B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

9.2.1 Wereldreligies Oosters algemeen

   
Adler, J.A.
Chinese Religions.
by order/ te bestellen
Religions of the World, Routledge, 2002, pap, 144 pp, € 21.50, 0415262836 / 9780415262835
winkelwagen
Angle, S.C.
Sagehood. The Contemporary Significance of Neo-Confucian Philosophy
Neo-Confucianism is the sophisticated revival of Confucian theorizing, responding to challenges from Buddhism and Daoism, which began around 1000 C.E. and came to dominate the Chinese intellectual scene for centuries thereafter. What would happen if we took Neo-Confucianism and its central ideal of sagehood seriously as contemporary philosophy? Sagehood represents supreme human virtue: a flawless, empathetic responsiveness to every situation in which one finds oneself. How could this be possible? How might one work toward such a state? According to Neo-Confucians, we should all strive to become sages, whether or not we ultimately achieve it. Taking neo-Confucianism seriously means to explore the ways that its theories of psychology, ethics, education, and politics engage with the views of contemporary philosophers. Angle's book is therefore both an exposition of Neo-Confucian philosophy and a sustained dialogue with many leading Western thinkers--and especially with those philosophers leading the current renewal of interest in virtue ethics. The book's significance is two-fold: it argues for a new stage in the development of contemporary Confucian philosophy, and it demonstrates the value to Western philosophers of engaging with the Neo-Confucian tradition.
Oxford UP, 2012, pap, 312 pp, € 28.75, 9780199922239
winkelwagen
   
Bell, D.A. & H.Chaibong (eds)
Confucianism for the Modern World
BY ORDER
Cambridge UP, 2004, pap, 384 pp, € 38.95, 0521527880 / 9780521527880
winkelwagen
   
Breen, J. and M. Teeuwen
A New History of Shinto
This accessible guide to the development of Japan's indigenous religion from ancient times to the present day offers an illuminating introduction to the myths, sites and rituals of kami worship, and their role in Shinto's enduring religious identity.
Blackwell Brief Histories of Religion Series, Wiley-Blackwell, 2010, pap, 264 pp, € 28.50, 9781405155168
winkelwagen
   
Bryant, E.F.
Krishna. A Sourcebook
BY ORDER, POD, This volume brings together new translations of representative samples of Krishna religious literature from a variety of genres -- classical, popular, regional, sectarian, poetic, literary, and philosophical
Oxford UP, 2007, pap, 640 pp, € 39.95, 9780195148923
winkelwagen
   
Carr, B. & I. Mahalingam (eds)
Companion Encyclopedia of Asian Philosophy
Routledge, 2003, pap, 1136 pg, € 54.90, 9780415308923
winkelwagen
   
Chin, A.
Confucius. A Life of Thought and Politics
Yale UP, 2008, geb, 268 pp, € 29.50, 9780300136494
winkelwagen
   
Chin, A.
Confucius. A Life of Thought and Politics
Yale UP, 2008, pap, 268 pp, € 13.95, 9780300151183
winkelwagen
Chong, Woei-Lien
Filosofie met de vlinderslag: de daoistische levenskunst van Zhuangzi
verschijnt 31-3-2016

'Zhuangzi' (vierde-derde eeuw v. Chr.) is de tweede grondtekst van het daoisme, na de 'Daodejing' van Laozi. Het werk is geliefd om zijn humoristische dialogen en diepzinnige parabels, en dient al eeuwen als onuitputtelijke inspiratiebron voor een ieder die zoekt naar spontaniteit, creativiteit en innerlijke bevrijding van maatschappelijke dwang en ideologische dogma's. Hoewel 'Zhuangzi' in het Nederlandstalige gebied steeds bekender wordt, is er nog niet veel aandacht besteed aan zijn spirituele oefenweg. Daarin speelt de deconstructie van de taal een belangrijke rol, naast een vorm van meditatie die gericht is op het deconditioneren en verruimen van het alledaagse bewustzijn. Door deze praktische aspecten helder voor het voetlicht te brengen, in de filosofische context van 'Daodejing' en 'Zhuangzi', laat dit boek zien dat Zhuangzi's daoistische oefenweg ook in de moderne tijd nog steeds een grote inspiratiebron kan zijn voor het dagelijks leven.

