B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

9.1.1 Interreligieuze Dialoog

Bakhos, Carol
The Family of Abraham. Jewish, Christian, and Muslim Interpretations
The term 'Abrahamic religions' has gained considerable currency in both scholarly and ecumenical circles as a way of referring to Judaism, Christianity, and Islam. In The Family of Abraham, Carol Bakhos steps back from this convention to ask a frequently overlooked question: What, in fact, is Abrahamic about these three faiths? Exploring diverse stories and interpretations relating to the portrayal of Abraham, she reveals how he is venerated in these different scriptural traditions and how scriptural narratives have been pressed into service for nonreligious purposes.

Grounding her study in a close examination of ancient Jewish textual practices, primarily midrash, as well as medieval Muslim Stories of the Prophets and the writings of the early Church Fathers, Bakhos demonstrates that ancient and early-medieval readers often embellished the image of Abraham and his family - Sarah, Hagar, Ishmael, and Isaac. Her analysis dismantles pernicious misrepresentations of Abraham's firstborn son, Ishmael, and provocatively challenges contemporary references to Judaism and Islam as sibling religions.

As Bakhos points out, an uncritical adoption of the term 'Abrahamic religions' not only blinds us to the diverse interpretations and traditions of Judaism, Christianity, and Islam but also artificially separates these faiths from their historical contexts. In correcting mistaken assumptions about the narrative and theological significance of Abraham, The Family of Abraham sheds new light on key figures of three world religions.

Harvard UP, 2014, geb, 296 pp, € 41.95, 9780674050839
winkelwagen
Bennett, C.
Understanding Christian-Muslim Relations: Past and Present
This book offers a topical investigation into Christian-Muslim relations, highlighting the important need for an improved understanding between the two communities in order develop universal peace and justice.For centuries Christians and Muslims have engaged with each other in a variety of ways, peaceful and otherwise.Today, Christians represent an influential body of opinion that largely perceives Islam, post 9/11, as a threat. Yet Muslims represent approximately one third of the world's population. Improved understanding between Christians and Muslims is a crucial foundation for international peace and for common humanitarian action.

This book aims to investigate Islam's place in the world, Muslim aspirations vis-a-vis non-Muslims and the realities of how Christians perceive Muslims and Muslims Christians. It covers what has been said and written from the seventh to the present century.Each chapter analyses accessible texts from key thinkers and commentators, broadly split into two camps: confrontational or conciliatory including detailed treatment of Bible and Qur'an. Christian-Muslim relations are set in the wider context of civilizational, geo-political and economic interaction between the Muslim world and the historically Christian West.
Continuum, 2008, pap, 256 pp, € 32.50, 9780826487834
winkelwagen
Berge, G. ten
Land van mensen, confrontaties en dialoog over het Beloofde Land onder christenen, joden en moslims
Israel en de bezette gebieden zijn voor Palestijnse christenen ook hun vaderland. Met deze boodschap werden Nederlandse kerken in 2009 geconfronteerd toen in dat jaar het Kairosdocument van Palestijnse theologen verscheen. Christen-zionisten hielden bij de presentatie in de Domkerk een tegendemonstratie met Israelische vlaggen.

Onder protestanten leek de erkenning van het joodse eigendomsrecht op `het Land` altijd sterk. Maar binnen de PKN is men het niet meer zo eens. De katholieke kerk lijkt zijn bezwaren tegen de staat Israel pas laat opzij te hebben gezet. Maar de discussies gaan toch door.

In het jodendom is er altijd verschillend over 'het Land' gedacht. Een Likud politicus liet in 2009 weten dat hij de joodse tempel wil herbouwen. Maar er zijn ook orthodoxe joden die de staat afwijzen en regelmatig demonstreren met Palestijnse vlaggen. Er zijn Israelische 'Rabbis for Human Rights', maar ook 'bevrijdingstheologen' die de joodse diaspora verkiezen boven Israel. Ondertussen vrezen moslims voor hun heiligdommen op de Tempelberg. De PLO pleit voor een seculier bewind over alle heilige plaatsen, maar Hamas en Hezbollah voeren een 'heilige oorlog' tegen Israel dat heilige grond 'van moslims' bezet houdt. Moslim bevrijdingstheologen verwerpen echter alle religieuze claims op 'het Land'.

Land van mensen biedt een ordening van de verschillen en geschillen binnen de drie religies over 'het Land' en stelt de vraag naar de mogelijkheden voor een dialoog.
Valkhof Pers, 2011, pap, 226 pp, € 19.95, 9789056253585
winkelwagen
Bijnen, Toon van
Wegen tot ontmoeting. interreligieus
Toon van Bijnen, Missionaris van Steyl, is al tientallen jaren begaan met niet-christelijke culturen en religies. Als hoofdredacteur van Katholieke Missiën, Kerk en Missie en De Vijgeboom, mederedacteur van Wereldwijd en als medewerker van Spectator, De Nieuwe, Kerk en Leven en andere tijdschriften brak hij steeds het gezichtsveld open naar de wereld buiten Europa. Als lid van diverse commissies Rechtvaardigheid en Vrede was hij gevoelig voor vredesvraagstukken. Al deze ervaringen combineert hij in dit boek, dat een oproep wil zijn om te werken aan echte godsdienstvrede, en dat daartoe heel concrete, navolgbare voorbeelden en modellen aanreikt.
Halewijn, 2011, pap, 80 pp, € 12.50, 9789085281856
winkelwagen
Bons-Storm, Riet en Nelly van Doorn-Harder (red)
Dubbele dialoog. Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen
Nu het religieuze landschap in Nederland steeds bonter wordt, lijkt de noodzaak voor het houden van dialoog tussen de diverse groepen prangender dan ooit. Kinderen van diverse culturele en religieuze achtergronden komen elkaar op school tegen. Het aantal gemengde huwelijken groeit met sprongen. Grote groepen zijn op zoek naar zin en vullen zelf hun religieuze kaart in. Er ontstaan nieuwe vormen van 'wij' en via allerlei activiteiten proberen we elkaar beter te leren kennen.
Religie blijft ons uitgangspunt voor veel van de dialoogactiviteiten, hoewel die in het verleden veel op een dood spoor geraakten. Mannen voeren vaak de hoofdtoon. Wat vrouwen doen en zeggen verdwijnt in het achtergrondgeruis. Daardoor verliezen veel van dit soort activiteiten aan kracht en invloed; soms worden ze zelfs als totaal overbodig gezien.
Dit boek probeert de mechanismen naar boven te halen die ertoe leiden dat vrouwen binnen de dialoog onzichtbaar en ongehoord lijken te blijven, terwijl ze vaak een groot deel van het voetwerk doen. Ligt het aan de religieuze hokjes, die van gender, of zijn er andere krachten die hen op de achtergrond houden?
De schrijvers, vrouwen en mannen, gaan er vanuit dat in het huidige Nederland interreligieuze ontmoetingen nog steeds van groot belang zijn voor het vormen van nieuwe maatschappelijke middenvelden. En dat deze activiteiten sterker worden en aan effectiviteit winnen als vrouwen en mannen vanuit hun visies en expertise meedoen.
Narratio, 2012, pap, 216 pp, € 20.00, 9789052638577
winkelwagen
Borg, M. ter
Sharing Mary. Bible and Quran Side by Side
Eigen beheer, 2010, pap, 360 pp, € 26.50, 9781451583137
winkelwagen
   
Boscki, R., A. Gerhards
Erinnerungskultur in der pluralen Gesellschaft. Neue Perspektiven fur den christlich-judischen Dialog
Schoningh, 2010, geb, 304 pp, € 39.90, 9783506769718
winkelwagen
Braaten, C.E. & R.W. Jenson (eds)
Jews and Christians. People of God
Eerdmans, 2003, pap, 198 pp, € 22.50, 9780802805072
winkelwagen
Brown, B.A.
Noahs other Son, Bridging the Gap Between the Bible and the Quran
In this book, the author very simply proceeds through his book to help Jews and Christians understand the role that several biblical figures from their own traditions play in Islam.In his compelling book, pastor Brian Brown engages in conciliatory dialogue with Christians, Jews, and Muslims in an attempt to recover the beauty and value of Islam for the West.

Noah's Other Son helps Jews and Christians understand the role that several biblical figures from their own traditions play in Islam. Do Christians know, for example, that Jesus in the Qur'an was speaking about Muhammad when he promised to send an Advocate or Comforter? Who would have imagined that Noah had a rebellious son who refused to get on the ark and drowned?

There has never been a greater potential for misunderstanding between the Christian, Jewish and Muslim faiths, as the treacherous situation in which the world now finds itself. Brian Brown examines scriptural characters as a way of seeing Islam in its pure light, without the distortions of history or individual failings. "Noah's Other Son" provides an excellent starting point for Christian-Jewish-Muslim dialogue.
Continuum, 2009, pap, 255 pp, € 20.50, 9780826429964
winkelwagen
Brown, B.A.
Noahs Other Son. Bridging the Gap Between the Bible and the Qur’an
The title of the book comes from the description of believers in the Abrahamic faith traditions in the Qur'an. Brown very simply proceeds through his book to help Jews and Christians understand the role that several biblical figures from their own traditions play in Islam. Do Christians know, for example, that Jesus in the Qur'an was speaking about Muhammad when he promised to send an Advocate or Comforter? Who would have imagined that Noah had a rebellious son who refused to get on the ark? Brown uses this method of examining scriptural characters as a way of seeing Islam in its pure light, without the distortions of history or individual failings.
T & T Clark, 2007, geb, 244 pp, € 28.50, 9780826427977
winkelwagen
Bulkeley, K., K. Adams & P. M. Davis (eds.)
Dreaming in Christianity and Islam. Culture, Conflict, and Creativity
Rutgers UP, 2009, pap, 263 pp, € 34.50, 9780813546100
winkelwagen
Burrell, D.B.
Towards a Jewish-Christian-Muslim Theology
Towards a Jewish-Christian-Muslim Theology delineates the ways that Christianity, Islam, and the Jewish tradition have moved towards each another over the centuries and points to new pathways for contemporary theological work.

