B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

9.2.3 Wereldreligies Boeddhisme

   
Bailey, G. & I. Mabbett
The Sociology of Early Buddhism
Cambridge UP, 2003, geb, 284 pp, € 80.00, 9780521831161
winkelwagen
Batchelor, M.
The Spirit of the Buddha
Yale UP, 2010, pap, 179 pp, € 14.95, 9780300164077
winkelwagen
Batchelor, S.
Bekentenis van een boeddhistische atheist
Wie was Siddhattha Gotama, de latere Boeddha? In wat voor soort wereld leefde hij? Wat was kenmerkend en oorspronkelijk in zijn leer? In Bekentenis van een boeddhistisch atheist beschrijft Stephen Batchelor zijn jarenlange reis door de boeddhistische tradities, om ten slotte tot een verrassend nieuw portret van de historische Boeddha te komen. In een heldere en toegankelijke stijl doet Batchelor verslag van zijn eigen ontwikkeling van hippie tot monnik en van monnik tot leek. Tegenwoordig is hij leraar en modern vertolker van het boeddhistische gedachtegoed en reconstrueert op een ongekend fascinerende wijze het leven van de historische Boeddha, waarbij hij hem plaatst binnen de sociale en politieke context van zijn wereld en zijn tijd.
Asoka, 2011, pap, 320p, € 28.95, 9789056702670
winkelwagen
Bechert, Gombrich
The World of Buddhism. Buddhist Monks and Nuns in Societyu and Culture
tb
Thames & Hudson, 1991, pap, € 18.00, 9780500276280
winkelwagen
   
Berkwitz, S. C.
South Asian Buddhism. A Survey
Tb
Routledge, 2009, pap, 256 pp, € 24.90, 9780415452489
winkelwagen
Biddulph, D. & D. Flynn
De wijze lessen van de Boeddha. De wijsheid van de Dharma - van de Pali Canon tot de Soetras
Dit boek bevat meer dan honderd poetische teksten van de Boeddha zoals ze zijn aangetroffen in India, Sri Lanka, China, Tibet, Korea en Japan. De wijsheid ontstond eeuwen geleden aan de voet van de Himalaya, maar heeft niets aan actualiteit ingeboet.

De inleiding van dit boek is toegankelijk en geschreven door deskundige auteurs. Zij schetsen de geschiedenis en het belang van deze teksten. De Dharma, de leer van Boeddha, staat daarbij centraal. De Pali Canon en de latere Mahayana-soetra's bevatten Boeddha's preken. Daarnaast hebben de samenstellers geput uit traditionele boeddhistische vertellingen en uit het werk van grote zenmeesters. De foto's zijn zorgvuldig gekozen en vormen sterke beelden bij de tekst.

Ten Have, 2009, geb, 176 pp, € 19.90, 9789025960094
winkelwagen
Boeddha
De mooiste wijze teksten van Boeddha
Meesters/ Happinez selectie, Ten Have, 2008, geb, 144 pp, € 14.90, 9789025959197
winkelwagen
Boomen, Gerard van den
Hecht je nergens aan, leert Boeddha
Achthonderd jaar geleden schreef de Japanse boeddhistische monnik Kamo no Chomei in zijn zelfgebouwde kluizenaarshut zijn levensbericht 'Hojoki'. Het zijn persoonlijke ontboezemingen, maar ze gaan in feite over de vergankelijkheid van alles op aarde. De tekst is op bijna journalistieke wijze geschreven, maar is tegelijk zeer poetisch en wijsgerig van aard. Het kleine boekwerk behoort tot de klassieken van de Japanse literatuur.

Gerard van den Boomen (1922), die enkele Bijbelboeken omzette in de oude Japanse drieregelige versvorm haiku, deed hetzelfde met "hojoki'. Zijn bewerking kreeg als titel de booschap van Boeddha in enkele woorden, zoals de monnik die noteerde:

De kern van de leer van Boeddha is duidelijk:
hecht je nergens aan.

