B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

95.0 Filosofie algemeen A-M

   
LUX - Grote denkers over de toekomst. Hoe denken filosofen en schrijvers van wereldformaat over onze toekomst in een snel veranderende wereld?
4 afleveringen op 1 DVD met o.a. filosofe Susan Neiman, Charles Taylor, publicist Ian Buruma, koranwetenschapper Nasr Abu Zayd, dichter Antjie Krog, opperrabbijn Jonathan Sacks
IKON, 2010, DVD, € 15.00
winkelwagen
Achterhuis, Hans, Jan Sperna Weiland, Sytske Teppema, Jaques Visscher (red)
Denkers en religie, kritiek, traditie en nieuwe orientatie in de twintigste eeuw
Religie staat vandaag de dag volop in de belangstelling. Wie de achtergronden wil begrijpen, doet er goed aan kennis te nemen van de complexe verhouding tussen denkers en religie in de afgelopen eeuw.

Het gaat niet alleen om wat deze denkers over godsdienst te melden hadden, maar ook wat religie met hen deed. Sommigen dachten vanuit de positie van een buitenstaander over religie als al dan niet vreemd verschijnsel. Anderen probeerden hun godsdienst systematisch te doordenken en legden verantwoording af over wat ze geloofden. En weer anderen bouwden vanuit een religieus uitgangspunt een brede visie op de wereld op.

In de twintigste eeuw stond godsdienst vaak onder sterke kritiek, maar tegelijk werden oude tradities voortgezet en vernieuwd en dienden nieuwe orientaties zich aan. Niet alleen over denkers uit de traditie van het West-Europese christendom gaat dit boek, maar ook over auteurs afkomstig uit de oosterse orthodoxie, het jodendom, het hindoeisme en het boeddhisme.

Eerst schetsen de auteurs kort de levensloop van hun hoofdpersoon. Daarna bieden ze een heldere uiteenzetting van de hoofdthema's in het oeuvre van de door hen behandelde denker, waarbij ze een kritische beoordeling niet schuwen. Na elke tekst volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste werken van de beschreven denker, zodat de lezer een inzicht krijgt in de opbouw van diens oeuvre.

Behandelde denkers:
Karen Armstrong, Aurobindo Ghose
Karl Barth, Nikolaj Berdjajev, Diettrich Bonhoeffer, Martin Buber, Rudolf Bultmann
Herman Dooyeweerd, Eugen Drewermann, Emile Durkheim
Mircea Eliade, Jacques Elul
James Frazer
Mahatma Gandhi, Marcel Gauchet, Rene Girard, Romano Guardini
Adolf von Harnack, Abraham Joshua Heschel
William James
Martin Luther King, Hans Kung
Gerardus van der Leeuw, Emmanuel Levinas, Armand Loisy
Friedrich Nietzsche
Rudolf Otto
Leonhard Ragaz, Karl Rahner, Franz Rosenzweig
Edward Schillebeeckx, Albert Schweitzer, Nathan Soderblom, Dorothee Solle, Vladimir Solovjov, Daisetz Suzuki
Paul Tillich, Ernst Troeltsch
Simone Weil

Veen, 2010, geb, 534 pp, € 34.95, 9789085710806
winkelwagen