B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

99.0 Kunst

Goethe en Rembrandt: Tekeningen uit Weimar
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) was een groot bewonderaar van Rembrandt. 'Ich zeichne, kunstle... und lebe ganz ruit Rembrandt', schreef hij in 1774 aan een vriendin. Men kent Goethe vooral als liefhebber van de klassieke oudheid en de Italiaanse Renaissance. Minder bekend is zijn levenslange bewondering voor het realisme van de Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw. Goethe achtte de 'zinnelijke' Hollanders onovertroffen in de weergave van kleuren, licht en ruimte. Goethe was een vermaard kunstkenner en een verwoed verzamelaar. In zijn huis te Weimar bracht hij duizenden kunst- voorwerpen bijeen, waaronder een groot aantal tekeningen van Rembrandt en zijn tijdgenoten. Ook voor zijn broodheer, hertog Carl August van Sachsen-Weimar, stelde hij een belangrijke collectie tekeningen van Hollandse meesters samen. Een prachtige selectie uit de Kunstsammhingen zu Weimar, aangevuld met tekeningen uit Goethes eigen bezit, is in deze catalogus door specialisten van een uitvoerige beschrijving voorzien. Daaronder zijn meesterwerken van Rembrandt, Ferdinand Bol, Abraham Bloemaert, Jacob van Ruisdael en Adriaen van Ostade. In de inleiding wordt, Goethe als liefhebber en verzamelaar van zeventiende-eeuwse Hollandse kunst geportretteerd.
AUP, 1999, pap, 128 pp, € 10.00, 9789053563908
winkelwagen
Rembrandt Caravaggio
Waanders, 2006, geb, 208 pp, € 39.95, 9789040091292
winkelwagen
Austin, Michael
Explorations in Art, Theology and Imagination
There have been many Christian interpretations of art from a variety of theological perspectives. The direction of these critiques has invariably been from theology to art. Theological (even dogmatic) presuppositions have determined the way in which art in general or movements in art or particular works of art have been interpreted. There is now need for an understanding of art which affirms the crucial importance of art for theology. The direction of the critique must be from art to theology, rather than the other direction. Christian theologians must at the very least appreciate and affirm the value of art for the religion of the Incarnation. This book sets out some steps towards such an appreciation through the exploration of three interconnecting themes. In his exploration of the first theme, Embodiment and Incarnation, the author argues that Richard Wollheim's statement that 'Art rests on the fact that deep feelings pattern themselves in a coherent way all over our life and behaviour' (Art and its Objects, 1980) applies equally to religion. With the second theme, Similarities and Differences, the author notes the way each can act as a critique of the other. Christianity has, particularly though not exclusively in its reformed and evangelical traditions, tended to over-value the word of Scripture and of dogma, with the result that the non-verbal arts have been at best ignored and often feared. Generally, on their side, the arts (particularly in the modern period) have asserted their autonomy and have generally rejected notions of responsibility to social, ethical or religious principles or ideals. Finally, in treating the theme Faith and Imagination, the author argues that art can serve as an agent of salvation by helping theology to create frames of reference for the interpretation fuller experience of personal life.
Equinox, 2005, pap, 178 pp, € 32.50, 9781845530280
winkelwagen
Baptist Bedaux, J. en Stolk, S.
De roeping van F. Franciscus, The calling of F. Franciscus
Flatland off the Record, 2003, geb, 160 pp, € 25.00, 9789080467859
winkelwagen
Blake, W.
Visions of the Daughters of Albion
This landmark edition of 'Visions of the Daughters of Albion' provides the first full-size reproduction of the Huntington Library's copy of the work, printed and coloured by William Blake and his wife Catherine in 1793. Drawings related to Visions that Blake sketched in his notebook have been digitally enhanced in the reproductions in this edition and are fully visible for the first time. Essick's commentary explains Blake's invention of the unique method he used to etch his texts and designs. A plate-by-plate analysis of the images and text sets the enigmas of Blake's poetry in the clarifying contexts of his life and throughout and of contemporary literature and politics.
Huntington, 2002, geb, 79 pp, € 24.50, 9780873281874
winkelwagen
Blankert, A Eck, X.van Manuth, V. en Rutgers, J.
Jezus in de Gouden Eeuw
Waanders, 2000, pap, 158 pp, € 22.50, 9789040094859
winkelwagen
Bosman, F., T. Salemink (red.)
Avant-garde en Religie, over het spirituele in de moderne kunst, 1905-1955
van 26,- voor 12.50