Dabar-Luyten, 2014, pap, 60 pp, € 9.90, 9789064161070
winkelwagen
Breet, J. de, R. Janssen (vert. inl.)
Samyutta-Nikaya. De verzameling van thematisch geordende leerredes, deel 2 - Het deel der oorzaken (Nidana-Vagga)
Klassieke tekstbibliotheek, deel 18, Asoka, 2011, geb, 384 pp, € 44.95, 9789056702304
winkelwagen
   
Cantwell, C.
Buddhism. The Basics
Routledge, 2009, pap, 196 pp, € 16.95, 9780415408806
winkelwagen
   
Carter, J.
Heart of Buddha, Heart of China. The Life of Tanxu, a Twentieth Century Monk
T.B.
Oxford UP, 2011, pap, 240 pp, € 26.50, 9780195398854
winkelwagen
Ceming, K.
Wees niet bezorgd. Een boeddhistische lezing van de Bergrede
Averbode / Meinema, 2010, pap, 131 pp, € 16.50, 9789021142722
winkelwagen
Collins, Steven
Nirvana : Concept, Imagery, Narrative
Cambridge UP, 2010, pap, 197pp, € 31.95, 9780521708340
winkelwagen
   
Conze, E.
Buddhism: A Short History
Oneworld, 2008, pap, 141 pp, € 16.50, 9781851685684
winkelwagen
Dalai Lama
Vrij van religie, een pleidooi voor ethisch bewustzijn en handelen in het dagelijkse leven
Hoe kunnen wij betere, menselijkere mensen worden? Z.H. de Dalai Lama houdt een openhartig pleidooi voor de kracht van goedheid. Iedereen die vervulling, welzijn en geluk wil bereiken, dient fundamentele menselijke waarden als compassie, vergeving, geduld en tolerantie te cultiveren.

Van oudsher richten mensen zich tot een religie om hun menselijke waarden te ontwikkelen. De Dalai Lama begrijpt dat dit tegenwoordig voor velen niet meer opgaat. Hij wil niet alleen tegenstellingen tussen gelovigen en ongelovigen overbruggen, maar ook die tussen aanhangers van religies onderling. Volgens hem is het belangrijk dat we een seculiere ethiek ontwikkelen, die gebaseerd is op wetenschappelijke grondslag in plaats van religieuze overtuiging. Het gaat hem om de universele educatie van hart en geest.

Het tweede deel van het boek gaat over de praktische training van de geest waarmee we onze innerlijke waarden kunnen ontwikkelen. Het is op iedereen, waar ook ter wereld, van toepassing en direct gericht op het omzetten van destructieve emoties in menselijke waarden.

'Om een harmonieuze en vreedzame wereld te bouwen, hebben we meer nodig dan alleen tolerantie en begrip tussen de verschillende religies.'

Asoka, 2013/2014, pap, 186 pp, € 12.50, 9789056703196
winkelwagen
   
Dalton, J. P.
The Taming of the Demons. Violence and Liberation in Tibetan Buddhism
by order
Yale UP, 2011, geb, 336 pp, € 38.95, 9780300153927
winkelwagen
   
Dimitrov, D. (ed.)
The Bhaiksuki Manuscript of the Candralamkara. Study, Facsimile Edition, and the Tables of the Bhaiksuki Script
Te Bestellen
Harvard Oriental Series 72, Harvard UP, 2010, 139 pp, € 25.90, 9780674051386
winkelwagen
   
Heine, S. & C.S. Prebish (eds)
Buddhism in the Modern World. Adaptations of an Ancient Tradition
Oxford, 2003, pap, 287 pp, € 26.50, 9780195146980
winkelwagen
   
Keown,D., C.S. Prebish (eds.)
Encyclopedia of Buddhism
Routledge, 2009, pap, 923 pp, € 39.50, 9780415556248
winkelwagen
Lathouwers, Ton
Meer dan een mens kan doen. Zentoespraken
De zentoespraken (teisho's) van de Nederlandse zenleraar Ton Lathouwers staan als een monument in de herinnering van ieder die ze bijgewoond heeft. Wie Ton Lathouwers hoort spreken, is meteen thuis. Hij biedt aanknopingspunten met inzichten die vaak al in ons rondwoelen, die we aanvoelen en bevroeden, maar die we nog nooit zelf hebben horen zeggen. Als geen ander weet Ton Lathouwers dat elk spreken echter hooguit een vinger kan zijn die wijst naar de maan. Toch schept hij met zijn zentoespraken voor velen een zeldzame, niet eerder ervaren duidelijkheid, die hij van hart tot hart aanreikt.

De hier voor het eerst gepubliceerde zentoespraken zijn in staat ons echt vertrouwd te maken met begrippen als 'het oorspronkelijk gelaat', 'hartsvertrouwen' en 'wijsheid-voorbij-alle-wijsheid'. Ze vertellen hoe het mysterie van het leven elk mens uitdaagt tot een volstrekt persoonlijk antwoord en dat ieder mens, zonder uitzondering, daartoe ook werkelijk alle ruimte heeft. Want iedereen is aanvaard zoals hij of zij is.

