B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

4.4.2 Kerkgenootschappen overige stromingen/ kerken/ bewegingen

Evangelische Adressen Gids 2013
Opwekking, 2012, pap, 281 pp, € 10.50, 9789059692923
winkelwagen
   
Abraham, W. J. & J. E. Kirby
The Oxford Handbook of Methodist Studies
Oxford Handbooks in Religion and Theology, Oxford University Press, 2009, geb, 624 pp, € 109.50, 9780199212996
winkelwagen
   
Akenson, D. H.
Some Family. The Mormons and How Humanity Keeps Track of Itself
McGill-Queens UP, 2007, pap, 349 pp, € 26.50, 9780773537279
winkelwagen
   
Anderson, A.
Spreading Fires. The Missionary Nature of Early Pentecostalism
SCM Press, 2007, pap, 320 pp, € 38.75, 9780334040637
winkelwagen
Anderson, Allan H.
To the Ends of the Earth: Pentecostalism and the Transformation of World Christianity
The growth of Christianity in the global South is one of the most important religious stories of the last decade. In no branch of Christianity has that growth been more rapid than Pentecostalism. There are over 100 million Pentecostals in Africa, and Pentecostal practices infuse Catholic, Anglican, and Independent churches. In the traditional Catholic stronghold of Latin America, Pentecostalism now vies with Catholicism for the soul of the continent. And the largest Pentecostsal church in the world, with over 800,000 members, is in Seoul. In To the Ends of the Earth, Allan Anderson offers a historical and theological examination of the growth of global Pentecostalism. Examining such issues as revivalism, healing, gender, worship, and globalization, Anderson seeks to show how the growth of global Pentecostalism is changing the face of Christianity as a whole.
Oxford Studies in World Christianity, Oxford UP, 2013, pap, 311 pp, € 22.50, 9780195386424
winkelwagen
   
Atkinson, W.P.
The ’Spiritual Death’ of Jesus A Pentecostal Investigation
By Order
Brill, 2009, geb, € 101.00, 9789004171992
winkelwagen
   
Balmer, R.
Mine Eyes Have Seen thy Glory. A Journey into the Evangelical Subculture in America
by order
Oxford UP, 2006,, pap, 352 pp, € 18.00, 9780195300467
winkelwagen
Barfoot, C. H.
Aimee Semple McPherson and the Making of Modern Pentecostalism, 1890-1926
Pentecostalism was born at the turn of the twentieth century in a "tumble-down shack" in a rundown semi-industrial area of Los Angeles composed of a tombstone shop, saloons, livery stables and railroad freight yards. One hundred years later Pentecostalism has not only proven to be the most dynamic representative of Christian faith in the past century, but a transnational religious phenomenon as well. In a global context Pentecostalism has attained a membership of 500 million growing at the rate of 20 million new members a year. Aimee Semple McPherson, born on a Canadian farm, was Pentecostalism's first celebrity, its "female Billy Sunday". Arriving in Southern California with her mother, two children and $100.00 in 1920, "Sister Aimee", as she was fondly known, quickly achieved the height of her fame. In 1926, by age 35, "Sister Aimee" would pastor "America's largest 'class A' church", perhaps becoming the country's first mega church pastor. In Los Angeles she quickly became a folk hero and civic institution. Hollywood discovered her when she brilliantly united the sacred with the profane. Anthony Quinn would play in the Temple band and Aimee would baptize Marilyn Monroe, council Jean Harlow and become friends with Charlie Chaplain, Douglas Fairbanks and Mary Pickford. Based on the biographer's first time access to internal church documents and cooperation of Aimee's family and friends, this major biography offers a sympathetic appraisal of her rise to fame, revivals in major cities and influence on American religion and culture in the Jazz Age.
Equinox, 2011, geb, 639 pp, € 66.50, 9781845531669
winkelwagen
Bezemer, Katrijne
Op weg met de gnosis. Een alternatief christendom
Het gnostisch christendom is een vroegchristelijke stroming die, nadat de Romeinen een stroming tot officieel christendom verklaarden, als ketterij werd veroordeeld. In 1945 werd in het Egyptische Nag Hammadi een grote collectie geschriften van deze gnostici gevonden. In Op weg met de gnosis worden opmerkelijke fragmenten uit de Nag Hammadi-teksten voorzien van historische achtergrond en eigentijds commentaar. De opmerkelijke en ongewone denkbeelden van de christelijke gnostici worden daarbij vergeleken met die van de katholieke en protestantse kerken. Daarnaast gaat de auteur in op de vraag hoe je in onze tijd de gnostieke weg zou kunnen volgen. Wat doe je dan? Hoe pak je dat aan? In Op weg met de gnosis wordt op zeer praktische wijze dit alternatieve christendom toegelicht.
Synthese, 2011, pap, 157 pp, € 12.95, 9789062710867
winkelwagen
   
