B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.1.2 Pastoraat / Zorg Kinderen

Bos-Meeuwsen, M.
Samen verdrietig. Rouwverwerking bij kinderen
Kinderen die rouwen, zijn kwetsbaar. Wat hebben ze nodig? Wat maken ze door? Hoe kunnen we helpen het verdriet te begrijpen en te verwerken? Op deze en andere vragen over kinderen en rouwverwerking wil dit boek heel praktisch ingaan. Aan de orde komt alles wat met overlijden en begraven te maken heeft, en dat in relatie tot kinderen. Uitgangspunt is dat kinderen die te maken krijgen met verdriet de steun van hun ouders nodig hebben. Maar ook ouders hebben op dat moment hun verdriet. En dat maakt het voor hen vaak heel moeilijk. Toch zijn de ouders de eerst aangewezenen om hun kinderen goed te begeleiden. Inzicht in hoe kinderen rouwen en hoe zij aankijken tegen de dood kan daarbij helpen. Ook is het belangrijk dat ouders oog krijgen voor de verschillen tussen de manier van rouwen door volwassenen en door kinderen. Rouwen is immers pijnlijke emoties toelaten en deze verwerken. Dat kan bij kind en volwassene heel verschillend gaan. De auteur van dit boek wil de lezer daarover informeren. Daarnaast wil zij inzicht geven in de wijze waarop ouders en opvoeder hun kinderen kunnen troosten. Waar doe je goed aan en wat werkt averechts?
Over opvoeding gesproken, Boekencentrum, 2004, pap, 74 pp, € 9.90, 9789023916383
winkelwagen
Bruna, Dick
Lieve oma pluis
Nijntje is heel verdrietig als oma dood gaat. Ze zet bloemen op het graf omdat oma daar zo van hield.
Mercis, geb, € 5.95, 9789056471712
winkelwagen
Carlile, M.
Wat als iemand doodgaat. Een boek voor jongeren over verlies, verdriet, rouw en je leven oppakken
Iemand van wie je veel houdt, gaat dood. Je denkt: dat gebeurt mij niet, maar het gebeurt wel. De wereld staat op zijn kop. Alles is anders. Je bent in de war. Wat moet je met zoveel pijn en verdriet? Jongeren maken op allerlei manieren verlies mee. Of het nu de dood van een grootouder is, een huisdier of schoolvriend, een leraar met een levensbedreigende ziekte of de dood van een idool. Als ieder ander moeten ook jonge mensen zien om te gaan met de schok en het intense verdriet. In dit boek staan veel nuttige tips, herkenbare verhalen en zinnige adviezen. Het helpt jongeren hun weg te vinden in het verlies van een geliefde. Molly Carlile is een expert in de zorg voor stervende mensen. Ze is een warme promotor van het begrip voor de behoeften van jongeren die te maken krijgen met verlies en rouw.
Forte, 2011, pap, 192 pp, € 17.95, 9789058779113
winkelwagen
Delfos, Martine F., Riet Fiddelaers-Jaspers
Moet ik nu huilen? Rouw bij kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autismespectrum
Kinderen leren van het leven zelf. Ook over de dood leren ze in hun eigen leefwereld. Als een kind of jongere autisme heeft of een daaraan verwante stoornis, dan gaat het leren van het leven zelf veel trager. Hun begrip van sociale interactie is beperkt en daardoor is het voor hen nog moeilijker om de dood te begrijpen. Dit boek is bedoeld om ouders, verzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen bij kinderen en jongeren met en zonder autismespectrumstoornissen te helpen en te begeleiden bij een overlijden. Het kind heeft wellicht moeite om de dood te begrijpen maar wij hebben moeite om een kind met autisme te begrijpen. Daarom hebben we vaak veel vragen over autisme en de dood. Voelen kinderen met autisme wel verdriet?, vragen sommigen zich af. Nemen ze alles letterlijk? Hebben ze door wat er aan de hand is?

Dit boek begint met uitleg over autismespectrumstoornissen. Vervolgens wordt ingegaan op wat dood en rouw bij kinderen met autisme betekent. Hoe informeer je hen en hoe betrek je hen bij de dingen die gebeuren en bij de rituelen?

Voor alle kinderen is de dood een bijzondere ervaring die bijzondere aandacht vergt. De auteurs staan bekend om hun deskundigheid op het gebied van autisme (Martine Delfos) en omgaan met rouw bij kinderen en jongeren (Riet Fiddelaers-Jaspers). In deze geheel vernieuwde versie worden de nieuwste inzichten op het gebied van autisme en de nieuwe DSM-5 besproken.