Burrel explores the development of the three Abrahamic traditions, brilliantly showing the way in which they have struggled with similar issues over the centuries. Burrel shows how the approach of each tradition can be used comparatively by the other traditions to illuminate and develop their own thinking

Written by a renowned writer in philosophical theology, widely acclaimed for his comparative thinking on Jewish and Islamic theology* A very timely book which moves forward the discussion at a period of intense inter-religious dialogue
Challenges in Contemporary Theology Series, Wiley-Blackwell, 2011, geb, 204p, € 82.90, 9780470657553
winkelwagen
Byrne, M.
The Names of God in Judaism, Christianity and Islam. A Basis for Interfaith Dialogue
This title presents an exploration of divine designations in the Hebrew Bible, New Testament and Qur'an, using comparative theology to ascertain if there is common language for interfaith dialogue.

This book offers a welcome solution to the growing need for a common language in interfaith dialogue; particularly between the three Abrahamic faiths in our modern pluralistic society. The book suggests that the names given to God in the Hebrew Bible, the New Testament and the Qur'an, could be the very foundations and building blocks for a common language between the Jewish, Christian and Islamic faiths. On both a formal interfaith level, as well as between everyday followers of each doctrine, this book facilitates a more fruitful and universal understanding and respect of each sacred text; exploring both the commonalities and differences between the each theology and their individual receptions.

In a practical application of the methodologies of comparative theology, Maire Byrne shows that the titles, names and epithets given to God in the sacred texts of Judaism, Christianity and Islam contribute towards similar images of God in each case, and elucidates the importance of this for providing a viable starting point for interfaith dialogue.
Continuum, 2011, pap, 171 pp, € 26.95, 9781441153562
winkelwagen
Cheetham, D., U. Winkler , O. R. N. Leirvik (Eds)
Interreligious Hermeneutics in Pluralistic Europe: Between Texts and People
Currents of Encounter Series, Rodopi, 2011, geb, 460 pp, € 112.50, 9789042033375
winkelwagen
Clooney, F.X.
Comparative Theology : Deep Learning Across Religious Borders
Wiley-Blackwell, 2010, pap, 182 pp, € 28.50, 9781405179744
winkelwagen
Cohen, R.
Saving the Holy Sepulchre: How Rival Christians Came Together to Rescue Their Holiest Shrine
The Church of the Holy Sepulchre is the mother of all the churches, erected on the spot where Jesus Christ was crucified and rose from the dead and where every Christian was born. In 1927, Jerusalem was struck by a powerful earthquake, and for decades this venerable structure stood perilously close to collapse.

In Saving the Holy Sepulchre , Raymond Cohen tells the engaging story of how three major Christian traditions - Greek Orthodox, Roman Catholic, and Armenian Orthodox - each with jealously guarded claims to the church, struggled to restore one of the great shrines of civilization.

It almost didn't happen. For centuries the communities had lived together in an atmosphere of tension and mistrust based on differences of theology, language, and culture-differences so sharp that fistfights were not uncommon. And the project of restoration became embroiled in interchurch disputes and great power politics. Cohen shows how the repair of the dilapidated basilica was the result of unprecedented cooperation among the three churches. It was tortuous at times - one French monk involved in the restoration exclaimed: "I can't take any more of it. Latins - Armenians - Greeks - it is too much. I am bent over double." But thanks to the dedicated efforts of a cast of kings, popes, patriarchs, governors, monks, and architects, the deadlock was eventually broken on the eve of Pope Paul VI's historic pilgrimage to the Holy Land in 1964.

Today, the Church of the Holy Sepulchre is in better shape than it has been for five hundred years. Light and space have returned to its ancient halls, and its walls and pillars stand sound and true. Saving the Holy Sepulchre is the riveting story of how Christians put aside centuries of division to make this dream a reality.
Oxford UP, 2008, geb, 309 pp, € 22.75, 9780195189667
winkelwagen
Cohn-Sherbok, Dan
Interfaith Theology. A Reader
Drawing on the words of over one hundred theologians and philosophers of religion, this anthology addresses the vital question of how the world faiths relate to one another in a plural society.The readings in this volume are drawn from all the world religions and their key thinkers; they cover the entire spectrum of views from traditional to radical, as well as providing a comprehensive overview of the interfaith debate and all its major themes. All the significant voices are included, including Karl Barth, Mahatma Gandhi, Ingrid Shafer, Ursula King and the Dalai Lama, in a collection that also traces the development of the discipline from the early 20th century to the present day.
Oneworld, 2001, pap, 257 pp, € 28.50, 9781851682768
winkelwagen
Costa, G. d
Christianity and World Religions. Disputed Questions in the Theology of Religions
An engaging and accessible introduction to Christianity's relationship with other world religions, addressing the questions of why the reality, and vitality, of other religions has become a challenge, and showing how Christianity is equipped to deal with religious plurality at both the doctrinal and social level.
Wiley-Blackwell, 2009, pap, 233 pp, € 29.50, 9781405176736
winkelwagen
Cunningham, P. A., Joseph Sievers, Mary C. Boys, Hans Hermann Henrix and Jesper Svartvik (eds.)
Christ Jesus and the Jewish People Today. New Explorations of Theological Interrelationships
Christ Jesus and the Jewish People Today explores the historical, biblical, christological, trinitarian, and ecclesiological dimensions of this crucial question: How might we Christians in our time reaffirm our faith claim that Jesus Christ is the Savior of all humanity, even as we affirm the Jewish peoples covenantal life with God? This volume is the result of a transatlantic, interfaith collaboration among Boston College, Catholic Theological Union, Katholieke Universiteit Leuven, Lund University, Pontifical Gregorian University, and Saint Josephs University. This book opens up new vistas after forty-five years of Catholic-Jewish reconciliation. Not comfortable with resting on prior accomplishments, this work is a bold step forward in Catholic searching for a closer theological bond to Judaism without giving up the differences between the two faiths.
Eerdmans, 2011, pap, 302 pp, € 33.50, 9780802866240
winkelwagen
   
Deeg, A. (hrsg.)
Der Gottesdienst im christlich-juedischen Dialog. Liturgische Anregungen, Spannungsfelder, Stolpersteine.
Gueterloher, 2003, pap, 238 pp, € 24.50, 9783579055190
winkelwagen
Deursen, Juliette van, Leo Mock, Marcel Poorthuis
Abraham/Ibrahim. De spiritualiteit van gastvrijheid
Het is opvallend dat Abraham zelden genoemd wordt als het gaat om de grote gestalten van de mensheid. Socrates leerde de mens zelf na te denken, Boeddha hielp de mens om te gaan met zijn lijden. Het lijkt erop dat Abraham te zeer met de religie wordt vereenzelvigd om universeel te kunnen zijn. Ten onrechte!
Abraham verschijnt voor ons in de verhalen die over hem worden verteld als een zoeker naar waarheid. Al is hij nog jong (of misschien juist daarom!), hij stelt zich niet tevreden met wat iedereen om hem heen gelooft en wantrouwt de onderdrukkende vormen van religiositeit. Die vindt hij beneden de menselijke waardigheid en een belediging van het heldere denken.
Als vreemdeling woont Abraham in het land, hij blijft als het ware 'een zwervende Arameeer', en hij kan gerust als beschermheer van alle vluchtelingen vandaag de dag gelden. Als 'vader van de gelovigen' overstijgt hij een enkele religie, of dat nu jodendom, christendom of islam is. Paulus ziet in Abraham de gestalte die jood en niet-jood samenbrengt, de Koran ziet in Abraham geen jood en geen christen, maar 'een oprecht mens, die zich aan God had overgegeven' (Koran 3:67). Ondanks deze universele visies is er ook strijd om Abraham. Kan hij een rol spelen in de toenadering tussen de drie religies, of zal hij een steen des aanstoots blijken te zijn?

In dit boek komen de drie Abrahamitische religies aan het woord over de gastvrijheid van Abraham. Die gastvrijheid houdt niet alleen een open huis in: het betekent ook een gastvrije houding ten aanzien van andere overtuigingen, een must voor onze samenleving.

Juliette van Deursen-Vreeburg is historica, afgestudeerd in de katholieke theologie en werkzaam als lerarenopleider Godsdienst-Levensbeschouwing bij Hogeschool Inholland. Prof.dr. Marcel Poorthuis is docent interreligieuze dialoog aan de Tilburg School of Theology van de Universiteit van Tilburg. Drs. Leo Mock is docent Judaica aan de Tilburg School of Theology van de Universiteit van Tilburg.