Damon, 2016, geb, 272 pp, € 29.90, 9789460362262
winkelwagen
Confucius, Kristofer Schipper (vert.)
Confucius. De gesprekken, gevolgd door Het leven van Confucius door Sima Qian (ca 145-86 v. Chr)
Confucius (551-479 v.Chr.) is naast Lao Zi (604-507 v.Chr.?) de beroemdste filosoof van China. Hij is de grondlegger van de humanistische levensbeschouwing die dit land door de eeuwen heen heeft gekenmerkt. De gesprekken (Lunyu) zijn niet alleen de fundamentele, maar ook de meest toegankelijke bron van zijn denken.

Confucianisme en taoisme zijn tegengesteld maar vullen elkaar ook aan. In de geschriften van Lao Zi en Zhuang Zi is er een voortdurende dialoog gaande met Confucius en zijn school. Beide denkrichtingen zijn bepalend voor de Chinese cultuur in het algemeen.

Daarbij komt dat het confucianisme opnieuw zeer actueel is geworden. Gedurende de grote omwentelingen van de twintigste eeuw is weliswaar herhaaldelijk getracht aan deze levensbeschouwing een einde te maken en haar zelfs uit te roeien, maar dat bleek onmogelijk te zijn. Zij is veel te diep in de Chinese beschaving geworteld om zomaar te worden tenietgedaan. Sinds een aantal jaren wordt Confucius en zijn school overal weer in ere hersteld en heroveren zij geleidelijk aan de belangrijke positie van weleer. Voor wie de huidige ontwikkelingen in China wil begrijpen, is vertrouwdheid met deze grote culturele traditie een vereiste.

Vandaar de noodzaak om nu De gesprekken van Confucius toegankelijk te maken. Kristofer Schipper geeft hier de eerste volledige, rechtstreeks uit het klassiek Chinees gemaakte, Nederlandse vertaling van dit werk en voorziet het van een op de oude exegetische literatuur berustende toelichting. Een vertaling van de nauw met De gesprekken verbonden biografie van Confucius door China's grootste historicus, Sima Qian (ca. 145-87 v.Chr.), is eveneens toegevoegd.

Atlas Contact, 2014, geb, 428 pp, € 39.99, 9789045704852
winkelwagen
   
Confucius ( Watson, B.Transl.)
The Analects of Confucius
Columbia, 2009, pap, 162pp, € 15.50, 9780231141659
winkelwagen
Ellwood, R.
Introducing Japanese Religion
World religion Series, Routledge, 2007, pap, 270 pp, € 31.50, 9780415774260
winkelwagen
   
Fenech, L.
Martyrdom in the Sikh Tradition: Playing the Game of Love
BY ORDER
Oxford UP, 2006, pap, 326 pp, € 19.90, 0195679016 / 9780195679014
winkelwagen
   
Han Feizi
Basic Writings
Columbia Asian Studies Series, Columbia UP, 2003, pap, 137 pp, € 22.50, 9780231129695
winkelwagen
   
Johnson, T.
Tragedy in Crimson. How the Dalai Lama Conquered the Globe But Lost the Battle with China
Nation Books, 2011, geb, 352 pp, € 25.00, 9781568586014
winkelwagen
   
Jones, D. & E.R. Klein (eds)
Asian Texts - Asian Contexts. Encounters with Asian Philosophies and Religions
SUNY, 2010, pap, 287 pp, € 22.95, 9781438426761
winkelwagen
   
Kirkland, R.
Taoism. The Enduring Tradition
by order
Routledge, 2004, pap, 282 pp, € 27.00, 0415263220 / 9780415263221
winkelwagen
   
Krishnamurti, J.
De enige revolutie
Synthese, 2011, pap, 232 pp, € 18.50, 9789062710836
winkelwagen
   
Krishnamurti, J.
Laat het verleden los
Synthese, 2011, pap, 152 pp, € 13.90, 9789062710843
winkelwagen
   
Kroll, P. W.
Essays in Medieval Chinese Literature and Cultural History
Tb
Variorum Collected Studies Series: CS929, Ashgate, 2009, geb, 362 pp, € 94.50, 9780754659907
winkelwagen
   