PICOWO reeks, 6, SWP, 2014, pap, 96 pp, € 15.90, 9789088505614
winkelwagen
Dooijewaard, Christianne van
Het egeltje onder de oude boom
Egeltje werd geboren op een mooie winterdag. Papa en mama egel waren erg blij met hun kindje. Egeltje groeide flink en hij kreeg stevige stekels. Maar na een paar maanden begon mama egel zich ongerust te maken. Egeltje speelde niet zoals de andere egeltjes en zijn stekeltjes leken wel slapper te worden. Toen dokter uil egeltje onderzocht was al snel duidelijk dat egeltje erg ziek was en niet meer beter zou worden. En toen de zomer op zijn eind liep, namen papa en mama egel afscheid, ze begroeven hun kindje onder de dikke oude boom, op het plekje waar hij zo vaak naar de bladeren had liggen kijken.

Christianne van Dooijewaard heeft bij het schrijven van Het egeltje onder de oude boom geput uit eigen ervaring. Zij slaagt erin het ziekteproces en het verdriet emotioneel overtuigend onder woorden te brengen voor jonge kinderen. De tekeningen van Steffie Padmos ondersteunen de ingehouden sfeer van de tekst. Zij brengt egeltje door de seizoenen in beeld op een manier die ontroert.

Nino / SWP, 2013, geb, 32 pp, € 14.90, 9789085606567
winkelwagen
Emmerik, Y. van
Als vlinders spreken konden. Voor kinderen die rouwen
Ten Have, 2004, geb, 117 pp, € 16.50, 9789025954390
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, M.J.M.
Ik hoor bij jullie allebei. Werkboek voor echtscheidingskinderen
Als jouw ouders zijn gescheiden dan verandert er veel in je leven. Je voelt van binnen van alles en je weet niet altijd hoe je daarmee moet omgaan. Het is vaak moeilijk om te vertellen hoe je je voelt. Je wilt papa en mama niet steeds lastig vallen met de vragen die je hebt en met jouw verhaal. Dan is het fijn als je in dit werkboek kunt werken. Het lucht op wanneeer je kunt opschrijven wat je voelt of er een tekening van maakt. Soms is er later een moment om samen met papa of mama in dit boek te kijken. Dan snappen zij beter hoe het voor jou is dat zij uit elkaar zijn gegaan. Want jouw verhaal is belangrijk ook al verandert het niks aan wat er is gebeurd. Het is fijn als papa en mama tijd voor je nemen en naar je luisteren. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste voor je.
In de Wolken, 2010, pap, 49 pp, € 7.50, 9789077179079
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, Riet
Als ik er niet meer ben. Kinderen voorbereiden op het overlijden van hun ouder
Als je weet dat je niet lang meer te leven hebt - hoe vertel je dat dan aan je kinderen? Wanneer ga je er met ze over praten? Moet je je kinderen beschermen of juist overal bij betrekken? - praktische handvatten voor opvoeders om kinderen en jongeren voor te bereiden op het overlijden van een ouder.
Afscheid nemen, Ten Have, 2005, geb, 96 pp, € 13.99, 9789025955755
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, Riet
Als jij er niet meer bent. Wanneer je vader of moeder doodziek is
Als je vader of moeder erg ziek wordt, dan maak je je grote zorgen. Hoe moet dat nu? Wat kan ik doen? Hoe ziek is mama? En wat gebeurt er als papa niet meer beter wordt? Misschien gaat papa of mama wel dood! Wat kunnen dokters doen? Over alle vragen die je daarbij hebt heeft Riet Fiddelaers dit boekje geschreven. Dat kan jou helpen in moeilijke dagen.
Zonder jou, Kok, 2005, geb, 78 pp, € 13.99, 9789025955816
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, Riet
Ben je hier of ben je daar? mijn werk- en herinneringsboek
Dit boek is gemaakt voor jou. Jij hebt iemand verloren om wie je veel geeft of die je goed kende. Het verdriet gaat niet zomaar over en je hebt er ook niet altijd zin in om er over te praten. Soms wil je je gewoon terutrekken met je verdriet. Dan is het fijn om dit werkboek te hebben. Je kunt je gevoelens er in kwijt, je herinneringen er in vastleggen, er troost in zoeken op de momenten die jou uitkomen. Het is een boek helemaal voor jezelf maar als je dat wilt kun je het ook aan iemand anders laten lezen. Soms is dat gemakkelijker dan er over praten.
In de Wolken, 2010, pap, 57 pp, € 10.95, 9789077179048
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, Riet
Ik zal je nooit vergeten. Mijn boek met herinneringen
Dit herinneringsboek kan kinderen helpen bij het verwerken van hun verdriet. Zij kunnen erin vastleggen wat er gebeurt als iemand, die belangrijk is voor hen, doodgaat. Ook hun herinneringen aan de persoon kunnen er een plek in krijgen. Het is bestemd voor kinderen tot 12 jaar. Het is zowel in de gezinssituatie als op school bruikbaar.
In de Wolken, 2010, pap, 24 pp, € 7.50, 9789080477322
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, Riet
Jong verlies. Rouwende kinderen serieus nemen, tweede herziene druk
Wanneer een kind op jonge leeftijd in aanraking komt met de dood, bijvoorbeeld bij het verlies van een naaste, kan het verdriet daarover ingrijpende gevolgen hebben. Jong verlies van rouwtherapeut Riet Fiddelaers-Jaspers helpt ouders, leerkrachten en zorgprofessionals bij het opvangen en begeleiden van rouwende kinderen.

