B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Catechism of the Catholic Church
Burns & Oates, 2003, rep., pap, 778 pp, € 42.50, 9780860123248
winkelwagen
Compendium Catechism of the Catholic Church
CTS, 2005, geb, 208 pp, € 14.90, 9781860823763
winkelwagen
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
Onder impuls van Paus Johannes Paulus II heeft de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede de sociale leer van de katholieke Kerk gebundeld in een overzichtelijk compendium. De Nederlandse vertaling van deze 'sociale catechismus' is een uitstekend hulpmiddel om de hedendaagse realiteit te interpreteren en te verhelderen in het licht van het evangelie.

Het eerste deel van het compendium somt de vier fundamentele principes van de sociale leer op: de waardigheid van de menselijke persoon, het algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit.

Het tweede deel past deze principes toe op arbeid, ondernemen en economie, maar ook op thema's als gezin, politiek en democratie, vrede en internationale ontwikkeling en leefmilieu. Telkens komen de meest relevante theologische, filosofische, morele, culturele en pastorale aspecten aan bod.

Het derde deel geeft de ruimte aan voor pastorale actie en lekenengagement.

Licap, 2008, pap, 350 pp, € 36.95, 9789068587821
winkelwagen
   
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk als cd-rom
Licap, 2010, cd-rom, € 35.00
winkelwagen
Constituties en Decreten van het 2e Vaticaans oecumenisch concilie
Met een alfabetisch zaakregister
Stichting Ark, 1995, geb, 585 pp, € 36.50, 9789071328077
winkelwagen
Het Katholieken Boek
Samenstelling H. Pijfers

Tot 1853 leefden de katholieken teruggetrokken, ze probeerden zo min mogelijk de aandacht te trekken en vooral de protestanten geen aanstoot te geven. Toen er in dat jaar bisschoppen werden benoemd en er vrijheid van godsdienst was, durfden ze weer te getuigen van hun geloof. Er werden kerken, kloosters en ziekenhuizen gebouwd. Op sociaal terrein waren overal religieuzen actief en ze bouwden scholen, veel scholen. Processies waren nog niet toegestaan, daarom ging men met vlaggen en vaandels in demonstratieve optochten de straat op. 'Roomsen, dat zijn wij,' zongen ze vol overtuiging en 'Rooms in alles' was de strijdkreet.

Na de Eerste Wereldoorlog nam dat alles toe. 'Het rijke Roomse leven' werd het zelfs genoemd. Ook na de Tweede Wereldoorlog ging dat allemaal nog geruime tijd door, maar de eerste veranderingen werden zichtbaar. Zodra de ommekeer zich inzette, ging het verval heel snel. Jonge priesters lieten van zich horen, verzetten zich tegen hun bisschoppen en omdat ze geen gehoor vonden, verlieten ze met tientallen pastorie of klooster. Kerken liepen in steeds sneller tempo leeg. Veel katholieke instellingen werden opgeheven. Sinds kort lijkt het echter rustiger geworden. Oude riten keren voorzichtig terug en men gaat weer op bedevaart.

Van heel die periode, van de glorietijd tot het aarzelend herbegin, geeft Het Katholieken Boek met zijn ruim 400 foto's een indrukwekkend beeld. Een veelbewogen verleden komt tot leven. Voor ouderen een herkenning, voor jongeren een kennismaking met een periode die hun nagenoeg vreemd is, maar niet weg te denken is uit vaderlandse geschiedenis.

Waanders, 2006, geb, 416 pp, € 14.95, 9789040082061
winkelwagen
Het magazine DE PAUS | Man van het volk
Paus Franciscus is op 13 maart 2014 een jaar paus. Daarom verschijnt bij Adveniat het special magazine DE PAUS. Dit fraaie magazine bevat 30 spreads met de mooiste foto's en inspirerende citaten uit zijn eerste jaar. Daarnaast artikelen over kardinaal Jorge Bergoglio voordat hij paus werd. En Antoine Bodar vertelt over Franciscus van Assisi, de heilige die paus Franciscus inspireert tot een 'Kerk van de armen'. Het magazine bevat een gratis dubbele poster van de paus.
Adveniat, 2014, pap, 74 pp, € 5.95, 8718347757328
winkelwagen
Kompendium Katechismus der Katholischen Kirche
'Das Kompendium - die getreue und sichere Zusammenfassung des Katechismus der Katholischen Kirche. Es enthalt in knapper Form alle wesentlichen und grundlegenden Elemente des Glaubens der Kirche und bildet so eine Art Vademecum, das den Menschen erlaubt - ob sie glaubig sind oder nicht - in einer Gesamtschau das ganze Panorama des katholischen Glaubens zu uberblicken' Benedikt PP XVI.
Pattloch/VVA, 2005, pap, 255 pp, € 15.00, 9783629021403
winkelwagen
   
Romeins Martyrologium
Vernieuwd op grond van het decreet van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie en gepromulgeerd op gezag van Paus Johannes Paulus II
Vereniging voor Latijnse Liturgie, 2008, geb, 942 pp, € 111.50, 9789070906061
winkelwagen
   
Ackermans, G. & M. Monteiro
Mannen Gods. Clericale identiteit in verandering
Verloren, 2007, pap, 168 pp, € 19.00, 9789065509499
winkelwagen
Alberigo, Giuseppe
A Brief History of Vatican II
This book illuminates the key events and meaning of the most important religious event of the twentieth century. With brevity and insight, Giuseppe Alberigo tells the story of Vatican II Council for a generation that has come to age since its close.
Orbis Books, 2006, pap, 141 pp, € 25.95, 9781570756382
winkelwagen
Alberigo, Giuseppe, Joseph A. Komonchak (ed)
History of Vatican II, Vol 1: Announcing and Preparing Vatican Council II. Toward a new Era in Catholicism
In this first volume, Giuseppe Alberigo begins with the extraordinary announcement of the newly-elected Pope John XXIII to convene "a general council for the universal church." Etienne Fouilloux explores the gradual development and shaping of the preparatory commissions. Joseph A. Komonchak then describes the internal struggles to define the scope and nature of the council; J. Oscar Beozzo examines the external climate and focus of the world media, governments, and other religious leaders. Finally, Karl Wittstadt recounts the organizational and logistical refinements that lead up to the eve of the council itself.
History of Vatican II, Peeters / Orbis, 1995, geb, 527 pp, € 69.50, 9789068317244
winkelwagen
Alberigo, Giuseppe, Joseph A. Komonchak (ed)
History of Vatican II, Vol. 2: The Formation of the Council's Identity. First Period and Intersession. October 1962 - September 1963
This second volume of The History of Vatican II describes the dramatic first session of the Council as it was electrified by Pope John XXIII's inspiring and liberating speech. It tells the story of how the bishops repudiated the doctrinal texts they had been expected to rubber stamp and gave overwhelming approval of the call to reform the church. Volume II describes the main protagonists, the issues at stake in the debates, and the gradual emergence and triumph of the desire for spiritual renewal and pastoral reform. It concludes with a study of the Council's agenda, an agenda that permitted this desire to become effective in subsequent sessions. In the pages of The Formation of the Council's Identity, such important ecclesiastical personages as the Cardinals Siri of Genoa and Suenens - virtual polar opposites on questions of aggiornamento - and soon-to-be famous periti such as Ives Congar, Hans Kung, and Karl Rahner make their appearances. The mood of the conservatives was one of trepidation in the face of unknown possibilites; the mood of the progressives a mixture of gloom and apprehension in the face of reactionary legalistic preparatory documents and commissions. In the midst of such contradictory expectations, John XXIII injected something completely unexpected in his 'moonlight address' on the evening the Council opened. His deep humanity impressed itself upon the Council delegates and the world at large.
Peeters, 1997, geb, 605 pp, € 69.50, 9789068319729
winkelwagen
Alberigo, Giuseppe, Joseph A. Komonchak (ed)
History of Vatican II, Vol. 3: The Mature Council. Second Period and Intersession. September 1963 - September 1964
This third volume of the History of Vatican II describes the period during which the Second Vatican Council began to assume its mature and distinct character. With the succession of Pope Paul VI to Pope John XXIII the Council had a new head. With the revisions of texts accomplished during the firts intersession the council had a new agenda more in line with the desires of the majority that had emerged during the first period. With the appointment of four Moderators the Council had a new leadership. The volume describes the peculiar situation of Paul VI as a pope elected in the midst of an ecumenical council and the vision of the Council - and the Church - that he outlined in his opening speech, which was followed immediately by a consideration of the text on the Church. Both in this discussion and in the one that followed, on bishops, the issue of collegiality would be passionately debated. The Council also completed its work on the first two documents promulgated: the Constitution on the Sacred Liturgy and the Declaration on the Communications Media. The ecumenical commitment of the Council became visible, not only in the discussion of a decree on ecumenism, but in the visit of Paul VI to the Holy Land. During the second intersession the work of the Council continued, the most important features of which were the beginnings of the liturgical reform, the revision of the major texts still to be considered or voted on, and a plan to reduce many other texts to simple sets of propositions that was designed to make it possible for the Council to end with the third period.
Peeters, 2000, geb, 514 pp, € 82.50, 9789042908482
winkelwagen
Alberigo, Giuseppe, Joseph A. Komonchak (ed)
History of Vatican II, Vol 4: Church as Communion. Third Period and Intersession, Sept 1964-sept 1965
This fourth volume of the History of Vatican II reconstructs the work of the Council during the third session, which was to produce two of the most significant texts, the Dogmatic Constitution on the Church and the Decree on Ecumenism. As with previous volumes an international team of scholars tracks the daily progress of the assembly and its numerous assisting bodies. Using sources from all the Council's groups, as well as an unprecedented acquisition of previously unpublished documents, they provide the reader with a rich, multidimensional knowledge of the event that more than any other shaped the Roman Catholic Church. The enthusiasm of the two previous sessions had given way to a greater awareness of the enormity of the conciliar task. The general desire on the part of the bishops to conclude the Council with this third session added to the pressure from many sides to produce significant results. The agenda thus included many complex issues in various schemas, and none surrounded by more tension than the question of collegiality, which was the source of passionate debate in the previous session. Other issues to be taken up by the Council included discussions and votes on sections on eschatology and the Blessed Virgin Mary in the schema on the Church; on the care of souls in the schema on the pastoral role of bishops; an entirely new text on divine revelation; declarations on religious freedom and on the Jews in the schema on ecumenism, and two entirely new schemas on the lay apostolate and on the Church in the modern world. Many conciliar fathers were disappointed by events during the last days of this session (the 'Black Week', some called it), and this created even greater interest in what would be the fourth and final session of Vatican II.
Peeters, 2004, geb, 640 pp, € 89.50, 9789042911949
winkelwagen
Alberigo, Giuseppe, Joseph A. Komonchak (ed)
History of Vatican II, Vol 5: The Council and the Transition . The Fourth Period and the End of the Council, sept 1965-dec 1965
In the 40th year after the close of the second Vatican Council, here is the final volume of its most definitive history. History of Vatican II, Volume V takes the reader through the approval of texts such as the "Constitution on Divine Revelation," the "Decree on Religious Liberty," the "Decree on the Church's Missionary Activity" and the "Pastoral Constitution on the Church in the Modern World." Reconstructing and commenting on the final session and the transition to a post-Conciliar world Volume V includes chapters on the critical period between the third and fourth sessions by Giovanni Turbanti and the beginning of the fourth session by Gilles Routhier. The third chapter by Mauro Velati deals with events that settled how the fourth session would approve key texts, and the fourth chapter by Christophe Theobald reveals how "the Church under the Word of God" came to be the central focus of Vatican II Theology. Chapters by Peter Hunermann, Lukas Vischer, and Giuseppe Alberigo tell the story of the final days, interpret the Council as an ecumenical event, and show how the reception of the Council's work by the Church at large foreshadows the struggles over the meaning of the Council that continue to this day. An unprecedented and unsurpassed effort of international scholars, History of Vatican II, will remain a key resource for historians, theologians, and religious professionals for years to come.
History of Vatican II Series, Orbis / Peeters, 2006, geb, 686 pp, € 99.50, 9789042916494
winkelwagen
   
Altermatt, U.
Contrapunten: tussen radicaal christendom, restauratie en pluralisering. Hedendaagse beschouwingen over het katholicisme
Jan Roes lezing 2009. Bevat tevens teksten van Marit Monteiro en Theo Salemink.
Valkhof Pers, 2010, pap, 79 pp, € 9.95, 9789056253301
winkelwagen
Amerongen, Th.
Heb jij wel roeping? Terugblik van een theoloog
Als zijn zusje Greetje, bijna zeven jaar oud, aan jeugdkanker sterft, is Theo van Amerongen zestien. Hoewel hij van plan was natuurkunde te gaan studeren, gaat hij twee jaar later naar het seminarie. Hij wil priester worden. Zijn geloof in God en in het leven na de dood is dan nog uitgesproken kinderlijk. Maar dat verandert radicaal tijdens de zesjarige studie filosofie en theologie. De God met wie hij is grootgebracht, met wie hij probeerde om te gaan, naar wie zijn zusje Greetje is gegaan, die God verliest hij definitief op het seminarie.

Zijn geloof wordt meer en meer verbonden met een politiek engagement. De radicale keuze van Jezus voor de zwakke en gemarginaliseerde spreekt hem aan. In 1967 zal hij tot priester worden gewijd. Maar hij zit vol klemmende vragen. Kan hij nog wel bidden? Kan hij met zijn geloof in het pastoraat tot zijn recht komen? Wil hij wel celibatair leven? Terwijl zijn parochiekerk verbouwd en ingericht is voor zijn eerste mis en zijn moeder een nieuw mantelpakje voor het priesterfeest heeft gekocht, besluit hij zeven weken voor de wijding om zich niet te laten wijden. Wat nu?

Valkhofpers, 2008, pap, 236 pp, € 17.50, 9789056252748
winkelwagen
   
Anderson, C.C.
The Great Catholic Reformers. From Gregory the Great to Dorothy Day
Paulist Press, 2007, geb, 262 pp, € 26.50, 9780809105793
winkelwagen
Baeten, Ton
Liever inzet. Over wachten op betere tijden voor kerk en samenleving. Dat is bewust leven, leven in verwachting en zich daarvoor actief inzetten
Ton Baeten werd op 12 februari 1931 te Tilburg geboren als oudste kind van Arthur Baeten en Huberta Somers, die een gezin van uiteindelijk 13 kinderen stichtten.
Na het lager onderwijs aan de parochieschool van 't Goirke te Tilburg, volgde hij het gymnasium in Heeswijk-Dinther bij de Norbertijnen. Op 17 september 1949 trad hij als novice in bij de Abdij van Berne. Na precies 5 jaar op 17 september 1954 legde hij zijn plechtige geloften af, zijn definitieve intrede in het klooster.
Op 5 augustus 1956 werd hij met zijn jaargenoten door mgr. Jos Baeten, destijds bisschop van Breda en ver familielid, tot priester gewijd. Ton Baeten studeerde klassieke talen aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, waarna hij een aantal jaren Latijn en Grieks aan het gymnasium St. Norbertus, nu Bernrode geheten, te Heeswijk-Dinther doceerde.
Op 15 november 1982 werd Ton Baeten gekozen tot abt van de Abdij van Berne. Hiermee werd hij de 87ste abt van Heeswijk en hij koos als wapenspreuk 'Versterk uw broeders'.
Nieuwe inhoud geven aan het begrip religieus leven streefde hij ook als abt na. 'Provocatie en polarisatie is het laatste wat ik wil', aldus Ton Baeten in een interview; hij heeft het liever over inzet in plaats van over verzet.
Zijn lijfspreuk zou daarom kunnen luiden: 'Liever inzet dan verzet', met de nadruk op inzet. Vandaar de titel van dit boek waarin de columns die van zijn hand verschenen in de periode 1994 tot heden, zijn gebundeld.
Daarnaast was Ton Baeten ondermeer bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen in het Bisdom Den Bosch.
In 1984 mocht hij bij het 850-jarig bestaan van de abdij de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau in ontvangst nemen. Op 1 december 2000 trad Ton Baeten als abt terug.
Damon, 2006, geb, 261 pp, € 14.50, 9789055737369
winkelwagen
   
Baggett, J. P.
Sense of the Faithful. How American Catholics Live Their Faith
Oxford UP, 2009, geb, 320 pp, € 21.90, 9780195326956
winkelwagen
   
Bakalar, N. & Balkin. R. (comp.)
The Wisdom of John Paul II. The Pope on Life’s Most Vital Questions.
Routledge, 2002, geb, 150 pp, € 17.70
winkelwagen
Bakker, Catharina Th., George van Overbeeke
Zusters in de zorg, een geschiedenis van Franciscanessen van Charitas
Op 1 december 1834 nemen twee katholieke gasthuiszusters hun intrek in een woonhuis in Oosterhout: moeder Theresia Saelmaeckers ('moeder Trees', zelfs voor de bisschop!) en zuster Juliana Verkaar. Ze gaan meteen aan de slag in de ziekenverpleging en Charitas is geboren. De Franciscanessen van Charitas werkten door heel Nederland en in de missie. In Indonesie leeft de congregatie voort.

Over religieuzen is veel geschreven, vooral over het kloosterleven zelf. Dit boek gaat over het werk van de zusters in de zorg. Ruim honderdvijftig jaar verpleging en verzorging komen voorbij, vanaf de dag dat moeder Trees als eerste gasthuisoverste in ons land aan de slag ging in de zorg, tot aan het moment waarop de congregatie 'met pensioen' ging en de verzorgingsstaat het werk overnam. In de tussenliggende periode heeft de lezer kennisgemaakt met meer dan 900 kloosterzusters en de talloze oude, jonge, arme, zieke en hulpbehoevende mensen van alle rangen en standen die zij hebben verpleegd en verzorgd. 'In blijdschap, eenvoud en vooral liefde', om met moeder Trees te spreken.

Zusters in de zorg is verrijkt met prachtige illustraties, waaronder een serie portretten van de huidige zusters van Charitas, die speciaal voor deze publicatie zijn gefotografeerd door portretfotograaf Alex ten Napel.

Walburg Pers, 2014, geb, 256 pp, € 39.95, 9789057302503
winkelwagen
Bastiaanse, Rene
Onkuisheid, de Nederlandse biechtpraktijk 1900-1965
In het tijdvak 1900-1965 zijn er in Nederland meer dan 18.500 mannen tot priester gewijd. Tijdens hun studie op een van de vele grootseminaries werden de studenten onder andere geoefend in de moraaltheologische beoordeling van de zonden; het boetesacrament vormde immers een belangrijk onderdeel van de latere beroepspraktijk. Veelal in het laatste jaar van de opleiding werd bovendien speciaal onderricht gegeven in wat werd genoemd het sextum: het 6e (en 9e) gebod. In die lessen werd uitvoerig aandacht besteed aan alle mogelijke aspecten van de menselijke seksualiteit, opdat de priester in de biechtstoel adequaat kon reageren op de bekentenissen van de gelovigen. Maar ook meer praktische zaken kwamen aan de orde, zoals de wijze van verhoor, de aard van de vermaning, de zwaarte van de penitentie, de adviezen ter preventie van ongeoorloofde wellust e.d. Gebruikmakend van omvangrijk bronnenmateriaal schetst de historicus Rene Bastiaanse een genuanceerd beeld van de ontwikkeling van de katholieke seksuele moraal in Nederland tijdens het rijke roomse leven.
W Books, 2013, pap, 303 pp, € 22.95, 9789066301504
winkelwagen
Becchettti, L., L.Carboni, et. al (eds.)
De geheime archieven van het Vaticaan
De geheime archieven van het Vaticaan spreken al eeuwenlang tot de verbeelding van eenieder. Voornamelijk door zijn onvergelijkbaar lange geschiedenis, waarvan de oorsprong veel verder teruggaat dan deze van de instelling zelf en verbonden is met het ontstaan, het wezen, de werking en de ontwikkeling van de Romeinse Kerk.

Dit boek bevat een 100-tal documenten uit de Vaticaanse archieven die de rijke geschiedenis van deze archieven illustreren. Zij zijn geselecteerd en op nauwkeurige wijze toegelicht door specialisten van de Vaticaanse archieven.

VdH books, 2009, geb, 252 pp, € 49.90, 9789088810084
winkelwagen
   
Beerends,H.
Om de schoonheid van het aards bestaan: Jan Beerends ( 1898-1978 ), de emancipatiestrijd van een eigenzinnig katholiek
Memo reeks, Valkhofpers, 2008, pap, 226 pp, € 17.50, 9789056252816
winkelwagen
Begheyn, P. sj
Gids voor de geschiedenis van de jezuiten in Nederland 1540-1850 / A guide to the History of the Jesuits in the Netherlands 1540-1850
Deze gids biedt veelsoortig materiaal voor het onderzoek naar de geschiedenis van de jezuïeten in Nederland in de periode 1540-1850: kalender van gebeurtenissen, plaatsen met vestigingen, bestuur, zeer uitvoerige bibliografie, glossarium van jezuïetentermen, en verdere bronnen voor de studie van geschiedenis, cultuur en spiritualiteit. Tevens zijn aanvullingen op de gids van 1850-2000 opgenomen (die helaas is uitverkocht)

Deze periode begint met de oprichting van de jezuïetenorde in 1540. In Nederland, beneden de grote rivieren, beschikten de jezuïeten voor korte of langere tijd over colleges in Maastricht, Roermond, Breda en Den Bosch. Na de opheffing van de orde door de paus in 1773 bleven zij als ex-jezuïeten op hun post in Amsterdam, Culemborg en Nijmegen. Vanaf het herstel van de orde in 1814 konden zij zich met nieuw elan ontplooien.

Van deze ruim 300 jaar geschiedenis maken deel uit jezuïeten als Petrus Canisius, Jasper Berse, Godfried Henskens, Willem Hermans, Lodewijk Makeblijde, Adriaen Poirters, Jan-Philip Roothaan, Heribert Rosweyde, François de Rougemont, Maximiliaen van der Sandt en Augustijn van Teylinghen.

Speciale rubrieken zijn gewijd aan plakkaten tegen de jezuïeten, Vondel en de jezuïeten, het verblijf van de Portugese jezuïet António Vieira in Holland, en Imago primi saeculi, het spectaculaire gedenkboek verschenen bij het honderdjarig bestaan van de orde in 1640.

Jesuitica Neerlandica II, Valkhof Pers, 2006, pap, 295 pp, € 20.00, 9789056252069
winkelwagen
Begheyn, P., sj
Jan van Kilsdonk. Portret van een hartstochtelijk pastor
De Brabantse jezuiet Jan van Kilsdonk (1917-2008), die vanaf 1947 tot zijn overlijden als godsdienstleraar en studentenpastor werkzaam was in Amsterdam, was een hartstochtelijk gelovige. Als kind kreeg hij al oog voor 'de goddelijke waardigheid van arme mensen'. Dat zou zich uiten in zijn pastoraat onder politieke delinquenten, nabestaanden van jonge mensen die hun leven beeindigden, en tallozen die slachtoffer werden van aids. Maar daarnaast deed hij intensief onderzoek naar de vroegste christelijke gemeenten. Met zijn markante taalgebruik, barok en fantasierijk, presenteerde hij oude waarheden in een nieuwe bevrijdende context, en relativeerde hij gewichtige stellingen. Waar het hem om ging was de bevrijdende boodschap van God in heldere, verstaanbare taal te presenteren. Zo sprak hij zich uit over de maagdelijke geboorte van Christus, homoseksualiteit als vondst van de Schepper, de rol van de vrouw in de kerk, en de ontmaskering van de kerkelijke hierarchie. In dit boek komt Jan van Kilsdonk aan het woord via een collage van teksten, die licht werpen op de veelzijdige facetten van zijn persoon en zijn boodschap.

Paul Begheyn SJ (1944) is archivaris van de Nederlandse jezuieten en directeur van het Nederlands Instituut voor Jezuieten Studies.

Valkhof pers, 2008, pap, 109 pp, € 12.50, 9789056252861
winkelwagen
Begheyn sj, Paul (red)
Frans van der Lugt sj, 1938-2014 bruggenbouwer en martelaar in Syrie
In de vroege ochtend van 7 april 2014 werd de 75-jarige Nederlandse jezuiet Frans van der Lugt in het Syrische Homs door het hoofd geschoten. Nog dezelfde dag werd hij begraven in de tuin van het huis waar hij gewoond had. Een stroom van christenen en moslims kwam op gang, en zijn graf werd een pelgrimsoord van onderlinge verbondenheid. Het nieuws over de moord op Frans van der Lugt ging ogenblikkelijk de hele wereld over, en stond op de voorpagina's van vele kranten, en was het eerste item op uitzendingen van radio en televisie. Terstond na zijn overlijden werd Frans van der Lugt herdacht door paus Franciscus en andere hooggeplaatste leiders in kerk en politiek, zowel in Nederland als ver daarbuiten.

In dit boek zijn teksten opgenomen van en over Frans van der Lugt uit de verschillende fasen van zijn leven en werken, te beginnen met de geschiedenis van zijn roeping. Hierin komt hij naar voren als een spiritueel veelzijdig man, met een brede belangstelling en een grote trouw aan hen, met wie hij leeft en voor wie hij zorgt. Zijn levensmotto en wekroep luidt: 'Het gaat verder!

Nu, ruim anderhalf jaar na de moord blijkt hij allerminst vergeten. Een school in een vluchtelingenkamp in Libanon voor Syrische en Irakese kinderen, onder auspicien van de Jesuit Refugee Service, draagt de naam Frans van der Lugt Center, en in verschillende landen wordt er nog steeds over hem gepubliceerd.

