B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.1.1.2 Geestelijke en lichamelijke Zorg en Begeleiding - Ziekte

Abrahams, J.
Respectvol omgaan met personen met dementie. Een praktijkgids voor de zorgsector
Het leven van personen met dementie in woon- en zorgcentra kan worden gehumaniseerd als er een inspirerend zorgkader aanwezig is dat de zorgcultuur aanstuurt. Aan de hand van het mnemonic-woord RESPECT wordt hier een dergelijk raamwerk voorgesteld. De auteur integreert daarbij de kennis uit de voornaamste theoretische referentiekaders en beschikbare begeleidingsmethodieken, maar reikt ook nieuwe inzichten aan zoals de impact van sociale dichtheid, het belang van de kleine verwennerij, het persoonlijk plezier- en zingevingsplan, de E- momentkaart, het pleidooi voor sociale inclusie, het verzekeren van emotionele veiligheid.

Omdat de auteur hierbij het perspectief van de persoon met dementie centraal stelt, worden kritische vragen gesteld over onvolkomenheden in de zorgverlening: de dwang van het hygienisme, de valkuil van de attractiviteit, de eeltvorming, de geinstitutionaliseerde leefomgeving, de gelijke monniken-gelijke kappenbenadering, Ook ethische vragen zoals vroegtijdige zorgplanning, medische handelingen bij het levenseinde, euthanasie en dementie maar ook het gebruik van poppen, het leugentje om bestwil en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen blijven niet onbehandeld. Om behulpzaam te zijn bij de meningsvorming dienaangaande worden de antwoorden in pro-contrapolen aangereikt zodat zorgverleners in discussie kunnen treden. De praktische grondslag van dit boek uit zich in de vertaling van de meest voorkomende dagelijkse zorgitems: voedingszorg, hygienezorg, palliatieve en overlijdenszorg, slaaphygiene en mobiliteitszorg. De lezer krijgt tevens een schat aan informatie over dementie als aandoening, de typische symptomen en voorkomend complex gedrag.

Het boek is bestemd voor middenkaders, diensthoofden, ergo- en kinesitherapeuten, kwaliteitscoordinatoren, vormingsverantwoordelijken en directies van woon- en zorgcentra. Het kan ook voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt.

Acco, 2009, pap, 208 pp, € 26.50, 9789033476020
winkelwagen
Baart, Andries
Van bewegen naar bewogenheid, een fenomenologische verkenning van zorg geven in een politiek-ethisch perspectief
SWP, 2011, pap, 59 pp, € 9.50, 9789088502705
winkelwagen
Baart, Andries, Christa Carbo
De zorgval, analyse, kritiek en uitzicht
In dit bijzondere omkeerboek krijgt kritiek op de zorg twee gezichten. In een wetenschappelijk essay trekt prof. dr. Andries Baart van leer tegen het optimistische WMO-leger dat zelfredzaamheid en eigen kracht stimuleert, maar geen oog heeft voor kwetsbaarheid. Baart pleit voor de 'presentiebenadering' om de zorg voor haar eigen val te behoeden. Christa Carbo schetst aan de andere kant aansprekende en intieme praktijkportretten van mensen die in de zorgval liepen. Ze laat ook zien hoe het wel kan.
Thoeris, 2013, pap, € 19.95, 9789072219848
winkelwagen
Baart, Andries, Jolanda van Dijke, Marjanneke Ouwerkerk, Elly Beurskens
Buigzame zorg in een onbuigzame wereld, presentie als transitiekracht
De zorg in Nederland verkeert in zwaar weer. Ze dreigt onbetaalbaar te worden, er is te weinig personeel, er is sprake van enorme bureaucratie met een sterke nadruk op verantwoording en controle, en de opvattingen over mogelijke bijstellingen van het stelsel lopen sterk uiteen.

Het moet anders en het kan anders: terug naar de kern van de zorg. Presentie streeft ernaar dat de mens die op zorg is aangewezen en de zorgrelatie waarbinnen deze zorg tot stand moet komen, weer centraal komen te staan. Door nauwkeurig af te stemmen op en met aandacht en trouw aan te sluiten bij de client en diens leefwereld kan mismatch worden voorkomen. Bovendien kunnen medewerkers (opnieuw) vanuit hun kracht en passie voor het vak werken en verbetert de kwaliteit van zorg ingrijpend. De strategie tot een presentietransitie bestaat bovendien niet in het implementeren van een uitgewerkte blauwdruk - en al helemaal niet door topmanagers of van buiten en boven aangetrokken consultants en veranderkundigen - maar in het in transitie brengen van werkers en leidinggevenden, hun werkwijze en de werkorganisatie door middel van leerprocessen.

Buigzame zorg in een onbuigzame wereld is de neerslag van het transitieproject 'Presentie: radicale aansluiting van 0-100', dat prachtige praktijken heeft opgeleverd en waardevolle inzichten in de (leer)processen die voor een presentietransitie nodig zijn. De lezer wordt een sprekend, leerzaam en aanstekelijk voorbeeld geboden van de weg die gegaan kan worden en de resultaten die verwacht mogen worden bij transities naar presentie.

Boom Lemma uitgevers, 2011, pap, € 29.50, 9789059317512
winkelwagen
Berg, Marinus van den
Bruggen naar morgen, een inspiratieboek over aandacht en zorg
Pastor en geestelijk verzorger Marinus van den Berg schrijft inspirerend over thema's als stil zijn, luisteren, langzamer leven, zegenen, welkom heten, liefhebben, afscheid nemen en gedenken. Hij werkte in zorginstellingen, o.a. in het Rotterdamse palliatief centrum Cadenza, en begeleidde velen in rouw- of crisissituaties. Wat wil hij, terugkijkend, anderen meegeven? Geen theorie, maar persoonlijke inspiratie. Zijn verhalen en korte beschouwingen zijn gebaseerd op zijn vele lezingen en workshops.
Ten Have, 2012, pap, 256 pp, € 22.95, 9789025901516
winkelwagen
Berkvens-Stevelinck, Christiane
Een witte stok met GPS. Spiritualiteit van de beperking
Een beperking, van welke aard ook, maakt van je dagelijks leven een parcours met hindernissen.Dit parcours afleggen vereist niet alleen hulpstukken.Het is ook een spirituele tocht, ja zelfs een mogelijkheid om een eigen spiritualiteit te ontwikkelen.Leren leven met een beperking gaat niet van de ene op de andere dag. Er is tijd voor nodig. Elke fase vraagt om geduld, vasthoudendheid en liefst veel humor. Rolmodellen effenen een pad waar je dacht nooit te kunnen lopen. 'Het is wat het is', zeggen wijze mensen. Ongetwijfeld, maar dan begint het pas! De speelsterkte van een golfspeler heet 'handicap'. Welke speelsterkte kunnen mensen met een handicap bereiken?
Meinema, 2013, pap, 63 pp., € 9.50, 9789021143477
winkelwagen
Beumers, G.
Een hellehond van pluche, mijn verhaal van een transplantatie
Godfried Beumers krijgt eind 2009 een telefoontje vanuit het UMC in Groningen. Er is een lever beschikbaar en het operatieteam staat klaar om diezelfde avond nog een transplantatie uit te voeren. Precies vijf weken ligt hij in het ziekenhuis, levend tussen euforie en hallucinaties. Een hellehond van pluche is het verhaal van zijn operatie; het ene moment wanhopig, het volgende nuchter of haast vrolijk. Met behulp van indrukwekkende en ontroerende beelden en een ritmische, bij vlagen bijna poetische taal rijst het beeld op van een met regelmaat danig verwarde patient, van wie het nog maar zeer de vraag is of hij dit gevecht wel kan winnen.
Meinema, 2011, pap, 160 pp, € 17.50, 9789021142883
winkelwagen
Bindels, Guido
Brigitte
Haar pasfoto wordt afgekeurd omdat ze er op lacht. Haar bankrekening wordt geblokkeerd omdat ze na achttien jaar nog steeds niet zelf een handtekening kan zetten. En het arbeidsbureau blijft er op hameren dat ze toch echt een baan moet gaan zoeken.

Brigitte kan niet lopen, staan, recht zitten of praten. Ze kan niet zelf eten of drinken en heeft 24/7 zorg nodig. Ze is zo geboren, maar toch moet ze elke keer weer bewijzen dat ze is zoals ze is: een vrolijke meid, met schitterende ogen en een aanstekelijke lach.

Vader en auteur Guido Bindels legt in dit actuele boek op een emotionele, maar tegelijkertijd soms ook humoristische wijze bloot waaraan het ontbreekt in de samenleving. De menselijke maat en een beetje begrip voor elkaar. Brigitte is geen aanklacht, maar vooral een oproep om normaal te doen.