Mastix Press / PARDES, 2015, pap, 91 pp, € 15.00, 9789492110138
winkelwagen
Doukhan, J.
Israel and the Church. Two Voices for the Same God
Hendrickson Publishers, 2002, pap, 108 pp, € 28.25, 9781565636163
winkelwagen
Elias, Michael, Simon Schoon (red)
Van rozenkassen tot dialoog - 50 jaar Nes Ammim
Met deze bundel hebben wij niet de pretentie de geschiedenis van vijftig jaar Nes Ammim in kaart te brengen. De titel van het boek heeft de vraag als achtergrond die bestuursleden van Nes Ammim Nederland, meer dan tien jaar na het beeindigen van de rozenkassen, nog vaak te horen krijgen: 'Wat doen jullie daar nu eigenlijk sinds die rozenkwekerij is opgedoekt?' Wij realiseerden ons dat men zich bij het kweken van rozen gemakkelijker iets kan voorstellen dan bij het opzetten van studieprogramma's en dialoogprojecten. Vandaar de titel van het boek Van Rozenkassen tot dialoog.
Narratio, 2013, pap, 178 pp, € 19.00, 9789052631882
winkelwagen
Ellul, Jacques
Islam and Judeo-Christianity
CASCADE BOOKS, 2015, pap, 103 pp, € 16.95, 9781498204101
winkelwagen
   
Freise, J., Khorchide, M. (Hrsg.)
Interreligiositat und Interkulturalitat. Herausforderungen fur Bildung, Seelsorge und Soziale Arbeit im christlich-muslimischen Kontext
Tb
Studien zum interreligosen Dialog, Band 10, Waxmann, 2011, 214 pp, € 22.90, 9783830924227
winkelwagen
   
Frymer-Kensky, T., D. Novak, P. Ochs, D.F. Sandmel & M.A. Signer (eds)
Christianity in Jewish Terms
Explains to American Jews the core religious beliefs of Christianity and assesses the threats and promises of the JewishChristian encounter from a Jewish perspective.. Over the past few decades, there has been a dramatic and unprecedented shift in JewishChristian relations, including signs of a new, improved Christian attitude towards Jews. Christianity in Jewish Terms is a Jewish theological response to the profound changes that have taken place in Christian thought. The book is divided into ten chapters, each of which features a main essay, written by a Jewish scholar, that explores the meaning of a set of Christian beliefs. Following the essay are responses from a second Jewish scholar and a Christian scholar. Designed to generate new conversations within the American Jewish community and between the Jewish and Christian communities, Christianity in Jewish Terms lays the foundation for better understanding. It was named a Choice Outstanding Academic Book of 2001.
serie Radical Traditions, Westview Press, 2000, pap, 438 pp, € 19.50, 9780813365725
winkelwagen
Gerhards, A. & C. Leonhard (eds)
Jewish and Christian Liturgy and Worship: New Insights into its History and Interaction
Presenting new insights into the history and interaction between Jewish and Christian liturgy and worship, the various contributions offer a deeper understanding of the identity of Judaism and Christianity.
Jewish & Christian Perspectives 15, Brill, 2007, geb, 334 pp, € 140.00, 9789004162013
winkelwagen
   
Gorder, A.C. van
No God but One God. A Path to Muslim-Christian Dialogue on God’s Nature
Faith meets Faith series, Orbis Books, 2003, pap, 204 pp, € 24.50, 9781570754647
winkelwagen
   
Gossmann, H.-Ch.
Denn das Heil kommt von den Juden. Christliche Zugaenge zum Judentum und zum christlich-jüdischen Dialog
Studien zum interreligioesen Dialog, Waxmann, 2005, pap, 138 pp, € 19.95, 9783830914891
winkelwagen
   
Graaf, J. van der & W. Verboom
Vervuld maar (nog) niet voltooid. Kerk en Israel tussen verwachting en voleinding
Uitgeverij Groen, 2004, pap, 54 pp, € 12.50, 9789058294630
winkelwagen
Griffith, S.H.
The Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims in the World of Islam
Amid so much twenty-first-century talk of a 'Christian-Muslim divide' - and the attendant controversy in some Western countries over policies toward minority Muslim communities - a historical fact has gone unnoticed: for more than four hundred years beginning in the mid-seventh century, some 50 per cent of the world's Christians lived and worshipped under Muslim rule. Just who were the Christians in the Arabic-speaking milieu of Mohammed and the Qur'an?

The Church in the Shadow of the Mosque is the first book-length discussion in English of the cultural and intellectual life of such Christians indigenous to the Islamic world. Sidney Griffith offers an engaging overview of their initial reactions to the religious challenges they faced, the development of a new mode of presenting Christian doctrine as liturgical texts in their own languages gave way to Arabic, the Christian role in the philosophical life of early Baghdad, and the maturing of distinctive Oriental Christian denominations in this context.

Offering a fuller understanding of the rise of Islam in its early years from the perspective of contemporary non-Muslims, this book reminds us that there is much to learn from the works of people who seriously engaged Muslims in their own world so long ago.

Click here for the complete series.

Jews, Christians & Muslims from the Ancient to the Modern World Series, Princeton University Press, 2007 / 2010, pap, 220 pp, € 25.75, 9780691146287
winkelwagen
Haarmann, M.
Dies tut zu meinem Gedenken. Gedenken beim Passa- und Abendmahl. Ein Beitrag zur Theologie des Abendmahls im Rahmen des judisch-christlichen Dialogs
Neukirchener, 2004, pap, 386 pp, € 33.90, 9783788720469
winkelwagen
Harries, R., N. Solomon & T. Winter
Abraham’s Children. Jews, Christians and Muslims in Conversation
Abraham's Children brings together essays by leading scholars of each faith to address key issues for the faiths and to collaboratively identify common ground and pose challenges for the future. The book will inspire readers in the process of inter-faith dialogue, contribute clearly to vital religious issues of contemporary world concern and help readers to understand faiths that are different from their own.
T&T Clark, 2006, pap, 240 pp, € 48.50, 9780567081612
winkelwagen
Hashmi, S.H.
Just Wars, Holy Wars, and Jihads. Christian, Jewish, Muslim Encounters and Exchanges
Just Wars, Holy Wars, and Jihads explores the development of ideas of morally justified or legitimate war in Western and Islamic civilizations. Historically, these ideas have been grouped under three labels: just war, holy war, and jihad. A large body of literature exists exploring the development of just war and holy war concepts in the West and of jihad in Islam. Yet, to date, no book has investigated in depth the historical interaction between Western notions of just or holy war and Muslim definitions of jihad. This book is a major contribution to the comparative study of the ethics of war and peace in the West and Islam. Its twenty chapters explore two broad questions:

1. What historical evidence exists that Christian and Jewish writers on just war and holy war and Muslim writers on jihad knew of the other tradition?

2. What is the evidence in treatises, chronicles, speeches, ballads, and other historical records, or in practice, that either tradition influenced the other?

Oxford UP, 2012, geb, 496 pp, € 38.95, 9780199755035
winkelwagen
Heck, P.L.
Common Ground; Islam, Christianity, and Religious Pluralism
Christian-Muslim interaction is a reality today in all corners of the globe, but while many celebrate the commonality of these traditions, significant differences remain. If these religions cannot be easily reconciled, can we perhaps view them through a single albeit refractive lens? This is the approach Paul Heck takes in "Common Ground": to undertake a study of religious pluralism as a theological and social reality, and to approach the two religions in tandem as part of a broader discussion on the nature of the good society. Rather than compare Christianity and Islam as two species of faith, religious pluralism offers a prism through which a society as a whole - secular and religious alike - can consider its core beliefs and values. Christianity and Islam are not merely identities that designate particular communities, but reference points that all can comprehend and discuss knowledgeably. This analysis of how Islam and Christianity understand theology, ethics, and politics - specifically democracy and human rights - offers a way for that discussion to move forward.
Georgetown UP, 2009, pap, 240pp, € 27.50, 9781589015074
winkelwagen
Hedges, P.
Controversies in Interreligious Dialogue and the Theology of Religions
This book provides an introduction to the current state of the field for those new to interreligious dialogue and the theology of religions, as well as providing insights and new concepts that will be of interest to specialists.

In particular, the current deadlock between pluralist and particularist approaches is re-imagined, and a strong argument for radical openness to the religious Other is advanced, based upon the resources of the Christian heritage. This book draws inspiration from many sources including intercultural theology, feminist theologies of religions, comparative theology, postcolonial identity theory, scholarly debates on the nature of religion, and biblical concepts of hospitality to outline its new approach.

It concludes that we must seek mutual fulfilment with religious Others while maintaining Christian integrity. It also addresses the problems this involves when seeking ethical partnership across religious boundaries. No easy answers are given, however, a vision for radical openness based on Jesus' example, the Christian heritage, and contemporary scholarship is endorsed.
Controversies in Contextual Theology Series, SCM Press, 2010, pap, 287 pp, € 51.95, 9780334042112
winkelwagen
Heft, J.L., S.M. Reuven Firestone & O. Safi (eds)
Learned Ignorance. Intellectual Humility among Jews, Christians, and Muslims
Constructive interreligious dialogue is only a recent phenomenon. Until the nineteenth century, most dialogue among believers was carried on as a debate aimed either to disprove the claims of the other, or to convert the other to one's own tradition. At the end of the nineteenth century, Protestant Christian missionaries of different denominations had created such a cacophony amongst themselves in the mission fields that they decided that it would be best if they could begin to overcome their own differences instead of confusing and even scandalizing the people whom they were trying to convert. By the middle of the twentieth century, the horrors of the Holocaust compelled Christians, especially mainline Protestants and Catholics, to enter into a serious dialogue with Jews, one of the consequences of which was the removal of claims by Christians to have replaced Judaism, and revising text books that communicated that message to Christian believers. Now, at the beginning of the twenty-first century, many branches of Christianity, not least the Catholic Church, are engaged in a world-wide constructive dialogue with Muslims, made all the more necessary by the terrorist attacks of September 11. In these new conversations, Muslim religious leaders took an important initiative when they sent their document,"A Common Word Between Us," to all Christians in the West. The Institute for Advanced Catholic Studies brought together an international group of sixteen Jewish, Catholic, and Muslim scholars to carry on an important theological exploration of the theme of "learned ignorance."
Oxford UP, 2011, pap, 344 pp, € 38.50, 9780199769315
winkelwagen
Hofland, L.
Verhalen bij de bron. Basisteksten Bijbel en Koran in gewoon Nederlands. Verschillen en overeenkomsten met uileg en achtergrondinformatie.
In het publieke debat van vandaag wordt regelmatig verwezen naar de Bijbel en de Koran. Terwijl deze boeken voor miljoenen joden, christenen en moslims dé inspiratiebron voor hun leven zijn, is de inhoud ervan bij steeds meer mensen onbekend. Daardoor wordt er vaak langs elkaar heen gepraat.