Valkhof Pers, 2015, pap, 117 pp, € 12.50, 9789056254490
winkelwagen
   
Beinert, W. (Hg.)
Lexikon der katholischen Dogmatik
BY ORDER
Herder, 1997, pap, 612 pp, € 27.00, 3451263785
winkelwagen
Beinert, W. und Bertram Stubenrauch (Hg.)
Neues Lexicon der katholischen Dogmatik
Seit Jahrzehnten ist das Lexikon der katholischen Dogmatik ein unverzichtbares Grundlagenwerk. Um die Forschungserkenntnisse der letzten 20 Jahre greifbar zu machen, wurde dieses Lexikon jetzt vollig uberarbeitet. Beibehalten wurde die vielfach bewahrte Struktur, bei der jeder dogmatische Themenbereich aus einer Hand stammt und alle Stichworter in gleicher Weise gegliedert sind in: Biblische Grundlagen, Dogmengeschichtlicher Aufriss, Lehramtliche Aussagen, Okumenische Perspektiven, Theologische Erlauterung, Literatur. Die lexikalische Alphabetisierung ermoglicht einen schnellen Zugriff, die grosse Anzahl Schaubilder, Grafiken, Tabellen bietet ubersichtliche Orientierung. Nach wie vor ein Standardwerk fur das Theologiestudium und fur all jene, die theologische Kompetenz suchen und vermitteln.
Herder, 2012, geb, 608 pp, € 52.50, 9783451340543
winkelwagen
Beld, Tom van den
Het andere gezicht van de kerk. De Acht Mei Beweging 1985-2003
In de laatste twee decennia van de twintigste eeuw heeft de Acht Mei Beweging een opmerkelijke rol gespeeld in het wedervaren van de rooms-katholieke kerk in Nederland. Het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig en het daarop volgende Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie hadden veel katholieke gelovigen hoop op vernieuwing gegeven. Deze hoop werd in jaren daarna niet waargemaakt, omdat 'Rome' door de benoeming van behoudende bisschoppen en andere maatregelen de Nederlandse kerk tot de orde trachtte te roepen. Toen in 1985 paus Johannes Paulus II een bezoek aan Nederland bracht, werd duidelijk dat de stem van de vernieuwingsgezinde gelovigen ook daar niet gehoord zou worden. Zij belegden daarom een manifestatie waarop zij wilden laten zien dat er meer leefde in de Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap dan aan de bezoekende paus getoond zou worden.

Zo lieten duizenden op 8 mei 1985 op het Haagse Malieveld 'het andere gezicht van de kerk' zien, getuigend van vertrouwen in de toekomst van hun dierbare kerk. Uit deze eerste manifestatie kwam de Acht Mei Beweging voort, die bijna twintig jaar lang een belangrijke rol heeft gespeeld in het wel en wee van de Nederlandse katholieken. Zij bood inspiratie en steun aan hen die naar een open en democratische kerk verlangden.

In deze uitgave wordt getracht de grote betekenis te belichten, die Acht Mei voor de katholieke geloofsgemeenschap in Nederland van toen heeft gehad en voor velen nog heeft.

Tom van den Beld (Amsterdam 1937) heeft Franse taal- en letterkunde en theologie gestudeerd. Na een loopbaan in het onderwijs promoveerde hij op een proefschrift over de emancipatorische activiteiten van de Nederlandse jezuieten. Hij is vice-voorzitter/secretaris van Marienburg, vereniging van kritisch katholieken.

Valkhof pers, 2015, pap, 208 pp, € 19.50, 9789056254438
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
A New Song for the Lord: Faith in Christ and Liturgy Today
Crossroads, 1996, pap, 228 pp, € 21.00, 9780824515362
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Aus meinem Leben. Erinnerungen
Heyne Bucher Verlag, 2000, pap, 191 pp, € 12.50, 9783421051233
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Christian Brotherhood
Burns & Oates, 2005, pap, 94 pp, € 14.90, 9780860124160
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Christus und seine Kirche. Das Fundament der Apostel
Sankt Ulrich Verlag, 2007, geb, 198 pp, € 19.75, 9783867440103
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
De geest van de liturgie
Vereniging voor Latijnse Liturgie, 2006, geb, 176 pp, € 26.50, 9789070024888
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
De kerkvaders
Colomba, 2008, geb, 280 pp, € 27.50, 9789073810839
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Der Geist der Liturgie Eine Einfuehrung
Herder, 2006, geb, 208 pp, € 16.00, 9783451290633
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Deus Caritas Est - Encyclical Letter
English
Editrice Vaticana, 2006, pap, 94 pp, € 6.95, 9788820977887
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Deus Caritas Est - Litterae Encyclicae
Latine
Editrice Vaticana, 2006, pap, 58 pp, € 6.75, 9788820969578
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Einfuehrung in das Christentum. Vorlesungen ueber das Apostolische Glaubensbekenntnis
Koesel Verlag, 2000, geb, 365 pp, € 26.00, 9783466204557
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Glaube, Wahrheit, Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen.
Herder, 2003, geb, 220 pp, € 20.00, 9783451281105
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Gott und die Welt. Ein Gesprach mit Peter Seewald
DVA, 2005, geb, 395 pp, € 16.00, 9783421059116
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
In the Beginning…: A Catholic Understanding of Creation and Fall
BY ORDER
Ressourcement. Retrieval & Renewal in Catholic Thought, Eerdmans, 1995, pap, 100 pp, € 14.90, 9780802841063
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Jesus of Nazareth, Pt.1: From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration
In this bold, momentous work, the Pope - in his first book written as Benedict XVI - seeks to salvage the person of Jesus from recent 'popular' depictions and to restore Jesus' true identity as discovered in the Gospels. Through his brilliance as a theologian and his personal conviction as a believer, the Pope shares a rich, compelling, flesh-and-blood portrait of Jesus and incites us to encounter, face to face, the central figure of the Christian faith.
Bloomsbury, 2008, pap, 400 pp, € 16.50, 9780747593782
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Jesus of Nazareth, Pt.1: From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration
In this bold, momentous work, the Pope - in his first book written as Benedict XVI - seeks to salvage the person of Jesus from recent 'popular' depictions and to restore Jesus' true identity as discovered in the Gospels. Through his brilliance as a theologian and his personal conviction as a believer, the Pope shares a rich, compelling, flesh-and-blood portrait of Jesus and incites us to encounter, face to face, the central figure of the Christian faith.
Bloomsbury, 2007, geb, 374 pp, € 25.95, 9780385523417
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Jesus of Nazareth, Pt. 2: Holy Week: from the Entrance into Jerusalem to the Resurrection
Catholic Truth Society, 2011, geb, 315 pp, € 22.00, 9781860827075
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Jesus of Nazareth, Pt. 3: The Infancy Narratives
Analyzes the Gospel accounts of Jesus's infancy and childhood, detailing how the stories of his youth are as relevant today as they were then they were documented
Doubleday, 2012, geb, 144 pp, € 19.95, 9780385346405
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Jesus von Nazareth, Band 1: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklarung
Was hat das Christentum auf die Grundfragen des Menschseins heute zu sagen? Die Antwort darauf hangt unmittelbar zusammen mit der Frage: Wer ist Jesus von Nazareth? War er nur ein grosser Mensch oder ist er mehr? Sein Leben lang hat Joseph Ratzinger sich mit Jesus von Nazareth beschaftigt, ihn als Professor, als Bischof, als oberster Glaubenshuter, als Papst zu verstehen gesucht. Als Kardinal hatte er vor einigen Jahren mit dem Buch begonnen. Nach seiner Wahl zum Papst nutzte er jede freie Minute zum Weiterschreiben. Dieses Werk zieht die Summe eines grossen Theologenlebens. Es ist wohl das personlichste Buch, das Joseph Ratzinger und das uberhaupt je ein Papst geschrieben hat. Benedikt XVI. ist uberzeugt: Historisch-kritische Vernunft und Glaube sind kein Widerspruch - im Gegenteil: 'Es geht darum, den Evangelien zu trauen'. Wirklich und existentiell dem Zeugnis zu glauben, das die Bibel gibt: Jesus war nicht nur wahrer Mensch, sondern auch Gottes Sohn. Aus dieser Perspektive eroffnet das von der kritischen Forschung erarbeitete historische Faktenwissen ein tiefes Verstandnis des Jesus von Nazareth - tiefer, als es jemals in der Geschichte vorstellbar war.
Herder, 2007, geb., 448 pp, € 27.50, 9783451298615
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Jesus von Nazareth, Band 2: Vom Einzung in Jerusalem bis zur Auferstehung
Im lange erwarteten zweiten Band geht es um das Herzstuck des Christentums: Warum musste Jesus sterben? Was heisst Auferstehung? Und was heisst das fur uns? In beeindruckender Weise lasst der Papst Anteil nehmen an seiner ganz personlichen "Suche nach dem Angesicht des Herrn" - nachdenklich, klug, spirituell, ungemein anregend fur die eigene Auseinandersetzung mit den existentiellen Fragen des Glaubens.
Herder, 2011, geb, 366 pp, € 26.00, 9783451329999
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Jesus von Nazareth, Band 3: Prolog - Die Kindheitsgeschichten
Niemals zuvor hat ein Papst so tiefen Einblick gegeben in die Fragen, die ihn in seinem personlichen Glauben bewegen. Er schreibt nicht als Papst, sondern als glaubiger Christ. Sein Anliegen ist, zu zeigen, dass die Botschaft der Evangelien verlasslich ist, weil sie tatsachlich Gottes bejahendes Wort zu den Menschen vermitteln. Es geht ihm um "die innere Freundschaft mit Jesus, auf die doch alles ankommt" (Band I); er schreibt fur Menschen, die "Jesus begegnen und ihm glauben wollen" (Band II).

Nach dem ersten Teil uber die Zeit des offentlichen Wirkens Jesu und dem zweiten Teil uber Passion und Auferstehung schliesst nun der dritte Band uber die Kindheitsgeschichten, dessen Inhalt den beiden anderen chronologisch vorangeht, als Prolog dieses grossartige Werk des Papstes ab.

Herder, 2012, geb, 172 pp, € 24.50, 9783451349997
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Komm, Heiliger Geist! Pfingstpredigten
Wewel Verlag, 2004, pap, 64 pp, € 12.90, 9783879042999
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Unterwegs zu Jesus Christus
Das Buch, in dessen Mitte die Begegnung mit dem wirklichen Jesus der Evangelien steht, führt ins Zentrum des theologischen Denkens von Papst Benedikt XIV. Der Autor - zur Zeit des ersten Erscheinens dieses aktuellen Werkes noch Kardinal Joseph Ratzinger - will Hilfe geben, den unverkürzten Jesus wiederzuentdecken, der den Rahmen des bloß Menschlichen sprengt und den Menschen in seiner letzten Tiefe anfordert.
Sankt Ulrich Verlag, 2005, geb, 168 pp, € 19.50, 9783936484632
winkelwagen
Benedictus XVI (Ratzinger, J.)
Alles heeft zijn tijd: inspiratie voor elke dag
Kok, 2008, geb, 392 pp, € 24.50, 9789043514538
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Caritas in veritate. Encycliek van Paus Benedictus XVI. Nederlandstalig
Wereldkerkdocumenten 32, Licap cvba, 2009, pap, 116 pp, € 5.25, 9789068588101
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Deus caritas est - God is liefde
Het archetype van de liefde is deze tussen man en vrouw, die de Grieken 'eros' noemden. Maar om naar het geluk te leiden, moet 'eros' meer zijn dan het zoeken naar het eigen en kortstondig plezier. De liefde die het wonder van de ander als andere ontdekt, is de 'agape'. De twee zijn niet van elkaar te scheiden facetten van de liefde. En in Jezus Christus krijgt die liefde niet alleen een gezicht, maar wordt ze ook geradicaliseerd: geen groter liefde dan van wie bereid is zijn leven te geven voor het geluk van de andere.

Het tweede deel van de encycliek is gewijd aan de 'caritas', de christelijke naastenliefde. Een christen mag immers nooit de liefde voor God scheiden van de liefde voor zijn naaste, allereerst de noodlijdende medemens. Die caritas, die 'dienst van de liefde', is een individuele verantwoordelijkheid voor elke christen, maar net zo goed een collectieve opdracht voor de Kerk. Kerk en Staat moeten op dat terrein hun eigen rol kunnen spelen. Een meer rechtvaardige samenleving scheppen is niet de allereerste verantwoordelijkheid van de Kerk: Zij mag noch moet zich in de plaats stellen van de Staat. Maar ze mag en kan ook niet aan de kant blijven staan in de strijd voor gerechtigheid.

Wereldkerkdocument nr 30., Licap, 2006, pap, 64 pp, € 5.50, 9789068587043
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Deus Caritas Est. Gott ist die Liebe. Enzyklika
Benno Verlag, 2008, geb, 116 pp, € 8.90, 9783746224411
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Gesammelte Schriften: Kirche - Zeichen unter der Volkern, Band 1
Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften 8/1, Herder, 2010, geb, 691pp, € 56.50, 9783451302183
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Gesammelte Schriften: Kirche - Zeichen unter der Volkern, Band 2
Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften 8/2, Herder, 2010, geb, pp 695-1487, € 56.50, 9783451330216
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Gesammelte Schriften: Kunder des Wortes und Diener eurer Freude
Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften 12, Herder Verlag, 2010, geb, 560p, € 71.00, 9783451330551
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Gesammelte Schriften: Offenbarungsverstandnis und Geschichtstheologie Bonaventuras
Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften 2, Herder, 2009, geb, 911pp, € 69.00, 9783451301308
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Gesammelte Schriften: Theologie der Liturgie
Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften 11, Herder, 2010, geb, 757 pp, € 54.00, 9783451299476
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Gesammelte Schriften: Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. Die Dissertation und weitere Studien zu Augustinus und zur Theologie der Kirchenvater
Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften 1, Herder, 2011, geb, 512 pp, € 68.95, 9783451340536
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Paul of Tarsus
Catholic Truth Society, 2009, geb, 168 pp, € 13.90, 9781860825774
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Spe Salvi. Gerettet durch die Hoffnung. Enzyklika
Benno Verlag, 2008, geb, 114 pp, € 8.90, 9783746224428
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.) & J. Habermas
Dialektik der Saekularisierung
Herder Verlag, 2005, geb, 64 pp, € 11.50, 9783451324871
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.), P. Seewald
Licht der Welt. Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Ein Gesprach m. Peter Seewald
Herder, 2010, geb, 240 pp, € 22.50, 9783451325373
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.), P. Seewald
Licht van de Wereld. De Paus, de Kerk en de tekenen van de tijd
Hoe kijkt paus Benedictus XVI aan tegen de recente misbruikschandalen, tegen de verhouding met jodendom en islam, tegen condoomgebruik, celibaat, actuele sociale, ethische en ecologische problemen? Hoe beleeft Benedictus XVI, die nu 5 jaar aan het hoofd staat van 1,2 miljard katholieken, het pausschap? Wat is de betekenis van het geloof in de wereld van nu? De paus spreekt vrijuit tijdens een zes uur durend interview met journalist Peter Seewald (voormalig redacteur Der Spiegel, Stern) en gaat geen vraag uit de weg. Seewald, die de toenmalige kardinaal Joseph Ratzinger twee keer eerder interviewde, noemt hem ‘een van de grootste denkers van onze tijd’.
Adveniat Geloofseducatie B.V., 2011, pap, 256 pp, € 9.95, 9789491042058
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.), P. Seewald
Light of the World: The Pope, the Church, and the Signs of the Times
Catholic Truth Society, 2010, geb, 240 pp, € 20.95, 9781860827099
winkelwagen
Benedict XVI, Pope
Saved in Hope - Spe Salvi
Ignatius Press, 2008, geb, 107 pp, € 16.95, 9781586172510
winkelwagen
Berg, H. van den
In vrijheid gebonden:negentiende-eeuwse katholieke publicisten in Nederland over geloof, politiek en moderniteit
Valkhof Pers, 2005, pap, 599 pp, € 35.00, 9789056251963
winkelwagen
Bergoglio, Jorge, Abraham Skorka
Over hemel en aarde
Paus Franciscus, kardinaal Jorge Bergoglio, gaat in dit boek in gesprek met zijn vriend Rabbijn Abraham Skorka over de uitdagingen van de 21ste eeuw.

In deze reeks openhartige gesprekken komen volgende onderwerpen aan bod: God, de duivel, religies, ongelovigen, schuld, fundamentalisme, de dood, euthanasie, ouder worden, de vrouw, abortus, het huwelijk, scheiding, wetenschap, opvoeding, politiek en macht, kapitalisme, globalisering, geld, holocaust... 'In dit boek zijn twee diepgelovige mensen aan het woord, met al hun vezels verbonden aan hun geloofsgemeenschap, aan hun land Argentinie met alle problemen, maar vooral met de Allerhoogste. Het boek biedt spirituele rijkdom omdat heel wat plichtplegingen en diplomatiek geharrewar wordt vermeden. Hier zijn geen instituten aan het woord, maar mensen van vlees en bloed, die de taal van het geloof als geen ander weten te spreken. Het is te hopen dat Bergoglio die taal zal weten vast te houden nu hij tot een hoger ambt is geroepen.' - Marcel Poorthuis, Hoogleraar interreligieuze dialoog, Tilburg School of Theology

Lannoo, 2013, pap, 176 pp, € 19.99, 9789401411172
winkelwagen
Biallowons, Simon
Franciscus, de nieuwe paus
Franciscus, een naam als een programma.De Argentijn Jorge Mario Bergoglio is met die naam de 266ste paus op de stoel van Petrus. Hij is de eerste Jezuiet, de eerste bisschop uit Latijns-Amerika, en sinds 741 de eerste niet-europeaan die het pauselijk ambt aanvaardt. Na het verrassende ontslag van Benedictus XVI staat paus Franciscus aan het hoofd van de wereldkerk. Wie is echter deze nieuwe paus? Journalist en Vaticaanexpert Simon Biallowons denkt na over de erfenis van Benedictus XVI en brengt een boeiend relaas van het conclaaf dat tot de verkiezing van Bergoglio leidde. Hij schetst niet alleen de persoon en de opvattingen van Jorge Bergoglio maar ook de grote uitdagingen in kerk en wereld waar hij als paus Franciscus voor staat.
Meinema | Averbode, 2013, pap, 158 pp, € 19.50, 9789021143484
winkelwagen
Bijlhout, Cora
Met een schone lei. Herinneringen van een kloosterzuster.
Memoreeks 11, verhalen uit het katholieke leven, Valkhof Pers, 2001, pap, 136 pp, € 12.50, 9789056251208
winkelwagen
Birkedal Bruun, Mette
The Cambridge Companion to the Cistercian Order
This volume presents the composite character of the Cistercian Order in its unity and diversity, detailing the white monks' history from the Middle Ages to the present day. It charts the geographical spread of the Order from Burgundy to the peripheries of medieval Europe, examining key topics such as convents, liturgy, art, agriculture, spiritual life and education, providing an insight into Bernard of Clairvaux's life, work and sense of self, as well as the lives of other key Cistercian figures. This Companion offers an accessible synthesis of contemporary scholarship on the Order's interaction with the extramural world and its participation in, and contribution to, the cultural, economical and political climate of medieval Europe and beyond. The discussion contributes to the history of religious orders, and will be useful to those studying the twelfth-century renaissance, the apostolic movement and the role of religious life in medieval society.
Cambridge Companions to Religion, Cambridge UP, 2012, pap, 321 pp, € 26.50, 9780521171847
winkelwagen
   
Bodar, A. (red.)
Antoine. De enige echte katholieke glossy
Boekencentrum, 2011, glossy, 82 pp, € 6.95, 9789023925682
winkelwagen
Boeve, L. & G. Mannion (eds.)
The Ratzinger Reader : Mapping a Theological Reader
This is a fascinating and insightful volume collecting together the key writings of Joseph Ratzinger, some of them yet untranslated, from his youthful and more progressive writings, to his 'transition period' following his disillusionment with the aftermath of Vatican II, to his time as Prefect of the Vatican's Congregation for the Doctrine of the Faith down to 2005. The emphasis will be upon Joseph Ratzinger as 'private theologian', his many writings released in a personal capacity for such will chart the formation of and comment upon the official statements and texts released under his name in a more informative fashion than the simple inclusion of the formulaic 'official texts' themselves.Following a section providing insight into the fundamental and systematic theological background and development of Joseph Ratzinger's thought, further thematic sections will also be included, for example, Joseph Ratzinger's writings on Ecclesiology, on Theology and the Role of Theologians, on the Eucharist, on Religious Pluralism, on Sacramental Theology, Ecumenism, on Truth, on the Contemporary Historical Era, on Magisterium and on Faith Morals etc.The volume will open with an introductory essay charting the life and career, the achievements of and the controversies surrounding the new pope. Each reading will be prefaced by a brief introduction to its context and themes and will be followed by recommended further reading on its respective subject matter.
T & T Clark, 2010, geb, 286pp, € 91.90, 9780567032133
winkelwagen
Boeve, L. & G. Mannion (eds.)
The Ratzinger Reader : Mapping a Theological Reader
This is a fascinating and insightful volume collecting together the key writings of Joseph Ratzinger, some of them yet untranslated, from his youthful and more progressive writings, to his 'transition period' following his disillusionment with the aftermath of Vatican II, to his time as Prefect of the Vatican's Congregation for the Doctrine of the Faith down to 2005. The emphasis will be upon Joseph Ratzinger as 'private theologian', his many writings released in a personal capacity for such will chart the formation of and comment upon the official statements and texts released under his name in a more informative fashion than the simple inclusion of the formulaic 'official texts' themselves.Following a section providing insight into the fundamental and systematic theological background and development of Joseph Ratzinger's thought, further thematic sections will also be included, for example, Joseph Ratzinger's writings on Ecclesiology, on Theology and the Role of Theologians, on the Eucharist, on Religious Pluralism, on Sacramental Theology, Ecumenism, on Truth, on the Contemporary Historical Era, on Magisterium and on Faith Morals etc.The volume will open with an introductory essay charting the life and career, the achievements of and the controversies surrounding the new pope. Each reading will be prefaced by a brief introduction to its context and themes and will be followed by recommended further reading on its respective subject matter.
T & T Clark, 2010, pap, 286pp, € 31.50, 9780567032140
winkelwagen
Borgman, Erik
Leven van wat komt, een katholiek uitzicht op de samenleving
Op basis van omvattend onderzoek en talrijke gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, en nauw aansluitend op gedachten van paus Franciscus, presenteert dit boek een bevrijdende omgang met de brandende maatschappelijke kwesties van deze tijd. De laatste vijftig jaar wil de kerk zich vooral aanpassen aan de eigentijdse samenleving en cultuur. Een moderne kerk in een moderne wereld gold en geldt als de weg naar de toekomst. Maar de moderne wereld verkeert in diepe crisis en weet zelf de weg naar de toekomst niet goed meer te vinden. Hoog tijd om een plan dat er direct na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) al was, alsnog uit te voeren: vanuit gelovig perspectief de eigentijdse ontwikkelingen analyseren. Zo kan zichtbaar worden wat in onze situatie 'de tekenen zijn van de aanwezigheid van God en van zijn plannen'. Wat een onoverkomelijk probleem lijkt, kan een aanzet zijn voor nieuw begin.

Erik Borgman (1957) is hoogleraar publieke theologie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg. Deze publicatie is onderdeel van het project 'De katholieke traditie opnieuw een levende kracht' dat hij leidt.

Meinema, 2017, pap, 226 pp, € 16.99, 9789021143965
winkelwagen
Borgman, Erik
Zielen winnen. Op zoek naar kerk buiten de gebaande paden
De meest invloedrijke theoloog van Nederland weet als geen ander zijn inspiratie en wijsheid te delen met een groot publiek. Dat doet hij opnieuw in dit boek, ongetwijfeld zijn meest persoonlijke boek tot nu toe. In deze nieuwe uitgave maakt hij een verrassende reis door zijn eigen leven: langs scharniermomenten die soms ook confronterend waren maar zijn betrokkenheid en visioen alleen maar deden groeien en langs teksten en overwegingen die hij de afgelopen decennia op diverse plekken heeft uitgesproken. Zo is dit boek een persoonlijke tocht door zijn leven en zijn werk geworden, met vergezichten over kerk, geloof en God die je als lezer nooit meer wilt vergeten. Een inspirerend boek van een gedreven theoloog die altijd op een verrassende manier naar de toekomst van leven en geloof kijkt.
Adveniat, 2017, pap, € 18.95, 9789492093486
winkelwagen
Borgman, Erik , Rik Torfs e.a. (H. Morssinkhof, H. Geerts-red.)
Grensoverschrijdingen geduid. Over seksueel misbruik in katholieke instellingen
In dit boek wordt de cultuur onderzocht die het misbruik in de kerk mogelijk maakte, het verzet ertegen smoorde voor het echt ontstond en ervoor zorgde dat de klachten die geformuleerd werden, vaak niet serieus werden genomen. Daarbij gaat het niet in eerste instantie om het vaststellen van verwijtbare schuld. Veeleer trachten de auteurs de dieper liggende mechanismen die ten grondslag liggen zowel aan het misbruik als aan de verdringing ervan, op te sporen en te verklaren. Het kan niet anders dan dat zij hierbij de noodzaak aantonen van cultuur- en mentaliteitsveranderingen rondom seksualiteit in de rooms-katholieke kerk.