Als zwart vuur brandt de historische avant-garde in de eerste helft van de twintigste eeuw op het Europese toneel. Schilders, schrijvers en musici zien zichzelf als nieuwe priesters en profeten, en willen een nieuwe mens en een nieuwe maatschappij realiseren. Zij willen dat niet via politieke experimenten of kerkelijke rituelen bereiken, maar via hun kunst. Dat maakt de avant-garde tot een utopische beweging met een eigen bijzondere aard. Zij streeft een nieuwe vorm van spiritualiteit na in een geestloze, materialistische, als decadent ervaren wereld.

Deze spiritualiteit wordt beinvloed door een waaier aan religieuze en seculiere inspiratiebronnen - christelijke tradities, oosterse religies, theosofie, antroposofie en esoterie - en door Nietzsche, Marx en Freud. De avant-gardisten herhalen niet simpel wat hun voorgehouden wordt, maar ontwerpen een autonome, nieuwe, geestelijke zingeving in de chaos van hun tijd.

Sinds de beroemde tentoonstelling The Spiritual in Art van 1986 is er een groeiende belangstelling voor de spirituele dimensie van de moderne kunst. In dit nieuwe boek komt in samenhang daarmee een reeks modernistische kunstenaars voor het voetlicht: o.a. Wassily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee, Hugo Ball, Georg Trakl, Max Jacob, Joseph Beuys en Nederlanders als Piet Mondriaan, Jan Toorop, Lucebert en Aad de Haas.

Deze eerste Nederlandstalige publicatie over het thema avant-garde en religie bevat twaalf essays en verschijnt in een theologische reeks van de Universiteiten Utrecht en Tilburg. Vanuit een speciale expertise aanwezig in het theologisch domein wordt in dit boek niet alleen aandacht besteed aan de omgang met das Geistige in der Kunst door de avant-garde zelf, maar ook aan reacties daarop van gevestigde religies, in dit geval vooral het rooms-katholicisme.

Utrechtse studies 13, van Grutting, 2009, pap, 367 pp, € 12.50, 9789075879490
winkelwagen
Braunstein, S.L.
Luminous Art: Hanukkah Menorahs of the Jewish Museum
The ceremonial kindling of lights each night during the eight-day holiday of Hanukkah commemorates an ancient victory for religious freedom, the liberation and rededication of the Temple in Jerusalem in 164 BCE. As their diversity and beauty attest, Hanukkah lamps are singularly important as a form of ceremonial art and are among Judaism's best-loved traditional objects. This superbly illustrated book showcases more than 100 Hanukkah lamps selected from the extensive collection of The Jewish Museum in New York. The featured lamps date from the Renaissance to our own time, and were created from a wide variety of materials in virtually every part of the world, including the Americas, Europe, Asia, the Middle East, and North Africa. Susan L. Braunstein provides an engaging overview of the Hanukkah lamp and discusses its origins in Jewish tradition, its many innovative forms, its enduring ritual uses, and its social context. She also includes a short informative essay about each of the wonderfully varied lamps pictured in the book.
Yale UP, 2004, geb, 244 pp, € 42.50, 9780300103878
winkelwagen
Cartocci, A.
Ancient Egyptian Art. Visual Encyclopedia
American University in Cairo Press, 2010, geb, 346 pp, € 37.00, 9789774163234
winkelwagen
Clevis, K. & C .Santing
Het eeuwige lichaam. Wetenschappers en kunstenaars in de ban van stoffelijke resten
Het eeuwige lichaam was geen tentoonstelling, geen congres, geen boekproject, maar een manifestatie gebaseerd op interactie, wederzijdse inspiratie en synergie. Aan het gehele project namen twaalf beeldend kunstenaars deel, deels van Nederlandse, deels van buitenlandse afkomst. Daarnaast leverden elf auteurs met een geesteswetenschappelijke achtergrond - filosofen, theologen, (kunst)historici - een bijdrage. Kunstenaars en wetenschappers werkten paarsgewijs en verkenden en verbeeldden zowel als verbeeldden? gezamenlijk het thema: (de hang naar) het eeuwige leven (in geest en materie).