Vanuit haar studie en praktijkervaring adviseert de auteur in kwesties als:
- Hoe vertel je aan kinderen dat iemand is doodgegaan?
- Neem je hen mee op rouwbezoek en naar de uitvaart?
- Wat zijn de gevolgen van een ernstig verlies voor de ontwikkeling van een kind?
- Hoe gaan kinderen met verlies om en hoe kunnen we hen daarin steunen?

Voor hun verdere ontwikkeling is bepalend welke steun zij van volwassenen krijgen. Duidelijkheid en structuur zijn dan essentieel.

Ten Have, 2014, pap, 320 pp, € 24.99, 9789025904265
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, Riet
Kon je dan niet blijven voor mij? kinderen en jongeren ondersteunen na zelfdoding in hun omgeving.
Een boek voor en over gezinnen met kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met zelfdoding. Veel van deze kinderen zijn KOPP-kinderen (kinderen van ouders met een psychiatrisch probleem) die al jarenlang de zorg dragen voor hun ouder(s) en/of de andere kinderen in het gezin. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen een risicogroep vormen, zeker nadat een ouder door zelfdoding overleden is. Door preventie kan het hogere percentage zelfdodingen bij deze kinderen teruggedrongen worden. Het boek is een handreiking voor met name ouders, maar ook voor leerkrachten en hulpverleners. Thema's zijn onder andere: hoe informeer je kinderen over de gebeurtenissen, hoe zorg je dat hun vertrouwen niet geschaad wordt en hoe kun je hen ondersteunen? Daarnaast bevat het boek veel praktische informatie en enkele helende verhalen.
In de Wolken, 2013, pap, 160 pp, € 16.25, 9789077179154
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, Riet
Mijn troostende ik. Kwetsbaarheid en kracht van rouwende kinderen
Rouw bij jongeren is een nauwelijks aangeroerd thema in de vakliteratuur. Riet Fiddelaers-Jaspers schreef er een vernieuwend boek over. Mijn troostende ik gaat over jongeren tussen de twaalf en de twintig jaar die een groot verlies hebben geleden. Centraal staat de vraag wat rouw voor deze jongeren betekent.

Volgens de schrijfster zijn zij bijna allemaal normale jongeren. Ze zijn geraakt in hun kwetsbaarheid, maar tegelijkertijd flexibel en krachtig. Met de juiste steun van mensen in hun omgeving slagen verreweg de meesten erin om gezonde volwassenen te worden.

Hun ouders, docenten en hulpverleners krijgen in dit boek achtergrondinformatie en handreikingen voor begeleiding. Riet Fiddelaers laat de jongeren zelf uitgebreid aan het woord om uit te leggen welke steun zij nodig hebben.