Met artikelen van Erik Borgman, Rik Torfs, Fred van Iersel, Frans Vosman, Henri Beunders en Hans Morssinkhof, Marjet Derks, Anke Bisschops, Jan Bodisco Massink, Joanne Marie Greer en Brendan Geary
Valkhof Pers, 2011, pap, 160 pp, € 15.00, 9789056253462
winkelwagen
Bosgraaf, E.
Gebroken wil, verstorven vlees. Een historisch -psychologische studie over versterving in het Nederlandse kloosterleven (1950-1970)
Prometheus, 2011, pap, 342 pp, € 29.95, 9789035135956
winkelwagen
   
Botermans, J. en W. v. Grimsven
Herinnering aan het rijke roomse leven
Geillustreerd (tb)
Terra, 2007, geb, 144 pp, € 24.95, 9789058977397
winkelwagen
Bouma, H.
Adrianus Kardinaal Simonis. Een hart om te denken
Voor het eerst spreekt Kardinaal Simonis vrijuit over zaken die hem als bisschop of gelovige aan het hart gaan. Zijn roeping, de twijfels, zijn drijfveren. Via overwegingen en anekdotes krijg je zicht op wat Kardinaal Simonis de afgelopen 50 jaar heeft beziggehouden en wat hem als kerkleider en pastor tekent.
Kok, 2007, geb, 151 pp, € 17.50, 9789043513517
winkelwagen
Brady, B.V.
Essential Catholic Social Thought
Orbis, 2008, pap, 294 pp, € 25.80, 9781570757563
winkelwagen
Brico, Rex
De odyssee van een journalist, een levensverhaal over pers, religie en homoseksualiteit
Elsevier-redacteur Rex Brico (1928) sprak in de jaren '70 en '80 met iedereen die er in de christelijke wereld toe deed: Schillebeeckx, Moeder Teresa, Hans Kung, Marga Klompe, Desmond Tutu en Johannes Paulus II. Samen met Paul Witteman rebelleerde hij tegen het rechtse klimaat in de Elsevier-redactie. In Brico's avontuurlijke levensverhaal wisselen bespiegelingen over zijn persoonlijke en journalistieke ervaringen elkaar af.

Als jong-volwassene was hij een vrome katholiek, die angstvallig zijn homoseksuele gevoelens verborgen hield. Toen dat door heftig liefdesverdriet niet meer lukte, sloeg hij ook als gelovige andere wegen in. Na zijn coming-out zette zijn familie hem op de trein naar Wenen. Daar kreeg hij na een mislukte zelfmoordpoging electroshocks toegediend. Brico's geaardheid werd in Oostenrijk gezien als psychiatrische aandoening.

Behalve in Nederland was Brico als journalist werkzaam in Australie, Duitsland en Engeland. Na zijn pensionering bij Elsevier in 1990 was hij nog veertien jaar columnist van het Algemeen Dagblad. Intussen nam hij afscheid van het katholicisme, maar bleef een mystieke godzoeker, los van kerkelijke instituten.

Ten Have, 2012, pap, € 22.95, 9789025901462
winkelwagen
Broers, Arjen, Bisschop M. Muskens
Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens
Tiny Muskens werd geboren in 1935, in het katholieke boerendorp Elshout. Zijn leven vertelt het verhaal van een tijdperk vol veranderingen, waar Muskens steeds bij wilde zijn. Als brave kapelaan las hij – met rode oortjes – Jan Wolkers en Gerard Reve, om de cultuur van de jaren zestig te begrijpen. Als pasgewijd priester reisde hij naar Rome om stiekem een zitting van het Tweede Vaticaans Concilie mee te maken, maar werd door de bewaking de Sint Pieter uitgezet. Hij zag de armen van Calcutta, het lijk van Mao en het huisje van Gauguin op Tahiti.

Eind jaren zestig werd de Brabantse boerenzoon verliefd op Indonesie, waar hij acht jaar woonde en werkte. Daarna verbleef hij zestien jaar in Rome, het centrum van de wereldkerk. En in al die tijd zwierf hij door Azie, Afrika en Amerika om de wereld en de kerk te leren kennen.

In 1994 kwam hij terug op Brabantse grond, als bisschop van Breda. Daar schrikte hij het destijds zelfgenoegzame Nederland op, door op onorthodoxe wijze aandacht te vragen voor armen, zieken en daklozen in ons eigen land.

In deze biografie vertelt Tiny Muskens over zijn tomeloze nieuwsgierigheid, zijn reisdrift en zijn liefde voor de kerk. Hij denkt na over de multiculturele samenleving en de toekomst van de kerk, en geeft een eerste programma voor het Derde Vaticaans Concilie. Met kennis die nergens geleerd wordt, met een diep geloof dat steeds in beweging is, en met een stortvloed aan soms schelmachtige details.

Valkhof pers, 2004, pap, 410 pp, € 20.00, 9789056251796
winkelwagen
   
Brok, Ellen, Jan Jacobs, Lodewijk Winkeler, Albert van der Zeijden (red.)
Aan plaatsen gehecht, Katholieke herinneringscultuur in Nederland
In heel Nederland zijn plaatsen te vinden die op een of andere manier verwijzen naar gebeurtenissen, personen of rituelen die in de afgelopen eeuwen mee vorm hebben gegeven aan de identiteit van de Nederlandse katholieken. Het putje van Heiloo, het standbeeld van Schaepman in Tubbergen, of een willekeurige biechtstoel - het zijn stuk voor stuk plaatsen waaraan de katholieke herinnering zich heeft gehecht. Niet alle plaatsen liggen voor de hand. De kade bij de Sint Nicolaaskerk in Amsterdam is al lang niet meer de plaats waar Sinterklaas jaarlijks het eerst voet aan wal zet, de Adelbertusakker bij Egmond heeft er eeuwen verwaarloosd bijgelegen. Op andere plaatsen bloeit de katholieke cultuur nog volop, zoals bij het beeld van de Sterre der Zee in Maastricht. Soms is de link verrassend, zoals bij de Maria van Jessekerk in Delft.

In deze bundel worden ruim veertig van dergelijke plaatsen voor het voetlicht gehaald. Hoe zijn zij ontstaan? Waar verwijzen ze naar? Welke betekenis werd en wordt er aan gehecht? Is die betekenis altijd hetzelfde gebleven? Het zijn vragen die de historische benadering kenmerken van het door de Franse historicus Pierre Nora gemunte concept lieux de memoire, plaatsen van herinnering.

Onder redactie van Jan Jacobs (emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis, Tilburg), Lodewijk Winkeler (hoofd van het Katholiek Documentatie Centrum) en Albert van der Zeijden (medewerker van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed) hebben veertig deskundige auteurs, met deze vragen als leidraad, ruim veertig herinneringsplaatsen aan een onderzoek onderworpen, en daarbij vaak verrassende ontdekkingen gedaan. Daarmee biedt dit boek een fascinerende doorsnede van de katholieke herinneringscultuur van de afgelopen twee eeuwen.

Valkhof pers, 2012, geb, 868 pp, € 49.50, 9789056253707
winkelwagen
   
Bruce, T. C.
Faithful Revolution. How Voice of the Faithful Is Changing the Church
Oxford UP, 2011, pap, 240 pp, € 41.50, 9780195385847
winkelwagen
   
Buckley, J.J., F.C. Bauerschmidt & T. Pomplun (eds)
The Blackwell Companion to Catholicism
B2604
Blackwell Companions to Religion Series, Wiley-Blackwell, 2011, pap, 523 pp, € 34.50, 9781444337327
winkelwagen
   
Bulman, R.F. & F.J. Parrella (eds)
From Trent to Vatican II. Historical and Theological Investigations
BY ORDER
Oxford UP, 2006, pap, 344 pp, € 32.00, 0195178076 / 9780195178074
winkelwagen
   
Bunnik, R.
Eerst biefstuk, dan lamsvlees. Vijftig jaar kritische trouw
Memo Reeks, Valkhof Pers, 2011, pap, 143 pp, € 15.00, 9789056253547
winkelwagen
   
Campbell, D.
Graceful Exits. Catholic Woman and the Art of Departure
By Order
Indiana UP, 2003, geb, 211 pp, € 39.50, 025334316x
winkelwagen
   
Camps, A
Pelgrim en missioloog. Levensoverwegingen van een Nijmeegse hoogleraar
op bestelling
Memo-reeks, Valkhof Pers, 2006, pap, 271 pp, € 17.95, 9056252127 / 9789056252120
winkelwagen
Cardinal Newman, J.H.
Apologia Pro Vita Sua and Six Sermons
This newly edited version of John Henry Newman's Apologia Pro Vita Sua sheds new light on Newman's celebrated account of his passage from the Church of England to the Roman Catholic Church and repositions his narrative within the context of transformative religious journeys of other Victorian intellectuals. Frank M. Turner is the first historian of Victorian thought, religion, and culture to edit Newman's classic autobiographical narrative. Drawing on extensive research in contemporary printed materials and archives, Turner's powerfully revisionist Introduction reevaluates and challenges the historical adequacy of previous interpretations of Newman's life and of the Apologia itself. He further presents Newman's volume as a response to ultramontane assertions of papal authority in the l860s. In addition to numerous explanatory textual annotations, the volume includes an Appendix featuring six important Anglican sermons that providesignificant insights into Newman's thought during the years recounted in the Apologia.
Yale UP, 2008, pap, 513 pp, € 28.50, 9780300177862
winkelwagen
   
Carey, P.W.
Catholics in America. A History
Rowman & Littlefield, 2008, pap, 306 pp, € 26.90, 9780742562332
winkelwagen
Caspers, Charles, Kees Waaijmen
De wortels, de twijgen en de vruchten van de boom. De Vincentiaanse liefde in de spiritualiteit van de dochters van Maria en Joseph
Het symbool van de Dochters van Maria en Joseph, de Levensboom, weerspiegelt hun spiritualiteit. De wortels verwijzen naar de Heilige Schrift. Met name de evangelist Johannes vertelt dat het Gods Liefde is die in mensen werkt.

De stam verwijst naar de franse priester Vincent de Paul, die leefde in de 17-e eeuw. Hij had als bronervaring dat Gods Liefde in ons werkt wanneer wij ons op belangeloze wijze inzetten voor de arme en behoeftige medemens. De Bossche kapelaan Jacobus Heeren, in 1820 de stichter van de Congregatie DMJ, deelden in deze ervaring.

De takken en de twijgen van de boom verwijzen naar de Dochters van Maria en Joseph zelf in Nederland en Indonesie, vroeger ook in Brazilie, China en Kongo. Hun liefdewerken, die zich voltrekken in de harten van de mensen, zijn de vruchten van de boom.

Met de 'Vincentiaanse Liefde' als rode draad vertelt dit boek in zeven hoofdstukken over de spiritualiteit van de Dochters van Maria en Joseph in verleden, heden en toekomst.

Adveniat Geloofseducatie B.V., 2013, geb, 159 pp, € 24.50, 9789491042669
winkelwagen
Cassidy, E. I. Cardinal
My Years in Vatican Service
Paulist Press International,U.S., 2009, pap, 176 pp, € 21.95, 9780809145935
winkelwagen
   
Chittister, J.
The Way We Were: A Story of Conversion and Renewal
Orbis, 2008, pap, 255 pp, € 15.75, 9781570757785
winkelwagen
   
Clemens, T., Klep, P. & Winkeler, L. (red.)
Moeizame Moderniteit. Katholieke cultuur in transitie. Opstellen voor Jan Roes (1939-2003)
OP BESTELLING
Valkhof Pers, 2006, pap, 480 pp, € 32.50, 9056251996 / 9789056251994
winkelwagen
Collins, M.
Pope Benedict XVI, Succecor to Peter
Columba, 2005, pap, 96 pp, € 11.50, 9781856075039
winkelwagen
   
Comerford, K.M. & Pabel, H.M. (eds)
Early Modern Catholicism.
BY ORDER
Toronto UP, 2001, pap, 324 pp, € 33.50, 0802084176
winkelwagen
Connelly, J.
From Enemy to Brother. The Revolution in Catholic teaching on the Jews (1933-1965)
In 1965 the Second Vatican Council declared that God loves the Jews. Before that, the Church had taught for centuries that Jews were cursed by God and, in the 1940s, mostly kept silent as Jews were slaughtered by the Nazis. How did an institution whose wisdom is said to be unchanging undertake one of the most enormous, yet undiscussed, ideological swings in modern history? The radical shift of Vatican II grew out of a buried history, a theological struggle in Central Europe in the years just before the Holocaust, when a small group of Catholic converts (especially former Jew Johannes Oesterreicher and former Protestant Karl Thieme) fought to keep Nazi racism from entering their newfound church. Through decades of engagement, extending from debates in academic journals, to popular education, to lobbying in the corridors of the Vatican, this unlikely duo overcame the most problematic aspect of Catholic history. Their success came not through appeals to morality but rather from a rediscovery of neglected portions of scripture.

From Enemy to Brother illuminates the baffling silence of the Catholic Church during the Holocaust, showing how the ancient teaching of deicide - according to which the Jews were condemned to suffer until they turned to Christ - constituted the Church's only language to talk about the Jews. As he explores the process of theological change, John Connelly moves from the speechless Vatican to those Catholics who endeavored to find a new language to speak to the Jews on the eve of, and in the shadow of, the Holocaust.
Harvard UP, 2012, geb, 376 pp, € 31.50, 9780674057821
winkelwagen
Coopmans, Jos
Satanskinderen? Het verhaal van een gestichtsjeugd
In de jaren veertig van de vorige eeuw heeft Jos Coopmans een deel van zijn jeugd doorgebracht in een 'gesticht': eerst in een katholiek kindertehuis waar hij als kleine jongen na een uithuisplaatsing werd ondergebracht en daarna in het eveneens katholieke 'opvoedingsgesticht' Harreveld. Dat was een internaat waarin zowel voogdijkinderen als jongens die onder toezicht van justitie waren gesteld, werden geplaatst. De leiding van Harreveld was in handen van de Broeders van Amsterdam, officieel de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. De jaren op Harreveld waren voor Jos acht verdrietige jaren, waarin zijn verlangen naar vrijheid, naar zijn eigen dorp en naar 'thuis' steeds groter werd.

Vanwege de onevenwichtige samenstelling van de jeugdige bewoners - 'boefjes' versus kinderbeschermingspupillen - was er van normale vriendschappelijke verhoudingen niet of nauwelijks sprake. De broeders deden hun uiterste best, maar moesten hun beleid en regime wel afstemmen op de moeilijk te behandelen jongens. Dat gaf de nodige spanning en later, bij de oudere jongens, kwam daar ook nog de nodige seksuele agressie bij. Er heerste op Harreveld in die jaren een bijzonder seksueel klimaat, dat ook Jos aanvankelijk op het verkeerde been zette. Op een enkele uitzondering na waren de broeders daarbij niet betrokken, al is het beeld dat de afgelopen jaren met name in de media werd geschetst van het seksueel misbruik door religieuzen in instellingen nogal anders.

In dit levensverhaal, dat de auteur schreef om de problemen waar hij op latere leeftijd mee kampte van zich af te schrijven en die te maken hadden met zijn armoedige afkomst en zijn gestichtsverleden, laat hij zien dat de werkelijkheid toch wat genuanceerder was dan de nu in de publieke opinie levende voorstelling daarvan.

MemoReeks 38, Valkhof Pers, 2014, pap, 203 pp, € 17.50, 9789056254117
winkelwagen
   
Cornwell, J.
De paus en het lot van de gelovigen. Drama en belofte
te bestellen
Uitgeverij Balans, 2004, pap, 256 pp, € 17.90, 9050185703
winkelwagen
Costa, Denise de
Wonen in een klooster. Vrouwelijke religieuzen, gastarbeiders en kunstenaars, 1359 - 1986
De Jonge Hond, 2010, geb, 287pp, € 29.95, 9789089101426
winkelwagen
   
Cozzens, D.
Bevrijd het celibaat. Het is een charisma!
Averbode / Abdij van Berne, 2010, pap, 119 pp, € 16.95, 9789089720214
winkelwagen
   
Cunningham, L.S.
Introduction to Catholicism
Cambridge UP, 2009, pap, € 31.50, 9780521608558
winkelwagen
   
Curran, C.A.
Catholic Moral Theology in the United States: A History
Georgetown UP, 2008, geb, 350 pp, € 51.50, 9781589011953
winkelwagen
   
Curran, C. E.
The Social Mission of the U.S. Catholic Church. A Theological Perspective
Georgetown UP, 2011, pap, 224 pp, € 26.95, 9781589017436
winkelwagen
   
Curran, C.E.
Catholic Moral Theology in the United States: A History
Georgetown UP, 2008, pap, 351 pp, € 24.95, 9781589011960
winkelwagen
   
Curran, Ch.E.
The Moral Theology of Pope John Paul II
Moral Traditions series, Georgetown UP, 2005, geb, 262 pp, € 33.00, 1589010426
winkelwagen
   
Dalin, Rabbi D.G.
The Myth of Hitler’s Pope. How Pope Pius XII rescued Jews from the Nazis
by order
Regnery Publ., 2005, geb, 210 pp, € 29.50, 0895260344
winkelwagen
Danneels, Kardinaal Godfried
Gekneusd vertrouwen, vaste hoop
Thijmessay 2004 no 3, Valkhof Pers, 2004, pap, 96 pp, € 10.00, 9789056251826
winkelwagen
D'Arcy, Brian
A Different Journey
Sliabh Ban Productions, 2006, pap, 332 pp, € 21.50, 9780954582951
winkelwagen
D'Arcy, Brian
A Little Bit of Healing
In these dark times for the Catholic Church in Ireland, the voice of Fr Brian D'Arcy is one of he few in the church which is readily listened to and heeded. This comes form his unfailing honesty, openness and passionate love for the church and all its vulnerabilities and weaknesses. In this book, he focuses on healing in both the church and the world. Healing is a slow organic process. It is a journey each of us must bravely launch out on: otherwise we choose to imprison ourselves in the dark vaults of despair. Hopefully, we can be brave enough to bring healing to our wounded church and, with God's grace, healing to our wounded world. In short, healing requires a number of steps: Step one is a time for reflection, openness and perspective. We should acknowledge the positives. Step two on the healing journey is facing the causes of the hurt as honestly and as objectively as possible. Step three requires us to sift through what can be changed and accept what cannot. Step four is realistically looking to the future with courage and hope. Healing demands that we give up hope of a perfect past so that we can have a better future.
Columba, 2010, pap, 160 pp, € 16.00, 9781856076883
winkelwagen
Demyttenaere, B.
De stoel van Petrus. Achter de schermen van het Vaticaan
Van Halewyck, 2009, pap, 366 pp, € 25.00, 9789079001187
winkelwagen
Denaux, A. & M. Poorthuis (red.)
De geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II
Karol Woytila, de latere paus Johannes Paulus II, behoort tot de grote gestalten van de twintigste eeuw. De gebeurtenissen in deze eeuw hebben het leven van deze mens bepaald: Auschwitz, het Tweede Vaticaanse concilie, de val van het communisme, de secularisatie en godsverduistering in Europa, maar ook het besef van een mondiale mensheid. Omgekeerd heeft paus Johannes Paulus II ook zijn stempel weten te drukken op de laatste decennia van de twintigste eeuw, waarin deze gebeurtenissen centraal stonden of doorwerkten. Nederland kan aan het pausbezoek van 1985 alleen maar schrale herinneringen hebben overgehouden. Pas later drong het besef in ons land door dat deze paus zowel in de dialoog tussen de godsdiensten als wat betreft de hang naar vrijheid van het Oostblok een beslissende rol zou spelen.
Theologische perspectieven 6, 2VM Uitgeverij, 2011, pap, 140 pp, € 15.95, 9789490393120
winkelwagen
   
Dennis, G. T. (ed. and transl.)
The Taktika of Leo VI
Tb
Harvard UP, 2010, 656 pp, € 58.90, 9780884023593
winkelwagen
   
Derks, M., P. Nissen
Het licht gezien. Bekeringen tot het katholicisme in de twintigste eeuw
op bestelling
Verloren, 2000, pap, 180 pp, € 20.00, 9065506179
winkelwagen
   
Doelle, G.B.J.M. (red)
Parochie St. Joseph, Keent-Weert. Van een plattelands- naar een stadsparochie in woord en beeld
Valkhof Pers, 2009, pap, 136 pp, € 24.50, 9789056252724
winkelwagen
   
Dols, C.
De geesel der eeuw. Katholieke drankbestrijding in Nederland 1852 - 1945
Aprilis, 2007, geb, 121 pp, € 19.50, 9789059942028
winkelwagen
Duffy, Eamon
Saints and Sinners: A History of the Popes
This engrossing book encompasses the extraordinary history of the papacy, from its beginnings nearly two thousand years ago to the present day. In this new edition, the final chapter has been expanded to cover the last years of John Paul II and the election of Benedict XVI.
Yale Nota Bene, Yale UP, 2005, pap, 462 pp, € 23.95, 9780300115970
winkelwagen
Duffy, Eamon
Ten Popes Who Shook the World
In an acclaimed series of BBC radio broadcasts, Eamon Duffy enthralled listeners with vivid stories of the ten popes he judges 'the most influential in history'. With this book, readers may now also enjoy Duffy's portraits of ten exceptional men who shook the world. The book begins with St. Peter, the Rock upon whom the Catholic Church was built, and follows with Leo the Great (fifth century), Gregory the Great (sixth century), Gregory VII (eleventh century), Innocent III (thirteenth century), Paul III (sixteenth century), and Pius IX (nineteenth century). Among twentieth-century popes, Duffy examines the lives and contributions of Pius XII, who was elected on the eve of the Second World War, the kindly John XXIII, who captured the world's imagination, and John Paul II, the first non-Italian pope in 450 years
Yale UP, 2011, geb, 151 pp, € 21.00, 9780300176889
winkelwagen
   
Egelie, G.C.M.
Beeld van het Heilig Hart in Limburg. Religieuze en sociale betekenis van de verering in de twintigste eeuw
De opkomende industrialisatie bracht ingrijpende veranderingen met zich mee voor de Limburgse samenleving. Traditionele vormen van nijverheid werden vervangen door industriele productie. Er ontstond een volkomen nieuwe leefwereld waarin velen niet meer zichzelf konden zijn en zochten naar nieuwe ijkpunten. De verering van het Heilige Hart nam een belangrijke plaats in bij het zoeken naar nieuwe sociale structuren met een christelijke inslag. Het gaat daarbij immers ook over liefde tot de naaste. Als zichtbaar teken daarvan werden in de openbare ruimte Heilig Hartbeelden opgericht.

Voor het eerst wordt stilgestaan bij de ruim 100 monumenten die, verspreid over de provincie, behouden bleven. Van elk is een foto en een korte beschrijving opgenomen. Beeld van het Heilig Hart van Limburg schetst de religieuze, sociale en daarmee ook historische betekenis van de verering in het overwegend katholieke Limburg.

Walburg Pers, 2004, pap, 203 pp, € 19.00, 9789057303142
winkelwagen
Elsen, Z. van den & V. Poels
KNNP Bibliografie van de Katholieke Nederlandse Periodieken. Deel 3: Godsdienstig en kerkelijk leven
Valkhof Pers, 2012, pap, 750p, € 95.00, 9789056253516
winkelwagen
   
Elshof, T.
Van huis uit Katholiek. Een praktisch theologisch, semiotisch onderzoek naar de ontwikkeling van religiositeit in drie generaties van rooms-katholieke families
Eburon, 2009, pap, € 43.00, 9789059722798
winkelwagen
   
Ernst, J.
Geleefde Theologie:het verhaal van Karl Derksen, dominicaan
Narratio, 2005, pap, 128 pp, € 12.50, 9052639612
winkelwagen
Erp, Stephan van
De onvoltooide eeuw. Voorlopers van een katholieke cultuur
Het katholicisme in Nederland is marginaal en kwetsbaar geworden. Velen hebben het de rug toegekeerd en zoeken hun heil buiten de kerk. Dat roept binnen de kerk de vraag op wat te doen: aanpassen aan de huidige tijd, zodat meer mensen zich opnieuw engageren, of gewoon stug doorgaan met een geisoleerde, maar trotse restkerk? Het eerste leidt tot een verarming van de katholieke cultuur, het tweede tot wereldvreemdheid. Is er een andere weg?

Die weg is misschien wel gewezen door katholieken die te midden van de hectische gebeurtenissen van de 20ste eeuw hun geloof een nieuwe vorm. Getekend door de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, ontdekte de Britse soldaat David Jones het katholicisme via het sacramentele karakter van de kunst. In de crisisjaren startte de Amerikaanse journaliste en bekeerlinge Dorothy Day een sociale beweging die voor armen en daklozen zorgde. Zelf gevormd door een verstarde denktraditie, ontwierp de Vlaamse dominicaan Edward Schillebeeckx een theologie van de humaniteit. Zo zijn er meer voorbeelden: schrijvers, denkers en doeners die hun leven tot teken hebben gemaakt van wat zij als Gods aanwezigheid hebben ervaren. Deze ontwikkelingen zijn aan de kerk niet voorbijgegaan. Op het puin van twee wereldoorlogen ontwikkelde zij tijdens het Tweede Vaticaans Concilie een visie op geloof dat in een gebroken wereld tekenen ziet van Gods barmhartigheid.

Dit essay gaat over de toekomst van de katholieke cultuur. De auteur ziet het katholieke project dat in de twintigste eeuw is begonnen, als een belofte en een opdracht.

Stephan van Erp is docent systematische theologie aan de Radboud Universiteit en voorzitter van de wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap.

Annalen van het Thijmgenootschap, Valkhof Pers, 2015, pap, 160 pp, € 15.95, 9789056254230
winkelwagen
Faassen, S. van & S. Chen
Roomse Ruzie. De splitsing tussen De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap
Half juni 1934 sloeg A. den Doolaard Anton van Duinkerken vol in het gezicht. Ander lichamelijk geweld komt in Roomse ruzie niet voor, maar voor het overige doen de opgenomen brieven, notulen van redactievergaderingen, programmatische teksten, memoires, krantenstukken en andere documenten in heftigheid hiervoor weinig onder.