Lena Hofland behandelt in dit boek basisteksten van de Bijbel en de Koran. Zij heeft deze hertaald, verklaard en van achtergrondinformatie voorzien. Ondanks duidelijke verschillen blijkt er verrassend veel verwantschap te bestaan. Een boek voor mensen die weinig weten van de Bijbel en de Koran, maar die wel zinvol aan het multiculturele debat willen deelnemen.
Free Musketeers, 2010, 243 pp, € 18.95, 9789048410071
winkelwagen
Idema, G. (red)
Interreligieus werken
Damon / Stichting Interreligieuze Dialoog, 2006, pap, 80 pp, € 9.90, 9789055736843
winkelwagen
Ipgrave, M. and David Marshall (eds.)
Humanity: Texts and Contexts. Christian and Muslim Perspectives
Humanity: Texts and Contexts is a record of the 2007 Singapore "Building Bridges" seminar, an annual dialogue between Muslim and Christian scholars cosponsored by Georgetown University and the Archbishop of Canterbury.

This volume explores three central questions: What does it mean to be human? What is the significance of the diversity that is evident among human beings? And what are the challenges that humans face living within the natural world? A distinguished group of scholars focuses on the theological responses to each of these questions, drawing on the wealth of material found in both Christian and Islamic scriptures. Part one lays out the three issues of human identity, difference, and guardianship. Part two explores scriptural texts side by side, pairing Christian and Islamic scholars who examine such themes as human dignity, human alienation, human destiny, humanity and gender, humanity and diversity, and humanity and the environment. In addition to contributions from an international cast of outstanding scholars, the book includes an afterword by Archbishop Rowan Williams.
Georgetown UP, 2011, pap, 160 pp, € 24.95, 9781589017160
winkelwagen
Kessler, E.
An Introduction to Jewish-Christian Relations
Relations between Christians and Jews over the past two thousand years have been characterised to a great extent by mutual distrust and by Christian discrimination and violence against Jews.

In recent decades, however, a new spirit of dialogue has been emerging, beginning with an awakening among Christians of the Jewish origins of Christianity, and encouraging scholars of both traditions to work together. An Introduction to Jewish-Christian Relations sheds fresh light on this ongoing interfaith encounter, exploring key writings and themes in Jewish-Christian history, from the Jewish context of the New Testament to major events of modern times, including the rise of ecumenism, the horrors of the Holocaust, and the creation of the state of Israel.

This accessible theological and historical study also touches on numerous related areas such as Jewish and interfaith studies, philosophy, sociology, cultural studies, international relations and the political sciences.
Cambridge, 2010, pap, 243 pp, € 25.50, 9780521705622
winkelwagen
Keulen, D. van
Een blok aan het been? Gereformeerde mannenbroeders in debat over de islam
Godsdienst of ideologie?
Acceptatie of verwerping?
Helderheid of verlegenheid?
Voor of tegen?

In de gereformeerde wereld van eind 19e, begin 20e eeuw liggen aanzetten voor het huidige debat over de islam. Het islamdebat vandaag kent zijn voorgangers. De auteur neemt ons mee naar de gedachten en inzichten van Abraham Kuyper (1837-1920) en Herman Bavinck (1854-1921), gereformeerde theologen die ook politiek actief waren. Beide dachten echter niet gelijk over de islam; hun waardering was behoorlijk verschillend. Boeiend ook voor nu, zeker als men zich realiseert dat in hun tijd Nederland met zijn kolonie Nederlands Indië na Groot-Brittannië het grootste land ter wereld was. Het tegen van Kuyper naast de (voorzichtige) acceptatie van Bavinck: lijnen naar nu laten zich trekken.
Boekencentrum, 2011, pap, 187 pp, € 14.90, 9789023926085
winkelwagen
Knowles, M.D. e.a. (eds)
Contesting Texts. Jews and Christians in Conversation about the Bible
Fortress, 2007, geb, 229 pp, € 29.50, 9780800638429
winkelwagen
Kogan, M.S.
Opening the Covenant. A Jewish Theology of Christianity
The Vatican II Council of 1965 signaled a new era in the relationship of the Jewish and Christian faiths. Determined to free the Church of the anti-Jewish polemic which led to such widespread suffering of the innocent, Catholic authorities completely revised their conceptions of Jews and Judaism.

Soon, many mainstream Protestant churches also issued a series of official statements that affirm the eternal nature of God's ancient covenant with Israel. An entirely new category of theology emerged as part of the developing Jewish-Christian dialogue, and gradually Jewish theologians began to respond. Opening The Covenant represents a significant advance in Jewish thinking about Christianity. Michael Kogan delves deeply into the theologies of the two faiths to locate precise points of difference and convergence. He sees Christianity as the breaking open of the original Covenant to include gentile peoples. God has brought this about, says Kogan, through the work of Jesus and his interpreters. If Christianity is a divinely inspired movement, then Judaism must reevaluate its truth-claims. This will in no way compromise the truth of Judaism itself but will cause Jews to understand their own faith more fully by locating it in the larger context of God's universal redemptive plan. Kogan calls for each tradition to receive the wisdom of the other as a means of self-understanding. Once each faith is freed to find God's purpose in the other, the way will be open to a liberating pluralism in which Jews and Christians come to see each other as Israelite siblings sharing a universal role as God's witnesses, the builders of God's Kingdom on earth. Neither faith can do this world-redemptive work alone. Kogan argues that an affirmation of one's own religion can still provide space for the truth of the "other," and presents a theory of multiple revelations of truth flowing from the one God of all.
Oxford UP, 2008/2012, pap, 284 pp, € 22.75, 9780199926206
winkelwagen
Kogan, M.S.
Opening the Covenant. A Jewish Theology of Christianity
The Vatican II Council of 1965 signaled a new era in the relationship of the Jewish and Christian faiths. Determined to free the Church of the anti-Jewish polemic which led to such widespread suffering of the innocent, Catholic authorities completely revised their conceptions of Jews and Judaism.

Soon, many mainstream Protestant churches also issued a series of official statements that affirm the eternal nature of God's ancient covenant with Israel. An entirely new category of theology emerged as part of the developing Jewish-Christian dialogue, and gradually Jewish theologians began to respond. Opening The Covenant represents a significant advance in Jewish thinking about Christianity. Michael Kogan delves deeply into the theologies of the two faiths to locate precise points of difference and convergence. He sees Christianity as the breaking open of the original Covenant to include gentile peoples. God has brought this about, says Kogan, through the work of Jesus and his interpreters. If Christianity is a divinely inspired movement, then Judaism must reevaluate its truth-claims. This will in no way compromise the truth of Judaism itself but will cause Jews to understand their own faith more fully by locating it in the larger context of God's universal redemptive plan. Kogan calls for each tradition to receive the wisdom of the other as a means of self-understanding. Once each faith is freed to find God's purpose in the other, the way will be open to a liberating pluralism in which Jews and Christians come to see each other as Israelite siblings sharing a universal role as God's witnesses, the builders of God's Kingdom on earth. Neither faith can do this world-redemptive work alone. Kogan argues that an affirmation of one's own religion can still provide space for the truth of the "other," and presents a theory of multiple revelations of truth flowing from the one God of all.
Oxford UP, 2008, geb, 284 pp, € 36.50, 9780195112597
winkelwagen
Kraan, Jaap
Met het oog op moslims. Theologen en de Protestantse Kerk in dialoog met moslims van 1960 tot 2010
In deze studie worden publicaties van theologen uit de Protestantse Kerk in Nederland en rapporten van die kerk onderzocht, gedurende de periode 1960-2010. Onderzoeksthema's zijn de visies op de islam en de dialoog met moslims, die gevonden zijn in deze publicaties.
In het eerste deel worden publicaties behandeld van onder andere Johannes Verkuyl, Dick Mulder, Jan Slomp en Anton Wessels. Vervolgens is er aandacht voor het synoderapport van de PKN en publicaties van de Raad van Kerken. Dan worden theologische thema's uit de dialoog behandeld: dienen we dezelfde God? Wat is de islamitische visie op Jezus en de Heilige Geest? Is Mohammed een profeet en bevat de Koran woorden van God?
In het tweede deel wordt getracht een aanzet te geven voor theologische vernieuwing van de dialoog tussen christenen en islam. Het gaat dan om mensenrechten, over Bijbel en Koran als basis voor de dialoog en over vragen als: heeft God een plan met de islam? Welke visies hebben christenen op de islam? Overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom worden in kaart gebracht.