Kok, 2004, pap, 320 pp, € 25.00, 9789043508056
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, Riet
Wanneer word je dood? vragen van kinderen over doodgaan, begraven en cremeren
Als iemand overlijdt, roept dat bij kinderen vaak onverbloemde vragen op. Het is belangrijk om deze vragen serieus te nemen, en informatie te geven die kinderen helpt om het verlies te verwerken. Dit boek moedigt ouders, leerkrachten en hulpverleners aan om zo concreet mogelijk te zijn. Bijvoorbeeld door uit te leggen wat 'dood' precies is, dat je verdriet mag hebben, en misschien het belangrijkst: dat er troost is.
Ten Have, 2013, pap, 157 pp, € 14.99, 9789025903275
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, Riet
Wie ben ik zonder jou? jong zijn en verder leven na een verlies
'Ik dacht toch zeker een jaar lang na mijn vaders dood dat hij op wereldreis was en dat hij zo de kamer in kon stappen.'
'Ik had altijd een masker op: vrolijk, altijd lachen, maar stiekem voelde ik me zo rot.'
'Ik had spijt van het ruziemaken met mijn zusje, ik liet haar nooit op mijn kamer en nu kan het niet meer.'

Herken jij jezelf in deze uitspraken? Dan is dit boek voor jou gemaakt. Want misschien denk jij dat je de enige bent die dit heeft meegemaakt en zich zo voelt. Je leest hoe andere jongeren worstelen met hun verlies. Je zult ook zien dat er meerdere manieren zijn om er mee om te gaan. Rouwen hoef je namelijk niet allemaal op dezelfde manier te doen. Als mensen jou niet goed begrijpen dan kun je vragen of ze dit boek willen lezen, misschien wordt het dan duidelijker hoe jij je voelt en wat jij nodig hebt.

In de Wolken, 2010, pap, 130 pp, € 17.50, 9789077179086
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, Riet, Jakob van Wielink
De rouwende school. Handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo
Wanneer een kinderdagverblijf of school geconfronteerd wordt met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek van Riet Fiddelaers-Jaspers biedt houvast bij zo'n emotionele en vaak verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen. Wat het boek bijzonder maakt, is dat deze feitelijke informatie doorweven is met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Dat maakt dat de inhoud de lezer ook kan raken.

Riet Fiddelaers-Jaspers is deskundige op het gebied van rouw en verlies. Als geen ander weet ze wetenschappelijke kennis te verbinden met het leven van alledag. Ze staat bekend om de gewone manier waarop ze over bijzondere gebeurtenissen kan spreken. Riet is verbonden aan het Expertisecentrum Omgaan met Verlies en aan de post-hbo opleiding Land van Rouw. Ze is een veelgevraagd spreker bij congressen en gastdocent bij diverse opleidingen.

In de Wolken, 2011, pap, € 24.95, 9789077179116
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, Riet, Jet Willems
Doodgaan is geen feest. Over doodgaan, cremeren en rouwen
Tot nu toe wordt in geen enkel kinderboek de overledene gecremeerd. Dat maakt het voor veel mensen lastig om aan kinderen uit te leggen wat cremeren is. In dit prentenboek wordt cremeren uitgelegd aan de hand van de dood van de papa van Julia en Stijn. Ook de verschillende reacties van de twee kinderen komen aan bod. Met enige creativiteit kan bij het voorlezen de naam van papa veranderd worden in een opa of oom. Het voorleesverhaal is geschikt voor kinderen van ongeveer driet tot acht jaar. Volwassenen kunnen met behulp van dit prentenboek rouwende kinderen steunen in hun verdriet.
In de Wolken, 2011, geb, 35 pp, € 15.25, 9789077179109
winkelwagen
   
Fiddelaers-Jaspers, Riet, Sabine Noten
Herbergen van verlies. Thuiskomen in het land van rouw
In dit boek word je als lezer meegenomen op de tocht door het rouwlandschap na een ingrijpend verlies. Mensen zijn op zoek naar een plek waar hun verhaal verteld en gehoord kan worden. Ze dragen een rugzak met zich mee die zowel gevuld is met (verlies) ervaringen als herinneringen maar ook met diep weggestopte schatten. Om het leven weer te kunnen omarmen, is het nodig de inhoud van de rugzak uit te pakken en opnieuw te bekijken. Zo kunnen we thuiskomen in het Land van Rouw. Onmisbaar handboek voor de begeleider In dit handboek worden belangrijke thema's rond verlies en rouw diepgaand uitgewerkt. Zoals hechting als basisgereedschap voor rouw, de verliesstapel, de splitsing van de ziel en het venster van verduren. Systemisch werken vormt hierbij een belangrijke leidraad De auteurs delen niet alleen hun (persoonlijke) ervaring, kennis en visie maar ook vele werkvormen met de lezer.
In de Wolken, 2013, geb, € 35.00, 9789077179161
winkelwagen
Keuning, L.
Ze dachten dat het psychisch was. Het verhaal van Nienke
En ze dachten dat het psychisch was, was Nienkes eerste reactie toen bleek dat gewichtsverlies en flauwvallen helemaal niet duidden op anorexia, zoals de dokters telkens beweerd hadden. Ze had zelfs nog geprobeerd om iets aan haar lage gewicht te doen. Dit boek vertelt over medische missers, over de lange weg naar de diagnose - een zeldzame hersentumor - en over Nienkes gevecht op leven en dood. Als Nienke de dood onder ogen moet zien en haar begrafenis voorbereidt, valt ze terug op wat ze in haar vroege jeugd heeft meegekregen en belt ze de zusters van het klooster waar ze als kind ooit geweest is om te vragen of haar uitvaartdienst in het klooster gehouden mag worden.