Bindels:'Alle gedoe rond de zorg veroorzaakt veel onrust en angst. Maar we worden geboren met liefde. Angst is daarentegen iets dat we gaandeweg aanleren. Brigitte is altijd louter een en al liefde gebleven. Dat straalt ze uit en geeft ze aan iedereen die het maar hebben wil. Ze laat ons zien hoe de mens in zijn puurste vorm is.'

Elikser, 2015, pap, 239 pp, € 18.50, 9789089547422
winkelwagen
Bodar, Antoine
Droef gemoed. Nels Fahner in gesprek met Antoine Bodar over depressie
Depressie is een monster dat je telkens weer overvalt. Het trekt je mee omlaag, het liefst blijf je in bed en wil je niemand zien. En de vraag dringt zich op: Is het niet beter dood te zijn dan te leven? Er rust een taboe op, zeggen psychiaters. En als je geen hulp zoekt, kan er een moment komen dat je het niet meer de baas kunt. Voor wie het met dit monster te stellen heeft, en om te zien of je het leven toch weer kunt omarmen, is dit boek.

Antoine Bodar is priester, kunsthistoricus en schrijver. Hij woont in Rome. Wim Houtman is redacteur kerk en opinie en commentator bij het 'Nederlands Dagblad'. Hij schreef eerder 'Ongeordende liefde. In gesprek met Antoine Bodar'.

Nels Fahner is freelance journalist en werkt onder meer voor De Nieuwe Koers en het Friesch Dagblad.

Meinema, 2018, pap, 79 pp, € 9.99, 9789021144955
winkelwagen
Boevink, W. (red)
Verhalen van herstel. Samen werken met ervaringskennis in de geestelijke gezondheidszorg
Trimbos Instituut, 2006, pap, 89 pp, € 11.60, 9789052535579
winkelwagen
Bouma, H.
De taal van het troosten
kok, 2008, geb, 142 pp, € 19.90, 9789043515733
winkelwagen
Brink, Erik van den / Koster, Frits
Compassievol leven, van mindfulness tot heartfulness met CD
In aanleg beschikt ieder mens over compassie of mededogen. Maar niet altijd heeft dit vermogen voldoende de kans gekregen om tot ontwikkeling te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan gedaan worden.

Compassievol leven is een oefenboek. Het eerste, algemene deel geeft een theoretische uitleg. Het tweede, uitgebreidere deel bevat een trainingsprogramma in acht stappen. Het programma is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van compassie en is geïnspireerd op het werk van onder anderen Paul Gilbert, Christopher Germer en Kristin Neff. Met behulp van de compassietraining verrijk en verdiep je je leven met meer mildheid en aandacht, naar jezelf en naar anderen toe.

Boom, 2012, pap, 367 pp, € 34.90, 9789461057297
winkelwagen
Bruggen, V. van
Wat angst met je doet
Boekencentrum, 2009, pap, 136 pp, € 13.50, 9789023923466
winkelwagen
Buijsen, H.
De heldere eenvoud van dementie
Leven met een dementerende is vaak niet gemakkelijk. Het gedrag dat hij of zij vertoont, is voor de omgeving vaak raadselachtig. De dementerende stelt voortdurende dezelfde vragen, maar weet wel goed de weg in het verre verleden. Hij wil naar huis terwijl hij thuis is; speelt met een pop maar reageert beledigt als hij als een kind wordt toegesproken; vergeet alles maar klaagt zelden over vergeetachtigheid, enzovoort. Wat de naaste omgeving het meest verwart, is dat het gedrag de vroegere voorspelbaarheid mist. Toch zit achter het vreemde gedrag een zekere logica. Twee eenvoudige dementiewetten volstaan om het dementeringsproces te begrijpen: de gestoorde inprenting en het oprollend geheugen. Dit boek beschrijft de dementie vanuit de beleving van de getroffene. Aan de hand van vele voorbeelden schetst het de wereld van de dementerende en het reikt de familie tips aan om met diens moeilijke gedrag om te gaan
Spectrum, 2004/2011, pap, 168 pp, € 14.99, 9789027497352
winkelwagen
Coebergh van de Braak, A.M
Toen ging het licht uit. Verslag van een dementeringsproces
Bohn Stafleu Van Loghum, 2001, geb, 167 pp, € 16.99, 9789031334612
winkelwagen
Dekkers, W., M. Becker & M. Pijnenburg (red.)
Een behouden thuiskomst. Idealen in de palliatieve zorgverlening
Veel mensen die geconfronteerd worden met hun naderende dood, willen hun laatste levensfase thuis doorbrengen. 'Thuis komen en thuis zijn' is dan ook het thema van waaruit in dit boek palliatieve zorg wordt belicht. Het gaat daarbij eerst en vooral om 'thuis' als de eigen woonomgeving. Hoe belangrijk is het om zorg 'thuis' aan te bieden? Is thuiszorg tot het einde toe mogelijk en wenselijk?
Maar er zijn nog meer vragen, die verbonden zijn met andere betekenissen van 'thuis'. Wat als het eigen lichaam geen 'thuis' meer is? Hoe kan palliatieve zorg daarop inspelen? Of wat als de psychische gesteldheid vervreemdend werkt, zoals bij dementie? Kan een zorginstelling dan een soort nieuw thuis worden? En misschien is de belangrijkste vraag wel of sterven gezien kan worden als een 'thuiskomen'.
De bijdragen in Een behouden thuiskomst werpen via het thema 'thuis' licht op de uitgangspunten en doelstellingen van palliatieve zorg. Het boek biedt ook wenken voor de praktijk en voor het onderzoek in de palliatieve zorg.
Valkhof Pers, 2012, pap, 185 pp, € 14.50, 9789056253615
winkelwagen
   
Dornseiffen, H.
Beelden van Zorg: Geestelijke verzorging zichtbaar gemaakt
Fotoboek met CD-ROM
Kok, 2008, pap, 64 pp, € 18.80, 9789043515184
winkelwagen
Dullaert, R.
Tien jaar drugs- en aidspastoraat in Amsterdam1990-2000. Memoires van Nederlandse Eerste Drugspastor
Nog niet zolang geleden was Amsterdam het Mekka voor druggebruikers. De Zeedijk zag zwart van de hosselende en scorende gebruikers. Achter het Centraal Station was de tippelzone voor straatprostituees en de nonnen van het Miriamhuis vingen vijftien jaar lang iedere avond en nacht circa zeventig verslaafde straatprostituees op. Eind jaren tachtig begon de aidsepidemie haar onbarmhartige opmars onder de circa 7.500 druggebruikers die Amsterdam toen telde. In 1990 werd Nederlands eerste drugspastor Ricus Dullaert aangesteld. Nog in datzelfde jaar opende hij de kerk voor druggebruikers in de Petrus en Paulus Crypte in de Barndesteeg midden op de Wallen. Achttien jaar lang werd daar iedere zondag een kerkdienst met en voor druggebruikers gehouden. Vooral voor 1996, toen aidsremmende medicijnen op de markt kwamen, ging de ene na de andere druggebruiker aan aids dood. In dit boek leest u over de roerige periode van het drugspastoraat tussen 1990-2000. U maakt kennis met legendarische gebruikers als Maria, alias Koningin van de Zeedijk, Rooie Wil, Haagse Ria en Corny Meyer. Er wordt verslag gedaan van bedevaarten met hiv-positieve druggebruikers naar Lourdes, van doopvieringen in de Crypte en van uitvaarten op begraafplaats St. Barbara.

Dit boek schetst het ontstaan van een geloofsgemeenschap van outcasts op de Amsterdamse Wallen in een periode waarin de gemeente Amsterdam vaak geen ander antwoord had dan het opjaagbeleid. De evangelietekst 'Hoeren en tollenaars gaan u voor naar het Koninkrijk van God' blijkt aan het eind van de 20ste eeuw nog net zo actueel als in de tijd van Jezus Christus te zijn.