Thuis, in Nederland en Italie, werden door een intensieve samenwerking de creatieve processen in gang gezet. Beeldend kunstenaars en wetenschappers deelden onderweg driemaal, te Maastricht, te Rome en te Utrecht en Amsterdam, hun 'work in progress' met het publiek en toonden de diverse stadia van de gedeelde ontwikkelingsgang. Het was van meet af aan de bedoeling samen en ter plekke nieuwe kunstbeelden tot stand brengen evenals andere vormen van geesteswetenschappelijke representatie. In paren reageerden de deelnemers op door henzelf gekozen objecten uit de collectie van Museum het Catharijneconvent. De manifestatie vond plaats in het kader van het eeuwfeest van het Nederlands Instituut te Rome, waardoor Rome en haar verleden een grote plaats in het gebeuren kregen. Waar anders dan in de Eeuwige stad zijn kunst en cultuur immers meer aanwezig en kan het verleden meer vitaliseren?

Damon, 2005, geb, 255 pp, € 34.90, 9789055735839
winkelwagen
Devisscher, Luc, Marc Ruyters
De Testamenten. Verhalen uit de bijbel met schilderijen van Jan van Riet
Hoe actueel wordt de Bijbel wanneer een kunstenaar zich erin verliest? Jan Vanriet werkte haast passioneel aan deze omvangrijke bijbelcyclus. Vanriet, Antwerps schilder met een internationale reputatie, heeft de boodschap van de Testamenten omgezet in ruim 80 suggestieve doeken. Als geen ander combineert hij daarbij zijn historische besef met een sterke hedendaagse bewogenheid. Een hoogtepunt in Vanriets artistieke carrière.
Davidsfonds, 2005, geb, 167 pp, € 35.00, 9789061738084
winkelwagen
   
Farago, C. & R. Zwijnenberg (eds)
Compelling Visuality. The Work of Art in and out of History
Minnesota UP, 2003, pap, 239pp, € 34.95, 0816641161
winkelwagen
Fila, Jack, Jeroen. H. Dekker
De kunst van het opvoeden
Hebben opvoeden en kunst met elkaar te maken? Is opvoeden op zichzelf al een kunst? Dit rijk geillustreerde boek De Kunst van het Opvoeden beschrijft de historische relatie tussen markante opvoedkundige thema's en de Nederlandse schilder- en schrijfkunst. Vanaf de Gouden Eeuw verbeelden schilders als Jan Steen, Rembrandt van Rijn en Nicolaes Maes de dan geldende opvoedingsidealen. En samen met de vele moraliserende geschriften, zoals die van Jacob Cats en Hieronymus van Alphen, zien we hoe beiden een eigen rol vervullen in de opvoeding vanaf de Gouden Eeuw. Ze schetsen een beeld van een ongekende betrokkenheid van de Nederlandse ouder bij de opvoeding. Door de strengheid en soberheid van het voornamelijk protestantse geloofsdenken in de eeuwen voor ons zou men verwachten dat de schilderijen en geschriften een streng en sober karakter dragen. Niets is minder waar, ze zijn vrolijk, speels, soms zelfs schalks. De moralistische, opvoedkundige boodschap is met een glimlach het huis binnen gebracht en lijkt te zeggen: 'Kijk hier! Dit ben ik! Dit is mijn familie en zo voeden we op'. En dat is uniek, een bron van herkenning en daarmee tijdloos tegelijk.
Walburg Pers, 2013, geb, 128 pp, € 24.95, 9789057309205
winkelwagen
   