Drs. J.D. Kraan (1945) was predikant in Appelscha, Nieuw-Vennep en Bergum. Van 1978-1985 was hij stafmedewerker aan het Christelijk Studiecentrum te Rawalpindi, Pakistan voor de dialoog tussen moslims en christenen. Vervolgens was hij tot 1989 predikant voor de ontmoeting met moslimleerlingen in het christelijk onderwijs.

Boekencentrum, 2016, pap, 342 pp, € 27.50, 9789023970859
winkelwagen
   
Krell, M. A.
Intersecting Pathways. Modern Jewish Theologians in Conversation with Christianity.
by order - print on demand
Oxford UP, 2003, geb, 200 pp, € 44.00, 0195159357
winkelwagen
Kunst, J.M.
The Burning Word. A Christian Encounter with Jewish Midrash
Parcalete Press, 2006, pap, 151 pp, € 18.95, 9781557254269
winkelwagen
Kuschel, Karl-Josef
Juden - Christen - Muslime. Herkunft und Zukunft
Jahrhundertelang grenzten sich Juden, Christen und Muslime voneinander ab und profilierten ihre Identitat auf Kosten aller anderen. Heute jedoch gibt es erste Ansatze, das Verhaltnis der Religionen zueinander neu zu bestimmen. Karl-Josef Kuschel entfaltet den Grundriss eines Trialogs von Juden, Christen und Muslimen.

Warum wollte Gott die Existenz dreier Religionen miteinander, gegeneinander, jedenfalls nicht ohne einander? Hier eroffnen sich fur alle drei Religionen Moglichkeiten einer Neubesinnung, der nicht unerhebliche politische Brisanz zukommt. Ein gemeinsamer Weg von Juden, Christen und Muslimen in wechselseitiger Achtung ist fur das Uberleben der Religionen und der Menschheit von entscheidender Bedeutung. Denken im Sinne des Trialogs heisst, dem Anderen Raum geben vor Gott.

Drei Religionen - eine gemeinsame Zukunft: Das Basiswerk von Karl-Josef Kuschel zum Trialog von Juden, Christen und Muslimen

Patmos Verlag, 2013, geb, 680 pp, € 39.95, 9783843604758
winkelwagen
Lassner, J.
Jews, Christians, and the Abode of Islam. Modern Scholarship, Medieval Realities
In Jews, Christians, and the Abode of Islam, Jacob Lassner examines the triangular relationship that during the Middle Ages defined - and continues to define today - the political and cultural interaction among the three Abrahamic faiths.

Lassner looks closely at the debates occasioned by modern Western scholarship on Islam to throw new light on the social and political status of medieval Jews and Christians in various Islamic lands from the seventh to the thirteenth centuries. Utilizing a vast array of primary sources, Lassner balances the rhetoric of literary and legal texts from the Middle Ages with other, newly published medieval sources, describing life as it was actually lived among the three faith communities. The author shows just what medieval Muslims meant when they spoke of tolerance, and how that abstract concept played out at different times and places in the real world of Christian and Jewish communities under Islamic rule.

Finally, he considers what a more informed picture of the relationship among the Abrahamic faiths in the medieval Islamic world might mean for modern scholarship on medieval Islamic civilization and, not the least, for the highly contentious global environment of today.
Chicago UP, 2012, geb, 312 pp, € 40.00, 9780226471075
winkelwagen
Lassner, Jacob
Jews, Christians, and the Abode of Islam. Modern Scholarship, Medieval Realities
In Jews, Christians, and the Abode of Islam, Jacob Lassner examines the triangular relationship that during the Middle Ages defined - and continues to define today - the political and cultural interaction among the three Abrahamic faiths.

Lassner looks closely at the debates occasioned by modern Western scholarship on Islam to throw new light on the social and political status of medieval Jews and Christians in various Islamic lands from the seventh to the thirteenth centuries. Utilizing a vast array of primary sources, Lassner balances the rhetoric of literary and legal texts from the Middle Ages with other, newly published medieval sources, describing life as it was actually lived among the three faith communities. The author shows just what medieval Muslims meant when they spoke of tolerance, and how that abstract concept played out at different times and places in the real world of Christian and Jewish communities under Islamic rule.

Finally, he considers what a more informed picture of the relationship among the Abrahamic faiths in the medieval Islamic world might mean for modern scholarship on medieval Islamic civilization and, not the least, for the highly contentious global environment of today.
Chicago UP, 2014, pap, 312 pp, € 37.50, 9780226143187
winkelwagen
   
Lederhendler, E. (ed.)
Jews, Catholics, and the Burden of History
Studies in Contemporary Jewry, Vol XXI, Oxford UP, 2005, geb, 379 pp, € 54.90, 9780195304916
winkelwagen
   
Leirvik, O.
Images of Jesus Christ in Islam
This title offers a comprehensive and contemporary exploration of the role of Jesus in both Islam and Christianity and issues of dialogue in Christian-Muslim relations. "Images of Jesus Christ in Islam 2nd Edition" provides a general introduction to the question of Jesus Christ in Islam and a dialogical discussion of this issues' importance for Christian-Muslim relations. Its originality lies in its comprehensive presentation of relevant sources and research and its discussion of Islamic images of Christ in the wider context of Muslim-Christian relations. Oddbjorn Leirvik provides a comprehensive introduction to a breadth of Muslim traditions through an examination of interpretations of Jesus throughout history, whilst also examining historic tensions between Islam and Christianity. This book's distinctive contribution lies in its dialogical perspective in the perennial area of interest of Islam and Christian-Muslim relations.
Continuum, 2010, pap, 292 pp, € 27.00, 9781441181602
winkelwagen
Lobel, D.
A Sufi-Jewish Dialogue
Written in Judeo-Arabic in eleventh-century Muslim Spain but quickly translated into Hebrew, Bahya Ibn Paquda's Duties of the Heart is a profound guidebook of Jewish spirituality that has enjoyed tremendous popularity and influence to the present day. Readers who know the book primarily in its Hebrew version have likely lost sight of the work's original Arabic context and its immersion in Islamic mystical literature. In A Sufi-Jewish Dialogue, Diana Lobel explores the full extent to which Duties of the Heart marks the flowering of the "Jewish-Arab symbiosis," the interpenetration of Islamic and Jewish civilizations.

Lobel reveals Bahya as a maverick who integrates abstract negative theology, devotion to the inner life, and an intimate relationship with a personal God. Bahya emerges from her analysis as a figure so steeped in Islamic traditions that an Arabic reader could easily think he was a Muslim, yet the traditional Jewish seeker has always looked to him as a fountainhead of Jewish devotion.

Indeed, Bahya represents a genuine bridge between religious cultures. He brings together, as well, a rationalist, philosophical approach and a strain of Sufi mysticism, paving the way for the integration of philosophy and spirituality in the thought of Moses Maimonides. A Sufi-Jewish Dialogue is the first scholarly book in English about a tremendously influential work of medieval Jewish thought and will be of interest to readers working in comparative literature, philosophy, and religious studies, particularly as reflected in the interplay of the civilizations of the Middle East. Readers will discover an extraordinary time when Jewish, Christian, and Islamic thinkers participated in a common spiritual quest, across traditions and cultural boundaries.

Pennsylvania UP, 2007, geb, 357 pp, € 55.50, 9780812239539
winkelwagen
Magonet, J.
Talking to the Other. Jewish Interfaith Dialogue with Christians and Muslims
Suicide killings - both in America and Israel - have focused world attention on international terrorism. The involvement of people claiming that their Islamic faith justified murderous suicide action has intensified the demonization of Islam in the West, and in turn highlighted the need to understand and relate to Muslims in all their diversity. Rabbi Jonathan Magonet has long been engaged in interfaith dialogue, and in this book he explores the issues that arise with such an encounter and challenges the Jewish community to broaden its commitment to interfaith dialogue in a complex and rapidly changing world.
I.B. Tauris, 2003, geb, 226pp, € 57.50, 9781860649059
winkelwagen
Markham, I. S.
Engaging with Bediuzzaman Said Nursi. A Model of Interfaith Dialogue
Too often interfaith dialogue is generic and unfocused. Often it involves 'liberals' from each tradition coming together to criticize the 'conservatives' in their own traditions. This book provides a model for interfaith dialogue that challenges very directly the 'dialogue industry'. This book involves a Christian theologian in deep conversation with a Muslim theologian. Bediuzzaman Said Nursi (1877-1960) was born at the end of the Ottoman Empire and lived through the emergence of an aggressive secular state. He had to think through, in remarkably creative ways, the challenge of faith within a secular environment, the relationship of faith and politics, and the implications and challenge of diversity and difference. His entire project is captured in his magnum opus "The Risale-i Nur". In the first eight chapters of this book, we engage closely with the thought of Nursi and tease out insights that Christians can learn from and accommodate. Having established the method, the second section of the book examines the precise implications for the interfaith movement. The problem with the interfaith movement is that it is an act of western cultural imperialism - they are taking the individualist assumptions of modern America and imposing them on the conversation. The problems with John Hick's and Leonard Swidler's approach are exposed. Moving out from Islam, the book then demonstrates how the model of Interfaith changes when Christians are in conversation with Hinduism in India. A new set of Dialogue Ten Commandments are suggested. The book concludes with an appeal for a commitment to include and reach the 'conservatives' in the major religious traditions.
Ashgate, 2009, geb, 188 pp, € 67.90, 9780754669319
winkelwagen
Meddeb, Abdelwahab, Benjamin Stora
A History of Jewish-Muslim Relations: From the Origins to the Present Day
This is the first encyclopedic guide to the history of relations between Jews and Muslims around the world from the birth of Islam to today. Richly illustrated and beautifully produced, the book features more than 150 authoritative and accessible articles by an international team of leading experts in history, politics, literature, anthropology, and philosophy. Organized thematically and chronologically, this indispensable reference provides critical facts and balanced context for greater historical understanding and a more informed dialogue between Jews and Muslims.