Het gaat om het diepe verlangen en de gelijktijdige zekerheid dat niets en niemand uit de boot valt. Dat alles gered wordt, gered is, tot en met de laatste kiezelsteen. Die redding komt niet zomaar uit de lucht vallen. Zij heeft op niet-causale wijze ook alles te maken met onze inzet daarvoor. Dat wordt prachtig uitgedrukt in het eerste vers van de bodhisattvagelofte: 'Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te redden.' Zo zit het met ons, ten diepste zijn wij die gelofte.
Asoka, 2000, geb, 223 pp, € 17.95, 9789056700232
winkelwagen
Lathouwers, Ton
Zij is altijd soms, vrouwelijke gestalten van compassie
In Zij is altijd soms doet Ton Lathouwers verslag van zijn levenslange fascinatie voor wat hijzelf 'vrouwelijke gestalten van compassie' noemt. Hij benadert dit universele thema vanuit verschillende religieuze tradities en volksdevotie, en gaat ook op zoek naar symbolische uitingen van vrouwelijk mededogen in de wereldliteratuur. Van Kuan Yin over de Sophia en de Moeder Gods tot de Sjechina uit de joodse mystiek, overal volgt hij haar spoor. Tegelijk vindt hij uitdrukkingsvormen van deze heilbrengende, feminiene kracht in de literatuur.

Wereldwijd kom je 'haar' tegen, van Oost tot West. Zij daalt af tot in de diepste krochten van de hel om daar iedereen, zonder uitzondering, te redden. We volgen haar tot in de vernietigingskampen, waar zelfs 'geen plek is om te staan' en God afwezig lijkt. Toch is de boodschap van dit essay hoopvol. Ton Lathouwers wil recht doen aan de betekenis van het vrouwelijke. Juist op dit punt hebben niet alleen de religieuze symboliek, maar vooral ook de officiele structuren en instellingen binnen de joods-christelijke traditie en het boeddhisme een achterstand in te halen.

Ton Lathouwers (1932) is een van de meest liberale zenleraren in het Nederlandse taalgebied. Kort na zijn benoeming tot hoogleraar slavistiek aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1968, begaf hij zich op het boeddhistische pad. Hij reisde onder andere naar Japan, Myanmar, Thailand, Maleisie en Indonesie en legde zich toe op de studie van de Chinese zentraditie onder leiding van ch'an-meester Teh Cheng, van wie hij in 1987 transmissie kreeg. Van hem verschenen eerder: Meer dan een mens kan doen. Zentoespraken, Kloppen waar geen poort is. Teksten van Linji, Hisamatsu, Sjestov en Plotinus [2007] en De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en zen [2010] - zie: deze link

Asoka, 2015, pap, 224 pp, € 19.95, 9789056703486
winkelwagen
Lathouwers, Ton (ed)
Kloppen waar geen poort is, teksten van Linji, Hisamatsu, Sjestov & Plotinus
In deze bundel heeft Ton Lathouwers opmerkelijke fragmenten bijeengebracht van vier uiteenlopende klassieke auteurs. De teksten van Linji, Hisamatsu, Sjestov en Plotinus cirkelen alle rond het centrale concept van de 'onmogelijke vraag', binnen de zentraditie ook bekend als 'koan'. Koans zijn bedoeld om de vertrouwde grond onder onze voeten weg te slaan en uit te dagen tot het nemen van een bevrijdende stap. Koan-verhalen waren oorspronkelijk getuigenissen van de existentiele impasse en de daarop volgende 'bevrijding' van een enkeling. Later werden deze getuigenissen tot 'officieel document' (kung an) verklaard, waardoor ze voor iedereen toegankelijk werden.
Kloppen waar geen poort is slaagt er in de betekenis en de kracht van de onmogelijke vraag los te weken uit de culturele context waarin zij oorspronkelijk ontstond en werd geformuleerd en dicht bij de ervaringswereld van de moderne westerling te brengen. Zen (Linji, Hisamatsu) is niet de enige context waarbinnen onmogelijke vragen werden gebruikt als middel tot het nemen van een bevrijdende stap. Ook de klassieke westerse literatuur en filosofie (Sjestov, Plotinus) heeft teksten van gelijke signatuur voortgebracht.
De inleiding van Ton Lathouwers plaats het centrale thema en de betrokken auteurs in perspectief. De verschillende fragmenten worden voorafgegaan door een korte biografie van de betreffende auteur.
Asoka, 2007, pap, 119 pp, € 14.95, 9789056701666
winkelwagen
Lathouwers, Ton, Luce Ramaker, Jan Bor
De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en zen.
Kierkegaard wordt gewoonlijk als een christelijk denker gezien. Als zodanig heeft hij grote invloed uitgeoefend op het theologische denken van de afgelopen eeuw. Maar Kierkegaard heeft in zijn wijsgerige werken inzichten ontwikkeld die ook zo uit de mond van een zenmeester zouden kunnen rollen. Je kunt ze dus door een boeddhistische bril lezen. Dat is wat de auteurs van deze bundel doen. Ze laten in hun drieluik de inderdaad frappante overeenkomsten zien tussen de literatuur van het ch'an - of zenboeddhisme en Kierkegaards beschouwingen.