De vechtpartij was een van de vele incidenten in de ruzie die eind 1933 ontstond binnen de redactie van het literaire tijdschrift De Gemeenschap (1925-1941), het brandpunt van de rooms-katholieke jongeren. Het kamp van Van Duinkerken stond daarbij tegenover dat van Albert Kuyle, die steeds onverzoenlijker voor een sociaal en religieus engagement koos. Redacteur Jan Engelman eiste daarentegen een grotere artistieke vrijheid op, zonder religieuze belemmeringen. Deze ontwikkeling leidde eind 1930 tot het vertrek van Engelman uit de redactie. Van Duinkerken neigde tot een compromis en wilde Engelman terug in de redactie. Eind 1933 leidde dat tot een breuk. Kuyle en zijn medestanders werden uit de redactie verwijderd en richtten vervolgens het concurrerende De Nieuwe Gemeenschap (1934-1936) op, dat al snel in fascistisch vaarwater terechtkwam. De Gemeenschap zelf kreeg na deze splitsing een wat traditioneler karakter. Roomse ruzie documenteert een van de meest ingrijpende episodes uit de geschiedenis van het Nederlandse intellectuele leven van de twintigste eeuw.

Uitgeverij Vantilt, 2007, pap, 472 pp, € 34.90, 9789077503744
winkelwagen
Fattorini, E.
Hitler, Mussolini and the Vatican. Pope Pius XI and the speech that was never made
Pius XI died on February 10th, 1939, just after finishing the address he hoped to deliver to the Italian bishops on the tenth anniversary of the Lateran Pact. That text dealt harshly with Nazism and Fascism and was written in solitude. It was a discourse that Mussolini feared and that the pope did not survive to deliver. This moment captures the spirit of Emma Fattorini's book, a work that employs newly available and unpublished documentation from the Vatican Secret Archive to rewrite a fundamental page of 20th history
Polity Press, 2011, geb, 260 pp, € 29.95, 9780745644882
winkelwagen
Fijen, L.
Geloven op zondagmorgen. Katholieken doorbreken de sprakeloosheid
Leo Fijen voert elke zondagmorgen geloofsgesprekken, uitgezonden op Nederland 2: met bekende en onbekende katholieken, priesters en vrijwilligers, pastoraal werkers en bisschoppen over de binnenkant van het geloof. Het doel is: de sprakeloosheid bij katholieken doorbreken.

Leo Fijen heeft de gesprekken bewerkt rond herkenbare themas: sacramenten, lijden en sterven, lithurgie, jongeren, roeping, dialoog met de samenleving, spiritualiteit en volksreligiositeit, toekomst van de locale kerk. Gelovigen uit alle bisdommen laten in hun hart kijken. De verhalen zijn voorzien van handreikingen voor gesprekken thuis of op parochieavonden en dagen uit om het eigen geloof ter sprake te brengen.

Kok, 2013, pap, 272 pp, € 19.90, 9789043501118
winkelwagen
   
Fischer, H.J.
Pope Benedict XVI: A Personal Portrait
by order
Crossroads, 2005, geb, 213 pp, € 21.00, 0824523725
winkelwagen
Fisher, J.
Communion of Immigrants: A history of catholics in America
Catholicism has grown from a suppressed and persecuted outsiders' religion in the American colonies to become the nation's single largest denomination. James Fisher surveys more than four centuries of Catholics' involvement in American history, following the transformation of catholicism into one of America's most culturaly and ethnically diverse religions.
Oxford, 2008, pap, 182 pp, € 14.00, 9780195333305
winkelwagen
Ford, J.T.
John Henry Newman. Spiritual Writings
John Henry Newman (1801-1890) is among a handful of religious figures of the nineteenth century whose influence today remains broad and ongoing. As a leading Anglican churchman, Newman created a stir when he entered the Roman Catholic Church in 1845 and was ordained as a Roman Catholic priest. Newman's critical mind and openness to the modern world put him at odds with the starkly conservative spirit of the church in his day, and he endured carping criticism throughout his life.

Newman wrote about the development of doctrine and the function of a Catholic university, and he championed the rights of conscience, the role of the laity, and the role of intuition along with reason in the life of faith. Though ahead of his time in many ways, he was named a cardinal by Pope Leo XIII, and his influence helped shape the church of the twentieth century, so much so that Pope Paul VI called Vatican II "Newman's Council." In 2010 he was beatified by Pope Benedict XVI.

The writings selected here trace Newman's spiritual journey in tandem with the principal events of his life, offering a unique glimpse into the life and thought of one of Catholicism's true giants.

Orbis, 2012, pap, 253 pp, € 24.00, 9781570759543
winkelwagen
   
Fortescue, A., O Connell, J.B. and Reid, A.
The Ceremonies of the Roman Rite Described
Fifteenth Edition Revised and updated in the light of Pope Benedict XVIs Summorum Pontificum
Burns & Oates, 2009, geb, 408 pp, € 49.90, 9780860124627
winkelwagen
   
Fosarelli, P.
Paths to Prayer: A Field Guide to Ten Catholic Traditions
B2144
Ave Maria Press, 2010, pap, 120 pp, € 12.50, 9781594712180
winkelwagen
Franciscus, Paus
De naam van God is genade, een gesprek met Andrea Tornielli
Paus Franciscus richt zich in dit boek persoonlijk tot elke man en vrouw ter wereld, binnen en buiten de kerk. Via een intieme dialoog wil hij een inspiratie zijn voor iedereen die op zoek is naar een betekenis in het leven.

Op elke bladzijde zindert het verlangen om vooral het onrustige, gekwelde deel van de mensheid te bereiken dat erom vraagt te worden omarmd in plaats van weggeduwd: vluchtelingen, gevangenen, armen, en mensen aan de rand van de samenleving. Via jeugdherinneringen en ontroerende anekdotes legt Franciscus uit wat zijn redenen zijn voor het door hem ingestelde Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Hij benadrukt dat de kerk voor niemand haar deuren mag sluiten. Wars van uiterlijk vertoon en corruptie verkondigt deze meest populaire paus ooit zijn boodschap - dwars over alle grenzen heen. De naam van God is genade wordt in 82 landen tegelijk gepubliceerd.

The House of Books, 2016, geb, 144 pp, € 15.00, 9789044350616
winkelwagen
Franciscus, Paus
Gaudete et exsultate
Kerkelijke Documentatie 2018 nr. 1 is een uitgave van het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap . 'Verheugt u en juicht' is de titel en het begin van de apostolische exhortatie van paus Franciscus waarin hij oproept tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Hoe kun je heilig zijn in het leven van elke dag? De paus onderstreept dat we geroepen zijn tot heiligheid en dat we daarin kunnen groeien onder meer door goed te doen in kleine, alledaagse dingen. Deze uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie bevat naast de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van de exhortatie nog een aantal andere documenten die raken aan het thema heiligheid waaronder Placuit Deo, Het heeft God behaagd, een brief van de Congregatie voor de Geloofsleer over het christelijk heil. Als uitneembare bijlage zit bij deze uitgave ook de Gedragscode Pastoraat, zoals die sinds 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
Kerkelijke Documentatie 2018 nr. 1, Adveniat, 2018, pap, 214 pp, € 15.00, 9789492093844
winkelwagen
Franciscus, Paus
Kerk van barmhartigheid
UITVERKOCHT

Paus Franciscus weet met zijn sobere stijl veel bewondering te oogsten, zowel bij gelovigen als niet-gelovigen. Bij zijn aantreden als paus noemde hij zichzelf naar Franciscus van Assisi, de apostel van de armen, die in een visioen de opdracht kreeg de kerk te herstellen.

In De kerk van barmhartigheid zet de paus zijn eenvoudige visie voor de kerk uiteen: hulp en steun voor allen. Hij pleit voor een sobere kerk die niet langer gesloten en in zichzelf gekeerd is, maar die een barmhartige handreiking doet naar de armen en nooddruftigen aan de rand van de samenleving. Hij doet een gepassioneerde oproep aan kerkelijke leiders om nader tot het volk te komen, en aan zijn volgers om in voor- en tegenspoed te blijven vasthouden aan hun geloof.

De kerk van barmhartigheid is het eerste boek waarin de uitspraken en geschriften van Franciscus in zijn eerste jaar als paus zijn verzameld, geautoriseerd door het Vaticaan. Het boek is essentieel voor iedereen die, of het nu uit geloofsovertuiging is of uit algemene interesse, meer wil weten over de visie van deze unieke geestelijk leider.

Jorge Mario Bergoglio werd op 17 december 1936 in Buenos Aires geboren als zoon van Italiaanse immigranten. Na te zijn afgestudeerd als scheikundige, trad hij op 21-jarige leeftijd toe tot de orde der Jezuieten. Vanaf 1998 was hij aartsbisschop van Buenos Aires, en in 2001 werd hij door Johannes Paulus II benoemd tot kardinaal. Op 13 maart 2013 volgde hij Benedictus XVI op als paus van de rooms-katholieke kerk.

Prometheus Bert Bakker, 2014, pap, 158 pp, € 12.50, 9789035142701
winkelwagen
   
Fuhrmann, H.
Die Paepste. Von Petrus zu Johannes Paul II.
Becksche Reihe, C.H.Beck, 2004, pap, 305 pp, € 15.10, 3406510973
winkelwagen
   
Gallagher, C.R.
Vatican Secret Diplomacy: Joseph P. Hurley and Pope Pius XII
Yale UP, 2008, geb, 283 pp, € 47.50, 978030012134
winkelwagen
   
Ganieva, L.
Tiltenberg
Ned - engels, met 55 kleurenfoto`s, teksten van L. Ganieva, architect P. Houben, P. van Geel en J. Hendriks
Mets & Schilt Uitgevers, 2009, geb, € 25.00, 9789053306857
winkelwagen
   
Ganswein. G. (M. Lohmann red.)
Katholisch Wissen aus erster Hand
Herder, 2010, pap, 288pp, € 21.00, 9783451332081
winkelwagen
   
Ganzer, K., G. Alberigo, A. Melloni (eds)
Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, Editio Critica , vol III,The Oecumenical Councels of the Roman Catholic Church, From Trent to Vatican II (1545-1965), vol III
Latin text only
Series Corpus Christianorum Conciliorum Oecumenicorum, Brepols, 2010, geb, 739 pp, € 389.00, 9782503525280
winkelwagen
Garritsen, Alice
Pius almanak 2018, jaarboek Katholiek Nederland
Een up-to-date compleet katholiek adressenboek met Kaski-cijfers en interessante artikelen. Onmisbaar voor iedereen die actief is in en rond de katholieke kerk, maar ook van toegevoegde waarde voor bibliotheken, seculiere gemeentes, provinciale en landelijke overheden, onderwijsinstellingen, fondsenwervers en organisaties met een journalistiek en communicatief karakter.
Pius almanak, 129, Adveniat, 2017, pap, 461 pp, € 82.00, 9789492093424
winkelwagen
Garritsen, Alice M. (red)
Pius Almanak 2018, Jaarboek Katholiek Nederland
De Pius Almanak geeft een beeld van katholiek Nederland in alle facetten, van de institutionele kerk maar ook van de veelzijdigheid van de katholieke gemeenschap. Uit de gegevens van de vele organisaties en instellingen op het katholieke veld - hoe zakelijk ook gepresenteerd -, blijkt dat op vele terreinen de katholieke gemeenschap actief is: in diaconie, bij missie- en ontwikkelingswerk, via onderwijs en gezondheidszorg, zorg voor jong en oud, en niet te vergeten de activiteiten van de grote religieuze families van zusters, paters en broeders. De Pius Almanak is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan een uitgebreid gegevensbestand van organisaties en instellingen van de Nederlandse katholieke kerkprovincie
Adveniat, 2017, pap, 423 pp, € 82.00, 9789492093424
winkelwagen
   
Gatz, E. (Hrsg.)
Die Bistuemer der deutschsprachigen Laender. Von der Saekularisation bis zur Gegenwart
by order
Herder, 2005, geb, 791 pp, € 115.00, 9783451286209
winkelwagen
   
Gatz, E. (Hrsg.)
Die Bistuemer des Heiligen Romischen Reiches. Von Ihren Anfaengen bis zur Sakularisation
Ein historischen Lexikon mit 62 vierfarbigen Bistumskarten. by order / te bestellen
Band 1, Herder, 2003, geb, 936 pp, € 120.00, 3451280752 / 9783451280757
winkelwagen
   
Geurts, T.
Rolduc. De Laatste Dagen van een Kleinseminarie
Balans, 2011, pap, 273 pp, € 19.95, 9789460033155
winkelwagen
   
Ghonem-Woets, K.
Boeken voor de katholieke jeugd. Verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg
Acb
Walburg Pers, 2011, geb, 288 pp, € 39.50, 9789057307140
winkelwagen
   
Graaf, J. van der
Rome omsloten door de Traditie. Van Augustinus tot Benedictus XVI. Interviews met dr. Antoine Bodar en dr. Paul van der Geest
Artios reeks, Groen, 2010, pap, 152 pp, € 12.50, 9789058299949
winkelwagen
   
Greeley, A.
The Catholic Revolution. New Wine, Old Wineskins, and the Second Vatican Council
California UP, 2005, pap, 224 pp, € 19.15, 0520244818
winkelwagen
   
Greeley, A.M.
Priests: A Calling in Crisis
Chicago UP, 2005, pap, 156 pp, € 15.75, 0226306453
winkelwagen
Gregg, Samuel
The Modern Papacy
Since the dawn of the Enlightenment, modernity and the Papacy have experienced a difficult though never severed relationship. Modern Papacy goes beyond the caricatures to demonstrate how the popes - specifically John Paul II and Benedict XVI - have articulated a sophisticated critique of the post-Enlightenment world, one that acknowledges the real progress made in modernity while simultaneously highlighting its political and philosophical shortcomings. Far from falling on deaf ears, the nature of their engagement with the modern world has sparked criticism and praise from Catholics and non-Catholics alike - sometimes in surprising ways. Whether the subject is faith and reason, religion and the modern sciences, the roots and future of Europe, or the origin and ends of human freedom, John Paul II and Benedict XVI pose questions that simply cannot be ignored, regardless of whether one likes their answers.
Major Conservative and Libertarian Thinkers , 5, Continuum-Bloomsbury, 2009/2013, pap, 162 pp, € 27.50, 9781441136848
winkelwagen
   
Gros, J. & D.S. Mulhall
The Ecumenical Christian Dialogues and the Catechism of the Catholic Church
Paulist Press, 2006, pap, 266 pp, € 28.50, 0809143852 / 9780809143856
winkelwagen
   
Gruijters, R.
De Vervolgde Kerk en Gevallen Vrouwen in Pakistan
te bestellen
Publicaties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk 4, Centrum Sociale Leer van de Kerk, 2011, pap, € 12.50
winkelwagen
   
Hallerman, H.
Ratlos - oder gut beraten? Die Beratung des Diozesanbischofs
Schoningh, 2010, geb, 160 pp, € 22.90, 9783506769640
winkelwagen
Hamans, P.W.F.M.
Geschiedenis van de katholieke kerk, deel 1: De vroege kerk en de Middeleeuwen
Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. De twee delen behandelen tal van onderwerpen: de vroege kerk, de Middeleeuwen, de katholieke hervorming en Reformatie in de zestiende eeuw, de opkomst van de Verlichting en de bloedige Franse Revolutie. In de laatste twee eeuwen staat de verhouding tussen geloof en verstand centraal. Hoe verhield de kerk zich tegenover liberalisme, communisme, socialisme en fascisme?

Biografieen plaatsen de belangrijkste pausen in hun tijd. Ook een voorlopige biografie van paus Franciscus ontbreekt niet. Een overzicht van de oecumenische concilies en handige index maken het werk compleet.

Dr. P.W.F.M. Hamans (1951) doceert kerkgeschiedenis en is verbonden aan het grootseminarie van Rolduc, de opleiding voor diakens en medewerkers in het pastoraat van het bisdom Roermond en het grootseminarie De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Parthenon, 2014, geb, xix + 502 pp, € 55.00, 9789079578771
winkelwagen
Hamans, P.W.F.M.
Geschiedenis van de katholieke kerk, deel 2: Van de reformatie en Franse revolutie tot heden
Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. De twee delen behandelen tal van onderwerpen: de vroege kerk, de Middeleeuwen, de katholieke hervorming en Reformatie in de zestiende eeuw, de opkomst van de Verlichting en de bloedige Franse Revolutie. In de laatste twee eeuwen staat de verhouding tussen geloof en verstand centraal. Hoe verhield de kerk zich tegenover liberalisme, communisme, socialisme en fascisme?

Biografieen plaatsen de belangrijkste pausen in hun tijd. Ook een voorlopige biografie van paus Franciscus ontbreekt niet. Een overzicht van de oecumenische concilies en handige index maken het werk compleet.

Dr. P.W.F.M. Hamans (1951) doceert kerkgeschiedenis en is verbonden aan het grootseminarie van Rolduc, de opleiding voor diakens en medewerkers in het pastoraat van het bisdom Roermond en het grootseminarie De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Parthenon, 2014, geb, xx + 905 pp, € 69.00, 9789079578788
winkelwagen
Hamans, P.W.F.M.
Geschiedenis van de katholieke kerk, deel 2: Van de reformatie en Franse revolutie tot heden
Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. De twee delen behandelen tal van onderwerpen: de vroege kerk, de Middeleeuwen, de katholieke hervorming en Reformatie in de zestiende eeuw, de opkomst van de Verlichting en de bloedige Franse Revolutie. In de laatste twee eeuwen staat de verhouding tussen geloof en verstand centraal. Hoe verhield de kerk zich tegenover liberalisme, communisme, socialisme en fascisme?

Biografieen plaatsen de belangrijkste pausen in hun tijd. Ook een voorlopige biografie van paus Franciscus ontbreekt niet. Een overzicht van de oecumenische concilies en handige index maken het werk compleet.

Dr. P.W.F.M. Hamans (1951) doceert kerkgeschiedenis en is verbonden aan het grootseminarie van Rolduc, de opleiding voor diakens en medewerkers in het pastoraat van het bisdom Roermond en het grootseminarie De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Parthenon, 2014, pap, xx + 905 pp, € 49.00, 9789079578733
winkelwagen
Harmon, Th., Laura Dittus
A Study Guide for Joseph Ratzinger's ( Pope Benedict XVI) Jesus of Nazareth, From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration
Ignatius Press, 2008, pap, 93 pp, € 8.95, 9781586173180
winkelwagen
   
Haterd, L. van de
De waarheid hooger dan de leus. Over de beeldvorming rondom tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap, 1925-1941
Uitgeverij In de Knipscheer, 2008, pap, 414 pp, € 29.50, 9789062656301
winkelwagen
   
Have, H. W. M. ten
De liefde van Christus laat ons geen rust. Een spirituele biografie van Alphons Ariens
Valkhof Pers, 2008, pap, 189 pp, € 17.50, 9789056252878
winkelwagen
   
Hayes, M.A.
New Religious Movements in the Catholic Church
T&T Clark, 2005, pap, 192 pp, € 22.75, 0860123847
winkelwagen
Hayes, M. (ed.)
Mission and Evangelization Vision of the Cardinals
Nine Cardinals each give papers on the key themes for the modern world: mission and evangelisation. Traditionally, mission was about Western people bringing the truth to less fortunate people. But now white people in the Roman Catholic Church constitute a minority and the fastest growing areas of population for the Catholic Church are South America and most particularly the African continent. The whole theory and theology of mission has to be rethought and this is one of the greatest challenges that the Roman Catholic Church has to face. The propagation of the Christian faith among non-Christian people was one of the first things undertaken by the Early Church. But now mission is not just about conversion. Inculturation is now the key concept as evangelical work proceeds with native literature, education and medical service while the rise of indigenous Churches has been sponsored widely. Furthermore, the West needs mission just as much as the rest of the world.
Continuum, 2004, pap, 134 pp, € 26.00, 9780860123705
winkelwagen
   
Hebblethwaite, P.
John XXIII. Pope of the Century
by order
Continuum, 2000, pap, 284 pp, € 27.75, 9780826449955
winkelwagen
Hegy, P. & J. Martos (eds)
Catholic Divorce. The Deception of Annulments
Many people believe that the Roman Catholic Church's teaching on marriage is clear and consistent: marriage is a sacrament, the marriage contract is indissoluble, divorce and remarriage are forbidden.

In this book, theologians, historians, and sociologists overhaul the church's teaching and practice on divorce and remarriage, as well as personal testimonies from a number of persons who have gone through the annulment process.

Continuum, 2006, pap, 230 pp, € 17.75, 9780826418326
winkelwagen
Heijden, Christiaan v.d.
Paus Franciscus, Het vierde jaar. Verlangen naar eenheid.
Paus Franciscus blijft ook in het vierde jaar van zijn pontificaat, 79 jaar oud, vastberaden doorgaan op de weg naar een andere wereld. Daarom zoekt hij met de jongeren naar wegen van verandering. Daarom blijft hij dromen van eenheid, op godsdienstig en kerkelijk vlak. Hij blijft daarin trouw aan zichzelf door in het Heilig Jaar van Barmhartigheid te benadrukken dat die eenheid eerst gezocht moet worden in de gezamenlijke inzet voor de armen en zwakken. Christelijke eenheid begint bij de liefde voor de weerloze. Hij maakt indruk met zijn bezoeken aan Armenie, Griekenland en Georgie, met zijn ontmoeting op Cuba met de patriarch van Moskou, met zijn aanwezigheid in Lund bij de herdenking van de Reformatie, met zijn document na de synode over huwelijk en gezin. Deze paus durft ook kritisch naar zijn eigen Kerk te kijken en weet dat hij zich daarmee niet populair maakt bij zijn eigen Curie. Toch blijft hij de kwalen van zijn Kerk bij de naam noemen. Pauskenner Christian van der Heijden volgde de paus in het kalenderjaar 2016 en zet alles op en rijtje: zijn ontmoetingen, zijn uitspraken, zijn dromen. Dit is een kroniek van zijn vierde jaar, een kroniek van een moedige mens die een beroep doet op iedereen van goede wil, om hem te helpen bij het zo nodige proces van verandering, op weg naar eenheid tussen mensen en kerken.
Adveniat geloofseducatie B.V., 2017, pap, 267 pp, € 19.50, 9789492093370
winkelwagen
Heijden, Christian van der
Paus Franciscus, de nederigheid aan de macht
Ex-priester en journalist Christian van der Heijden was Paus voor omroep RKK drie weken in Rome, vanaf het spektakel van het afscheid van paus Benedictus XVI tot aan de inauguratie van paus Franciscus. In deze kroniek doet hij verslag van de mediagekte rond de pauswissel, van de bijeenkomsten van de kardinalen en van het verrassende aantreden van de Argentijnse jezuiet Jorge Bergoglio als de nieuwe bisschop van Rome. Verder een portret van Franciscus en een analyse van zijn eerste optredens.
Kok, 2013, pap, 160 pp, € 16.95, 9789043522434
winkelwagen
Heijden, Christian van der
Paus Franciscus Het derde jaar, Ecologie van barmhartigheid
In zijn derde jaar reisde Paus Franciscus naar de Filipijnen, naar Napels, Latijns-Amerika en Afrika. Hij voerde hervormingen door en verklaarde voor het eerst een echtpaar zalig. Hij bleef oproepen tot barmhartigheid en publiceerde Laudato si'. Deze paus blijft mensen ontroeren en inspireren!
Adveniat, 2016, pap, 271 pp, € 19.50, 9789492093158
winkelwagen
Heijden, Christian van der
Paus Franciscus Het tweede jaar. Geest en tegenwind
Kroniek van het spannende tweede jaar van Paus Franciscus, met kernteksten en verbindend commentaar. Voor wie echt wil weten wat Paus Franciscus in 2014 deed: uitspraken, ontmoetingen, reizen, uitdagingen. Dit is een vervolg op 'Paus Franciscus-Het eerste jaar'. Christian van der Heijden is Vaticaankenner en redacteur bij KRO-RKK. Co-auteur Monic Slingerland is redacteur bij Dagblad Trouw. Met voorwoord van Prins Jaime de Bourbon de Parme
Adveniat, 2015, pap, 229 pp, € 19.50, 9789492093073
winkelwagen
Heirman, Mark
Wie is er bang voor de lijkwade van Turijn?
Geen enkele relikwie kan de vergelijking doorstaan met de lijkwade van Turijn, het linnen waarin Jezus van Nazareth werd begraven. Het linnen bewaart op natuurlijke of miraculeuze wijze een onwaarschijnlijk correcte afdruk van de gekruisigde. Bovendien is er geen relikwie die door zoveel wetenschappers getest werd, zonder een doorbraak te forceren.

Voor de doorsnee gelovige is de lijkwade een bewijs van de verrijzenis. Omdat alleen een God dit wonder kon verrichten. Voor dwarsliggers bewijst het dat de gekruisigde nog leefde toen hij in zijn lijkwade gewikkeld werd en dat hij dus zijn kruisiging overleefde. Van dit dilemma getuigt de vaak dubieuze omgang van christenen en kerken met de lijkwade van Turijn.

Sterker, de katholieke kerk en het Vaticaan verkiezen eerder een vervalsing, te situeren in de 14de eeuw, dan dat ze de authenticiteit van de lijkwade erkennen. Omdat een authentieke lijkwade zo dicht bij Christus komt dat ze het oudste christelijke dogma bedreigt: zijn verrijzenis. Tot een zo ingrijpende confrontatie is het Vaticaan niet bereid. Alsof niemand nog banger is voor de lijkwade dan de kerk zelf.

Linkeroever, 2012, pap, 160 pp, € 24.50, 9789089242082
winkelwagen
Hemels, Joan
Als het goede maar gebeurt: Titus Brandsma. Adviseur in vrijheid en verzet
In de bezettingstijd verzette Brandsma zich tegen de besmetting van kranten door de nationaal-socialistische waanideeen die hij voor uiterst gevaarlijk hield. Propaganda voor de Nationaal-Socialistische Beweging en met de NSB verbonden organisaties, ook als de bezetters en hun handlangers er de vorm van advertenties voor kozen, zag hij als een gevaarlijk gif. Samen met de aartsbisschop, dr. Jan de Jong, ontwikkelde hij een strategie om de hoofdredacties van de dagbladen die begin 1942 nog verschenen, duidelijk te maken dat de uiterste grens was bereikt. Ze mochten geen enkele advertentie of redactionele bijdrage die het nationaal-socialisme in de kaart speelde, meer afdrukken. Deze principiele opstelling leidde, na verraad uit de kring van de katholieke pers, tot zijn arrestatie op 19 januari 1942. Het was het begin van een martelgang die op 26 juli van hetzelfde jaar eindigde in het concentratiekamp Dachau.