de Graaff, 2009, pap, 208pp, € 16.50, 9789077024331
winkelwagen
Edom, G. van (red.)
Lichaam en levensadem. Pastorale zorg voor de hele levende mens
Halewijn, 2011, pap, 205 pp, € 24.50, 9789085281542
winkelwagen
Eerenbeemt, E.-M. van den
Alle dochters! Drie generaties vrouwen en hun familiekwesties
De Toorts, 1995 / 2008, pap, 239 pp, € 15.00, 9789060207475
winkelwagen
Eerenbeemt, E.-M. van den
Door het oog van de familie. Liefde, leed en loyaliteit, druk 4
De familie waarin je opgroeit heeft grote invloed op je latere leven. Het kleurt de relaties die je aangaat, je werk, je rol in de samenleving en je band met je eigen kinderen. Else-Marie van den Eerenbeemt schetst in Door het oog van de familie aan de hand van talloze voorbeelden de invloed van de familie waarin je geboren bent op je levensloop en je levensgeluk. Als specialist op het gebied van familieverhoudingen gaat ze in op de relaties tussen (schoon)ouders en kinderen, en zussen en broers onderling, scheiding en andere breuken in het gezin, en nieuwe, samengestelde gezinnen. Kortom: familieliefde en familieleed.
Bert Bakker, 2008, pap, 256 pp, € 19.99, 9789035133150
winkelwagen
Eerenbeemt, E.-M. van den, A. van Heusden
Balans in beweging. Ivan Boszormenyi-Nagy en zijn visie op individuele en gezinstherapie
De Toorts, 1983 / 2008, pap, 139 pp, € 20.00, 9789060206508
winkelwagen
Esterhuizen, P.
Morele besluitvorming voor verpleegkundigen
Bohn Stafleu van Loghum, 2002, pap, 78 pp, € 12.50, 9789031339068
winkelwagen
Forceville-van Rossum, J.
Charlotte. Ons leven met een lichamelijk gemis
Ten Have, 2005, pap, 128 pp, € 12.90, 9789025956172
winkelwagen
Geelen, R.
Dementie. Verhalen en goede raad
Dementie is een dagelijkse, vaak bittere realiteit voor de ruim tweehonderdduizend Nederlanders die eraan lijden. En vooral ook voor hun naasten. Dementie is een volksziekte, die met name hoogbejaarden treft: een op de drie 85+'ers lijdt aan dementie. Hoe ga je om met deze ziekte? Hoe ga je om met dementerenden? Hoe krijg je enigszins grip op het ongrijpbare?

Op deze, en andere, vragen geeft dit boek een antwoord. De kracht van dit boek is dat het algemene kennis (die een beter zicht op dementie geeft) koppelt aan praktische tips. In ieder hoofdstuk komt een persoonlijk verhaal van Jan Mus met dementie naar voren; verhalen die iedereen zal herkennen. Hierna volgt een uiteenzetting over een onderwerp uit de dagelijkse praktijk en tips. Bijvoorbeeld over aan- en uitkleden, het wassen en het bieden van troost.

Bohn Stafleu van Loghum, 2009, pap, 204 pp, € 32.99, 9789031362523
winkelwagen
Harmsen-de Boer, J.
Dan wappert mijn hart naar je toe. Liefde in tijden van alzheimer
Van Gennep, 2009, pap, 159 pp, € 14.95, 9789055153572
winkelwagen
Hayes, S., S. Smith
Uit je hoofd, in het leven, een werkboek voor een waardevol leven met mindfulness en Acceptatie en Commitment Therapie
Ga van lijden naar levenslust en staak de strijd tegen pijn Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) is een nieuwe vorm van psychotherapie met een frisse kijk op de manier waarop we lijden - of juist geestelijk gezond zijn. Het beschouwt pijn en leed als normale, onlosmakelijke onderdelen van het mens-zijn. Juist het vermijden of onderdrukken van pijnlijke ervaringen veroorzaken lijden. Wacht niet met leven tot je de innerlijke strijd met jezelf gewonnen hebt, maar leef nu - voluit, met je verleden, met je herinneringen, met je angsten en met je verdriet.
Nieuwezijds, 2006, pap, 250 pp, € 24.95, 9789057122279
winkelwagen
Heeswijk, A. van, Nico ter Linden, R. van Uden & H. Zock
Op verhaal komen. Religieuze biografie en geestelijke gezondheid
Geestelijke Volksgezondheid 2-68, KSGV, 2006, pap, 111 pp, € 17.50, 9789075886283
winkelwagen
Hegger, A.
Wat borderline met je doet
Boekencentrum, 2003, geb, 149 pp, € 14.50, 9789023913139
winkelwagen
Heijst, Annelies van
Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning
UITVERKOCHT

In 2005 verscheen Menslievende zorg en binnen anderhalf jaar beleefde het drie drukken. Heel wat lezers reageerden, blij dat iemand zich druk maakte over wat hun ook zo raakt, en dat ze woorden kregen voor wat vaak moeilijk te zeggen is.

Iemand zien staan is bestemd voor mensen met belangstelling voor zorgethiek, maar zonder tijd voor dikke pillen. Annelies van Heijst ordent haar gedachten over zorgethiek nu via het thema erkenning. Wat professionals, maar ook ontvangers van zorg en hun familie gemeen hebben is namelijk dat ze willen dat iemand hen ziet staan. Niets is erger dan dat ze over je heen kijken of als een ding behandelen.

De auteur neemt zo nu en dan duidelijk stelling, ook inzake gevoelige onderwerpen. Zoals stoppen met behandelen. Of erkennen dat bij zorgen niet alleen mooie gevoelens komen kijken. Erkenning beslaat verschillende terreinen, ze heeft betrekking op professionals, maar ook op zorgontvangers en hun familie. Ze heeft ook met grootschalige structuren van doen. Dus gaat het over erkenning van instituties, en toegeven dat interventie niet het enig zaligmakende professionele repertoire is. Tot besluit volgt een uitleg over wat 'menslievende zorg' wel en niet is, en hoe het in de praktijk werkt.

Beknopt en op een voor iedereen toegankelijke wijze schetst Annelies van Heijst wat echte zorg inhoudt en welke obstakels er geslecht moeten worden om het zorgend omgaan met de ander werkelijk gestalte te kunnen geven.

Klement, 2008, pap, 186 pp, € 19.95, 9789086870141
winkelwagen
   
Horst, Wim ter
Het herstel van het gewone leven
Het herstel van het gewone leven is een handreiking aan dagelijkse opvoeders, ouders, onderwijsgevenden, groepsleiders, gezinsverzorgenden en hun begeleiders, bij problematische opvoedingssituaties. Het opvoedingsproces kan door allerlei oorzaken schijnbaar hopeloos vastlopen. Zo vast dat er maar een uitweg mogelijk lijkt: het toepassen van specialistische therapieen en technieken, met alle kostbare moeite, tijd en geld die daarmee gemoeid zijn. Soms is dat inderdaad onvermijdelijk, maar heel vaak ook niet.

Dit boek stelt een basisvraag: wat kun je in het dagelijkse leven doen om het vastgelopen opvoedingsproces weer vlot te trekken? Het herstel van het gewone leven geeft een praktisch antwoord aan opvoeders en hun begeleiders: eerst zelf maar eens nagaan of het meest voor de hand liggende, het alledaagse, wel in orde is. Vaak zijn enkele kleine veranderingen al voldoende om een vastgelopen opvoedingssituatie te ontwarren. Als dat niet gebeurt, zullen specialismen en specialisten ook niet helpen. Het gewone is voorwaarde voor het bijzondere.

De auteur, Wim ter Horst, is oud-hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en werkte in het speciaal onderwijs en het inrichtingswerk

Orthovisies, Bohn Stafleu van Loghum, 1999, pap, 112 pp, € 37.99, 9789031329939
winkelwagen
Hulsbergen, Monique
Ik ben altijd ergens anders, over mindfulness en leven met aandacht
Ben jij ook altijd bezig met morgen of met gisteren? Zo verblijf je urenlang ergens anders, zonder dat je het in de gaten hebt. Je wordt bang voor iets wat zou kunnen gebeuren of somber over iets wat allang voorbij is. Het kan ook zijn dat je nastreeft dat morgen alles anders wordt: dat je meer geld hebt, of meer vrije tijd, een leukere partner vindt of meer aanzien krijgt. In dit boek wordt beschreven hoe je deze denkpatronen doorbreekt door te leven met aandacht.
Boom, 2011, pap, 123 pp, € 15.95, 9789461052469
winkelwagen
Irik, Paula
Als het maar echt is, over de zachte kracht van mensen met dementie
Verpleeghuisbewoners zijn extreem kwetsbaar. Zeker als zij dement zijn. Dementie is een aardbeving waarvan de eerste trillingen pas achteraf herkend worden. Alles wat grond onder de voeten gaf, verdwijnt. Het leven verandert in een ravage. Maar dementie sloopt niet alles. Mensen met dementie vallen niet samen met hun gecompliceerde, zwaar te dragen ziekte. Zij brengen ons terug bij wat echt is. Zij hebben een onweerstaanbare en uitnodigende zachte kracht. In dit boek komen zij zelf aan het woord, met hun eigen taal. Vaak gebroken, maar vol betekenis voor wie zich mee wil laten voeren naar de binnenkant van de beleving. Daar blijkt ondanks alle tragiek, verdriet en pijn, ook een leven te zijn van vreugde, plezier, liefde en vriendschap. Kortdurend soms, onaf en fragmentarisch. Maar misschien daardoor wel zo levensecht en menselijk. Dit boek is een hartstochtelijk pleidooi voor een liefdevolle en zorgzame woonomgeving voor mensen met dementie. Het wil een steun in de rug zijn voor allen die met aandacht, betrokkenheid en compassie in het verpleeghuis werken. En voor familieleden en vrienden van mensen die door dementie worden getroffen, een uitnodiging om niet alleen oog te hebben voor wat verloren ging en gaat, maar ook open te staan voor het bijzondere dat mensen met dementie ons kunnen schenken.
Elikser B.V. Uitgeverij, 2013, pap, 332 pp, € 20.00, 9789089545107
winkelwagen
Irik, Paula, I. Maijer-Kruijssen
Sprekende handen. Een methodiek voor ontmoetingsgroepen met dementerende mensen, inc CD
Sprekende handen is een uniek werkboek met een methodiek voor ontmoetingsgroepen met en voor dementerende mensen, wonend op psychogeriatrische afdelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

De methodiek is in de praktijk ontwikkeld en sluit aan bij die stromingen in de ouderenzorg die de beleving van oude mensen zelf, en de aandacht voor hun eigen levensverhaal centraal stellen. Dat blijkt zeer goed te werken.