Ton Lathouwers - emeritus hoogleraar Russische letterkunde en geautoriseerd zenleraar - gaat daarbij uit van het werk van de Russische filosoof Sjestov, die in Kierkegaard een van zijn naaste geestverwanten zag. Hij legt Sjestovs bewogen denken naast het werk van de Japanse filosoof en zenvernieuwer Hisamatsu.

Luce Ramaker - specialist op het gebied van Kierkegaards denken - focust in het middenpaneel van het drieluik op het filosofische oeuvre van de Deen. De filosofie van Kierkegaard staat los van diens christelijke beschouwingen (de term God valt er niet eens in) en vertoont beslist verwantschap met het boeddhistisch gedachtegoed.

Jan Bor - filosoof, die vele jaren zen beoefende - wijst op de grote overeenkomsten tussen Kierkegaards gedachten over wanhoop en angst en de strekking van een paar centrale koans uit de zentraditie. In beide benaderingen gaat het om een sprong uit het denken en de taal.

De drie essays zijn geschreven vanuit de betrokkenheid die de auteurs bij deze materie voelen. Ze slaan erin een brug tussen Oost en West.
Asoka, 2010, pap, 299 pp, € 24.95, 9789056702250
winkelwagen
Laumakis, S J
An Introduction to Buddhist Philosophy
Cambridge Introductions to Philosophy Series, Cambridge UP, 2008, pap, 283 pp, € 29.90, 9780521670081
winkelwagen
Longchenpa
Het juwelenschip, een gids tot het besef van pure en totale aanwezigheid, het universeel scheppend principe
Longchenpa (1308 - 1363) is een van de belangrijkste Tibetaanse leraren binnen de boeddhistische Nyingma traditie. Maar ook daarbuiten, zowel in boeddhistische als in niet-boeddhistische kringen, werd en wordt hij geroemd om zijn diepe inzichten. In Het Juwelenschip geeft Longchenpa zijn commentaar op een vroegere Tibetaanse tekst. Zowel de oorspronkelijke tekst als het commentaar zijn zo eenvoudig en helder dat zij direct toegang geven tot de stralende eenheid van alles wat is. Daarbij is het ook, juist door de eenvoud, een confronterende tekst, die de eventuele ingewikkeldheden van de lezer zichtbaar maakt. Het is een meditatietekst die de werkelijkheid doet herkennen en tegelijkertijd het doodstaren op het oneigenlijke aan het licht brengt.

Longchenpa toont de lezer in Het Juwelenschip de essentie van zijn leer, die duidelijk wortelt in het boeddhisme van zijn tijd, maar tegelijkertijd elke religie en ieder tijdvak overstijgt. Het Juwelenschip is een tijdloos boek en kan daarom zeker ook in deze tijd dienen als een heldere en fijnzinnige gids voor de spirituele zoeker.

Dit boek is vertaald door een groep van negen mensen onder leiding van Hans Korteweg. Vijf jaar lang werkten zij met grote zorgvuldigheid aan deze vertaling. Hans Korteweg schreef de inleiding.

Kosmos, 2005, pap, 90 pp, € 19.95, 9789076681184
winkelwagen
   
Lopez, D.S. (ed.)
Buddhism in Practice
Princeton Readings in Religions, Princeton UP, 2007, pap, 463 pp, € 36.00, 9780691129686
winkelwagen
Lopez, D.S. Jr.
The Tibetan Book of Death. A Biography
Lives of Great Religious Books, Princeton UP, 2011, geb, 192 pp, € 19.90, 9780691134352
winkelwagen
Luiken, Mientje
Helende stilte, religieuze diepte in zenmeditatie
Vele cursussen en trainingen maken zenmeditatie voor een breed publiek toegankelijk. Het is erg populair vanwege de doorwerking op de psyche. Zenmeditatie geeft daarnaast religieuze diepte aan wie doorzet en geduld heeft.

Wie tijdens het 'zitten in meditatie' op het ritme van adem en gedachten, emoties en lichamelijke verkrampingen leert loslaten, kan wezenlijke Stilte gaan ervaren. Het is die Stilte - die boeddhisten de 'leegte van het Niets' noemen - die ruimte blijkt te kunnen geven aan religieuze ervaring. Ruimte voor het ons overstijgende en ruimte voor diepe innerlijke omvorming en groei in intuitieve wijsheid.