Part I covers the medieval period; Part II, the early modern period through the nineteenth century, in the Ottoman Empire, Africa, Asia, and Europe; Part III, the twentieth century, including the exile of Jews from the Muslim world, Jews and Muslims in Israel, and Jewish-Muslim politics; and Part IV, intersections between Jewish and Muslim origins, philosophy, scholarship, art, ritual, and beliefs. The main articles address major topics such as the Jews of Arabia at the origin of Islam; special profiles cover important individuals and places; and excerpts from primary sources provide contemporary views on historical events.

Contributors include Mark R. Cohen, Alain Dieckhoff, Michael Laskier, Vera Moreen, Gordon D. Newby, Marina Rustow, Daniel Schroeter, Kirsten Schulze, Mark Tessler, John Tolan, Gilles Veinstein, and many more.

Princeton UP, 2013, geb, 1152 pp, € 68.50, 9780691151274
winkelwagen
Mock, L., Ottenheijm, E., Schoon, S. (red.)
Geloven in de dialoog
Hoe staat het met de joods-christelijke dialoog in Nederland? Welke vormen hebben zich ontwikkeld, welke inhoudelijke vragen zijn momenteel aan de orde, welke wegen en mogelijkheden dienen zich aan voor de toekomst?

Dit boek wil vanuit verschillende invalshoeken antwoord geven op deze vragen. Dit boek komt uit op een beslissend moment voor de interreligieuze dialoog in Nederland. Na het aanvankelijke enthousiasme voor de dialoog in de tachtiger en negentiger jaren zijn kerk en synagoge nu vooral met zichzelf bezig. Confessionele vormen van institutionele religiositeit zijn daarbij meer bepalend geworden. Niettemin is tegelijk vast te stellen dat de dialoog niet is verdwenen. De joods-christelijke dialoog is geen modeverschijnsel gebleken maar ze heeft zich bewezen als een vast onderdeel van het kerkelijke en synagogale bedrijf. Wel zal ze zich moeten heroriënteren op haar bekentenis en op haar taak, binnen een multireligieuze en veranderende Nederlandse samenleving. Van belang daarbij is de bezinning op zowel de religieuze identiteit als op de maatschappelijke vraagstukken. De studies laten zien dat een dialogische praxis noodzakelijk is willen jodendom en christendom, vanuit hun tradities, bijdragen aan de samenleving en het publieke debat. De drie thematische blokken van dit boek weerspiegelen deze agenda: dialoog en religieuze identiteit, Land en staat Israel, en perspectieven in de dialoog. Het initiatief tot dit boek komt voort uit een gezelschap van joodse en christelijke denkers die actief zijn binnen Sha'ar (Hebreeuws voor 'poort'), de denktank binnen het OJEC (Overlegorgaan van Joden christenen in Nederland). Aan het OJEC zijn o.a. verbonden: de Protestantse Kerk (PKN), de Rooms-Katholieke Kerk en de joodse kerkgenootschappen.

Amphora Books, 2010, pap, 160 pp, € 15.00, 9789064460692
winkelwagen
Moyaert, M.
Fragile Identities. Towards a Theology of Interreligious Hospitality
Rodopi, 2011, pap, 352 pp, € 85.50, 9789042032798
winkelwagen
Mudge, L.S.
The Gift of Responsibility, the Promise of Dialogue among Chistians, Jews, and Muslims
This book argues that Judaism, Christianity, and Islam, locked as they have been over the centuries in many kinds of mutual enmity and violence, now need to join resources to resist the destructive economic and political forces now on the loose across the globe, some of which distrust among these faiths has tended to intensify. Such a project requires relational practices among the faiths, all of them based on mutual moral commitments that draw on the respective communities' scriptural traditions of covenantal promise-keeping. That is, each tradition has a gift of responsibility, both to its God and to its people. Mudge wants to plumb the resources of each of these religions and encourage them to be responsible in taking these gifts seriously.Such relational practices are hardly used as resources in interreligious dialogue. Mudge contends that Judaism, Christianity, and Islam are called to practice moral hospitality and covenantal humanism in order to foster justice and responsibility in societies around the globe.
T&T Clark, 2008, pap, 311 pp, € 24.95, 9780826428394
winkelwagen
Nazir-Ali, M.
Conviction and Conflict. Islam, Christianity and World Order
Bishop Michael Nazir-Ali was born to a Muslim mother and a Christian father. He studied theology at Cambridge, going on to become only the second non-white bishop in England and the first diocesan bishop. He is a consultant to the Prime Minister on Muslim affairs. Nazir-Ali sets out fundamental guidelines on the role of religion in society and its relationship to nationalism, ideology and political institutions, and examines Christian-Muslim dialogue with particular relationship to the rise of Arab, Indian and Turkish nationalism. Of particular concern is the relationship of religion to law and the justifiability of armed conflict.
Continuum, 2006, pap, 186 pp, € 26.00, 9780826486158
winkelwagen
   
Neudecker, R.
Die vielen Gesischter des einen Gottes. Christlich-judischer Dialog: eine Anfrage and Exegese, Theologie und Spiritualiteit
Gregorian & Biblical Press, 2010, geb, 248 pp, € 23.00, 9788876536465
winkelwagen
Novak, D.
Talking with Christians. Musings of a Jewish Theologian
These essays are based on lectures given to largely Christian audiences, however they all began in conversation with serious Christian thinkers and theologians including Markus Barth, George Lindbeck, Stanley Hauerwas, Kendall Soulen to name but a few. The essays are also greatly influenced by Augustine, Anselm, Thomas Aquinas, John Calvin and Karl Barth. This book aims to show the respectful engagement that can be conducted on quite specific theological points between Christianity and Judaism.
SCM Press, 2006, pap, 269 pp, € 46.00, 9780334040293
winkelwagen
O`Mahony, A. & E. Loosley (ed.)
Christian Responses to Islam. Muslim-Christian Relations in the Modern World
In the aftermath of 9/11 there has been much talk of a need to engage on a meaningful level with Islam, but where do we begin and what is the right approach?

This book, available in paperback for the first time, looks at case studies from around the world in order to explore how Christian groups, sometimes as minorities and sometimes as the majority, engage with their Muslim neighbours in the search for a peaceful society. Some of the initiatives are politically motivated, others run by Church authorities and a number are community based, but all offer different approaches to a variety of situations that are encountered in Christian-Islamic dialogue.

This is the first time that global strategies for dialogue have been published in one book by a series of leading academics. Whilst previous publications have concentrated on a particular geographical area, usually the Middle East or Europe, this book casts a wider net and considers issues such as the rise of radical Islam in post-Soviet states, Indonesian immigration in Australia and the spread of Islam amongst the Black South Africans after the fall of apartheid. Scholars and all those interested in politics, current affairs, religion or peace studies will find this book essential reading as a guidebook to the state of contemporary Christian-Islamic relations.

Manchester UP, 2012, pap, 246 pp, € 22.50, 9780719086687
winkelwagen
Omar, I.A. (ed.)
A Muslim View of Christianity : Essays on Dialogue by Mahmoud Ayoub
Orbis, 2007, pap, 266 pp, € 24.50, 9781570756900
winkelwagen
Paas, Steven
Israelvisies in beweging. Gevolgen voor kerk, geloof en theologie
Veel christenen hebben bijzondere belangstelling voor het Joodse volk en voor de staat Israel. Maar hoe verhoudt zich dat tot hun eigen godsdienst? Is Israel nog steeds een bijzonder volk? En is het christelijk om gefascineerd te zijn door een religie die Christus niet erkent? Steven Paas maakt kritische kanttekeningen bij een bijzonder fenomeen.
Brevier, 2014, pap, 270 pp, € 23.90, 9789491583353
winkelwagen
Peters, F.E
The Children of Abraham. Judaism, Christianity, Islam
F.E. Peters, a scholar without peer in the comparative study of Judaism, Christianity, and Islam, revisits his pioneering work after twenty-five years. Peters has rethought and thoroughly rewritten his classic "The Children of Abraham" for a new generation of readers-at a time when the understanding of these three religious traditions has taken on a new and critical urgency. He began writing about all three faiths in the 1970s, long before it was fashionable to treat Islam in the context of Judaism and Christianity, or to align all three for a family portrait.In this updated edition, he lays out the similarities and differences of the three religious siblings with great clarity and succinctness and with that same remarkable objectivity that is the hallmark of all the author's work. Peters traces the three faiths from the sixth century B.C., when the Jews returned to Palestine from exile in Babylonia, to the time in the Middle Ages when they approached their present form. He points out that all three faith groups, whom the Muslims themselves refer to as "People of the Book," share much common ground. Most notably, each embraces the practice of worshipping a God who intervenes in history on behalf of His people. The book's text is direct and accessible with thorough and nuanced discussions of each of the three religions. Updated footnotes provide the reader with expert guidance into the highly complex issues that lie between every line of this stunning and timely new edition of "The Children of Abraham".
Princeton UP, 2006, pap, 237 pp, € 20.75, 9780691127699
winkelwagen
Peters, F. E.
Jesus and Muhammed. Parallel Tracks, Parallel Lives
Jesus and Muhammad are two of the best known and revered figures in history, each with a billion or more global followers. Now, in this intriguing volume, F.E. Peters offers a clear and compelling analysis of the parallel lives of Jesus and Muhammad, the first such in-depth comparison in print. Like a detective, Peters compiles "dossiers" of what we do and do not know about the lives and portraits of these towering figures, drawing on the views of modern historians and the evidence of the Gospels and the Quran.