Flesher, P.V.M, R. Torry.
Film & Religion. An Introduction
Abingdon Press, 2007, pap, 306 pp, € 24.50, 9780687334896
winkelwagen
   
Fliegel, N.
Resplendent Faith: Liturgical Treasuries of the Middle Ages
The Kent State University Press, 2009, geb, 155 pp, € 24.50, 9780873389792
winkelwagen
   
Geel, J.
Zie, ik maak alle dingen nieuw. Visies van 18 Nederlandse fotografen
Waanders, 2001, pap, 72 pp, € 8.00, 9789040096471
winkelwagen
Gerstel, S.E.J.
Thresholds of the Sacred. Architectural, Art Historical, Liturgical, and Theological Perspectives on Religious Screens, East and West
Dumbarton Oaks Byzantine Studies, Dumbarton Oaks Research Library & Collection, 2007, pap, 400 pp, € 72.00, 9780884023111
winkelwagen
   
Goehr, L. & D. Herwitz (eds)
The Don Giovanni Moment. Essays on the Legacy of an Opera
Columbia Themes in Philosophy, Social Criticism, and the Arts Series, Columbia UP, 2006, geb, 238 pp, € 43.90, 0231137540 / 9780231137546
winkelwagen
Goosen, L.
Van Afra tot de Zevenslapers, heiligen uit Oost en West: hun leven, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten
SUN, 2008, pap, 335 pp, € 19.90, 9789085065371
winkelwagen
   
Hornik, H.J. & M.C. Parsons
Illuminating Luke, vol 1: The Infancy Narrative in Intalian Renaissance Painting
Trinity Press International, 2004, pap, 176 pp, € 26.60, 1563384051
winkelwagen
Huisman, Jaap
Het nieuwe Rijksmuseum, Cruz y Ortiz architects
nai010 uitgevers/publishers, 2013, geb, 128 pp, € 39.50, 9789462080577
winkelwagen
Janssen, L. & K. Loeff (red.)
Getuigenis op straat. De Larense Sint Janstraditie
Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2005, geb, 280 pp, € 45.00, 9789071123795
winkelwagen
Klerck, B. de
The Brothers Campi: Images and Devotion, Religious Paintings in Sixteenth-Century Lombardy
With the religious paintings of the Campi brothers as its point of departure, this book explores the way pictorial representations were used in the context of the Catholic Reform. It was precisely in northern Italy, where influences from northern Europe and cenral Italy converged, that religious reforms translated themselves into visual art in unexpected ways. Ample attention to the role these works played in the religious perception of their earliest users.
AUP, 1999, geb, 240 pp, € 20.00, 9789053563830
winkelwagen
   
Klijn, Marc de
De doden zullen herrijzen. Een persoonlijke verwerking van de shoah
van 59.90 voor 42,-

Kok, 2004, geb, 176pp, € 42.00, 9789043508346
winkelwagen
Leeuwen, Wies van
Pierre Cuypers
Verschijnt december 2015

Pierre Cuypers is een van de Nederlandse grootmeesters van de negentiende eeuw. Hij werkt voortdurend aan zijn naamsbekendheid en het versterken van zijn netwerk. Met de bouw van tientallen kerken weet hij zijn 'katholiek bouwplan'te realiseren. Het silhouet van Amsterdam verandert door de bouw van het Rijksmuseum en het Centraal Station. Historische monumenten als Kasteel de Haar dragen het stempel van zijn restauratieopvattingen

W-books, 2015, geb, 176 pp, € 24.95, 9789462581173
winkelwagen
Lyster, W. (ed.)
The Cave Church of Paul the Hermit at the Monastry of St. Paul, Egypt
Yale UP, 2008, geb, 392 pp, € 59.00, 9780300118476
winkelwagen
   