Mientje Luiken wil dit proces begeleiden met woorden, beelden en inzichten uit de boeddhistische, maar ook uit de christelijke traditie. Zo wordt za-zen een hernieuwde en verdiepende kennismaking met de bijna vergeten rijkdom van ons eigen religieus erfgoed.

Meinema, 2013, pap, 152 pp, € 17.90, 9789021143361
winkelwagen
   
Mathers, D., M. E. Miller & O. Ando
Self and No-Self. Continuing the Dialogue Between Buddhism and Psychotherapy
Routledge, 2009, pap, 272 pp, € 31.50, 9780415436069
winkelwagen
   
Mette, A.
Die Erlosunglehre der Jaina, Legenden, Parabeln, Erzahlungen
Verlag der Weltreligionen, 2010, geb, 400 pp, € 34.00, 9783458700234
winkelwagen
   
Meyer, J. de ( vert. en toelichting)
De geschriften van Liezi. De taoistische kunst van het relativeren
Augustus, 2008, geb, 224 pp, € 27.50, 9789045701684
winkelwagen
   
Nishitani, K.
On Buddhism
BY ORDER
State University of New York Press, 2006, pap, 175 pp, € 19.90, 9780791467862
winkelwagen
   
Olson, C.
The A to Z of Buddhism
B2087
A to Z Guide, Scarecrow Press, 2009, pap, 327 pp, € 32.50, 9780810871618
winkelwagen
Olthof, M.
Lopen in het voetspoor van Boeddha. Een oosterse Santiago de Compestela herleeft
De belangrijkste pelgrimsroute in Azie, het pad dat de Boeddha zelf wees, is tussen 400 en 700 na Chr. op schrift gesteld door Faxian en Xuanzang, twee Chinese monniken. Na vele eeuwen vergetelheid heeft Maarten Olthof hun verslagen opgediept, de route gereconstrueerd en zelf gelopen.

De Boeddha gaf op zijn sterfbed zijn volgelingen de raad een bezoek te brengen aan vier plaatsen: Lumbini, Bodhgaya, Sarnath en Kushinagar. Tallozen hebben deze pelgrimsroute afgelegd totdat omstreeks 1200 na Chr. het boeddhisme goeddeels uit India verdween en het pad in vergetelheid raakte. Maarten Olthof reconstrueerde de route met de oude reisverslagen en volgde te voet het duizend kilometer lange traject door India en Nepal. Onderweg kwam hij voor beslissende keuzes in zijn leven te staan. Olthof neemt de lezer in woord en beeld mee op zijn spirituele voettocht. De stemmen van reizigers in het oude India klinken in zijn verhaal door. Door ook stil te staan bij de parallellen tussen toen en nu, geeft hij het boek een diepere laag en brengt hij de boodschap van de Boeddha dichtbij.

Ten Have, 2010, pap, 480 pp, € 34.90, 9789025959272
winkelwagen
Park, J.
How Buddhism Acquired a Soul on the Way to China
Why did some Buddhist translators in China interpolate terms designating an agent which did not appear in the original texts?

The Chinese made use of raw material imported from India; however, they added some seasonings peculiar to China and developed their own recipes about how to construct the ideas of Buddhism. While Indian Buddhists constructed their ideas of self by means of empiricism, anti-Brahmanism and analytic reasoning, the Chinese Buddhists constructed their ideas of self by means of non-analytic insights, utilising pre-established epistemology and cosmogony. Furthermore, many of the basic renderings had specific implications that were peculiar to China.

For example, while shen in philosophical Daoism originally signified an agent of thought, which disintegrates after bodily death, Buddhists added to it the property of permanent existence. Since many Buddhists in China read the reinterpreted term shen with the implications of the established epistemology and cosmogony, they came to develop their own ideas of self. After the late 6C, highly educated Buddhist theorists came to avoid including the idea of an imperishable soul in their doctrinal system. However, the idea of a permanent agent of perception remained vividly alive even during the development of Chinese Buddhism after the 7C.

Equinox, 2012, pap, 246 pp, € 28.50, 9781845539979
winkelwagen
Poorthuis, M. en Salemink, T.
Lotus in de Lage landen, de geschiedenis van het Boeddhisme in Nederland van 1840 tot heden
Boeddha is een bekende persoonlijkheid in Nederland. Zijn beeld is te koop in tuincentra en warenhuizen. Voor veel mensen staat Boeddha op een lijn met Mozes, Jezus en Mohammed. Maar hoe kwam Boeddha hier terecht en welke invloed heeft het Boeddhisme door de tijd heen in Nederland gehad?