Met een inleiding van Kees Waaijman

Kok, 2008, geb, 210 pp, € 24.90, 9789043515689
winkelwagen
   
Henning, L.
Memoires van een jeugdbederver
Valkhof Pers, 2011, pap, 144 pp, € 15.00, 9789056253646
winkelwagen
Hoondert, M., J. Jacobs & F. Ploum
Visioenen van het tweede Vaticaans concilie
n de loop van vijftig jaar is al veel over het Tweede Vaticaans Concilie geschreven. In dit boek staan de visioenen van hen die deelnamen centraal. Wat stond de initiator, Paus Johannes XXIII voor ogen met dit concilie? Hoe is dat door de bisschoppen verstaan en uitgewerkt? En wat zeggen bisschop Ernst, bisschop Bluijsen en een vicaris-generaal De Groot, die destijds aanwezig en actief waren, daar nu in hun interview over?

In het boek worden verder zeven visioenen van dit concilie besproken, zoals Diversiteit en eenheid, De rijkdom van broeder- en zusterschap en Het besef van de joodse oorsprong. Deze visioenen worden tegen het licht gehouden van de actuele situatie in de Westerse Kerk: kunnen die visioenen vandaag nog richtinggevend zijn? Een boeiend en indringend boek, met bijdragen vanuit allerlei gezichtspunten, dat ons weer op zoek wil laten gaan naar het 'aggiornamento' van de kerk in 2012.

Abdij van Berne, 2012, pap, 270 pp, € 28.50, 9789089720474
winkelwagen
   
Hornsby-Smith, M.P
An introduction to Catholic Social Thought
Introduction to Reliion S, Cambridge UP, 2006, pap, 387 pp, € 31.00, 0521681995 / 9780521681995
winkelwagen
Houte de Lange, C.E.G. ten / Burg, V.A.M. van der
Pauselijk eerbetoon. Een inleiding over Pauselijke onderscheidingen, ridderorden, Pauselijke adel en Nederlanders aan het Pauselijk hof
Uitgeverij Verloren, 2010, geb, 94p, € 15.00, 9789087041762
winkelwagen
   
Imbrechts, H. sj
De Jezuieten. Een boeiend verhaal over markante figuren
Averbode, 2004, pap, 413 pp, € 24.95, 9031720275 / 9789031720279
winkelwagen
Jenkins, Philip
The New Anti-Catholicism. The Last Acceptable Prejudice
Anti-Catholicism has a long history in America. And as Philip Jenkins argues in The New Anti-Catholicism, this virulent strain of hatred--once thought dead--is alive and well in our nation, but few people seem to notice, or care. A statement that is seen as racist, misogynistic, anti-Semitic, or homophobic can haunt a speaker for years, writes Jenkins, but it is still possible to make hostile and vituperative public statements about Roman Catholicism without fear of serious repercussions. Jenkins shines a light on anti-Catholic sentiment in American society and illuminates its causes, looking closely at gay and feminist anti-Catholicism, anti-Catholic rhetoric and imagery in the media, and the anti-Catholicism of the academic world. For newspapers and newsmagazines, for television news and in movies, for major book publishers, the Catholic Church has come to provide a grossly stereotyped public villain. Catholic opinions, doctrines, and individual leaders are frequently the butt of harsh satire. Indeed, the notion that the church is a deadly enemy of women, the idea of Catholic misogyny, is commonly accepted in the news media and in popular culture, says Jenkins. And the recent pedophile priest scandal, he shows, has revived many ancient anti-Catholic stereotypes. It was said that with the election of John F. Kennedy, anti-Catholicism in America was dead. This provocative new book corrects that illusion, drawing attention to this important issue.
Oxford, 2003/2004, pap, 258pp, € 14.95, 9780195176049
winkelwagen
   
Johannes Paulus II
Encycliek: Christifideles Laici: Gaat ook gij naar mijn wijngaard.
Katholieke informatie, Colomba, pap, 126 pp, € 6.85, 9072263111
winkelwagen
   
Johannes Paulus II
Encycliek: Fides et Ratio
Katholieke informatie, Colomba, pap, 91 pp, € 12.50, 9072263405
winkelwagen
   
Johannes Paulus II
Encycliek: Mulieris Dignitatem
by order/op bestelling
Katholieke informatie, Colomba, pap, 60 pp, € 5.50
winkelwagen
   
Johannes Paulus II
Litterae Encyclicae, Fides et Ratio
`
Libreria Editrice Vaticana, 1998, pap, 115 pp, € 7.00
winkelwagen
Johannes Paulus II
Sta op laten we gaan. Herinneringen en gedachten
Lannoo, 2005, geb, 217 pp, € 19.95, 9789020960303
winkelwagen
   
Johannes Paulus II / Vitek, J. M. (red.)
Lieve vrienden. Woorden van Johannes Paulus II voor jongeren over leven, liefde en moed
Kok, 2002, pap, 116 pp, € 10.00, 9789043505086
winkelwagen
John Paul II
The Story of My Life. Collected Memories
Pauline Books, 2012, pap, 266 pp, € 21.95, 9780819839923
winkelwagen
John XXIII
Essential Writings
Modern Spiritual Masters Series, 2008, pap, 192 pp, € 17.80, 9781570757617
winkelwagen
   
Jurgens, H.
Vluchten via het Vaticaan. Waarom Pius XII niet Zalig verklaard wordt
Aspekt, 2010, pap, 311 pp, € 19.95, 9789059116740
winkelwagen
   
Kaiser, W. & H. Wohnout (eds)
Political Catholicism in Europe 1918-45. Volume 1
BY ORDER
Routledge, 2004, pap, 304 pp, € 33.00, 0714685372
winkelwagen
Kenis, L. (red.)
In de stroom van de tijd. (4)50 jaar bisdom Antwerpen
Dit prachtig geïllustreerde boek - doorheen de eeuwen was de kerk tevens opdrachtgever van de grootste meesters uit de kunst - toont het rijke Roomse leven in al haar facetten. De processies en volksdevotie, de koster en de organist, de abdis en de kloosteroverste, de hospitalen en 'oudemannen'- gestichten, de missies en de seminaries, het onderwijs en contacten met andere religies, de gewone gelovigen en de bisschoppen... Feiten, personen en organisaties die het kerkelijk leven in de stad en de Kempen hebben vormgegeven worden in een meeslepend en doorlopend verhaal geplaatst.
Davidsfonds, 2012, geb, 320 pp, € 45.00, 9789058268914
winkelwagen
   
Kieckens, E.
Benedictus XVI en de toekomst van de rooms-katholieke kerk
Spectrum, 2005, pap, 320 pp, € 16.95, 9027480591
winkelwagen
   
Kieckens, E.
Het Vaticaan in een notendop
Bert Bakker, 2007, pap, 156 pp, € 9.95, 9789035129368
winkelwagen
   
Killeen, B.
What Brings a Marriage into Existence? An Historical Re-examination of the Canon Law of the Latin Church
B1817
Scranton UP, 2010, pap, 497 pp, € 31.50, 9781589661905
winkelwagen
   
Koehlinger, Amy L.
The New Nuns. Racial Justice and Religious Reform in the 1960s
Harvard UP, 2007, geb, 298 pp, € 50.00, 9780674024731
winkelwagen
Korte, Gerard de
Bouwen in vertrouwen, gedachten van een bisschop
Monseigneur Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, viert in december 2013 het feit dat hij 12,5 jaar bisschop is. Bij gelegenheid daarvan verschijnt deze bundel met columns waarin hij zich op persoonlijke wijze uitspreekt over onderwerpen als katholiek geloof en spiritualiteit, kerk en priesterschap vandaag, gastvrijheid, ethiek en maatschappelijke vragen van nu.
Adveniat, 2013, pap, 199 pp, € 16.50, 9789491042843
winkelwagen
Korte, Gerard de
Geroepen tot hoop, bouwen aan een barmhartige kerk
In 'Geroepen tot hoop' schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn. 2016 is uitgeroepen tot jubeljaar van de barmhartigheid. De Korte staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe. In dit boek zoomt hij in op de vraag naar God in deze tijd. Wat is de toekomst van het christelijk geloof in Nederland? Vervolgens deelt hij met ons zijn visie op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving. Het boek wordt afgesloten met een uitleg van Bijbelse sleutelwoorden, vooral over barmhartigheid. Gerard de Korte was in 2015 de Theoloog des Vaderlands en schreef eerder onder andere 'Hartelijk katholiek'.
Kok, 2016, pap, 160 pp, € 16.50, 9789043526609
winkelwagen
Korte, Gerard de
Hartelijk katholiek, spiritualiteit van een liefdevolle God
In dit boek laat bisschop De Korte zich kennen als bisschop, als gelovige mens en als auteur. Zijn visitekaartje: dit ben ik, hier sta ik voor en dit is mijn hoop, dit zijn mijn verwachtingen van de kerk, van de toekomst. Een persoonlijk getint boek voor wie de De Korte wil ontmoeten en wil weten hoe hij denkt over kerk en geloof, orthodoxie en spiritualiteit. De bisschop houdt een warm pleidooi voor een hartelijke beleving van het geloof, omdat hij voor alles gelooft in een liefdevolle God.
Kok, 2012, pap, € 16.50, 9789043520515
winkelwagen
Korte, Gerard de, en Leo Fijen
Loslaten en thuiskomen. Een bewogen jaar in brieven
De bisschop en de journalist. Ze zijn allebei 61, ze zijn allebei historicus en ze veranderen allebei van baan. De bisschop verhuist van het kleinste naar het grootste bisdom, de journalist van de grootste omroep naar een kleine uitgeverij. Gerard de Korte en Leo Fijen, ze schrijven elkaar. Ze moeten loslaten wat vertrouwd is en helemaal opnieuw beginnen. Ze doen waar steeds meer mensen in hun hart naar verlangen: loslaten en thuiskomen. Ze schrijven elkaar 24 brieven en laten daarmee in hun ziel kijken over een thema dat iedereen aangaat en van alle tijden is.

Een ontroerende en spirituele briefwisseling over afscheid nemen en opnieuw beginnen, over het verlangen naar houvast in het leven en de moed om toch andere keuzes te maken, over weemoed en avontuur, over de diepste stem van je hart en het vertrouwen dat het goed komt, over een emotioneel maar ook een hartverwarmend jaar.

Adveniat, 2016, pap, 239 pp, € 17.50, 9789492093240
winkelwagen
Kosters, C. und Mard Edward Ruff (Hg.)
Die katholische Kirche im Dritten Reich. Eine Einfuhrung
Herder, 2011, geb, 180 pp, € 22.95, 9783451307003
winkelwagen
   
Kottmann, K.
Die Freimaurer und die Katholische Kirche
Adnotationes in Ius Canonicom 45, Peter Lang, 2009, pap, 370 pp, € 63.50, 9783631584842
winkelwagen
   
Kowalski, A.P.
Married Catholic Priest. Their History, Their Journeys, Their Reflections
Crosrroad, 2006, pap, 264 pp, € 21.50, 0824523490 / 9780824523497
winkelwagen
   
Krieg, R.A.
Catholic Theologians in Nazi Germany
by order
Continuum, 2004, geb, 234 pp, € 29.95, 0826415768
winkelwagen
   
Kroon, H.
Pubers voor God. Het leven op een kleinseminarie in de jaren vijftig.
Valkhof Pers, 2002, pap, 238 pp, € 16.00, 9789056251246
winkelwagen
Kung, H.
Bevochten Vrijheid. Memoires 1
Kok, 2003, geb, 564 pp, € 46.90, 9789043505857
winkelwagen
Kung, H.
Is de kerk nog te redden?
Ten Have, 2011, pap, 256 pp, € 19.90, 9789025961664
winkelwagen
Kung, H.
Omstreden waarheid, Memoires 2
Ten Have, 2008, geb, 716 pp, € 65.95, 9789025958459
winkelwagen
   
Kung, H.
Umstrittene Wahrheit. Erinnerungen
Zweite Teil der Erinnerungen
Piper, 2007, geb, 719 pp, € 29.00, 9783492051231
winkelwagen
   
Kung, H.
Why I am Still a Christian
T & T Clark, 2005, pap, 82 pp, € 14.90, 0826476988
winkelwagen
   
Kung, H.
Women in Christianity
Continuum, 2005, pap, 129 pp, € 16.15, 0826476902
winkelwagen
Kung, Hans
Doorleefde menselijkheid, memoires
Doorleefde menselijkheid van de Zwitserse theoloog Hans Kung is het derde en het laatste deel van zijn autobiografie. Doorleefde menselijkheid bestrijkt het deel van Kungs leven vanaf 1980, toen de katholieke kerk hem zijn leerbevoegdheid ontnam.

Kungs ontslag door de Rooms Katholieke kerk maakte hem allesbehalve monddood. Hans Kung ontmoette de grote der aarde als Henry Kissinger, Tony Blair, Desmond Tutu en Angela Merkel. Hij zette het project Weltethos (Wereldethos) op ter bevordering van de interreligieuze dialoog en de wereldvrede.

Hans Kung gaat in dit deel van zijn autobiografie ook in op grote vragen als: Was het 't waard? Hoe zal ik sterven? En wat komt daarna?

Ten Have, 2015, pap, 752 pp, € 59.99, 9789025903985
winkelwagen
Kung, Hans
Kleine Geschichte der katholischen Kirche
Goldmann Verlag, 2003, pap, 288 pp, € 12.50, 9783442760398
winkelwagen
Kung, Hans
The Catholic Church. A Short History
Weidenfield & Nicolson, 2001, geb, 231 pp, € 28.25, 9780297646389
winkelwagen
Kung, Hans
Vrouwen in het christendom
In het christendom neemt de vrouw veelal een ondergeschikte positie in. Denk aan de leer in de rooms-katholieke kerk over het priesterambt, abortus, anti-conceptie en de plaats van de vrouw in het huwelijk. De kerk beroept zich op 2000 jaar traditie, maar Hans Kung toont vanuit de kerkgeschiedenis aan dat deze leer onjuist is. Zo had Jezus zelf prominente vrouwelijke leerlingen. Kung pleit voor rehabilitatie van de vrouw in de kerk.
Ten Have, 2012, pap, 126 pp, € 18.95, 9789025901998
winkelwagen
Kung, Hans
Wat blijft. Kerngedachten
Wat kan ik weten? Waar vind ik houvast? Waar komt het in het leven op aan? In Wat blijft geeft Hans Kung (1928) antwoord op deze oermenselijke vragen. Het is een samenvatting van de centrale thema s uit zijn werk. Kung schreef standaardwerken over de wereldgodsdiensten en boog zich over de grote ethische vragen van mens en maatschappij. In dit nieuwe boek vraagt hij zich o.a. af welke waarden religies aanreiken voor politiek, samenleving en opvoeding. Alles mondt uit in de vraag: wat blijft?
Ten Have, 2013, pap, 319 pp, € 22.95, 9789025903213
winkelwagen
Kung, Hans
Wat ik geloof
Het meest persoonlijke boek van Hans Kung tot nu toe. Wat blijft er als kern van zijn geloof over, als deze grote theoloog wetenschappelijke constructies en theologisch vakjargon probeert te overstijgen?

Hans Kung geeft antwoord op vragen als: Wat kan ik geloven, waarop kan ik vertrouwen, wat mag ik hopen en hoe moet ik leven? Deze geloofsbelijdenis maakt dit boek anders dan al zijn andere boeken, ook al vormen die de basis van Wat ik geloof.

Ten Have, 2010, pap, 319 pp, € 22.99, 9789025960674
winkelwagen
Lamb, M.L., M. Levering (eds)
Vatican II. Renewal within Tradition
Oxford UP, 2008, pap, 462 pp, € 33.95, 9780195332674
winkelwagen
   
Landheer, H.
Kerkbouw op krediet. De financiering van de kerkbouw in het aartspriesterschap Holland en Zeeland en de bisdommen Haarlem en Rotterdam gedurende de periode 1795-1965
Kerkbouw was ooit big business. Er waren architecten die zich specialiseerden in de kerkbouw. Voortdurend moesten nieuwe, dure kerken worden gebouwd om de aanwas van nieuwe katholieken op te vangen. De belangrijkste bron voor de financiering van de kerkbouw was het 'levende geld', het geld dat de gelovigen opbrachten. Op die smalle basis werd een ingenieus systeem ontwikkeld van 'kerkelijk krediet'. Kapitaalkrachtige katholieke instellingen en later ook katholieke banken bleken bereid op basis van de kerkelijke inkomsten kredieten te verstrekken. Voordeel was dat de parochies met weinig eigen vermogen binnen betrekkelijk korte tijd nieuwe kerken konden bouwen. Nadeel was dat het systeem erg conjunctuurgevoelig bleek en dat het kerkelijk krediet werd verstrekt op commerciële voorwaarden. In dit boek wordt uitgelegd hoe het aartspriesterschap Holland en Zeeland en de bisdommen Haarlem en Rotterdam de gelovigen binnen de kerk probeerden te houden door te investeren in de bouw van meer dan 500 nieuwe kerken binnen een periode van 170 jaar.
Aksant, 2004, pap, 775 pp, € 39.90, 9789052601557
winkelwagen
Lantink, F. W. en Jeroen Koch (red.)
De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut
In De paus en de wereld beschrijven Nederlandse, Vlaamse en Duitse historici het pausdom in de vroeg-christelijke en Byzantijnse periode en tijdens het Heilig Roomse Rijk. Er wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van Rome als pauselijke stad, op de grote concilies, kerkelijke hervormingen, op het kunstmecenaat en op de omgang met de wetenschap.
Maar ook de rol van het instituut in de periode daarna en de relatie van het instituut tot de wereldlijke macht komen ruim aan bod. De bundel sluit af met een analyse van het pausschap vanaf de 'herbronning' van de rooms-katholieke kerk op het Tweede Vaticaanse concilie tussen 1962 en 1965.
Wat is er nog over van deze voorlopig laatste kerkelijke vernieuwingsbeweging? Welk vervolg kan de theoloog-paus Ratzinger, fel bekritiseerd om het misbruikschandaal, de kerk bieden na de succesvolle pontificaten van zijn voorgangers Johannes XXIII en Johannes Paulus II?

Frans Willem Lantink en Jeroen Koch zijn verbonden aan het department Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Lantink promoveerde op een studie over Oswald Spengler en was co-auteur van Voor stad en Staat. Beelden van driehonderd jaar bedrijfsgeschiedenis. Koch publiceerde eerder Abraham Kuyper, een biografie en schreef over de Duitse historicus Golo Mann.
Boom, 2012, geb, 480 pp, € 35.00, 9789461053572
winkelwagen
Latre, B.
Strijd en inkeer. De kerk- en maatschappijkritische beweging in Vlaanderen 1958-1990
De jaren 1960 waren op veel gebieden een keerpunt in de geschiedenis van de twintigste eeuw. Er vond een ware culturele revolutie plaats, met een grote impact op allerlei aspecten van het dagelijkse leven. Ook op religieus vlak veranderde heel wat. De maatschappelijke invloed van de kerk en het christendom op de samenleving verminderde sterk. Toch zagen in die periode vele nieuwe religieuze initiatieven het licht. Eén daarvan was de beweging van progressieve christenen. Geïnspireerd door het Tweede Vaticaans Concilie, de nieuw linkse maatschappijkritiek van mei '68', de bevrijdingstheologie en de basis-gemeenschappen kwamen de progressieve christenen tot een alternatief christendom. Ze pleitten voor een democratische kerkordening en voor een kerk die resoluut de kant van de armen koos. Maatschappelijke kwesties analyseerden ze vanuit een nieuw links gedachtegoed. Op spiritueel vlak beklemtoonden ze een wereldgerichte religieuze beleving. Engagement in de wereld en dagelijkse levenservaringen moesten een centrale plaats krijgen. In dit boek spit de auteur tientallen groepen en groepjes van progressieve christenen uit Vlaanderen naar boven. Hij bestudeert ze tegen de achtergrond van de evoluties in kerk en samenleving in de periode 1958-1990.
Universitaire Pers Leuven, 2011, pap, 471 pp, € 45.00, 9789058678928
winkelwagen
Laurentin, Rene, Patrick Sbalchiero (red)
Dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie
Fayard, 2007/2012, pap, 1430 pp, € 84.95, 9782213671321
winkelwagen
Lawler, J.G.
Were the Popes Against the Jews? Tracking the Myths, Confronting the Ideologues
How many people know that a modern pope publicly referred to Jews as "dogs"; that two other modern popes called the Jewish religion "Satan's synagogue"; that at the beginning of the twentieth century another pope refused to save the life of a Jew accused of ritual murder, even though the pope knew the man was innocent? Lastly, how many people know that only a decade before the rise of Hitler, another pope supported priests who called for the extermination of all the Jews in the world?

The answer has to be "great numbers of people" since those accusations appeared in David I. Kertzer's The Popes Against the Jews (2001), a book which had been lauded in major journals and newspapers in the U.S. and the U.K., and which by 2006 had been translated into nine foreign languages, while Kertzer himself according to his Website, had become "America's foremost expert on the modern history of the Vatican's relations with the Jews." It is thus undeniable that very many people in very many countries have heard of the appalling misdeeds and misstatements mentioned above -- even though, in fact, not one of them was ever perpetrated by any pope.

But Were the Popes Against the Jews? is not only about the disclosure of these shocking slanders, however fascinating and important such an expose is. In the broader perspective, it is about the power of ideology to subvert historical judgments, whether the latter concern the origins of anti-Semitism and the papacy, the distortion of documents to indict Pius XII, or the fabrication of Pius XI as "codependent collaborator" with Mussolini (the announced subject of Kertzer's next book). Justus George Lawler's confrontation with ideologues will gratify all who are seeking not triumph over opponents, but peace and justice for all.

Eerdmans, 2012, geb, 387 pp, € 34.50, 9780802866295
winkelwagen
   
Leckey, D.R.
The Laity and Christian Eduction. Apostolicam Actuositatem, Gravissimum Educationis
BY ORDER
Rediscovering Vatican II, Paulist Press, 2007, pap, 113 pp, € 16.90, 9780809142200
winkelwagen
   
Leeuwen, A. van
Symbolen smeden. Leven en werk van een beeldend kunstenaar
A2070
Memo reeks, Valkhof Pers, 2009, pap, 143 pp, € 16.50, 9789056253127
winkelwagen
   
Leeuwen, C. van
Herinneringen aan frater Andreas
Fraters CMM, 2007, pap, 127 pp, € 12.50, 97890812137
winkelwagen
   
Le Gendre, O.
Biecht van een kardinaal. Waarover de kerk zwijgt
Kok, 2010, pap, 368 pp, € 24.50, 9789077942468
winkelwagen
   
Lemm, R.
Paus Benedictus XVI en de opkomst van Eurabia
Aspekt, 2007, pap, 163 pp, € 16.95, 9789059115170
winkelwagen
Leonard, Andre
Redenen om te geloven
Wat betekent de christelijke hoop in een wereld die zo weinig van God verwacht? Zelfs als het geloof de rede overstijgt, gelooft men nog niet zonder reden Het geloof vormt de grootste uitdaging voor de hedendaagse maatschappij. Bestaat God? En als Hij bestaat, blijft hij dan ver van ons leven en van de drama's van deze wereld? In dit boek toont Mgr. Andre Leonard aan dat het zeker vandaag niet onredelijk is om te geloven. Zelfs als het geloof de rede overstijgt, gelooft men nog niet zonder reden. De auteur brengt redenen aan om vol overtuiging te geloven, juist met het oog op de legitieme vragen van het menselijk intellect.
Kok, 2013, pap, 271 pp, € 24.50, 9789043522120
winkelwagen
   
Levillain, P. (gen. ed.)
The Papacy. An Encyclopedia. 3 Volumes.
Routledge, 2002, geb, 1780 pp, € 615.00
winkelwagen
   
Lindeijer, M.
Pater Lighart en de zaak Roothaan. Streven naar heiligheid in het utopisch tijdperk, 1914-1968
Uitgeverij Verloren, 2010, geb, 664p, € 37.00, 9789087041397
winkelwagen
   
List, G. van der
Katholiek. Verhalen over Rooms Nederland, toen en nu
tb
Reed Business, 2009, pap, 222p, € 14.95, 9789068829877
winkelwagen
   
Luedemann, G.
Eyes That See Not, The Pope Looks at Jesus
Polebridge Press, 2008, pap, 131 pp, € 21.00, 978159815006
winkelwagen
Luttik, Cees
Mijn weg naar de Catholica, verslag van een levenslange zoektocht
In 1951 werd Cees Luttik (1932) opgenomen in de katholieke kerk. Hij had van zijn moeder een hervormde opvoeding gekregen, zijn vader zocht het meer in de theosofie en parapsychologie. Luttik orienteerde zich op het katholicisme in gesprekken met een 'roomse' oom en vooral met verschillende dominicanen. De doorslag echter gaf voor hem het boekje Ecclesia Catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze waarin de classica en filosofe Cornelia de Vogel haar eigen keuze voor de katholieke kerk beargumenteerde.

Ook voor Cees Luttik, die in verschillende fasen van zijn leven contact met De Vogel onderhield, speelt een redelijke verantwoording van de Waarheid, die door de Catholica van het Nieuwe Testament en de Kerkvaders is doorgegeven, een belangrijke rol. De verdeeldheid van de theologie na het Tweede Vaticaans Concilie liet diepe sporen bij hem na: wat is er geworden van de Waarheid, die toch een is? Luttik kon de moderne theologische ontwikkelingen weliswaar niet erg waarderen, hij volgde ze wel degelijk, las tijdschriften en boeken van conservatieve tot ultraradicale snit om zelf al denkend zijn positie te bepalen bij het zoeken naar die ene Waarheid in die ene Catholica.

