B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.0 Praktische Theologie Algemeen

   
Anderson, R.S. (ed)
Theological foundations for ministry
T & T Clark, 1999, pap, 776 pp, € 44.50, 0567223558 / 9780567223555
winkelwagen
Blaser, N.
In en om mij. Grenzen stellen door systeemopstellingen
Nick Blaser heeft systeemopstellingen en Mentalisatie Bevorderende Therapie (MBT) tot een prachtige nieuwe methode samengevoegd. Zijn werk raakt ons diep en geeft ons tegelijkertijd vertrouwen met onze ik-grens aan de slag te kunnen gaan. 'In en om mij' is een boek waarin menselijke warmte, wijsheid en wetenschappelijk denken samenkomen en helpen ons 'ik' en onze omgeving in harmonie te brengen.
De Driehoek, 2011, pap, 128 pp, € 19.90, 9789060307229
winkelwagen
   
Cartledge, M. J.
Testimony in the Spirit. Rescripting Ordinary Pentecostal Theology
Tb
Explorations in Practical, Pastoral and Empirical Theology, Ashgate, 2010, geb, 230 pp, € 72.95, 9780754663522
winkelwagen
   
IJssel, S. van
Daar hebben humanisten het niet zo over. Over de rol van de spiritualiteit in het leven en werk van humanistisch geestelijk raadslieden
Eburon, 2007, pap, 542 pp, € 35.00, 9789059721982
winkelwagen
Lange, Frits de , Ruard Ganzevoort, J.B.G. Jonkers, L.A.Werkman
Profeten van de ronde tafel. Een onderzoek naar de kerk als morele gemeenschap.
van 20.90 voor 12.50
Kamper Studies, Kok, 2002, pap, 170 pp, € 12.50, 9789043504447
winkelwagen
   
Langman, P. & C. de Ruiter
Waarom kinderen moorden. Wat bezielt een schoolschutter?
TB, Prijs onder voorbehoud
Kok, 2012, pap, 256pp, € 24.95, 9789043517164
winkelwagen
Meulink-Korf, Hanneke
Opnieuw aangesproken. Doordenken op contextueel pastoraat
Opnieuw aangesproken bundelt de bijdragen die Hanneke Meulink-Korf schreef als redactielid van Contextuele Berichten, het blad van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. In haar thematische bijdragen verbindt zij de familietherapeutische benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy, de dialogische optiek van Martin Buber en het ethische denken van Emmanuel Levinas met het oog op het pastoraat. Zo bieden deze teksten bezinning op contextueel pastoraat - de visie, houding en werkwijze die georienteerd is op het ethische moment in menselijke relaties.

Dit boek geeft een verfrissende kijk op hoe de contextuele begrippen zich in de loop der jaren met het oog op het pastoraat hebben verdiept. Uitgedaagd door vragen vanuit de sociale wetenschappen, vanuit de kerk en het tijdsgewricht is Hanneke Meulink de dialoog aangegaan met de bronteksten van Ivan Boszormenyi-Nagy, Geraldine Spark, Barbara Krasner en Austin Joyce. Definities - omschrijvingen, begrenzingen - blijken groeiwoorden. Met behulp van deze artikelen en de toegevoegde lijsten van contextuele begrippen en literatuur kan een nieuwe generatie van contextueel geschoolde pastores doordenken over goede zorg voor mensen in hun relationeel-ethische verwikkelingen.

Opnieuw aangesproken is geredigeerd door Annette Melzer en Kees Bregman, opleiders Contextueel Pastoraat, m.m.v. Ineke Breugem, secretariaat SCPN.

Narratio, 2013, pap, 285 pp, € 20.00, 9789052634814
winkelwagen
   
Percy, M. Revd. Canon
Engaging with Contemporary Culture. Christianity, Theology and the Concrete Church
Tb
Explorations in Practical, Pastoral and Empirical Theology, Ashgate, 2005, geb, 270 pp, € 72.95, 9780754632597
winkelwagen
   
Percy, M. Revd. Canon
Shaping the Church. The Promise of Implicit Theology
Tb
Explorations in Practical, Pastoral and Empirical Theology, Ashgate, 2010, pap, 204 pp, € 25.90, 9780754666059
winkelwagen
Schermer, Maartje, Marianne Boenink, Gerben Meynen (red)
Komt een filosoof bij de dokter - Denken over gezondheid en zorg in de 21e eeuw
Wat heeft filosofie te maken met de gezondheidszorg? In Komt een filosoof bij de dokter laten verschillende experts zien dat de medische praktijk doortrokken is van wijsgerige kwesties. Diagnostiek, technologische vernieuwing en markwerking: de filosofie biedt de medische professional een kader om daarmee om te gaan. Steeds beginnend bij de praktijk toont dit boek de relevantie aan van wijsgerige reflectie voor de gezondheidszorg. Onmisbare lectuur voor studenten geneeskunde en hbo-v.

Maartje Schermer is hoogleraar filosofie van de geneeskunde aan de Erasmus Universiteit. Marianne Boenink doceert filosofie aan de Universiteit Twente. Gerben Meynen werkt als filosoof en psychiater aan de VU en Tilburg University.

Boom, 2013, pap, 300 pp, € 32.50, 9789461053350
winkelwagen
Schweitzer, Friedrich
Lehrbuch Praktische Theologie, Bd.1, Religionspadagogik
Eine Einfuhrung in die Hauptfelder der Praktischen Theologie: kompakt, ubersichtlich, kompetent Das neue Lehrbuch Praktische Theologie wendet sich an Studierende der Theologie im Rahmen eines Voll-, Lehramts- oder Nebenfachstudiums. Es vermittelt im Uberblick und in internationaler Kontextualisierung examensrelevantes Wissen und kann daruber hinaus als Fortbildungsliteratur in der ersten Berufsphase (Vikariat/Refendariat, Prediger- und Studienseminare) gewinnbringend benutzt werden. Thematisch decken die Bande die Kernbereiche der Praktischen Theologie ab, denen Studierende notwendig begegnen: Religionspadagogik (Friedrich Schweitzer), Homiletik (Albrecht Grozinger), Seelsorge (Christoph Morgenthaler) und Kirche (Hauschildt, Eberhard, Uta Pohl-Patalong).

Sehe die ganze Reihe hier

Lehrbuch Praktische Theologie, Guterloher Verlag, 2006, pap, 334 pp, € 27.95, 9783579054025
winkelwagen