McEntyre, Marilyn C.
Drawn to the Light. Poems on Rembrandt's Religious Paintings
This lovely book pairs full-color reproductions of some of Rembrandt's most powerful religious paintings with finely crafted poems reflecting on them, prompting readers in turn to ponder the spiritual themes behind the Dutch master's famous artworks.
Eerdmans, 2003, geb, 69 pp, € 16.50, 9780802812827
winkelwagen
   
Mertens, P. e.a. (red.)
Heiligdom / Sanctuary Sint Gerlach
Uitgeverij Vantilt, 2009, pap, 176 pp, € 24.50, 9789460040238
winkelwagen
Montagne, Nicole
Een makelaar in Pruisen. Essays over kijken
Anders kijken naar kunst en naar foto's. Een andere blik op de schijnbaar zo vertrouwde omgeving. Nicole Montagne observeert de wereld in Een makelaar in Pruisen met een prikkelende opmerkzaamheid. Er is veel meer dan we denken te zien. In haar verhalen en essays reist ze naar voormalig Tsjecho-Slowakije of is ze op zoek naar een huis in het vroegere Pruisen. Daarbij passeren tal van personages de revue: flaneurs, psychogeografen en matrozen, een voormalige Miss Universe en een op de tafel dansende dochter van Brezjnev, virtuoze meesterdrukkers uit Praag, (de blote billen van) Simone de Beauvoir en heel veel Rotterdammers.

Nicole Montagne (1961) is grafica en schrijfster. Haar beeldend werk was te zien op tentoonstellingen in binnen- en buitenland en is opgenomen in diverse collecties. Eerder publiceerde ze bij Vantilt De neef van Delvaux.

Vantilt, 2014, pap, ca 192 pp, € 19.95, 9789460041457
winkelwagen
Nasrallah, Laura S.
Christian Responses to Roman Art and Architecture. The Second-Century Church Amid the Spaces of Empire.
Laura Nasrallah argues that early Christian literature addressed to Greeks and Romans is best understood when read in tandem with the archaeological remains of Roman antiquity. She examines second-century Christianity by looking at the world in which Christians 'lived and moved and had their being'. Early Christians were not divorced from the materiality of the world, nor did they always remain distant from the Greek culture of the time or the rhetoric of Roman power. Nasrallah shows how early Christians took up themes of justice, piety and even the question of whether humans could be gods. They did so in the midst of sculptures that conveyed visually that humans could be gods, monumental architecture that made claims about the justice and piety of the Roman imperial family, and ideas of geography that placed Greek or Roman ethnicity at the center of the known world.
Cambridge UP, 2010, pap, 334 pp, € 39.50, 9781107644991
winkelwagen
   
Nissen, P. en Swinkels, K. (red.)
Monumenten van vroomheid, kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg
Walburg Pers, 2004, geb, 288 pp, € 39.95, 9789057303463
winkelwagen
   
Nystad, S.
Sjomou ang bein-Acheichem. Hoort tussen uwe broederen. Andere ideeen over bijbel en kunst
Van Gennep, 2002, geb, 79 pp, € 11.00, 9055153281
winkelwagen
Os, Henk van
Franciscus voor vrijzinnigen
Lorenzo Monaco's vijftiende-eeuwse voorstelling van de stigmatisatie van de heilige Franciscus was ooit in bezit van kunstverzamelaar Otto Lanz. Wat bracht Lanz ertoe in de jaren 1920 Monaco's werk aan te kopen? Was het slechts een mooi kunstwerk of werd Lanz getroffen door de mystieke ervaring die wordt afgebeeld? Door op zoek te gaan naar wat kunstverzamelaar Otto Lanz dreef, probeert Henk van Os deze vraag te beantwoorden. De vormgeving van deze afscheidsrede, die Henk van Os eind 2016 uitsprak bij zijn vertrek aan de Universiteit van Amsterdam, is in handen van ontwerpster Irma Boom.
Amsterdan University Press, 2016, pap, 18 pp, € 9.95, 9789462985018
winkelwagen
Os, H. van
Gebed in schoonheid. Schatten van privedevotie in Europa 1300-1500
Waanders, 1994, geb, 192 pp, € 38.60, 9789066304987
winkelwagen
   