Van deze levenslange theologische zoektocht brengt de auteur in dit deel van de MemoReeks een persoonlijk getint verslag uit. Het is een autobiografie geworden vol twijfels, waarin echter niet zozeer de geloofsbeleving als wel de geloofsovertuiging centraal staat, niet de orthopraxie maar de orthodoxie.

MemoReeks 33, Valkhof Pers, 2012, pap, 168 pp, € 15.50, 9789056253820
winkelwagen
   
Luykx, P.
Cornelia de Vogel: leven en bekering
OP BESTELLING
Verloren, 2004, pap, 223 pp, € 19.00, 9065508120
winkelwagen
   
Luykx, P.
Daar is nog poëzie, nog kleur, nog warmte. Katholieke bekeerlingen en moderniteit in Nederland,1880-1960
te bestellen
Verloren, 2007, pap, 375 pp, € 29.00, 9789087040208
winkelwagen
Luykx, Paul
Heraut van de katholieke herleving: Gerard Brom, 1882-1959
In de geschiedenis van de katholieke herleving in Nederland neemt Gerard Brom een bijzondere plaats in. Niet de politieke actie en uitbouw van het organisatiewezen en niet het 'rijk, rooms leven' of het triomfalisme stonden bij hem voorop, maar het wegwerken van de culturele en intellectuele achterstand van zijn geloofsgenoten. Met al zijn niet geringe vermogens heeft Brom dat ideaal nagestreefd. En wee degenen die hem daarbij de voet dwarszetten of onvoldoende meewerkten...

Aan polemisch talent ontbrak het de emancipator niet. Zelf trad 'de katholieke Huizinga', zoals hij wel werd genoemd, voor het voetlicht met zijn eigen tijdschrift De Beiaard, met een omvangrijke reeks boekpublicaties en artikelen, en met honderden voordrachten binnen en buiten katholieke kring. Broms levenslange inzet diende tenslotte een tweeledig doel: katholieken tot een volwaardig deel van de nationale samenleving maken en bijdragen tot het herstel van de christelijke godsdienst en traditie in hun katholieke gedaante.

Vantilt, 2015, geb, 956 pp, € 39.95, 9789460042003
winkelwagen
Marijnissen, Ernst
De waterdruppel. Weg van God
'Hoe langer een blinde leeft hoe meer hij ziet'. Aldus een Joods spreekwoord vol doorleefde werkelijkheid en diepzinnige wijsheid. Toen mijn vader vroeg: zullen we zondag naar de kerk gaan, vond ik dat leuk. We schrijven 1937 en ik was elf jaar. Ons gezin is dan nog niet (rooms)katholiek, maar toen het een half jaar nadien met alle daartoe vereiste rituelen in de kerk was opgenomen wist deze zich omgeven door de synagoge. Links en rechts woonden namelijk onze Joodse buren. Van God wist ik hoegenaamd niets maar de Joden waren goede vrienden, en een mensenleven later en een schat aan ervaringen rijker begrijp ik nu dat toen mijn verhaal met God begon. Het gelovig milieu, dat mij in hoog tempo weldra omsloot, hielp mij het bestaan van God als vanzelfsprekend te aanvaarden. Later - middels de godsbewijzen van Thomas van Aquino - stevig onderbouwd was er geen wrikken meer aan. Totdat leven en werken mij onderdompelden in die paradijselijke vijver van catechese en exegese, waar ik tot een daadwerkelijk lezen van de bijbel kwam en het bestudeerde systematisch met anderen begon te communiceren.

Om het met mijn tijdens de Shoa omgekomen Joodse buren te zeggen: ik ontdekte de weg, of: de Torah. Alle godsbeelden sneuvelden totdat Johannes, begenadigd catecheet en evangelist, me bij de hand nam en leerde: niemand heeft ooit God gezien, maar wie Jezus van Nazaret ziet heeft de Vader gezien. Vertaal bijbel met menswording, beschouw leven als een waterdruppel, langzaam naar het einde reikend, en je bent 'weg van God'.

Ernst Marijnissen is dominicaan en werkzaam in leerhuis en bezinning. Hij publiceerde verschillende boeken, o.a. een commentaar op het Johannesevangelie (1987-1992), de Jozefverhalen (1998) en het Hooglied (2009).

Valkhof pers, 2017, pap, 277 pp, € 22.50, 9789056254834
winkelwagen
   
Marini, P.
A Challenging Reform. Realizing the Vision of the Liturgical Renewal 1963 - 1975
Liturgical Press, 2007, pap, 205 pp, € 15.00, 9780814630358
winkelwagen
Martin, James
Het Jezuietenantwoord op (bijna) alle vragen, spiritualiteit voor het echte leven
Volgens de heilige Ignatius kun je God vinden in alle dingen. Elk element van het leven kan de mens tot God brengen. In dit boek toont James Martin hoe zoiets mogelijk is. Hij maakt daarbij gebruik van gebruiksvriendelijke voorbeelden, humoristische verhalen en anekdotes uit de heroische en inspirerende levens van heilige Jezuieten en van gewone priesters en broeders. Ook Martins eigen levenservaring als jezuiet komt aan bod. Het boek helpt de lezer om de inzichten van Sint-Ignatius te vertalen naar de hedendaagse cultuur. De auteur toont aan hoe mensen God kunnen vinden in hun reele bestaanswereld van werk, liefde, lijden, beslissingen, gebed en vriendschap.
Averbode, 2016, pap, € 23.00, 9789031741960
winkelwagen
   
Martin s.j., James
Een brug bouwen. Hoe de katholieke kerk en de LHBT-gemeenschap kunnen bouwen aan een relatie van respect, begrip en fijngevoeligheid
Op de dag na de schietpartij in Orlando, plaatste James Martin S.J. een video op Facebook waarin hij opriep tot solidariteit met onze LHBT-broers en -zussen. "De grootste massa-schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis vond plaats in een homoclub en de LHBT-gemeenschap is zwaar getroffen," begon hij. Vervolgens smeekte hij zijn mede-katholieken - en mensen overal - om "niet alleen te staan voor de inwoners van Orlando maar ook voor hun LHBT-broers en -zussen". Een oproep tot tolerantie, acceptatie en ondersteuning en een herinnering aan Jezus' boodschap.
Adveniat, 2018, geb, 176 pp, € 17.95, 9789492093691
winkelwagen
   
Massa, M.S.
The American Catholic Revolution. How the Sixties Changed the Church
Oxford UP, 2010, geb, 224 pp, € 25.90, 9780199734122
winkelwagen
Matovina, T.
Latino Catholicism. Transformation in America's Largest Church
Most histories of Catholicism in the United States focus on the experience of Euro-American Catholics, whose views on such concerns as church reform, social issues, and sexual ethics have dominated public debates. "Latino Catholicism" provides a comprehensive overview of the Latino Catholic experience in America from the sixteenth century to today, and offers the most in-depth examination to date of the important ways the U.S. Catholic Church, its evolving Latino majority, and American culture are mutually transforming one another. Timothy Matovina assesses how Latinos' attempts to celebrate their faith and bring it to bear on the everyday realities of their lives have shaped parishes, apostolic movements, leadership, ministries, worship, voting patterns, social activism, and much more. At the same time, the lives and faith of Latino Catholics are being dramatically refashioned through the multiple pressures of assimilation, the upsurge of Pentecostal and evangelical religion, other types of religious pluralism, growing secularization, and ongoing controversies over immigration and clergy sexual abuse. Going beyond the widely noted divide between progressive and conservative Catholics, Matovina shows how U.S. Catholicism is being shaped by the rise of a largely working-class Latino population in a church whose leadership at all levels is still predominantly Euro-American and middle class. "Latino Catholicism" highlights the vital contributions of Latinos to American religious and social life, demonstrating in particular how their engagement with the U.S. cultural milieu is the most significant factor behind their ecclesial and societal impact.
Princeton UP, 2011, geb, 312 pp, € 29.50, 9780691139791
winkelwagen
Mattens, R.
Laat ons nu eerst een Te Deum zingen. De Dominicanessen van Neerbosch en de Tweede Wereldoorlog
Valkhof Pers, 2009, geb, 350 pp, € 19.95, 9789056253059
winkelwagen
   
McCartin, J.P.
Prayers of the Faithful : The Shifting Spiritual Life of American Catholics
B2296
Harvard UP, 2010, geb, 225pp, € 26.90, 9780674049130
winkelwagen
McDonough, Peter
The Catholic Labyrinth. Power, Apathy, and a Passion for Reform in the American Church
Oxford UP, 2013, geb, 389 pp, € 28.50, 9780199751181
winkelwagen
Meijers, Ton
Compendium van het katholiek canoniek recht 1. Inleiding en volk Gods
De katholieke kerk kent haar eigen kerkrecht: het canoniek recht. De Codex Iuris Canonici is de rechtscodificatie van het canoniek recht van de katholieke kerk. De huidige Codex implementeer de leer van het Tweede Vaticaans Concilie, maar staat tevens in de rechtstraditie van de katholieke kerk.

Dit compendium biedt een commentaar op de Codex van 1983. Het commentaar is het rechtsgenre, waarin op systematische wijze bepalingen van een wetboek worden uitgelegd voor degenen die er meer van willen weten.

Dit eerste deel van het compendium biedt een algemene inleiding op het canoniek recht en een commentaar op Boek II van het kerkelijk wetboek over het Volk Gods. Er wordt ingegaan op de positie van christengelovigen (lekengelovigen, gewijde bedienaren en religieuzen), de hierarchische inrichting van de kerk (universele kerk, bisdom, parochie, kerkprovincie, bisschoppenconferentie en dekenaat) en de religieuze verbanden binnen de kerk.

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de structuur en organisatie van de katholieke kerk en voor hen die meer van het huidige canoniek recht willen weten, is dit compendium geschreven.

Het tweede deel over de verkondiging van het Woord (boek III) en de sacramenten (boek IV) zal in 2015 verschijnen.

Valkhof Pers, 2013, pap, 232 pp, € 18.50, 9789056253929
winkelwagen
Merkle, Judith A.
Being Faithful: Christian Commitment in Modern Society
This is a critical assessment of Catholic Faith in the modern world. This book explores how the Christian life is lived in a pluralistic situation where different contexts of belonging give rise to different moral challenges. While it is characteristic of modern life to exist in a postmodern situation where there is an erosion of comprehensive systems of meaning, we still live today in contexts of belonging. We still seek to gather out of the fragments of modern life the sustenance of a network of belonging, belief and practice which comprise a faithful life. The construction of such a life, not only for us, but for others, serves as the framework for our moral commitments. Furthermore, sustaining and transforming social frameworks which shape various aspects of human life form the life task of adult Christians. "Ecclesiological Investigations" brings together quality research and inspiring debates in ecclesiology worldwide from a network of international scholars, research centres and projects in the field.
Ecclesiological Investigations 9, T.& T.Clark Ltd, 2012, pap, 206 pp, € 33.00, 9780567095046
winkelwagen
Mettepenningen, J. en Karim Schelkens
Van concilie tot concilie. Hoofdlijnen en fragmenten van de geschiedenis van Kerk en theologie van Vaticanum I tot Vaticanum II
Halewijn, 2010, pap, 163 pp, € 27.50, 9789085281634
winkelwagen
Mettepenningen, Jurgen
Kan een nieuw concilie de kerk redden? ragen bij de verjaardag van Vaticanum 2
Pelckmans, 2015, geb, € 9.50, 9789028956568
winkelwagen
Meulenberg, Leo
De onfeilbare paus, het grote struikelblok?
Toen paus Benedictus XVI het besluit nam om af te treden, kwamen de commentaren los. Zijn theologische meditaties werden alom geprezen. Maar wat het beleid aangaat, stelde men vast dat zijn bestuurlijk optreden ook felle protesten uitlokte. Met name daar waar binnen de katholieke kerk heftig omstreden onderwerpen aan de orde kwamen. En in zulke omstandigheden speelde er tijdens de discussie telkens een alom verspreid standpunt mee: 'De paus heeft het toch zelf gezegd!' In dit boek wordt uitgelegd wat de onfeilbaarheid van de paus betekent en hoe men tot die opvatting is gekomen. Wat heeft het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) in feite over het primaat van Petrus' opvolger vastgelegd?

En dan maakt de wereld kennis met Franciscus, de paus die zich juist bij elke mens, bij elke gelovige ten volle thuis voelt. Hij richt tot hen een warme oproep, een appel. In alle bescheidenheid en in alle eenvoud breekt hij een lans voor het evangelisch ideaal van de broederschap. Deze paus straalt voor iedereen gezag uit omdat hij op zijn eigen, zeer oorspronkelijke wijze echt iets te zeggen heeft.

Uitgeverij Altiora Averbode NV, 2013, pap, 89 pp, € 16.00, 9789031737550
winkelwagen
   
Moll, H.
Zeugen fur Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts
Schoningh, 2010, geb, 1600 pp, € 78.00, 9783506757784
winkelwagen
Monteiro, Marit
Gods Predikers: Dominicanen in Nederland (1795 - 2000)
'De Dominicaan bij uitstek. Hoog, helder, waardig en schrander.' Zo omschreef bekeerling en literator Herman de Man de dominicaan Marcolinus Gijlswijk, die hem in 1927 doopte. Een rake typering van de sociale status, beoogde uitstraling, rationele inslag en intellectuele ambitie van de Nederlandse dominicanen. In haar in alle opzichten indrukwekkende boek beschrijft Marit Monteiro hoe de tamelijk ongeorganiseerde groep priesterreligieuzen uit de negentiende eeuw zich ontwikkelde tot een gezichtsbepalende religieuze gemeenschap aan de frontlinie van de kerkelijke vernieuwingen. In antwoord op wat zij als 'de tijdgeest' verstonden, vonden de dominicanen hun collectieve identiteit steeds opnieuw uit. Monteiro belicht zowel het gewilde als het ongewilde erfgoed binnen dit proces en biedt, vanuit een gender-perspectief, verrassende inzichten in de interne organisatie en structuur van deze mannengemeenschap. Gods predikers laat zien hoe priesterreligieuzen als de dominicanen tot diep in de twintigste eeuw hun stempel hebben gedrukt op de Nederlandse katholieke kerk.
Verloren, 2008, geb, 992 pp, € 45.00, 9789087040307
winkelwagen
Morren, Gerrit
In alle eenvoud, Antoine Bodar
Ten Have, 2009, pap, 128 pp, € 13.99, 9789025960087
winkelwagen
   
Mortiau, J. & R. Loonbeek
Dom Lambert Beauduin (1873-1960). Stichter van Chevetogne: voorloper met een wijde blik
Valkhof Pers / Editions de Chevetogne, 2009, pap, 280 pp, € 19.50, 9789056252892
winkelwagen
   
Muller, W.
Verzwegen wonden. Seksueel misbruik in de katholieke Kerk erkennen en verhinderen
met een voorwoord van Anselm Grun en Abt Jos Wouters
Averbode / Kok, 2010, pap, 232 pp, € 19.50, 9789043520287
winkelwagen
Muskens, Bisschop M. , Arjen Broers
Opmaat tot eeuwingheid. Beschouwingen van Martinus Muskens
'Dit boek gaat over de dood. Dat wij doodgaan, dat ik dood ga, en dat we het daar zo weinig over hebben. Dat we ons niet voorbereiden op de dood, en dat we onszelf daarmee tekortdoen. Maar eigenlijk gaat dit boek over God. Dat God bestaat, dat wij met God verbonden zijn, dat wij ons leven en onze dood in die verbondenheid kunnen beleven.' Zo begint dit boek dat bisschop Tiny Musken van Breda maakte met theoloog en publicist Arjan Broers. In de vorm van vier gesprekken (Opmaat) en een essay (tot Eeuwigheid) vragen zij aandacht voor waarden die in onze huidige westerse cultuur uit de mode zijn: soberheid, stilte, ontvankelijkheid, gebed en aandacht voor de dood en het hiernamaals.
Valkhof Pers, 2007, pap, 96 pp, € 10.00, 9789056252472
winkelwagen
Mutsaerts, Rob
Gewoon over geloof
De Katholieke Kerk heeft een imagoprobleem. Dat ligt deels aan de Kerk zelf, deels aan onwetendheid en onbegrip van de buitenwacht. Volgens de auteur is de inhoud van het geloof dat de Kerk uitdraagt nog altijd alle moeite waard. Geloof is niet iets voor dromers of geleerden. Het christelijk geloof is niet een kwestie van onbegrijpelijke mysteries en onmogelijke eisen. Het is niet iets bijzonders, maar juist iets heel gewoons. Als je het nuchter beschouwd is Jezus bijzonder praktisch.

Aan de hand van komische situaties laat Mutsaerts zien dat de Bijbel weliswaar lang geleden geschreven is, maar geenszins gedateerd is. Rob Mutsaerts prikt op een oorspronkelijke en verfrissende manier door allerlei misvattingen die leven omtrent standpunten die de Kerk inneemt over wetenschap, seks, goed en kwaad, Jezus en God, en toont de logica van het katholiek denken. Hij neemt de lezer mee naar zijn eigen jeugd waar voetbal en popmuziek een prominente plaats innemen. Over de toekomst van de R.K.Kerk is hij verrassend optimistisch. De cartoons van Bob Leenders aan de hand van teksten van de auteur laten een herkenbaar tijdsbeeld zien, waar je ongemerkt om moet glimlachen.

Malherbe & Partner, 2014, pap, 234 pp, € 13.90, 9789075717914
winkelwagen
Nauta, R. (red.)
Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk
Publiekslezingen, Valkhof Pers, 2009, pap, 151 pp, € 15.90, 9789056252793
winkelwagen
Nieuwenhuizen, Bert van
Weiger het werk niet. Wim Eijk. Aartsbisschop en opvolger van Willibrord
Wie is Wim Eijk, de in 2007 voor velen als een verrassing benoemde Aartsbisschop van Utrecht? In deze eerste biografie van de in 1953 in Duivendrecht geboren Willem Jacobus Eijk wil Bert van Nieuwenhuizen, oud-redacteur Opinie van het Utrechts Nieuwsblad, de herder van de ca. vijf miljoen Nederlandse katholieken, nader aan een breed publiek voorstellen. Aartsbisschop Eijk, opvolger van Willibrord en tredend in de voetsporen van illustere namen als De Jong en kardinaal Alfrink, is een opmerkelijke persoonlijkheid. Hij is afgestudeerd medicus en koos na zijn medische studie voor het priesterambt. Die boeiende combinatie levert interessante standpunten wat betreft de ethiek op. Deze biografie gaat daarop in, evenals de wijze waarop deze bewoner van het Aartsbisschoppelijk Paleis in Utrecht de Nederlandse Kerkprovincie leiden wil. Daarnaast belicht dit boek ook vooral de mens Wim Eijk, zijn leven en zijn opvattingen.
Aspekt Biografie, Aspekt, 2013, pap, 350 pp, € 19.95, 9789059119451
winkelwagen
   
Norman, E.
The Roman Catholic Church. An Illustrated History
University of California Press, 2007, geb, 192 pp, € 47.50, 9780520252516
winkelwagen
   
Norwich, J.J.
De pausen. Een geschiedenis
Bert Bakker, 2011, pap, 566 pp, € 34.95, 9789035136359
winkelwagen
Nuzzi, Gianluigi
De kruistocht: Paus Franciscus en de strijd tegen de corruptie in het Vaticaan
Er woedt een oorlog binnen de Katholieke Kerk. Aan de ene kant staat paus Franciscus, die met zijn sobere levensstijl zijn sterke boodschap onderschrijft: een kerk voor iedereen, arm of rijk. Aan de andere kant is er de oude curie, met zijn eindeloze vetes en oude en nieuwe lobby's om bepaalde niet-zo-christelijke privileges te beschermen. Sommigen uit die oude garde zijn bereid alle middelen in te zetten om aan de macht te blijven. Als hij de strijd tegen corruptie, intimidatie en chantage verliest, zal paus Franciscus waarschijnlijk het veld ruimen, net als zijn voorganger.

Op basis van vertrouwelijke informatie - waaronder zeer geheime documenten uit het Vaticaan zelf - beschrijft Nuzzi op bijzonder meeslepende wijze hoe Franciscus schoon schip wil maken en wie daarbij zijn vijanden zijn. De kruistocht laat zien op welke manier Franciscus het Vaticaan probeert te hervormen om het voor eens en voor al te bevrijden van de overweldigende corruptie die de Katholieke Kerk vanouds lijkt aan te kleven.

Balans, 2016, pap, 304 pp, € 19.99, 9789460031243
winkelwagen
   
Ochsenfahrt, V.
Die staatskirchenrechtliche Stellung des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland
Heruitgave van A. von Campenhausen, C. Link en J. Winter
Schriften zum Staatkirchenrecht, band 34, Peter Lang, 2006, pap, 269 pp, € 56.50, 9783631563908
winkelwagen
O'Collins, G. and Hayes, M.A. (eds)
The Legacy of John Paul II
Continuum, 2008, pap, 274 pp, € 31.95, 9780860124405
winkelwagen
O'Collins, G.sj, D. Kendall, sj, J. Labelle, sj (eds)
Pope John Paul II - A Reader
Paulist Press, 2007, pap, 262 pp, € 18.50, 9780809144792
winkelwagen
O'Malley, John W.
A History of the Popes. From Peter to the Present
Rowman & Littlefield, 2010, geb, 349 pp, € 24.95, 9781580512275
winkelwagen
O'Malley, John W.
Trent and all that. Renaming Catholocism in the Early Modern Era.
Harvard UP, 2002, pap, 219 pp, € 28.95, 9780674008137
winkelwagen
O'Malley, John W.
Trent. What Happened at the Council
The Council of Trent (1545--1563), the Catholic Church's attempt to put its house in order in response to the Protestant Reformation, has long been praised and blamed for things it never did. Now, in this first full one-volume history in modern times, John W. O'Malley brings to life the volatile issues that pushed several Holy Roman emperors, kings and queens of France, and five popes--and all of Europe with them--repeatedly to the brink of disaster. During the council's eighteen years, war and threat of war among the key players, as well as the Ottoman Turks' onslaught against Christendom, turned the council into a perilous enterprise. Its leaders declined to make a pronouncement on war against infidels, but Trent's most glaring and ironic silence was on the authority of the papacy itself. The popes, who reigned as Italian monarchs while serving as pastors, did everything in their power to keep papal reform out of the council's hands--and their power was considerable. O'Malley shows how the council pursued its contentious parallel agenda of reforming the Church while simultaneously asserting Catholic doctrine. Like What Happened at Vatican II, O'Malley's Trent: What Happened at the Council strips mythology from historical truth while providing a clear, concise, and fascinating account of a pivotal episode in Church history. In celebration of the 450th anniversary of the council's closing, it sets the record straight about the much misunderstood failures and achievements of this critical moment in European history.
Belknap Press, 2013, geb, 335 pp, € 27.50, 9780674066977
winkelwagen
O'Malley, John W.
What Happened at Vatican II
Belknap Press, 2008, pap, 380pp, € 21.00, 9780674047495
winkelwagen
   
Ooijen, D. van
Herinneringen van priester-politicus David van Ooijen
Memo Reeks, Valkhof Pers, 2010, pap, 168p, € 15.50, 9789056253400
winkelwagen
   
Orban, M
Blond, brutaal & bidden. Waarom ik (nog steeds) katholiek ben
Bert Bakker, 2011, pap, 200p, € 12.50, 9789035136618
winkelwagen
Palm, J.
Moederkerk. Ondergang van de roomse kerk
De almacht van de priester, het gezinsgeluk van de jaren vijftig: het waren de idealen van het Rijke Roomse Leven waarmee Jos Palm werd opgevoed. Maar toen kwamen de vernieuwing en verwarring van de jaren zestig, de katholieke kerk begon na te denken en dat was de nagel aan de doodskist van het geloof. Het was voor de gewone gelovigen alsof er geen God meer was, geen hemel en geen ' meneer pastoor'. Tot overmaat van ramp zagen ze hun kinderen achter nieuwe, aardse goden aanlopen: Marx, Mao, Che. Pas met de dood voor ogen wordt er soms weer gebeden, een Weesgegroetje om het goed te maken. In Moederkerk schetst Jos Palm de ondergang van het Nederlandse katholicisme zoals die nog niet eerder werd beschreven, in een betrokken, persoonlijk geschiedenisverhaal.
Contact, 2012, pap, 288 pp, € 19.95, 9789025437602
winkelwagen
Papst Franziskus
Amoris Laetitia - Freude der Liebe
Das Apostolische Schreiben Amoris Laetitia - uber die Liebe in der Familie, Mit e. Einf. v. Kardinal Marx, Franz-Josef Bode u. Heiner Koch
Herder, 2016, pap, 288 pp, € 11.95, 9783451069192
winkelwagen
Papst Franziskus / Papst Benedictus XVI
Lumen Fidei - Licht des Glaubens, Enzyklika
Die mit Spannung erwartete erste Enzyklika von Papst Franziskus zum Thema Glauben wurde bereits von Benedikt XVI. begonnen und ist somit die erste Enzyklika in der Geschichte der katholischen Kirche, die von zwei Papsten gemeinsam verfasst wurde. Papst Franziskus selbst bezeichnete sie als Arbeit von vier Handen . Die Enzyklika entstand aus Anlass des laufenden Jahr des Glaubens und hebt die Bedeutung des Glaubens fur die Kirche und jeden Einzelnen hervor.
Benno Verlag, 2013, geb, 120 pp, € 7.50, 9783746236520
winkelwagen
   
Parys, van M.
Preken uit Chevetogne
Valkhof Pers, 2010, pap, 71 pp, € 9.95, 9789056253448
winkelwagen
Patrick, Anne E.
Conscience and Calling: Ethical Reflections on Catholic Women's Church Vocations
This volume probes the meaning and ethical implications of the powerful symbol of vocation from the vantage of contemporary Catholic women, with particular attention to the experiences of women religious. Intended as a follow-up to Liberating Conscience: Feminist Explorations in Catholic Moral Theology, the new book will benefit many readers, including Catholic leaders, laity, and religious, as well as persons interested in Christian ethics and American religious history more generally. The work treats twentieth-century history and more recent developments, including tensions between the Vatican and progressive Catholics, the development of lay ministries, and the movement to ordain women deacons, priests, and bishops.
Bloomsbury Continuum, 2013, pap, 197 pp, € 21.00, 9781441144522
winkelwagen
Paus Franciscus
Amoris Laetitia, de vreugde van de liefde
Exhortatie van paus Franciscus over liefde, huwelijk en gezin Na een wereldwijde raadpleging en synodezittingen in 2014 en 2015 komt paus Franciscus met deze pauselijke Exhortatie, een aansporing om ernst te maken met de liefde als beeld van Gods relatie met ons. De paus bekijkt de werkelijkheid van jongeren, gezinnen, opvoeders, kinderen en gescheidenen met barmhartigheid. De liefde van God laat hij niet overrulen door regels, tegelijk laat hij de ordenende bedoeling van de kerkelijke leer zien
Adveniat, 2016, pap, 168 pp, € 17.50, 9789492093318
winkelwagen
Paus Franciscus en Paus Benedictus XVI
Lumen Fidei - Het licht van het geloof
De encycliek Lumen Fidei (Het licht van het geloof) is een primeur. Niet enkel is het de eerste rondzendbrief van paus Franciscus; het is de eerste encycliek uit de hele geschiedenis van de Kerk die geschreven werd 'met vier handen'. De concepttekst van zijn voorganger, paus Benedictus XVI, werd door paus Franciscus verder aangevuld en uitgewerkt. Zodoende combineert de encycliek Lumen Fidei de briljante theologische visie van paus Benedictus met de Zuidamerikaanse, warme persoonlijkheid van paus Franciscus.