Kroll, P. W.
Studies in Medieval Taoism and the Poetry of Li Po
Tb
Variorum Collected Studies Series: CS931, Ashgate, 2009, geb, 374 pp, € 94.50, 9780754659891
winkelwagen
   
Kwong-loi Shun & D.B.Wong (eds)
Confucian Ethics. A Comparative Study of Self, Autonomy, and Community
Cambridge UP, 2004, pap, 228 pp, € 29.50, 9780521796576
winkelwagen
Lao Tzu, Henri van Praag (ed)
Tao Te Tjing
Het boek Tao Te Tjing is een van de belangrijkste geschriften van het taoisme. Centraal staan het volgen van de Tao en 'Wu wei', het niet ingrijpen, het loslaten, dat wil zeggen, je niet verzetten tegen de loop der dingen, maar daar spontaan in meegaan. De Tao Te Tjing is een wijsheidsboek, dat door zijn diepgang en oorspronkelijkheid wordt gerekend tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur. Het werk wordt toegeschreven aan Lao Tseu, een oudere tijdgenoot van Confucius.

Bewerkt en ingeleid door prof. Henri van Praag, vertaald door ir. J.A. Blok

AnkhHermes, 2013, pap, 160 pp, € 14.99, 9789020209952
winkelwagen
   
Lopez, D.S. (ed.)
Religion of Tibet in Practice
Princeton Readings in Religions, Princeton UP, 2007, pap, 417 pp, € 27.75, 9780691129723
winkelwagen
   
Lopez. D.S. (ed)
Asian Religions in Practice. An Introduction
Princton Readings in Religions, Princeton UP, 1999, pap, 175 pp, € 24.50, 9780691005133
winkelwagen
   
Lorenzen, D.N. (ed.)
Religious Movements in South Asia 600-1800
BY ORDER
Oxford In India Readings. Debates in Indian History and Society Series, Oxford UP, 2005, pap, 380 pp, € 17.90, 0195678761 / 9780195678765
winkelwagen
   
Malhotra, A. K.
An Introduction to Yoga Philosophy. An Annotated Translation of the Yoga Sutras
Tb
Ashgate World Philosophies Series, Ashgate, 2001, pap, 120 pp, € 24.90, 9780754605645
winkelwagen
Martelaere, Patricia de
Taoisme. De weg om niet te volgen
Ambo, 2006, pap, 175 pp, € 18.95, 9789026318061
winkelwagen
   
McLeod, W.H.
Sikhs & Sikhism
Oxford, 2004, pap, 890 pp, € 26.00, 0195668928 / 9780195668926
winkelwagen
   
Mencius
Mencius
tb. Translated by Irene Bloom. Edited and with an introduction by Philip J. Ivanhoe.
Columbia University Press, 2009, geb, € 30.00, 9780231122047
winkelwagen
   
Mittal, S. and G. Thursby (eds.)
Religions of South Asia: An Introduction
BY ORDER
Routledge, 2006, pap, 308 pp, € 34.95, 0415223911 / 9780415223911
winkelwagen
Momen, Moojan
Baha'u'llah. A Short Biography
Worldwide in its membership and increasingly being recognized as the youngest of the world religions, the Baha'i Faith is enjoying rapid expansion. In this captivating book, Moojan Momen gives a brief survey of the life, the works, and the teachings of Baha'u'llah, its founder. Covering the resistance he encountered - including successive forced exiles and vitriolic opposition - this is a carefully constructed account of the eventful life of this influential nineteenth-century religious figure. Comprehensive and yet concise, this is a perfect book for anyone interested in knowing more about the Baha'i Faith and its founder.
Oneworld, 2007, pap, 238 pp, € 18.00, 9781851684694
winkelwagen
Momen, Moojan
The Bahai Faith
The youngest of the world religions and the second most widespread after Christianity, the Baha'i Faith is well known for its belief in the oneness of all religions. In this clear, readable, and informative guide, Momen provides a vibrant introduction to all aspects of this fast-expanding faith, which now has over 5.5 million adherents.
Beginners Guides Series, Oneworld, 2008, pap, 186 pp, € 17.25, 9781851685639
winkelwagen
   
Nisargadatta Maharaj, S.
Ik Ben / Zijn
Altamira-Becht, 2004, geb, 900 pp, € 49.90, 9789069636412
winkelwagen
   