Os, H. van
Kijk nou eens
Balans, 2011, geb, 88 pp, € 6.95, 9789460033247
winkelwagen
Pansters, K.
Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse Kartuizers
In het voorjaar van 2009 vond in het voormalige kartuizerklooster te Roermond een bijzondere tentoonstelling plaats, die het Nederlands kartuizerleven tot onderwerp had en die deze kloosterorde vanuit nationaal en internationaal perspectief belichtte. Op deze tentoonstelling werd niet alleen aandacht besteed aan de diverse Nederlandse en Belgische kartuizerkloosters, hun gebouwen en hun geschiedenis, maar ook aan de rijke verscheidenheid in kunst- en gebruiksvoorwerpen, die hiervan door de eeuwen heen deel hebben uitgemaakt. Een aantal topstukken uit nationale en internationale collecties werden dan ook speciaal voor deze gelegenheid naar Roermond (terug)gehaald.

Dit rijk geillustreerde boek geeft een nauwkeurig overzicht van de getoonde objecten en laat deze zien in hun cultuur- en godsdiensthistorische context. De artikelen werden geschreven door nationale en internationale specialisten op dit gebied.

Waanders, 2009, pap, 303 pp, € 29.95, 9789040084881
winkelwagen
   
Post, P.
De Romeinse Katakomben in Valkenbrug. Het verhaal van een unieke kopie.
Valkhof Pers, 2010, geb, 128 pp, € 16.95, 9789056253356
winkelwagen
Salomon, Charlotte
Leven? of Theater?
Een graphic novel avant la lettre, een tijdloos meesterwerk, nu voor het eerst in zijn geheel gepubliceerd in een unieke uitgave. De herontdekking van een ongeevenaard talent in de traditie van Chagall, Bannard en Picasso, de komende jaren tentoongesteld in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Amerika. Leven en werk van Charlotte Salomon inspireerden niet alleen tot een roman, maar ook tot een speelfilm, een documentaire, een opera en een ballet.

Leven? Of theater? is een van de schitterendste autobiografische werken die de kunstgeschiedenis kent. - NRC Handelsblad

Charlotte Salomon (Berlijn, 1917 - Auschwitz, 1943) was enig kind van de chirurg Albert Salomon en Franze Grunwald. Ze groeide op in een geassimileerd joods gezin. In 1935 werd ze op de kunstacademie toegelaten. Toen de Jodenvervolging in Duitsland na de Kristallnacht verhevigde, ging Charlotte naar haar grootouders in Zuid-Frankrijk. Na het begin van de oorlog werden zij en haar grootvader in het kamp Gurs in de Pyreneeen geinterneerd. In juli mochten ze, vanwege de hoge leeftijd van haar grootvader, terugkeren naar Nice, waar een arts haar adviseerde weer aan haar artistieke werk te beginnen om de ervaringen van de laatste jaren te verwerken. In brieven aan haar ouders schreef Charlotte dat ze was begonnen met een omvangrijke cyclus gouaches. Zo ontstond de meer dan 1300 autobiografische illustraties tellende reeks die ze Leven? Of theater? noemde. In 1942 rondde ze dit omvangrijke kunstwerk af.

'Dit is mijn hele leven,' zei Charlotte Salomon toen ze dokter Moridis in Villefranche-sur-mer de enorme koffer overhandigde om haar werk veilig te stellen. In de koffer zat haar levenswerk Leven? Of theater?, het resultaat van haar maandenlange rusteloze werken, teruggetrokken in haar kleine pensionkamer.