Blei, K
De charismatische beweging
Wegwijs stromingen, Kok, 2006, pap, 192 pp, € 16.90, 9043513261 / 9789043513265
winkelwagen
Brand, Berry
Nieuw licht op oude wegen, de wegen die de apostolische beweging volgde vanaf de oorsprong (circa 1830) tot het Apostolisch Genootschap
150 jaar na de komst van apostel F. Schwartz naar Nederland verschijnt het boek van Berry Brand over de (voor)geschiedenis van Het Apostolisch Genootschap. Het begint met de rond 1830 in Groot-Brittannie ontstane apostolische opwekkingsbeweging en eindigt met het aantreden van apostel A. Wiegman in 2011.

Hoe kon een beweging die zich oorspronkelijk afkeerde van de wereld en nog slechts heil verwachtte van de wederkomst des Heren uiteindelijk uitkomen bij een religieus-humanistische groepering? De verklaring ligt in het feit dat de beweging in de loop der tijd verschillende malen nieuwe wegen insloeg. Meestal ging dit gepaard met scheuringen in de apostolische gelederen, waar tot nu toe geen verantwoord geschiedkundig oordeel over bestond.

Na de dood van apostel Schwartz werd in Nederland door apostel Krebs het 'nieuwe licht' geintroduceerd. Sindsdien werd de wederkomstverwachting in de praktijk meer en meer verdrongen door de verheffing van de apostel. Deze ontwikkeling bereikte haar hoogtepunt bij apostel L. Slok. Apostel J.L. Slok gaf een veel bescheidener invulling aan het apostolaat. Het monumentale geschiedwerk van Berry Brand werpt een geheel nieuw licht op de wegen die de apostolische beweging heeft gevolgd.

B.L. (Berry) Brand (1941) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij studeerde af op een doctoraalscriptie over Edward Irving, voortrekker van de apostolische beweging. Hij is een kenner bij uitstek van de apostolische geschiedenis. In 2000 hield hij de Eerste J.H. van Oosbreelezing, Van wederkomstverwachting tot werk in de wereld. In de serie Wegwijs (Kok , Kampen) publiceerde hij De apostolischen (2001). Hij droeg bij aan de veertiende Van Oosbreelezing: 'Geloof in uzelf'. De betekenis van apostel J.H. van Oosbree (1862-1946) in context (Eburon, Delft, 2013).

Eburon, 2013, geb, 704 pp, € 49.50, 9789059727984
winkelwagen
   
Breman, Ch.M.
The Association of Evangelicals in Africa. Its History, Organization, Members, Projects, External Relations, and Message
Mission serie 13, Boekencentrum, 1996, pap, 601 pp, € 17.50, 9789023903369
winkelwagen
   
Bremmer, J.N.
Van zendelingen, zuilen en zappen. Tweehonderd jaar godsdienst in Nederland en Het Apostolisch Genootschap
J.H. van Oosbreelezing no 7, Uitgeverij Eburon, 2005, pap, 44 pp, € 13.00, 9069720954 / 9789059720954
winkelwagen
   
Bull, M. & K. Lockhart
Seeking a Sanctuary: Seventh-day Adventism and the American Dream
Indiana UP, 2007, pap, 496 pp, € 31.90, 9780253218681
winkelwagen
Burgess, S.
Christian Peoples of the Spirit. A Documentary History of Pentecostal Spirituality from the Early Church to the Present
New York UP, 2011, pap, 309 pp, € 24.00, 9780814799987
winkelwagen
   
Bushman, R.L.
Mormonism
Oxford Very Short Introduction, Oxford UP, 2008, pap, 130 pp, € 11.75, 9780195310306
winkelwagen
Butler, Jennifer S.
Born Again. The Christian Right globalized.
Pluto P, 2006, pap, 215 pp, € 26.50, 9780745322421
winkelwagen
   