Achtereenvolgens behandelt het boek: - Boeddha als mysterieuze oosterse gestalte (19de eeuw).
- Boeddhisme als modeverschijnsel in het begin van de 20ste eeuw: Boeddha wordt voor kunstenaars en schrijvers een inspiratiebron (Toorop, Mondriaan, Van Eeden), voor theosofen en antroposofen een bron van religieuze wijsheid. Krishnamurti is razend populair houdt grote meetings in Nederland, waarbij vooral de rijke upper class in de lotushouding zit. Anarchisten en religieus-socialisten zien in Boeddha een oosterse Jezus. Protestantse kerken raken in paniek: uit protest tegen de invloed van het Boeddhisme wordt de Gereformeerde Bond opgericht!
- 'Oosterse renaissance' in de jaren 60: invloed van popmuziek op jongeren. The Beatles in India bij Maharishi Yogi, Ravi Shankar.
- Jaren 70 en 80: Boeddhisme als psychologie, lifestyle en bron van zelfontplooiing.
- Boeddhisme als leidraad voor succesvol ondernemen in de jaren 90. Boeddhisme wordt business...

Parthenon, 2009, pap, 384 pp, € 29.90, 9789079578054
winkelwagen
   
Powers, J.
The Concise Encyclopedia of Buddhism
Oneworld, 2000, pap, 277 pp, € 19.50, 1851682333
winkelwagen
Prebish, C. S. & D. Keown
Introducing Buddhism. Second edition
World Religions Series, Routledge, 2009, pap, 322 pp, € 38.95, 9780415550017
winkelwagen
Pye, Michael
Listening to Shin Buddhism: Starting Points of Modern Dialogue
In the early twentieth century The Eastern Buddhist not only shared in pioneering presentations of Buddhism to the west but invited interaction with non-Japanese authors. This interactive process increased dramatically in the post-war period, when dialogue between Buddhist and Christian thought began to take off in earnest. Significant here was the philosophical Buddhism of the frequently cited Kyoto School, a tradition of thought and teaching named after Kyoto University where it was largely based. At the same time these debates and dialogues brought in not only Zen voices but also thinkers from the Shin Buddhist tradition. Both of these orientations are reflected here.

While the contributions stem mainly from the fifties, sixties and seventies, they have significantly influenced subsequent Buddhist-Christian dialogue. It was still a time of exciting mutual discovery. Anybody wishing to enter into this process of dialogue and exchange will therefore find it of great interest and value to approach it by considering the ideas and insights presented here.
Eastern Buddhist Voices 2, Equinox, 2012, pap, 306 pp, € 36.00, 9781908049179
winkelwagen
   
Ransdorp, R.
Zwervend met Zhuang Zi. Wegwijs in de taoistische filosofie
Damon, 2007, geb, 224 pp, € 24.95, 9789055738250
winkelwagen
   
Roloff, C., W. Weisse, M. Zimmermann (Hrsg.)
Buddhismus im Westen
by order
Religionen im Dialog, Band 6, Waxmann Verlag, 2011, pap, 196 pp, € 29.95, 9783830925552
winkelwagen
   
Shaughnessy, E.L.
Wijsheid van Confucius, Lao Zi, Zhuang Zi en andere meesters
A2440
Ten Have, 2010, geb, 176 pp, € 19.90, 9789025960780
winkelwagen
   
Shaw, S.
Buddhist Meditation. An Anthology of Texts from the Pali Canon
by order
Routledge critical studies in Buddhism, Routledge, 2006, geb, 238 pp, € 104.00, 9780415359184
winkelwagen
   
Shaw, S.
Introduction to Buddhist Meditation
Routledge, 2008, pap, 296 pp, € 22.95, 9780415409001
winkelwagen
   
Skilton, A.
A Concise History of Buddhism
van 19,- voor 9,90
Windhorse Publications, 1997, pap, 263 pp, € 9.90, 9780904766929
winkelwagen
   
Sumegi, A.
Dreamworlds of Shamanism and Tibetan Buddhism: The Third Place
SUNY, 2008, geb, 166 pp, € 47.50, 9780791474631
winkelwagen
   