Geloven is niet zomaar instemmen meteen geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan die voert tot gemeenschap met de levende God.-Paus Franciscus in Lumen Fidei.

Betsaida, 2013, pap, 127 pp, € 11.95, 9789082060614
winkelwagen
Paus Franciscus, Tom Zwaenepoel (ed)
Hoe mooi zou het zijn - zijn mooiste citaten
Inspirerend cadeauboekje met de mooiste uitspraken van Paus Franciscus. In 2016 staat Jorge Mario Bergoglio drie jaar aan het hoofd van de rooms-katholieke Kerk. Nog nooit was een paus zo populair. In zijn geschreven en gesproken teksten droomt Franciscus van een authentiek geloof en een solidaire wereld. Vaak beginnen zijn uitspraken dan ook met de woorden 'Hoe mooi zou het zijn...' Met zijn 'revolutie van de tederheid' verlangt hij naar een moedige en geloofwaardige Kerk. Een Kerk die de wil heeft om terug te keren naar de essentie van het geloof. Hij droomt van een rechtvaardige wereld die de strijd aangaat tegen oorlog, armoede, haat en onverschilligheid. De fundamenten van Franciscus' droomhuis zijn vertrouwde pijlers: het geloof, de liefde en de hoop. De rode draad is de barmhartigheid, waaraan hij ook het jaar 2016 heeft gewijd
Lannoo, 2016, geb, 108 pp, € 9.99, 9789401436304
winkelwagen
   
Peijnenburg, J.W.M.
De lange weg van Papenhulst naar Papenhulst. Vijf eeuwen priesteropleiding in het bisdom ’s Hertogenbosch
te bestellen
Valkhof, 2007, geb, 244 pp, € 22.00, 9789056252588
winkelwagen
   
Peijnenburg, J.W.M.
Van roomsche zegeningen en paapsche stoutigheden. De geschiedenis van het bisdom `s-Hertogenbosch, 1559-2009
A2070
Valkhof Pers, 2009, geb, 476 pp, € 24.50, 9789056253080
winkelwagen
   
Peters, F.
The Making and Unmaking of a Jesuit
BY ORDER.
Gorgias Press, 2009, pap, € 61.50, 9781593334505
winkelwagen
Pijfers, H. (red)
De klare waarheid en andere herinneringen van het katholiek verleden
Anders dan de vorige delen die om het verhaal van een persoon gaan, bevat dit deel veertien verschillende verhalen. Wat deze verhalen bij al hun verscheidenheid met elkaar verbindt, dat is - onder de titel De klare waarheid - de zoektocht van katholieken naar het hoe en waarom van hun geloof. Daaronder is een uniek verhaal over het begin van de Bond zonder Naam, samen met persoonlijke herinneringen aan de bekende Henri de Greeve.
Memoreeks 10, Valkhof pers, 2001, pap, 223 pp, € 12.00, 9789056251000
winkelwagen
   
Pinxter, F.J.M.
Ten halve gekeerd. Zielzorger voor het leven.
Memoreeks 15, Valkhof Pers, 2003, pap, 202 pg, € 16.00, 9056251473 / 9789056251475
winkelwagen
Pluijmaekers, Frans
Prentjes uit de rijke rooms katholieke cultuur
De schatten aan cultuur, traditie, geschiedenis en schoonheid doorgeven die in zijn verzameling te vinden zijn, dat wil prentjesliefhebber Frans Pluijmaekers. Niet alleen uit nostalgie en liefde voor wat is geweest, maar omdat dit religieus erfgoed ook vandaag de dag nog veel te bieden heeft: tijdsdocument van een verleden, voor nu schoonheid en voor de toekomst inspiratie.

Voor dit kijkboek, bedoeld voor iedereen, katholiek of niet, koos Frans Pluijmaekers honderden prentjes uit zijn verzameling. Meest Nederlandse, maar ook Belgische, Duitse, Franse, uitgegeven tussen eind negentiende eeuw en 2011 en dan vooral uit de tijd van 'het rijke Roomse leven'.

Deze prentjes laten een enorme schat aan rituelen en symbolen zien. In de sacramenten komt veel daarvan bij elkaar, zij vormen de leidraad van dit boek. Per hoofdstuk komen doopsel, vormsel, biecht, eucharistie, huwelijk, priesterschap en laatste sacramenten aan de orde. In de R.K. kerk zijn dit de rituelen waardoor de gelovige in het bijzonder het heil 'medegedeeld' krijgt. Deze 'heilsmiddelen' zijn dan ook veel verbeeld op prentjes, die dienen om de gelovige te leren en te herinneren aan de genade die zij hem bieden. Als extra thema is 'tijd' toegevoegd, met prentjes die getijdengebed en kerkelijk jaar in beeld brengen.

Om een goed begrip te krijgen van afgebeelde symbolen en rituelen is informatie over de sacramenten zelf noodzakelijk. Catechete Susan Verspaandonk geeft die informatie in een vlotte vertellende stijl, met de nodige diepgang, theologisch verantwoord. Schrijvend vanuit een gelovige optiek geeft zij - zeker voor outsiders, maar ook voor insiders - vaak een verrassende kijk op betekenis van sacramenten, de praktijken en de prentjes.

CKZ Uitgeverij, 2011, geb, 256 pp, € 28.95, 9789081800709
winkelwagen
   
Poorthuis, M. & Th. Salemink
Een donkere spiegel. Nederlandse katholieken over joden. Tussen antisemitisme en erkenning, 1970-2005
'Een donkere spiegel' is het eerste overzichtswerk aangaande katholieke beeldvorming over joden in Nederland. Het neemt zijn vertrekpunt diep in de negentiende eeuw, eindigt niet, zoals gebruikelijk, bij de Tweede Wereldoorlog, maar volgt het spoor tot in onze dagen. De katholieke visie op joden blijkt geen homogeen beeld op te leveren: grof antisemitisme is er te vinden naast principiële bestrijding ervan, katholieke kunstenaars met antidemocratische neigingen naast pro-zionistische voorvechters van een mystieke eenheid tussen jodendom en christendom. Sinds begin jaren zestig staan brandende vragen op de agenda. Zweeg de kerkelijke leiding over de jodenvervolging? En: is er een intrinsieke band tussen katholicisme en antisemitisme? In katholiek Nederland bestond inderdaad een substantieel antisemitisme. Maar niet of nauwelijks bekend is dat vanaf het begin van de verzuiling er ook een even substantiële kritiek op het antisemitisme voorkwam. Het protest tegen de deportatie van de joden in 1942 door het Nederlandse episcopaat, onder leiding van aartsbisschop Jan de Jong, getuigt hiervan. Waarom weken de Nederlandse katholieken in dit opzicht af van het internationale patroon? Een donkere spiegel geeft een antwoord op deze vragen.
Valkhof Pers, 2006, geb, 961 pp, € 15.00, 9789056252168
winkelwagen
Pope Francis
Amoris Laetitia - The Joy of Love, Apostolic Exhortation on Love in the Family
Our Sunday Visitor, 2016, pap, 240 pp, € 14.95, 9781681920023
winkelwagen
Pope Francis
The Joy of the Gospel - Evangelii Gaudium. Post-Synodal Apostolic Exhortation
Word Among Us Inc., 2014, pap, 221 pp, € 12.95, 9781593252625
winkelwagen
   
Pope, S.J. & Hefling, C. (eds)
Sic et Non. Encountering Dominus Iesus.
Orbis, 2002, pap, 204pp, € 32.45
winkelwagen
Posener, Alan
De kruistocht van Benedictus . Het offensief van het Vaticaan tegen de moderne samenleving
Een uitgesproken polemisch boek over paus Benedictus. Die wil - aldus de auteur- op alle fronten de klok terugdraaien. Hij voert een campagne tegen de democratie, de verworvenheden van de wetenschap en de zelfbeschikking van vrouwen.
Ook heeft de paus een afkeer van de interreligieuze dialoog, behalve dan met conservatieve moslims, die ook niets van het Westen moeten hebben. Benedictus is een gevaarlijk man, zo concludeert journalist Alan Posener. Het heeft in Duitsland veel stof doen opwaaien.
Poseners felheid gaat hand in hand met een vlijmscherpe analyse van diverse teksten en optredens van de paus. Bijvoorbeeld: Benedictus' bezoek aan Auschwitz (2006), zijn toenadering tot de antisemitische Pius-broederschap (2009), zijn beruchte toespraak aan de universiteit van Regensburg (2006) en zijn uitspraken over condoomgebruik tijdens zijn bezoek aan Afrika (2009).
Alan Posener (Londen, 1949) is correspondent voor Die Welt en een van de invloedrijkste bloggers van Duitsland. Hij schreef eerder boeken over J.F. Kennedy, Shakespeare en de maagd Maria.
Ten Have, 2010, pap, 206 pp, € 19.90, 9789079001194
winkelwagen
   
Powell. M. E.
Papal Infallibility. A Protestant Evaluation of an Ecumenical Issue
Eerdmans, 2009, pap, 226 pp, € 34.90, 9781598562729
winkelwagen
   
Pronk, P.
Bodar. De binnenzijde van een omstreden priester
(tb)
Ten Have, 2004, pap, 159 pp, € 14.90, 9025954596
winkelwagen
   
Raat, J. de, G. Ackermans en P. Nissen
De verleiding van het vreemde. Katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw
Metamorfosen, Studies in Religieuze geschiedenis no V, Uitgeverij Verloren, 2003, pap, 203pp, € 18.00, 9065507302
winkelwagen
Raedts, Peter
De uitvinding van de Rooms-katholieke kerk
De meeste mensen weten niet beter dan dat de rooms-katholieke kerk 2000 jaar oud is en dat er een directe lijn loopt van de apostel Petrus naar de huidige paus Franciscus. Peter Raedts laat zien dat de historische werkelijkheid heel anders was: zo was Petrus helemaal geen paus en het is zelfs de vraag of hij ooit in Rome is geweest. Tot in de elfde eeuw was er ook geen sprake van 'de katholieke kerk'. Eeuwenlang handelden wereldlijke vorsten en keizers naar eigen goeddunken met de katholieke wereld. Pas in de elfde eeuw ontstond de kerk als organisatie die bestuurd werd vanuit Rome, en pas na de Franse Revolutie en ingrijpende bestuurshervormingen in de 19de eeuw kreeg de kerk de gestalte die haar nog altijd kenmerkt: een bureaucratisch en centralistisch aangestuurd instituut.

Van Peter Raedts verscheen eerder 'De ontdekking van de Middeleeuwen' bij Uitgeverij Wereldbibliotheek. 'De uitvinding van de rooms-katholieke kerk' is de uitgebreide versie van zijn afscheidscollege als hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wereldbibliotheek, 2013, pap, 109 pp, € 9.90, 9789028425613
winkelwagen
   
Raguer, H.
Gunpowder and Incense. The Catholic Church and the Spanish Civil War
BY ORDER
Routledge, 2006, geb, 438 pp, € 124.90, 9780415318891
winkelwagen
   
Rauscher, A.
Handbuch der Katholischen Soziallehre
By Order
Duncker & Humblot, 2008, geb, 1129 pp, € 88.50, 9783428124732
winkelwagen
Ray, Steven K.
Upon This Rock. St. Peter and the Primacy of Rome in Scripture and the Early Church
Introduction: St. Peter and the Primacy of Rome
PART ONE: The Apostle Peter
Biblical Study: Peter the Man, the Apostle, and the Rock
Historical Study: Was Peter in Rome, Was He the First Bishop of Rome, and Was He Martyred in Rome?
The Opposition

PART TWO: The Primacy of Peter in the See of Rome
Oldest Documents: Earliest Christian Documents Reveal the Primacy of Peter in the See of Rome
The First Five Centuries: The Primacy of Rome in the Early Church

PART THREE: Current Church Teaching
Appendix A: The Chronological List of the Popes
Appendix B: An Old Testament Basis for the Primacy and Succession of St. Peter
Bibliography
Index of Proper Names and Subjects
Index of Scripture

Ignatius Press, 1999, pap, 350 pp, € 18.50, 9780898707236
winkelwagen
   
Reichardt, M. R.
Exploring Catholic Literature, A Companion and Resource Guide
BY ORDER
Sheed & Ward Catholic Studies, Sheed & Ward, 2003, pap, 213pp, € 33.40, 0742531740
winkelwagen
Reynebeau, M.
100 jaar katholiek Vlaanderen
fotocollectie
Lido, 2012, geb, ca 320 pp, € 39.90, 9789491301063
winkelwagen
Rogers, C. G.
Habits of Change. An Oral History of American Nuns
A collection of extraordinary oral histories of American nuns, Habits of Change captures the experiences of women whose lives over the past fifty years have been marked by dramatic transformation. Bringing together women from more than forty different religious communities, most of whom entered religious life before Vatican II, the book shows how their lives were suddenly turned around in the 1960s--perhaps more so than any other group of contemporary women. Here these women speak of their active engagement in the events that disrupted their church and society and of the lives they lead today, offering their unique perspective on issues such as peace activism, global equality for women, and the clergy sexual abuse crisis.

The interviewees include a Maryknoll missionary who spent decades in Africa, most recently in the Congo; an inner-city art teacher whose own paintings reflect the vibrancy of Haiti; a recovering alcoholic who at age 71 has embarked on her fourth ministry; a life-long nurse, educator, and hospital administrator; and an outspoken advocate for the gay and lesbian community. Told with simplicity, honesty, and passion, their stories deserve to be heard.

Oxford Oral History Series, Oxford UP, 2011, pap, 319 pp, € 26.50, 9780199757060
winkelwagen
   
Ronan, M.
Tracing the Sign of the Cross: Sexuality, Mourning, and the Future of American Catholicism
Columbia, 2009, geb, 197 pp, € 31.50, 9780231147026
winkelwagen
   
Rooij, J.
De godsdienst is een schoone zaak
Memo-reeks, Valkhofpers, 2007, pap, 217 pp, € 16.00, 9789056252373
winkelwagen
Rooij, Jaap de
Waartoe waren wij op aarde?
Waartoe waren wij op aarde? is de eerste vraag van de vroegere schoolkatechismus - maar dan in de verleden tijd. Dit boekje gaat dan ook over een verleden tijd: de periode rond het midden van de twintigste eeuw, toen het Nederlandse katholicisme in veel opzichten zo anders was dan nu. De auteur, Jaap de Rooij (1931), neerlandicus ( en een van de tweehonderd personen uit Het Bureau van J.J. Voskuil), haalt herinneringen op uit die tijd, toen hij kind, tiener en jongvolwassene was. Hij doet dit niet chronologisch maar thematisch, aan de hand van de schoolkatechismus. Uit dit leerboek met vragen en antwoorden kregen alle katholieken toen ongeveer van hun zevende tot hun twaalfde jaar godsdienstonderwijs.
Memoreeks 6, Valkhof pers, 1999, pap, 204 pp, € 14.00, 9789056250645
winkelwagen
   
Roth, J.K. & Rittner, C. (eds)
Pope Pius XII and the Holocaust.
Continuum, 2002, pap, 292 pp, € 31.75
winkelwagen
   
Rowland, T.
Benedict XVI: A Guide for the Perplexed
by order
Continuum, 2010, pap, 202 pp, € 23.50, 9780567034373
winkelwagen
Rowland, Tracey
Ratzingers Faith. The Theology of Pope Bendict XVI
A general introduction to the theology of Pope Benedict XVI, including his approach to issues in moral and political theology, ecclesiology, liturgy, interpretations of the of the documents of the Second Vatican Council, and the theology of history. Tracey Rowland also addresses the question of Pope Benedict's place in the constellation of contemporary Catholic theologians. It has become a commonplace observation that Pope Benedict has been influenced by the thought of St Augustine, in contrast to many of his predecessors in the papacy who were much more strongly influenced by St Thomas Aquinas. Rowland therefore asks in what way Benedict is an Augustinian, and how this marked difference in theological perspective may play out in the coming years. Her book includes an extensive thematic bibliography, which will be valuable for students.
Oxford UP, 2009, pap, 204pp, € 21.50, 9780199570348
winkelwagen
Rubin, Sergio, Francesca Ambrogetti
Paus Franciscus. Leven en denken van Jorge Bergoglio
De nederlandse vertaling van het biografische boek over Paus Franciscus. Met foto's. Verschijnt in 40 landen. Jorge Bergoglio vertelt openhartig over zijn jeugd, zijn leven en zijn pastorale werk en spreekt zich uit over kerkelijke en maatschappelijke kwesties.
Adveniat, 2013, pap, 216 pp, € 17.50, 9789491042775
winkelwagen
   
Rusch, W. G., (ed.)
The Pontificate of Benedict XVI. Its Premises and Promises
Postscript by Richard John Neuhaus.
Eerdmans Publishers, 2009, pap, 173 pp, € 23.00, 9780802848680
winkelwagen
Sanders, M.
Het spiegelend venster. Katholieken in de Nederlandse literatuur, 1870-1940
Uitgeverij Vantilt, 2002, geb, 400 pp, € 25.00, 9789075697674
winkelwagen
Sarah, Cardinal Robert
God or Nothing. A Conversation on Faith with Nicolas Diat
"The idea of putting Magisterial teaching in a beautiful display case while separating it from pastoral practice, which then could evolve along with circumstances, fashions, and passions, is a sort of heresy, a dangerous schizophrenic pathology. I therefore solemnly state that the Church in Africa is staunchly opposed to any rebellion against the teaching of Jesus and of the Magisterium. . . . The Church of Africa is committed in the name of the Lord Jesus to keeping unchanged the teaching of God and of the Church." Robert Cardinal Sarah

In this fascinating autobiographical interview, one of the most prominent and outspoken Catholic Cardinals gives witness to his Christian faith and comments on many current controversial issues. The mission of the Church, the joy of the gospel, the heresy of activism , and the definition of marriage are among the topics he discusses with wisdom and eloquence.

Robert Cardinal Sarah grew up in Guinea, West Africa. Inspired by the missionary priests who made great sacrifices to bring the Faith to their remote village, his parents became Catholics. Robert discerned a call to the priesthood and entered the seminary at a young age, but due to the oppression of the Church by the government of Guinea, he continued his education outside of his homeland. He studied in France and nearby Senegal. Later he obtained a licentiate in theology at the Pontifical Gregorian University in Rome, followed by a licentiate in Sacred Scripture at the Studium Biblicum Franciscanum of Jerusalem.

At the age of thirty-four he became the youngest Bishop in the Catholic Church when John Paul II appointed him the Archbishop of Conakry, Guinea, in 1979. His predecessor had been imprisoned by the Communist government for several years, and when Archbishop Sarah was targeted for assassination John Paul II called him to Rome to be Secretary of the Congregation for the Evangelization of Peoples. In 2010 Pope Benedict XVI named him Cardinal and appointed him Prefect of the Pontifical Council Cor Unum. Pope Francis made him Prefect of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments in 2014.

Ignatius Press, 2015, pap, 285 pp, € 19.95, 9781621640509
winkelwagen
Saward, John, John Morrill, Michael Tomko (eds)
Firmly I Believe and Truly. The Spiritual Tradition of Catholic England
An Anthology of Writings from 1483 to 1999

Firmly I Believe and Truly celebrates the depth and breadth of the spiritual, literary, and intellectual heritage of the Post-Reformation English Roman Catholic tradition in an anthology of writings that span a five hundred year period between William Caxton and Cardinal Hume. Intended as a rich resource for all with an interest in Roman Catholicism, the writings have been carefully selected and edited by a team of scholars with historical, theological, and literary expertise. Each author is introduced to provide context for the included extracts and the chronological arrangement of the anthology makes the volume easy to use whilst creating a fascinating overview of the modern era in English Catholic thought. The extracts comprise a wide variety writing genres; sermons, prayers, poetry, diaries, novels, theology, apologetics, works of controversy, devotional literature, biographies, drama, and essays.

Includes writings by: John Colet, John Fisher, Thomas More, Robert Southwell, Philip Howard, Edmund Campion, John Gother, John Dryden, Mary Barker, Alexander Pope, Richard Challoner, Alban Butler, John Milner, Elizabeth Inchbald, Nicholas Wiseman, Margaret Mary Hallahan, A. W. N. Pugin, John Henry Newman, Henry Edward Manning, Frederick William Faber, Bertrand Wilberforce, Gerard Manley Hopkins, Vincent McNabb, Hilaire Belloc, Maurice Baring, G. K. Chesterton, R. A. Knox, J. R. R. Tolkien, Caryll Houselander, Evelyn Waugh, Graham Greene, John Bradburne, Cardinal Hume

Oxford University Press, 2013, pap, 730 pp, € 34.00, 9780199677948
winkelwagen
Schaepman, Kees
Afgedwaald, op zoek naar een weg terug naar Rome
'Ik sta in de ziekenhuiskamer waar mijn vader al maandenlang verpleegd wordt. "Het is beter als uw man wakker is als ik hem bedien", zegt de priester die aan het hoofdeinde van het sterfbed staat. Mijn moeder knikt. De ogen van mijn vader zijn gesloten, hij ziet er ontspannen uit. Maar de kerk die hem ooit verbood voor het altaar te trouwen, gunt hem nu niet de kans zo sereen uit het leven te stappen. De priester schudt mijn vader heen en weer tot hij de ogen opent en in een nachtmerrie ontwaakt. Als een engel der wrake brengt de man zijn gezicht vlakbij dat van de stervende, prevelt iets over hel en vergiffenis en begint met de toediening van de laatste sacramenten. Ik zie paniek in de ogen van mijn vader, hij huilt, ik ben zestien jaar oud en het is de eerste keer dat ik hem zie huilen. Nooit, nooit zet ik nog een voet in een katholieke kerk, neem ik mij op dat moment voor.'

Kees Schaepman groeit op in de jaren vijftig, als het roomse leven nog rijk is. Als kind uit een 'gemengd huwelijk', wordt zijn religieuze opvoeding toevertrouwd aan de zusters Ursulinen. Na de dood van zijn vader breekt hij met de kerk. Maar het katholieke geloof zit in zijn genen. Nog altijd heeft hij, als hij tussen twee rijen stoelen over het middenpad een bioscoopzaal inloopt, de neiging om door zijn knieen te buigen en een kruis te slaan.

Afgedwaald is het verslag van de omzwervingen van een thuisloze katholiek die een weg terug naar Rome probeert te vinden.

Walburg Pers, 2014, pap, 143 pp, € 19.95, 9789057309946
winkelwagen
Scheffers, J.W.
Gedreven leven. Reflecties op een levensverhaal
Memo-reeks 16, Valkhof Pers, 2004, pap, 302 pp, € 18.00, 9789056251543
winkelwagen
   
Schelbergen, H.
U legt uw hand op mij. Opvoeding als levensvervullng
A2754
Memo Reeks, Valkhof Pers, 2011, pap, 160 pp, € 17.50, 9789056253523
winkelwagen
Schelkens, Karim
Herinnering en belofte. 50 jaar Vaticanum II
Vijftig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) doet deze gebeurtenis nog steeds stof opwaaien. In dit boek wordt nagegaan hoe het concilie vandaag wordt herinnerd, en in welke mate de teksten en gebeurtenissen die het op gang bracht een inspiratie voor de toekomst kunnen zijn.

Drie generaties van kerkbetrokken auteurs komen daarbij aan het woord, en gaan in op de diverse thema's die het concilie zelf aansneed: Bijbel, liturgie, kerkstructuur, dialoog met de andere religies. De vraag die als een rode draad doorheen dit boek loopt is die naar de actuele relevantie en de toekomstwaarde van Vaticanum II voor christenen van de 21ste eeuw.

Herinnering en belofte brengt bijdragen van Emmanuel Van Lierde, Jan Grootaers, Leo Kenis, Reimund Bieringer, Joris Geldhof, Paul Kevers, Peter De Mey, Leo Declerck, Mathijs Lamberigts, Rik Torfs, en Godfried kardinaal Danneels.