Butler, Jon
New World Faiths. Religion in Colonial America
Religion in American Life, Oxford UP, 2008, pap, 183 pp, € 12.95, 9780195333107
winkelwagen
   
Chryssides, G. D.
The A to Z of Jehovahs Witnesses
B2087
A to Z Guide, Scarecrow Press, 2009, geb, 169 pp, € 32.50, 9780810868915
winkelwagen
   
Clarke, P.
New Religions in Global Perspective
Routledge, 2006, pap, 385 pp, € 29.00, 9780415257480
winkelwagen
   
Davies, D.J.
An Introduction to Mormonism
Cambridge UP, 2004, pap, 277 pp, € 31.15, 0521520649
winkelwagen
   
Erickson, J.H.
Orthodox Christians in America
Religion in American Life, Oxford UP, 2008, pap, 136 pp, € 12.95, 9780195333084
winkelwagen
Ferrier, Kathleen
Migrantenkerken
van 15,60 voor 12,50 wegens lichte beschadiging
Serie - wegwijs - kerken en groeperingen, Kok, 2002, 155 pp, 160 pp, € 12.50, 9789043504928
winkelwagen
   
Gaustad, E.S.
Dissent in American Religion
BY ORDER
Chicago History of American Religion, Chicago UP, 2006, pap, 190 pp, € 16.90, 9780226284514
winkelwagen
Givens, Terryl L.
The Viper on the Hearth: Mormons, Myths, and the Construction of Heresy - updated edition
In 1997, Terryl Givens's The Viper on the Hearth was praised as a new classic in Mormon studies. In the wake of Mormon-inspired and -created artistic, literary, and political activity - today's "Mormon moment" - Givens presents a revised and updated edition of his book to address the continuing presence and reception of the Mormon image in contemporary culture.
Oxford UP, 2013, pap, 228 pp, € 22.00, 9780199933808
winkelwagen
Givens, T.L.
People of Paradox: A History of Mormon Culture
Oxford UP, 2007, geb, 414 pp, € 32.00, 9780195167115
winkelwagen
Givens, T.L.
People of Paradox: A History of Mormon Culture
In People of Paradox, Terryl Givens traces the rise and development of Mormon culture from the days of Joseph Smith in upstate New York, through Brigham Young's founding of the Territory of Deseret on the shores of Great Salt Lake, to the spread of the Latter-Day Saints around the globe.

Throughout the last century and a half, Givens notes, distinctive traditions have emerged among the Latter-Day Saints, shaped by dynamic tensions--or paradoxes--that give Mormon cultural expression much of its vitality. Here is a religion shaped by a rigid authoritarian hierarchy and radical individualism; by prophetic certainty and a celebration of learning and intellectual investigation; by existence in exile and a yearning for integration and acceptance by the larger world. Givens divides Mormon history into two periods, separated by the renunciation of polygamy in 1890. In each, he explores the life of the mind, the emphasis on education, the importance of architecture and urban planning (so apparent in Salt Lake City and Mormon temples around the world), and Mormon accomplishments in music and dance, theater, film, literature, and the visual arts. He situates such cultural practices in the context of the society of the larger nation and, in more recent years, the world. Today, he observes, only fourteen percent of Mormon believers live in the United States. Mormonism has never been more prominent in public life. But there is a rich inner life beneath the public surface, one deftly captured in this sympathetic, nuanced account by a leading authority on Mormon history and thought.

Oxford UP, 2007/2012, pap, 414 pp, € 24.50, 9780199915989
winkelwagen
   
Givens, T.L.
The Book of Mormon: A Very Short Introduction
A Very short introduction series, Oxford UP, 2010, pap, 140pp, € 13.95, 9780195369311
winkelwagen
   
Guenther, K
Remembring our Time and Works is the Lords: The Experiences of Quakers on the Eighteenth- Century Pennsylvania Frontier
BY ORDER
Susquehanna U.P, 2006, geb, 256 pp, € 61.50, 9781575910932
winkelwagen
Gutjahr, P. C.
Book of Mormon. A biography
Late one night in 1823 Joseph Smith, Jr. was reportedly visited in his family's farmhouse in upstate New York by an angel named Moroni. According to Smith, Moroni told him of a buried stack of gold plates that were inscribed with a history of the Americas' ancient peoples, and which would restore the pure Gospel message as Jesus had delivered it to them. Thus began the unlikely career of the "Book of Mormon", the founding text of the Mormon religion, and perhaps the most important sacred text ever to originate in the United States.