Eerst geven de auteurs informatie over de methodiek en over hun samenwerking als muziektherapeut en geestelijk verzorger. Vervolgens worden 46 uitgewerkte programmas voor groepsbijeenkomsten beschreven, die als kapstok dienen voor de bijeenkomsten. Als thema voor deze programmas is gekozen: Sprekende handen, waarbij de handen de levensverhalen van ouderen symboliseren.

Dit werkboek bevat een dvd, met filmfragmenten van een bijeenkomst van een ontmoetingsgroep, die de tekst nader illustreren. In het boek zijn verwijzingen opgenomen naar deze filmfragmenten.

Bohn Stafleu van Loghum, 2010, pap, 157 pp, € 48.90, 9789031380701
winkelwagen
Janssen, J-P.
De valkuil van het verdriet
levensverhalen van de bewoners van een pension voor drugs- en/of alcoholverslaafden, met ruime aandacht voor het werk van de begeleiders
Free Musketeers, 2009, pap, € 15.95, 9789048406777
winkelwagen
Jochemsen, H. & E. van Leeuwen (red.)
Zinervaring in de zorg. Over de betekenis van spiritualiteit in de gezondheidszorg
Van Gorcum, 2005, pap, 92 pp, € 19.95, 9789023241928
winkelwagen
Keizer, Bert
Onverklaarbaar bewoond. Het wonderlijke domein van de hersenen
Een mens zit op een andere manier vast aan zijn hersenen dan aan bijvoorbeeld zijn benen of zijn galblaas. Wie zijn galblaas kwijtraakt, blijft als mens geheel aan dek. Maar wie een deel van zijn hersenen moet prijsgeven vanwege een ongeluk, een tumor of een bloeding, kan eindigen met een ernstig verdraaide versie van zichzelf. Een beschadigd brein betekent een beschadigde ziel.

Op zoek naar een dieper inzicht in de relatie tussen onze hersenen en onszelf, volgde arts en filosoof Bert Keizer gedurende enkele maanden een aantal hersenchirurgen en hun patienten van zeer dichtbij.

Patienten beziet hij niet alleen als medische gevallen, maar in de eerste plaats als mensen, die te maken krijgen met onthutsende veranderingen. Hij schetst een levendig en uitermate realistisch beeld van hun lotgevallen, vol dialogen en filosofische terzijdes. Zijn collegas bewondert hij om hun durf en vaardigheid, maar hij stelt ze ook kritische vragen over de gevolgen van hun ingrepen.
Balans, 2011, pap, 269 pp, € 12.50, 9789460033209
winkelwagen
Keizer, Bert
Zonder handschoenen, colums uit Medisch Contact
Onder de titel Zonder handschoenen schrijft Keizer, als vaste columnist voor het artsenweekblad Medisch Contact, over het drama van de ongeneeslijke ouderdom,het Lot dat niet te keren valt. Hartverscheurend kritisch, ontwapenend scherp, met galgenhumor en vol mededogen beschouwt hij zijn patienten en de wereld waarin zij zich staande moeten houden: het verpleeghuis, 'een travestie die net zo veel met thuis van doen heeft als Hamlet met IKEA'. Bedenkingen heeft hij vooral bij het triomfantelijke primaat van de medische wetenschap, 'terwijl het gaat om een blik op de mens die voor je zit'. Maar ook buiten het verpleeghuis wordt Keizer angeheizt door het leven en sterven van de menselijke soort en ook daar getuigen zijn columns van. De hedendaagse psychiatrie, de 'kapsones' van Jomanda, voltooid leven, Darwin en de 'aantoonbare belachelijkheid' van het orthomoleculaire dieet.
Reed Business, 2010, pap, 80 pp, € 17.50, 9789035232266
winkelwagen
Kilsdonk, J. van, s.j. ( P. Valkering - ed)
Dag jongen van licht. Toespraken bij het afscheid van homoseksuele mannen
Ruim dertig jaar lang was pater Jan van Kilsdonk sj (1917-2008) in Amsterdam studentenpastor. In dat verband ging zijn aandacht ook uit naar homoseksuele studenten. In het Amsterdamse homo-uitgaansleven was hij een bekende verschijning. Na zijn pensionering, in 1982, brak in volle hevigheid de HIV/aids-epidemie uit. De meeste slachtoffers vielen juist onder homoseksuele mannen. Artsen stonden aanvankelijk machteloos. Het lijden en de ontluistering die de ziekte met zich meebracht waren groot, fysiek maar ook mentaal, omdat de gedachte 'ze hebben er toch zelf om gevraagd' gemakkelijk in sommige mensen op kon komen. Pater Van Kilsdonk heeft talloze mannen bijgestaan tijdens hun ziekte en stervensproces. Minstens zeventig keer heeft hij vaak uitvoerig gesproken tijdens een afscheidsviering in zo'n situatie.

In Dag jongen van licht worden dertig van deze toespraken geanonimiseerd gebundeld. Dertig mannen, varierend van zeer geleerd tot zeer eenvoudig, van dokter en universitair medewerker tot barman en business boy, naar wie pater Van Kilsdonk met liefde heeft gekeken en over wie hij met liefde heeft gesproken, zonder de moeilijke kanten van hun levens onbesproken te laten. Dertig toespraken die een kleurrijk, soms adembenemend beeld geven van de Amsterdamse homo-subcultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw. Dertig levensverhalen die vaak lezen als een aangrijpende roman in een notendop, waarin mensen recht wordt gedaan en die een belangrijke impuls kunnen geven aan het denken over homoseksualiteit, ziekte, God en geloof.

Van noten en een inleiding voorzien door Pierre Valkering, die zelf sinds vele jaren parochiepastor is te Amsterdam en voor wie pater Van Kilsdonk een leermeester is geweest.

Valkhof Pers, 2012, pap, 305 pp, € 22.50, 9789056253882
winkelwagen
Klijn, Huib
Leven met zorg. Barmhartigheid doen
De zeven werken van barmhartigheid (naar Matteus 25:35-46) zijn - letterlijk en figuurlijk - beelden van de evangelische verantwoordelijkheid en zorg voor de mensen om ons heen: hongerigen voeden, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en doden begraven.

Leven met zorg is een multifunctioneel gebruiksboek. Het leent zich zowel voor persoonlijke meditatie als voor gebruik in vieringen of groepsbijeenkomsten.
Leven met zorg biedt in acht hoofdstukken telkens
- een beeldmeditatie bij de schilderijen van de Meester van Alkmaar over de werken van barmhartigheid;
-een verkenning van het thema, om de gedachten te bepalen;
- een bezinning op bijbelse verbindingen met het thema;
- aanzetten voor persoonlijk meditatie;
- suggesties voor gebed en voorbede;
- de orde van dienst voor een viering met korte lezingen, overwegingen, psalmen en liederen;
- vragen ter bespreking in een leerhuis of gespreksgroep;
- praktische suggesties ter verwerking in gevarieerde activiteiten.

Leven met zorg is het resultaat van thematische vespervieringen, voorbereid in een werkgroep en gevierd in een gemeente, onder leiding van Huub Klijn, predikant in de gereformeerde kerk van Leeuwarden-Huizum.

Reeks Gelovend mens-zijn, Kok, 2003, pap, 107pp, € 11.75, 9789043507127
winkelwagen
Knippenberg, T. van
Existentiele zielzorg: Tussen naam en identiteit
Existentiele zielzorg richt zich op het levensverhaal waarin mensen vertellen over hun levensweg, het traject dat zij afleggen tussen hun geboorte en hun dood. Geen twee trajecten zijn hetzelfde, laat staan de verhalen erover. Tussen naam en identiteit is een model van zielzorg dat zich concentreert op het verhaal als een voortdurend varierend antwoord op de vraag 'wie ben ik?'

Het model steunt op het onderscheid van drie verhaallijnen: die van de beleving van tijd, de beleving van ruimte en de beleving van transcendentie. De structuur die zo ontstaat, maakt het mogelijk te zien welke verhouding er is tussen de tijdruimtelijke werkelijkheid en datgene wat haar omvat en te boven gaat. Deze verhouding krijgt vorm in het mensbeeld, de vraag naar zin, het proces en de identiteit die in het verhaal een rol spelen.

