deze eeuwenoude liederen in de vorm van veertig stiltemeditaties volgens methodes uit de kloostertraditie. Ga met David en andere Bijbelse dichters op pelgrimage door dor en droog land richting bloeiende oases. Bij elke meditatie zijn reflectievragen en groepsopdrachten opgenomen. Daarom is deze uitgave uitermate geschikt om individueel of in een groep gedurende de veertigdagentijd of tijdens een kringjaar te bespreken.

Mirjam van der Vegt is schrijver, spreker en trainer. Eerder verschenen van haar hand veelgeprezen romans (Schaduwvlucht, De laatste patient, De zomer van de vreemdeling) en het stilteboek Koester je hart met het bijbehorende werkboek Stille momenten. Recent verscheen het Stiltedagboek en een boek over omgaan met angstgevoelens.

Boekencentrum, 2015, geb, 191 pp, € 17.90, 9789023928751
winkelwagen
Vellinga, Roelof
Houd u niet ver van mij. Veertigdagentijd met Psalm 22
Boekencentrum, 2008, geb, 40 pp, € 9.50, 9789023922261
winkelwagen
Verweerd, Joke
Wakker worden in het licht. Gedachten en gedichten rond Pasen
Een bundel sprekende gedichten en overdenkingen voor de tijd rond Pasen. De bundel is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Verweerd en Marianne Witvliet. De inspirerende gedichten en gedachten van Verweerd maken de lezer bewust van de moeilijke weg naar Pasen en van de kracht van de opstanding. De prachtige fotos van Witvliet geven de gedichten een extra lading. De bundel is niet alleen erg mooi voor persoonlijke verdieping, maar ook bruikbaar in de liturgie van vieringen rond Pasen.
Boekencentrum, 2011, geb, 96 pp, € 14.50, 9789023993704
winkelwagen
Visker, Jack
Pasen stap voor stap. De kruisweg van Jezus verteld aan kinderen
Hoe vertel je jonge kinderen iets over de laatste uren van Jezus? En wel zo dat de blijdschap van Pasen echt overkomt? In dit prentenboek slagen Els van Egeraat en Jack Visker erin. Zij maken Franciscus van Assisi tot verteller, die ons langs de kruiswegstaties leidt. Bij elke statie schreef Jack Visker een korte tekst.

-Met de 14 klassieke staties die in elke katholieke kerk voorkomen, plus de verrijzenis
-Geschikt voor de Veertigdagentijd, met name de Goede Week voor Pasen
-Inclusief cd-rom met de illustraties om te projecteren in kerk of klaslokaal
Los te gebruiken, past bij catecheseproject 'Het Licht op ons pad' van bisdom Roermond (najaar 2012).

Adveniat, 2012, geb, € 14.50, 9789491042164
winkelwagen
Vreugdenhil, C.G.
Triomftocht, overdenkingen van Pasen naar Pinksteren
Na Borgtocht, waarin de lijdende en vernederde Christus centraal stond, verschijnt nu Triomftocht, waarin het licht valt op de opgestane en verheerlijkte Christus. Na Zijn vernederende Borgtocht volgt immers een verheerlijkende Triomftocht, waarin Hij schittert als overwinnaar van dood, zonde en satan. Eerst staat de opgestane Christus centraal. Daarna worden Zijn verschijningen aan de discipelen overdacht. Vervolgens wordt ingegaan op de betekenis van Christus" hemelvaart. Ten slotte wordt een week gewijd aan de uitstorting van de Heilige Geest.
de Groot Goudriaan, 2009, pap, 245 pp, € 17.50, 9789088650840
winkelwagen
Wamsteker, Afra
Wachten op het Lam. Mogelijkheden voor liturgische verbeelding bij het vieren van Witte Donderdag
Boekencentrum, 2002, pap, 96 pp, € 12.50, 9789023918349
winkelwagen
Williams, Rowan
God met ons. De betekenis van kruis en opstanding toen en nu
Een frisse kijk op de basis van het christelijk geloof door een van de grootste theologen van dit moment. Het staat vol met verhelderende inzichten, en heeft vragen aan het eind van elk hoofdstuk die helpen bij een persoonlijke verdieping.

De twee delen, over kruis en opstanding, worden door de vaardige pen van Williams tot een mooi geheel samengesmeed. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan zowel de context van toen als die van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve manier zien hoe er een God is die mensen bemint.

Rowan Williams (1950) was van 2002 tot 2012 aartsbisschop van Canterbury en schreef diverse boeken, waaronder recent God ontmoeten in Paulus en God ontmoeten in Marcus. Hij wordt internationaal geroemd als een uitstekend schrijver en docent, maar ook als erkend dichter en vertaler.

Berne, 2018, pap, 112 pp, € 14.90, 9789089722348
winkelwagen
Williams, Rowan
Preken voor Pasen
Ook in dit tweede deel, met preken voor Pasen, laat de emeritus aartsbisschop van Canterbury ons delen in zijn diepzinnige meditaties over de komst van Jezus, Zoon van God, in onze wereld. Het bijzondere van Rowan Williams is om in heel menselijke taal het mysterie van Gods menswording te vertolken. De huidige toestand van de wereld verliest hij nooit uit het oog. Want in deze wereld - en geen andere - wordt de Zoon van God geboren. Iedere mens krijgt de opdracht woorden te vinden voor het 'Woord dat in de wereld' komt.
Kies het leven II, Abdij Van Berne, 2015, pap, 105 pp, € 17.50, 9789089720900
winkelwagen
Wilmink, Han
Koken met Passie, 40 smakelijke recepten voor de vastentijd
Han Wilmink serveert in dit nieuwe boek 40 smakelijke gerechten die gemaakt en genuttigd kunnen worden in de tijd voorafgaand aan het Paasfeest. Daarbij laat hij zich inspireren door de gerechten vanuit de Bijbelse tijd zoals bij het visgerecht Talapia Galilea of de Sefardische soep. Ook maakt hij zoveel mogelijk gebruik van duurzaam geproduceerd voedsel. En Han zou Han niet zijn als we tussen de gerechten door geen verhalen zouden aantreffen over het vasten of andere gebruiken.
Bijbels Culinair, Kok, 2009, pap, 144 pp, € 15.99, 9789043515801
winkelwagen