Here, Paul Gutjahr traces the life of this book as it has formed and fractured different strains of Mormonism and transformed religious expression around the world. Gutjahr looks at how the "Book of Mormon" emerged from the burned-over district of upstate New York, where revivalist preachers, missionaries, and spiritual entrepreneurs of every stripe vied for the loyalty of settlers desperate to scratch a living from the land. He examines how a book that has long been the subject of ridicule - Mark Twain called it "chloroform in print" - has more than 150 million copies in print in more than a hundred languages worldwide.

Gutjahr shows how Smith's influential book launched one of the fastest growing new religions on the planet, and has featured in everything from comic books and action figures to feature-length films and an award-winning Broadway musical.

Lives of Great Religious Books, Princeton UP, 2012, geb, 255 pp, € 25.00, 9780691144801
winkelwagen
Hammarberg, Melvyn
The Mormon Quest for Glory: The Religious World of the Latter-Day Saints
The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints has 6 million members in the United States today (and 13 million worldwide). Yet, while there has been extensive study of Mormon history, comparatively little scholarly attention has been paid to contemporary Mormons. The best sociological study of Mormon life, Thomas O'Dea's The Mormons, is now over fifty years old. What is it like to be a Mormon in America today? Melvyn Hammarberg attempts to answer this question by offering an ethnography of contemporary Mormons. In The Mormon Quest for Glory Hammarberg examines Mormon history, rituals, social organization, family connections, gender roles, artistic traditions, use of media, and missionary work. He writes as a sympathetic outsider who has studied Mormon life for decades, and strives to explain the religious world of the Latter-Day Saints through the lens of their own spiritual understanding. Drawing on a survey, participant observation, interviews, focus groups, attendance at religious gatherings, diaries, church periodicals, lesson manuals, and other church literature, Hammarberg aims to present a comprehensive picture of the religious world of the Latter-Day Saints.
Oxford UP, 2013, geb, 370 pp, € 31.00, 9780199737628
winkelwagen
   
Hankins, B. (ed)
Evangelicalism and Fundamentalism. A Documentary Reader
New York UP, 2008, pap, 239 pp, € 28.90, 9780814737170
winkelwagen
   
Hardy, G.
Understanding the Book of Mormon : A Readers Guide
B2364
Oxford UP, 2010, geb, 346pp, € 26.90, 9780199731701
winkelwagen
   
Hardy, G. (ed.)
The Book of Mormon. A Readers Edition
BY ORDER
Illinois UP, 2005, pap, 710 pp, € 28.00, 025207341x / 9780252073410
winkelwagen
   
Harris, H.A.
Fundamentalism and Evangelicals
Oxford UP, 2008, pap, 384 pp, € 37.00, 9780199532537
winkelwagen
   
Heelas, P.
The New Age Movement. The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity
Blackwell Publishers, 2003, pap, 266 pp, € 34.00, 0631193324
winkelwagen
   
Hempton, D.
Evangelical Disenchantment. 9 Portraits of Faith and Doubt
Yale UP, 2008, geb, 233 pp, € 26.50, 9780300140675
winkelwagen
   
Hempton, D.
Methodism: Empire of the Spirit
Yale UP, 2006, pap, 304 pp, € 21.50, 0300119763 / 9780300119763
winkelwagen
   
Hunt, S.
The Alpha Enterprise. Evangelicalism in a Post-Christian Era
Ashgate, 2004, pap, 286 pp, € 24.50, 9780754650362
winkelwagen
   
Kalu, O.
African Pentecostalism: An Introduction
Oxford UP, 2008, pap, 358 pp, € 21.25, 9780195339994
winkelwagen
   
Kay, William K.
Pentecostalism
SCM Core Text, SCM Press, 2009, pap, 358 pp, € 32.50, 9780334041443
winkelwagen
   
Kay, W. K.
Pentecostalism: A Very Short Introduction
B2740
A Very Short Introduction, Oxford UP, 2011, pap, 144 pp, € 12.50, 9780199575152
winkelwagen
   
Kemp, D.
New Age. A Guide. Alternative Spiritualities from Aquarian Conspiracy to Next Age
Edinburgh UP, 2004, geb, 211 pp, € 82.75, 0748615318
winkelwagen
   