With erudition and wit, the author nimbly leads the reader through drama and dogma to reveal surprising similarities between the two leaders and their messages. Each had a public career as a semi-successful preacher. Both encountered opposition that threatened their lives and those of their followers. Each left a body of teaching purported to be their very words, with an urgent imperative that all must become believers in the face of the approaching apocalypse. Both are symbols of hope on the one hand and of God's terrible judgment on the other. They are bringers of peace--and the sword.

There is, however, a fundamental difference. Muslims revere Muhammad ibn Abdullah of Mecca as a mortal prophet. Although known as a prophet in his day, the Galilean Jew Jesus was and is believed by his followers to have been the promised Messiah, indeed the son of God. The Quran records revelations received by Muhammad as the messenger of God, whereas the revelations of the Gospels focus on Jesus and the events of his life and death. A lasting contribution to interfaith understanding, Jesus and Muhammad offers lucid, intelligent answers to questions that underlie some of the world's most intractable conflicts.

Oxford UP, 2011, geb, 214 pp, € 24.50, 9780199747467
winkelwagen
Peters, F.E.
The Children of Abraham. Judaism, Christianity, Islam
F. E. Peters, a scholar without peer in the comparative study of Judaism, Christianity, and Islam, revisits his pioneering work after twenty-five years. Peters has rethought and thoroughly rewritten his classic The Children of Abraham for a new generation of readers - at a time when the understanding of these three religious traditions has taken on a new and critical urgency. He began writing about all three faiths in the 1970s, long before it was fashionable to treat Islam in the context of Judaism and Christianity, or to align all three for a family portrait. In this updated edition, he lays out the similarities and differences of the three religious siblings with great clarity and succinctness and with that same remarkable objectivity that is the hallmark of all the author's work. Peters traces the three faiths from the sixth century B.C. when the Jews returned to Palestine from exile in Babylonia, to the time in the Middle Ages when they approached their present form. He points out that all three faith groups, whom the Muslims themselves refer to as "People of the Book," share much common ground. Most notably, each embraces the practice of worshipping a God who intervenes in history on behalf of His people. The book's text is direct and accessible with thorough and nuanced discussions of each of the three religions. Updated footnotes provide the reader with expert guidance into the highly complex issues that lie between every line of this stunning and timely new edition of The Children of Abraham.
Princeton UP, 2004, geb, 237 pp, € 27.50, 9780691120416
winkelwagen
Poorthuis, M. & J. Schwartz
A Holy People: Jewish and Christian Perspectives on Religious Communal Identity
A Holy People investigates the various ways in which Jews and Christians define their religious identity, people or community, as being holy. Keeping in mind that historical studies can offer food for thought regarding contemporary issues, the study offers a large collection of essays, relating to the biblical, patristic and medieval period and especially to the modern period. The obvious question of many in the modern world as to whether the attribute of the 'holiness' allows for acknowledgement of authentic religion outside the own religious community, deserves an honest answer and well-documented study: too easily the claim of holiness intertwines with claims of power, whether by rivalling groups within the religious community, by groups divided along gender lines, or on the level of territorial claims. It will be of special importance to scholars and general readers interested in an interdisciplinary approach to theology, rabbinics, history, political science, and much more.
Jewish and Christian Perspectives Series, Brill, 2006, geb, 394 pp, € 144.95, 9789004150522
winkelwagen
Randall, A. B.
Holy Scriptures as Justifications for War. Fundamentalist Interpretation of the Torah, the New Testament and the Quran
Prijs onder voorbehoud
Edwin Melllen Press, 2007, geb, 280 pp, € 94.95, 9780773452176
winkelwagen
Reedijk, Rachel
Roots and Routes. Identity Construction and the Jewish-Christian-Muslim Dialogue
Rodopi, 2010, pap, 358 pp, € 96.40, 9789042028395
winkelwagen
Renard, John
Islam and Christianity
In light of the widespread public perception of incompatibility between Islam and Christianity, this book provides a much-needed straightforward comparison of these two great faith traditions from a broad theological perspective. Award-winning scholar John Renard illuminates the similarities as well as the differences between Islam and Christianity through a clear exploration of four major dimensions - historical, creedal, institutional, and ethical and spiritual. Throughout, this book features comparisons between concrete elements such as creedal statements, prayer texts, and writings from major theologians and mystics. It also includes a glossary of technical theological terms. For western readers in particular, this balanced, authoritative work overturns some common stereotypes about Islam, especially those that have emerged in the decade since September 11, 2001.
California UP, 2011, pap, 322 pp, € 27.00, 9780520266780
winkelwagen
Ringwald, C D
A Day Apart. How Jews, Christians and Muslims find Faith, Freedom, and Joy on the Sabbath
The Sabbath is the original feast day, a day of joy and freedom from work, a holy day that allows us to reconnect with God, our fellows and nature. Now, in a compelling blend of journalism, scholarship and personal memoir, Christopher D. Ringwald examines the Sabbath from Creation to the present, weaving together the stories of three families, three religions and three thousand years of history. A Day Apart is the first book to examine the Sabbath in Judaism, Christianity and Islam. A marvelously readable book, it offers a fascinating portrait of the basics of the three Sabbaths - the Muslim Juma on Friday, the Jewish Shabbat on Saturday and the Christian Lord's Day on Sunday - and introduces us to three families, including Ringwald's own, and shows how they observe the holy day and what it means to them. The heart of the book recounts the history of the Sabbath, ranging from the Creation story and Moses on Mount Sinai, to the teachings of Jesus and Muhammad, the impact of the Protestant Reformation and the Industrial Revolution, and the rise of the modern weekend. Ringwald shows that the Sabbath instinct, to observe a special day of withdrawal and repose, is universal. Indeed, all religions and philosophies teach that life is more than toil, that time should be set aside for contemplation, enjoyment and culture.
Oxford UP, 2008, pap, 312 pp, € 21.95, 9780195370195
winkelwagen
Rodenburg, K.
Joodse volgelingen van Jezus: Een overzicht in 40 vragen en antwoorden
Messiasbelijdende joden staan in de belangstelling. De aandacht voor joden die Jezus als Messias belijden is soms uiterst positief, maar even vaak sterk afwijzend. De vraag die steeds weer opkomt, is wie deze joodse volgelingen van Jezus zijn.

Aan de hand van veertig vragen en antwoorden schetst drs. Kees Jan Rodenburg een helder beeld van verschillende groepen joodse volgelingen van Jezus. Deze publicatie maakt duidelijk dat zij deel uitmaken van de joods-christelijke relatie. De christelijke kerk kan hen daarom niet negeren, maar staat voor de uitdaging joodse volgelingen van Jezus een eigen plaats te geven.