Poceski, M.
Introducing Chinese Religions
Tb
World Religions Series, Routledge, 2009, pap, 288 pp, € 24.90, 9780415434065
winkelwagen
   
Rainey, L.D.
Confucius & Confucianism : The Essentials
B2093
Wiley Blackwell, 2010, pap, 262pp, € 27.80, 9781405188401
winkelwagen
   
Reddy, G.
With Respect to Sex. Negotiating Hijdra Identity in South India
Worlds of Desire: The Chicago Series on Sexuality, Gender, and Culture, Chicago UP, 2005, pap, 310 pp, € 29.00, 9780226707563
winkelwagen
   
Rizzuto, G.
Bergen en rivieren. Filosofische meditaties naar aanleiding van een koan
Asoka, 2011, pap, 160 pp, € 19.50, 9789056702601
winkelwagen
   
Roth, H.D.
Original Tao: Inward Training (Nei-yeh) and the Foundations of Taoist Mysticism
Tb
Columbia UP, 1999, pap, 275 pp, € 25.90, 9780231115650
winkelwagen
   
Schaik, S. van
Tibet. A History
by order
Yale UP, 2011, pap, 336 pp, € 34.50, 9780300154047
winkelwagen
   
Schipper, K.
Tao. De levende religie van China
Meulenhoff, 2006, pap, 318 pp, € 19.95, 9789029077316
winkelwagen
Schouten, J.P.
Jesus as Guru. The Image of Christ among Hindus and Christians in India
Current of Encounters - Studies on the Contact between Christianity and Other Religions, Beliefs, and Cultures, 36, Rodopi, 2008, geb, 314 pp, € 69.50, 9789042024434
winkelwagen
   
Singh, G.
De Sikhs
Wegwijs, Kok, 2008, pap, 240 pp, € 16.50, 9789043514552
winkelwagen
Singh, K.
A History of the Sikhs, Volume I: 1469-1839
Oxford India Paperbacks, Oxford UP, 2005, pap, 407pp, € 31.95, 9780195673081
winkelwagen
Singh, K.
A History of the Sikhs, Volume II: 1839-2004
Oxford India Paperbacks, Oxford UP, 2005, pap, 547 pp, € 31.95, 9780195673098
winkelwagen
   
Smith, D.
The Dance of Siva. Religion, art, and poetry in South India
Cambridge studies in religious traditions 7, Cambridge UP, 2004, pap, 301 pp, € 38.80, 9780521528658
winkelwagen
Smith, Peter
An Introduction to the Bahai Faith
The Baha'i faith has some five million adherents around the world. It preaches the oneness of God, the unity of all faiths, universal education and the harmony of all people, but has no priesthood and few formal rituals. In this book Peter Smith traces the development of the Baha'i faith from its roots in the Babi movement of mid-nineteenth century Iran to its contemporary emergence as an expanding worldwide religion.

-Explores the textual sources for Baha'i belief and practice, theology and anthropology and understanding of other religions.
-Covers the concept of the spiritual path, Baha'i law and administration and aspects of community life.
-Examines the Baha'i's social teachings and activities in the wider world.

This introduction will be of particular interest to students of new religious movements, Middle East religions, and comparative religion and for those studying short courses on the Baha'i faith.

Cambridge UP, 2008, pap, 229 pp, € 32.50, 9780521681070
winkelwagen
   
Stausberg, M.
Zarathustra und seine Religion
Wissen Reihe, C.H. Beck, 2005, pap, 128 pp, € 9.90, 9783406508707
winkelwagen
Stausberg, Michael
Zarathustra and Zoroastrianism
This book, first published in German in 2005, offers a compact, concise and accessible survey of Zoroastrianism. This tiny religious community traces its root to Zarathustra who lived some 2,500-3,500 years ago. Chapters address Zarathustra and the origins of the religion, religious concepts and narratives, ethics and gender, priesthoods and rituals, transitions and festivals. A postscript by Anders Hultgard, one of the leading experts on this field, discusses the influences of Zoroastrianism on Judaism, Christianity, and Islam.
Equinox, 2008, geb, 128 pp, € 66.50, 9781845533199
winkelwagen
Stockman, Robert H.
The Bahai Faith: A Guide For The Perplexed
Founded by Baha'u'llah in Iran in the 19th century, the Baha'i Faith is one of the youngest of the world's major religions. Though it has over 5 million followers worldwide, it is still little understood outside of its own community. The Baha'i Faith: A Guide for the Perplexed explores the utopian vision of the Baha'i Faith including its principles for personal spiritual transformation and for the construction of spiritualized marriages, families, Baha'i communities, and, ultimately, a spiritual world civilization.