Kimball, R. I.
Sports in Zion. Mormon Recreation, 1890-1940
University of Illinois Press, 2009, pap, 240 pp, € 24.50, 9780252076367
winkelwagen
   
Klaver, Miranda
This Is My Desire, a semiotic perspective on Conversion in an Evangelical Seeker Church and a Pentecostal Church in the Netherlands
Het succes van evangelische kerken is opmerkelijk tegen de achtergrond van de neergang van gevestigde kerken in de Nederlandse samenleving. Dit boek is een weergave van een etnografisch onderzoek naar de ervaringen van nieuwkomers in twee typen kerken: een laagdrempelige evangelische kerk en een pinksterkerk. De belangrijkste uitkomst van deze studie is dat de wijze waarop religie geleerd wordt, in hoge mate plaats vindt door participatie in religieuze praktijken zoals de Alpha cursus en de doop door onderdompeling. Daarmee onderstreept deze studie de noodzaak van een meer zintuigelijke en lichamelijke benadering van religie teneinde de aantrekkingskracht van evangelische kerken te begrijpen
Pallas proefschriften, Pallas Publications, 2011, pap, 460 pp, € 49.50, 9789085550471
winkelwagen
   
Kostlevy, W.
Holy Jumpers: Evangelicals and Radicals in Progressive Era America
B2364
Oxford UP, 2010, geb, 240pp, € 55.60, 9780195377842
winkelwagen
   
Kyle, R
Evangelicalism: An Americanized Christianity
Transaction Publishers, U.S, 2006, geb, 327 pp, € 44.90, 0765803240 / 9780765803245
winkelwagen
   
Last, G.
Orlando Bottenbley. De wijde poorten van de Bethel
Penn, 2006, pap, 160 pp, € 16.95, 9077948082 / 9789077948088
winkelwagen
   
Lee, J.D.
A Mormon Chronicle. The Diaries of John D. Lee, volume 1, 1848-1876
Huntington classics, 2003, pap, 482 pp, € 39.90, 0873281780 / 9780873281782
winkelwagen
   
Lippy, C.H.
Introducing American Religion
Routledge World Religions, Routledge, 2009, geb, 268 pp, € 76.95, 9780415448581
winkelwagen
   
Lippy, C.H.
Introducing American Religion
Routledge World Religions, Routledge, 2009, pap, 268 pp, € 28.50, 9780415448598
winkelwagen
   
Lucas, P.C. & T. Robbins (eds)
New Religious Movements in the 21st Century. Legal, Political and Social Challenges in Global Perspective
Routledge, 2004, pap, 364 pp, € 35.50, 0415965772
winkelwagen
   
Maddox, R. L., J. E. Vickers (eds.)
The Cambridge Companion to John Wesley
Cambridge Companions, Cambridge, 2010, pap, 343 pp, € 24.50, 9780521714037
winkelwagen
   
Mason, P.
The Mormon Menace. Violence and Anti-Mormonism in the Postbellum South
Oxford UP, 2011, geb, 288 pp, € 26.95, 9780199740024
winkelwagen
   
Miller, D.E. & T. Yamamori
Global Pentacostalism: The New Face of Christian Social Engagement
BY ORDER
University of California Press, 2007, pap, 261 pp, € 26.90, 9780520251946
winkelwagen
Miller, Donald E., Kimon H. Sargeant, Richard Flory (eds)
Spirit and Power. The Growth and Global Impact of Pentecostalism
Pentecostalism is the fastest growing religious movement in the world, currently estimated to have at least 500 million adherents. In the movement's early years, most Pentecostal converts lived in relative poverty, leading many scholars to regard the new religion as a form of spiritual compensation. Yet the rapidly shifting social ecology of Pentecostal Christians includes many middle-class individuals, as well as an increasing number of young adults attracted by the music and vibrant worship of these churches. The stereotypical view of Pentecostals as 'other-worldly' and disengaged from politics and social ministry is also being challenged, especially as Pentecostals - including many who are committed to working for social and political change - constitute growing minorities in many countries.

Spirit and Power addresses three main questions: Where is Pentecostalism growing globally? Why it is growing? What is its social and political impact? The contributors include theologians, historians, and social scientists, bringing diverse disciplinary perspectives to these empirical questions. The essays draw on extensive survey research as well as in-depth ethnographic field methods, with analyses offering diverging and sometimes competing explanations for the growth and impact of Pentecostalism around the world.