Wie als zielzorger werkt, zij het in geschrift, in discussie, in gesprek of in verkondiging, wordt altijd geconfronteerd met de vraag welke de relatie is tussen immanentie en transcendentie. Het model gaat in op het geheim in de alledaagse werkelijkheid en biedt een werkkader om de ziel in het verhaal recht te doen op de route van naam naar identiteit.

Meinema, 2005, pap, 134 pp, € 15.90, 9789021140629
winkelwagen
Kooi, Margriet van der
Pelgrims en zwervers. Gesprekken over God en ons
In een uitvoerige en leerzame inleiding laat de auteur zien hoe ziekenhuispastoraat in de praktijk vormgegeven kan worden. Het boek is daardoor geschikt voor iedereen die pastoraal actief is.

'Ik merk nooit iets van God'.
Zou dat waar zijn? Vaak hebben mensen in hun leven bewust of onbewust iets gemerkt van God. Dat levert verhalen op. Naar die verhalen zoekt de auteur en zij probeert deze in verbinding te brengen met het Verhaal van de God van de Bijbel. Dan krijgen ze soms opeens nieuwe betekenis en waarde. In dit boek doet de auteur verslag van een aantal verassende en bijzondere gesprekken. Het zijn ontroerende en vaak herkenbare verhalen. Verhalen die ook iets kunnen zeggen over hoe God met mensen omgaat. De gesprekken die Margriet van der Kooi beschrijft, zijn ook leerzaam en prikkelen de lezer om zelf open te staan voor het horen van God in de levensverhalen.

Boekencentrum, 2010, pap, 125 pp, € 13.90, 9789023924913
winkelwagen
Kramer, M.
Wiel. Een doordraaiende moeder over haar dochter in een rolstoel en een vriendje met Asperger
In Wiel vertelt een moeder wat er in haar gezin, haar psyche en in haar relatie met God gebeurde toen de zorgen haar comfortabele leventje binnenrolden. Wiel gaat over een kind met een ernstige handicap, en de impact op ouders en gezin. Praktische problemen en grote levensvragen worden indringend beschreven, maar met een speciaal soort humor.
Kok, 2008, pap, 142 pp, € 14.50, 9789043514767
winkelwagen
Krijger, Ph. Dr.
Een wurm in de juttepeer: Theologische en pastorale notities bij het lijden
Toer, Boekencentrum, 2006, pap, 48 pp, € 6.00, 9789023996279
winkelwagen
Lange, Frits de
In andermans handen. Over flow en grenzen in de zorg
Frits de Lange schrijft een pleidooi om zorg te baseren op verwachting en vertrouwen. Volgens hem heeft de zorg behoefte aan naastenliefde.

De zorgbetrekking is een complex geheel van relaties: formeel en informeel, symmetrisch en asymmetrisch. Centraal staat de mens die aan je zorg is toevertrouwd en die niet in staat is zonder hulp voor eigen rekening te leven. Frits de Lange vraagt in dit boek naar de ethische kern van de zorgbetrekking. Niet de spontane bekommernis van de zorggever of de behoeftigheid van de zorgontvanger, maar de relatie van verwachting en vertrouwen tussen hen beiden vormt het vertrekpunt voor de zorgethiek. Aan de hand van het werk van de Deense theoloog Knud Logstrup licht De Lange zijn visie toe.

Boekencentrum, 2011, pap, 127 pp, € 13.50, 9789021143194
winkelwagen
Lely, Arie Jan de
Wat depressie met je doet
Depressie dreigt in het Westen volksziekte nummer een te worden. Inmiddels slikt al bijna een miljoen Nederlanders antidepressiva en zijn de uitgaven voor de geestelijke gezondheidszorg explosief gestegen.

Dit nieuwe deel in de populaire serie 'Wat ... met je doet' geeft in begrijpelijke taal grondige informatie over de actuele inzichten in depressie. Tegelijk besteedt het in een vijftal diepte-interviews veel aandacht aan het persoonlijke verhaal en aan wat het betekent om depressief te zijn. Omdat depressie grote impact heeft op relaties, staat de auteur ook stil bij de nabije omgeving. Bovendien bespreekt hij aan de hand van de huidige wetenschappelijke kennis diepgaand het verband tussen geloof en depressie (Maakt depressie ongelovig? Maakt geloof depressief?) en tussen geloof en suicide (Beschermt geloof tegen suicide? Is suicide zonde?).

Wat ... met je doet, Boekencentrum, 2012, pap, 156 pp, € 15.90, 9789023921509
winkelwagen
   
Liegeois, A., Karlijn Demasure en Koen De Fruyt
Geestkracht. Pastoraat en geestelijke gezondheidszorg
Halewijn, 2011, pap, 280 pp, € 15.50, 9789085280255
winkelwagen
   
Loenen, G. van
Voor de geest staan. Zorg voor zingeving als taak van de geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke Volksgezondheid 2-66, KSGV, 2005, pap, 112 pp, € 15.90, 9789075886269
winkelwagen
Manschot, H. & H. van Dartel (red.)
In gesprek over goede zorg. Overlegmethodes voor ethiek in de praktijk
Boom, 2003, pap, 246pp, € 27.90, 9789053529430
winkelwagen
Mes, R. (red.)
Hoe kom ik thuis? Geestelijke verzorging voor mensen met dementie: een zielzorgconcept
Wat zijn de contouren van een theologisch en pastoraal passend zielzorgconcept voor christelijke geestelijk verzorgers die in het verpleeghuis werken met dementerende ouderen? Deze vraag is het uitgangspunt van deze studie. Tot nog toe bestaat zo'n concept nog niet en dit boek voorziet in deze leemte. Als eerste beschrijft het de doelgroep, het verpleeghuis en geestelijke verzorging in algemene zin. De auteur onderwerpt diverse pastorale modellen aan een kritisch onderzoek. Vervolgens komt in interviews met geestelijk verzorgers de praktijk aan het woord. Tot slot vindt een ontmoeting plaats tussen theorie en praktijk die bouwstenen oplevert voor een nieuw zielzorgconcept
Boekencentrum, 2011, ing, 296 pp, € 24.90, 9789023925859
winkelwagen
Meulen, H.C. van der
De pastor als reisgenoot. Pastoraal-theologische gedachten over geestelijke begeleiding
Boekencentrum, 2004, pap, 297 pp, € 26.50, 9789023915539
winkelwagen
Miesen, Bere
Bij Alzheimer op schoot. Verstand van dementie
Dementie zorgt ervoor dat je de greep op je leven geleidelijk kwijtraakt. De patient levert vaak een gevecht tegen verlies van controle en veiligheid. Uiteindelijk een gevecht tegen de bierkaai, met grote gevolgen. Vooral voor degene die het treft, maar ook voor de partner, het gezin, de familie en de vrienden- en kennissenkring.

Tegenwoordig willen familieleden maar ook mensen met dementie zelf zich verdiepen in de ziekte. Er komt immers heel wat op je af. Dan is het maar beter om over zaken te hebben nagedacht en gesproken. Je leven wint aan kwaliteit als je niet steeds achter de feiten hoeft aan te hollen. Dit boek helpt daarbij. Als patient en familie kun je naast kennis en inzicht veel baat hebben bij een professionele steun in de rug. Zo pleit Bere Miesen voor het vroegtijdig inschakelen van een coach die de opties kent, helpt te anticiperen op de ontwikkeling van de ziekte en op de gevolgen daarvan, en de weg weet in de wereld van zorg en welzijn.

Dr Bere Miesen is psycholoog en werkt sinds 1969 in de zorg voor mensen met dementie. Hij promoveerde in 1990 op het proefschrift Gehechtheid en dementie, bedacht in 1997 het Alzheimer Cafe en werd in 2005 benoemd tot eerste lector PsychoGeriatrie aan De Haagse Hogeschool. Hij is adviseur psychogeriatrie bij de WoonZorgcentra Haaglanden in Den Haag.

SWP, 2009, pap, 203 pp, € 17.50, 9789088501425
winkelwagen
Miesen, Bere
Dement: zo gek nog niet. Kleine psychologie van dementie
Dementie is een hersenziekte waarbij de patient langdurig te kampen krijgt met onmacht en vervreemding, ontwrichting van het dagelijks leven, ontheemding en ontreddering. Dement: zo gek nog niet gaat onder meer in op het bewustzijn, ontkennen en aanvaarden van de ziekte. Dat is een proces van verwerking dat met onzekerheid en twijfel gepaard gaat. De lezer wordt op een heldere en meeslepende manier binnengeleid in de gedachte- en belevingswereld van mensen die aan dementie lijden en in die van hun familieleden en verzorgenden. Dementerende mensen zelf, hun familie, vrienden en hulpverleners kunnen dit boek veel inzicht, steun en houvast ontlenen. Zo worden hun gevoelens hanteerbaar. Een indringend boek over de psychologische kanten van dementie.