Aimed at students seeking a thorough understanding of this increasingly studied religion, this book is the ideal companion to studying and understanding the Baha'i Faith, its teachings and the history of its development.

Guides for the Perplexed Series, Bloomsbury, 2012, pap, 224 pp, € 24.75, 9781441192011
winkelwagen
Tsoukalas, Dr. S.
Bhagavadgita: Exegetical and Comparative Commentary with Sanskrit Text, Translation, Interlinear Transliteration with Parsing, Mini-lexicon and Text-critical Notes: v. 2
Prijs onder voorbehoud.
Edwin Mellen Press, 2008, geb, 452 pp, € 117.50, 9780773452916
winkelwagen
   
Verstegen, D.
De tocht van het hart
Asoka, 2011, pap, 304 pp, € 24.95, 9789056702571
winkelwagen
   
Voorsluis, Bart (red)
Het heheim van de wereld. Spiritualiteit Oost-West
Sinds de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw is de belangstelling voor oosterse denkwijzen steeds meer verbreid. De zo anders geaarde culturen van het Oosten, met name die van India en Japan, werden gezien als inspiratiebron voor een nieuw leven. Tegenwoordig gaat het vooral om een verrijking van de eigen ziel met elementen uit ander denkwijzen, geheel in lijn met de huidige zoektocht naar zingeving. Dit boek sluit aan bij deze interesse, maar wil ook verdieping in de kennismaking met het Oosten bieden. Veel oosterse denkwijzen gaan uit van een verbinding tussen praktijk en reflectie en dit aspect krijgt daarom aandacht in het boek. Er is verder aandacht voor verschillen en overeenkomsten tussen Oost en West. Ter sprake komen het taoisme en confucianisme uit China, het boeddhisme uit India en het zenboeddhisme uit Japan. Ook wordt onze belangstelling voor oosterse spiritualiteit aan een kritisch oordeel onderworpen.

Met bijdragen van Christa Anbeek, Sander Griffioen, Alfred Scheepers en Ruud Welten

Meinema, 2004, pap, 102 pp, € 12.95, 9789021139968
winkelwagen
White, D. G.
Yoga in Practice
Yoga is a body of practice that spans two millennia and transcends the boundaries of any single religion, geographic region, or teaching lineage. In fact, over the centuries there have been many "yogas" - yogas of battlefield warriors, of itinerant minstrels and beggars, of religious reformers, and of course, the yogas of mind and body so popular today. "Yoga in Practice" is an anthology of primary texts drawn from the diverse yoga traditions of India, greater Asia, and the West. This one-of-a-kind sourcebook features elegant translations of Hindu, Buddhist, Jain, and even Islamic yogic writings, many of them being made available in English for the very first time. Collected here are ancient, colonial, and modern texts reflecting a broad range of genres, from an early medical treatise in Sanskrit to Upanishadic verses on sacred sounds; from a Tibetan catechetical dialogue to funerary and devotional songs still sung in India today; and, from a 1930s instructional guide by the grandfather of contemporary yoga to the private papers of a pioneer of tantric yoga in America. Emphasizing the lived experiences to be found in the many worlds of yoga, "Yoga in Practice" includes David Gordon White's informative general introduction as well as concise introductions to each reading by the book's contributors.
Princeton Readings in Religions, Princeton UP, 2011, pap, 397 pp, € 29.50, 9780691140865
winkelwagen
Wujastyk, D.
Well-Mannered Medicine. Medical Ethics and Etiquette in Classical Ayurveda
Wujastyk explores the moral discourses on the practice of medicine in the foundational texts of Ayurveda, showing how these works testify to an elaborate system of medical ethics and etiquette.
Oxford UP, 2012, pap, 240 pp, € 34.50, 9780199859962
winkelwagen
   
Zehou, Li
The Chinese Aesthetic Tradition
Tb
University of Hawaii Press, 2010, geb, 296 pp, € 53.50, 9780824833077
winkelwagen