Sura, Arya
Once the Buddha Was a Monkey, Arya Suras Jatakamala
Chicago UP, 2006, pap, 273 pp, € 27.90, 9780226782157
winkelwagen
Thich Nhat Hanh
Adem in, adem uit, meditaties voor een druk bestaan
Na de maand van de spiritualiteit euro 14.95 Of je nu opstaat, tandenpoetst, koffie haalt op je werk, boodschappen doet of autorijdt: elk moment is een goed moment voor een meditatie. Je hoeft je leven niet stil te zetten of uren te gaan zitten om te mediteren. Je kunt meditaties inpassen in je drukke bestaan wanneer maar je wilt. Je hebt telkens slechts een paar minuten of minder nodig.
Ten Have, 2011, geb, 80 pp, € 14.95, 9789025961572
winkelwagen
Thich Nhat Hanh
De kracht van bidden
Ten Have, 2007, pap, 130 pp, € 12.95, 9789025957636
winkelwagen
Thich Nhat Hanh
Het wonder van mindfulness. Een inleiding in de beoefening van meditatie
Zenmeester Thich Nhat Hanh geeft praktische aanwijzingen om dagelijks mindfulness te beoefenen. Zijn belangrijkste uitgangspunt is helder: wees aanwezig in het hier en nu, ieder moment van de dag. Van het eten van een mandarijn tot het poetsen van je tanden alles wat een mens doet, biedt gelegenheid om te werken aan meer zelfinzicht en geluk. Een eenvoudige en toegankelijke gids.
Ten Have, 2013, geb, 136 pp, € 14.95, 9789025903190
winkelwagen
Thich Nhat Hanh
Jezus en Boeddha als broeders
Asoka, 2006, pap, 156 pp, € 16.95, 9789056700515
winkelwagen
Thich Nhat Hanh
Spreken met liefde, luisteren met compassie
In Spreken met liefde, luisteren met compassie laat Thich Nhat Hanh zien dat mindful communiceren bijdraagt aan een betere wereld. Aandachtig communiceren houdt in dat je vol begrip naar jezelf en anderen luistert, en met inzicht spreekt. Daarvoor is het nodig dat je opmerkzaam bent en bewust ademt. Mindful communiceren verzacht pijn en lijden; liefde en compassie nemen toe. Dat levert momenten van vreugde en geluk op. Aandachtige communicatie werkt helend in relaties, op de werkvloer en in de samenleving. Kortom: zo communiceren draagt bij aan een betere wereld.
Ten Have, 2014, pap, 160 pp, € 12.99, 9789025903701
winkelwagen
Thich Nhat Hanh
Ware Liefde. Een oefening voor het hart
Kok ten Have, 2010, geb, 71 pp, € 13.95, 9789025960308
winkelwagen
Thich Nhat Hanh
Wat de wereld nodig heeft: een boedhistische visie
Ten Have, 2009, pap, 144 pp, € 14.50, 9789025960018
winkelwagen
   
Towler, S.
De weg van het water. De klassieke teksten uit de Tao
Ten Have, 2011, pap, 176 pp, € 19.90, 9789025961251
winkelwagen
Velde, Paul van der
De Boeddha in het tuincentrum, en andere populaire beelden van het boeddhisme
Het boeddhisme is populair en wordt met allerlei aspecten van maatschappelijk of geestelijk leven in verband gebracht. Maar in hoeverre klopt het bestaande beeld met de werkelijke inhoud van de boeddhistische teksten?

Er zijn inmiddels beslist meer Boeddhabeelden in Nederland dan er boeddhisten rondlopen. De afbeelding van de Boeddha wordt geassocieerd met spiritualiteit, meditatie, diepzinnig leven. Maar klopt dit beeld eigenlijk wel met wat er zich in de geschiedenis van Azie heeft ontwikkeld? Hebben de Boeddha's in de tuincentra en bij de meubelboulevards nog wel iets van doen met wat er zich zo'n vijfentwintighonderd jaar geleden in India en Nepal voltrok? Is het boeddhisme in Nederland een serieuze spirituele ontwikkeling of is het alweer een variatie op 'new age'? En wat voor eigen ontwikkelingen maakt het boeddhisme in het Westen door?

Meinema, 2013, pap, 270 pp, € 23.95, 9789021143330
winkelwagen
Velde, Paul van der
De oude Boeddha in een nieuwe wereld, verkenningen in de westerse dharma
Het boeddhisme is niet meer weg te denken uit onze westerse wereld. Er worden overal meditatiecursussen gegeven en mindfulness en zentherapieen lijken alle andere psychotherapieen te overvleugelen. Het woord 'boeddhisme' suggereert echter een eenheid die er niet is, niet in het Westen maar ook niet in Azie. Het boeddhisme heeft in het Westen een geheel eigen geschiedenis doorgemaakt, waarin welwillend orientalisme en lang gekoesterde beelden van Azie doorklinken. Het is merkwaardig: boeddhistisch Azie dat in de koloniale periode nog als zwak, ijdel en decadent werd beschouwd, geldt tegenwoordig als een schatkamer aan oude wijsheid, een wijsheid die in het Westen verloren zou zijn gegaan door overrationalisering.