Acco, 2013, pap, 224 pp, € 23.85, 9789033493010
winkelwagen
   
Schultenover, D.G. (ed.)
Vatican II: Did Anything Happen?
Continuum, 2008, pap, 192 pp, € 17.00, 9780826428905
winkelwagen
   
Schwaiger, G. en M. Heim
Kleines Lexikon der Paepste
Becksche Reihe, C.H.Beck, 2005, pap, 134 pp, € 12.75, 3406511341
winkelwagen
Sengers, E.
'Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders'. Opkomst en verval van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 vanuit een rational-choice perspectief
op bestelling
Eburon, 2003, pap, 235 pg, € 27.50, 9789051669657
winkelwagen
   
Shadle, M. A.
The Origins of War. A Catholic Perspective
Moral Tradition Series, Georgetown UP, 2011, pap, 224 pp, € 28.95, 9781589017351
winkelwagen
   
Sieben, H.
Studien zum Okumenischen Konzil. Definitionen und Begriffe, Tagebucher und Augustinus-Rezeption
Schoningh, 2010, geb, 281 pp, € 52.50, 9783506768797
winkelwagen
Sintobin, Nikolaas, SJ
Jezuieten grappen, humor en spiritualiteit
Dit boekje is grappig en ernstig tegelijk. Het vertelt in een heldere en prettige taal hoe jezuieten leven, bidden en werken. Het is een prima inleiding op de spiritualiteit van de jezuieten, op hun wijze van doen. Nikolaas Sintobin, zelf jezuiet, weet goede informatie te combineren met een vlotte verhaaltrant. Elk hoofdstuk begint met een jezuietengrap. De auteur brengt uit het reservoir van grappen over religieuzen oud en nieuw tevoorschijn. Misschien is het een kwaliteit van een jezuiet dat hij met zichzelf kan lachen.

Voor een interview met de auteur zie Broodje Paap

Averbode, 2013, pap, € 16.00, 9789031737536
winkelwagen
   
Sirico, R.A. & Zieba, M. (eds)
The Social Agenda of the Catholic Church. The Magisterial Texts. With a foreword by Archbishop Francois-Xavier Nguyen Van Thuan.
Continuum/ Burns&Oates, 2002, pap, 225 pp, € 30.50, 0826465730
winkelwagen
Slingerland, Monic
Paus Franciscus, Het eerste jaar | Revolutie van tederheid
In dit boek volgt Monic Slingerland de paus van maand tot maand in het eerste jaar van zijn pausschap. Er ontstaat een fascinerend beeld van de woorden en daden waarmee Paus Franciscus de wereld vanaf zijn eerste dag verbaasde. Een kritische en verrassende samenvatting door een rasschrijfster Monic Slingerland
Adveniat, 2014, pap, 198 pp, € 19.50, 9789491042973
winkelwagen
   
Sloane, B.
The Augustinian Nunnery of St Mary Clerkenwell, London. Excavations (1974 - 1996)
The development of the nunnery site is revealed in this study - from evidence for Iron Age occupation, the nunnerys foundation in 1144 and the expansion of the early convent, through to its conversion in the 16th and 17th centuries to a close of large mansions surrounding the parish church.
Drawing together the varied evidence, including illustrations made during the demolition of the nunnery church in 17889 and 18th-century surveys, has allowed detailed reconstructions of the church and cloister. Relatively wealthy, located in Londons medieval suburbs and with a dual role as convent and parish church, St Marys story contrasts with that of many other, poorer and more rural, nunneries
Museum of London Archaeology, 2012, geb, 300 pp, € 37.50, 9781907586118
winkelwagen
Smolders, R. (red.)
Spreek je eigen taal. Bisschop Muskens in gesprek met kunstenaars: Marjolijn van den Assem, Paul van Dongen, Nan Groot Ant
'Wees niet bang', zo luidde de dringende oproep van bisschop Muskens aan de tallloze lezers van zijn gelijknamige levensverhaal, dat in 2004 verschenen is. Zelf probeert hij ook niet bang te zijn, of in ieder geval zijn angsten te overwinnen. Zo heeft hij er een gewoonte van gemaakt mensen die hij niet kent op te zoeken om met hen te praten en hen te leren begrijpen. In de loop van zijn leven sprak hij met mensen over de hele wereld. Als bisschop van Breda gaat hij daar onvermoeibaar mee door. In Wees niet bang zegt hij hierover: 'Het is niet voldoende als we vreedzaam naast elkaar leven zonder werkelijk contact te hebben'. En: 'We hoeven niet allemaal hetzelfde te worden om te kunnen samenleven'.

Vanuit deze gedachten ging Muskens op bezoek bij zes kunstenaars om met hen van gedachten te wisselen over hun werk, hun inspiratie en hun twijfels. Spreek je eigen taal. bevat de weergave van zes boeiende gesprekken. Bij elkaar geven ze een beeld van wat het betekent in deze tijd kunstenaar te zijn en je uit te spreken in een eigen, persoonlijke taal. Kunstenaars willen graag verstaan worden, en toch hun eigenheid behouden.

De toenadering van Muskens leidde tot verrassende en prikkelende momenten. Het boek is een inspirerende uitnodiging aan anderen om zelf over de drempel van de moderne kunst te stappen, nieuwsgierigheid te tonen en vragen te stellen in 'je eigen taal'.

Valkhof Pers, 2005, pap, 96 pp, € 12.50, 9789056251987
winkelwagen
   
Springorum,D.
Tussen hemel en aarde
Memo reeks, Valkhof Pers, 2009, pap, 137 pp, € 12.50, 9789056252922
winkelwagen
   
Stanford, P (red)
Why I am still a Catholic: Faith and Perseverance
By order
Continuum, 2006, pap, 160 pp, € 16.50, 0826491456 / 9780826491459
winkelwagen
   
Steeg, L. ter
De akker is de wereld. Maatschappelijk engagement van Nederlandse katholieken 1975-2000.
Damon, geb, 108 pp, € 11.32, 9055732389
winkelwagen
Steimer, Bruno ( Hg)
Lexikon der Papste und des Papsttums
Lexicon fur Theologie und Kirche kompakt, Herder, 2001, geb, 718 pp, € 24.50, 9783451220159
winkelwagen
   
Stiphout, M.A.H.P. van
Scheiding van kerk en staat en de ontwikkeling van de kerk tot een zelfstandige geloofsgemeenschap. Essays over de rooms-katholieke kerk vanuit juridisch perspectief (1790-1965)
Boom Juridische uitgevers, 2011, pap, 278 pp, € 69.00, 9789089744456
winkelwagen
   
Stratum, J.van
Berna ut Lucerna. De Abdij van Berne 1857-2007
Berne, 2007, geb, 261 pp, € 27.50, 9789076242910
winkelwagen
Stufkens, Hein
Franciscus, de weg van eenvoud
'Habemus papam!' zo klonk het na een historisch kort conclaaf op dertien maart 2013 op het Sint Pietersplein in Rome. En zijn naam is Franciscus de Eerste. Waar staat de naam Franciscus voor? Wat mogen we op basis van zijn naamgever van de nieuwe paus verwachten?

Die naam is een programma, zeggen Vaticaankenners. Wat houdt dat programma in? Enerzijds was Franciscus van Assisi een man van grote liefde voor alle schepselen. Een man die het evangelie in woord en daad gestalte gaf, zelfs in die mate dat hij wel 'een tweede Christus' is genoemd. Door zijn eenvoud was hij bovendien een luis in de pels van de kerkelijke machthebbers. Anderzijds was hij trouw aan de leer, gehoorzaam aan de paus, en zag hij de wereld niet alleen als een prachtig geschenk van God maar ook als een slagveld waarop zich de strijd afspeelt tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel.

In dit boek laat de auteur zien dat de naam Franciscus als programma multi-interpretabel is, en bruikbaar voor zowel conservatieven als progressieven. De essentie van zijn spiritualiteit, broeder- en zusterschap van alle schepselen, is echter actueler dan ooit.

AnkhHermes, 2013, pap, 175 pp, € 15.00, 9789020209792
winkelwagen
   
Svidercoschi, G. F.
Karol, Die Geschichte eines Mannes, der Papst wurde
Herder, 2004, geb, 192 pp, € 17.95, 3451281465
winkelwagen
Tanner, N
The Church in Council. Conciliar Movements, Religious Practice and the Papacy from Nicea to Vatican II
Councils have been of fundamental importance to the historical development of the Catholic Church. From the First Council of Nicaea in 325 CE to the reforming Second Vatican Council of 1962-5, the conciliar movement has more often than not represented the interests and prerogatives of the mass of the faithful: frequently - especially from medieval times - as a bulwark against the untrammelled supremacy of the Pope. Norman Tanner is arguably the outstanding scholar of church councils writing in English and his work provides an essential framework to our understanding of the development of Western Catholicism. In this volume, which assembles some of his best work on the topic, he reflects on the legacy of conciliarism, and shows how and why the apostolic spirit of Nicaea was to resurface at Vatican II.
IB Tauris, 2011, geb, 249 pp, € 76.50, 9781848855137
winkelwagen
Tanner, N.
New Short History of the Catholic Church
This is a new volume to replace "The Short History of the Catholic Church" (Burns&Oates) that is severely out of date. Here is a one volume history of the Christian people from Pentecost to the present day, with principal focus on the Catholic Church. Having passed AD 2000 it seems appropriate and necessary to have a new short history of the first two millenia of the Christian era. In the last half century there has been a massive amount of research into Church history, published in learned articles and in multi volume works. Full notice is taken of these recent scholarly initiatives in writing this short account, which is also eminently readable. In each section there is a balance between the institutional and the more directly religious dimensions of the Church - here are some of the elements - bishops canon law charity councils crusades devotions heresies laity liturgy martyrs missionaries parishes pilgrimages popes prayer priesthood religious orders sacraments schools theologians universities and the vita consacrata. The scope is wide the pace of the narrative attractive.
Continuum, 2011, geb, 260, € 23.00, 9780860124559
winkelwagen
Teuffenbach, A. von
Papst Johannes XXIII begegnen
Zeugen des Glaubens Series, Sankt Ulrich Verlag, 2005, pap, 165 pp, € 14.50, 9783936484472
winkelwagen
   
Thurlings, J.
Verzet of berusting? Een kleine sociologie van de roomse mop
Annalen van het Thijmgenootschap jaargang 95 (2007), aflevering 4, Valkhof Pers, 2007, 141 pp, € 12,50, € 12.50, 9789056252656
winkelwagen
Torevell, David
Losing the sacred. Ritual, Modernity and Liturgical Reform
This book argues that the liturgical reforms initiated by the second Vatican Council may have seriously undermined contemporary Roman Catholic worship. Drawing on important work by Durkheim, Bauman, Foucault, Turner, Duffy, Flanagan and Pickstock, David Torevell focuses on the most crucial element of Catholic worship - the experience of the sacred - and examines how it has been eroded since pre-modern times, largely due to the marginalisation of ritual expression, and its consequences. A devastating critique of the loss of the sacred in worship, this striking interdisciplinary study is a call for revitalisation of Roman Catholic liturgy through a 'reform of the reform' and the reclamation of the importance of the body in ritual expression.
T&T Clark, 2000, geb., 236 pp, € 47.50, 9780567087201
winkelwagen
   
Torfs, R.
De Kerk. Geloof , hoop, liefde en macht door de eeuwen heen.
hoorcollege, opgenomen met publiek, over de geschiedenis van de katholieke Kerk
Serie hoor ze spreken, Lannoo/Omerta, 20101, 4 audio cds, € 31.00, 9789020989601
winkelwagen
Triest, Monika / Vanooteghem, Cecile
Grote Madammen, het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent en Sint-Amandsberg
In dit kleurrijke boek wordt voor de eerste keer de volledige geschiedenis van één begijnhof geschilderd, met name het Sint-Elisabethbegijnhof van Sint-Amandsberg dat het verlengstuk is van het oude Sint-Elisabethbegijnhof in Gent. Een unieke gebeurtenis in de begijnengeschiedenis: een verhuis van een heel begijnhof met een 700-tal personen. De auteurs schetsen de levendige geschiedenis van binnenuit via de 'grote madammen': de grootjuffrouwen die zeven eeuwen lang dit grote begijnhof geleid hebben, doorheen alle wel en veel wee, door de meest woelige tijden, van verdenkingen van ketterij tot intimidaties en inbeslagnames door het Gentse stadsbestuur. Behalve het schetsen van de historische context en de biografie van de grootjuffrouwen hebben de auteurs ook de cruciale rol van hertog Engelbert August van Arenberg belicht.
Averbode, 2011, geb, 272 pp, € 39.50, 9789031732388
winkelwagen
Trigilio, John
Catholicism For Dummies
Catholicism For Dummies is not a catechism or religious textbook, but a casual, down-to-earth introduction for Catholics and non-Catholics. It gives commonsense explanations of Catholic weddings, Baptisms, funerals, Confirmations, and First Communions. You'll also discover other important topics that can help you better understand the Catholic culture--from morality and devotions to worship and liturgy. There are more than one billion Catholics in the world, and each one shares a foundational set of basic beliefs and practices that he or she follows. Some of the teachings of Catholicism are thousands of years old, while others are more recent. So what is the Catholic culture like and what do they believe? Catholicism For Dummies answers these and many other questions. Various stances within American Catholicism today Covers the death of John Paul II and the succession of Pope Benedict XVI, who has supported the return of the Latin Mass among congregations who desire to celebrate it Expanded information on baptism, confirmation, and the other sacraments New information about the priesthood and religious life today Twenty-first-century issues and questions modern Catholics face, including gay marriage, abortion, and the death penalty Catholicism For Dummies presents a rich tapestry and history of the Catholic faith--from devotions to doctrines. This intelligent and faithful look at Catholicism will open your eyes to this religion and answer many of the questions you may have about it.
John Wiley & Sons, 2011, pap, 432 pp, € 21.95, 9781118077788
winkelwagen
Tronzo, William
St. Peter's in the Vatican
St. Peter's in the Vatican has a long and turbulent history. First constructed in the fourth century to honor the tomb of St. Peter, it gained enormous prestige as a repository of holy relics, objects and events during the course of the Middle Ages. After the return of the papacy from Avignon in the fifteenth century, the Early Christian edifice was gradually torn down and replaced by the new structure now in place. The history of the design and construction of this new building spans several centuries and involved several of the most brilliant architects, including Bramante, Michelangelo and Bernini, of the early modern period. This volume presents an overview of St. Peter's history from the late antique period to the twentieth century. Focusing on selected and key moments in the monument's history and evolution, it serves as the first comprehensive overview of a unique monument of the Western tradition.
Cambridge UP, 2008, pap, 336 pp, € 57.50, 9780521732109
winkelwagen
   
Turner, F. M.
John Henry Newman. The Challenge to Evangelical Religion
T.B.
Yale UP, 2011, pap, 752 pp, € 25.95, 9780300173093
winkelwagen
Veen, A. v.d. en D. Verhoeven
En toch verschillend: zusters van liefde van onze lieve vrouw, moeder van barmhartigheid 1960-2000
Verloren, 2005, geb, 359 pp, € 30.00, 9789065508683
winkelwagen
Ven, C.
En God viel uit de hemel: Levensverhalen van een generatie (ex)dominicanen
Kerk en geloof maakten in de tweede helft van de twintigste eeuw onstuimige veranderingen door. Was er in de jaren vijftig nog een gestage toestroom van jonge mannen en vrouwen die kozen voor een religieuze orde en het priesterschap, tien jaar later was er sprake van een ware exodus. Massaal verlieten religieuzen - al dan niet na een heftige persoonlijke worsteling - ambt en klooster en soms keerden ze daarbij ook het geloof de rug toe. Een minderheid bleef trouw aan haar eerste roeping en probeerde tastend nieuwe inhoud te geven aan oude begrippen en versteende woorden.

Colet van der Ven interviewde vijf dominicanen en tien ex-dominicanen over de achtergronden van hun keuze. Wat ging eraan vooraf en wat volgde? Wat bleef er over van hun oorspronkelijke idealen en welke kwamen er voor in de plaats? 'God viel uit de hemel' maar vonden zij hem misschien ergens anders terug?

Valkhofpers, 2008, pap, 178 pp, € 17.00, 9789056252700
winkelwagen
   
Ven, F.van der, s.j.
In dit teken...Werken van een aanblazer
Adr. Heinen, 2004, geb, 176 pp, € 15.00, 9077721029
winkelwagen
   
Vernooij, J.
De regenboog is in ons huis. De kleurrijke geschiedenis van de kerk in Suriname
De katholieke kerk had in het protestantse wingewest Suriname een moeilijke start. Vanaf 1817 kwam er continuïteit in het kerkelijk leven, onder leiding van enkele priesters van de Hollandse Zending die in de hoofdstad Paramaribo en op de plantages werkten. Zij leerden de taal van de slaafgemaakten en deden ervaring op met de slavernij. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 maakte de katholieke kerk kennis met talen en culturen van contractarbeiders uit China en uit Brits- en Nederlands-Indië. De nieuwe samenleving werd meertalig, multireligieus en multicultureel.

Met het kerkelijk dienstwerk, met onderwijs, melaatsenverpleging, werkgelegenheid en sociale zorg verwierf de katholieke kerk een plaats in de samenleving. Langzaam maar zeker breidde zij zich uit naar de districten en het bosland.

Toen het apostolisch vicariaat van Suriname in 1958 het bisdom Paramaribo werd, kwam de nadruk te liggen op surinamisering van theologie, liturgie, ambten en financiën. De katholieke kerk van Suriname integreerde meer en meer in de Caribische regio. Toen kwamen er ook meer kansen voor oecumene en de dialoog met de islam, het hindoeïsme en het religieuze erfgoed van de Inheemsen en de mensen uit West-Afrika en Azië. De kerk leerde de sociaal-politieke en religieuze waarde van het principe ‘eenheid in verscheidenheid’.

Te midden van alle recente troebelen – de staatkundige onafhankelijkheid (1975), de aanzienlijke migratie naar Nederland, de staatsgreep van 1980, het geweld tegen burgers (december 1982) en de Binnenlandse Oorlog (1986-1992) – wist de katholieke kerk stand te houden. Een belangrijke factor daarbij is ongetwijfeld haar voortdurende pleidooi voor de kwaliteit van leven in een samenleving die op zoek is naar haar waarden en normen.

Valkhof Pers, 2012, pap, € 22.50, c
winkelwagen
   
Verschueren, R.
Morgen is van mij. Een antwoord op seksueel misbruik in de kerk
Lannoo, 2010, geb, 213 pp, € 17.95, 9789020995046
winkelwagen
   
Verstraeten, J. & G. Ginneberge
De sociale ethiek van de katholieke kerk in de encyclieken van Leo XIII tot en met Johannes Paulus II
Licap, 2000, pap, 400 pp, € 33.50, 9789068582451
winkelwagen
   
Vijgen, J. (ed)
Indubitander ad veritatem. Studies offered to / Opstellen opgedragen aan Leo J. Elders SVD
te bestellen/ by order
Damon, 2003, geb, 480 pp, € 34.00, 9055734705 / 9789055734702
winkelwagen
   
Vogel, C.J.
Getuigenis van Gods genade. Autobiografie 1905-1929
Op bestelling
Verloren, 2002, geb, 196 pp, € 19.00, 9065506896
winkelwagen
Volder, Jan de
Martelaar, leven en dood van de vermoorde priester Jacques Hamel
Halewijn, 2016, pap, 141 pp, € 14.95, 9789085284024
winkelwagen
Vroonhoven, L. van (red.) Jan Bluyssen, Jan Roes, Hans Siemerink
Ervaring en openbaring. Op zoek naar wat mensen te boven gaat
Valkhof Pers, 2002, pap, 102 pp, € 12.50, 9789056251048
winkelwagen
   
Walsh, M.
Roman Catholicism: The Basics
The Basics Series, Routledge, 2005, pap, 205 pp, € 17.95, 0415263816
winkelwagen
   
Walsh, M. A. (ed.)
Benedict XVI Essays and Reflections on his Papacy
B2581
Rowman & Littlefield Publishers, 2010, geb, 223 pp, € 27.50, 9781580512343
winkelwagen
   
Walsh, M. J.
The Westminster Cardinals. The Past and the Future
Burns & Oates, 2008, geb, 256 pp, € 23.50, 9780860124597
winkelwagen
Warner , Marina
Alone of All Her Sex: The Myth and the Cult of the Virgin Mary
This unique study of the cult of the Virgin Mary offers a way of thinking about the interrelations of Catholicism and ideas of ideal femininity over the longue duree. An ambitious history of the changing symbolism of the Mother of God, Alone of All Her Sex holds up to the light different emphases occurring at different times, and highlights that the apparent archetype of a magna mater is constantly in play with social and historical conditions and values. Marina Warner's interesting perspective was forged in the aftermath of significant postwar developments in history, anthropology, and feminism and the book inspired fierce debates when it was first published in 1976. Alone of All Her Sex is also an emotive, personal statement, arising from Warner's own upbringing as a Catholic. It picks up on classic accounts such as Mary MacCarthy's Memoirs of a Catholic Girlhood and Antonia White's Frost in May, as well as the author's own experiences at a Catholic boarding school. Highly controversial in conservative quarters, the book's arguments were welcomed and recognised by many readers who shared Warner's experiences. In this new edition, Marina Warner has written a new preface which reviews the book in the light of the current debate about secularism, faith, nations, and social identities. She takes issue with her original mistaken conclusion that the modern age would see the cult of Mary fade away and revises it in the light of recent popes' enthusiasm for the Mother of God, a fresh wave of visions and revelations, a new generation of female saints, and the reorientation of theological approaches to the woman question.
Oxford UP, 1976 / 2013, geb, 430 pp, € 33.50, 9780199639946
winkelwagen
   
Wilde, M.J.
Vatican II: A Sociological Analysis of Religious Change
BY ORDER
Princeton UP, 2007, geb, 196 pp, € 34.90, 9780691118291
winkelwagen
   
Willemsen, M.
Een pionier op Flores. Jil Verheijen (1908-1997) missionaris en onderzoeker
Walburg Pers, 2006, pap, 447 pp, € 39.95, 9057304031 / 9789057304033
winkelwagen
Wit, A. de
Van klokken en klepels. Een katholiek antwoord op kerkelijke controverses
Lannoo, 2011, pap, 174 pp, € 17.99, 9789020998146
winkelwagen
   
Wojtyla, K. (Paus Johannes Paulus II)
Romeinse triptiek
De Prom, 2003, geb, 39pp, € 15.00, 906801966x
winkelwagen
   
Wolf, H.
Index. Derr Vatikan und die verbotenen Buecher
Beck, 2006, geb, 303 pp, € 27.00, 3406543715 / 9783406543715
winkelwagen
   
Wolf, H.
Papst & Teufel. Die Archive des Vatikan und das Dritte Reich
by order
Beck, 2008, geb, 360 pp, € 28.00, 9783406577420
winkelwagen
   
Wolf, H.
Pope and Devil. The Vaticans Archives and the Third Reich
B2296
Harvard UP, 2010, geb, 325 pp, € 32.50, 9780674050815
winkelwagen
   
Wolf, H., B. Schmidt
Benedikt XIV und die Reform des Buchzensurverfahrens. Zu Geschichte und Rezeption von Sollicita ac provida
Schoningh, 2010, geb, 400 pp, € 48.00, 9783506767561
winkelwagen
   
Wolf, N.
Die sieben Saulen des Glucks. Tugenden zum Leben
Herder, 2011, geb, 200 pp, € 16.95, 9783451303692
winkelwagen
   
Woods, T.E. Jr.
The Church Confronts Modernity. Catholic Intellectuals and the Progressive Era
BY ORDER
Religion & American Culture, Columbia UP, 2006, pap, 240 pp, € 23.90, 9780231131872
winkelwagen
Wortelboer, Hans
Het Instituut Rooms-Katholieke Kerk. Compleet overzicht
Het 'Instituut Rooms-Katholieke kerk' en de 'Rooms-Katholieke Kerk' zijn zo nauw verweven, dat deze begrippen gemakkelijk met elkaar verward of vereenzelfigd worden. Met de titel van dit boek is bedoeld de algehele ordening, structuur en organisatie van de Rooms-Katholieke Kerk en de interne en externe werking ervan. Dit instituut is het verreweg oudste ter wereld en ook het grootste. Het wordt gezien als geestelijk en maatschappelijk invloedrijk, archaisch en aanmatigend in leerstellingen en voorschriften en rijk aan liturgie, liefdadigheid, cultuur en ontwikkelingswerk. Zijn geschiedenis is beladen met grote verdiensten en diepe schulden en kent en continu proces van moeizaam hervormen en behoedzaam bijstellen in het perspectief van de Kerk en haar zending. Over dat proces met zijn feitelijkheden en samenhangen bevat dit boek een schat aan informatie.

Omwille van de inzichtelijkheid in de complexiteit van gegevens is niet gekozen voor een encyclopedische maar een thematische opzet en voor volstrekte zakelijkheid en objectiviteit. Het toegevoegde register van personen, zaken en begrippen is echter zo uitgebreid, dat ook en encyclopedische raadpleging zeer wel mogelijk is. Al met al is hier sprake van een ongeevenaard overzichtswerk van 'Het Instituut Rooms-Katholieke Kerk' met bovendien speciale toespitsingen op de Kerk in Nederland en Vlaanderen. De gegevens zijn in deze 3e uitgave tot vrijwel de verschijningsdatum geheel bijgewerkt.

Uitgeverij Eburon, 2008/2013, geb, 752 pp, € 48.50, 9789059726895
winkelwagen
   
Xanten, H.J. van
`Katholieken, wat zijt Gij toch een wonderlijk volk!` De Katholiekendagen in Nederland 1899-1940
te bestellen
Valkhof Pers, 2007, geb, 1131 pp, € 45.00, 9789056252526
winkelwagen
   
Zanuccoli, L.
De roerige jaren van katholiek Nederland. Een italiaanse visie.
Damon, 2003, pap, 232 pg, € 14.90, 9055734373
winkelwagen