This volume puts Pentecostalism into a global context that examines not only theology and religious structures, but the social, cultural, and economic settings in which it is, or is not, growing, as well as the social and political development of Pentecostal groups in different societies around the world.

Oxford University Press, 2013, pap, 412 pp, € 28.00, 9780199920594
winkelwagen
   
Millet, R.L.
A Different Jesus: The Christ of the Latter-Day Saints
Eerdmans, 2005, pap, 226 pp, € 17.95, 0802828760
winkelwagen
   
Morrill, S.
White Roses on the Floor of Heaven. Mormon Womens Popular Theology 1880-1920
Religion in History, Society, and Culture Series, Routledge, 2006, geb, 243 pp, € 67.50, 0415977355 / 9780415977357
winkelwagen
   
Neilson R.L. and Givens T.L. (eds)
Joseph Smith, Jr. Reappraisals After Two Centuries
Oxford UP, 2009, pap, 284 pp, € 18.90, 9780195369762
winkelwagen
   
Neilson, R. L. & Givens, T. L.
Joseph Smith, Jr. Reappraisals after Two Centuries
Oxford UP, 2009, geb, 284 pp, € 74.90, 9780195369786
winkelwagen
   
Noll, M.A.
America`s God. From Jonathan Edwards to Abraham Lincoln
Oxford UP, 2005, pap, 622 pp, € 22.50, 0195182995
winkelwagen
   
Omenyo, C.N.
Pentecost outside Pentecostalism. A Study of the Development of Charismatic Renewal in the Mainline Churches in Ghana.
Mission 32, Boekencentrum, 2003, pap, 345 pg, € 17.50, 9789023913450
winkelwagen
   
Patterson, E. & E. Rybarczyk
The Future of Pentecostalism in the United States
Lexington, 2008, pap, 226 pp, € 29.00, 9780739121030
winkelwagen
   
Percy, M. & I. Markham (eds)
Why Liberal Churches are Growing
Christianity and Contemporary Culture Series, Continuum, 2006, pap, 176 pp, € 37.50, 0567081737 / 9780567081735
winkelwagen
   
Piersma, T.
Getrouw aan hun geloof: de vervolging van de Nederlandse Jehovas Getuigen in de tweede wereldoorlog
Van Gruting, 2005, pap, 231 pp, € 18.90, 9075879296 / 9789075879292
winkelwagen
Pratt, P.P. T. Givens M. J. Grow
The Apostle Paul of Mormonism
After Joseph Smith and Brigham Young, Parley P. Pratt was the most influential figure in early Mormon history and culture. Missionary, pamphleteer, theologian, historian, and martyr, Pratt was perennially stalked by controversy--regarded, he said, "almost as an Angel by thousands and counted an Imposter by tens of thousands." Tracing the life of this colorful figure from his hardscrabble origins in upstate New York to his murder in 1857, Terryl Givens and Matthew Grow explore the crucial role Pratt played in the formation and expansion of early Mormonism. One of countless ministers inspired by the antebellum revival movement known as the Second Great Awakening, Pratt joined the Mormons in 1830 at the age of twenty three and five years later became a member of the newly formed Quorum of the Twelve Apostles, which vaulted him to the forefront of church leadership for the rest of his life. Pratt's missionary work--reaching from Canada to England, from Chile to California--won hundreds of followers, but even more important were his voluminous writings. Through books, newspaper articles, pamphlets, poetry, fiction, and autobiography, Pratt spread the Latter-day Saint message, battled the many who reviled it, and delineated its theology in ways that still shape Mormon thought. Drawing on letters, journals, and other rich archival sources, Givens and Grow examine not only Pratt's writings but also his complex personal life. A polygamist who married a dozen times and fathered thirty children, Pratt took immense joy in his family circle even as his devotion to Mormonism led to long absences that put heavy strains on those he loved. It was during one such absence, a mission trip to the East, that the estranged husband of his twelfth wife shot and killed him--a shocking conclusion to a life that never lacked in drama.
Oxford, 2012, geb, 592 pp, € 32.50, 9780195375732
winkelwagen
Reeve, W. P. and Ardis E. Parschall (eds.)
Mormonism. A Historical Encyclopedia
This encyclopedia offers broad historical coverage of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, covering its historic development, important individuals, and central ideas and issues. It began in upstate New York with Joseph Smith's miraculous vision. It spread across the American West with Brigham Young's founding of over 300 settlements and his establishment of Utah as its headquarters. Today, Mormonism is continually expanding as a mainstream global religion with, surprisingly, more members outside the United States than within. "Mormonism: A Historical Encyclopedia" helps readers explore a church that has gone from being an object of ridicule and sometimes violent persecution to a worldwide religion, counting prominent businesspeople and political leaders among its members (including former Massachusetts governor and recent presidential candidate Mitt Romney). The encyclopedia begins with an overview of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints - six essays cover the church's history from Joseph Smith's vision in 1823 to its current global status. This provides a context for subsequent sections of alphabetically organized entries on key events and key figures in Mormon history. A final section looks at important issues such as the church's organization and government, its teachings on family, Mormonism and blacks, Mormonism and women, and Mormonism and Native Americans.
ABC-CLIO, 2010, geb, 449 pp, € 72.50, 9781598841077
winkelwagen
   