'Maar mam, nu bedenk ik me opeens dat ik er dan zelf helemaal niet bij ben! Kan ik niet een soort proefdienstje houden? Want ik wil eigenlijk wel weten hoe dat gaat en wat er over me gezegd wordt'. We schieten alledrie in de lach. Het is zo typisch Nienke.

Boekencentrum, 2011, pap, 176 pp, € 14.90, 9789023925866
winkelwagen
Korteweg, J. E.
Verder na verlies. Jongeren werken aan hun rouw
Een aantal jongeren vormt samen een werk- en praatgroep om hun gevoelens van verdriet en rouw een plaats te geven. Ze vertellen elkaar hoe ze ermee omgaan, leren van elkaar en krijgen steun en begrip van elkaar. Ze willen graag hun lotgenoten en de mensen om hen heen tot steun zijn.
Kok, 2012, pap, 144 pp, € 14.90, 9789043500531
winkelwagen
Kuiper, K.
Tanenpotjes en geluksarmbanden. Kinderen en rouw
Na het verschijnen van Je mag me altijd bellen vroegen mensen Karin Kuiper vaak: Hoe gaat het nu met de kinderen? Hoe gaan zij om met de dood van hun vader? Een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is.

Net als volwassenen rouwen kinderen om het verlies van iemand die hun lief was, maar zij gaan op geheel eigen wijze om met de complexe gevoelens en emoties die ze tegenkomen. Dit boek laat zien hoe je kinderen in dit proces kunt begeleiden en ondersteunen.

Tranenpotjes en geluksarmbanden schreef zij samen met haar drie kinderen. In verhalen, gesprekken, anekdoten en tekeningen geeft het een persoonlijk en hoopgevend beeld van hoe je kinderen - soms met wat extra hulp van buiten - kunt helpen hun eigen weg te vinden en zich aan te passen aan het leven zonder de lijfelijk aanwezige dierbare. Het is een boek voor lotgenoten, vriendjes en vriendinnetjes, familieleden en omstanders.