Deze (her)uitgave van Dement: zo gek nog niet is gebaseerd op o.a. klinisch onderzoek en intensieve omgang met mensen met dementie, hun naasten en professionele verzorgenden. Het boek, bedoeld als een kleine psychologie van dementie, vormt als zodanig de theoretische basis voor het boek Zorg om mensen met dementie. Samen vormen zij, nu ook qua uiterlijk en lay-out, een algemene introductie tot de boeiende wereld van patienten, familie en hulpverleners.

Bohn Stafleu van Loghum, 2009, pap, 208 pp, € 24.99, 9789031363315
winkelwagen
Miller, W.R., S. Rollnick
Motiverende gespreksvoering. Een methode om mensen voor te bereiden op verandering
Ekklesia, 2005 / 2009, pap, 254 pp, € 25.90, 9789075569391
winkelwagen
Molenaar, G.
Kus me nog eens wakker
Een intieme kijk in het leven van negen mensen die in meer of mindere mate te kampen hebben met dementie. Om te leren dat, als wij hen in essentie willen zien voor wie ze zijn, we misschien een andere bril op moeten zetten dan we normaal dragen
De Brouwerij, 2011, geb, 256 pp, € 29.50, 9789078905530
winkelwagen
Neef, M. de
Negatief zelfbeeld
Als het beeld van jezelf negatief is, dan dringt positieve informatie uit de omgeving niet door. De vaste overtuiging niets waard te zijn, er niet bij te horen of niet gezien te worden kan je persoonlijke ontwikkeling behoorlijk in de weg zitten. hoe kun je leren om anders naar jezelf te kijken?

Dit boek biedt een methode om het negatieve denken te doorbreken. Stapsgewijs, en met behulp van oefeningen en opdrachten, leert de lezer een stevig en genuanceerd beeld van zichzelf op te bouwen. De auteur baseert zich op jarenlange praktijkervaring. Dit boek kan binnen een behandeling gebruikt worden, maar ook zelfstandig.

Boom Hulpboeken, Boom, 2010, geb, 220 pp, € 23.90, 9789085069645
winkelwagen
Nistelrooy, Inge van
Basisboek zorgethiek. Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen, I
Zorgen is een alledaagse bezigheid. Iedereen doet het. Zorgen voor jezelf, voor huis, huisdier en kinderen, voor het eten, de was en de tuin. Velen doen dit als professional: zorgen voor mensen die oud, ziek, beperkt, stervend of gewond zijn. Zorgethiek is het nadenken over wat goede zorg is in een concrete situatie, voor deze persoon op dit moment, in deze omstandigheid. Is het eigenlijk wel goed, wat wij doen?

Dit boek begint bij de eigen ervaringen van wat goed en niet goed is. In het tweede deel wordt vanuit deze ervaringen een eigen zorgethische visie ontwikkeld. Het derde deel is praktisch. Aan bod komen methoden voor ethische gesprekken en de beleidsstructuur die in een instelling moet bestaan wil de aandacht voor ethiek ook werkelijk worden geborgd in de dagelijkse praktijk.

Relief, christelijke vereniging van zorgaanbieders (Utrecht) verzorgt al jarenlang trainingen die de beoefening van ethiek in de zorg bevorderen. Verpleegkundigen, verzorgenden, commissies ethiek, managementteams, artsen, leidinggevenden, geestelijk verzorgers worden geschoold in het houden van moreel beraad, in het opzetten van ethiekbeleid, in het bevorderen van ethische reflectie op de werkvloer. Voor hen is dit Basisboek zorgethiek geschreven. Drs. Inge van Nistelrooy is stafmedewerker bij Relief.

Berne, pap, 166 pp, € 22.50, 9789089720047
winkelwagen
Oers, J.
Firma Alzheimer. Afbraakwerken
Alzheimer is een ziekte waar steeds meer mensen mee kampen. Er is behoefte aan verhalen waarin mensen zich herkennen. In dit boek bundelt Johan Van Oers tien beklijvende verhalen uit de realiteit van de verzorging van mensen met Alzheimer.
Witsand uitgevers, 2010, pap, 200 pp, € 4.95, 9789490382254
winkelwagen
Pagee, Rob van (red)
Eigen Kracht. Family Group Conference in Nederland. Van model naar invoering
Een Eigen Kracht-conferentie is een middel van besluitvorming. De verantwoordelijkheid voor ingrijpende beslissingen blijft in handen van familie en verwanten. Zij bespreken met elkaar en met deskundigen de problemen en zoeken vervolgens zelf naar veranderingen: gewenst of binnen justitieel kader opgelegd. De conferentie stelt hen in staat om, ook bij conflicten met maatschappelijke instanties, zowel de eigen kracht en hulpbronnen te gebruiken als een beroep te doen op (professionele) hulpverlening van anderen. In deze bundel wordt de kracht van conferenties beschreven vanuit verschillende invalshoeken: de Nieuw-Zeelandse bron waar deze werkwijze sinds 1989 wettelijk verplicht is en vanuit Engelse ervaringen met meer dan 2000 conferenties. In Nederland zijn conferenties op gang gekomen in de jeugdzorg. De eerste resultaten bevestigen de positieve gegevens uit buitenlands onderzoek. Een conclusie staat als een paal boven water: Eigen Kracht-conferenties hebben de potentie om een wezenlijke verandering te bewerkstelligen in de zorg. Geen model is meer vraaggericht.

Door de familie aantoonbaar eigenaar te maken van de conferentie, verandert hun positie in een krachtige, actieve groep mensen rondom een kind die hun eigen kracht gebruiken om te bepalen welke zorg nodig is, wat zij zelf kunnen bieden en wat zij van de hulpverlening vragen.

Wanneer aan een gezin wordt voorgesteld de familie en het sociale netwerk te betrekken bij de zorgen die er zijn over de omstandigheden waarin kinderen opgroeien, gaan de meeste gezinnen daarmee akkoord.

SWP, 2003, pap, 141 pp, € 19.10, 9789066654280
winkelwagen
Paul, M.J.
Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente
Boekencentrum, 2004, 4e druk, pap, 175 pp, € 15.50, 9789023911999
winkelwagen
Post, Doeke
De derde weg. Een analyse en toekomstvisie vanuit vijftig jaar ervaring in de zorgsector.
Elsevier gezondheidszorg, 2009, geb, 235 pp, € 29.95, 9789035231153
winkelwagen
Prinsen, B.
Je houdt me toch wel vast? Over dementerende mensen en hun naasten
De diagnose dementie kan hard aankomen. Bert Prinsen, de auteur van dit boek, spreekt liever van 'dementeren'
Jongbloed, 2011, pap, 128 pp, € 12.50, 9789076890395
winkelwagen
Reeuwijk, C. van
Wie weet morgen. Over leven met een minimum aan energie
Jonge vrouw die in haar studententijd overvallen werd door de ziekte ME, over haar strijd, haar leven, haar zoektocht naar evenwicht
Narratio, 2003, pap, 136 pp, € 11.50, 9789052632014
winkelwagen
Reinders, Hans
Geen leven zonder vriendschap. Over mensen met een ernstige beperking
Ruim tien jaar geleden ontmoette de auteur een meisje met een zeer ernstige handicap: bij haar geboorte ontbrak een deel van haar hersenen. In het huis waar ze woonde, maakte dit echter geen verschil. Ze werd op dezelfde gelijkwaardige manier behandeld als haar huisgenoten: een mens zoals ieder ander.

Door deze ontmoeting ging de auteur op zoek naar een ander verhaal. Dit boek gaat over de vraag wat het betekent om mens te zijn. In onze cultuur is het antwoord vaak: zelf willen, zelf kunnen en zelf doen. Maar wat zegt dit over het bestaan van mensen voor wie het woordje 'zelf' geen betekenis meer heeft, of zelfs nooit heeft gehad? Zijn zij tweederangs?

Hans Reinders (1950) is hoogleraar ethiek aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij ook de Bernard Lievegoedleerstoel voor ethische aspecten van zorg en hulpverlening vanuit de antroposofie bekleedt.

Meinema, 2010, pap, 167 pp, € 16.90, 9789021142838
winkelwagen
Rijk, P. de
Bidden in de GGZ. Ontwikkeling en evaluatie van een cursus bidden als interventie in de geestelijke gezondheidszorg
'Wilt u nu bidden?' Vrijwel dagelijks vroegen patienten in het psychiatrisch ziekenhuis waar de auteur vanaf eind jaren tachtig van de twintigste eeuw werkt als geestelijk verzorger om met of voor hen te bidden. De ene patient leek van een gebed heel wat te verwachten, zoals 'er weer tegen kunnen', 'dat het beter gaat' of 'een beetje vertrouwen', een ander leek dit vooral een passende afsluiting te vinden van een gesprek met de geestelijk verzorger.