Salomon deed een beroep op alles wat ze in zich had: haar perfecte visuele geheugen, haar inzicht in de karakters van haar familie en vrienden, haar opleiding aan de Berlijnse kunstacademie, en vooral de inspiratie van haar korte, hevige liefde voor de zangleraar van haar stiefmoeder. Hij leerde Charlotte dat alleen diegenen die de diepste ellende meemaken, in staat zijn om van hun bestaan iets verhevens te maken, om 'theater' te scheppen.

Zo creeerde Salomon haar unieke levenswerk, een volledig opzichzelfstaand kunstwerk dat beeld, tekst en muziek integreert. Een roman die bestaat uit 781 gouaches en honderden tekeningen, een mix van schilderijen, teksten en muzikale aantekeningen die het verhaal vertelt van een familie tussen de Eerste Wereldoorlog en 1940. In verschillende gouaches zijn de invloeden van George Grosz of van Modigliani te herkennen, terwijl andere gouaches voorproefjes zijn van de hedendaagse graphic novel.

Het verhaal zindert van schoonheid en precisie, is een kleurrijk portret van de twintigste eeuw. Leven? Of theater? openbaart zich aan de lezer als beeldroman van de hoogste klasse, en is tegelijkertijd een reflectie op de veelzijdigheid van ons bestaan, op hartstocht en passie.

Vertaald door Judith Herzberg.

Cossee, 2015, geb, 864 pp, € 129.99, 9789059366152
winkelwagen
Semah, Joseph
A Journey into PaRDeS, exhibition 3 sept 2004 - 26 nov 2004, Museum van Bommel van Dam Venlo
met artikelen van U. Mes, A. Hartog, S. Benzaquen, H. Lochter, G. Ofrat, P. Groot

Uit het artikel van U. Mes: 'Semah has gone to great lengths to reach deeper levels of understanding Joseph Beuys. He has used a variety of pertinent Judeo-Christian sources, esoterical treatises and writings by secret societies. Starting from a meticulous reading of these texts, leading him along roads as various as those of association, comparison and kinship of sound and image, he has reached a level of understanding important to the interpretation of Beuys' oeuvre, yet pushed to the background by western thought. Within the perspective of his research Journey into PaRDeS therefore ought to be understood not so much as criticism but rather as an offer, a possible escape from the limitations of western Beuys research.'

Museum van Bommel van Dam Venlo, 2006, pap, 96 pp, € 25.00, 9789078290025
winkelwagen
Spencer, W. D. and Spencer, A.
God through the Looking Glass, Glimpses from the Arts
BridgePoint Books, 1998, pap, 208 pp, € 20.00, 9781900507851
winkelwagen
Stamper, J.W.
The Architecture of Roman Temples: The Republic to the Middle Empire
from 82,50 for 70,-
Cambridge UP, 2005, geb, 287 pp, € 70.00, 9780521810685
winkelwagen
Steeg ter, Maria
Bewaar de schoonheid: Topstukken van religieuze kunst in het aartsbisdom Utrecht
van 22.50 voor 12.50

Religieuze bewogenheid inspireert kunstenaars tot prachtige werken. Ze proberen het goddelijk licht te vangen in beelden die daadwerkelijk stralen of verwijzen naar het verbond tussen God en mens. Kijk mee, bewaar de schoonheid. In dit boek zijn 45 hoogtepunten van religieuze kunst samengebracht. Hun verhaal wordt verteld door theologe Maria ter Steeg. Het zijn bekende en minder bekende objecten, van zeer oud tot hedendaags. Sommige staan als pronkstuk in het Museum Catharijneconvent in Utrecht, andere bevinden zich in de gewijde ruimte van kerk of klooster. Wat hen verbindt, is dat ze behoren tot het erfgoed van het Aartsbisdom Utrecht, het oudste bisdom van ons land, dat meerdere provincies in Midden-en Oost-Nederland omvat. Hoeveel onverwachte schatten zijn er dicht bij huis te vinden! Maria ter Steeg - Van Wayenburg was lid van het eerste team van het KRO/RKK Omroeppastoraat in Amersfoort, en vervolgens hoofd van de afdeling godsdienst-televisie van KRO/RKK. Zij is nu lid van het bestuur van het aartsbisdom Utrecht en vicevoorzitter van Justitia et Pax.