Terra Lannoo, 2011, pap, 192 pp, € 15.50, 9789089894335
winkelwagen
Rietberg, C., C. Matsinger, F. van Til, R. Hondsmerken, M. Milek & R. Meijer
Handboek voor kinder- en jeugdpastoraat
Jongeren en ouderen verschillen nogal van elkaar. Jongerenpastoraat vraagt dan ook om een andere aanpak dan het pastoraat aan volwassenen. Dit boek legt een fundament onder jeugdpastoraat, reikt een aantal basisvaardigheden aan, geeft inzicht in de geloofsontwikkeling van jongeren en wijst de weg in specifieke vormen van zorg. Immers, binnen het jeugdwerk loop je ook tegen moeilijke zaken aan. Een kind met problemen thuis, een tiener die het niet meer ziet zitten... Hoe ga je daarmee om? Dit handboek is bedoeld voor kinder- en jeugdpastors, maar ook heel geschikt voor jongerenwerkers die zich pastoraal willen laten toerusten en predikanten en ouderlingen die zijn betrokken bij pastorale zorg aan kinderen/jongeren.
Buijten & Schipperheijn, 2012, pap, 160 pp, € 18.90, 9789058815767
winkelwagen
Schlikker, Roos
Ik wens je het onmogelijke, wie beslist over het leven van je kind?
'Het lijkt wel een slachtoffer van de Volendamse cafébrand', roept vader Edwin als zijn dochter Bente in 2001 wordt geboren. Er blijkt iets grondig mis te zijn: grote open wonden, het vel van de beentjes gestroopt. Het ziekenhuis constateert al snel dat Bente lijdt aan Epidermolysis Bullosa, blarenziekte in de volksmond. 'Dit willen we niet', weten haar ouders meteen en ze vragen om euthanasie. Omdat een pasgeborene wilsonbekwaam is, zou dat echter moord betekenen. Maar de ouders laten het er niet bij zitten. In het ziekenhuis wordt intussen verder gediscussieerd. Artsen, ethici, de officier van justitie, allemaal buigen zij zich over de vraag: wat als de dood de beste van alle slechte opties is? De zaak-Bente kreeg destijds internationale aandacht. In 'Ik wens je het onmogelijke' gaat Roos Schlikker jaren later op bezoek bij de ouders en spreekt met artsen en betrokkenen
Nieuw Amsterdam, 2012, pap, 144 pp, € 16.95, 9789046811542
winkelwagen
Sipkes de Smit, Ina
Nu jij ziek bent. Gedichten voor kinderen
In persoonlijke, troostrijke en soms ook grappige gedichten brengt Ina Sipkes de Smit de gevoelens van kinderen onder woorden als iemand in hun naaste omgeving ziek wordt, zoals vader, moeder, oma, broertje of zusje of een huisdier. Met prachtige illustraties.
Ten Have, 2006, geb, 78 pp, € 9.90, 9789025956769
winkelwagen
Stolp, Hans
De gouden vogel. Dagboek van een stervende jongen
Lemniscaat, 2003, geb, 42 pp, € 11.95, 9789060696576
winkelwagen
Verliefde, Erik, Riet Fiddelaers-Jaspers
Ruimte voor verdriet. Omgaan met kinderen in verliessituaties
Kinderen ervaren vaak verlies. Tijdens het spel leren kinderen omgaan met verliezen door bijvoorbeeld niet op te geven en nogmaals te proberen: misschien lukt het de volgende keer beter. Kinderen worden echter ook geconfronteerd met ingrijpend verlies waardoor hun leven kan veranderen: ouders die scheiden, het verdriet bij de eerste schooldag, een vriendje dat kanker krijgt of een (groot)ouder die sterft.Een kind leert omgaan met deze betekenisvolle verliezen, soms alleen, soms met de steun van anderen. In een vertrouwde en veilige omgeving zoals thuis of op school kan een volwassene het kind uitnodigen om stil te staan bij het gemis. Ruimte voor verdriet geeft een leidraad welke woorden te gebruiken, hoe om te gaan met gevoelens en gedachten, hoe het kind doorheen de verwerking te begeleiden.De auteurs hebben, vanuit hun jarenlange praktijk in het omgaan met kinderen met een verlieservaring, deze leidraad opgesteld. Het is een weg die door het kind kan bewandeld worden samen met ouders, leerkrachten, opvoeders en hulpverleners.
Acco, 2005, pap, 136 pp, € 23.85, 9789033458248
winkelwagen
Vries, G. de
Praten over verdriet, troost en hoop: omgaan met situaties van verlies en verdriet in de kinderdienst
Dit boekje wil helpen om op een verantwoorde manier met kinderen te praten en te werken rondom situaties van dood en verdriet. de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Goede Vrijdag en Pasen en rond vier en vijf mei
Narratio, 2005, pap, 88 pp, € 9.00, 9789052631318
winkelwagen
Westera, Bette, Sylvia Weve (ill)
Doodgewoon
Bekroond met de Gouden Griffel 2015. De jury noemt de bundel met verdrietige en vrolijke verzen over de dood 'een geschenk voor het leven'.

In dit prachtige voorleesboek van het succesvolle duo Bette Westera en Sylvia Weve staat een thema centraal: de dood. Samen tackelen zij dit onderwerp, dat niet alleen voor kinderen lastig en ongrijpbaar is. Met haar herkenbare taalgebruik en subtiele luchtigheid weet Westera in haar gedichten een geheel nieuwe dimensie aan de verschillende facetten van de dood te geven. Hoe erg je iemand kunt missen die er niet meer is, waarom ook jonge mensen sterven, en waar iemand naartoe gaat als hij dood is - het komt allemaal aan de orde. Maar bovenal tonen Westera's gedichten, in samenspraak met de bijzondere illustraties van Weve, dat doodgaan bij het leven hoort en daarom eigenlijk doodgewoon is.

Gottmer, 2014, geb, 112 pp, € 26.99, 9789025762353
winkelwagen
Whiteman, Th.
Niet de dupe: Help de kinderen door de echtscheiding heen
Kok, 2007, pap, 192 pp, € 17.50, 9789043514132
winkelwagen