Sindsdien is er veel veranderd in de zorg voor psychiatrische patienten. De vraag om het gebed is gebleven. Deze vraag vormt het uitgangspunt voor het onderzoek naar de vorm en functie van het bidden in de geestelijke gezondheidszorg. 'Bidden in de GGZ' ontwikkelt een methode om in de sterk veranderde context psychiatrische patienten te ondersteunen bij hun individuele gebedspraktijk en evalueert de effecten daarvan op vaardigheid en tevredenheid inzake bidden enerzijds en geestelijke gezondheid anderzijds.

Peter de Rijk, theoloog, werkt als geestelijk verzorger bij Lentis, Zuidlaren/Groningen.

Eburon, 2010, pap, 228p, € 15.00, 9789059724440
winkelwagen
Rijksen, Henri, Annelies van Heijst
Levensvragen in de hulpvraag. Een werkboek voor hulpverleners en pastores
De gedachte die ten grondslag ligt aan dit boek is dat soms in de hulpvraag van mensen levensvragen doorklinken en dat het goed is om daarop in te gaan. Het boek is geschreven voor de hulpverlening en het pastoraat. Het is bedoeld voor maatschappelijk werkers (v/m), GGZ-medewerkers (v/m), priesters en dominees (v/m).

Doel van het boek is om pastores en hulpverleners te ondersteunen bij het professioneel en methodisch omgaan met levensvragen in de hulpvraag.

Damon, 1999, pap, 128 pp, € 12.50, 9789055730308
winkelwagen
Roest, Kees, N. Voet, N. & G. van der Ham-Willemsen
Zorgen voor anderen. Hoe mantelzorgers in balans blijven
Zorgen voor een ander bij wie je persoonlijk betrokken bent, is een mooie taak. Je kunt naar de ander luisteren, er voor hem zijn en praktische zorg verlenen in moeilijke tijden. Maar ook al zijn mantelzorgers nog zo vol goede moed begonnen, soms kan de zorg te intensief zijn en wordt het een zware last.

In dit boek houden de auteurs de verschillende kanten van de mantelzorg tegen het licht. Ze laten zien hoe je met passie mantelzorg biedt door de ander in zijn waarde te laten en je eigen gevoelens serieus te nemen. Een praktisch boek dat inzicht geeft in kansen en valkuilen voor mantelzorgers, en veel adviezen aanreikt.

Boekencentrum, 2011, pap, 154 pp, € 14.90, 9789023920298
winkelwagen
Safranski, R., F. Maas & F. Kortmann
Wat moeten we hopen? Nihilisme en geestelijke gezondheid
KSGV, 2001, pap, 43 pp, € 9.55, 9789075886177
winkelwagen
Schelling, Piet
Daar word je beter van! Geloof, ziekte en genezing
Kok, 2008, pap, 160 pp, € 15.25, 9789043514903
winkelwagen
Schilder, A.
Door de glazen deur. Autobiografie
Aleid Schilder schreef in 1987 het boek Hulpeloos maar schuldig, over de psychisch ziekmakende aspecten van het gereformeerde geloof. Het boek deed veel stof opwaaien, maar de auteur liet zichzelf buiten beschouwing. In dit boek beschrijft Aleid Schilder haar eigen geschiedenis - van beklemmende kerkelijke overtuigingen naar een bevrijdend geloof in nieuwe spiritualiteit. En passant geeft ze een mooi tijdsbeeld van de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw en een liefdevol portret van het roemruchte vrijgemaakt-gereformeerde gezin Schilder.
Ten Have, 2011, pap, 325 pp, € 22.95, 9789025961503
winkelwagen
Siepel, H.
Bewustzijn, dementie en spiritualiteit. Reis naar een verruimd bewustzijn
In november 2007 verscheen van Hans Siepel het boek Stemmen van de ziel; vergeten waarheid van dementie. Daarin beschrijft hij de laatste vijf maanden van het dementieproces van zijn moeder. Door heel goed te luisteren en te kijken naar wat ze wilde vertellen kwam er door de nevelen van haar dementie een andere werkelijkheid naar voren die met de bril van de ziel zichtbaar werd. Het boek is met veel instemming en ontroering ontvangen.

Dit boek is een vervolg op Stemmen van de ziel en gaat verder in op de andere werkelijkheid die zich al bij zijn moeder ontvouwde. De materialistische medisch-wetenschappelijke visie op dementie gaat ervan uit dat dementie vooral een geestelijk aftakelingsproces is, waar uiteindelijk niets van de mens overblijft. In dit boek beschrijft Siepel echter, dat de mens met dementie stapje voor stapje toegang krijgt tot andere (hogere) dimensies van het bewustzijn. Het bewustzijn verruimt zich. In het dementieproces van zijn moeder werden de behoeften en bedoelingen van dat hoger bewustzijn, dat hij het zielsbewustzijn noem, blootgelegd. In de vele reacties op het boek werd Siepel duidelijk dat er een grote behoefte is om met een andere dan de materialistische westerse wetenschapsbril op naar mensen met dementie te kijken.

Dit boek gaat vooral over het bewustzijn. Het pretendeert geen wetenschappelijke verhandeling te zijn. Het schetst hoe in de menselijke geschiedenis filosofen en andere wijzen over het menselijk bewustzijn nagedacht en geschreven hebben. Wat de schrijver met dit boek wil bereiken, is iedereen die mensen met dementie begeleidt en die tegen de grenzen van de materialistische bewustzijnsdominantie aanloopt, bemoedigen. Door ze vanuit de wijsheidsgeschiedenis te laten zien dat de materialistische verklaring van het menselijk bewustzijn tekortschiet. En dus de verklaring van wat dementie is, tekortschiet.

Uitgeverij Elikser, 2010, pap, 212p, € 16.00, 9789089542168
winkelwagen
Sijm, D.
De rol van de kerk na een ramp
Het protocol geestelijke zorg bij rampen, Raad van Kerken Eindhoven, heeft inmiddels op verschillende plaatsen als voorbeeld gediend voor het opzetten van een draaiboek geestelijke zorg als onderdeel van een gemeentelijk rampenplan. Hopelijk doen veel kerkelijke gemeenten en andere geloofsgemeenschappen er hun voordeel mee zullen doen. Want een ramp wordt nog groter als we daar als geloofsgemeenschap niet op voorbereid zijn. Daar kunnen ze in Volendam over meespreken. Dan komen schuldgevoel en zelfverwijt hard aan! Een ramp komt altijd als een dief in de nacht en uit onverwachtse hoek. Daar kunnen we weinig aan doen. Wat we wel kunnen doen - ons goed voorbereiden op rampen - dat hebben we wel in de hand.
Toerusting, Narratio, 2007, pap, 52 pp, € 7.50, 9789052638515
winkelwagen
Stem-Owens, V.
Het lange afscheid. Een dochter zorgt voor haar dementerende moeder
Als je moeder gaat dementeren, gaat je wereld op zijn kop. Wat doet dat met een zorgzame dochter?

Owens geeft een ontroerend en soms pijnlijk eerlijk verslag van haar eigen weg met een dementerende moeder. Een boek dat (toekomstige) mantelzorgers inzicht en hoop geeft in de moeilijke lessen die ouderdom en dementie geven aan de betrokkenen.

Kok, 2010, pap, 192pp, € 17.50, 9789043516488
winkelwagen
Suurmond, Jean-Jacques
God & heer K., colums
Boekencentrum, 2009, pap, 175 pp, € 15.50, 9789021142166
winkelwagen
Swift, C.
Hospital Chaplaincy in the Twenty-first Century. The Crisis of Spiritual Care on the NHS
Explorations in Practical, Pastoral and Empirical Theology, Ashgate, 2009, geb, 212 pp, € 57.50, 9780754664161
winkelwagen
Tjaden, Bram
En nu U, mindfulness en creativiteit in de verslavingszorg
Verslaving is een ernstig gedragsprobleem waarmee werkers in de geestelijke gezondheidszorg veelvuldig geconfronteerd worden. Er zijn in de loop der jaren allerlei vormen van behandeling ontwikkeld, van gedagstherapie tot medicatie. Uitval en terugval blijven echter een belangrijk probleem. In dit boek wordt een behandelmethode gepresenteerd die als een effectieve aanvulling op de bestaande behandelingen kan dienen. Hierbij wordt verslaving gezien als een menselijke crisis die niet alleen een hoop problemen en ellende veroorzaakt, maar die – zoals elke crisis – ook het begin kan zijn van een reis die uiteindelijk naar nieuwe en onverwachte perspectieven leidt. Centraal in dit boek staan de verhalen van verslaafden en hun behandelaars. Die verhalen helpen de lezer verbinding te maken met de ontwikkeling die cliënten in de zogenoemde Theorie U voor verslaafden of ‘ontslavings-U’ doormaken. Deze ontslavings-U wordt hier uitgewerkt en blijkt een herkenbaar en inspirerend model te zijn waarmee behandelaars beter kunnen aansluiten bij de mensen om wie het gaat.
SWP, 2010, pap, 131 pp, € 14.95, 9789088501418
winkelwagen
   
Townes, E. M.
Breaking the Fine Rain of Death. African American Health Issues and a Womanist Ethic of Care
Continuum, 2001, pap, 214 pp, € 21.50, 9780826413680
winkelwagen
Vergouwen, L., J. Bodisco Massink, J.-P. Wils, Ria Borra, E. Pieters-Korteweg
Heilig geloof, Heilig moeten: Orthodoxie en geestelijke gezondheid
KSGV, 2007, pap, 126 pp, € 18.50, 9789075886320
winkelwagen
   
Verhagen, P.J. (red)
Religieuze psychopathologie. Lezingen gehouden op het gelijknamige congres georganiseerd door de Stichting Psychiatrie en Religie op donderdag 29 januari 2004 te Zwolle
KSGV, 2007, pap, 143 pp, € 15.90, 9789075886313
winkelwagen
Visser, Catharina, Mario de Groot
Pijn
Dit boekje is geen medische verhandeling, maar een serie korte verhalen en impressies over de moeilijkheden van mensen die pijn hebben of moeten aanzien. Het gaat over angst en machteloosheid; ook over de zin van pijn, over troosten en genezen.