Artios reeks, Groen, 2010, pap, 120 pp, € 14.95, 9789058299659
winkelwagen
Roggema, B. , M. Poorthuis & P. Valkenberg (eds)
The Three Rings. Textual studies in the historical trialogue of Judaism, Christianity and Islam
In history, Judaism, Christianity and Islam have been both partners and rivals. The well-known parable of the three rings argues in a beautiful paradox how the religion most beloved by the other two will turn out to be in possession of the true ring. This book collects a number of texts in which not just bilateral religious dialogues but the relations between one's own religion and the two others are documented. The texts translated and studied here date from the medieval period, both from the East and from the West. The shared knowledge of different religious traditions as testified to in some of these texts, may come as a surprise. Basic patterns of mutual understanding, pluralism, tolerance and dialogue-still relevant today-are drafted.
Publications of the Tomas Institute te Utrecht, new series, Vol XI, Peeters, 2005, pap, 289 pp, € 37.50, 9789042915633
winkelwagen
Segers, G. & M, de Vries
Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen. Licht over leer en leven
Christenen moeten met moslims in gesprek. Daar vragen moslims om. Dat willen christenen ook. Maar hoe?
De islam pretendeert de definitieve, verbeterde versie te zijn van het christelijk geloof, en dit vraagt om een gedegen antwoord. De auteurs bieden daarvoor een aanzet op basis van hun jarenlange omgang met moslims. Zij zijn er allerminst van overtuigd dat we er met de islamitische profeet Mohammed en zijn Koran op vooruitgaan. Integendeel.
Beginnend en eindigend bij Jezus Christus leggen de auteurs, tegen de achtergrond van de islamitische leer, uit wat christenen geloven maar moslims nooit begrepen hebben.
Segers maakt aan de hand van de Tien Geboden duidelijk hoe heilzaam een op Christus georienteerde ethiek is; De Vries gebruikt de zes geloofspunten van de islam om te laten zien hoe heerlijk de christelijke geloofsleer is. Dit boek is geschreven voor christenen, om hen toe te rusten voor het gesprek met moslims. De auteurs nodigen moslims van harte uit om mee te lezen.
Gert-Jan Segers (1969) is directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Hij woonde en werkte zeven jaar in Cairo (2000-2007). Marten de Vries werkt sinds 2000 als missionair predikant in het Rijnmondgebied.
Boekencentrum, 2012, pap, 213 pp, € 17.90, 9789023920427
winkelwagen
Seidman, N.
Faithful Renderings. Jewish-Christian Difference and the Politics of Translation
Faithful Renderings reads translation history through the lens of Jewish-Christian difference and, conversely, views Jewish-Christian difference as an effect of translation. Subjecting translation to a theological-political analysis, Seidman asks how the charged Jewish-Christian relationship--and more particularly the dependence of Christianity on the texts and translations of a rival religion--has haunted the theory and practice of translation in the West.
Bringing together central issues in translation studies with episodes in Jewish-Christian history, Naomi Seidman considers a range of texts, from the Bible to Elie Wiesel's Night, delving into such controversies as the accuracy of various Bible translations, the medieval use of converts from Judaism to Christianity as translators, the censorship of anti-Christian references in Jewish texts, and the translation of Holocaust testimony. "Faithful Renderings "ultimately reveals that translation is not a marginal phenomenon but rather a crucial issue for understanding the relations between Jews and Christians and indeed the development of each religious community.
Afterlives of the Bible Series, Chicago UP, 2006, pap, 333 pp, € 32.95, 9780226745060
winkelwagen
Siddiqui, Mona
Christians, Muslims and Jesus
Prophet or messiah, the figure of Jesus serves as both the bridge and the barrier between Christianity and Islam. In this accessible and thoughtful book, Muslim scholar and popular commentator Mona Siddiqui takes her reader on a personal, theological journey exploring the centrality of Jesus in Christian-Muslim relations. Christain and Muslim scholars have used Jesus and Christological themes for polemical and dialogical conversations from the earliest days to modern times. The author concludes with her own reflections on the cross and its possible meaning in her Muslim faith. Through a careful analysis of selected works by major Christian and Muslim theologians during the formative, medieval, and modern periods of both religions, Siddiqui focuses on themes including revelation, prophecy, salvation, redemption, sin, eschatology, law, and love. How did some doctrines become the defining characteristics of one faith and not the other? What is the nature of the theological chasm between Christianity and Islam? With a nuanced and carefully considered analysis of critical doctrines the author provides a refreshingly honest counterpoint to contemporary polemical arguments and makes a compelling contribution to reasoned interfaith conversation.
Yale University Press, 2013, geb, 285 pp, € 30.95, 9780300169706
winkelwagen
Smith, J.I.
Muslims, Christians, and the Challenge of Interfaith Dialogue
The attacks of September 11, 2001 instantly heightened the American public's sensitivity toward matters of religious difference. Many Americans realized not only that non-Muslims need to learn more about Islam, but also that Muslims must better understand and articulate their own faith to themselves and others. In this volume, Jane Idleman Smith examines the current American Christian-Muslim dialogue, contextualized both through the history of Islam and of the contemporary West. As we approach the sixth anniversary of 9/11, Smith dares to ask what progress has been made through this dialogue, what happens when that dialogue fails, and what direction it will take in the years to come. Smith examines the recent theological writings of both Catholics and Protestants about dialogue and pluralism, and shows that since 9/11 a few Muslim scholars in the West have also begun to write about these issues. Now, she argues, many Christians and Muslims are expressing their desire to move beyond theological discussion into what is often called the "dialogue of engagement."

As evidence, she points to initiatives among young people, women, and African Americans as they attempt to find ways to work together in local projects of justice and community service. Throughout the book, one hears the personal voices of these Muslim and Christian participants in the American interfaith dialogue. While many of the encounters between Islam and Christianity over the past 14 centuries have been peaceful, Americans know little about the history of religious interaction beyond the Crusades or the fear Europe felt in the face of the invasions of the Turks. This volume is intended to educate Americans about the great diversity of Muslims in this country while illustrating how Christians and Muslims are coming together, not only to talk to each other, but to work together for the common good.

Oxford UP, 2007, geb, 182 pp, € 28.50, 9780195307313
winkelwagen
Tongeren, Paul van, G. Steunebrink (red.)
Vreemde verwanten? Overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom
Annalen van het Thijmgenootschap 91 (2003), Valkhof Pers, 2003, pap, 192 pp, € 16.00, 9789080814813
winkelwagen
   
Veen, R. A.
Fitna van de angst.
Boekscout, 2008, pap, 139 pp, € 14.95, 9789088344442
winkelwagen
Volf, Miroslav
Do We Worship the Same God?: Jews, Christians, and Muslims in Dialogue
Often the differences between the three Abrahamic religions -- Judaism, Christianity, and Islam -- seem more obvious than their commonalities, leading to the question "Do we worship the same God?" Can the answer be "yes" without denying our differences? This volume brings Jewish, Christian, and Muslim philosophers and theologians together to answer this question, offering rare insight into how representatives of each religion view the other monotheistic faiths. Each of their contributions uniquely approaches the primary question from a philosophical perspective that is informed by the practice of worship and prayer. Concepts covered include "sameness" and "oneness," the nature of God, epistemology, and the Trinity. Do We Worship the Same God? models serious-minded, honest, and respectful interreligious dialogue and gives us new ways to address an ongoing question.
Eerdmans, 2012, pap, 166 pp, € 19.50, 9780802866899
winkelwagen
Volf, Miroslav , G. bin Muhammad, & M. Yarrington (eds)
A Common Word: Muslims and Christians on Loving God and Neighbor
Eerdmans, 2010, pap, 242 pp, € 12.50, 9780802863805
winkelwagen
   
Werbick, J. M. S. Kalisch, K. von Stosch
Verwundete Gewissheit. Strategien zum Umgang mit Verunsicherung in Islam und Christentum
Schoningh, 2010, geb, 200 pp, € 26.90, 9783506769671
winkelwagen
Wessels, Anton
The Torah, the Gospel, and the Qur'an. Three Books, Two Cities, One Tale
Discussing the Bible and the Qur'an in one breath will surprise some Jews, Christians, and Muslims. But Anton Wessels argues that all three traditions must read the Scriptures together and not against each other. As his book title suggests, the three books, in the end, are actually one tale.

Wessels accepts Muhammad as a prophet and takes the Qur'an seriously as Holy Scripture along with the Old and New Testaments - without giving up his own Christian convictions. Respectfully reading the Torah, the Gospel, and the Qur'an together, he argues, is of crucial importance: our world often sees these religious books as the cause of conflicts rather than the solution to them.

Eerdmans, 2013, pap, 312 pp, € 29.95, 9780802869081
winkelwagen
Wessels, Anton
Thora, Evangelie en Koran. Drie boeken, twee steden, een verhaal
Als de Koran verboden zou moeten worden waarom dan ook de Bijbel niet? Deze 'heilige' boeken, de Tenach of het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Koran, worden immers vaak gebruikt om geweld te verdedigen, kruistochten of heilige oorlogen te legitimeren? Christenen hebben het eerste deel van de Bijbel wel als oud in de zin van verouderd gezien of zelfs antisemitisch uitgelegd en joden en christenen zien de Koran soms als plagiaat, zoals er moslims zijn die de Bijbel als vervalst en achterhaald beschouwen en in ieder geval als defi nitief vervangen door de Koran.

Volgens Anton Wessels is nu het moment gekomen om een andere leeswijzer te kiezen. Mozes was immers geen 'jood , Jezus geen 'christen' en Mohammed geen 'moslim'. Deze drie vallen niet samen met wat respectievelijk jodendom, christendom en islam ervan gebrouwen hebben. Bijbel en Koran zijn bedoeld in samenhang gelezen, verstaan en uitgelegd te worden bij voorkeur door alle drie samen: jood, christen en moslim.

Zoals Charles Dickens in zijn Een verhaal van twee steden (Parijs en Londen) inzicht wil geven in de Franse revolutie, willen de drie Boeken gelezen worden als een verhaal waarin twee steden tegenover elkaar staan: Babel de stad van het onrecht tegenover het visioen van Jeruzalem als de stad van gerechtigheid en vrede. Zo blijkt dat dit ene verhaal een relevante boodschap heeft voor jood, christen en moslim, in feite voor ieder mens.

Kok, 2010, pap, 363 pp, € 29.99, 9789043516907
winkelwagen
Wessels, Anton
't Is een vreemdeling zeker. Gastvriendschap tussen joden, christenen en moslims
In 't Is een vreemdeling zeker gaat oud-hoogleraar Godsdienstwetenschap Anton Wessels op zoek naar overeenkomsten in Jodendom, Christendom en Islam. Vaak wordt door aanhangers van de drie religies vreemd en soms zelfs vijandig naar elkaar gekeken. Maar als men elkaars taal werkelijk leert verstaan, komt er oog voor wat verbindt. Anton Wessels schreef eerder o.a. Thora, Evangelie en Koran dat vertaald werd in het Engels en het Arabisch.
Kok, 2015, pap, 288 pp, € 19.99, 9789043525930
winkelwagen
Wyschogrod, M.
Abrahams promise. Judaism and Jewish-Christian Relations
Abraham's Promise presents a selection of important writings by noted Jewish philosopher-theologian Michael Wyschogrod, who is widely admired for his singular contributions to Jewish-Christian relations. Including several pieces never published before, this reader aptly captures the broad scope of Wyschogrod's work on Judaism and the Jewish-Christian encounter, collecting seminal essays, articles, and reviews that address such topics as the God of Abraham and the God of philosophy, sin and atonement, Judaism and the land, the Six Day War, Paul on Jews and Gentiles, and the theology of Karl Barth. An introductory essay by editor R. Kendall Soulen sets Wyschogrod's career and writings in context.
Radical Traditions, SCM Press, 2006, pap, 254 pp, € 42.50, 9780334040309
winkelwagen
Zahniser, A.H.M.
The Mission and Death of Jesus in Islam and Christianity
Orbis, 2009, pap, 268 pp, € 33.90, 9781570758072
winkelwagen