In De oude Boeddha in een nieuwe wereld ontrafelt Paul van der Velde hoe we in het Westen aan onze ideeen over het boeddhisme komen. Hij gaat in op de grote verschillen tussen het boeddhisme in Azie en in het Westen, maar heeft ook aandacht voor waar de twee elkaar tegenkomen en inspireren, en hoe de oude leringen van de Boeddha worden getransformeerd tot zaken waar de moderne westerse mens in dit tijdsgewricht behoefte aan blijkt te hebben.

Vantilt, 2016, pap, 320 pp, € 22.50, 9789460042461
winkelwagen
Velde, P. van der
Boeddhistisch India
Reisgids voor de bewuste bezoeker, Meinema / Averbode, 2009, pap, € 15.00, 9789021142265
winkelwagen
Warner, Brad
Een godloze kijk op God, een zenboeddhist over God
Verschijnt eind oktober 2014

Na een seculiere opvoeding ging Brad Warner op zoek naar een hogere macht en kwam uit bij het boeddhisme, ondanks dat het boeddhisme geen god aanbidt. Nu is hij best-selling auteur en geeft hij als zenboeddhist een unieke kijk op de vraag of God bestaat. Na zijn wereldreizen en inwijding als monnik, mengt Brad Warner zich op een originele manier in het debat over het bestaan en de aard van God.

Kan zen helpen een verklaring te geven? Kan een atheist in God geloven? Mag iemand die in God gelooft nog twijfelen? Waarom praten wij over God? Is dit een ouderwets begrip? Brad Warner zag uiteenlopende ideeen over God die geen enkele verbinding met elkaar hebben. In Een godloze kijk op God komt hij met zijn antwoorden en neemt hij ons mee op zijn voortdurende zoektocht naar God en beschrijft hij zijn geloof in God

Asoka, 2014, pap, 189 pp, € 19.90, 9789056703295
winkelwagen
   
Watson, B.
The Essential Lotus. Selections from the Lotus Sutra
Columbia Asian Studies Series, Columbia UP, 2002, pap, 153 pp, € 24.00, 9780231125079
winkelwagen
   
Westerhoff, J.
Nagarjuna`s Madhyamaka. A Philosohical Introduction
Oxford UP, 2009, pap, 242 pp, € 22.00, 9780195384963
winkelwagen
   
Williams, P.
Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations
Routledge, 2008, pap, 440 pp, € 29.50, 9780415356534
winkelwagen
Wit, Han de
Wijsheid in emotie, over de mandala van de vijf boeddha's
Veel emoties geven onze geest positieve energie: vreugde, compassie, vriendelijkheid. Maar we lijden onder negatieve emoties als afgunst, hebzucht, agressie en haat. Deze bestrijden of ontkennen is olie op het vuur. Wat dan? Het boeddhisme antwoordt: hoe destructief en pijnlijk emoties ook zijn - toch ligt er wijsheid in verborgen. Wanneer we contact maken met deze wijsheid, bevrijden we de energie van emoties uit haar egocentrische vervorming.
Ten Have, 2013, pap, 154 pp, € 19.95, 9789025902773
winkelwagen
   
Yashobodhi
Boedha in de polder
Ten Have, 2006, pap, 139 pp, € 18.50, 9789025956585
winkelwagen
Young, S.
Courtesans and Tantric Consorts. Sexualities in Buddhist Narrative, Iconography, and Ritual
The wisest teachings of Buddhism say that, like all oppositions, one must move beyond gender. But as Serinity Young shows in this enlightening work, the rhetoric of Buddhist texts, the symbolism of its iconography, and the performative import of its rituals, tell different, and often contradictory, stories. In Courtesans and Tantric Consorts, Serinity Young takes the reader on a journey through more than 2000 years of biographical writings, iconographic depictions, and ritual practices revealing Buddhism's deep struggles with gender. Juxtaposing empowering images of women with their textual repudiation, beginning with the Buddha himself who abandoned his wife; tantric courtesans who are considered necessary to male enlightenment with fertility rituals designed to ensure male offspring; tales of gender-bending gods and goddesses with all male heavens; Serinity Young draws on a vast range of sources to reveal the colourful, and often troubling, mosaic of beliefs that inform Buddhist views about gender and sexuality.
Routledge, 2004, geb, 256 pp, € 101.50, 9780415914826
winkelwagen