KBS, 2007, geb, 106 pp, € 12.50, 9789061736899
winkelwagen
Stone, R. R.
The Jaguar within. Shamanic Trance in Ancient Central and South American Art
Shamanism - the practice of entering a trance state to experience visions of a reality beyond the ordinary and to gain esoteric knowledge - has been an important part of life for indigenous societies throughout the Americas from prehistoric times until the present. Much has been written about shamanism in both scholarly and popular literature, but few authors have linked it to another significant visual realm: art.

In this pioneering study, Rebecca R. Stone considers how deep familiarity with, and profound respect for, the extra-ordinary visionary experiences of shamanism profoundly affected the artistic output of indigenous cultures in Central and South America before the European invasions of the sixteenth century. Using ethnographic accounts of shamanic trance experiences, Stone defines a core set of trance vision characteristics, including enhanced senses, ego dissolution, bodily distortions, flying, spinning and undulating sensations, synaesthesia, and physical transformation from the human self into animal and other states of being. Stone then traces these visionary characteristics in ancient artworks from Costa Rica and Peru.

She makes a convincing case that these works, especially those of the Moche, depict shamans in a trance state or else convey the perceptual experience of visions by creating deliberately chaotic and distorted conglomerations of partial, inverted, and incoherent images.

Texas UP, 2011, geb, 229 pp, € 54.90, 9780292726260
winkelwagen
Tatar, M.
Secrets beyond the Door. The Story of Bluebeard and his Wives
The tale of "Bluebeard's Wife" - the story of a young woman who discovers that her mysterious blue-bearded husband has murdered his former spouses - no longer squares with what most parents consider good bedtime reading for their children. But the story has remained alive for adults, allowing it to lead a rich subterranean existence in novels ranging from "Jane Eyre" to "Lolita" and in films as diverse as Hitchcock's "Notorious" and Jane Campion's "The Piano". In this fascinating work, Maria Tatar analyzes the many forms the tale of "Bluebeard's Wife" has taken over time, particularly in Anglo-European popular culture. It documents the fortunes of Bluebeard, his wife, and their marriage in folklore, fiction, film, and opera, showing how others took the Bluebeard theme and revived it with their own signature twists. In some tales the wife is a deceiver; in others she is a clever investigator. Earlier ages denounced Bluebeard's wife for her "reckless curiosity" and for her "uncontrolled appetite"; our own times have turned her into something of a heroine, a woman who rescues herself - and often her marriage - through her detective work and psychological finesse. And as for Bluebeard? Once considered a one-dimensional brute, he has found renewed cultural energy both as a master criminal who kills in order to create a higher moral order and as an artist figure who must shield himself against intimacy to foster his creative powers. A brilliant account of how one classic fairy tale has been continually reincarnated, "Secrets beyond the Door" will appeal to both literary scholars and general readers.
Princeton UP, 2004, geb, 247 pp, € 34.95, 9780691117072
winkelwagen
Tresidder, Jack
XYZ van de symbolen. Symbolen, iconen en emblemen verklaard
Vergroot uw kennis van de mysterieuze symbolenwereld met dit naslagwerk. XYZ VAN DE SYMBOLEN bevat informatie over de betekenis, de geschiedenis en het gebruik van ruim duizend symbolen, iconen en emblemen en is daarmee een onmisbare gids voor iedereen die geinteresseerd is in de beelden die een universele taal zijn gaan vormen.
House of Books B.V., 2003, geb, 271 pp, € 27.50, 9789044308570
winkelwagen
   
Zell, Michael
Reframing Rembrandt, Jews and the Christian Image in Seventeenth-Century Amsterdam
California University Press, 2002, 264 pp, geb., € 58.50, 9780520227415
winkelwagen