Artsen en andere genezers, een pastor, een psychiater en mensen met veel pijn hebben meegeholpen met het zoeken naar een antwoord op vaak verzwegen vragen over onze pijn. Ook is er aandacht voor pijn specifiek in deze tijd.

Een simpel, soms bijna luchtig boekje, dat toch probeert door te dringen tot het wezen van de pijn en van daaruit probeert te troosten. Met tekeningen van Karin Campfens.

Dabar-Luyten, 2014, pap, 87 pp, € 11.50, 9789064162770
winkelwagen
Voet, N.van der
Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening
Mag ik aan mezelf denken of moet ik altijd eerst de ander voor laten gaan? Hoe kan ik voor mezelf opkomen zonder egoistisch te zijn? Hoe kan ik mijn naasten onverdeeld liefhebben? Op deze vragen, die allemaal cirkelen om de polen assertief zijn en jezelf verloochenen, gaat Nico van der Voet in dit boek in. Hij benadert deze problematiek daarbij zowel vanuit de psychologie als de theologie. Deze vragen houden immers nauw verband met wat de bijbel over menselijke verhoudingen zegt. Waarom moet ik altijd helpen? is vooral bedoeld voor mensen die zich bekneld voelen tussen de ander en zichzelf. Waar houdt hun verantwoordelijkheid voor hun naaste op en waar begint hun eigen belang? Kortom, de auteur richt zich op mensen die zichzelf vaak afvragen: 'Waarom moet ik altijd helpen?' Nico van der Voet is docent ethiek aan de opleiding Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede en publiceert regelmatig over thema's over het snijvlak van geloof en psychologie.
Boekencentrum, 2007, pap, 161 pp, € 12.50, 9789023921882
winkelwagen
Vries-Schot, M.de
Gezonde godsdienstigheid en heilzaam geloof. Verheldering van concepten vanuit de psychologie, psychiatrie en de theologie
Eburon, 2006, pap, 368 pp, € 29.50, 9789059721081
winkelwagen
Vujicic, N
Leven zonder beperkingen. Niets is onmogelijk
'Niet enkel ik, ook jullie vechten dagelijks. Misschien hebben jullie een gebroken hart, of gaan de zaken niet goed, of een ongelukkige jeugd, of zijn jullie niet zeker van jezelf. Dat gevecht is niet slecht. Hoe groter de strijd, hoe groter de triomf'.

Nick Vujicic is een waar fenomeen. Hij brak door op YouTube en spreekt regelmatig voor grote massas mensen all over the World. Van schoolkinderen tot zakenlui. Veel mensen voelen zich door zijn boodschap geinspireerd. Nick is een man die zonder armen en benen is geboren als gevolg van een zeer zeldzaam syndroom. Sinds zijn 18e is hij begonnen voor groepen mensen te spreken. Nadat hij op zijn 24ste verhuisde van Australie naar Los Angeles nam zijn bekendheid een vlucht. De man van hoop brengt in Leven zonder beperkingen een duidelijk christelijk geinspireerde boodschap. Hij verkondigt dat grenzen relatief zijn en dat je je niet moet laten beperken door je schijnbare fysieke of mentale onmogelijkheden. Zijn leven laat zien dat je zaken kan bereiken, al is het met vallen en opstaan.

Kok, 2011, pap, 224 pp, € 16.50, 9789043519090
winkelwagen
Wagenmakers, A., P v.d. Wijk en P. Francissen (red.)
Wanneer is het leven te kostbaar? Leeftijd en kosteneffectiviteit in de gezondheidszorg
Boom, 2000, pap, 167 pp, € 20.15, 9789053526668
winkelwagen
   
Werkgroep voor Liturgie Heeswijk
Op hoop van zegen. bemoediging en troost voor zieken. Een boekje voor de zorg
Berne, 2007, pap, 64 pp, € 4.50, 9789076242811
winkelwagen
Widdershoven, G.
Ethiek in de gezondheidszorg. Hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek
In Ethiek in de kliniek wordt een pleidooi gehouden voor een vorm van ethiekbeoefening die zich richt op de praktijk, en bereid is te leren van de ervaringen van betrokkenen.

Widdershoven presenteert een aantal benaderingen als alternatieven voor de meer gangbare principebenadering: de fenomenologische, de narratieve, de hermeneutische, de discoursethische en de zorgethische benadering.

Centraal staan vraagstukken in de praktijk: autonomie en afhankelijkheid in de chronische zorg, beslissingen rond het levenseinde, communicatie, keuzen in de zorg en evaluatie van medische technologie.

Boom, 2000, pap, 176 pp, € 27.50, 9789053525562
winkelwagen
Williams, Mark / Penman, Danny
Mindfulness, een praktische gids om rust te vinden in een hectische wereld
Dit boek legt uit hoe gedachten en gevoelens werken en hoe mindfulness daar een gunstige invloed op kan hebben. Met hulp van een reeks eenvoudige oefeningen die je gemakkelijk kunt inpassen in je dagelijks leven, leer je hoe je jezelf stap voor stap kunt bevrijden van angst, stress, somberheid en vermoeidheid. Het programma is gebaseerd op Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk bewezen is.

Iedereen maakt in zijn leven moeilijke perioden mee, en het is naïef en onjuist om te denken dat je die kunt voorkomen. Maar het is wel mogelijk om een alternatief te ervaren voor de onophoudelijke strijd waarmee een groot deel van ons hectische alledaagse leven doortrokken is. Dit boek vertelt hoe je innerlijke rust en voldoening kunt vinden.

Mark Williams is hoogleraar klinische psychologie aan Oxford University en een internationale autoriteit op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness. Hij ontwikkelde samen met collega's Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), waarmee hij mindfulness introduceerde in de cognitieve therapie. Williams is co-auteur van de bestseller Mindfulness en bevrijding van depressie.

Nieuwezijds, 2011, pap, 287 pp, € 19.95, 9789057123412
winkelwagen
Windrich, Mirjam
Mindful analysis, methodiek voor begeleiding via internet
Mindful Analysis staat voor online coaching, counseling en therapie. De communicatie verloopt uitsluitend via internet (e-mail, webcam of chat) en de coach en de client kennen elkaar niet persoonlijk. Dat online hulpverlening werkt, heeft onderzoek intussen ruimschoots aangetoond, maar hoe werkt het? En wat moet de professional die online wil coachen en begeleiden weten en kunnen om dit optimaal te kunnen doen? Die vragen worden in het boek Mindful Analysis beantwoord.

Het boek beschrijft een heldere methodiek voortkomend uit de psychologie, taalwetenschap, filosofie en oosterse inzichten. Maar vooral een methodiek die gebaseerd is op de jarenlange ervaring van de auteur met online coaching, waaruit blijkt dat alles wat je doet, volstrekt verandert als je het via internet doet. Aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen laat dit boek je zien hoe dat werkt.

Mindful Analysis is bestemd voor professionals in coaching, counseling, therapie, maatschappelijk werk, maar ook in het onderwijs en mediation.

Bohn Stafleu van Loghum, 2011, pap, 132 pp, € 26.99, 9789031389049
winkelwagen
Zock, H., W. Krikilion
Eindigheid in de geestelijke gezondheidszorg
Wat betekent de confrontatie met verlieservaringen voor cliënten binnen de ggz, voor hun naasten, voor hun zorgverleners? Welke existentiële en ethische vragen brengt dit met zich mee? Deze bundel bevat de bewerkte lezingen van drie studiebijeenkomsten die het KSGV rond deze vragen organiseerde.
Geestelijke Volksgezondheid: Tweede serie 2-79, KSGV, 2011, pap, 139 pp, € 23.50, 9789075886443
winkelwagen