Saliba, J. A.
Understanding New Religious Movements
By Order
Altamira Press, 2003, pap, 293 pp, € 36.25, 0759103569
winkelwagen
   
Shipps, J.
Sojourner in the Promised Land. Forty Years Among the Mormons
2007, pap, pap, 416 pp, € 26.90, 9780252073830
winkelwagen
Skousen, R. (ed)
The Book of Mormon. The Earliest Text
First published in 1830, the "Book of Mormon" is the authoritative scripture of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and its estimated 13 million members. Over the past twenty-one years, editor Royal Skousen has pored over Joseph Smith's original manuscripts and identified more than 2,000 textual errors in the 1830 edition. Although most of these discrepancies stem from inadvertent errors in copying and typesetting the text, the Yale edition contains about 600 corrections that have never appeared in any standard edition of the "Book of Mormon", and about 250 of them affect the text's meaning. Skousen's corrected text is a work of remarkable dedication and will be a landmark in American religious scholarship. Completely redesigned and typeset by nationally award-winning typographer Jonathan Saltzman, this new edition has been reformatted in sense-lines, making the text much more logical and pleasurable to read. Featuring a lucid introduction by historian Grant Hardy, the Yale edition serves not only as the most accurate version of the "Book of Mormon" ever published but also as an illuminating entryway into a vital religious tradition.
Yale UP, 2009, geb, 789 pp, € 33.50, 9780300142181
winkelwagen
   
Smith, J. H.
The Perfect Rule of the Christian Religion. A history of Sandemanianism in the Eighteenth Century
SUNY, 2008/2010, pap, 236 pp, € 23.90, 9781438425085
winkelwagen
   
Smith, J. H.
The Perfect Rule of the Christian Religion. A history of Sandemanianism in the Eighteenth Century.
SUNY, 2008, geb, 236 pp, € 57.50, 9781438425078
winkelwagen
   
Spitse, J. (verz.)
Altijd aan het reizen. Brieven van een mormoonse emigrant naar Noord-Amerika
Walburg Pers, 2011, pap, 160pp, € 19.95, 9789057307263
winkelwagen
   
Stark, R.
The Rise of Mormonism
Columbia UP, 2005, geb, 173 pp, € 43.50, 023113634x / 9780231136341
winkelwagen
   
Stephens, R. J.
The Fire Spreads, Holiness and Pentecostalism in the American South
Harvard UP, 2008, pap, 393 pp, € 19.90, 9780674046856
winkelwagen
Swuste, Gerard, Mirjam Wolthuis (red)
Verbinden en verdiepen. Dominicus Amsterdam: kerk in beweging
Meer dan twintig auteurs uit de katholieke en protestantse traditie verkennen de kansen voor kerkvernieuwing. Zij geven een kritisch-opbouwende visie op thema's als gemeenschap, kinderen en jongeren, vieren en bevrijding. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we woorden, rituelen en muziek vinden die mensen van deze tijd raken en het leven betekenis geven? Uitgangspunt is de Amsterdamse Dominicuskerk, waar vijftig jaar geleden een proces van vernieuwing begon dat tot op vandaag doorgaat.

Een inspirerend handboek voor iedereen die geinteresseerd is in het vitaliseren van de kerk. Maar dat niet alleen. Met de kleurrijke portretten van Dominicusgangers en de veelzeggende illustraties en foto's is dit ook een onderhoudend kijk- en leesboek waar zelfs uit gezongen kan worden. Rode draad in alle verhalen, beelden en muziek is het motto van de Dominicus: de behoefte aan verbinding en verdieping.

De samenstellers van dit boek, Gerard Swuste en Mirjam Wolthuis, maken deel uit van het Liturgisch Team van de Dominicuskerk. Dit is het team van theologen dat de zondagse diensten voorbereidt.

Met medewerking van o.a. Jean-Jacques Suurmond, Colet van der Ven, Ger Groot, Niek Schuman, Jorgen Caris (fotografie), Erik Borgman, Huub Oosterhuis en Tom Lowenthal.

Skandalon, 2015, pap, 224 pp, € 22.50, 9789492183040
winkelwagen
Thompson, Damian
Waiting for Antichrist: Charisma and Apocalypse in a Pentecostal Church
How can people believe that the supernatural end of the world lies just around the corner when, so far, every such prediction has been proved wrong? Some scholars argue that millenarians are psychologically disturbed; others maintain that their dreams of paradise on earth reflect a nascent political awareness. In this book Damian Thompson looks at the members of one religious group with a strong apocalyptic tradition - Kensington Temple, a large Pentecostal church in London - and attempts to understand how they reconcile doctrines of the end of the world with the demands of their everyday lives. He asks such questions as: Who is making the argument that the world is about to end, and on whose authority? How is it communicated? Which members are persuaded by it? What are the practical consequences for them? How do they rationalize their position? Based on extensive interviews as well as a survey of almost 3000 members, Thompson finds existing explanations of apocalyptic belief inadequate. Although much as been written about apocalyptic belief, Thompson's empirically-based study is unprecedented. It constitutes an important step forward in our understanding of this puzzling feature of contemporary religious life.
Oxford UP, 2005, geb, 216 pp, € 44.50, 9780195178562
winkelwagen
Turner, J.G.
Brigham Young. Pioneer Prophet
Brigham Young was a rough-hewn craftsman from New York whose impoverished and obscure life was electrified by the Mormon faith. He trudged around the United States and England to gain converts for Mormonism, spoke in spiritual tongues, married more than fifty women, and eventually transformed a barren desert into his vision of the Kingdom of God. While previous accounts of his life have been distorted by hagiography or polemical expose, John Turner provides a fully realized portrait of a colossal figure in American religion, politics, and westward expansion. After the 1844 murder of Mormon founder Joseph Smith, Young gathered those Latter-day Saints who would follow him and led them over the Rocky Mountains. In Utah, he styled himself after the patriarchs, judges, and prophets of ancient Israel. As charismatic as he was autocratic, he was viewed by his followers as an indispensable protector and by his opponents as a theocratic, treasonous heretic. Under his fiery tutelage, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints defended plural marriage, restricted the place of African Americans within the church, fought the U.S. Army in 1857, and obstructed federal efforts to prosecute perpetrators of the Mountain Meadows Massacre.

At the same time, Young's tenacity and faith brought tens of thousands of Mormons to the American West, imbued their everyday lives with sacred purpose, and sustained his church against adversity. Turner reveals the complexity of this spiritual prophet, whose commitment made a deep imprint on his church and the American Mountain West.

Belknapp Press, 2012, geb, 500 pp, € 35.00, 9780674049673
winkelwagen
Warrington, K.
Pentecostal Theology, a Theology of Encounter
T&T Clark, 2008, pap, 336 pp., € 45.75, 9780567044525
winkelwagen
   
Wellman, J.K., Jr.
Evangelical vs.Liberal. The Clash of Christian Culture in the Pacific Northwest
Oxford UP, 2008, pap, 306 pp, € 21.50, 9780195300123
winkelwagen
Yong, A. and Estrelda Y. Alexander
Afro-Pentecostalism: Black Pentecostal and Charismatic Christianity in History and Culture
In 2006, the contemporary American Pentecostal movement celebrated its 100th birthday. Over that time, its African American sector has been markedly influential, not only vis-a-vis other branches of Pentecostalism but also throughout the Christian church. Black Christians have been integrally involved in every aspect of the Pentecostal movement since its inception and have made significant contributions to its founding as well as the evolution of Pentecostal/charismatic styles of worship, preaching, music, engagement of social issues, and theology. Yet despite its being one of the fastest growing segments of the Black Church, Afro-Pentecostalism has not received the kind of critical attention it deserves.
New York UP, 2011, pap, 261 pp, € 27.50, 9780814797310
winkelwagen